De Teylinger

7 november 2018

De Teylinger 7 november 2018


1 / 28

Foto: pr.

Kunstweek gaat
'Naar Buiten'

Mooie mix van oud en nieuw

Herenweg
gaat naar
'30-km'-variant

Teylingen in derby te sterk voor Foreholte

lintje n Onderscheiding voor Ron Hoogeboom

Volgend jaar handhaving tegen uitstallingen

Teylingen n Als de planning volgens plan verloopt zijn in januari alle instrumenten gereed om te handhaven tegen belemmerende uitstallingen en reclameborden. Dat maakte vorige week wethouder Rob ten Boden de gemeenteraad bekend.

Door Nico Kuyt

Vorig jaar heeft de gemeenteraad unaniem een motie van CDA en ChristenUnie aangenomen die daartoe oproep. Met name mensen met rolstoel en rollator hebben last van hinderlijke uitstallingen. Als er een gevaarlijke situatie ontstaat door uitstallingen, kan de gemeente al handhaven. De motie riep om nadere regels op te stellen zodat ook bij geen gevaar gehandhaafd kan worden. Die regels zouden al per 1 januari 2018 van kracht moeten zijn, waar het heeft iets op zich laten wachten. "Wij zijn op zoek gegaan naar concrete mogelijkheden, zodat op korte termijn er geen belemmeringen meer zijn en er een goede en vrije doorgang komt in de centra", gaf wethouder Ten Boden aan. De gemeente is bezig met de aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening waarin nadere regels komen voor een vrij en vloeiende doorgang. Maatwerk wordt wel toegepast, maar er moet dan wel voldoende ruimte voor de passanten overblijven. Op korte termijn staan twee schouwen gepland, in Voorhout en Sassenheim, om de situatie te bekijken. Vervolgens gaat een kleine groep studeren waar maatwerk moet plaatsvinden.

De zaken worden afgestemd met de ondernemers en het middenveld. In januari moet er dan een goede handhaving zijn.

Plan voor handhaving tegen illegale bewoning

Teylingen n B&W wil nog dit jaar starten met de handhaving tegen een aantal woningen in Sassenheim en Voorhout waar arbeidsmigranten in strijd met de regels wonen. Of het in de afzonderlijke gevallen ook daartoe komt, is nog afhankelijk van onderzoek.

Dat antwoordt B&W op vragen van de CDA-raadsleden Sybrinne de Vries en Manon van Dijk over de huisvesting van arbeidsmigranten en de daarmee gepaard gaande overlast in woonwijken.

Als woningen in het bestemmingsplan de aanduiding 'Wonen' hebben, dan mogen die niet worden omgezet naar een logiesfunctie voor de huisvesting van meerdere arbeidsmigranten in een woning. In Sassenheim treft het drie adressen in één straat. In Voorhout gaat het om één adres.

Inmiddels zijn de controles gedaan op brandveiligheid, die volgens de procedure altijd als eerste worden doorlopen vanwege de soms gevaarlijke situaties. Vervolgens startte het vooronderzoek wat nu loopt. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan, zal de handhaving starten en de overtredingen worden beëindigd. (NK)

Alternatief '30 km' verder uitgewerkt

Een van de verbeteringen is bij de kruising Herenweg en Meerrustlaan. | Foto: MV Foto: pr.

Warmond n B&W wil het alternatief met een 30-kilometerzone tussen de Laan van Oostergeest en Padoxlaan verder gaan uitwerken. Dit naar aanleiding van de bespreking in de afgelopen raadscommissie Ruimte.

Door Nico Kuyt

De prioriteit voor de herinrichting van de Herenweg komt te liggen op het langzame verkeer en de veiligheid. Er wordt onder andere aandacht geschonken aan de punten Oosteinde-Wasbeeklaan, voetgangersoversteek Oranje Nassaulaan-Lommerlustlaan en de Warmonderhekbrug. Het schelpenpad voor voetgangers aan het Oosteinde blijft behouden en langs het gehele tracé de voorzieningen voor voetgangers. Bij de oversteek voor fietsers over het Oosteinde bij de Wasbeeklaan komen twee verkeersremmers op het Oosteinde. Bij de Warmonderhekbrug op de Oranje Nassaulaan wordt meer ruimte voor fietsers gecreëerd zodat zij veilig de auto's voor het stoplicht kunnen passeren. In het ontwerp zijn de nodige oversteekplaatsen voor de voetgangers opgenomen, waarvan een aantal verbeteringen krijgt, zoals direct na het spoorviaduct en bij de kruising bij de Albert Heijn. Omdat de Herenweg een doorgaande fietsroute is, is in de participatie met de inwoners gekozen om de Herenweg voorrang te laten behouden boven de zijstraten. Met al de andere zaken die nog worden meegenomen, verwacht B&W het nieuwe voorstel in januari aan de raadscommissie te kunnen voorleggen.

'Het is het maximale aan maatregelen'

Vervolg voorpagina

"Wij beseffen ons dat hiermee de overlast nog niet helemaal voorbij is," vervolgt de gemeente. "Het is op dit moment het maximale aan bestuurlijke maatregelen wat we kunnen nemen. Daarnaast ligt de APV wijziging voor ter besluitvorming aan de gemeenteraad. Het voorstel is de APV aan te vullen met (onder meer) het verbod op overnachten (dan wel voor anker liggen) in voer- en vaartuigen en hinderlijk drankgebruik op openbare plaatsen en openbaar water. Dit verbod is bedoeld om te kunnen handhaven als er misbruik gemaakt wordt van de mogelijkheid tot overnachten. Als toelichting is het belangrijk te melden dat het college in zogenoemde beleidsregels gebieden en tijden kan en zal aanwijzen om concreet invulling te geven aan de normen uit de APV. Het is namelijk niet de bedoeling dat het verbod economische en recreatieve activiteiten onmogelijk maakt. Daarom wordt in samenspraak met belanghebbenden, zoals ondernemers, binnenkort gestart met het opstellen van deze beleidsregels."

Ontbijt met de burgemeester

Sassenheim n Wat eet burgemeester Carla Breur het liefst bij haar ontbijt? Leerlingen van basisschool Het Bolwerk gaan daarachter komen op donderdag 8 november, tijdens het Nationale Schoolontbijt. De leerlingen kunnen dan vragen stellen aan de burgemeester en wordt het belang van ontbijten besproken. Daarnaast overhandigt de burgemeester ook nog symbolisch een cheque, die is bedoeld voor het goede doel.

Overteylingen breidt uit met 131 nieuwe woningen

Wethouder Bas Brekelmans, Timpaan-directeur Ingeborg de Jong en Jan van Duijn van Van Rhijn Projectontwikkeling. | Foto: MV Foto: MV

Sassenheim n Nadat het eerste deel van de wijk jaren geleden al werd opgeleverd, gaat nu ook gebouwd worden in Overteylingen Oost. De verkoop van de woningen start begin volgend jaar.

De uitwerking van het plan liet mede lang op zich wachten vanwege de onderhandelingen met de grondbezitters van de grond tussen de Hoofdstraat, de Carolus Clusiuslaan en Sassembourg, legt wethouder Bas Brekelmans uit. Hij ondertekende samen de projectontwikkelaars Timpaan en Van Rhijn op donderdag 1 november een overeenkomst over de bouw.

De wijk, met de naam Park Overteylingen, krijgt in totaal 131 woningen. Daarvan is ongeveer twee derde voor de verkoop: 24 eengezinswoningen, 28 appartementen en een aantal twee-onder-een-kap woningen en vrijstaande woningen. Het appartementencomplex, dat twee verdiepingen lager wordt dan het nabij gelegen Sassembourg, krijgt een parkeerkelder. Ook krijgt het complex drie penthouses. De exacte prijs van de woningen is nog niet bekend. Jan van Duijn van Van Rhijn Projectontwikkeling kon desgevraagd wel aangeven dat de prijzen boven de 300.000 euro zullen liggen.

Huurwoningen

In de verhuur gaan 20 beneden-boven woningen en 26 sociale huurwoningen. Wie de sociale huurwoningen gaat verhuren, is nog niet vastgelegd. Momenteel hebben de projectontwikkelaars gesprekken met zowel woonstichtingen als beleggers. De 26 woningen komen wel op Woningnet, de verhuurwebsite, te staan. De wijk wordt aardgas vrij, de zogenoemde energie neutrale woningen. De wijk wordt ontsloten vanaf de Hoofdstraat. Naar de mogelijkheid voor een tweede ontsluiting wordt nog gekeken. Een fietspad verbindt de wijken West en Oost met elkaar.

De bestaande boerderij in het gebied is een gemeentelijk monument en blijft staan. Ook de beukenhaag langs de entree naar de boerderij wordt grotendeels ingepast in het plan.

De verkoop van de woningen start begin volgend jaar. In het tweede kwartaal wordt de grond bouwrijp gemaakt. De planning is om na de zomer van 2019 te starten met bouwen. Na anderhalf jaar moet de nieuwe woonwijk dan klaar zijn.

CDA: 'Standaard communicatieplan voor omwonenden bij bouwplannen'

Teylingen n Elke bouwlocatie zou standaard moeten worden voorzien van een actie-communicatieplan waarin concreet en overzichtelijk wordt aangegeven hoe, wanneer en op welke wijze omwonenden actief door de wethouder betrokken zullen worden. Voor aanvang van de bouw, maar ook en vooral tijdens de werkzaamheden. En dat los van de formele procedures en trajecten.

Dat vindt raadslid Sybrinne de Vries (CDA), die maandag hierover vragen aan B&W heeft gesteld. Aanleiding zijn de funderingswerkzaamheden op de bouwlocatie Herenstraat 108-116 in Voorhout. De omwonenden ervoeren trillingen en de huizen leden schade. De communicatie met de bewoners verliep moeizaam. Bewoners van de Boekhorstlaan drongen herhaaldelijk aan op het doen van metingen naar de trillingen, maar kregen geen gehoor. Achteraf werden er wel metingen uitgevoerd. De Vries vraagt nu onder andere aan B&W waarom die niet direct vanaf de start van en tijdens de funderingswerkzaamheden zijn uitgevoerd, hoe die achterafmeting heeft plaatsgevonden en welke expertise hieraan ten grondslag lag.

