De Teylinger

31 januari 2018

De Teylinger 31 januari 2018


Omwonenden sterk verdeeld over invulling Kagerzoom

Een volle zaal denkt mee over de renovatie van het natuur- en recreatiegebied Kagerzoom. | Foto: NK Foto: Nico Kuyt

Warmond n Alle stoelen in het kerkelijk centrum aan de Watermolen in de Leidse Merenwijk waren vorige week bezet. Rond de 150 personen bezochten daar de bijeenkomst die de gemeente belegde over de nieuwe natuur- en recreatieve plannen voor het gebied Kagerzoom. De meningen daarover bleken erg verdeeld.

Door Nico Kuyt

De Kagerzoom ligt tussen de Leidse Merenwijk en de Kaag met als noordelijke topje de Tengnagel, een schiereiland dat is aangelegd om de golven van 't Joppe te breken richting de rivier de Zijl. Het meer is begin jaren '70 ontstaan door afgraving om zand te verschaffen voor diezelfde Merenwijk. Het daarbij ontstane natuurgebied De Kagerzoom diende sindsdien voor ontspanning voor de wijkbewoners. De provincie beheerde het al die jaren, maar draagde het sinds kort over aan de gemeente, want Zuid-Holland zag het niet meer als een provinciale taak. Maar Teylingen moest wel de belofte afgeven dat de natuur en de recreatie naar een hoger plan zou worden getild. En daar zijn ook subsidiepotjes voor gereserveerd. Naast eentje van de provincie voor het onderhoud, is er die van de Leidse Ommelanden, geld vanwege de toegenomen verstedelijking in de as Katwijk-Leiden. Aan die recreatieve invulling, daar wil de gemeente nu de schop aan gaan geven.

Om de meningen te peilen is er een enquête onder de omwonenden uitgevoerd en een werkgroep boog zich over de mogelijkheden. Het leidde tot een eerste idee. En daarop konden vorige week de bezoekers hun mening over uiten. Die opmerkingen worden weer verwerkt in een ontwerp, waar alsnog weer inspraak op mogelijk is. Zo wordt er nog gesproken met allerlei individuele belanghebbenden.

Verdeelde meningen

Er klonken vorige week geluiden van bezoekers die niets willen veranderen in het gebied. Maar een groot aantal aanwezigen juichten een aanpassing toe. De plannen werden wel kritisch beoordeeld. Zoals de toegankelijkheid voor minder validen, ouderen en blinden. Zo kunnen de veeroosters een probleem vormen.

Lees verder op pagina 7.

In memoriam: Leo van der Zon

Leo van der Zon zal altijd herinnerd blijven als de drijvende kracht achter het Bloemencorso van de Bollenstreek. Foto: pr

teylingen n Met grote verbijstering en verslagenheid is gereageerd op het plotseling overlijden van Leo van der Zon (59) voorzitter van het Bloemencorso van de Bollenstreek. Hij overleed maandagochtend 29 januari aan acute malaria.

Leo van der Zon groeide op in Voorhout in de bollensector. Hij nam vanuit die expertise en zijn bestuurlijke- en managementcapaciteiten een belangrijke plaats in bij diverse organisaties en instanties in de Bollenstreek en ver daarbuiten.

Van 2006 tot 2014 was Van der Zon in Teylingen voor de VVD wethouder van financiën en ruimtelijke ordening en vervulde daarin een periode het loco burgemeesterschap.

Daarnaast was al zestien jaar voorzitter van het Bloemencorso voor de Bollenstreek en toonde zich vanuit die positie, nationaal en internationaal, een groot promotor van de Bollenstreek en het Corso. Hij was vanaf 2014 voorzitter van Bo, de publieke lokale omroep van Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout.

In Teylingen was Van der Zon sinds kort voorzitter van schuttersvereniging St. Hubertus en al langere tijd bestuurslid bij Welzijn Teylingen.

Zijn werkzaamheden speelden zich in hoofdzaak af in de bloemen- en plantenwereld. Hij was gespecialiseerd in bedrijfsovernames en interim management en was directeur van de VKC en sinds oktober 2017 algemeen directeur van Floritec BV, een veredelingsbedrijf in snijchrysanten. Vanuit die positie reisde hij de hele wereld over. Zijn waarde voor de streek en sector is niet te beschrijven en zal nog lang doorklinken. Alsook het gemis dat velen zullen ervaren.

Het onbeschrijfelijke gevoel van verslagenheid en meeleven gaat vooral uit naar zijn dochter, zijn familie en de organisaties waarin hij zo'n grote plek innam.

JoJo in finale Appeltjes

Foto: pr.

Teylingen n De JoJo van Stichting Repair Café Teylingen is één van de finalisten voor de Appeltjes van Oranje 2018. De sociale werk- en ontmoetingsplaats is sinds oktober 2016 gevestigd aan het Hortusplein in Sassenheim. De drie winnaars worden in mei tijdens een bijeenkomst in Paleis Noordeinde bekend gemaakt. Zij ontvangen de hoofdprijs van 15.000 euro en een beeld, dat is gemaakt door prinses Beatrix.

Foto: Marieke Voorn

Informatie-
avonden
over autisme

Rain Man geeft verkeerd beeld

Jade is de eerste Teylingse baby in 2018

Debutant pakt dubbel bij Kuipzwammen

Plan Kagerzoom: dijken verlagen, extra laarzenpad

Vervolg voorpagina

En er klonken vorige week tijdens de bijeenkomst geluiden van hen die niets willen veranderen in het gebied Kagerzoom. Maar een groot aantal aanwezigen juichten een aanpassing toe. De plannen werden wel kritisch beoordeeld. Zoals de toegankelijkheid voor minder validen, ouderen en blinden. Zo kunnen de veeroosters een probleem vormen. De gescheiden voet- en fietspaden, die smaller worden, kunnen ook een hindernis zijn. Dat de koeien vrij kunnen wandelen op de paden, is ook een uitdaging, zeker voor de honden. Die moeten maar aangelijnd worden, vindt de één. De ander wil hen juist los kunnen laten rennen, desnoods in een afgeschermd gebied. Het plan voor extra laarzenpaden vindt de één een goed idee, de ander weer niet. Het kappen van de populieren is geen goed plan, menen velen, alsook het verlagen van de dijk die door het gebied loopt. De bewoners aan de rand vrezen voor hun privacy. Dat idee zou nog wel eens kunnen struikelen. Maar de uitkijktoren op de kop van de Tengnagel, daar waren weer een aantal aanwezigen sterk voor.

Kortom, de meningen over een mogelijke invulling waren bijzonder sterk verdeeld. Het moet echter uiteindelijk wel gaan leiden tot een plan waar de massa zich in kan vinden. Dat wordt nog een behoorlijke puzzel voor de gemeente. Er ligt nog wel een herdenkingssteen op het zuidelijke deel van het eiland. Wat daarmee gaat gebeuren, werd op navraag die avond niet duidelijk. | Tekst: Nico Kuyt

Kleintje Pils naar Pyeongchang voor Olympische Spelen

Kleintje Pils gaat op voor hun achtstse Olympische Spelen. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Het sportfeest is niet compleet, als zij niet zijn geweest. Het Sassenheimse dweilorkest Kleintje Pils speelt ook dit jaar weer op de Olympische Spelen, dit keer in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Op 8 februari stappen de muzikanten in het vliegtuig.

Kleine Pils is uitgenodigd om de prestaties van de schaatssporters muzikaal te ondersteunen. De Gangneung Science Oval zal twee weken lang het centrum van de schaatssport zijn. Daar hoort ook het Oranjeorkest Kleintje Pils bij, vindt het Olympisch Organisatiecomité POCOG 2018. Zij hebben het koninklijk onderscheiden orkest uitgenodigd om de typisch Hollandse schaatssfeer te creëren voor het massaal verwachte internationale publiek.

Muzikale ambassadeurs

De Koreanen hebben Kleintje Pils aan het werk gezien bij de eerdere Olympische Spelen van Nagano, Salt Lake City, Torino en Vancouver, maar vooral vier jaar geleden bij de Spelen in Sotsji. Ze zeggen onder de indruk te zijn van de fantastische sfeer die het Hollandse orkest bij alle grote schaatstoernooien weet te creëren. Dit heeft geleid tot deze eervolle uitnodiging. Achter de schermen is al ruim een jaar geleden contact geweest om de beschikbaarheid en accreditatie rond te krijgen. Het IOC heeft zelfs opdracht gegeven om een promotiefilm van Kleintje Pils te maken.

Ook ijshockey

Nederland is deze Spelen ook vertegenwoordigd bij het ijshockey, want ook daar wordt Kleintje Pils ingezet om voor het nodige muzikale spektakel. Daarnaast is gevraagd of de band ook bij diverse ceremonies muziek wil spelen. "Natuurlijk zijn we best trots dat we ons land in Korea mogen vertegenwoordigen", zegt woordvoerder Ruud Bakker van het befaamde dweilorkest. "We hebben de laatste maanden hard gerepeteerd en het repertoire flink uitgebreid, zelfs met Koreaanse muziek. We gaan ons uiterste best doen om een geweldige prestatie neer te zetten".

Holland House

"Dit worden dan onze achtste Olympische Spelen en we rekenen op veel medailles. Zeker wanneer er sprake is van Nederlands goud hoopt Kleintje Pils de feestvreugde in Holland House muzikaal te kunnen verhogen."

Omdat de bandleden naast deze muzikale hobby allemaal ook nog een gewone baan hebben, moet het aantal verlofdagen zo optimaal mogelijk gebruikt worden. Toevallig of niet, Kleintje Pils wordt precies dezelfde periode ingezet, wanneer het koninklijke paar en premier Rutte in Pyeongchang zullen zijn. Het hypermoderne stadion moet straks ouderwets bruisen van de Hollandse gezelligheid, ook al heeft het organisatiecomité gevraagd om er niet alleen een Oranje feestje van te maken. "Het koper is gepoetst, de klompen staan klaar; Korea, here we come", roepen de bandleden unaniem.

