De Teylinger

28 juni 2017

De Teylinger 28 juni 2017


Herenstraat voelt niet veilig op de fiets

Een groot deel van de fietsers en automobilisten ervaart de Herenstraat als niet veilig. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Op de vraag aan fietsers of zij de Herenstraat als een veilige straat ervaren, zegt 79 procent van niet. Het is een van de uitkomsten van de enquête over winkelen en verkeersveiligheid in de Herenstraat en Jacoba van Beierenhof.

Wat vinden bezoekers van de Herenstraat en Jacoba van Beierenhof? Hoe denken ze over winkelen en verkeer in deze straten? Die twee onderwerpen vormden de basis van de eerste enquête van citymanager John van der Tol, in samenwerking met de redactie van deze krant. De vragen zijn beantwoord door 409 deelnemers, waarvan 89 procent in Voorhout woont. Iets meer dan de helft, 205 mensen, reageerden online via www.deteylinger.nl. Bij de inleverpunten in de Herenstraat zijn in totaal 204 formulieren ingeleverd.

fietsers en automobilisten

De vragen over veiligheid zijn opgebouwd uit gesloten vragen en vragen met ruimte voor toelichting. Van alle geënquêteerden, ervaart het merendeel de Herenstraat niet als veilig met de auto of bromfiets (72 procent). Voor 18 procent is het wel veilig en 10 procent heeft geen mening. Onder de fietsers ligt het percentage over het gevoel van veiligheid nog wat lager: 13 procent vindt de Herenstraat veilig voor fietsers, 79 procent niet. De overige 8 procent heeft geen mening.

Voetgangers: wel veilig

Voetgangers voelen zich wel veilig: 61 procent van de ondervraagden geeft dat aan. Van de andere deelnemers zegt 36 procent zich niet veilig te voelen en 3 procent heeft geen mening. Op de slotvraag of de deelnemers vinden dat de Herenstraat ingericht zou moeten worden als winkelstraat zonder gemotoriseerd verkeer, zijn de meningen verdeeld: 'Ja, helemaal', zegt 32 procent; 'Ja, voor een deel', zegt 30 procent. 37 Procent vindt dat de weg open moet blijven en 1 procent had geen mening.

Winkels

In de enquête is ook gevraagd naar de meningen over het winkelaanbod. Bijna driekwart, 74 procent, geeft aan bestedingen in het dorp te doen. Op de vraag of ze lokaal kopen belangrijk vinden, zegt 81 procent van wel. Over voldoende parkeergelegenheid, zijn de meningen verdeeld. Lees verder op pagina 5.

Voorhoutse sportdag

Voorhout n Tijd om de nostalgie nieuw leven in te blazen, want na jarenlange afwezigheid keert de Voorhoutse Sportdag terug. Stichting Voorhout Beweegt organiseert op zondag 2 juli voor de Voorhoutse jeugd een gezellige en actieve dag vol beweging, sportiviteit en competitie.

Van 10.00 tot 13.00 uur kunnen alle kinderen van Voorhout in de leeftijd van 5 tot en met 13 jaar meedoen aan de sportdag. De activiteiten bestaan uit 60 meter sprint, hoogspringen, verspringen en zaklopen. Daarnaast worden door de verenigingen op Sportpark Elsgeest ook nog andere onderdelen georganiseerd, waaronder voetbal, tennis, handbal en hockey. Ook de scouting is aanwezig en verzorgt een activiteit. Deelname aan de sportdag is gratis en aanmelden kan via https://voorhoutbeweegt.wordpress.com.

Stichting Voorhout Beweegt is een samenwerking tussen diverse verenigingen uit Voorhout, die het bevorderen van bewegen en sporten hoog in het vaandel hebben staan.

Markt over Herenweg

Warmond n De gemeente organiseert op dinsdag 4 juli tussen 18.00 en 21.00 uur een ontwerpmarkt over de verkeersveiligheid op de Herenweg. De bijeenkomst is in Het Trefpunt (Herenweg 80). Op basis van de inventarisatie van knelpunten en ideeën gaan ambtenaren met bezoekers in gesprek over het mogelijke ontwerp. Er zijn drie ontwerptafels voor drie tracés: Oosteinde en Herenweg buiten de bebouwde kom, Herenweg/Sweilandstraat en Oranje Nassaulaan. Per tracédeel start ieder heel en half uur een nieuwe ontwerpsessie van 25 minuten).

Op dinsdagmiddag 16 mei hield de gemeente een eerste schouw en inloopavond. Meer informatie op www.teylingen.nl/herenwegwarmond.

Koninklijk lintje voor Jan Mosselman

Zelfs
felicitaties
in de
supermarkt

Boerhaaveboek valt zo uit de hemel

Regio aan zet voor nieuwe schaatsbaan

leestips n Lezend de zomer door

'Ik ben totaal verrast'

Jan Mosselman wordt na de uitreiking toegezongen door het publiek. | Foto: MV

n Koninklijke onderscheiding voor Jan Mosselman

Voorhout n 'Lang zal hij leven' klinkt het na afloop van de presentatie van het Boerhaave boek' op donderdag 22 juni. De koninklijke onderscheiding voor Jan Mosselman krijgt zo een extra feestelijk tintje. De 61-jarige Voorhouter is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Jan Mosselman keek wel even verbaasd op toen wethouder Arno van Kempen, dit keer in de rol van loco-burgemeester, het woord nog een keer tot hem richtte. "Ik had het totaal niet zien aankomen," lacht de decorandus enkele dagen later. "Ik zit nog steeds op een roze wolk!".

Supervrijwilliger

Mosselman krijgt de onderscheiding vanwege zijn inzet voor stichting het Boerhaavehuis, waarvan hij sinds 1981 in het bestuur zit. Ook zat hij in het redactieteam van het Boerhaave boek. Daarnaast is hij sinds 1981 ook vrijwilliger bij de Protestantse gemeente Voorhout en sinds 1996 betrokken bij toneelvereniging Cultuur Verheft. Eerder was hij als vrijwilliger actief bij muziekvereniging St, Cecilia, de Bollenband (onderdeel van stichting De Zevensprong) en LCKV jeugdvakanties. Bij die laatste stichting heeft hij zijn vrouw leren kennen. Inmiddels zijn dochter Marjoleine en zoon Willem-Jan actief binnen het bestuur van LCKV. Zijn eigen interesse in vrijwilligerswerk, kreeg hij ook van huis uit mee. "Mijn moeder zat altijd bij veel clubjes, zoals de toneelvereniging en het Rode Kruis. Het was dan ook heel normaal als je 's avonds op pad was." Mosselman is actief omdat hij het leuk vindt, benadrukt hij. "Ik ben voor mijn werk erg druk en vind het fijn om 's avonds iets anders te gaan doen. De een ploft op de bank, ik ben liever actief. Zo kan ik mijn hoofd een beetje leegmaken en krijg ik nieuwe energie. Je doet het niet met het idee dat je er ooit een koninklijke onderscheiding voor krijgt."

