De Teylinger

11 oktober 2017

De Teylinger 11 oktober 2017


"We maken er echt een uitje van"

Zoon van Corina, Teun (12), staat op plek 1 om mee te rennen. | Tekst&Foto: Esther Luijk Foto: Esther Luijk

teylingen n Vaders, moeders, opa's en oma's met kinderwagens, kinderen en zelfs honden liepen mee met de zevende editie van Lopen tegen Kanker. Een editie met een extra bijzonder randje, omdat het voorlopig de laatste zal zijn. Het bestuur heeft de afgelopen twee jaar hard gezocht naar opvolgers, maar is daarin tot op heden nog niet geslaagd.

Het evenement werd een plek waar velen met haar hun verdriet om konden zetten in een bijzonder doel: zoveel mogelijk geld ophalen voor verschillende kankergerelateerde goede doelen. Dit jaar werd er door de bijna tweeduizend deelnemers ruim 25.000 euro opgehaald. In de afgelopen zeven jaar heeft initiatiefneemster Corina van Diest veel indrukwekkende verhalen gehoord. Zo herinnert ze zich een jaar waarin een aantal vluchtelingen meedeed uit het asielzoekerscentrum van Katwijk. "Ze mochten eigenlijk het AZC niet verlaten", vertelt Corina. "Maar speciaal voor onze loop kregen ze toestemming om toch mee te kunnen doen. Dat was wel heel bijzonder om te zien." Een andere mooie herinnering van Corina is de groep van ruim driehonderd deelnemers die meedeed voor Annemarie van der Voorn. Zij overleed een paar jaar geleden aan kanker, waarna half Lisserbroek onder de naam 'Annies Angels' uitliep om haar nagedachtenis te eren bij de sponsorloop. Willem van der Voorn, de man van Annemarie, liep ook dit jaar weer mee. "Dit jaar is de vijfde keer. De eerste keer liep Annemarie zelf ook nog mee", herinnert hij zich. "We maken er echt een familie-uitje van. Mijn huidige vrouw en mijn kinderen doen ook mee, dat maakt het wel extra bijzonder. We zijn inderdaad begonnen met 330 man, dat was heel indrukwekkend. Zo'n beetje iedereen die haar kende liep mee."

De organisatie van de sponsorloop wordt teveel voor Corina en haar mede-organisatoren. "Het neemt veel tijd in beslag en naast mijn gewone werk wordt het te intensief", legt ze uit. "Natuurlijk zou het geweldig zijn als het doorgezet wordt door iemand anders, maar aan de andere kant kunnen we ook bedenken dat we in de afgelopen zeven jaar enorm veel mooie dingen hebben kunnen doen voor andere mensen."

Lees verder op pag. 7

LED bespaart de gemeente geld

teylingen n Met de vervanging van de oude straatverlichting door LED behaalt de gemeente een besparing van 25% op de energiekosten en 55% op de onderhoudskosten. De verwachting is dat die kosten de komende jaren nog verder zullen afnemen door ontwikkelingen van LED verlichting. B&W heeft opnieuw een deel van de vervanging van de lichtmasten aanbesteed. Het bedrijf Dynnic Nederland gaat voor meer dan een half miljoen een deel van de masten de komende tijd vervangen. Al enkele jaren is de gemeente bezig de oude openbare verlichting weg te halen en daarvoor meer duurzame LED-verlichting te plaatsen. Ondanks de tamelijk hoge kosten heeft het duidelijk ook zijn voordelen voor de gemeentelijke portemonnee. (Nico Kuyt)

Burger ziet tijdelijke zendmast wel zitten

WARMOND n Maar weinig van de omliggende bewoners togen naar Dekker in de Veerpolder voor de informatieavond over de tijdelijke zendmast van Vodafone. De koffie was er en de drankjes stonden klaar, maar weinig inwoners maakten gebruik van de inloopavond afgelopen maandag. Eigenlijk was het wel ok met die tijdelijke mast naast Dekker Tennis 9langs het fietspad om het mobiel bereik te verbeteren. Het is een afgelegen plek die verder niemand stoort. Ook een inwoner van de buurgemeente Leiden liet die avond de lof horen, want ook de Merenwijk krijgt met de mast een beter bereik. De tijdelijke mast van 32 meter gaat er maximaal twee jaar staan. Even verderop aan de oostkant komt dan de permanente mast van 37,5 meter. Maar het duurt even eer de vergunning hiervoor door de gemeentelijke molen gegaan is. (Nico Kuyt)

| Foto: Esther Luijk Foto: Esther Luijk

Discussie over standplaatsenbeleid

Nu ga ik van
kastje naar de muur

Samen sterk voor de streek

Dag van de mantelzorg

dementie n Sassembourg krijgt Tovertafel

Discussie over het standplaatsenbeleid in Teylingen

Richard Heus, eigenaar van een koffietruck bij station Sasseheim, zei te hopen op een soepelere regeling voor bijzondere standplaatsen. | Tekst&Foto: Esther Luijk Foto: Esther Luijk

teylingen n Een inspraakavond over het standplaatsenbeleid in Teylingen, om een beeld te krijgen wat er allemaal mis is en juist goed gaat. Afgelopen donderdagavond kwamen veel mensen op deze informatiebijeenkomst af. Niet alleen belanghebbenden, maar ook enkele geïnteresseerde burgers mengden zich in de discussie over de plek van de markt en de andere kramen in Teylingen. Het was geen avond voor oplossingen, maar voor het in kaart brengen van de knelpunten.

In 2011 stelde het college de 'beleidsregel Standplaatsen' vast. In deze beleidsregel staat ook dat het beleid na vier jaar geëvalueerd en wanneer nodig herzien moet worden. Een aantal jaar te laat dus, deze bijeenkomst, maar daardoor niet minder goed bezocht. De algemene informatie die vooraf gegeven werd, bleek geen overbodige luxe voor de aanwezige burgers, die veelal weinig kennis hadden van het beleid. Zo blijkt een standplaats iets anders te zijn dan een marktplaats en zijn er ook binnen de standplaatsen nog verschillende mogelijkheden.

Soepeler regeling

De standplaatshouders, zoals de bloemenman op de hoek van de Beatrixstraat in Voorhout, zijn over het algemeen erg tevreden met de gang van zaken. Alleen de standplaatshouders van Warmond hebben een verbeterpunt. Leny van Schie en haar man staan met hun bloemenkraam op het parkeerterrein van de gemeentehaven, waar zij regelmatig fout geparkeerde auto's treffen. Op die manier moeten zij en de vier andere standhouders anders gaan staan en nemen zij nog meer parkeerruimte in beslag, wat weer tot klachten leidt. Ze pleit daarom voor betere aanduiding of een wegsleepregeling. De TOV Warmond ziet de kramen het liefst verplaatst worden richting de Koudenhoornbrug, om meer parkeerplaatsen over te houden. Richard Heus, eigenaar van een koffietruck bij station Sasseheim, hoopt op een soepelere regeling voor bijzondere standplaatsen, zoals stations. Door het algehele gebrek aan een regelgeving wordt hij nu van het kastje naar de muur gestuurd. Wethouder Brekelmans gaf aan dat dit in het nieuwe beleid zeker meegenomen wordt. Het bestuur van de weekmarkten in Teylingen was iets minder enthousiast over het huidige beleid. De standplaatshouders, die vooral in Sassenheim bijna de hele week een plek hebben op het marktplein, zouden voor verwarring zorgen bij het winkelend publiek. Daarbij zijn ze een grote concurrentie voor de marktlui op donderdag. Zowel het bestuur als de TOV pleit voor een betere verdeling van deze standplaatshouders over het dorp, zodat ze elkaar niet in de weg zitten. Uit vrijwel alle hoeken klonk de boodschap dat de gemeente op zoek moet gaan naar een evenwichtig aanbod. Standplaatshouders moeten de markten versterken in plaats van beconcurreren.

Vervolg van voorpagina

Wie heeft deze schade veroorzaakt? | Foto: PR Foto: PR

Elk jaar wordt er een hoofddoel gekozen waar het grootste gedeelte van het opgehaalde bedrag naartoe gaat. Dit jaar is dat het eigen wensenfonds van de stichting Lopen tegen Kanker. Vanuit het wensenfonds worden er kleine wensen vervuld voor mensen die getroffen zijn door kanker.
Marian van Berne (68) is een van de mensen die een wens vervuld kreeg vanuit het wensenfonds. Samen met haar man kreeg ze een luxe overnachting inclusief champagneontbijt in Hotel Hogerhuys in Noordwijk. Het deed haar even vergeten ziek te zijn. "Het was fantastisch" zegt ze. "Zulke lieve mensen en zo'n mooi en gezellig hotel, het was een hele beleving."
"Met het geld van deze laatste sponsorloop kunnen we het werk van de stichting nog een aantal jaar voortzetten", zegt Corina. "Door het vervullen van kleine wensen kunnen we iets groots bereiken."

Mensen die zich geroepen voelen Carina op te volgen in de organisatie van Lopen tegen Kanker, kunnen zich melden via info@lopentegenkanker.nl.

Geen autoverkeer op N444 door werk aan Nagelbrug

Voorhout n De laatste werkzaamheden aan de turborotonde bij de Nagelbrug zijn van vrijdag 20 oktober 20.00 uur tot maandag 23 oktober 5.00 uur. In dit weekend is de N444 vanaf de KTS tot aan de Sportlaan afgesloten voor autoverkeer. Hiermee zijn de aansluitende wegen Herenstraat, Rijnsburgerweg voor het autoverkeer bij de Nagelbrug afgesloten.

De Sportlaan is bereikbaar vanaf de rotonde Sikkensweg.

De dokterspost Duin- en Bollenstreek blijft vanuit Katwijk bereikbaar via de Rijnsburgerweg en vanuit Noordwijk via de N444 (Van Berckelweg).

