De Teylinger

20 mei 2020

De Teylinger 20 mei 2020


n Sporten op de garage

Foto: pr.

Buitensporten is sinds vorige week weer toegestaan, mits nog steeds anderhalve meter wordt aangehouden. Voor sportcentrum Thea Hoogervorst in Voorhout reden om een deel van de fitness- en spinningfaciliteiten naar buiten te verplaatsen. De groepslessen zijn ook in de buitenlucht, op het dak van de garage. Lees meer op pagina 15.

uitgeweid n 'Ik verwacht binnenkort inspectie'

Jumelage
gaat dit jaar
niet door

Foto: pr.

Zwembad
begin juni
weer open

Vooraf een zwemuur reserveren

Openbare ruimte meer toegankelijk

Twijfels over verwijderen zebrapad

| Foto: archief Foto: Marieke Voorn


Vervolg van de voorpagina


Voorhout n 'Een heilige graal', noemde Robin Konings (VVD) een ondertunneling van het spoor aan de Herenstraat. Een dagdromen waarvan afscheid moet worden genomen. Het is financieel niet haalbaar. De maatregelen kon hij overnemen. Maar Gerben Dijkstra (CDA) koesterde grote twijfels bij het verwijderen van de overgang voor voetgangers. Dat levert een risico op voor deze kwetsbare groep. En die eenrichtingsverkeer op de Churchilllaan, dat zou eerst maar eens als proef moeten worden uitgevoerd. Hij had zo zijn bedenkingen. Ook Fons Welters (Trilokaal) hikte tegen de overgangsplaatsen. Misschien kunnen die verder van het spoor worden verplaatst. En zo dacht ook D66. Bart van der Ploeg (D66) vond het eveneens niet verstandig om de Churchilllaan eenrichting te maken. Dan moet je de hele Herenstraat doorrijden om de wijk in te kunnen en die straten zijn niet ingericht voor dat vele verkeer. Don Verhoeff (GroenLinks), Mirjam Mack (ChristenUnie), de fractie Piket en Jan Kuijpers (PvdA) maakten zich ook sterk voor de oversteekplaatsen en daarmee was er wel een sterke oppositie in de raadscommissie.


Wethouder Marlies Volten neemt het mee en zal voor een besluit in de raad op 4 juni het voorstel aanpassen. Daarmee wordt het automatisch weer een bespreekstuk. De fractie Piket overweegt een amendement in te dienen voor een optie voor een hek om mensen te sturen naar de zebra te gaan. Dit werd evenwel alleen door deze eenmansfractie geopperd. Hoe de raad er over denkt zal op 4 juni blijken. (NK)

>Het Beste Idee ligt tijdelijk stil, maar 'is niet vergeten'

Teylingen n Het Beste Idee 2020 ligt tijdelijk stil. Dat laat Stichting Combibrug weten.

De Combibrug heeft, in opdracht van de gemeente, Het Beste Idee 2020 opgepakt. Daaraan kunnen cultuur-, sociaal-maatschappelijke en sportverenigingen meedoen. Zij kunnen hun beste sociale ideeën insturen om mensen met elkaar te verbinden. Kleine en grote ideeën zijn welkom. De winnaar ontvangt 3.000 euro, de nummer twee 2.000 euro en de nummer drie 1.000 euro.


Eigenlijk zou de uitreiking dit voorjaar zijn, maar Het Beste Idee is even op pauze gezet, laat Ludi van Zanten van de Combibrug weten. "Het ligt tot nader orde helemaal stil, maar is niet vergeten." De Combibrug heeft het druk met opstarten van het buitensporten bij verenigingen volgens de coronarichtlijnen en het protocol verantwoord sporten. Van Zanten: "Zodra er groen licht is gaan we ons weer met de nieuwe initiatieven bezighouden. Wanneer dat precies is, weten we nog niet".

Jumelage gaat niet door

Warmond n De Stichting Jumelage Warmond Champigné heeft besloten om de Franse inwoners van het stedenband niet uit te nodigen om in oktober Warmond en omgeving te bezoeken. Het coronavirus laat het bezoek sneuvelen.

