De Teylinger

30 januari 2019

De Teylinger 30 januari 2019


Jan Steen in de schijnwerpers

Luc Schouten, Arno van Kempen en Hans Oudshoorn bij de opening van het Jan Steen jaar. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Warmond doet dit jaar mee met internationale thema dat het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) heeft bedacht voor 2019. Net even anders, want anders dan 'Rembrandt en de Gouden Eeuw' eert Warmond zijn tijdgenoot Jan Steen. Op vrijdag 25 januari gaf wethouder Arno van Kempen bij het beeld van Jan Steen het startsein.

Wie dit jaar Warmond bezoekt, kan rekenen op een stukje geschiedenis. Wie was Jan Steen, wat wilde hij vertellen en hoe ging het leven er in die tijd aan toe? Historische plekken in Warmond bezoeken, langs het Jan Steen huis wandelen of de werken van deze meester uit zijn Warmondse periode bekijken. Zelfs een herdruk van het boekje dat eerder al eens uitgegeven is over deze grote meester in Warmond staat op de wensenlijst. Vanaf maart worden de eerste tekenen zichtbaar en wordt Warmond langzaam ondergedompeld in de Gouden Eeuw.

Op vrijdag kreeg Van Kempen - als portefeuillehouder Kunst en Cultuur- uit handen van Hans Oudshoorn en Luc Schouten het boekje 'De burger van Delft'. De keuze voor het boekje als start van het themajaar, kwam voort uit een eerder gesprek. Daarin gaf hij al aan enthousiast te zijn over het initiatief. Hij weet van collega's uit Delft, waar Jan Steen ook korte tijd heeft gewoond, dat activiteiten erg leuk zijn en veel kunnen brengen. Van Kempen gaf ook aan benieuwd te zijn naar de activiteiten die er in Warmond gaan ontstaan. De Gouden Eeuw en het Jan Steen Dorp zijn een initiatief van Warmond aan de Kaag en VVV Warmond.

De zeventiende eeuwse schilder Jan Steen is geboren in Leiden, maar heeft een aantal jaar van zijn leven doorgebracht in Warmond. Het huis waarin hij woonde en werkte is nog steeds te bewonderen. Net als zijn beroemde tijdgenoot Rembrandt van Rijn bezocht Jan Steen de Latijnse school in Leiden. Vermoedelijk kwam hij in 1656 in Warmond wonen. Zijn werken zijn wereldberoemd om zijn humorvolle en ironische kijk op het leven. De Nederlandse uitdrukkingen 'een huishouden van Jan Steen' en 'leven in de brouwerij brengen' zeggen genoeg over deze stijl: anders, een tikkeltje ondeugend en vrolijk. Woorden die ook bij kunstdorp Warmond passen. Meer op warmondaandekaag.nl.

Regelingen voor inwoners met weinig geld

Teylingen n De gemeente Teylingen heeft verschillende regelingen voor mensen die op, onder of net boven bijstandsniveau leven. Komend jaar geeft de gemeente hier veel aandacht aan.

Wethouder Van Kempen: "We merken dat lang niet iedereen die er recht op heeft, gebruikmaakt van de regelingen die er zijn. Dat is zonde. Daarom gaan we het gebruik van de regelingen stimuleren door mensen er goed over te informeren. Bij het sociaal team werken trouwens ook mensen die hier alles vanaf weten. Ik druk iedereen die moet rondkomen van heel weinig geld dan ook op het hart om daar eens langs te gaan".

Naast de minimaregelingen van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD), zoals bijvoorbeeld Persoons Ondersteunend Budget (POB), Inspanningspremie (IP) en bijzondere bijstand, heeft de gemeente de volgende regelingen:Jeugdfonds Sport en Cultuur, Sport- en cultuurregeling volwassenen, Stichting Leergeld, Noodfonds, Hulp bij schulden (ook voor ondernemers). De gemeente heeft alle informatie beschikbaar gemaakt op www.teylingen.nl via een knop de homepage 'Laag inkomen'.

'Toets klimaat schoolgebouwen'

Teylingen n De fractie van de ChristenUnie gaat in de gemeenteraad van 31 januari een motie indienen om te zorgen dat het binnenklimaat in de gebouwen voor kinderopvang en onderwijs op deugdelijkheid getoetst wordt.

De gemeenteraad bereiken volgens de ChristenUnie diverse signalen vanuit scholen dat het beleefde binnenklimaat met betrekking tot de temperatuur en de luchtkwaliteit door uiteenlopende redenen ondermaats is. De gemeente en de schoolbesturen zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van die gebouwen in het primair en voortgezet onderwijs en kinderopvang. Een ongezond binnenmilieu kan zowel de gezondheid als de leerprestaties van de kinderen beïnvloeden, dus moet er maar een inventarisatie gehouden worden onder de ouders en verzorgers, de kinderen en het onderwijspersoneel naar de gebruikerservaring van die gebouwen, zo vindt de fractie. Voor 1 mei 2019 moeten de resultaten de gemeenteraad worden voorgelegd, zodat hieraan een eventueel vervolg kan worden geknoopt. (NK)

Foto: pr.

Schoonmaak- helden de wijk in

Let's Do
It Kids
bij
Het Bolwerk

Roep om lange
30 km-zone
Herenweg

Buurcadeau
voor
Kloosterhof

voetbal n Foreholte wint derby

Roep om langere 30-kilometerzone Herenweg

De moeders Renate Weijers en Nicoline Sieval pleiten voor een 30 km/h zone tot aan de Beatrixlaan. | Foto: NK Foto: Nico Kuyt

Warmond n Er tekent zich voor de herinrichting van de Herenweg zich een grote meerderheid af in de gemeenteraad voor het maken van een 30 km/h zone van de Padoxlaan tot aan even voorbij de Beatrixlaan. Het voorstel van wethouder Rob ten Boden was een kortere en om deze te stoppen bij de Laan van Oostergeest.

