De Teylinger

14 juni 2017

De Teylinger 14 juni 2017


De vlag wappert voor Boerhaave

Jan Mosselman, Jan-Piet Does en Chris Tetteroo, verantwoordelijk voor de invulling van de presentatie. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Op spectaculaire wijze wordt het eerste exemplaar van het boek 'Boerhaave Huis en Tuin' op donderdag 22 juni gepresenteerd. Voor het eerst in de 124-jarige geschiedenis van de St. Bartholomeuskerk, wappert een Voorhoutse vlag uit een luikje vlak onder het kruis en de haan bovenaan de spits.

Meer dan 1.500 belangstellenden, die op voorhand hebben ingeschreven zijn, net als een aantal bekende voormalige Voorhouters zoals burgemeesters en predikanten, voor deze feestelijke presentatie uitgenodigd.

Het Boerhaavehuis is gelegen in het unieke groene hart van Voorhout, dat bij velen nog onbekend is. Juist dat was de reden om een boek te maken waarin dit markante plekje in vijf hoofdstukken en 124 pagina's wordt beschreven. Schrijver Paul Jochemsz en zijn redactieteam zijn bijna twee jaar bezig geweest met het verzamelen van informatie en het houden van interviews.

Eerste exemplaar

De presentatie belooft een spektakel te worden waaraan medewerking wordt verleend door Toneelvereniging Cultuur Verheft, Koperensemble Brasso, Popkoor Goed Gestemd en facilitaire ondersteuning door de Oranje Vereniging. Chris Tetteroo, voorzitter van Cultuur Verheft, heeft het script gemaakt voor de culturele invulling. Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan wethouder Arno van Kempen van de gemeente Teylingen. De presentatie wordt afgesloten met een feestje op het kerkplein.

Autovrij kerkplein

Het kerkplein, dat voor deze gelegenheid autovrij wordt gemaakt, is vanaf 19.30 uur geopend en er zijn zitplaatsen gereserveerd voor belangstellenden die slecht ter been zijn. Om 20.00 uur start de culturele voorstelling en om 20.45 uur vindt de aankomst van het eerste Boerhaaveboek plaats. Tot 22.30 uur kunnen intekenaars hun boek afhalen in de Boerhaavetuin. Bij slecht weer vindt de presentatie plaats in de Sint Bartholomeuskerk. Vanaf vrijdag 23 juni is het boek af te halen (en te koop) bij Jeroen Schulte Doe Het Zelf, Herenstraat 124 in Voorhout. Op basis van voorintekening is het boek tot en met 17 juni voor 15 euro te bestellen via www.boerhaavehuis.nl.

Bewaren tegen skeelerbaan in Veerpolder falen vooralsnog

Warmond n De bezwaren tegen de subsidie van 125 duizend euro door de gemeenteraad voor de realisatie van de skeelerbaan op de Warmondse ijsbaan in de Veerpolder zijn niet ontvankelijk, zo meent B&W op advies van de onafhankelijke Bezwaarcommissie.

Door Nico Kuyt

De bewoners van de aanpalende Leidse Merenwijk hebben protesten ingediend tegen de skeelerbaan, met name vanwege het verlies van groen, overlast van licht, geluid en parkeren. De overlast zou in de vergunning geregeld worden, maar later bleek dat geen vergunning nodig was.

Besluit niet vatbaar

De bewoners gingen in het protest, maar de gemeenteraad krijgt het advies om hen in het ongelijk te stellen. Het gaat namelijk niet om een besluit dat vatbaar is voor bezwaar en beroep. Er is nog geen subsidie uitgekeerd. Pas als B&W een besluit neemt om die subsidie daadwerkelijk te verstrekken is het vatbaar voor bezwaar en beroep.

Subsidie

De gemeenteraad gaat een besluit nemen over het bezwaar. Indien de Warmondse IJsclub (WIJC) de bijdrage wil krijgen, zal zij een aanvraag om subsidie moeten doen bij B&W. Daarna kunnen belanghebbenden tegen het besluit bezwaar maken.

Wat de gemeenteraad denkt van het advies voor het besluit op het bezwaar, zal binnenkort blijken.

Gladiolen en St.Cecilia

Voorhout n De avondvierdaagse is gisteren, dinsdag 13 juni, van start gegaan. Vanavond staat de speciale rolstoelavond op het programma. Er is een rolstoelvriendelijke route, zodat iedereen kan deelnemen.

Op vrijdag 16 juni is de laatste loopavond, met de traditionele feestelijke intocht onder begeleiding van de drumfanfare St. Cecilia. Voor iedereen die de vier wandelavonden volbrengt, is er een herinneringsmedaille.

De start van de vierdaagse ( 5 of 10 kilometer) is iedere avond om 18.30 uur op het parkeerterrein van sportpark de Elsgeest. Kijk voor actuele informatie op www.ovvoorhout.nl.

Blauwalg

regio n De Provincie Zuid-Holland geeft met een negatief zwemadvies voor de Klinkenbergerplas aan dat je er beter niet kunt zwemmen. De reden is dat er weer blauwalgen in het water zijn gevonden. Op donderdag 15 juni wordt de proef met inspuiten van waterstofperoxide herhaald.

Blauwalgen kunnen schadelijk zijn voor mens en dier. Ondanks de waarschuwingen laten sommige hondenbezitters hun honden in het water. "Ze hebben er geen last van", wordt dan gezegd. Het water kleurt ook niet meer rood van de rode-blauwalg zoals enkele maanden geleden.

Zwaluwfestijn tussen de koeien

Warmond n Het Natuur Ontdekking Centrum gaat zondag 18 juni op excursie naar het boerenbedrijf van de familie Vergeer, waar de zwaluwen in de stallen al jaren een goed onderkomen weten te vinden. Bij het bezoek, tussen 16.00 en 17.30 uur, geven de boeren ook tekst en uitleg over hun melkveebedrijf en is er de gelegenheid om het melken van de koeien bij te wonen.

Door het koude voorjaar hebben de zwaluwen dit jaar hun nesteldrang lang moeten onderdrukken, want bij te lage temperaturen zijn er te weinig vliegen en muggen voorradig om hun hongerige kroost te kunnen voeren. En die worden in grote hoeveelheden verorberd, per doorsnee zwaluwgezin wel zo'n anderhalf miljoen per jaar.

Aanmelden

De kosten voor deze geweldige familie excursie bedragen 4 euro voor volwassenen en 2 euro voor kinderen. Aanmelden via: info@koudenhoornontdekken.nl.

Buren willen
beheerplan
voor polder

De Kaagweek komt er weer aan

Ik heb de sollicitatiebrief nog steeds

welzijn n Vrijetijd festival

Buren willen beheerplan voor Boterhuispolder

Warmond/Leiderdorp n In de buurgemeente Leiderdorp heerst er teleurstelling over de opstelling van diens B&W rond het maaien tijdens het broedseizoen in de Boterhuispolder. Haar gemeenteraad riep B&W op om samen met alle betrokkenen tot een behoorlijk beheerplan te komen.

