De Teylinger

16 januari 2019

De Teylinger 16 januari 2019


Wie heeft 'Het Beste Idee'?

Finalisten Carolien Doesburg (De Columbiaan), Ronald Vonk (TL), Denise Esser (UGSV) en Peter Bergman (TL). Foto: Piet van Kampen

Teylingen n Op initiatief van de gemeente konden de Teylingse sportverenigingen zich vorig jaar inschrijven om mee te doen aan een bijzonder project. Ideeën op tafel leggen waarin op de een of andere wijze hun club iets meer zou kunnen betekenen op maatschappelijk/sociaal gebied. Sporten en bewegen voor jong en senioren, mensen met een beperking, alleenstaanden en integratie. Acht verenigingen namen de uitdaging aan. Op woensdag 9 januari werden drie teams gekozen voor de finale.

Door Piet van Kampen

De ideeën waren heel divers. VCS wil een VIP dag met integratie en participatie en TV Overbos zet in op meer jeugd laten tennissen. TOP wil mensen met een beperking laten korfballen en voetbalvereniging Foreholte heeft als plan om maatschappelijke stage voor studenten aan te bieden, zoals het begeleiden van jeugdtrainingen en seniorenactiviteiten zoals bridgen en klaverjassen. Jeu de boulesvereniging De Vaste Voet wil het spelletje vanuit een rolstoel mogelijk maken en Ter Leede biedt mogelijkheden voor Walking Football, voor de sportieve mannen op iets hogere leeftijd. UGSV (Universele Gevecht Sportvereniging) wil jongeren meer weerbaarheid bieden en zelfvertrouwen bijbrengen en zwemvereniging De Columbiaan heeft als plan zich vooral te richten op integratie, emancipatie en mensen uit hun isolement halen.

Keuzeprobleem

"Jullie hebben een keuzeprobleem bij de jury neergelegd," sprak wethouder Arno van Kempen de deelnemers toe. "Dat was voor hen niet zo eenvoudig," voorzag de bewindsman. Uiteindelijk kon hij de drie finalisten in willekeurige volgorde bekend maken. Ter Leede met het project Walking Football staat in de finale, net als De Columbiaan. UGSV completeert de top drie.

Op vrijdag 8 maart is, tijdens de uitreiking van de Sportprijzen Teylingen, ook de uitreiking van Het Beste Idee. De jury maakt dan de winnaar bekend. Alle finalisten gaan sowieso met een cheque naar huis: respectievelijk 1.000 en 2.500 euro voor de nummer drie en twee. Bij de eerste plaats hoort, naast de eervolle titel Het Beste Idee, ook een cheque van 5.000 euro.

Geld voor geestelijke gezondheidszorg

Teylingen n De GGZ Duin- en Bollenstreek en Stichting Lumen krijgen respectievelijk een eenmalige subsidie van circa 23.000 en 17.000 euro van de gemeente voor activiteiten rondom de preventie in de zorg voor de geestelijke gezondheid.

Door Nico Kuyt

De preventie wil een bijdrage leveren aan het voorkomen van geestelijke nood of terugval en een goede geestelijke gezondheid bevorderen bij de inwoners, mantelzorgers en naasten. De verwachting is dat een goede preventie tot gevolg heeft dat inwoners in mindere mate gebruikmaken van duurdere specialistische zorg. De preventie bestaat onder andere uit open voorlichtingsbijeenkomsten voor een breder publiek. Er is onder andere begeleiding van of opleiding voor praatgroepen, lotgenotencontact, mantelzorgcursussen en -gesprekken, maatjesprojecten en preventie op maat wanneer een groepstraining geen oplossing biedt. Teylingen trekt met de preventie op samen met de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek.

Jubileumconcert BRASSO LI

Voorhout n Het traditionele Nieuwjaarsconcert van koperensemble BRASSO LI is op zondag 20 januari om 15.30 uur in Jongerencentrum @Hok. Het programma heet TWINTIG en staat in het kader van zowel het twintig jarig bestaan van BRASSO als het eeuwfeest van muziekvereniging St. Cecilia, waar BRASSO aan verbonden is. Geheel in BRASSO-stijl wordt het concert een muzikaal feestje met een mooie verrassing. Er wordt met vuur gespeeld, maar ook wordt er onthuld van welke klassieke componist op elk Oktoberfest nog muziek klinkt. De toegang is gratis, maar wel geldt vol is vol.

Foto: pr

Prijzen
woningen
stijgen

Laatste kwartaal 2018 in beeld

Zilveren
Barensteel
voor Ger Leepel

Nieuwe
dominee voor
PG Warmond

geloof n Bijzondere oecumenische Taizéviering

Zilveren Barensteel voor Ger Leepel

Ger Leepel (r) ontvangt de gemeentelijke onderscheiding van wethouder Rob ten Boden. | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

Sassenheim n Een onverwacht intermezzo tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de leden van het platform gebruikers van SCC 't Onderdak. Wethouder Rob ten Boden bevond zich in het gezelschap dat op woensdag 9 januari tijdens deze vergadering afscheid nam van voorzitter Ger Leepel.

Door Piet van Kampen

De scheidende voorzitter (72) opende als vanzelfsprekend de bijeenkomst, waarin hij aangaf het werk voor de SEBO (Stichting Exploitatie en Beheer Sociaal Cultureel Centrum 't Onderdak) met veel plezier te hebben gedaan. Hij blikte terug op de verbouwing en de extreem stijgende huurverhoging, maar dat dankzij compensatie via subsidie de zaken toch goed voor elkaar waren. Tevens nam hij in zijn woordje de periode van twintig jaar STIWA (Stichting Wasbeek) mee. Binnen deze stichting was hij tussen 1991 en 2011 eerst enkele jaren eerste secretaris, en daarna vijftien jaar voorzitter.

Na deze inleiding overhandigde de scheidende preses de SEBO-sleutels aan de nieuwe 'voorman' Paul van Riet. Hij stak Leepel de loftrompet vanwege zijn bevlogenheid en schetste hem als een boegbeeld van de groep.

Gemeentelijke waardering

Mensen zoals Leepel die zich op een bijzondere wijze voor de Teylingse gemeenschap hebben ingezet worden onderscheiden met de Zilveren Barensteel. De onderscheiding werd door de wethouder bij de sympathieke vrijwilliger opgespeld, nadat ook hij de verdiensten van Leepel had opgesomd. Hierin kwamen de reeds eerder door de scheidende voorzitter genoemde zaken terug zoals zijn werk voor de SEBO en STIWA. Ten Boden ging echter iets gedetailleerder in op het werk van Leepel, niet alleen als voorzitter van de SEBO. "U was niet alleen de voorzitter, maar heeft ook veel werk verzet tijdens de verbouwing. Heel belangrijk is ook om het luchtbehandelingssysteem voor het gebouw zo zuinig mogelijk in te stellen. Het technische onderhoud van veel kleine dingen, het ophangen van luxaflex, niets was u te veel." Vervolgens werd Leepel onder luid applaus gedecoreerd.

De Zilveren Barensteel

De gemeente Teylingen wil graag haar waardering laten blijken aan vrijwilligers. Zij zijn onmisbaar voor de samenleving. De Zilveren Barensteel is een onderscheiding voor mensen (in of buiten Teylingen wonend) die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor een van de drie dorpen van Teylingen. Ger Leepel is de eerste inwoner die in 2019 de Zilveren Barensteel heeft ontvangen.

Geen acute maatregelen nodig voor Park Overbosch

Voorhout n Voor Park Overbosch zijn geen acute maatregelen nodig voor de ventilatie. De algemene brandveiligheid is eveneens goed, wel zijn er een aantal kleine maatregelen nodig om deze te verbeteren.

Door Nico Kuyt

Vorig jaar oktober heeft een bewoonster van Park Overbosch een handhavingsverzoek ingediend. Een aantal zaken zouden in strijd zijn met de geldende wet en regelgeving.

In november is de gemeentelijke toezichthouder met de brandweer en de huismeester een kijkje gaan nemen. Daaruit bleek dat de situaties niet in strijd was. De brandweer constateerde wel dat er één scootmobiel was geplaatst in een gang. Dit geeft altijd een risico.

Bij een tweede controle op 10 januari heeft de brandweer gekeken naar de algehele brandveiligheid van het pand. Die bleek goed te zijn, behoudens een aantal kleine maatregelen. Dezelfde dag heeft er eveneens een hercontrole plaatsgevonden door bouw- en woningtoezichthouders met de focus op de ventilatie. De rapportage hiervan is in concept gereed en geeft geen aanleiding tot verdere acute maatregelen. De gemeente wil voor een goed besluit meer aanvullende informatie hebben, onder andere over de geleverde diensten in het pand. Om die reden is de termijn van het handhavingsverzoek verlengd met acht weken, zo maakt burgemeester Carla Breuer recent bekend.

Vervangen kastanjes in en rond Wilhelminalaan

Sassenheim n De 45 paardenkastanjes in de Wilhelminalaan, Prins Hendriklaan en Koningspark zijn in een fase van afsterving. De oudste zijn aangeplant rond 1948 en dus ongeveer 70 jaar oud. Ook worden zij door ziektes geweld. B&W heeft besloten de bomen te vervangen.

