De Teylinger

1 april 2020

De Teylinger 1 april 2020


Batons zwaaien achter het glas

Luchtdirigent Van Roessel neemt de bewoners mee in de klassieke en minder klassieke muziekstukken. | Foto: MV Foto: mv

Sassenheim n De een zwaait mee op de muziek, de ander kijkt uit het raam en geniet. De bewoners van de Bernardus werden op zaterdag 28 maart getrakteerd op een concert van een denkbeeldig orkest, waarbij zij zelf voor even de dirigent waren.

Luchtdirigent Richard van Roessel staat klaar voor het hoofdgebouw. Zijn baton in de hand, het rode jasje om de schouders. Voor de ramen verschijnen de eerste ouderen. Zij hebben voor de gelegenheid een houten baton (van het Chinese restaurant) gekregen. De speakers staan gericht op het gebouw. En dan schallen de eerste klanken de bewoners tegemoet. Van Roessel zwaait en danst over het grasveld. Als luchtdirigent, de eerste Nederlands kampioen vermeldt hij trots, is hij gewend voor ouderen op te treden. Eigenlijk zou hij binnen te gast zijn, een afspraak die al stond, maar die is omgezet naar een buitenoptreden. Een uur eerder stond hij al aan de achterkant van het gebouw. "Daar werd enthousiast meegedaan," vertelt Lisette Hölscher van Team Welzijn."Er was zelfs een meneer die eigenlijk nooit beweegt. Nu zag je hem echt meedeinen en genieten." Het is voor haar en het team dé reden om het optreden te organiseren. Door de landelijke maatregelen is het ook in de woon-zorglocatie aan de Hoofdstraat heel erg rustig. Alleen het personeel mag nog naar binnen, bezoekers mogen dat tijdelijk niet. En dat zorgt ervoor dat de ouderen minder mensen zien. Ook mogen ze niet meer bij elkaar zitten. Voor hen duren de quarantaine dagen dan lang. De klanken van Verdi, het lied van de Luizenmoeder en 'Tulpen uit Amsterdam' zorgen voor een glimlach op de gezichten.

Videobellen

Hier en daar gaat nog een raam op een kier, zodat ook die bewoners de muziek goed kunnen horen. "Wij zijn de enige die ze zien," vertelt een verpleegkundige door een open raam. "Naast verzorgen, proberen we ook dat stukje sociaal erbij op te pakken. We zijn ook zoveel mogelijk bewoners aan het laten videobellen met hun familie. Dat wordt heel erg gewaardeerd." De komende periode hopen Hölscher en haar team nog meer optredens te kunnen regelen. Vandaag (woensdag 1 april, red.) staat er weer muziek op het programma. Opnieuw een optreden om vanuit de eigen woonkamer van te genieten. Nieuwsgierig? Kijk voor de video op www.deteylinger.nl.


Bijzonder bericht: Lieve opa en oma...

Snel weer samen bloemen plukken?

Huisartsenpost zoekt extra mondkapjes

Meedenkers: snelle hulp dicht bij huis

uitgeweid n 'We waanden ons onaantastbaar'

Toeristenbelasting voorlopig in de ijskast

Teylingen n B&W is gestopt met het traject om te kijken of de invoering van een toeristenbelasting wenselijk en mogelijk is. Ondernemers hebben door het corona-virus wel genoeg andere dingen aan hun hoofd, stelt wethouder Marlies Volten.

Door Nico Kuyt

Bij de behandeling van de Begroting afgelopen 7 november heeft de gemeenteraad B&W gevraagd een voorstel voor te bereiden on te kijken naar een invoering van toeristenbelasting. Dit zou vanaf 2021 twee ton aan inkomsten voor de gemeente kunnen opleveren.

Intussen is er 4 maart een informatiebijeenkomst gehouden met stakeholders, waaronder hoteleigenaren, campingeigenaren, jachthavens en HISWA/RECRON. Het voorstel zou verder worden afgerond en voorbesproken in de raadscommissie van 13 mei en daarna in de gemeenteraad van 4 juni worden behandeld.