Voornamelijk gaan haar vragen over de communicatie met de omwonenden, zowel door de gemeente, als de ontwikkelaar en uitvoerder. Ook wenst zij een bespreking in de raadscommissie Ruimte over de gang van zaken en de rapportages. "...de individuele omwonenden van deze bouwlocatie (maar ook van andere bouwlocaties) zijn in beginsel 'een zwakkere partij' tegenover een ontwikkelaar/uitvoerder met al zijn kennis, expertise, kapitaal en door het gemeentebestuur verkregen vergunningen. Juist het gemeentebestuur, het college van B&W en in het bijzonder in dit geval wethouder Brekelmans, dient juist ook voor hun belangen proactief op te komen...", aldus De Vries.

Zij wil niet dat bij de aankomende projecten, zoals de aanleg van de parkeergarage in de buurt van deze locatie, weer achter geconstateerd moet worden dat meer gedaan had kunnen worden in de communicatie. Zo'n verplicht actie-communicatieplan bij elke bouw is daarom in haar ogen gewenst.

GroenLinks ziet opnieuw raadslid afscheid nemen

Teylingen n GroenLinks Teylingen kampt tijdens de eerste periode in de raad met personele problemen. In augustus legde fractievoorzitter Lena Budko om persoonlijke redenen haar functie neer. Ook Helmar van der Ploeg moet zich nu terugtrekken als commissielid. Hij doet dat vanwege gezondheidsredenen.

GroenLinks Teylingen behaalde bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart twee zetels. Het was voor het eerst dat de partij in Teylingen meedeed. Fractievoorzitter Lena Budko ging samen met Helmer van der Ploeg de raad in. In augustus werd bekend dat Budko afscheid nam als fractievoorzitter en als raadslid. Don Verhoeff nam in beide functies haar plek in. Verder bleef Budko wel betrokken bij de commissie Duurzaam, Economie en Bestuur (DEB). In een bericht laat GroenLinks dat ze ook noodzakelijk is om zich terug te trekken als commissielid.

'Forse teleurstelling'

Ook Helmer van der Ploeg trekt zich terug als raadslid, maar dan vanwege gezondheidsredenen. "Wij respecteren het besluit van Helmar uiteraard en wensen hem veel sterkte met zijn herstel. Voor GroenLinks in Teylingen is dit natuurlijk – zo kort na elkaar en zo vroeg in de raadsperiode - een forse teleurstelling," zo schrijft de partij in een persbericht. "Wij zijn drukdoende met het vinden van kandidaten voor de opvolging van Helmar als raadslid. Ook de vrijgekomen positie van burgerraadslid zal zo spoedig mogelijk opnieuw worden ingevuld." De GroenLinks-fractie inclusief steunfractie bestaat nu uit twaalf mensen.

Barensteel voor Jan Regeer

Jan Regeer ontvangt de Zilveren Barensteel uit handen van wethouder Arno van Kempen. | Foto: fbps Foto: Peter Schipper

VOORHOUT n Wethouder Arno van Kempen reikte op vrijdag 2 november de Zilveren Barensteel uit aan Jan Regeer (66) tijdens de afscheidsreceptie. Regeer zette zich elf jaar in als voorzitter voor voetbalclub Foreholte.

Naast zijn activiteiten bij Foreholte was hij ook nog voorzitter van Tennisvereniging Oosthout en Carnavalsvereniging De Bokken. In het verleden was hij bestuurslid van de plaatselijke voetbalclub in Rijswijk. In 2015 werd Regeer al koninklijk onderscheiden voor zijn vrijwilligersactiviteiten. Namens voetbalbond KNVB kreeg hij de 'Zilveren Spelt'. Ook was Regeer een dag eerder bij de algemene ledenvergadering benoemd tot erelid.

Helemaal weg bij Foreholte gaat de ex-voorzitter niet, bij uitwedstrijden vertegenwoordigt hij bijvoorbeeld het bestuur als zijn opvolger, Rogier Hoeijmans (36), binnen de club andere verplichtingen heeft.

Nieuwe Prinsenparen

Teylingen n Carnavalsverenigingen De Saksen uit Sassenheim en De Bokken uit Voorhout presenteren aankomende weekend hun nieuwe prinsenparen.

Bij jubilerende Saksen is de prinsbekendmaking op zaterdag 10 november om 23.11 uur in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a). Dan wordt duidelijk wie de broers Prins Michel en Prins Ronald opvolgen en de hoogste man en vrouw zijn tijdens het 4x11 jubileum in het Rijk der Saksen.

De Bokken maken ook op 10 november bekend wie het stokje overnemen van Prins Ron en Prinses Sandy. In Cheers! (Herenstraat 106) is vanaf 20.00 uur de feestavond met bekendmaking.

Afscheidsfeest met een koninklijke onderscheiding

Ron Hoogenboom en echtgenote Ria worden in de bloemen gezet door Wilco Jorna en burgemeester Carla Breuer. | Foto: PvK Foto: Piet van Kampen

Sassenheim n Van huis opgehaald met de brandweerauto. Bij de kazerne opgewacht met applaus door collega's. Het overkwam Ron Hoogeboom, die na 27 jaar afscheid nam van de vrijwillige brandweer Sassenheim. Bekroond met een dikke kers op de taart door de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Door Piet van Kampen

"Verbijsterd, onverwacht en helemaal niet op gerekend." Het waren de eerste woorden die de van huis uit olijke en tevens nuchtere brandweerman. Nog aan het bijkomen van de lovende woorden van burgemeester Carla Breuer, liet hij zich van alle kanten geluk wensen met dit bijzondere moment in zijn leven. Alvorens de burgemeester aan het woord kwam, had ploegchef Wilco Jorna Ron al een podium gegeven en hem een erepenning overhandigd. Jorna: "Ik heb mooie herinneringen aan jou. Een man met een aparte visie, een bijzonder iemand, zeer sociaal, nooit op de voorgrond willen treden, en nu ben jij op je hoogtepunt gestopt. We zullen je missen, maar het is een goed besluit". Hoogeboom, ontspannen zittend op een bierkratje, liet alle superlatieven rustig over zich heen komen.

Groot sociaal hart

Vervolgens was het woord aan burgemeester Breuer. "Waar is je vrouw? O daar, komt u er maar even gezellig bij zitten!". Ook echtgenote Ria nam naast Ron op een bierkratje plaats. Het tekende de gemoedelijke sfeer waarop het er bij het brandweerfeest aan toe gaat. Toen werd het weer even serieus. Carla Breuer somde de verdiensten van Hoogenboom op, waarin ook woorden van gelijke strekking als voordien van zijn ploegchef. "Betrouwbaar, kennis en ervaring, daarmee hebt u een grote bijdrage aan het korps geleverd. Mensen waarmee u hebt gewerkt omschrijven u als een rustig persoon met een groot sociaal hart. Een man om op te bouwen: pragmatisch, stipt en met een boerenverstand. Sinds u met pensioen bent, geeft u instructie aan bijvoorbeeld BHV'ers. Het is mooi dat u uw kennis over brengt op anderen." Vervolgens mocht de burgemeester de belangrijkste boodschap overbrengen, die namens koning Willem Alexander. Daarbij hoorde het lintje als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Jubilarissen en certificaten

De jaarlijkse brandweeravond stond niet alleen in het teken van het afscheid van Hoogeboom en zijn koninklijke onderscheiding. Er werden vier jubilarissen gehuldigd. Ruud Witteman en Marco de Vries zijn allebei tien jaar bij de vrijwillige brandweer. Piet Sikking en Richard Jonkers beiden al vijfentwintig jaar. Willem van Delft, Astrid Driessen, Mike van Thiel, Berry Bontje en Danny Kuperus ontvingen een certificaat vanwege een bevordering in diverse disciplines.

Geen meerderheid voor Tiny Forests in Teylingen

Teylingen n De motie van Edith Alkemade (D66) voor Tiny Forests in Teylingen strandde vorige week in de gemeenteraad. Maar op 8 november, bij de behandeling van de Begroting, gaat Alkemade in plaats van minibossen een nieuwe motie indienen en dan voor geld voor meer groen in de wijken.

Door Nico Kuyt

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems minibos in de wijken met een grootte van ongeveer een tennisbaan en met veel biodiversiteit.

Naast de eigen fractie van D66 was alleen GroenLinks voor de motie. Don Verhoeff (GroenLinks) wees erop dat de hoeveelheid aan groen afneemt. Hoe kleinschalig zo'n bos ook is, op deze wijze komt het groen zo terug in de leefomgeving. Maar voor Robin Konings (VVD) heeft de gemeente met het Overbosch, Park Rusthoff en Bos van Krantz al drie mooie bossen en dat is genoeg op dit moment. Ook Fons Welters (Trilokaal) had zijn twijfels of minibossen wel de manier is om te komen tot een goede groenvoorziening. De fractie wilde wel meedenken aan andere manieren, bijvoorbeeld de inwoners te ondersteunen hun omgeving groener te maken of als gemeente het zelf te doen. En Frans Nederstigt (ChristenUnie) vroeg zich eveneens af of die minibossen wel de juiste weg zijn om meer groen in de wijken te krijgen, want hij deelde wel de mening dat er wel meer groen bij mag komen. Dat dacht eveneens Sybrinne de Vries (CDA). Haar fractie zag die Tiny Forests ook niet zitten. Zoiets kost ook geld en het was nog niet duidelijk hoeveel. Beter was het om rond het groen in het algemeen een motie of amendement in te dienen bij de behandeling van de Begroting, dan kan gelijk bekeken worden hoeveel geld de raad en waarvoor wil toekennen. Joost van Doesburg (PvdA) nam daarop alvast een voorsprong. Hij hekelde het huidige groenbeleid van de gemeente en was het ermee eens dat er iets gedaan moet worden aan het groener maken van de wijken. De minibossen kon hij nu niet steunen, omdat het ten koste gaat van ander investeringen aan groen. Hij stelde om te koesteren wat de gemeente nog heeft aan groen en verder keihard te investeren. Alkemade trok de motie weer in, maar komt bij de Begroting terug met een nieuwe motie over meer groen in de wijken.

Brandbrief bewoner Park Overbosch

Voorhout n Bij de raadscommissie Ruimte is een bericht ingekomen van een bewoner van Park Overbosch. Het woongebouw, een gewone flat, zou volgens de schrijver nauwelijks voldoen aan de eisen rond bouw- en brandveiligheid.