Felicitaties in de supermarkt

Toch is de supervrijwilliger wel erg trots. Op vrijdag had hij al een dagje vrij ingepland om bij te kunnen komen van de boekpresentatie. Dat daar nog een lintje bij kwam, maakte het extra bijzonder. "Ik ging 's middags boodschappen doen en kreeg in de supermarkt veel felicitaties, ook van mensen die ik helemaal niet ken!" Toch kreeg Mosselman ook een kritische noot, waar hij smakelijk om kan lachen. "Sommige mensen vertelden dat in de protocollen staat dat het lintje op een colbertjasje gespeld moet worden. Die had ik niet aan, want ik wist natuurlijk niet wat er ging gebeuren! Ik draag naar mijn werk iedere dag al zo'n jasje en was juist wel blij met mijn blouse! En iemand anders merkte op dat de wethouder, in zijn rol als loco-burgemeester, de ambtsketen niet droeg. Dat had wel gemoeten. Ze hebben vast gelijk, maar we kunnen het niet meer terugdraaien. Ik ben hoe dan ook hartstikke blij met mijn onderscheiding!"

Goede sfeer, maar nog te weinig aanbod winkels

Vervolg voorpagina

Voorhout n De deelnemers aan de enquête is ook gevraagd naar hun mening over het winkelaanbod; is het voldoende of mist er iets? De meningen zijn hierover verdeeld, want 47 procent vindt dat er voldoende aanbod is tegenover 47 procent die dat niet vindt. De overige 6 procent had geen mening. Over de vraag of er een goede sfeer hangt in het centrum, zegt 68 procent van wel, 24 procent vindt van niet en 8 procent heeft geen mening.

Over de bereikbaarheid op de fiets meer dan de helft tevreden: 66 procent. Een kwart, 25 procent, vindt juist van niet en 9 procent heeft geen mening. Van de deelnemers die wel eens met de auto naar het dorp komen, zegt 51 procent 'ja' op de vraag of er voldoende parkeergelegenheid is, 34 procent zegt 'nee' en 15 procent had geen mening. Suggesties worden er ook gedaan: de leegstaande panden worden als een probleem gezien. Het laden en lossen van vrachtwagens in de Herenstraat wordt ook met regelmaat als hinderlijk genoemd. Veel deelnemers zien hier graag een alternatief voor, zoals aparte laad- en losplekken.

Verkeer

Ook over de veiligheid met betrekking tot verkeer, worden veel opmerkingen geplaatst. Vaak genoemd zijn de onoverzichtelijke voorrangssituatie bij de zijstraten en het regelmatig sluiten van de spoorbomen, waar aan beide kanten van het spoor een korte file ontstaat. Ook wordt er opgemerkt dat fietsers vaak de stoep op rijden. Een aantal deelnemers geeft aan dit te snappen: zij noemen de krappe straat en daardoor het gebrek aan ruimte voor fietsers als oorzaak. Meer dan de helft (62 procent) ziet de Herenstraat dan ook graag deels of helemaal afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer.

Alle resultaten van de enquête staan op www.deteylinger.nl.

Woonboerderij verwoest door brand rieten dak

Sassenheim n In een oude boerderij aan de Hoofdstraat is donderdagmiddag 22 juni brand ontstaan. Het rieten dak van de woning vatte vlam. De brandweer uit de gehele regio was ter plaatse om te blussen.

De brandweer heeft het pand, dat al lange tijd te koop stond, gecontroleerd laten uitbranden. Bewoners uit naastgelegen woningen werden geëvacueerd. Hun huizen werden natgehouden om te zorgen dat het vuur niet zou overslaan.

NL-Alert

Door de rookontwikkeling was de Hoofdstraat, ter hoogte van de Zandslootkade, enige tijd afgezet. Via een sms van NL-Alert zijn omwonenden gewaarschuwd hun ramen en deuren te sluiten.

Ook werd geadviseerd om de ventilatie uit te zetten. In een latere melding werd gewaarschuwd voor de giftige rook.

Blikseminslag

Oorzaak van de brand is een blikseminslag, meldt Omroep West. Donderdagmiddag trok het noodweer over Teylingen, waarbij er ook een inslag in de bliksemafleider op de toren van de Pancratiuskerk is gemeld. | Foto: www.funda.nl.

Het Boerhaaveboek 'valt' zo uit de hemel

Auteurs Hans van den Berg en Paul Jochemsz (L) presenteren het boek samen met het volledige redactieteam en wethouder Arno van Kempen (derde van links). | Foto: MV

Voorhout n 'Dit is echt kippenvel hoor,' zegt Hans van den Berg op het trapje voor de Bartholomeuskerk, waar net het eerste exemplaar van 'Boerhaave Huis en Tuin' is neergedaald. Collega-auteur Paul Jochemsz toont het boek aan het publiek.

Verbaasd kijken toevallige voorbijgangers naar het kerkplein. Dat staat (en zit) vol met belangstellenden, allen benieuwd naar het de verhalen over het leven van Herman Boerhaave. Het dorp is trots op de in Voorhout geboren en getogen arts, anatoom, hoogleraar en rector magnificus, die ook de naamgever is van het huis en de tuin achter de Bartholomeuskerk en de Kleine Kerk. Juist over die woning, tuin en het voormalige klooster hebben Paul Jochemsz en Hans van den Berg het boek geschreven. Ze kregen daarbij hulp van een betrokken redactieteam.

De Paus en de tsaar

Twee jaar lang doken de auteurs in het leven van Boerhaave. "Elke ochtend belde ik Paul even als ik op de fiets naar mijn werk zat," grapt Van den Berg. Het harde werken wordt beloond met de nodige interesse, want ruim 1.500 exemplaren werden vooraf al besteld. En tijdens de presentatie is het kerkplein goed gevuld. Jochemsz: "Het is fantastisch om te zien dat er zoveel belangstelling is!". Samen met Van den Berg ziet hij de eerste drie kwartier van de presentatie vanaf de zijlijn. Het podium is voor toneelvereniging Cultuur Verheft, dat het leven van Boerhaave en de tijdsgeest weergeeft. En zo staan Jacoba van Beieren, de Paus en tsaar Peter de Grote opeens in Voorhout. Tijdens het optreden van de zingende nonnen breekt spontaan de zon door. Koperensemble Brasso is muzikaal aanwezig en speelt onder andere het Voorhouts Volkslied. Popkoor Goed Gestemd zingt een aantal bekende nummers.

Het programma, onder leiding van Chris Tetteroo, werkt toe naar het letterlijke hoogtepunt: het Boerhaaveboek zakt rond kwart voor negen aan een touwtje vanuit de toren van de kerk naar beneden. 'Visser' Ben Zwetsloot kwijt zich kundig van zijn taak en deponeert het boek zo in de handen van Jochemsz. Trots overhandigt die het eerste exemplaar aan wethouder Arno van Kempen. Op zijn beurt heeft de wethouder ook een cadeautje namens de gemeente meegenomen. In de Herenstraat, ter hoogte van Cheers, hangt voortaan een bewegwijzeringsbordje naar het Boerhaave huis.

Boeken voor de hele familie

In de tuin van dat huis worden niet veel later de bestelde boeken uitgereikt. Mevrouw Uithoven heeft drie boeken meegenomen. "Ik was zo enthousiast, dat mijn zus en mijn nichtje ook een boek wilden," zegt de 82-jarige Voorhoutse. Ook mevrouw Prudhom klemt het boek stevig onder haar arm. Ze komt oorspronkelijk uit Delft, maar woont sinds een jaar in Voorhout. "Wat een mooi boek en wat een mooie presentatie over de geschiedenis van het dorp. Ik heb echt genoten!".

Verhalen luisteren in de zomervakantie

Voorhout n Kinderen vanaf 4 jaar kunnen in de zomervakantie op alle woensdagen om 14.30 uur in de bibliotheek van Voorhout terecht om te komen luisteren naar mooie voorleesverhalen. De eerste voorleesmiddag is op woensdag 12 juli.