Het was de bedoeling om in oktober de Franse gasten in Warmond te ontvangen, maar dat gaat niet lukken. Vorig jaar bracht een Warmondse delegatie een bezoek aan Champigné waaronder voor het eerst een aantal raadsleden.

Dit jaar zouden als tegenprestatie een aantal inwoners Champigné naar Warmond komen en verblijven in gastgezinnen, maar niemand had gerekend met de uitbraak van het virus. "Helaas kan het in deze tijd niet. En er zijn nog zoveel onzekerheden voor de komende maanden dat we maar hebben besloten dat er dit jaar geen uitwisseling zal zijn. Covid 19 gooit jammer genoeg roet in het eten", meldt voorzitter Bernadette van Moorsel namens de stichting.


Digitaal bezoek

De Fransen kunnen vanwege de anderhalve meter niet in groepen reizen en als ze dat al mogen is het de vraag of de grens over kunnen. Zonder duidelijkheid over de maatregelen in het najaar kan de stichting nog helemaal niets organiseren en er afspraken over maken. Echter, de stichting wil de uitwisseling ook niet zomaar voorbij laten gaan en is op zoek naar leuke ideeën om op digitale wijze en op afstand toch nog met elkaar in contact te treden. De jumelage vraagt om mee te denken en te zoeken naar originele, grappige en inventieve manieren om, in een nader te bepalen weekend, een leuke Nederlands-Franse twist aan de stedenband te geven. En met de hoop dat in 2021 weer op Franse wijze twee kussen op de wang kunnen worden gegeven als het virus weer voorbij is. (NK)

>Raad spreekt verder over gezinshuis Alas

Voorhout n De gemeenteraad gaat verder spreken over het oprichten van een gezinshuis en vier studio’s aan de Componistenlaan naast nummer 242 in Voorhout. Vier buren hebben zienswijzen ingediend.

Door Nico Kuyt

De raadscommissie Ruimte stond positief tegen het initiatief voor het gezinshuis. Wel waren er zorgen over de negatieve zienswijzen die door omwonenden zijn ingediend. Hiertoe loopt op dit moment een mediation om tot een oplossing te komen. De gemeenteraad dient een zogeheten 'Verklaring van geen bedenkingen' af te geven om een kleine overschrijding van het bestemmingsplan goed te keuren. Vier inspreekreacties werden hiertegen door omwonenden ingediend. In het algemeen voelen zij zich niet geluisterd en betreuren de gang van zaken.


Wethouder Marlies Volten onderstreepte dat het een heel positief initiatief is, maar begreep de zorgen van omwonenden. Zij onderstreepte dat het niet om grootschalige instelling gaat. Gesprekken zijn gaan om ook met de omwonenden een stapje verder te kunnen komen. De fracties in de raadscommissie vonden het eveneens een goed plan. Er was een brede ondersteuning. Robin Konings (VVD) wenste het gezinshuis veel geluk toe. Het gaat om de opvang van kwetsbare mensen. Een visie die Trilokaal, D66, PvdA, ChristenUnie en GroenLinks volgden. Het CDA had er nog wat moeite mee. Bewoners konden er op vertrouwen dat niet verder gebouwd zou worden, aldus CDA-raadslid Sybrinne de Vries. De mediation juichte zij toe. De fractie Piket vond het jammer dat in dit gevecht met de buren er dreigt alleen verliezers op te leveren en riep op om maatregelen te nemen de pijn van de bezwaren te verzachten. Het CDA bleef er moeite mee hebben, met name over de bebouwingsdichtheid, en daarom gaat de gemeenteraad er verder over spreken.

Rijksmonumentenschildje voor molen Hoop Doet Leven

Molenaar Waltman en dhr. Breeschoten (HKV) bij het geplaatste schildje. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De Nationale Molendagen waren in het weekend van 9 en 10 mei gepland. Door de geldende maatregelen rond de pandemie mogen de molens echter geen bezoekers ontvangen. Bij de molen Hoop Doet Leven, aan de Elsgeesterweg nabij de trekvaart in Voorhout, was er toch een klein feestje.

