De Teylinger

24 juli 2019

De Teylinger 24 juli 2019


De vakantie is begonnen!

Groep 8 van de Regenboog locatie Oosthout poseert nog één keer als groep voor een foto ter herinnering. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De laatste schoolweek op basisschool De Regenboog was goed gevuld. Op beide locaties speelden de leerlingen van groep 8 de musical 'De Beer is los'. Na de musical werd officieel afscheid genomen van alle groepachters met een persoonlijk woord van de leerkrachten en een lied door het hele team. Na afloop volgde nog een feestje voor ouders en kinderen. Op woensdag werden de kinderen, voorzien van een foto uit de kleutergroep, door de hele school uitgezwaaid, klaar voor de middelbare school. De zomervakantie in onze regio duurt tot en met 1 september.

Krant op vakantie

Redactie n De Teylinger gaat ook dit jaar weer twee keer een week op vakantie. Op woensdag 31 juli verschijnt er daarom geen krant. Op woensdag 7 augustus verschijnt de krant wel.

Nog even op een rijtje:

Woensdag 24 juli: wel een krant

Woensdag 31 juli: geen krant

Woensdag 7 augustus: wel een krant

Woensdag 14 augustus: geen krant

Vanaf woensdag 21 augustus weer wekelijks De Teylinger in de bus.

Persbericht insturen

Ook een (pers)bericht of foto insturen? Dat kan naar redactie@deteylinger.nl. Onze deadline is iedere maandag om 12.00 uur voor de eerstvolgende editie. Let op: wilt u iets insturen in de week van 14 augustus, doe dat dan al op maandag 5 augustus, zodat u uw bericht terugleest in onze krant van woensdag 7 augustus.

Meer nieuws vindt u ook op www.deteylinger.nl.

Subsidie naar skeelerbaan in Veerpolder

Warmond n B&W heeft aan de Warmondse IJsclub een subsidie verleend van 125.000 euro voor de aanleg van een skeelerbaan op de landijsbaan in de Veerpolder.

Door Nico Kuyt

Op 12 juli 2016 diende de Warmondse IJsclub namens de Stichting Skeelerbaan Teylingen en de Teylinger ijsverenigingen, bij de gemeente een burgerinitiatief in voor de aanleg van een skeelerbaan. Zo kan in de zomer april tot en met september de beenspieren getraind en wedstrijden gehouden worden. Het initiatief is behandeld in de gemeenteraad van 15 december 2016. Die besloot daarbij 125.000 euro beschikbaar te stellen. B&W heeft deze gelden nu formeel verleend, onder voorwaarde dat de Warmondse IJsclub daadwerkelijk de opdracht tot aanleg van de skeelerbaan verleent, de gebruiksovereenkomst tekent en het bijbehorende recht van opstal vestigt.

Tegen de skeelerbaan zijn omwonenden van de Leidse Merenwijk stevig in het protest getreden. Zij vrezen overlast van geluid, licht en van de aanstroom van bezoekers. De Raad van State verwierp in februari de bezwaren. De ijsclub treft wel maatregelen om de overlast te beperken. De skeelerbaan krijgt een regionale functie.

Geen eenzame zomervakantie

Teylingen n Nederland viert de zomer en dus ook vakantie! Weg van werk en huis en de daar bijbehorende beslommeringen. Helaas is niet iedereen in de gelegenheid om er voor een paar weken tussenuit te gaan. Er zijn mensen van wie vrienden en familie voor enkele weken vertrekken en de voor wie de straten ineens heel stil zijn. Inwoners kunnen zich hierdoor tijdens de zomermaanden best eenzaam voelen.

Vrijwilligers van Welzijn Teylingen staan klaar om, in gezamenlijkheid, hier iets aan te doen. En de Buurtkamers van Welzijn Teylingen verwelkomen graag nieuwe gasten aan de koffie en lunchtafel. Meer informatie over de buurtonmoetingspunten, vrijwilligers en activiteiten is te vinden www.welzijnteylingen.nl. Telefonisch is Welzijn Teylingen te bereiken via 0252-231805.

Nieuwe cursus Politiek Actief

Teylingen n De gemeente Teylingen biedt inwoners die interesse hebben in de Teylingse politiek en hierin actief willen worden, de mogelijkheid om een gratis cursus te volgen. De cursus Politiek Actief bestaat uit vijf avonden en wordt georganiseerd in september en oktober. Aanmelden kan tot 4 september.

De gemeente organiseert opnieuw de cursus Politiek Actief. Voor de eerdere vier edities van de cursus, was veel animo. Het doel is om mensen met de cursus te interesseren om politiek actief te worden.

Onder leiding van een cursusleider van ProDemos kunnen inwoners hun kennis over de politiek in het algemeen vergroten. Ook wordt uitleg gegeven over de gemeentelijke politiek en worden vaardigheden als debatteren en lobbyen getraind. De cursusleider wordt ondersteund door mensen die al actief zijn in het Teylingse bestuur, zoals de burgemeester, raadsleden en de griffier.

Aanmelden

Op donderdagavond 19 september start opnieuw een cursus, aanmelden is mogelijk tot 4 september. Van deelnemers wordt verwacht dat ze minimaal vier van de vijf cursusavonden bijwonen. Er kunnen 25 personen deelnemen aan de cursus. Informatie of aanmelden kan bij Michael Korbee via 14 0252 of m.korbee@raadteylingen.nl. Na aanleiding van de aanmelding zal de griffie kort met deelnemers spreken over de motivatie.

Foto: Foto: pr

Blij met
Zomerpakket

Bijna 100 gezinnen verrast

Meer
fruitbomen in
Plukbos

Uitzwaaien
en
aftellen

uitgeweid n 'Keuzestress? Niet in Warmond'

Meer fruitbomen in het Plukbos

Het plukbos bij Park Wilgenhorst. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Tijdens boomfeestdag heeft de gemeente samen met leerlingen van de Antoniusschool twintig extra fruitbomen aangeplant in het Plukbos aan de Componistenlaan. Er is een bloemenweide aangelegd met eetbare bloemen en is een insectenhotel geplaatst. Op donderdag 25 juli wordt het nieuwe informatiebord bij de tuin onthuld door wethouder Rob ten Boden en René van der Horst van de Betrokken Voorhouters.

Voor de bestuiving van de fruitbomen zijn insecten belangrijk. Daarvoor krijgen kinderen om 14.30 uur loeppotjes en zoekkaarten. Hiermee kunnen ze in het Plukbos op zoek naar beestjes en tekenen die na. Aan het eind krijgen de kinderen een zoekkaart en kleurplaat mee naar huis en een doe het zelf kaart voor een insectenhotel. Bij de kraam delen we zakjes uit met bloemenzaad. Mensen die een zakje bloemenzaad meenemen doen meteen mee aan de loterij. Om 15.30 uur worden vijf winnende loten getrokken. De winnaars krijgt een insectenhotel van Bollenstreekhout.

