De Teylinger

25 april 2018

De Teylinger 25 april 2018


Bloemencorso trekt een miljoen bezoekers

De winnende praalwagen The Chinese Dragon. | Foto: Wilma van Velzen Foto: wilma van velzen

Teylingen n Werkelijk alle ingrediënten waren aanwezig om het 71ste Bloemencorso dit jaar succesvol te laten verlopen. De bloemen op kleur, fantastische temperaturen en veel, heel veel bezoekers. Volgens de organisatie waren meer dan een miljoen mensen op het corso afgekomen dit jaar.

De praalwagen The Chinese Dragon van de Corsogroep De Zilk werd door de jury uitgeroepen tot mooiste praalwagen. De tweede plaats was voor Griekse mythologie van Corsogroep KAVB Hillegom-Haarlem eo. Keukenhof ontving de derde prijs met hun wagen Romantiek in Bloemen. Teylingen reed dit jaar mee met de corsowagen 'Teylingse beelden', geïnspireerd op het uitzicht dat reizigers hebben als ze met de trein door Warmond, Sassenheim en Voorhout rijden.

Leo van der Zon prijs

De stekersprijzen en de Leo van der Zon entertainmentprijs -ingesteld als eerbetoon aan de plotseling overleden voorzitter- worden op 19 mei bekend gemaakt tijdens de bijeenkomst voor vrijwilligers.

in beweging

Volgend jaar is het corso-thema 'The World in Movement', de wereld in beweging. Het Bloemencorso rijdt dan op zaterdag 13 april door de Duin- en Bollenstreek, door gaan naar Haarlem.

Meer over het Bloemencorso en het kindercorso in Sassenheim en Voorhout staat verderop in deze krant.

Gesprek over speelveldje

Voorhout n Er worden door de gemeente gesprekken gevoerd over het speelveldje op de locatie Cluster in Voorhout, zoals over een mogelijke verplaatsing ervan.

Eind vorige jaar is door een omwonende bij de gemeente een handhavingsverzoek ingediend. Deze had uitgezocht dat het veldje volgens het geldende bestemmingsplan niet als speelveldje was aangemerkt en dat de scholen er dus geen gebruik meer van zouden kunnen maken. De raadsfractie van de ChristenUnie stelde over de kwestie vragen aan B&W. De ouders hadden de fractie gevraagd om te bemiddelen. Op voorspraak van de fractie is contact gelegd tussen een aantal ouders en wethouder Kees van Velzen.

In een antwoord op de recente vragen van de ChristenUnie geeft de wethouder aan dat de daar aanwezige scholen is verzocht om tijdelijk geen gebruik te maken van de speelplaats, zolang de procedure loopt om tot een oplossing te komen. Er zijn vervolggesprekken gevoerd met de scholen over een mogelijke verplaatsing van het speelveld. En er heeft verder overleg plaatsgevonden met de indieners van het handhavingsverzoek. B&W stelt een voorstel op en als alle partijen hiermee kunnen instemmen dan zou dit kunnen inhouden dat het handhavingsverzoek wordt opgeschort en de scholen weer gebruik kunnen maken van het speelveld, in afwachting van de definitieve oplossing. (NK)

Nol Sikking is Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij wordt gefeliciteerd door zijn vrouw Marianne en burgemeester Carla Breuer (l). | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

Lintje voor Nol Sikking

Jacoba op muur bij
Nagelbrug

Smullen en
leren over
andere landen

corso n Kleurrijk overzicht

Koninklijke onderscheiding voor betrokken Warmonder Nol Sikking

Nol Sikking wordt gefeliciteerd door zijn vrouw Marianne en burgemeester Carla Breuer (l). | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

Warmond n Eigenlijk had Nol Sikking (74) het idee dat burgemeester Carla Breuer op zondagmiddag 22 april voor het veertig jarig jubileum naar het clubhuis van tennisvereniging Overbos was gekomen. Een klein half uurtje later werd het de goedlachse Sikking echter duidelijk dat het om meer ging, toen de burgemeester het woord nam en hem vervolgens verraste met een koninklijke onderscheiding.

Door Piet van Kampen

Dat deze koninklijke waardering de sympathieke Warmonder terecht toe kwam moge duidelijk zijn aan de hand van zijn verdiensten voor de plaatselijke gemeenschap. Teylingen's eerste burger speelde eerst de rol als ware het dat zij voor het jubileum van de tennisclub aanwezig was. Op zich een plausibele reden en ook de vele genodigden zullen dit ook ongetwijfeld van mening zijn geweest. De 'verbale schijnbeweging' werkte uitstekend. Natuurlijk waren er alle egards voor de jubilerende club. "U heeft veel mensen van binnen en buiten het dorp veel sportplezier beleefd. Het clubhuis is verbouwd en er zijn in 2013 nieuwe banen aangelegd. Dankzij het bestuur en een legioen aan vrijwilligers is dit allemaal mogelijk. Ik ben iedereen dankbaar maar wil één van u vandaag in het bijzonder bedanken namelijk de voorzitter, Nol Sikking".

Hart voor het dorp

De verdiensten van de preses van Overbos reiken verder dan alleen zijn tomeloze inzet voor zijn tennisclub. Vanaf 1957 tot heden heeft hij zijn inbreng gehad en bestuursfuncties bekleed bij verenigingen, de jongensclub en de kerk. Burgemeester Breuer somde zijn staat van dienst op. "De oprichting van een jongensclub, de tafeltennisvereniging, de postzegelvereniging, de carnavalsvereniging, de VVV, de winkeliersvereniging, de fusie van scholen, de badmintonclub de bouw van sporthal De Klimop en de organisatie van de intocht van Sinterklaas en jeugdsport op Hemelvaartsdag". Werkelijk een breed scala van activiteiten waarbij de inbreng, bestuurslid of voorzitterschap van heel veel waarde voor het dorp is geweest. Vervolgens: "Een man met hart voor het dorp," prees Breuer hem voordat zij Sikking met het lintje decoreerde.

Mond vol

"Ik sta niet graag met een mond vol tanden," begon decorandus zijn dankwoord. "Maar ik ben zeer vereerd en wordt er stil van". Nou dat 'stil' viel wel mee, want Sikking had de mond vol over al zijn activiteiten waar hij trots en dankbaar op terugblikte. Aan spraakwater en humor ontbrak het de man niet. Of hij dit had verwacht? Tegenstrijdig: "Eigenlijk niet, maar toch ook wel een beetje toen ik de kleine kinderen hier zag komen. Toen begon het kwartje te vallen". Daarna werd het tijd voor een biertje.

Inschrijvingsperiode Vrijetijdsfestival verlengd

Teylingen n Welzijn Teylingen organiseert jaarlijks het Vrijetijdsfestival. Het festival, dit jaar op zaterdag 16 juni, biedt verenigingen in Teylingen de kans zich te presenteren aan de inwoners van Teylingen. Inschrijven kan tot en met eind april.

Op 16 juni staan Park Rusthoff en het parkeerterrein naast de bibliotheek in Sassenheim van 11.00 tot 16.00 uur in het teken van het verenigingsleven in Teylingen. Deelname is gratis. Welzijn Teylingen zorgt voor publiciteit en voor kramen waarin de verenigingen zich kunnen promoten. Bij voldoende deelname is er een sportplein met demonstraties en wedstrijdjes.

De inschrijving is verlengd tot eind april. Aanmelden kan via de website van Welzijn Teylingen onder het kopje vrijwilligerswerk, of via de link http://www.welzijnteylingen.nl/aanmelden/vrijetijdsfestival .

Voor informatie, neem contact op met Marian Kofoed via 0252-231805 (alleen op dinsdag en woensdag), of via m.kofoed@welzijnteylingen.nl.

Commissie achter nieuw sociaal team Sassenheim

Sassenheim n De raadscommissie Welzijn schaarde zich achter het voorstel om een sociaal team in april op te richten voor de kern Sassenheim. Eerder is er al met succes een pilot uitgevoerd in Voorhout en Warmond.

Door Nico Kuyt

De commissie verklaarde blij te zijn met de uitbreiding. De bedoeling is dat inwoners de weg naar hulp en ondersteuning weten te vinden en die ook krijgen. Voor 2018 betekent dit een uitgave van 57.795 euro. En per 2019 structureel per jaar een bedrag van 79.088 euro.