"In 2016 is bijvoorbeeld legionella ontstaan in de oude waterleidingen, omdat sinds 2008 een leegstand is geweest.Toen Marente zich tijdelijk vestigde in het gebouw is legionella ontdekt, omdat verpleeghuizen dat moeten testen, maar anders was het nooit aan het licht gekomen met alle gevolgen van dien", zo valt in de mail te lezen. „Nu worden ramen dicht gemaakt op de derde etage op bevel van de Woonstichting, terwijl longontstekingen en het Norovirus in de winter vrij spel hebben", vervolgt de bewoner. De ramen stonden namelijk vaak geheel open waardoor er klachten kwamen over tocht. Volgens de schrijver zou de luchtkwaliteit en geluidsisolatie aan de zijde N444 eigenlijk door een externe adviseur nader moeten worden belicht. "Er is een meter grond rondom verkocht aan de Provincie en de weg is hoger geworden, maar aan het woongenot van 59 omwonenden is niet gedacht." De mail staat als ingekomen stuk op de agenda van de commissie van 13 november.

Omgaan met verlies bij zwangerschap of geboorte

Voorhout n Hoe ga je om met verlies waarvan de buitenwereld geen weet heeft? Het is een van de vragen die wordt besproken tijdens de tweede bijeenkomst van Café Over-Leven, georganiseerd door Welzijn Teylingen. Op zondag 18 november om 14.15 uur komen bezoekers in ontmoetingscentrum Agneshove (Agneshove 81) bij elkaar om te praten over omgaan met verlies bij zwangerschap of geboorte.

Rouwtherapeute Anne Remijn uit Voorschoten geeft een korte inleiding geven over het onderwerp. Met eigen voorbeelden laat zij verschillende invalshoeken zien. Zij gaat in op vragen als "Hoe ga je om met een verlies waarvan de buitenwereld geen weet heeft?", "Hoe rouw je om een baby die niet heeft geleefd?" en "Hoe ga je om met reacties uit de omgeving?".

Langer geleden

Van belang is dat Remijn wil inspelen op wat zich aandient, dat zij op een interactieve manier met elkaar in gesprek wil gaan en dat het verlies niet recent hoeft te zijn, maar ook van (veel) langer geleden kan zijn. De deelnemers praten over rouw na het verlies van een levenloos geboren baby, over wat anders en wat hetzelfde is als bij andere rouw en over wat helpt en wat erkenning geeft.

Over-Leven

De bijeenkomsten van het Café Over-Leven zijn bedoeld voor iedereen met een rouw- of verlieservaring, die hierin steun wil vinden in een vertrouwde omgeving, waar tijd en aandacht is. De erkenning en de herkenning van lotgenoten kunnen steun bieden.

De bijeenkomst begint om 14.30 uur. Inloop is vanaf 14.15 uur mogelijk. De toegang is gratis. Café Over-Leven heeft dit jaar bijeenkomsten op wisselende locaties in Teylingen. Voor meer informatie, neem contact op met Laura Methorst, lid van de werkgroep en welzijnsadviseur bij Welzijn Teylingen, te bereiken op 0252-231805.

Ook in 2019 zijn rouwcafés. Op zondagmiddag 20 januari is het volgende Over-Leven, in de bibliotheek in Sassenheim (Kerklaan 42). Het thema is dan 'Onverwacht verlies'. Meer informatie in de agenda op www.welzijnteylingen.nl.

Notaris Gerard Schrama gaat het rustiger aan doen

Kevin Arsenault en Gerard Schrama voor de deur van Notariskantoor Arsenault. | Tekst en foto: Carin van der Spijk Foto: Carin van der Spijk

n 'Ik heb veel vertrouwen in notaris Kevin Arsenault'

Sassenheim n Ruim een jaar geleden hebben ze al met elkaar afgesproken dat de een het rustiger aan gaat doen en de ander het notariskantoor aan de Hoofdstraat 303 in Sassenheim gaat overnemen. Vrijdag 12 oktober was de laatste officiële werkdag van notaris Gerard Schrama (64). Per 15 oktober heeft hij eervol ontslag gekregen en neemt collega notaris Kevin Arsenault (40) het kantoor over.

Door Carin van der Spijk

Aan de bekende tafel in het notariskantoor vertelt Gerard Schrama dat het tweetal in het voorjaar van 2017 al met elkaar heeft afgesproken dat 'ik ga stoppen en Kevin doorgaat'. Dit is een langlopend proces dat eindigt bij het Ministerie van Rechtsbescherming. Uiteindelijk volgt er dan een Koninklijk besluit, ondertekend door de koning en de minister. "We waren hoopvol dat dit besluit ergens in 2018 zou komen," legt Gerard Schrama uit. Weloverwogen heeft hij de beslissing genomen om te stoppen: "Ik heb met heel veel plezier in Sassenheim gewerkt. De eerste twintig jaar als kandidaat-notaris. In 1998 ben ik benoemd tot notaris. Het is goed zo en nu is het tijd voor andere dingen".

Bang om zich te vervelen, is Schrama niet: "Ik ga nog wat studeren, ik lees en fiets graag, heb veel interesse in geschiedenis en ben daarnaast actief als bestuurslid van de Stichting Vrienden van Dever".

Geen moment spijt

Kevin Arsenault werkt meer dan dertien jaar bij het notariskantoor. Hij is geboren en getogen in Nieuw Vennep. Hij volgde een rechtenstudie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na het behalen van zijn propedeuse koos hij de studierichting notarieel recht. "Ik heb naast mijn interesse in rechten iets met cijfers. In het laatste jaar heb ik ook vakken op het gebied van Nederlands Recht gedaan. Deze algemene kennis komt regelmatig goed van pas", vertelt Kevin. Via een open sollicitatie kwam hij terecht bij Notariskantoor Schrama in Sassenheim. Kevin hierover: "Vrijdag 7 oktober 2005 werd ik uitgenodigd voor een gesprek. Het klikte direct en Gerard vroeg of ik nog even kon blijven, zodat ik kon kijken hoe het op kantoor ging. Maandag was mijn eerste werkdag en van die keuze heb ik geen moment spijt gehad. Ik voel me op dit kantoor als een vis in het water".

Deur staat altijd open

Kevin Arsenault weerlegt de mening dat het notarisambt een stoffig imago heeft. "Als notaris ben je op cruciale momenten in het leven van mensen aanwezig. Je hebt een sleutelrol in hun processen en besluiten en dat is uniek. Ons kantoor is gehuisvest in een statig pand 'Villa Vredestein' uit 1885, maar is van alle moderne technieken voorzien. Bij ons staat de deur open en kan iedereen zomaar binnenlopen. We nemen de tijd om zaken uit te leggen. Regelmatig blijkt in een gesprek met een cliënt dat er meer speelt. Door het gesprek aan te gaan kunnen we maatwerk leveren."

Bedrijven

Naast particuliere zaken doet het notariskantoor ook veel voor bedrijven. "Een bedrijfsopvolging vraagt om een goede gedegen begeleiding en afwikkeling. Engels is mijn tweede taal en ik kan bijvoorbeeld ook internationale bedrijfsovernames begeleiden. Daarnaast werken we met een enthousiast team van medewerkers. De kracht van ons kantoor is om met elkaar het beste voor onze cliënten te realiseren. Dat hebben we altijd gedaan, en daar verandert niets aan," zo laat notaris Arsenault weten.

Gemeente gaat voor goede communicatie

Tijdens een schorsing werd de motie snel nog even aangepast waardoor het unaniem kon worden aangenomen. | Foto: NK Foto: Nico Kuyt

Teylingen n Bij de inwoner zijn ontwikkelingen, zoals bouwplannen in zijn omgeving, soms onbekend. Terwijl er op website en krant ruchtbaarheid aan wordt gegeven, er een e-maildienst is en app's in ontwikkeling zijn. B&W moet die ontwikkeling in nieuwe communicatiemiddelen rond ruimtelijke ordening nauwgezet gaan volgen en al de bestaande mogelijkheden voor het verkrijgen van informatie stevig onder de aandacht brengen van de inwoners, zo vindt de gemeenteraad.

Door Nico Kuyt

De gemeenteraad nam vorige week unaniem een motie van die strekking aan. Er ging nog wel een hele discussie en aanpassingen vooraf. De fractie van D66 en Trilokaal dienden een motie in, waarbij werd verzocht per 1 januari in te zetten op de app 'Omgevingsalert'. Dit naar aanleiding van klachten van inwoners dat zij over een bouwplan niets wisten Maar wethouder Rob ten Boden had zijn twijfels over deze app, net als een aantal fracties. De recensies zijn slecht en je moet als gemeente ervoor betalen. Het Rijk heeft zelf een app ontwikkeld 'Over uw buurt'. Daar hoef je niet voor te betalen. Verder is er voor de inwoners nu al de al jaren bestaande e-mailservice van overheid.nl. Ten Boden stelde voor nog niet aan te sluiten bij Omgevingsalert. Hij zegde toe periodiek de ontwikkelingen te volgen en het resultaat de commissie te melden.

De inwoners worden nu al gewezen op de vermeldingen op de website van de gemeente, via de Gemeenteberichten in de Teylinger. Daarnaast wil de gemeente inwoners wijzen op de mogelijkheid zich aan te melden op de e-mailservice van het Rijk.

Open Huis bij Hospice Duin- en Bollenstreek

Sassenheim n Hospice Duin- en Bollenstreek zet op woensdag 14 november de deuren open voor belangstellenden die vrijwilligerswerk in het hospice willen doen.

Het Hospice Duin- en Bollenstreek ziet eruit als vele andere huizen in Sassenheim. Een riante villa met een sfeervolle tuin. Van buiten is niet te zien dat binnen mensen wonen die nog maar kort te leven hebben. En dat is precies wat de oprichters rien jaar geleden voor ogen hadden: een huiselijke omgeving bieden aan mensen in hun laatste levensfase. In het hospice wordt de professionele zorg ondersteunt door vele vrijwilligers. Mensen denken dikwijls dat er een enigszins bedrukte sfeer heerst om er te werken tussen mensen wiens levenseinde op korte termijn in zicht is. Niets is echter minder waar. Er wordt hier heus ook gelachen en, ondanks de omstandigheden waarin onze gasten verkeren, in een prettig klimaat gewerkt.

Op woensdagavond 14 november wordt het hospice opengesteld. Om 19.30 uur is in het tuinpaviljoen een korte presentatie en kunnen geïnteresseerden vragen stellen. Ook is er de mogelijkheid om als vrijwilliger aan te melden.

Op 18 en 19 januari kunnen nieuwe vrijwilligers instromen bij de basiscursus.

Extra controle bij station Sassenheim

Sassenheim n De gemeente Teylingen houdt de komende twee maanden een preventie actie rondom het station Sassenheim, met extra toezicht op de fietsenstallingen en de parkeergarage.

In november en december houdt de gemeente extra preventief toezicht bij station Sassenheim. Naast inzet van de BOA's en politie huurt de gemeente voor acht uur per week extra toezichthouders in speciaal voor deze actie. De politie, BOA's en toezichthouders zijn op wisselende dagen en tijden aanwezig.