In Teylingen liggen twee plukbossen, één bij Park Wilgenhorst in Voorhout en één bij de Componistenlaan in Voorhout. Vanaf september kunnen inwoners in het Plukbos genieten van appels, hand- en stoofperen, pruimen, gele kornoelje en walnoten. Het plukbos in Park Wilgenhorst bestaat uit vijftien fruitbomen: appel-, peren-, kersen- en pruimenbomen.

Gemeenteraad kiest voor tuinen rondom Ruïne

Teylingen n De gemeenteraad kiest voor een plan met tuinen rondom de Ruïne van Teylingen. Het hamerstuk is officieel door de raad besloten en bekrachtigd. Met deze tuinen en het opknappen van de Ruïne, maakt Teylingen dit cultuurhistorisch erfgoed het hele jaar door aantrekkelijk voor inwoners uit Teylingen, de regio en de nationale toerist. Naar verwachting zal in december 2019 aan de gemeenteraad een zogenaamde businesscase worden aangeboden.

Inwoners, ondernemers en verenigingen hebben allemaal meegedacht over de toekomst van de Ruïne. Verschillende scenario's passeerden de revue, het idee met tuinen werd breed gedragen. Ook bij de verdere uitwerking van plannen zullen deze doelgroepen weer de mogelijkheid hebben mee te denken.

Toekomstbestendig

Al eeuwen lang is de Ruïne van Teylingen in meer en mindere mate een vast ijkpunt aan de rand van Sassenheim en Voorhout. In de achttiende eeuw was het een decorstuk met daaromheen prachtige tuinen. Na deze glorieuze periode is de Ruïne vervallen en lag er jaren verwaarloosd bij.

Als in 2016 de Stichting Monumentenbezit eigenaar van de Ruïne wordt, vraagt het Rijk de gemeente om kaders mee te geven. Dat doet de gemeenteraad nu. Ondertussen is de grondige opknapbeurt voor de stenen van de donjon bijna afgerond. De Ruïne is hiermee weer solide en toekomstbestendig gemaakt.

Kaders

Binnen de kaders die nu zijn vastgesteld, kunnen Stichting Monumentenbezit (eigenaar van de Ruïne) samen met de gemeente en mogelijke partners verdere plannen maken. In die plannen moet er aandacht zijn voor educatie en informatie, bijvoorbeeld met een museum. Er mag horeca komen als deze ondersteunend en passend is bij de thema's historie, tuinen en de Bollenstreek. De gemeenteraad ziet graag een verdieping en een uitkijkpunt in de donjon.

De komende maanden wordt met deze uitgangspunten berekend wat dat financieel betekent. Naar verwachting zal in december 2019 aan de gemeenteraad een zogenaamde businesscase worden aangeboden, zodat op basis hiervan verdere besluiten kunnen worden genomen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel uit het raadsprogramma Vitaal Teylingen. Ook bij de uitwerking van ideeën en plannen voor de Ruïne is duurzaamheid een centraal thema. Het gaat daarbij onder andere om milieu, omgeving, natuur en biodiversiteit, maar ook om zaken op cultureel en sociaal gebied. De gemeenteraad heeft het belang van duurzaamheid nogmaals benadrukt door een extra besluit toe te voegen; er mag alleen van het duurzaamheidsbeleid worden afgeweken als dat gemotiveerd wordt gedaan.

Gemeente in top tien energiebesparende maatregelen

Teylingen n Teylingen staat op de vierde plaats in de top tien van gemeenten die de meeste meldingen hebben gedaan van energiebesparende maatregelen voor bedrijfspanden en gemeentelijk vastgoed.

Dit werd bekend gemaakt tijdens de Nationale netwerkbijeenkomst energiebesparing van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Per 1 juli geldt er, naast de bestaande energiebesparingsplicht, ook de verplichting om de uitgevoerde energiebesparende maatregelen te rapporteren: de informatieplicht. Deze informatieplicht geldt voor Wm-inrichtingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (of een equivalent daarvan) per jaar verbruiken. Voor meer dan drieduizend bedrijven in onze regio geldt dat zij verplicht zijn energiebesparende maatregelen te treffen en te melden. Deze informatieplicht geldt voor veel bedrijven, instellingen, maar ook voor overheidsgebouwen.

De Omgevingsdienst heeft bedrijven en gemeenten hierover geïnformeerd. Veel bedrijven en gemeenten zijn aan de slag gegaan met het melden van de energiebesparende maatregelen voor de bedrijfspanden en het gemeentelijk vastgoed.

Hittegolf in beeld

redactie n Deze week lopen de temperaturen op richting 38 graden en sneuvelt wellicht het warmterecord uit 1944.

Donderdag komt het kwik naar verwachting uit op 38 tot 39 graden. Het warmterecord uit 1944 van 38,6 graden in Warnsveld, nooit zijn hogere temperaturen gemeten op een officieel meetstation, komt volgens MeteoGroup zelfs opnieuw in het vizier. De redactie is benieuwd hoe de inwoners van Teylingen de hitte te lijf gaan. Extra ijsje, deuren dicht, airco aan? Veel naar het strand of een zwembad(je) in de tuin? En hoe doen de (huis)dieren het? Maak een leuke/bijzondere/originele foto hoe u de warmte bent doorgekomen en stuur deze naar de redactie.

De mooiste foto('s) krijgen een mooie plek in deze krant. Stuur uw foto naar: redactie@deteylinger.nl.

Kringloopwinkel Op Dreef doet schenking aan de Zonnebloem

V.l.n.r. Krieno Bolt, Gerard van der Horst, Lia Ligthart en Jan Lindhout. | Foto: pr./Henk Maat Foto: pr./Henk Maat

Sassenheim n De Zonnebloem afdeling Sassenheim kan een bijzonder uitje gaan plannen dankzij de cheque van Kringloopwinkel Op Dreef. De eenmalige gift 500 euro werd op zaterdag 20 juli overhandigd.

Een aantal weken geleden werd Lia Ligthart, voorzitter van Zonnebloem Sassenheim, verrast met een telefoontje, afkomstig van Kringloopwinkel Op Dreef. Voorzitter Krieno Bolt en penningmeester Jan Lindhout van Op Dreef mochten vervolgens de cheque overhandigen aan voorzitter Ligthart en secretaris Gerard van der Horst. Afgesproken is dat er een speciale bestemming gezocht zou worden, waarbij uiteraard de Zonnebloemgasten centraal staan.

Aandacht en gezelligheid

Zonnebloemgasten zijn inwoners van Sassenheim die een fysieke beperking hebben dan wel wat geïsoleerd of eenzaam zijn. Bezoek aan de gasten door medewerkers is een belangrijk doel. Aandacht en gezelligheid naar de gasten brengen staat daarbij centraal.