Vanaf maandag 23 oktober is de gehele rotonde open. Linksaf slaan vanuit Noordwijk kan dan weer.

Getuigen gezocht

Sassenheim n Omstreeks 15 september is er een flinke schade ontstaan aan het hekwerk van Park Rusthoff te Sassenheim, recht tegenover het Notariskantoor De Ruiter aan de J.P. Gouverneurlaan.

Vermoedelijk is daar iemand met zijn of haar auto vanuit een parkeervak, dat ter plekke haaks op het hekwerk ligt, met een behoorlijke vaart tegen het hekwerk beland. De schade is aanzienlijk en derhalve een enorme schadepost voor de Stichting Beheer Park Rusthoff (SBPR) is. Degene die deze schade heeft veroorzaakt wordt daarom vriendelijk verzocht zich te willen melden via het e-mailadres van de voorzitter van de SBPR, Ronald van de Graaf, ravandegraaf@gmail.com. N.B. U bent hier voor verzekerd. Indien u uw naam en telefoonnummer door wilt geven wordt er door Ronald contact met u opgenomen. Mocht u getuige zijn geweest van dit voorval dan verzoeken wij u om ook via dit e-mailadres te willen reageren of anoniem bij de politie via tel. 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl

Avondinloop Historische Kring Voorhout

voorhouyt n De Historische Kring Voorhout (HKV) organiseert op donderdag 12 oktober van 20.00-22.00 uur een inloop in het HKV Kenniscentrum aan de Bonenkruidstraat t.o. nummer 30.

In de Foranholtezaal presenteert de HKV de tentoonstelling 'Foto's van ferry Knop: daar staan alle Voorhouters op!' Degenen die deze tentoonstelling bezochten, waren zeer enthousiast. Deze tentoonstelling geeft een uniek beeld van het werk van deze ereburger van Voorhout, die van 1986 tot 2003 voor het Voorhout Weekblad (nu De Teylinger) het plaatselijk nieuws versloeg en voorzag van foto's zoals hij alleen kon. Knop maakte duizenden foto's bij verenigingen, instellingen en particulieren. In de tentoonstellingsruimte hangen collages van geselecteerde foto's en barsten de vitrines uit van zijn beeldmateriaal. Prominent staat er de KUIP van waaruit hij 15 zwammen de zaal van de KTS in slingerde en waarin bekende Voorhouters op de hak werden genomen. Van de 15 keer wist hij er 12 te winnen. CV de Bokken heeft als eerbetoon na zijn overlijden een jaarlijkse Publieksprijs ingesteld: De helm van Fer. Een video toont één van zijn zwammen en zijn bijdrage aan de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Voorhout, waar hij als Thomasvaer met Pieternel (Esther Kortekaas) het voorbije jaar de revue liet passeren. In de Oosthoutzaal kan men bladeren door de tientallen fotoboeken met foto's van het historisch verleden van Voorhout. Ook is de regio rijkelijk bedeeld. Bestuursleden zijn aanwezig om bezoekers rond te leiden en vragen te beantwoorden. Verder is er de mogelijkheid om foto's en voorwerpen aan te bieden om te laten scannen of te schenken. Koffie en thee is gratis. De volgende Inloop is zaterdag 28 oktober van 10.00-12.30 uur.

Kunstcommissie benoemd

teylingen n Op 3 oktober heeft het college van B&W een Kunstcommissie geïnstalleerd.

De leden van de commissie zijn mw. Loes Hogervorst, mw. Machteld Ijdo en dhr. Jos Hachmang. De Kunstcommissie adviseert burgemeester en wethouders over kunst in de openbare ruimte en het kunstaankoopbeleid van de gemeente. Samen met de wijkregisseur betrekt de commissie zo veel mogelijk de inwoners van Teylingen. Kunst geeft kleur aan de leefomgeving en bevordert de sociale cohesie. Daarom wil gemeente Teylingen meer werk maken van kunst. Hiermee is de eerste stap gezet.

Jubileum voor Teylingse bahá'ís

Robin, Lucas, Annebel, Ardin en Malise leden van de Teylingse baháí-gemeenschap bezig met de organisatie van de viering. | Foto: PR Foto: PR

voorhout n Op 21 oktober vieren de bahá'ís van Teylingen in @hok de geboortedag van Bahá'u'lláh, de stichter van hun geloof 200 jaar geleden.

Dit ronde jaartal is aanleiding voor vieringen over de hele wereld. In Teylingen staat de bahá'í-gemeenschap van circa 20 gelovigen stil bij deze gebeurtenis met een presentatie en filmvertoning. De stichter van het Bahá'í Geloof staat bekend onder de naam Bahá'u'lláh, hetgeen Perzisch is voor Glorie van God. Bahá'u'lláh werd in 1817 geboren nabij Teheran in het huidige Iran. In 1863 verklaarde hij een boodschapper van God te zijn met een boodschap toegespitst op de noden van de mensheid in deze tijd. Sindsdien heeft het Bahá'í-geloof zich over de wereld verspreid en kent circa 7 miljoen gelovigen. In Nederland wonen 1500 bahá'ís, waarvan 20 in Voorhout.

Centraal in de boodschap van Bahá'u'lláh staat de noodzaak en behoefte aan eenheid. Ieder mens is gelijkwaardig en hoewel de mensheid zeer gevarieerd is, is zij in wezen één. Deze variëteit hoeft geen bron van onenigheid te zijn, maar is juist een verrijking. Racisme, nationalisme, vooroordelen op basis van sociale klassen of geslacht worden gezien als kunstmatige belemmeringen voor eenheid. Verdeeldheid ligt aan de basis van veel van de huidige conflicten in de wereld en de bahá'ís zien de onderlinge verbondenheid van mensen als oplossing. In Voorhout organiseren de bahá'ís verschillende activiteiten om invulling te geven aan hun geloof. Een programma voor de morele en geestelijke educatie van kinderen richt zich op het overbrengen van deugden als eerlijkheid, vriendelijkheid, oprechtheid en rechtvaardigheid. Het programma voor de bekrachtiging van jeugd bemoedigt de jeugd in het vormen van een morele identiteit en het bijdragen aan het welzijn van anderen. Voor volwassenen zijn er gebedsbijeenkomsten en leerkringen. Tijdens de viering op zaterdag kunnen mensen kennis maken met Bahá'u'lláh en de Teylingse bahá'ís. Op zondag zijn de activiteiten open voor bezoekers. Voor meer informatie over de viering en de activiteiten kunt u terecht op http://teylingen.bahai.nl of via 06-14765621.

All Round Quiz Cantabile

De quiz wordt de laatste jaren steeds populairder. | Foto: PR Foto: PR

voorhout n In Café Restaurant Boerhaave in Voorhout is zaterdag 28 oktober de jaarlijkse All Round Quiz.

Foto: PR

Aan deze quiz kunnen 20 teams van maximaal vijf personen deelnemen. De quiz wordt georganiseerd door Zanggroep Cantabile. Naast het wekelijkse zingen organiseert het koor op veler verzoek jaarlijks een all round quiz. Quizmaster is dit jaar voor de 9e keer Mitchel Hoes. De All Round Quiz bestaat uit 10 rondes met onderwerpen van uiteenlopende aard. Denk hierbij aan aardrijkskunde, geschiedenis, film en theater, sport en varia. Na afloop van de quiz is deze uitdagende en gezellige avond nog niet voorbij. Er volgt nog een grote verloting met mooie prijzen. Dit is mogelijk dankzij de gulle medewerking van de plaatselijke middenstand. De zaal is open om 19.30 uur. De aanvang van de quiz is 19.45 uur. De verloting begint ca. 23.00 uur. Wilt u als team nog meedoen, bel dan voor 20 oktober 2017 met Johan Huigen, tel. 0252-210164 of Ria Doolaard tel. 0252-232950. Wacht niet te lang want de belangstelling voor dit evenement is de laatste jaren groot.

Heel Teylingen bakt Fairtrade

sassenheim n De Werkgroep Teylingen Fairtrade organiseert begin november, samen met wereldwinkel Sassenheim, een Fairtrade Taartenbakwedstrijd! Iedere Teylinger, jong en oud, die denkt de allerlekkerste zoete of hartige taart te kunnen bakken kan meedoen. Alles mag, als er maar minimaal één Fairtrade ingrediënt is gebruikt.

Tijdens de Fairtrade week, eind oktober/begin november, organiseert de Werkgroep Teylingen Fairtrade in samenwerking met wereldwinkel Sassenheim een Fairtrade Taartenbakwedstrijd. Er zijn 2 leeftijdscategorieën voor deelname: tot 18 jaar en vanaf 18 jaar. Het maakt niet uit wat voor een taart je maakt (zoet of hartig), de enige voorwaarde is minimaal één Fairtrade ingrediënt. Je kunt hierbij denken aan honing, noten, rietsuiker, ananas, banaan, koffie, chocolade, kokos, enz. Zie bijvoorbeeld www.maxhavelaar.nl voor verkrijgbare Fairtrade ingrediënten. Meer dan één Fairtrade ingrediënt verhoogt de kans op winnen. Om mee te kunnen doen aan deze wedstrijd moet je je uiterlijk 29 oktober opgeven, graag per e-mail info@teylingenfairtrade.nl of eventueel per telefoon (0252 215483), met vermelding van naam, telefoonnummer, e-mailadres èn leeftijdscategorie. Na opgave ontvang je het deelnemersreglement. Je levert de taart in op 4 november, tussen 12.00 en 12.30 uur, bij het paviljoen Het Sassennest in Park Rusthoff in Sassenheim. Vanaf 13.30 is Het Sassennest voor iedereen geopend. Om ca. 14.00 uur wordt de winnaar bekend gemaakt door de jury, die bestaat uit burgemeester Carla Breuer, de Sassenheimse kookboekschrijfster Marjolein de Vlaam en Arjan Houwaart, teamleider Bakkerij, Horeca en Recreatie KTS Voorhout. Na de prijsuitreiking kan iedereen de taarten ook daadwerkelijk proeven.