Door Nico Kuyt

Het gaat bij het vervangen om twaalf paardenkastanjes in de Wilhelminalaan, dertien in de Prins Hendriklaan en twintig in het Koningspark. Zij vormen al decennialang het groene karakter van deze historische omgeving. Het type boom geeft door vorm en omvang een statige sfeer. De kastanjes worden ieder jaar verzamelt door inwoners en kinderen. Maar het bejaarde groen is minder vitaal geworden. Daardoor hebben zij last van ziektes en schimmels. Bij de controles op boomveiligheid van de afgelopen jaren is kastanjemineermot en kastanjebloedingsziekte geconstateerd. De afgelopen jaren zijn er ook bomen afgekeurd op veiligheid en daarom verwijderd. Bij de storm van 18 januari 2018 is er een boom omgewaaid en op een huis terecht gekomen. Gelukkig is de schade beperkt gebleven tot materiële schade, maar de bewoners schrokken erg. De verwijderde bomen zijn niet herplant. Hierdoor zijn er gaten gevallen in de boomstructuur. Met het vervangen van de bomen kan de boomstructuur hersteld worden. Bij de herplant wordt goed gekeken naar de onder- en bovengrondse beschikbare ruimte en op basis hiervan de boomsoort gekozen. Ook diversiteit en klimaatbestendigheid worden hierin meegenomen. Omwonenden en andere belanghebbenden worden in het traject betrokken om mee te participeren.

De planvorming zal het eerste kwartaal van dit jaar plaatsvinden. Na aanbesteding en de keuze van de uitvoerder, is het de bedoeling in het vierde kwartaal de werkzaamheden in de Wilhelminalaan te doen. Het eerst kwartaal van 2020 volgt dan de Prins Hendriklaan en het eerste kwartaal 2021 het Koningspark.

Regenboogvlag

Teylingen n Ook in Teylingen wappert de regenboogvlag. "Wij staan voor een 'Inclusieve Samenleving' waarin je mag zijn wie je bent en mag houden van wie je wil. We vinden de Nashville-verklaring nodeloos kwetsend en weinig ruimte bevatten voor een discussie tussen mensen met een bepaalde religieuze overtuiging en de LHBTI," zo verklaart de gemeente.

De acties zijn een reactie tegen de Nashville-verklaring. Dit document werd in 2017 in de Verenigde Staten opgesteld vanuit conservatieve christelijke kringen. Het stuk spreekt zich uit tegen zaken als het homohuwelijk, polygamie en lgbti-seksualiteit in het algemeen. De in het Nederland vertaalde verklaring werd zaterdag 5 januari online gezet, samen met de namen van zo'n 250 ondertekenaars. Maandagmorgen 7 januari was Leiderdorp de eerste gemeente die de vlag in de top hees. Het idee om de regenboogvlag te laten wapperen kwam oorspronkelijk van de lokale D66-fractie.


Verdraagzaamheid en naastenliefde zijn een belangrijk onderdeel van onze maatschappij en gemeente, zegt burgemeester Carla Breuer. "Voor ons is het van belang dat iedereen zichzelf kan zijn, daarom hijsen we de regenboogvlag."

Fonds1818 zoekt projecten rond zelfredzaamheid

Regio n Fonds 1818 stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor projecten die financiële zelfredzaamheid vergroten.

Directeur Sanne ten Bokkel Huinink: "Fonds 1818 heeft het afgelopen jaar, in het kader van het 200 jarig bestaan, verkend wat er in onze regio gebeurt om mensen uit de schulden te krijgen en te houden. Er zijn vijf onderwerpen waarvan wij denken dat ze kunnen helpen om de problemen op te lossen. Zoals het verbeteren van de samenwerking tussen alle betrokken partijen en het versterken van de vrijwilligersinzet. Organisaties kunnen een projectplan bij ons indienen. Wij helpen ze graag op weg. Niet alleen met geld, maar ook met onze begeleiding, kennis en netwerk."

Alle informatie over deze tender staat vanaf maandag 14 januari op www.fonds1818.nl. Organisaties kunnen tot 1 april 2019 een aanvraag indienen.

Voorrang wordt gegeven aan meerjarige plannen met een maximum van drie jaar. Kosten bedragen minimaal 50.000 en maximaal 200.000 euro per project. Projecten waarbij sprake is van samenwerking tussen verschillende partijen, zo mogelijk uit verschillende gemeentes in het werkgebied van Fonds 1818, hebben de voorkeur. Ook wordt nagegaan in hoeverre het project iets toevoegt in de betreffende gemeente ten opzichte van het huidige aanbod/de bestaande werkwijze.

De eerste selectie van ingediende plannen vindt plaats voor 1 mei. De geselecteerde aanvragers worden uitgenodigd uiterlijk 1 augustus 2019 een uitgewerkt projectplan inclusief begroting en eventueel dekkingsplan in te dienen.

Cheque voor Leergeld

Wouter Keulers (Rabofoundation, links) reikt de cheque uit aan Gert Versluis (Stichting Leergeld). | Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n Wouter Keulers van de Rabofoundation reikt op woensdag 9 januari een cheque van 2.500 euro uit aan Gert Versluis, voorzitter Leergeld Leiden en omstreken en aan wethouder Arno van Kempen. Dat deed hij tijdens de bijeenkomst 'Het Beste Idee', in het Bestuurscentrum Voorhout.

Alle kinderen tussen de vier en achttien moeten kunnen meedoen, is het motto van de Stichting Leergeld Leiden en omstreken. Maar dat lukt niet altijd door de financiële situatie van hun ouders. Via de stichting kunnen ouders financiële ondersteuning krijgen voor bijvoorbeeld schoolboeken, een fiets en schoolreisjes. Zo kunnen hun kinderen opbloeien en kennis en vaardigheden ontwikkelen. Nu meedoen is straks meetellen, is de achterliggende gedachte. Meer informatie via info@leergeldleidenenomstreken.nl of bel in de ochtend naar 06-43827654.

Fietser gewond door trein

Sassenheim n Op de spoorwegovergang Rijksstraatweg is op zondagvond 13 januari een fietser werd aangereden door een trein. De man werd zwaargewond aangetroffen op de overweg.

Het slachtoffer is zwaar gewond naar het ziekenhuis vervoerd over de huidige toestand van het slachtoffer is nog niets bekend. De politie heeft samen met de verkeersdienst politie eenheid Den Haag en ProRail onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. Zowel de overgang in Voorhout als Sassenheim waren enige tijd afgesloten.

Ongeval op Teylingerlaan

Voorhout n Op de Teylingerlaan is zondag 13 januari rond 6.00 uur een bestuurder van de weggeraakt. De auto kwam tot stilstand tegen een tuinmuur. De bestuurder zat bekneld en is uit de auto bevrijd. Vervolgens is hij naar het ziekenhuis vervoerd. Er zijn geen andere gewonden gevallen. De politie onderzoek de toedracht van het ongeluk.

Vuil op straat grootste ergernis Nederlanders

Foto: pr.

Regio n Nederlanders maken het meest melding bij hun gemeente over vuil op straat en openbaar groen. Op hun beurt komen gemeenten het snelst in actie bij meldingen over gebouwen, straatvuil en water, riolering en bruggen. Oplossingen voor vandalisme nemen aanzienlijk langer in beslag.

Dat blijkt uit cijfers van Fixi, de app waarmee inwoners meldingen kunnen maken over problemen in de openbare ruimte. Inmiddels werken 38 gemeenten, waaronder Teylingen, in Nederland met deze mobiele applicatie.

In het jaar 2018 deden Nederlanders via Fixi in totaal 72.185 meldingen. In een streven de openbare ruimte netjes te houden én de burgerparticipatie te verhogen, werken steeds meer Nederlandse gemeenten met Fixi. In 2018 stapten 25 gemeenten over op de interactieve app.

Van januari tot en met december kwamen er 15.265 meldingen binnen over vuil op straat, op de voet gevolgd door 14.994 meldingen in de categorie openbaar groen. Onder openbaar groen wordt verstaan meldingen over bijvoorbeeld afgewaaide takken op de weg, gras dat gemaaid moet worden en perkjes of bomen die gesnoeid moeten worden. Ook deden Nederlanders veel meldingen over de openbare verlichting (9.418 meldingen), wegen, trottoirs en fietspaden (8.958) en over verkeer, bebording en parkeren (8.057).

Vandalisme

De app registreert ook hoeveel dagen het duurt voordat gemeenten de aanleiding van de melding hebben verholpen. Uit die cijfers blijkt dat inwoners het meeste geduld moeten hebben met vandalisme. Meldingen op dat vlak zijn na gemiddeld 22 dagen opgelost. Ook het verhelpen van gebrekkige openbare verlichting neemt met 20 dagen relatief veel tijd in beslag. Problemen omtrent gebouwen worden met een gemiddelde 'fix-tijd' van vier dagen het snelst verholpen. Daarnaast zijn gemeenten er relatief vlug bij met meldingen over vuil op straat (negen).

De meeste meldingen worden direct na het weekend gedaan, aldus de cijfers. Op maandag- en dinsdagochtend komen de meeste meldingen binnen.