In 2019 hebben de cultuur historische organisaties in Teylingen de handen ineen geslagen en besproken welke gezamenlijke activiteiten ontwikkeld kunnen worden. Een resultaat van dit overleg is het aanvragen en plaatsen van monumentenschildjes op de rijks- en gemeentelijke monumenten die Teylingen rijk is. Gesubsidieerd vanuit een erfgoedbudget door de gemeente worden de bordjes nu geplaatst. Zaterdag 9 mei was de Hoop Doet Leven aan de beurt. In aanwezigheid van molenaar W. Waltman is ’s morgens door Chr. Breeschoten van de Historische Kring Voorhout (HKV) het bordje geplaatst dat voor iedereen duidelijk maakt dat het hier cultureel erfgoed betreft.


Verplaatst vanuit Rijnsburg

De molen is in 1999 vanuit Rijnsburg verplaatst naar de huidige locatie. Plannen voor nieuwbouw van de veilinggebouwen van Flora maakten het noodzakelijk om naar een alternatieve plek te zoeken. De molen heeft immers ruimte nodig om de wind te vangen. In de polder Elsgeest werd een nieuwe plek gevonden, dicht bij de plaats waar in het verleden de molen Zelden van Pas het waterniveau in de polder op peil hield. De Hoop Doet Leven werd ontdaan van alle delen die verwijderd kunnen worden waarna de romp in een indrukwekkende operatie over water en over de weg naar zijn nieuwe plaats werd getransporteerd. Een impressie van de verplaatsing is te zien op de website van de HKV onder het kopje 'collecties/films'.

Met het plaatsen van het Rijksmonumentenschildje is bevestigd dat de voormalige Rijnsburgse molen is omarmd door Voorhout en terecht te boek staat als nationaal erfgoed.

Open Monumentendag

De Molendagen worden niet verplaatst. De molenorganisaties roepen alle molens op om mee te doen met de Open Monumentendagen (OMD). De HKV en de molenaars van de Hoop Doet Leven overleggen momenteel of en hoe de molen opgenomen kan worden in de OMD-planning voor 13 september.

300 Laptops dankzij Leergeld

Regio n De verschillen tussen gezinnen worden in het coronatijdperk extra zichtbaar. Met het sluiten van scholen en onderwijs op afstand, werd duidelijk dat voor een deel van de kinderen het niet mogelijk is om thuis onderwijs te volgen. Bijvoorbeeld doordat zij geen laptop hebben en hier ook geen geld voor is. Sinds het sluiten van de scholen heeft Stichting Leergeld Leiden en Omstreken meer dan 300 laptops verstrekt aan gezinnen. Hierdoor kunnen meer dan 500 kinderen meedoen aan het onderwijs op afstand. Hulp nodig? Of kent u iemand die hulp nodig heeft? Aanvragen kunnen gedaan worden via www.leergeldleidenenomstreken.nl. Vrijwilligers zorgen ervoor dat de aanvraag zo snel mogelijk in behandeling wordt genomen en nemen contact op met het gezin.

>Online zingeving met P-eye

Regio n Palliam, het netwerk in de Duin- en Bollenstreek voor zingeving en levenskunst, heeft in mei elke maandag, woensdag en vrijdag om 10.00 uur een online bijeenkomst. Deze P-eye duurt slechts een half uur en is een ontspannen manier van elkaar ontmoeten. Op vrijdag 22 mei geeft psycholoog Vincent Duindam praktische tips om innerlijke rust te ervaren tijdens ‘Christelijke mystiek voor nu’. Inschrijven kan via www.palliam.nl.


Reserveren voor het zwembad

In de Wasbeek worden veel maatregelen genomen zodat het voor zwemmers veilig is. | Foto: archief

n Zwembad Wasbeek heropent begin juni

Sassenheim n Zwembad Wasbeek opent op dinsdag 2 juni gefaseerd de deuren weer voor bezoekers. Een aangepaste routing, 1,5 meter zones, een nieuw openingsrooster en protocollen voor personeel, bezoekers en verenigingen. Zwemmers moeten verplicht van te voren reserveren.

De jeugd traint buiten op het handbalveld op het sportpark. | Foto: pr. Foto: pr.