Lisette Hogewoning exposeert in Sassembourg

sassenheim n Eerder dit jaar won de sassemheimse Lisette Hogewoning 2 aanmoedigingsprijzen voor haar werk en mocht ze exposeren bij Baalbergen in Katwijk en de Burgt in Rijnsburg. Nu is het werk eindelijk te zien in haar eigen dorp.

Lisette maakt hele persoonlijke collages, opgebouwd uit knipsels, foto's en andere zaken, die met de persoon te maken hebben. Het doel is geen portret met 100% gelijkenis, ze streeft er naar om de essentie van de persoon in het portret te brengen. De collages vertellen een verhaal. Elke keer dat je ze bekijkt, zie je weer iets nieuws. De collages hebben een mooi plekje gekregen op de galerij van de 1e verdieping en zijn te bewonderen tot en met 31 december 2017. www.mixupart.nl

'De Dag van de Mantelzorg: gezellig, ontspannen en informatief'

Leny Noteboom: 'Mantelzorgen hoeft men niet áltijd alleen te dragen'. | Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n Leny Noteboom, mantelzorgadviseur bij Welzijn Teylingen, verwelkomt op zaterdag 11 november weer veel mantelzorgers uit Teylingen tijdens de Dag van de Mantelzorg. Zij vertelt waarom het zo'n fijne dag is voor mantelzorgers en welzijnsorganisaties.

"Wanneer je intensief lang en onbetaald voor een persoon met (chronische) ziekte of beperking zorgt en je hebt een persoonlijke band, dan heet dat mantelzorgen. Of deze persoon thuis of uit huis verzorgd wordt, mantelzorgen vraagt veel. Dagen kunnen niet altijd ingedeeld worden zoals je dat zelf zou willen, want alles staat in het teken van die ander. Ook al zorgt men met veel liefde voor deze persoon. Daarnaast is het niet altijd duidelijk welke ondersteuning of praktische mogelijkheden er zijn en waar je deze kan krijgen."

Aan het woord is Leny Noteboom, al een aantal jaren werkzaam bij Welzijn Teylingen. Daarnaast is ze ook ervaringsdeskundige. "Als mantelzorgadviseur wil ik mensen ondersteunen, door onder andere tijdens de landelijke Dag van de Mantelzorg een ontspannen dag aan te bieden aan mantelzorgers in Teylingen. Een dag waarop mantelzorgers gehoord worden, kennis op doen, informatie verkrijgen, met elkaar in contact komen, maar vooral ook kunnen ontspannen. Een dag waarop mantelzorgers ook de mogelijkheid hebben om persoonlijk met organisaties en instanties in gesprek te gaan om te horen wat zij aan ondersteuning kunnen bieden. Het thema is 'Mantelzorg doe je samen', want het mantelzorgen hoeft men niet áltijd alleen te dragen."

Even weg zijn

Burgemeester Carla Breuer opent de Dag van de Mantelzorg om 9.45 uur. Het programma loopt tot 15.00 uur. Deelnemers kunnen er ook voor kiezen een dagdeel langs te komen.

Voor mantelzorgers die zich afvragen of dit wel voor hen is, heeft Noteboom een advies. "Ieder jaar horen we weer hoe geslaagd het was, hoe mantelzorgers soms getwijfeld hebben om te komen en uiteindelijk zo blij zijn dat ze zich aangemeld hebben. Dit wordt vaak veroorzaakt omdat mensen de zorg vanzelfsprekend vinden en zichzelf niet de naam mantelzorger willen geven. Toch vinden veel mensen het achteraf fijn om de zorgen en de dingen waar ze tegenaan lopen te kunnen delen, nuttige tips op te doen en informatie te kunnen krijgen. Maar vooral ook om even weg van de zorg te zijn en te ontspannen bij een gezichtsverzorging, massage of creatieve bezigheid en een lunch!"

Aanmelden

Mantelzorgers ingeschreven bij Welzijn Teylingen hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Ook andere mantelzorgers in Teylingen kunnen zich aanmelden. Dat kan via de websiteagenda van www.welzijnteylingen.nl of telefonisch; 0252 -231805. Er is niet onbeperkt plek, voor aanmelding geldt vol is vol.

Na aanmelding wordt een aanmeldformulier gestuurd waarop deelnemers keuze voor de verwenactiviteiten en workshopkeuzes kunnen aangeven.

Yvetta Paris in Frans Café

Warmond n Zangeres Yvetta Paris treedt donderdag 12 oktober om 20.30 uur op in het Frans Café (Dorpsstraat 90). Het gaat om een initiatief van de Stichting Jumelage Warmond Champigné. Yvetta Paris zong vorig jaar chansons van Edith Piaf en dit keer vertolkt ze liederen van verschillende andere Franse chansonniers. Desgewenst kunnen de bezoekers meezingen. De teksten liggen klaar. De toegangsprijs bedraagt 10 euro per persoon.

Collectanten NSGK gezocht

Sassenheim n Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) houdt van 13 tot en met 18 november de landelijke collecte. Duizenden vrijwilligers gaan dan op pad om geld in te zamelen voor kinderen met een handicap. De stichting zoekt nog zeker tien helpende handen in Sassenheim. Voor aanmelding of informatie, neem contact op met S.J.Eisenga via 0252215540 of mail naar nsgk.siep@gmail.com.

Najaarsconcert met vier koren

Sassenheim n Vier koren treden op zaterdag 7 oktober gezamenlijk op tijdens een najaarsconcert in de Julianakerk (Julianalaan 6). De in totaal 150 koorzangers zijn afkomstig van het Chr. gem. koor Capelle, Chr. gem. zangver. Immanuel uit Scheveningen, kerkkoor Samen op weg uit Abbenes en kerkkoor De Lofstem uit Sassenheim. Dirigenten zijn de George Germans en met Ad de Joode. Zij begeleiden afwisselend het koor. Oskana Polman begeleidt op de piano. Het concert begint om 20.00 uur, de kerk is open om 19.30 uur. De entree bedraagt 5 euro. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Primera, de Wereldwinkel en bij de koorleden. Ook aan de deur zijn kaarten te koop. Meer op delofstem.tk.

Win een VR bril

warmond n Het is bijna zover: ter gelegenheid van de Nationale Archeologiedagen start op zaterdag 14 oktober de tentoonstelling 'Warmond onder de grond'. De tentoonstelling opent om 11 uur bij Grand-café De Oude School (Dorpsstraat 40 in Warmond). Daarbij worden de resultaten van opgravingen naar verdwenen kastelen, kloosters en zelfs prehistorische resten gepresenteerd. Op zondag 15 oktober om 14 uur vindt op dezelfde locatie een workshop plaats over de oude scherven, die vaak in de grond worden gevonden. Hoe herken je een stuk van een Romeinse pot, of van een middeleeuwse kruik? Aanmelding op educatie@erfgoedleiden.nl is wel verplicht (kinderen vanaf 12 jaar onder begeleiding van ouders). Tijdens de gehele duur van de Archeologiedagen maken bezoekers landelijk kans op een VR-bril (virtual realitybril). De tentoonstelling loopt op beide dagen van 11 tot 17 uur.

Scherven brengen geluk

Bolwerkleerlingen tijdens SOS-Archeologiedag. | Foto: PR

sassenheim n Van 13 t/m 15 oktober zullen de nationale archeologiedagen plaatsvinden. In Sassenheim zal dit evenement, onder het mom van 'Scherven brengen geluk', zich op zaterdag 14 oktober toespitsen op een workshop archeologie in het gloednieuwe onderkomen van de Stichting Oud Sassenheim 'De Coy', Kagerdreef 72. Vanaf 14.00 uur is er onder leiding van Erfgoed Leiden e.o. een workshop worden over scherven en andere opgegraven voorwerpen. Belangstellenden kunnen zich hiervoor opgeven. Ervaren archeologen zullen aan de hand van voorbeelden uitleg geven hoe dit te dateren en hoe het allemaal heet. Daarna mogen de deelnemers zelf aan de hand van de door Erfgoed Leiden meegebrachte materialen gaan determineren. Ook is er ruimte om zelf meegebrachte scherven te laten onderzoeken en waarderen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij; educatie@erfgoedleiden.nl. Info via SOS-lid: vandergeest3@gmail.com

Vier het Leven

De leden van St. Cecilia hebben er keiveel zin in. | Foto: PR Foto: PR

warmond n Twaalf gasten uit Voorschoten, Leiden en Oegstgeest genoten met hun begeleiders van "Vier het Leven" in Het Trefpunt van de voorstelling met Daan Bartels, die het leven van Wim Sonneveld de revue liet passeren. Met een mooie begeleiding op gitaar van Rob Verbakel en zang van Siebe Palmen beleefden zij met vele anderen een heerlijke avond. "Wat kan een mens nog meer wensen als je op leeftijd bent en samen met anderen op een comfortabele manier nog naar het theater kunt gaan" vertelde een deelnemer na afloop van dit uitje "samen naar een voorstelling is dubbel genieten! Op 22 november gaan we naar Cor Bakker in het theater in Bodegraven. Wie weet, zijn er dan ook Warmonders, die daar gaan genieten. Ik kan het aanbevelen". Het gloednieuwe programmaboekje is deze week verspreid naar mensen die al eerder zijn mee geweest. Met een zeer gevarieerd aanbod van Claudia de Breij in de Leidse Schouwburg tot het Weihnachts Oratoriun in de Pieterskerk. Elke 3 maanden ontvangen belangstellenden het nieuwe programmaboekje en kan een keuze worden gemaakt uit voorstellingen in Leiden, Voorschoten en Warmond. Geïnteresseerden kunnen het programmaboekje voor de regio Leiden aanvragen via 035 – 524 51 56 of kijken op www.4hetleven.nl.