Aan alle 130 gasten wordt daarnaast een jaarlijkse nieuwsbrief toegestuurd, waarin voor iedere maand van het jaar een activiteit wordt aangeboden. Hiervoor kunnen zij zich aanmelden. Het zijn veelal middagactiviteiten, zoals bijvoorbeeld bezoekjes aan parken, spelletjesmiddagen, etentjes en een rondvaart.

Ideeën genoeg

Lia Ligthart heeft de gasten tijdens een van de uitjes verteld dat er een mooi cadeau aankomt en heeft hen gevraagd wat een mooie besteding van het bedrag zou kunnen zijn. Allerlei ideeën zijn geuit en meegenomen naar de medewerkersvergadering van afgelopen week. De besteding van het mooie bedrag is nog niet helemaal uitgewerkt, maar te denken valt aan een attentie voor alle gasten en een speciale culinaire activiteit waarvoor alle gasten worden uitgenodigd.

Kringloopwinkel Op Dreef brengt normaal geld bijeen voor het Pastoraal Fonds. Dit fonds heeft als voornaamste doel om hulp te bieden aan mensen die wonen in landen in Oost-Europa. Met deze gift wil Kringloopwinkel Op Dreef laten zien dat ook een plaatselijke vereniging zoals Zonnebloem Sassenheim niet wordt vergeten.

Bedrijven tevreden met samenwerking MareGroep

Voorhout n Bedrijven waar cliënten van de MareGroep werken, geven het re-integratie en ontwikkelbedrijf gemiddeld een cijfer van een 7 of hoger. Dat blijkt uit onderzoek van DirectResearch onder 58 deelnemers. Daarvan geeft 81 procent van de bedrijven aan tevreden te zijn over de samenwerking. Het onderzoek is onderdeel van het nieuwe beleidsplan van MareGroep, waarin klantgerichtheid een belangrijk onderdeel is.

MareGroep staat volgens haar zakelijke klanten bekend als betrouwbaar, maatschappelijk betrokken en samenwerkings- en klantgericht. Daarnaast lopen de contacten tussen organisatie en klant goed en vinden de respondenten de medewerkers gemotiveerd. "Mensen die met hart en ziel hun werk doen", benadrukt een van de respondenten. Tevens wordt de kwaliteit van het eindproduct positief beoordeeld.

Het onderzoek onder de bedrijven werd tussen 18 april en 24 mei uitgevoerd door DirectResearch. De online enquête bestond uit twintig vragen en werd door 58 respondenten ingevuld, een respons van 31 procent. Aanvullend werden er telefonisch interviews met 14 van deze participanten afgenomen aan de hand van 15 vragen.

Rinco Knoop, directeur MareGroep, over het resultaat: "Dit is de eerste keer dat we een dergelijk onderzoek doen onder onze klanten, een nulmeting dus eigenlijk. Het is daarom mooi om te zien dat we gewaardeerd worden op waar MareGroep ook echt voor staat; het beste uit mensen halen door ze verder te helpen en te ontwikkelen. Dat is een goed startpunt voor verdere verbetering!" De komende tijd richt MareGroep zich op het verbeteren van de informatievoorziening naar buiten toe. Daarnaast kijkt de organisatie naar hoe ze steeds meer medewerkers voor instroom kan aantrekken en verder kan groeien.

KWF zoekt collectanten

Voorhout n KWF Voorhout zoekt collectanten voor de nieuwe wijken Engelse Tuin of Hooghkamer. De collecte is van 1 tot en met 7 september.

In Voorhout is het aantal woningen de laatste jaren flink uitgebreid. Gaat KWF al met 110 collectanten langs de deuren, dat is inmiddels niet meer genoeg. Met name in de twee nieuwe wijken zijn helpende handen meer dan welkom.

Aanmelden kan via:                 KWFvoorhout@gmail.com of bel naar Ems Raijmans (0252 212651) of Dolly van der Maat (0252-230081).

Parkdienst bij start feestweek

Sassenheim n Bij de start van de Sassenheimse Feestweek is in Park Rusthoff op zondag 15 september de zestiende Parkdienst. Het thema dit jaar is 'Wonderen zijn de wereld niet uit'.

Een bijzonder samenzijn in de open lucht met vele mensen van zowel binnen als buiten de Pancratiuskerk. Het wordt een gezinsviering met verhalen van Kees Posthumus en een muzikale omlijsting door het koperensemble van Crescendo onder leiding van Theo Peters.

Warmond Open

Warmond n Het jaarlijkse Warmond Open Tennistoernooi bij Tennisvereniging Overbos (Herenweg 98) wordt gespeeld van 27 juli tot en met 4 augustus.

Het toernooi is opgesplitst in het 50+ toernooi (overdag) en het 17+ toernooi. De opzet van het toernooi is veranderd. Alle voorronden worden nu in poules gespeeld, eventueel gevolgd door een afvalschema (kwart/halve/hele finale). Ook nieuw is dat nu ook de categorieën dames en heren enkel aan het toernooi zijn toegevoegd. De organisatie is zeer tevreden over het aantal inschrijvingen.

Van maandag tot en met vrijdag wordt iedere avond een maaltijd geserveerd waarvoor reservering vooraf gewenst is.

Natte Kaagweek voor 99ste keer

Vanaf woensdag strijden de deelnemers op de Kaag om de prijzen. | Foto: archief / Eric van den Bandt Foto: pr. / Eric van den Bandt

Warmond/Kaag n Enthousiaste deelnemers, witte zeilen en het water van de Kagerplassen, de ingrediënten voor de 99ste editie van de Kaagweek.

De Kaagweek is de oudste zeilweek van het land met veel traditionele onderdelen. Het evenement is van donderdag 25 juli tot en met zondag 28 juli bij de Kaagsocïeteit in Warmond.

De dameswedstrijden in de Valken- en Regenboogklasse zijn dit jaar op woensdag 24 juli. Op vrijdag en zaterdag zijn de Holland-Friesland wedstrijden in de Regenboogklasse. De Commissaris van de Koning geeft het startsein. Daarnaast is er elke avond vanaf 22.00 uur muziek.

Op zaterdag 27 juli is de KidsKaagDag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag 28 juli wordt de Kaagweek om 16.30 uur afgesloten met de grote prijsuitreiking.

Zonnebloem

Voorhout n Ook de Zonnebloem Voorhout gaat met vakantie, maar voordat het zover was, werden 20 gasten en vijf vrijwilligers getrakteerd op een etentje. Op woensdag 17 juli schoven de gasten aan bij Welgelegen voor een hoofd- en nagerecht. Naast de maaltijd zelf, is het sociale aspect net zo belangrijk. Een samenkomst geeft de gasten een kans op een praatje en een lach. De eerstvolgende activiteit is op woensdag 4 september, dan is de Mannendag.