Door Nico Kuyt

Vorige week besprak de raadscommissie Bestuur het voorstel voor de herinrichting. Vooraf kwamen enkele inwoners de commissie nog toespreken. Zo ook de klaarovers Renate Weijers en Nicoline Sieval. Zij waren 'zeer onprettig verrast' dat de 30 km/h zone zou gaan lopen tot aan de Laan van Oostergeest. De oversteekpunten ervaren zij als zeer onveilig. Veel activiteiten, zoals voetbal, tennis, Het Trefpunt en school zijn aan de andere kant van de weg gelegen, waardoor de jeugd meerdere malen per dag de racebaan moet oversteken. De ouders vrezen op het stuk naar de Beatrixlaan een heel nadelig optrek- en remeffect. Zij konden zelf geen reden bedenken waarom niet die paar honderd meter zou worden meegenomen. Met een aanpassing zouden de kinderen zelf de weg over kunnen steken.

Na nog een inspraak van Van Amerongen over duurzaamheid, pleitte Bert van Leeuwen om van de Herenweg een fietsstraat te maken. Hij wees op een ongeluk van een buurjongen uit zijn jeugd. "Aan de situatie van toen is in feite niets veranderd. Nu is er de kans iets te doen. Doe het dan ook," aldus Van Leeuwen.

Kosten

De wethouder was niet echt te porren voor het doortrekken naar de Beatrixlaan. Dan zouden de auto´s op korte afstand van 60 naar 30 kilometer moeten. Dat zou de situatie er niet helder op maken. Ook zijn er kosten aan het verlengen, zo´n 450.000 euro. Voor het huidige project is al 3,7 miljoen euro nodig.

Maar een meerderheid van de fracties overtuigde hij niet. Voor het afremmen is best wel een oplossing te vinden. De VVD hikte nog even tegen de dekking. Aan de andere kant wilde de PvdA juist groter uitpakken en de zone uitbreiden met ook de Oranje Nassaulaan, dan wel ter hoogte van de Lommerlustlaan. Hiervoor bleek geen andere fractie voorstander voor te zijn.

Start aanleg in 2020

De commissieleden gaan het nu bespreken in hun afzonderlijke fracties. Op 31 januari neemt de gemeenteraad een besluit. Een wijzigingsvoorstel is reeds toegezegd voor het verlengen van de 30 km/u zone.

Gaat de raad met het plan akkoord dan kan, als alles volgens planning verloopt, de aanleg beginnen in 2020.

Muzikale kavels onder de hamer bij veiling St. Cecilia

Voorhout n Wie altijd al eens een bod heeft willen uitbrengen op bijzondere en muzikale veilingstukken, krijgt een unieke kans tijdens de Jubileumveiling van de 100-jarige muziekvereniging St. Cecilia. Op zaterdag 9 februari worden in jongerencentrum @Hok (Jacoba van Beierenweg 118B) vanaf 20.00 uur meer dan 300 kavels aangeboden. De toegang is gratis.

Tijdens de jubileumveiling brengen veilingmeesters Jan Regeer en Jan-Piet Does in @Hok met groot enthousiasme alle veilingstukken aan de man. Het grote aantal kavels is de afgelopen maanden bij elkaar gekomen dankzij vele gulle gevers. Zo kan het publiek bieden op bloemen en bloembollen, het eigen Jubileumbier van St. Cecilia, diverse tegoedbonnen, maar ook op een rondvaart in Leiden, een theaterdiner en een minuut gratis winkelen.

Onder de aangeboden kavels bevinden er uiteraard ook een aantal met een muzikaal tintje. Zo kan er onder andere geboden worden op muzikale optredens aan huis, een masterclass tambour-maître (inclusief voor de drumfanfare lopen), of op tot woonaccessoires omgebouwde muziekinstrumenten. Op www.stceciliavoorhout.nl is alvast het kavelboekje te bekijken.

Het doel van de jubileumveiling is een mooi bedrag te verwerven om de activiteiten van het jubileumjaar van St. Cecilia te financieren. Tijdens dit jaar zijn onder andere een Jubileumtaptoe en twee muzikale spektakels gepland.

Bijeenkomst 'Heilige Strijd'

Sassenheim n Het boek 'Heilige Strijd', geschreven door Beatrice de Graaf, staat op dinsdag 5 en dinsdag 19 februari centraal tijdens bijeenkomst onder leiding van ds. Tim Moll.

Germaniste en historica Beatrice de Graaf hield enkele jaren geleden een lezing onder de titel 'Waar zijn we bang voor?' Op verzoek van de Protestantse Kerk in Nederland is deze lezing uitgewerkt tot het boek 'Heilige strijd'. Centrale vraag is hoe het publiek omgaat met gevoelens van onveiligheid die telkens weer opkomen na terreuraanslagen. Tijdens de beide bijeenkomsten, met start om 20.00 uur en gehouden in de de Julianakerk (Julianalaan 6), wordt dit boek besproken.

De organisatie is in handen van de Commissie Vorming en Toerusting van de Raad van Kerken Sassenheim. De toegang bedraagt 3 euro.

Teylinger Prijs voor vrijwilligersinitiatief

teylingen n Vrijwilligers van een verenigingen met een goed project of initiatief; of een groepje buurtbewoners die iets hebben georganiseerd in de wijk kunnen voor de Teylinger Prijs genomineerd worden. Voorwaarde is dat het project meerwaarde heeft voor de Teylinger samenleving en verbinding brengt tussen bewoners. Nomineren kan het hele jaar door en voor de eerste ronde tot en met 31 maart.

De nominaties worden bekeken door een jury. De winnaar krijgt een prijs uitgereikt van 250 euro. De Teylinger trofee wordt aan het einde van het jaar gekozen uit de drie winnaars van de Teylinger prijzen. Deze prijs bestaat uit 1.000 euro plus een trofee. Nomineren kan via het formulier op de website van Welzijn Teylingen www.welzijnteylingen.nl onder het kopje vrijwilligerswerk/Teylinger prijzen.