Door Nico Kuyt

Enige tijd geleden zijn er vragen gesteld in politiek Leiderdorp, nadat in de weilanden van de Boterhuispolder gemaaid werd op broedgebieden van grutto's. Ook de randen werden niet gespaard, waardoor de kuikens weinig kans tot overleven kregen. De polder ligt voor de helft op Warmonds grondgebied. In een antwoord geeft B&W van Leiderdorp aan dat alleen afspraken gemaakt kunnen worden over percelen die zij in eigendom heeft en verpacht aan agrariërs. Over het algemeen is in de Natuurwet is geregeld dat je geen broedende vogels mag verstoren. De Omgevingsdienst handhaaft hierop in opdracht van de provincie. Wanneer een eigenaar constateert dat er op een perceel geen broedende vogels zitten, dan mag dat perceel gemaaid worden.

Openstellen

De Boterhuispolder blijft in Leiderdorp voor het broedseizoen afgesloten voor bezoekers. Dit om broedende vogels zoveel als mogelijk de kans te geven om hun nest tot volle wasdom te laten komen. Bezoekers kunnen wel te gast zijn in deze mooie en één van de oudste polders van Nederland. Zij dienen zich dan als gast aan de huisregels te houden, aldus B&W van Leiderdorp. B&W van Teylingen overweegt voor haar deel de polder ook tijdens het broedseizoen open te stellen.

Gratis lidmaatschap Welzijn Teylingen

Teylingen n Om hulp vragen makkelijker te maken, biedt Welzijn Teylingen diensten aan in de vorm van het gratis lidmaatschap 'Welzijn Thuis'. De servicedienst is voor mensen die in eigen huis en omgeving willen blijven wonen, maar er alleen voor staan of het samen even niet meer helemaal redden.

Alle Welzijn Thuis diensten worden uitgevoerd door vrijwilligers. Zij vinden het leuk om iets voor een ander te doen. Het aanbod is opgezet rondom de behoeften van de inwoners van Teylingen en de beschikbaarheid van vrijwilligers.

Leden kunnen gebruik maken van de diensten klussen in huis, tuinonderhoud, maatjes als gezelschap, administratieve klusjes en de huistest. De vrijwilligers zetten zich ook in voor het installeren van persoonsalarmering.

Vervoersservice

Ook bieden ze een vervoersservice. Daarvoor heeft Welzijn Teylingen onlangs besloten als lokale partner aan te sluiten bij een landelijk initiatief van de ANWB. Hierdoor kunnen ze de dienst ANWB AutoMaatje aan het dienstenpakket toevoegen. Bij deze vervoersservice helpen inwoners met een eigen auto andere inwoners zolang mogelijk mobiel te blijven en deel te blijven nemen aan het sociale en maatschappelijke leven. Er is ook bemiddeling voor een rit naar de dokter, fysiotherapeut of het ziekenhuis. ANWB AutoMaatje kan ook ingeschakeld worden voor leuke doelen als een bezoekje afleggen, naar de kapper of gezellig winkelen.

Vrijwilligers

De introductie van Welzijn Thuis en het ANWB AutoMaatje is op zaterdag 17 juni tijdens het Vrijetijd Festival in Park Rusthoff in Sassenheim. Voor meer informatie of aanmelding als vrijwilliger of lid, neem contact op met Welzijn Teylingen: 0252-231805.

Lol op de luchtkussens

Vrijwilligers van het LKF staan klaar met emmers om de kinderen een extra verkoelende duik te bezorgen. | Foto: MV

Voorhout n Gelach en gegil (na een duik in het water) klinken op zondagmiddag in de Herenstraat. Het jaarlijks Luchtkussen Festival is weer een succes. Kinderen springen en klauteren op de 26 luchtkussens. Bij de kussens die eindigen in een waterbak is het extra druk. Niet gek natuurlijk, met temperaturen boven de twintig graden. Ook de terrassen zitten vol en de ijsboer doet goede zaken.

Op het jongerenplein kijkt het publiek omhoog naar het bouwwerk van een van de deelnemers. Speciaal voor jongeren van 14 jaar en ouder zijn er voor het eerst speciale attracties, waarvan de toren van kratten er een is. Behendig stapelt een deelneemster de kratjes op. Bij nummer twintig valt de toren toch om. Applaus klinkt, waarna het publiek snel doorgaat. Geen tijd te verliezen, er zijn voor de kinderen immers nog heel veel luchtkussens om uit te proberen!

Groter feestterrein tijdens de Kaagweek

Warmond n Tijdens de Warmonder Kaagweek, van donderdag 22 juni tot en met zondag 25 juni, wordt er weer volop feest gevierd in Warmond. Het programma staat vol met oude en nieuwe onderdelen.

Door afspraken met de gemeente en horeca is dit jaar het feestterrein twee avonden uitgebreider. Op vrijdag en zaterdag is het feestterrein vanaf 17.00 uur tot 1.00 uur worden uitgebreid met de Burgemeester Ketelaarstraat en de Dorpsstraat, van het Park Groot Leerust tot de Baan. Dit is een afgesloten terrein, waar het is toegestaan om met een drankje tussen de Saloon en de feesttent in het park te lopen.

Kermis

De opening van de kermis is op donderdag om 15.00 uur. Om 18.30 uur kunnen kinderen gratis poffertjes eten. Om 20.30 uur is officiële opening van de Kaagweek, gevolgd door een optreden van Q music the Party. Verder zijn er optredens the Undercoverband (vrijdag om 22.00 uur), Cover the Cage (zaterdag om 21.00 uur) en op zondag om 21.00 uur Warmond gaat Vreemd.

Bosloop

Tijdens de Kaagweek zijn staan op zaterdag onder andere op het programma de Kaagweek Bosloop, de Warmondse Proeverij in het park en de braderie in de Dorpsstraat. Op zondagochtend is het ontbijt in Park Groot Leerust, dat begint om 9.00 uur. Meer informatie en het complete programma zijn te vinden op www.vwf-warmond.nl.

Bij meer slagschaduw, staat de molen stil. De gemeente is de handhaver. Ook voor geluid geldt een wettelijk grens. Bij een woning overdag is dit 47 dB en 's nachts om 41 dB. Een molen produceert ongeveer 107 dB. Op 400 meter is dat dan 44 dB, 600 meter 40 dB, op 800 meter 38 dB en op 1000 meter 36 dB. In vergelijking: 30 dB is zacht gefluister, 40 dB is een woonstraat 's nachts, 50 dB een woonstraat overdag en 60 dB is een normaal gespreksniveau.

Zicht

Veel belangstelling trok het programma dat in de hal was opgesteld om vanaf elk punt het zicht op de molens te bekijken. En dat is vrij stevig. Op de dijk bij het Kaageiland is er nog goed zicht op. Zelfs vanaf de Langebrug in het Lage Land, een van de meest oostelijke plekken van de gemeente, zijn zij te zien. Maar ook vanuit Voorhout zijn de turbinesgoed in beeld. Bij de stand van de omwonenden in de raadzaal tierde intussen de ontevredenheid over het plan. De lijst met handtekeningen tegen een komst groeide gestaag. Zij willen de molens pertinent niet.

Inloopspreekuur vrijwilligerswerk

Sassenheim n Welzijn Teylingen houdt een maandelijks inloopspreekuur over alles wat met vrijwilligerswerk te maken heeft. Iedere derde donderdag van de maand van 18.30 tot 19.30 uur kan iedereen binnenlopen in de Bibliotheek van Sassenheim, Kerklaan 42. Het eerstvolgende spreekuur is op donderdag 15 juni. Twee medewerkers van Welzijn Teylingen zijn aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden.

