Logo deteylinger.nl

Burgerbegroting: 9 op 10 voor betaald parkeren

Teylingen n Dit jaar vond de pilot burgerbegroting plaats. Zo kunnen inwoners meedenken en onderhandelen over de inzet van een deel van de gemeentelijke gelden. Met diverse middelen werd de pilot gevoerd, zoals sociale media, de gemeentelijke website, sandwichborden en gemeenteberichten in de krant. De respons was vrij hoog.

door Nico Kuyt

In totaal 917 respondenten deden mee. Daarvan 463 via het digipanel en 454 via een open vragenlijst. Van het totaal gaven 493 personen aan verder in gesprek te willen met de gemeente. Enkele thema´s passeerden de revue waarop een mening gegeven kon worden. Zo bleek bijvoorbeeld dat drie op de vijf negatief is over een bezuinig op openbaar groen. Zeven op de tien spraken zich negatief uit over het snoeien in wegenonderhoud. Negen op de tien bleek positief over betaald parkeren bij station Sassenheim. Drie op de vijf is tevreden sportvelden en sporthal. De helft is tevreden over het theater en is bereid vrijwilligerswerk te doen en groen te onderhouden. Van de personen die reageerden was 66 procent hoger opgeleid, 55 procent man en 39 procent tussen de 35 en 54 jaar. De overige leeftijdsgroepen bestonden allen uit rond de 20 procent. De gemeenteraad kan de resultaten gaan betrekken bij de bespreking over de begroting.


Aanvraag indienen bij                 het Meerlandenfonds

Teylingen n De inschrijving voor de veertiende editie van het Meerlandenfonds 2020 is gestart. Ook dit jaar heeft Meerlanden weer een bedrag van 55.000 euro in het fonds gestort om (sport)verenigingen en goede doelen in onder andere Teylingen te ondersteunen. De inschrijving sluit op 1 november.

Vrijwilligers van goede doelen en sportverenigingen uit het verzorgingsgebied van Meerlanden kunnen een aanvraag indienen via www.meerlanden.nl/inschrijven. Het bestuur van het fonds let bij de aanvragen op degenen, die zich inzetten voor een mooie en duurzame leefomgeving. Ze gaat hierbij uit van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Het bestuur let extra op projecten of activiteiten die het milieu bevorderen, het welzijn van mensen vergroot en dit jaar ook op aanpassingen die daarvoor nodig zijn vanuit de maatregelen rondom Covid-19, om deze activiteiten zo goed mogelijk voort te zetten. Voor goede doelen is de maximale bijdrage 2.500 euro en voor (sport)verenigingen maximaal 1.000 euro.

Meer berichten