Maar B&W heeft de gemeenteraad laten weten het voorlopig op te schorten. Het lokale bedrijfsleven heeft op dit moment alle aandacht nodig om het hoofd te bieden aan de gevolgen van de Covid-19 crisis voor hun onderneming. Zeker de bedrijven in de sector van recreatie en toerisme worden hard getroffen door de consequenties van de noodzakelijke maatregelen die zijn genomen in de bestrijding van de pandemie.


Mogelijk in 2022

Het kabinet heeft inmiddels maatregelen genomen om het bedrijfsleven te ondersteunen door bijvoorbeeld afdracht van belastingen uit te stellen en andere financiële ondersteuning te bieden. In dat licht bezien leek het B&W dan ook logisch dat het gemeentebestuur van Teylingen zich opnieuw gaat beraden over de vraag of het haalbaar en wenselijk is toeristenbelasting in te voeren. Het wordt in elk geval niet mogelijk om met ingang van 2021 toeristenbelasting in te voeren en er kan geen rekening gehouden worden met de inkomsten van 2 ton. Bij de behandeling van de kadernota of de begroting voor volgend jaar kan opnieuw het gesprek gevoerd worden of de omstandigheden het mogelijk of wenselijk maken tot invoering van toeristenbelasting over te gaan. Mocht tot invoering worden besloten, dan is dat pas mogelijk vanaf 2022.

>Gebiedsverbod vanwege vrees voor herhaling


Vervolg voorpagina


De twee incidenten, op woensdag 25 maart, vormen een ernstige en herhaaldelijke verstoring van de openbare orde. De man had herhaaldelijk willekeurige mensen in Voorhout en Sassenheim bespuugd.


Verbod voor drie maanden

In het verleden heeft deze persoon ook al meerdere malen gespuugd richting inwoners. Er is dan ook de ernstige vrees voor herhaling en daarmee verdere verstoring van de openbare orde, waardoor het opleggen van een gebiedsverbod een gepaste maatregel is. Het is voor drie maanden opgelegd. Het gebiedsverbod betreft heel Teylingen.


Potentieel gevaarlijk

"De spuger is niet woonachtig in de gemeente of heeft de noodzaak hier aanwezig te zijn. Het soort asociaal en potentieel gevaarlijk gedrag is onacceptabel en tolereert de gemeente niet. Fors optreden tegen mensen die op deze manier, bij herhaling, misbruik maken van de situatie rondom het corona-virus is dan ook de enige passende manier. Om die reden gebruikt de burgemeester de bevoegdheid om betrokkene een gebiedsverbod te geven voor de gehele gemeente tot en met 25 juni."

Ook geen eindexamens op Rijnlands

Leerlingen zijn de komende weken aan het 'afstandsleren'. Alle uitwisselingen zijn afgelast. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Ook het Rijnlands Lyceum Sassenheim sloot vorige week zijn deuren voor leerlingen. Maar inmiddels is het les geven weer opgepakt en zijn leerlingen thuis ‘op school’. De eindexamenleerlingen komen alleen nog naar school voor hun schoolexamens. Het centraal eindexamen komt te vervallen.

Inmiddels is bekend dat het centraal schriftelijk eindexamen is komen te vervallen en dat het schoolexamen wel doorgaat. Dat houdt in dat eindexamenleerlingen alleen nog naar school komen voor één toetsweek. De resultaten daarvan en de eerder behaalde cijfers van schoolexamentoetsen, bepalen of ze slagen. Voor begin juni zal de laatste toetsweek gerealiseerd zijn. Vanuit de overheid worden hiervoor zak- en slaagregelingen bepaald, evenals hoe herkansingen verlopen. Voor de eindexamenleerlingen van mavo, havo en vwo, ziet het einde van het schooljaar er heel anders uit. “Voor hen is deze periode altijd al spannend en intensief”, zegt mevrouw Raadgeep, conrector bovenbouw havo-vwo . ”En daar is de dreiging van mogelijk ziek worden bijgekomen plus alle beslissingen die er voor hun examens zijn genomen. We hebben daar alle begrip voor. Het is niet leuk dat het einde van hun schoolcarrière er zo anders uit gaat zien en we doen alles wat binnen de mogelijkheden ligt om aan onze leerlingen een mooi, verdiend en nog steeds zeer waardevol diploma uit te kunnen reiken." Meer op www.deteylinger.nl.