Vooruitgang tekent voor 28 huurappartementen in Engelse Tuin

Voorhout n Woonstichting Vooruitgang heeft deze een aanneemovereenkomst getekend voor de bouw van 28 appartementen in de sociale huur in het plan Engelse tuin. Rehorstbouw gaat de woningen aan de zuidelijke randweg bouwen.

De bouw van de woningen is een onderdeel van de prestatieafspraken die Vooruitgang maakte met de gemeente Teylingen en past in het streven dat er in elk nieuwbouwplan een mix komt van koopwoningen en zowel sociale- als vrijesector woningen.

Woningnet

De woningen, van circa 74 m2, zijn verdeeld over vier verdiepingen en de huur van varieert tussen 592 en 710 euro. Het is de bedoeling om eind april met de bouw te beginnen. Zo'n twaalf maanden later worden de woningen dan opgeleverd. Ruim voor die tijd zijn de nieuwe huurders al bekend. De woningtoewijzing vindt plaats via Woningnet Holland Rijnland.

Workshop: Krachtig Bestuur

Teylingen n Besturen betekent richting geven aan de vereniging, een koers uitzetten en op basis van deze koers beslissingen nemen. Op woensdag 28 februari van 19.30 tot 22.00 uur neemt Theo Versnel, van de Sesamacademie, een avond de tijd om in gesprek te gaan over besturen. Aan de orde komen onder andere toekomstvisie, meerjarenplan, begroting, bestuursvorm, het vinden van de juiste bestuurders en de competenties die zij moeten hebben. Daarbij komt ook aan bod het bespreken van de verdeling van de taken, het functioneren als team, efficiënt vergaderen en het hanteren van de juiste leiderschapsstijlen. Ook is er aandacht voor verzekeringen en aansprakelijkheid, en de juiste contracten. De workshop wordt georganiseerd door Welzijn Teylingen en wordt gehouden in Sassembourg (Jan van Brabantweg 59 in Sassenheim). Vooraf aanmelden is gewenst en kan via www.welzijnteylingen.nl en via 0252 231805.

College stelt extra container voor plastic en drankkartons voor

Teylingen n Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om de inzameling van plastic, metaal/blik en drankkartons (PMD) via aparte containers en ondergrondse containers te doen. Het voorstel wordt besproken op dinsdag 13 februari besproken in de commissie Ruimte.

Het college stelt voor om bij huishoudens van laagbouw het PMD op te gaan halen via een aparte afvalcontainer. Daarnaast is het voorstel om ondergrondse containers voor PMD te plaatsen bij de bestaande inzamellocaties van glas, papier en textiel. Deze containers kunnen gebruikt worden door huishoudens van appartementen/ gestapelde bouw. Met de uitgifte van een aparte container voor PMD kunnen huishoudens deze producten makkelijker bewaren en daardoor PMD beter scheiden. Ook biedt deze maatregel een oplossing voor de bestaande problematiek bij harde wind waardoor er geen zakken meer over de weg waaien.

Nieuwe inzamelmethode

Ook Teylingen vindt een duurzame leefomgeving belangrijk en wil graag de landelijke doelstelling van 75 procent afvalscheiding en maximaal 100 kilogram per inwoner per jaar, halen. Over de inzet van de PMD-container laat de gemeente in het persbericht weten: "Afval scheiden levert iedereen wat op. Zo wordt van plastic afval bijvoorbeeld mobieltjes of tennisballen gemaakt. Goed scheiden is daarmee niet alleen belangrijk voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Hergebruik van grondstoffen is goedkoper dan het verbranden van restafval. Met het overstappen op afvalcontainers bij huishoudens en ondergrondse containers maakt Teylingen hierin een goede stap".

De afgelopen raadsperiode heeft de gemeenteraad varianten bekeken en met inwoners gesproken over een nieuwe inzamelmethode. Welke methode het moet worden, daar is de gemeenteraad nog niet over uit. Eerder werden plannen voor zogenaamd 'omgekeerd inzamelen' teruggestuurd naar de tekentafel. Wel is duidelijk dat in alle varianten een PMD container nodig is voor het bereiken van de afvalscheidingsdoelstelling.

ChristenUnie wil Herenstraat versneld afsluiten voor autoverkeer

Teylingen n De ChristenUnie (CU) Teylingen wil de Herenstraat in Voorhout versneld voor een deel afsluiten voor autoverkeer.

In het voorstel wordt in elk geval het gedeelte tussen de inrit van het parkeerterrein op het Kerkweg en de garage onder de Plus supermarkt autovrij. Daarmee wordt een nieuw dorpsplein gecreëerd. Het deel tussen de Boekhorstlaan en de afsluiting bij de Kerkweg wordt autoluw, door een zogeheten auto-te-gast straat, waarbij autoverkeer alleen nog stapvoets door dit deel van de straat kan rijden. Aan de andere kant wordt ook het deel tussen de Boerhaavestraat en de ingang van de parkeergarage op dezelfde manier autoluw gemaakt. Bussen en hulpdiensten kunnen het nieuwe dorpsplein bij de Plus wel nog oversteken. CU denkt hierbij aan mobiele zuiltjes, die door het OV en de hulpdiensten bediend kunnen worden. Voor fietsers en voetgangers wordt in het plan extra ruimte gemaakt.

Verkeersveiligheid

Frans Nederstigt (ChristenUnie): 'We hebben het al veel langer over de verkeersveiligheid in de Herenstraat, ook met betrekking tot de situaties bij de spoorwegovergang. Die onveilige situaties worden vooral veroorzaakt door een te hoge verkeersintensiteit. Dat willen we aanpakken. De Herenstraat moet weer van het winkelend publiek worden en het moet in de Herenstraat prettig zijn om te lopen, je boodschappen te doen, op een terrasje te zitten of uit eten te gaan. Dat is voor de plaatselijke ondernemers ook beter. Wachten op de aanleg van de randweg is niet verstandig. Dat zou betekenen dat je eerst tot 2021 op je handen moet gaan zitten en pas dán aan de Herenstraat toekomt'.

Bang voor verkeersopstoppingen in de wijken rondom is de ChristenUnie niet. Nederstigt: "In het plan blijft het mogelijk om het oude dorp aan beide kanten te verlaten, zoals dat voor bewoners nu ook het geval al is. Veel verkeer van buitenaf dat nu door de Herenstraat rijdt heeft daar echter helemaal niets te zoeken. Die kunnen ook nu al prima buitenom vanaf Noordwijk via de N206 en de N443 of via de Leidsevaart en de weg bij Akzo. Dan ben je ook meteen van de drukte bij het spoor af. Je hebt in Voorhout maar één of twee minuutjes vertraging nodig om routeplanners al een andere weg te laten kiezen. Als je dat doorgaande verkeer er uit weet te werken hou je alleen nog het echte bestemmingsverkeer over voor in de wijk. Bovendien, vergeet ook niet dat de eventuele extra verkeersdruk ook maar tijdelijk is omdat die randweg er natuurlijk uiteindelijk wel komt."

Detailhandel

Met het plan zegt de ChristenUnie ook de detailhandel en horeca in de Herenstraat te kunnen stimuleren. Nederstigt: 'De Herenstraat heeft het heus wel in zich om een kleinschalige winkelwandelboulevard te worden, maar dan moet er wel nú actie worden ondernomen. In ons voorstel blijft het aantal bestaande parkeerplekken gehandhaafd, maar komen er wel veel meer mogelijkheden voor winkels om activiteiten te ontwikkelen en meer mensen te trekken'.

Als het aan de ChristenUnie ligt gaat na de gemeenteraadsverkiezingen het nieuw te vormen college direct aan de slag met het plan.

Ingezonden: Gevaarlijke spoorwegovergang Herenstraat

Ingezonden n "De gevaarlijke spoorwegovergang in de Herenstraat is al jaren een punt van zorg. De laatste jaren is door het toenemende verkeer van auto's, fietsers en voetgangers, in combinatie met een aanzienlijke toename van het treinverkeer de situatie er niet beter op geworden. Iedereen die dagelijks deze overweg of de aansluitende wegen passeert signaleert levensgevaarlijke situaties, die eigenlijk niet tot de verantwoordelijkheid van betrokken bestuurders gerekend zouden mogen worden.

Natuurlijk, weggebruikers moeten goed opletten maar anderzijds moet de infrastructuur ook zodanig ontworpen zijn, dat aantoonbare levensgevaarlijke risico's worden voorkomen. De huidige situatie zal mogelijk aan de (papieren) eisen voldoen, maar praktisch gesproken blijft het een levensgevaarlijke oversteek.

De verwachting dat de randweg verlichting zal bewerkstelligen is maar gedeeltelijk in de praktijk te verwachten.

Blijft over de vraag aan bestuurders met verantwoordelijkheidsbesef om een definitieve en afdoende ongelijkvloerse oplossing te realiseren.

Eind van de vorige eeuw zijn daar door NS al vingeroefeningen voor gedaan bij de realisering van het NS station Voorhout. Het toentertijd verwachte treinverkeer noopte toen nog niet direct tot ingrijpende maatregelen. Nu er sprake is van een totaal veranderde situatie lijkt verstandig besturen een bittere noodzaak in het licht van de veiligheid voor alle verkeersdeelnemers.