Net als vorig jaar lezen de vrijwilligers ook in de zomer voor. Welke boeken centraal staan, is nog een verrassing. Maar de zomer zal in de verhalen zeker een rol spelen.

Voorlezen is niet alleen leuk en gezellig om te doen, maar ook heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Het is onder meer heel belangrijk voor de taalontwikkeling. Kinderen leren nieuwe woorden tijdens het voorlezen en ze leren hoe een goede zin is opgebouwd. Door ook te praten met het kind over het boek, wordt het gestimuleerd om actief met taal aan de slag te gaan. De bibliotheek heeft een uitgebreide collectie voorleesboeken in huis voor alle leeftijden, ook voor baby's.

Het voorlezen is op de woensdagen 12,19 en 26 juli en 2, 9 en 16 augustus) in de bibliotheek aan de Herenstraat en is gratis toegankelijk.

Boekverkoop

Sassenheim/Warmond n De zomervakantie komt eraan en wat is er fijner dan een goed boek in het zonnetje lezen?! De bibliotheek Sassenheim (Kerklaan 42) verkoopt vanaf vrijdag 30 juni boeken en tijdschriften die zijn afgeschreven. Boeken kosten 50 cent per stuk, bij vijf boeken is de prijs 2 euro. Vijf tijdschriften kopen kost een euro.

Sinds vorige week woensdag zijn ook de boeken en tijdschriften in de bibliotheek in Warmond (Herenweg 80) in de verkoop gegaan.

NL-Alert controlebericht

regio n De overheid zendt op maandag 3 juli rond 12.00 uur een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Aan de hand van dit controlebericht kunnen mensen nagaan of hun mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Met NL-Alert kan de overheid mensen heel gericht alarmeren en informeren tijdens een ramp bij hun in de buurt. In het bericht staat wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. Als je het controlebericht op 3 juli ontvangt, weet je zeker dat jouw mobiel juist is ingesteld.

Creatieve workshops

Sassenheim n In de Jojo (Hortusplein 14) zijn in juli meerdere creatieve workshops. Elke dinsdag- en vrijdagmiddag is er van 14.00 tot 16.00 uur mozaïeken. Deelnemers mogen zelf oude potten, vazen of spiegels meenemen, of kunnen iets uitzoeken in de weggeefwinkel. Deelname kost 5 euro. Aanmelding of meer informatie bij Wendy Palm: 06-46648715. Of kom naar de koffiecorner in JoJo.

JoJo is iedere dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 13.00 tot 16.30 uur. In het pand zijn ook een weggeefwinkel, een koffiecorner en een sociale werkplaats gevestigd. In de koffiecorner is een doorlopend breicafé.

Ruim 300 deelnemers schoolkorfbal

Sassenheim n Na twee weken training door trainers van TOP doen zaterdag 1 juli 352 kinderen in 43 teams mee aan het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi voor kinderen van groep 3 tot en met 8 bij korfbalvereniging TOP. Alle basisscholen uit Sassenheim doen mee, maar ook basisscholen uit Lisse.

Het toernooi bestaat in tegenstelling tot andere jaren alleen uit een ochtendprogramma van 8.30 tot 13.00 uur. De prijzen per poule en de wisselbeker voor de beste school zal om 12.50 uur uitgereikt worden.

Extra training voor broertjes en zusjes

Tijdens het Trias-Top schoolkorfbaltoernooi zijn er veel jonge kinderen die langs de lijn staan om hun oudere schoolgenootjes, broertjes of zusjes aan te moedigen. Voor alle kinderen uit groep 1 en 2 wordt om 10.00 uur een 'echte' training georganiseerd waarin op speelse wijze kennis wordt gemaakt met de korfbalsport.

TOP ontvangt graag alle spelers en hun ouders, familieleden en supporters op 1 juli op het TOP complex aan de Sportdreef in Sassenheim, achter het Rijnlands Lyceum, naast sporthal De Korf. Meer op www.kvtop.nl.

Geslaagde Kaagweek

Team Chaos is het winnende Kaagweekteam 2017. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Helemaal zonder nattigheid was deze editie van de Droge Kaagweek, van donderdag 22 tot en met zondag 25 juni, niet. Hier en daar viel een bui, maar de deelnemers haalden zo nu en dan ook vrijwillig een nat pak. Zoals tijdens Ter Land, Ter Zee en in de Lee; een populair onderdeel op de laatste dag. Het publiek moedigde de deelnemers aan, maar die gingen desondanks meer dan eens te water. Maar ook voor iedereen die het graag droog hield, bood de Kaagweek natuurlijk weer genoeg leuks. Of je nu eens graag met eieren gooide of tobbetje wilde steken, op vrijdag was dat mogelijk. Wie op zaterdagochtend meedeed de Kaagweek Bosloop, een route door het Bos van Kranz, kon 's middags even bijkomen tijdens de braderie en de Warmondse Proeverij. 's Avonds gingen de voetjes -zoals elke avond- weer van de vloer. Dit keer was Cover the Cage daar verantwoordelijk voor. De afsluiter op zondag was voor Warmond gaat Vreemd.

Woonstichting in Sassembourg

Sassenheim n Woonstichting Vooruitgang is maandag 26 juni verhuisd naar Sassembourg. De woonstichting verlaat het kantoorpand aan de Hoofdstraat en is voortaan gevestigd aan de Jan van Brabantweg 25 in Sassenheim. Het is de bedoeling dat het oude pand verkocht wordt. Sassembourg is eigendom van Vooruitgang.

Singer-songwriters zingen op het plein tijdens zomeravondconcert

Koert Witteman (links op de foto) is een van de deelnemers tijdens het zomeravondconcert. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De derde editie van het Singer-songwriter zomeravondconcert is op vrijdag 7 juli van 20.30 tot 23.30 uur op het Kerkplein in Voorhout. De toegang is gratis.

De jury heeft zes lokale talenten geselecteerd voor het concert:

Ties van Kesteren was lange tijd afwezig om zijn muzikale kwaliteiten verder te ontwikkelen. Voor het eerst in vijf jaar treedt hij weer eens op in zijn woonplaats Voorhout.

Sidney Yeo maakt veel muziek en is met 18 jaar al een ware woordkunstenares. Dé ideale combinatie voor een singer-songwriter.

The two piano's, Wouter Mejan en Joris de Vent zijn rasmuzikanten met het hart op de tong, waarbij het publiek mogelijk enige nuance zou willen aanbrengen.

Stan van Haasteren, die al zijn teksten zelf schrijft, heeft al wereldwijd opgetreden op singer-songwriter avonden. Dat hij geinspireerd is door Springsteen, Dylan en Young is in zijn muziek duidelijk hoorbaar.

Koert Witteman, singer-songwriter pur sang, zal net als in 2015 het concert opluisteren met heldere stem en subtiel gitaarspel.

Tot slot staat ook Roskop op het podium, een zeskoppig muziekgezelschap. Hun voorliefde voor akoestische muziek wordt een ware apotheose van het zomeravondconcert.

Bouw parkeerdek station Sassenheim van start

Beetje bij beetje verdwijnen er delen van Villa Rusthoff. | Foto: MV

n Vanaf dinsdag 4 juli tijdelijk geen parkeerruimte

Sassenheim n Vanwege het grote succes van station Sassenheim realiseert de gemeente hier 240 extra parkeerplaatsen. Vanaf juli tot en met oktober bouwt bouwbedrijf Aan de Stegge een parkeerdek bij het station. Deze uitbreiding met (gratis) parkeerplaatsen is belangrijk voor de mobiliteit in de regio. Door de bouw gaat het parkeerterrein naast het station vier maanden dicht.