Bereik van 1 miljoen

Het gebruik van Fixi door gemeenten neemt snel toe. Deze maand gaan er weer 3 nieuwe gemeenten live met Fixi, waarmee de app nu een bereik van meer dan 1 miljoen Nederlanders heeft.

Fixi werd in 2015 gelanceerd door ICT-bedrijf Decos uit Noordwijk na een testperiode met vier gemeenten. "De app verkleint de kloof tussen inwoners en gemeente", vertelt Van Duijvenvoorde. "Aan de ene kant geeft Fixi Nederlanders de mogelijkheid om snel en eenvoudig hun straat of wijk leefbaar te houden. Aan de andere kant biedt de app een makkelijke en snelle manier voor gemeenten om deze meldingen op te lossen. Sommige gemeenten garanderen zelfs dat elke melding binnen vijf dagen is afgehandeld." Voor meer informatie, kijk op www.fixi.nl.

Ad Alblas nieuwe predikant PG Warmond

Warmond n Dominee Ad Alblas is op zondag 13 januari als nieuwe tijdelijke predikant geïnstalleerd in de protestantse gemeente Warmond. Alblas (66) was voorheen dertig jaar predikant in de Hooglandse kerk in Leiden.

PG Warmond zat sinds het najaar tijdelijk zonder vaste dominee na de verhuizing van dominee Riegonda van Welie - Kaai. Zij ging na 8,5 jaar als voorganger in Warmond, aan de slag in Bussum.

De commissie kwam uit bij Ad Alblas, woonachtig in Oegstgeest, om als 'interim' voor te gaan. De dominee ging in 2017 met emeritaat, maar verzorgde de afgelopen maanden al enkele keren een dienst in de kerk aan de Herenweg.

Bouwen aan de toekomst

"In Ad vonden wij een voorganger met inspiratie, enthousiasme die veel kan betekenen in het pastoraat en binding tussen mensen," zegt waarnemend voorzitter Paula Warmerdam. "Hij koos voor de komende tijd het thema 'Kerk zijn we met elkaar' en dat spreekt iedereen erg aan. Samen moeten we bouwen aan de toekomst, de schouders eronder en vertrouwen hebben in elkaar, en nieuwe kansen. Ad houdt met zijn ervaring en open benadering de deuren open voor iedereen in de maatschappij en dan specifiek in Warmond en omstreken."

Alblas begon in 1987 als wijkpredikant in Leiden. Voor zijn werk ontving hij in 2015 de Leidse erepenning.

De Saksen vieren feest

De prinsenparen van de Saksen zijn klaar voor het jubileum. | Foto: pr. Foto: pr.

n 44-jarig jubileum met bijzondere activiteiten

Sassenheim n Het jubileumjaar is gestart voor carnavalsvereniging De Saksen. De vereniging bestaat 44 jaar. Een jaar wat vanzelfsprekend niet zomaar voorbij mag gaan. De afgelopen maanden is er door een groep vrijwilligers hard gewerkt om alle voorbereidingen te treffen. Zaterdag 19 januari is een reünie, in het weekend van vrijdag 8 en zaterdag 9 februari wordt twee dagen volop gefeest. En in het carnavalsweekend wordt alles nog eens dunnetjes overgedaan.

Dynamite Blues Band. | Foto: archief Foto: pr.

Natuurlijk moet een jubileum gevierd worden. CV De Saksen stelde in het voorjaar van 2018 een speciale commissie samen om het jubileumjaar te begeleiden. Kees van der Niet, voorzitter van de jubileumcommissie, vertelt: "Namens het bestuur van De Saksen kwam de vraag om samen met enkele andere leden (Will van der Zwet en Hans van Velzen, red.) een plan van aanpak op te stellen voor het jubileumjaar. Vanzelfsprekend is het een eer om dit voor de vereniging te doen. Met veel plezier hebben wij als commissie, met hulp van meerdere werkgroepen, de afgelopen periode de voorbereidingen getroffen voor diverse activiteiten".

Op zaterdag 19 januari wordt gestart met een reünie in de theaterzaal van 't Onderdak in Sassenheim.

Gratis toegang

Het jubileumjaar wordt vervolgd door een weekend volop feest in Sporthal De Wasbeek in Sassenheim. Vrijdagavond 8 februari wordt er afgetrapt met een gezellige carnavaleske avond onder leiding van de 44e Prins Harold, Prinses Daniëlle, Pages Lynn, Sanne en Annabel, Adjudanten Mike en Jimmy en de vijftiende Jeugdprins Jan en zijn Page Nisreen.

Diverse gastverenigingen uit het hele land zijn hiervoor uitgenodigd. Van der Niet: "Maar ook inwoners van gemeente Teylingen en omstreken zijn van harte uitgenodigd om bij deze avond aanwezig te zijn. Gratis toegang, dus kom gezellig langs".

Blaaskapellen

Gedurende de feestavond zijn er optredens van de vier blaaskapellen die Sassenheim rijk is: Kleintje Pils, De Straatklinkers, De Flierefluiters en De Feesttoeters. Noemenswaardig is het feit dat ook 's werelds bekendste dweilorkest, Kleintje Pils, eveneens 44 jaar bestaat. Samen met CV De Saksen vieren hun dus samen het jubileum mee. De deur gaat om 20.00 uur open en sluit om 2.00 uur.

Sakspop

Op zaterdagavond 9 februari volgt dan nog van 20.00 tot 2.00 uur eenAprès skiparty XXL in samenwerking met de organisatie van Tulppop. Met artiesten als Snollebollekes, Wolter Kroes, Frans Duijts, Alex en DJ Jim is dit een garantie voor sfeer en gezelligheid. Kaarten kosten 17,50 euro en zijn verkrijgbaar bij onder andere Primera en Parkzicht in Sassenheim.

"Twee avonden die je absoluut niet mag missen. En tijdens het carnaval weekend begin maart doen we alles nog eens dunnetjes over," besluit Van der Niet.

Dynamite Blues Band naar Amerika

SASSENHEIM n De Noordwijkse/Sassenheimse Dynamite Blues Band won in oktober 2018 de Dutch Blues Challenge en is daarmee de beste blues band van Nederland. Door deze winst mag de band van 21 tot 25 januari Nederland vertegenwoordigen tijdens het International Blues Challenge in Memphis.

De band bestaat uit Wesley van Werkhoven (zang en bluesharp), JJ van Duijn (gitaar), Renzo van Leeuwen (bas) en Jan Aandewiel (drums). In Amerika gaan ze de strijd aan gaan tegen 200 andere bands vanuit de hele wereld. De winnaar mag zich een jaar lang de beste blues band van de wereld noemen. In april gaat de band ook nog naar de Portugese Azoren voor de European Blues Challenge.

crowdfunding

Om geld op te halen voor deze reis is een crowdfunding gestart. Door donaties en sponsoring is er al ruim 9.900 euro ingezameld. Dit geld is onder andere opgehaald door een benefietconcert dat was op zondag 13 januari in de Gewoonste Zaak in Lisse. Mensen konden geld doneren voor een tegenprestatie. Voor 15 euro of meer waren bijvoorbeeld kaartjes voor het concert te koop.

Lisette Goldman-Schrandt: 'Er is meer aan de mens te doen dan alleen een pil'

Lisette Goldman-Schrandt: “Ieder mens heeft het inzicht én het vermogen om zichzelf te helen”. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n In een vorig leven werkte ze ruim tien jaar lang als manager in het bankwezen. Totdat zij, dankzij de heftige driftbuien van haar toen driejarige zoon, in aanraking kwam met Brainspotting. Deze laagdrempelige effectieve therapie stelt het menselijk lichaam in staat emotionele en lichamelijke pijnen, trauma's, dissociaties en overige complexe symptomen op eigen kracht te verwerken. Ze deed wat haar hart haar ingaf. Lisette Goldman- Schrandt uit Sassenheim maakte prompt een carrièreswitch en is nu gecertificeerd brainspottherapeute en coach met een eigen praktijk aan huis aan de Kagerdreef.

Ze helpt kinderen én volwassenen blijer, gelukkiger en zelfverzekerder te worden. "Aan de mens is zoveel meer te doen dan louter een pilletje voor te schrijven", oordeelt Goldman- Schrandt. "Mensen behoren er veel meer op te vertrouwen dat ons lichaam veel zelf kan."

Alle kinderen gunnen

Zelf is de 35-jarige Goldman- Schrandt een dankbaar en gelukkig mens. Temeer nu haar nu zesjarige zoon vriendschap, gemoed en bovenal zelfverzekerdheid uitstraalt. "Soms heb ik zo'n gevoel dat zegt 'dat moet ik doen'", verklaart de voormalig bankmedewerkster de initiërende stap die zij zo'n twee jaar terug in haar leven maakte. "Brainspotting is zo verschrikkelijk interessant en intrigerend. Nu ik ervaar hoe het kinderen, maar ook volwassenen, helpt hun eigen pad te vinden en volledig zichzelf te worden én daarnaast angstaandoeningen, stress en onrust wegneemt, kan ik dat de rest van alle kinderen gunnen."