Oktoberfest

voorhout n Op 21 en 22 oktober a.s. vindt het Oktoberfest plaats in HCR Boerhaave te Voorhout. Er zijn optredens van De Aarebeijeplukkers, DJ's de Heino's en de Egerlanderkapel van St. Cecilia. Zaterdagavond is het vrije inloop en voor Zondagmiddag zijn nog kaarten te koop. U kunt ze kopen op : www.oktoberfestvoorhout.nl. Tevens kunnen de bezoekers van Het Oktoberfest een speciale Bierpul van 0,4 liter bestellen.

Crescendo Sassenheim organiseert 13e editie jeugdorkestenfestival SAStiVAL

noordwijkerhout n Op zaterdag 4 november aanstaande organiseert Harmonievereniging Crescendo Sassenheim de 13e editie van het SAStiVAL in Noordwijkerhout. Dit jaar strijden 12 jeugdorkesten uit Noord- en Zuid-Holland voor de titel van beste orkest tijdens dit jaarlijks terugkerende muzikale festijn voor jeugdorkesten van ieder niveau.

Sinds 2005 biedt het SAStiVAL, opgericht door Harmonievereniging Crescendo Sassenheim en Valkenburg's Harmonie, een podium aan diverse jeugdorkesten. "Voor veel verenigingen is dit hét muzikale hoogtepunt van het jaar", aldus Gerard van Stein, voorzitter Crescendo Sassenheim. "We zijn trots dat we dit, samen met Valkenburg's Harmonie, alweer voor de dertiende keer mogen organiseren". Tijdens het SAStiVAL krijgen orkesten de kans zich van hun beste muzikale kant te laten zien. Een deskundige jury beoordeelt ieder optreden naar gelang ieders niveau, waarna een winnaar in elk van de drie niveaus naar voren komt. Het orkest met de meeste punten mag zich winnaar van het SAStiVAL 2017 noemen en gaat met de wisselbeker naar huis. "Het belangrijkste is dat ieder orkest een opbouwend juryrapport meekrijgt welke gebruikt kan worden voor verdere muzikale ontwikkeling", aldus Van Stein. "Het SAStiVAL bewijst keer op keer een spannende maar vooral feestelijke en muzikale dag te zijn waar iedere keer weer naar wordt uitgekeken!". De organisatie van het SAStiVAL nodigt iedereen van harte uit om de aanwezigen orkesten aan te moedigen en te luisteren naar hun optredens. Het SAStiVAL vindt plaats op zaterdag 4 november en begint vanaf 12:30 uur op het Teylingen College Locatie Leeuwenhorst Langelaan 1 2211 XT Noordwijkerhout. Meer info: http://SAStiVAL.wix.com/SAStiVAL.

Harmonie St. Cecilia geeft dinsdagavond-concert in @Hok

voorhout n Het harmonieorkest van St. Cecilia uit Voorhout geeft dinsdag 31 oktober een concert in jongerencentrum @Hok. Jacoba van Beierenweg 118b. Samen met de Bollenband zullen zij zorgen voor een gezellige avond uit.

Het is een afwisselend concert, de aanvang is om 19.30 uur en duurt tot 21.15 uur. Om 20.15 uur is de pauze, er is dus ook mogelijkheid om een half concert te beluisteren. Het harmonieorkest heeft vorig jaar een oude traditie weer leven ingeblazen, maar deze keer met een leuke twist. St. Cecilia zal zorgen voor vrolijke, lekker in het gehoor liggende muziek. Vrolijke muziekstukken staan op het programma en ook wordt er samengewerkt met presentator/zanger Kees-Jan Visser, de Voorhoutse Paul Simon wordt hij ook wel genoemd.

Gastdirigent

Tijdens dit concert zullen er ook gastdirigenten voor het harmonieorkest verschijnen. Deze speciaal uitgekozen zeer gedreven muzikanten zullen proberen om een muziekmars te dirigeren. Hopelijk letten de muzikanten goed op, want deze dirigent zal de muziek anders aangeven dan de vaste dirigent Paul Martens. De Bollenband, de muziekgroep van Stichting de Zevensprong uit Sassenheim zal deze avond twee keer een blok nummers laten horen, deze speciale muzikanten spelen op stokjes, belletjes en verschillende soorten trommels. Pretband de Mexicano's zal zorgen voor wat feestmuziek als iedereen bijna de jassen en tassen inpakt. Zij zorgen dat iedereen met een vrolijke stemming weer lekker naar huis gaat. @Hok' ligt op 10 minuten loopafstand vanaf station Voorhout. Bij de zaal is ook voldoende parkeermogelijkheid aanwezig

Eerste Lifestyle & Health markt druk bezocht

| Foto: PR Foto: PR

sassenheim n Bijna 1000 belangstellenden bezochten afgelopen zaterdag de eerste editie van de Lifestyle & Health markt in SassemBourg te Sassenheim. Ruim 35 organisaties waren daar present met informatiekraampjes of verzorgden uiteenlopende activiteiten.

Wethouder van Kempen, die de markt op ludieke wijze opende op een smoothiefiets, was onder de indruk. "Goed initiatief en mooi om te zien hoeveel organisaties in onze gemeente en daarbuiten zo bevlogen zijn over hetgeen zij inwoners te bieden hebben op het gebied van gezondheid, beweging en voeding".

Gevarieerd aanbod

"Het liep vanaf het begin meteen storm, ondanks het slechte weer", weet Jacqueline de Groot namens de organisatie te melden. Opvallend heel doelgericht publiek en gemiddeld bleven zij minimaal een uur. Het gevarieerde aanbod voor jong en oud en alles wat daartussen in zit, werd zeer op prijs gesteld. Zo kon men de aderen van de benen, BMI en bloeddruk laten (door)meten, bloedsuiker laten prikken, huid en tandvlees laten checken, oog onderzoek laten uitvoeren of een rondje door Noordwijkerhout fietsen op de labyrinth fiets. (Stoel)yoga, tandpasta sjoelen, demonstratie reflexzonemassage, poppendokter, dansen met Juul, je eigen smoothie bij elkaar fietsen, oogcontact experiment, suikerklontjestest, blote voeten pad, uitleg echografie met twee vissen in een emmer en een biopt nemen op fruit vielen goed in de smaak bij de bezoekers.

Samenwerking

Steven Schrader, directeur van Woonstichting Vooruitgang en eigenaar van het woon- en dienstencentrum SassemBourg, kijkt met een tevreden gevoel terug op de markt. "Goed om te zien dat de gemeenschap SassemBourg echt omarmd heeft als een maatschappelijke ontmoetingsplek. Vooruitgang heeft de verbinding met wonen en welzijn hoog in het vaandel staan. Op deze dag hebben wij ook een enquête onder zowel de deelnemers als bezoekers gehouden en hieruit zijn een aantal mooie tips ter aanvulling op het dienstencentrum gekomen".

Vervolg?

De markt was een initiatief vanuit Vereniging SassemBourg waar alle ondernemers binnen SassemBourg vertegenwoordigd zijn. Zij willen niet op de zaken vooruitlopen, want de evaluatie moet nog plaatsvinden, maar gezien het succes kan het bijna niet missen dat zij volgend jaar een vervolg aan de Lifestyle & Health markt gaan geven.

Cultuur Verheft speelt: Goed fout

voorhout n Op 9, 10, 12, 13, 16 en 17 november presenteert Cultuur Verheft het boeiende schouwspel Goed Fout.

Ben heeft met zijn vrouw in het kamp gezeten. Ze hebben waarschijnlijk hun kind "verkocht" voor hun leven. Iets waar zijn dochter, nu zij zelf zwanger is, achter probeert te komen. Een storend element is dat haar vriend's vader in de oorlog fout is geweest. De ouders van de buurvrouw hebben in het verzet gezeten. De enige die antwoorden kan geven op vragen is de oude vriend Brummer, maar hij zwijgt. Zo blijft het gezelschap vol met vragen zitten. Wij wijzen u er op dat dit toneelstuk bij bezoekers heftige emoties kan losmaken. De gevolgen van de Tweede Wereldoorlog zijn voor sommigen nog merkbaar. In de scènes van dit toneelstuk wordt dit levensecht uitgebeeld. Reserveren kunt u uitsluitend telefonisch op 23 en 24 oktober tussen 19:30-21:00 uur bij Renieta 0252-785028 voor plaatsen op 9, 10 en 12/11 en bij Monica 0252-213237 voor plaatsen op 13, 16 en 17/11.

n Toeterwel van Teylingen

| Foto: PR Foto: PR

Ze kwamen! Maar in tegenstelling tot de vroege Middeleeuwen was vluchten voor de Vikingen nu niet nodig. Integendeel. Veel mensen bezochten afgelopen weekend het kampement van de Noorderlingen bij de Ruïne van Teylingen. Naast gevechtsdemonstraties was er veel ruimte voor ambachtelijkheid van (sier)smeden, leerbewerkers en andere ambachtslieden.

Vrijwilligers en statushouders koken en eten samen

Samen eten is samen optrekken. Als vanzelf ontstond er een gemixt gezelschap. | Foto: PR Foto: PR

sassenheim n Baptisengemeente Kaleb wilde het jaar starten met iets te doen voor anderen en kwam bij Present Bollenstreek. Samen kwamen ze tot een aantal ideeën zoals praktische klussen voor mensen die het zelf niet kunnen, iets sociaals voor mensen in Mariënhaven, en iets met vluchtelingen.

