De Teylinger

4 juli 2018

De Teylinger 4 juli 2018


Brand legt paardenstal Koudenhoorn in de as

Stal Koudenhoorn is in de nacht van zaterdag op zondag door brand verwoest. | Foto: Facebook Stal Koudenhoorn Foto: pr./Facebook Stal Koudenhoorn

Warmond n De paardenstalling van kinderboerderij De Kloosterhof op recreatie-eiland Koudenhoorn ging in de nacht van zaterdag op zondag in vlammen op. Vrijwillige beheerders Lotte Vermeulen en haar man Rob Steenvoorden kunnen het nog steeds niet geloven, maar halen kracht uit alle reacties uit het dorp. 'We zijn er stil van.'

"Het is allemaal nog heel onwerkelijk," begint Lotte Vermeulen haar verhaal op maandagavond. "Er gaan allemaal verschillende gevoelens door ons heen. We zijn natuurlijk ontzettend verdrietig, want tien jaar werk is in vlammen opgegaan. Aan de andere kant is het ook hartverwarmend als je alle reacties uit het dorp hoort. Mensen komen ook spontaan helpen. Niet alleen wordt geld gedoneerd, maar inwoners brengen ook spullen. Alles is verwoest tijdens de brand, dus die kunnen we nu goed gebruiken. Het is ontzettend lief hoe iedereen meeleeft!"

Ongeluk

De brand in de stal, waar naast paarden ook varkens, kippen, kalkoenen worden gehouden, brak in de nacht van 30 juni op 1 juli uit. Vermeulen kreeg een belletje en haast zich vervolgens uit bed. Niet veel later staat ze op het eiland. "Ik heb gescholden en gehuild. Het was verschrikkelijk om te zien." Gelukkig overleven de meeste dieren de brand. Een oplettende recreant is de eerste die vanaf zijn boot het vuur opmerkt. Hij belt 112 en zorgt ervoor dat de dieren, die nog rondom de stal staan, weg kunnen. Alleen een aantal konijnen en cavia zijn niet meer redden. De technische recherche deed onderzoek naar de oorzaak. Vermeulen: "Ze houden het op een ongeluk. Het is niet aan te duiden hoe het vuur is begonnen. Er zijn ook geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken".

Doneren

Van de stal is zondagochtend weinig meer over. De gemeente is eigenaar van de stal en heeft een verzekering, waardoor nieuwbouw mogelijk is. Alle materialen, zoals tractoren en machines, maar ook persoonlijke spullen van de vrijwilligers, zijn verloren gegaan. "Veel gereedschappen, en bijvoorbeeld ook de tractoren, hebben we uit eigen zak betaald. We hebben ze niet verzekerd, want dat was erg duur. Je maakt een afweging: hoe groot is de kans op brand? Het was een uit de hand gelopen hobby, die geld kost". Met de inkomsten uit de stal op Koudenhoorn, wordt ook de kinderboerderij Kloosterhof in het dorp gefinancierd. Het maakt het belang van een snelle doorstart alleen maar groter. Om de stichting in leven te houden is daarom direct na de brand een doneeractie gestart. Inmiddels is daar al ruim 11.000 euro door betrokken inwoners gedoneerd. In totaal is 30.000 euro nodig. Doneren kan nog steeds, via www.doneeractie.nl/steun-kinderboerderij-de-kloosterhof/-28927.

Stil van

Op maandag is Lotte samen met de gemeente aan de slag gegaan met een noodvoorziening. De dieren hebben schaduw nodig vanwege het warme weer. "De gemeente denkt ontzettend goed mee en verwacht dat de stal nog voor de winter is herbouwd. Ik hoop dat het lukt, en anders wordt het volgend voorjaar." Tegen die tijd staat een groot feest voor alle helpers zeker op de planning, besluit Vermeulen. "Het is hartverwarmend hoe iedereen meeleeft. Ik ben er stil van. Mensen die mij kennen, weten dat ik dat niet snel ben."

Fietsers op turborotonde

Voorhout n Er is volgens raadslid Fons Welters (Trilokaal) een potentieel gevaarlijke situatie aan het ontstaan op de turborotonde bij de Nagelbrug door fietsers die niet de tunnel, maar de rotonde op fietsen.

Fietsers die uit Rijnsburg komen en naar Voorhout of richting Leiden willen, rijden namelijk vaak rechtdoor de rotonde op in plaats van via de aangelegde tunnel. Er staat aan deze zijde namelijk niet aangegeven dat je, komende vanuit Rijnsburg, linksaf moet slaan en het fietspad en tunnel moet nemen om zo veilig naar de overkant van de Leidsevaart te komen om vervolgens verder richting Voorhout of Leiden te fietsen. Welters heeft nu vragen aan B&W gesteld of er het voornemen is om iets te gaan doen aan deze situatie en op welke termijn. (NK)

'Groen' welkomstpakket nieuwkomers

Teylingen n De raadsfracties van GroenLinks, ChristenUnie en D66 willen dat de nieuwe inwoners van de gemeente bij hun inschrijving via het welkomstpakket informatie ontvangen over hoe zij hun steentje kunnen bijdragen op het gebied van duurzaam wonen, leven en ecologisch denken.

Zo worden de nieuwkomers op de hoogte gebracht dat duurzaamheid een speerpunt is in hun nieuwe gemeente. De drie fracties denken bijvoorbeeld aan het verrijken van het welkomstpakket met plastic afvalzakken voor de inzameling van plastic, hondenpoepzakjes, zaadjes voor een bloemrijke tuin en informatie over operatie Steenbreek, ecologische maatregelen, het scheiden van afval en Welzijn Teylingen. Verder kan B&W in gesprek gaan met de Teylingen Ondernemersvereniging over de mogelijkheid van het toevoegen van kortingsbonnen, papieren broodzak en over de deelnemers van Fairtrade- en Eerlijk Winkelen. In de komende vergadering gaat de gemeenteraad over het idee spreken. (NK)

Harddraverij

Warmond n De Warmondse harddraverij op de Herenweg is op zaterdag 7 juli. De aanvang is 13.00 uur. De eerste start valt omstreeks 13.30 uur. Voor de kinderen zijn er springkussens en ze kunnen gratis deelnemen aan de kindertoto. Het deelnemersveld staat vanaf donderdag 5 juli op www.kortebaandraverijen.nl.

Singer-songwriters bij zomerconcert

Voorhout n De vierde editie van het Singer-Songwriter zomeravondconcert is op vrijdag 6 juli op het Kerkplein in Voorhout. Het concert, georganiseerd door Rotary Club Voorhout, begint om 20.00 uur en de toegang gratis.

Een aantal jonge muzikanten is geselecteerd om het publiek een gezellige avond te bezorgen.

Lynn van Werkhoven brengt ballads met een invloed van jazz of folk.

Sydney Yeo laat nieuwe liedjes horen, die stuk voor stuk een bladzijde uit haar dagboek zijn.

Roskop, een zeskoppig muziekgezelschap met voorliefde voor akoestische muziek, treedt op.

Koert Witteman, singer-songwriter pur sang, brengt folk, blues, pop en easy listening naar Voorhout.

Tot slot is er een optreden van Ditzo, de broers Bastiaan en Tom van Ommen, allebei student aan de Nederlandse Popaccademie.

Het concert duurt tot 23.30 uur.

Foto: pr.