Het ontwerp voor de parkeergarage bij station Sassenheim. | Foto: pr Foto: pr.

Reizigers wordt gevraagd tijdelijk te kiezen voor een ander station of om met de fiets of de bus naar station Sassenheim te komen. Reizigers die toch aangewezen zijn op de auto, kunnen parkeren op het parkeerterrein van sport- en recreatiecomplex Wasbeek.

Mobiliteit

Station Sassenheim is na de opening in december 2011 uitgegroeid tot een groot succes met ongeveer 3500 reizigers per dag in 2015. Dat zorgt voor een hoge parkeerdruk. De gemeenteraad besloot daarom in 2015 tot het realiseren van een parkeerdek met circa 240 extra parkeerplaatsen.

De extra parkeerplaatsen komen bovenop de huidige 280 plaatsen, waardoor vanaf begin november 520 auto's bij het station kunnen parkeren. Zowel de provincie Zuid-Holland, als het ministerie van Infrastructuur en Milieu betalen mee aan het parkeerdek.

Werkzaamheden

Tijdens de bouw van het parkeerdek gaat het parkeerterrein naast het station vier maanden helemaal dicht. Zo kan de aannemer snel en veilig werken en duurt de parkeeroverlast minder lang. In de zomervakantie wordt doorgewerkt zodat reizigers zo min mogelijk overlast hebben.

Alternatieven

Reizigers van en naar station Sassenheim wordt geadviseerd:

- tijdelijk een ander station te gebruiken

- met de fiets of de bus naar station Sassenheim te komen. Tijdens de bouw worden extra fietsenstallingen bij het station geplaatst.

- het parkeerterrein van Sport- en recreatiecomplex Wasbeek te gebruiken. Dit ligt op ongeveer tien minuten loopafstand van het station en beschikt over ongeveer 175 parkeerplaatsen.

Gebruikers van De Wasbeek wordt geadviseerd te parkeren op het parkeerterrein van korfbalvereniging TOP. Aan de Warmondse zijde van het station komen tijdelijk vier gehandicaptenparkeerplaatsen. De gemeente vraagt begrip voor de tijdelijke overlast.

Verkeersregelaars

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling te parkeren op particuliere parkeerterreinen zoals de DIRK supermarkt, de McDonald's of van der Valk Hotel Sassenheim of in de wijk. Om alles in goede banen te leiden, worden, op gezette tijden, verkeersregelaars ingezet.

Kermis

In de kermisweek, van 18 tot en met 24 september, is het parkeerterrein van de Wasbeek niet beschikbaar. Via www.teylingen.nl informeert, te zijner tijd, reizigers over alternatieve parkeerplaatsen.

Wandelen voor mensen met darmziektes Crohn of Colitis Ulcerosa

Warmond n In de komende zomermaanden organiseert de regio Zuid-Holland van de CCUVN (Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland) twee wandelingen op zondagochtend 16 juli en 27 augustus in Warmond. Tijdens deze 'Biowalks' worden ervaringen uitwisselen over de ziekte gecombineerd met wandelen en natuurinformatie.

Een wandeling maken, lekker buiten zijn, informatie over de natuur én de mogelijkheid om ervaringen te delen over uw ziekte. De wandelingen zijn op zondagochtend 16 juli en 27 augustus van 10.30 tot 12.00 uur op recreatie-eiland Koudenhoorn.

Ontspannen

Wandelen werkt ontspannend en conditie verbeterend en tijdens de wandeling ontmoeten deelnemers in ongedwongen sfeer mensen die ook te maken hebben met een darmziekte. De groep van maximaal vijftien deelnemers maakt een wandeling over recreatie-eiland Koudenhoorn. Tussendoor geeft de IVN-gids natuurinformatie. Na afloop staat er een kopje koffie of thee klaar.

Er is op meerdere plaatsen op het eiland de mogelijkheid een sanitaire (nood)stop te maken indien nodig.

Aanmelden

Verzamelen bij de VVV Warmond, Gemeentehaven 3, 2361CM Warmond. Deelname kost voor leden CCUVN 5 euro en voor niet-leden 7,50 euro. Aanmelden https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/2017biowalk tot de vrijdag voorafgaand aan de wandeling.

IVN-gids vertelt over de natuur op Koudenhoorn

Sloophamers aan zet bij Villa Rusthoff

Sassenheim n Na een tumultueuze tijd met behoorlijk wat protest, ging vorige week de sloophamer in Villa Rusthoff. Het woonhuis maakt plaats voor een complex met een lunchroom en appartementen.

De Stichting Oud Sassenheim kaartte als eerste de mogelijk sloop van de karakteristieke woning aan bij de gemeente. Ook op Facebook zijn diverse reacties te lezen waarin mensen uitspreken het jammer te vinden dat het bekende pand verdwijnt.

Wethouder Brekelmans beloofde met pandeigenaar H&B Bouw in gesprek te gaan. De uitkomst was helder: H&B Bouw gaat proberen historische details in nieuwbouw terug te laten komen. Renovatie van het gebouw is volgens het bouwbedrijf te duur. Eind mei presenteerde H&B het nieuwbouwplan: een appartementengebouw met acht appartementen en een lunchroom met een terras aan de parkzijde. De start van de bouw staat gepland voor begin 2018

Zomerconcert Sint Matthias

Warmond n Harmonie Sint Matthias geeft, samen met zangeres Lisa van Arend, op vrijdag 30 juni van 19.30 tot 21.00 uur een zomeravondconcert bij het paviljoen op Koudenhoorn. De toegang is gratis.

Boontjes, sla en aardbeien in vijfde buurttuin van Teylingen

Wethouder Kees van Velzen krijgt genoeg hulp bij het inzaaien van de moestuin aan de Kagerdreef. | Foto: pr. Foto: Marieke Voorn

Sassenheim n De harken en schepjes liggen klaar voor de kinderen van de kinderopvang aan de Kagerdreef. Samen met wethouder Kees van Velzen hebben ze dinsdagmiddag 20 juni de vijfde buurttuin van Teylingen officieel geopend.

Het gras stond er kniehoog. Vooral de hondenpoep zorgde voor overlast. Het stukje grond tussen nummer 22 en 24 aan de Kagerdreef was jarenlang verpauperd, zegt Bob Westendorp. Zijn vrouw schreef ruim een jaar geleden een brief naar de gemeente of er wat aan gedaan kon worden. De buurt kwam bij elkaar, bedacht een plan en in samenspraak met de gemeente is er nu een buurttuin, bestaande uit een onderhoudsvriendelijk stuk, een stuk met fruitbomen en een deel dat wordt gebruikt als moestuin.