Het was voor de directie van de Wasbeek een verrassing dat ze eigenlijk vanaf 11 mei alweer open mochten, zegt directeur Hans van der Linden. Toch konden de deuren niet open. "Gezien de onduidelijkheid over de voorwaarden waaraan wij open kunnen en de maatregelen die nog genomen moesten worden, hebben wij besloten om geen overhaaste beslissingen te nemen en de eerstkomende dagen de besluitvorming en berichtgeving af te wachten."


Inmiddels zijn bij de Wasbeek, zoals ook in andere binnenzwembaden, veel voorzorgsmaatregelen getroffen. Bovenop de huidige hygiënemaatregelen worden onder andere de toiletgroepen vaker schoongemaakt, is er glas bij de balies en kunnen bezoekers alleen betalen met pinpas of mobiel. Heel belangrijk is dat iedereen al thuis moet douchen en zwemkleding onder de bovenkleding aan moet doen, liefst een trainingspak of joggingspak. Een badjas is natuurlijk nog makkelijker. Na het zwemmen mag er ook niet meer gedoucht worden. Alle informatie en protocollen waaraan iedereen zich dient te houden worden gepubliceerd op de website.


Banenzwemmen

Het banenzwemmen gaat op 2 juni weer van start. Zwembad Wasbeek hanteert verschillende tijdslots van 1 uur, waarvan 45 minuten kan worden gezwommen. Per tijdsslot wordt een maximaal aantal zwemmers toegelaten. Op de website van zwembad Wasbeek zijn de tijdsslots gepubliceerd waaruit gekozen kan worden. Iedereen dient telefonisch een tijdsslot te reserveren. Hiervoor wordt een speciaal telefoonnummer geopend. Dit nummer is vanaf 28 mei bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur. Je kunt als bezoeker dan twee dagen vooruit reserveren.


Nieuw weekrooster

Het banenzwemmen, net als de andere activiteiten, zal niet plaatsvinden op de oude en vertrouwde tijden. Er is een heel nieuw weekrooster gemaakt die gefaseerd in zal gaan. In de eerste week kunnen bezoekers banenzwemmen op dinsdag t/m vrijdag en op zondag. Alle activiteiten werken met tijdsslots. Men dient dus echt de website en sociale media te raadplegen voor de actuele tijden.


Zwemlessen

Vanaf 8 juni start de zwemles weer op. Ook voor de zwemlessen is een protocol gemaakt. Alle ouders en/of begeleiders van de kinderen krijgen de informatie toegestuurd. Er mag één ouder per kind mee en er is een speciale routing voor de kinderen. Tot slot is de planning om de doelgroepen en het recreatiezwemmen weer op te starten vanaf 15 juni. Hierover volgt later meer informatie.


Voor alle activiteiten is een protocol opgesteld, te vinden op de website van zwembad Wasbeek. Let op, je kunt, met uitzondering van de zwemlessen, alleen komen zwemmen als je gereserveerd hebt. Reserveren kan vanaf 28 mei via 06-82939320.


Van der Linden: "We hopen iedereen begrip kan opbrengen voor deze nieuwe maatregelen en met veel plezier weer bij ons komt zwemmen. Daar verheugen we ons op."

>MareGroep start groenvoorziening weer op

Voorhout n Na sluiting van de productieafdelingen op 17 maart is vorige week een herstart bij MareGroep ingezet. Woensdag 6 mei is het startsein gegeven voor fase 1. Deze fase biedt gezonde medewerkers de mogelijkheid om het werk weer op te pakken, wat van groot belang is voor zowel de medewerkers als de opdrachtgevers. MareGroep verzorgt onder andere het groen in de gemeente Teylingen.

Sinds de uitbraak van het coronavirus heeft MareGroep grotendeels haar werkzaamheden moeten stopzetten om eventuele verspreiding van het virus tegen te gaan en vooral om de gezondheid van de medewerkers te kunnen waarborgen. Cruciale werkzaamheden voor de regio, zoals opruimen van zwerfvuil, postbezorging en schoonmaak vonden doorgang, vanzelfsprekend volgens de richtlijnen van het RIVM. Door de werkvloer in te richten op de anderhalvemetersamenleving en alle hygiënische voorzorgsmaatregelen te treffen, was de herstart mogelijk voor alle overige productieafdelingen. Kantoorpersoneel werkt wel nog steeds zoveel mogelijk thuis.