Het extra toezicht richt zich op de fietsenstallingen bij het station. Hierbij is aandacht voor onveilige situaties, fietsendiefstal en het juist parkeren van fietsen. Ook de parkeergarage wordt meegenomen in de ronde.

Verdachte situatie

De gemeente vraagt reizigers om ook te helpen. Als zij een verdachte situatie zien, kunnen ze direct contact opnemen met de politie via 112. Geef hierbij een signalement van de dader/verdachte en noteer in welke richting de dader wegrent of wegrijdt. Doe ook altijd aangifte van een gestolen fiets bij de politie via https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/aangifte-van-diefstal-fiets.html.

Sloten

Daarnaast is het belangrijk dat fietsen goed op slot worden gezet door: Zowel het frame als de wielen van de fiets vast te zetten aan een vast voorwerp dat dieven niet kunnen verplaatsen. Gebruik te maken van goede sloten en eventueel zelfs twee (verschillende) sloten.

Preventiechip

Een diefstalpreventiechip op of aan de fiets aan te brengen. Dit is een klein staafje of rondje met gegevens. De chip is uit te lezen met een uitleesapparaat. Het is niet mogelijk een fiets te laten volgen via een satelliet.

Meer tips om fietsendiefstal te voorkomen staan op www.stopfietsdiefstal.nu.

Excelsior wint Sastival

Leerlingen en ouders wachten gespannen op de uitslag. Wie heeft Sastival 2018 gewonnen? | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n De veertiende editie van Sastival is gewonnen door het leerlingenorkest Brugmuzikanten van Excelsior Noordwijk.

Tijdens het festival op zaterdag 3 november traden negen leerlingenorkesten uit Noord- en Zuid-Holland op in het Teylingen College Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. De orkesten, van beginnend tot gevorderd, lieten de aanwezige fans kennis maken met verschillende muziekstukken, variërend van pop tot klassiek. Zo brachten de Brugmuzikanten het welbekende nummer 'Counting Stars' van de Amerikaanse pop-rockband OneRepublic ten gehore. Met dit nummer sleepte zij uiteindelijk de eerste prijs in de wacht. Een tweede plek in de categorie beginnend orkest was voor het Aspirantenorkest van Adest Musica, dat onder meer het stuk McRonald's Mars speelde, geschreven door Rob Balfoort.

De eerste prijs in de categorie gevorderd orkest ging naar de winnaar van vorig jaar, Soli Deo Gloria uit Zaandam. Ook dit jaar wisten zij publiek en jury in vervoering te brengen met een sfeervol stuk, dit jaar het mystieke 'Tales from Scotland'. Het Saens Harmonie Orkest uit Assendelft veroverde met het vrolijke Elvis Presley-geïnspireerde nummer Lilo & Stitch een tweede plek in dezelfde categorie.

Iedereen een beker

Sinds 2005 biedt het Sastival, opgericht door Harmonievereniging Crescendo Sassenheim, een podium aan opleidingsorkesten. De jury, die dit jaar bestond uit Jos Lustberg en Matthijs Kruik, beoordeelde ieder optreden op hun eigen niveau, muzikaliteit, presentatie en speelplezier. Aan het einde van de dag ontving ieder orkest een beker, een juryrapport en een waardebon om een nieuw muziekstuk uit te kiezen.

Spelen en luisteren

De organisatie van het Sastival kijkt tevreden op de dag terug. "Het was prachtig om iedereen te zien genieten van het spelen én het luisteren naar muziek," aldus Bart van der Vlugt van Crescendo.

Wie de smaak van het samen muziek maken te pakken heeft en hier mee zou willen doen, is welkom om eens een kijkje te nemen tijdens één van de muziekrepetities van Crescendo Sassenheim. Het Opleidingsorkest, voor beginnende musici en onder leiding van dirigent Sophie Graven, repeteert op de zaterdagavond van 17.30 tot 18.30 uur in de Julianakerk (Julianalaan 4) in Sassenheim, waarna het Tweede Harmonieorkest, onder leiding van Joop Nijholt, repeteert van 18.30 tot 20.00 uur. Voor meer, kijk op www.crescendosassenheim.nl of mail naar jeugd@crescendosassenheim.nl.

Kunstweek Warmond brengt succesvolle mix van oud en nieuw

'Dansen met de elementen' bij de opening van de Kunstweek Warmond. | Foto: MV Foto: MV

Warmond n De danser staat nog wat bescheiden op het pleintje van de pomp. De koptelefoon op het hoofd. De witte arm steekt in de lucht. De kleding is nog blanco, maar niet voor lang. Op verzoek komen veel bezoekers op zaterdag 3 november aan met iets blauws om te bevestigen op het beeld. De opening van de elfde editie van de Kunstweek Warmond brengt het thema 'Naar Buiten' direct in de praktijk.

"Kunst en cultuur naar buiten brengen, dat is wat we willen," zegt initiatiefnemer Hans Goudsmit in zijn openingswoord. Op de trap van Het Oude Raadhuis spreekt hij de bezoekers toe. Het is heerlijk herfstweer; fris, maar zonnig. Ondertussen bouwen kunstenaars hun stand op voor 'Klein Montmartre'. "Montmartre is het centrum van de kunst. Dat imago werd ook het imago van Parijs. Dat is wat wij ook moeten proberen."

Voller

Met een bomvol programma tot en met zondag 11 november, is de organisatie daar goed in geslaagd. "Het is een mooie mix van oud en nieuw," vertelt Goudsmit enthousiast. "We hebben allemaal ontzettend hard gewerkt. Het programma wordt met de jaren voller. Je zou bijna zeggen dat we te weinig tijd hebben met alles in één ruime week." Een aantal programma-onderdelen blijkt al snel uitverkocht. Het concert van het Monward Consort op 3 november trekt veel belangstelling. Een dag later is schrijver Murat Isik te gast in het Literair Café in Het Trefpunt. De winnaar van de Libris Literatuurprijs vertelt daarin aan interviewer Michiel Noordzij over zijn roman 'Wees onzichtbaar'. Het complete programma is te vinden op www.kunstweekwarmond.nl.

Donaties

De Kunstweek Warmond ontvangt sinds vorig jaar geen subsidie van de gemeente meer. Toen kon de Kunstweek georganiseerd worden dankzij de reserves en de actie om Vriend te worden van de Warmondse Kunstweek. Ook dit jaar kan dat nog steeds. Daarnaast hebben donaties van Fonds1818 en het Jacoba van Beierenfonds ervoor gezorgd dat al zeker is dat de Kunstweek ook volgend jaar doorgang kan vinden. Goudsmit: "Het was heel spannend of onze aanvragen gehonoreerd zouden worden. Nu we die toezegging hebben, voelt het opeens heel luxe. We kunnen al plannen maken voor de twaalfde editie."

Uitverkocht

Maar eerst nog de elfde editie, die duurt tot zondag 11 november. Dan is de afsluiting met het eerste Kkik-huiskamerfestival. De belangstelling voor het nieuwe onderdeel blijkt groot. De laatste twee kaartjes zijn te winnen door bezoekers die iets blauws meenemen en raden hoeveel het beeld van de danser weegt. Leon Spruit is de winnaar. Met de 115 kilo zit hij het dichtst bij de in totaal 117,8 kilo.

Het is direct een ander vernieuwend onderdeel binnen de Kunstweek: ook de opening is anders ingericht. Voorgaande jaren werd een lezing georganiseerd. Dit keer is het beeld van de danser het middelpunt. Het is ontworpen door Warmonder Rick Heemskerk (21). Zijn tekening staat op alle flyers en posters. Aan de hand daarvan heeft Nicoline Heemskerk -geen familie- het beeld gemaakt. Het is de bedoeling dat het danst met de elementen. "We hoopten al op veel belangstelling. Het is een cadeautje dat ook echt veel mensen komen kijken. Het past in het thema: het brengt ze echt naar buiten."

Het gedicht van Irma Ooijevaar, voorgedragen bij de opening van de Kunstweek, is te lezen op pagina 21.

Kerkdienst over studies jonge Roma's

SASSENHEIM n 'Jong geleerd…toekomst voor jonge Roma' is dit jaar het thema van de diaconaal jaarproject kerkdienst. Op zondag 11 november om 10.00 uur vertelt Conny van Tuijl meer over het studiefonds voor jonge Roma in de Julianakerk (Julianalaan 6).

Het werk van stichting Vakaró voor Komló uit Veenendaal zorgt ervoor dat elk jaar acht tot tien jongeren ondersteund worden met in totaal 3.500 euro om hun studie mogelijk te maken. Ze studeren voor uiteenlopende beroepen, zoals timmerman, boswachter of tandtechnicus.

Tijdens de dienst vertelt een Roma-jongere hoe haar leven is veranderd door het studiefonds. Voorgangers ds. H. Betting en ds. J. vd Berg en de diaconieën van Warmond, Sassenheim en Voorhout werken mee aan de dienst. Het Warmondse koor Ubi Caritas verzorgt de muziek.

Het Oude Raadhuis vol feestelijke kunst

Warmond n In de aanloop naar de feestdagen biedt een groot aantal kunstenaars vanaf woensdag 14 november een feestelijke diversiteit van kunst aan in galerie het Oude Raadhuis van Warmond (Dorpsstraat 36). De galerie is gevuld met sieraden van ontwerpers Greetje Sieders, Rosita van Wingerden, Ine van der Sluis en Ellen van Toor, keramische boekjes en doosjes van Hiske Tan, keramische vogelhuisjes van Bastiaan Meijer, schilderijen van Hella van Ockenburg en Barthel Brussee, glazen objecten van Hans Gusseklo, lino's en houtsnedes van Annika de Ridder, poppen van Frida Badoux, stenen beelden van Berna Verheijden, geboetseerde dieren van Leen Marbus, tassen van Sasha Wendt en objecten van vilt en zijde van Mirjam Elsas.

Bij de opening op zondag 18 november om 16.00 uur kunnen de bezoekers met de aanwezige kunstenaars in gesprek over hun werk.

Try-out van Jeroens Clan

Sassenheim n Drie Brabantse jongens met een grote bek en een vet accent: Jeroens Clan speelt op vrijdag 7 december om 20.15 uur de try-out 'Het gaat toch helemaal nergens over' in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a).

