De Teylinger

25 september 2019

De Teylinger 25 september 2019


De Spanjaarden komen!

Dit weekend wordt een slag uit de 80-jarige oorlog nagespeeld bij de Ruïne van Teylingen. | Foto: PR

teylingen n Die kreet zou zo maar eens kunnen klinken in het weekend van 28 en 29 september. Dan herleeft de geschiedenis van de 80-jarige oorlog bij de Ruïne van Teylingen.

Door Esdor van Elten

Het lijkt een alledaags weekend in de Ruïne van Teylingen. Bezoekers bekijken de resten van het fiere kasteel uit de 13e eeuw, als plotseling alarm wordt geslagen. Terwijl de toeristen een veilig heenkomen zoeken op het weiland buiten het slot, nemen de verdedigers hun stellingen in achter de muren om het gebied van de voormalige voorburcht te bestrijken. Daar zijn op dat moment de aanvallers bezig hun geschut op te stellen. Terwijl vanaf de wallen de musketten knallen laden de belegeraars de kanonnen. "Klaar... Vuur!"

Belegering

Zo zou het zomaar kunnen gaan op zaterdag 28 en zondag 29 september. Dan is er namelijk een groot re-enactment evenement bij de Ruïne van Teylingen. Verschillende re-enactmentgroepen, waaronder de kanonniers van Saluutbatterij Atkins trekken die dag op naar het slot. Bekijk het kampement. Ontmoet de soldaten uit de 80-jarige oorlog en zie hoe het gevecht om het slot zich ontvouwt. "Deze nagespeelde belegering heeft haar wortels in de geschiedenis, vertelt Petra van Haastregt, secretaris van de Stichting Beheer Kasteel Teylingen. "In de periode 1572-1574 is het kasteel namelijk daadwerkelijk door de Spanjaarden aangevallen." Dat is de tijd van de beroemde belegeringen uit de Nederlandse Opstand: Haarlem, Alkmaar en Leiden. In juli 1573 viel Haarlem na een belegering van een ruim een half jaar. De stad werd geplunderd en deels uitgemoord. In oktober 1573 begonnen de Spaanse troepen met het beleg van Leiden. Tijdens die belegeringen stroopten bendes Spaanse soldaten de omgeving af op zoek naar voorraden en buit. Zo werd ook Teylingen aangevallen. Het kasteel werd zwaar beschadigd. Het zou tot 1614 duren voordat het slot weer werd opgebouwd.

Levend erfgoed

De nagespeelde slag komend weekend draagt daarom de naam 'Op weg naar het ontzet van Leiden'. "Hiermee willen we weer een anders stukje van de lange geschiedenis van het kasteel laten zien", legt Gert Rutgrink, beheerder van de Ruïne van Teylingen, uit. "Het wordt echt spectaculair. Met veel actie, maar tegelijkertijd historisch correct." het organiseren van (historische) evenementen rond de ruïne is een belangrijk onderdeel van het werk van De stichting Beheer Kasteel Teylingen. "Het is wat ons betreft zonde om zo'n prachtige ruïne in je achtertuin te hebben, zonder daar ook wat mee te doen", aldus Rutgerink. "Erfgoed moet levend blijven." Daarom organiseert de stichting een aantal keer per jaar een kleiner of groter evenement, naast de reguliere openstellingen van de ruïne.

programma

Komend weekend zijn er op zaterdag en zondag twee voorstellingen, 's ochtends en 's middags. Tussendoor is er gelegenheid de kampementen te bekijken en de acteurs te ontmoeten. Er is muziek van harpspeler Bas van Haastregt en er zijn kleine hapjes en drankjes verkrijgbaar. Ook is er iemand die authentieke historische hutspot maakt. Toegang: 8 euro voor volwassenen, 5 euro voor kinderen van 4-12 jaar. Parkeren is gratis.

Meer info:
https://kasteelteylingen.nl.

Paul Witteman raadslid voor PvdA Teylingen

teylingen n Paul Witteman zal in de komende raadsvergadering worden beëdigd als nieuw raadslid voor de PvdA Teylingen. Hij vervangt Joost van Doesburg die in de dezelfde raadsvergadering afscheid neemt. Paul is geen onbekende binnen de gemeentelijke politiek. Sinds de laatste verkiezing is hij als burgerlid betrokken geweest bij de fractie van de PvdA. Paul ziet lidmaatschap als een kans om Teylingen socialer te maken. Of zoals hij het zegt: "De uitdaging is om het voor iedereen prettig te maken in Teylingen. Ook voor de inwoners die de pech hebben afhankelijk te zijn van (zorg van) anderen. Daar hoort ook leefbaarheid bij. Dit vertaalt zich onder andere in betaalbare woningen voor jong en oud en het niet verder toenemen van de geluidsoverlast van Schiphol. Het raadslidmaatschap is een mooie kans om hiermee aan de slag te gaan"

Rozenkrans

warmond n Op de woensdagavonden in de maand oktober kunt u de rozenkrans bidden in de Matthiaskerk. Dit zal zijn op 2,9,16,23 en 30 oktober om 19.00 uur in de Jozefkapel. Gebedsleider Lia Spiegeler gaat hierbij voor.

Onthulling van het bordje beeldbepalend pand. Marjolein en Stan Uljee met wethouder van Kempen bij het voormalige pand van kweker Piet van der Hulst (bouwjaar 1910) | Foto: Piet de Boer)

Charmant Beeldbepalend pand

Nog moeite om een gat te boren

Met wie matcht u op de
Beursvloer?

De Groene Aanjagers van Teylingen

buurtinitiatief n Klaprooshoffers schrijven geschiedenis

Woning met theatergevel heeft charme

Onthulling van het bordje beeldbepalend pand. Marjolein en Stan Uljee met wethouder van Kempen bij het voormalige pand van kweker Piet van der Hulst (bouwjaar 1910) | Foto: Piet de Boer)

n Nieuw 'beeldbepalend pand' in Teylingen

voorhout n Een grote groep belangstellenden en genodigden staan naar de voorgevel te kijken van Jacoba van Beierenweg 51. Vanaf 21 september officieel een beeldbepalend pand in Teylingen. Dat is ''bijna een gemeentelijk monument'' legt wethouder Van Kempen de toehoorders uit.

Door Piet de Boer

Voor de bewoner Stan en Marjolein Uljee is het vooral woongenot dat de doorslag geeft. Het echtpaar heeft twee dochters in de leeftijd om binnenkort het huis te verlaten. Twee verdiepingen zijn dan genoeg, volgens geboren Voorhouter Stan. Waarom koos hij voor een woning van 109 jaar? ''Het is de charme'' zegt hij. Dat is volgens Stan wat wonen in een oud pand aantrekkelijk maakt. Daarnaast heeft hij binnen alles aan zijn eigen wensen kunnen aanpassen. Er is gekozen voor een praktische ruime indeling en een moderne strakke aankleding van de bollenkwekerswoning uit 1910. Toentertijd gebouwd door kweker Piet van der Hulst. Dat het pand er in 2018 nog stond toen het echtpaar Uljee het kocht, is volgens architect Jos Warmenhoven te danken aan ''regelmatig onderhoud, betimmeren met hardboard, kieren dichten en centrale verwarming''. Stan en Marjolein wonen hier nu sinds mei. De renovatie was veelomvattend maar betekende het behoud van een derde van het bollenkwekerscomplex met twee bollenschuren. Een aanpassing van het bestemmingsplan zou ook de schuren kunnen redden.

Bollenvilla's

Voorhout was in de twintigste eeuw vooral een dorp van bollenkwekers. Al kent het dorp geen grote bollenvilla's en is de bollenteelt relatief laat begonnen. De villa aan de Jacoba van Beierenweg heeft desondanks waarde. De kwekerswoning heeft ''een speelse architectonische kwaliteit'' vermeldt het juryrapport. De voorzijde is asymmetrisch door een balkonnetje met balustrade en heeft opvallende lagen geglazuurde, gele bakstenen. ''De voorgevel is als het ware een mooi decorstuk.'' Erfgoed in Voorhout met een bijna vrolijke theatrale kwaliteit.

Spijkerangst

Marjolein en Stan ontvingen als prijs van de Historische Kring Voorhout een schilderij van hun woning uit het verleden. Waar het komt te hangen of komt te staan is nog onduidelijk. Stan heeft nog moeite om in de strakke wanden een gat te boren of een spijker te slaan. Maar het komt goed lacht hij.

Beeldbepalende panden en andere objecten zijn geliefd bij de bewoners van zo'n pand, maar ook bepalend voor de sfeer in Voorhout en de gemeente Teylingen. Wethouder van Kempen benadrukte daarom dat hij de ambitie heeft ''de gedachte achter erfgoedbeleid te verankeren in een verordening.'' Daarnaast heeft hij als ''een leeuw'' de ambitie verdedigd om ongeveer 75 panden en objecten aan te wijzen die beeldbepalend zijn en extra status verdienen. De gemeenteraad gaat daar binnenkort een beslissing over nemen.