Het sociaal team zal vanaf april elke ochtend bereikbaar zijn en er zal op de donderdagavonden geëxperimenteerd worden met een avondopenstelling als extra dienstverlening voor inwoners. Het sociale team is voor alle hulpvragen bereikbaar in het Gemeentekantoor aan de Wilhelminalaan en heeft een facebookpagina.

Van Velzen nieuwe voorzitter St. Hubertus

Voorhout n Tijdens een buitengewone ledenvergadering in Cheers! is Kees van Velzen op vrijdag 20 april unaniem gekozen voorzitter van Schuttersvereniging St. Hubertus Voorhout.

Kees van Velzen, momenteel nog wethouder, volgt de in januari onverwachts overleden van Leo van der Zon op. Van der Zon was sedert oktober vorig jaar de kersverse voorzitter en had grote plannen met de vereniging. Van Velzen, in 2017 nog Schutterskoning, werd tijdens de korte buitengewone ledenvergadering bij enkele kandidaatstelling unaniem door de leden gekozen. Van Velzen: "Ik bedank de leden voor het in mij gestelde vertrouwen en ga proberen dat waar te maken."

De nieuwe voorzitter wil vooruit en gaat op naar het eeuwfeest in 2020. "Ik ga mijn best doen om de vereniging door wellicht roerige, maar mooie tijden te loodsen."

Gemeente realiseert Nieuw Beschut Werk

Foto: pr.

regio n Mensen met een beperking kunnen een werkplek krijgen bij het zogenaamde Nieuw Beschut Werk. Het is de opvolger van de sociale werkplaatsen die gesloten moesten worden. Op 1 januari 2017 zijn die wetswijzigingen rondom beschut werk in werking getreden. De gemeente is verplicht beschutte werkplekken te realiseren.

Door Piet de Boer

Dit zogenaamde Beschut Werk is bedoeld voor mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking. De begeleiding is zo intensief en de werkomgeving moet zo grondig worden aangepast dat dit niet verwacht kan worden van een gewone werkgever.

Samen met de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) is voorgesteld deze voorziening te realiseren binnen de Gemeenschappelijke Regeling Kust- Duin- en Bollenstreek (GR KDB). Er worden voor de gemeenten Lisse, Hillegom, Teylingen, Noordwijk, Noordwijkerhout en Katwijk dit jaar 36 plekken voor Beschut Werk gerealiseerd. Geschat wordt dat 53 mensen die staan op de wachtlijst van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in aanmerking komen voor Beschut Werk. Door de Participatiewet komt zo een nieuwe versie van de sociale werkplaats terug.

Scheefhuurders gaan bij Stek fors meer betalen

Regio n De overheid stelt jaarlijks de maximaal toegestane huurverhoging vast. Dit jaar is dat 3,9 procent voor huurders met een inkomen tot 41.056 euro en een huur onder 710,68 euro. En 5,4 procent voor huurders met een inkomen boven 41.056 euro.

Stek legt de focus de komende jaren op betaalbaarheid en beschikbaarheid. Dat betekent onder andere: betaalbare sociale huurwoningen voor huurders met lage inkomens. Daarom krijgt deze groep huurders dit jaar een beperkte huurverhoging: 1,4 procent. Scheefwoners zijn huurders van een sociale huurwoning met een inkomen boven 41.056 euro. Scheefwoners met een huur lager dan 710,68 euro krijgen dit jaar de maximale huurverhoging van 5,4 procent. Stek wil daarmee deze huurders verleiden om te verhuizen, wat de beschikbaarheid van sociale huurwoningen vergroot. Voor huurders van een vrije sectorwoning rekent Stek alleen de inflatievolgende huurverhoging van 1,4 procent. HuurdersBelangenVereniging Bollenstreek heeft bij Stek een lagere huurverhoging voor scheefwoners met hoge huurprijs bedongen.

Medailles en certificaten tijdens korpsavond

Voorhout n Het brandweerkorps Voorhout heeft tijdens de jaarlijkse bijeenkomst meerdere vrijwilligers in het zonnetje gezet.

De leden werden op vrijdag 20 april door korpscoördinator Wim Jonker en burgemeester Carla Breuer toegesproken. Danny Penseel zit tien jaar bij de vrijwillige brandweer en ontving de medaille orde en veiligheid. Ook Tunji Owobowale (vijftien jaar) en Erik van der Veld (vijfentwintig jaar) ontvingen die medaille. Met de kwarteeuw die Van der Veld is aangesloten bij het korps,verdiende hij ook nog een brandweercertificaat. Dat certificaat was er ook voor Ton van Rijn, die twaalf en een half jaar bij de brandweer zit. Tot slot werd er afscheid genomen van Dennis Egberts; door zijn verhuizing naar Noordwijkerhout sluit hij zich bij het korps in die gemeente aan.

Stijging alarmeringen

Het team in Voorhout heeft het afgelopen jaar ook wat veranderingen doorgemaakt. Zo hebben zij vorig jaar afscheid genomen van twee leden maar zijn er al twee nieuwe leden geworven. Zij zijn in opleiding en zullen in de toekomst het team gaan versterken. Een van deze nieuwe leden is Bradley Ketelaar, die is doorgestroomd vanuit de jeugdbrandweer.

Jonker stond daarnaast stil bij de grote diversiteit aan incidenten en de stijging van het aantal alarmeringen door de jaren heen. In 2017 waren er 126 meldingen waar het korps voor werd opgeroepen. Edo Groenendijk en Arjan van de Watering hebben een update gegeven over de huidige stand van zaken wat betreft de reorganisatie bij de veiligheidsregio en de visie die hierbij wordt gevolgd.

Collecte Hartstichting: 6.796 euro

Voorhout n De collecte van de Hartstichting in Voorhout heeft dit jaar 6.796,84 opgebracht en komt daarmee ruim uit boven het bedrag van 2017. In totaal gingen 90 collectanten op pad. De collecteopbrengst wordt besteed aan meer openbare automatische externe defibrillatoren (AED's) in Nederland om de overlevingskans bij een hartstilstand te vergroten.

Diamanten bruidspaar nog steeds gek op elkaar

Piet en Dora van Dorp met de taart met daarop hun trouwfoto. | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

n Echtpaar Van Dorp-Borsboom viert zestig jarig huwelijk

Voorhout n Het was op 19 april gezellig druk in huize Van Dorp in De Agneshove in Voorhout. Veel nazaten waren al vroeg op de koffie bij het diamanten echtpaar. Klaar om 's middags een feest te gaan vieren in Leidschendam. Ouders en grootouders Piet (87) en Dora (85) genoten er met volle teugen van. Vóór hen op de tafel prijkte een prachtige taart met hun trouwfoto erop.

Door Piet van Kampen

Piet werd in Wateringen geboren en echtgenote Dora zag in Wassenaar het levenslicht. Het stel ontmoette elkaar tijdens een dansles en de klik was daar. Uit hun romance kwam het huwelijk voort dat op 19 april 1958 in Wassenaar werd bezegeld toen zij elkaar de ringen omschoven. Het duurt nu al zestig jaar en zij zijn nog steeds zeer gelukkig met elkaar. Het echtpaar werd gezegend met drie zonen en een dochter. Tevens werden zij verrijkt met dertien kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

Arbeidzaam leven

Na de trouwdag woonde het jonge stel aanvankelijk in Den Haag maar verhuisde naar Voorburg waar zij de wasserij over namen van opa Van den Akker. Tot aan zijn pensioen heeft Piet er de kost voor het gezin mee verdiend, waar echtgenote Dora ondanks de opvoeding van de kids ook vaak mee werkte in het bedrijf. "Vooral strijken," grapt de bruid.

Het is een (h)echtpaar dat behalve samen werken ook samen veel genoten heeft van de vele fietstochten die zij in Nederland maakten zoals in Drenthe en Zeeland. "Nederland is zo mooi," vertelt de diamanten bruidegom die zichtbaar geniet als hij er aan terug denkt. De vrouw des huizes knikt instemmend.

Hart op de goede plek

Piet had als hobby foto's van oud-Voorburg verzamelen en Dora verkocht veel spulletjes voor goede doelen op de rommelmarkt. Zij vertelt: 'Ik was ook vrijwilligster in bejaardentehuizen'. Het tekent dat haar hart op de juiste plaats zit.