Present Bollenstreek organiseerde voor de middag een aantal reguliere projecten in Lisse, Hillegom en Teylingen: In Mariënhaven werden met bewoners spelletjes gedaan, samen appeltaarten gebakken en geknutseld door dertien vrijwilligers en en groep kleine kinderen (met gitarist) zong liedjes bij dementerenden en bracht zelfgemaakte herfststukjes voor op tafel. Daarnaast zijn acht Kaleb leden en acht Syriërs gaan koken. Maar welke keuken is groot genoeg voor 16 koks? De groep werd in tweeën gesplitst en vanaf 13.00 uur stonden zij in de keuken in de Bernardus en bij Francinus in Sassenheim. De weken ervoor was er al intensief overleg geweest over wat er gekookt zou worden en wie wat zou maken. Toch hadden de meesten elkaar nog niet eerder gezien dus het was eerst even wennen. Maar met allemaal dezelfde hobby en hetzelfde doel voor ogen was het ijs al gauw gebroken. In het Trefpunt stonden er lange tafels klaar voor de prachtig opgemaakte schalen met heerlijk eten. Naast het Syrisch brood en humus, was er Nederlandse vissalade, en Nederlandse bloemkool op een Arabische manier klaargemaakt. Langzamerhand kwamen alle groepen terug van hun middag projecten naar het Trefpunt voor het eten. Ook arriveerden daar een aantal statushouders met gezinnen. Ineke van Winden van Welzijn Teylingen, betrokken bij de integratie van vluchtelingen had de contacten gelegd. Via haar zijn de (Syrische) koks aangetrokken en gezinnen uitgenodigd. Het eten was heerlijk. Maar groter succes nog was het door de contacten. In de grote toneelzaal stonden allemaal tafels waar als vanzelfsprekend meteen al gemengd werd door bij onbekenden te gaan zitten. "Dit was een dag met een goud randje" zei een jonge vrouw na afloop. "Ik kom anders nooit met statushouders in aanraking. Het was erg leuk om in de keuken die andere jonge vrouw te ontmoeten. Zij is net zwanger, zoiets vertel je niet meteen." "Mijn man is ook geweest" vertelde een wat oudere Koerdische vrouw. "Hij spreekt slecht Nederlands en is verlegen. Maar ik had hier gekookt en gezegd dat er thuis geen eten is. Hij kwam met mijn zoon en ze zijn gebleven. Daar ben ik blij om."

De Banjoshow

Kent u houthakkers-overhemden? Weleens een kampvuur gemaakt ergens in de vrije natuur? Lekker met vrienden muziek maken? Als je die drie zaken nou in een pannetje stopt dan komt daar het radioprogramma de Banjoshow uit. Giel de Banjo presenteert het programma, al jaren. Dat is uiteraard niet zijn echte naam, maar zijn artiestennaam.

Normaal vind ik dat altijd een beetje sneu, een artiestennaam (sorry, Johnny Lion), maar bij Giel past het. Hij speelt namelijk banjo. En hoe omschrijf ik hem verder? Giel is eigenlijk gewoon Giel, gek van muziek. Geen idee of hij nog rookt. In onze oude studio aan de Losplaatsweg hadden we nog een rookruimte. Giel maakt radio op vrijdagavond 22.00 uur. Eenzaam en verlaten zit Giel dan in de studio en dan rookte hij stiekem zijn zelf gemaakte shaggies waar het niet mag, in de radiostudio Ik heb hem weleens betrapt, maar tegen Giel zeg je niet dat iets niet mag. Geen idee of hij in de nieuwe studio nog steeds stiekem rookt. Laten we het maar geheim houden.

Giel is misschien wel onze meest anonieme radiomaker. Voor mij zeker. Eigenlijk moet ik regelmatig met alle radiomakers contact hebben. Gaat alles goed? Waar kan het beter? Bij Giel heeft dat niet zo veel zin. Hij maakt namelijk een uniek programma. Officieel brengt hij blue grass muziek of geluiden uit het zuiden. Ik noem het altijd kampvuurmuziek. Ogen dicht, shaggie er bij, lekker biertje, voeten warm bij het kampvuur en Giel en zijn maten ouwehoeren wat, maar vooral: ze maken muziek. Dat hij zelf muzikant is en dat hij verstand van zaken heeft, hoor je aan het programma.

Trekt het programma volle zalen? Geen idee. Voldoet het aan de wet waar een lokale omroep aan moet voldoen? Nee, want het is niet gericht op de Bollenstreek. Maar: kan ons het schelen. Als omroep hebben we nog programma's die 20 jaar geleden zijn gestart door de echte liefhebber. Vaak geprogrammeerd op uren dat slechts een select groepje luisteraars afstemt. Jammer dan. Het is gewoon een goed programma, gemaakt met het hart. Wij bieden een echte vakman de mogelijkheid om zijn muziek, op zijn manier, via de radio te laten horen.

Dat past niet zo goed in een beleidsplan. Er worden geen sponsors door getrokken. We scoren er geen punten mee bij officiële instanties. Jammer dan. Giel is een fenomeen. Het programma is geweldig. Big is beautiful? Wel nee, weg van de grote getallen, het is niet alleen de massa die telt. Soms is aandacht voor wat echt waardevol is, belangrijk. Leve Giel!

Allemaal luisteren vrijdag van 22.00 tot 23.00 uur. En vergeet je kampvuur niet.

Ard Zandbergen

Hoofdredacteur Bo

ard@bollenstreekomroep.nl

Schoolmeubilair naar Oekraïne

Oud schoolmeubilair wordt nu weer nuttig gebruikt. | Foto: PR Foto: PR

sassenheim Kringloopwinkel Op Dreef brengt door verkoop van tweedehandse goederen geld bijeen om projecten van het Pastoraal Fonds in Roemenië en Oekraïne te financieren.

Regelmatig wordt tijdens de bezoeken aan Oekraïne en Roemenië gevraagd of er ook schoolmeubilair voor kleuterscholen en lagere scholen kan worden opgestuurd. Ook in de maand mei van dit jaar werd die vraag opnieuw in het plaatsje Gát in Oekraïne gesteld. Graag zouden zij leerlingensets, tafels, stoelen, kasten e.d. ontvangen.

Omdat dit zelden wordt aangeboden kunnen wij hen bijna nooit helpen. Maar toch...
Na het lezen van de krantenberichten over de sluiting van De Rembrandtschool te Lisse is contact gezocht de Stichting voor Protestants-Christelijk Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek met als doel het verkrijgen van overtollig schoolmeubilair ten behoeve van de scholen in Roemenië of Oekraïne.
Op dit verzoek is vanuit de stichting PCPO-DB positief gereageerd.

Tweede leven

Eind juni en begin juli 2017 is een deel van de inventaris opgehaald bij De Rembrandtschool in Lisse om in Oekraïne een goede bestemming te krijgen. Omdat nog de nodige formaliteiten met de Oekraïense douane en ook het transport nog moesten worden geregeld is het schoolmeubilair tijdelijk opgeslagen bij Moolenaar bv in Voorhout. Op donderdag 5 oktober is het transport met schoolmeubilair geladen en zal na een reis van ca. 1800 km bij de lagere school in Gát in Oekraïne worden gelost. Dit schoolmeubilair, waaronder leerlingensets, hoge en lage schooltafels, verrijdbare kapstokken, diverse kasten en zo'n 60 stoeltjes, krijgt zo een tweede leven in een school in Oekraïne. Kringloopwinkel Op Dreef is blij ook op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan het hergebruiken van goede artikelen en materialen op locaties zoals scholen en dergelijke waar het nog goed bruikbaar is.

Teylinger Prijs start volgende ronde

teylingen n Drie maal per jaar wordt de Teylinger Prijs uitgereikt.

Na de uitreiking van de tweede ronde in augustus aan Kunst in t Overbosch start nu de derde en laatste ronde voor dit jaar. Uit deze drie rondes zal een winnaar komen voor de Teylinger Trofee. Nominaties kunnen nog ingediend worden tot 30 oktober aanstaande. Iedereen mag een project of activiteit nomineren. Ook als men zelf binnen de organisatie of buurt een leuk project heeft gedaan kan men een nominatie indienen via de website van Welzijn Teylingen: www.welzijnteylingen.nl. Hier vindt men ook alle voorwaarden. Behalve aanmelden via de website kunnen aanmeldformulieren ook bij de balie van het gemeentehuis of bij de receptie van Welzijn Teylingen worden opgehaald. Bij de beoordeling wordt gelet op de meerwaarde van het initiatief voor de Teylinger samenleving. Zo wordt er gekeken naar: verbinding, passie en hoe onderscheidend het is. Verbinding: Welk project of activiteit verbindt het beste mensen met elkaar? Passie: Wie toont de meeste bevlogenheid en motivatie? Onderscheidend: Waarin onderscheidt een initiatief zichzelf op een positieve manier van andere projecten? De Teylinger Prijs die per ronde wordt uitgereikt is een geldbedrag van € 250,-. Eén van de raadsleden bezoekt het initiatief en zal daar de Teylinger Prijs uitreiken. De uiteindelijke Teylinger Jaartrofee wordt gekozen uit de 3 winnaars van de Teylinger Prijs. Deze Teylinger Jaartrofee, een bedrag van €1000,- en een uniek kunstwerk, zal worden uitgereikt tijdens Het Vrijwilligersfeest op 7 december 2017.

Hospice zoekt vrijwilligers voor palliatieve terminale zorg

sassenheim n Begin 2018 start Hospice Duin- en Bollenstreek weer een training van 6 dagdelen voor nieuwe vrijwilligers in de palliatief terminale zorg die het team van ons hospice gaan versterken.