Het spreekuur is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over vrijwilligerswerk of op zoek is naar een vrijwilligersklus. Bezoekers kunnen een kijkje nemen op de vacaturebank of een test doen om te kijken welk type vrijwilligerswerk het beste bij hen past. Er is informatie over verenigingen en organisaties in Teylingen die met vrijwilligers werken.

In de maanden juli en augustus is er geen spreekuur.

Meer informatie bij Marian Kofoed, adviseur vrijwillige inzet Welzijn Teylingen: m.kofoed@welzijnteylingen.nl of 0252-231805 (dinsdag en woensdag).

Geslaagde avondvierdaagse

Deelnemers gaan na afloop van de vierdaagse met bloemen, medailles en diploma's op de foto. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n De regen kwam met bakken uit de hemel, maar toch lieten ruim 300 dappere deelnemers van de avondvierdaagse in Sassenheim zich op dinsdag daar niet door afschrikken. Zij liepen de 5 of 7,5 kilometer. De drie dagen erna was het weer beter en verschenen meer kinderen en ouders aan de start. Onderweg liepen ze langs meerdere posten, die allemaal bemand werden door vrijwilligers.

Op vrijdagavond was het groots onthaal van alle deelnemers in Park Rusthoff. Familieleden en leerkrachten vulden het eiland in het park en voorzagen de wandelaars van de nodige bossen bloemen. Toen ook de medailles en oorkondes in bezit waren, werd het moment natuurlijk vastgelegd voor de 'Ik heb meegedaan aan de avondvierdaagse'-fotowand.

Deze week is van dinsdag 13 juni tot en met vrijdag 16 juni de avondvierdaagse in Voorhout. De start is iedere avond vanavond het parkeerterrein op sportpark De Elsgeest.

Afscheid van juf Gonny Devilee

Voorhout n Ze werkte in totaal 37 jaar in het onderwijs, waarvan 25 jaar op de Antoniusschool in Voorhout, maar nu gaat juf Gonny Devilee toch echt met pensioen. Ze neemt op vrijdag 23 juni afscheid van haar leerlingen. 's Morgens is er een programma met alle leerlingen en haar eigen kinderen. 's Middags is er tussen 15.00 en 16.30 uur voor oud-leerlingen, -ouders en -collega's de gelegenheid met juf Gonny terug te kijken op haar lange onderwijscarrière tijdens een receptie in de school.

Het is voor de organisatie fijn als mensen zich van te voren aanmelden voor de receptie via info@antoniusvoorhout.nl.

Repair Café

Sassenheim n Het Repair Café gaat op zaterdag 17 juni weer aan de slag tijdens de maandelijkse bijeenkomst in de JoJo (Hortusplein 14). Van 13.00 tot 16.00 uur is iedereen van harte welkom met defecte huisraad, kapotte apparatuur, fiets of kledingstuk en gaan de vrijwilligers samen met bezoekers aan de slag om alles weer te repareren. De weggeefwinkel is die dag ook geopend. Voorlopig is dit de laatste keer Repair Café voor de zomer, in juli staat er vanwege de vakantie even geen bijeenkomst gepland.

Buitenspeeldag

Teylingen n Twee locaties in Teylingen doen op woensdag 14 juni mee met de Buitenspeeldag van Jantje Beton. In Voorhout spelen ze op straat in de Snoeklaan. In Warmond is in De Geestlaan een speciale Buitenspeeldag, met activiteiten en een sponsorloop voor een nieuwe speeltuin voor kinderen tot 12 jaar. Meer op www.jantjebeton.nl/buitenspeeldag.

Warmond weekend lang in het teken van textiel

Warmond n Warmond staat in het teken van textiel. Vanaf 15 juni is in Galerie de Pomp de tentoonstelling met als thema 'Textiel' te zien.Op zondag 18 juni is van 11.00 tot 16.00 uur ook de jaarlijkse textielmarkt op het pleintje bij de Pomp.

Deelnemende exposanten in Galerie de Pomp zijn Coby Bus (textiel zeefdrukkaarten), Anna Rotteveel (couture), Josien Eulderink (objecten), Jaap de Mink (bedrukte T-shirts), Iris Rijntjes (stoffen sieraden), Hannie Schouten (handgemaakte hoeden), Willy Jager (weefwerk), Margot van Leeuwen (viltwerk) en Cora Clements (halssieraden).

Galerie de Pomp (Dorpsstraat 38) is geopend op woensdag tot en met vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Meer informatie op www.galeriedepomp.nl.

Textielmarkt

Op zondag 18 juni is van 11.00 tot 16.00 uur de jaarlijkse textielmarkt georganiseerd rondom het pleintje bij de Pomp in Warmond. Er zijn dit jaar 60 kramen met een breed aanbod aan textiele materialen en producten. Materialen om zelf te vilten, breien, quilten en borduren. Van bijzondere vezels, wol en garens, (quilt)stoffen, handgeverfde stoffen, Afrikaanse stoffen en interieurtextiel tot schapenvachten en mixed media materialen. Daarnaast ook handgemaakte kleding, shawls, hoeden, tassen, quilts, viltwerk, sieraden, speelgoed, borduurwerk, textielcollages en textieldesign.

Er zijn demonstraties van onder meer spinnen, weven, vilten, quilten, zijde schilderen, ecoprints en indigo verven.

Meer informatie op www.hetouderaadhuisvanwarmond.nl.

Cafetaria Voorhoutse Friet opent deuren

Richard en Floortje Schot in de nieuwe cafetaria Voorhoutse Friet. | Tekst en foto: Esther Luijk Foto: Esther Luijk

Voorhout n Sinds een week is Voorhout een cafetaria rijker. Met de opening van Voorhoutse Friet ging een langgekoesterde droom van eigenaar Richard Schot in vervulling. Samen met zijn vrouw Floortje runt hij de zaak aan het Jacoba van Beierenhof. Richard: "Al van jongs af aan had ik de wens om ooit mijn eigen onderneming te openen."

Toen het stel eenmaal de knoop had doorgehakt om een cafetaria te beginnen, gingen ze op zoek naar een geschikte locatie. Uiteindelijk viel hun oog op het leegstaande pand tussen de bakker en de Albert Heijn. Een flinke klus volgde. "Gelukkig heb ik een heleboel hulp gehad van lokale ondernemers, die ik daar enorm dankbaar voor ben! Het was nog helemaal kaal en leeg, dus het was een hoop werk. Maar daarom heet het ook ondernemen!"

Voorhoutse Friet is veel meer dan een gewone snackbar, volgens Richard. "We zijn een cafetaria van hoge kwaliteit. We gebruiken uitsluitend hoogwaardige producten. Eerdere werkervaringen hebben mij geleerd dat er veel vraag is naar kwalitatief goede producten, en daar voldoe ik met Voorhoutse Friet, naar mijn mening, zeker aan." Zo heeft de rasechte Voorhouter onder andere loempia's van Fu in het assortiment, volgens eigen zeggen de allerbeste van Leiden. "Mensen komen van de andere kant van het land om de loempia's te eten. Ze konden dus niet ontbreken in de vitrine. Daarnaast maken we ijs met de melk van Willemshoeve hier uit het dorp en gebruiken we in zonnebloem gebakken boerenfriet." Naast de gebruikelijke frisdranken, beschikt Richard ook over de benodigde vergunningen om alcoholische drank te mogen verkopen. "Vooral het Voorhoutse bier is echt een aanrader, voor maar 1,60 euro kan je het al proberen!"