Bij de finalisten van het Leids Cabaret Festival 2018 lijken de jaren negentig te herleven. De drie mannen kennen elkaar uit de brugklas van het Heerbeeck College in Best. Een jaar later stonden ze bij een Open Podium op de bühne. Jip de Poorter speelt de wijsneus, die gestudeerd heeft en de wereld op een linkse, genuanceerde manier bekijkt. Bram Kroon is het volkse type, dat alles wat De Poorter zegt maar geneuzel vindt en permanent klaagt over het feit dat er niet naar hem wordt geluisterd. Matthias Tuns staat daar precies tussenin: hij is het wat kleurloze type dat met alle winden meewaait en zo de ene keer als mediator en de andere keer als opstoker van het vuurtje tussen de andere twee kan fungeren. De spanning die zo ontstaat is boeiend om naar te kijken. Kaarten kosten 15 euro en zijn te koop via www.hetonderdak.nl.

Piano rock 'n roll

Sassenheim n Een avond vol rock'n'roll, boogie-woogie en piano blues. 'Them Lewis Boys' is de beste piano rock 'n roll band van Nederland. De band brengt een eerbetoon aan de opzwepende piano rock uit de jaren ' 50 '60 en '70. Ze staan op zaterdag 8 december in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a). Het optreden begint om 20.15 uur. Jerry Lee Lewis, Ray Charles, Little Richard, Fats Domino komen allemaal voorbij, maar ook eigen songs komen aan bod. De nodige boogie-woogie en piano blues staan op het programma. De zaal is ingericht met zowel zit- als staplaatsen. Tijdens de voorstelling de bar in de foyer geopend. Kaarten kosten 16 euro en zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl.


Beursvloer Bollenstreek gaat online verder als De Uitdaging

De wethouders van Teylingen, Hillegom en Lisse bij de lancering. | Foto: pr. Foto: Piet van Kampen

Regio n Een zeer gemêleerd gezelschap van ondernemers, welzijnsinstellingen en wethouders kwam op woensdag 31 oktober samen 't Huys Dever in Lisse voor de lancering van de website van de Hillegomse, Lissese en Teylingse Uitdaging. De speciale website van de nog jonge stichting heeft zich maatschappelijke doelen gesteld. Ondernemers verbinden met instellingen en verenigingen. Met gesloten beurzen worden kennis, materialen of medewerkers gedeeld. Een vervolg op de vier keer eerder met succes gehouden Beursvloer Bollenstreek. De Lissese burgemeester Lies Spruit lanceerde de website.

Door Piet van Kampen

De Stichting Hillegomse, Lissese en Teylingse Uitdaging is opgericht in landelijke navolging. In enkele tientallen steden en gemeenten zijn al 'Uitdagingen' een aantal jaren actief en met succes. Manager Erika van der Heijden opende namens de stichting de bijeenkomst. Zij schetste het ontstaan van de stichting en stelde de bestuursleden voor. Ook lichtte zij toe hoe de groep te werk wil gaan met de verschillende disciplines binnen de organisatie. Een kennisbank, een sociale bank, een cadeaubank, een huisraadbank, een weekendschool, een spellenbank, het zijn enkele voorbeelden.

Maatschappelijk ondernemen

Het draait om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er is veel behoefte aan mensen en materialen waarin met dichte beurzen kan worden voorzien. "Ik geloof in groepen die zich hiervoor inzetten. In samenwerking. Samen leven, samen doen. Wij willen er continuïteit en structuur in aanbrengen. Vragen die na de Beursvloer zijn blijven liggen, omdat er tussen vraag en aanbod op dat moment geen match was." Overigens komt er los van de nieuwe website, https://hltuitdaging.nl/, volgend voorjaar ook weer een echte Beursvloer Bollenstreek.

Wensen

Vanuit de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen mochten de aanwezige wethouders een zegje doen. Wat hopen zij dat De Uitdaging brengt? Fred van Trigt (Hillegom): "Via internet contacten leggen met mensen die het nodig hebben, zoals bij dementerende een keer iets brengen of ze een keer met een busje mee nemen". Jolanda Langeveld (Lisse): "Denk aan eenzamen en mantelzorgers". Kees van der Zwet (Lisse): "Dat ondernemers en verenigingen de krachten mobiliseren". Arno van Kempen (Teylingen): "Onderwijs en de arbeidsmarkt met elkaar verbinden". Verbinden was het sleutelwoord tijdens deze bijeenkomst. Vanuit de drie gemeenten werden direct al enkele wensen uitgesproken. Stalling voor Fietsmaatjes in Hillegom, een opslagruimte voor Theatergroep Teylingen en een nieuwe website voor de Stichting De Paraplu in Lisse. Deze laatste wens werd ter plekke door een deelnemer toegezegd te zullen vervullen.

Kindertheater over scheiding

Regio n 'Er was eens een gezin' is een kindertheatervoorstelling voor iedereen die met een scheiding te maken heeft (gehad): kinderen van 6 tot en met 9 jaar, ouders, tantes, ooms, opa's en oma's. Ondanks het thema valt er voor jong en oud ook genoeg te lachen. Het gaat over houden van elkaar en uit elkaar gaan, over bang zijn om als kind alleen achter te blijven en over aandacht durven vragen voor jezelf.

De voorstelling is op woensdag 14 november van 15.00 tot 15.45 uur in De Greef (Ruishornlaan 21) in LIsse. De toegang is gratis. Aanmelden via www.cjgcursus.nl.

Een wereld van verschil, maar met dezelfde gedrevenheid

Directeuren Annemiek van Leeuwen en Marion van der Helm bezoeken een school in Kenia. | Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n De organisatie Teachers4Teachers brengt mensen uit het onderwijs in Kenia en Nederland met elkaar in contact, om zo de ontwikkeling in Kenia te bevorderen. Directeur Annemiek van Leeuwen van basisschool De Overplaats in Sassenheim en Marion van der Helm, directeur van De Regenboog in Voorhout, reisden in oktober met Teachers4Teachers naar de regio Kwale om daar hun kennis en ervaring te delen met lokale leerkrachten. Zij deden dat met een groep van 38 schoolleiders uit heel Nederland.

"De regio Kwale in Kenia is een arm gebied. Nog niet alle kinderen in deze regio hebben toegang tot onderwijs, maar het streven is wel om alle kinderen, ook kinderen met een handicap, binnen afzienbare tijd naar school te krijgen," aldus Van Leeuwen. De scholen worden door de overheid gefinancierd. Maar net als in Nederland hebben ze heel kleine of veel grotere budgetten. Van der Helm: "Ik was in een kleutergroep met 86 leerlingen en één leerkracht, maar ook in een groep 7 met slechts vijftien leerlingen. De ene school heeft meer te besteden dan de andere, omdat soms de ouders een financiële bijdrage doen. Wel zijn de klassen over het algemeen groter dan in Nederland." De scholen beschikken over weinig leermiddelen en als er ter versiering bijvoorbeeld wandplaten zijn, zijn ze veelal zelf getekend. De overeenkomst met het onderwijs in Nederland is de gedrevenheid van de leerkrachten. De schooldirecteuren in Kenia hebben hun kantoor vol hangen met jaarplannen, overzichten en resultaten van de kinderen en zijn daar trots op. Van Leeuwen: "Het is bijzonder om je te realiseren dat we, ook al zijn we zover van elkaar verwijderd, ons steeds dezelfde vraag stellen, namelijk: Hoe kunnen we de kinderen nog beter leren hoe te leren?".

Doel van het bezoek aan de Keniase scholen is vooral ook het zoeken naar verbinding, aldus Van der Helm. "Lesgeven en een school leiden is mensenwerk. Ontmoeten en verbinden maakt dat je tot leren komt." De schoolleiders gaven workshops aan twintig Keniase collega's. Daarna bezochten Van Leeuwen en Van der Helm een aantal scholen. Daar ontmoetten beide schoolleiders enthousiaste kinderen, die soms meer dan één uur moeten lopen om op school te komen. Met een rugzak vol ervaringen zijn Van Leeuwen en Van der Helm ieder op hun eigen school weer aan de slag gegaan.

Terug in de tijd met Sociëteit De Vriendenkring

Een bijeenkomst van Sociëteit De Vriendenkring in 't Bruine Paard in 1960. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n De jaarlijkse dia-avond van de Stichting Oud Sassenheim (SOS) staat op woensdag 14 november in het teken van Sassenheim. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en is in de Julianakerk (Julianalaan 6). De toegang is gratis.

Voor de pauze zal de Sassenheimse publicist en streek- en Sassenheimkenner Herman van Amsterdam een lezing geven onder de titel 'Een Sassems kerkhof komt tot leven'. Hierin komen onder meer verhalen aan de orde uit zijn laatste novelle 'Onder het oog van de slechtvalk', die hij heeft opgetekend tijdens zijn activiteiten als vrijwilliger op het kerkhof en in de pastorietuin van de Sint Pancratiuskerk.

In een boeiend betoog zal Van Amsterdam een reeks wetenswaardigheden en anekdotes over Sassenheim vertellen, zoals die over het teruggevonden Mariabeeldje en over de 'Narcissenfluisteraar'. En gaat hij in op de vraag van zijn kleinzoon hoe oud doden wel niet kunnen worden.

'Kent u ze nog, de Sassemers'

Na de pauze start het vaste onderdeel van de avond waaraan de dia-avond zijn naam ontleent. In een beeldpresentie laat SOS-werkgroeplid Frans van der Wiel in een nieuwe editie van zijn 'Kent u ze nog, de Sassemers' onder meer niet eerder vertoonde beelden zien van oud Sassenheim en vroegere inwoners. Een voorbeeld is de foto uit 1960 met de leden van 'Sociëteit de Vriendenkring', genomen in Hotel-café-restaurant ''t Bruine Paard'.

De dia-avond wordt afgesloten met een kort jaaroverzicht en beelden van de laatste exposities. Tijdens de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan bestuursleden en kunnen boeken en de Sassenheim vlag worden gekocht.

Brugklassers lopen 7.700 euro bij elkaar

Sassenheim n De brugklasleerlingen van het Rijnlands Lyceum Sassenheim hebben met hun deelname aan Lopen tegen Kanker 7.700 euro opgehaald voor het goede doel. Corina van Diest, oprichtster van Stichting Lopen tegen Kanker, kreeg op vrijdag 2 november de cheque overhandigd. Storm Ligtvoet en Jazahra Vogel uit de brugklas gaven haar op school symbolisch het bedrag. "Ik ben er enorm blij mee, heel erg bedankt!", reageert Corina. "Een prachtig bedrag, na een onwijs mooie happening." Lees verder op www.deteylinger.nl.

Voorlichting met 'echte' babbeltruc

SASSENHEIM n De KBO-PCOB organiseert op maandag 12 november een voorlichting over de zogenoemde babbeltruc. Met behulp van de Vrije Universiteit van Amsterdam is een app ontwikkeld tegen de babbeltruc.