>Huisartsenpost zoekt mondkapjes, overals en schorten

Teylingen n De huisartsenpost Duin- en Bollenstreek in Voorhout is blij met alle beschermingsmaterialen die door bedrijven en particulieren worden aangeboden. Er is echter nog meer nodig en de artsen en medewerkers zijn op zoek naar nog meer mondkapjes, plastic schorten, en kunststof overals.

De huisartsenposten worden regelmatig benaderd met aanbiedingen van beschermingsmaterialen door pedicures, tandartsen, bouwbedrijven en particulieren. Er zijn echter nog meer materialen nodig. De oproep gaat uit naar bedrijven en particulieren die beschermingsmaterialen op voorraad hebben. Zij worden verzocht deze af te staan aan de huisartsenposten in de regio. Het betreft materialen als mondkapjes (chirurgisch, FFP1, FFP2 en FFP3), plastic schorten (lange mouw en halter) of kunststof overals. "Twijfelt u of uw materiaal geschikt is of wilt u materiaal komen brengen bij de huisartsenposten? Breng het dan bij voorkeur naar de huisartsenpost locatie Voorhout, Rijnsburgerweg 4b." De materialen zullen vooral worden gebruikt voor de corona-spoedpost in Leiderdorp. Hier worden patiënten gezien met een coronaverdenking.

Gemeente: Mantelzorgers betalen tijdelijk geen eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp

Foto: pr.

Teylingen n Teylingen heeft een regeling voor het ondersteunen van mantelzorgers, die wordt uitgevoerd door Welzijn Teylingen. Deze tijdelijke regeling bestaat sinds 2017 en ook in 2020 kunnen mantelzorgers nog van deze regeling gebruikmaken. Er zijn verschillende vormen van ondersteuning mogelijk.

Omdat de behoefte aan ondersteuning per mantelzorger verschilt, biedt de regeling verschillende vormen van ondersteuning. Denk aan huishoudelijke hulp, respijtzorg ofwel vervangende zorg aan huis of cursussen. Als er behoefte is aan iets anders, kan de mantelzorger dat ook aangeven.


De gemeente wil mantelzorgers ondersteunen, zodat ze niet overbelast raken. Zeker nu zij en hun naasten nóg meer aan huis gebonden zijn wegens het coronavirus bestaat de kans op overbelasting. Daarom is het goed om te weten dat de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp is geschrapt. Alle ondersteuning is nu beschikbaar zonder dat er een eigen bijdrage wordt gevraagd.


Wethouder Arno van Kempen: "We vinden het als gemeente belangrijk dat mantelzorgers zo goed mogelijk worden ondersteund. Een goede balans tussen werk, zorg en ontspanning is van groot belang om de zorg vol te houden. Juist in deze tijd, nu mantelzorgers het nog eens extra zwaar hebben, kan deze regeling in een behoefte voorzien en van grote betekenis zijn."


Welzijn Teylingen

Mantelzorgers die gebruik willen maken van de regeling, kunnen contact opnemen met Welzijn Teylingen. Dat kan via telefoonnummer 0252-231805 of info@welzijnteylingen.nl.

>Het Bolwerk heeft met de 'Gamer' nieuw interactief buitenspel

Sassenheim n De ‘Gamer’ is een spel wat sinds vorige week donderdag ingebouwd is op het schoolplein van basisschool het Bolwerk. Het bestaat uit een een paneel van negen tegels, per stuk 60 bij 60 centimeter. Deze tegels lichten op en zodra dat gebeurt, moet je er op springen.

De Gamer (op de foto) is spelen en leren tegelijk. Zo kunnen de leerlingen de tafels leren en het geheugen trainen. Er zijn zes verschillende spellen, waarbij de leerlingen lekker kunnen bewegen. Het is een nieuwe manier van spelen. Het kan gespeeld worden tijdens de pauzes, maar ook na schooltijd bijvoorbeeld. De Gamer staat 24 uur, 7 dagen per week aan.