Schoffelen

Buurtbewoner Erlend Bode heeft alvast het nodige in de moestuin gezaaid. "Ik had 400 van die moestuintje. Daar heb ik er nu nog 100 van over." Bode is blij met de opknapbeurt. "Het is veel beter zo. We zijn ook erg blij met het hek er omheen. Vroeger liepen hier veel honden, nu niet meer." Samen met zijn buurtgenoot Bob Westendorp zorgt Bode voor de onderhoud van de tuin, dat door de buurt zoveel mogelijk zelf gedaan moet worden. "Schoffelen, onkruid wieden en vooral veel water geven", zegt hij terwijl hij naar de tuinbonen wijst, die er wat dorstig bij staan. De buurtbewoners krijgen hulp van de kinderen van het kinderdagverblijf, dat aan de Kagerdreef een vestiging heeft. Wethouder Kees van Velzen juicht de samenwerking toe. Hij prijst de buren voor het initiatief. "Het geeft de buurt een eigen gezicht. Niet alleen doordat er groente groeit, maar ook doordat jullie het samen doen. Het is goed voor de betrokkenheid." Eerder opende hij en zijn collega's al twee buurttuinen in Warmond en twee in Sassenheim. In Voorhout zijn nog geen tuinen, maar buren die hierin initiatief willen nemen, kunnen zich melden bij wijkregisseurs Esther den Hertog en Karin Heppener.

Aardbeien

In de moestuin gaat ondertussen het werk gewoon door. Het ene na het andere aardbeienplantje krijgt een plekje van de jonge hoveniers. "Dan hebben jullie hier straks ook aardbeien," zegt Van Velzen. Voor de buurtbewoners is het project nu al geslaagd. Westendorp: "We zijn echt hartstikke blij met de tuin".

Andere wereld

Ik word te laat wakker omdat mijn wekkerradio wel afging, maar geen geluid maakte. Ik hoor de presentator van Radio 1 zeggen: we beginnen tegenwoordig later, omdat we te weinig vrijwilligers hebben. Huh, is dit de introtekst over een onderwerp over werken met vrijwilligers? Nee, hij gaat gewoon verder met het programma. Gehaast en dus chagrijnig spring ik onder de douche. Geen water. Getverderrie, als ik ergens een hekel aan heb. Het waterbedrijf gebeld. Momenteel zijn we niet aanwezig, u kunt ons bereiken na zes uur 's avonds. Wat? Ik spring op de fiets en rij eerst naar de bakker voor wat brood. Het is net acht uur geweest als ik de winkel binnen stap. Heeft u een volkoren voor mij? Nee, vandaag niet? Er was vannacht alleen een bakker voor het witbrood. In de overtreffende trap van chagrijnig, daar zit ik nu in.

Ik scheur op mijn fiets naar huis en rij een soort van per ongeluk door rood. Staat er aan de overkant een politieagent. Althans, er staat iemand in zijn onderbroek met een politiepet op en een bonnenboekje. Ik denk aan een verdwaalde gek en wil gewoon door fietsen, maar het blijkt een echte agent. U staat hier in uw onderbroek? Ja, sorry mijnheer, bezuinigingen. Ik heb intussen het idee dat ik langzaam krankzinnig aan het worden ben. Dokter bellen. Weer zo'n keuzemenu. In de even weken werken wij met vrijwilligers die alleen in het weekend beschikbaar zijn. Krijg nou tieten, pardon, de rambam. Na de bon te hebben geïncasseerd, terug naar huis. Na een snel ontbijt (met alleen witbrood) snel op de fiets naar het werk.

Het wordt een rare werkdag: bijna niemand is te bereiken. In de gehele samenleving lijken gaten te zijn gevallen. Zekerheden zijn er nergens meer. Wat moet functioneren, werkt maar half of helemaal niet meer. 's Avonds naar de raadsvergadering: in plaats van vijf wethouders zitten er twee en het aantal raadsleden is op een hand te tellen. Alleen de publieke tribunen zit vol met vrijwilligers die een nieuw clubhuis willen. Het onderwerp wordt niet behandeld en u raadt de reden al: te kort aan ambtenaren beschikbaar. Ik rij naar huis. In een raar soort roes. Snel maar naar bed. Ik schrik wakker door de nu wel werkende wekkerradio. Het was een droom, of een nachtmerrie? Vaak droom ik over zaken die ik net gelezen heb. Welk boek ligt er dan naast mijn bed? O ja, ik ben met mijn eigen boek bezig: als heel Nederland moest functioneren zoals een lokale omroep.

Ard Zandbergen

Bo

De omroep van de Bollenstreek

Leerlingen bakken voor bewoners Bernardus

Leerlingen van de Achtbaan brengen gebak in de Bernardus. | Foto: pr. Foto: Nico Kuyt

Teylingen n De jeugd van de basisschool De Achtbaan bracht vorige week een heel bijzonder geschenk naar de bewoners van de Bernardus. Zij werden verwend met door de schooljeugd zelf gebakken taarten en cakes. Het was een belofte die tijdens de kindergemeenteraad in april was gedaan. De bewoners lieten de zoetigheden zich goed smaken.

Door Nico Kuyt

In april besloten de kinderraadsleden van de scholen Achtbaan, Startbaan en Regenboog om twee projecten voor ouderen met geld te steunen. Zo ontving zorgcentrum Gerto in Voorhout 1.250 euro voor de aanschaf van een zogeheten braintrainer, een computer speciaal ontwikkeld voor dementerende ouderen.

De resterende 750 euro ging naar de eveneens wat vergeetachtige bewoners van de Bernardus in Sassenheim voor een gezellig dagje naar het strand, want deze ouderen hebben weinig gelegenheid om naar buiten te gaan.

Taarten en cake

De Bernardus kreeg niet helemaal het bedrag dat ze hadden gevraagd, maar tijdens de raadsvergadering zegden sommige jeugdige raadsleden toe om taarten voor de senioren te bakken zodat zij die konden meenemen op hun reisje en zo op de kosten kon worden bespaard. En het bleek geen loze belofte. Afgelopen vrijdag 23 juni stonden de oud-raadsleden in de hal van Bernardus met hun smakelijke kookkunsten, bestaande uit diverse soorten taarten en een cake. In één van de huiskamers werden de lekkernijen aan de bewoners overhandigd en de jeugd werd daarvoor hartelijk bedankt. Het smikkelen voor de bewoners kan beginnen.

Ook op sportcourt veel plezier tijdens festival

Foto: pr.

Sassenheim n In het artikel 'Een duik in het sport- en verenigingsleven van Teylingen' van vorige week werd onterecht vermeld dat de grote verenigingen niet aanwezig waren. Op het Boschplein was een sportcourt ingericht waar onder andere V.V. Ter Leede maar ook de handbal, basketbal en de tennisvereniging zich sportief presenteerden. Onder het genot van muziek konden de kinderen een balletje in de basket werpen, tennissen, handballen of een partijtje mee voetballen met de jeugd van Ter Leede (foto boven). Al met al een zeer geslaagde dag waarin de jeugd goed kennis kon maken met deze leuke sporten en verenigingen.

Op verhaal komen

Sassenheim n De laatste bijeenkomst van dit seizoen van Café Over-Leven is op zondagmiddag 2 juli, in de bibliotheek (Kerklaan 42). Het programma start om 14.30 uur. De toegang is gratis.

De bijeenkomsten van het Café Over-Leven zijn bedoeld voor iedereen met een rouw- of verlieservaring, die steun wil vinden in een vertrouwde en ontspannen omgeving. Deze bijeenkomst staat niet in het teken van een vooraf bepaald thema, maar er is volop ruimte voor het delen van verhalen. Verhalen over verlies, rouw, gemis en verlangen. Na de zomer gaat het Rouw- en Verliescafé in de zelfde vorm door. Meer op www.welzijnteylingen.nl.