Twee jaar geleden verhuisde het echtpaar naar Voorhout. 'We wonen hier prachtig, kijk eens wat een uitzicht' glimt Piet. Dora knikt instemmend. Ze zijn het samen weer eens zoals al zo vele lange jaren. Het paar dat zo gek is op elkaar.

Kunstschilder Leo van den Ende prikt eerste hyacint

Foto: pr.

Teylingen n Het was aan de Voorhoutse kunstschilder Leo van den Ende, bekend van het beroemde schilderij Panorama Tulipland, de eer om de eerste steek in de praalwagen van de gemeente Teylingen te zetten. Met het penseel heeft de artiest van het dundoek al veel eerste streken op een nieuw schilderij gezet, maar de eerste steek op een praalwagen doen is weer een ander kunstje.

Door Piet van Kampen

Foto: Caroline Spaans

Traditiegetrouw was het op woensdag 18 april druk in de Klinkenberghallen bij het steken van de praalwagens die tijdens dit 71e bloemencorso het thema 'Cultuur' van Noordwijk naar Haarlem uitbeeldden. Alvorens het officiële moment daar was opende waarnemend voorzitter van het corso, Gerrit Rutgrink (rechts op de foto), de bijeenkomst. Na zijn welkom richtte burgemeester Carla Breuer het woord tot de aanwezigen. Dat zij op gepaste wijze even stil stond bij het overlijden van de vorige voorzitter Leo van der Zon was uiteraard en volkomen terecht op z'n plaats. "We missen Leo".

Kagerplassen, koe en trein

Vervolgens over tot het officiële moment. "Als je buiten staat, ruik je de geur van de bloemen al, het is een opmaat naar het corso. We hebben even om ons heen gekeken voor het thema voor de praalwagen van de gemeente Teylingen (foto boven). U ziet een waterrad vanwege de Kagerplassen, een koe en een trein. Het is allemaal oer-Hollands en past bij onze cultuur". Daarna prees burgemeester Breuer de vele vrijwilligers die nog druk in de weer waren om de achttien praalwagens op te tuigen met de vele honderdduizenden hyacinten. "Het is een pittige tijd voor jullie."

Eerste hyacint

Na haar lovende woorden was het de beurt aan Van den Ende om de eerste hyacint te steken. De eerste, nou ja, niet de eerste. Het is net als in de bouw als er een eerste steen wordt gelegd. Dan ligt er ook altijd al een begin van het bouwwerk. Na de eerste steek verzorgde leden van Theaterschool Teylingen een paar mooie zangnummers die er uitstekend in gingen bij het publiek.

Al smullend van het saj brood leren over andere culturen

Deelnemers aan de workshop aan de slag met het deeg voor hun saj brood. | Foto: MV

n Kookworkshops voor leerlingen uit de bovenbouw

Sassenheim n In de aula van basisschool de Overplaats ruikt het woensdagmiddag 18 april heerlijk naar vers brood. Tijdens de eerste workshop van het Centrum voor ontmoeting en culturele uitwisseling leren twintig kinderen over de Syrische cultuur en maken ze zelf Saj brood. Het moet zorgen voor meer begrip voor elkaars cultuur.

Zo af en toe komt een leraar van de basisschool even langs. "Dat ruikt lekker," klinkt het. Direct vraagt Nour Fattouh of ze misschien ook een Saj brood met verse hummus willen. Dat laten de leraren zich natuurlijk geen tweede keer zeggen.

Fattouh is een van de initiatiefneemsters van het Centrum voor ontmoeting en culturele uitwisseling. Daarmee wil ze Nederlandse en Arabische kinderen kennis laten maken met elkaars cultuur. Bij de Stichting Syrische Vrouwen in Nederland, waar Fattouh ook deel uitmaakt, horen ze verhalen over het onbegrip, veroorzaakt door een gebrek aan kennis. Zelf kreeg de goedlachse Syrische daar mee te maken toen haar dochter naar school ging met een Syrisch brood. De vorm van het brood - het lijkt op een pannenkoek- was onbekend bij haar klasgenoten. Die moesten er om lachen. De dochter van Fattouh kwam verdrietig thuis. Haar moeder had de oplossing: de volgende dag trakteerde ze de hele klas op het Syrisch brood. De klasgenoten smulden ervan en zo was er opeens begrip.

Het lijkt de aanleiding voor het idee voor de kookworkshop: door kennis te maken met andere smaken, leren de kinderen andere culturen kennen en begrijpen ze elkaar beter. "Onbekend maakt onbemind," zegt Fattouh. "Dat willen we met de workshops omdraaien. En door de kinderen, hopen we ook de ouders te bereiken."

Leren over ander land

De deelnemers zijn ondertussen bezig met het kneden van hun deeg, bestaande uit water, meel en zout. Met de deegroller maken ze het zo plat mogelijk. Emaan ('ik ben 9,5 jaar) van De Rank is er druk mee. Ze weet van de workshop via de Jasmijn school, de Arabische school waar iedere zaterdag les wordt gegeven. Het is voor het eerst dat ze het brood bakt. Nadat het deeg is uitgerold, wordt het op een bakplaat gebakken. "Lekker", zegt ze even later aan tafel.

Emma (11) en Minke (11), klasgenootjes uit groep 7 van de Overplaats, smullen ook van hun saj brood. De hummus, gemaakt door een van de helpende Syrische dames, valt ook in de smaak. "Het leek ons leuk om mee te doen. Mijn vader kookt vaak, maar ik vind het zelf ook leuk," zegt Emma. "En het is leuk om over een ander land te leren." "We hadden niet hoeven lunchen," concludeert Quinn (10), die even later samen met Florieke (10) toch nog een tweede brood gaat maken.

Meer workshops

Net als de kinderen, zijn ook Fattouh en haar mede-organisatoren enthousiast. De workshop wordt nog twee keer gegeven. Die van woensdag 25 april zit met twintig deelnemers al vol, op woensdag 6 juni is er nog een enkele plek beschikbaar voor leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 van de Sassenheimse basisscholen. Deelname is gratis, want voor de organisatie heeft het centrum een donatie van 2.000 euro gekregen van Fonds 1818.

Na de zomer is een volgende ronde workshops gepland. Dan wil het centrum de kinderen informeren over muziek, kalligrafie en wellicht een museumbezoek. De focust ligt zeker niet alleen op de Syrische cultuur, besluitFattouh. "Het kan net zo goed zijn dat we tijdens een volgende ronde kookworkshops Nederlands brood gaan bakken."

Hoe werken de hersenen?

Teylingen n In de maand mei staat de Bibliotheek Bollenstreek in het teken van 'Mijn brein'. Speciaal voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar zijn er verschillende workshops waarin ze niet alleen van alles leren over de hersenen, maar ook zelf aan de slag gaan.

De workshops van Stichting Brein in Beeld laten kinderen kennismaken met de werking van de hersenen. In de workshop Zintuigen gaat het over kijken, horen, ruiken, proeven en voelen. Door het doen van proefjes leer je hoe je zintuigen werken. En kom je erachter of je je zintuigen ook voor de gek kunt houden.

De workshop 'Hoe werken mijn hersenen?' geeft antwoord op vragen als: waar in de hersenen vinden processen zoals leren plaats? Hoe werkt het geheugen? En hoe kun je onderzoeken of deze functies nog goed werken of dat er iets mis is?

De workshop is op dinsdag 1 mei van 13.00 tot 14.00 uur in de bibliotheek in Sassenheim (Kerklaan 42).

Deelname aan een workshop kost 2,50 euro per kind. Kaarten reserveren kan via www.bibliotheekbollenstreek.nl. Daar zijn ook de workshops in Noordwijkerhout (1 mei), Lisse en Oegstgeest (3 mei) en in Noordwijk (9 mei) te vinden.

Het verzet centraal bij dodenherdenking

Warmond n De dodenherdenking op vrijdag 4 mei wordt in Warmond ingevuld met een bijeenkomst in de Protestantse kerk (Herenweg 82). Daar vertelt René van Elburg over zijn vader George, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet zat. De herdenking begint om 19.00 uur en is voor iedereen toegankelijk. De bijeenkomst heeft geen kerkelijk karakter.

George van Elburg was tijdens de Tweede Wereldoorlog eigenaar van de Warmondse drukkerij van Elburg en heeft in het verzet moedige dingen gedaan. Zijn zoon René zal over het verzet vertellen. Ook zal burgemeester Carla Breuer spreken namens de gemeente. Net als in vorige jaren dragen twee kinderen van groep 7, dit keer van basisschool De Buitenplaats, zelfgeschreven gedichten voor.