Bij Voorhoutse Friet kunnen klanten echter ook terecht als ze iets anders willen dan een gefrituurde hap. "We verkopen verschillende luxe belegde broodjes, met bijvoorbeeld kaas en worst," vertelt de ondernemer. "Daarnaast maken we iedere dag verschillende daghappen klaar, met aardappels, rijst, pasta, vlees en vis. Ideaal als je bijvoorbeeld alleen bent of geen zin hebt om te koken."

Niet alleen kwalitatief goede producten, maar ook service staat hoog in het vaandel bij Richard en Floortje. "We proberen meer te zijn dan de doorsnee snackbar. Klanten kunnen via Thuisbezorgd.nl bestellen en we bezorgen dan op de fiets bij de mensen thuis. We hebben de zaak zo ingericht dat klanten hier ook graag nog even blijven hangen. Ze kunnen een gokje wagen of sport volgen op de grote televisie. We doen er alles aan om het de mensen naar hun zin te maken."

Meer informatie en acties zijn te vinden op de Facebookpagina van Voorhoutse Friet en binnenkort op www.voorhoutsefriet.nl.

Ongeslagen kampioenen

Meisjes D1 van MHC Voorhout viert het feestje na de grote overwinning in Pijnacker. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Meisjes D1 van MHC Voorhout mag zich ongeslagen kampioen noemen. In de laatste wedstrijd van het seizoen sloegen de hockeymeiden toe.

De strijd om het kampioenschap tussen de nummers een en twee van de tweede klasse tussen MHC Voorhout en Rijswijk kende twee weken geleden haar hoogtepunt. In een onderling duel werd de toppositie bepaald. MHC Voorhout keek na 35 minuten tegen een 2-0 achterstand aan maar wist zich knap terug te knokken tot 2-2.

MHC Voorhout hield hiermee wel het heft in eigen hand en mocht het afmaken uit tegen Pijnacker. De meiden begonnen wat nerveus maar na de snelle 1-0 voorsprong viel er last van de schouders en konden ze vrij hockeyen. Bij 7-0 klonk het laatste fluitsignaal en barstte het feest los. De meiden van MHC zijn net als de overige zeven kampioensteams van MHC op 11 juni gehuldigd in het MHC clubhuis.


Na vijftig jaar zwaait Cor Vink af bij Akzo

Cor Vink (r) en zijn vrouw Alie komen in een oldtimer aan bij de receptie in het Sikkens Museum. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Vijftig jaar lang ging de wekker van Cor Vink altijd voor zevenen, om vervolgens fluitend naar zijn werk bij AkzoNobel te gaan. Daar werkte hij in een halve eeuw in veel verschillende functies. Vink schopte het van fabrieksmedewerker tot vestigingsmanager. Een carrière om trots op te zijn. Vorige week woensdag nam hij officieel afscheid tijdens een receptie in het Sikkens museum.

Cor Vink was nog net veertien jaar toen hij solliciteerde bij AkzoNobel in Sassenheim. Het Noordwijkse jongetje had van zijn oom goede verhalen over het bedrijf gehoord en besloot te schrijven. "Op school lukte het maar niet met de vreemde talen. Ik wilde wat anders, geld verdienen. Mijn vader is jong gestorven, dus we hadden het thuis niet breed. Werken leek mij een goed idee." De sollicitatiebrief waarmee het allemaal begon, hangt nog thuis in Sassenheim in zijn kantoortje. "Ik heb het zelfs nog ondertekend met Cor Vink (jongen). Zo wilde ik laten weten dat ik een jongen was," lacht Vink.

Carrière

Hij werd aangenomen en ging met zijn vijftien jaar aan de slag in de verffabriek aan de Rijksstraatweg. Blikken vullen met verf en vervolgens dichtslaan. "Iedereen op de vloer droeg een grijze overal, maar die waren veel te groot. Mij kon je makkelijk herkennen: ik had een blauwe overal." Al snel wist Cor dat hij dat werk geen jaren wilde doen en besloot zich te ontwikkelen. Lachend: "Wij begonnen om 7.15 uur, de mensen op kantoor om 8.15 uur. Dat uurtje vond ik als jonge jongen natuurlijk wel interessant!" Het betekende het begin van de carrière van de jonge Cor, die dan wel niet van leren hield, maar toch allerlei cursussen ging volgen. Zijn enthousiasme groeide, net als het aantal certificaten. "Daar heb ik er toch zoveel van!".

Buitenlandse reizen

Ook bij Akzo zagen ze zijn ambitie. Hij groeide door naar manager bij verschillende afdelingen, regelde daarna als vertegenwoordiger alles rondom beurzen waaraan Akzo deelnam en begeleidde buitenlandse reizen voor klanten. "Het was een van de leukste functies, ik heb veel van Europa gezien." Na opnieuw een reorganisatie werd Cor gevraagd een Akzo-winkel in Hoofddorp op te zetten. Dat was zo'n succes dat hij vervolgens als manager vijf winkels onder zijn vleugels kreeg. De laatste jaren was hij met veel plezier manager van de winkel bij de Amsterdam Arena.

Druk

Sinds februari is het na vijftig jaar afgelopen, want vanwege het aantal vrije dagen kon Cor er een paar maanden vervroegd eruit. Geen wekker meer, maar helemaal niets meer doen, dat is niets voor haar man, lacht zijn vrouw Alie. "Hij kan helemaal niet stilzitten." Regelmatig lopen ze met hondje Ybbeltje een rondje. Maar ook zonder viervoeter wordt er gewandeld. Cor: "Ik heb een stappenteller gekocht en kwam erachter dat ik zo'n 70 kilometer per week wandel". De pensionado zat sowieso al niet stil. Hij is al enige tijd voorzitter van Huurders Belangen Teylingen, waarmee hij de belangen behartigt van de huurders bij onder andere woonstichting de Vooruitgang. "We zijn nu ook bezig om een Huurders Belangen in Holland Rijnland op te zetten," vertelt hij over zijn plannen voor de toekomst. Ook voor GWS, de voormalig voetbalvereniging van Sikkens, is hij nog actief als voorzitter. "We voetballen dan wel niet meer, maar komen als vereniging toch een paar keer per jaar bij elkaar."

New York

Binnenkort stapt Cor op de boot van de Zonnebloem om als vrijwilliger een paar dagen te helpen. Qua reizen heeft het echtpaar Vink toch al veel van de wereld gezien. Daar komt binnenkort nog een bestemming bij. Tijdens de afscheidsreceptie voor collega's in het Sikkens-museum, deed Cor zijn vrouw een reisje New York cadeau. "Als dank voor haar jarenlange steun. Dat heeft ze meer dan verdiend."