Deze training wordt door het hospice zelf verzorgd en omvat diverse onderdelen en thema's; Waar staan cursisten in hun eigen verlieservaring? Kan je je eigen verdriet opzij zetten en er echt voor zieke mensen "zijn". Hoe communiceer je met zieken en hun naasten? Hoe kijk je aan tegen onderwerpen als palliatieve sedatie of euthanasie?
Deze training die gebaseerd is op de basiscursus van de landelijke vereniging Vrijwilligers Palliatief Terminale Zorg (VPTZ) is een goede voorbereiding voor nieuwe vrijwilligers. De opgedane kennis biedt ondersteuning maar maakt tevens mensen bewust van hun mooie maar soms moeilijke taak. We hebben nog een aantal plaatsen beschikbaar voor de cursus die begin februari 2018 zal starten.
Aanmelden of meer info; neem contact op met de coördinator van Hospice Duin- en Bollenstreek op telefoonnummer: 0252-227139 of via de email: info@hospiceduinenbollenstreek.nl.

Samenleving

21 / 28

Nu of nooit: samen sterk voor de streek, let's go!

De Duin- en Bollenstreek doet het goed als aantrekkelijk woongebied maar als regionale economie minder. De economische prestaties in onze streek zijn lager dan in vergelijkbare regio's. Je kunt het vergelijken met een 'vals plat naar beneden'.

Tekst: Jos Draijer, foto: Caroline Spaans

'We zijn een soort achtertuin van de Randstad: maar kijk uit dat de streek niet indut'

Nog geen reden voor grote zorgen maar wel nadrukkelijk een aandachtspunt, willen we voorkomen dat de regionale economische bedrijvigheid ongemerkt achteruit kachelt. Vandaar dat de bollenstreekgemeenten de ambitie hebben om gezamenlijk een economische impuls te geven aan de regionale economie met behoud van het aantrekkelijk wonen. Samen met ondernemers, onderwijs en andere betrokken organisaties is eerder al een Economische Agenda Duin- en Bollenstreek opgesteld.

Nu is ook een Uitvoeringsprogramma met een financiële paragraaf gepresenteerd nadat onlangs in een gezamenlijke vergadering van de Colleges van B&W (Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen, Lisse en Hillegom) dat programma werd vastgesteld. Dat is echt uniek gezien de achterliggende periode van 'vallen en opstaan' om te komen tot versterkte regionale samenwerking. Niet eerder werden deze colleges van B&W het zo eens over een gezamenlijk, integraal programma ter versterking van de regionale economie. Het programma is nu aan de gemeenteraden voorgelegd voor bespreking in de commissievergaderingen van oktober (zie kader). Overigens, Katwijk doet ook mee in dit proces maar bepaalt haar eigen tempo van beslissen. Zij kijken ook nog met een schuin oog naar de Leidse regio. Het Uitvoeringsprogramma met elf concrete projecten (business cases) richt zich op vier sectoren: toerisme, agri, high-tech, gezondheid & welzijn. Zie voor meer informatie www.eadb.nu. De vijf gemeenten dragen de komende vier jaar samen ruim 4 miljoen euro bij terwijl het bedrijfsleven mee financiert voor bijna een 1 miljoen euro. Dat kan oplopen bij realisering van projecten via investeringen. Voortrekkers van de Economische agenda zijn op dit moment de coördinerend wethouder Bas Brekelmans (Teylingen) namens de collega wethouders. Voor het bedrijfsleven Alfons Morssink namens Bedrijfsleven Bollenstreek. Tijd voor kort gesprek.

Voor de uitvoering van het programma is ruim 5 miljoen euro begroot voor 4 jaar. Wat krijgen de burgers daar voor terug?

Brekelmans: "Drie dingen: werkgelegenheid, behoud van banen en nieuwe banen in de vier sectoren van het programma. Meer naamsbekendheid en een wervend imago van de streek. En een beter ondernemers- en vestigingsklimaat voor zowel nieuwe als bestaande bedrijven. In de sector toerisme vollere terrassen, hogere bezettingsgraad van hotelbedden. Gezelligheid in het centrum en het strand het jaar rond. Eigenlijk de verbeterpunten die eerder in onderzoeken zijn aangeduid. Maar ook het voortbestaan van de bollensector zekerstellen door voorwaarden te creëren die ondernemerschap stimuleren. Denk aan infrastructuur en toegankelijkheid, eenvoudige en vlotte procedures bij vergunningen, subsidiegelden en meewerken aan nodige ruilverkavelingen. Een slagvaardiger en ondernemersvriendelijke dienstverlening dus".

Is het nodig om het vestigingsklimaat te verbeteren?

Morssink: "Zeker, want als je de economie in wat groter verband bekijkt, zijn we een soort achtertuin van de Randstad. Het is prettig wonen maar we moeten oppassen dat de streek niet een slaapgedeelte van de Randstad wordt. Je moet wel zorgen dat je economisch mee blijft draaien in dat Randstad-geheel. En daar blijven we achter. Het is bijvoorbeeld soms moeilijk voor bedrijven om zich hier te vestigen wanneer je groter bent dan een middenstander. Je hebt met verschillende gemeenten te maken, het is soms ingewikkeld om vergunningen te krijgen, de grond is duur en personeel is niet altijd te vinden. De neiging bestaat om je dan maar aan de A4 bij Nieuw Vennep te vestigen. Er moet dus wat gebeuren. Daarom zijn de ondernemers ontzettend blij met het initiatief van de gemeenten om de versterking van de economie op te pakken. Werken is nu eenmaal nodig om iets te verdienen, om te kunnen leven. Ondernemers kunnen daaraan bijdragen. Je merkt nu al dat er een enthousiaste dynamiek ontstaat bij ondernemers om de uitdaging samen op te pakken."

Hoor ik een onderliggende wens om de gemeenten in de streek te laten fuseren?

"Wat is optimaal en wat is haalbaar? Optimaal zou zijn om te fuseren maar dat is nu niet haalbaar. Dat is de realiteit. We kunnen wel proberen zo optimaal mogelijk samen te werken. De ondernemers hebben wel de wens geuit één wethouder de coördinerende verantwoordelijkheid te geven en als aanjager te fungeren van de regionale samenwerking om de economische prestaties te verbeteren." Brekelmans vult aan: "In het kader van de Economische Agenda is fuseren van gemeenten niet aan de orde. Daar moet de uitvoering van de Economische Agenda niet onnodig mee belast worden."

De ondernemers zijn dus enthousiast, gaan ze dan ook meebetalen aan de uitvoering van het programma?

Morssink: "Ja, de ondernemers komen hun belofte tot medefinanciering na. De vijf gemeenten geven al het goede voorbeeld door ruim 4 miljoen euro te investeren om uitvoering van het programma mogelijk te maken. Het bedrijfsleven draagt een kleine miljoen aan medefinanciering bij. Bij het realiseren van iconische projecten zal het bedrijfsleven ook haar verantwoordelijk nemen. Bovendien, zonder gegarandeerde medefinanciering door het bedrijfsleven voor realisering van projecten kan de beoogde Economic Board geen uitgaven doen."

Economie versterken en aantrekkelijk wonen behouden, gaat dat wel samen?

Brekelmans: "Jazeker, verstedelijking van de Bollenstreek willen we niet. Bestaande afspraken beschermen dat behoorlijk. Maar ook, door steeds goed af te wegen of het aantrekkelijk wonen wel of niet wordt geschaad door maatregelen ter stimulering van de economie zijn beide ambities niet strijdig met elkaar. We zijn daar steeds zelf bij."

Waardoor wordt de uitvoering van dit programma het meest bevorderd of belemmerd?

Brekelmans: "Het meest bevorderend is het geven van vertrouwen aan degenen die regionaal eerstverantwoordelijk zijn voor de effectieve uitvoering van het programma. Als afzonderlijke gemeenten er in slagen die regionale uitvoering 'liefdevol los te laten' zal dat enorm bijdragen aan de resultaten en de goede samenwerking onderling. Het meest belemmerend zou zijn wanneer alle gemeenten over allerlei kleine dingen in de uitvoering afzonderlijk hun zegje willen doen. Dan schiet het niet op". "Ik ben het daar mee eens", zegt Morssink. "De meest bevorderende factor is de overheid. De meest belemmerende factor is diezelfde overheid." Brekelmans tot slot: "Volgens mij is het nu of nooit, dus: let's go!"

Arno van Kempen neemt Tovertafel SassemBourg in gebruik

Een Sassemse catwalk... | Foto: PR Foto: PR

n "Ik heb zelf gezien wat een tovertafel kan doen"

Sassenheim n "Ik dacht meteen: wie dit ook bedacht of gemaakt heeft, die heeft een fantastisch instrument ontwikkeld." Met zichtbaar enthousiasme vertelt wethouder Van Kempen vrijdag over zijn ervaringen met de Tovertafel. In verpleeghuis SassemBourg werd het spel, dat speciaal is ontwikkeld voor mensen met dementie, door hem officieel in gebruik genomen.

Met vereende krachten werd een Tovertafel mogelijk gemaakt. | Foto: PR Foto: PR

"Een tovertafel is eigenlijk geen tafel, maar een beamer die verschillende spellen op de tafel projecteert," vertelt Edith Neirynck, teammanager van ActiVite SassemBourg. "Bewoners worden er minder apathisch van, gaan meer bewegen en krijgen meer sociale interactie."

Wethouder Van Kempen beaamt dit: "In februari van dit jaar werd duidelijk dat mijn schoonvader niet meer thuis kon wonen, vanwege een vorm van dementie. Als je dan rondloopt op zo'n afdeling waarvan je weet: dit is de laatste plek waar hij zijn bed neer gaat zetten, is dat een emotioneel moment. We liepen door het hele huis, maar pas toen we langs de Tovertafel liepen, veranderde zijn houding. Er was iets wat zijn aandacht trok, waar hij ook meteen aan mee ging doen: de Tovertafel. Ik heb dus in mijn eigen familie gezien wat het kan doen en kan uit de grond van mijn hart beamen dat de bewoners hier veel plezier aan zullen gaan beleven", aldus de wethouder.