Gecontroleerde herstart

Om dit verantwoord te kunnen doen is een uitgebreid plan opgesteld. Persoonlijke woorden van directeur Rinco Knoop tijdens de eerste dag van de opstart beschreven de gecontroleerde herstart. “Het was goed om iedereen weer te begroeten, weliswaar op anderhalvemeter afstand, maar hartelijk en persoonlijk”, aldus directeur Rinco Knoop die de medewerkers verwelkomde. “De herstart betekent veel voor ons en alle collega’s die hun werk weer kunnen uitvoeren. In deze fase monitoren wij nauwlettend de veiligheid van onze medewerkers.”


Diverse evaluatiemomenten moeten zorgen voor een gecontroleerde uitbreiding van de werkzaamheden. Uitgangspunten bij de uitbreiding zijn de gezondheid van de medewerkers en de mogelijkheid om zelfstandig naar het werk te komen.

>Foreholte hervat handbaltrainingen bij de jeugd

Voorhout n Ook handbalvereniging Foreholte moest half maart noodgedwongen de deuren sluiten vanwege de lockdown. Na weken zonder handbal en gymnastiek op school mocht de jeugd afgelopen week weer aan de slag op het handbalveld. Het zorgde voor blije gezichten bij de kinderen, de trainers én de ouders.

Zodra het nieuws bekend werd dat trainingen voor de jeugd weer mogelijk waren, zijn de vrijwilligers van HV Foreholte direct aan de slag gegaan. Met een instructie conform de richtlijnen werden ouders en kinderen geïnformeerd. Nadat de nieuwe trainingen waren uitgewerkt, stond niets meer in de weg om weer lekker te handballen.


Enthousiaste kinderen

Uit de opkomst op de eerste trainingen kon de conclusie worden getrokken dat de kinderen enthousiast en gemotiveerd terugkeerden op het handbalveld. Het was wel even wennen. Na twee maanden van weinig bewegen was de conditie bij menigeen wat minder. Het spelplezier was daarentegen vanaf de eerste minuut volop aanwezig.

Overeenkomst voor bewaakte fietsenstalling

Sassenheim n De nieuw te realiseren bewaakte rijwielstalling bij Station Sassenheim behelst circa 1.488 fietsparkeerplaatsen waarvan circa 52 plaatsen zullen gereserveerd worden voor buitenmodelfietsen, 4 kluizen en een beheerdersruimte en 3 camera-installaties. B&W heeft recent ingestemd met een 'co-financieringsovereenkomst' voor de stalling waarin afspraken zijn gemaakt over de financiering, voorbereiding, realisatie en beheer en het onderhoud.

Door Nico Kuyt

Zolang de bewaakte fietsenstalling nog niet gerealiseerd is, blijft er verhoogd toezicht op en om station Sassenheim. De realisatie heeft even geduurd. Al in 2017 heeft de gemeenteraad besloten om de nieuwe fietsenstalling bij het station bewaakt te maken. De aanleiding was het grote aantal fietsendiefstallen. Er zou een ‘warm toezicht’ komen, wat betekent dat er tussen 7.00 en 19.00 uur twee toezichthouders aanwezig zijn om toezicht te houden op de gestalde fietsen. B&W heeft gesprekken gevoerd met Prorail over onder andere financiering, voorbereiding, realisatie en beheer en onderhoud. Het Definitief Ontwerp (DO) plus kostenraming waren in april 2019 gereed en is er toegewerkt naar de opdrachtverlening aan ProRail. Die neemt nu het project over. Naast de nu vastgestelde co-financieringsovereenkomst, zal separaat nog een overeenkomst inzake de grondverwerving gesloten worden. Hiermee is een volgende stap gezet in het proces om te komen tot uitbreiding van de fietsenstallingen bij station Sassenheim en realisatie van een bewaakte fietsenstalling, zo meldt wethouder Marlies Volten.