Derde editie
Harbour
Concert

Maak kans op gratis kaarten

Onderzoek naar bouwen in Warmond

Felle discussie over subsidie
loonkosten

onderwijs n Meester Carel met pensioen

'Crappahoek' staat op het bord, als herinnering aan de slavernij

Ellen-Rose Kambel en Paul ten Velden onthullen het herinneringsbord 'Crappahoek'. | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

n Kurkumabloemen bij herdenking

Sassenheim n De Nederlandse overheid schafte de slavernij precies 155 jaar geleden af. De bewuste datum was 1 juli en dat wordt ieder jaar in het hele land herdacht. Ook in Sassenheim was er dit jaar een herdenking. Ter herinnering aan het leed van de slavernij werd door nabestaande van één der families, Ellen-Rose Kambel, samen met Paul ten Velden, voorzitter van Stichting Beheer Park Rusthoff een gedenkteken onthuld.

Door Piet van Kampen

'Plantage Crappahoek Suriname' staat in het hout gegraveerd. Het is de locatie waar tientallen slaven in alle leeftijden de arbeid verrichtten. Wat was de aanleiding om dit bord in Park Rusthoff te plaatsen? Paul ten Velden licht het toe. "Op 22 november vorig jaar vond er in de Julianakerk een presentatie plaats door Frans Charbon en Ellen-Rose Kambel. Het handelde over hun levensgeschiedenis en dat van hun voorouders en over het koloniale verleden van Nederland. Het was zeer ingrijpend en het idee ontstond toen om dit bordje als gedenkteken te laten maken. Het werd in december al in het paviljoen Sassennest gepresenteerd, maar we moesten nog naar de juiste locatie hier in het park zoeken. Uiteindelijk hebben wij heel bewust gekozen om het hier vlak bij de ingang van de schooltuinen te plaatsen. Ook de jeugd mag weten dat er ooit slavernij is geweest," geeft Ten Velden een korte uiteenzetting hoe een en ander tot stand is gekomen.

Crappahoek was een plantage in Suriname van de firma Charbon en Zoon, waar slaven werkten en zo bijdroegen aan de welvaart van de familie. De familie Charbon was sinds 1791 eigenaar van buitenplaats Rusthoff. Een deel van die buitenplaats is nu het huidige Park Rusthoff. Het park is daardoor ooit mede gefinancierd door het werk dat de slaven deden op de plantages.

Informatie

Daarna spreekt Ten Velden tot de genodigden: "Dit mooie park is twee eeuwen aangelegd en iedereen is er vandaag de dag bijzonder trots op. Het is ook een goede plaats voor dit gedenkbord. Er staat een klein informatiebordje met een QR-code, zodat bezoekers dit ook kunnen scannen voor meer informatie".

Vervolgens werd het bord onthuld en nam Kambel het woord. Ook zij schetste in korte bewoordingen hoe het contact tot stand is gekomen en over de waarde die aan de herinnering wordt gehecht. Zij noemde tientallen namen van de slaven die op de plantage hebben gewerkt en legde Kurkumabloemen bij het bord. Symbolisch voor bijzondere eigenschappen in een gezond lichaam.

Onderzoek naar bouwmogelijkheden Warmond

n Meerdere locaties worden bekeken en beoordeeld

Warmond n Een vorige week door de gemeenteraad aangenomen CDA-motie roept B&W op te onderzoeken of van de beschermde buitenruimte iets af te nemen valt voor huizenbouw. Zo kan het sterk vergrijsde Warmond iets verjongen, want scholen en vereniging staan onder druk vanwege een beperkte jeugdige instroom.

Door Nico Kuyt

Na de voorbespreking in de raadscommissie Ruimte is de motie vorige week aangepast. Het voorstel van indiener raadslid Maarten van Welie (CDA) was namelijk om een woonwijk te realiseren op het, naar zijn zeggen, verrommelde gebied tussen Herenweg, A44 en sportpark Overbos. Hierop is bouwen nauwelijks toegestaan vanwege een beperking door het vliegtuiglawaai. Ook ligt het buiten de grens van het bestaand stads- en dorpsgebied (BSD), wat ook beperkingen geeft.

Maar sinds kort kan de provincie het onder voorwaarden toestaan. Van Welie heeft contact gezocht met de Statenfractie, die hem verzekerde dat, als de gemeente kan aantonen dat Warmond extra woningen nodig heeft om de voorzieningen overeind te houden, de provincie daartoe 'zeer genegen is'. Zo heeft al iets vergelijkbaars plaatsgevonden in Zuid-Holland.

In gesprek met provincie

In een antwoord gaf wethouder Bas Brekelmans aan geen problemen te hebben om hierover nog eens met de provincie te praten. Hij wees er echter op dat de discussie over het uitdijen van het bewoond gebied beter gevoerd kan worden tijdens de bespreking binnenkort van de Woon- en Omgevingsvisie. Dat is een goede gelegenheid om het demografisch probleem van Warmond in op te nemen. Zo neem je in de afweging alles Teylingen-breed mee.

Brekelmans onderstreepte verder dat er wel degelijk gebouwd wordt in Warmond, zoals Mariëngaarde en -haven waar voor diverse doelgroepen aan bewoners, appartementen en grondgebonden woningen komen.

Breder kijken

De fracties van D66, Trilokaal en GroenLinks konden niet instemmen met de motie. Lena Budko (GroenLinks) vond dat de geluidsoverlast, die alleen maar groter wordt, het woongenot zou aantasten. Je moet niet vragen om een ontheffing, maar het geluidsprobleem bij de bron aanpakken, zoals de vliegroutes. Joren Noorlander (D66) had weer een andere reden om tegen te zijn. Zijn fractie heeft zich altijd hard gemaakt voor het openhouden van het landschap. Beter was te komen met één groot duidelijk plan voor heel Teylingen wat de nood oplost.

Op zijn beurt ontkende Dion Piket (Trilokaal) dat er een probleem is. Het karakter van Warmond moet niet worden aangetast. Zomaar een wijk neerzetten heeft neveneffecten, zoals meer verkeersdruk, huurders die niet uit Teylingen komen en het opjagen van huizenprijzen. Er zijn voldoende plekken in Teylingen waar gebouwd wordt en er zijn andere mogelijkheden. Zo kun je het aantrekkelijk maken voor Warmonders van 70 of 80 door hen een mooi appartement in Voorhout en Sassenheim aan te bieden, waardoor zij een woning vrijmaken voor Warmonders. Je moet het breder zien dan alleen Warmond, aldus Piket.

Meerderheid

VVD, ChristenUnie en PvdA konden wel meegaan met de motie, maar dan moest het door Van Welie aangewezen plekje bij de sportvelden er wel uit. Heel Warmond moest worden onderzocht. De CDA'er paste het aan waardoor een meerderheid ontstond.

Joost van Doesburg (PvdA) wees er nog wel op dat, om het demografisch probleem op te lossen, er vooral behoefte is aan goedkope eengezinswoningen, want die zijn in Warmond op dit moment weinig vinden.

Heemskerk nieuwe voorzitter Bloemencorso

Regio n Willem Heemskerk is de nieuwe voorzitter van Stichting Bloemencorso Bollenstreek. Hij neemt de voorzittershamer over van vice-voorzitter Gerrit Rutgrink, die de taak tijdelijk op zich nam na het plotseling overlijden van Leo van der Zon.