De therapie, ontdekt door de Amerikaan dr. David Grand, behelst een proces dat zich in de hersenen afspeelt en waarbij het eigen menselijk oog en een pointer -een staafvormig instrument- een essentiële rol vervullen. "Het oog is de toegangspoort tot onze hersenen", stelt Goldman- Schrandt. De jonge moeder van twee kinderen legt uit dat door specifieke gepositioneerde oogposities, die met behulp van de pointer -naar eigen zeggen hét anker van elke sessie- in het gezichtsveld van het individu worden gevonden, zekere delen van de hersenen met elkaar in verbinding komen en dat op die manier blokkades kunnen verminderen of zelfs verdwijnen. Toch vragen ook die woorden om verheldering. Goldman- Schrandt pakt er haar pointer bij en geeft een demonstratie. "Kijk hier, wanneer een treffende brainspot harmonieert met een bepaalde oogpositie, die op zijn beurt weer koppelt met het emotionele actieve proces van een gevoelsmatige lichamelijke pijn of een onverwerkte traumatisch beladen kwestie, is de ingang gevonden en gaat het brein als vanzelfsprekend de blokkade zelf reguleren. Feitelijk begint dan al, als gevolg van de door het individu zelf georganiseerde hersenactiviteit rondom die bepaalde oogpositie, meteen de heling."

Niet alleen wil de energieke Sassenheimse, die vaak allerlei kreten van kinderen aanhoort zoals bijvoorbeeld 'mijn hoofd zit zo vol', een ieder helpen blij en gelukkig te worden. Bovenal wil ze dat mensen in beweging komen en meer gaan nadenken over wat ze tot zich nemen. "Het is toch te gek, dat Brainspotting kleine kinderen al zoveel rijker kan maken. En dat zonder een pilletje!" Meer informatie op www.lisettegoldman.nl.

Smit: 'Democratie vraagt inzet van ons allemaal'

Jaap Smit: 'Democratie is niet een gezelschapsspel dat aantrekkelijk gemaakt moet worden'. | Foto: pr. Foto: Foto:

n Nieuwjaarstoespraak Commissaris van de Koning

Regio n Commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit pleit in zijn nieuwjaarstoespraak, uitgesproken op woensdag 9 januari, voor meer aandacht voor democratie en rechtsstaat. Hij stelt dat een goed functionerende democratie inzet vraagt van 'ons allemaal', overheid en samenleving.

"Democratie is niet een gezelschapsspel dat aantrekkelijk gemaakt moet worden, wat mij doet denken aan het combootje in de kerk in de hoop daar jonge mensen mee te winnen. Dat werkt niet. Natuurlijk moeten wij nadenken over modernisering en onderhoud van ons democratisch proces, maar ten diepste gaat het om de vraag of we er allemaal in geloven en ons ervoor willen inzetten."

In zijn nieuwjaarstoespraak roept hij daarom politici en bestuurders op hun verantwoordelijkheid te nemen. De commissaris: "Durf zelf als politicus en als bestuurder met een goed verhaal naar buiten te gaan en mensen mee te nemen in de oplossingen voor de vraagstukken van deze tijd. Speel niet op de man, speel op de bal en luister met een natuurlijke nieuwsgierigheid naar de inbreng van de ander om te ontdekken of zijn of haar voorstel de zaak nog beter zal helpen. En, laat bij ons denken en handelen niet automatisch het economische rendement de doorslag geven, maar veeleer het maatschappelijke rendement."

Volgens Smit moet het adagium niet zijn een 'kleine overheid', maar een 'sterke en vitale overheid', als een hoeder van recht, veiligheid, ontwikkeling en zorg naar menselijke maat. Een overheid die zich niet beperkt tot een regierol, maar met kennis van zaken en dus met gezag optreedt. Ook pleit hij voor meer democratisch bewustzijn in de maatschappij. De commissaris stelt dat het voor het functioneren van de democratie belangrijk is dat inwoners meer leven vanuit het besef dat zij medeverantwoordelijk zijn voor het collectief dat wij als samenleving zijn. "Je kunt je niet louter afzijdig houden en vervolgens anderen die hun verantwoordelijkheid pakken afschrijven als een plucheplakkende elite."

Ambitie

In zijn nieuwjaarstoespraak spreekt Smit de ambitie uit ook in de komende jaren de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland te willen zijn. Het jaar 2019 is het laatste jaar van zijn eerste termijn. "Dit betekent dat de vraag aan de orde komt of ik na deze eerste termijn door wil gaan. Daar hoef ik niet zo lang over na te denken. Ik voel mij op mijn plek, zeer verbonden met de provincie en de mensen die daarin en daarvoor werken. Ik zie ernaar uit om ook in de volgende jaren te blijven bouwen aan deze sterke en prachtige provincie waar ik trots op ben!"

Spreekuur over vrijwilligerswerk

Teylingen n Welzijn Teylingen heeft een online vrijwilligersvacaturebank. Daarin staan allerlei leuke vacatures van de 200 organisaties die in Teylingen actief zijn. Vrijwilligers kunnen zich aanprijzen door een eigen profiel aan te maken.

Wie persoonlijk geïnformeerd wil worden over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk kan iedere derde donderdag binnenlopen bij het inloopspreekuur. Het eerstvolgende spreekuur is op donderdag 17 januari van 18.30 tot 19.30 uur in de bibliotheek van Sassenheim (Kerklaan 42).

Buiten het spreekuur om kunnen inwoners ook een afspraak maken met de adviseur vrijwillige inzet van Welzijn Teylingen, Marian Kofoed; is m.kofoed@welzijnteylingen. Telefonisch is ze bereikbaar via dinsdag en woensdag op 0252-231805. Kijk voor de vacatures op www.vacaturebankwelzijnteylingen.nl.

Kringloop Herenstraat 63 viert eenjarig bestaan

Voorzitter Cyp Straathof proost met genodigden op het succesvolle eerste jaar van Herenstraat 63. | Foto: pr.

Voorhout n De tijd gaat snel, dat realiseren alle 35 vrijwilligers van de Kringloopwinkel in Voorhout zich terdege. Een jaar geleden is, na het opheffen van de kringloopwinkel aan de overkant van de straat, de nieuwe winkel Kringloop Herenstraat 63 opgestart. Na de eerste 365 dagen kijken ze met plezier terug én vooruit.

De start van de nieuwe winkel was op 23 november 2017. "Het was lastig, want veel vrijwilligers waren het vertrouwen wat kwijtgeraakt. Dus we moesten echt opnieuw starten en goede afspraken maken over bestuurszaken, regels, organisatie, omgangsvormen enzovoort. Maar gelukkig waren er heel veel ervaren mensen in de nieuwe ploeg. En het is goed gelukt!," aldus winkelmanager Aad van Werkhoven.

Goedlopende zaak

Er is meer dan een jaar voorbij, waarin de winkel een goed lopendezaak is geworden. Alle betrokkenen van destijds werden uitgenodigd voor een besloten receptie. Een gezellige borrel in de winkel, waar zij meteen konden bekijken wat er in een jaar gebeurd is.

Alle vrijwilligers doen dagelijks hun uiterste best om de winkel netjes en schoon te houden. "Wij zijn geen standaard kringloopwinkel", volgens voorzitter Cyp Straathof. "Wij hechten heel veel waarde aan een mooie uitstraling van onze winkel. De uitstalling van onze spullen is onze prioriteit. Alles moet schoon en heel zijn en niet alle spullen worden zomaar aangenomen. Wij hebben geen opslagruimte bij de winkel, dus alle ingebrachte spullen moeten we direct in onze winkel kunnen plaatsen. Dat vergt een vrij strikt aannamebeleid, maar we merken dat onze klanten daar alle begrip voor hebben."

Heel veel inwoners van de gemeente Teylingen weten de winkel ondertussen te vinden. Een groot aantal is vaste klant geworden en komen heel regelmatig even binnen wippen om te zien of iets van hun gading te vinden is.

Extra handen

Er is weinig verloop onder de vrijwilligers. Dat zegt veel over de teamspirit. Maar door de groei van de winkel zijn er altijd extra handen nodig. De kringloopwinkel is constant op zoek naar hulp. Aanmelden kan in de Kringloop aan de Herenstraat 63 in Voorhout.

Up2Stage geeft gratis workshopserie 'LEF'

Tijdens de workshops komen onder andere samenspel en lef aan bod. | Foto: pr.

Sassenheim n Voor jongeren vanaf groep 8 die willen werken aan podium presence, meer lef en zelfverzekerdheid geeft musicalgroep Up2Stage een serie workshops op dinsdagavonden van 19.00 tot 21.00 uur. De tweede workshop is op dinsdag 22 januari.

Interessant voor iedereen die in een korte tijd wil werken aan zijn of haar zelfverzekerdheid en ook eens wil proeven aan een musicalgroep en de verschillende onderdelen drama, zang en dans.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit: op dinsdag 22 januari: workshop 'stage presence', dinsdag 29 januari: workshop 'stemgebruik', dinsdag 5 februari: workshop 'improvisatie', dinsdag 12 februari: workshop 'samenspel' en dinsdag 19 februari: workshop 'extremen en lef'.