>Beeldbellen via Marente en Welzijn Teylingen

Teylingen n Welzijn Teylingen en Marente Thuiszorg zorgen er samen voor dat stagiairs en vrijwilligers van Welzijn Teylingen ondersteuning bieden aan mensen die het prettig vinden om een vast maatje voor bellen op de Ipad te hebben. Het beeldbellen is geen informatielijn, bij de belmaatjes draait het echt om één-op-één contact gedurende een langere periode. De meerwaarde van het bellen met beeld is dat men elkaar ziet in plaats van alleen maar hoort en dat maakt een gesprek persoonlijker.

Belmaatjes bellen één of twee keer per week met hun vaste gesprekspartner. Omdat veel mensen binnen zitten is er behoefte aan aanspraak en mensen die hun gewoon hun verhaal kwijt willen. Vragen over hoe om te gaan met alle regels in de anderhalvemeter samenleving kunnen besproken worden. Welzijn Teylingen denkt daarin mee. Er zijn mensen die aangeven zelf de boodschappen niet meer te kunnen doen. De belmaatjes kunnen dan bemiddelen voor hulp bij boodschappen. Soms worden medische klachten besproken, waarvoor men eigenlijk naar de huisarts moet. Het is fijn om dit samen met je belmaatje te bespreken en te zoeken naar wat passend is in de situatie.


Ipads beschikbaar gesteld

De Ipads voor het beeldbellen worden beschikbaar gesteld door Marente Thuiszorg en zijn zeer gebruiksvriendelijk. Instructie kan van 1,5 meter afstand worden gegeven. Om veiligheid te garanderen wordt er gebeld in de veilige online omgeving van Marente. Aanmelden kan via Welzijn Teylingen via 0252-231805.


B&W staan achter Energiestrategie

Mom in Balance-training op anderhalve meter in Park Rusthoff. | Foto: MV Foto: MV

Teylingen n Het college van B&W heeft ingestemd met de concept Regionale Energiestrategie (RES) Holland Rijnland. De strategie beschrijft hoe gemeenten in de regio gezamenlijk invulling kunnen geven aan de energiedoelstellingen van het Nationale Klimaatakkoord. Elke gemeente vertaalt deze regionale strategie het komende jaar naar een eigen lokale aanpak.

Binnen Holland Rijnland wordt gewerkt aan een Regionale Energiestrategie. In het concept RES, dat nu voorligt bij de raad, staan de mogelijkheden beschreven voor het grootschalig opwekken van duurzame energie in 13 gemeenten; totaal 1,1 TerraWatt. Ook staan er ambities in op het terrein van energiebesparing, warmtetransitie en duurzame mobiliteit.


Samen opstellen

De overheidspartners binnen Holland Rijnland stelden het concept met elkaar op. Daarbij werden volksvertegenwoordigers betrokken en partijen als woningbouwcorporaties, energiecoöperaties, natuur- en milieuorganisaties, het bedrijfsleven en het onderwijs.


Concept naar de gemeenteraad

Nu het college van Teylingen ingestemd heeft met het concept RES, wordt het document aan de gemeenteraad voorgelegd. Zij kunnen wensen en bedenkingen meegeven. Het concept wordt doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), net als de concept-strategieën van de 29 andere regio’s in Nederland. Het PBL toetst of de regio met de voorgestelde concept Energiestrategie voldoende bijdraagt aan de landelijke klimaatdoelstellingen.


In gesprek met inwoners

Dit najaar gaat de gemeente Teylingen aan inwoners, ondernemers en verenigingen van eigenaren (flats) vragen om mee te denken. Dat is belangrijk, omdat er dan een vertaling wordt gemaakt naar de lokale aanpak: op welke plaatsen wordt straks energie opgewekt? Hoe gaan we dat doen? En in welke volgorde gaan woonwijken van het gas af? Deze zomer bereidt Teylingen het proces voor om inwoners en ondernemers bij deze én andere keuzes te betrekken.