Superschoonmaakhelden Tour op bezoek bij Het Bolwerk

Leerlingen van Het Bolwerk verzamelen afval in de buurt. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Minder zwerfafval, dat is het doel van de 'De Let's Do It Kids Superschoonmaakhelden Tour'. Ook de leerlingen van basisschool Het Bolwerk weten inmiddels alles over de plastic soep en hoe die te voorkomen. Op vrijdag 25 januari kregen zij bezoek.

Het non-profit schoolprogramma Let's Do It Kids wil vooral inspireren zodat kinderen ook hun leeftijdsgenoten inspireren om bij te dragen aan een betere en schonere wereld. De gemeente Teylingen heeft subsidie beschikbaar gesteld voor dit project.

Plastic soep

Het project wil plastic soep in rivieren en de Noordzee voorkomen. Tot nu toe hebben kinderen in het hele land al bijna 500.000 stuks zwerfafval opgeruimd. "Het programma biedt interactieve workshops over hoe zwerfafval op de stoep zomaar kan eindigen in de plastic soep. Daarnaast leren kinderen ook over de rijkdom van afval, mits we het goed scheiden uiteraard", vertelt Let's Do It-projectmanager Sjaak Veeken.

Zwerfafval en recycling

De 'storytellers' van Let's Do It Kids vertellen de leerlingen alles over zwerfafval en recycling. Tijdens de gastlessen wordt uitgelegd hoe zwerfafval van de straat in de sloot en in zee terecht komt en daar uiteindelijk plastic soep wordt.

Op pad

Daarna volgt de opruimactie in de buurt. Want minder zwerfafval is natuurlijk beter voor mens en dier. Gewapend met vuilniszakken gaan de leerlingen de wijk in om te zorgen dat straten, bosschages en plantsoenen weer zwerfafvalvrij zijn.

Centrum voor Duurzaamheid

Let's Do It Kids is een van de projecten van Centrum voor Duurzaamheid (NMCX). NMCX heeft meer dan honderd lesprogramma's, leskisten en projecten voor allerlei groepen en klassen van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Het aanbod bestaat uit lesmaterialen, excursies, natuurlessen en duurzaamheidsprojecten. De lessen gaan over duurzaamheid in de breedste zin, dus ook over onder andere water, afval/grondstoffen, natuur, voedsel en energie.

Alle kinderen luisterden aandachtig naar het verhaal over de kat Harry, die zijn vriendinnetje Vera de vlinder kwijt is. Kan Harry zijn huis nog wel terug vinden? | Tekst en foto: Lotte Zoet Foto: Lotte Zoet

Voorhout n Burgemeester Carla Breuer heeft op woensdagochtend 23 januari voorgelezen op de Andreasschool. Dit deed zij in het kader van de Nationale Voorleesdag. De kinderen van groep 1/ 2 luisterden aandachtig naar het verhaal 'Een huis voor Harry' van Leo Timmers. Dit bekroonde boek wordt door het hele land voorgelezen. Ook kregen de kinderen een ontbijtje in de klas.

Alle kinderen waren erg enthousiast en opgewekt omdat de burgemeester langskwam. Burgemeester Carla Breuer deed dan ook speciaal voor de kinderen haar ambtsketen om. Op de vraag of de kinderen thuis ook worden voorgelezen werd volmondig 'ja!' geroepen. Vroeger las de burgemeester haar kinderen ook altijd voor. ''Vooral Nijntje vonden mijn kinderen heel leuk. Voorlezen is erg belangrijk omdat het de kinderen fantasievol maakt en nieuwsgierig.''

Aan het einde kreeg de burgemeester van een aantal kinderen nog een tekening van Het Muizenhuis, een boek waar de kinderen de week ervoor uitleg over hadden gekregen in de bibliotheek van Voorhout.

Na pubquiz zijn Bokken klaar voor Kuipzwammen

voorhout n CV de Bokken hield op zaterdag 26 januari weer hun jaarlijkse Bokken PubQuiz, met dit jaar een recordaantal deelnemende teams. Maar liefst 24 teams streden in een overvolle Cheers om de titel 'De slimste van Voorhout'.

Tien ronden met elke tien vragen was het raamwerk van dit jaar. Met thema's als actueel, TV & film, muziek & Geografie werden de hersens gekraakt van de aanwezige quizers. Tussen de verschillende rondes was het dit jaar voor het eerst dat er wedstrijdjes georganiseerd werden tussen twee teams om extra punten te verdelen. Uiteindelijk ging het prinsenpaar van de Bokken er met de eerste plek vandoor.

Zes zwammers

Zes Voorhoutse zwammers strijden op zaterdag 16 februari om de jury- als om de publieksprijs. Ook dit jaar is er weer een debutant: de enige vrouwelijke deelnemer Sandra van der Geer. Zij neemt het op tegen vader en zoon Jan Piet en Timo Does, Dennis Floor, Bert Pilaszek en Bas Versluijs. Het kuipzwammen is in de bovenzaal van de KTS. De zaal gaat open om 19.15 uur en het programma start om 20.00 uur. Tijdens het Kuipzwammen wordt ook de Grote Bok binnengehaald, dé vrijwilliger van het jaar gehuldigd door de carnavalsvereniging.

Voorverkoop

De voorverkoop is op vrijdag 1 februari bij voetbalvereniging Foreholte: om 19.00 uur voor VIB's, om 19.20 uur voor donateurs en tussen 19.30 en 20.00 uur voor andere belangstellenden.

Kijk voor alle activiteiten van carnavalsvereniging De Bokken in het speciale magazine, dat deze week bij deze krant zit.

PvdA: toegang tot Fort Marina

Warmond n De gewone Warmonder moet toegang blijven krijgen tot het gebied van het project Fort Marina aan de Burgemeester Ketelaarsstraat. Dat vindt PvdA-raadslid Joost van Doesburg die hierover recent vragen heeft gesteld aan B&W.