Twee minuten stilte

Na de herdenking in de kerk lopen alle aanwezigen naar het monument. Daar speelt Harmonie St. Matthias vanaf 19.45 uur Koraalmuziek. Na de twee minuten stilte om 20.00 uur en het zingen van het Wilhelmus houdt de burgemeester een korte overdenking en leest een leerling van De Buitenplaats een zelfgeschreven gedicht voor.

Bloemen

Aansluitend aan de kranslegging kunnen alle aanwezigen hun eer betuigen aan de oorlogsslachtoffers. Er is een mand met bloemen waaruit aanwezigen een bloem kan pakken om bij het monument te leggen. Het staat daarnaast iedereen vrij om zelf bloemen mee te nemen.

Adoptie monument

Ieder jaar 'adopteert' een klas het monument aan de Herenweg. Op woensdag 25 april wordt de adoptie overgedragen aan een nieuwe groe leerlingen uit groep zeven van basisschool De Buitenplaats. Voorafgaand leren de kinderen over de lokale geschiedenis en over het thema 'verzet'.

De Zonnebloem in huifkar en tussen de tulpen

Gasten van de Zonnebloem Warmond maken een tochtje in de huifkar. Foto onder: de Zonnebloem Voorhout bezoekt De Tulperij in Voorhout. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout/Warmond n De lokale afdelingen van De Zonnebloem gingen vorige week met een aantal senioren op pad. De lente is begonnen en dat merkte de gasten van de Zonnebloem ook!

De negentien gasten en vijf vrijwilligers van De Zonnebloem Voorhout bezochten op woensdag 18 april de Tulperij. Na het gebruikelijke kopje koffie kregen de deelnemers een excursie over de bollenvelden, met uitleg van bollenkweker Daan Jansze. Tijdens de film kon iedereen even bijkomen van het rondje, net als tijdens de afsluitende high tea.

| Foto: pr. Foto: pr.

Warmond

De Zonnebloem afdeling Warmond heeft met een aantal gasten een huifkartocht door de Amsterdamse Waterleidingduinen bij De Zilk gemaakt. Het was schitterend weer en de gasten hebben genoten van de mooie omgeving en de vele herten. Koetsier Paul vertelde hierbij mooie verhalen.

Met Koningsdag staat de Zonnebloem op de markt om de jaarlijkse loten te verkopen. Met de opbrengst van de lotenverkoop organiseert de Zonnebloem weer uitjes voor haar gasten.

Deel parkeerdek afgesloten

Sassenheim n Het bovendek van het parkeerdek bij station Sassenheim wordt vanaf donderdag 26 april gedeeltelijk afgesloten. Door de slechte weersomstandigheden eind vorig jaar is het parkeerdek nog niet voorzien van een definitieve vloercoating en is dit uitgesteld tot het voorjaar. Om te voorkomen dat het parkeerdek volledig moet worden afgesloten en om de overlast zoveel mogelijk te beperken wordt het parkeerdek gefaseerd gecoat. Dit betekent dat het parkeerdek gedeeltelijk wordt afgesloten. De werkzaamheden duren tot juni 2018, mits er voldoende goed weer is.

15 / 28

bloemencorso

Kindercorso

| Foto: pr./Gerard van Steijn (Oranje Vereniging Voorhout) Foto: pr./Gerard van Steijn (Oranje Vereniging Voorhout)

Voorhout n Voorafgaand aan het grote corso, gingen de kinderen uit Voorhout en Sassenheim door hun dorp tijdens het kindercorso. De mooiste, kleurrijkste creaties kwamen voorbij, zoals te zien is op de foto's uit Voorhout. Voor de winnaars in Voorhout, zie www.deteylinger.nl.

| Foto: pr./Gerard van Steijn (Oranje Vereniging Voorhout) Foto: pr./Gerard van Steijn (Oranje Vereniging Voorhout)
| Foto: pr./Gerard van Steijn (Oranje Vereniging Voorhout) Foto: pr./Gerard van Steijn (Oranje Vereniging Voorhout)
| Foto: pr./Gerard van Steijn (Oranje Vereniging Voorhout) Foto: pr./Gerard van Steijn (Oranje Vereniging Voorhout)
| Foto: pr./Gerard van Steijn (Oranje Vereniging Voorhout) Foto: pr./Gerard van Steijn (Oranje Vereniging Voorhout)
| Foto: pr./Gerard van Steijn Foto: pr./Gerard van Steijn
| Foto: pr./Gerard van Steijn (Oranje Vereniging Voorhout) Foto: pr./Gerard van Steijn (Oranje Vereniging Voorhout)

bloemencorso

Bijzondere koninklijke bezoeken aan de Bollenstreek

De fotosessie van de koninklijke familie in park Groot Leerust in Warmond. | Foto: archief/ RVD Foto: RVD

Regio n Koning Willem-Alexander blaast op vrijdag 27 april alweer 51 kaarsjes uit. Hij viert deze dag samen met zijn familie in Groningen. De koninklijke familie was de afgelopen twintig jaar ook regelmatig in de Duin- en Bollenstreek te vinden.

Door Lotte Zoet

Koninginnedag 2000 in Katwijk en Leiden is het grootste en meest bekende bezoek dat de koninklijke familie bracht aan de Duin- en Bollenstreek. Koningin Beatrix vierde op die zaterdag 29 april haar 62e verjaardag.

De Keukenhof is een bekende plek voor veel toeristen, maar deze plek valt ook zeker in de smaak bij ons huidig koningspaar. Het eerste publieke bezoek dat Willem-Alexander en Máxima samen aflegden was aan de Keukenhof in 2001. De Keukenhof heeft ook tulpen die vernoemd zijn naar leden van de koninklijke familie, zo is er de tulp 'Prinses Irene'. Ook na 2001 werd het bloemenpark vaak bezocht, zo ging Máxima samen met de koningin van Zweden in 2009 naar de Keukenhof. Het Zweedse koningspaar was toen in Nederland op staatsbezoek.

Daarnaast zijn de royals ook vaak te vinden in de badplaats Noordwijk. Prins Pieter-Christiaan en prinses Anita wonen er samen met hun kinderen, Emma en Pieter. De koninklijke familie was hier in 2014 bij twee dopen; van de dochter van prins Jaime en prinses Victoria en van de dochter van prinses Carolina en Albert Brennikmeijer.

Bijzonder bezoek

Twee keer per jaar houden de koning en koningin samen met hun drie dochters een officiële fotosessie voor de pers. Afgelopen zomer was deze fotosessie in Warmond. In Park Groot Leerust poseerde het gezin voor de uitgenodigde pers en het toegestroomde publiek. Het werd een geslaagde fotosessie met als resultaat veel oer-Hollands plaatjes, met name door de Zwanburgermolen die mooi op de achtergrond van de foto's te zien is.

De leden van de koninklijke familie leggen ook vaak kleinere bezoeken af. Zo opende koningin Máxima in 2013 het Fioretti College in Hillegom. Koning Willem-Alexander opende op 4 september 2015 het Museum Engelandvaarders in Noordwijk.

De Bollenstreek is dus populair onder de Nederlandse royals. In de toekomst worden daar wellicht nog bezoeken aan toegevoegd.

Vrijmarkt en Bootcamp

Voorhout n De Oranje Vereniging Voorhout begint zoals ieder jaar vroeg met het vieren van Koningsdag. Met een jeugdvrijmarkt, Oranje Bootcamp, pony rijden en een rondje in de oude brandweerwagen is het een druk programma.

Om 9.00 uur begint de jeugdvrijmarkt op het Raadhuisplein. Kinderen kunnen hun tweedehands spullen verkopen en zo zelf weer een zakcentje verdienen. Vanaf 7.00 uur is het terrein beschikbaar. Aan- en afvoer van spullen per auto is niet mogelijk.

De markt duurt tot 12.15 uur. Het is verboden voor volwassenen om op de markt te verkopen. Bereiden en verkoop van etenswaren alleen met vergunning en volgens de regels van de keuringsdiensten. Het is verplicht het eigen afval op te ruimen. Kijk voor alle spelregels op www.oranjeverenigingvoorhout.nl.