Teylinger moet op de fiets

TEYLINGEN n De gemeente wil de inwoners op de fiets krijgen. Zij werkt aan een betere bereikbaarheid voor de pedalerende inwoners. Hiertoe is een actieplan ´Fiets´ in wording in de gemeentelijke burelen. Welk een geboorte deze samensmelting oplevert, is nog onzeker, maar aan de pedalen gaan is wel zeker.

door Nico Kuyt

In de afgelopen raadscommissie Ruimte debatteerden de raadsleden over een betere fietsbereikbaarheid in en van de gemeente. Een motie van D66 vroeg hierom. Wethouder Marlies Volten legde het de commissie opiniërend voor. 'Ga fietsen', bedacht D66, ga vooral direct met buurgemeenten in gesprek in plaats van al die regionale verbanden en ga kijken welke fietspaden er meer mogelijk zijn. De gezondheidswinst weegt ruimschoots op tegen het aantal ongevallen. Grote maatschappelijke baten voor gemeente, minder parkeerplekken voor de auto. Verknoop de OV met de fiets. Begin met het bevragen met groep 8, wat ervaren de kinderen als knelpunten. 'Ho, ho ', roept de VVD. Dat moet leiden tot een reductie aan parkeerplaatsen voor auto's en dat willen we niet. En hoe zit het met de oudere fietser, vraagt de PvdA zich af. Hoe zit het met hun veiligheid, die traumafiets. Kunnen in kernen de fietsers niet voorrang krijgen boven auto's, zo stipuleert opeens de ChristenUnie een nieuw idee. En Trilokaal, wij missen de doelgroep forensen die van en naar het station fietsen, is dat niet onveilig. Maar die forenzen worden waarschijnlijk nog wel gevonden, dat zal best. In ieder geval is de wethouder tevreden met de geleverde info en gaat met gedeelde opinies aan de slag om een beleid uit te stippelen. Een wens van een wind in de rug is haar wel gepast en gegund. Dat pedaleert toch wat gemakkelijker. In december gaat de commissie verder met de wethouder praten en doordenken wat zou een koers kunnen zijn en met welke doelen. Daarna komt er een uitwerking van het actieplan 'Fiets'. Dat resulteert in een actieplan in het voorjaar van 2020.
En dan op de pedalen maar.
Stevig doortrappen.

Irriterend gemeentebeleid

ingezonden n Na het vertrek uit Bloemenschans 28 (Voorhout) door onze buurman in februari 2017 bleek dat de gemeente het pand had aangekocht om er voor de periode van 2 jaar statushouders te huisvesten. Deze beslissing werd per brief aan ons medegedeeld, waarna ook een bijeenkomst werd gehouden in het bestuurscentrum te Voorhout voor belanghebbende buurtbewoners om e.e.a. uit te leggen.

In mei 2019, al voor de 2 jaren om waren, bleek er een sociale huurwoning in Voorhout voor het Syrische gezin beschikbaar te zijn, zodat zij vóór 28 mei verhuisd moesten zijn. Hun verzoek (en dat van veel meelevende buren) of dat 10 dagen later kon, dus na het beëindigen van de Ramadan, werd negatief geantwoord. De situatie na het vertrek van het gezin is nu ( 17 september) zo dat het huis nog steeds leeg staat, ondanks meerdere - schriftelijke - toezeggingen dat het "zeer binnenkort" in de verkoop zou gaan! Gezien de enorme krapte op de woningmarkt, maar bovendien het niet goed beheren van gemeenschapsgeld, is dit voor ons onverteerbaar! Het is dan ook een oproep aan de burgemeester en betrokken wethouders om hier nu eindelijk snel verandering in aan te brengen.

Cees en Hanny Segaar, Voorhout

Voorstelling gaat niet door

sassenheim n Helaas gaat de voorstelling "Niemand dan wij" van zaterdag 28 september in Theater 't Onderdak, niet door. Bezoekers die al kaarten hebben gekocht, ontvangen hun geld retour.

"'Ik zag de vrolijkheid in haar"

Het bezoek van burgemeester Carla Breuer werd zeer op prijs gesteld. Foto: PvK

n Nico en Riet nog steeds 'in de wolken'

voorhout n Het is een aan elkaar gewaagd stel, Nico Wolken (84) en Riet Wolken- van den Nieuwendijk (80). Op 23 september 1959 gaven zij elkaar het jawoord voor het leven en hebben deze belofte immer gestand gedaan. In hun woning aan de 's-Gravendamseweg blikken zij gemoedelijk terug op een lange huwelijksweg.

Door Piet van Kampen

Nico is een geboren Noorwijkerhouter en de wieg van Riet stond aan de 's-Gravendamseweg in Voorhout. Niet ver van de woning waar zij nu al ruim vijftig jaar wonen. Zij was de jongste uit een gezin van 17 kinderen en Nico uit 'een nest van 8' zoals hij het schertsend noemde. Het paar keek elkaar voor het eerst in de ogen tijdens een dansavond van Evert Castelein bij Van der Geest in Noordwjkerhout. 'Ik zag de vrolijkheid in haar' lacht Nico olijk en volgens Riet was het liefde op het eerste gezicht. Hetgeen niet wegneemt dat Cupido uiteindelijk het toen nog jonge stel aan elkaar smeedde. Nico werkte toen al bij kistenfabriek ELKA in Lisse maar ondanks de economische gebondenheid was er geen woning beschikbaar. Met zijn vaardige handen bouwde hij zelf een woonboot waarin het paar de eerste jaren in hun 'huwelijksboot' aan de Leidsevaart nabij Piet Gijs doorbrachten. Het paar werd de gelukkige ouders van Therèse, Tineke en Gerard en de trotse grootouders van 6 kleinkinderen.

'Tussen de ruzies door gaat het nog steeds aardig'

Trouw

Zo trouw als zij aan elkaar bleven zo trouw was Nico tot aan zijn pensioen aan zijn werkgever waar hij spijkers met koppen sloeg om het brood op de plank te brengen. Riet deed naast het opvoeden van het kroost ook jarenlang huishoudelijk werk bij eenzelfde gezin. Vanwege zijn 40-jarig jubileum bij ELKA ontving Nico de zilveren eremedaille van Oranje-Nassau. Hij vermaakt zich nog steeds in zijn volkstuintje en moeder de vrouw doet nog aan gymnastiek.

Het sportieve paar fietste de Donauroute en langs de Bodenzee. Ook beklommen zij het stalen ros om de Vierdaagse van Drenthe diverse keren in de benen te hebben. Een bezoek aan het Vaticaan waar zij de Paus hebben gezien is hen altijd bij gebleven. Nu vullen zij de dagen met een autoritje op zondag en de overige dagen wordt er een kaartje op een puzzeltje gelegd. Het is een (h)echtpaar 'geven en nemen' (Riet) en 'jezelf af en toe wegcijferen' (Nico).
Tenslotte Nico lachend: 'Tussen de ruzies door gaat het nog steeds aardig'. Riet ontzenuwt dit door nadrukkelijk te stellen dat er nooit ruzies zijn geweest.

Koninklijke brief

Het bezoek van burgemeester Carla Breuer werd zeer op prijs gesteld en de brieven van Koning Willem Alexander en de commissaris van de Koning in Zuid-Holland werden zeer gewaardeerd. Door een prachtig diamanten paar dat later het feest in de familiekring gaat vieren.

Reünie( oud) Boekhorstlaan-bewoners

ingezonden n De Boekhorstlaan is één van de oudste straten van Voorhout. Heel veel mensen hebben daar gewoond, zijn er geboren en of opgegroeid. Het is dus een straat met veel geschiedenis.

Een van de oud- bewoners van de straat, Anton Jirka, wilde graag een reünie organiseren voor de ( oud ) bewoners van deze straat. Ik, Han van der Geer ( ook een oud-bewoner ), wilde hem daar graag bij helpen en samen zijn wij op zoek gegaan naar de huidige adressen van de mensen die er toen woonden. Via diverse contactpersonen en het archief in Leiden zijn wij heel veel adressen op het spoor gekomen. Een enkeling woont nog in de straat en een aantal mensen wonen nu elders in Voorhout. Ook zijn er een aantal mensen uitgevlogen naar alle provincies van Nederland. Ja, een enkeling is zelfs geëmigreerd naar een ver land. Helaas hebben wij die mensen niet kunnen bereiken. De meeste mensen waren erg enthousiast en wij gingen aan het werk om een geschikte locatie te vinden voor ruim 100 personen. Deze hadden wij gevonden in De Kleine Engel in Lisse.
Op zondag 22 september jongstleden was het dan zover. Van 14.00 uur tot 17.00 uur waren de 108 aangemelde personen aanwezig en hebben er een geweldig feest van gemaakt. Er waren veel oude foto's te zien en er was veel historie te lezen dus er was gesprekstof voldoende. Onder het genot van een hapje en een drankje werd er menig oud verhaal opgehaald.
Aan het einde van de middag gingen de aanwezigen met een blij gevoel weer naar huis. Het is heel goed mogelijk dat de oude vriendschapsbanden weer zijn aangehaald en dat is dan ook precies de bedoeling van een reünie.
Mede dankzij de medewerkers van De Kleine Engel is het een grandioos feest geworden en ik wil dan ook al deze mensen heel hartelijk bedanken voor hun inzet. Ook wil ik samen met Anton Jirka alle Aanwezige reünisten bedanken voor het vertrouwen in ons en voor hun medewerking aan deze reünie.

Han van der Geer.

Grasvlakte wordt bloemenweide

VOORHOUT n Op woensdag 25 september wordt de complete grasvlakte in het Overbosch afgegraven. Deze plek bij de entree van het historische bos wordt namelijk vervangen door een prachtige bloemenweide. Vanwege de verzuurde grond op die locatie kan er maar weinig groeien. De Stichting Vrienden van het Overbosch vatte daarom zeven jaar geleden het plan op om hier een prachtige bloemenweide van te maken. En nu gaat dat dan ook eindelijk gebeuren!