Nieuwe Omgevingswet zorgt voor verandering

Regio n Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 1 juli 2015 ingestemd met de nieuwe Omgevingswet. Begin 2016 stemde ook de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel. De wet treedt in 2021 in werking. Er is 90 miljoen euro beschikbaar gemaakt voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het bijbehorend digitaal stelsel. Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. De vernieuwing betreft alle burgers en bedrijven, dus ook die in Lisse en Teylingen. Een en ander werd onlangs aan de pers uitgelegd.

Door Arie in 't Veld

Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Bijvoorbeeld woningbouw op voormalige bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken.

De komst van de Omgevingswet betekent dat er veel verandert. De wet bundelt bijvoorbeeld 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Het is belangrijk dat de overheid nu al begint met de voorbereidingen. Anders lukt het niet om de wet in 2021 goed in te laten gaan.

Een vergunning bij een loket

Het omgevingsrecht bestaat nu nog uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Zij hebben allemaal hun eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen. De wetgeving is daardoor te ingewikkeld geworden voor de mensen die ermee werken. Daardoor duurt het bijvoorbeeld langer voordat een project kan starten.

Willen burgers of bedrijven straks een project of activiteit starten? Dan hoeven zij straks nog maar 1 vergunning (digitaal) aan te vragen bij 1 loket. De doorlooptijd van een vergunningsaanvraag wordt verkort van 26 weken naar 8 weken. Daarna neemt de gemeente of de provincie een beslissing. Zijn de gemeente en de provincie allebei verantwoordelijk voor de vergunningaanvraag? Dan neemt maar een van beide de beslissing. Dit is makkelijker voor de aanvrager. Ook is de vergunningaanvraag zo sneller afgehandeld.

Honderd gezinnen blij met Zomerpakket

Rob Gremmee en Monique Bredzé met een deel van de Zomerpakketten. | Foto: pr

REGIO n Stichting Present Bollenstreek is de afgelopen weken erg druk geweest met het organiseren van de zomerpakkettenactie. Vorig jaar ontvingen 44 gezinnen een zomerpakket, dit jaar zijn 97 zomerpakketten uitgereikt aan kwetsbare gezinnen in de Bollenstreek. Hiermee werden 47 vaders, 82 moeders en 176 kinderen verblijd.

Voor deze gezinnen is de zomervakantie van zes weken best lastig te overbruggen wanneer je vanwege gezondheid of financiële redenen niet op vakantie kunt of voor andere manieren van vermaak voor je kinderen kunt zorgen. Door hen aan het begin van de zomervakantie een Zomerpakket te overhandigen, hoopt Present deze periode voor hen een stukje zonniger te maken. Bij Present Bollenstreek hebben Monique Bredzé, Rob Gremmee en Anne Mesman de actie georganiseerd.

Hoe is dat in zijn werk gegaan?
Rob: "In mei hebben wij een oproep gedaan in de weekbladen en op Facebook met de vraag wie bereid zou zijn een zomerpakket voor een kwetsbaar gezin in Hillegom, Lisse, Sassenheim, Voorhout, Noordwijk of Noordwijkerhout. samen te stellen. Tot onze verrassing bleek een recordaantal gezinnen bereid te zijn om aan onze actie mee te doen. Er hebben ongeveer 150 tot 200 personen aan het maken van de pakketten gewerkt!"


Hoe weten jullie welke gezinnen een zomerpakket kunnen gebruiken?
Monique: "Dat loopt via de hulpverleners in de regio waar wij contact mee hebben: 32 hulpverleners werkzaam bij 23 maatschappelijke organisaties hebben bij ons de gezinnen opgeven waar zij actief bij zijn. Hieronder naast veel Nederlandse gezinnen, ook een aantal gezinnen van statushouders, of van vrouwen met kinderen die in een ophanghuis voor huiselijk geweld zitten. We hebben de gevende en de ontvangende gezinnen zo goed mogelijk - maar meestal anoniem - gematcht.

De hulpverleners hadden ook de hobby's, interesses en andere achtergronden doorgegeven, zodat een pakket op maat kon worden samengesteld. Veel gevende families hebben zich enorm ingespannen om een prachtig pakket samen te stellen, niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de vader en moeder. Een groep vrouwen heeft daarnaast een hele stapel zomerse kinderkleertjes genaaid die wij konden verdelen over de pakketten!".

Wie helpen verder nog mee?
Rob: "Het mkb in de regio heeft zeker meegewerkt aan de actie. Zo hebben wij waardebonnen en gratis toegangskaartjes gekregen van de bedrijven en instellingen uit Noordwijk, Lisse en Voorhout. Al deze bonnen zijn weer zorgvuldig verdeeld over de gezinnen.

Bij tien gezinnen is het pakket rechtstreeks door de gevers overhandigd aan de ontvangers, de overige pakketten hebben hulpverleners afgeleverd bij hun cliënten. Het is mooi om te merken dat er een grote bereidheid in de regio is om elkaar te helpen. Bij een van de gezinnen was dringend behoefte aan een herenfiets; via een oproep hadden wij binnen twee dagen een prima herenfiets geregeld!"

De Tulperij voor het eerst in het teken van dahlia's

Voorhout n Eind augustus is de perfecte periode om van dahlia's te genieten en er meer over te weten te komen. Bij De Tulperij (Oude Herenweg 16B) zijn vanaf 1 augustus de Dahlia showtuinen open voor publiek.

De Tulperij in Voorhout is een bloembollen bedrijf dat hun deuren open zet voor consumenten. In augustus is er, in samenwerking met bemiddelingsbureau CNB, een showtuin met zeshonderd soorten dahlia's te bewonderen. Er worden rondleidingen gegeven waarin informatie over de groei en bloei van de dahlia wordt verteld.

De dahlia-showtuin is open van 1 augustus tot en met 12 oktober. Ook zijn er verschillende workshops en een lezing gepland.

Keukenhof Dahlia Dagen

Tijdens de Keukenhof Dahlia Dagen (21 tot en met 25 augustus) is de praalwagen 'Rise of the Phoenix' te bewonderen bij Kasteel Keukenhof. Deze spectaculaire wagen was in april onderdeel van Het Bloemencorso van de Bollenstreek, en is opnieuw gestoken met dahlia's. Op 25 augustus worden bij het kasteel diverse activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Kijk op www.kasteelkeukenhof.nl voor het programma. Ook VVV Lisse doet mee met de Dahlia-maanden. Vanaf het kantoor is een speciale Dahlia mozaïeken fietsroute uitgezet.

Uitzwaaien en aftellen tot de vakantie begint

Foto: pr.

n 'Een mooi cadeau om de zomer mee in te gaan!'

Teylingen n Uitgelaten stemmen klinken vorige week in de gangen van de basisscholen. De zomervakantie staat voor de deur. Nog een paar uur, en dan sluiten de schooldeuren voor zes weken.