Spelletjes

Tussen 13.30 en 16.30 is voor de kinderen Oranje Bootcamp op het Raadhuisplein en op de parkeerplaatsen van de Klaproos en Jacoba van Beierenhof. Met een stempelkaart kunnen kinderen allerlei clinics en demonstraties volgen, en bewegingsspelletjes doen. Ook is er een vulkaan om te beklimmen. Tussen 13.30 uur staan er ook springkussens en is het mogelijk een ritje te maken in de oude brandweerwagen Daf 477. Kaartjes zijn gratis verkrijgbaar bij de kassa bij het Bestuurscentrum. Het aantal ritten is beperkt. Tussen 14.30 en 16.00 uur kunnen kinderen pony rijden.

Het complete programma staat op www.oranjeverenigingvoorhout.nl.

Marco Kraats. | Foto: pr. Foto: pr.

Sportparkpop met Tom Haver en Marco Kraats

Voorhout n Wie Koningsdag zegt, zegt ook Sportparkpop. De dertiende editie van dit muzikale evenement is van 14.00 tot 21.00 uur weer op Sportpark de Elsgeest aan de Sportlaan.

Sportparkpop werd geboren als idee om ook iets in Voorhout te organiseren na drie uur 's middags. Tot dan toe was er een beperkt programma, terwijl in Noordwijk juist een concert werd gegeven. Dat moet hier ook kunnen, dachten enkele vrijwilligers van handbalvereniging Foreholte. In samenwerking met de Oranje Vereniging Voorhout werd de eerste editie georganiseerd.

Ruim tien jaar later is op vrijdag 27 april voor de dertiende keer Sportparkpop. Dit keer, net als vorig jaar, met coverband The Rich and Famous. Tom Haver staat ook op het programma om zijn beste singles en de leukste covers te zingen. 's Avonds gaat Marco Kraats de boel op zijn kop zetten met zijn feestnummers zoals 'Ruitenwisser'. DJ Petit is weer van de partij en voorziet het publiek van dansbare nummers. Vanaf 20.30 uur voert hij het tempo op voor een knallend eind van Sportparkpop 2018. Daarnaast zijn er 's middags voor de kinderen ook een aantal activiteiten.

Cheque voor handbal

Sportparkpop wordt door veel vrijwilligers van handbalvereniging Foreholte mogelijk gemaakt. De opbrengst gaat, zoals ieder jaar, naar de jeugdopleiding van de handbalvereniging. Vorig jaar werd er 7.500 euro opgehaald. De cheque werd in september door voorzitter van de stichting Frank Homan overhandigd aan zijn collega bij hv Foreholte, Kees Kraakman.

Meer informatie over Sportparkpop is te vinden op www.sportparkpop.nl.

Oranje Havenfestival

Sassenheim n Ook deze Koningsdag kunnen liefhebbers van livemuziek weer terecht op de Oude Haven. Zoals elk jaar organiseren de lokale horeca het Havenfestival. De toegang is gratis.

From Mars to Mercury trapt dit jaar het Havenfestival af van 14.30 tot 15.15 uur. Een fonkelnieuwe band, bestaande uit vier veertigers, die kunnen putten uit een enorme ervaring, soms ook in de muziek. The Howlin' zal als de tweede band het podium bestijgen, van 15.45 tot 16.30 uur. De indrukwekkend mooie stem van Joel Garthe is perfect voor de sound van The Howlin', die soul, blues en indie combineert tot een geheel eigen sound, overgoten met een flinke dosis rauwe verleiding. Avi on Fire, van 17.00 tot 18.00 uur is het soloproject van Bram Wesdorp. Alternatieve pop met een vleugje Foster the People, hier en daar wat MGMT en Foals, maar vooral AVI. Third Half verzorgt van 18.30 tot 19.30 uur de grote finale van het Havenfestival. Deze in Gemert, Noord-Brabant geformeerde Rockband is een live band, met een dijk van een show gevuld met covers van rock 'n roll tot hardrock.

Braderie en taart bakken

Warmond n Dit jaar heeft de Vereniging tot viering van Warmondse Feesten weer een mooi programma in elkaar gezet voor een feestelijke Koningsdag. De dag begint al vroeg met het uithangen van de vlag. Om 10.00 uur begint de feestelijke optocht met versierde voertuigen door het dorp samen met Jong Flora uit Rijnsburg, waarna we de aubade starten bij de pomp.

Na de aubade en een optreden van Jong Flora worden de gedecoreerden van Warmond in het Trefpunt in het oranje zonnetje gezet. Ondertussen is dan in de Dorpsstraat de braderie/ vrijmarkt in volle gang. Ook dit jaar is er voor de kinderen weer veel te doen. Er zijn koningsspelletjes, springkussens en een Levend Memoryspel. Ook zijn er optredens van Elita Dance Centre, de Theaterschool Teylingen en van de Warmondse band Gijs and Friends.

Thuisbakkers

Voor de thuisbakkers is de taartenbakwedstrijd Heel Warmond Bakt. De dag wordt afgesloten met een optreden van the Quartels. Meer informatie is te vinden in het Koningsdagboekje of op www.vwf-warmond.nl.

Aubades

Foto: pr

Teylingen n Koningsdag begint met de aubades in de drie dorpen.

In Voorhout is de aubade om 9.45 uur bij het Bestuurscentrum (Raadhuisplein 1). Wethouder Kees van Velzen is daarbij aanwezig.

In Sassenheim is de aubade ook om 9.45 uur, maar dan bij het gemeentekantoor (Wilhelminalaan 25). Burgemeester Carla Breuer en wethouder Bas Brekelmans vertegenwoordigen daar het college.

In Warmond begint de aubade om 10.30 uur en wordt gehouden bij op het plein bij Het Oude Raadhuis (Dorpsstraat 36). Wethouder Arno van Kempen is daarbij aanwezig.

Kindermarkt

Sassenheim n Ook in Sassenheim is op vrijdag 27 april een vrijmarkt waar kinderen hun spullen kunnen verkopen. De markt is van 13.00 tot 17.00 uur in het centrum, op het plein voor de Dorpskerk en in de Hoofdstraat. Deelname kan uitsluitend door vooraf in te schrijven via www.oranjevereniging-sassenheim.nl. Leden van de Oranjevereniging mogen gratis inschrijven, niet leden betalen 2,50 euro.

De plaatsen worden op nummer toegewezen. Op 27 april zullen de lijsten met de plaatsnummers op verschillende plaatsen in de Hoofdstraat worden opgehangen. Plaatsen mogen niet voor 12.30 uur worden bezet

Bollenstrekers in oorlogsdrama Jongen in Gestreepte Pyjama

Tycho uit Noordwijk (links) en Alec uit Warmond - beiden 14 jaar - in de rollen van Bruno en Shmuel. | Foto: pr./Monica Stuurop Foto: Monica Stuurop

TEYLINGEN n De mensonwaardige gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog vallen het meest op als ze worden aanschouwd door kinderogen. Dat maakt 'Jongen in Gestreepte Pyjama' zo'n sterk verhaal, waarin een Duitse en een Joodse jongen bevriend raken. Gebaseerd op de succesroman (2006) van John Boyne presenteert Theaterschool Teylingen op zaterdag 28 en zondag 29 april het gelijknamige theaterstuk in theater 't Onderdak in Sassenheim.

De vader van Bruno, Ralf, maakt promotie als hij concentratiekamp Auschwitz gaat leiden. Het gezin, verder bestaande uit moeder Elsa en zus Gretel, verhuist hiervoor in 1943 van Duitsland naar Polen. Het vertrek komt voor Bruno nogal onverwachts; opeens is alles ingepakt en vertrekken ze. Noodgedwongen moet hij afscheid nemen van zijn vriendjes Martin, Karl en Daniel. Ook zijn grootouders, waarmee hij een goede band heeft, blijven achter in Berlijn.

Vriendschap

Uit het raam van zijn nieuwe kamer ziet Bruno achter een hek mannen en jongens in gestreepte pyjama's. Hij gaat op onderzoek en bij het hek treft hij de gevangen genomen Joodse jongen Shmuel. De twee bouwen - elk aan hun eigen kant van het hek - een vriendschap op. Maar dat gaat niet vanzelf, midden in een oorlog die maar voortduurt.

Het boek van Boyne is later door Mark Herman verwerkt tot een film, die in 2008 op het witte doek verscheen.