Een hernieuwde discussie daarover met Pro Rail mag niet op voorhand worden afgewimpeld met de (onbewezen) stelling dat de oplossing te kostbaar zou zijn of dat de aangedragen oplossingen afdoende zouden zijn. Iedereen weet dat dat niet het geval is.. Mensenlevens laten zich niet gemakkelijk vertalen in kosten ten slotte. Bij het eerstvolgende ,hopelijk niet dodelijke ongeluk mag niemand wegduiken achter de argumentatie zoals die kennelijk door het College op de vragen van Bart van der Ploeg is gegeven (de Teylinger, 24 januari j.l.).

Besturen betekent toch ook moedig en verstandig de maatschappelijke vraagstukken proberen op te lossen voordat er (wederom) brokken worden gemaakt? Dat mogen wij als burgers van onze betrokken bestuurders verwachten. Wegkijken lost niets op."

Drs. B. Joon,

Oud VVD-wethouder Verkeer van Voorhout

Groen Links doet mee aan verkiezingen

De top vijf van Groen Links, met v.l.n.r.: Helmar van der Ploeg, Don Verhoeff, Lena Budko, Anja Schrage en Lisa Weijts-Gonzales. | Foto: pr.

Teylingen n Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart doet Groen Links ook mee in Teylingen.

Lijsttrekker voor Groen Links Teylingen wordt Lena Budko (30). Budko heeft een chemisch-wetenschappelijke achtergrond en ervaring in het financieren van technologische bedrijven. Helmar van der Ploeg (58) werkt al meer dan veertig jaar in de retail en detailhandel. De rest van de lijst bestaat uit Don Verhoeff (3), Anja Schrage (4), Lisa Weijts-Gonzalez (5), Jeroen Tomassen (6), Femke Beugelsdijk-Warmerdam (7), Wouter Bakker (8), Jessie Klein (9), Mattie Rooswinkel (10) en Fred Groot (11). "Onze lijst bestaat uit jonge enthousiaste leden met uiteenlopen werkervaring in het bedrijfsleven, bij de overheid en in de (jeugd)zorg, die ondersteund worden door ervaren leden die hun sporen in de politiek en het maken van beleid hebben verdiend," schrijft Budko. Groen Links Teylingen legt de focus op de thema's eerlijk delen, zorg, klimaat en innovatie. "Het zal daarom ook geen verassing zijn dat ons programma in het teken staat van transitie naar een klimaatneutrale gemeente. Het liefst zo snel mogelijk, maar in ieder geval in 2030. Om dit te bereiken moeten we eerst energieneutraal worden en zelfvoorzienend in onze energiebehoefte. Gelukkig is de ligging van Teylingen met haar drie dorpskernen hiervoor ideaal. Er is een hoop ruimte op de industrieterreinen en bedrijfspanden tussen de dorpen om duurzame energie (zonnepanelen en kleinschalige windturbines) te installeren voor de productie van schone, lokale en goedkopere energie."

CDA: Pleegkinderen tot hun 21ste bij pleeggezin

Teylingen n Het CDA wil dat de gemeente Teylingen de pleegzorg voor pleegkinderen verlengt totdat ze 21 jaar oud zijn. De overgang van 18- naar 18+ in de jeugdzorg vindt het CDA al langere tijd voor verbetering vatbaar. Dat geldt zeker ook voor de pleegzorg. De partij vindt het zeer belangrijk dat pleegkinderen een veilig en stabiel thuis hebben, ook als ze achttien jaar zijn.

Wettelijk is geregeld dat de pleegzorg en de vergoeding na het achttiende jaar ophoudt. Voor sommige jongeren betekent dit dat zij het pleeggezin verlaten en daardoor opnieuw in de problemen komen.

Jongeren zijn niet opeens volwassen als de kalender vertelt dat ze achttien jaar zijn geworden. Wel worden er op dat moment worden allerlei volwassen keuzes verwacht. Over wonen, opleiding, over inkomen, over werk, over zorg en ondersteuning. De meeste jongeren kunnen nog jaren na hun achttiende verjaardag terugvallen op hun ouders, maar dat geldt vaak niet voor pleegkinderen.

Sinds de decentralisatie van de Jeugdwet hebben gemeenten de mogelijkheid om de pleegzorg te verlengen. Het CDA wil dat de gemeente Teylingen daar gebruik van maakt en heeft erover vragen gesteld aan het college. Zo willen ze onder andere weten hoe vaak de gemeente sinds de decentralisatie al gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de pleegzorg te verlengen tot na de achttiende verjaardag. En ook stellen ze vragen over de hoogte van de tarieven naar pleegzorgaanbieders.

PVDA kritisch op bestuurscultuur

Teylingen n De fractie van de PvdA heeft schriftelijk vragen gesteld aan het college van B & W over de in hun ogen "bedorven bestuurscultuur in Teylingen".

Volgens de partij hebben projectontwikkelaars een grote invloed op het college en worden afspraken met inwoners en ondernemers geschonden, zo staat op de website De Teyding. Het college neemt in een schriftelijke verklaring op diezelfde website volgens afstand van deze beschuldigingen. Daaropvolgend heeft Joost van Doesburg vragen ingediend bij het college. Daarin wil hij onder andere meer weten over de gang van zaken rond de aanbesteding van fietspaden door het bedrijf Easypath in 2015 en rond een pick-up point dat het college buiten de kernen had willen vestigen. Tot slot vraagt hij het college of het bereid is om alle afspraken die ze met bouwbedrijven over projectontwikkeling hebben openbaar te maken.

Jade is de eerste Teylingse baby

Ouders Heidi en Stefan zijn trots op hun dochters Kate (7), Lilly (4) en de pasgeboren Jade. | Foto: Esther Luijk Foto: Esther Luijk

n Kate en Lilly supertrots op hun zusje

Sassenheim n Ouders Heidi en Stefan Kluin zijn in de wolken met hun kersverse dochter. Baby Jade werd op 4 januari om 3.45 uur geboren en was daarmee officieel de eerste baby van Teylingen in 2018. Ook al is het al het derde meisje dat het gezin mag verwelkomen, het blijft een onbeschrijfelijk bijzondere gebeurtenis, volgens moeder Heidi. "Het is nog steeds even speciaal, een echt wonder! We zijn enorm dankbaar dat ze bij ons is en dat ze kerngezond is."

Door Esther Luijk

De bevalling gebeurde thuis en duurde niet heel lang. Sterker nog: "het was in twee uurtjes gepiept", lacht Heidi. "Vanwege veel bloedverlies bij de eerdere bevallingen was het plan om in het ziekenhuis te bevallen, maar toen de verloskundige kwam vertelde ze ons dat het al te laat was om nog naar het ziekenhuis te gaan. Voor de zekerheid kwam er nog een verloskundige, en er waren ook een stagiair en een kraamhulp aanwezig. Mijn ouders kwamen op de meiden letten, dus het was volle bak; het leek wel open huis!"

Trotse grote zussen

Jade is het kleine zusje van Kate (4) en Lilly (7). De rol van grote zus nemen zij maar al te graag op zich. Een knuffel en een kusje, het dekentje recht leggen en de knuffelbeer wat dichterbij, ze draaien er hun hand niet voor om. "Ze heeft eigenlijk drie moeders", lacht Stefan. "De meiden moesten eerst wel even wennen aan hun nieuwe zusje, maar dat is logisch. Jade vraagt natuurlijk veel aandacht en je hebt maar twee handen. Maar het gaat heel goed nu, ze zijn gewend aan de situatie en supertrots op hun zus."

Kennismaken met geloof

Binnenkort wordt Jade opgedragen in de baptistengemeente van Stefan en Heidi. "We geloven dat we haar van God hebben gekregen en we willen graag kenbaar maken dat we heel dankbaar zijn", zegt Stefan. "We laten Jade tijdens haar jeugd kennis maken met het geloof, maar het is uiteindelijk aan haar zelf om, als ze ouder is, te bepalen wat ze daarmee wilt doen."

Iedereen leeft mee

De trotse ouders wonen al ruim elf jaar in Sassenheim. Heidi komt oorspronkelijk uit het Brabantse Dommelen en Stefan uit Haarlem. Ze leerden elkaar kennen via een datingsite. "We wilden graag in een dorp wonen en Sassenheim wat betreft ons werk ook praktisch", vertelt Heidi. "We woonden eerst aan de Essenlaan en sinds vorig jaar hier in de Van Heemstrastraat. Het is een heel sociale buurt, met veel jonge gezinnen, dat is erg leuk." Stefan knikt: "Het is ook zo leuk dat iedereen meeleeft. We krijgen enorm veel kaartjes, cadeautjes, noem maar op. Ook van mensen die je eigenlijk bijna nooit spreekt. Echt geweldig!"

Verrassingslunch

Het gezin is overladen met cadeautjes, kaarten en bloemen. Namens De Teylinger krijgen Heidi en Stefan een verrassing van brasserie HEREN52 uit Voorhout. Eigenaar Patrick van Kesteren biedt de ouders een complete lunch aan inclusief prosecco. Zij kunnen er dan samen even uit om te toosten op de geboorte van Jade.

Open dag van alle basisscholen in Sassenheim

Sassenheim n Alle basisscholen in Sassenheim zetten op woensdag 14 februari hun deuren open voor ouders en verzorgers die op zoek zijn naar een passende basisschool voor hun kind. Belangstellenden zijn tussen 8.45 en 12.00 uur van harte welkom. Deze kijkochtend biedt ouders en kinderen de gelegenheid om eens ongedwongen een kijkje te nemen bij één of meerdere scholen. Een basisschool kiezen is een belangrijke stap in het leven van jonge kinderen. Ze brengen een groot deel van hun tijd door op school en die tijd moet zo aangenaam en leerzaam mogelijk zijn. Voor ouders met kinderen die voor 1 oktober 2019 vier jaar worden, is deze ochtend zeer geschikt.