Wethouder: 'Goede stap'

Het vaststellen van de Regionale Energie Strategie wordt door het college als een stap in de goede richting gezien. Wethouder Heleen Hooij stelt: “Met elkaar stappen zetten om uiteindelijk alleen duurzame energie te gebruiken en daarmee CO2-uitstoot te verminderen. Dit is dè uitdaging voor inwoners en ondernemers van Teylingen de komende twintig jaar!”.

>'Blij dat we weer buiten trainen'

Sassenheim n Je hebt een buitensportbedrijf, maar dan hoor je dat je tijdelijk moet stoppen. Na een paar maanden komt het verlossende woord: buiten sporten in een groep mag weer, maar wel op anderhalve meter. Elles Jansen, franchisenemer van Mom in Balance in deze regio, kreeg er mee te maken en schakelde snel. 'We hebben het trainen allemaal ontzettend gemist. '

De hele week door sporten in de regio groepjes vrouwen, zwanger, net bevallen of al wat langer moeder, onder begeleiding. In Sassenheim traint een groep onder andere op zaterdagochtend in Park Rusthoff. Die training viel door alle corona-maatregelen weg. Ondertussen konden leden wel thuis online lessen volgen, maar dat is toch anders.


Onduidelijk

Na de bekendmaking op 6 mei, dat er vanaf 11 mei weer buiten gesport mag worden, komt Elles meteen in actie. De opstart verloopt niet zo soepel, vertelt ze. "Het was niet meteen duidelijk of er een maximum aan de grootte van de sportgroepen zit. Dus bel ik met de gemeente. Daar blijkt nog veel onduidelijkheid over de maatregelen. We kunnen niet meteen starten, omdat er nog geen afspraken in de noodverordening zijn opgenomen over buiten sporten. Doen we het toch, dan riskeren we een boete."


Ze neemt ondertussen contact op met het bestuur van Park Rusthoff, dat akkoord gaat om het sporten in het park weer op te pakken. Een dag later is - na enige onduidelijk- ook de gemeente akkoord met het ingeleverde buitensportprotocol. Daarin staat onder andere dat alle deelnemers onderling anderhalve meter afstand houden. De trainingen zijn zonder materialen. Sporters wordt gevraagd slechts een paar minuten voor het begin van de les aanwezig te zijn. Vooraf wassen ze thuis hun handen. Na afloop is het verzoek om niet te blijven hangen, maar direct naar huis te gaan.


Samen sporten

De eerste lessen zitten er inmiddels op en de trainingsgroepen kregen er fijn lenteweer als cadeautje bij. Elles is blij en opgelucht dat er weer getraind kan worden. "We kunnen weer doen wat we het allerliefste doen: buiten workouts verzorgen op een prachtige locatie aan groepen enthousiaste en energieke moeders. Het samen sporten, maar ook het onderling contact en ervaringen delen. Dat hebben we allemaal ontzettend gemist en we zijn blij dat het weer kan!"

Spinning in de parkeergarage

Patrick Norman de Ridder, Manon Verbaan, Scott Engelen en Ria Eijck. Foto: pr.

n Sportschool verplaatst naar buiten

Voorhout n De 23 fietsen voor de spinningles zijn allemaal bezet. Sinds deze week kunnen leden van sportcentrum Thea Hoogervorst weer sporten, maar wel buiten, in de aangrenzende parkeergarage.

De parkeergarage bij de sportschool is omgetoverd tot spinningruimte. | Foto: pr. Foto: pr.

Sportscholen moeten hun deuren nog tot 1 september gesloten houden. In de afgelopen weken boden ze daarom vooral via internet sportlessen aan, die leden thuis kunnen volgen.

Vervolgens kwamen de maatregelen waarbij sporten in de buitenlucht toegestaan is, maar wel aangepast. En dus zijn er sportscholen die hun activiteiten naar buiten verplaatsen. Bij sportcentrum Thea Hoogervorst zagen ze ook mogelijkheden en zijn in de eigen parkeergarage nu de spinninglessen en is er een fitness. Op het dak van de garage doen mensen mee in één van de veertig de groepslessen. "Mensen zijn razend enthousiast en blij dat ze weer kunnen sporten," vertelt eigenaresse Thea Hoogervorst een paar dagen na de 'heropening'.