"Uit eerdere experimenten is gebleken dat beweging gekoppeld aan leren goede resultaten oplevert, dus we gaan erg blij zijn met dit innovatieve speelobject," meldt Koen van der Vlugt namens het Bolwerk. "We zijn de eerste school in de regio die de Gamer heeft aangeschaft. Het dient een tweeledig doel, want naast de benoemde pluspunten voor onze leerlingen wordt er ook (zonne-)energie mee opgewekt. Kortom: een nieuwe, duurzame manier van spelen. Een methode die we in deze tijd van verduurzamen natuurlijk graag omarmen." De Gamer is hufterproof en ook programmeerbaar door kinderen.

Het bestuur van de school vraagt ouders en kinderen de huidige regelgeving omtrent corona in acht te nemen, en niet tegelijkertijd met zijn allen het spel te komen spelen.

Arriva past dienstregeling aan

Een selfie van griffier Robert van Dijk met in de achtergrond voorzitter Frank Beijk (VVD) in een verder lege raadzaal. Foto: pr.

Regio n Vanwege het coronavirus en de maatregelen die door de overheid hiervoor zijn genomen, heeft vervoerder Arriva momenteel minder personeel én minder reizigers.

Vanaf zaterdag 28 maart en opvolgende zaterdagen zijn de frequenties op veel lijnen lager dan normaal. Daar waar dit leidt tot te veel reizigers en de 1,5 meter afstand-richtlijn hierdoor niet in stand gehouden kan worden, kan dat worden aangepast. De eerste rit vertrekt in de meeste gevallen later dan normaal.De laatste rit op zondag vertrekt soms vroeger dan normaal. Doordeweeks zijn ook minder ritten op de meeste lijnen. Ook goed om te weten: Lijn 385 Den Haag – Sassenheim rijdt alleen op het traject Noordwijk-Sassenheim. Meer over de aangepaste dienstregeling op www.arriva.nl/corona.

>Lege raadszaal: commissie vergadert digitaal verder

Teylingen n Het is naar verluidt iets geheel nieuws in Nederland. Een noviteit. Vanwege het rondwarende corona-virus is de Teylingse gemeenteraad begonnen met het online vergaderen. De raadscommissie Welzijn deed op maandag 30 maart de aftrap.

Door Nico Kuyt

Het verliep in het begin nog wat stroef. Zo hadden het CDA en PvdA moeite om zich te laten horen. Maar dit werd opgelost. De verbinding en apparatuur van enkele commissieleden bleek ook iets minder opgewassen voor de taak. Het leidden voor hen tot een grote moeite om zich verstaanbaar te maken.


Korte vergadering

Het online vergaderen vereist ook enige discipline van de commissieleden. Maar niettemin sloeg de commissie zich dapper door de vergadering. Omdat het de eerste keer was, werd de agenda wel kort gehouden. Naast wat mededelingen en vragen was er maar een enkel bespreekpunt. Het inspreken van de inwoners kon niet plaatsvinden dan alleen vooraf en schriftelijk. In de raadzaal zaten moederziel alleen voorzitter Frank Beijk (VVD) en de griffier Robert van Dijk (op de foto). B&W en de ambtenaren waren al overgegaan tot digitaal vergaderen. Nu dus ook de gemeenteraad. Van de bespreking van de raadscommissie wordt een evaluatie uitgevoerd.

>NH haakt af bij Duinpolderweg

Regio n Provincie Zuid-Holland en de partners in de Duin- en Bollenstreek betreuren het dat de provincie Noord-Holland niet verder wil met het project Duinpolderweg.

Al vele jaren wordt door de partijen in de noordelijke grensstreek (Bollenstreek / Haarlemmermeer) samengewerkt om een extra weg aan te leggen. Na acht maanden van overleg en wachten heeft Noord-Holland in de stuurgroepvergadering van 25 maart via een conferencecall aangegeven dat zij voornemens zijn met het project Duinpolderweg te stoppen. Daarmee distantieert Noord-Holland zich van eerder gemaakte afspraken met de andere stuurgroepleden. In de stuurgroep zitten bestuurders van de gemeenten Hillegom, Lisse en Haarlemmermeer, de Vervoerregio Amsterdam, het gemeentelijke samenwerkingsverband Holland-Rijnland en de provincie Zuid-Holland.