Stal Cees Hetteling in topvorm naar kortebaan

De Herenweg is op zaterdag 1 juli weer voor een dag de wedstrijdbaan van de harddraverij. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n De stal van Cees Hetteling is uitstekend begonnen aan het kortebaanseizoen van 2017. Na overwinningen in Wognum (Quiz de Ginai) en Vroomshoop (Columbine Lep) hoopt de trainer uit het Noord-Hollandse Groenveld op zaterdag 1 juli ook te scoren op de Herenweg in Warmond. De eerste start valt omstreeks 13.30 uur.

Hetteling en pikeur Ruud Pools vormen een eenheid op de kortebaan. De trainer doet het voorbereidende werk, waarna Pools floreert op de Nederlandse straten. Met Columbine Lep, Donate Groenhof, Evison en Quiz de Ginai heeft Hetteling meerdere toppers op stal. In 2014 was hij voor het laatst succesvol in Warmond. Toen won hij met de debuterende Donate Groenhof. Het was het begin van een mooie kortebaancarrière, met de titel 'paard van het jaar' in 2015 als voorlopig hoogtepunt.

Vierde kortebaan op rij

Vorig jaar ging de winst in Warmond naar Barbert, met pikeur John de Leeuw. De Amerikaanse ruin won op de Herenweg zijn vierde kortebaan op rij. Mogelijk is de troef uit de stal van Hans Bot er ook dit jaar bij. Eenvoudig wordt het echter niet. Na zijn tweede plaats dit jaar in Assendelft is hij opgezadeld met een starthandicap van vijf meter. Ook Tamburini heeft zich de afgelopen jaren bewezen in Warmond. De pupil uit de stal van Rob de Vlieger won de editie van 2015 en eindigde vorig jaar als vierde. Tamburini kwam dit seizoen vooralsnog slechts één keer aan de start. In Vroomshoop werd hij vijfde.

Kindertoto

De kortebaan in Warmond is traditioneel een evenement voor het hele gezin. Ook voor de kinderen is er naast het spektakel op de baan voldoende te beleven. Zo zijn er springkussens en kunnen ze gratis deelnemen aan de kindertoto.

Het deelnemersveld met tips is vanaf donderdag 29 juni te vinden op www.kortebaandraverijen.nl. Meer informatie specifiek over het evenement in Warmond staat op de website van de organisatie www.harddraverij.nl.

Klein natuurgebied van 400 jaar oud; kijken in de eendenkooi

Warmond n De eendenkooi van Warmond is een prachtig, klein natuurgebiedje van ongeveer 400 jaar oud. Vrijwilligers en kooiker zorgen er met elkaar voor dat deze eendenkooi nog steeds functioneert.

De vrijwilligers geven daarom graag een rondleiding om te vertellen over het vak van kooiker en de geschiedenis van de kooi. Ook is er aandacht voor de planten en dieren in dit uniek gebied. Vanuit de vogelkijkhut is misschien een glimp van het ijsvogeltje te zien.

Op zaterdag 17 juni en 8 juli worden er rondleidingen gegeven in de eendenkooi. De start is om 11.00 uur bij het hek aan het einde van de Menneweg in Sassenheim. De rondleiding duurt ongeveer een uur. Aanmelden via info@eendenkooiwarmond.nl of telefonisch via 0252-210498. De kosten zijn 4 euro per persoon.

Met een eigen groep een kijkje nemen in de eendenkooi is ook mogelijk. Ook daarvoor is een afspraak maken gewenst via bovenstaande contactgegevens. Rondleidingen kunnen gepland worden tot eind juli en dan keert de rust voor de eenden weer terug.

Tip van de organisatie: wandelschoenen aan en eventueel een verrekijker mee!

Foreholters van het jaar

Foto: pr.

Voorhout n Handbalvereniging Foreholte kiest na elk seizoen de vrijwilligers van het jaar. Afgelopen zaterdag gingen de prijzen naar Willem Warmerdam en Lisa Wanders.

In de volwassenen-categorie ging de prijs naar Willem Warmerdam. Warmerdam is al jaren actief binnen de vereniging. Hij is al jaren verantwoordelijk voor het verenigingsblad en maakt de aankondigingen van de thuiswedstrijden die in Voorhout bij verschillende winkeliers weer te zien zijn. Daarnaast is hij ook scheidsrechter, betrokken bij de coaching van een jongensteam en helpt hij bij verschillende acties van de club.

Bij de juniorcategorie is Lisa Wanders de winnaar van De Foreholter van 2017 geworden. Wanders is al een aantal jaren belast met de taak van scheidsrechter coördinator. Dit is een omvangrijke taak, maar ze weet het iedere keer voor elkaar te krijgen om alle wedstrijden van een scheidsrechter te voorzien. De jonge vrijwilligster is ook scheidsrechter en staat zelf bijna elke zaterdagochtend ook op het handbalveld om de wedstrijden van de jongste jeugd te begeleiden. Ook bij alle andere activiteiten van de club draagt de prijswinnaar haar steentje bij.

Evenement voor honden

Voorhout n Op Sportpark Elsgeest (Sportlaan 8) is op zondag 18 juni van 11.00 tot 16.00 uur een hondenevenement met activiteiten voor honden en baasjes. De toegang is gratis. Info: www.hondenschoolexellos.nl.

'Het beste verhaal is laten zien wat je doet'

Welzijnsadviseur Marja Ruigrok en Marian Kofoed, adviseur vrijwillige inzet, hebben zin in het Vrijetijd Festival. | Foto: Marieke Voorn

n Vrijetijd festival na jaar weer terug in Teylingen

Teylingen n Even was het van de agenda af, maar dit jaar is staat het er weer op: het Vrijetijd festival voor alle verenigingen in Teylingen. Zij presenteren zich op zaterdag 17 juni in Sassenheim in Park Rusthoff en op het sportcourt bij de bibliotheek.

Gyroscoop in frame van Bert Verboon. | Foto: pr. Foto: Marieke Voorn

Het moet zaterdag het complete plaatje worden: harddraverij, blazen aan de haven én het Vrijetijd festival. Het is niet voor niets dat al deze activiteiten op dezelfde dag zijn, want daardoor is er veel publiek op de been, legt Marian Kofoed van Welzijn Teylingen uit. Ze is als adviseur vrijwillige inzet verantwoordelijk voor de organisatie. "Voorheen was het festival in september, maar op verzoek van de deelnemers is het nu voor de zomervakantie. In combinatie met de harddraverij en het treintje van de TOV hopen we veel mensen naar het park te krijgen." Daar staan van 11.00 tot 16.00 uur 30 Teylingse verenigingen en stichtingen; van jeu de boules vereniging De Vaste Voet tot EHBO vereniging Voorhout en van badmintonclub Dynamo tot duikvereniging Het Onderwaterbos. Die laatste nemen hun watertank mee, zodat bezoekers een proefduik kunnen maken. Het is precies wat Kofoed de verenigingen heeft geadviseerd: "Laat mensen zien en ervaren wat je doet". Als voorbeeld noemt ze scouting Scojesa en scouting Tjarda. "Bij de zeeverkenners hebben ze een boot naast de kraam staan; bij de scouting kan je opblaasballen op het water lopen. Fantastisch toch?!"

In het park zijn er verder optredens van toneelvereniging Pankras, muziekverenigingen Adest en Crescendo en Up2Stage. De musicalgroep is ook bezig met de crowdfunding. Ook op het sportcourt bij de bibliotheek is veel te doen: voetbalvereniging Ter Leede, handbalvereniging Warmunda, de Sassenheimse Tennisvereniging (STV) en basketbalvereniging Forwodians.