Drie meter afstand

Ook buiten moeten de sporters anderhalve meter afstand houden,en daar is in de garage genoeg ruimte voor. Hoogervorst: "We voorzagen al dat in onze spinningruimte binnen te klein zou zijn en dus waren we al bezig om te zorgen voor extra fietsen voor buiten. Bij het fitnessgedeelte is vloerbedekking neergelegd en vervolgens is een deel van de toestellen van binnen naar buiten gesjouwd. Van de anderhalf hebben we drie meter afstand gemaakt, zodat iedereen veilig kan sporten." Binnen de huidige regelgeving mogen mensen alleen op afspraak sporten. Bij de sportschool werken ze daarom met een app, waarmee leden hun lessen of fitnessuur kunnen reserveren. Er is per uur beperkt plek. Tussen de sporturen maken medewerkers de toestellen schoon.


Wakker liggen

Voor de sportschoolhoudster en haar medewerkers was het even spannend. Hoe zou het gaan? Hoogervorst: "Het loopt vanaf de allereerste dag direct goed. Wie had dat kunnen dromen in crisistijd? De ene nacht lig je wakker over hoe het verder moet, de nacht erop pieker je over of je wel genoeg plaats hebt om iedereen te laten sporten."

>Cheque van Jacoba van Beierenfonds voor 'Theatertour op afstand'

Teylingen n Om een steentje bij te dragen in deze moeilijke tijd, heeft Theaterschool Teylingen een gratis optreden samengesteld om met name mensen die wonen en werken in zorginstellingen in de Duin- en Bollenstreek en Leiden en omgeving een hart onder de riem te steken. Met een cheque van 1.500 euro spreekt het Jacoba van Beierenfonds Teylingen zijn waardering uit.

Dit initiatief sluit naadloos aan bij de missie van het Jacoba van Beierenfonds Teylingen: de leefbaarheid en kwaliteit van de samenleving verbeteren in de gemeente Teylingen.


Hart onder de riem

Kort na het uitbreken van de coronacrisis kreeg Theaterschool Teylingen de vraag of zij een optreden zou kunnen verzorgen om de bewoners en medewerkers van verzorgingshuis St. Jeroen een hart onder de riem te steken. Dit idee paste goed bij de doelstelling van de stichting: theater laagdrempelig toegankelijk maken voor deelnemers en publiek. Binnen een week creëerde Patrick Norman de Ridder, het creatieve brein van de theaterschool, samen met twee ervaren leerlingen, Manon Verbaan en Scott Engelen, een geheel nieuwe gevarieerde voorstelling met de naam “Ik Heb je Lief”. Na het eerste optreden op 25 maart nam het project al snel een grote vlucht.


Support

Het project wordt sociaal-maatschappelijk breed gedragen. Het Jacoba van Beierenfonds behartigt met deze donatie veel optredens binnen de gemeente Teylingen. Veel aanvragen komen ook vanuit omliggende gemeenten. Het is daarom heel fijn dat ook Fonds 1818 en Zorg en Zekerheid hebben toegezegd dit project te ondersteunen. Theaterschool Teylingen zal met hun donaties 'Theatertour op afstand' zo lang mogelijk in de lucht proberen te houden, zolang er vraag naar is en de coronamaatregelen dit toestaan.


'Halsoverkop'

Er is ook een nieuw programma, 'Halsoverkop'. Op aanvraag en voor zover praktisch mogelijk, is Stichting Theaterschool Teylingen graag bereid om meer voorstellingen te geven. Bij interesse, mail naar info@theaterschoolteylingen.nl.

17 / 22

19 / 22

Kans maken op een uur bowlen en een bittergarnituur bij Lucky's Bowling in Warmond (als het weer mag natuurlijk)? Stuur de juiste oplossing uiterlijk zondag 24 mei, samen met uw naam en adres per post naar: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2222 AH te Katwijk. Of mail naar: redactie@deteylinger.nl. Winnaar week 20: L.C. van der Lans uit Voorhout. De oplossing was: Geheimzinnig