"Een fantastisch instrument"

Om het geld voor de Tovertafel bijeen te krijgen, schreven twee medewerkers van ActiVite en een familielid van een bewoner verschillende fondsen aan.

Door giften van het Jacoba van Beierenfonds, het Nationaal Ouderenfonds, het Pastoraal Fonds, de Protestantse Gemeente Sassenheim en RDO Balije van Utrecht werd de aanschaf van de Tovertafel mogelijk. Vanaf nu rouleert het spel tussen de drie woongroepen voor mensen met dementie in SassemBourg.

Modeshows tijdens koopzondag Sassenheim groot succes

Sassenheim n Met mooi weer, veel winkels open en vier goed georganiseerde Style & Shop shows was een bezoekje afgelopen zondag aan het Sassenheimse koopcentrum meer dan de moeite waard.

Op vier catwalks, verspreid over het winkelcentrum showden professionele modellen de nieuwste herfst- en wintertrends, en niet alleen op het gebied van mode. Initiatiefnemer en organisator van deze middag was citymanager John van der Tol; "het leuke van deze shows was de mix tussen de mode en andere branches. Van scheerapparaat tot een heus pasta pakket, van chocolade en speculaas tot huidverzorgende producten, van boeken en bloemen tot aan kerstartikelen. Bijna 40 winkeliers hadden een aandeel in de shows welke ook nog met dans werden ondersteunt door Dansstudio Sonja uit Sassenheim."

Koopzondag

Voor Sassenheim was de afgelopen koopzondag de eerste van dit jaar. Van der Tol vervolgt; "Het was een gezamenlijk gedragen evenement, waarbij veel winkels open zijn. Ook winkeliers die soms wel eens een koopzondag overslaan, deden gelukkig mee. En ik ben blij dat zowel de grote ketens als lokale winkeliers enthousiast reageerden op het initiatief om de koopzondag met de shows te combineren. Het was erg druk in het centrum. Dit laat zien dat als je werkt aan de beleving, je gezamenlijk tot nog mooie dingen kunt komen en de ó zo consument het de moeite waard vindt om te komen."

"Een gezamenlijk gedragen evenement"

Ontwerpmarkt Herenweg druk bezocht

Iedere bidon is een steunbetuiging. | Foto: PR Foto: PR

WARMOND n Bijna honderd inwoners bezochten vorige week de ontwerpmarkt over een eventuele nieuwe inrichting voor de Oranje Nassaulaan, Herenweg, Sweilandstraat en Oosteinde. De gemeente gaat de reacties verder verwerken en gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit over de nieuwe inrichting.

door Nico Kuyt

Bewoners bekijken aandachtig de panelen met de varianten voor de herinrichting. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

Vorige week dinsdag konden de inwoners hun voorkeur aangeven over drie tracédelen. Per deel waren er twee ontwerpen uitgewerkt. Er kwamen 132 reacties binnen. Voor de Oranje Nassaulaan was het duidelijk. Geen paaltjes als een wegversmalling, dat zou de bus maar behoorlijk hinderen, maar wel bredere fietsstroken. Helemaal aan de andere kant, op het Oosteinde, daarover waren de meningen eveneens duidelijk, namelijk de aanleg van vrijliggende fietspaden. Voor hen die regelmatig daar pedaleren komt dat als geen verrassing. Ook vroegen veel bewoners voor maatregelen om de snelheid te verlagen. Er wordt op het stukje behoorlijk geracet. Maar over de Herenweg en Sweilandstraat, daar zijn de meningen onduidelijker. De voorkeur voor beide gepresenteerde ontwerpen ging vrijwel gelijk op. En dat wordt lastig. Gekeken wordt nu naar de argumenten die de bewoners hebben aangegeven om zo tot een voorstel voor de gemeenteraad te komen. Het eerste ontwerp bestaat uit suggestiestroken in rood asfalt voor de fietser en een rood streetprint voor auto's, dat is asfalt met een afgedrukt klinkermotief. De snelheid wordt op dit straatdeel teruggebracht naar 30 km/uur. Waar mogelijk worden de kruisingen verhoogd als plateau, een idee waar niet iedereen over verrukt is. Zo vrezen bewoners trillingen. En de harddraverij zal ook niet over de hobbels te spreken zijn. In het plan is voor De Baan het idee om het een plein te maken in plaats van parkeren. Maar dit is wel nog afhankelijk van de inspraak van de inwoners. De bushalte bij de Warmundastraat vervalt vanwege het zeer gering aantal gebruikers en korte onderlinge afstand naar de andere haltes. Bij het tweede ontwerp staat de fietser bovenaan, een soort van fietsstraat waar de auto te gast is. Er worden daarin twee brede fietsgedeelten aangelegd, die tot aan de splitsing gescheiden worden door een smalle strook klinkers. De auto kan slechts inhalen wanneer hier ruimte voor komt. Met z'n tweeën op de fiets naast elkaar rijden wordt gestimuleerd. De rijsnelheid daalt zo tot fietssnelheid. Net als het voorgaande ontwerp wordt het naar 30 km/uur. Ook hiervoor was de helft voor en niet voor. Dat schiet niet op. Een aantal aanwezigen gaven overigens aan om alles maar bij het oude te houden. Het geld kan aan meer nuttige dingen besteed worden, zo menen zij. Hoe de gemeenteraad gaat kiezen, dat zal de komende tijd duidelijk worden. Erg duidelijk is de uitkomst van de participatie voor het middendeel overigens niet.

450 Bidons met steunbetuigingen voor een 50-meter bad in de regio

teylingen n Aan bezoekers van de nacht van Sassem en de braderie in Voorhout heeft Zwemvereniging De Columbiaan gevraagd of zij met het paraferen van een bidon hun support wilden uitspreken vóór een 50-meter bad in de regio Leiden. Het kostte geen enkele moeite om dit voor elkaar te krijgen.

De bidons zijn als een slinger van 50-meter aan wethouder Brekelmans aangeboden. Want het zal een feest zijn als de regio over een 50-meter bad kan beschikken. Net als de te realiseren ijsbaan in Leiden zal ook een 50-meter zwembad een belangrijke regiofunctie hebben. Vanuit die gedachtengang maakt de wethouder zich sterk voor een extra 15 meter bovenop de 35 meter die nu in de eerste plannen staan voor het binnenzwembad aan de Vliet. En De Columbiaan steunt hem daarin. Voor langebaan zwemwedstrijden wordt momenteel getraind in Aquamar in Katwijk maar dat zwembad wordt vervangen door een 35-meter bad. Trainen in Amsterdam of Den Haag is geen serieuze optie. In 2019 bestaat De Columbiaan 50 jaar en dat dan zonder uitzicht op 50-meter water in de regio? De bidons krijgen overigens een tweede leven bij de les- en wedstrijdzwemmers van de zwemvereniging!

Dames Foreholte 1 bewijst zich in Dalfsen

Foreholte verloor, maar gaf de winst niet cadeau. | Foto: PR

voorhout n Zondag moesten de dames 1 een poosje in de bus zitten om hun tegenstander te ontmoeten. Dat was dit keer Morrenhof Jansen/Dalfsen in Dalfsen.

Dit team is vanaf 2011 zes maal achter elkaar landskampioen geworden. In 2017 werden zij tweede, maar wonnen in mei wel de beker en in september de supercup. Het beloofde een moeilijke strijd te worden. Aanvankelijk ging de strijd gelijk op tot 5-5. De ruststand was 20-14. In de tweede helft moesten de dames van coach Ken van Hasselt flink aan de bak, maar tussen de 10e en 20ste minuut waren de teams gelijkwaardig. Kortom een prima resultaat 34-27. Dalfsen heeft de winst niet cadeau gekregen en Foreholte kan met een goed gevoel zich in de eredivisie gaan bewijzen. De doelpunten kwamen van Dana Vincenten 9, waarvan 8 penalties, Marisha vd Geest 6, Kim Schuurbiers 4, Ramona Vink en Melanie Zwaan en Lisanne Ruiter allen 2, Malu Oud en Britt van Leijden beide 1.

Dames 2

Dames 2 van Foreholte is nieuw in de Hoofdklasse, dus voor beide teams weinig kennis over elkaar. Al snel bleek, dat WHC een lager tempo hanteerde dan de reserves van Dames 1 van Foreholte. Onder aanvoering van een prima spelverdeelster Anabel Arroyo kende Foreholte een wisselvallige eerste helft. Via 5-1 en 10-6 was het bij rust 15-12. In de tweede helft gooiden de Voorhoutsen het over een heel andere boeg en schroefden het tempo op. W.H.C. kon hier niet aan tippen en vele Voorhoutse breaks moesten zij incasseren. O.l.v. coach Gert-Jan vd Lans speelde Foreholte vrijuit en scoorde er lustig op los. Alle speelsters scoorden, maar Lot van Kampen was met 8 doelpunten de topschutter. Beide keepsters Romy Verweij en Marit Huiberts (beide 16 jaar) deden hun werk goed, want in de tweede helft scoorde W.H.C. mede door een geweldige Voorhoutse verdediging, slechts 3 keer. De eerste twee wedstrijden zitten er op en beide gewonnen. Nu werd het 36-15. Een prima start van de competitie na de winst van vorige week in Rijen. Dames 1 spelen zaterdag 28 oktober om 20.45 uur in Voorhout in de Tulp tegen het Limburgse V&L uit Geleen.