Aanmelden

De workshops worden gehouden bij Up2Stage die haar oefenruimte heeft in studio 2 bij Total Move aan de Menneweg 107 in Sassenheim. Deelname is gratis. Graag van te voren even aanmelden via info@up2stage.nl. Aanmelden voor losse workshops is ook mogelijk, iedere week wordt een ander thema behandeld.

Over Up2Stage

Musicalgroep Up2Stage is een dynamische, gezellige en sociale groep jongeren die elke dinsdagavond werkt aan een musicalshow die wordt opgevoerd in november. Met shows als The Challenge of the Lion King en Footloose heeft de groep al laten zien een hoog amateurniveau te kunnen neerzetten en het publiek razend enthousiast weten te maken.

Ruimte voor stilte en rust in speciale Taizéviering

Sassenheim n Ds. Moll en pastor Owel gaan samen voor in een speciale oecumenische Taizéviering, op zondag 20 januari om 19.00 uur in de Dorpskerk. Het is de eerste viering van het nieuwe jaar en deze zal in het teken staan van de Internationale Gebedsweek. Een week van gebed voor de eenheid van christenen is van 20 tot en met 27 januari.

Het thema 'Recht voor Ogen' voor de gebedsweek is gekozen door Indonesische christenen voortvloeiend uit het onrecht door verdeeldheid en corruptie, dat zij ondervinden.

Op adem komen

De Taizédienst en de Gebedsweek passen goed bij elkaar. Taizé is een oecumenische broederschap in Frankrijk en de Gebedsweek wordt jaarlijks oecumenisch gevierd en georganiseerd door de Raad van Kerken.

De stilte krijgt in deze Taizé-gebedsdienst een belangrijke plaats. Een stilte die rust en ruimte geeft voor inkeer. Even een stil moment om bewust met de situatie in de wereld of een situatie in je eigen leven om te gaan. Daarbij is er gelegenheid een kaarsje te ontsteken om het gebed extra te bekrachtigen. Gun jezelf de tijd om even op adem te komen. Iedereen is welkom, de toegang is gratis.

Het Oecumenisch Kleinkoor Sassenheim verleent haar medewerking evenals twee oude bekenden bij de Taizédiensten: Esther Randsdorp en Annemieke Luijk (dwarsfluit).

Oecumenische dienst

Warmond n In het kader van de Week van Gebed, van 20 tot en met 27 januari, ontmoeten gelovigen uit allerlei kerken over heel de wereld elkaar rond het thema 'recht voor ogen'. In de St. Matthiaskerk in Warmond is er aan het begin van die week, op zaterdag 19 januari om 19.00 uur, een oecumenische viering van katholieken en protestanten. De dienst wordt geleid door Lia Spiegeler en ds. Egbert van der Weide. In plaats van te preken gaan ze die avond what's appen met als spannende vraag: wat voegt de kerk toe aan dit dorp? Muzikale medewerking wordt verleend door het Iriskoor onder leiding van Marinus Links. Iedereen is welkom.

Zangmeditatie

Voorhout n Ellen Spaargaren geeft op maandag 21 januari van 19.30 tot 21.30 uur een mantra workshop in de Roef (naast de Bartholomeuskerk). Een mantra is een enkel woord, een zin of soms een gedicht dat wordt gezongen om gedachten tot rust te laten komen. Je focust je eigenlijk op iets groters dan jezelf zodat je positieve energie krijgt. Je wordt gedragen door de woorden die gezongen worden. Het leuke is daarbij dat je eigenlijk niet hoeft te kunnen zingen, meer dan je stem is niet nodig. Deelname kost 5 euro. Meer informatie en inschrijven staat op www.palliam.nl.

Glow in the dark-volleybal bij VCS

Sassenheim n Bij Volleybal Club Sassenheim is op zaterdag 16 februari het tweede Glow in the dark-volleybaltoernooi in sporthal de Wasbeek. Tussen 19.30 en 23.00 uur is het donker in de hal, maar zijn de lijnen en netten verlicht. Langs de velden zullen UV-lampen worden opgesteld en zal het andere licht uit zijn. Alles wat wit is of een neonkleur heeft, zal hierdoor spectaculair oplichten. De velden, netten en ballen zullen ook voorzien zijn van neonkleuren.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om mee te doen aan het toernooi. Deelname is 15 euro per team. Volleybalervaring is niet nodig. Aanmelden kan als team van minimaal zes personen. Individueel aanmelden is ook mogelijk. Aanmelden kan via gitd@volleybalclubsassenheim.nl.

Succesvol NK twirlsters

Voorhout n Twirlvereniging Inspiration Voorhout was afgelopen weekend succesvol bij de Nederlandse Kampioenschappen. De vijf teams van Inspiration behaalden vier gouden medailles en één zilveren medaille. Hiermee dwongen zij vier EK-tickets af.

Bij de solisten en duo's werden er EK-tickets verdiend door Anissa Soussani, Lea Andrijevic, Celina Byrne, Jilena Baggerman, Nina Copier, Sanne Copier, Naomi van der Drift, Daisy Tetteroo en Cindy Boter. Lees meer op www.deteylinger.nl.

'Dweilen doen we zelf!'

Voorhout n In jongerencentrum Ex-Voto is op zaterdag 19 januari de eerste editie van 'Dweilen doen we zelf'. Een avondje polonaise en lekker dweilen. Vijf dweilorkesten treden op en strijden om de bokaal, een publieksprijs, in het leven geroepen door de vrijwilligers van het jongerencentrum (Jacoba van Beierenweg 118b).

De orkesten 't is Keun uit Noordwijk, De Pretnoten uit Lisse, De Flierefluiters, de Verbrassing en de Feesttoeters uit Sassenheim gaan de strijd met elkaar aan. Het publiek gaat, na afloop, middels het entreekaartje stemmen op wie zij denken het beste van de avond te vinden. Een avond vol gezelligheid en sfeer, aan elkaar gepraat door oud-Foreholte voorzitter Jan Regeer.

Kaartverkoop

Tussen de dweilorkesten door draait DJ M@rt. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de deur voor 5 euro en via www.ex-voto.nl . De zaal is open vanaf 20.30 uur. De eerste band staat rond de klok van 21.00 uur op het programma.

Tien kilo kassabonnen levert veel gelukkige winnaars op

Veel gelukkige gezichten bij de prijsuitreiking. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De jaarlijkse kassabonnenactie van de ondernemers van Voorhout Onderneemt! kan altijd rekenen op veel deelnemers. Ook dit jaar werden in december naar schatting 75.000 kassabonnen ingeleverd. De winnaars werden vorige week in het zonnetje gezet tijdens een prijzenavond in Boerhaave.

De 58 genodigden wisten op dinsdagavond 8 januari al dat in de prijzen waren gevallen, maar wat ze mee naar huis zouden nemen was nog onbekend. Dat lot lag in handen van notaris Miranda Heemskerk, die de winnaars koppelden aan de 58 prijzen, die beschikbaar zijn gesteld door de Voorhoutse winkeliers, horeca en supermarkten.

Reischeque en winkelen

Allereerst gingen zo'n 40 prijzen ter waarde van 50 euro per stuk naar gelukkige winnaars. Na de pauze liepen de prijzen op via 75, 100 en 150 euro naar de twee absolute hoofdprijzen: een minuut gratis winkelen en een reischeque ter waarde van 500 euro.

Zo werd het voor Carlotte van Steijn en Koen Juffermans wel een extra bijzondere avond. Van Steijn kan zich gaan opmaken voor een minuut gratis winkelen. Juffermans kan dromen van een tropische bestemming of een sportieve wintersport: hij ging naar huis met de reischeque.

Boere neemt afscheid

Tot slot was er ook nog speciale dank voor Lenie Boere. Zij besloot na achttien jaar te stoppen met het organiseren van de decemberactie.

Namens de ondernemers kreeg ze van John Voordouw een bos bloemen en dinerbon als dank voor de jarenlange inzet.

Lisa de Blok neemt stokje OpdeKoffie over

John van der Tol, Lisa de Blok en Paul van der Putten. | Foto: pr. Foto: pr.

Regio n Met ingang van dit jaar organiseert Lisa de Blok samen met Paul van der Putten de bijeenkomsten Opdekoffie IndeBollenstreek. Zij vervangt daarmee John van der Tol, die na drie jaar afscheid neemt als medeorganisator.

Van der Tol heeft als city manager van Teylingen en Lisse en vrijwilliger bij de Vrienden van het Bloemencorso Bollenstreek, geen tijd meer voor de organisatie.

Lisa de Blok neemt zijn plaats in. Zij is redacteur, freelance tekstschrijver en fotograaf. Daarnaast is ze een van de initiatiefnemers van Ontmoetingswerkpaats de JoJo in de oude Hoogvliet supermarkt in Sassenheim. "Ik neem het stokje met veel plezier van John over en ik kijk uit naar de samenwerking met Paul van der Putten."

Zeepkist

Opdekoffie IndeBollenstreek bestaat in de huidige vorm nu drie jaar. Het is een informeel concept waarbij ondernemers, managers en bestuurders uit de regio elkaar zes keer per jaar bij de koffie ontmoeten. Er zijn geen kosten of lidmaatschap aan verbonden. Het doel is om Bollenstrekers de gelegenheid te bieden elkaar en hun werk (beter) te leren kennen. Dat werkt op woensdagochtenden met netwerken tijdens de koffie, een presentatie of oproep op de zeepkist en de loterij. Daarbij verloten enkele ondernemers een product of dienst onder de aanwezigen.