In Sassenheim is het project Duinpolderweg van belang in de discussie over de eventuele aanpassingen van de huidige situatie van de rotondes Van Pallandtlaan en N208-N443. De overgebleven partijen beraden zich binnenkort over de toekomst van het project.

n Een eigen huis

Foto: pr./ Annemiek Versluys

De redactie ontving van Annemiek Versluys het volgende bericht: "Sinds enkele weken hangen er vogelhuisjes aan de bomen van de Padoxlaan en het Spoorpad Warmond. Waar de huisjes vandaan komen weet ik niet. Ze zien er allemaal hetzelfde uit, degelijk gemaakt. De vogels kunnen er nog jaren plezier van hebben, net als ik en waarschijnlijk veel anderen mensen."

Slimmer chillen = corona killen

Regio n Onder de naam “Slimmer chillen = corona killen” is de Veiligheidsregio Hollands Midden een campagne voor jongeren gestart.

Chillen met je vrienden: hoe doe je dat in coronatijd, als je zoveel mogelijk thuis moet blijven van de overheid? Of wel naar buiten mag, maar altijd minimaal op anderhalve meter afstand van elkaar moet blijven? De campagne daagt jongeren en studenten uit om daar creatieve oplossingen voor te bedenken.


Op http://www.slimmerchillen.nl kunnen jongeren inspiratie opdoen en eigen bijdragen insturen. Barry Badpak en YouTuber Alexander Ancher geven alvast tips. Inzenders maken wekelijks kans op een cadeaubon.

>Vrachtwagen voor Adest

Sassenheim n Drum- en Showband Adest Musica heeft op maandag 23 maart een nieuwe vrachtwagen in ontvangst genomen van Wesseling Logistics.

Voorzitter Wim van Vliet is enthousiast en vindt het ook geweldig dat het Sassenheimse bedrijf Adest Musica op deze manier sponsort: “Jaren geleden hebben ze samen met een andere grote stille sponsor gezorgd dat wij een grote vrachtwagen ter beschikking kregen. Na elf jaar en zoveel Adest-kilometers, was deze vrachtwagen aan vervanging toe. Wesseling stelde voor om weer een vrachtwagen ter beschikking te stellen. Waarvoor de club het bedrijf heel dankbaar is."


Lees meer op www.deteylinger.nl.

Meedenkers gidsen inwoners naar oplossingen

Meedenkers: Nadia te Wate r(coördinator Meedenkersnetwerk), Willy (KBO Noordwijkerhout), Bernadet (MEE), John (Lumen) en Huub (Seniorenvereniging Teylingen). | Foto: Piet de Boer Foto: Piet de Boer

n 'Wie een ervaringsdeskundige benadert, blijft anoniem

Teylingen n Soms zit je ergens mee of wil je steun bij de aanvraag van huishoudelijke hulp of gewoon een luisterend oor. Vanaf deze week is er voor die vragen een site waarmee iedereen in Teylingen, Hillegom, Lisse en Noordwijk op het goede pad wordt gezet. Via www.meedenkers.nl kan iedereen onafhankelijke ondersteuning krijgen voor het beantwoorden van een vraag.

Door Piet de Boer

De site is bedoeld voor inwoners van de gemeenten Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen. Op de site staan de namen, profielen en foto's van de meedenkers. Meedenkers zijn allemaal ervaringsdeskundige en het netwerk is een mix van vrijwilligers en beroepskrachten met een grote kennis over de snelwegen en geitenpaadjes in het sociaal domein. Zij willen andere bewoners helpen om sneller bij de juiste instantie en het goede loket te komen. ''Wie een meedenker benadert blijft zelf anoniem'', benadrukt Nadia te Water, coördinator van het Meedenkersnetwerk. ''We maken geen dossier en zijn geen instituut of organisatie maar een netwerk van gidsen.''


Schroom en onbekendheid

Mensen voelen vaak veel schroom om hulp te zoeken. Bovendien is door de versnippering van de cliëntenondersteuning veel hulp nog onbekend of onvindbaar. De meedenkers willen daar een einde aan maken. Hij of zij kijkt met je mee welke instantie benaderd kan worden. Minder van het ''kastje naar de muur'' gestuurd worden, is het doel volgens meedenker Huub uit Teylingen.


Allerlei soorten hulp

Een meedenker geeft ondersteuning bij de aanvraag van een Wmo-indicatie of de aanvraag voor schuldhulpverlening. Hulp hoeft niet te stoppen na een eerste gesprek. Een meedenker kan ook een keertje met je meegaan naar de plaatselijke klaverjasclub om je daar te introduceren.


