De Teylinger

1 mei 2019

De Teylinger 1 mei 2019


Zeven koninklijke onderscheidingen

De zeven gedecoreerden en burgemeester Carla Breuer na afloop van de lintjesregen 2019. | Foto: MV Foto: pr.

Teylingen n De spreekwoordelijke bui was een flinke, dit jaar tijdens de lintjesregen. Maar liefst zeven inwoners uit Teylingen ontvingen een koninklijke onderscheiding voor hun inzet als vrijwilliger in verschillende functies. Piet Dahlkamp (Sassenheim), Wim Blom (Sassenheim), Henk Burger (Sassenheim), Ineke van der Zee-Sepers (Warmond), Caroline Dangerman – Bel (Voorhout), Lida Witteman – Angevaare (Voorhout) en Martin van Weeghel (Martin) zijn op vrijdag 26 april benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Lees meer op pagina 11.

Aanmelden voor Vrijetijdsfestival

Teylingen n Welzijn Teylingen organiseert zaterdag 15 juni het jaarlijks terugkerende Vrijetijdsfestival. Het festival biedt verenigingen in Teylingen de kans zich te presenteren aan de inwoners van Teylingen. Het doel van de dag is om naamsbekendheid te krijgen en nieuwe leden, sponsoren en vrijwilligers te vinden.

Om ook deel te nemen aan deze dag kunnen verenigingen zich aanmelden via de website van Welzijn Teylingen www.welzijnteylingen.nl onder het kopje Vrijwilligerswerk, Vrijetijdsfestival. Het festival wordt gehouden in Park Rusthoff in Sassenheim en duurt van 11.00 tot 16.00 uur. Deelname is gratis. Welzijn Teylingen zorgt voor publiciteit en een kraam waarin de vereniging zich kan presenteren. Deelnemers kunnen zich nog meer zichtbaar maken door het geven van demonstraties of optredens.

Foto: Piet van Kampen

Boek over
veteranen in
Teylingen

Over
gemis,
verlies
en troost'

Visie Seminarie
nog niet
vastgesteld

Koningsdag
door de
lens van...

Uitgeweid n NIMBY

Veteranenboek Teylingen: 'Kippenvel en ontroerend'

Auteur Joep Derksen overhandigt het eerste Veteranenboek Teylingen aan burgemeester Breuer. | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

Teylingen n Nadat de Voorhoutse auteur Joep Derksen al eerder een veteranenboek in Nieuwkoop en Lisse had uitgebracht is nu het 'Veteranenboek Teylingen' van 1940 tot 2020 van zijn hand verschenen. Op vrijdag 26 april ontving burgemeester Carla Breuer officieel het eerste exemplaar uit handen van de schrijver.

Door Piet van Kampen

Burgemeester Breuer was te gast in het Veteranencentrum in Sassenheim, waar 32 veteranen, 30 mannen en twee vrouwen van diverse leeftijden, aanwezig waren en in verschillende landen streden zoals Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea, Korea, Libanon, Cambodja en Bosnië. De burgemeester verklapte dat ze de verhalen vooraf al even had mogen lezen. "Kippenvel en ontroerend, een boek dat ook de kinderen en kleinkinderen van de veteranen zouden moeten lezen." Niet alleen zij, maar Breuer doelde ook op de jeugd in het algemeen. "Het moet overgedragen worden aan onze kinderen." In haar voorwoord in het boek: "Het zijn verhalen over onderlinge kameraadschap en verantwoordelijkheid. Over gemis, verlies en troost. Over onmacht en trots. En over het leven na de missie."

Heel bijzonder

Teuntje van Delft, voorzitter van de Stichting Zinsnede, waar Derksen ook bestuurslid van is, leidde de bijeenkomst in. Zij prees de schrijver, die er heel veel uren aan heeft besteed. "Het is een heel bijzonder boek, waarin veteranen nu hun oorlogsverleden met anderen willen delen. Ik voel gewoon dat er een stuk geschiedenis achter zit. Sommigen dachten 'moet ik dat nu allemaal vertellen? Er zijn zoveel mensenlevens verloren gegaan.' Ik ben u allen dankbaar dat u uw verhalen met ons hebt willen delen."

Belofte

Tijdens een ontmoeting met burgemeester Breuer liet deze aan Derksen weten na Lisse ook graag een veteranenboek over Teylingen wilde hebben. Ondanks wat financiële hobbels in de weg beloofde de schrijver dat het er zou komen. Met een financieel ruggensteuntje van de gemeente en het Coöperatiefonds van Rabobank Bollenstreek is het er gekomen. De auteur vertelt: "Dankzij tips van dorpsgenoten uit Sassenheim, Voorhout, Warmond en contacten tijdens de Veteranendag van vorig jaar heb ik de mensen kunnen benaderen. Mijn doel was om een inkijk in de belevingswereld van oorlogsveteranen te krijgen. Zij streden voor de veiligheid van miljoenen mensen. Ieder verhaal, met foto's, staat op zich en is uniek."

Veteranenboek Teylingen bevat 142 pagina's en is te koop bij Boekhandel Wagner in Sassenheim, Primera in Voorhout en Boek Kado en Zo in Warmond. De prijs bedraagt 12,50 euro.

Visie Groot Seminarie nog niet door raad vastgesteld

Warmond n De gemeenteraad heeft de integrale visie voor het Groot Seminarie nog niet vastgesteld. Bij een voorstel tot een wijziging staakten de stemmen. Er wordt nu in de volgende raadsvergadering opnieuw gestemd.

Door Nico Kuyt

Er werd vorige week langdurig over de visie gesproken in de raad. Er werden diverse voorstellen tot wijzigingen ingediend. Toen het eerste in stemming werd gebracht, een toevoeging van D66, rond onder andere het behoud van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden, de openbare toegankelijkheid van wandelpaden, het niet kappen van bomen tenzij bij uiterste noodzaak, behoud van groen en een na woningbouwdifferentiatie, stemden er evenveel raadsleden voor en tegen. Over de visie en de overige voorstellen tot wijziging, werd niet meer gestemd. Alles schuift door naar de eerstkomende vergadering. Dan zal er geen discussie meer gevoerd worden, maar wordt direct overgegaan tot stemmen. De reden dat de stemmen staakten was de afwezigheid van Joost van Doesburg (PvdA).

Gratis varen met de heere Schouten op 5 mei

Warmond n De klassieke salonboot De heere Schouten vaart tijdens Bevrijdingsdag, zondag 5 mei, gratis over het Joppe. Dit gebeurt ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de stichting die de eeuwenoude notarisboot beheert.

De salonboot is eigendom van de gemeente Teylingen en is sinds juni 2004 in de vaart als voetveer van Warmond (Koudenhoorn) of de Leidse Merenwijk (Tengnagel) naar de Zwanburger polder. Het voetveer wordt bediend door vrijwillige schippers die de wandelaars overzetten. Normaal geldt een tarief van 2 euro per wandelaar, maar vanwege het jubileum wordt op deze dag kosteloos overgezet.

De Zwanburger wandelroute geldt als een van de fraaiste wandelingen van Nederland en is in totaal ruim 7 kilometer lang, waarvan 1400 meter over de polder waar momenteel vele honderden pasgeboren weidevogels rondstappen.

De heere Schouten kan per overtocht 12 passagiers vervoeren. Het ranke scheepje is gebouwd in 1908 in Muiden en is prachtig gerestaureerd.

De salonboot is in de zomermaanden in de vaart op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag tussen 10.00 en 16.30 uur. Voor meer informatie over onder andere de opstapplaatsen, kijk op www.zwanburgerroute.nl.

Bewoner wil verkeersbord

Warmond n Een bewoner wil dat een in 2011 verwijderd verkeersbord op de Waagdam wordt teruggeplaatst. Volgens de bewoner leidt het missen van het bord tot overlast. Het gaat daarbij om een bord met het gewicht en de breedte van de voertuigen in de smalle Waagdam. Hij heeft in het verleden oud-wethouder Kees van Velzen hier meerdere malen op attent gemaakt. Door een dienstdoend ambtenaar is hem verteld dat het bord niet meer gemaakt wordt, maar daar is hij het niet mee eens. Naspeuring leerde hem dat zo´n bord nog gewoon in Oegstgeest staat, bijvoorbeeld op de Kwakelaan. Na acht jaar gemis van het bord heeft hij nu een brief gestuurd naar de gemeenteraad. (NK)

De Buitenplaats zorgt voor herdenkingsmonument

De leerlingen van groep acht van De Buitenplaats dragen de zorg voor het monument over aan groep zeven. | Foto: pr. Foto: MV

Warmond n Symbolisch wordt de 4-mei gieter overgedragen. Vorig jaar verzorgden de leerlingen van groep acht van basisschool De Buitenplaats het herdenkingsmonument aan de Herenweg. Dit jaar is het de beurt aan groep zeven.

De adoptie van het monument door een basisschoolklas is vijf jaar geleden ingezet door het lokale Comité 4-en-5 mei. Op die manier worden kinderen meer betrokken bij de herdenking, bevrijding en de lokale geschiedenis ervan.

Groep zeven plantte op donderdag 25 april nieuwe plantjes in de bloembakken. Deze week gaan ze het monument en de omgeving schoonmaken. In de voorgaande weken is al nieuw grind gestort en is de vlaggenmast opnieuw geschilderd. Alles voor een waardige herdenking op 4 mei.

Herdenking in Matthiaskerk

Het comité organiseert op zaterdag 4 mei een herdenking in de St. Matthiaskerk en aansluitend zijn de twee minuten stilte bij het herdenkingsmonument. Iedereen is uitgenodigd voor zowel de herdenking in de kerk als bij het monument. De bijeenkomst heeft geen kerkelijk karakter.

In de Matthiaskerk begint de herdenking om 19.00 uur. Leonardo Valiante speelt piano en het kleinkoor Mozaïek treedt op. Lezingen worden gegeven door Bernard Welten, oud-hoofdcommissaris van politie Amsterdam en door wethouder Arno van Kempen. Net als in vorige jaren dragen twee kinderen van groep zeven van De Buitenplaats zelfgeschreven gedichten voor.

Na de herdenking in de kerk lopen alle aanwezigen naar het monument aan de Herenweg. Daar speelt Harmonie St. Matthias vanaf 19.45 uur koraalmuziek. Na de twee minuten stilte en het zingen van het Wilhelmus houdt wethouder Van Kempen een korte overdenking en leest een leerling van De Buitenplaats een zelfgeschreven gedicht voor.

Kranslegging

Aansluitend aan de kranslegging kunnen alle aanwezigen hun eer betuigen aan de oorlogsslachtoffers. Er is een mand met bloemen waaruit iedereen een bloem kan pakken om bij het monument te leggen. Het staat daarnaast iedereen uiteraard ook vrij om zelf bloemen mee te nemen.