In Sassenheim is een aanbod van zes basisscholen: OBS Het Bolwerk, RKBS De Kinderburg, RKBS De Startbaan, RKBS De Springplank, RKBS De Overplaats en P.C. De Rank. Doordat alle basisscholen dezelfde ochtend een open dag organiseren, is het mogelijk om meerdere scholen te bezoeken. Via de websites van de scholen kunnen ouders een selectie maken. Tijdens de open dag kunnen ouders sfeer proeven, een rondleiding krijgen door de school en in gesprek gaan met leerlingen, leerkrachten, ouders en directie. Wie niet in de gelegenheid is de open dag bij te wonen, maar wel interesse heeft, kan contact opnemen met de desbetreffende school van hun keuze. Zij maken dan, in overleg, een afspraak voor een andere datum.

E-meeting in teken van liefde

Sassenheim n De zesde e-meeting in de Dorpskerk (Hoofdstraat 217) staat op zondag 4 februari in het teken van liefde. De bijeenkomst is geen kerkdienst, maar een inspirerend samenzijn voor alle leeftijden met koffie, muziek en filmpjes. Het thema 'Liefde' past bij de maand februari. De bijeenkomst begint om 10.00 uur en in het uur dat volgt, is er ruimte voor mooi verhalen, discussies, samen zingen, knutselen en vooral inspiratie opdoen. Ook kinderen zijn van harte welkom tijdens de e-meeting.

Wie troost mij?

Voorhout n 'Wie troost mij?' is de vraag die centraal staat tijdens de bijeenkomst van de Rafaëlgroep Voorhout op woensdag 7 februari in de Roef (Herenstraat 47). De samenkomst is bedoeld voor mensen die in hun naaste omgeving een dierbare hebben verloren. De bijeenkomst begint om 14.30 uur, de deuren gaan open om 14.15 uur. Voor vragen, bel naar Leny van Beek (0252-216382) of Greet Hoek (0252-216363), of stuur een bericht naar rafaelgroepvoorhout@gmail.com. Voor vervoer kunnen bezoekers ook contact opnemen via bovenstaande telefoonnummers.

Taizéviering

Sassenheim n In de Dorpskerk (Hoofdstraat 217) is op zondag 4 februari om 19.00 uur een oecumenische Taizéviering. De stilte krijgt in de Taizédienst een belangrijke plaats en geeft ruimte voor inkeer en gebed. Even een stil moment om bewust te leven in deze vaak zo hectische tijd. Daarbij is er gelegenheid een kaarsje te ontsteken voor een situatie in de wereld of iemand die men in gedachte heeft. Voorganger is ds. T. Moll en het Oecumenisch Kleinkoor Sassenheim verleent medewerking. De Taizédienst is geschik voor jong en oud, en van alle kerkelijke gezindten.

Familierelaties in de Bijbel

Voorhout n Dr. Ad van Nieuwpoort spreekt op maandag 5 februari over Abraham in de serie lezingen met het thema 'Familierelaties in de Bijbel'. De Bijbel is het grote boek van de Uittocht. Die Uittocht begint bij Abraham die de vader van alle gelovigen wordt genoemd. Zijn gang uit Oer is de verbeelding van het loslaten van het verleden. Zijn gang met zijn zoon Izaak is de verbeelding van het loslaten van de toekomst. De lezing is in De Verdieping (Aletta Jacobslaan 1, ingang aan de achterzijde) en duurt van 20.00 tot 22.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. De entree bedraagt 5 euro.

Kijkje in de zorgserre

Sassenheim n Eind vorig jaar werd in de Hyacintenstraat 7 de Zorgserre door wethouder Arno van Kempen 'geopend'. De woning fungeert het komende jaar als modelwoning om inwoners van Teylingen en omgeving kennis te laten maken met het concept. Om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen om de Zorgserre met eigen ogen te aanschouwen, is er een open huis op zaterdag 3 februari van 10.00 tot 15.00 uur. In samenwerking met Welzijn Teylingen wordt de woning ook ingezet als 'Buurt OntmoetingsPlek' en zal er het project Dement Talent uitgevoerd worden.

Coördinator statushouders stopt

Teylingen n Ineke van Winden, coördinator integratie statushouders, stopt per 31 januari met haar functie. Het project loopt dan, na anderhalf jaar, af.

Van Winden werd halverwege 2016 door de gemeente aangesteld als coördinator vanwege de grote instroom van vluchtelingen naar Nederland. Ook Teylingen kreeg als taakstelling van het Rijk mee om statushouders op te vangen en te huisvesten. Van Windens taak was om te zorgen voor verbinding tussen instanties en vrijwilligers in Teylingen , die zich bezighouden met statushouders. In samenwerking met De Teylinger werd Nieuwe Gezichten, een interviewserie over statushouders en vrijwilligers, gepubliceerd.

Minikids bij Adest Musica

Sassenheim n De Minikids van Adest Musica is een nieuw onderdeel van de jongerenafdeling van Drum- en Showband Adest Musica. Het is vanaf nu mogelijk om op vijfjarige leeftijd bij de Sassenheimse muziekvereniging muziek te komen maken. Vanaf 3 februari kunnen kinderen van 5 tot 7 jaar aan de slag om hun muzikale gevoel te ontwikkelen. Onder leiding van gediplomeerd docent Saskia Merbis gaan de kinderen tijdens het programma op verschillende manieren met muziek maken en met verschillende muziekinstrumenten in aanraking komen. Bij aanvang zullen de lessen één keer in de twee weken plaatsvinden op de zaterdagochtend tussen 10.00 uur en 11.00 uur in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a). De lessen worden gegeven in kleine groepen van tien kinderen. Aanmelding via minikids@adestmusica.nl of kijk op www.adestmusica.nl.

'Kent u ze nog, de Sassemers'

Sassenheim n Tijdens de inloop van de Stichting Oud Sassenheim (SOS), op donderdag 1 februari om 10.30 uur, wordt de allereerst aflevering van de dia-presentatie'Kent u ze nog, de Sassemers' vertoond.

In 2006 maakte Ton van der Wiel de eerste aflevering. Tot zijn overlijden in 2013 heeft hij elk jaar een presentatie verzorgd. Zijn broer Frans heeft het werk voortgezet. Inmiddels zijn er 12 afleveringen gemaakt. In 'Kent u ze nog, de Sassemers' worden beelden getoond van oud Sassenheim en van bekende en minder bekende Sassemers. Frans van der Wiel voorziet de beelden van commentaar. Tijdens de inloop kan ook de expositie 'Basisscholen van Sassenheim" worden bezocht in de Dreefzaal. Zoals gebruikelijk ligt er in de Kaagzaal weer veel documentatiemateriaal. De inloop is in het nieuwe onderkomen van de SOS, De Coy, aan de Kagerdreef 72.

Vooral de tijger niet wakker maken tijdens Voorleesdagen

Brigitte Kerkhoven leest voor tijdens het Voorleesontbijt in Warmond. | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

Warmond n In het hele land werden peuters tot en met 6 jaar de afgelopen week weer op een speelse manier betrokken bij het voorlezen. Voorlezen is de basis voor latere kennis van de Nederlandse woordenschat. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Het is tevens voor de ouders een stimulans om later zelf ook regelmatig een boek ter hand te nemen.

Door Piet van Kampen

Het was dit jaar voor de vijftiende keer dat de Nationale Voorleesdagen werden georganiseerd. Ook in de bibliotheek in Warmond, onderdeel van Bibliotheek Bollenstreek, werd deze traditie voort gezet. Bibliothecaris Brigitte Kerkhoven nam evenzovele keren het winnende kinderboek ter hand om de aandachtige luisterraatjes aan zich te binden. Het boek 'Ssst de tijger slaapt' geschreven door Britta Teckentrup en rijk voorzien van illustraties, kwam dit jaar als het beste kinderboek uit de bus. Kerkhoven: "Ik doe het al voor de vijftiende keer en het is zo leuk om te doen", vertelt zij op een enthousiaste manier. Enthousiasme dat zij ook op een interactieve wijze op de peuters weet over te brengen. Tussentijds werd er ook even het bekende slaapliedje 'Slaap, kindje slaap' zachtjes mee gezongen. Veronderstel dat de tijger wakker zou worden zeg.

Tijgercake

Tijdens het voorlezen was er even een korte 'snoeppauze' toen de aanwezige kinderen op een plakje tijgercake werden getrakteerd. Dat was dus tussen het verhaal door even smullen van een lekkernij hetgeen er natuurlijk vanzelfsprekend in ging als koek. Na het voorlezen van het bij de peuters aansprekende verhaaltje werden zij achteraf nog even verwend met een lekker ontbijt. Voor de ouders moeten de Nationale Voorleesdagen ook een stimulans vormen om thuis regelmatig voor te lezen en hun kroost op deze manier te enthousiasmeren om door vaak te lezen hun kennis te verrijken. Het boek 'Ssst de tijger slaapt' is vanaf heden ook in de bibliotheek aanwezig.

Voorstellingen

Marnick Theater speelt Altijd feest met tijger! op woensdag 31 januari van 16.00 tot 16.45 uur in bibliotheek in Warmond (Herenweg 80). Op zaterdag 3 februari is de voorstelling van 11.00 tot 11.30 uur te zien in Voorhout (Herenstraat 48). Op vrijdag 2 februari is er poppenkast voor peuters, van 10.30 tot 11.00 uur in Sassenheim (Kerklaan 42).

I love NWH

Ik deed vrijdag mee aan het Tonneprossen, georganiseerd door de Noordwijkerhoutse carnavalsvereniging de Kaninefaaten. Zeven deelnemers namen plaats in een regenton en probeerden op een humorvolle manier het publiek te vermaken.