De volgende OpdeKoffie is op woensdag 30 januari tussen 9.00 en 11.00 uur bij Stichting Cultuurbeleving Hillegom aan de Prinses Irenelaan 16 in Hillegom. Meer informatie is te vinden op www.opdekoffieindebollenstreek.nl.

Van plan naar concreet doel bij Business Women

Teylingen n Heb je er genoeg van alleen maar plannen te maken over je bedrijfszichtbaarheid? Business Women Teylingen organiseert op dinsdag 5 februari de workshop 'Van plannen naar concrete doelen'. Tijdens deze interactieve bijeenkomst gaan deelnemers concreet aan de slag om in 2019 echt in actie te komen.

Marjolein de Haas Dorsser gaat samen met de ondernemers kijken naar de trends in social media. Waar moeten zij zichtbaar zijn en zijn ze dat ook? Doen ze wat ze moeten doen of doen ze wat zin heeft? De Haas geeft tips over hoe je aan content en onderwerpen komt en aan het einde van de avond gaan de deelnemers met een uitvoerbaar plan naar huis.

Aanmelden

De workshop is op dinsdag 5 februari van 19.30 tot 22.00 uur bij Van Velzen Accountants en Adviseurs, Wasbeeklaan 3 in Warmond. Inloop vanaf 19.00 uur. Deelname kost 25 euro en dat is inclusief hapje en drankje. Aanmelden kan via https://www.eventree.nl/event/bwt-masterclass-laat-je-bedrijf-zien-in-2019.

Solidair vangnet

Regio n Vanwege grote belangstelling is in de Bollenstreek een nieuw Broodfonds in oprichting. In de Bollenstreek zijn inmiddels 2 Broodfondsen actief en wegens grote belangstelling wordt nu een 3e Broodfonds voorbereid. Een Broodfonds kan starten bij minimaal 25 ondernemers. De ervaring leert dat binnen 1 jaar na oprichting het Broodfonds 'vol' is.

Op maandag 21 januari is een informatieavond in De Oude Pastorie in Lisse, waar een vertegenwoordiger van het Broodfonds toelichting geeft. Deze avond is informatief en verplicht niet tot deelname. Inloop is vanaf 19.00 uur en het programma begint 19.30 uur. Aanmelden kan via info@marliesnieuwmeijer.nl.

In een Broodfonds helpen deelnemers elkaar aan een inkomen wanneer het inkomen wegvalt vanwege arbeidsongeschiktheid. Voor meer informatie kijk op www.broodfonds.nl Een Broodfonds is een vereniging van minimaal twintig en maximaal vijftig zelfstandige ondernemers. Zij zetten elke maand geld opzij op hun persoonlijke broodfondsrekening. Zo bouwen ze gezamenlijk een buffer op.

Bij langdurige arbeidsongeschikt ontvangt een deelnemer van de andere deelnemers in het Broodfonds maandelijkse schenkingen gedurende maximaal twee jaar.

Foto: pr.

Voorhout n Tijdens de seniorenbijeenkomst van de Oranje Vereniging Voorhout, op dinsdag 8 januari, is André Floor (foto) in het zonnetje gezet. Hij was niet aanwezig bij de medewerkersavond in november, toen een aantal andere medewerkers een onderscheiding kregen van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV). Floor ontving deze onderscheiding voor zijn meer dan 40 jaren vrijwilligerswerk bij de OVV. Zijn vrouw Els speldde hem deze onderscheiding op en voorzitter Ton Wolvers overhandigde de penning en oorkonde. De middag werd door ruim 90 senioren bezocht. Zij werden onder andere getrakteerd op optredens van Cultuur Verheft.

KBB-award

Regio n De Menken Keuken uit Sassenheim is een van de twee finalisten voor KBB Award 2019. De prijs, in het leven geroepen door de Kring Bedrijven Bloembollenstreek, wordt op maandag 28 januari uitgereikt tijdens een bijeenkomst bij Van der Valk.

Bouwbedrijf J. van der Hulst uit Lisse is de andere genomineerde. De twee bedrijven moeten in de finale een bedrijfspresentatie geven over wat zij doen en betekenen voor de Duin- en Bollenstreek. De jury beoordeelt de presentatie, maar ook het publiek mag een favoriet kiezen.

Meeuwenoord exposeert

Warmond n Mary Meeuwenoord exposeert tot 2 februari in het revalidatiecentrum (Monseigneur Aengenentlaan 1) in Warmond.

Meeuwenoord woont in Noordwijk en heeft daar schilderlessen gevolgd bij verschillende Noordwijkse kunstenaars. Door de aanpak van verschillende technieken en materialen heeft ze haar eigen beeldende creativiteit verder ontwikkeld. Ze is een 'mixed media collage freak' geworden, zoals ze zelf zegt.

nieuws/zakelijk

'Stille strijd' van cabaretier Victor Luis van Es

Victor Luis van Es toert met zijn eerste show door het land. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Victor Luis van Es gaat met zijn eerste programma 'Stille Strijd' de theaters in. Op vrijdag 8 februari staat hij om 20.15 uur in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a).

Victor is niet makkelijk in een hokje te plaatsen. Hij vertelt over zijn leven en durft daarin persoonlijk, eerlijk en ook grappig te zijn. Hij is open over zijn ambities, twijfels en dromen. Van klein naar groot analyseert hij het leven, maar vooral ook zichzelf. Wat maakt hem wie hij is en hoe zal hij zich ontwikkelen?

Persoonlijk, eerlijk en grappig. Dat is Victor Luis van Es. Met veel zelfspot weet hij te ontwapenen. Hij gaat voorbij aan de simpele vooroordelen tussen mannen en vrouwen, Neder- of buitenlanders. Het is niet goed of fout. Stille Strijd is nu.

Studenten Cabaret Festival

Geïnspireerd door Amerikaanse stand-up comedy en opgevoed met Nederlands cabaret is Victor een boeiende verteller met harde humor. In 2015 won hij de publieksprijs op het Amsterdams Studenten Cabaret Festival waarna hij ook het voorprogramma verzorgde voor de Sinterklaasconference 2015 Lief & Laf van cabaretier Javier Guzman. En hij behaalde in 2016 de finale van het Cameretten Festival.

De toegang bedraagt 15 euro. Kaarten zijn te koop via www.hetonderdak.nl. Verkoop aan de zaal, op de dag van voorstelling vanaf 45 minuten voor aanvang.

Open repetitie bij drumfanfare St. Cecilia

De drumfanfare is ook hard op zoek naar koperblazers, saxofonisten en tamboers. | Foto: pr.

Voorhout n Drumfanfare St. Cecilia organiseert op woensdag 23 januari een open repetitie. De repetitie is bedoeld voor iedereen die het leuk lijkt te spelen bij de fanfare.

Voor muzikanten die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging biedt St. Cecilia tijdens de open repetitie de mogelijkheid om al meespelend kennis te maken met de drumfanfare. Met name koperblazers, saxofonisten en tamboers zijn van harte welkom.

De drumfanfare marcheert op straat vooral op marsmuziek, maar er wordt ook meer afwisselende muziek gespeeld. Zo zijn de voorbereidingen bezig voor een show waarin de grootste muzikale hits uit de jaren '80 voorbij zullen komen.

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen op woensdag 23 januari van 19.30 tot 21.30 uur terecht in jongerencentrum @Hok (Jacoba van Beierenweg 118 B in Voorhout). Tijdens deze avond kan iedereen meespelen die een instrument bespeeld die binnen de drumfanfare past. Aanmelden kan via drumfanfare@stceciliavoorhout.nl. Meer informatie over de muziekvereniging is te vinden op www.stceciliavoorhout.nl.

'Vreemde vogels' in Het Oude Raadhuis

Warmond n Vier kunstenaars exposeren van 23 januari tot en met 24 februari in Het Oude Raadhuis (Dorpsstraat 36).

Hein Kuipers studeerde aan de Kunstacademie Minerva Groningen. Zijn schilderijen laat hij vanuit gevoel en intuïtie ontstaan. Het proces van weghalen, overschilderen en kleuren opnieuw afstemmen geeft in de gelaagdheid een weerspiegeling van de (menselijke)natuur, zoals die is. Licht en duisternis wisselen elkaar af in zijn schilderijen en ontmoeten elkaar in schoonheid.

Joke Elzinga schildert en tekent voornamelijk de zee en kustlandschappen. Haar werk gaat over de zee, landschappen waarin de zee aanwezig is, bewegend water; natuurbelevingen. Het blijft voor haar de uitdaging om het steeds bewegende, transparante wateroppervlak vast te leggen met verf of met tekenmaterialen.

Joséphine Verbist heeft gestudeerd aan de Rijksacademie in Amsterdam en de Vrije Academie in Den Haag. Haar beelden ontlenen hun zeggingskracht steeds weer aan vitaliteit in vorm, kleur, compositie en contrast. De dramatiek van diep menselijke motieven en oer-tegenstellingen. Chaos, geweld en gevoeligheid, schoonheid, verdriet en ontroering zijn als onderstroom of schaduwkant altijd weer te vinden. Uiteindelijk abstraheert haar werk in dit soort thema's de essenties van het aardse en algemeen menselijke.