Woonstichting Stek volgt inflatiecijfer

Regio n Net als vorig jaar volgt woonstichting Stek ook in 2019 het inflatiecijfer voor de jaarlijkse huurverhoging. Het inflatiecijfer is dit jaar 1,6 procent.

'Wij zijn er voor de mensen met de laagste inkomens en betaalbaarheid is voor ons een belangrijk speerpunt. We zijn financieel gezond en willen niet meer huur vragen dan nodig", zegt bestuurder Hans Al. De HuurdersBelangenVereniging Bollenstreek (HBVB) had graag een lager huurverhogingspercentage gezien, maar gezien de stijgende kosten door onder meer de inflatie vindt Stek dat niet verantwoord.

Stek past de inflatieverhoging van 1,6 procent toe bij huurders van een sociale huurwoning met een huishoudinkomen tot 42.436 euro. Huurders van een sociale huurwoning met een huishoudinkomen hoger dan 42.436 euro en een huur lager dan 720,42 euro (scheefwoners), krijgen een inkomensafhankelijke huurverhoging van 5,6 procent (4 procent verhoging en 1,6 procent inflatie).

Met de HBVB is afgesproken dat scheefwoners met een huurprijs hoger dan 720,42 euro alleen een inflatieverhoging krijgen.

Stek Wonen is als woningcorporatie actief in Hillegom, Lisse en Teylingen (Warmond en Voorhout). Zij beheert ongeveer 6.700 woningen en 300 garages. Stek heeft onlangs een intentieverklaring voor een fusie met woningcorporaties Vooruitgang (Teylingen) en WNS (Noordwijk) ondertekend.

Bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke verhoging? Op www.stek-wonen.nl is het bezwaarformulier te vinden.

Windows 10 workshops door Seniorweb

Voorhout n De Bibliotheek Bollenstreek, vestiging Voorhout biedt in samenwerking met Seniorweb workshops over Windows 10 aan. Windows 10 is het nieuwste besturingssysteem van Microsoft. Tijdens deze workshops ontdekken deelnemers wat ze er zelf mee kunnen. Nieuw in deze reeks is de workshop over veiligheid en onderhoud.

De eerste workshop is op maandag 13 mei met als onderwerp 'De basis'. Cursisten worden meegenomen vanaf het bureaublad langs de belangrijkste onderdelen. Ze leren het bureaublad naar eigen wens in te delen en apps (programma's) toe te voegen en groeperen.

De overige workshops worden gegeven op 20 mei Bestandsbeheer, op 27 mei Internet, op 3 juni Veiligheid en onderhoud, op 17 juni Fotobewerking en op 24 juni Word.

De workshops van elk twee uur worden gehouden op maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in de bibliotheek in Voorhout (Herenstraat 48). Het maximum aantal deelnemers is zes. De groepen zijn klein, zodat iedereen de aandacht kan krijgen om de nieuwe vaardigheden te leren. Voor alle deelnemers staat een laptop klaar om te gebruiken tijdens de workshop.

De kosten per workshop zijn 7,50 euro voor leden van de Bibliotheek Bollenstreek en/of Seniorweb en 10 euro voor niet-leden. Deelname kan in alle vestigingen aan de balie van de Bibliotheek Bollenstreek geregeld worden en ook via www.bibliotheekbollenstreek.nl.

CDA-bijeenkomst over toerisme

Voorhout n Het CDA Teylingen organiseert op donderdag 16 mei een openbare themabijeenkomst bij De Tulperij (Oude Herenweg 16B) over de toekomst van het toerisme in de Bollenstreek. Vanaf 20.00 uur zijn belangstellenden van harte welkom aan de Oude Herenweg 16B in Voorhout. De bijeenkomst start om 20.15 uur met een rondleiding op het bloembollenbedrijf en De Tulperij. Aansluitend zal Theo Alkemade uit Noordwijk zijn kandidatuur voor de Europese verkiezingen nader toelichten. Marti van Beek, auteur van de in dit voorjaar verschenen Bollenstreek Reisgids, vertelt over de streek. Aanmelden kan tot en met dinsdag 14 mei via secretaris@teylingen.cda.nl.

Dierentehuis zoekt collectanten

Regio n Dierentehuis Stevenshage houdt van 10 tot en met 15 juni de jaarlijkse huis-aan-huis collecte. De opbrengst hiervan is nodig om de medische basiskosten voor de asieldieren te dekken. Het gaat dan bijvoorbeeld om castraties en sterilisaties, waardoor het aantal asieldieren niet toeneemt. Stevenshage vangt onder andere zwerfdieren uit Teylingen op. Meer informatie via www.dierenasielleiden.nl.

Hooghe Bergh blij met duofiets

De bewoners en medewerkers van de Hiighe Bergh willen alle sponsoren en donateurs bedanken voor hun bijdrages voor de aanschaf van de duofiets. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De cliënten van de Hooghe Bergh, onderdeel van s'Heerenloo, hebben vorige week een nieuwe duofiets in ontvangst genomen. Op initiatief van Willemiek en Marlinda den Haan, die een sponsoractie gekoppeld hadden aan hun deelname aan de Vierdaagse van Nijmegen, werd het eerste geld bijeengebracht. En mede dankzij een bijdrage van de Protestantse Kerk Voorhout en de sponsoring van Fonds 1818, De Vrienden van de Willem en het Jacoba van Beierenfonds, kon de fiets onlangs aangeschaft worden. Het is voor de cliënten een grote meerwaarde om lekker buiten te zijn, te bewegen en een 'één-op-één-activiteit' te doen.

'Toeristen doen tegenwoordig alles voor het perfecte plaatje'

Deze toerist maakt keurig een foto vanaf een afstand. | Foto: Lotte Zoet Foto: Lotte Zoet

Regio n De bollenvelden met de prachtige bloeiende bloemen zijn een van de bekendste bezienswaardigheden in Nederland en in de Bollenstreek. Het is dan ook niet gek dat daar elke dag honderden toeristen op afkomen. Alles voor de perfecte foto, zelfs als dit betekent dat de velden vernield worden. Om dat te voorkomen zijn er in de weekenden van april voor het eerst ambassadeurs ingezet. Zij moesten de toeristen bewust maken van hun gedrag.

Door Lotte Zoet

Veertig vrijwilligers hebben zich de afgelopen weken ingezet. De ambassadeurs wijzen de toeristen erop dat ze niet in de velden mogen staan. Een van de ambassadeurs is Tineke van Berkel uit Hillegom: ''Samen met andere vrijwilligers willen wij ervoor zorgen dat toeristen zich bewust worden van het feit dat ze op iemands privé-eigendom staan. Wij leggen ze uit dat ze met respect om moeten gaan met de velden en er niet in mogen lopen. De meeste toeristen luisteren met veel aandacht naar ons verhaal en houden zich ook aan de regels. Sommige toeristen zijn erg verbaasd als we vertellen dat de velden privégebied zijn.''

Perfecte plaatje

Door de komst van sociale media willen steeds meer mensen het perfecte plaatje schieten in de velden. Van Berkel merkt dit ook: ''Mensen doen tegenwoordig alles voor een mooie foto. Door dit te delen met veel volgers krijgen die het idee dat het wel goed is om in de velden te staan. Dit is erg jammer om te zien. Instagram en Facebook hebben tegenwoordig veel invloed. We hopen dat dit, naar mate de tijd vordert, steeds minder gaat worden.''

Begrip

De Voorhoutse bollenkweker Dennis Zonneveld ziet de bezoekende toeristen als promotie voor het vak. Al snapt hij ook dat zijn collega's niet blij zijn met al die fotografen in hun velden. ''Toeristen komen uit de hele wereld kijken naar mijn bloemenveld, dat geeft altijd wel een goed gevoel. Gelukkig heb ik nog niet veel last gehad van bezoekers die het veld in lopen, maar ik snap dat dit voor andere kwekers een groot probleem kan zijn. Het is nooit goed om je werk vernield te zien worden. Ik hoop dat de toeristen dit ook steeds meer gaan begrijpen.''

Volgend jaar

De ambassadeurs waren alle weekenden van april actief in de Bollenstreek. Van Berkel: ''Het leuke van ambassadeur zijn is dat we aan de praat raken met mensen vanuit de hele wereld. Daar krijg je veel energie van. Het is ook leuk om te merken dat toeristen geïnteresseerd zijn in het verhaal over de velden. We gaan kijken wat we volgend jaar nog beter kunnen doen om nog meer mensen tussen de bloemen vandaan te houden.''

Waarschuwingsborden bij pontje Zijldijk

Warmond n Om de veiligheid voor de fietsers te verhogen zijn op de Zijldijk nabij het pontje twee waarschuwingsborden 'fietsers' geplaatst.

Door Nico Kuyt

James Taghavi, de schipper van het pontje had recent een het verzoek gedaan om maatregelen te nemen. Langs de afmeerplaats wordt in zijn ogen veel te hard gereden op de Zijldijk door gemotoriseerd verkeer, juist daar waar de wachtende fietsers staan opgesteld in afwachting voor de overzet of tijdens het verlaten van de veerpont. B&W heeft het bekeken en constateerde dat op deze locatie geen ongevallen bekend zijn. Ook is volgens B&W de locatie vanaf beide kanten zeer overzichtelijk voor alle weggebruikers. Als attentieverhogende maatregel om de weggebruiker te wijzen op dit specifieke punt aan de Zijldijk, zijn wel inmiddels de twee borden geplaatst.

Alzheimer Café over lichamelijke verzorging

SASSENHEIM n In het Alzheimer Café in Sassembourg (Jan van Brabantweg 1) is op maandag 13 mei om 19.30 uur een informatieavond. Tijdens deze avond worden tips en trucs gegeven bij de lichamelijke verzorging van mensen met dementie.

Yvonne Martens gaat in gesprek met Wilma Vrolijk. Zij is verzorgende in een thuiszorgteam dat gespecialiseerd is in het verzorgen en begeleiden van mensen met dementie die nog thuis wonen.

Het Alzheimer café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden, hulpverleners en andere geïnteresseerden. Inloop vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie, bel naar Wil van der Kwaak op 06-46033996.

Herinrichting speelplek

Teylingen n De gemeente Teylingen wil dat speelplekken veilig, aantrekkelijk, uitdagend, toegankelijk en vooral heel leuk zijn. Dit jaar worden verschillende speelplekken gerenoveerd.