Gezien de aanstaande fusie met Noordwijk had ik me opgegeven. Vooraf was ik retezenuwachtig. Ik had me opgegeven als Adrianus van Noortwijck. Zou het publiek me wel gastvrij ontvangen of kon ik rotte eieren verwachten? Stom van mij, want Noordwijkerhouters zijn altijd gastvrij. Om een lang verhaal kort te vertellen: ik heb gewonnen en kreeg een knoeperd van een beker. Waar ik me over verbaasd heb, zijn de reacties achteraf. Het vond plaats in café Van der Geest en daar kreeg ik al veel felicitaties, zaterdag en zondag stroomden digitaal nog meer reacties binnen. Het was een Tonnepros, maar stiekem was het mijn ode aan Noordwijkerhout. In 2003 heette mijn omroep nog Noordwijk Radio. Noordwijkerhout kwam er bij en er moest een nieuwe naam worden gevonden. Dat deden we door middel van een prijsvraag. In een volle zaal werd gekozen voor NENSE, een afkorting voor Noordwijk En Noordwijkerhout Samen Een. Er waren ook Noordwijkerhouters aanwezig en die vonden Samen Een net iets te ver gaan en de E sneuvelde, het werd NENS. Toen was al duidelijk dat Noordwijkhouters en Noordwijkers een bijzondere relatie hebben. Ik leerde vanaf 2003 Noordwijkerhout kennen. Ik leerde dat je carnaval in Kokkerhout niet moet beoordelen als polonaise met een slok op, maar een bijzonder en warm volksfeest. Nu zijn we Bo, maar nog steeds is Noordwijkerhout van de vijf gemeenten het dorp, waar gezien het inwonersaantal, de meeste evenementen worden georganiseerd. Een van onze meest actieve vrijwilligers is Noordwijkerhouter Floor Vink. Van de week maakte ik mee hoe het in Noordwijkerhout gaat. Wij hebben voor het corso twee auto's nodig. Onze eigen auto is zo oud dat hij de laatste corso-editie niet verder kwam dan Voorhout en voor een project met leerlingen van het Fioretti Hillegom hebben we een tweede auto nodig. Floor en ik waren toevallig bij autobedrijf Kleverlaan in Noordwijkerhout. Floor vroeg om twee auto's en wat was de reactie: tuurlijk en het was geregeld. Mijn pros was gericht op de fusie en moraal van het verhaal: Noordwijk gaat Noordwijkerhout niet redden, maar de warmte en nuchterheid van Noordwijkerhout gaan Noordwijk goed doen. De mooiste reactie die ik dan ook na mijn winnende pros kreeg: je bent een Noordwijker met een Kokkerhouts hart. Leve Noordwijkerhout!

Ard Zandbergen

Hoofdredacteur Bo

ard@bollenstreekomroep.nl

'Diep geschokt door overlijden Van der Zon'

Teylingen n Leo van der Zon was voor de VVD achtenhalf jaar wethouder in Teylingen, waar hij na onenigheid met zijn eigen fractie in 2014 zelf opstapte. Namens de VVD reageert fractievoorzitter Marlies Volten op het plotselinge overlijden van Van der Zon.

"Diep geschokt ontvingen wij maandagochtend het bericht over het overlijden van Leo van der Zon. Wat een verdrietig nieuws. Leo was altijd druk met een verscheidenheid aan werkzaamheden, heeft afgelopen zomer een mooie reis gemaakt door de Verenigde Staten en zou binnenkort een groot feest vieren voor zijn zestigste verjaardag.

We zijn Leo enorm dankbaar voor zijn grote inzet voor de lokale VVD. Van 1990 tot 2002 was hij raadslid en fractievoorzitter voor de VVD in Voorhout. Direct na het ontstaan van Teylingen in 2006, werd Leo wethouder van financiën en ruimtelijke ordening voor de VVD, dit is hij gebleven tot 2014.

Leo heeft zich ingezet voor het op de kaart zetten van de (nieuwe) gemeente en het succesvol leiden van de herindeling. Leo was een echte Bollenstreker en is van grote betekenis geweest voor de bestuurlijke samenwerking in de streek. We hebben Leo leren kennen als een energiek en daadkrachtig bestuurder met veel plezier in zijn werk. Een echte strateeg met het hart op de goede plaats. In de fractie kenden we hem als standvastig 'debater' met groot gevoel voor humor en enorm veel dossier kennis.

Wij wensen zijn dochter, andere familie en vrienden veel sterkte met dit grote verlies."

Stek wil vanaf 2022 extra woningen bouwen

Het appartementencomplex van Stek in Hooghkamer. | Foto: archief Foto: pr.

regio n Betaalbaarheid en beschikbaarheid van de woningen zijn de speerpunten in het nieuwe vierjarig beleidsplan van woningcorporatie Stek.

Door Arie in 't Veld

Uit diverse gesprekken heeft Stek, dat woningen heeft in Lisse, Warmond en Voorhout, de conclusie getrokken dat belanghebbenden de betaalbaarheid van de woningen het belangrijkste vinden. Daarnaast wordt verwacht dat de vraag naar woningen met een lage huur toeneemt. De tweede prioriteit is de beschikbaarheid van de woningen. De woningvoorraad met lage huren dreigt te slinken en dat moet worden voorkomen, zoals in het bedrijfsplan staat.

In het nieuwe plan wordt gesteld dat door ruim vierhonderd woningen meer te bouwen dan gepland, er door Stek in belangrijke mate toe wordt bijgedragen aan de beschikbaarheid van sociale huurwoningen. "80 procent van onze sociale woningen (ongeveer 4.700) heeft een huurprijs onder de 640 euro, waarvan 75 procent (ongeveer 3.500) goedkoper zal zijn dan 597 euro." De corporatie wil vanaf 2022 ook jaarlijks honderd nieuwe woningen in gebruik nemen en extra investeren in lagere woonlasten, zoals Nul Op de Meter-woningen. Daarnaast wil Stek extra investeren in zonnepanelen, maximaal twintig woningen verkopen uit de niet-sociale sector en bij woningverbetering extra aandacht voor duurzaamheid. "Duidelijk is ook dat we heel goed op de kosten moeten letten. Wat goedkoper kan moet ook goedkoper. Uiteindelijk is er maar één doel en dat is meerwaarde leveren aan de huurders en woningzoekenden die niet zelfstandig goede en betaalbare woonruimte kunnen vinden. Als zij aangeven dat we het goed doen, dan hebben wij het ondernemingsplan Focus op de Kern juist uitgevoerd."

'We kunnen dit niet bevatten'

Regio n "Nog mooier en magnifieker dan andere jaren." Met die woorden kondigde Leo van der Zon als voorzitter van het Bloemencorso ieder jaar de mooiste parade van de Bollenstreek aan. Het bestuur van de Stichting Bloemencorso laat in een reactie weten diep bedroefd te zijn door het plotselinge overlijden van zijn bevlogen voorzitter. "Wij kunnen dit niet bevatten, zo plotseling, zo onverwacht. Een malaria-aanval is hem fataal geworden. We kennen allemaal de prachtige foto's van zijn reis naar Oeganda waar hij voor zijn werk naar toe was. Helaas is de malariamug hem daar op zijn weg tegengekomen met deze ongelofelijke gevolgen," schrijft het bestuur van het Bloemencorso in een reactie. " [...]Leo was volop actief met het werven van praalwagens en andere corsodeelnemers en de vele andere corsoprojecten. Typerend zijn de vele inspanningen die hij leverde in het kader van vernieuwing in het corso en het verder uitrollen van een duurzame samenwerking met de corsogemeenten." Uit de afsluitende reactie van het bestuur valt op te maken dat het corso, dat op zaterdag 21 april gepland staat, doorgaat. "In zijn gedachte zullen wij dit jaar een Bloemencorso laten rijden, dat zoals hij ieder jaar zei: "nog mooier en magnifieker is dan andere jaren"."

Autisme: wanneer vertel je het wel, én wanneer niet?

De ontmoetingsgroep Autisme is sinds vorig jaar actief in de Bollenstreek. Er zijn vijf bijeenkomsten per jaar, waar het vooral draait om herkenning en begrip. Op donderdagavond 22 februari is de eerste bijeenkomst in Sassenheim.

Johan Nouws, Leny Noteboom en Talitha Kaptein organiseren in februari de eerste van de reeks bijeenkomsten over autisme. | Foto: MV

"Als je tegen mensen vertelt dat je autisme hebt, denken veel mensen meteen aan Rain Man. Die kan geen contact aan, is heel goed in rekenen en cijfers. Maar dat is een verkeerd beeld." Aan het woord is Johan Nouws, medewerker van stichting MEE en ook vader van een zoon van 27 jaar met autisme.

Rain Man, gespeeld door acteur Dustin Hoffman in de gelijknamige film uit 1988, is een voorbeeld van iemand met het savantsyndroom: iemand met een bijzonder talent. "Dat is niet bij iedereen met autisme. Ook het beeld dat iemand met autisme geen sociale contacten aan kan gaan, klopt niet. Mensen met autisme verschillen net zoveel van elkaar als dat andere mensen van elkaar verschillen. Met deze avonden hopen we op meer begrip en een duidelijker beeld." Zowel in privé- als werksituaties ziet Nouws dat het niet altijd meevalt. "Ik merk heel vaak hoe naar het is voor mensen met autisme als ze niet begrepen worden. Als je een diagnose hebt, volgen nieuwe vragen: wanneer vertel je het, en aan wie vertel je het en hoe vertel je het?"