Foto: pr.
Foto: pr.
Foto: pr.

Voor de groepen acht is het een extra speciaal moment: zij zeggen hun basisschool definitief gedag. Bij veel scholen gebeurde dat al een paar dagen eerder. Bijvoorbeeld bij de Antoniusschool in Voorhout, waar de leerlingen al in de loop van de week hun 'oude' school vaarwel zeiden. De overige leerlingen vormden een erehaag, waarna de achtstegroepers via de de glijbaan hun basisschooltijd 'uitgleden' (foto linksboven). Vervolgens beleefden zij een laatste gezellige dag op het strand.

Bolwerk in polonaise

Bij basisschool Het Bolwerk in Sassenheim speelden de twee groepen acht op dinsdag 16 juli hun eindmusical in theater 't Onderdak. Eerst was het de beurt aan de leerlingen van de locatie Menneweg (op de foto rechtsonder) en daarna volgde de locatie Diligence. Een dag later was gezamenlijk het eindfeest van de twee locaties. Het thema paste bij de zonnige dag: Glamping. Het schoolplein aan de Menneweg werd omgetoverd tot camping, inclusief caravan, foodtrucks en een kampvuur. Als afsluiting traden de Feesttoeters op en dus dansten de leerlingen in polonaise het schooljaar uit.

Juffendag Emmaüs

De laatste schoolweek staat ook vaak in het teken van feest vieren. De kleuters van basisschool Emmaüs uit Voorhout hadden op woensdag 17 juli juffendag in de speeltuin (foto linksonder). De zon scheen en de ijsjes smaakten heerlijk. Een fijne afsluiting van het schooljaar.

Aftellen bij de Buitenplaats

Bij De Buitenplaats in Warmond telden ze af naar de vakantie. Op vrijdagochtend 19 juli verzamelden alle 300 leerlingen zich op het schoolplein voor de klok (foto rechtsboven), schrijft directeur Gertie de Bruin. "Genietend van een ijsje tikten de minuten weg. Eén minuut vóór twaalf hebben we aan alle kinderen gevraagd om af te gaan tellen, zodat wij om klokslag twaalf uur juichend de zomervakantie in kunnen gaan. Als je dan op het schoolplein staat, is het genieten. Een mooi cadeau om de vakantie mee in te gaan!".

Nederlandse scouts vertrokken vanuit Sassenheim naar World Scout Jamboree

Nederlandse scouts bedanken hun gids. | Foto: pr. Foto: pr./Liam Painter

Regio n Ruim duizend Nederlandse scouts zijn afgelopen weekend vertrokken naar de Verenigde Staten voor de Wereld Jamboree, een internationaal Scoutingkamp dat eens in de vier jaar in een ander land wordt georganiseerd waar ruim 40.000 scouts uit meer dan 150 verschillende landen samen komen. De vertrekdag voor scouts uit troep Roze Koeken was zondag 21 juli. Ze vertrokken vanuit Sassenheim met een bus naar het vliegveld.

De troep Roze Koeken bestaat uit 35 scouts en 4 troepstaf. De jeugdleden komen onder andere uit Amsterdam, Leiden en Lisse en één lid uit Sassenheim. Ze verzamelden zondag in Sassenheim om te beginnen aan hun reis.

Laatste voorbereidingen

Voorafgaand aan het vertrek hebben de scouts zich goed voorbereid op hun reis. Dit was onder andere via het contingentskamp, waarbij alle scouts van het Nederlands contingent bij elkaar kwamen en de scouts aan de slag zijn gegaan met de laatste voorbereidingen voor de reis en het verblijf in Amerika, waarbij de nadruk lag op culturele verschillen en uitwisseling. Daarnaast hebben de scouts meerdere kampen met hun troep gehad waarin zij zich hebben voorbereid op deze onvergetelijke reis.

Negentien troepen

Het Nederlands contingent bestaat in totaal uit negentien troepen, bestaande uit ongeveer 36 kinderen en vier begeleiders, die ondersteund worden door het contingent management team. Zij zorgen voor de organisatie van onder andere materiaal, programma, gezondheid, transport en communicatie. Daarnaast gaat er nog een grote groep jongvolwassen scouts mee, die zich in Amerika inzetten als lid van het International Service Team (IST), als medewerker voor de Amerikaanse organisatie.

World Scout Jamboree

De World Scout Jamboree is een vierjaarlijks kamp voor scouts van over de hele wereld. Er doen ongeveer 40.000 scouts aan mee uit 150 verschillende landen. In 1937 en 1995 werd de Wereld Jamboree in Nederland georganiseerd. In 2019 organiseert Amerika de World Scout Jamboree van 22 juli tot en met 2 augustus.

Onvergetelijke ervaring

Tijdens een World Scout Jamboree kamperen scouts uit de hele wereld op hetzelfde terrein, leren ze elkaar kennen en ervaren ze de cultuurverschillen. Samen met een voor- of nareis door het gastland maakt dit alles het tot een onvergetelijke ervaring voor jeugddeelnemers.

De troep Roze Koeken bestaat uit 35 scouts en 4 troepstaf

Schaatsers STS: 'Schijt je Rijk'

Sassenheim n De selectie van STS-KGM heeft op zeer ludieke wijze hun 'Schijt je Rijk'-actie en de ijsclub gepromoot. De schaatstalenten gingen zaterdag 6 juli op skeelers door het centrum van Sassenheim en deelden flyers en ijsjes uit aan de ondernemers en winkelend publiek. Op zaterdag 14 september gaat het paard de wei in en wordt duidelijk op welke kavels de prijzen vallen.

Het doel van de schaatstoppers is om hun Schijt je Rijk loterij onder de aandacht te brengen. De twaalf talenten tussen de 13 en 16 jaar en 2 mentoren, voornamelijk woonachtig in Sassenheim en Lisse, organiseren op zaterdag 14 september voor het tweede jaar een loterij. Met het opgehaalde bedrag willen ze hun dromen op het ijs kunnen waarmaken.

Startplaatsen NK

Vorig jaar werd er door de selectieleden 10.000 euro opgehaald met dezelfde actie, waarvan professionele kleding, materialen en een trainingskamp in Thialf kon worden betaald. Het resultaat van deze goede voorbereiding waren twaalf NK-startplaatsen met zelfs een Nederlandse titel een zilveren en een bronzen medaille.

De kavels kosten 10 euro en daarmee maakt de koper kans op een prijs van 350 en/of 150 euro als het paard op zijn/haar kavel schijt. Daarnaast is het een gezellige middag met een teampresentatie door trainer Martin Hersman. Voor meer informatie zie de Instagram: stskgm_clubselectie en Facebook: STS-KGM Clubselectie.