De gemeente gaat de speelplekken aan de Postkoets 15 en Willem Warnaarlaan 15 (Sassenheim), en Foeliezoom 42 en Griegplantsoen 3 (Voorhout) renoveren. Omwonenden van de betreffende speelplek hebben hierover een brief ontvangen. De gemeente betrekt hen bij het ontwerpen van de speelplek. Bij het maken van de nieuwe plannen voor de speelplek heeft de gemeente drie uitgangspunten: natuurlijk spelen (natuurlijke uitstraling), informeel spelen (niet alleen toestellen, ook natuur) en participatie (kinderen en omwonenden denken mee bij het ontwerp).

Alle kinderen en ouders kunnen via een online enquête op www.teylingen.nl hun wensen en tips achterlaten. De uitkomsten worden verwerkt tot een wensenlijst. Een leverancier van speeltoestellen maakt aan de hand hiervan drie ontwerpen. Deze worden vervolgens op www.teylingen.nl geplaatst, zodat omwonenden hun stem kunnen uitbrengen op het ontwerp dat zij het best vinden. Het ontwerp dat de meeste stemmen krijgt, wordt uiteindelijk aangelegd.

Zeven keer klinkt 'Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd..'

Foto: pr.

Teylingen n Zeven inwoners hebben op vrijdag 26 april een koninklijke onderscheiding ontvangen tijdens de nationale Lintjesregen. Het gaat om drie inwoners uit Sassenheim, drie inwoners uit Voorhout en een inwoner uit Warmond.

In een bomvolle raadszaal in het Bestuurscentrum in Voorhout was het voor de aanstaande gedecoreerden al snel duidelijk dat het vandaag niet ging om een bespreking of een dagje dierentuin. Het zijn de bekende smoezen waarmee de familie ieder jaar de verrassing zo lang mogelijk in stand houdt.

Burgemeester Carla Breuer opende de uitreiking. "Het is een bijzondere dag, met een soort regen waar ik het meest blij van word. Tijdens de voorbereidingen hebben we van allemaal enthousiaste aanvragers de verhalen over u als vrijwilliger gehoord. Veel van u zullen denken dat wat u doet, 'gewoon is'. Maar het is niet gewoon. Vrijwillig betekent vaak niet vrijblijvend. U zet zich in met een groot hart, een creatief brein en organisatietalent. En regelmatig heeft u een agenda van elastiek. De meest actieve vrijwilligers - zo zien wij voortdurend- doen er vaak nog dingen bij als het ze gevraagd wordt. U bedenkt, u regelt, u inspireert. Als gemeente zijn wij blij met u, net als dat de verenigingen dat zijn. We zetten u daarom heel graag tijdens deze bijzondere regen in het zonnetje."

Piet Dahlkamp (79) - Sassenheim

"Onze vader is geen wereldverbeteraar,' schrijven de dochters van Piet Dahlkamp in hun aanvraag. "Maar voor honderd mensen heeft hij in de afgelopen jaren wel het verschil gemaakt."

Sinds 2002 reist de Piet Dahlkamp namelijk zes weken per jaar naar Gambia, waar hij mensen en gezinnen in nood helpt en ondersteunt. Het hele jaar door is hij bezig om financiële ondersteuning te werven voor zijn project, onder andere door het geven van presentaties tijdens de vieringen in de Pancratiuskerk. Van dit geld koopt hij materialen voor reparatiewerkzaamheden, rijst en overige voedingsmiddelen, medicijnen, schooluniformen voor kinderen en betaalt hij schoolgeld zodat de kinderen onderwijs kunnen genieten. Hij helpt ook de lokale bevolking om door middel van de aanschaf van materialen een eigen inkomen te creëren.

Vanaf 1988 is de heer Dahlkamp vrijwilliger bij de Pancratius Parochie in Sassenheim, waar hij lid is van het collectanten- en het kostersteam.

Ook is Piet Dahlkamp sinds 2005 vrijwilliger bij de Bridgeclub in Teylingen, waar hij wedstrijdleider is bij de bridgecompetities op de vrijdagmiddagen, de computerondersteuning van de club verzorgt, de prijzen inkoopt en reparaties aan elektronische apparatuur uitvoert.

De heer Dahlkamp is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Wim Blom (80) - Sassenheim

Wim Blom verricht een groot aantal vrijwilligersactiviteiten. Zo is hij vrijwilliger bij de Stichting Sportpromotie Teylingen, waar hij secretariaat voert en gastheer is bij de bijeenkomsten van het Sportcafé. Ook is hij vrijwilliger bij het Bloemencorso Bollenstreek waar hij rondleiding verzorgt tijdens de opbouwdagen van het corso. Sinds 2009 is hij actief als vrijwilliger bij de Eendenkooi in Warmond waar hij zich bezig houdt met de coördinatie van rondleidingen aan geïnteresseerden, de financiële controle van het bestuur, het beheer in de eendenkooi zelf en was hij medeopsteller van een boek over de historie van de eendenkooi.

Verder was hij van 1977 tot 1991 vrijwilliger bij de Zwemvereniging Sassenheim, van 2007 tot 2016 bestuurslid van de Stichting Oud Sassenheim, van 1997 tot 2010 vrijwilliger bij Panorama Tulipland en van 1996 tot 2018 vrijwilliger bij de Sassenheimse Tennis Vereniging.

De heer Blom is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Henk Burger (72) - Sassenheim

Vanaf het moment dat Henk Burger in 1990 in Sassenheim kwam wonen is hij actief betrokken geweest bij de Protestantse Gemeente Sassenheim (PGS), en voorheen bij de Hervormde Kerk Sassenheim. De PGS is in 2007 ontstaan uit een fusie van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Kerk, beiden in Sassenheim.

Vanaf 1992 is Burger secretaris van de Raad van Kerken in Sassenheim. In deze hoedanigheid bereidt hij de vergaderingen voor en notuleert deze en onderhoudt de contacten met alle kerkbesturen en werkgroepen in Sassenheim. Van 1995 tot 2007 was hij Lid van de Kerkvoogdij van de toenmalige Hervormde Kerk in Sassenheim, die alle financiële zaken regelt die met de kerk te maken hebben, alsmede het beheer en onderhoud van de gebouwen en de begraafplaats. Van 2007 tot 2010 was hij lid van het College van Kerkrentmeesters die de werkzaamheden van de voormalige Kerkvoogdij voortzette. Vanaf 2009 is hij secretaris van het bouwteam Julianakerk Sassenheim en het nieuw Kerkelijk Centrum Dorpskerk, waarbij de heer Burger zich heeft ingezet voor de renovatie van de Julianakerk en de bouw van een nieuw kerkelijk centrum bij de Dorpskerk in Sassenheim.

De heer Burger is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Ineke van der Zee – Sepers (77) - Warmond

Sinds 1992 is Ineke van der Zee bestuurslid en sinds 20 jaar voorzitter van Koninklijke NVVH Vrouwennetwerk, afdeling Sassenheim. De afgelopen jaren heeft de vereniging een stabiel ledenbestand en heeft zich uitgebreid in een groot deel van de Bollenstreek. Mevrouw Van der Zee leidt de vergaderingen van de vereniging, neemt deel aan bijna alle culturele en sociale activiteiten die de vereniging organiseert en draagt de verantwoordelijkheid voor een goed verloop van de verschillende activiteiten en evenementen.

Van 1998 tot 2018 was mevrouw Van der Zee vrijwilliger bij het Oude Raadhuis in Warmond, waarbij zij de uitnodigingen voor de regelmatige exposities van kunstvoorwerpen verzorgde en verspreidde.

Mevrouw Van der Zee is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Caroline Dangerman – Bel (58) - Voorhout

Caroline Dangerman is sinds 1977 vrijwilliger bij voetbalvereniging Foreholte in Voorhout. Zij begon als jeugdleidster en heeft later de damesafdeling bij Foreholte opgericht, waarvan zij ook leidster en eerste secretaris werd. Ook heeft zij een belangrijke rol gespeeld in het kantinebeheer van de vereniging. Momenteel is zij ook secretaris van het hoofdbestuur en fungeert zij regelmatig als gastvrouw bij de thuiswedstrijden.

Vanaf 1980 is mevrouw Dangerman vrijwilliger bij toneelvereniging Cultuur Verheft in Voorhout. Behalve dat zij deel uitmaakte van de theatergroep zette zij zich in bij diverse activiteiten zoals dorpsfestiviteiten, poppenkastvoorstellingen, en had zij zitting in het bestuur. Op dit moment is zij actief als regisseur.

Verder is mevrouw Dangerman sinds 2000 vrijwilliger bij de Parochie St. Maarten, kern Bartholomeus in Voorhout waar zij onder andere de kindernevendiensten organiseerde. Ook is zij verbonden aan de verspreidingsgroep van het parochieblad, is ze lector en actief bij de organisatie van de 4-mei herdenkingsdienst in de Bartholomeuskerk.

Mevrouw Dangerman is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Lida Witteman – Angevaare (69) - Voorhout

Van 1981 tot 1996 was Lida Witteman vrijwilliger bij Zwemvereniging De Columbiaan. Als penningmeester heeft zij in het begin een gedegen administratie systeem neergezet. Verder was zij een deskundig gesprekspartner met de gemeente als het ging om het verkrijgen van subsidies en het vervoer naar zwembaden in de omgeving toen Voorhout en Sassenheim nog geen zwembaden hadden. Ook was zij inzetbaar bij het wedstrijdsecretariaat en bij wedstrijden.

Vanaf 1997 is mevrouw Witteman bestuurslid bij het Voorhouts Kamer Koor. Zij was betrokken bij de oprichting van de vereniging en heeft een grote bijdrage geleverd aan het regelen van de statuten. Momenteel houdt zij zich als secretaris onder andere bezig met het werven van donateurs en sponsors, het mede organiseren van concerten en het verzorgen van de pr. en de communicatie, zowel extern als met de leden.

Mevrouw Witteman is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Martin van Weeghel (50) - Voorhout

Sinds 1984 organiseert Martin van Weeghel, samen met andere vrijwilligers, geheel zelfstandig alle radio-uitzendingen van Radio Norvicus, de huisradio van zorginstelling Jeroen in Noordwijk. De bewoners van Jeroen genieten al jarenlang van deze radioprogramma's. De uitzendingen zijn dagelijks. De heer Van Weeghel zorgt onder andere voor de samenstelling van de programma's, de programmering, het klaarzetten van de uitzendingen, het verzorgen van de techniek, de redactionele werkzaamheden en de eindredactie. Sinds medio jaren '90 is Van Weeghel voorzitter van de Stichting Radio Norvicus. Ook houdt hij zich bezig met het werven van donoren en sponsoren waardoor de continuïteit van de stichting gewaarborgd is.

Tevens is de heer Van Weeghel sinds 2012 penningmeester van Club Pan European Nederland, een landelijke motorrijdersvereniging, en was hij van 1989 tot 1999 bestuurslid van de Noordwijkse volleybalvereniging.