'Mensen met autisme zijn geen Rain Man'

Grote vraag

Het is meteen het thema van de eerste bijeenkomst van dit jaar van de Autisme Ontmoetingsgroep. De groep werd vorig jaar opgestart op initiatief van Nouwes en Leny Noteboom, mantelzorgcoördinator bij Welzijn Teylingen. Zij heeft vanuit haar functie regelmatig contact met ouders. In Noordwijkerhout wordt al langere tijd een keer per jaar een avond over autisme georganiseerd, waar belangstellenden uit de hele regio welkom zijn. Cliënten van Nouws hebben daar als spreker aan meegewerkt. Noteboom: "Daar kwam naar voren dat er ook vraag was naar zo'n avond in Teylingen. Toen we dat de eerste keer organiseerde in het Trefpunt in Warmond, kwamen daar 80 mensen op af. Dat was veel meer waar we op gerekend hadden. Voor ons was het duidelijk: hier is behoefte aan".

Ouders en kinderen

Het is aanleiding om nog actiever te kijken naar het aanbod. In contact met Talitha Kaptein, vice-voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Autisme regio Zuid-Holland, werden vorig jaar vijf informatieavonden opgezet. Kaptein is zelf ouder van een zoon (17) met autisme. "Ouders voelen zich in het begin vaak machteloos. Ze merken dat er wat met hun kind is, maar wat? Bij mijn jongste zoon hadden we bijvoorbeeld dat hij als baby alleen wilde drinken als we in hetzelfde hoekje van de bank zaten. Hetzelfde kussen moest er ook altijd onder. Wij konden niet – wat andere ouders vaak doen- even met de baby wandelen en dan op een terras de fles geven. Dan wilde hij niet drinken."

De eerste maanden of jaren voelen vaak als een eenzame strijd. "Je vindt nergens herkenning. We konden bijvoorbeeld niet naar verjaardagen met ons kind. Daar waren zoveel prikkels door spanning en onverwachte momenten. Hij was altijd aan het huilen of heel erg agressief. Het was voor hem de enige manier om te laten weten dat hij het echt niet prettig vond. Daardoor kreeg je als ouders geen begrip van de omgeving. Je denkt dan zelf ook: wat doen we fout? We zijn daardoor ook vrienden kwijtgeraakt, want ze vonden echt dat wij onze kinderen niet konden opvoeden."

Voor ouders zijn de bijeenkomsten dan ook een rustpunt. "Er is vooral heel veel herkenning en daardoor meer begrip voor elkaar. Je hoeft niet uit te leggen hoeveel impact het heeft op jouw leven en jouw gezin." Ook zijn de verhalen wellicht herkenbaar voor ouders. Noteboom: "Ik spreek wel eens mensen die na afloop van een avond zeggen: ik twijfelde eerst of mijn kind autisme heeft, maar na deze bijeenkomst weet ik het zeker".

Autisme bij volwassenen

Autisme komt niet alleen bij kinderen voor. Ook bij volwassenen is het net zo goed mogelijk. Juist ook voor hen zijn de vijf bijeenkomsten. Soms weten volwassenen niet wat er precies aan de hand is, al hebben ze wel een vermoeden. "Mensen hebben soms jarenlang moeite om zichzelf te begrijpen. Dan kan zo'n avond heel waardevol zijn," zegt Nouws. "Vaak gaan ze met veel herkenning weer weg bij een bijeenkomst. Van daaruit kunnen ze ervoor kiezen om bijvoorbeeld begeleiding in te schakelen. Inzicht zorgt vaak voor meer rust. Bij MEE verzorgen we dat soort trajecten. Zo begeleid ik een man met autisme. Hij en zijn vrouw gingen samen met een ander stel op vakantie. Ze besluiten tijdens een van die vakantiedagen vooraf dat ze naar het zwembad en naar een kasteel gaan. Bij het zwembad is het erg gezellig en het wordt later en later. De man vraagt op een geven moment bozig: Hoe zit dat nou, want we zouden toch naar het kasteel? De anderen reageren daar verbaasd op, want waarom is hun echtgenoot en reisgenoot zo boos? Dat kasteel staat er morgen toch ook nog?

Dit is zo'n typische situatie waarin de onduidelijkheid hem overvalt. En dat wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd door de omgeving. Het wordt als boosheid gezien en de omgeving schrikt daarvan. Daardoor voelt mijn cliënt zich weer vervelend. Dan helpt het als je het bij jezelf herkent en jouw partner weet dat je van dit soort situaties gespannen kan raken. Dan kan hij zeggen: we zitten hier zo gezellig, maar we zouden naar het kasteel gaan. Wat gaan we doen? Hij krijgt dat soort handvatten mee, die het leven voor hem makkelijker maken."

Met autisme heb je levenslang te maken, zegt Kaptein. "In elke levensfase loop je weer tegen andere obstakels aan. Wat vertel je bij je eerste baan? Laat je je werkgever wel of niet weten dat je autisme hebt? En als je met pensioen gaat? Dan valt de structuur weg. Hoe ga je daar mee om?". Ook partners zijn van harte welkom om meer kennis op te doen.

Vijf bijeenkomsten

Op donderdagavond 22 februari is van 20.00 tot 22.00 uur de bijeenkomst 'Na de diagnose autisme, wat vertel je wel, en wanneer vertel je het niet?' in de Tuinzaal van de Bernardus (Hoofdstraat 82). De inloop is vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis, vooraf aanmelden -vanwege de ruimte- wel verplicht. Dat kan via: info@welzijnteylingen.nl of door te bellen naar 0252-231805.

De andere bijeenkomsten in de Bollenstreek, zijn in Noordwijkerhout (12 april, Autisme binnen het gezin), Hillegom (21 juni, Autisme door het jaar heen), Noordwijk (13 september, Wonen en werken) en in Lisse (11 oktober, Wet en regelgeving rond autisme).

Begrip

De leden van de werkgroep benadrukken dat inwoners uit alle gemeenten bij alle bijeenkomsten welkom zijn, besluit Noteboom. "Belangstellenden uit Teylingen mogen bijvoorbeeld net zo goed naar de informatieavonden in Lisse en Noordwijk en vice versa." Ook andere geïnteresseerden, zoals zorgprofessionals, ISD-medewerkers en familieleden, mogen aanschuiven. "Er zijn ook wel eens opa's en oma's komen luisteren. Na afloop gaan zij weer met nieuwe kennis naar huis. Vroeger was de informatievoorziening meer naar binnen gericht, maar nu is het veel breder. We doen het vooral voor meer begrip voor mensen met autisme. Ze zijn geen Rain Man."

Schilderkunst, pianomuziek en sneldichten bij vierde Rondje Kunst

Voorhout n Kunst(t)huis Voorhout heeft een nieuwe naam: Rondje Kunst. Die past beter bij het evenement, vindt de organisatie. De vierde editie is op zondagmiddag 11 maart. Dan is er rondom beide kerken en in de Herenstraat weer genoeg kunst en cultuur te zien en te beleven.

Ties van Kesteren met de jury- en publieksprijs. | Foto's: pr.

Kunst(t)huis, de naam die het evenement de eerste drie jaar heeft gedragen, past niet meer, vindt de organiserende Rotaryclub Voorhout. "De kunst wordt vaak niet thuis vertoond, maar wel in openbare gelegenheden," zeggen ze. De oude naam mag dan vervangen zijn, de rest van de opzet is niet veranderd. De doelstelling is de kunst in brede zin in Voorhout een podium te geven, waarop bekende en nog onbekende kunstenaars zich kunnen presenteren. Rondje Kunst Voorhout is daarin een mooi voorbeeld van culturele samenwerking binnen Teylingen.

Glaskunst en keramiek

Zo'n twintig kunstenaars, eigenaren van de locaties en vrijwilligers van de Rotaryclub zijn betrokken bij het Rondje Kunst. Bezoekers kunnen kiezen uit een twintig tal evenementen: schilderkunst, keramiek, glaskunst, geometrische kunstwerken, tekeningen van inmiddels verdwenen boerderijen, huizen en gebouwen uit oud Voorhout en pianomuziek.

In de protestante kerk klinkt orgelmuziek afgewisseld met zang, in de katholieke kerk is ook orgelmuziek. In de bibliotheek is een passend programma georganiseerd en in de katholieke kerk nodigt een sneldichter de bezoekers uit om met andere bezoekers bij te dragen aan één gedicht. De Mexicano's zullen daarbij de stemming nog meer verhogen op het pleintje bij de bibliotheek en Herenstraat 52-54. In het Boerhaavehuis is weer een optreden van een topartiest.

Toegangskaarten

Op zondag 11 maart vanaf 13.00 uur start de verkoop van de entreebewijzen. Voor 5 euro krijgen bezoekers een toegangsbandje en een programmaboekje. De verkoop is bij CHeers! (Herenstraat 106). Kinderen tot 16 jaar hebben, onder begeleiding van ouderen, gratis toegang. De opening wordt om 13.30 uur verricht door Gaby de Lijster, voorzitter van Rotaryclub Voorhout. De deelnemers sluiten Rondje Kunst af rond 17.00 uur.

De opbrengst van het evenement komt ten goede aan de plaatselijke culturele instellingen. Vorig jaar trok de kunstmiddag 300 betalende bezoekers en veel jeugd.

Debutant Ties van Kesteren verovert harten bij Kuipzwammen

Ties van Kesteren gaat met twee prijzen naar huis. | Foto's: pr. Foto: Marieke Voorn

Voorhout n Het werd een dubbelslag voor debutant Ties van Kesteren tijdens het Kuipzwammen van Carnavalsvereniging de Bokken.

Als Romeinse strijder betrad Van Kesteren op zaterdag 27 januari de overvolle arena van de KTS. Binnen een kwartier had hij de harten van Voorhout veroverd met zijn scherpe humor, zijn mimiek en een prachtig opgebouwde afwisselende zwam. Als debutant stond Van Kesteren aan het eind van de avond met armen vol bekers en bloemen op het podium. Het publiek gunde hem de 'Ferry Knop prijs' – de publieksprijs – en ook de drie koppige jury kende hem de prijs voor de beste Zwammer van 2018 toe.