Burgemeesters, wethouders en stakeholders uit de corsogemeenten hebben donderdagmiddag 28 juni in Museum De Zwarte Tulp in Lisse kennisgemaakt met de nieuwe corsovoorzitter. Vice-voorzitter Gerrit Rutgrink zei verheugd te zijn met de komst van Willem Heemskerk. Het corsobestuur ziet in hem een uitstekend voorzitter die in staat is samen met andere belanghebbenden de ingezette strategische koers van het Bloemencorso van de Bollenstreek verder vorm te geven.

Continuïteit

Willem Heemskerk, woonachtig in Teylingen, zegt ontzettend blij te zijn toe te treden tot de grote familie van corsovrijwilligers en een bijdrage te mogen leveren aan het Bloemencorso van de Bollenstreek. Het borgen van de continuïteit van het corso ziet hij als een van de grootste uitdagingen, naast duurzaamheid, uitstraling en veiligheid. Deze gaan hand in hand met de doelstelling van de Business Case Flower Attraction als onderdeel van de Economische Agenda van de Duin en Bollenstreek.

Vereende krachten

De nieuwe voorzitter uitte complimenten richting corsobestuur dat er na het overlijden van voormalig corsovoorzitter Leo van der Zon in geslaagd is het afgelopen voorjaar met vereende krachten een prachtig corso te laten rijden.

Publieke functies

In het dagelijks leven bekleedt Willem Heemskerk meerdere publieke functies, waaronder het vice-voorzitterschap bij Bedrijfsleven Bollenstreek, jurylid Duurzaamheidsprijs Duin- en Bollenstreek, Raad van Advies Stichting Art Child en Gildemeester bij Museum De Zwarte Tulp en Rotarian. Zijn bestuurservaring en verbindende kwaliteiten komen goed van pas om invulling te geven aan het voorzitterschap van het Bloemencorso van de Bollenstreek.

Kruistocht tegen Teylings zwerfafval

Teylingen n D66-raadslid Edith Alkemade bindt de strijd aan tegen het zwerfafval. Zij dient hiertoe in de gemeenteraad van donderdag 5 juli een motie in.

Door Nico Kuyt

Alkemade constateert regelmatig zwerfafval in de binnen- en buitenruimte, waarbij een fors deel bestaat uit blikjes, plastic flesjes, lege pakjes sigaretten en peukjes. De rommel veroorzaakt gevaar voor de dieren die hiervan eten of erin verstrikt raken. Er zijn veel vrijwilligers in Teylingen die zich actief bezighouden met het opruimen van zwerfafval, maar niet al het afval kan worden opgeruimd, waardoor een deel verdwijnt in de natuur, al dan niet versplinterd door de maaiers van de weilanden en stukken groen. Daarnaast zijn er praktisch problemen, zoals lekke banden en verstopping van de kolken.

Met de motie vraagt Alkemade aan B&W om hieraan de komende vier jaar wat aan te doen, waaronder het stimuleren van inwoners, bedrijven, scholen, organisaties en verenigingen om ook hierin hun verantwoordelijkheid te nemen.

Buurtkamers op zoek naar coördinator

Teylingen n De Buurtkamers in Teylingen bieden wijkbewoners de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, informatie op allerlei gebied uit te wisselen en activiteiten voor en met elkaar te organiseren. Iedere Buurtkamer heeft één of meerdere vrijwillige gastvrouwen die ervoor zorgen dat er een gepast aanbod is van activiteiten, dat de bezoekers het naar hun zin hebben en dat de Buurtkamers netjes blijven.

Om hun werk goed te kunnen doen hebben de vrijwillige gastvrouwen en -heren ondersteuning nodig en iemand waar zij op terug kunnen vallen. Welzijn Teylingen is daarom op zoek naar een coördinator op vrijwillige basis. Iemand die de Buurtkamers en vrijwilligers regelmatig bezoekt, er voor zorgt dat praktische vragen worden opgelost en assistentie regelt bij het organiseren van diverse activiteiten. Daarnaast regelt de coördinator twee keer per jaar een overleg met de vrijwilligers van de diverse Buurtkamers waarin zij ervaringen kunnen uitwisselen en eventuele problemen of praktische zaken kunnen bespreken.

De coördinator die gezocht wordt heeft affiniteit met buurtwerk, is hartelijk, integer, creatief en kan een luisterend oor bieden voor zowel vrijwilligers als bezoekers. Uiteraard heeft de coördinator een organisatorisch en probleemoplossend vermogen. Tijdsbesteding: gemiddeld twee tot vier uur per week.

Wie interesse heeft voor deze vrijwilligersfunctie kan contact opnemen met Margriet Duivenvoorde, sociaalmakelaar bij Welzijn Teylingen: 0252 231805 of e-mail: m.duivenvoorde@welzijnteylingen.nl.

Inloopochtend bij Oud Sassem

Sassenheim n Het bestuur van de Stichting Oud Sassenheim (SOS) nodigt donateurs en belangstellenden uit voor de inloopochtend op donderdag 5 juli vanaf 10.00 uur in De Coy (Kagerdreef 72).

Bezoekers kunnen kennismaken met SOS-vrijwilligers. Zij zijn bereid vragen te beantwoorden. Op de tafels liggen fotoboeken, waarin bezoekers naar hartenlust kunt kijken. Samen met tafelgenoten kijken is natuurlijk ook leuk: vaak zijn foto's aanleiding voor het ophalen van allerlei herinneringen.

Van de Werkgroep Historie zijn er altijd vrijwilligers aanwezig; voor vragen over de geschiedenis van Sassenheim en om foto's te laten scannen.

De Werkgroep Genealogie is met veel projecten bezig, zoals het Sassenheims Biografisch Woordenboek. Ook kunnen bezoekers bidprentjes en rouwkaarten aanbieden voor het archief.

Er zijn ook vrijwilligers bezig met het 'opschonen' van het archief, met rubriceren van krantenknipsels en geschonken archieven. Tevens wordt er gewerkt aan het archiveren en digitaliseren van foto's en filmmateriaal. Dit wordt dan op de SOS-Beeldbank geplaatst. Voor de video-activiteiten zoekt de SOS nog dringend een videohobbyist voor het montagewerk.

Tijdens de inloop wordt ook geïnformeerd over Monumentendag 2018 op zaterdag 8 september en over de lijst met beeldbepalende panden. De Expositieruimte is op dit moment gesloten.

Er zijn weer nieuwe bootvlaggen met vlag van Sassenheim te koop.

Inloopmiddag bij Historische Kring

Voorhout n Ook in de vakantieperiode staan er inlopen gepland bij de Historische Kring Voorhout (HKV). De volgende Inloop is op woensdag 11 juli van 14.00 tot 16.00 uur in het Kenniscentrum (Bonekruidstraat 13). Na deze inloopmiddag is op woensdag 8 augustus de laatste mogelijkheid om de tentoonstelling 70 jaar Cultuur Verheft in de Foranholtezaal te bezoeken.

Het bestuur is nog altijd geïnteresseerd in foto's en voorwerpen uit het historisch verleden van Voorhout. Bezoekers kunnen ze laten scannen of schenken.

In juli en augustus is op de laatste zaterdag van de maand geen inloop.

Bijdrage voor Zonnebloem

Warmond n De Rabobank Bollenstreek heeft 1250 euro geschonken aan van de Zonnebloem, afdeling Warmond. Daarmee is de deelname aan de Clubkas Campagne van de Zonnebloem niet meer nodig en vallen de stemmen vrij voor de andere clubs in de Bollenstreek. De Zonnebloem wenst alle andere clubs veel succes.