De heer Van Weeghel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

lintjesregen

Sterker naar de brugklas met 'Plezier op school'

Regio n Voor aanstaande brugklassers die problemen ervaren in het contact met leeftijdsgenoten, organiseert GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd dit jaar opnieuw de tweedaagse zomercursus 'Plezier op school'. De cursus is in augustus in Leiden en Lisse. Doel van de cursus is de jongeren te helpen om met meer plezier en zelfvertrouwen naar het middelbaar onderwijs te gaan.

Veel jongeren vinden het spannend om naar de middelbare school te gaan. Ook jongeren die gepest zijn of moeite hebben met contact met leeftijdsgenootjes. Daarom is de cursus 'Plezier op school' ontwikkeld. Tijdens deze tweedaagse cursus komen de jongeren in een groep met leeftijdsgenootjes die ook voor het eerst naar de middelbare school gaan.

Sociale vaardigheden trainen

In de groep vinden de jongeren steun en erkenning bij elkaar. Door sociale vaardigheden te trainen staan zij steviger in hun schoenen en kunnen zij een goede start maken op de nieuwe school. Contact leggen met anderen is een belangrijk onderdeel van de cursus. Hoe zet je de eerste stap? Hoe begin je op je eerste schooldag een gesprekje in de pauze? Hoe houd je een gesprek op gang? Ook moeilijke situaties, zoals omgaan met pesterijen, komen aan bod.

Door het grote succes van de afgelopen jaren wordt de cursus deze zomer weer op verschillende plaatsen aangeboden: het Bonaventura College in Leiden (Mariënpoelstraat 6) en het Fioretti College in Lisse (Sportlaan 3). De cursus bestaat op beide locaties uit twee cursusdagen, op 29 en 30 augustus van 9.00 tot 16.15 uur. De ouderavond is op een avond voorafgaand aan de cursus.

Aanmelden kan tot 20 juni, kennismakingsgesprekken zijn voor de zomervakantie. Voor meer informatie en aanmelden, mail naar preventie.kinderenenjeugd@rivierduinen.nl.

Historische Kring in klas over 'In vrijheid kiezen'

De HKV gaf onder andere een gastles aan groep acht van de Antoniusschool. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Nederland herdenkt op 4 mei de slachtoffers van oorlogsgeweld en op 5 mei vieren we vervolgens onze vrijheid. Het thema dat dit jaar door het Nationaal Comité 4 en 5 mei wordt voorgesteld is 'In Vrijheid Kiezen'. Met dit motto in gedachten hebben vrijwilligers van de Historische Kring Voorhout (HKV) vorige week gastlessen verzorgd voor de groepen acht van de Voorhoutse basisscholen.

Aan bijna tweehonderd leerlingen is verteld wat de Tweede Wereldoorlog betekende voor hun grootouders en overgrootouders die in Voorhout woonden. Vanaf de mobilisatie in 1939, die in een aantal aspecten ontwrichtend was voor het dorp omdat leerkrachten, dokters en andere essentiële beroepen onderbezet raakten. Maar ook de Duitse inval waarbij het nabijgelegen vliegveld Valkenburg het zwaar te verduren kreeg en waarbij ook enkele Voorhoutse slachtoffers te betreuren zijn.

De bezettingstijd kenmerkte zich met allerlei beperkingen. Spertijd, verduisteringen, oproepen voor werkzaamheden voor de bezetter of transport naar Duitsland om daar in de industrie te werken. Ook daarbij vielen Voorhoutse slachtoffers. Onderduiken was een manier om aan deze 'Arbeitseinsatz' (tewerkstelling, red.) te ontkomen, een weg die door menig Voorhouter gekozen werd. Ons koperen geld werd in beslag genomen om gebruikt te worden voor granaathulzen en kogels. De klokken in de kerken, de BNS en in het raadhuis werden met hetzelfde doel gevorderd. Zelfs de brandweerauto, de trots van het Voorhoutse korps, werd in beslag genomen en ging dienstdoen in het Duitse Detmold. In een speciale 'Dwars Op Junior' staat een stuk Voorhoutse oorlogsgeschiedenis beschreven. De groep acht leerlingen hebben allemaal na de gastles een exemplaar van dit tijdschrift meegekregen.

Herdenking

Op 4 mei vindt om zeven uur 's avonds de gemeentelijke herdenkingsplechtigheid plaats in de Bartholomeuskerk, gevolgd door de plaatselijke dodenherdenking om 20.00 uur op het Raadhuisplein. Daarbij zullen leerlingen van groep acht van de Andreasschool dit jaar een belangrijke rol spelen.

De Historische Kring Voorhout (HKV) verzorgde voor het derde jaar deze gastlessen en hoopt dit ook volgende jaren te kunnen doen. Daarbij zal de herdenking en viering in 2020 een speciaal karakter krijgen, omdat het dan 75 jaar geleden is dat we bevrijd zijn. Hiervoor wordt momenteel samen met de Oranjevereniging Voorhout (OVV) een programma samengesteld.

Dierenopvang De Stravershoeve ontvangt donatie van Herenstraat 63

Frédérique Stravers-Leenheer (derde van links) neemt de cheque in ontvangst van Ria (tweede van links) en Arie van Werkhoven van Herenstraat 63. | Foto: pr. Foto: pr.

SASSENHEIM n De familie Stravers-Leenheer zorgt met een aantal vrijwilligers voor dieren uit Teylingen. Om de paarden, honden en katten een droog en beschermd onderkomen te bieden, zijn blokhutten nodig. Kringloopwinkel Herenstraat 63 uit Voorhout doneert 1.500 euro aan dit goede doel.

Aan de Menneweg in Sassenheim woont de familie Stravers. Ton, Frédérique en Kayleigh houden van dieren. Ze wonen in een boerderij, waar zij ruimte hebben om dieren te houden. Honden en paarden vinden daar hun thuis, maar er is een doel bijgekomen: opvang voor dieren die in nood zijn en hulp kunnen gebruiken.

Doeners

De familieleden Stravers zijn doeners. Frédérique en Ton hebben een Esso tankstation in Teylingen, waar Frederique vier dagen per week werkt. Daarnaast volgt zij de HBO Studie Expert Ruitercoach, waarmee zij in de toekomst ook mensen met problemen wil gaan ondersteunen. "Mijn passie is het helpen van mens en dier, daar word ik zelf blij van," zegt Frederique. Ton is de technische man. Hij is handig, van alle markten thuis en staat altijd voor iedereen klaar.

Ook in Teylingen komen soms dieren in nood. Vaak komt dat ook doordat de eigenaren problemen hebben of overlijden. Via de wijkagent en de dierenbescherming kunnen deze dieren dan een tijdelijk thuis vinden bij de familie Stravers, want het zoeken naar goede herplaatsingsadressen is ook een doel van Frédérique. "Ik ben constant op zoek naar manieren om dit alles te organiseren en realiseren. Werken op het tankstation, het organiseren van dierenopvang, het runnen van en werken op de boerderij, zoeken naar donaties, studeren, paardrijlessen geven in het weekend, netwerken, contacten onderhouden. Het is best druk. En we hebben ook nog mooie plannen voor de toekomst. Maar ik hou van bezig zijn."

Dierenliefde

Ondertussen wonen er vijf paarden en pony's, een flink aantal katten en honden, wat konijnen en kippen op de boerderij. Zij hebben verzorging en een slaapplaats nodig. Gelukkig zijn er meer mensen met een hart voor dieren, die de familie helpt met de dagelijkse zorg. Deze tien hulpkrachten zijn enthousiaste en betrokken vrijwilligers van 16 tot 75 jaar. Samen maken zij de Stravershoeve tot een plek voor iedereen om van te kunnen genieten.

De familie financiert alles zelf en is constant op zoek naar manieren om geld en spullen bij elkaar te krijgen om een goede verzorging van de dieren te kunnen waarborgen. Donaties in de vorm van dierenvoer, dekens, voerbakken en het betalen van de dierenarts-rekening zijn heel welkom. Afgelopen jaar heeft het onstuimige weer een zware wissel getrokken op de bestaande kennels. De deuren van de houten blokhutten zijn los gewaaid en de kozijnen zijn kapot. Ze zijn aan vervanging toe. En daar kan de Kringloop Herenstraat 63 in Voorhout wat aan bijdragen.

Arie en Ria van Werkhoven van de Kringloop Herenstraat 63 bezochten De Stravershoeve met een cheque van 1.500 euro. Met dat bedrag kan een grote blokhut worden aangeschaft. Samen met enkele vrijwilligers werd de cheque officieel in ontvangst genomen.

Donatie aanvragen

Ook een aanvraag doen voor een vereniging of stichting? Lever een schriftelijk verzoek in bij de winkel in Voorhout (Herenstraat 63). In dit verzoek kunnen aanvragers aangeven voor welk doel de aanvraag wordt gedaan en waarvoor de donatie wordt aangevraagd. Vergeet ook niet om contactgegevens te vermelden.

Cursus Politiek Actief succesvol afgerond

Teylingen n De afgelopen vijf weken hebben 25 inwoners van Teylingen deelgenomen aan de vierde cursus Politiek Actief die de gemeente Teylingen in samenwerking met ProDemos organiseerde. Op donderdagavond 25 april was de afsluiting en kregen zij hun certificaat uitgereikt. In september start een nieuwe cursus.

De laatste bijeenkomst was voor de vergadering van de gemeenteraad. De cursisten werd gevraagd een pitch te geven over wat ze hebben opgestoken van de cursus en wat ze ermee gaan doen. De cursisten waren in hun pitches enthousiast over Politiek Actief. Vooral de avond over speeddaten en debatteren is velen bijgebleven. Voor meerdere cursisten bleek de cursus een aanleiding om de eerste stap te zetten richting de politiek, terwijl ze voor die tijd niet goed wisten hoe ze dit moesten aanpakken.

Raadsadviseur Lisanne Korteling: "Het is voor de samenleving erg belangrijk dat mensen politiek actief zijn. Niet alleen als raadslid, maar ook op andere (bestuurlijke) plekken kunnen inwoners hun politieke interesse en invloed uitoefenen. Met deze cursus proberen we mensen hiervoor te interesseren."

Nieuwe cursus

In september en oktober organiseert de gemeente Teylingen opnieuw de cursus Politiek Actief. In de cursus, onder leiding van een cursusleider van ProDemos, kunnen inwoners hun kennis over de politiek in het algemeen vergroten. Ook krijgen zij uitleg over de gemeentelijke politiek en worden vaardigheden als debatteren getraind. De cursusleider wordt ondersteund door mensen die al actief zijn in het Teylingse bestuur, zoals de burgemeester, raadsleden en de griffier.