Maar het netwerk is er ook voor het zoeken naar wegen om om mensen met ingewikkelde vragen te begeleiden. Bijvoorbeeld het aanvragen van een ''indicatie voor beschermd wonen voor iemand met een kind met een autistische stoornis of een licht verstandelijke beperking.'' Maar ook als je vragen hebt over de beginnende dementie van je partner. Meedenkers kunnen het probleem zelf niet oplossen, benadrukt Nadia, maar wel de kortste route naar de juiste instantie vinden.


Supermarkt

Meedenker Huub woont in Teylingen. ''Ja, mensen kunnen mij aanspreken op straat of als ik boodschappen doe in de supermarkt.'' Het is makkelijker om even te praten in de winkel dan officieel tegenover elkaar te zitten aan een bureautje.'' Dat wordt snel ongemakkelijk. Huub heeft daarom als meedenker geen kantoor of bureau. ''We willen als meedenkers makkelijk vindbaar zijn. We zitten op plaatsen waar veel mensen komen. Denk bijvoorbeeld aan een buurthuis, kringloopwinkel of een ontmoetingscentrum. We kunnen op verzoek afspreken bij mensen thuis of op een andere plek."Lancering website

Het Meedenkersnetwerk is inmiddels van start. De plekken waar de twaalf meedenkers aanwezig zijn, worden op de site vermeld. ''We hopen dat mensen door dit netwerk eerder aan de bel durven trekken en niet wachten tot het water hen aan de lippen staat.''


Inwoners die (ervarings)deskundig zijn en anderen willen helpen, kunnen zich aansluiten bij het Meedenkersnetwerk en aanmelden bij de coördinator. Op www.meedenkers.nl vindt u alle benodigde informatie.

>Nieuwe bomen en rode loper voor entree Park Rusthoff

Sassenheim n In De Teylinger van 25 maart staat in de gemeenteberichten een vergunningsaanvraag gepubliceerd voor het kappen van acht bomen nabij de hoofdentree van Park Rusthoff. Tevens geldt de vergunningsaanvraag voor diverse herplantingen.

In 2012 door het bestuur van Stichting Beheer Park Rusthoff (SBPR) een plan opgesteld om Park Rusthoff blijvend te verfraaien en zodoende de hoogstaande kwaliteit van het park te waarborgen. "Het eerstkomende grote project om ons park nóg mooier te maken behelst onder andere het opknappen van de hoofdentree," aldus de SBPR. Dit project bestaat uit het planten van 90 rododendrons en het aanplanten van vijf eiken langs de rand van het park aan de J.P. Gouverneurlaan. Ook worden de bestaande lindebomen bij de rode loper gekapt en komen er tien nieuwe grote lindebomen voor terug. Ook wordt de rode loper opnieuw bestraat. "We begrijpen dat bij een deel van de bezoekers weerstand zal zijn om de bijna historische lindebomen aan de rode loper te kappen. Ze staan er op het oog prachtig bij, maar de conditie van deze bomen is al jaren een punt van zorg," schrijft de SBPR. "Om die reden is er al een aantal bomen gekapt en een paar jaar geleden zijn de overige lindebomen heel rigoureus gesnoeid. Het gehele project gaat waarschijnlijk ruim twee jaar duren en het kappen van de lindebomen is niet eerder dan over een jaar."

13 / 18

LIEVE omama,

Een knuffel zit er even niet in en dat mis ik heel erg.

We denken veel aan u omama.

Liefs Xanthijn Villerius

Een berichtje aan jou van mij!

Foto: pr.

Lieve opa en oma,

Hopelijk mogen we snel weer knuffelen. Voor nu een knuffel en kus via de krant.

Liefs Loek

Lieve opa Jaap,

ik heb je pas één keer gezien, maar hoop snel bij je te kunnen zitten.


Tycho Jacob Nijland

Een hele dikke knuffel en kus voor opa en oma!


Liefs Aubrey Delilah en Sem

Lieve oma Rietje,

een foto van uw lieve achterkleinkinderen om u op te vrolijken. Hopelijk tot heel snel weer.