Oorlogslachtoffers

Nederland staat jaarlijks stil bij oorlogsslachtoffers. Voorafgaand aan de herdenking van 4 mei is de voorstelling van de theaterschool een aanrader. De volledige cast van Jongen in Gestreepte Pyjama komt uit de Bollenstreek.

Kaartverkoop

Het theaterstuk is op zaterdag 28 april, om 15.30 en 20.00 uur, en zondag 29 april om 14.00 en 16.00 uur te zien in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a). Adviesleeftijd is vanaf 11 jaar.

Kaarten kosten 10 euro en zijn te reserveren via theaterschoolteylingen.nl en info@theaterschoolteylingen.nl.

Papier in de schijnwerpers in Galerie de Pomp

Warmond n Ieder jaar weer is er in Galerie de Pomp in Warmond een bijzondere tentoonstelling met als thema: papier. De vele creatieve uitingen laten ook dit jaar weer zien hoeveel mogelijkheden het de kunstenaar biedt. De tentoonstelling is vanaf donderdag 26 april te bezoeken.

De werken van twaalf kunstenaars zijn tot en met 30 mei te zien. Op maandag 21 mei, Tweede Pinksterdag, is de jaarlijkse papiermarkt op het pleintje bij de pomp.

Letty Vreeken (collages papier) is een veelzijdig kunstenaar. Ze maakt beelden en collages.

Judith Zwaan maakt beelden van papier-maché beschilderd met acrylverf. De inspiratie voor haar beelden komt vaak uit de natuur, gecombineerd met invloeden uit verschillende culturen en beeldende kunst, en menselijke emoties.

Bijna al werken van Marijke Erp, groot of klein, zijn opgebouwd uit elementen in geometrische figuren. Voor deze tentoonstelling vormt papier het hoofdmateriaal.

Een collage is een kunstvorm, die gebruikt maakt van beelden en woorden van anderen voor het creëren van een nieuwe compositie. Lisette Hogewoning maakt persoonlijke collages, die opgebouwd zijn uit teksten, foto's en allerlei andere zaken, die te maken hebben met het onderwerp. Op deze manier krijg je een dubbele laag: van veraf zie je een portret en van dichtbij zie je een heel verhaal.

Naast haar lessen beelden vorming maakt Mariska Schomper schilderijen, tekeningen, papier-maché beelden en keramiek. De papier-maché objecten die in de galerie staan zijn gebaseerd op fantasiedieren.

In een verfijnde gelaagdheid geeft Conny Lahnstein de essentie weer van wat zij aan natuurlijke vormen waarneemt.

Silvia ten Kley noemt haar werk 'enig' fijn naaldwerk. Het is een combinatie van grafiek, etsen of linosneden en allerlei soorten naaldwerk. Ze werkt altijd op handgeschept papier.

De werken van Marisca van Velzen zijn het resultaat van een proces in laagopbouw met papier, acrylverf en kleurpotlood. Langzaam krijgt het geheel vorm, zonder dat dit vooraf bepaald is.

Anneke Janszen is beeldend kunstenaar en maakt kleine ingelijste sculpturen van papier, aquarellen op papier, sieraden van papier, monumentale schilderijen van bloemen en planten en portretten.

Anne van 't Wout woont en werkt in Dieren, waar zij zich naast tekenen en schilderen bezighoudt met het vervaardigen van kleine sculpturen die opgebouwd worden uit ijzerdraad en papier.

Anneke van de Velde en Ben Raaphorst werken samen onder de naam Veldhorst. Het duo maakt geometrische reliëfs van papier. Zij (her)gebruiken hiervoor medisch verpakkingsmateriaal.

De expositie in De Pomp (Dorpsstraat 38) is gratis te bezoeken op woensdag, donderdag en vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur, op zaterdag vanaf 11.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Herman Broods Wild Romance in 't Onderdak

Sassenheim n Het achttiende seizoen in theater 't Onderdak (j.P. Gouverneurlaan 40a) begint pas in september, maar op 12 mei komt het nieuwe programmaboekje al uit. Daarin staat ook de eerste voorstelling van het nieuwe seizoen: Herman Broods Wild Romance op vrijdag 7 september. In het eerste deel van de theatervoorstelling verhalen, ondersteund met prachtige authentieke en nooit eerder vertoonde filmbeelden over Hermans jeugd. De verhalen worden afgewisseld met versies van bekende Brood klassiekers, semi-akoestisch vertolkt door enkele bandleden. Na de pauze gaan de stoelen uit de zaal en kan er lekker worden gedanst. De band gaat dan ouderwets los met een repertoire waarin alle grote hits van Herman Brood voorbij komen. Met grote hits zoals 'Saturday Night' en 'Never Be Clever' maar ook het nieuwere werk. Rock 'n Roll die je ouderwets bij de keel grijpt. De vroege kaartenkopers hoeven geen reserveringskosten te betalen en krijgen tien procent korting. Deze aanbieding geldt tot en met vrijdag 11 mei. Kaarten bestellen kan via www.hetonderdak.nl.

Inloop bij Historische Kring

Voorhout n De Historische Kring Voorhout houdt op zaterdag 28 april tussen 10.30 en 12.30 uur een inloop in het kenniscentrum (Bonekruidstraat 13). Sinds half maart is de tentoonstelling 70 jaar Cultuur Verheft in de Foranholtezaal.

Deze expositie is ervoor alle (oud)leden, donateurs en belangstellenden van de in 1947 opgerichte toneelvereniging. De vele foto's, posters, oude uitnodigingen, toneelboekjes, leuke anekdotes en heel veel andere zaken zijn er te bezichtigen.

Rechts in de Oosthoutzaal zijn het, de in de vitrines uitgestalde unieke aanwinsten uit de historie van Voorhout die gezien moeten worden. Bezoekers kunnen volop bladeren door de tientallen fotoboeken met duizenden foto's uit een ver en recent verleden. Bestuursleden zijn aanwezig om bezoekers rond te leiden en vragen te beantwoorden. Het bestuur is nog altijd geïnteresseerd in foto's en voorwerpen uit het historisch verleden van Voorhout. De volgende inloop is op woensdag 9 mei van 14.00 tot 16.00 uur.

The Neon Demon

Sassenheim n Na Drive en Only God Forgives komt de Deense regisseur Nicolas Winding Refn met een nieuw visueel meesterwerk, waarin hij de grenzen van het genre opzoekt. The Neon Demon is een indringend horrorsprookje waarin Jesse (Elle Fanning) als aspirerend model vertrekt naar Los Angeles. Haar droom wordt langzaam een vreselijke nachtmerrie. De film draait op donderdag 3 mei om 20.15 uur in theater 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a). Kaarten kosten 5 euro en zijn verkrijgbaar vanaf 30 minuten voor aanvang in het theater. Toegang vanaf 16 jaar.

Ook groep 6 van de Springplank kampioen schoolvoetbal

Rosalie, Jasper, Roos, Tijn, Lars, Jayden, Lynn, Justin, Nick, Tim, Daan en Chiel. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n In navolging van het succes van groep 8, is ook groep 6 van de Springplank schoolvoetbalkampioen geworden.

Uit de oude doos: STV-leden op de gravelbaan aan de Parklaan. | Foto: pr. Foto: pr.

Vooraf waren de verwachtingen al erg hooggespannen en ook het enthousiasme was enorm. Maar liefst twaalf jongens en meisjes uit groep 6 stonden te trappelen om voor de allereerste keer mee te mogen den aan het schoolvoetbal. Al weken van tevoren waren ze met deze ene dag bezig. Zo verzekerden ze elkaar ervan dat niet het plezier voorop stond, maar dat ze persé aan het einde van het toernooi met (zoals ze het zelf omschreven) het glimmende ding in hun handen wilden staan. Spandoeken werden gemaakt (en vergeten mee te nemen) en de yell werd geoefend.

Poule

En toen was eindelijk de dag daar. Zo scherp als een mes verschenen ze aan de start. Dit resulteerde binnen twee minuten al direct in de 1-0. Ook hierna bleef de Springplank zeer geconcentreerd voetballen en gaf niks weg. De eerste wedstrijd werd met 4-1 gewonnen van de Tweemaster. Vervolgens werden ook de andere drie poulewedstrijden overtuigend gewonnen van: de Lisbloem (5-0), Emmaus (4-0) en de Josephschool (5-0). De resulteerde in een eerste plaats in de poule.