Deelnemers van de cursus moeten minimaal vier avonden bijwonen. Er kunnen 25 personen deelnemen aan de cursus. Aanmelden kan tot 1 augustus bij de griffie van de gemeente Teylingen via de telefoon 14 0252 of e-mail: griffie@raadteylingen.nl. Na aanmelding neemt een medewerker van de griffie contact op om kort te spreken over de motivatie.

Hans Visser: 'Die gozer heeft de pin uit een handgranaat getrokken'

veteranen n Voorafgaand aan Bevrijdingsdag mag De Teylinger exclusief drie verhalen publiceren uit het nieuwe Veteranenboek Teylingen. Hans Visser (63) werd in 1979 uitgezonden naar Libanon. 'De grens tussen held en oorlogsmisdadiger is flinterdun.'

Tekst: Joep Derksen

"De achternaam van mijn jongens was voor mij hun voornaam. Zij noemden mij; 'Luit'". | Foto: pr.

Dat Hans Visser een militaire carrière volgde, is eigenlijk de 'schuld' van zijn moeder. "Zij verbood mij om te spelen met pistooltjes en geweertjes. Ik mocht geen cowboytje of soldaatje spelen. Wat is er dan logischer, dan dat je naar de Koninklijke Militaire Academie (KMA) gaat?'' Wat trok u zo aan? "Allereerst moest ik in dienst. De dienstplicht was voor mij onontkoombaar. En als je dan toch gaat, doe het dan goed: de infanterie. Daar kun je echt schieten. Tot frustratie van mijn moeder. Ik schoot bovendien niet onaardig, dus ze waren bij nog blij met mij ook.'' Visser vervolgt: "De infanterie was ontzettend veelzijdig; ze werkten met iedereen samen.'' En samenwerking was echt nodig in Libanon. "Wij waren in onze opleiding voorbereid op de Koude oorlog, een twee-partijen-conflict. Maar hier waren drie partijen in het spel: de Palestijnen in het noorden, Israël in het zuiden en wij in het midden. En we moesten allebei opeens te vriend houden. Maar niet ten koste van alles natuurlijk.''

Visser was net klaar met zijn opleiding aan de KMA en maakte zich in 1978 samen met de andere jongens klaar om op kerstverlof te gaan. Tot een helikopter landde bij de kazerne in Assen. Een generaal stapte uit om mee te delen, dat de Charlie compagnie van het 43e Pantserinfanteriebataljon ook was aangewezen om naar Libanon te gaan. De mannen behoorden tot de allereerste Nederlandse lichting, die onder de VN-vlag naar Libanon werd gestuurd om daar de vrede te handhaven. Het bleek een wespennest te zijn; daar kwam Visser al gauw achter.

Op 10 maart 1979 vlogen 600 militairen in twee Boeings 747 naar Beiroet. Ze werden daarna op verschillende locaties in Libanon gepositioneerd. "We reden in colonne, in open Franse vrachtwagens, naar het zuiden en daar zwermden we uit. De helft van mijn peloton; de Alpha- en Bravogroep werd elders ingezet voor het beveiligen van de mortieren van het bataljon. De rest van het peloton verbleef in feite als 'vliegende keep' op de CP van de Charlie Compagnie. We hadden onze eigen voertuigen, maar meestal liepen we patrouilles buiten de gebaande wegen.''

Verdedigd

Het UNIFIL Head Quarters (HQ) lag aan zee en vreemd genoeg ten zuiden van en buiten het gebied dat door UNIFIL bataljons was bezet. De Charlie compagnie, ook gelegen aan de kust, was de dichtstbijzijnde militaire eenheid op negen kilometer afstand. "Het HQ lag net buiten het bereik van de mortieren van ons bataljon. Terwijl de christelijke milities van Haddad er vlak naast lagen. Het HQ was daardoor chantabel. En dat gebeurde regelmatig." Op 29 maart vond er een mortierbeschieting plaats, waarbij een dode en twee zwaargewonden vielen. "Later zag ik de prefab, waar de granaat door het dak was gekomen voor hij ontplofte. Een opgedroogd bloedbad.''

De situatie escaleerde, toen begin april bekend werd gemaakt, dat het Libanese leger pelotons van eigen soldaten af ging vaardigen naar alle VN-bataljons. "Majoor Haddad was er erg boos over en hij liet weten, dat als de Libanezen kwamen, hij alle helikoptervluchten richting het hoofdkwartier zou verstoren. Wij hoorden niks van die dreigementen, maar kregen plots de opdracht om met een YP408 en met een TOW (een antitankraketwapen) het hoofdkwartier te versterken. Om daar te komen moesten we langs een road block van Haddad. Daar stonden zestienjarigen met Kalasjnikovs, maar als wij onze .50 mitrailleur op hen richtten waren ze erg meegaand.''

Helikopter vermist

Op 500 meter afstand van het UNIFIL hoofdkwartier lag het dorpje Naqoura, dat in handen was van de milities van Haddad. "We kregen de mededeling, dat we onze posities aan de kustweg aan de rand van de compound in moesten nemen, omdat er een helikopter werd vermist. Na enige tijd hoorden we een heli over zee aankomen. Op het moment dat die bijna de kustlijn passeerde, kwam er een vuursalvo vanuit Naqoura richting die helikopter. Op dat moment vuurde mijn boordschutter een salvo in de richting van het dorp. Na drie salvo's stopte het vuur richting de helikopter. In vijftien seconden leek alles voorbij. De helikopter zwabberde, draaide om en vloog weg, maar de bemanning had het overleefd.'' Had u geen toestemming gevraagd om te reageren? "Dat had gemoeten, maar het direct terugschieten was de beste reactie. Hadden we toestemming moeten vragen, dan was die helikopter eraan gegaan.''

"Tien minuten later kwamen twee mannen vanuit het dorp aanlopen richting het hoofdkwartier. Recht op ons af. Een van de twee had een kalasjnikov op zijn rug en wat handgranaten. Samen rolden ze een drumdraad af. Ze weigerden te luisteren naar het bevel om te stoppen. Visser: "Op twintig meter afstand van Soldaat V. vuurde hij enkele waarschuwingsschoten over de mannen heen. Een van die twee draaide zich om en greep naar zo het leek een handgranaat. Soldaat V. zette zijn Uzi op automatisch en schoot in één keer de rest van zijn magazijn leeg. Beide mannen vielen neer; de man met de handgranaat was dood.''

Trillen

Dit leidde direct weer tot een reactie vanuit Naqoura, die dachten zelf beschoten te worden. Ze namen hoofdkwartier onder vuur. "Eén voor één legden we in tien minuten de schietposities in het dorp stil. Vervolgens gingen we koppen tellen. Iedereen was er nog en niemand leek gewond, behalve soldaat V. die op de mannen van de kustweg had geschoten. Hij was apathisch, stond te trillen, was niet aanspreekbaar en kon zich niet bewegen. Hij leed aan een traumatische ervaring. Ik had nog nooit iemand zo gezien. Hij was erg gelovig en nu had hij, 'die in vrede kwam', iemand dood geschoten. We voerden hem af naar het Noorse hospitaal op het hoofdkwartier en zagen hem niet terug. Hij werd afgevoerd naar Nederland.''

Visser vervolgt: "Om 15.00 uur dook opeens een man in spierwitte kleding op, naast onze YP408. Hij gaf mij een pakket met drie kilo gerookte Noorse zalm uit de koeling van de keuken. 'With the compliments of the kitchen. For you and your men of the Dutch APC Counter Force'. Floep en weg was hij weer. Er waren Nederlandse soldaten, terug van verlof, gestrand op het HQ. Na twintig uren op scherp gestaan te hebben, werden we vervangen.''

Diezelfde avond, om 22.30 uur, ploften vijftien mortiergranaten op de compound van het hoofdkwartier. Anderhalf uur later begon er een duidelijk voorbereidde beschieting op het hoofdkwartier. Foute boel. ,"We sprintten vanaf onze stretcher naar de schuilbunker. Daar aangekomen telde ik de koppen en bleek, dat we een soldaat misten. Van dekking naar dekking sprong ik terug naar onze prefab. Daar lag soldaat B. nog steeds op zijn stretcher. Hij zei: "Luit, laat mij maar liggen ik slaap er wel doorheen'. Ik flikkerde hem van zijn stretcher en vloekte hem voor me uit naar de schuilkelder.'' Het bleek een goede zet. Duizenden patronen aan .50 en mitrailleurvuur stuiterden door het kamp. In drie kwartier kwamen zo'n 150 mortiergranaten naar beneden. Bij terugkomst in de prefab zagen we dat een kogel door de wand was gevlogen op de plaats waar de soldaat B. met zijn hoofd op zijn stretcher dacht te blijven slapen.''

De beschietingen vond Visser nog niet eens zo erg; het hoorde er bij, je wende er aan. Je leerde er zelfs door heen te slapen. Wat hem echter enorm tegen de borst stuitte, was de manier waarop de schotenwisseling beoordeeld werd door leden van 'onderzoekscommissies'. "We werden verhoord en ik kreeg echt het idee, dat wij als oorlogsmisdadigers werden ondervraagd. Met heel suggestieve vragen; het leek wel of we voor de inquisitie zaten. Daar heb ik geleerd, dat de grens tussen held en oorlogsmisdadiger flinterdun is. Of jij als held wordt beschouwd, hangt af van hoe dit soort mensen jouw antwoorden beoordelen.'' Jaren later komt Visser er achter, dat de missie naar Libanon door de Nederlandse regering niet alleen maar uit liefdadigheid gedaan werd. "De VN betaalt Nederland 60 dollar per dag per soldaat. Maar wij krijgen als toelage slechts 2,40 dollar per dag. Het was voor Nederland dus een enorm winstgevende operatie. Dat geeft wel een vieze smaak in je mond; wat dat betreft heb ik het gevoel dat we zijn gebruikt.''

Sfeer

Hoe was de sfeer onderling? ,,Die was best wel goed. De achternaam van mijn jongens was voor mij hun voornaam. Zij noemden mij; 'Luit'. De afstand naar de staf boven mij was groter. Het is niet, dat ik niet door een deur kon met die mannen, maar er zat een soort drempel tussen.''

Na Naqoura kreeg Visser opdracht om post 7-18 tegen infiltraties langs en over de kustweg in te richten. "'Luit, wil je even komen, want die gozer heeft de pin uit een handgranaat getrokken.' We hadden in het donker acht infiltrerende Palestijnen in een val laten lopen en naar het huisje op post 7-18 gebracht. Maar ze weigerden zich te laten ontwapenen." Het was een lastige situatie. Visser: "Vervolgens kreeg ik bovenstaande zin te horen. Die zin vergeet ik nooit meer. Ik kwam aanlopen en inderdaad. Met een trillend handje hield een, ik schat 17-jarige, Palestijn het ding vast. De anderen Palestijnen keken hem verschrikt aan. Ik ben naast die gozer gaan zitten en heb mijn twee handen om zijn hand gedaan, die de granaat vast hield. Daarna pakte ik de pin uit zijn andere hand en stopte die terug in de granaat.''