Hockeyheren en dames pakken met winst belangrijke punten

De hockeyheren van Voorhout versloegen IJmond. | Foto: PR Foto: PT

voorhout n Na het verlies van vorige week van de heren en dames van MHC Voorhout pakten beiden teams hun revanche. De heren behaalden een eclatante zege op IJmond en de dames deden goede zaken door Saxenburg te verslaan.

De mannen van Voorhout speelde na een stroef begin een goede wedstrijd en won met grote cijfers, 8-1. Beide teams waren aan elkaar gewaagd. Maar naar mate de wedstrijd vorderde kreeg Voorhout de overhand. Men ging rusten met een 4-1 stand. In de tweede helft kwam Voorhout niet in de problemen en bouwde de voorsprong rustig uit.

Dames

De dames van Voorhout behaalden een belangrijke zege tegen Saxenburg. Het werd na een foutje in het uitverdedigen 0-1 voor Saxenburg, dat daarna zich terug trok. Voorhout zette de dames uit Haarlem onder druk en kreeg aardig wat kansen. Nadat Amy van Dam uit een scrimmage net niet kon scoren, was het Merel Heijl, die even later een fantastische goal scoorde op aangeven van Simone Luijk. Met 1-1 gingen beide teams naar de thee. De tweede helft was duidelijk voor het team van Voorhout dat op zoek was naar de winst. Uiteindelijk scoorde Casandra Nieuwenhuizen uit een strafcorner de verdiende 2-1. Saxenburg probeerde nog wel een gelijkspel te bewerkstelligen, maar tot grote kansen kwam het niet. Voorhout speelde de wedstrijd uit en 1 minuut voor tijd scoorde Elise Bos de beslissende 3-1 uit een strafcorner. Net als de mannen komen de dames weer in de middenmoot en proberen voorzichtig naar boven te kijken.

Derby Foreholte – Teylingen 0 – 2

teylingen n De verwachting van een ieder was dat we in elk geval met een spannende wedstrijd te maken zouden krijgen. Op zich werd die voorspelling wel bewaarheid, maar uiteindelijk wonnen tien Sassenheimers toch vrij eenvoudig van elf Voorhouters. Gedurende de hele wedstrijd mocht Foreholte de bal hebben, als ze 'm maar op een paar cruciale momenten even overlieten aan de mannen van Marc van Wonderen. En zo geschiedde…

De editie van afgelopen zondag van de Teylinger derby kenmerkte zich door een dominant, maar machteloos Foreholte tegen een afwachtend maar tegelijkertijd dodelijk Teylingen. En dus stond alles wat Teylingen was na afloop 'wel heel lekker' tijdens de derde helft op het Foreholte-terras. Voor de Voorhouters was dat wel even doorbijten. Het was niet anders, zo gaat dat nu eenmaal met een onvervalste derby. Bij een van de eerste Teylinger aanvallen miste Oscar Arroyo de bal, maar raakte hij wel vleugelaanvaller Pascal de Ridder. Dirk Zwetsloot verzilverde de toegekende strafschop (0 – 1). Deze vroeg verkregen voorsprong was ideaal als uitgangspunt voor Teylingen. Het team plooide terug en liet het initiatief voor de rest van de wedstrijd aan Foreholte. Met overleg trachtte Foreholte gevaarlijk te worden. Op het half uur leek een Sassemse counter de Voorhouters fataal te worden. Opnieuw mocht Dirk Zwetsloot aanleggen nadat hij door doelman Matthijs Guijt ten val was gebracht. Dit keer kwam de Voorhoutse keeper als overwinnaar uit de penalty-strijd door de iets te nonchalant genomen penalty uit de linkerhoek te boksen. Vlak voor de rust kwam een van de talloze Voorhoutse voorzetten terecht bij Joost van Dam, die vervolgens het zijnet trof.

Meer druk

Met middenvelder Tom Bleijswijk voor verdediger Oscar Arroyo probeerde trainer IJzendoorn nog meer druk te zetten op de verdedigers van Teylingen. Maar de tandem Dennis van de Nouland- Raymond Dolieslager verblikte of verbloosde niet en werkte het overgrote deel van de voorzetten en steekpasses, gesteund door vleugelverdedigers en middenvelders, betrekkelijk makkelijk weg. In de 55e minuut moest spits Tom van der Vlugt met twee gele kaarten naar de kant, maar gek genoeg veranderde het spelbeeld niet: de Voorhouters drongen aan, maar Teylingen bleef de gevaarlijkste ploeg. Eerst waarschuwde aanvalsleider Pascal de Ridder nog met een schot voorlangs, maar in de 78e minuut besliste hij de derby toen hij het duel met keeper Guijt in zijn voordeel besliste en de bal in het lege doel plaatste (0 – 2). Als laatste mogelijkheid kwam Jelle Geerlings voor Patrick Roukema. Het veranderde allemaal niets aan het wedstrijdbeeld: de Voorhouters pompten de bal richting het Teylinger doel, maar daar bleef de roodzwarte formatie moeiteloos overeind. Invaller Bleijswijk kreeg nog de beste kans, maar zijn kopbal werd door Zonjee met een uiterste krachtsinspanning tot corner verwerkt. De Voorhouters mochten er daar elf van nemen, Teylingen kreeg er maar twee toebedeeld, maar uiteindelijk ging het om de ballen die tussen de palen waren verdwenen. Op de overwinning van Teylingen in deze derby viel voor de meeste toeschouwers na afloop niets af te dingen.

Stamppotje prikken

voorhout n Zaterdag 7 oktober werd er samen met ongeveer 60 fantastische mensen een stamppotje geprikt om de Dames 2 van Handbalvereniging Foreholte de bus in te krijgen voor de uitwedstrijden.

De Dames 1 organiseren ook jaarlijks acties om voor hun uitwedstrijden met een bus te reizen. Na het kampioenschap van vorig jaar van de Dames 2 komt dit team dit jaar in de hoofdklasse uit en spelen deze dames nu ook door heel Nederland hun wedstrijden. Om de kosten van de busreizen te dekken organiseerden de dames 2 een ludieke activiteit voor belangstellenden. Het idee om een stamppotje te prikken was een feit. Wat een geweldige setting in Sportcafe de Eijk! Wat een geweldige kok, Hans van Duin en natuurlijk ook Jeroen van Eijk. Maar uiteraard ook wat een geweldige middenstand bestaat erin Voorhout! Zonder hen hadden wij geen geweldige stamppotavond kunnen prikken. Om het de gasten zo gemakkelijk mogelijk te maken hebben de dames van Foreholte ervoor gezorgd dat zij niets te kort kwamen. De borrels en zelfs het eten werd aan tafel geserveerd. Als afsluiter van de avond werd er een heerlijk dessert gereserveerd, deze is ons aangeboden door één van de ouders uit het team.

Simpele zege voor The Bassets

| Foto: PR Foto: PR

sassenheim n Voor de rugbyers van The Bassets stond afgelopen zaterdag competitiewedstrijd nummer vier op het programma en dat was na een week welverdiende rust tegen de rode lantaarndragers DSR-c uit Delft. Deze nieuwkomer in de Ereklasse lijkt een maatje te klein voor het zware werk. Vorig seizoen werden ze ongeslagen kampioen en promoveerde ze naar de hoogste klasse van rugby Nederland, maar dit studententeam van de oudste club van Nederland kan daarin geen vuist maken. The Bassets daarin tegen draaien mee in de top. Al vrij vroeg in de wedstrijd was te zien dat de Delftse studenten ook deze middag niet veel in de melk te brokkelen hadden. Hoe dapper ze ook streden, tegen het Bassets geweld waren ze niet opgewassen. Bij de rust stond het dan ook al 32-0. Ook in de tweede rondgang bleef het speelbeeld hetzelfde en kwam de thuisploeg niet een keer in de problemen. De teller stopte bij 55-0. Hierdoor bezetten de Sassenheimers plaats vier op de ranglijst. Hiervan moeten ze genieten want na volgende week kan dat heel anders zijn. Ze moeten het dan gaan opnemen tegen het ongeslagen R.C. 't Gooi in Naarden, aftrap aldaar 15.00 uur, toegang gratis.

Woensdag 11 t/m 18 oktober

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Woord- en Communiedienst, m.m.v. Vivace.

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 19.00 uur: Zangdienst, voorganger; Ds. H.R. Betting

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur: Avondmaal, voorganger: Ds. H.R. Betting

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: dhr. A.Bakker

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Parochiekoor, voorganger: J. Straathof

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: mevr. ds. A.R. Warnar-van den Berg (Lisse)

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met samenzang, voorganger: Pastor Spruit

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. D. de Roest, (Leiden)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Ds. W.F. van Rijn

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zaterdag 19.00 uur jeugdavond, zondag 10.00 uur eredienst,19.00 uur: onderwijsdienst o.l.v. Jan Zijlstra.

Bomen bij Klinkenbergerplas

Door de aanplant van bomen wil Arriva bijdragen aan CO2 neutraal reizen. | Foto: Willemen Timmers Foto: Willemien Timmers

regio n Medio november worden er namens Arriva en haar reizigers honderden bomen geplant in de Klinkenbergerplas bij Oegstgeest.

De reizigers hebben in het programma 'Samen voor Groen' 2.600 bomen bij elkaar gespaard, waarvan de helft op de Filipijnen wordt geplant. Vervoerder Arriva hoopt de teller op 3.000 bomen te krijgen en is daarvoor een samenwerking aangegaan met webshop Fleur.nl.

Wilt u in aanmerking komen voor een Cinema Floralis Arrangement (eten en filmbezoek voor 1 persoon), zorg dan dat uw oplossing uiterlijk 14 oktober binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl o.v.v. Puzzel. De winnaar van de puzzel van week 40 is: Bianca Peters uit Sassenheim. De oplossing was: 'Boswandeling'.