Logo deteylinger.nl
Foto:
Teylingen

Mogelijk gratis mondkapjes voor minima

  Politiek

Teylingen • Als de gemeenteraad kan instemmen wil wethouder Arno van Kempen 5 wasbare mondkapjes schenken aan ieder huishouden met een bijstandsuitkering.

door Nico Kuyt

Van Kempen verklaarde bereid te zijn voor het verstrekken van de gratis mondkapjes na vragen van D66-raadslid Edith Alkemade in de gemeenteraad van 12 november. Recentelijk heeft de raad een brief van de FNV ontvangen, waarin gewezen wordt op zorgen die leven over de extra kosten voor minima in deze coronatijd. Voor mensen met een kleine portemonnee is het leven door velerlei oorzaken duurder geworden door mogelijk het verlies van werk en daarmee het inkomen, het moeten laten bezorgen van de boodschappen bij ziekte en het aanschaffen van mondkapjes. Daarbovenop komen nog een aantal extra zorgkosten die verband houden met de coronacrisis. Alkemade vroeg aan de wethouder of B&W inzicht heeft in de situatie van inwoners die rondom het minimum verkeren, of er een toename is van het aantal mensen in de bijstand en of er behoefte is aan voorzieningen, bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van gratis mondkapjes. Ook of er voldoende aanvoer is bij de voedselbank. 

Geen toename

Van Kempen kon aangeven dat gedurende periode er nauwkeurig in beeld wordt gebracht via de ISD en Welzijn Teylingen hoe het de minima in de gemeente vergaat. Wat opvalt is dat er geen toename is in het aantal aanvragen voor bijstand en schuldhulp en ook niet de voedselbank. Naar de voedselbank komt weliswaar minder voedsel binnen, maar ontvangt wel meer financiële bijdragen. Ditzelfde beeld is te zien in de overige gemeenten in de bollenstreek. In Teylingen verleent de stichting Leergeld gratis mondkapjes aan kinderen met ouders tot een 130 procent van het sociale minimum. Ook de voedselbank verleent diensten in mondkapjes.

Gratis mondkapjes

Van Kempen heeft nog gekeken hoe het in andere gemeenten aan toe gaat en constateerde dat deze 5 wasbare mondkapjes verstrekken per huishouden met een bijstandsuitkering. B&W is welwillend een bedrijf hiervoor in te schakelen, wel gaf Van Kempen aan dat het hier gaat om bijstandsgerechtige huisdoudens tot 101 procent van het sociaal minimum. Het verstrekken gaat Teylingen rond de 1800 euro kosten. “Dat zijn de kosten niet”, meende Van Kempen, maar de raad moet er wel een akkoord op geven. Alkemade gaf aan het voornemen te hebben om een motie in de eerstvolgende raadscommissie Welzijn in te dienen. Die vindt plaats op 23 november. Daarna zal de gemeenteraad een besluit nemen.

Meer berichten