Knutselkring Kagerplein sluit het jaar af

De afsluitende lunch bij de Knutselkring werd gesponsord door de plaatselijke kruidenier. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Na een jaar fanatiek knutselen sloot de Knutselkring op Kagerplein 311 het schooljaar af met een lunch. Het hele schooljaar zijn 20 kinderen uit groep 7 van de basisscholen in Kagerbuurt in gezelschap van één hulpouder aan de slag gegaan met hout, hamer, lijm en verf.

Bewoner Ad Helmus is het afgelopen jaar de Knutselkring gestart. Daarnaast is hij een actieve enthousiaste vrijwilliger bij Welzijn Teylingen.

Eén keer in de twee weken op woensdagmiddag kwamen de kinderen bij elkaar op om samen te knutselen. Ze zijn het jaar begonnen met het maken van een insectenhotel, dat geplaatst is in de Kagertuin, gevolgd door vogelhuisjes om mee naar huis te nemen. Naast de kinderen uit de buurt zijn ook de vogels en de insecten blij gemaakt.


Nieuw seizoen

Op woensdag 1 september start er weer een Knutselkring voor kinderen uit groep 7 van basisschool De Springplank en OBS Het Bolwerk. Om de week op woensdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur kan er dan weer geknutseld worden op Kagerplein 311. Voor de activiteit wordt een eigen bijdrage van 1 euro per bijeenkomst gevraagd om materialen aan te schaffen. Aanmelden kan door een mail te sturen naar: adhelmes@ziggo.nl.

Zomer in de bibliotheek met spel 'Break-in box'

TEYLINGEN n Deze zomer kunnen kinderen vanaf acht jaar bij de Bibliotheek Bollenstreek een spannend spel spelen: de Break-in box, een omgekeerde escape room. Van 22 juli tot en met 31 augustus staan de boxen in vestigingen in de Bollenstreek.

Er zijn in totaal drie verschillende boxen: Archeologie, Landgoederen of AtlantikWall. De bibliotheken Voorhout en Sassenheim hebben de box Archeologie. Bibliotheek Warmond heeft de box Landgoederen.

Een break-in box is een soort omgekeerde escape room: in tegenstelling tot een escape room moet je er niet uit, maar in zien te komen. Dat kan door het oplossen van een reeks vraagstukken. Via een aantal puzzels moet je een kist open krijgen. Zodra de kist open is, komen er nog meer raadsels. Deze raadsels leiden uiteindelijk tot een ontknoping. Het spel duurt ongeveer een uur en kan alleen of met een groep van maximaal zes kinderen gespeeld worden.

Kaartjes kosten 1,50 euro, niet leden betalen 2 euro. Meer informatie en kaartjes zijn verkrijgbaar op www.bibliotheekbollenstreek.nl of in een vestiging van de Bibliotheek Bollenstreek.

Jurkjes naar Kledingbank

Teylingen n De Prince Princess Foundation is een stichting die nieuwe kleding naait voor de armste kinderen overal ter wereld. Na zendingen naar Sierra Leone, India en Cambodja, was het dit keer tijd om jurkjes te overhandigen aan de Kledingbank Leiden. De jurkjes zijn gemaakt door vrijwillige naaisters uit onder andere Voorhout, Sassenheim, Lisse en De Kaag. Met de zomerse temperaturen ook hier een welkom geschenk, in dit geval voor meisjes tussen twee en zeven jaar. Geïnteresseerd om in het nieuwe seizoen mee te naaien of meer informatie over de stichting? Neem vanaf 1 september contact op met Liz Wassenaar: liz@princeprincessfoundation.nl.

Annemieke Hermsen. | Foto: pr./Marjan Oesterholt Foto: Marjan Oesterholt

Taal is overal om ons heen en iedereen gebruikt taal op een eigen manier. Letten op taalgebruik – van jezelf en om je heen – is leuk om te doen. Dat laten de leestips van deze week zeker zien. De tips komen voor de laatste keer van Annemieke Hermsen, Manager Frontoffice van Bibliotheek Bollenstreek, die haar carrière voortzet als manager in de kinderopvang.

Paulien Cornelisse - Taal is zeg maar echt mijn ding

Dat taal vermakelijk kan zijn, bewijst Paulien Cornelisse in dit boek. De bundel bevat columns, korte pakkende uitspraken en grappige tekeningetjes met tekst van de auteur zelf. Dat Cornelisse goed om zich heen kijkt en vooral luistert, blijkt uit de scherpe observaties die zij doet en die zij vervolgens met humor verwoordt. De bundel laat je lekker lachen en je steekt er nog iets van op. Aanbevolen voor taalliefhebbers en lezers die graag vrolijk worden van een amusant boek.

Japke-d. Bouma - Mag ik even iets tegen je aanhouden?

Japke-d. Bouma verbaast zich over dagelijks taalgebruik en stelt er treffende vragen bij. Waarom hoor en zie je zoveel Engels in het Nederlands? Waarom gebruiken grote mensen zoveel verkleinwoorden? Waarom zijn bepaalde woorden soms echte taalergernissen, terwijl ze in een andere situatie prima zijn? Bouma laat je op een toegankelijke manier nadenken over en lachen om herkenbaar taalgebruik. Het boek is deze zomer (ook voor niet-leden) te leen in de vakantiebieb, via https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html

Kees van Kooten - Alle treitertrends

Cornelisse en Bouma zijn niet de eersten die modieuze tijdsverschijnselen en het bijbehorend taalgebruik observeren en er raak over schrijven. In humoristische columns gaf Kees van Kooten jarenlang in de Haagse Post zijn visie op (taal)trends en clichématig taalgebruik van bepaalde beroepsgroepen. De teksten laten zien dat gebruiken veranderen, maar ook dat sommige taaltrends (zoals door middel van taalgebruik je beter of groter voordoen) al heel lang bestaan. Kees van Kooten's treitertrends zijn een aanrader.

Annemarie Postma - Meidenvoetbal in 14 verhalen

Hoe word je nou topvoetbalster? Veel meiden en vrouwen moeten barrières doorbreken om te doen wat zij zo graag doen: voetballen. Dit boek laat de veranderingen in de Nederlandse voetbalcultuur en de kracht van meiden- en vrouwenvoetbal zien met onder andere het verhaal van Vivianne Miedema.

Leo Kannerschool volop in beweging met samenwerking en nieuwbouw

Locatiedirecteur Douwe Splinter (rechts) met een vakdocent en een leerling in één van de vernieuwde lokalen. Foto: Willemien Timmers

Regio n Enthousiast als altijd loopt Kannerschool-directeur Douwe Splinter door de gangen van 'zijn' school aan de Hazenboslaan in Oegstgeest. Bij bijna elke klaslokaaldeur staat hij even stil om naar binnen te kijken en een kort praatje te maken met een docent of leerling. "We hebben een geweldig team op deze locatie van de Prof Dr Leo Kannerschool, en de sfeer is hier, ondanks dat we bomvol zitten en al jaren geleden hoopten te verhuizen, nog steeds erg goed."