Het omvormen van de grasvlakte naar een prachtige bloemenweide is onderdeel van de compensatieafspraken met de Provincie Zuid-Holland. Na langdurige onderhandelingen over de komst van de turborotonde is indertijd een hoekje van het Overbosch verdwenen, maar dit stukje natuur werd door de Provincie gecompenseerd met nieuwe natuur binnen het bos en buiten het bos. Dankzij de onderhandelingen van de Stichting Vrienden van het Overbosch verschijnt namelijk een nieuw stuk bos op de grens van Voorhout en Noordwijk; het Klein Overbosch.

De transformatie naar de bloemenweide is een van de andere onderhandelingsresultaten, waar de Provincie Zuid-Holland financieel aan bijdraagt. Daarnaast heeft de Stichting Vrienden van het Overbosch een genereuze bijdrage gekregen van het Jacoba van Beierenfonds. Door goed financieel beheer kan de stichting zelf ook een bedrag bijleggen, zodat de bloemenweide in het voorjaar in al haar glorie kan verschijnen.

Deze week worden de afgravingswerkzaamheden uitgevoerd door Herruer, waarna er een laag schoon rivierzand op wordt gelegd. De vrijwilligers van de stichting gaan dan het bloemenzaad verspreiden over de vlakte. Hierna is het belangrijk, dat dit zaad zich in alle rust kan ontwikkelen. Daarom worden tot het voorjaar van 2020 hekken geplaatst, zodat mensen en honden daar niet kunnen lopen. Joep Derksen, voorzitter van de Stichting Vrienden van het Overbosch: ,,We hopen, dat alle bezoekers zich hier ook aan zullen houden. Op deze manier draagt namelijk iedere gast van het Overbosch bij aan de totstandkoming van een prachtige nieuwe bloemenweide.''

Nadat de hekken zijn weggehaald, kan iedereen genieten van de bloemenweide en kunnen bezoekers er weer vrij over lopen.

Feestelijk overhandiging Parkdienstcollecte

De Kledingbank en de Voedselbank zijn blij met de donatie. | Foto: Inge de Vroomen Foto: Inge de Vroomen

sassenheim n Op woensdag 18 september tijdens de feestmiddag voor 50+ers en mensen met een beperking, werd er in de Oranjefeesttent aandacht besteed aan het overhandigen van de opbrengt van de Parkdienst. De collecte was dit jaar bestemd voor de Kledingbank en de Voedselbank. Rob Koek, voorzitter van de Oranjevereniging onthulde het fantastische bedrag van 2500 euro. De Oranjevereniging had een financiële aanvulling gedaan om een mooi rond bedrag te krijgen. De helft van het bedrag gaat naar de Kledingbank Teylingen. Mevrouw van Dam en mevrouw Looijestein waren blij verrast met de opbrengst en deelde mee dat ze van dit bedrag ondergoed, sokken en nachtkleding (kleding die direct op de huid gedragen wordt) gaan inkopen. En voor de winter handschoen en wanten, voor mensen die om wat voor een reden financieel niet in staat zijn kleding te kopen. De andere 1250 euro gaat naar de Voedselbank Teylingen. De heer Jan Schapink was ook blij verrast met de prachtige donatie. "Hiervan kunnen we de voedselpakketten aanvullen met voedsel zoals zuivel en verste groente, hiermee kunnen we een gezondere en completere voedselpakketten maken" melde de heer Schapink enthousiast.

Arabisch Festival

sassenheim n Op 27, 29 en 29 september organiseert Stichting Syrisch Nederlands Huis een Arabisch Festival voor boeken en schrijvers.

Met meer dan 40000 verschillende titels van meer dan 40 verschillende uitgeverijen is het de grootste Arabische boekententoonstelling in Nederland. Naast de talloze boeken is er meer te doen; er zijn lezingen van Syrische en Nederlandse politici en verschillende schrijvers, zoals Nikolaos van Dam en Bourhan Ghalioun zullen aanwezig zijn en hun werken signeren. Daarnaast is e een toneelstuk en een workshop kinderboeken lezen. Het Syrisch Nederlandse Huis ligt aan de Menneweg 73a in Sassenheim. Het festival is van 27-29 september van 12.00-20.00 uur. Voor meer informatie over de stichting en het festival: http://sshin.nl/

Taxatiedag in Galerie Het Oude Raadhuis

Warmond n Op zaterdag 28 september organiseert galerie Het Oude Raadhuis van Warmond voor de tweede keer een Taxatiedag voor kunst en curiosa. Van 10.00 uur tot 16.00 uur kunt u twee objecten laten taxeren door ervaren taxateurs.

Wie weet blijkt de van uw tante geërfde kandelaar toch echt uit de Gouden Eeuw te zijn. In de galerie Het Oude Raadhuis van Warmond werd in 2018 voor het eerst een Taxatiedag georganiseerd. Het werd zo'n groot succes, dat door de grote toeloop niet iedereen aan de beurt kon komen. Een reden om deze dag te herhalen.

Deskundig oog

Alles kan aan bod komen: schilderijen, boeken, serviesgoed, zilver, sieraden, glaswerk. De taxateurs Gijs Essink en Patrick Becks zullen met een deskundig oog naar de ingebrachte stukken kijken.

De galerie is open van 10 tot 16.00 uur. Voor €5,00 entree kan iedereen 2 objecten vrijblijvend laten taxeren. Vooraf aanmelden is niet nodig. Natuurlijk is een ieder ook welkom om te komen kijken naar de kunst en curiosa die anderen inbrengen.

Locatie: Het Oude Raadhuis van Warmond, Dorpsstraat 36 in Warmond

Kerkelijk centrum opnieuw uitgesteld

SASSENHEIM n De bouwplicht voor het Hervormd kerkelijk centrum is uitgesteld tot 2024. Het is het zoveelste uitstel voor het kerkelijk gebouw.

door Nico Kuyt

Wethouder Marlies Volten bracht de boodschap naar buiten over de bouw van een multifunctioneel kerkelijk centrum op het perceel Westerstraat 8a in Sassenheim. Er ligt een bouwplicht op de lokatie, maar moest al enige keren in data verschuifd worden, nu op 1 januari 2024.De Protestantse Gemeenschap in Sassenheim heeft daartoe een principeverzoek voor de bouw van een multifunctioneel kerkelijk centrum. Het is een al langjarig verzoek. Een verdiepte parkeerkelder gooit wat roet in het eten en daarvoor is een nieuw bestemmingsplan nodig om de ontwikkeling mogelijk te maken. B&W heeft besloten om in principe, in te stemmen met het principeverzoek.

Bouwketen

In het verleden zijn er afspraken gemaakt over de bouw en ingebruikname van het pand op uiterlijk 1 januari 2021. Uit recent overleg met de gemeente en de Woonstichting Vooruitgang (Stek) is echter gebleken dat de locatie voor het bouwen van het kerkelijk centrum tijdelijk beter gebruikt kan worden als parkeerfaciliteit voor bouwketen ten behoeve van de bouwontwikkelingen in het centrum van Sassenheim (ontwikkeling Hortusplein).

Besloten is daarom om de bouwplicht tot ingebruikname van het pand uit te stellen tot 1 januari 2024. De grond is door de gemeente al verkocht aan de Protestantse Gemeenschap ten behoeve van de ontwikkeling.

B&W werkt aan maatwerk voor uitstallingen

VOORHOUT n "Er is gekozen voor een eenduidig en helder beleid voor uitstallingen. De regels zijn voor alle ondernemers in de basis gelijk. Wel is maatwerk mogelijk", antwoordt B&W op vragen van VVD-raadslid Robin Konings over de onvrede onder een aantal ondernemers in de Herenstraat.

door Nico Kuyt

Konings bereikte de mare dat een aantal ondernemers zich door het nieuwe beleid onnodig beperkt voelt in het uitstallen, terwijl er toch ruimte genoeg is voor een doorgang. In het antwoord B&W aan deze geluiden ook te hebben ontvangen. "Daarnaast ontvangen wij signalen via de bezoeken die nu aan alle ondernemers worden gebracht. Op dit moment zijn wij de ondernemers nog verder aan het informeren en actief aan het stimuleren dat zij zich melden. Naast de individuele gesprekken volgt er ook nog een overleg met vertegenwoordigingen van de kernen", verklaart B&W en stipt aan dat B&W de voorkeur had om het voorbereiden van een nieuw uitstallingenbeleid mee te nemen in het proces van de centrumvisie in wording. "Daar was de mogelijkheid voor een brede en gewogen afweging binnen een breed participatietraject. De gemeenteraad heeft echter gevraagd om zo spoedig mogelijk met beleid te komen. Dat is gelukt maar daarbij was beperkt ruimte voor participatie."

Maatwerk

Het beleid bevat ruimte voor maatwerk voor die gevallen waar de toepassing van de algemene regels leidt tot onbillijkheden van overwegende aard, of inbreuk op de veiligheid of het algemeen belang. In die gevallen kan B&W afwijken van de regeling. "Naar aanleiding van de eerste meldingen is een voorstel hierover in voorbereiding. Hierin wordt verder uitgewerkt binnen welke kaders maatwerk mogelijk is", zo besluit B&W.

Nieuwe route NS-Station Sassenheim

3D visualisatie Taludtrap Oosteinde Noordzijde. | Foto: PR

sassenheim n Vanaf begin november kunnen fietsers en wandelaars vanaf beide zijden van het spoorviaduct Oosteinde/Warmonderweg via een trap met fietsgoot naar het fietspad Klinkenberg toe dat langs het spoor en de Stationslaan loopt.