Reden van zijn protest is de recente vergunning voor de plaatsing van twee entreepoorten met een schuifhek bij de Burgemeester Ketelaarsstraat (nabij nr. 17, 19, 23 en 25). De fractie is hierover volgens Van Doesburg ´bijzonder geschokt´. Er is een toezegging gedaan door de projectontwikkelaar dat het gebied rondom het bouwterrein en de achterliggende haven publiekelijk toegankelijk blijft en de toegang niet geblokkeerd wordt door een hek. Op basis daarvan heeft een meerderheid van de fracties destijds ingestemd met het raadsvoorstel. En dit is niet volgens de afspraken, zo stelt Van Doesburg. B&W heeft 30 dagen om hierop een antwoord te formuleren. (NK)

'Laat je bedrijf zien in 2019!'

Teylingen n Business Women Teylingen organiseert op dinsdag 5 februari van 19.30 tot 22.00 uur de workshop 'Laat je bedrijf zien in 2019!'.

Tijdens deze interactieve bijeenkomst gaan deelnemers concreet aan de slag om in 2019 echt in actie te komen. Marjolein de Haas Dorsser gaat samen met de ondernemers een jaarplan maken voor online bedrijf zichtbaarheid. Waar moeten zij zichtbaar zijn en hoe? Doen ze wat ze moeten doen of doen ze wat zin heeft? De Haas geeft tips over hoe je aan content en onderwerpen komt en aan het einde van de avond gaan de deelnemers met een uitvoerbaar plan naar huis.

De workshop is bij Van Velzen Accountants en Adviseurs, Wasbeeklaan 3 in Warmond. Inloop vanaf 19.00 uur. Deelname kost 25 euro en dat is inclusief hapje en drankje. Voor aanmelding, kijk op de Facebookpagina van Business Women Teylingen: https://www.facebook.com/businesswomenteylingen/.

Vogelvoer maken

WARMOND n Het Natuur Ontdekking Centrum op Koudenhoorn houdt op woensdag 6 februari een speciale middag voor het maken van allerlei soorten vogelvoer. Kinderen tot 12 jaar zijn van harte uitgenodigd om tussen 14.00 en 16.00 uur naar het centrum te komen om daar allerlei vogellekkernijen te maken. Zorg voor passende kleding en een tasje om het voer mee naar huis te nemen. De kosten bedragen 2 euro en aanmelden kan via info@koudenhoornontdekken.nl.

Tip de redactie!

Redactie n Een bijzonder evenement of opvallend moment? Stuur uw tips, persberichten en foto's naar redactie@deteylinger.nl. Onze deadline is iedere maandag om 12.00 uur voor de eerstvolgende editie. Kijk voor meer nieuws ook op www.deteylinger.nl.

Frans Café: de Rembrandts in het Mauritshuis

Warmond n Het Frans Café begint het seizoen 2019 met een lezing van kunsthistoricus Marie-Claire Valck Lucassen over de Rembrandts in het Mauritshuis, op donderdag 7 februari om 20.00 uur in kantine De Kapberg van camping Rianto (Oosteinde 11a). De kosten bedragen zeven euro per persoon.

Het Frans Café is een initiatief van de Stichting Jumelage Warmond Champigné. Deze stichting heeft onder meer als doelstelling de kennis van de Franse taal te bevorderen. In dat kader organiseert ze maandelijks bijeenkomsten. En heeft ze jaarlijks uitwisselingen met het in de Loire-streek gelegen plaats Champigné.

350ste sterfdag Rembrandt

Het Mauritshuis heeft één van de belangrijkste collecties schilderijen van Rembrandt ter wereld. Ter nagedachtenis aan de 350ste sterfdag van de meester-schilder van de Gouden Eeuw zijn van 31 januari tot en met 15 september alle achttien schilderijen te zien in de monumentale ambiance van het Mauritshuis.

De tentoonstelling bestaat niet alleen uit meesterwerken zoals De anatomische les van dr. Nicolaes Tulp, maar ook uit schilderijen die niet langer toegeschreven worden aan Rembrandt. Deze kunstwerken zijn zelden of zelfs nooit tentoongesteld.

Fascinerende geschiedenis

Marie-Claire Valck Lucassen, een van de rondleidsters in het Mauritshuis, vertelt van elk schilderij het verhaal hoe het in de verzameling van het museum terecht is gekomen. Wie ontdekte het schilderij? Werd het gekocht of geschonken? Hoe werd het onderzocht? Waarom en hoe vielen sommige schilderijen na een tijd van hun 'Rembrandt-voetstuk?' Is het verschil tussen 'wel een Rembrandt' en 'geen Rembrandt' met het blote oog te zien? En hoe zit het met de twee portretten waar twijfels over bestaan? Alle achttien schilderijen komen aanbod, 350 jaar fascinerende geschiedenis.

Leerlingen

Een aantal belangrijke leerlingen van Rembrandt wordt eveneens door Marie-Claire in het zonnetje gezet zoals zijn eerste leerling Gerrit Dou (1613-1675), Arent de Gelder (1645-1727), Nicolaes Maes (1634-1693) en Carel Fabricius (1622-1654).

Belangstellenden wordt verzocht zich tenminste één dag tevoren aan te melden door een e-mail te sturen naar mevanniftrik@gmail.com.

Gemeente en Jacoba van Beierenfonds continueren samenwerking

Voorzitter Wim Ouwehand en wethouder Van Kempen gaan ook voor de komende vier jaar de samenwerking aan. | Foto: PvK Foto: Piet van Kampen

Teylingen n Dat de gemeente Teylingen erg blij is met de samenwerking met het Jacoba van Beierenfonds Teylingen werd op woensdag 23 januari nog eens bekrachtigd. Na het bewezen succes van het fonds van de afgelopen drie jaren werd de verbintenis voor de komende vier jaar door wethouder Arno van Kempen en voorzitter Wim Ouwehand ondertekend.

