Logo deteylinger.nl
<p>| Foto: pr./pixabay.com</p>

| Foto: pr./pixabay.com

(Foto: pixabay.com)
Voorhout

B&W denkt aan woningen voor spoedzoekers aan Teylingerdreef

  Politiek

Teylingen •  Het blijkt niet gemakkelijk om voor een tijdelijke woonruimte voor spoedzoekers een financieel haalbaar plan te ontwikkelen. Om tot haalbaarheid te komen is steun van de gemeente nodig. Het belang van realisatie van deze woonruimte is dermate groot dat B&W vindt dat de gemeente wel een extra inspanning kan leveren.

Door Nico Kuyt

Spoedzoekers zijn mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen, tekort of niet ingeschreven staan als woningzoekende. Het zijn ook mensen die niet in aanmerking komen voor de urgentieregeling, maar zich wel in een onhoudbare situatie bevinden. Het komt steeds vaker voor dat mensen op korte termijn (tijdelijk) woonruimte nodig hebben, bijvoorbeeld na een scheiding of jongeren die acuut tijdelijke huisvesting nodig hebben. 


53 wooneenheden

Vanaf 2022 worden de financiën van onder andere maatschappelijke opvang gedecentraliseerd van de centrumgemeente Leiden naar Teylingen. Het plan is een tijdelijk wooncomplex te realiseren aan de Teylingerdreef in Voorhout naast de parkeerplaats voor vrachtwagens, uitgaande van een looptijd van vijftien jaar. Het ontwerp bestaat uit 53 wooneenheden, 42 studio’s en 11 tweekamerwoningen. De Teylingse spoedzoeker kan voor maximaal twee jaar een huurcontract krijgen.

Bijeenkomst

Voor het realiseren van dit project is B&W in overleg met Camelot Vastgoed Nederland, een bedrijf gespecialiseerd in exploitatie en beheer van tijdelijke huisvesting. Gebleken is dat het plan voor Camelot niet zonder meer haalbaar is. Wanneer de gemeente echter een beetje steun geeft, zou het wel financieel haalbaar zijn. Hierbij blijven dan de gronden aan de Teylingerdreef in eigendom van de gemeente, een krediet beschikbaar stellen voor bouw- en woonrijp maken van de gronden, de gronden beschikbaar stellen om niet of tegen een geringere jaarlijkse erfpachtvergoeding en als laatste het afgeven van een gemeentelijke garantstelling voor een lening van Camelot bij de BNG. B&W bereidt nu een voorstel voor zodat de gemeenteraad, waarschijnlijk in februari 2021, een besluit kan nemen. Voordat het raadsvoorstel wordt behandeld, organiseert de gemeente een bijeenkomst voor omwonenden en andere belangstellenden.

Meer berichten