Zomerse derde editie van Harbour Concert met The Rich And Famous

De vorige editie van het Harbour Concert kende ook mooi weer. | Foto: pr. Foto: pr.

n Winactie bij De Teylinger: gratis kaarten voor lezers

Sassenheim n De derde editie van het Harbour Concert Sassenheim is op zondag 8 juli van 15.00 tot 20.00 uur. Het concert wordt gehouden bij de haven van het Voorhavenkwartier. De redactie van De Teylinger mag 10 x 2 kaarten weggeven aan lezers!

Rotaryclub Sassenheim organiseert samen met Brasserie Hemels een muzikale middag voor het goede doel. Tijdens de optredens van coverband The Rich And Famous en een dj, kunnen de bezoekers genieten van een hapje en een drankje.

Goede doel

Met dit havenfestival heeft Rotaryclub Sassenheim twee goed doelen voor ogen. De eerste is de Stichting SrilanCare van Joost Thus. SrilanCare werkt al meer dan tien jaar aan het verbeteren van de levensomstandigheden van verschillende kansarme doelgroepen in Sri Lanka. In het meisjestehuis Avanthi Devi wonen 50 meisjes. Hun ouders mogen, kunnen of willen niet voor hen zorgen waardoor ze uit huis geplaatst zijn. SrilanCare biedt hen ondersteuning op educatief en persoonlijk vlak. De opbrengst van het Harbour Concert komt ten goede aan de scholing voor deze meisjes.

Het tweede goede doel, een lokaal doel, wordt op de dag zelf bekend gemaakt.

Muziek

The Rich And Famous is een energieke, aantrekkelijke en professionele coverband bestaande uit een sensationeel zangduo, geweldige muzikanten en een professioneel licht- en geluidsteam. Zanger Wouter Vink kreeg bekendheid met zijn deelname aan The Voice of Holland. Zangeres Lynn Stephans is een prachtige verschijning met een onuitputtelijk dosis energie en een fenomenale stem.

De band brengt een onvermoeibare afwisselende show met de allernieuwste hits, dance classics en de beste songs uit de 90's.

Kaartverkoop

Losse kaarten kosten 10 euro in de voorverkoop. Op zondag 8 juli zijn de tickets ook bij de ingang te verkrijgen voor 12,50 euro, maar vol is vol. Tickets zijn te koop bij The Read Shop, Melman Casuals & Business, Brasserie Hemels en Heemborgh Makelaars. Via www.harbourconcertsassenheim.nl zijn naast losse kaarten ook de sponsorpakketten te bestellen.

Win gratis kaarten!

Ook kans maken op twee gratis kaarten voor het Harbour Concert? Stuur dan voor zaterdag 7 juli 11.00 uur een e-mail met naam, adres en e-mailadres naar:

redactie@deteylinger.nl o.v.v.
Harbour Concert. De winnaars ontvangen zaterdagmiddag bericht.

TOV-enquête: 'Grootste uitdaging bedrijfsgroei'

Foto: pr.

Teylingen n Het interim-bestuur van de Teylingen Ondernemers Vereniging presenteerde op dinsdag 26 juni de resultaten van enquête onder ondernemers in Teylingen

De enquête die zij onder ruim 1000 ondernemers in de gemeente Teylingen heeft verspreid tussen 16 en 30 mei. Daarop reageerden in totaal 340 ondernemers: 189 uit Sassenheim, 104 uit Voorhout en 47 uit Warmond.

De 42 ondernemers die zich hadden aangemeld voor deze avond en werden in de zaal van Cheers! verwelkomd door interim-voorzitter Guy Seelen. Zij kregen vervolgens de resultaten en inzichten van Madeleine van der Steege, die vanuit het interim-bestuur de enquête heeft gecoördineerd en Lance Cosaert, hoofdonderzoeker van het Erasmus Centre for Business Innovation.

Guy Seelen noemde de respons op de enquête 'aanzienlijk'. "De resultaten geven duidelijk inzicht in wat ondernemers verwachten van een ondernemersvereniging: informatie waar het interim-bestuur mee uit de voeten kan in het proces van vernieuwing," aldus de TOV. Madeleine Van der Steege onderstreepte nog eens hoe belangrijk zorgvuldigheid is als je je als vereniging bezint op vernieuwing: "Verandering vraagt openheid en de moed om dingen anders te doen. Als interim-bestuur hebben we een bestuurstermijn van minder dan een jaar. Wij willen binnen die tijd een framework neerzetten voor een vereniging die handelt vanuit identiteit en betekenis. Niet vanuit persoonlijke belang en externe verwachtingen, maar vanuit het gemeenschappelijke belang van ondernemers in Teylingen".

Lance Cosaert, die vanuit het Erasmus Centre for Business Innovation de enquête heeft gecoördineerd en de resultaten heeft geanalyseerd, presenteerde vervolgens de resultaten van de enquête.

De enquêteresultaten geven inzicht in de achtergrond van de respondenten, de focusgebieden en knelpunten van de ondernemers en de behoeften die zij hebben op het gebied van een ondernemersvereniging. Wat opvalt: ondernemers beoordelen het lokale ondernemersklimaat op het gebied van regelgeving en lokale belastingen met een laag cijfer. De gemeente werd het best beoordeeld in Sassenheim.

De grootste uitdagingen van deze ondernemers omvatten bedrijfsgroei en regelgeving, maar die zijn per sector erg verschillend. Ondernemers willen van een ondernemersvereniging onder andere het uitwisselen van kennis en ervaring en het contact onderhouden met mede-ondernemers. Deze resultaten vormen een eerste stap naar verandering, groei, modernisering en beter kunnen begrijpen hoe de huidige vereniging kan voldoen aan een behoefte. De resultaten van de enquête fungeert als een katalysator om van verleden naar toekomst te gaan.

Madeleine Van der Steege: "Het bestaansrecht van ondernemersvereniging valt of staat met de capaciteit om ondernemers, los van hun sector of grootte, met elkaar te verbinden. Een ondernemersvereniging slaat een brug tussen ondernemers, de gemeente en andere overheidsinstanties. Met elkaar staan we sterk, zorgen we voor werk voor inwoners van onze gemeente en maken we elkaar als mede-ondernemers succesvol".

Het bestuur gaat aan de slag met de resultaten en gaat na de zomervakantie in gesprek met stakeholders om de structuur en inhoud van de vernieuwde ondernemersvereniging neer te zetten. Guy Seelen concludeert: "We willen voortbouwen op de fundering van de eerdere ondernemersvereniging en ervoor zorgen dat we met elkaar een relevante en op de toekomstgerichte ondernemersvereniging neerzetten".

'Meester Carel' na meer dan veertig jaar onderwijs met pensioen

Carel Verdegaal (r) draagt het stokje over aan zijn opvolger Jeroen Stout. | Foto: pr. Foto: pr.

n Nog één keer de musical en de laatste schooldag

Voorhout n Meester Carel Verdegaal verlaat na meer dan veertig onderwijsjaren basisschool de Achtbaan, om te gaan genieten van zijn pensioen. Op vrijdagmiddag 6 juli tussen 15.30 en 16:30 uur is er voor ouders en oud-leerlingen de mogelijkheid om meester Carel nog de hand te schudden op de locatie Beukenrode.

Carel Verdegaal, woonachtig in Noordwijkerhout, is zijn onderwijscarrière gestart in Leiden in het schooljaar 1975-1976. Al gauw is hij naar Voorhout gegaan om op de eerste openbare school de Boekhorst aan de Beukenrode te gaan werken. Hij heeft daar verschillende groepen lesgegeven.