Door Piet van Kampen

Het initiatief voor dit fonds werd in 2015 door enkele enthousiaste en actieve inwoners van de gemeente Teylingen genomen. Van het begin af aan heeft de gemeente een jaarlijkse financiële ondersteuning van 20.000 euro verleend om de doelstellingen van het Jacoba van Beierenfonds te realiseren. Het is een gezamenlijke missie om de leefbaarheid en de sociale verbondenheid op diverse manieren gestalte te geven. Een leefbare en duurzame leefomgeving. Ondersteuning van projecten en initiatieven vanuit de wijken, verenigingen en instellingen worden beoordeeld. Het fonds adviseert bij crownfundingsacties en honoreert projecten. Een goed en uitvoerbaar idee wordt tot een maximum van 1.500 euro beloond. Initiatieven kunnen een aanvraag indienen via www.jacobavanbeierenfondsteylingen.nl.

Impulsen

"De gemeente wilde vanaf het begin graag meedoen en ik ben ongelofelijk trots op jullie en op wat er in de afgelopen periode is bereikt," prees Van Kempen de afgevaardigden van het fonds. "Jullie zijn een professionele organisatie van vrijwilligers. Er worden impulsen gegeven aan de samenleving en zijn zelfs landelijk bekend geworden." In de afgelopen periode werden 66 aanvragen gehonoreerd en hiervoor werd 70.000 euro uitgetrokken. De gemeente stortte het verjaardagsbedrag van Fonds1818, 18.000 euro, als een extra donatie in het fonds. Ook vrienden van het Jacoba van Beierenfonds en enkele bedrijven droegen ook hun steentje bij.

Extraatje

Enkele voorbeelden van door het fonds beloonde projecten zijn het aanschaffen van gereedschap voor het Repair Café, een tovertafel voor dementerende ouderen in Sassembourg, ondersteuning van Oranjeproms in Voorhout en scoreborden bij sportverenigingen. Het meest recente project dat een donatie ontving was het Winterfeest 2.0 voor gehandicapten. Een jarenlange traditie dreigde teloor te gaan maar carnavalsverenigingen uit de regio waaronder De Bokken uit Voorhout en de Saksen uit Sassenheim namen het voortouw voor de doorstart. Het werd een groot succes.

Voor de komende vier jaar doneert de gemeente bovenop de jaarlijkse 20.000 euro nog eens 5.000 euro extra. Dit bedrag is ten behoeve van de organisatie om kosten te dekken. Dat voorzitter Wim Ouwehand van het fonds zich een dankbaar man toonde, behoeft geen nader betoog.

Voorleesplezier in de bieb

TEYLINGEN n In de Bibliotheek Bollenstreek wordt regelmatig voorgelezen. Ouders en grootouders met kinderen zijn allemaal welkom en meedoen is gratis.

Op vrijdag 1 februari van 10.30 tot 11.00 uur wordt voorgelezen in de bibliotheek in Sassenheim aan kinderen van 2 tot 4 jaar. Dit is tijdens Nationale Voorleesdagen en daarom lezen we voor uit het 'Een huis voor Harry' met een vertelkastje. Op woensdag 6 februari wordt van 14.30 tot 15.30 uur voorgelezen aan kinderen van 4 tot 7 jaar. Het thema is dan 'beroepen'.

Voorhout

In de bibliotheek Voorhout is het maandelijkse voorlezen aan kinderen van 4 tot 7 jaar op woensdag 6 februari van 14.30 tot 15.30 uur. Na het voorlezen kunnen kinderen aanschuiven aan de knutseltafel.

Warmond

In de vestiging in Warmond wordt er voorgelezen op zaterdag 2 februari om 11.00 uur. Op woensdag 6 februari wordt voorgelezen van 10.00 tot 11.00 uur aan kinderen van 2 tot 4 jaar. Na het voorlezen kunnen de peuters knutselen aan de knutseltafel.

JJ Computerservice al vijftien jaar een begrip

Jaap van Beelen: "We hebben een vaste klantenkring opgebouwd zowel in de klein-zakelijke sector als bij particulieren." Tekst en foto: pr./Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

zakelijk n Het is alweer vijftien jaar geleden dat Jaap van Beelen en zijn zoon Jaap het pand aan de Essenlaan 46 in Sassenheim betrokken. Een sprong in het diepe? Nou dat was het zeker niet, want het bedrijf is in de loop der jaren een begrip geworden. Van Beelen had er vertrouwen in en dat is niet beschaamd geworden.

Van Beelen senior kijkt dan ook met voldoening terug op de stap die hij destijds heeft genomen. In de wereld van de hedendaagse technologie en communicatie stapte hij in een markt die volop mogelijkheden biedt. Dat hij een goede keuze maakte, blijkt wel uit de positie die JJ Computerservice inmiddels heeft verworven. "We hebben een grote vaste klantenkring opgebouwd zowel in de klein-zakelijke sector als bij particulieren. De klanten komen niet alleen uit Sassenheim, maar uit de hele Bollenstreek en verdere regio waar wij een goede naam hebben opgebouwd, "vertellen de ondernemers met bescheiden trots.

Zeer divers

JJ Computerservice is een bedrijf dat een zeer divers pakket aan diensten biedt. Kwaliteit, betrouwbaarheid en vakmanschap zijn echter de belangrijkste pijlers van het bedrijf. Het aanschaffen van een nieuwe computer, laptop en randapparatuur voor een prima prijs/kwaliteit verhouding wordt begeleid met een deskundig advies zodat de klant tevreden de deur uitgaat. Ook voert het bedrijf in eigen beheer reparaties uit aan alle computerapparatuur. De service voert tot het aanleggen, beheren en het onderhoud van netwerken voor particulieren en bedrijven. Voor diverse Cloud diensten zoals online back-up en maildiensten is alle expertise in huis bij de ondernemers. Daarnaast heeft JJ Computerservice ook diverse beveiligingssystemen aan te bieden. In 2016 kwam er nog een extra service bij toen het DHL Parcelshop is geworden waardoor de consument ook voor pakketzendingen aan de Essenlaan 46 terecht kan. Kortom, JJ Computerservice is een vertrouwd adres voor velen. Meer informatie op www.jjcomputerservice.nl.