Door Willemien Timmers

Vanuit de hele regio volgen leerlingen met autisme onderwijs aan de Prof. Dr. Leo Kannerschool voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). "Alle leerlingen hebben de diagnose autisme, maar stuk voor stuk zijn ze erg verschillend." Daarom doet de school bij elke afzonderlijke leerling zijn best een opleidingsvorm en stageplek te vinden die bij hem of haar past.


In één van de onlangs opgeknapte praktijklokalen vertelt Splinter over de nieuwe opleidingstrajecten 'techniek'. "In samenwerking met de KTS in Voorhout en het Vakcollege Rijnmond in Katwijk kunnen we leerlingen een heel complete opleiding bieden waarin ze leren houtbewerken of schilderen." De Kannerschool werkt ook samen met het Oegstgeester Wellantcollege, waar leerlingen leren in het groen te werken.


Een andere groep Kannerschool-leerlingen volgt praktijkvakken op het 'grote' Da Vinci college in Leiden. "Ouders waren eerst huiverig voor dit traject", vertelt Splinter, die na jaren ervaring in het speciaal onderwijs als geen ander weet waar leerlingen met een autisme-spectrumstoornis tegenaan lopen. "Het mooie is dat de meeste leerlingen die hieraan meedoen nu zelfstandig naar het Da Vinci reizen, en ook binnen de school zelf naar het juiste lokaal lopen. Dat is een enorme stap vooruit."


Ook in de horeca doen leerlingen werkervaring op. Het restaurant dat de school één avond per week runt in de Leidse Douzastraat (in het Hof van Sijthoff) is een groot succes, en was het afgelopen schooljaar iedere week volgeboekt. "We hebben daar elke week een top menu gehad."


Zo kunnen Kannerschool-leerlingen dus kennismaken met allerlei beroepsgroepen. "Hier in huis hebben we ook nog onze repro-afdeling", vult Splinter aan. "Leerlingen die vastlopen op school kunnen hier terecht voor een vorm van dagbesteding."

Terugkeergarantie

Vorige week zijn de diploma's op de Kannerschool uitgereikt, en opnieuw is het gelukt voor alle leerlingen een plek te vinden op een vervolgopleiding of binnen een bedrijf. "Zo hebben vijftien leerlingen het entreediploma voor MBO-Rijnland behaald. Daarnaast heeft een groot aantal leerlingen op VMBO-kader en basisniveau deelcertificaten in ontvangst genomen. Vanwege onze goede relatie met Rijnland kunnen deze leerlingen met een warme overdracht ook op hun school terecht."

Dat de relatie die de Leo Kannerschool aan de Oegstgeester Hazenboslaan met zijn leerlingen heeft, bijzonder is, blijkt wel uit het feit dat de school elke scholier een 'terugkomgarantie' geeft. "Afgelopen maand hebben we een oud-leerlinge van ruim in de twintig verder geholpen omdat ze vastliep op haar werk. Ook al is iemand al van school: we blijven meedenken." De school doet er alles aan om thuiszitters weer naar school te krijgen. "Dit jaar hebben we samen met de BinnensteBuitenTuin in Warmond een klaslokaal ingericht waar tieners met onder andere autisme worden opvangen die niet meer naar school gaan. Inmiddels hebben we dit project overgedragen aan een voor deze projecten aangestelde adjunct-directeur. De samenwerkingsverbanden Duin- en Bollenstreek en VO-Leiden zijn enthousiast en ondersteunen het project. Ik ben er trots op dat dit project van de grond is gekomen."

Huisvesting

De actieve directeur, die over een aantal jaar met pensioen gaat, verheugt zich in alle activiteiten van zijn school, maar ziet ook met lede ogen aan dat de Kannerschool nog steeds in het oude PABO-gebouw aan de Hazenboslaan gevestigd is. Al jaren is men bezig een locatie te zoeken voor een nieuw schoolgebouw dat voldoet aan de behoeften van kinderen met autisme, en waar de Oegstgeester bevolking voor allerlei diensten binnen kan lopen.

"Het lijkt soms moeilijk om de gemeenteraad te overtuigen van de noodzaak van nieuwbouw. We wachten al jaren op groen licht." Dit najaar zullen er door de gemeenteraad tijdens de begrotingsbehandeling knopen moeten worden doorgehakt over de toekomstige huisvesting van de school: komt er nieuwbouw op de huidige locatie, of verrijst er elders een nieuwe Kannerschool? Bijvoorbeeld op het terrein van Rivierduinen?

Binnen een jaar

Splinter geeft aan dat hij de indruk heeft dat inmiddels wel is doorgedrongen op het gemeentehuis dat bij eventueel vertrek van de Hazenboslaan de bouwkavel van 9000 vierkante meter behoorlijk wat geld in het laatje brengt. "Inmiddels brengt dit stuk grond zo'n dertig procent meer op dat een jaar of vijf geleden." De directeur laat weten goede gesprekken te hebben gehad met wethouder Matthijs Huizing. "Vanuit het college wordt erg meegedacht over de toekomstige huisvesting van onze school, nu de gemeenteraad nog. De Begrotingsraad in het najaar is voor ons cruciaal."

Inmiddels heeft een groepje Kannerschool-docenten al diverse bezoeken gebracht aan scholen in de regio, om ideeën op te doen voor de inrichting van hun nieuwe school. "We hebben goed contact met de Oudendal-groep die de oude Julianaschool aan de Endegeesterstraatweg gekocht hebben. Ook zij denken mee. Er is daar veel mogelijk. Mooie bijkomstigheid is dat Jan Wolkers er op school gezeten heeft, en we daar in een toekomstig restaurant of lunchroom mooi op kunnen inspelen."

Als partijen het eens zouden worden over deze locatie, zou er mogelijk binnen een jaar al gebouwd kunnen worden. "Dat hoop ik van harte, want onze kinderen hebben recht op goede huisvesting!" | Foto: Willemien Timmers

Transport Museum zoekt luchtvaartherinnering

Regio n Dit jaar wordt gevierd dat het honderd jaar geleden is dat de KLM en Fokker werden opgericht. Het Nederlands Transport Museum roept (oud)medewerkers op om herinneringen, in de vorm van tastbare objecten, aan het museum te doneren of in bruikleen te geven.

Zo zijn inmiddels vele modellen van KLM- en Fokker-vliegtuigen gedoneerd, net als boeken en posters, maar ook waardevolle sieraden, films, schilderijen, technische handboeken en zelfs uniek interieurontwerp. De herinneringen worden onderdeel van een tentoonstelling over 100 jaar burgerluchtvaart in het museum. De tentoonstelling is vanaf half augustus te zien in het Nederlands Transport Museum in Nieuw-Vennep.