Hiermee ontstaat een nieuwe fiets-/wandelroute van en naar station Sassenheim. En een alternatieve fiets-/wandelroute voor de Wasbeeklaan (Warmond). De wens om de trappen aan te leggen is mede afkomstig van bedrijven en particulieren; de omgeving van bedrijventerrein Greenib en Hotel Sassenheim zijn beter bereikbaar per fiets en te voet. Met de aanleg van de trappen verbetert de gemeente Teylingen de verkeersveiligheid. Fietsers en voetgangers hoeven niet meer over de weg of door de berm van de Stationslaan te fietsen of te lopen.De nieuwe fiets-/wandelroute als voorziening voor NS-Station Sassenheim stimuleert het gebruik van het openbaar vervoer. In de laatste week van september starten de werkzaamheden. Naar verwachting is de nieuwe fiets-/wandelroute begin november klaar voor gebruik. Tijdens de werkzaamheden draagt de aannemer de zorg voor verkeersveiligheid en beperken van eventuele overlast.

Gemeente houdt vinger aan de stikstofpols

TEYLINGEN n De gemeente is gestart is met het inventariseren van de activiteiten en projecten, die geraakt worden of zijn door de recente uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De verwachting is dat de gemeente deze inventarisatie binnen enkele weken kan afronden.

door Nico Kuyt

De gemeente is in overleg met de Omgevingsdienst, om een inschatting te kunnen maken voor welke projecten/activiteiten wel/geen significant negatief effect te verwachten is op de Natura 2000- gebieden. De omvang van een project en de afstand tot aan een Natura 2000- gebied spelen hierbij een rol. Voor de projecten waarbij geen significant negatief effect te verwachten is, kan gesteld worden dat de Wet natuurbescherming de uitvoering van het project niet in de weg staat. Deze plannen kunnen waarschijnlijk doorgaan. Voor de overige projecten moet gewacht worden op nieuwe regelgeving en/of een nieuwe rekenmethode. Deze wordt in de loop van september 2019 verwacht. Op dat moment kan een aanvang worden gemaakt met het (opnieuw) beoordelen van deze plannen. Gelet op de verwachte drukte bij de onderzoeksbureaus die de onderzoeken moeten uitvoeren en de Omgevingsdienst West Holland die deze berekeningen moet beoordelen, neemt deze afronding naar verwachting enige maanden in beslag, zo antwoordt B&W op vragen van de CDA-raadsleden Gerben Dijkstra en Sybrinne de Vries.

Met wie matcht u op Beursvloer 2019?

manager HLT Uitdaging Erika van der Heijden en maatschappelijk betrokken ondernemer Peter van Biezen van Heemborgh makelaars.| Foto: PR

Lisse/teylingen n Handelen met gesloten beurs, samenwerken en mooie verbindingen leggen. Dit gebeurt allemaal op de eerste HLT- Beursvloer die de HLT Uitdaging organiseert op donderdag 31 oktober 2019 van 17.00 tot 19.00 uur bij CNB in Lisse. De HLT Beursvloer is er voor elk bedrijf en elke vereniging, stichting, burgerinitiatief of maatschappelijke instelling in de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen.

De HLT Uitdaging biedt vrijwilligersorganisaties- en initiatieven, stichtingen, verenigingen, maatschappelijke organisaties, scholen en bedrijven de kans om iets voor elkaar te betekenen. Dit gebeurt het hele jaar door via de website www.hltuitdaging.nl maar ook één keer per twee jaar tijdens de Beursvloer. Verenigingen, stichtingen en burgerinitiatieven hebben vaak weinig geld. Ze kunnen spullen, extra menskracht en (specialistische) kennis goed gebruiken om hun werk eenvoudiger en/of duurzamer te kunnen uitvoeren en hun doelen sneller te realiseren. Met het evenement Beursvloer helpt de HLT Uitdaging daarbij door mooie en effectieve verbindingen met het bedrijfsleven te leggen.

Je maakt een praatje, vertelt wat je bezig houdt en bent gezellig bij elkaar. met een vers bakkie cappuccino | Foto: PR

Geven aan de maatschappij

Bedrijven en ondernemers zijn vaak op zoek hoe zij hun steentje kunnen bijdragen aan de maatschappij. Dat dit niet altijd hoeft in de vorm van financiële sponsoring, laat de HLT Uitdaging met de Beursvloer zien. Hier krijgen bedrijven en ondernemers de mogelijkheid om bijvoorbeeld tijd vrij te maken voor een stichting om kennis te delen die de ondernemer in huis heeft. Of juist mankracht beschikbaar stellen om een burgerinitiatief te helpen. Ook kan een vereniging blij worden gemaakt met spullen die het bedrijf over heeft. Dat zorgt er ook meteen voor dat de spullen niet worden weggegooid, maar een tweede leven krijgen (duurzaamheid). Samen wordt gekeken wat de vereniging, stichting of het burgerinitiatief voor het bedrijf of de samenleving terug kan doen. Zo vormen zich mooie verbindingen, matches. Deze matches worden tijdens de Beursvloer in the spotlight gezet. Over de uitvoering van matches plaatst de HLT Uitdaging berichten op social media. Dit zorgt voor veel positieve aandacht voor de deelnemers en het stimuleert anderen om ook vraag of aanbod in te dienen.

Gaat u de uitdaging                 aan op 31 oktober?

Heeft u als vrijwilligersorganisatie, stichting, vereniging of maatschappelijke instelling vragen of wensen waarvan u denkt dat ondernemers daarbij kunnen helpen met kennis, menskracht of materialen? Meld u aan via onze website www.hltuitdaging.nl voor onze workshop Goede Zaken ter voorbereiding op de Beursvloer. Op 17 september in Hillegom, op 26 september in Sassenheim en op 1 oktober in Lisse. Op onze website vind u ook alle informatie over de Beursvloer. Wij nodigen u van harte uit om vervolgens aanwezig te zijn op 31 oktober. Heeft u als ondernemer nog materialen over of wilt u kennis beschikbaar stellen of een klus uitvoeren? Graag zien wij uw aanbod tegemoet via onze website www.hltuitdaging.nl Daar vind u ook meer informatie over de Beursvloer.

Eerste donatie 2019 Kringloop Herenstraat 63 Voorhout

voorhout n De kringloopwinkel in Voorhout is weer volop aan het doneren. Want dat is waar alle vrijwilligers in deze winkel dagelijks voor 'in de weer' zijn. Deze keer aan de woongroep van 's Heerenloo, Dirck Verhagenstraat 5-7 in Voorhout.

De Dirck Verhagenstraat 5-7 is een groepswoning voor jongeren en volwassenen van alle leeftijden met een beperking. Deze groepswoning biedt begeleid wonen, een veilig thuis en een huiselijke sfeer. Met gezamenlijk koffie drinken. Lydia van Egmond, begeleidster van de woongroep, deed een aanvraag bij Kringloop Herenstraat 63. "De bewoners zijn met elkaar heel actief aan het sparen. Iedere week brengen zij, samen met het personeel, onze statiegeld flessen weg naar de supermarkt", vertelt Lydia. "Ze sparen namelijk voor een 'koffiebonen apparaat dat cappuccino's maakt'. Maar het sparen duurt eigenlijk wel heel erg lang. " De vrijwilligers van Kringloop Herenstraat 63 Voorhout herkennen dat wel, want ook zij drinken graag een lekker bakkie. Daarom besloten zij om een cheque te doneren van EUR. 479,-- waarvoor een mooie koffiezetter kan worden aangeschaft. Ingrid van der Zijden en Aad van der Meer van de Kringloopwinkel bezochten de Dirck Verhagenstraat, met een cheque. Zij werden hartelijk ontvangen door Lydia en de bewoners. Ze verheugen zich enorm op de komst van het luxe koffiezetapparaat. "Eindelijk kunnen we écht lekkere koffie drinken!", aldus de blije bewoners.

De opbrengst van de kringloopwinkel in Voorhout wordt door middel van donaties teruggegeven aan lokale goede doelen. Ook een aanvraag doen voor uw vereniging of stichting? Lever een schriftelijk verzoek in bij de winkel in Voorhout. In dit verzoek kunt u aangeven voor welk doel de aanvraag wordt gedaan en waarvoor de donatie wordt aangevraagd. Vergeet ook niet uw contactgegevens te vermelden.

"Zo gaat de tijd sneller en is de chemo minder erg"

warmond n Adamas Inloophuis en Spaarnegasthuis dit jaar hoofddoel 9 editie van Lopen tegen kanker op zondag 13 oktober.

Hardloopschoenen, wandelstokken en zweetbadjes kunnen weer uit de kast. Zondag 13 oktober zal de 9e editie van Lopen Tegen Kanker van start gaan. Op het programma staan de wandelroutes van 10 kilometer en voor de echte diehards de sportieve 20 kilometer. Nieuw dit jaar is de wandelroute van 15 km. Voor de hele familie is er de gezinsloop van 2 kilometer, waar ouders en kinderen tegen elkaar mogen strijden maar waar families ook gezellig samen tot aan de finish kunnen wandelen. Hardlopers kunnen meedoen aan de 5 en 10 kilometer, die dwars door Warmond, Sassenheim een Voorhout gaan.