Hoog aanzien

Na de fusie tussen de openbare scholen de Narcis en de Boekhorst werd Verdegaal adjunct-directeur op de Achtbaan en locatieleider van de locatie Beukenrode. Sinds 1982 is hij werkzaam bij de Achtbaan.

Hij heeft binnen de locatie voor een sfeer gezorgd waarin ouders, kinderen en collega's zich prettig en gewaardeerd voelden en zorgde voor een grote betrokkenheid van ouders bij de school. Het groene schoolplein op de Beukenrode is daar een mooi voorbeeld van. Ook bij de kinderen staat meester Carel in hoog aanzien, omdat hij zo aardig is en je veel met hem kunt lachen en als het moest kon hij ook wel eens streng zijn.

Opvolger

'Meester Carel' gaat nu met pensioen en laat de locatie na een lange periode achter zich voor zijn opvolger Jeroen Stout, die al een aantal jaren leerkracht is op de locatie Cluster. Naast de opleiding tot leerkracht en schoolleider is Stout ook hbo-gekwalificeerd ICT'er. In zijn nieuwe functie als adjunct-directeur zal Stout op de locatie Beukenrode een extra impuls geven op dit gebied.

Afscheid

Op vrijdagmiddag 6 juli tussen 15.30 en 16.30 uur is er voor ouders en oud-leerlingen de mogelijkheid om meester Carel nog de hand te schudden op de locatie Beukenrode. Met in de laatste week de musical van groep 8 en op de laatste schooldag de vossenjacht in het vooruitzicht, kan meester Carel vanaf 13 juli genieten van zijn welverdiende pensioen.


Drone voor gelukkige winnaar bij Praxis

Zakelijk n Eric van de Craats uit Leiden is de winnaar geworden van de winactie van Bison en Praxis Megastore Leiderdorp. Hij ging naar huis met een drone ter waarde van 1699 euro.

De prijs werd op dinsdag 26 juni uitgereikt aan Van de Craats (op de foto in het midden) door Gijsbert Barentsen, rayonmanager Bison (rechts op foto), en Marco Straver, bedrijfsleider van Praxis Megastore Leiderdorp (links op foto).

Zonnetje

Marco Straver vond het een mooie actie van Bison. "Bij aankoop van Bison Poly Max producten maken mijn klanten kans op een prachtige drone. Dus naast de juiste Bison producten voor hun klus, kan ik ze nog eens extra in het zonnetje zetten met deze actie!".

Slagzin

De klanten konden de DJI Phantom 4 Pro winnen door mee te doen met de actie. Zij moesten de streepjescode van het Bison Poly Max product invullen en een slagzin zo origineel mogelijk afmaken.

15 / 22

Lars Flinkerbusch nieuwe directeur EBDB

Regio n Lars Flinkerbusch start op 1 september als directeur en bestuurder van de stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek. Flinkerbusch volgt hiermee Marco van Lente op, die de afgelopen maanden deze functie ad interim heeft vervuld.

Lars Flinkerbusch is sinds begin 2015 algemeen directeur van Maastricht Marketing, bestuurder van Maastricht Convention Bureau en samen met Universiteit, Gemeente en bedrijfsleven initiator van Maastricht Brand Partners. In Maastricht heeft Flinkerbusch onder meer de transitie van een grote traditionele VVV naar een toekomstgerichte marketingorganisatie met eigen exploitaties gerealiseerd. Tussen 2011 en 2014 heeft hij leiding gegeven aan de publiek-private samenwerking Westland Marketing, waarbij hij tevens verantwoordelijk was voor een arbeidsmarktcampagne. Tot maart 2011 was Flinkerbusch directeur van Noordwijk Marketing en heeft het Noordwijk Regio Congresbureau en VVV Noordwijk/Holland Rijnland gereorganiseerd tot één organisatie.

Kansrijke regio

Flinkerbusch: "Ik ben verheugd dat ik een belangrijke bijdrage mag leveren aan de economie en de samenleving in de Duin- en Bollenstreek. Ik ga de Mestreechter Geis enorm missen maar ga samen met weer nieuwe partners vol overgave werken aan het versterken en stimuleren van de samenwerking in de sectoren Greenport, Toerisme, Zorg en Space / Tech. Ik zie ernaar uit om mijn opgebouwde kennis en ervaring in te zetten in deze prachtige en kansrijke regio."

Lisse blij met inspraak in ontsluiting naar A44

Lisse n Het college van Lisse is blij met het voorstel van Gedeputeerde Staten om samen met belanghebbenden en de betrokken overheden de ligging van het Duinpolderwegtracé bij Lisse nader uit te werken.

Het gaat hierbij met name om de ligging van de weg in de Rooversbroekpolder. "Wij hebben ons actief ingespannen voor deze inspraak en we zijn blij dat de provincies ons hierin tegemoetkomen", zegt wethouder in Lisse, Jolanda Langeveld. De Duinpolderweg moet een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van de leefbaarheid in de kern Lisse. Nu loopt het verkeer in en om het dorp regelmatig vast. Wel wil het college dat er goed wordt geluisterd naar inwoners en ondernemers die te maken krijgen met de ontsluiting naar de A44. "Als college van B & W zijn wij ons bewust van de mogelijke gevolgen die het definitieve voorkeursalternatief kan hebben. Vooral de ligging van de weg tussen de 2e Poellaan en de A44 stuit nog op de nodige vragen", zegt Langeveld. "We zijn daarom begin dit jaar in gesprek gegaan met inwoners en ondernemers uit de Rooversbroekpolder. Gelukkig zien wij dat in het vorige week genomen besluit aandacht is voor het betrekken van de gemeente, inwoners én ondernemers. De komende tijd bekijken we dan ook met de projectorganisatie op welke wijze en op welke tijdstippen de bijdragen van betrokkenen kunnen worden ingebracht. Nu we het voorstel van Gedeputeerde Staten hebben vernomen, sturen we dan ook direct een brief naar belanghebbenden in de Rooversbroekpolder."

Duinpolderweg

Vorige week hebben gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland en Zuid-Holland het Voorkeursalternatief voor de Duinpolderweg vastgesteld. Zij kiezen voor een tracé dat is gebaseerd op de Hillegomse Zienswijze en het alternatief Midden, de variant langs de Oosteindervaart ten noorden van Hillegom.

Foto: Marieke Voorn

Boekentips van Dionne Dinkhuijsen, programmamanager Bibliotheek Bollenstreek:

"Sinds ik bij Bibliotheek Bollenstreek werk, ben ik fan van de luisterboeken voor volwassenen. Eigenlijk door een tip van een van de collega's, die zelf vaak op weg naar huis naar een boek luistert in plaats van naar de radio. Ik kan het u ook echt aanraden! Het maakt mijn tijd in de file tussen Voorburg en de Bibliotheek een stuk aangenamer. Luistert u mee?"

Foto: pr.

Hersenschimmen
J. Bernlef


Hersenschimmen is een aangrijpend boek, maar het luisterboek vond ik nog indrukwekkender – misschien doordat de schrijver het zelf heeft ingesproken. Het verhaal wordt verteld vanuit de gedachten van Maarten Klein, die aan dementie lijdt en steeds verstrooider wordt. Aanvankelijk heb je niet in de gaten dat Maarten zoveel vergissingen maakt, totdat zijn vrouw hem wijst op gebeurtenissen die hij probeert te verbergen. Het verhaal is opgedeeld in drie delen: vergeetachtigheid, lichamelijke achteruitgang en de onbereikbaarheid.