Zin gehad

Visser blikt terug: ,"Onze missie heeft zin gehad. Je brengt toch rust in het gebied. Toen wij er kwamen, werd er meer gesloopt, dan gebouwd. En nadat wij vertrokken, werd er meer gebouwd dan gesloopt.'' In augustus keerde Visser terug naar huis, waarna hij vier maanden later een telefoontje kreeg, met de opdracht om terug te gaan naar Libanon. "Een pelotonscommandant van de lichting na ons had niet strak genoeg leiding gegeven aan zijn peloton. Er was sprake van dronkenschap; die man was niet te handhaven. Ze hadden een vervangend pelotonscommandant nodig, die de taal sprak, de situatie begreep en een peloton 'naar rechts' kon richten en die geen inwerktijd nodig had. Het telefoontje was heel kort en eenvoudig: 'Gaat u vrijwillig of moeten we u aanwijzen?'". Visser: "Nou ik ga niet vrijwillig". De stem: "Nou dan wijzen we u bij deze aan. Komende zaterdag om 10.00 uur ligt uw ticket klaar op de KLM-balie op Schiphol. Goedemiddag. Tuut, tuut, tuut."

Hoewel Visser geen trauma's heeft overgehouden aan zijn uitzendingen, keerde hij toch als een andere man terug naar huis. En de eerste anderhalf jaar schrok hij iedere keer, wanneer er straaljagers laag over kwamen. Of wanneer er een brommer met een kapotte uitlaat voorbij knetterde. Nog jarenlang was hij aanspreekpunt voor drie van de militairen, die regelmatig bij Visser thuis kwamen, om hun hart te luchten. In één geval heeft dat wel tot zes jaren na de uitzending geduurd. Visser: "Toen was er nog totaal geen debriefing of opvang. Maar als voormalig commandant heb je een traumaverwerkende rol als psycholoog. Het was mijn morele plicht om deze opvang te doen.''

Veteranenboek Teylingen

Het verhaal van Hans Visser is een van de 32 verhalen van veteranen uit Warmond, Voorhout en Sassenheim, opgetekend door Joep Derksen in het Veteranenboek Teylingen. Voorgaande weken kon u ook de verhalen van Désirée de Bruijn – Neijenhuis en Koos Hoogervorst in deze krant lezen.

Exemplaren van het Veteranenboek Teylingen (ISBN: 978-90-828414-2-8) zijn te koop bij de boekwinkels, zoals Boekhandel Wagner in Sassenheim, Primera in Voorhout en Boek Kado Enzo in Warmond. De prijs van dit boek met meer dan 140 bladzijden, vol verhalen en foto's, is 12,50 euro. Voor meer informatie, kijk op www.zin-snede.nl.

Het 'Veteranenboek Teylingen; van 1940 tot 2020', is mede mogelijk gemaakt dankzij donaties door de gemeente Teylingen en het Rabobank Bollenstreek Coöperatiefonds.

Veteranenboek Teylingen

Ahhh, kijk eens wat schattig...

Deze zwaan maakte een nest van plastic. | Foto: pr. Foto: pr.

Het is lente, de natuur groeit en bloeit. De vogels gaan hun nestje bouwen en de eerste jonge eendjes en lammetjes zijn er alweer. Kindlief wijst naar de sloot, kijk eens een groot nest waar een zwaan zit te broeden! Maar wat is dat nou? Er ligt allemaal troep en plastic onder de takjes... dat hoort toch niet? Mama, hoe moet dat nou als straks de kleine zwaantjes worden geboren? Straks gaan ze dat per ongeluk opeten...

Foto: pr.

Trieste waarheid

Helaas is dit iets wat wij, ook in Voorhout, heel vaak aantreffen: vuil in sloten en plassen. Echt niet te geloven wat er allemaal in het water terecht komt! Vooral bij bouwplaatsen is het kommer en kwel: daar vind je ook nog eens stukken piepschuim, purschuim en grote stukken plastic naast diverse andere rommel. Wanneer dit niet snel uit het water gehaald wordt, krijg je kleine deeltjes of verdwijnt van alles naar de bodem of raakt tussen de kant. En wat te denken van de reigers, meerkoetjes, kikkers, vissen en alle andere dieren die op of bij het water leven? Moeten die tussen al dat vuil hun voedsel zoeken?

Dierenleed dichtbij huis

En enig idee wat een achteloos weggeslingerd blikje of flesje kan veroorzaken? Jaarlijks sterven in Nederland zo'n 4.000 koeien doordat ze -stuk gemaaid- blik of plastic eten dat tussen het (kuil)gras zit. Boeren noemen dat scherp-in: de maag van de koe gaat kapot en wanneer het te laat opgemerkt wordt zal deze een zeer pijnlijke dood sterven. Ook moest een van onze zwerfafvalpakkers helaas eens werkeloos toezien hoe een schaap een groot vel plastic naar binnen werkte! Glas van een (bier)flesje in de berm kan de pootjes van een hond verwonden. Rondslingerend visdraad kan ertoe leiden dat bijvoorbeeld een fuut erin verstrikt raakt. En ja, ook in Nederland worden stukjes plastic door vogels voor voedsel aangezien en zelfs aan hun jongen gevoerd. Het plastic zakje om een boterham wordt ook deels opgegeten. Of wanneer een dier kauwgom in zijn vacht of veren krijgt kan die niet goed meer bewegen, en ga zo maar door.

Daarom hopen we dat degene die zijn afval (weleens) in de natuur achterlaat, maar het niet kan schelen dat dit het landschap ontsiert, alsjeblieft eens denkt aan wat voor ellende dit kan veroorzaken voor de dieren...

Ziet u ergens veel (dump)zwerfafval? Via Fixi kunt u hiervan een melding doen! Dit kan eenvoudig via de app of telefonisch. Alvast bedankt!

Binnenkort rijden we ook rond met een bakfiets en kunnen dan nog grotere rondes maken en meer afval meenemen, ook uit het water. We willen hierbij Fonds1818 bedanken voor de financiering, het Meerlandenfonds voor hun bijdrage en daarnaast de gemeente Teylingen voor de overige support.

Nieuw drumstel en nieuwe keuken dankzij Jacoba van Beierenfonds

Met het nieuwe drumstel kan Adest Musica weer twintig jaar vooruit. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Het Jacoba van Beierenfonds heeft vijf initiatieven in Teylingen een bijdrage toegezegd. Het gaat onder andere om nieuwe zwarte pietenpakken en een de aanschaf van een tovertafel.

Popkoor Goedgestemd uit Voorhout deed een aanvraag voor evenement, waarbij twaalf koren op vier podia optreden. Het evenement is gratis toegankelijk voor jonge en oudere muziekliefhebbers.

Toneelvereniging Pankras uit Sassenheim gaat met hun gehonoreerde aanvraag tien nieuwe zwarte pietenpakken aanschaffen. Het Havencafé in Sassenheim ontvangt een bijdrage voor de aanleg van een nieuwe keuken.

Het Havencafé in Sassenheim is een sociale ontmoetingsplek, waar inwoners momenteel ook een keer in de maand kunnen aanschuiven voor een diner. Dat wordt geheel door vrijwilligers bereid.

Het fonds heeft ook een bijdrage toegekend aan een burgerinitiatief, waarbij het draait om de aanschaf van een tovertafel voor lichamelijke en verstandelijk gehandicapte jongvolwassenen.

Tot slot krijgt het Repair Café in Sassenheim een donatie voor het op van een Makerspace, die voor iedereen toegankelijk is.

Adest Musica

Vorig jaar heeft Adest Musica van het Jacoba van Beierenfonds een donatie ontvangen voor het project 'Drummers on the move'. Dankzij deze bijdrage kon een nieuw drumstel voor de vereniging worden aangeschaft. Adest heeft al eerder donaties ontvangen van het Jacoba van Beierenfonds voor de aanschaf van muziekinstrumenten.

Het drumstel zal in de toekomst veelvuldig worden gebruikt bij de nieuwe show van de Drum- en Showband. Verder wordt het drumstel gebruikt bij de slagwerklessen voor de Jeugdafdeling en bij repetities en uitvoeringen van Adest Brass. Met de aanschaf van dit drumstel kan de vereniging zeker weer twintig jaar vooruit.

Het Jacoba van Beierenfonds

De missie van het Jacoba van Beierenfonds Teylingen is de leefbaarheid en kwaliteit van de samenleving te verbeteren in de gemeente Teylingen. De stichting steunt burgerinitiatieven in de gemeente Teylingen, die van algemeen maatschappelijk nut zijn. Om de continuïteit te waarborgen, werft het Jacoba van Beierenfonds Teylingen inkomsten bij diverse instanties, bedrijven en particulieren, bouwt een reserve op en werkt zoveel mogelijk samen met partners.

Het Jacoba van Beierenfonds Teylingen is er voor inwoners, verenigingen, stichtingen en andere organisaties zonder winstoogmerk.


Ook een idee om de leefomgeving te verbeteren van Teylingen? Kijk dan voor meer informatie op www.jacobavanbeierenfondsteylingen.nl.

Molenfonds schenkt voor herstel Hoop Doet Leven

Voorhout n Het Molenfonds heeft 15.000 euro beschikbaar gesteld voor groot onderhoud aan het metselwerk van molen Hoop Doet Leven aan de Eerste Elstgeesterweg. Het metsel- en voegwerk wordt op ambachtelijke wijze hersteld zodat de vochtproblemen in de molen tegengegaan worden.

De molen is oorspronkelijk gebouwd in 1783 maar werd in 1999 verplaatst vanuit Rijnsburg naar de huidige locatie, waar de Rijnlandse Molenstichting eigenaar werd. Destijds is de molenromp in zijn geheel verplaatst, waardoor het metsel- en voegwerk nog origineel is.

Behoud

Het Molenfonds streeft naar het behoud van molens als cultuurhistorisch erfgoed in het Nederlandse landschap. Het fonds doet dit door financieel bij te dragen aan met name groot onderhoud aan monumentale wind- en watermolens. Hierdoor zorgen we voor duurzaam behoud van molens en hun verhalen voor de huidige en de volgende generaties.