Hoofdoel

Het gaat op 13 oktober niet alleen om de sportieve prestaties. Deze dag staat in het teken van verbondenheid, betrokkenheid , kracht en heel veel persoonlijke verhalen. Ieder jaar is er een hoofddoel. Al 8 jaar lang zijn het Adamas inloophuis en het Spaarne Gasthuis een van onze "sub" doelen. Nog nooit waren zij het hoofddoel. Het Spaarne Gasthuis en het Adamas inloophuis werken nauw samen in het oncologiecentrum om patiënten en naasten tijdens het medische traject psychosociale ondersteuning te bieden. Zij organiseren verwendagen, maandelijkse Beauty Inn dagen en deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers die psychosociale ondersteuning geven.
Praktijkboorbeeld: Een alleenstaande vrouw, zonder partner en met een zeer klein netwerk krijgt iedere week chemotherapie op de dagbehandeling. Een dagvullend programma die zij meestal alleen ondergaat. Zij ervaart deze dag als zeer lang en vraagt iedere keer of 1 van de vrijwilligers van het Adamas Inloophuis bij haar aan het bed kan zitten. Tijdens dit contact wordt er gesproken over haar ziekte, maar ook alledaagse thema's komen aan bod. Dit geeft haar afleiding, letterlijk zegt zij "zo draait de tijd sneller en is de chemo minder erg". Artsen, verpleegkundige en verwijzers ervaren de aanwezigheid van de vrijwilligers van Adamas in het Oncologiecentrum Spaarne Gasthuis als grote toegevoegde waarde voor zowel de patiënte/ naaste als voor hunzelf als zorgprofessional. Het luisterende oor, een arm om je heen als dat nodig is, dat gaat hier hand in hand. Reden genoeg om dit jaar Adamas en het oncologiecentrum Spaarne Gasthuis als hoofddoel te hebben. Tijdens de 9e editie zal er een groot team van Adamas en het Spaarne Gasthuis mee wandelen. De vaste regionale goede doelen doen weer mee en krijgen een deel van de opbrengst.

Programma:

De start is aan de Bisschopslaan te Warmond, de starttijden zijn (onder voorbehoud):

08.30: Sportieve Wandeling 20 km
09.00: Sportieve Wandeling 15 km
09.30: Gezinsloop 2 km
10.00: Wandeling 10 km
11.00: 5 km hardlopen (v.a. 12 jaar)
11.15: 10 km hardlopen (v.a. 15 jaar)

De loop wordt muzikaal ondersteund door diverse dweilorkesten. Voorafgaand aan de Loop zijn er een aantal warming-up sessies in de sporthal, natuurlijk met speciale aandacht voor de kinderen. De prijsuitreiking en een kort "Stilstaan bij voor wie en waarom we dit doen" start om 12.30 uur. Inschrijven kan op http://www.lopentegenkanker.nl/ en op de dag zelf, 15 minuten voor de starttijd van de desbetreffende loop.

Dag van de mantelzorg

teylingen n Zaterdag 9 november organiseert Welzijn Teylingen de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg in Teylingen. Een gezellige dag voor mantelzorgers vol ontspannen activiteiten, een lekkere lunch en kleine wellnessbehandelingen.

Iedereen in Teylingen die voor langere tijd onbetaald zorgt voor een chronisch zieke of hulpbehoevende partner, kind, buur of vriend, is mantelzorger en is van harte welkom op deze dag. Naast alle ontspannen activiteiten krijgen mantelzorgers deze dag ruimte om zich te laten horen, met elkaar ervaringen en tips uitwisselen of informatie te krijgen op de informatiemarkt. Dit jaar zal de informatiemarkt vooral gericht zijn op de ontspanning van mantelzorgers.

Mantelzorgers die als mantelzorger ingeschreven staan bij Welzijn Teylingen ontvangen begin oktober een persoonlijke uitnodiging voor deze dag en kunnen zich als eerste inschrijven voor de activiteiten.

Waarom inschrijven? De mantelzorgadviseurs van Welzijn Teylingen willen zoveel mogelijk mantelzorgers in beeld hebben om te weten te komen aan welke vorm van ondersteuning zij behoefte hebben. Met deze informatie kan men weer in gesprek gaan met gemeente en andere samenwerkingspartners om zo beter op deze behoeften in te kunnen spelen. Daarnaast kunnen de mantelzorgadviseurs op veel vlakken iets betekenen. Zo geven zij bijvoorbeeld advies om werk en mantelzorg te combineren of bieden een luisterend oor wanneer alles even teveel wordt. Zij geven ook informatie over financiële of praktische ondersteuning. Mantelzorgers, bekend bij Welzijn Teylingen, worden via de nieuwsbrief of een persoonlijke uitnodiging als eerste op de hoogte gehouden van de Dag van de Mantelzorg, trainingen en informatiebijeenkomsten rondom mantelzorg. Meer info: Leny Noteboom of Jolanda Smit, mantelzorgadviseurs Welzijn Teylingen 0252 231805.

Haag en Rijn zoekt mentoren

regio n Heeft u zin en tijd om na de vakantie echt iets voor een ander te betekenen?

Door 2-4 uur per maand in iemand te investeren als mentor? Mentorschap Haag en Rijn zoekt vrijwillige mentoren voor diverse mensen met een beperking. In oktober leiden we weer nieuwe mentoren op.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Herma Kappert, 06-1507 0233.
Mail: leiden@mentorschaphr.nl.
www.mentorschaphaagenrijn.nl.Klaprooshoffers schrijven eigen geschiedenis

Initiatiefnemer Arie Dwarswaard kreeg het eerste exemplaar uitgereikt uit handen van vormgeefster Arjen Bosscha. | Foto: PR

VOORHOUT n De bewoners en oud-bewoners van de huizen Klaprooshof 2 tot en met 20 hebben hun eigen geschiedenis geschreven. Het boek met alle verhalen is zaterdag 21 september gepresenteerd. Initiatiefnemer Arie Dwarswaard kreeg het eerste exemplaar uitgereikt uit handen van Arjen Bosscha, die het boek fraai heeft vormgegeven.

In 1994 kregen de toenmalige kopers van de tien huizen aan de Klaprooshof de sleutels van hun huis. Veel van hen wonen er nog, sommigen verhuisden. Om stil te staan bij 25 jaar bewoners van de Klaprooshof lanceerde bewoner Arie Dwarswaard tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsborrel het plan om dat jubileum met elkaar te vieren. Naast een buurtbarbecue die 6 juli plaatsvond, werd ook het plan geopperd om van alle bewoners en oud-bewoners verhalen te verzamelen over het leven aan de Klaprooshof. Vrijwel iedereen werkte mee. Fotoboeken werden uit de kast gehaald en vooral veel kinderen vertelden hun verhaal over hun onbezorgde jeugd in deze straat.

Dit buurtinitiatief kwam in aanmerking voor een financiële ondersteuning door het Jacoba van Beierenfonds. Daardoor kon het boek voor een aantrekkelijk bedrag aan iedereen worden aangeboden. Met de inzet van Arjen Bosscha, Lia Vlug, Theo Smit en Arie Dwarswaard konden de jubileumactiviteiten worden gerealiseerd.


No worries gaat starten met een western thema

voorhout n Het jongerenwerk van Welzijnskwartier organiseert op zaterdag 28 september No Worries met een western party voor LVG jongeren van 14 tot 18 jaar. We gaan dus lekker in de weer met de cowboy hoeden op.

Natuurlijk is er weer de Kahootquiz wat deze keer (laat zich raden) over western zal gaan.
Verder zijn er jongeren aanwezig die gezellig met jou een potje gaan poolbiljarten, darten of tafelvoetballen. Begeleiding is dus aanwezig. Entree is 4 euro (incl. 2 consumpties) . De avond start om 20.00 uur en duurt tot 22.30 uur.
No Worries wordt georganiseerd in jongerencentrum Ex Voto, aan de Jacoba van Beierenweg 118b in Voorhout.

Digitaal Inloopspreekuur

teylingen n In de Bibliotheek van Sassenheim, Voorhout en Warmond vindt iedere week een digitaal inloopspreekuur plaats. Hier kan iedereen terecht met vragen over het gebruik van internet, laptop of andere digitale vragen. Er is deskundige begeleiding aanwezig en zij helpen bezoekers graag verder, ook kan er uitleg gegeven worden over bijvoorbeeld e-readers, smartphones of tablets. Het inloopspreekuur is gratis toegankelijk en je hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek. Vooraf aanmelden is niet nodig. In de bibliotheek Sassenheim is het spreekuur op donderdag van 14:00-16:00 uur, in Voorhout op dinsdag van 10:00-12:00 uur en in Warmond op woensdag van 13:00-15:00 uur. Loop gerust eens binnen. Voor digitale cursussen (bijv. Windows 10) kun je kijken op

www.bibliotheekbollenstreek.nl

Expositie Meccano Gilde

sassenheim n Meccano, speelgoed met herinneringen uit onze jeugdjaren? Of is het nog steeds technisch speelgoed voor jong en oud?

Het Meccano Gilde Nederland organiseert op 5 oktober al voor de vierde keer een meccano expositie in Bernardus te Sassenheim. Hier worden allerlei meccano modellen tentoongesteld, zoals werkende hijskranen en auto´s. De expositie is geopend van 11.00 tot 15.00 uur. Meccano staat onder veel mensen bekend als speelgoed waarmee zij in hun jeugd veel gespeeld hebben. Het bestaat uit allerlei losse onderdelen die door middel van boutjes en moertjes in elkaar gezet moeten worden om een model te maken.
Voor de leden van de Meccano Gilde Nederland is het nog steeds een levendige hobby met veel uitdagingen. Graag nodigen zij u uit om te komen kijken naar de bijna oneindige mogelijkheden van meccano.
Toegang = gratis.