Foto: pr.

Ventoux
Bert Wagendorp

Een verhaal over zes vrienden, jong en onstuimig, in de zomer van 1982, die de Ventoux beklimmen, waarbij een bij de afdaling verongelukt. Plots verandert alles: het enige meisje uit de vriendengroep, Laura, verdwijnt en de jongens verliezen elkaar uit het oog. Dertig jaar later haalt zij de groep weer bij elkaar om opnieuw te fietsen, de Ventoux op. Wat doet tijd met je, hoe zijn de mannen volwassen geworden, waarom ging Laura weg en wat is er werkelijk gebeurd? Heerlijk luisterboek met mooie epiloog over vriendschap.

Foto: pr.

Norwegian Wood
Haruki Murakami

Dit luisterboek bestaat uit tien cd's, goed voor lange autoritten. Het verhaal verloopt traag, met veel ruimte voor gedachten en dialoog. Ik dwaalde soms af en schakelde naar de radio. Toch ben ik positief: het speelt zich af tijdens de studentenopstanden in Tokio en gaat over Watanabe, die daar op de campus woont. Hij moet een keuze maken: onbeantwoorde liefde of het meisje dat zich in zijn armen werpt. Een fascinerend inkijkje in de Japanse samenleving, waarover je nog wel tien cd's wilt luisteren.

Toen ik je zag
Isa Hoes

Carlijn French, Taalhuismedewerkster: "Het luisterboek is ingesproken door Isa Hoes, waardoor het heel intiem aanvoelt. Ze vertelt over haar leven, onzekerheden en hoe de liefde opbloeit tussen haar en haar grote liefde Anthonie Kamerling. De depressie van Anthonie sluimert als een boze geest door hun leven. Een ontzettend eerlijk en liefdevol levensverhaal".

Zomerklooien in de bieb

Teylingen n De zomervakantie staat voor de deur, dus nodigt de Bibliotheek Bollenstreek alle kinderen uit om te komen zomerklooien in de bieb. In de maanden juli en augustus zijn er leuke kinderactiviteiten en workshops.

Voorlezen

Op 18 juli, 25 juli, 1 augustus, 8 augustus, 15 augustus en 22 augustus wordt voorgelezen, van 14.30 uur tot 15.30 uur in de Bibliotheek in Voorhout. Deze activiteit is voor kinderen van 4 tot 7 jaar. Meedoen is gratis.

Theatervoorstelling

Een spannende theatervoorstelling van theaterschool Teylingen. Zij vertellen het verhaal van de Witte Wieven en ware liefde. Op zaterdag 21 juli van 11.00 uur tot 11.30 uur in de Bibliotheek in Voorhout. Deze voorstelling is voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De voorstelling is gratis, de ruimte is echter beperkt. Daarom zijn kaarten te reserveren via www.bibliotheekbollenstreek.nl.

Workshop vloggen

De workshop begint met een introductie op het vloggen, mediawijsheid en inspirerende voorbeelden. Hierna gaat iedereen zelf aan de slag met het maken van een vlog. In groepjes worden onderwerpen gekozen en bedacht wat ze wel of juist niet willen delen. Natuurlijk wordt de vlog echt gefilmd en uiteindelijk gemonteerd.

Op donderdag 26 juli van 9.30 uur tot 11.00 uur in de Bibliotheek in Sassenheim. Deze workshop is voor kinderen van 9 tot 14 jaar. Meedoen kost 5 euro voor leden en 6 euro voor niet leden. Kaarten zijn te koop via www.bibliotheekbollenstreek.nl.

Workshop met Jeugdnatuurwacht

Kinderen nemen iets meer uit de natuur en tijdens deze workshop komen zij alles te weten over dat wat ze hebben meegenomen. Een plant, een beestje, een vrucht of iets heel anders. Samen met de Jeugdnatuurwacht gaan ze op zoek naar informatie over hun onderwerp.

Op woensdag 8 augustus van 14.30 tot 16.30 uur in de Bibliotheek in Sassenheim. Deze workshop is voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Meedoen is gratis.

Workshop Natuurcentrum

Het thema van deze workshop is 'Red onze insecten'. Het belang van insecten staat volop in de aandacht. Tijdens deze workshop leren kinderen hoe je een insectenhotel maakt en ze kijken met een imker hoe een bijenvolk/hommelvolk er uit ziet. Ook organiseren zij samen een insectenquiz.

Op zaterdag 25 augustus van 11.30 uur tot 13.00 uur in de bibliotheek in Warmond. Deze workshop is voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Meedoen is gratis, reserveren via www.bibliotheekbollenstreek.nl.

Strandbieb Koudenhoorn en voorlezen

De strandbieb is van 15 juli tot en met 19 augustus bij het Natuurcentrum Koudenhoorn te vinden. De strandbieb is gevuld met leuke boeken. Het natuurcentrum is open op woensdag en zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. Op zondagmiddag rijdt de boekenbolderkar langs het strand.

Speciaal voor kinderen tussen 4 en 7 jaar wordt voorgelezen, op 15 juli, 22 juli, 12 augustus en 19 augustus tussen 15.00 en 16.00 uur bij de strandbieb.

Sound of Warmond

Warmond n Met hulp van zowel Fonds 1818 en het Jacoba van Beieren Fonds is het gelukt om een tweede 'Sound of Warmond' te realiseren. Dit keer tijdens Open Monumentendag, op zaterdag 8 september. Ook nu is de -monumentale- protestantse kerk aan de Herenweg in Warmond het podium voor deze cultuurdag. Deelname en toegang zijn gratis.

Het -voorlopige- programma is 's morgens, met onder meer een concert met hobo en orgel, met name gericht op het orgel. Het monumentale Lohman-orgel is helemaal gerestaureerd en mensen mogen ook naar boven om te kijken hoe zo'n orgel er dichtbij uitziet en wie het wil, mag zelfs even te spelen.

Open podium

Om 13.00 uur is er een open podium waar iedereen, jong en oud, die een muziekinstrument speelt zich voor kan opgeven. Solo, duo, een heel koor of orkest, alles mag. Wees niet verlegen, het gaat om het meedoen, niet om supergoed te spelen. Graag aanmelden bij margreetvanschie@telfort.nl.

Familievoorstelling

Om 14.30 uur komt er een grappige en vrolijke, maar soms een beetje zielige, familievoorstelling met veel muziek (klassieke muziek en volksmuziek): 'Prins Serena en de eenhoorn'. In het verhaal spelen een beeldschone prinses met heel veel broers en zusjes, zeven verliefde prinsen, een trotse vader en…. een snoezige sneeuwwitte eenhoorn allemaal de hoofdrol.

Kinderen die dat leuk vinden mogen meedoen met toneelspelen tijdens deze voorstelling. Ook zijn er voor de jongste bezoekers allerlei andere belangrijke taken om de voorstelling een succes te maken. Kinderen die mee willen doen kunnen zich om 14.15 uur, of direct na het open podium, melden.

Examenconcert symfonieorkest in de KTS

Het Bourdon Projectorkest (BPO) 2018 is speciaal opgericht voor het eindexamen van de twee dirigenten. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Dirigenten Mark Tempelaars en Paul Martens sluiten op zaterdag 7 juli hun opleiding orkestdirectie aan de Bourdon Hogeschool af met een praktijkexamen: het verzorgen van een concert met symfonieorkest.