IJsje voor kinderen

Speciaal voor kinderen is er een ijsje te verdienen als ze meedoen met vijf activiteiten. De deelnamekaarten worden op de basisscholen uitgedeeld. Ook wethouder Kees van Velzen doet bij de opening actief mee. Hij fietst om 11.00 uur langs activiteiten in het park op een duofiets van de Fietsmaatjes.

Kofoed heeft enorm veel zin in het festival. "Het is echt voor jong en oud. We willen iedereen enthousiasmeren, laten zien wat er allemaal in Teylingen mogelijk is. Het aanbod is enorm." Of ze zelf nog tijd heeft om ergens mee te doen, weet ze niet. "Al lijkt de workshop zelfverdediging mij wel echt heel leuk!"

Een mix van abstractie en realisme in Het Oude Raadhuis

Warmond n Gisella Klein en Bert Verboon exposeren vanaf woensdag 14 juni tot en met zondag 16 juli in Het Oude Raadhuis van Warmond. De opening van hun tentoonstelling is op zondag 18 juni om 16.00 uur.

Gisella Klein exposeert met foto's. Zij onderzoekt structuren, de samenhang van patronen waaruit de vertrouwde wereld om ons heen bestaat en die je niet meer ziet omdat ze voorspelbaar zijn. Door de werkelijkheid te ontregelen worden ze zichtbaar: wat stilstaat beweegt, wat je ziet is herkenbaar en tegelijk anders.

RVS

Bert Verboon exposeert met beelden. Hij is vanaf 2001 intensief gaan beeldhouwen en nadat hij in 2012 stopte met zijn werk als docent Onderzoeken en Ontwerpen is hij er vrijwel fulltime mee bezig. Zijn beelden maakt hij uit verschillende steensoorten en combineert deze regelmatig met RVS ook maakt hij beelden met uitsluitend RVS. Zijn onderwerpen bevatten bijna altijd een mix van abstractie en realisme.

De galerie aan de Dorpsstraat 36 is op woensdag, donderdag en vrijdag geopend van 15.00 tot 17.00 uur, op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Meer informatie op hetouderaadhuisvanwarmond.nl.

Leve de McDonald's

McDonald's in de Hoofdstraat in Noordwijk gaat dicht. Ik hoor u denken: nou en? Nou, dat was het best bekeken bericht op onze site de afgelopen week. 9800 keer bekeken. Dat is best veel.

Hoeveel tijd had dit bericht gekost? Verrassend weinig. Het verhaal ging rond, wij belden het hamburgerhoofdkantoor en kregen keurig de bevestiging. Het bericht ging via Facebook snel rond. We hebben ook berichten waar veel tijd in gaat zitten. Politieke discussies die we live volgen of de volgende dag terugkijken. Een discussie van twee uur in de politieke arena moeten we dan terug brengen tot 90 woorden. Als we daar 500 bezoekers mee verblijden, is het veel. Het verdwijnen van een milkshake in combinatie met een broodje hamburger is dus belangrijker dan de beslissingen die het bestuur van de gemeente neemt. Voor het volgen van de politiek kunnen we nauwelijks vrijwilligers vinden en moeten we eigenlijk overstappen naar betaalde correspondenten. Een vrijwillige verslaggever naar de McDonald's sturen, is een stuk makkelijker. Zodra wij een keer geld hebben, steken we dat dus in het inhuren van iemand die berichten schrijft die minder scoren dan de hapklare 'toonbankberichten'. Nou vinden wij berichten over wat de politiek beslist belangrijk om te brengen. Wij vinden het onze plicht als publieke omroep om de Bollenstrekers daarover te informeren. Dat is het verschil met commerciële omroepen: die kiezen voor wat het meest populair is. Wat van belang is om te brengen als publieke omroep en wat belangrijk is om te brengen omdat het populair is, die grens is soms moeilijk aan te geven. Het inschatten van de interesse van een grote, diverse groep is de uitdaging van velen. Ik zat vorige week bij een congres van Greenport Holland. Het ging over energietransitie, verdeling en digitalisering in de tuinbouw. Per onderwerp vier sprekers, een bekwame presentatrice en een zaal vol met mensen uit de sector. De discussie over het eerste onderwerp was nauwelijks een paar minuten oud of daar kwamen de eerste smartphones al tevoorschijn en steeds meer aanwezigen gingen gezellig wat op hun telefoon doen. De meeste aanwezigen waren mannen en die kunnen – zo zegt mijn vrouw – maar één ding tegelijk. Kortom: de aandacht van een toch duidelijke doelgroep werd minder en minder. Het is slechts een voorbeeld waarvan er vele te geven zijn. Interesse en aandacht inschatten van een groep blijft lastig. Wellicht zijn er combinaties te maken die aandacht scoren: een raadsvergadering in de McDonald's? Bo is er bij!

Ard Zandbergen
Hoofdredacteur Bo
ard@bollenstreekomroep.nl

DriveXperience voor jonge rijbewijsbezitters

regio n De gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijkerhout houden zaterdag 17 juni de gezamenlijk georganiseerde DriveXperience praktijkdagen voor jonge autorijders. Dit zijn gratis praktijkdagen voor autorijders tot en met 24 jaar die maximaal drie jaar hun rijbewijs bezitten.

Deelname is gratis en auto's worden beschikbaar gesteld. Jonge autorijders ervaren deze dag zelf achter het stuur en in drie modules hoe goed ze als jonge autorijder zijn en welke verbeterpunten zij wellicht kunt bereiken. De praktijkdagen zijn onderverdeeld in drie modules:

Module 1: Praktijkrit rijden (Road Xperience)

Deelnemers rijden met twee andere jongeren in de auto van een coach een anderhalf uur durende praktijkrit door de omgeving. Er wordt gewisseld van stuur, en de chauffeurs beoordelen elkaars rijstijl en geven verbeterpunten aan. Dit alles onder begeleiding van een coach die óók zijn oordeel geeft.

Module 2: Noodstops op mobiele baan (Track Xperience)

Op een gladde rem/slipbaan rijden de deelnemers zélf en voelen wat het is om op glad wegdek onverwacht noodstops te moeten maken met verschillende snelheden. Ze merken dan hoe lang hun remweg op een glad wegdek bij verschillende snelheden is en voelen de werking van het ABS remsysteem.

Module 3: Afleiding, Alcohol en Drugs (Xperience Xchange)

In een groepsdiscussie en ervaringsuitwisseling praten en discussiëren de deelnemers over de werking van alcohol en drugs in relatie tot deelname aan het verkeerd en hoe ze daarmee kunnen omgaan. Samen met een verkeer- en alcoholdeskundige voeren ze een open discussie hierover, over hun eerste kilometers als zelfstandig autorijder en over het omgaan met apparatuur in de auto die hen ook kan afleiden.

Verkeerstest via internet

Met een eigen inlogcode maken de deelnemers vooraf thuis op de site van CitoDrive een test die aantoont welk soort autorijder ze zijn. Enkele dagen na hun deelname maken ze via internet nóg een test.