Liefs Bo en Melle

Allerliefste opa en oma,

Wij missen jullie heel erg, vooral het lekkere

knuffelen!!

Liefs en een dikke kus van Roos en Noor

Alle zes de achterkleindochters van oma Beer hopen u snel weer te

kunnen knuffelen.

Dikke kus van

de meiden!!

Lieve opa en oma,

komen jullie na deze dagen naar mijn trein kijken, vliegtuigjes vouwen en knuffelen?

Knuffel, Job

Lieve Oma,

we missen je en hopen dat we heel snel weer

toetjes mogen komen eten, bakken en

knuffelen.

Liefs Ivy, Tess, Mick

Lieve Oma Dien,

Ik ben heel trots op u.

Ik mis u, en uw knuffels en kusjes.

I love you!!!!

Liefs van Yarno

Lieve opa en oma,

wij kunnen niet wachten tot we jullie weer een dikke kus en knuffel

kunnen geven!

Liefs, Jasmijn en Philine

Lieve oma,

Ik vind het heel jammer dat ik niet bij u langs mag komen. Hopelijk tot snel!


Groetjes Thijs

Hoi opa en oma!

Tot snel weer.


XXX Bobbie

Hi opa Thijs, als alles weer normaal is komen we weer dagelijks even bij je. En in de zomer gaan we alle overgeslagen verjaardagen vieren!

Liefs van Bianca & Denise

Lieve oma Wil en opa Sjaak, ik hoop jullie gauw weer te kunnen

knuffelen! Dan gaan we samen échte bloemetjes plukken!

Liefs, Elias

Lieve Mama/Laura,

Wij zijn trots op jou dat jij in deze tijd zoveel doet voor je werk bij de ouderen. Wij houden van je! Liefs Fons, Loek en Noa

Dankzij de geweldige

medewerkers van het LUMC en de lieve kraamhulp van De Waarden hebben Max en zijn ouders een geweldige kraamtijd gehad! #heldenindezorg

Foto: Adrie van Weeghel

De natuur gaat gewoon door, daarom lieve mensen: we gaan ervoor!
Blijf genieten van de kleine dingen En laten we elkaar omringen.
Lentegroet van Adrie

Lieve opa & oma,

Wij missen jullie heel erg!

Zullen we snel weer

knuffelen?


Liefs, Isa, Yara & Nikki

Lieve oma Weesie,

wij hopen snel weer langs te komen voor

een knuffel!


Dikke kus van Tygo en Sam

Lieve Omi, we hopen snel weer met u te kunnen knuffelen en uw 91ste verjaardag alsnog kunnen vieren!

Liefs uw klein- en achterkleinkinderen

Lieve opa en oma,

we missen jullie. We zouden graag weer willen knuffelen.


Dikke knuffel Sanne en Leone

Lieve opa's en oma's,
We missen jullie erg.


Hele dikke knuffel en kus van Lynne en Kyan Floor

Lieve opa's en oma's,
We missen jullie erg. Hele dikke knuffel en kus van Lynne en Kyan Floor

Paraplu biedt luisterend oor

Voorhout n De Paraplu -als initiatief van de drie lokale kerken- ziet dat corona ook existentiële vragen oproept. Zij hebben een telefoonlijn geopend. Inwoners kunnen bellen naar 0252-255021 voor een luisterend oor en/of een praatje.

De angst en onzekerheid zorgen voor een zoektocht naar houvast. Daarvoor opende de Paraplu een speciale telefoonlijn (0252-255021) waar pastorale vrijwilligers willen luisteren naar uw verhaal en samen met u op zoek gaan naar wat rust biedt. De lijn staat open voor iedereen die verlangt naar contact, zoals mensen die gedwongen in een sociaal isolement zitten, familie die hun naasten niet meer kan bezoeken en zorgverleners die willen reflecteren. De lijn staat voor iedereen open.

>Kaleb via video

Warmond n Zoals (bijna) alle kerken zal Baptistengemeente Kaleb Teylingen voorlopig geen samenkomsten hebben. Wel is via de website elke zondag een nieuwe videodienst te zien: www.kalebteylingen.nl. Op die manier hoopt Kaleb mensen in deze moeilijke tijd te bemoedigen.