Senioren worden regelmatig gewaarschuwd voor oplichters die met babbeltrucs proberen het huis binnen te komen om geld of andere waardevolle bezittingen te stelen. De app geeft een virtuele training om de weerbaarheid hiertegen te vergroten. Er worden zes situaties van babbeltrucs nagebootst. Deze situaties geven een goed beeld van hoe een babbeltruc in zijn werk gaat en leert de gebruiker om de oplichter te weerstaan.

De voorlichting is in zaal 5/6 van 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a) en begint om 14.30 uur. De zaal gaat open om 14.00 uur.

Sinterklaasbingo

Het is ook weer tijd voor de sinterklaasbingo. Op donderdag 15 november zijn KBO-leden en introducees welkom in 't Onderdak. De bingo begint om 14.30 uur (zaal open 14.00 uur).

Bekijk Boerhaave bij inloop HKV

Voorhout n De Historische Kring Voorhout (HKV) houdt op woensdag 14 november van 14.00 tot 16.00 uur de Dwarsdrijverspraet Inloopsoos, om herinneringen op te halen en te praten over verleden en heden. Nieuw in het Kenniscentrum (Bonekruidstraat 13) zijn de op de tafel unieke Leidsche Dagbladen uit de zestiger jaren om door te bladeren en om de geschiedenis uit die periode te laten herleven.

De tentoonstelling '350 jaar Herman Boerhaave' is nog slechts drie keer te bezoeken. Bestuursleden leidden bezoekers rond. In de Oosthoutzaal zijn in de vitrines de uitgestalde unieke aanwinsten uit de historie van Voorhout, die in de afgelopen twintig jaar zijn gekregen, verzameld of aangekocht te bezichtigen. Het bestuur is nog altijd geïnteresseerd in foto's en voorwerpen uit het historisch verleden van Voorhout je kunt deze laten scannen of schenken. De volgende inloop is op zaterdag 24 november van 10.30 tot 12.30 uur.

KTS kookt bij 'Hap een boek'

Voorhout n Leerlingen van de KTS hebben op vrijdag 2 november tijdens een culinaire avond in de bibliotheek Noordwijk de hapjes verzorgd, voorafgaand aan de lezing van schrijver Ronald Giphart. De koks maakten gerechten geïnspireerd op die uit romans. De lezing was de start van Nederland Leest, de landelijke campagne met dit jaar als thema voeding. Lees meer op www.deteylinger.nl.

Alex Ploeg stelt Ultimatum

Stand-up comedian Alex Ploeg staat met zijn try-out in Het Trefpunt. | Foto: pr. Foto: pr.

WARMOND n Stand-up comedian Alex Ploeg komt op zaterdag 8 december naar Theater Het Trefpunt (Herenweg 80). Na het winnen van Cameretten in 2016 geeft hij een try-out voor zijn eerste soloprogramma 'Ultimatum'.

De jury roemde hem destijds om zijn herkenbare verhalen en om zijn prettig gestoorde brein. Zijn stijl is explosief, snel en kent een hoge grapdichtheid. Bovendien stelt hij rake vragen over dingen die er op het eerste gezicht niet toe lijken te doen.

Comedy en muziek

De belofte lijkt ingelost na positieve reacties over de voorstelling elders in het land. Naast dit alles is Ploeg ook nog een talentvolle gitarist. De combinatie van stand-up comedy met muziek levert de ene keer woeste taferelen op, een andere keer raakt het een gevoelige snaar.

Deze voorstelling brengt nog meer: omdat Sint dan net uit het land is en de Kerst op handen, zullen onder de bezoekers drie verrassingspakketten worden verloot.

Kaartverkoop

De voorstelling begint om 20.30 uur. Een kaartje kost 17,00 euro en is te koop via www.theaterhettrefpunt.nl, op de avond zelf aan de zaal of bij de VVV Warmond (Gemeentehaven 3).

Nienke Latten als Jasmine in musical Aladdin

Samen met Philipp Büttner als Aladdin, schittert Nienke Latten als Prinses Jasmine in de musical Aladdin. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Nienke Latten wilde als jong meisje al hoofdrollen spelen in musicals. Op haar 23ste kan ze een nieuw hoofdstuk toevoegen aan haar eigen sprookje: de hoofdrol van Jasmine in de Duitse versie van de musical Aladdin.

Met acht shows per week krijgt de Sassenheimse musicalster het druk in het komende jaar. Op dinsdag 30 oktober beleefde ze haar première als Jasmine.

Latten begon al jong met zingen en acteren. Vorig jaar rondde ze het conservatorium Fontys Tilburg richting muziektheater af. Haar eindvoorstelling werd beoordeeld met een 9,5. Ze stapte meteen het avontuur in en stond zeven maanden lang als Prinses Tessa in de Eftelingproductie De Gelaarsde Kat. Daar komt nu de musical Aladdin in Hamburg voor in de plaats. In Duitsland draait de voorstelling van Stage Entertainment al drie jaar en is mateloos populair. De actrice hoorde in april dat ze uit duizend kandidaten was gekozen om de hoofdrol te spelen. In februari verhuist de productie naar Stuttgart, om daar nogmaals in première te gaan.

De musicalster heeft de voorbereiding op de première, en alles wat daarbij komt kijken, gefilmd. Haar vlogs staan op YouTube en zijn te vinden door te zoeken op 'Nienke Latten'.

Sintvoorstelling over 'Ietsiepietsie Pietje'

Voorhout n Toneelvereniging Cultuur Verheft speelt op zondag 25 november om 11.00 en 14.30 uur voor de jongste inwoners een leuke familievoorstelling rondom het feest van Sinterklaas in Cheers! (Herenstraat 106).

Tijdens deze voorstelling krijgt het kleine pietermannetje Ietsiepietsie les van zijn vader om straks een goede pieterman te worden. Maar ja, ook pietermannen maken fouten... En komt het wel goed met Sjakie die voor straf op zijn slaapkamer zit? En waar zijn alle cadeautjes?

De voorstelling is geschikt voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 10 jaar. Kaarten kosten vijf euro en zijn te koop bij de speelgoedwinkel Toys2Play in Voorhout. Na afloop van de voorstelling komt misschien Sinterklaas nog even langs.

Rock4 op Abbey Road

Sassenheim n Het tiende theaterprogramma van de Nederlandse a capella formatie Rock4 staat geheel in het teken van Lennon, McCartney, Harrison en Starr: The Beatles. En in het bijzonder het 50-jarig jubileum van 'Abbey Road', het legendarische album uit 1969. Rock4 staat op vrijdag 30 november om 20.15 uur op het podium in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a).

Het eerste deel bevat eigenzinnige bewerkingen van bekende en minder bekende songs van de band uit Liverpool. Na de pauze is het tijd voor de integrale vocale uitvoering van 'Abbey Road', met nummers als 'Come Together' en 'Here Comes The Sun'. Kaarten kosten 22,50 euro en zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl. Verkoop aan de zaal vanaf 45 minuten voor aanvang.

Sint bij DVV

Sassenheim n Sinterklaas komt op zaterdag 17 november aan in Nederland en gaat ook weer op bezoek bij speeltuinvereniging DVV in Sassenheim. Dit jaar viert Sint het feest op zaterdag 24 november in de Zevensprong, ingang aan de Rusthofflaan 27a. De kinderen worden om 15.00 uur verwacht en om ongeveer 16.30 uur wordt de Sint uitgezwaaid.

De kosten bedragen 4 euro per kind voor leden. Niet-leden betalen 5 euro per kind. Het is verplicht om deelnemende kinderen vooraf aan te melden via info@speeltuinverenigingdvv.nl. In het bericht graag het volgende vermelden: naam, jongen of meisje en de leeftijd. Ook graag een contactpersoon een telefoonnummer aanmelden. Ouders ontvangen bevestiging via de e-mail.

Pakjesraadsel in Het Trefpunt

WARMOND n Als Anne wakker wordt, vindt ze een baksteen in haar schoen. Dat is een raar cadeau! Op zaterdagmiddag 1 december om 14.00 uur speelt kindertheater Kijk Haar Nou de voorstelling 'Het pakjesraadsel' in Theater Het Trefpunt (Herenweg 80).

Sint is al weer bijna in het land en ieder kind mag dan natuurlijk zijn schoen zetten. Zo ook Anne, maar als ze wakker wordt, vindt ze een baksteen! Dat is een wel heel vreemd cadeau. Ze schrijft een brief aan Piet. Ook die heeft zoiets vreemds nog nooit meegemaakt. Waar zijn de echte cadeautjes gebleven? Het heerlijk avondje komt er al snel aan. Zal het Piet lukken het raadsel op tijd op te lossen of blijven de schoentjes dit jaar leeg? Albert Heijn Warmond (Dorpsstraat 2) werkt voor deze kindervoorstelling samen met Theater Het Trefpunt. Met een spaaractie kunnen klanten gratis naar de voorstelling.

Waar is het paard van Sinterklaas?

Sassenheim n Sinterklaasgroep Bollenstreek speelt op zondagmiddag 25 november het verhaal 'Waar is het paard van Sinterklaas'? in 't ONderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a).

Sinterklaas rijdt met zijn paard elke nacht over de daken in Nederland. Door storm en wind, bij regen en hagel, ze zijn altijd op het dak te vinden. Dan is het op eens zover, de goede Sint en zijn paard worden verkouden. Pillen en een hoestdrankje moeten ervoor zorgen dat ze snel beter zijn. Als de stalpiet en de paardenpiet in de manege komen om het paard eens lekker te verwennen met een heerlijk ijsje, ontdekken zij iets dat geheim moet blijven voor Sinterklaas. Een bezoekje aan de winkel van juffrouw Dobbelsteen zou een oplossing kunnen brengen voor hun probleem. Maar is dat wel zo en kunnen de pieten hun geheim bewaren?

De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 2 jaar. Er zijn twee uitvoeringen. De eerste begint om 13.00 uur en de tweede om 15.30 uur. Kaarten kosten 7,50 euro per stuk en zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl.

cultuur/uit!

Teylingen laat Foreholte kansloos

Ton Arroyo is al 55 jaar verbonden aan Foreholte. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Aan de hand van de doelpuntenmaker zou je kunnen zeggen dat het hier de wedstrijd van Jaap Zwetsloot tegen de VV Foreholte betrof, maar dat was echt niet het geval. Elf tot de tanden gewapende Teylingers gingen zaterdagavond 3 november de strijd aan met een tandeloos Foreholte.