Foto: Marieke Voorn

Zes zwammers zorgde voor een heerlijke avond waarin Voorhout eens goed op de hak werd genomen. Hierbij kwamen de leegstand, de rotonde en kringlopend Voorhout natuurlijk vaak voor. Opvallend was het optreden van Jan Regeer die zijn persoonlijk leed van afgelopen jaar als rode draad door zijn hilarisch zwam liet lopen.

Grote Bok 2018

Hans van Duin werd in de pauze gepresenteerd als 'Grote Bok 2018' vanwege het vele vrijwilligerswerk dat hij voor voetbalvereniging Foreholte vandaag de dag nog doet en al het werk in het verleden voor de carnavalsvereniging in Voorhout. Als Grote Bok staat Van Duin (foto onder) aan de zijde van Prins Ron en Prinses Sandy bij alle activiteiten en feesten van de Bokken. Die starten al op zaterdag 3 februari met een bezoek aan de BNS. Op vrijdag 9 februari gaat het carnaval officieel van start. Dan overhandigt burgemeester Carla Breuer de sleutel van Voorhout aan het prinsenpaar. In Boerhaave kan iedereen deze traditionele start van de carnaval meemaken.

Voor Ties van Kesteren kan de carnaval al niet meer stuk. Met een glimlach van oor tot oor en overstelpt met complimenten verliet hij diep in de nacht het 'strijdveld' van de zwammers.

n De Regenboog krijgt les over plastic soep

Foto: pr.

Voorhout n Beide locaties van basisschool De Regenboog stonden vorige week een dag in het teken van de Plastic Soep. Vrijwilligers van de organisatie 'Let's Do It Kids' kwamen langs op school en verzorgden een leuke en leerzame ochtend over het belang van het opruimen van zwerfafval. Want afval op de stoep wordt uiteindelijk plastic soep, met grote gevolgen voor het milieu.

De kinderen van groep 1, 2, en 3 werden verrast met een theatervoorstelling in het speellokaal. Kabouter Zibbedeus en zijn vrouw Zonnelie houden van een opgeruimd bos. Afval neergooien, daar houden ze niet van. Door de voorstelling leerden de kinderen waarom kabouters, en ook dieren, niet van afval in het bos houden. Leerlingen vanaf groep 4 kregen een VANG-les: Van Afval Naar Grondstof. Door afval te scheiden en in te leveren kun je ervoor zorgen dat afval weer nieuwe grondstoffen oplevert. Op straat gooien van je blikje fris kan dus echt niet. Tijdens een tweede gastles werd uitgelegd hoe 'plastic soep' ontstaat en wat de gevolgen zijn voor het milieu.

Na deze uitgebreide introductie gingen de kinderen in de wijk rondom de school op afval expeditie. Na een half uurtje afval verzamelen hadden de kinderen een groot aantal zakken met zwerfafval gevuld. Let's Do It Kids is onderdeel van de international organisatie Let's Do It. Vrijwilligers van deze organisatie hebben tot nu toe al ruim 10.000 kinderen bereikt met de boodschap voor een schonere wereld.

JoJo dichter bij Appeltje van Oranje

Sassenheim n De JoJo van Stichting Repair Cafe Teylingen heeft zich geplaatst voor de finale van de Appeltjes van Oranje. De prijs van het Oranje Fonds is dé prijs voor initiatieven die zorgen dat mensen meedoen in onze samenleving. De JoJo is gevestigd aan het Hortusplein is een initiatief van Stan van Gemert en Lisa de Blok (op de foto in de middelste rij in het midden). De jury sprak de waardering uit voor het feit dat de JoJo letterlijk met niks is opgestart. Ook benadrukte ze hoe bijzonder het is dat bij het lokale project zoveel doelgroepen betrokken zijn. In mei worden de prijzen uitgereikt. | Foto: pr./Oranje Fonds – Bart Homburg

Lampionnen in fakkeloptocht

Foto: pr.

Warmond n De peuters van peuterschool De Woezel liepen zaterdag 20 januari mee in de fakkeloptocht, die door de Vereniging Warmondse Feesten (VWF) was georganiseerd. De twee weken voorafgaand hadden de kinderen met de pedagogisch medewerkers zelf lampionnen gemaakt. Ondanks het slechte weer werd het een geslaagde avond. Bij aankomst bij de sporthallen klonk er al muziek uit de auto die voor de stoet uitreed. De ouders kregen prachtige fakkels. Nadat deze werden aangestoken liepen de kinderen met ouders een stukje door Warmond, met als afsluiting warme chocolademelk op het pleintje bij de Pomp.

Cheque van de Achtbaan

Foto: pr.

Voorhout n Zoals elk jaar zetten de leerlingen van basisschool de Achtbaan zich in om in de maand december geld bij elkaar te vergaren voor een goed doel. Door het organiseren van workshops in de school, het ophalen van lege flessen, lootjesverkoop voor een loterij en een kerstmarkt hebben de leerlingen van de locatie Beukenrode, Distelweg en Cluster een totaalbedrag van 1.743,00 euro kunnen overhandigen aan Sanne Immerzeel (links op de foto) van Stichting voor het Kind.

Naar huis met een bloemetje

Foto: pr.

Warmond n Dertien deelnemers van de Zonnebloem hebben op dinsdag 24 januari een fraai bloemstukje gemaakt. Onder de bezielende leiding van Rika Rutting staken de dames hun bloemen en takjes in de oasis. Vrijwilligers van de Zonnebloem hielpen zo nodig met het knippen en snijden om de takjes op de juiste maat te krijgen. Natuurlijk ontbrak het koekje niet bij het kopje koffie of thee. Alle deelnemers namen aan het eind van de middag hun eigen bloemstukje mee naar huis.

week in beeld

Nationaal kampioen op natuurijs

Lisa van der Geest wordt Nederlands kampioen op de Weissensee. | Foto: pr./schaatspeloton.nl Foto: pr./schaatspeloton.nl

n Patricia Koot wint NK, Iris Greefhorst districtkampioen

Warmond n Lisa van der Geest kan weer een overwinning op de Weissensee op haar erelijst bijschrijven. Na winst bij de Aart Koopmans Memorial (2016) en in de Alternatieve Elfstedentocht (2017), werd ze op zaterdag 27 januari Nederlands kampioen op natuurijs.

| Foto: pr./www.nBits.nl Foto: pr./www.nBits.nl

De wedstrijd op het Oostenrijkse ijs eindigde na 80 kilometer in een sprint, die Van der Geest won voor Clarissa van Maaren en Aggie Walsma.

In de eerste ronden kreeg de ploeg van Van der Geest (lid van de Warmondse IJsclub (WIJC)), met daarin Iris van der Stelt en Merel Bosma, geen kans om weg te komen. Bosma haalde nog een keer Carien Kleibeuker terug en toen werd de eindsprint al ingezet. Bosma eindigde als zesde en Iris van der Stelt (WIJC) werd dertiende. Loesanne van der Geest (WIJC) werd 55ste en de Voorhoutse Denise van der Hulst finishte op plek 46. Vandaag, woensdag 31 januari, staat de Alternatieve Elfstedentocht op het programma, gevolgd op zaterdag 3 februari door de Aart Koopmans Memorial.

Kampioenen

Zaterdag 27 januari begon vroeg in de ochtend met het district-kampioenschap voor benjamins in Leiden. Acht jonge leden van de WIJC kwamen er aan de start en na afloop stond Iris Greefhorst (WIJC) op de hoogste trede. Zij is de benjamin-districtskampioene seizoen 2017-2018.

In Groningen startten de WIJC-ers Patricia Koot (foto onder) en Rens Vergeer op het Athleteshop Nederlands Pupillen Toernooi, het officieuze NK voor pupillen. Patricia Koot finishte op zowel de 500 (43.28) als op de 1000 meter (1.28.14) in de snelste tijd en won daarmee de titel bij de pupillen A. De tijd op de 1000 meter was ook goed voor een nieuw WIJC-clubrecord. Vergeer verbeterde op de 700 meter het tien jaar oude WIJC-clubrecord dat op naam stond van Kees Heemskerk. Hij eindigde bij de B-pupillen als tiende. Ward Dielissen van schaatsclub Sassenheim-Kagermeer, reed met persoonlijk records op zowel de 500 meter (43.25) als de 1000 meter (1.28.92) naar de eerste plaats bij de jongens pupillenA.

Avery Heemskerk (WIJC) zette op zondag 28 januari de mooie lijn door met haar winst van de baancompetitie junioren C in de Haag. Over vijf wedstrijden, met elke keer verschillende afstanden, vergaarde zij bijna 100 punten meer dan de nummer twee Marlou van Winden uit Lansingerland. | Foto onder: pr./www.nBits.nl.

Foreholte pakt eerst punt na winterstop

Voorhout n Eindelijk viel het muntje een keer gunstig voor Foreholte. In de 'dying seconds' kwam de ploeg van IJzendoorn verdiend toch nog langszij bij tegenstander TAC'90.

Naar de hervatting van de competitie was reikhalzend uitgekeken in Voorhout. Dat het halen van een resultaat tegen de ploeg uit Den Haag Moerwijk-West geen eenvoudige opgave zou zijn, was van te voren meer dan duidelijk. Beide ploegen begonnen uiterst aftastend in de beginfase. Na een kwartier nam TAC'90 het heft in handen en Foreholte moest alle zeilen bijzetten om de nul te handhaven. Al snel moest Jelle Geerlings invallen voor de geblesseerde Christian Guijt. Nadat spits Wouter Nolles nog eenmaal hard op doelman Giovanni Spaan had geschoten, kreeg Sten Admiraal de mooiste kans, maar zijn poging verdween toch naast het TAC-doel terwijl keeper Spaan uit positie was gespeeld. Tussendoor waren er echter voldoende kansen voor TAC'90 geweest om de score te openen. Bij rust stond de 0-0 nog op het scorebord.