Speciaal voor dit eindexamen hebben de twee dirigenten een bijzonder orkest samengesteld: het Bourdon Projectorkest (BPO) 2018. Het orkest bestaat uit meer dan 50 musici uit de regio Den Haag-Rotterdam-Utrecht en van ver daarbuiten. Het programma is ingestudeerd in slechts 7 repetities.

Beethoven en Mahler

Mark Tempelaars heeft gekozen voor grote en bekende werken van beroemde, klassieke componisten: Ludwig van Beethoven (Ouverture Egmont), Gustav Mahler (Lieder eines fahrenden Gesellen) en Igor Stravinsky (Concerto in Es: Dumbarton Oaks). De mezzo-sopraan Wieke van Wingerden treedt hierbij op als soliste.

Voorhoutse sopraan

Paul Martens brengt een ode aan Nederlandse muziek en aan de vrouwelijke componist: Hendrik Andriessen (Ricercare), Henriëtte Bosmans (Cinq Chansons Françaises) en Louis Andriessen (Y Después). De Voorhoutse sopraan Anne van Kesteren neemt in dit programma de zangpartijen voor haar rekening.

Het concert is in de aula van het Teylingen College, locatie KTS, Voorhout. De zaal gaat open om 19.30 uur, het concert begint om 20.00 uur. De toegang is gratis.

Wonderkind bij Singing Stars

Voorhout n Als afsluiting van het zestien seizoen gaan alle, bijna 140, leerlingen van de Singing Stars uit Voorhout stralen in theater De Muze in Noordwijk op zaterdag 7 en zondag 8 juli.

Ook dit jaar hebben de docentes alle leeftijden (van 4-21 jaar) gecombineerd in één eindvoorstelling die vol staat van muziek, spel en dans. Met muziek uit diverse musicals, spannende scenes en aansprekende kleding hopen zij de leerlingen weer een mooie theaterervaring mee te kunnen geven en het publiek te kunnen verrassen.

De voorstellingen zijn op zaterdag 7 juli van 19.30 tot 21.45 uur, zondagochtend 8 juli 11.00 tot 13.15 uur en zondagmiddag van 15.00 tot 17.15 uur. Een toegangskaart kost 10 euro en is verkrijgbaar via singingstars@live.nl. Meer informatie op www.singingstars.nl.

Expositie in Het Oude Raadhuis

Warmond n Lenie van den Band en Gerrie Brust Bijmolt exposeren vanaf woensdag 4 juli tot en met zondag 5 augustus in Het Oude Raadhuis van Warmond. De opening van hun tentoonstelling is op zondag 8 juli om 15.00 uur.

Lenie van den Band exposeert met ruimtelijke werk van plantaardige vezels en verhaard papier, daarnaast enkele werken in brons en metaal. Zij is lid Lid van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers (NKvB) en firmant van de Firma van Drie te Gouda.

Gerrie Brust Bijmolt heeft haar atelier in gebouw van de Haagse Kunstkring. Onder de aan Multatuli ontleende titel "Het prachtige Ryk van Insulinde" exposeert zij met tekeningen geïnspireerd op een nostalgische reis door het huidige Indonesië en collages die verband houden met de herinneringen aan voormalig Nederlands-Indië zoals die voortleven in familiegeschiedenissen.

Het Oude Raadhuis is op woensdag, donderdag en vrijdag geopend van 15.00 tot 17.00 uur, op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Zwart-Wit in De Pomp

Warmond n In de anders zo kleurrijke Galerie de Pomp is van 5 juli tot en met 8 augustus de thematentoonstelling 'Zwart-Wit' te zien. Dit krachtige thema is door twaalf exposanten en door de fotoclub 'De Bloembollenstreek' uit Sassenheim uitgewerkt. De deelnemers zijn Ramon van Driel (fotografie), Hendrik Jan Brakels (tekeningen), Celine van Hoek (tekeningen), Wim Bodde (etsen/tekeningen), Pim Rusch (fotografie), Tessa Droog (keramiek), Cora Clements (kettingen), Wilma Marks (portretten), Maja van der Zijden (schilderijen), Sophie Vrolijk (schilderijen/ tekeningen), Mary Meeuwenoord (pentekeningen), Cees Dubbelaar (olieverfschilderijen) en Fotoclub de Bloembollenstreek. Meer op www.deteylinger.nl.

Curiosamarkt bij de pomp

Servies, kunst en sieraden; ook dit jaar is weer van alles te koop bij de curiosamarkt. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n De jaarlijkse Curiosamarkt is op zondag 8 juli van 11.00 tot 16.00 uur rond het Dorpsplein bij de pomp in de Dorpsstraat.

Ook dit keer is het aanbod gevarieerd, met een dertigtal kramen met artikelen voor binnen- en buitenshuis. Serviesgoed, zilver en bestek, maar ook klein meubilair, kunstvoorwerpen, sieraden en nog veel meer. De galeries aan het plein, het organiserende Het Oude Raadhuis en de Pomp zijn beide vanaf 11.00 uur geopend.

Topfotografe signeert

Warmond n Meerdere kunstwerken uit de Maorie-cultuur zijn tot en met vrijdag 6 juli te zien en te koop in de galerie van ArtWise in de Dorpsstraat 86.

In januari van dit jaar startte Barend en Rebecca Elshout hun kunstonderneming ArtWise.com. Ze richten zich op Native Art uit West Canada (First Nations) en Nieuw-Zeeland (Maori). Op vrijdag 6 juli signeert Patricia Steur, behorend tot de fotografietop van Nederland, haar boeken in de galerie. De helft van de opbrengst uit de verkoop van de boeken komt ten gunste van een culturele bestemming in Teylingen. Wethouder Arno van Kempen is vanaf 12.00 uur aanwezig om het fotoboek in ontvangst te nemen. Meer op www.artwise.com.

Kinderburg beste bij schoolkorfbal

De leerlingen van De Kinderburg wonnen de meeste wedstrijden en zijn kampioen. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Het Trias-TOP schoolkorfbaltoernooi, gehouden op zaterdag 30 juni bij TOP/SolarCompleet, is gewonnen door basisschool De Kinderburg.

De zes zwemmers van de Columbiaan bij het NK. Foto: pr.

Na twee weken van training als voorbereiding op dit toernooi deden ruim 300 kinderen uit groep 3 tot en met 8 in 44 teams mee met het toernooi. Het hele programma werd in de ochtend gespeeld. Kinderen uit groep 1 en 2 konden 's ochtends meedoen aan een training die werd gegeven onder leiding van TOP kangoeroe-trainers. Er deden ruim 30 kinderen mee aan deze training. De korfballende kinderen, hun ouders, leerkrachten en overige supporters zorgden voor een gezellige sfeer op en rond het korfbalveld aan de Sportdreef.

De poulewinnaars waren Kinderburg 8, Kinderburg 7, Overplaats 4, Kinderburg 6, Kinderburg 5, Rank 2, Kinderburg 2, Springplank 3 en Startbaan 1. De prestigestrijd tussen alle scholen om de 34 jaar oude wisselbeker werd dit jaar geprolongeerd door de Kinderburg. Alle deelnemende kinderen kregen na afloop een medaille voor hun inzet. Ook werd door toernooisponsor Trias aan alle kinderen een ijsje uitgereikt.