Ron IJzerman ontdekte op zijn vijfenveertigste het bronsgieten en vond eindelijk een vak dat hem boeide. Dit werd, na het windsurfen, de tweede grote passie in zijn leven. Hij is bronsgieter geworden en sinds een tiental jaren maakt hij zelf ook beelden. Hieruit ontstond het project: "Vreemde Vogels". Ijzerman maakt graag vreemde vogels, omdat hijzelf ook een beetje een vreemde vogel is. Net zoals iedereen uniek is, is ook iedere vogel, die hij maakt, uniek.

De galerie is op woensdag, donderdag en vrijdag geopend van 15.00 tot 17.00 uur, op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Sex met Sjaak

Sassenheim n Sjaak Bral komt met zijn nieuwste show naar 't Onderdak. Op zaterdag 16 februari om 20.15 uur brengt hij 'Sex met Sjaak' op de planken.

Bral: "Sex is het lekkerste dat er is. Als ze ooit iets uitvinden dat lekkerder is.....blijf ik het er gewoon bij doen. Sex is een onuitputtelijke bron van verwondering, mysterie en vooral vrolijkheid.?Helaas worden de verworven seksuele vrijheden uit de jaren zestig en zeventig klakkeloos ingeleverd. De seksuele revolutie ligt in een spagaat. Aan de ene kant 'moet alles kunnen'. Aan de andere kant wordt bloot verward met sex en dit leidt tot De Nieuwe Preutsheid. Zelfcensuur overwoekerd de vrije wil. Op school beklagen ouders zich over de 'seksueel getinte' boeken van Ronald Giphart. Ik besloot op onderzoek uit te gaan. Maar niet in de boeken.

De afgelopen vijf jaar dompelde ik mij onder in zowat alle vormen van sex. Van de gogobars in Thailand tot de darkrooms van Den Haag. Swingerparties, SM-feesten, Tinder en Grindr: ik heb het allemaal ervaren (met instemming van mijn partner). Het resultaat is een cabaretvoorstelling die voelt als één groot hoogtepunt."

Kaarten kosten 19 euro en zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl.

Magisch winterconcert

Sassenheim n Het nieuwe jaar is net van start en de drie orkesten van Harmonievereniging Crescendo Sassenheim staan alweer te trappelen om zaterdag 19 januari een magisch avondvullend Winterconcert ten gehore te brengen. Vanaf 19.00 uur is iedereen van harte welkom in de Julianakerk (Julianalaan 6).

Het Opleidingsorkest, het Tweede Harmonieorkest en het Groot Harmonieorkest brengen het publiek met de magische muziek van Disney, sprookjesachtige sferen en poprock in vervoering zoals dat alleen in 2019 kan. Het concert begint om 19.30 uur. Tickets zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Primera Sassenheim en kosten 5 euro voor volwassenen en 2,50 euro voor kinderen. Aan de deur bij de Julianakerk bedraagt de toegang respectievelijk 6 euro en 3 euro.

Il Colore Nascosto delle Cose

Sassenheim n De film 'Il Colore Nascosto delle Cose' is op donderdag 7 februari om 20.15 uur in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a).

Teo heeft een succesvolle carrière in de reclamewereld. Hij heeft een vriendin, een minnares en een boeiend liefdesleven achter zich. Op een dag ontmoet hij de aantrekkelijke, getrouwde en blinde Emma, die zich nooit bij haar handicap heeft neergelegd. Tussen de twee bloeit een hevige, maar ogenschijnlijk onmogelijke liefde op, die zorgt voor veel onrust in beider levens. Kaarten kosten 5 euro en zijn aan de zaal verkrijgbaar en via www.hetonderdak.nl.

Jung met RAM

Sassenheim n Anne-Marie Jung komt dit theaterseizoen met haar tweede solovoorstelling op de proppen: RAM. Dat is haar sterrenbeeld. Ze kan sowieso aardig doorrammen. Over van alles. Want ze is vriendelijk, maar ook vilein. Schattig, maar ook sarcastisch. Waardig, maar ook woedend. Relaxed, maar ook RAM! Samen met boogschutter en regisseuse Marije Gubbels zorgt ze voor een avond vol excentrieke, maar toch herkenbare types; van de overspannen barista in het koffietentje op de hoek tot een totaal geobsedeerde dure merkenfanaat. De voorstelling is op vrijdag 15 februari om 20.15 uur te zien in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a). De toegang bedraagt 17 euro. Kaartverkoop via www.hetonderdak.nl.

Podiumplaatsen voor jongste WIJC'ers

Warmond n De jongste schaatsers van de Warmondse IJsclub hadden een druk weekend. Ze kwamen op zaterdag 12 januari in actie bij het kampioenschap welpen van KNSB district Sassenheim én op zondag 13 januari bij het Zuid-Hollands Kampioenschap pupillen op de Uithof in Den Haag.

In de schaatshal in Leiden waren de schaatsers, ouders, trainers , juryleden en begeleiders op zaterdag al vroeg in de weer. Om 7.00 uur was de start gepland van de wedstrijden voor de jongens en meisjes Welpen van KNSB district Sassenheim. Een kleine honderd deelnemers van 9 en 10 jaar oud was ingeschreven.Zij reden een keer twee ronden en een keer één ronde.

Na afloop stonden bij de meisjes twee WIJC-ers op het podium: Stefanie Koot op de tweede plaats en Mara Vergeer op de derde plaats. Beide reden op de twee ronden een persoonlijk record. Districtskampioene werd Julie van Santen van IJsclub Nut en Vermaak uit Stompwijk. Loes van Winsen (WIJC) kon niet aan haar PR tijd komen en eindigde op de 35ste plaats. Bij de jongens werd Stan de Graaf (ijsclub Koudekerk) districtskampioen, tweede werd Thibaut Vos (STS-KGM) en op de derde plaats eindigde Sven Kompier (ijsclub Koudekerk). WIJC'er Joep Mol reed een persoonlijk record en werd twaalfde. Mike van der Zwet (STS-KGM) werd 36e en Luc Hoogeboom (WIJC) eindigde op de 38e plaats, hij was helaas in de eerste omloop gevallen.

Zuid-Hollandse Kampioenschappen

Op zondag 13 januari moesten twee WIJC'ers weer aantreden want op de Uithof in Den Haag werden de Zuid-Hollandse Kampioenschappen voor pupillen verreden. Rens Vergeer werd derde. Stefanie Koot was in de totaallijst 21e, maar boven haar stonden alleen oudere pupillen. Mara Vergeer werd 23e . Imme Kok, die tweemaal een persoonlijk record reed, eindigde op de 29e plaats.

Mass Start

Aansluitend aan dit langebaan kampioenschap werd ook het gewestelijk/Z-H kampioenschap pupillen Mass Start verreden. Voor de jongens betekende dat een marathon over acht ronden, voor de meisjes over zes ronden. Ook hier stond na afloop Rens Vergeer (WIJC) op het podium, hij werd tweede. Bij de meisjes werd Stefanie Koot (WIJC) tiende en Mara Vergeer (WIJC) finishte als dertiende.

TOP wint vijfde Europa Cup

TOP neemt opnieuw de Alfons Janssens Trofee mee naar huis. | Foto: pr./René van Dam Foto: pr./René van Dam

Sassenheim n Het is TOP/SolarCompleet weer gelukt om de Europacup te winnen. Het toernooi voor Europese landskampioenen zaal werd ditmaal in Kortrijk gespeeld. In een weinig verrassende finale tegen het Belgische Boeckenberg had TOP het alleen in het eerste kwart lastig tegen de Belgen, die vol de wedstrijd ingingen.

Het waren inspannende dagen waarin de selectie van TOP vijf wedstrijden in drie dagen speelde. De wedstrijden in de poulefase werden alle vrij gemakkelijk gewonnen en de halve finale tegen de Trojans uit Engeland leverde verrassend weinig tegenstand op (5-21). De finales gaan haast traditiegetrouw tussen een Nederlandse en Belgische ploeg, maar Boeckenberg had dit toernooi veel moeite om de finale te bereiken. Daarvoor was zelfs een wedstrijd met een golden goal voor nodig. TOP beschikt over een brede selectie en kon de krachten daarom wat meer verdelen over de wedstrijden. Voor Frank Mostard, Sascha de Haan en Bastiaan Overwater was dit toernooi hun debuut op een Europacup en met succes.

Voor rust al beslist

Vanwege de competities in zowel Nederland als België, die gewoon doorgaan tijdens dit toernooi, was de mooie arena in Kortrijk niet uitverkocht. Dat nam niet weg dat beide supportersgroepen in groten getale aanwezig waren en de hal vulden met gezang en getrommel. De wedstrijd startte gelijk goed, want een doorbraakactie van Frank Mostard leverde de 1-0 door Nick Pikaar op. Even snel was het alweer 1-1 en vervolgens 1-2 voor Boeckenberg. Mick Snel, die vanaf de eerste minuut een fantastische finale speelde, scoorde de 2-2. De fase hierna was voor Boeckenberg dat de leiding nam en op 2-4 kwam. Wat volgde was een hele hectische fase in de wedstrijd waarin veel spelers op de grond lagen en de duels op het scherpst van de snede werden uitgevochten.