Voorlichting: Verward gedrag beter begrijpen

Sassenheim n GGZ Rivierduinen organiseert op maandag 20 mei om 19.30 uur een voorlichtingsavond over verward gedrag in de Julianakerk (Julianalaan 6). Toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

De toename van verwarde personen krijgt in de politiek en media veel aandacht. Daardoor ontstaat het beeld dat alle personen die verward zijn een gevaar zijn voor de samenleving. Dit is in de meeste gevallen niet zo: bij verwarde personen gaat het veelal om kwetsbare mensen, die te maken hebben met verschillende aandoeningen en beperkingen op meerdere levensterreinen. Door de aandacht is ook het beeld ontstaan dat iedere verwarde persoon een psychiatrische patiënt is. Bij verwarde personen gaat het echter maar voor een klein deel om mensen met psychische stoornissen.

Achter de problematiek

Tijdens de voorlichtingsavond licht een GGZ-professional dit verder toe en gaan we dieper in op wat er zoal schuilgaat achter deze problematiek.

Meer informatie? Kijk op www.rivierduinen.nl/agenda, bel 071-890 8888 of mail naar preventie.leiden@rivierduinen.nl.

Vermist Voorhouts meisje zat bij vriendin

Voorhout n Een dertienjarige inwoonster van Voorhout is na dag vermissing gelukkig weer terecht. Ze bleek bij een vriendin te zitten, meldt de politie.

Het meisje ging op zondag 28 april weg in de omgeving van de Pieter van Slingerlandstraat. De politie startte een zoektocht, maar kon de tiener niet vinden. Op sociale media werden oproepen gedaan uit te kijken naar haar.

Ook werd een helikopter ingezet om vanuit de lucht mee te zoeken.

Op maandag 29 april kwam het bericht dat het meisje terecht is. Ze was bij een vriendin.

Oranje boven

Foto: pr./Gerard van Steijn

Voorhout/Warmond n De Oranje Vereniging Voorhout en Vereniging tot viering Warmondse Feesten maken ieder jaar weer een groot feest van Koningsdag. Dankzij de foto's van Gerard van Steijn en Nicoline Sieval kunnen we nog even nagenieten van deze frisse, maar geslaagde, dag.

Foto: pr./Gerard van Steijn
Foto: pr./Gerard van Steijn
Foto: pr./Gerard van Steijn
Foto: pr./Gerard van Steijn
Foto: pr.
Foto: pr.

Door de lens van...

Wat te kiezen op de kindermarkt in Sassenheim? Foto: pr.

Redactie n Het weer zat niet echt mee, maar daar lieten de fotografen zich niet door afschrikken. Sterker nog, Els Lageman vatte met haar foto het weer op 27 april perfect samen.

Corine met Sil en Tijl Visser, samen op de vrijmarkt in Warmond. | Foto: Jeroen Visser Foto: pr./Jeroen Visser
Het Rad van Avontuur in Sassenheim.
Tijdens de spelletjes voor het gemeentehuis in Sassenheim, is ook de brandweer aanwezig.
Ook de veertiende editie van Sportparkpop in Voorhout werd druk bezocht.
Bij De Buitenplaats in Warmond was op vrijdag 26 april een koningsontbijt. De woensdag ervoor waren de leerlingen al actief tijdens de Koningsspelen.
De vlag van Els Lageman overleefde het weer niet. Foto: pr./Els Lageman
De Zonnebloem afdeling Warmond verkocht veel loten tijdens de Koningsdagmarkt. Foto: pr.
Pia, Isis en Do zijn klaar voor Sportparkpop, ziet Anita Meskers door haar lens. Foto: pr./Anita Meskers
Op vrijdag 26 april speelde Kees Jan Visser een oranjeconcert in de Kleine Kerk in Voorhout. Foto: pr.

Vorige week deed de redactie een oproep voor de mooiste, leukste en meest verrassende foto's van Koningsdag in Warmond, Voorhout en Sassenheim. Ook dit keer kregen we aantal leuke inzendingen binnen. De hoofdkleur is nog steeds oranje en gelukkig zien we heel veel vrolijke gezichten!

Kijk voor meer nieuwsberichten op www.deteylinger.nl.

Parels van Ierse songs en persoonlijke reisverhalen

Na een klein jaar is O'Dreams weer helemaal terug in de Nederlandse theaters. | Foto: pr. Foto: pr./Jan de Groot

Sassenheim n De Iers/Nederlandse formatie O'Dreams komt op vrijdag 10 mei naar theater 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a) voor een heerlijke Ierse avond. Met parels van Ierse songs en de persoonlijke reisverhalen van drie rasmuzikanten. Zelfs de tent waarmee de band afgelopen jaar door Ierland reisde wordt het podium opgesleept.

Afgelopen jaar was voor O'Dreams op z'n zachts gezegd een bewogen theaterseizoen. Want bandlid Ed Veltrop viel tijdens de soundcheck voor een van de voorstellingen van het podium. Het resultaat: een gecompliceerde breuk van zijn schouderkom. Resterende voorstellingen van de theatertour 'An Irish Crossroads' moesten worden gecanceld en daarna werd het stil. De pianist/accordeonist werd geopereerd en moest langdurig werken aan herstel. Toch kroop hij alweer verrassend snel achter de toetsen en hing hij weer de accordeon om zijn schouders. Na een klein jaar is O'Dreams weer helemaal terug in de Nederlandse theaters.

Muzikale rondreis

Geïnspireerd door de onfortuinlijke val schreef het drietal een compleet nieuwe muziektheatervoorstelling met de toepasselijke titel 'Broken'. Met parels van bekende en onbekende Ierse songs en de persoonlijke verhalen van drie muzikanten tijdens hun rondreis door Ierland. Een aangename verrassing voor liefhebbers van prachtige songs en boeiende verhalen.

Kaarten kosten 16 euro en zijn te bestellen op www.hetonderdak.nl of bij Primera Sassenheim.

Adoptieverhaal 'Lion' te zien in 't Onderdak

Sassenheim n Een 5-jarige Indiase jongen raakt verdwaald in de straten van Calcutta, duizenden kilometers van huis. Hij overleeft vele uitdagingen waarna hij door een stel in Australië wordt geadopteerd. 25 jaar later besluit hij op zoek te gaan naar zijn verloren familie. De film 'Lion' is op donderdag 2 mei om 20.15 uur te zien in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a).

'Lion' vertelt het ongelooflijke maar waar gebeurde verhaal van de Indiase jongen Saroo Brierley. Als vijfjarige komt hij door toeval terecht op een trein die hem meer dan duizend kilometer doorheen India voert, steeds verder weg van zijn thuis. De kleine Saroo heeft geen idee waar hij is of waar hij vandaan komt. Na wekenlang overleven in de ruige straten van Calcutta wordt de jongen opgenomen in een weeshuis en uiteindelijk geadopteerd door een Australisch echtpaar.

Op zoek naar familie

Door een samenloop van omstandigheden gaat Saroo op zijn dertigste op zoek naar de plek waar hij zovele jaren eerder zijn familie kwijtraakte. Met de hulp van Google Earth en zijn vroegste jeugdherinneringen bekijkt hij uren- en dagenlang de spoorlijnen die naar Calcutta leiden, tot hij na een jaar dat ene station waar hij instapte, meent te herkennen. Hij vertrekt naar India in de hoop zijn familie terug te vinden.

Kaarten kosten 5 euro per stuk en zijn verkrijgbaar aan de zaal voor aanvang van de film of te reserveren via www.hetonderdak.nl.

Radiozendamateurs actief vanuit Zwanburgermolen

Warmond n De radiozendamateurs van de VERON adeling Leiden doen in het weekend van 11 en 12 mei mee aan het 'Mills on the air weekend'. Tijdens dit Engels initiatief proberen diverse radiozendamateurs zoveel mogelijk molens over de wereld te bemannen. Omdat het ook Molenweekend is, verwelkomen de zendamateurs het publiek in de Zwangerburgermolen.

Onder de call PB6ZBM zullen de aanwezige radiozendamateurs van de VERON afdeling Leiden, verbindingen proberen te maken via de ether met zoveel mogelijk andere radiozendamateurs over heel de wereld. Ook proberen de zendamateurs op deze manier met zoveel mogelijk andere molens contact te leggen. Zelf zullen ze uitkomen op de 80mtr, 40mtr, 20mtr, 2mtr en 70 cm band.

Nationale Molendag

Gelijk met dit weekend is het Molenweekend. Tijdens dit weekend stellen de molenaars, die met veel enthousiasme de molens operationeel houden, hun molens open voor publiek. Ook de Boterhuismolen (Zijldijk 4) en Broekdijkmolen (Broekpolder 1) in Warmond zijn tijdens de Nationale Molendagen open voor publiek.

De molen staat in de Zwanburgerpolder 3 en is te bereiken door de voetveer van De Heere Schouten vanuit Warmond te nemen. Een retourtje kost 2 euro.

De Flierefluiters op nieuw Leids muziekfestival

Sassenheim n Dweilorkest de Flierefluiters uit Sassenheim speelt op zaterdag 25 mei op het nieuwe muziekfestival van Leiden; 10 Jaar O'nine Festival. De Flierefluiters combineert bekende classics met moderne hits en alles in een swingende mix.

Op 25 mei viert de Leidse coverband O'nine zijn tiende verjaardag, samen met de heren van de Flierefluiters, the Gumbo Kings, Barry Badpak, The Local 6, Toine Scholten, Lekker Weer, Miss Noeka en diverse dj's Reinier Haas, Michael Christen, Vuz en Olaf Kluivers. Naast de live-acts zijn er foodtrucks, en ontspannen chill-outs.

Het festival vindt plaats op het buitenterrein bij het Universitair Sportcentrum (USC, Einsteinweg 6) in Leiden, begint om 14.00 uur en duurt tot middernacht. Het festivalterrein is slechts 5 minuten fietsen van Leiden Centraal en het veld naast de grote sportzaal biedt plek voor ruim 1.500 bezoekers.

Tickets kosten 19,50 euro en zijn verkrijgbaar via www.oninefestival.nl.

Fleetwood Mac en Van Dik Hout in de voorverkoop

Van Dik Hout viert het 25-jarig jubileum met een theatertour, een documentaire, een gloednieuw album en nieuwe singles. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Het nieuwe theaterprogramma wordt op vrijdag 3 mei gepresenteerd, maar bij theater 't Onderdak zijn deze week alvast twee muzikale voorstellingen in de voorverkoop gegaan. The Cosmic Carnival: Fleetwood Mac en Van Dik Hout staan komend theaterjaar in Sassenheim op de planken.

The Cosmic Carnival: "Fleetwood Mac - The incredible story" is op zaterdag 7 september te zien. The Cosmic Carnival vertelt het indrukwekkende verhaal van deze bijzondere band. Van de bluesperiode in het London van de jaren zestig tot aan de Amerikaanse hitsuccessen van de jaren zeventig en daarna. Klassiekers als 'Albatross', 'Dreams' en 'Go Your Own Way' passeren de revue. Kaarten kosten 20 euro per stuk.