Finale

In de kwartfinale kwamen ze een geduchte tegenstander tegen. Tegen Het Bolwerk trok de Springplank wederom aan het langste eind (2-1). Vervolgens werd er in de halve finale knap gewonnen van de Andreasschool (4-0) en stonden ze in de finale. Nu was opnieuw de Andreasschool de tegenstander, maar uiteraard een ander team. De Springplank was echt gebrand op de overwinning en dit was wederom terug te zien in het spel. Ondanks de goed keepende Thymen (zoon van hun eigen juf Nicolette) op doel bij de Andreasschool, won de Springplank de finale met 4-0. Het team team doet op 16 mei mee aan de regionale kampioenschappen.

STV gaat van oud naar nieuw

Sassenheim n De Sassenheimse Tennis Vereniging verhuist begin juni van de Parklaan naar sportpark De Roodemolen. Momenteel wordt daar hard gewerkt aan een tenniscomplex dat zal voldoen aan de modernste eisen.

De Sassenheimse Tennis Vereniging werd opgericht in januari 1950, midden tussen de bestaande sportverenigingen Ter Leede, Teylingen en TOP. Op initiatief van Dick de Rijke werden er door de gemeente vier tennisbanen aangelegd, waar de pas opgerichte tennisvereniging op twee banen mocht spelen. Op de andere twee speelde de toen eveneens opgerichte RK tennisvereniging Teylingen. De competitie werd alleen met gemengde teams gespeeld op zaterdag en zondag en beide verenigingen startten ieder met ongeveer 35 leden.

Pastoor overtuigen

In 1962 wist Renee van Elburg de Sassenheimse gemeenschap, maar in het bijzonder de pastoor, ervan te overtuigen dat twee tennisverenigingen te veel van het goede was. Er kwam een fusie tot stand waarbij Teylingen opging in STV. De club kreeg tevens haar eerste jeugdleden. Begin jaren '80 werd tennis in steeds bredere kring beoefend. De speeltijden in de zomer konden worden verlengd door het aanleggen van kunstlicht naast de banen en in de winter werd steeds meer gebruik gemaakt van diverse overdekte banen in de omgeving. Eind jaren '80 telde de vereniging zo'n 700 leden. Een negende baan was nodig en de verlichting werd verder uitgebreid.

Nieuwbouw

Eind vorige eeuw werden de omliggende sportverenigingen verplaatst om ruimte te maken voor woningbouw. Elk van de clubs kreeg een nieuwe accommodatie. De voetbalclubs verhuisden naar het nieuwe complex De Roodemolen. Het ledenaantal van de tennisvereniging bleef groeien en de Sassenheimse Tennis Vereniging groeide uit haar jasje. Verlichting voor baan 9 plus een tiende tennisbaan was gewenst. Door de komst van de woningen in de directe omgeving van STV kon er echter niet worden uitgebreid.

In 2006 werd duidelijk dat de gemeente tevens plannen had om woningen te bouwen op de locatie van STV. De discussie over verplaatsing van het tennispark heeft vele jaren geduurd en uiteindelijk is locatie De Roodemolen als beste optie uit het overleg gekomen. Hier kan de Sassenheimse Tennis Vereniging verder bouwen aan haar toekomst.

Mud Masters levert 2830 euro op voor Kika

De groep van de 12 kilometer bij de start van Mud Masters. | Foto: pr./René van Dam Foto: pr./René van Dam

Sassenheim n Tijgeren door de modder, hangen aan touwen en van een metershoge glijbaan af. Oja, en tussendoor ook nog zes, twaalf of achttien kilometer rennen. Mud Masters in Haarlemmermeer trok op zaterdag 21 en zondag 22 april veel deelnemers, ook uit Teylingen.

Een aantal van hen deed mee via bootcamp-instructeur Remko Molenkamp. Hij besloot met de deelname ook geld in te zamelen voor Kika.

"We zijn op drie verschillende afstanden gestart," schrijft Molenkamp. " 's Morgens vertrokken de deelnemers aan de achttien kilometer, aan het begin van de middag die aan de twaalf, en rond half vier gingen de deelnemers van de zes kilometer van start." De trainer deed zelf mee op alle drie de afstanden. Dat betekende dat hij in totaal 67 obstakels is tegengekomen.

prestatie

Molenkamp is tevreden met de resultaten. "Mud Masters gaat niet echt om de tijd, meer om de inspanning. Alle groepen hebben echt een knappe prestatie geleverd." Naast een sportieve dag, bracht de deelname natuurlijk nog meer op. In totaal wordt er 2830 euro naar Kika overgemaakt.

Vereniging van het Jaar

Teylingen n Begin maart is de verkiezing 'Vereniging van het Jaar' van start gegaan. Ruim 650 sport- en cultuurverenigingen hebben zich al aangemeld en zetten zo hun vereniging in de schijnwerpers. Rugbyvereniging The Bassets uit Sassenheim heeft zich ook aangemeld.

In elke gemeente kan een vereniging in aanmerkingen komen voor de titel. Bekende topsporters, zoals zeilster Marit Bouwmeester, hockeyer Robbert Kemperman en het volleybal duo Brouwer en Meeuwsen hebben zich bij de verkiezing aangesloten. Zij roepen iedereen op om op hun favoriete vereniging te stemmen.

Kijk op verenigingvanhetjaar.nl voor meer informatie.

Deze verkiezing is een initiatief van NOC*NSF, Kunstbende en LKCA samen met de Rabobank.

Bax zaalvoetbalkampioen

Foto: pr.

Teylingen n Bax Zeefdrukkerij 1 is, 29 jaar na het landskampioenschap, wederom zaalvoetbalkampioen geworden. Dit keer in de 5e klasse KNVB.

Van de 26 wedstrijden werden 20 wedstrijden gewonnen, 2 eindigden gelijk en slechts vier werden er verloren. De laatste wedstrijd was tekenend voor het seizoen. Leiden 2 stond met 0-2 voor, maar daarna kwam Bax op stoom en op karakter werd met 4-2 gewonnen. De kampioenen op de foto zijn, van links naar rechts: Boven: Bregt Verkooijen, Wouter van Lith, Frenk van Maren (aanvoerder), Remco de Kler en Eus van Brakel. Onder: Armandovic Beckers, Arjen Sutherland, Maarten Petersen, Pietje Pietersz. Niet op de foto: Eric van Lith sr..

Foreholte in Emmen te sterk voor E & O

VCS MA1 viert het kampioenschap. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Foreholte heeft tegen E & O belangrijke punten gepakt in de strijd om lijfsbehoud in de eredivisie. In Emmen wonnen de Voorhoutse handbalsters met tien doelpunten verschil.

Kim Schuurbiers wordt tegengehouden door speelsters van E & O. | Foto: pr. Foto: pr.

Ondanks de steun van de meegereisde supporters, waaronder ook Purple United, liet Foreholte het in de beginfase afweten. Ogenschijnlijk inspiratieloos lieten de bezoekers E & O de gang gaan en juist zij hunkerden naar een goed resultaat. Binnen vier minuten was het 5-1 en bij 8-3 na acht minuten vroeg coach Ken van Hasselt een eerste time-out aan. Dat sorteerde effect want de Voorhoutse ploeg wist halverwege de eerste helft terug te komen tot 11-9. Toen was het de beurt aan E & O voor een time-out. Dit team verslikte zich steeds meer in hun tegenstander en moest naar noodoplossingen grijpen met tijdstraffen als gevolg. Hoewel Foreholte nog twee zeven meters wist te missen konden de bezoekers toch nog met een 12-15 voorsprong gaan rusten.

B-junior scoort

Net als in de eerste helft hield keeper Mayra de Boer haar team ook in de tweede helft in de race met onwaarschijnlijke reddingen. De aanvalstrein begon te rijden en na tien minuten in de tweede helft was het 17-24. Hierna sloegen bij E & O de stoppen door. Met name hun coach liet zich gaan en kon vertrekken naar de tribune met een blauwe kaart. Foreholte liet zich hierdoor niet van de wijs brengen en deed haar plicht. Halverwege de tweede helft verving junior Romy Verweij haar sterke collega Mayra de Boer en aanvallend waren de afstandsschoten van Dana van der Vlugt-Vincenten en Marisha van der Geest zeer welkom. Aan de cirkel was het Melanie Zwaan die zich door de defensie van E & O heen vocht. De wedstrijd werd afgesloten door een benutte penalty van B-junior Zoë de Ridder. Foreholte won met 25-35.