Extra korfbaltrainingen

Kinderen die korfbal leuk vinden, maar nog geen lid zijn, kunnen tijdens de vakantie een email sturen naar tcjeugd@kvtop.nl met hun naam en geboortedatum. Zij kunnen aan het eind van of na de zomervakantie vrijblijvend een keer meetrainen of al aangeven dat ze lid willen worden. De kangoeroes van TOP (kinderen uit groep 1 en 2) trainen na de schoolvakantie elke zaterdag vanaf 1 september van 10.00 tot 11.00 uur. Iedereen is van harte welkom om eens vrijblijvend mee te trainen.

Haagse Ambtenaren SchietVereniging in de Bollenstreek bestaat 50 jaar

Teylingen n De Haagse Ambtenaren SchietVereniging schiet al bijna twintig jaar in Noordwijkerhout. Deze zomer bestaat de HASV vijftig jaar.

Hans Visser uit Voorhout is voorzitter. "Zes jaren geleden werkte ik op een van de ministeries in Den Haag en woonde net als mijn toenmalige chef in Voorhout. Dagelijks reisden wij met de trein op en neer toen hij mij eens voorstelde om mee te gaan op woensdagavond naar de Haagse Ambtenaren Schietvereniging, de HASV. Ik ben met Dick meegegaan en was snel verkocht. Het zal ooit met alleen maar ambtenaren begonnen zijn in Den Haag, maar dat is allang niet meer zo. De HASV heeft ook nooit een eigen clubgebouw gehad. Wij huren onze accommodatie sinds 1999 in Noordwijkerhout en schieten op de woensdagavond. Van onze leden is nog maar een heel klein deel echt zelf ambtenaar. Maar iets van de mentaliteit is wel gebleven. Onze leden zijn veelal rustige mensen van wie je niet verwacht dat ze lid zijn van een schietvereniging. Zij komen uit een groot gebied; van Wateringen tot Bennebroek, van Noordwijk tot Voorschoten en natuurlijk relatief veel uit de Bollenstreek."

Voor de meeste leden is het hun wekelijkse avondje uit. Ze komen binnen, nemen een kop thee of koffie. Praten even bij met elkaar. Ze zien elkaar tenslotte wekelijks. Daarna gaan ze individueel een uurtje schieten. Een aantal leden gaan daarnaast een paar zaterdagen per jaar samen op pad om mee te doen aan wedstrijden georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA). Ieder jaar eindigen ze in een paar disciplines in de top van Nederland.

Ook eens meekijken, meeschieten en de sfeer proeven op woensdagavond? Dat kan, maar wel even van te voren aanmelden via secretariaat@hasv.nl. Of kijk op www.hasv.nl.

Twee teams Dynamo kampioen Zuid-Holland

Op de foto de spelers en speelster: Lars, Gerard, Sem, Selina, Melanie en Sanne. De trotse coaches Alex en Maarten ontbreken. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Team 1 van BC Dynamo is kampioen van Zuid-Holland geworden. Na het behalen van het kampioenschap in het district, moest het badmintonteam de finales spelen in Rotterdam. Na een aantal zinderende partijen werd het team met drie overwinningen de winnaar.

Jochem, Joery, Luuk, Gerard en Tim. | Foto: pr. Foto: pr.

Als winnaar van Zuid Holland heeft het team vorig weekend meegedaan aan de Nederlandse Kampioenschappen in Zutphen en behaalde het een vijfde plaats.

Computer

Het jongensteam J4 van Dynamo Sassem (foto onder) in leeftijdsklasse boven 17 is, net als team 1, ook kampioen van Zuid-Holland geworden. Het team speelde ook in Rotterdam de finale om het kampioenschap. In een zinderende finale tegen Delft stond het 4-4, na acht partijen en in totaal vijf uur spelen. De computer moest uiteindelijk berekenen wie de winnaar werd. Met een minimaal verschil in punten mochten de vijf mannen van Dynamo de beker ontvangen.

Eerste zwarte band voor Kaizen

Stefan van Egmond, Robin Meijer en Johan Zagers. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Robin Meijer is geslaagd voor zijn zwarte band examen, en is hiermee is de eerste judoka van sportschool Kaizen die zijn zwarte band haalt.

Als jongetje van zes stapte Robin op de mat bij Jan Barends, toen nog Barends Sport. Ondanks dat hij voor zijn studie naar Utrecht verhuisden, bleef Robin de judo trouw en reist hij nog elke vrijdag op en neer tussen huis en judo.

Na jarenlang de bruine band te hebben gedragen, vond hij het tijd om examen te gaan doen voor zijn zwarte band. Anderhalf jaar geleden startte hij deze lange weg onder begeleiding van trainer Johan Zagers. Vooral het kata (verplichte demonstratie van werptechnieken) moest veelal beoefend worden. Naarmate de tijd vorderde werd het kata steeds beter en gaf Robin zich op voor het zwarte band examen.

Op zaterdag 30 juni moest Robin, voor het oog van een driekoppige jury (allen vijfde dan en hoger) met zijn judo-partner Stefan van Egmond het kata demonstreren, vrije werptechnieken en grondtechnieken. Na een uitstekend examen was de jury het unaniem eens: geslaagd voor de zwarte band.

Rein Stoel Nederlands kampioen vlinderslag

Voorhout n Rein Stoel (10) is tijdens het NK Minioren op zondag 1 juli Nederlands kampioen op de 50 meter vlinderslag geworden.

Op de 100 meter rugslag zwom hij naar het zilver. De zwemmer van de Columbiaan was met nog vijf clubgenoten naar Dordrecht afgereisd. Ook Tessa Hoogstraten, Charlene Ruiter, Sophie Adriaanse, Jamie Kenworthy en Boele Böhm zwommen mee en zorgden tijdens de in totaal 21 starts voor persoonlijke records en een flink aantal top tien noteringen. | Foto: pr.

4 t/m 11 juli

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: woord- en communieviering, voorganger: B. Prins

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 10.00 uur, geen viering

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. H.R. Betting

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Het Middenkoor, voorganger: M. Claassens

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, Heilig Avondmaal, voorganger: ds. J.W. van den Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, voorganger: M. Claassens

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur: voorganger: Ds. H.G.T. van Welie – Kaai

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: W.F. van Rijn

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zaterdag 19.00 uur, jeugd-bar, zondag 10.00 uur eredienst, 19.00 uur: genezingsdienst o.l.v. Jan Zijlstra

Wilt u in aanmerking komen voor een Cinema Floralis Arrangement (eten en filmbezoek voor 1 persoon), zorg dan dat uw oplossing uiterlijk zondag 8 juli binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl o.v.v. Puzzel.

De winnaar van de puzzel van week 26 is: M. Huijbers uit Voorhout.

De oplossing was: LENTEBOEKET

Rummikub bij Kaagweek

Rummikub tijdens de Kaagweek. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n De Vereniging van Warmondse Feesten (VWF) organiseerde in samenwerking met de KBO en de Zonnebloem op donderdag 21 juni een gratis spelletjesmiddag.

Pieter Wassenaar, voorzitter van de VWF, opende de middag met een korte toespraak. Onder het genot van koffie met koek, een borreltje en een bitterbal werd er een keuze gemaakt uit de gezelschapsspellen. Met elkaar werd er gesjoeld, rummikub en klaverjas gespeeld. De stemming zat er goed in op deze stormachtige middag. Het slechte weer had de meeste ouderen niet weerhouden om te komen en fanatiek de strijd aan te gaan.