Van Dik Hout

Van Dik Hout bestaat 25 jaar en viert dit met de theatertour '25 jaar Van Dik Hout'. Op vrijdag 3 april 2020 staan ze in 't Onderdak. In akoestische en intieme setting speelt de band een overzicht van hun indrukwekkende oeuvre met klassiekers als 'Stil in mij', 'Alles of niets', 'Mijn houten hart' en 'Zij maakt het verschil'. Kaarten kosten 29 euro per stuk.

Deze twee muzikale voorstellingen zijn nu al te boeken via www.hetonderdak.nl, er is geen kortingsregeling mogelijk. Beide voorstellingen zijn een totale open bar voorstelling, dus geen stoelen in de zaal.

IVN- wandeling Huys te Warmont

Warmond n De gidsen van IVN Leiden geven op zondag 5 mei om 11.00 uur een voorjaar excursie op het landgoedbos van Huys te Warmont.

Iedereen kan meewandelen over het fraaie landgoed om samen te genieten van geuren, kleuren en vogelgezang. Bomen en struiken kleuren groen en in de kruidenlaag staat al veel in bloei. Geniet van de geur van het daslook, de bloei van het fluitenkruid, koekoeksbloemen en boshyacinten. Het frisse groen in vele tinten is erg rustgevend. En er valt ook te genieten van de zang van de roodborst, de vink en het winterkoninkje. De eerste jonge vogels zijn al uit het ei gekropen, hoog in de bomen bedelen jonge reigers om voedsel. Er zit zelfs een lepelaar te broeden tussen de reigers.

De start is bij de ingang aan de Herenweg 139. Parkeren (vlakbij) aan de Beatrixlaan. Voor verdere informatie over Huys te Warmont en activiteiten van IVN Leiden: www.ivn.nl/leiden.

Loterij voor Zonnebloem

Sassenheim n Vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Sassenheim maken zich op voor de Nationale Zonnebloemloterij 2019. Binnenkort gaan zij met loten à 2 euro langs de deuren in Sassenheim.

Een belangrijk deel van de opbrengst van deze loterij is bestemd voor de activiteiten die in en rond Sassenheim worden georganiseerd voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem zet alles op alles om mensen met een fysieke beperking een onvergetelijke dag te bezorgen. Door mee te spelen met de loterij, dragen mensen dus lokaal een belangrijk steentje bij aan de vermindering van eenzaamheid onder een kwetsbare doelgroep.

De trekking is op 7 oktober 2019. Door mee te doen aan deze loterij maken kopers kans op een van prijzen, waaronder een Volkswagen up, een iPhoneXs, een weekendje weg en vele mooie geldprijzen, zoals de hoofdprijs van 15.000 euro.

Wandeling van 10.000 stappen

Regio n De maandelijkse 10.000 stappen wandeling in Noordwijkerhout is op zaterdag 4 mei. De start is bij de lokale schoenenwinkel Schouten (Dorpsstraat 13). Streekgenoten zijn van harte welkom om mee te wandelen.

Om 09.00 uur start de wandeling bij schoenwinkel Schouten. Na het traditionele rondje om de Witte Kerk zal in 10.000 stappen, ongeveer 8 kilometer, gewandeld worden door Noordwijkerhout en daarbuiten. De deelnamekosten zijn 3 euro en dat is inclusief de koffie of thee. Rond 11.15 uur eindigt de wandeling weer in het centrum. Voor meer informatie, neem contact op met Debby Schouten via 0252 372814 of info@schoutenschoenen.nl.

n Leerlingenorkest St. Cecilia in het nieuw gestoken

Leerlingen van St. Cecilia in hun nieuwe kleding. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Het leerlingenorkest van muziekvereniging St. Cecilia heeft op Koningsdag haar nieuwe kleding gepresenteerd. De 100-jarige St. Cecilia vond het tijd om deze orkestleden een nieuw outfit te geven.

Tijdens het mini-concert van het leerlingenorkest op Koningsdag werd de kleding voor de eerste keer gedragen. Het is een mooie donkerblauwe softshell jas en een rode polo. Beide met opdruk van het logo van de muziekvereniging. Achterop staat de slogan: 'In iedereen zit muziek!' Deze kleding is mede mogelijk gemaakt door een donatie van het Luchtkussenfestival 2018. Hiervan is ook de nieuwe tambour-maîtrestok aangeschaft, die binnenkort gepresenteerd wordt.

De leerlingen combineerden altijd wit kleding met een spijkerbroek, maar dit oogt veel professioneler, draagt comfortabeler en zit natuurlijk heerlijk. De muzikanten kijken uit naar de volgende gelegenheid dat ze het weer mogen dragen.

Sassenheimse tafeltenniskampioenen

Foto: pr.

Sassenheim n Het eerste team van tafeltennisvereniging Sassenheim (TTV Sassenheim) is in het voorjaarsseizoen met overmacht kampioen geworden. In de laatste wedstrijd van het seizoen werd overtuigend met 8-2 gewonnen van de enige overgebleven concurrent Taverzo, waardoor de uiteindelijke voorsprong zelfs dertien punten bedroeg. Jaap Meiland verdient een bijzondere vermelding: hij won alle dertig partijen in het afgelopen seizoen en haalde zo een honderd procent score. Op de foto, van links naar rechts: Ad van der Geest, Jaap Meiland, Gé van der Willigen en Edwin van Dorp. | Foto: pr.

Andere tijden basketbal

Foto: pr.

Voorhout n De kinderen van de basisscholen in Teylingen hebben van de Combibrug een flyer gekregen met de komende activiteiten die zij (samen met verenigingen) organiseren. Daarin zijn ook de inlooptrainingen van basketbalvereniging Forwodians Buck opgenomen in aanloop naar het schooltoernooi. Per abuis zijn verkeerde data opgenomen. De juiste data voor de inlooptrainingen zijn vanaf 9 mei tot en met 20 juni. Voor groep 3 & 4 op zaterdag van 9.45 tot 11.00 uur. Voor groep 5 tot en met 8 op donderdag van 17.00 tot 18.15 uur (niet op 30 mei).

Lamboo levert topprestatie bridge

Foto: pr.

Sassenheim n Marcel Lamboo van de bridgevereniging Sassem Troef is met zijn partner Saskia Panis uit Oisterwijk gepromoveerd naar de Eerste Divisie Paren. Dit is een unieke prestatie: nog nooit in de ruim 50-jarige geschiedenis van Sassem Troef wist een speler van deze vereniging dit niveau te bereiken. Alleen de allersterkste bridgeparen van Nederland treden in deze competitie in het strijdperk. Voor voorzitter Aad Kaandorp reden om op de wekelijkse clubavond Marcel te huldigen en met een bloemetje te verrassen. | Foto: pr.

Op pad

Foto: pr.

Warmond n Acht deelnemers klommen, met enige hulp, vorige week op een grote kar waar twee paarden voor stonden. Drie vrijwilligers hadden de Zonnebloemgasten naar de Zilk gebracht om deel te nemen aan een natuurtocht door de Amsterdamse Waterleidingduinen. De gids, die ook boswachter is van dit gebied, loodste de wagen door de prachtige duinen. Al gauw werden de eerste herten waargenomen. De zon liet het afweten, maar de paardendekens hielden de deelnemers warm. Na twee uur reed de kar terug naar het opstappunt in de Zilk.

week in beeld

27 / 28

NIMBY

Hoewel ik niet moe word de loftrompet te steken over onze huidige woonplaats, zitten er toch ook wel wat minpuntjes aan. Het ene is van structurele aard: er wonen weinig Noordwijkerhouters hier. Het andere is minder ernstig, maar niettemin nadrukkelijk aanwezig. En luidruchtig. Het goede dorp Warmond ligt ten opzichte van Schiphol Amsterdam Airport, zoals de nationale luchthaven officieel heet, aanzienlijk minder gunstig. Heel Teylingen heeft daar last van, overigens. De drukke Kaagbaan begint zo'n beetje waar Warmond ophoudt. Dat betekent dat er van tijd tot tijd een uur lang achter elkaar elke minuut een vliegtuig over ons kleine tuintje scheert. Na ongeveer een uur nemen ze een iets wijdere of juist krappere bocht, daar wil ik af wezen, maar wel met als gevolg dat het tijdelijk minder luidruchtig is. Even later komen ze weer. Ik stoor me er niet aan. We waren wel wat gewend op ons vorige adres: wat een drukte kon je daar hebben, bussen, auto's, vrachtwagens, brommers. En tussen al dat motorlawaai door het carillon. Carnaval, corso, zomeractiviteiten, kermis, wielerkoers en Sinterklaas gingen ook steevast met de nodige decibeloverschotten gepaard. Hier vind je wat, daar laat je wat. Volmaakt is het nergens – al komt Warmond dichtbij…. Trouwens: ik neem ook wel eens het vliegtuig naar een verre bestemming. Ik kan moeilijk blijven klagen en vliegen tegelijk. Dat is dan ook meteen het probleem dat ik heb met al die mensen die nu te hoop lopen. De één vecht tegen meer vliegbewegingen op Schiphol, een ander verzet zich tegen uitbreiding van het aantal starts en landingen op Lelystad. Het lijkt me nogal ongerijmd. We willen wel vliegen, maar als wijzelf niet de lucht in gaan moet het opeens stil zijn. Wel een luchthaven, maar not in my backyard. Ik vlieg, jij hoort het. Maar als jij vliegt wil ik het niet horen. Zoiets. De meest voor de hand liggende oplossing zou zijn de pijn en de decibellen een beetje te verdelen over het land. De beste oplossing is natuurlijk: minder gaan vliegen. Maar voor het zover is zullen de meeste mensen blijven doen wat ze graag willen: vliegen. En klagen.

egbert van der weide

1 t/m 8 mei

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het Gemengd Koor

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 19.00 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: Dhr. K. de Jong

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zaterdag 4 mei 19.00 uur, Oecumenische Dodenherdenkingsdienst; zondag 10.00 uur, Eucharistieviering, voorgangers: Th. Blokland.

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. E.H. van der Weide (Warmond)

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, Dodenherdenking, voorganger: J. Timmermann en ds. Ad Alblas

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. D. de Roest (Leiden)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: André Jansen (Heilig Avondmaal)

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur, eredienst, 19.00 uur genezingsdienst o.l.v. Jan Zijlstra.

Wilt u kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 5 mei bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.

Het antwoord van vorige week is: GEHAKTBAL
De winnaar is: E. Beijk uit Sassenheim.