Direct na rust draaide TAC'90 de duimschroeven aan bij de tegenstander. Foreholte moest terug, daar waar zij juist dachten om met de wind in de rug het initiatief in de wedstrijd te kunnen nemen. In de 55e minuut dacht middenvelder Bas Jongbloed dat scheidsrechter Mank wel zou fluiten voor een overtreding. TAC'90 voetbalde dankbaar door en Jeffrey Ramkisoen plaatste de bal ongehinderd langs de kansloze Matthijs Guijt (0-1). Alle Voorhoutse inspanning leek verloren, maar korte tijd later was het toch Jelle Geerlings die voor de TAC-defensie met het hoofd de stand weer gelijk trok (1-1).

Arroyo succesvol

TAC'90 wisselde basisspelers Rafik El Ousrouti en Saad Rahmoune in de wedstrijd, tot grote ergernis van de gewisselde Marc Engelhardt. Toch leken de Voorhouters op weg naar de overwinning, maar Bas Jongbloed plaatste de bal niet alleen over keeper Spaan, maar tevens over het TAC-doel. Invaller en topscoorder Rafik El Ousrouti liet aan de andere kant zien dat een en ander net iets subtieler moest en Foreholte stond opnieuw op achterstand (1-2). In een alles of niets reactie bracht IJzendoorn spits Toni Arroyo naast Wouter Nolles. Nadat TAC'90 verschillende malen had verzuimd om de wedstrijd te beslissen, was het juist Arroyo die op aangeven van Sten Admiraal de gelijkmaker via zijn hoofd achter keeper Spaan plaatste (2-2). Onmiddellijk na de aftrap floot scheidsrechter Mank voor het einde.

Foreholte verliest na zwakke tweede helft

Voorhout n Foreholte startte goed in Geleen tegen nummer vier V&L. De voorsprong bij rust kon echter niet worden vastgehouden en dus moesten de handbalsters zonder punten terug naar Voorhout.

Foreholte wordt geteisterd door blessures, maar gelukkig is keeper Mayra de Boer in vorm. Zij stopte over de gehele wedstrijd 23 schoten. Het eerste gedeelte van de eerste helft was voor V&L. Foreholte kwam halverwege echter door hard werken op gelijke hoogte. Tot aan de rust kon Foreholte het tempo goed bijbenen en wist zelfs met een 11-14 voorsprong te gaan rusten. In de tweede helft werd het allemaal minder en moest Foreholte al een paar keer aan de noodrem trekken. Langzaam ging het kaarsje uit. De stand was toen nog 20-21, maar de foutieve passes, schoten op de paal en gebrek aan creativiteit in de aanval beïnvloedde de stand. Conditioneel zou het allemaal beter moeten om in de eredivisie te kunnen overleven. Van 20-21 werd het 25-22 en via 29-22 stond uiteindelijk 31-24 op het scorebord. Op zaterdag 3 februari om 20.45 uur start de wedstrijd tegen Venlo in sporthal De Tulp.

Laatste kans: nomineren voor Sportprijzen

Teylingen n Jaarlijks belonen de gemeente Teylingen en de Stichting Sport Promotie Teylingen de sporthelden uit Voorhout, Warmond en Sassenheim met de Sportprijzen Teylingen. Tot en met 1 februari kunnen sporters aangemeld worden.

De jaarlijkse sportprijs gaat naar de beste sportman, sportvrouw of sportploeg. Daarnaast wordt ook de Talentenprijs uitgereikt. De Talentenprijs is voor de beste sporter, sportster of sportploeg tot 18 jaar.

Criteria

Voor deelname aan de sportprijzen zijn criteria opgesteld. Voor de prijzen kunnen in principe de volgende personen in aanmerking komen:

- Een sporter of sportster uit de gemeente Teylingen, die op internationaal, nationaal dan wel regionaal niveau een sportieve prestatie heeft geleverd.

- Sporters onder de 18 jaar komen in aanmerking voor de talentenprijs.

- Een team of vereniging uit de gemeente Teylingen, dat op internationaal, nationaal dan wel regionaal niveau een sportieve prestatie heeft geleverd. Hierbij is het niet perse noodzakelijk dat alle sporters afkomstig zijn uit de gemeente Teylingen.

- Sportploegen onder de 18 jaar komen in aanmerking voor de talentvolle sportploeg.

Sportbegeleidersprijs

Daarnaast is de jury ook op zoek naar dié mensen die het sporten voor anderen mogelijk maken. Scheidsrechters, trainers, coaches; als vrijwilliger of professioneel.

Aanmelden tot 1 februari

Ben of ken jij een recordbreker of prijzenpakker, die in 2017 een bijzondere sportprestatie heeft geleverd? Ga dan naar www.sportcafeteylingen.nl en meld een sporter, begeleider of team aan. De uitreiking van de Sportprijzen Teylingen is op dinsdagavond 6 maart tijdens het Sportcafé.

Nieuwe kledinglijn voor jeugd Warmunda

De acht sponsoren, leverancier LJ Sport en Paul van Beek van de stichting Lopen tegen Kanker zijn aanwezig bij de presentatie van de nieuwe tenues. Foto: pr.

Warmond n Alle voetballers en voetbalsters van Warmunda spelen hun wedstrijden vanaf deze week in nieuwe tenues. Op maandag 29 januari presenteerde voorzitter Matthieu van Winsen de nieuwe kledinglijn van Warmunda aan de sponsors en de jeugdcommissie.

Aan het kledingplan voor de hele jeugd betalen zowel sponsors als ouders mee. Voor de onderbouw (van 6 tot 12 jaar) en de bovenbouw (van 12 tot 18 jaar), is een cluster van vier sponsors op de shirts vermeld. Ook is het logo van de stichting 'Lopen tegen kanker', die sportieve evenementen in Teylingen organiseert, op het shirt afgebeeld. Vanaf 1 februari lopen alle spelers in hetzelfde nieuw shirt. De sponsorovereenkomsten en het kledingplan hebben een looptijd van drie jaar. | Foto: pr.

Bewoners Bolero zoeken vrijwilligers voor NLDoet

Voorhout n Voor het vierde jaar op rij gaan de bewoners van Bolero er tijdens NLDoet, op zaterdag 10 maart, op uit. Daar zijn nog wat helpende handen bij nodig.

Voorgaande jaren zijn de bewoners van Bolero, een kleinschalige woonvoorziening in Voorhout, al verrast met bezoeken aan Kasteel Keukenhof. Madurodam en het Visserij museum in Katwijk. Voor dit jaar is het programma ook al rond en worden de 30 bewoners, begeleid door familie, vrijwilligers en verpleegkundigen, om 10.30 uur opgehaald met een oude schoolbus en drie rolstoeltaxi voor een rit naar Noordwijk. In het Palace Hotel staat Simon van Dijk uit Lisse al klaar om voor de lunch een film te draaien over het ontstaan van de Bollenstreek met oude beelden van het diepdelven, nettenboeten en van de bollenteelt. Na de lunch, die aangeboden word door Buddies voor Pallace, wordt een tweede film vertoond, die gaat over de blauwe tram die vroeger door de streek reed. Na afloop gaan de bewoners en begeleiders weer met de oude schoolbus naar Voorhout.

De Bolero is al blij met de grote groep vrijwilligers, maar er kunnen altijd nieuwe vrijwilligers bij. Nieuwe vrijwilligers voor NLDoet kunnen zich aanmelden bij Chris van Rooijen: 0252-422071. Bestaande vrijwilligers, familieleden en verpleegkundige kunnen zich voor 10 maart aanmelden bij Linda Dol. Voor familieleden geldt dat er een familielid per bewoner mee kan.

Sponsor Avifauna gezocht

Daarnaast wordt Bolero gesponsord door een aantal sponsoren, die het onder andere mogelijk maken dat er ook dit jaar weer tien doorloopkaarten voor Keukenhof beschikbaar zijn. Daarnaast hoopt Chris van Rooijen ook sponsoren te vinden voor een instellingspas voor Avifauna in Alphen aan den Rijn. Deze pas kost 168 euro en kan de hele zomer gebruikt worden voor de bewoners en begeleiders. Sponsoren kunnen zich ook melden bij Van Rooijen via chrisvanrooijen@hotmail.com.

1 t/m 7 februari

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): 10.00 uur: Carnavalsviering, voorganger pastor P. Owel

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 10.00 uur, E-meeting, 19.00 uur Taizédienst, voorganger: Ds. T. Moll

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur: voorganger: Ds. H.R. Betting

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: geen informatie

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Golden Harvest, voorganger: Th. Blokland

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur: voorganger: ds. J.W. van den Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Zaterdag 19.00 uur: voorganger: A. Goumans

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur: Ds. H.G.T. van Welie – Kaai

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Ds. W.F. van Rijn (Heilig Avondmaal)

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zaterdag 19.00 uur, jeugd-bar, zondag 10.00 uur, Heilig Avondmaaldienst, 19.00 uur: Genezingsdienst o.l.v. J. Zijlstra.

Wilt u in aanmerking komen voor een Cinema Floralis Arrangement (eten en filmbezoek voor 1 persoon), zorg dan dat uw oplossing uiterlijk zondag 4 februari binnen is, samen met uw naam en adres.

Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl o.v.v. Puzzel.

De winnaar van de puzzel van week 4 is: J. van der Molen uit Sassenheim. De oplossing was: Elfenbankje.