Handhaving

Op zaterdag 28 april wordt in 't Veld de laatste nacompetitiewedstrijd gespeeld tegen V.Z.V. Foreholte doet er goed aan deze wedstrijd te winnen om mogelijke handhaving in de eredivisie te bewerkstelligen. Lukt dat niet, dan is er vervolgens mogelijk nog een tweestrijd met de periodekampioen uit de eerste divisie.

Topscores Foreholte: Dana vd VLugt-Vincenten (7), Marisha vd Geest en Melanie Zwaan (allebei 6).

Heren 2 en Meisjes A1 kampioen bij VCS

Sassenheim n Het volleybalseizoen zit er weer op en dit jaar heeft Volleybalclub Sassenheim twee kampioenen mogen huldigen: Heren 2 en Meisjes A1.

MA1 (op de foto) haalde de titel op donderdag 19 april binnen. Dat was tot het laatst nog geen uitgemaakte zaak. Concurrent Leython werd twee keer op 2-2 gehouden, zodat de meiden de laatste wedstrijd met 4-0 moesten winnen om de eerste plaats te bemachtigen. PQV Pijl Solutions uit De Lier bood niet veel tegenstand en zo was het kampioenschap al snel een feit.

Topprestatie Heren 2

Heren 2 is al een paar weken kampioen. Onder leiding van trainer/coach Nanke van der Meer heeft dit team dit jaar een topprestatie geleverd. Ruim voor het einde van het seizoen was al duidelijk dat zij niet meer in te halen waren. Op vrijdag 20 april zijn ze na hun laatste wedstrijd gehuldigd.

Andere teams

De eerste teams van VCS hebben bovenstaande resultaten niet kunnen evenaren. Heren 1 sloot het seizoen, na een eindsprint in de laatste wedstrijden, af op een zesde plaats. Dames 1 wist zich helaas niet te handhaven in de promotieklasse. Een tweede plaats was er voor Dames 2 en ook een tweetal miniteams wonnen medailles op het afsluitende toernooi voor volleyballers tot 12 jaar. Nu de zaalcompetitie echt is afgelopen, zijn de voorbereidingen voor het nieuwe zaalseizoen alweer begonnen; daarnaast gaat VCS binnenkort naar buiten om het volleyballen voort zetten op het beachveld achter De Korf.

Vijf doelpunten bezorgen Teylingen pas volle winst

Teylingen n Het voetbalweekend bracht Ter Leede en Teylingen drie punten. Warmunda moet de wonden likken na een grote nederlaag tegen Stompwijk'92.

Ter Leede won pas in de allerlaatste minuut van Argon. De ploeg van Henk Wisman domineerde de wedstrijd, maar kon niet loskomen van de ploeg uit Mijdrecht. Oussama Siali zette Ter Leede op voorsprong, maar vlak voor rust werd het gelijk (1-1). Uitgerekend Ian van Otterlo, vorig seizoen nog spelend bij Argon, maakte dit keer voor Ter Leede de winnende. In blessuretijd schoot hij de winnende 1-2 binnen.

Teylingen dacht na de eerste helft een makkelijke middag te hebben tegen Laakkwartier, maar de Sassenheimers moesten toch nog vol aan de bak. Via Tom van der Vlugt en Jaap Zwetsloot stond het bij rust 2-0. Toen diezelfde Zwetsloot na rust ook de 3-0 binnen schoot, leek de wedstrijd gespeeld. Daar dacht Laakkwartier anders over. Binnen zeven minuten scoorden de gasten drie keer (3-3), en dus moest Teylingen opnieuw op jacht naar doelpunten. Met zijn derde zette Zwetsloot Teylingen op voorsprong, waarna Pascal de Ridder in de 90ste minuut met de 5-3 de definitieve winst veilig stelde.

Warmunda was niet opgewassen tegen Stompwijk '92. Naast de 6-1 nederlaag, verloor het ook nog Brian van Noort met een enkelblessure. Vorige week scheurde Chafik Belmanoune zijn kruisbanden al tegen Van Nispen. Een volle ziekenboeg dus bij de Warmonders.

Teylinger Prijs naar speel- en ontmoetingsplaats

Warmond n De Speel-, en Ontmoetingsplaats de Geest in Warmond is door de jury gekozen als winnaar van de eerste ronde voor de Teylinger Prijs van dit jaar. De prijs wordt op woensdag 2 mei uitgereikt door jurylid Dion Piket.

Een anderhalf jaar durend project van intensieve samenwerking tussen buurtbewoners en de gemeente waarbij het speeltuintje aan De Geestlaan is veranderd in de speel- en ontmoetingsplaats De Geest. De natuurlijke, duurzame speel-, beweeg- en ontmoetingsplek verbindt kinderen en ouders in de buurt, dankzij een groep van zes vaste vrijwilligers. Lees verder op www.deteylinger.nl.

De Teylinger Prijs wordt drie keer per jaar uitgereikt. Aanmelden voor de tweede ronde kan tot en met 31 juli via www.welzijnteylingen.nl.

Kerkenveiling bij de Bartholomeuskerk

Voorhout n De jaarlijkse kerkenveiling van de Bartholomeuskerk is op vrijdag 11 mei in Cheers! (Herenstraat 106). Deze veiling, in de wandelgangen beter bekend als de Paveivo, is een veiling van allerhande artikelen die ter beschikking zijn gesteld door bedrijven, winkeliers en parochianen. De opbrengst van deze veiling is, ondanks de fusie tot Parochie St. Maarten, nog steeds bestemd voor het financiële reilen en zeilen van de Bartholomeuskerk.

Het aanbod is als vanouds weer enorm: diverse dranken, vleessoorten, autobenodigdheden, helikoptervlucht, Moederdagtaarten, plant­jes, bloemen, luchtjes en dinerbonnen voor verschillende restaurants.

Wijnproeven en klaverjassen

Dit jaar is een nieuw item een wijnproefavond bij Hans Boere thuis verzorgd door zijn dochter. Ook een leuk nieuwe item is het bereiden en opeten van tapas onder leiding van pastor Claassens in de Roef. Ook de bierproefavond van vorig jaar is iets uitgebreider terug op 8 november bij Boerhaave. Deze avond is er ook weer een grote loterij. De hoofd­prijs bestaat uit T.O.V.-bonnen ter waarde van 250 euro. Het Paveivo-di­ner is dit jaar plaats op 26 oktober. De kerstworkshop is op 12 december. Het klaverjassen met (ex-) kapelaan Straathof is op 10 januari 2019.

Catalogus

Vei­lingbe­zoekers die het op prijs stellen om van tevoren een catalogus te ontvangen, kunnen bellen met dhr. M. van den Nouland op 06-53497342. Ook is op ver­schillen­de plaatsen in het dorp een catalogus mee te pakken, onder andere bij Servi­cecentrum Schoonoord, Van Kesteren Groente en Fruit, bakkerij Ammerlaan, bakkerij Oosthout of achterin de kerk.

Geïnteresseerden die geen tijd hebben om naar de veiling te gaan, kunnen bij dhr. van den Nouland een opdracht tot koop plaatsen. Hij zal dan namens hen bieden op verschillende kavels.

25 april t/m 2 mei

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Woord- en Communieviering met samenzang

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 10.00 uur: geen dienst

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur: voorganger: Ds. A.A. Bosma

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: nog onbekend

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering met samenzang, voorganger: P. Owel

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, eredienst, voorganger: ds. A.A. van Houwelingen (Noordwijk)

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, viering met Schola Cantorum, voorganger: A. Goumans

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur: voorganger: Ds. H.G.T. van Welie – Kaai

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Gerard van der Schee

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur, eredienst, 19.00 uur genezingsdienst, voorganger: Jan Zijlstra

Wilt u in aanmerking komen voor een Cinema Floralis Arrangement (eten en filmbezoek voor 1 persoon), zorg dan dat uw oplossing uiterlijk zondag 29 april binnen is, samen met uw naam en adres.

Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl o.v.v. Puzzel.

De winnaar van de puzzel van week 16 is: I. Ciggaar uit Voorhout. De oplossing was: Lentegevoel.