Ontwikkelings-werk geeft levensvreugde

voorhout n De katholieke missieorganisatie Fidesco Nederland organiseert zaterdag 12 oktober (vanaf 9.30 uur) een informatiedag aan de Rooseveltlaan 2, in Voorhout. Denk jij er wel eens over na om jouw professionele kennis en kunde te delen met mensen in ontwikkelingsgebieden, kom dan naar deze gratis dag. Op deze dag heb jij de kans om meer te weten te komen over Fidesco's werkwijze. Ook mensen die niet direct naar het buitenland willen, maar wel geïnteresseerd zijn, zijn welkom. Gedurende de dag zal er een Heilige Mis zijn en interessante lezingen. Ook oud-vrijwilligers vertellen over hun werkervaringen. Geef je zelf wel even vooraf op als je wilt komen. Dat kan via e-mail info@fidesco.nl of telefoon 0852-731732. Voor meer informatie, kijk op www.fidesco.nl. Fidesco werft, traint en stuurt mensen uit met professionele expertise (ouder dan 21 jaar) naar projecten van de lokale katholieke kerk. Zij beogen een of twee jaar lang hun kennis en know-how over te dragen en delen hun leven met de mensen ter plekke. De meeste vrijwilligers werken in de volgende sectoren: medisch, onderwijs, maatschappelijk werk, landbouw en techniek, maar voor elk beroep heeft Fidesco een geschikte plek. Als tegenprestatie voor hun inzet betaalt Fidesco hun vliegreizen, verzekeringen en een kleine, maandelijkse vergoeding waar de vrijwilliger van rond kan komen.

Lifestyle & Health markt

SASSENHEIM n Na het succes van voorgaande jaren wordt ook dit jaar weer de Lifestyle & Health markt in SassemBourg georganiseerd. Deze editie vindt plaats op zaterdag 12 oktober van 11.00 tot 16.00 uur. De opening wordt verricht door de wethouder van Zorg en Welzijn Arno van Kempen. Met de organisaties in gebouw SassemBourg is gezamenlijk besloten om de omgeving van het gebouw rookvrij te maken. Voor 12 oktober zullen er "Rookvrije Generatie-borden"worden bevestigd/geplaatst op en rond het plein voor het gebouw en tijdens de markt zal de wethouders als openingshandeling zo'n bord onthullen. Tijdens de Lifestyle & Healthmarkt zijn ruim twintig stands met artikelen op het gebied van Health en Lifestyle. Ook worden er demonstraties gegeven, zijn er workshops en kan de inwendige mens versterkt worden. De organisatie is in handen van Annemiek Cornelissen van AC Media & Events, namens Vereniging SassemBourg en Woonstichting Vooruitgang.

Wilt u een 'loop-baan'?

collecte n Alzheimer Nederland zoekt hulp. In Sassenheim zoeken we uitbreiding van ons collecteteam. Dus eigenlijk zijn we op zoek naar u! Wilt u ons versterken en ook één of meer straten collecteren in de week van 4-9 november? Graag! Alleen met hulp kunnen we de collecte tot een succes maken! Bel met Bart de Jong tel. 0252 215483 of mail: bart.de.jong@wxs.nl.

Genieten van wijn, hapjes en muziek op het Wacky Wine Festival

Proef wijnen uit verschillende wijngebieden en geniet van de hapjes en muziek. | Foto: PR

n Met De Teylinger wellicht gratis genieten?

sassenheim n Met je (eigen) glas in de hand wandel je langs de tafeltjes , waar wijnen uit alle windstreken der aarde te proeven zijn. Tussendoor krijg je hapjes geserveerd en kun je genieten van de energieke muziek van Soulbeach. Welkom bij de tweede editie van het Wacky Wine Festival!

Er komen gast-dirigenten voor het harmonieorkest.| Foto: PR

Wijnliefhebbers mogen zondag 6 oktober in hun agenda zetten. Het Van der Valk Hotel Sassenheim is dan het toneel van de tweede editie van het Wacky Wine Festival. Van 14.00 tot 20.00 uur kun je genieten van allerlei soorten wijn. Bekende wijnhuizen geven acte de présence, maar ook verborgen parels komen aan het licht. Want niet alleen de algemeen bekende wijnlanden als Frankrijk, Italië en Spanje zijn vertegenwoordigd, ook landen waar je misschien niet zo snel aan denkt. Turkije bijvoorbeeld heeft ook schitterende wijnen. In totaal zijn er meer dan 75 wijnen die je kunt proeven. Maak kennis met de wijnmakers, waaronder Kirsten en Christiaan van Wijnhuis Traditions, bekend van het televisieprogramma 'Het Spaanse Dorp Polopos.' Naast de kraampjes met wijn zijn er ook kraampjes waar heerlijke hapjes, bites en fingerfood te verkrijgen zijn. En de energieke podiumact Soulbeach, vijf mannen strak in het pak, maken er een swingend geheel van.

Masterclasses

Voor wie het niet alleen bij proeven wil laten, maar ook graag meer wil weten over wijn, zijn er diverse masterclasses. Zo geeft Marine Maillez om 14.30 uur een masterclass over de wijnen van Zuid-Frankrijk. Eduardo van het Chileense wijnhuis Ventopuro gaat om 16.00 uur in op de wijnen van Chili. Chantal Langeveld van Gastrovino Langeveld uit Sassenheim is de organisator van het Wacky Wine Festival. Zij verheugt zich met name op de masterclasses "Het mooie van wijn is dat er altijd een verhaal achter zit", legt ze uit. "Het is allemaal gegist druivensap en toch is iedere wijn weer anders en daar valt veel over te vertellen." Als je dus meer van wijn wilt weten, dan kan dat, maar er valt daarnaast gewoon veel te proeven en te beleven op het Wacky Wine Festival. "Je krijgt je eigen glas en twee gratis proefmunten. Het glas mag je uiteraard mee naar huis nemen. Wil je gewoon lekkere wijn proeven, kom dan vooral langs. En bevalt de wijn? Dan is die natuurlijk verkrijgbaar in onze winkel!"

Bier

Naast wijn is er op dit Wacky Wine Festival ook aandacht voor bier. Twee bijzondere brouwerijen zijn aanwezig. Proef het bijzondere speciaalbier van Solt uit Groningen of probeer de ambachtelijke bieren van Baladin uit Italië. Net als de wijnen zijn dit ook dranken met een verhaal! Meer weten? Kijk op www.wackywinefestival.nl. Hier vindt u alle deelnemende wijnhuizen en meer informatie. En u kunt op de site uiteraard tickets kopen á €12,50,- (exclusief de masterclasses.) Tickets zijn uiteraard ook verkrijgbaar in de winkel aan de Hoofdstraat 232 in Sassenheim.

Lezersactie

Maar wellicht kunt u ook op een àndere manier van de partij zijn. De Teylinger en Gastrovino Langeveld geven namelijk samen 10 x twee kaarten weg! Wat moet u doen? Stuur een mail naar redactie@deteylinger.nl en vertel ons waarom ú graag naar het Wacky Wine Festival wilt en met wie. Uit de inzenders verloten wij dan 10 x 2 kaarten!

Kunstweek 2019: Jan Steen, Maestro en kleinkunst in huiskamers

Warmond n Sporen van Jan Steen is het thema van de Kunstweek 2019. Verschillende activiteiten staan in het teken van de oude meester. Op het programma staan vertrouwde en nieuwe elementen. De Kunstweek opent met Maestro Warmond!, waarbij een aantal bekende inwoners een orkest mogen dirigeren.

Op vrijdagavond 1 november trapt de Kunstweek af in Het Trefpunt met een gloednieuw onderdeel: Maestro Warmond. Zes bekende gezichten uit Teylingen zullen die avond als dirigent voor het Kennemer Jeugd Orkest staan, wie mag zich Maestro noemen?

De volgende dag is de officiële opening op het Pleintje bij de pomp. Kunstenaar Nicoline Heemskerk werkt samen met leerlingen van de basisschool aan een levensgrote reproductie van een schilderij van Jan Steen. Net als vorig jaar zijn op het pleintje kunstenaars aan het werk en wordt er muziek gemaakt. Ook is er een rondleiding langs de ramen van de Dorpsstraat, waar tal van kunstenaars hun werk exposeren in het kader van Gluren bij de Buren.

Het thema van de Kunstweek 2019 is Sporen van Jan Steen. Warmond gaat zich steeds nadrukkelijker profileren als Jan Steen-dorp en daar sluiten verschillende activiteiten in de Kunstweek bij aan. Zo verzorgt Jeroen Spijker, de maker van de buste van Jan Steen in Warmond, een workshop boetseren. Camée van Blommestein houdt op donderdagavond 7 november een lezing met als thema 'Politiek en Cultuur bij Jan Steen.'

Monward goes Hollywood

Het Monward Consort brengt zaterdagavond 2 november een concert vol filmmuziek: Monward Goes Hollywood. Op het programma staan melodieën die speciaal voor films zijn gecomponeerd, maar ook klassieke muziek die in films is gebruikt, bijvoorbeeld van Mahler en Mozart. Tijdens de avond in de Protestantse Kerk worden ook beelden uit de films getoond.