TOP ging het spel iets aanpassen, bleef rustig, ging de duels niet meer vol aan, maar zocht naar de goede kansen. Die kwamen vanzelf, zeker met de spitsen Celeste Split en Mick Snel in de aanval. Zij zorgden voor de 4-4. TOP liep vervolgens rustig spelend en zuiver schietend uit naar maar liefst 12-4, waarbij de mooiste aanval van de wedstrijd net geen goal opleverde. TOP maakte het Boeckenberg verdedigend erg lastig, zette veel druk op de ballijnen en dwong zo onnodige fouten af. Het maken van veel overtredingen om TOP uit het spel te halen lukten niet meer en met een 15-9 voorsprong ging de rust in.

Snel topscoorder

Na rust was het Jet Hendriks die gelijk twee keer trefzeker was. Helaas viel kort hierna Sanne Jousma geblesseerd uit. Haar vervangster Demi Postma deed het echter prima en scoorde een mooie doorloopbal. De wedstrijd was inmiddels geen echte wedstrijd meer, daarvoor was het kwaliteitsverschil te groot. Vooral Mick Snel onderscheidde zich op alle vlakken en hij werd met maar liefst elf goals de topscorer. Invallers Thomas Tiggelman en Bastiaan Overwater tekenden voor de laatste twee goals van de wedstrijd.

De wedstrijd eindigde in een ruime overwinning van 31-16 voor TOP, dat hiermee de titel prolongeert voor de derde keer op rij. Het is in totaal de vijfde Europese titel voor de club uit Sassenheim.

Van der Geest opnieuw sterkste bij beloften

Leander van der Geest wint op zijn verjaardag in Heerenveen. | Foto: Arjen Vervoort/schaatspeloton.nl Foto: Arjen Vervoort/schaatspeloton.nl

Warmond n In Heerenveen gaf Leander van der Geest (WIJC en sportchalet Viehhofen) zichzelf op zaterdag 12 januari een mooi verjaardagscadeau door de tiende wedstrijd om de KPN marathon Cup bij de heren Beloften te winnen. Het werd een massasprint en Van der Geest wist Casper de Gier (Bouwpartners) en Gerwin Smit (ZiuZ) voor te blijven. Van der Geest verstevigt daarmee zijn eerste plaats in het tussenklassement.

Bij de Dames Topdivisie was het een zware wedstrijd die gewonnen werd door Irene Schouten (Royal A-Ware). Slechts 22 rijdsters wisten de 80 ronden vol te maken. Er waren veel uitlooppogingen maar niemand kwam weg. Irene Schouten gaf aan dat het ijs slecht was en ze tevoren al bang was voor valpartijen.

Lisa van der Geest (WIJC en mkbasics.nl), Loesanne van der Geest (WIJC en Nedflex) en Anne Leltz (WIJC en A6, groot in auto's) waren er met resp. 38. 39 en 52 ronden af. Iris van der Stelt (WIJC en mkbasics.nl) maakte wel de 80 ronden vol, zij finishte als zevende.

In het tussenklassement staat Van der Stelt op de vierde plaats met 32 punten achterstand op de nummer 1. Het klassement biedt nog kansen omdat Irene Schouten (tweede in het tussenklassement) zich nu weer richt op de langebaan.

Foreholte verliest

Voorhout n De uitslag van de uitwedstrijd van zaterdag 12 januari in 't Veld doet vermoeden dat de dames van Foreholte het niet zo goed hebben gedaan. Voor een deel is dat ook waar. Foreholte ging prima van start waardoor de Voorhoutse ploegal snel een voorsprong nam met een aantal doelpunten van onder andere Shantella Smid. Uiteindelijk verloor Foreholte met 33-23 van VZV.

Het verschil tussen VZV en Foreholte is dat VZV alles wat binnen de negen meter beweegt, vast zet. En dat vergeet Foreholte. Foreholte wachtte te veel af en liet de aanvallers teveel snelheid krijgen en dat is lastig verdedigen. Daarnaast zal Foreholte moeten werken aan het zelfvertrouwen, want nu worden aanvallende acties tot driekwart goed doorgezet en dan toch afgebroken, terwijl als je de actie doorzet je een doelpunt of een twee minutenstraf forceert, volgens coach Erik van der Wel. Hij nam in de winterstop de taken over van Ken van Hasselt, nadat de voormalig hoofdtrainer en het bestuur van de club hadden besloten niet met elkaar verder te gaan.

Na zes punten van Foreholte en tweepunten van VZV werd het verschil steeds kleiner tussen beiden ploegen en uiteindelijk met tienpunten verschil afgesloten na 60 minuten speeltijd in het voordeel van VZV.

VCS-dames winnen

Sassenheim n Dankzij de 3-1 winst op Kalinko is het eerste damesteam van VCS nog volop in de race om aan het einde van het seizoen de kampioensbeker in ontvangst te nemen.

Het eerste damesteam van VCS liet na een serie van overwinningen begin december ineens een aantal kostbare punten liggen door met 3-1 te verliezen in de uitwedstrijd tegen Timios. In de week voor de kerstvakantie werd gelukkig wel weer met 3-2 gewonnen van RVV én met 3-0 van Punch dames 2 in de derde ronde van de bekerwedstrijden.

Op vrijdagavond 11 januari werd in een niet volledig complete bezetting aan de thuiswedstrijd tegen Kalinko D3 begonnen. Kalinko is een van de directe concurrenten als het gaat om eventuele promotie. In de eerste set lopen de teams redelijk gelijk op tot 18-19, waarbij VCS de set uiteindelijk met 25-22 overtuigend naar zich toe trekt. Diagonaalaanvaller Debbie Knops-Jonker scoort aanvallend veel punten voor Sassenheim en doet verdedigend precies wat ze moet doen deze wedstrijd. Deze overtuiging zet door in de tweede set, waarin VCS al wat meer voorsprong pakt (14-10) en met 25-16 wint.

In de derde set zakt het overwicht even volledig weg, met name dankzij een sterke serviceserie van de spelverdeler van Kalinko, en verliest met 16-25. In de vierde set worden minder servicefouten gemaakt en er wordt effectief geblokkeerd, hetgeen opnieuw leidt tot een overtuigende 25-12 setwinst. De top drie in de poule hebben nu allemaal twaalf wedstrijden gespeeld, en VCS is met 44 punten op de derde plek nog in de race voor het kampioenschap.

Zonnebloem Warmond viert 70-jarig jubileum

Foto: pr.

Warmond n Zeventig jaar geleden werd de Nationale Vereniging de Zonnebloem opgericht. Veel afdelingen in het hele land besteden op de één of andere manier aandacht aan dit jubileum. De week van 17 tot 25 januari is gebombardeerd tot Week van het Bezoekwerk. In Warmond zal er in die week extra aandacht worden besteed aan bezoekjes van vrijwilligers aan deelnemers van de Zonnebloem.

Hoe zo'n bezoek er uit zal zien is niet van tevoren te zeggen. Bij een regelmatig bezoek zijn de gesprekken anders dan bij wie je voor het eerst komt. Voor veel mensen is het huisbezoek een vorm van contact houden met de wereld om hen heen. De vrijwilliger brengt een stukje buitenwereld binnen. Maar ook kan bezoekwerk deelnemers helpen weer buiten te komen. Er wordt gevraagd waar de deelnemer behoefte aan heeft. Een bezoekje aan de markt, een kopje koffie drinken met andere deelnemers, of meedoen aan een spelletjesactiviteit, er zijn veel mogelijkheden.

In Warmond zullen in de Week van het Bezoekwerk alle vrijwilligers een bezoek gaan brengen aan minstens één van de deelnemers. Tijdens dat bezoek krijgen de deelnemers een zakje met chocolaatjes overhandigd mét een hartenwenskaart. Er zal een keuze gemaakt moeten, uit de vele deelnemers, want het is ondoenlijk ze allemaal te bezoeken. Behalve het bezoekwerk zijn de vrijwilligers ook bezig met het organiseren van de eerste activiteit van dit jaar: een spelletjesmiddag in de Oude School op woensdag 30 januari.

9 t/m 16 januari

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Vivace, voorganger pastor P. Owel

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 19.00 uur, Taizédienst, voorganger: Ds. T. Moll m.m.v. Oecumenisch Kleinkoor

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, Avondmaal, voorganger: Ds. A.A. Bosma

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. J.M. Aarnoudse

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, woord en communieviering, voorganger: M. Claassens

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, eredienst, voorganger: ds. J.W. v.d Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, oecumenische viering, voorganger: L. Spiegeler en Ds. v.d. Weide

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zaterdag 19.00 uur, gezamenlijke dienst in Matthiaskerk

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): geen informatie

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur: eredienst, 19.00 uur: onderwijsdienst o.l.v. Jan Zijlstra

Wilt u kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 13 januari bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.

Het antwoord van vorige week is: WATERKOUD.
De winnaar is: M. Geerlings uit Sassenheim.