Vrienden, kennissen en collega's van 18 tot en met 24 jaar die tussen de drie maanden en twee jaar hun rijbewijs bezitten, mogen zich ook aanmelden en gratis meedoen.

De praktijdag duurt van 9.00 tot 16.00 uur. De gemeente zorgt voor een gratis lunch. Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat. Er kunnen per dag maximaal 48 jonge autorijders meedoen.

Aanmelden kan via: www.thedrivexperience.nl of www.jongeautorijders.nl. Daar staat ook meer info over het dagprogramma.

Thema-avond voor startende ondernemers

regio n De Loft Lisse organiseert op donderdagavond 22 juni het derde startersevenement Kick:Start Bollenstreek. De bijeenkomst is bedoeld voor oriënterende en net gestarte zzp'ers en ondernemers in de Bollenstreek. Deelname is gratis.

Er is veel talent aanwezig in de Bollenstreek: goede ondernemers met slimme plannen. Toch doet de regio het economisch gezien minder dan gemiddeld. Kees Noort en Bart Sosef, initiatiefnemers van het event: "Wij vonden het de hoogste tijd om hier verandering in te brengen. Daarom zijn we begonnen met het organiseren van het Kick:Start evenement, om ondernemers op weg te helpen bij het starten van hun eigen onderneming".

Programma

Bezoekers van het evenement kunnen twee workshops bijwonen. Astrid Ponsioen van de Kamer van Koophandel (KvK) vertelt waar ondernemers aan moeten denken bij het starten of overnemen van een onderneming en kan de vele vragen van deelnemers beantwoorden. Presentatiecoach Fleur Schiffelers geeft de workshop 'Presenteren in 3 stappen'. In deze workshop gaat ze samen met de deelnemers kijken welke keuzes ten grondslag liggen aan iedere (goeie) presentatie. Ook is zij beschikbaar voor vragen van deelnemers over presenteren en spreken in het openbaar.

Na afloop is er een netwerkborrel.

Kick:Start vindt plaats op De Loft Lisse, Heereweg 345 (2161 CA) te Lisse, van 19.00 uur tot 22.00 uur. Deelnemen aan het startersevenement is gratis; wel graag vooraf aanmelden via deloftlisse.nl/kickstart. Op deze website is ook het programma van de avond te vinden.

Nieuwe koers in de ambulancezorg

Met het nieuwe systeem kan een arts op afstand al de vitale levenstekens van een patiënt in de ambulance controleren. | Foto: PR Foto: PR

regio n Donderdag 8 juni is het contract ondertekend voor de aanschaf van een ultramodern systeem waarmee vanuit de ambulance op afstand samengewerkt kan worden met medisch specialisten en huisartsen om de optimale zorg aan acute patiënt te geven.

Via dit telemedicine systeem kunnen vanuit de ambulance live video- en echografische beelden van de patiënt, samen met de meetwaarden zoals hartritme, bloeddruk en ademhaling draadloos worden verzonden naar de arts. De arts kan dan van afstand samen met de ambulanceverpleegkundige beslissen wat voor die patiënt de allerbeste behandeling is. De RAV Hollands Midden is de eerste ambulancedienst in Europa die dit telemedicineconcept, wat origineel werd ontwikkeld voor de luchtvaart, introduceert binnen de ambulancezorg. Al haar 35 ambulances worden voorzien van het systeem.

Donaties voor de waterput

De Sassenheimse stichting Saidia helpt Sumve wil graag nog meer waterputten in Tanzania bouwen. Daarvoor is veel geld nodig, want voor een waterput betaal je al snel 3.100 euro. | Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n Dirk Vink en Tineke de Groot hebben jaren in Sumve in Tanzania gewoond en gewerkt. In juli 2016 zijn ze teruggekeerd in Sassenheim. Met veel financiële hulp hebben ze via hun stichting Saidia helpt Sumve in totaal al 33 waterputten kunnen bouwen in de regio.

Over een maand gaan Dirk en Tineke, samen met Willem Mantel en Tineke Braam, voorzitter en secretaris van Saidia helpt Sumve, voor even terug om het operatiegebouw te openen. Ook in Tanzania heerst ernstige droogte en dus willen ze opnieuw een of meerdere waterputten laten bouwen. Daarvoor is geld nodig, zo'n 3.100 euro per put. Dit hangt samen met de koers van de Tanzaniaanse Shilling. Geld doneren kan op rekening van de Stichting Saidia helpt Sumve: NL69ABNA0609039717 onder vermelding van 'Waterput'. Het geld wordt honderd procent besteed aan de waterputten.

Paardencross Voorruiters opnieuw een succes

Onder mooie omstandigheden werd op zondag de Elsgeestercross verreden. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Met zomerse temperaturen op de teller werd op zondag 11 juni de jaarlijkse paardencross bij rijvereniging Voorruiters gereden. Aan deze zevende paardencross deden maar liefst 67 combinaties mee.

De deelnemers waren onderverdeeld in de categorieën: pony's laag, pony's hoog, paarden laag en paarden hoog. Voor de organisatie was de uitdaging des te groot omdat er twee starts per combinatie waren ingeroosterd. Hierdoor waren er dit jaar maar liefst 134 starts.

Winnaars

In de diverse categorieën, waarin ook deelnemers van andere verenigingen, vielen in sportieve zin de Voorruiters goed in de prijzen. In de categorie pony's laag ging de hoofdprijs naar Isa Warmerdam met Suzanne. Zij wist de familie L'Amie net voor te blijven. Bij de categorie pony's hoog ging hoofdprijs naar Britt van der Meel met haar pony Anyway. Bij de categorie paarden laag ging de hoofdprijs naar Kimberley van Beelen met Frodo. Aan het einde van de dag wist Hannah Warmerdam het resultaat van haar zus Isa net niet te evenaren. Zij werd namens de Voorruiters tweede. De hoofdprijs was voor Lotte Dietz met Golddigger van de Palesteijnruiters. Wethouder Kees van Velzen kon haar verblijden met een mooie paardendeken.

JRT en Open jeugdtoernooi bij STV

Sassenheim n De Sassenheimse Tennisvereniging (STV) organiseert van 3 tot en met 9 juli voor de jeugd weer het JRT* en Open Jeugdtoernooi.

Een aantal wedstrijden wordt al in het weekend ervoor (1 en 2 juli) gespeeld. Er wordt gespeeld in de volgende categorieën: • Groen JE/ME 8 t/m 14 jaar • Geel JE/ME (JRT*) t/m 12 jaar • Geel JE/ME (JRT*) t/m 14 jaar • Geel JE/ME 10 t/m 14 jaar • Geel JE/ME 11 t/m 17 jaar. In de leeftijdsklassen t/m 12 jaar en t/m 14 jaar zijn er punten voor de Nationale Jeugdranglijst te verdienen. Een " * " (1 ster) toernooi is de opstap voor veel jeugdspelers om misschien ooit eens Nederlands kampioen te kunnen worden.

Inschrijven kan voor 23 juni via https://www.toernooi.nl. Of kijk op www.sassenheimsetv.nl voor meer informatie.

TOP D1 op weg naar NK

Foto: pr.

Sassenheim n In de zaal werden ze derde van Nederland. Op zaterdag 17 juni doen de korfballers van TOP/Quoratio D1 opnieuw een gooi naar het Nederlands Kampioenschap. Dit keer strijdt de Sassenheimse ploeg samen met zeven andere korfbalteams in Heerenveen om het goud.