In Het Oude Raadhuis komt dichter Vrouwkje Tuinman op zondag 3 november vertellen over het dichterschap en haar nieuwste bundel Lijfrente. Later die middag is de opening van de tentoonstellingen in Galerie de Pomp en Het Oude Raadhuis.

Schrijver Peter Buwalda wordt op vrijdagavond 8 november in Het Trefpunt geïnterviewd door Michiel Noordzij. Hij zal daar onder meer vertellen over zijn laatste roman Otmars Zonen. Zaterdag 9 november brengen Wendy Roobol en Ursula Dütschler in het Trefpunt hun voorstelling Mozarts Mooie Meiden.

Huiskamerfestival

Net als vorig jaar wordt de Kunstweek afgesloten met het huiskamerfestival kKik (kleinKunst in de Kamer). Het publiek krijgt op zondagmiddag 10 november een drietal voorstellingen voorgeschoteld in een bijzondere setting. Vorig jaar was het festival in korte tijd uitverkocht, de reacties waren enthousiast. Bezoekers hebben dit jaar de keuze uit twee routes.

Voor wie zelf actief wil zijn tijdens de Kunstweek, staan tal van workshops op het programma. Kunstenaars leren de deelnemers de fijne kneepjes van verschillende kunsten, zoals collages maken, handlettering en verf maken. Ook voor kinderen is er veel creatiefs te doen.

Het volledige programma verschijnt binnenkort op de vernieuwde website van de Kunstweek: www.kunstweekwarmond.nl. In Warmond worden huis-aan-huis flyers verspreid.

Nieuw seizoen Classic Jazz Concert Club start op zaterdag 6 oktober

sassenheim n De Oude Tol in Sassenheim opent op zaterdag 5 oktober opnieuw zijn deuren voor de liefhebbers van oude-stijl jazzmuziek. Voor het eerste in de serie van vijf concerten komt de band 'Collectif Paris Swing' uit Frankrijk.

In 2007 startte de Classic Jazz Concert Club met concerten waarin de swingmuziek te horen is, die voor de Tweede Wereldoorlog zo populair was. Jazz was de popmuziek van de jaren '20 en '30. Kenmerkend voor oude-stijl jazz is de herkenbare melodie en een eenvoudig, dansbaar ritme. Al snel groeiden in Sassenheim de bezoekersaantallen en de jazzliefhebbers komen vaak van ver buiten de Bollenstreek. De laatste jaren was bijna elk concert uitverkocht. Dat is niet zo verrassend voor wie bedenkt dat de jazzclub uitsluitend Europa's beste orkesten naar Nederland haalt. Dat is dit najaar niet anders. De musici komen ook nu weer van Noorwegen tot Italië en van Hongarije tot de Verenigde Staten. Op zaterdag 5 oktober komen vijf jonge Fransen voor het eerst naar Nederland en Sassenheim heeft de primeur. 'Collectif Paris Swing' is een van de snelst rijzende sterren in de Franse jazzwereld, waar veel jonge mensen de oude jazz herontdekken. In Parijs spelen ze maandelijks voor een uitverkochte zaal in le Bal Blomet, het legendarische theater waar Josephine Baker ooit furore maakte. Het succes dankt Collectif Paris Swing aan de onweerstaanbare drive en hun virtuoze muzikaliteit. Wie zich afvraagt waar hun ouders en grootouders destijds van uit hun dak gingen, vindt het antwoord op zaterdag 5 oktober in de Theaterzaal van de Oude Tol. Het concert begint om 20.00 u. De zaal gaat open om 19.15 uur.
Er zijn nog een paar kaarten verkrijgbaar via
www.classicjazzconcertclub.nl.

Dinsdagavond-concert St. Cecilia

voorhout n Het harmonieorkest van St. Cecilia geeft op dinsdag 8 oktober een concert in jongerencentrum @Hok, samen met de Bollenband. Aanvang is om 19.30 uur en duurt tot 21.15 uur.

Het harmonieorkest heeft een aantal jaren geleden een oude traditie weer leven ingeblazen, maar deze keer met een leuke twist. St. Cecilia zal zorgen voor vrolijke, lekker in het gehoor liggende muziek.en ook wordt er samengewerkt met presentator/zanger Kees-Jan Visser. Tijdens dit concert zullen er ook gast-dirigenten voor het harmonieorkest verschijnen. Deze speciaal uitgekozen zeer gedreven muzikanten zullen proberen om een muziekmars te dirigeren. Hopelijk letten de muzikanten goed op, want deze dirigent zal de muziek anders aangeven dan de vaste dirigent Paul Martens. De Bollenband, de muziekgroep van Stichting de Zevensprong uit Sassenheim twee keer een blok nummers laten horen, deze speciale muzikanten spelen op stokjes, belletjes en verschillende soorten trommels.

Lunchconcert Sint Pancratiuskerk door gospelkoor "Elijah"

sassenheim n Op zondag 29 september wordt de parochiedag gevierd. De dag begint met een feestelijke Eucharistieviering waarin de 3 parochiekoren de gezangen zullen verzorgen. Pastor Owel heeft dan de leeftijd van 60 jaar bereikt en is 25 jaar werkzaam in onze parochiekern. Na de viering zullen er koffie en broodjes geserveerd worden en zal het Gospelkoor Elijah aansluitend een lunchconcert verzorgen. Dit koor is geen onbekende van ons. Het heeft ook een optreden verzorgd tijdens het 25 jarig priesterjubileum van pastor Owel. Elijah staat al jaren onder professionele leiding van dirigent Trea Kuijsten en pianist Govert van der Kolm. Een vrijwillige bijdrage is welkom

Groen Dichterbij Teylingen!

In de serie Groene Aanjagers gaan we voor het project 'Groen Dichterbij Teylingen', een samenwerking tussen IVN Natuureducatie en de gemeente, op zoek naar de groene kracht van Teylingen.

In dit interview spreken we met Rob ten Boden (wethouder Duurzaamheid), Rob de Mooij (Coördinator Duurzaamheid van HLTSamen) en Marjo van Puijenbroek van het project 'Groen Dichterbij Teylingen'. Marjo trekt namens IVN Natuureducatie de kar voor dit project, letterlijk. Met de mobiele kraam bezoekt zij activiteiten in de buurt om met mensen het gesprek over groen aan te gaan.

'Wat betekent groen voor jou' is vaak haar openingszin en zo voert ze de meest uiteenlopende gesprekken met jong en oud en hoort ze van de inwoners wat voor hen de waarde van groen is. "Een gesprek over groen is altijd inspirerend!" Laat ze weten. Het valt haar op dat het onderwerp ontzettend leeft onder de inwoners en dat er veel 'groene kracht' verscholen zit.

'minder steen, meer groen'

Groen Dichterbij Teylingen

Groen Dichterbij is een project dat in meerdere gemeenten in Nederland loopt. Daarbij is iedere gemeente anders en is Teylingen, vergeleken met de andere gemeenten, al behoorlijk groen. Toch is er ook hier nog een hoop winst te behalen. Het project wordt deels gefinancierd door de Provincie Zuid-Holland. Hierdoor kunnen er veel leuke activiteiten gratis voor de inwoners worden aangeboden. Inmiddels zijn er al verschillende workshops georganiseerd, een netwerkbijeenkomst en andere activiteiten. "Het gaat vooral om mensen verbinden met groen en mensen verbinden rond groen. Daarbij speelt de participatie van de gemeente ook een belangrijke rol," aldus Marjo.

Een groene gemeente

Wethouder Rob ten Boden vertelt: "Als gemeente willen we graag meer groen, dus wij ondersteunen de groene initiatieven van inwoners waar mogelijk. Een initiatief staat of valt natuurlijk altijd bij de betrokkenen die zich hiervoor in willen zetten. We hebben in onze gemeente heel veel beheerscontracten gesloten met inwoners voor het beheren van een stukje openbaar groen als een buurttuin of boomspiegel, maar ook grotere projecten als hele parken. Zo kunnen er samen goede afspraken worden gemaakt over wat er van elkaar verwacht wordt en kan er op worden toegezien dat het ook daadwerkelijk onderhouden wordt."

Het is voor sommige mensen soms niet duidelijk welke route ze kunnen bewandelen als ze zelf een groen initiatief in de buurt willen starten. De wijkregisseur Loes Massaro kan inwoners daarbij helpen.

Het belang van                                 een groene omgeving

Rob de Mooij ziet als coördinator duurzaamheid veel aansluiting met belangrijke thema's binnen het gemeentelijke beleid. "Een groene leefomgeving is ontzettend belangrijk; mensen voelen zich prettiger met groen dat past binnen hun wijk. Maar het sluit ook aan op belangrijke thema's als 'minder steen, meer groen', wat ten goede komt aan de biodiversiteit, de waterhuishouding en dat hittestress voorkomt. De verstening is in de provincie een groot probleem, waardoor we de natuur eigenlijk weer meer naar binnen moeten halen in onze leefomgeving."

Oproep!

Van elkaar leren en elkaar inspireren is iets waar Groen Dichterbij voor staat! Om die reden verzamelt Marjo zoveel mogelijk groenprojecten in de gemeente en hoopt zij de onderlinge band te versterken. Heb jij ook een groen initiatief? Meld je initiatief dan aan op de kaart!
Dat kan via www.ivn.nl/kaartteylingen.