Jaap Zwetsloot zorgt met vier goals voor de Sassenheimse winst op Foreholte. | Foto: Peer Compeer Foto: Peer Compeer

De verwachtingen voor de jaarlijkse derby waren hooggespannen. Teylingen was benieuwd of het experiment, de wedstrijd al op zaterdagavond om 17.30 uur, zou slagen en de Voorhouters wilden graag winnen om zodoende mee te blijven doen in de top van de Tweede Klasse C. Zo konden ze wellicht over veertien dagen het periodekampioenschap binnenhalen. Gezien het groot aantal bezoekers op sportpark de Roodemolen en het resultaat van de wedstrijd liepen de Sassenheimers meer dan terecht tot in de late uren polonaise.

Vanaf het beginsignaal van scheidsrechter Spaans trok Teylingen ten strijde. Meteen in de eerste minuut kwam Lasse van Wijk net te laat na aangeven van Jaap Zwetsloot. Twee minuten later kon de bal nog maar net van de lijn worden gehaald na inkoppen van Zwetsloot vanuit een voorzet van Pascal de Ridder. Het leek een kwestie van tijd voordat de ontketende Teylingers de voorsprong zouden bevechten op de onthutste Voorhouters. Toch kwam de wedstrijd na zo'n tien minuten in evenwicht. Foreholte leek mee te gaan doen in de wedstrijd zonder echter heel gevaarlijk voor het doel van Tarek Kharboutli te komen.

Zwetsloot goudhaantje

De openingsgoal was toch niet verrassend. Colin Dofferhoff legde de bal in de ruimte achter het hart van de defensie. Daar was Jaap Zwetsloot z'n bewakers te snel af en de bal lag achter keeper Matthijs Guijt (1-0). Voordat Foreholte dacht zich te kunnen herstellen, sloeg Teylingen opnieuw toe. Via een knappe aanval over de linkerkant verzond Pascal de Ridder de bal voor het doel. Daar moest Olle Roffelsen kiezen tussen twee roodzwarte aanvallers. Volkomen vrijstaand kopte Zwetsloot de bal voorbij Guijt (2-0).

Mocht Foreholte denken dat de wedstrijd eventueel nog wel gekeerd kon worden, de Teylingers zaten kort op hun tegenstanders die daardoor geen moment kregen om terug te keren in de wedstrijd. Vlak voor de rust besliste Jaap Zwetsloot de wedstrijd door opnieuw de dieptepass, weliswaar gelukkig op het hoofd te krijgen, maar vervolgens de vallende bal gewoon opnieuw weer in het net achter te laten (3-0).

Kansen voor de thuisploeg

De terugkeer uit de kleedkamer na de rust was toonaangevend voor de wedstrijd: elf Teylingers bestormden het veld, daarna volgden de Voorhouters. Tjeerd van der Zwaan was in de kleedkamer achtergebleven. Voor hem kwam Sebastiaan Bloemendaal. Het beeld van de wedstrijd veranderde nauwelijks. Optisch gezien speelden de Voorhouters wel meer naar voren, maar de kansen waren voor de thuisploeg. Eerst stuitte Zwetsloot nog op doelman Guijt. Even later roeide Pascal de Ridder de bal, na aangeven van Zwetsloot, in kansrijke positie over het doel. Af en toe prikten de Voorhouters in de defensie van Teylingen. Sam Lemmers probeerde het met een omhaal.

Oorwassing

Na tweeënzestig minuten werd spits Zwetsloot opnieuw weggestoken. Hij passeerde keeper Guijt en deponeerde vanuit een lastige hoek de bal in het doel (4 -0). Foreholte leek tegen een enorme oorwassing aan te lopen, maar het schot van De Ridder in de korte hoek werd nog juist gepareerd door Guijt. En toen Zwetsloot even later opnieuw de doelman was gepasseerd, kon verdediger Joost van Dam nog net redding brengen. Beide trainers wisselden veelvuldig, waarbij doelman Tarek Kharboutli met een hoofdwond vervangen moest worden door Wessel Zonjee. De prima leidende scheidsrechter Spaans floot vrijwel onmiddellijk op negentig minuten af.

De derby van Teylingen werd een prooi van de ploeg van trainer Marc van Wonderen, het team dat de volle negentig minuten had uitgestraald dat ze deze wedstrijd ten koste van alles wilde winnen.

Succesweekend voor Judo Team Bollenstreek

Ruben Naud Fernandez, Bas Duivenvoorde, Stefan Disseldorp, Ryan van der Molen en Yannick Turk. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Judo Team Bollenstreek heeft een succesvol weekend achter de rug. Bij toernooien door heel het land werden meerdere medailles gewonnen.

Alle judoka's van de A1 selectie deden op zaterdag 3 november mee aan het Open Zeeuwse in Vlissingen. Een pittig toernooi met flink wat aantal buitenlandse deelnemers. Het werd een succesvolle dag voor de A1-selectie. Ruben Naud Fernandez, Wijand Marks en Bas Verwer behaalden derde plaatsen. De tweede plaats was voor Bas Duivenvoorde, Stefan Disseldorp en Joshua Kortekaas. Yannick Turk en Eva Hornsveld wonnen allebei goud.

Open Breda

Op zondag was er voor zowel de B-selectie als de gehele A-selectie het Open Breda's Judokampioenschap' Een pittig toernooi, waarbij alle topclubs uit Brabant, Zeeland en Zuid-Holland vertegenwoordigd waren. Ook was er een hele grote groep wedstrijdjudoka's uit Engeland en België aanwezig. Dit zorgde voor een mooi sterk deelnemersveld. Dat het iets pittiger was dan de dag ervoor, bleek wel uit de wedstrijden. De pakkingen, het vastpakken van het judopak, kwamen er moeilijk doorheen. Er werd flink aangevallen en ook volop gescoord. Een aantal judoka's strandde in de kwartfinales. De anderen wisten wel medailles te behalen. Eva Hornsveld en Kick Janssen wonnen zilver. Het brons was voor Bas Duivenvoorde, Timo Vrisekoop, Olivier Steemers, Tim van Steijn en Madelief Post.

Oegstgeest toernooi

Op de zaterdag was voor de talenten en de niet-wedstrijdjudoka's van sportschool Kaizen het Oegstgeest toernooi. Tijdens dit laagdrempelig toernooi strijden de talenten naar hartenlust voor het eremetaal. Matt Nijenhuis en Ruben Klijn wonnen brons.

Ontwikkeling

Hoofdtrainer Johan Zagers kijkt terug op een zeer geslaagd wedstrijdweekend. "We zitten nu midden in ons wedstrijdseizoen en de meetmomenten van de judobond komen eraan. Uit de uitslagen van afgelopen weken blijkt dat we er klaar voor zijn om ook op belangrijke toernooien prijzen te pakken. Nog belangrijker is dat we prijzen pakken over de gehele linie. Van talent tot A1-kandidaat. Sommige judoka's maken momenteel mooie stappen en andere blijven iets achter in hun ontwikkeling. Over het geheel is ons judoteam flink aan het ontwikkelen, waar wij als trainers uiteraard heel erg trots op zijn!"

Jan Regeer en Ton Arroyo ereleden

Voorhout n Tijdens de 86e algemene ledenvergadering van Foreholte zijn Jan Regeer en Ton Arroyo benoemd tot erelid van de voetbalvereniging.

Ton Arroyo is zo'n 55 jaar als speler, trainer, vrijwilliger, bestuurder aan Foreholte verbonden. Naast trainer en jeugdtrainer -in totaal 28 jaar- is Arroyo barmedewerker, toernooicommissie, kampstaf en zelfs scheidsrechter geweest. Hij heeft zich ook als lid van de technische commissie ingezet, en als voetbaltechnische zaken heeft hij van Foreholte een stabiele tweedeklasser gemaakt. Arroyo blijft betrokken binnen net technisch hart van Foreholte.

Jan Regeer ontving een dag later, naast het erelidmaatschap, ook de Zilveren Barensteel. Lees meer hierover elders in deze krant.

Dames VCS door in beker, heren strandden

Sassenheim n De eerste teams van Volleybalclub Sassenheim hebben een volle week gehad. Naast de reguliere competitie draaien beide teams dit seizoen weer mee in de bekercompetitie. Er stonden dus voor dames 1 en heren 1 afgelopen week twee wedstrijden op het programma.

Voor de dames stond donderdag 1 november de eerste bekerwedstrijd uit gepland tegen SKC, maar werd wegens gebrek aan zaalruimte toch in sporthal De Wasbeek gespeeld. Het was voor VCS bij vlagen lastig om het eigen spelniveau te behouden en niet teveel te vertragen, maar ze gaan met 3-1 winst wel door naar de volgende ronde.

Op zaterdag 3 november speelden de dames weer een uitwedstrijd, dit keer tegen Gemini-Kangeroes dames 1. Het beloofde een mooie wedstrijd te worden tussen de nummers een en twee in de poule op dit moment. De Vliethorstzaal in Voorschoten is altijd even wennen vanwege de houten vloeren en beperkte ruimte achter de achterlijn, waardoor een aantal speelsters niet ongehinderd hun eigen manier van serveren kunnen toepassen.

Het publiek werd getrakteerd op een spannende wedstrijd met mooi volleybalspel. De inzet en spelbeleving was groot, maar toch resulteren de spannende sets uiteindelijk in een 3-1 winst voor Gemini-Kangaroes (25-23, 25-23, 25-17, 20-25).

Minder fortuinlijk

Heren 1 was minder fortuinlijk. In de beker werd maandag met 0-3 verloren bij Leython, de koploper uit de derde divisie. Alleen in de tweede set kon VCS in de buurt blijven. Vrijdag speelde het team tegen de studenten van SKC. Na een verloren eerste set trok VCS de stand naar 1-1. Daarna was het spannend, maar VCS kon op de beslissende momenten niet toeslaan. De wedstrijd ging met 1-3 verloren en heren 1 neemt nu de tiende plek in de competitie in.

Leander van der Geest wint marathon

Leander van der Geest komt juichend over de finish in Utrecht. | Foto: pr./Arjen Vervoort/schaatspeloton.nl Foto: pr./Arjen Vervoort/schaatspeloton.nl

Warmond n Leander van der Geest heeft in Utrecht de derde wedstrijd van de KPN marathon cup gewonnen.

Kim Schuurbiers in de aanval. Zij scoorde drie keer voor Foreholte. | Foto: pr. Foto: pr.

Van der Geest (Warmondse IJsclub en marathonploeg Sportchalet Viehhofen) was na 100 ronden de snelste van een groep van zes rijders die een ronde voorsprong op het peloton hadden.