Broodfondsen in trek in de regio

Regio n In Museum de Zwarte Tulp werd vorige week een informatieavond gehouden over broodfondsen. Dat veel zelfstandig ondernemers (waaronder zzp'ers) uit de omgeving daar oren naar hebben, bleek deze avond wel, want er was ontzettend veel belangstelling voor.

Door Esther Akerboom

Een broodfonds is een sociaal en betaalbaar alternatief voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandig ondernemers. Het bestaat uit een vereniging van minimaal 20 en maximaal 50 zelfstandigen die elke maand een bedrag opzij zetten op hun persoonlijke broodfondsrekening bij Triodosbank. Zo wordt gezamenlijk een buffer opgebouwd waaruit een deelnemer die arbeidsongeschikt is maandelijks schenkingen krijgt voor een periode van maximaal twee jaar. Er komen geen controlerende artsen aan te pas en omdat iedereen bekend is, weet elke deelnemer waar zijn of haar geld heengaat. Inmiddels hebben zich in Nederland al ruim 17.000 zelfstandigen bij meer dan 400 broodfondsen aangesloten.

Wie zich bij een broodfonds aan wil sluiten of er een op wil richten, kan zich laten informeren op een bijeenkomst zoals die in het museum. Deze avond werd georganiseerd door de ondernemers Karin Heppener en Marlies Nieuwmeijer. De nodige informatie werd verstrekt door een teamlid van De BroodfondsMakers, die begeleiding geven bij het oprichten van nieuwe broodfondsen.

"Het was fantastisch, wat een enorme belangstelling was er voor deze avond. We hoopten op 30 man, maar er zaten wel tegen de 70 mensen in de zaal. Gaandeweg de avond bleek dat er wel twee extra broodfondsen kunnen worden opgericht, naast de twee die er al in de Bollenstreek zijn", vertelt Heppener, woonachtig in Sassenheim, enthousiast. "De spreker van De Broodfondsmakers, Jan van Brussel, was een vriendelijke man die alles goed en duidelijk uit kon leggen. Aan het eind van de avond vroeg hij wie er wel belangstelling had en ik was blij verrast dat alle handen omhoog gingen."

Nog twee bijeenkomsten

Na de eerste avond volgen er nog twee. Tijdens de tweede avond wordt verder ingegaan op de materie, kunnen mensen zich aansluiten, wordt een bestuur opgericht en worden afspraken gemaakt. De derde keer is de oprichtingsbijeenkomst en dan kan er binnen drie maanden worden gestart. Heppener zal zich zelf ook aansluiten bij een van de nieuwe broodfondsen. "Het is erg leuk om zoveel ondernemers bij elkaar te brengen als je zelf zoiets organiseert. En ik ben dankbaar dat de Zwarte Tulp ons niets rekent voor de eerste twee avonden."

Inmiddels zijn er ook plannen voor het oprichten van nieuwe broodfondsen in Oegstgeest, Warmond en Leiden. Wie niet op deze avond was, maar wel interesse heeft, kan kijken op broodfonds.nl voor informatie en de agenda.

Kringloopwinkel schenkt cheque

Jan Lindhout, Johan Faas en Krieno Bolt. | Foto: pr./Henk Maat Foto: pr./Henk Maat

Sassenheim n Voorzitter Krieno Bolt en penningmeester Jan Lindhout van Kringloopwinkel
Op Dreef in Sassenheim hebben op zaterdag 26 januari een cheque van500 euro overhandigd aan voorzitter Johan Faas van Harmonievereniging Crescendo Sassenheim.

"Een complete verrassing waar we erg dankbaar voor zijn", reageert Johan Faas, voorzitter van Crescendo. Een doel voor het royale bedrag heeft Crescendo ook al voor ogen. "Dit jaar bestaat Crescendo Sassenheim als oudste vereniging van Teylingen exact 115 jaar. Met dit bedrag financieren we een speciaal voor dit jubileumjaar geschreven muziekstuk voor alle orkesten, gecomponeerd door niemand minder dan Michel de Haas".

Foto: pr.

Het muziekstuk wordt op 23 november gespeeld door alle orkesten van Crescendo. Meer informatie op www.crescendosassenheim.nl.

Oost-Europa en lokaal

Kringloopwinkel Op Dreef brengt normaal geld bijeen voor het Pastoraal Fonds. Dit fonds heeft als voornaamste doel om hulp te bieden aan mensen die wonen in landen in Oost-Europa. Met deze gift wil Kringloopwinkel Op Dreef laten zien dat ook een plaatselijke vereniging zoals Crescendo Sassenheim niet wordt vergeten.

Certificaat Dementievriendelijk voor college

Teylingen n Het college van B & W ontving op woensdag 23 januari het certificaat 'Dementievriendelijk' uit handen van Irma Alfrink van Alzheimer Nederland.

In Teylingen wonen naar schatting ruim 600 mensen met dementie. De komende jaren neemt dat aantal alleen maar toe. Arno van Kempen, wethouder sociaal domein, over de aanleiding om de training te volgen: "Wij willen graag een dementievriendelijke gemeente zijn. Een gemeente waarin ook mensen met dementie zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen in de Teylingse gemeenschap. Wij werken hierin samen met zorg- en welzijnsaanbieders, woningcorporaties en huisartsen. Een van onze speerpunten is het vergroten van kennis over en begrip voor mensen met dementie. Daarom zijn het afgelopen jaar trainingen georganiseerd voor vrijwilligers in zorg en welzijn, ondernemers en medewerkers binnen de gemeente. Als college vinden wij het belangrijk om te weten waar onze inwoners, mantelzorgers en vrijwilligers betrokken bij dementie in de praktijk tegenaan lopen. En hoe wij hen daarin het beste kunnen ondersteunen. Vandaar dat wij zelf ook graag deze training wilden volgen."