Voorleesplezier helpt kinderen bij taalontwikkeling

Anneke en Hannerieke zijn op zoek naar nieuwe collega-vrijwilligers. | Foto's: pr. Foto: pr.

n VoorleesExpress op zoek naar nieuwe coördinatoren

Teylingen n De VoorleesExpress van de Bibliotheek Bollenstreek ondersteunt gezinnen met kinderen van 2 tot en met 8 jaar die moeite hebben met taal. Onze vrijwilligers komen 20 weken lang een uurtje bij gezinnen thuis langs om voor te lezen. Coördinatoren leggen het contact tussen gezin en voorlezer en zorgen dat alles op rolletjes loopt. "Het geeft veel voldoening om bij te kunnen dragen aan de taalontwikkeling van jonge kinderen."

Anneke Janssen en Hannerieke Dekkers zijn coördinatoren bij VoorleesExpress. Foto: pr.

Anneke Janssen (25) en Hannerieke Dekkers (38) praten in de kleurrijke bibliotheek van Warmond enthousiast over hun vrijwilligerswerk bij de VoorleesExpress. Anneke is coördinator in Noordwijkerhout, Hannerieke in Warmond en Sassenheim. Ze hebben ieder vijf of zes voorlezers en gezinnen onder hun hoede. De deelnemende gezinnen komen uit alle hoeken van de wereld, van Syrië en Afghanistan tot Polen en Nederland. "Als coördinator ben je de schakel tussen gezin, voorlezer en projectleider van de VoorleesExpress Bibliotheek Bollenstreek," vertelt Anneke. "Dat is soms wel druk, maar valt goed te combineren met mijn baan als logopediste." Ook Hannerieke, zzp'er in marketingcommunicatie en moeder van twee jonge kinderen, roemt de flexibiliteit van het coördinatorschap. "Het contact houden met voorlezers en gezinnen hoeft niet op een vast tijdstip, maar op momenten dat het mij uitkomt."

Zelfredzaamheid

De VoorleesExpress is een landelijk initiatief dat in Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Sassenheim, Voorhout en Warmond navolging heeft gekregen. Door voorleesplezier te introduceren in gezinnen waar niet of nauwelijks wordt (voor)gelezen, breiden kinderen hun woordenschat uit, ontwikkelen ze hun taalgevoel en ontdekken ze, samen met hun ouder(s), hoe leuk boeken zijn. Dat is belangrijk, omdat uit onderzoek steeds weer blijkt dat kinderen die in hun vrije tijd lezen en/of voorgelezen worden, het beter doen op school en in hun latere leven. "Zonder taal ben je in onze maatschappij nergens", zegt Anneke. "Taal is van groot belang voor je algemene ontwikkeling en je zelfstandigheid in de rest van je leven." "Inderdaad", beaamt Hannerieke, "kinderen moeten de Nederlandse taal beheersen om mee te kunnen draaien in onze samenleving en kansen te krijgen." Beiden kozen voor het coördinatorschap van de VoorleesExpress om daar hun steentje aan bij te dragen.

Trotse ouders

"Het is zo leuk om bij gezinnen thuis langs te komen voor de intake, de tussentijdse evaluatie en het eindgesprek en dan vooruitgang te zien", vertelt Anneke. "En vooral om mee te maken hoe trots ouders op hun kinderen zijn."

Deelnemende gezinnen worden aangemeld door leerkrachten of pedagogisch medewerkers. Na de aanmelding komt een coördinator langs voor een intake en koppelt het gezin aan een voorlezer. Behalve de vinger aan de pols houden en hulp bieden als dat nodig is, organiseren de coördinatoren ook bijeenkomsten waarin voorlezers ervaringen met elkaar uitwisselen. Hannerieke: "De ene voorlezer houdt bijvoorbeeld strikt vast aan een uur lang voorlezen, maar hoort dan van een ander dat zo lang stilzitten best lastig is voor een klein kind en dat je voor de taalontwikkeling net zo goed een spelletje kunt doen of liedjes kan zingen. Zo leren ze van elkaar."

Voldoening

Beiden zijn het er over eens: coördinator zijn van de VoorleesExpress biedt veel voldoening. "Gezinnen zijn je heel dankbaar", aldus Hannerieke. "Vaak willen ouders wel, maar weten ze niet hoe ze de taalvaardigheden van hun kind kunnen stimuleren. Wij geven ze handvatten. Zo zijn sommige ouders bang om Nederlands met hun kinderen te praten of lezen omdat het niet hun moedertaal is. Maar als ze dan horen dat hun kind zich ook ontwikkelt als ze in hun eigen taal mogen praten of voorlezen, zijn ze opgelucht." "Een mooi voorbeeld is het jongetje van wie de ouders alleen Chinees spraken, maar heel graag wilden dat hij snel Nederlands zou leren", vult Anneke aan. "Na een paar weken VoorleesExpress kreeg de moeder van de juf te horen dat haar zoontje steeds meer Nederlands sprak en ook met andere kinderen praatte. Het is echt mooi als je daar aan hebt bijgedragen."

De Bibliotheek Bollenstreek zoekt nieuwe coördinatoren voor de VoorleesExpress in Lisse, Oegstgeest en Teylingen. Interesse? Stuur een mail naar: bollenstreek@voorleesExpress.nl

Regio aan zet in wedstrijdschaatsbaan

Leden van de ijsclubs komen op het Stadhuisplein samen om de vergadering van de Leidse gemeenteraad op groot scherm te volgen. | Foto: pr. Foto: Willemien Timmers

Regio n De wethouders van Leiden, Katwijk en Alphen aan de Rijn overleggen op maandag 3 juli met alle sportwethouders van de regiogemeentes, die gebruik maken van de Leidse IJshal. Hier zal richting gegeven worden welke wedstrijdbaan er uiteindelijk gebouwd wordt.

Naar aanleiding van het voorgenomen besluit van het Leidse stadsbestuur om toch een 250-meter ijsbaan te realiseren met 176.000 euro bijdrage van de regiogemeentes, waren de reacties verdeeld. Aan de ene kant zijn de vertegenwoordigers van de regionale ijsclubs blij, want qua grootte van de ijsvloer en de veiligheid gaat het er op vooruit. De ijsclubs geven echter aan pas écht blij te worden als er alsnog wordt gekozen voor een 333-meterbaan, omdat de motivatie bij de regionale gemeente om hieraan financieel bij te dragen groter zal zijn. In een oproepbrief aan de regionale ijsclubs, die gebruik maken van de Leidse IJshal wordt dit duidelijk naar voren gebracht. In de brief wordt concreet gevraagd of de sportwethouders en de regiocolleges het surplus willen financieren van de 333-meterbaan als de gemeente Leiden de gehele 250-meterbaan financiert. Dat houdt in, dat Leiden honderd procent ijs financiert voor de 250-meterbaan en niet de zestig procent die het Leidse stadsbestuur had voorgesteld. De regiogemeentes zouden dan op jaarbasis gezamenlijk 160.000 euro per jaar moeten ophoesten voor het realiseren van de 333-meterbaan.


Op dinsdag 20 juni onderstreepten Jos Arts namens Stichting IJshal Leiden, Jeroen Straathof namens de Leidse ijsverenigingen en Jan Pieter Tensen namens de regionale ijsclubs hoe belangrijk het is dat er een echte 333-meter wedstrijdbaan komt. "Dan zet je Leiden als tweede wedstrijdbaan van Zuid-Holland op de kaart," aldus Tensen. Hij benadrukte dat in de regio langebaanwedstrijdrijders een lange baan willen. "Hierdoor trekje je meer publiek op recreatief en wedstrijdniveau. Men hoeft niet meer naar de Uithof of Haarlem te gaan, maar Leiden wordt een plek waar alle schaatsers uit de regio samenkomen."