Na het afsprinten van het peloton, schoot Thijs Willem van der Vegt weg. Hij koos voor de aanval. Van der Geest reed het gat van Van der Vegt zelf dicht en was in de eindsprint Gerwin Smit (ZiuZ) en Yves Vergeer (WIJC en Okay Fashion & Jeans) te snel af.

Met deze overwinning kwam Van der Geest ook op de eerste plaats in het tussenklassement en kreeg daarom de oranje leiderstrui. Yves Vergeer, deze zomer lid van de WIJC geworden, staat in het tussenklassement vierde.

Dames

Bij de dames won de Italiaanse Francesca Lollobrigida (Lasaulec). Zij controleerde de wedstrijd en maakte het af in de massasprint. De WIJC'ers Iris van der Stelt en Loesanne van der Geest werden respectievelijk vierde en twintigste en schreven punten bij. Anne Leltz werd 60e.

The Bassets opnieuw in mineur

Sassenheim n The Bassets is in Middelburg door Oemoemenoe in hun hemd gezet. De Sassenheimse rugbyers verloren met 59-15.

Bij de Bassets gaat het dit seizoen alles behalve soepel. En ook in Middelburg bleek dat het geval. Kampend met een griep- en blessuregolf moet trainer Phil Leck iedere week puzzelen om een enigszins capabel team neer te zetten. Dit was deels gelukt, maar tegen de taaie Zeeuwen bleek het al snel niet goed genoeg. The Bassets heeft talent genoeg in huis, maar mist simpelweg de ervaring om in een wedstrijd als deze een rol van betekenis te spelen. Na een half uurtje was al bekend dat The Bassets niet de punten zou pakken. Oemoemenoe vond soms kinderlijk eenvoudig de doellijn. Toch bleven de Sassenheimers knokken voor wat ze waard waren en uit de spaarzame aanvallen wisten ze zelfs ook te score. Toch waren ze blij met het laatste fluitsignaal. De 59-15 eindstand was geen reden voor een feestje.

Door een interlandperiode is The Bassets een maand vrij van competitie verplichtingen. Blessures kunnen dan herstellen. The Bassets neemt het op 1 december weer op volle oorlog sterkte op gaan tegen de studenten van Delft DSR-c. Op het universiteitsterrein gaan ze dan proberen het verjaardagsfeestje te verstoren van de honderdjarige vereniging.

Foreholte toch tevreden na nederlaag

Voorhout n Foreholte ging in de topper tegen V&L op zoek naar de vorm, en vond die een klein beetje terug. De handbalsters zijn ondanks de nederlaag toch tevreden.

V&L is de verrassing van vorige seizoen, toen de Zuid-Limburgse ploeg als derde eindigde in de competitie. Op de eerste tien minuten na, was het voor de Voorhoutse ploeg wel een wedstrijd waarin gestreden werd voor elk punt. Via 3-8 achterstand na 10 minuten, werd een tandje bijgeschakeld en met drie scores op rij wordt het weer een echte wedstrijd.

Toch is de ontbrekende vorm een reden waarom Foreholte niet helemaal bij kan komen. Over de hele wedstrijd wordt minimaal acht keer paal of lat geraakt. V&L is bij die missers goed in staat om net dan toe te slaan waardoor een 11-18 ruststand op het bord staat.

Vechten

De tweede helft begint met twee scores voor de gasten, maar vanaf dat moment begint Foreholte goed samen te werken en te vechten voor elke bal. Met beleving en spelplezier wordt teruggekomen tot 19-23 en met dan nog tien minuten te spelen wordt het een echte wedstrijd. Toch worden dan weer een paar ballen onnodig gemist, waardoor het gat niet meer kleiner wordt. Ondanks de 24-28 nederlaag wordt met met een goed gevoel teruggekeken op de wedstrijd.


Scores: Naomi Hoogervorst 5, Melanie Zwaan 2, Lot van Kampen 4, Kim Schuurbiers 3, Chantal Slegtenhorst 4, Britt van Leijden 1, Nikki van der Post 1, Shantella Smid 3.

Voor al het sportnieuws, kijk op www.deteylinger.nl.

Ben Duivenvoorde kampioen driebanden

Ben Duivenvoorde (linksboven) met zijn team van Biljart Centrum Oegstgeest (BCO). | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Voorhouter Ben Duivenvoorde mag zich na dit weekend districtskampioen Duinstreek driebanden-klein 1e klasse noemen.

De biljartfinale van het district Duinstreek werd op zondag 4 november gespeeld bij biljartvereniging Onder Ons in Beverwijk. Al vrij vlot bleek dat de strijd om de ereplaatsen zou gaan tussen de als eerste geplaatste Herman Lijsen, Frank Witterland en Ben Duivenvoorde. Witterland was de eerste die een verliespartij incasseerde en in ronde vijf verloor ook Duivenvoorde, op twee caramboles, in een prima partij (33 beurten) van Hans Hoefnagels. Lijsen ging nu alleen aan kop, maar een iets lager gemiddelde dan Duivenvoorde. In ronde zes verloor Lijsen na een ruime voorsprong onverwacht van Ben de Graaf en hield Duivenvoorde zijn kans open door een moeizame winst op Witterland.

Ommekeer

Wat resteerde was een directe eindstrijd, beiden tien matchpunten. Van meet af aan werd sterk gespeeld en werd het een fraaie strijd waarin Lijsen aanvankelijk steeds voor bleef. Een serie van zes van Duivenvoorde betekende de ommekeer en nam hij de leiding met 27-25. Met een slotserie van drie in beurt dertig stelde hij zijn kampioenschap veilig.

Open dag bij Kledingbank

Sassenheim n Door de toenemende bekendheid, zijn er ook steeds meer klanten voor de Kledingbank Teylingen. De gratis winkel voor gezinnen en alleenstaanden bestaat deze maand vijf jaar. Mensen die om wat voor reden dan ook niet in staat zijn kleding te kopen, kunnen bij de kledingbank terecht. Gezinnen en alleenstaanden zijn de doelgroep. Op zondag 10 november is van 10.00 tot 12.00 uur een kledingbeurs in de Kledingbank, te vinden achter de brandweergarage (Parklaan 176d) in Sassenheim. Er wordt dan kleding van vorige seizoenen verkocht, omdat er geen opslag is. Met de opbrengst worden sokken en ondergoed gekocht. Daarnaast is een deel voor de lopende huisvestingskosten.

Inleveren

Kleding inleveren kan iedere dinsdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur en donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.

Landskampioen TOP start met G-Korfbal

Sassenheim n TOP/SolarCompleet geeft mensen met een verstandelijke beperking nu ook de mogelijkheid om te korfballen. Vanaf zaterdag 8 december start de Sassenheimse club met de G-Korfbal-trainingen. Het doel is om een sportieve, gezonde en sociale omgeving te creëren voor deze mensen.

De training is bedoeld voor iedereen uit de Bollenstreek met een verstandelijke beperking (mensen die niet in een regulier sportteam kunnen functioneren). Er is geen leeftijdsgrens verbonden voor het deelnemen aan deze training.

In eerste instantie zal er om de week een training aangeboden worden bij TOP, in sporthal De Korf. In de één uur durende training wordt er op speelse manier aandacht besteed aan korfbal en sport. In deze training staan bewegen, samenwerken en plezier voorop. Als afsluiter wordt er gezellig met elkaar een drankje gedronken in de kantine.

De eerste training is op zaterdag 8 december van 10.00 tot 11.00 uur. De volgende trainingen zijn op 22 december, 5 januari, 26 januari, 9 februari, 23 februari, 9 maart en 23 maart. Alle trainingen worden verzorgd op de zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur.

Aanmelden

Meedoen met G-Korfbal kan na aanmelding. Ook een familielid of kennis aanmelden is mogelijk. Stuur een e-mail naar gkorfbal@kvtop.nl. Iemand uit de organisatie van G-Korfbal neemt vervolgens contact op om de mogelijkheden te bespreken. Het aanmelden voor de training is kosteloos. Kijk voor meer informatie op www.kvtop.nl/gkorfbal.

Bewegen, samenwerken en plezier

Parochie Sint Maarten viert eigen patroonsfeest

Teylingen n Rond de feestdag van Sint Maarten, de patroon van de rooms-katholieke parochie in Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen, wordt door de zeven parochiekernen het patroonsfeest gevierd. Dit jaar wordt het feest gevierd in de Sint Pancratiuskerk in Sassenheim, die een jaar lang hoofdkerk zal zijn van de Parochie Sint Maarten. Het thema in het aankomende jaar is 'Er zit muziek in'.

Op zondag 11 november zal om 10.00 uur het voltallige pastorale team voorgaan in de Sint Maartenviering in de Sint Pancratiuskerk. Het Gemengd Koor zal de viering muzikaal ondersteunen, met uitbreiding van zangers uit de overige parochiekernen. Op deze ochtend zijn er binnen de andere kerken van de parochie geen vieringen. Na de viering zal het feestelijk samenzijn worden voortgezet in de kerk.

Lied

Tijdens de viering is er voor de kinderen een Kinderwoorddienst, waarbij een Sint Maartenlied wordt ingestudeerd, samen met het Kinderkoor Vivo onder leiding van Aukje van der Neut.

Voedselbanken

In de viering wordt ook aandacht besteed aan de diaconale rol van de parochie. Iedereen die de viering bezoekt wordt daarom gevraagd iets bij te dragen aan de offergang die tijdens de viering zal worden gehouden. Gedacht wordt aan houdbare levensmiddelen of een financiële bijdrage. De opbrengst zal bestemd zijn voor de voedselbanken in Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. Voorafgaand aan de viering kunnen bezoekers bijdrage leggen in de manden, die bij binnenkomst in de kerk gereed staan.

De pastoraatgroep van de Sint Pancatiuskerk geeft het jaar waarin zij hoofdkerk zullen zijn een thema mee: 'Er zit muziek in'. Na afloop van de viering wordt het programma gepresenteerd en uitgereikt in de vorm van een boekenlegger.

7 t/m 14 november

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Sint Maarten viering Voorganger: pastor P. Owel

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag: geen dienst

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. H.R. Betting

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. W. van der Veer

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): Sint Maarten viering in Pancratiuskerk Sassenheim

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): vrijdag 10.00 uur, eucharistieviering

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): Gezamenlijke dienst in Sassenheim

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Gerard van der Schee

Wings of Healing (Veerpolder 6a): geen informatie

Wilt u kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 11 november bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.

Het antwoord van vorige week was: Haardvuur.

De winnaar is: T. van Kesteren-de Wolf uit Voorhout