In de toekomst worden meer trainingen georganiseerd, ook voor inwoners. Lezers die interesse hebben, kunnen contact opnemen met de gemeente via 14 0252. Meer informatie op de facebookpagina van Dementievriendelijk Teylingen.

Foreholte wint in derby van Teylingen

Van der Stelt, Schouten en Ketellapper-Zielman. | Foto: pr./Arjen Vervoort Foto: pr./Arjen Vervoort

Voorhout n Of de overwinning wel of niet verdiend was, daar maalde na afloop geen enkele Voorhoutse supporter om. De oorwassing in Sassenheim op die duistere zaterdagavond in november was in elk geval met deze drie wedstrijdpunten tenietgedaan.

Marouane el Idrissi (l) op weg naar het enige doelpunt in de derby. | Foto: pr./Jeannette Kloet Foto: pr./Jeannette Kloet

Al snel na het beginsignaal van scheidsrechter Roelof Luinge was duidelijk dat centrale verdediger Gido Drewes in de ploeg gebracht was om het gevaar Jaap Zwetsloot te beteugelen. Zodra de Teylinger spits binnen dertig meter van het doel van Matthijs Guijt verscheen was het Drewes die naast hem opdook. Het kwam de Voorhouters bijzonder goed uit dat de wedstrijd al in een vroeg stadium werd opengebroken. In de vierde minuut wist de prima spelende Toni Arroyo de bal bij Marouane el Idrissi te krijgen. De rechterspits leek in kansrijke positie de bal alsnog te verspelen, maar met de punt van de schoen wist hij de bal onder Tarik Karboutli door te werken (1-0).

Vanaf dat moment was de derby los en was het spel op de wagen. Op het half uur nam Teylingen het heft in handen. Met snel combinatiespel drong men de Voorhoutse ploeg achteruit en het was een wonder dat Foreholte ongeschonden de rust wist te halen. Voortdurend deden zich mogelijkheden voor en werd het doel van Matthijs Guijt op de korrel genomen, maar de meeste inzetten verdwenen toch naast de palen. De Voorhouters mochten bepaald niet mopperen toen een al te druistige actie van Olle Roffelsen op Jaap Zwetsloot door arbiter Luinge 'buiten de zestien' werd gezien.

Vrije trap

In de tweede helft had Foreholte de verdedigende zaken wat beter voor elkaar. Er waren wel mogelijkheden voor Teylingen, maar heel erg hoefde keeper Guijt zich daar niet voor in te spannen. In de eindfase van de wedstrijd zette Teylingen nog één keer de gashendel open en de Voorhouters leken te bezwijken. Mark van der Vlugt zette zich achter de vrije trap op zo'n twintig meter van het Voorhoutse doel. Alles wat Teylingen was op de tribune kwam na de inzet van Van der Vlugt al overeind, maar het was Guijt die met een uiterste inspanning de bal uit de bovenhoek wist weg te halen en zo de overwinning voor de thuisclub veilig stelde.

Van der Stelt tweede op de Weissensee

Warmond n Iris van der Stelt was diep teleurgesteld na afloop van het Open Nederlands Kampioenschap Marathon (ONK) op de Weissensee in Oostenrijk. Zij werd tweede, achter Carla Ketellapper-Zielman, die voor de derde keer in haar marathon-bestaan het ONK won.

De wedstrijd over 100 kilometer eindigde in een sprint van vier rijdsters, uit een kopgroep van twaalf schaatssters, die dicht bij elkaar over de finish kwamen: Carla Ketellapper-Zielman won voor de derde keer het Open Nederlands Kampioenschap. De fotofinish wees Iris van der Stelt (WIJC, mkbasics.nl) aan als tweede, derde werd Kelly Schouten en Aggie Walsma eindigde als vierde.

Met nog 50 kilometer te gaan koos Janet Beers alleen de aanval en ontsnapte aan de kopgroep. Op dat moment ging echter ook de ploeg van Palet Vastgoedonderhoud sleuren aan het peloton, zij hadden namelijk niemand in de kopgroep zitten. Het duurde tot 70 kilometer in de koers voor de kopgroep van de zeven rijdsters teruggehaald was. Daarna trok de ploeg van mkbasics.nl door. Lisa van der Geest en Iris van der Stelt (beide WIJC) rijden voor deze ploeg en deden hun werk goed; het peloton werd een lang lint en scheurde, waardoor er een kopgroep van twaalf ontstond. Dat bleek uiteindelijk de beslissende ontsnapping. In die laatste kopgroep zat ook Iris van der Stelt. Zij kwam iets langzamer naar de streep dan Carla Ketellapper die zelf al juichte na de finish.

Sportweekend in het kort

Aanvoerder Mick Snel, vooral in de tweede helft de aanjager, was belangrijk voor zijn ploeg. | Foto: pr./René van Dam Foto: pr./René van Dam

Teylingen n TOP sluit een week met topwedstrijden af met de maximale score, terwijl de Ter Leede vrouwen strandde in de achtste finales van de KNVB Beker.

De korfballers van TOP/SolarCompleet gingen op bezoek in Delft voor de topper tegen Fortuna/Logistiek. In een boeiende en gelijk opgaande wedstrijd in Delft wist TOP, met Thomas Tiggelman op de plek van de afwezige Paul Anholts, pas in de laatste vijf minuten het verschil te maken (22-26). Scores van Jet Hendriks, Nick Pikaar en ingevallen Wessel van Noort zorgde voor de winst. Aanvoerder Snel scoorde de 26ste. Eerder wonnen de Sassenheimers doordeweeks al van PKC (28-25), waardoor ze de koppositie in de Korfbal League pakten.