'De Zwaluw'

Het museum verleend medewerking aan de totstandkoming van een documentaire reeks over het begin van de Nederlandse luchtvaart. De gedramatiseerde serie vertelt het verhaal over de strijd tussen Anthony Fokker en Albert Plesman (de oprichter van de KLM). Voor deze serie is een driemotorige Fokker uit 1925 nagebouwd die de komende tijd in het museum wordt afgemaakt voor een nieuwe serie opnames in september. Het museum zoekt nog steeds technische vrijwilligers die kunnen helpen.

Kinderhoek

In het museum verandert er bijna wekelijks wel iets; de afgelopen weken is er plaats gemaakt voor een 'kinderhoek' waar kinderen zich kunnen vermaken. Buiten het springkussen en spelletjes kunnen kinderen met lego bouwen en zitten in een cockpit van een echte straaljager. Ook is er een minitheatertje ontstaan waar zowel voor kinderen áls volwassenen deze zomer voorstellingen gegeven worden.

Meer informatie over het museum is te vinden op www.nederlandstransportmuseum.nl.

Douaneregels buiten de EU: veelgestelde vragen

Koraal is beschermd en mag nooit meegenomen worden. | Foto: pr. Foto: pr.

Regio n Schelpen uit Caraïbisch Nederland, exotisch fruit uit Thailand of waterpijptabak uit Turkije. Enkele voorbeelden van herkenbare aankopen die Nederlandse vakantiegangers mee naar huis willen nemen van bestemmingen buiten de EU. De Nederlandse douane krijgt in de zomermaanden veel vragen over wat je wel of niet mag invoeren in Nederland. De douane adviseert vakantiegangers voor vertrek de Douane Reizen App te downloaden, die per bestemming aangeeft wat de regels zijn. Voor iedereen die binnenkort zijn koffers pakt, zet de Douane vier veel gestelde vragen op een rij.

Mag ik koraal en schelpen meenemen?

Koraal is beschermd en mag nooit mee. Voor sommige schelpen zoals karkoschelpen geldt een maximum van drie stuks. Maar niet vanuit Caribisch Nederland. Daar geldt een uitvoerverbod voor karkoschelpen.

Hoeveel alcohol en tabaksproducten mag ik meenemen zonder belasting te betalen?

Reizigers mogen 16 liter bier en 4 liter niet mousserende wijn meenemen. Daarnaast is 2 liter likeurwijn of 1 liter sterke drank toegestaan. Wat betreft tabaksproducten mag je 200 sigaretten of 50 sigaren of 100 cigarillo's of 250 gram waterpijptabak meenemen. Bij combinaties gelden aangepaste hoeveelheden.

Mag ik maaltijden meenemen?

Dit hangt sterk af van de maaltijd. Zuivelproducten en vlees mogen nooit mee. Het maakt niet uit of deze rauw, bereid of gedroogd zijn. Ook gelden er regels voor bepaalde soorten vis en kruiden.Mag ik planten of stekjes meenemen?
Voor planten, zaden en stekjes geldt dat deze alleen mee mogen met een speciaal certificaat, uitgeven op de vakantiebestemming.

Kun je iets voor mij meenemen?

Uit een recente peiling in opdracht van de Douane blijkt dat bijna een kwart van de reizigers (23,8 procent) weleens is gevraagd een souvenir of specifiek product voor iemand anders mee naar Nederland te nemen. Er wordt beduidend minder vaak gevraagd alcohol, sigaretten of tabak mee te nemen (15,8 procent). Bij twijfels over aankopen tijdens toekomstige vakanties zegt 67,5 procent van de Nederlanders de regels te gaan checken via de Douane. Dit kan eenvoudig met de Douane Reizen App voor Android en iOS en op Douane.nl. Voor persoonlijk advies deel je een vraag of foto op Facebook of Twitter met #magditmee.

When will I see you again…

Ik doe thuis veelal de dagelijkse boodschappen. Naast de vrijwillige taken en verplichtingen die ik her en der heb, de koren waar ik ad hoc zing en de cursus Italiaans die ik volg, ben ik huisman. Niet dat mijn vrouw helemaal vrij heeft als haar betaalde baan erop zit. Zij wast, strijkt, en bewatert de planten, om maar wat te noemen. Maar ik veeg, poets, lap, stof af, ruim op, dweil, boen, klop en zo. Daarnaast kook ik drie of vier keer per week. Daar hoort dan ook het boodschappen doen bij. Dat is hier ter plaatse sterk vereenvoudigd in de loop der jaren. Het aantal verkooppunten van de dagelijkse benodigdheden is op de vingers van een hand te tellen. Welgeteld één bakker, één deeltijdslager en één supermarkt zijn we rijk. De wereld gaat aan keuzestress ten onder – maar niet in Warmond. Gelukkig is het de grootgrutter van mijn voorkeur. Met het uiterst profijtelijke koopzegelspaarsysteem. Dat kan ik u hartelijk aanraden: geen bank geeft zoveel rente. Op een goeie dag, een tijdje geleden, was het weer mijn beurt om van alles in te slaan. Ik doe die boodschappen met de fiets. Die is elektrisch aangedreven, wat erg handig was omdat het stevig woei en de winkel bovenwinds staat. Ik kan aan die fiets een tweetal buitenmodel fietstassen aan hangen. Wie heeft dan nog een auto nodig? Omdat er dit keer nogal wat volumineuze zaken op het lijstje stonden die ik om allerlei redenen niet verder aanduid, moest ik de boodschappen in twee etappes doen. Zo groot zijn die tassen nou ook weer niet. Ondanks de tijdspanne die verstreken was sinds de eerste manche trof ik bij de tweede keer aan dezelfde kassa dezelfde vriendelijke juffrouw. Ze zijn trouwens allemáál vriendelijk daar. Ze herkende mij terstond: was u iets vergeten, vroeg ze. Ik zei: ik had niks meer nodig, maar heb wat boodschappen verzonnen om jou weer te zien... Ze bloosde maar zag er gelukkig de lol van in. Want toen ik betaald had en met boodschappen, kassabon en koopzegels weg liep, riep ze me uitdagend na: 'tot straks!'

egbert van der weide

24 t/m 31 juli

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering met samenzang, voorganger: pastor P. Owel

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag, geen dienst

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Dhr. M. de Ridder

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: dhr. L v.d. Broek

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Woord- en Communieviering, voorganger: B. Prins

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. S. Kurtzahn (Leiderdorp)

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, Eucharistieviering met samenzang, voorganger: P. Owel

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. E. van der Weide

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, Getuigenissendienst.

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur, eredienst o.l.v. Raimy Juliet

Wilt u kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 28 juli bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.

De oplossing van vorige week: RINGSLANG.

De winnaar is: G. Kipping uit Warmond.