TOP D1 plaatste zich voor het NK door in de laatste competitiewedstrijd van het seizoen met 12-8 van concurrent KCC te winnen. Op de foto staan spelers, speelsters, reserves en coaches Fenna en Lonneke. Coach Hester ontbreekt op de foto.

De jongste jeugd van TOP is de enige ploeg van de korfbalvereniging die nog voor de nationale titel gaat. De C1 strandde afgelopen zaterdag in de halve finale tegen PKC. Ook het eerste team plaatste zich niet voor de finaledag op 17 juni. In Amsterdam was Blauw-Wit met 16-12 te sterk.

Teylingen van A tot Z

| Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n Muziek, sport en cultuur. Teylingen kent veel verenigingen, stichtingen en organisaties waar inwoners terecht kunnen. Iedere week krijgt één van deze organisaties de ruimte om zich voor te stellen in 'Teylingen van A(vondvierdaagse) tot Z(wemvereniging)'. Deze keer de laatste aflevering.

Naam: KBO Teylingen afdeling Warmond

Opgericht in: september 1978

Aantal leden: 400 leden en 20 vrijwilligers

Wie zijn we en wat doen we?

KBO staat voor ouderen organisatie en wij houden ons bezig met het onder de aandacht brengen bij de overheid van problemen die zich voor doen nu ouderen langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen. Daar naast houden wij regelmatig, het hele jaar door, ontmoetingen om hen het sociale contact met anderen mogelijk te maken. KBO Warmond biedt een gevarieerd aanbod aan activiteiten. In het jaarlijkse programma boekje worden alle activiteiten vermeld. Maandelijks ontvang men het maandblad van KBO Nederland en de nieuwsbrief van de afdeling waarin de laatste ontwikkelingen en activiteiten staan vermeld.

De doelstelling van onze bond is om voor haar leden en andere senioren in de gemeente Teylingen afdeling Warmond de belangen te behartigen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en financiën. Bovendien bevordert de bond de zelfredzaamheid van senioren. De KBO wil senioren zolang mogelijk gezond, actief en betrokken houden bij de maatschappelijke ontwikkeling en heeft een actieve participatie van leden hoog in het vaandel staan.

Waarom is het een leuke vereniging?

KBO Warmond is een bloeiende vereniging die volgend jaar 40 jaar bestaat. Onze vereniging heeft bijna 400 leden. In samenwerking met Welzijn Teylingen of andere bonden van KBO Teylingen organiseert KBO Warmond een aantal informatie middagen, waar onderwerpen van belang van senioren, zoals de WMO - de zorg - veiligheid - nieuwe ontwikkelingen in de wetgeving, - belastingen et cetera. door deskundigen wordt besproken of wordt uitgelegd.

Via de senioren adviseurs van de afdeling kan advies worden gevraagd op allerlei terreinen of worden door verwezen naar andere instanties.

Wat is jullie ambitie?

Wij zouden graag nieuwe leden willen inschrijven, want hoe meer leden er zijn hoe sterker wij staan. Inschrijven kan via de website, of via het secretariaat KBO Teylingen, afd. Warmond, Kagerdreef 186, 2172 HR, Sassenheim.

Meer informatie: www.kbo-teylingen.nl.

Deze rubriek werd samengesteld in samenwerking met Welzijn Teylingen. Dit is de laatste aflevering.

Woensdag 14 t/m 21 juni

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v het Herenkoor

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 10.00 uur; avondmaal, voorganger: Ds. T. Moll; 19.00 uur, zangdienst, voorganger: Ds. H.R. Betting

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur; jeugddienst, voorganger: Ds. H.R. Betting

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, geen informatie

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Parochiekoor, voorganger: J. Straathof

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: Mw. ds. A.P. Brabander - Schuytvlot (Wassenaar)

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met samenzang, voorganger: Pastor van Ulden

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Mevr. Ds.H.G.T van Welie - Kaai

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Andries Knevel

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zaterdag 19.00 uur, jeugdavond, zondag 10.00 uur, eredienst, 19.00 uur onderwijsdienst o.l.v. Jan Zijlstra.

Buitenlandse leraren voor de klas bij de Regenboog

Meester Vladimir Mosjenko uit Levice (Slowakije) geeft een les over oud en jong in groep 4 van de Clusterlocatie. | Foto: pr. Foto: pr.

voorhout n Basisschool De Regenboog was vorige week gastheer voor dertien buitenlandse collega's. De leerkrachten uit Slowakije, Spanje, Italië en Polen waren in Nederland voor de officiële afsluiting van het Erasmus+ project.

Het internationale project startte in januari 2015 met een gezamenlijk bezoek aan een school in Italië. De leerkrachten hebben in de projectperiode lessen voor elkaar ontworpen waarbij het thema steeds was: Jong en oud, man en vrouw, verschillend van ras en wel of niet gehandicapt zijn.

Als afsluiting van het project hebben de buitenlandse leerkrachten in de groepen 4 tot en met 8 van de clusterlocatie een themales over dit onderwerp verzorgd. Deze lessen werden gegeven in het Engels. Alle gemaakte en gegeven lessen worden verzameld in een boek. Dit boek wordt verspreid op Nederlandse en Europese scholen. Lees meer op www.deteylinger.nl.

Groep 7 doet auditie

Sassenheim n Groep 7 van basisschool de Rank doet mee aan de muzikale wedstrijd 'Meer muziek in de klas'.

'Meer muziek in de klas' wil structureel muziekonderwijs op scholen stimuleren en organiseert elk jaar een wedstrijd voor basisschoolgroepen 5, 6 en 7. In totaal 150 klassen stuurden een filmpje van een muzikale act in. Groep 7 van de Rank is er daar een van en zij zijn geselecteerd voor de audities voor de provincie Zuid-Holland. Tijdens de auditie op vrijdag 16 juni in Dordrecht gaan de klassen de strijd met elkaar aan binnen hun eigen provincie. Per provincie gaan drie klassen door naar het nieuwe familieprogramma 'Lang Leve de Muziek Show', dat vanaf het najaar elke zaterdagavond op NPO Zapp te zien is. De twaalf winnaars van de shows krijgen de ultieme hoofdprijs: met de allergrootste schoolband optreden voor Koningin Máxima tijdens Het Kerst Muziekgala 2017.

Laatste aflevering van Teylingen van A tot Z

redactie n De afdeling Warmond van KBO Teylingen sluit de rij. Vanaf september stond er iedere week een aflevering van Teylingen van A tot Z op deze pagina. Verenigingen, organisaties en stichtingen uit Teylingen kregen zo de kans om zich aan de lezers voor te stellen. Wie zijn ze eigenlijk en wat doen ze? Veel organisaties hebben gebruik gemaakt van het aanbod van Welzijn Teylingen en De Teylinger. Velen namen de tijd om echt even op te schrijven waar hun club nu eigenlijk voor staat. Alle inzenders worden nogmaals hartelijk bedankt voor hun bijdrages.

Teylingen van A tot Z stopt, maar op www.deteylinger.nl zijn alle rubrieken terug te lezen. Voor meer informatie over vrijwilligerswerk, kijk op www.welzijnteylingen.nl.