In de Leidse gemeenteraad reageerde een deel van de raad (CDA, PvdA, Groen Links en de ChristenUnie) positief op een 333 meter ijsbaan. D66 en de SP twijfelden. Alleen de VVD en de Partij van de Dieren waren tegen. Wethouder Dirkse wil zich hard maken voor de realisering voor een 250 meter baan en liet de deur voor een 333-meterbaan op een kier. Dit laatste hangt met name af hoe het gesprek met de wethouders uit de regio verloopt op 3 juli. Tot die tijd pleiten de ijsclubs bij hun wethouders om voor de gezamenlijke 333-meterbaan te gaan.

Ryan Geerdink wint STV Open

Daan de Ru en Ryan Geerdink na afloop van de finale, die is gewonnen door Geerdink. | Foto: pr. Foto: Marieke Voorn

Sassenheim n Voor de laatste keer organiseerde tennisvereniging STV het STV Open Tennis Toernooi op het oude complex aan de Parklaan. Bijna 400 deelnemer speelden zo'n 300 wedstrijden. Ryan Geerdink (rechts op de foto) won in de finale van Daan de Ru. Die won in de herendubbel wel; samen met Jordi van der Meer versloeg hij Geerdink en partner Marco Bot.

Volgend seizoen is het toernooi op de nieuwe banen in sportpark de Roodemolen. | Foto: pr.

n Sanne en Jan Terlouw in bieb

Frénk van der Linden in gesprek met Sanne en Jan Terlouw. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Jan Terlouw en zijn dochter Sanne waren woensdag 21 juni te gast in de bibliotheek Sassenheim in het kader van de Spannende Boeken weken. Samen publiceerden zij inmiddels zes delen in de detectiveserie Reders & Reders. Dankzij de vragen van interviewer Frénk van der Linden kwam het publiek te weten dat Sanne voor het schrijven een heel plan maakt, terwijl oud-politicus Jan gewoon begint. En niet onbelangrijk: Sanne schreef ook ooit nog eens voor de Donald Duck. Verder ging het gesprek over persoonlijke drijfveren, hun betrokkenheid bij maatschappelijke onderwerpen en natuurlijk het (duo)schrijverschap. | Foto: pr.

Zwemvereniging sluit seizoen af

Foto: pr.

Sassenheim n Zwemvereniging Sassenheim kijkt terug op een geslaagd seizoen, met het kampioenschap van de D-jeugd als een van de hoogtepunten. Het team kreeg de officiële KNZB oorkonde uitgereikt. Pim Geurds won de bokaal voor clubtopscoorder. Bij het wedstrijdzwemmen zwom Sophie Postma een 19 jaar oud clubrecord uit de boeken en scherpte Jasper Duinhoven zelfs drie clubrecords aan. In totaal sneuvelde 15 clubrecords. Het trainingsbeest voor opkomst en inzet werd overhandigd aan Nick van der Plas, met een ongekende opkomst van 94%. Tot slot kregen vier trainers het diploma zwemtrainer 2 uitgereikt (op de foto): Martijn Teske, Rianne Hofland, Frank van Nobelen en Pascal Spaan. | Foto: pr.

De Wolf en de zeven Sprookjes

Foto: pr.

Sassenheim n Twaalf kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar stonden vrijdag 23 juni te schitteren in de musical "De Wolf en de 7 Sprookjes" in theater 't Onderdak. De musical werd speciaal voor deze groep geschreven door Rosanne Hogewoning. Ieder jaar wordt dit project georganiseerd door Trias Kinderopvang en kunnen kinderen van alle basisscholen in Sassenheim zich aanmelden. | Foto: pr.

week in beeld

Vrijpionnen schaken voor het clubkampioenschap

Foto: pr

schaken n De Jeugdschaakvereniging De Vrijpionnen hield zondag 25 juni haar jaarlijkse Clubkampioenschappen als afsluiting van het seizoen.

Tijdens dit toernooi streden de Vrijpionnen in twee leeftijdscategorieën om de titel: tot en met 10 jaar en tot en met 16 jaar. In de laatste categorie werd de 13-jarige Noordwijkerhouter Arjen Knoppert, tweede.

Foto: pr
Foto: pr

In de categorie tot en met 10 jaar werd er al enigszins van uitgegaan dat tweedejaars James Lawton kampioen zou gaan worden, maar verrassend genoeg kende juist eerstejaars Iris Vliegen (9 jaar, Voorhout) een super start: zeven rondes lang lag zij aan kop. Zij won zelfs al vroeg in het toernooi van de uiteindelijke clubkampioen maar vermoeid ging ze de laatste twee rondes in en maakte daar te veel foutjes tegen uiteindelijke nummers twee en drie. Clubkampioen werd verrassend derde jaars Pepijn van Oosten.

Eindstand t/m 10 jaar (top 3):

1. Pepijn Oosten (9 jaar, Voorhout)

2. Renzo Timmermans (8 jaar, Warmond)

3. James Lawton (10 jaar, Voorhout)

In de categorie tot en met 16 jaar was het de vraag of regerend clubkampioen Arjen Knoppert zijn titel kon prolongeren.

Zou Sebastiaan van der Klaauw roet in het eten kunnen gooien? Sebastiaan heeft de afgelopen tijd flink aan de weg getimmerd en zou dus Arjen wel eens naar de kroon kunnen gaan steken. Maar Sebastiaan morste al in de eerste ronde punten tegen Thijs Houben (12 jaar, Voorhout).

Zou Thijs, de nummer één van de op één na hoogste competitie van de Vrijpionnen dan een gooi gaan doen naar het kampioenschap? Maar Thijs gaat in de derde ronde onderuit tegen de nummer twee van diezelfde competitie, Robert Koot.

Tegelijkertijd deelt Sebastiaan een harde klap uit aan Arjen door de partij te winnen.

Sebastiaan laat daarna geen enkel punt meer liggen en wordt daarmee Clubkampioen in deze categorie.

Eindstand t/m 16 jaar (top 3):

1. Sebastiaan van der Klaauw (12 jaar, Sassenheim)

2. Arjen Knoppert (13 jaar, Noordwijkerhout)

3. Robert Koot (11 jaar, Sassenheim)

Op de foto: links Pepijn Oosten en rechts Sebastiaan van der Klaauw tonen trots de behaalde prijzen.


Buzz Aldrin, waar ben je gebleven?

Johan Harstad

Op 20 juli 1969 keek ik op de televisie naar de landing op de maan. De Apollo missie leverde mij een levenslange fascinatie op voor ruimtevaart en sterrenkunde. De titel van dit boek in onze collectie e-books trok mij dan ook meteen. Buzz Aldrin, de 2e man op de maan, is de held en het voorbeeld voor Mattias. Wat volgt is een humoristisch en bijtend verhaal over de zoektocht van Mattias naar een eigen identiteit. En dat is dringend noodzakelijk ook.

De zoon

Philipp Meyer

Deze familiesaga start met de 12-jarige Eli. Nadat zijn moeder en zus zijn verkracht en vermoord wordt hij opgenomen in de Comanche-stam en groeit uit tot een strijder met een enorme overlevingsdrang. Als zijn stam door ziekte en honger is gedecimeerd, keert Eli terug naar de blanke 'beschaving'.