De rugbyers van The Bassets hebben hun tweede wedstrijd in de play-offs nipt verloren (32-35) van Oemoemenoe uit Middelburg. De bonkige Zeeuwen pakte meter voor meter terrein en waren sterk aan de bal. The Bassets deed er alles aan score te voorkomen en dit lukte slechts gedeeltelijk. Met nog enkele minuten speeltijd waren het toch de Zeeuwse gasten die de stand op 32-35 drukte. The Bassets kon de stand gelijk trekken, maar het publiek vroeg om alles of niets en daarbij werd een onnodige overtreding gemaakt waarbij de scheidsrechter voor het laatst op zijn fluit blies.

De vrouwen van Ter Leede hebben zaterdag 26 januari niet voor een verrassing kunnen zorgen. In de achtste finales van de KNVB beker ging eredivisionist Excelsior Rotterdam met een overwinning van 4-1 naar de kwartfinale. Het strijdplan van de Sassemheimse dames kon na precies 45 seconden al de prullenbak in. Bij het uitverdedigen na de eerste aanval van Excelsior werd door slordig balverlies een vrije doortocht gegeven aan een aanvalster van Excelsior. Kim Zethof scoorde het Sassenheimse doelpunt.

Floris Mingelen (WIJC) is districtskampioen geworden bij de Jongens Benjamins. Hij was op de ijsbaan in Leiden de snelste op beide afstanden. Thomas van der Zwet (STS-KGM) werd vijfde met een persoonlijk record. Bij de meisjes kwam Wies van Winsen (WIJC) op de eerste afstand, twee ronden, ten val, maar op tweede afstand die over één ronde ging, verbeterde zij wel haar persoonlijk record.

Ruim honderd kinderen waren op zaterdag 26 januari al vroeg in de Schaatshal in Leiden voor hun kampioenschap van het KNSB district Sassenheim. Het ging dit keer om Mini's, de schaatsenrijders van 7 en 8 jaar en om de rijders van 6 jaar en jonger die onder de Benjamins vallen.

Kijk voor alle sportuitslagen van het weekend op www.deteylinger.nl.

Judoka's succesvol bij kampioenschap

Voorhout n De jongens en meiden uit de B-selectie van Judo Team Bollenstreek stonden op zondag 27 januari op Zuid-Hollands Kampioenschap -12.

Na wat flinke wedstrijden met hier en daar hele mooie ippons, mochten de volgende judoka's een medaille omhangen. De eerste plaats was er voor Kick Janssen, Timo Vrisekoop en Tim van Steijn mochten de tweede plaatsen opeisen. Op de derde plek eindigden Jasper Duijnhoven, Maik van den Haak en Madelief Post. Lees meer op www.deteylinger.nl.

Nomineer voor 1 februari voor de Sportprijs

Teylingen n Jaarlijks belonen de gemeente Teylingen en de Stichting Sport Promotie Teylingen sporters uit Voorhout, Warmond en Sassenheim met de Sportprijzen Teylingen. Nomineren voor alle categorieën (Sportprijs, Talentenprijs en Sportbegeleiderprijs) kan nog tot en met vrijdag 1 februari via www.sportcafeteylingen.nl. Of download het formulier en stuur het in naar Sportprijzen Teylingen, Wasbeeklaan 3, 2361 HG in Warmond. Op vrijdag 8 maart is de prijsuitreiking.

30 januari t/m 6 februari

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: euchariustieviering, presentatie vormelingen.

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 19.00 uur, voorganger: Ds. H.R. Betting

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, Dovendienst, voorganger: Ds. H.R. Betting

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. A. van der Heijden

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Eucharistieviering met parochiekoor, voorganger: Th. Blokland

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, geen informatie

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, woord- en communieviering, voorganger: L. Spiegeler

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zaterdag 19.00 uur, voorganger: Ds. A.Alblas

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): geen informatie

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur: heilig avondmaaldienst, 19.00 uur: genezingsdienst o.l.v. Jan Zijlstra.

Nederlandse ambassadeur over klimaatverandering

Martijn Smit. | Foto: pr. Foto: pr.

Regio n Martijn Smit, een Nederlandse ambassadeur voor klimaat activist Al Gore, houdt op vrijdag 8 februari een lezing bij de Volksuniversiteit Lisse (Vuursteeglaan 9).

Hoe zit het nou echt met ons klimaat? Wat gebeurt er al om het ten goede te keren? En: Wat kan ik er zelf aan doen? Met deze vragen ging Martijn Smit uit Heiloo naar een bijeenkomst, georganiseerd door Al Gore, over dit thema. Zijn conclusies zijn onverwacht optimistisch. "Onze kinderen gaan de wereld van ons erven, wij moeten zorgen dat die duurzaam is en blijft bestaan. Het milieu is een breed en complex onderwerp. Al Gore focust vooral op de klimaatverandering, Ik vind dat we als mensheid onze eigen rol moeten veranderen: van ongelimiteerde verbruiker naar hoeder"

Smit volgde Al Gore, vice president van de VS tussen 1993 en 2001 onder Bill Clinton al van vanwege zijn documentaire "An Inconvenient Truth, uit 2006 over de klimaatverandering. Smit vertelt zijn verhaal en heeft een lijst opgesteld met praktische dingen die ieder kan doen om mee te helpen aan een beter klimaat.

De lezing begint om 20.00 uur. De entree bedraagt 5 euro. Inschrijven kan via www.volksuniversiteit-lisse.nl. Op de avond zelf kunnen bezoekers zich aanmelden bij de balie en contant betalen.

Wilt u kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 3 februari bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.

Het antwoord van vorige week is: FEESTLAMPJES.
De winnaar is: A. vd. Kerkhof uit Warmond.