Heel sympathiek wordt hij niet, maar met een tomeloze ambitie bouwt hij aan een imperium waarvan de latere generaties de vaak zure vruchten plukken.

De gele vogels

Kevin C. Powers

Een indrukwekkend debuut van deze schrijver over de Irak-oorlog. In het voorjaar van 2004 wordt John Bartle uitgezonden naar de Iraakse provincie Ninivé. De angst, de gruwelen en de platte moordlust worden ruw en invoelbaar beschreven. Eenmaal terug in de VS vervalt John in lusteloosheid en schuldgevoel. Schuld over de dood van zijn kameraad Murphy, die hij niet heeft kunnen redden. Indertijd heb ik veel gelezen in de krant over de Irak-oorlog, maar om de absurditeit van een oorlog beter te begrijpen, kan ik iedereen het boek aanraden.

De bibliotheek!

Acht maanden in de Gazastraat

Hilary Mantel

Mooie roman, waarin Hilary Mantel (Man Booker Prize 2009 en 2012) in een meesterlijke, onderkoelde stijl het leven van de Engelse cartografe Frances in het streng gereglementeerde en gesegregeerde Saudi-Arabië treffend beschrijft, tot schokkende ontwikkelingen een heel verrassend slot inleiden...

'Al dertien pannenkoeken op!'

Kinderen en hun ouders genieten van de rui 500 pannenkoeken die de vrijwilligers van Tjarda hebben gebakken. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Scoutinggroep Tjarda Sassenheim vierde zaterdag 24 juni het grote Pannenkoekenfeest. Alle leden mochten hun vriendjes, vriendinnetjes, broertjes, zusjes en ouders meenemen om pannenkoeken te komen eten bij Tjarda. Zo'n 120 gasten genoten van de pannenkoeken van Gerard van Engelen en Marlou Duchateau en hun team van bakkers. Zij bakten er ruim 500, waar flink van gesmuld werd aan de lange tafels in de botenloods. "Ik heb al dertien pannenkoeken op," vertelt welp Berend trots, "en ik ga nu mijn veertiende halen. Als ik die op heb is dat een nieuw record!"

Foto: pr.
Foto: pr.

Op de valreep nog kampioen

Voorhout n Het hockeyseizoen zit er op. Bij MHC Voorhout werden op de valreep nog twee teams kampioen. De dames Veteranen zijn kampioen in de lentecompetitie 2e klasse door te winnen van HDM met 0-3. Heren 2 won met 1-4 van Dopie en mag zich kampioen noemen in de lentecompetitie 4e klasse.

Hans Portengen

Hans is directeur van de Bibliotheek Bollenstreek.

Hij combineert een nuchter realistisch wereldbeeld met een liefde voor verhalen, in welke vorm of genre dan ook.

Woensdag 28 juni t/m 5 juli

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering afscheid groep 8, m.m.v. Gospelkoor Soul 2 Soul, voorganger: pastor P. Owel

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 19.00 uur; Meditatieve dienst, voorganger: Ds. T. Moll

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur; voorganger: Ds. T. Moll

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. W. van der Veer

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Schola Cantorum, voorganger: Th. Blokland

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur: Woord en Communieviering met samenzang, voorganger: M. Claassens

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, zomerdienst, voorganger: mv.ds. H.G.T.van Welie- Kaai

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, Heilig Avondmaal, voorganger: Ramon Schaaf

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zaterdag 19.00 uur, jeugdavond, zondag 10.00 uur, heilig avondmaaldienst, 19.00 uur genezingsdienst o.l.v. Jan Zijlstra

St. Cecilia huldigt jubilaris

Inge krijgt haar insigne opgespeld door partner Kees. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Muziekvereniging St. Cecilia organiseerde op zondag 25 juni een zomerbarbecue en sjoelwedstrijd. Ook werd saxofoniste Inge van der Aart-Weijers in het zonnetje gezet: ze is al veertig jaar muzikant.

Met de zomervakantie voor de deur organiseerde een aantal leden van muziekvereniging St. Cecilia een barbecue aan de Spoorlaan in Voorhout. Maar voordat men een 'aanval' kon doen op het vele geroosterde vlees, werd allereerst de eetlust opgewekt met een sjoelcompetitie met zes verschillende sjoelbakken.

In het zonnetje

Ook werden een aantal leden in het zonnetje gezet, waaronder Inge van der Aart, die al veertig jaar als muzikant staat ingeschreven bij de muziekbond. Ze speelde bij Muziekvereniging Crescendo Hillegom voordat ze in 2010 het harmonieorkest van St. Cecilia kwam versterken op de tenorsaxofoon. Van 2011 tot 2015 was ze ook actief als secretaris voor St. Cecilia. Vanwege haar jubileum ontving Inge een bijpassend insigne van de muziekbond, die door haar partner Kees werd opgespeld. Er waren ook bedankjes voor Marjoleine Mosselman, die na ruim tien jaar stopt als docent Algemene Muzikale Vorming (AMV), en Nico Zoet bedankt, die na vele jaren stopt als lid van de harmoniecommissie.

Openluchtviering voor kinderen

regio n De jaarlijkse openluchtviering van de parochie Sint Maarten is om zondag 2 juli om 10.00 uur op het Jeroensveld op landgoed Calorama in Noordwijk-Binnen.

Deze speciale kinderviering is voor alle kinderen uit de Bollenstreek en wordt begeleid door diaken Bertijn Prins. Alle kinderkoren van de Parochie Sint-Maarten, afkomstig uit Teylingen, Noordwijk en Noordwijkerhout, komen zingen. Dit jaar is gekozen voor het thema is 'Op reis met Jeroen', in het kader van het jubileumjaar 'Jeroen125'. Het is een eerbetoon aan de patroon Heilige Jeroen van Noordwijk en zijn verhaal wordt nagespeeld. Na afloop van de viering wordt met elkaar gegeten en gedronken. Een kleedje om op te zitten meenemen is een aanrader.

Landgoed Calorama ligt aan de Gooweg 33 in Noordwijk. De ingang is naast de R.K. Begraafplaats. Parkeren kan op het parkeerterreinen voor de begraafplaats en aan de overzijde hoek Gooweg/Van Berckelweg.

Bridgeclub Het Juiste Bod

Warmond n De Warmondse senioren-bridgeclub 'Het Juiste Bod' staat weer open voor nieuwe leden en invallers. Ook onervaren bridgers (beginners) zijn welkom. Er wordt gespeeld met 10 tafels en er zijn 6 ronden. Zónder A, B of C lijn (en zonder klok). Ze spelen vooral voor het plezier, met in de pauze een kopje koffie of thee met een koekje. De spellen worden gespeeld op de woensdagmiddag, van 13.00 uur tot ongeveer 16.30 uur. Het seizoen begint op de eerste woensdag in september en wordt afgesloten met een einddrive op de laatste woensdag in april.

De locatie is de kantine van VV Warmunda gelegen aan de Herenweg. Ook wie zich beschikbaar wil stellen als invaller is van harte welkom. Meer informatie? Bel dan naar Karin van Egmond, tel.071-3010029 of Alfred Claassen, tel.071-3010870. Mailen kan ook: fervan@ziggo.nl.

Reis naar Rome en Vaticaanstad

regio n Jos Westgeest organiseert voor Parochie Sint-Maarten van 9 tot en met 13 oktober weer een vijfdaagse reis naar Rome en Vaticaanstad. Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor de reis. Meer informatie via 06 53622051 of info@beleeftsamen.nl.