Foreholte Dames: Soms zit het mee, soms zit het tegen

Noëlle Vos in de aanval. | Foto: PR

voorhout n Zaterdag stond voor de Foreholte dames de uitwedstrijd tegen Aalsmeer in de planning. Een team waar Foreholte al aardig tegen geoefend had. Wetende dat de dames van Aalsmeer 2 schutters in de gelederen hadden werd er voorgenomen dat Foreholte daar geconcentreerd op zou verdedigen.

Na een rommelige warming up klonk het fluitsignaal en leek het erop dat iedereen van Foreholte wel scherp was. Het lukte in de aanval om met goede druk en concepten het doel van Aalsmeer te vinden. Het scoreverloop gaf geen duidelijk verschil van kwaliteit en het leek een spannende pot te worden. Ineens was daar de voorsprong van 2 punten voor Aalsmeer en sloeg de paniek bij de Dames van Foreholte toe. Aalsmeer ging met 3 punten voor de rust in. Helaas zat het allemaal niet mee. Kansen van Foreholte werden op paal en lat geschoten en de keepster van Aalsmeer stond zo nu en dan ook in de weg. Verzilveren van die kansen had Foreholte weer in de wedstrijd kunnen brengen maar dat zat even tegen. De eindstand 31-25. Het spel van Foreholte moet zekerder worden en de snelheid moet volgende wedstrijd thuis tegen PSV weer helemaal terug is. Zaterdag 28 september speelt dames 2 van HV Foreholte om 109.00 uur een wedstrijd tegen Gemini. Aansluitend volgt de wedstijd van de dames 1 van HV Foreholte tegen PSV om 20.45 uur.

Sepehr Safi helpt Teylingen met hattrick aan eerste overwinning

sassenheim n Teylingen is de competitie begonnen met een overwinning op Altior. In Langeraar wisten de Sassenheimers driemaal het net te vinden, telkens door één en dezelfde speler. Spits Sepehr Safi was de grote man en nam alle goals voor zijn rekening.

In de beker trof Teylingen louter sterke tegenstanders en dat vertaalde zich in drie nederlagen, waarin geen één keer werd gescoord. De competitie tegenstanders zijn veelal van een heel ander kaliber. Altior was zo'n tegenstander. Het gemis van vier ervaren en inmiddels gestopte basisspelers laat zich flink voelen, plus het feit dat er in de huidige selectie veel spelers afwezig zijn op dit moment om diverse redenen maakt het lastig, zo valt te lezen op de clubsite. De doelstelling van handhaven geeft aan dat Altior een ploeg zal zijn die onderin mee gaat draaien in de Tweede Klasse.

Teylingen daarentegen zal heel iets anders van plan zijn met een talentvol en fit team. De teruggekeerde Safi in de spits is het aanspeelpunt en na een klein half uur mocht hij vanaf elf meter aanleggen om de 0-1 op het scorebord te zetten. Kort hierna, na een knappe individuele actie, bracht hij de marge op twee. Altior stelde hier bar weinig tegenover. In het tweede bedrijf besliste de spits de wedstrijd door 0-3 te maken en was de mooie 1-3 van Reber Taha er eentje voor de statistieken.

Safi was blij met de eerste driepunter: 'Het ging best goed vandaag, Altior is er niet aan te pas gekomen en wij hadden veel de bal. Het is lekker dat we starten met een zege, maar Altior is niet één van de sterkere tegenstanders in de competitie'. Over zijn eigen optreden is de spits ook te spreken: 'Ja, ik speelde best lekker. Ik was aanspeelbaar en kon met korte combinaties voor gevaar zorgen. Ik verwacht dat we een goed seizoen kunnen draaien met deze talentvolle groep, waarin ik hopelijk een belangrijke rol kan spelen voor het team'.

Teylingen kan zich nu opmaken voor twee thuiswedstrijden, te beginnen aanstaande zondag tegen Laakkwartier. Een week later komt Oliveo op bezoek in Sassenheim.

Seizoen Bassets nu al een succes

Dominique Kuhn als vaste waarde weer voorop in de strijd. | Foto: PR

sassenheim n Voor de rugbyers van The Bassets kan het prille seizoen nu al niet meer stuk. In een nieuwe opzet van de competitie moesten The Bassets in een poule van vier teams zich zien te plaatsen bij de top acht van rugby Nederland om daarin te strijden voor het landskampioenschap.

Het vernieuwde Bassets team van coach Storm Carroll leed geen enkele nederlaag en plaatste zich als groepswinnaar in de kampioensklasse. Dit verraste vriend en vijand, maar de Sassenheimers zijn een totaal andere ploeg dan vorig seizoen. The Bassets heeft dit jaar een gezonde mix van eigen talenten aangevuld met buitenlandse gastspelers en een hechte kern basiskrachten. Met deze combinatie is The Bassets de verrassing in rugby Nederland. De laatste wedstrijd uit tegen Eemland in Amersfoort moesten The Bassets ook hen aan de zegenkar spijkeren en dat ging niet zonder slag of stoot. De Amersfoorters bleken een taaie opponent en verloren uiteindelijk toch hun dappere strijd met 20-30.

De grootste verrassing was niet de uitslag maar het meespelen van Erik Wijten. Deze jongen van de club trok twee jaar geleden de stoute schoenen aan en vertrok voor studie en rugby naar Ierland. Na twee jaar vond hij het welletjes en was het net niet wat hij zocht. Met een dozijn aan ervaringen rijker streek hij weer neer in Sassenheim. Daar zag hij vorige week zijn oude ploeg weer aan het werk en daarop pakte hij zijn kicksen weer, trainde afgelopen week mee, kreeg een basisplek en speelde tegen Eemland als nooit tevoren. Nu The Bassets zeker zijn om bij de top acht te spelen kunnen zij voort borduren want nu komt het echte werk eraan.

VCS-teams goed uit de startblokken

VCS Heren 1 won met 4-0 van ZOVOC. | Foto: PR

sassenheim n Het volleybalseizoen is weer begonnen en afgelopen week speelden heren 1 en dames 1 van Volleybalclub Sassenheim hun eerste wedstrijden. Beide teams lieten er geen gras over groeien. Donderdag versloeg heren 1 in De Wasbeek het Zoetermeerse Zovoc en een dag later was VCS dames 1 in Den Haag met 4-0 duidelijk sterker dan Sovicos.

De eerste teams van VCS zijn enigszins gewijzigd ten opzichte van het vorige seizoen. Heren 1 zag twee spelers en een trainer vertrekken na een seizoen waarin het team zich net aan wist te handhaven in de promotieklasse. De laatste wedstrijd, tegen hetzelfde Zovoc, was toen van cruciaal belang.

Geen druk

Op de eerste wedstrijd van dit nieuwe seizoen lag minder druk. Onder leiding van speler/coach Erik de Muinck begon VCS in de eerste set direct met een voorsprong, waardoor Zovoc de hele set achter de feiten aanliep. Na anderhalf uur stond er een afgetekende 4-0 op het wedstrijdformulier.

Dames

Waar bij heren 1 spelers vertrokken, Kwamen bij VCS dames 1 er juist een tweetal spelers bij. Middenaanvalster Charlitha van Gend kwam over uit het derde damesteam en Henrike de Muinck vond de weg terug naar dames 1 na twee seizoenen bij Leython DC. Voor VCS dames 1 was vorig seizoen zeer succesvol, met als beloning een terugkeer naar de promotieklasse en het winnen van de regiobeker. Veel nieuwe tegenstanders dit seizoen, dus het was even afwachten hoe de eerste wedstrijd zou verlopen. De eerste set was met 25-18 voor VCS. De tweede en derde set kon Sovicos nog redelijk bijblijven, maar in de vierde set was het verzet gebroken.
Ook voor dames 1 dus een 4-0 overwinning.
Zo eindigen beide VCS-teams na de eerste wedstrijdronde op de eerste plaats in de competitie. Heren 1 krijgt twee weken de tijd om te genieten van het behaalde succes. Zij spelen pas donderdag 3 oktober in De Wasbeek tegen Delta. Dames 1 moet deze week al aan de bak. Het Scheveningse Kalinko komt donderdag 26 september op bezoek in Sassenheim.


Foreholte wint tegen RKDEO (3–2)

voorhout n Angstgegner RKDEO meldde zich al snel in het prille seizoen op de Elsgeest om het tegen Foreholte op te nemen. De Nootdorpers lieten er ook verder geen gras over groeien, want reeds in de 4e minuut na het beginsignaal van de prima leidende scheidsrechter Jhamai, lag de bal achter keeper Matthijs Guijt. In de tegenaanval speelde Quincy Tjaden de naar rechts uitgeweken spits Tommie Simonis aan. Hij vond op zijn beurt de inschuivende middenvelder Fabian Pak, waarop Olle Roffelsen het belangrijke duel te makkelijk verloor en Pak geheel vrij voor Guijt de bal alleen maar in de linkerhoek hoefde te plaatsen (0 – 1). Foreholte trachtte zich onmiddellijk van deze eerste tegenvaller te herstellen. Debutant Stan Spies testte met een vliegend schot keeper Gino Epskamp en uit de daarop volgende corner was het de strakke voorzet van Sten Admiraal die bij de tweede paal het meedogenloze hoofd van spits Sam Lemmers vond (1 – 1). De Voorhouters zetten de druk op de RKDEO-defensie door en in de 10e minuut had neo-Voorhouter Ivo Smits, vrij voor Epskamp, moeten scoren toen hij, opnieuw door Admiraal, werd aangespeeld. De doelman stopte de inzet, maar de bal werd vanaf de rechterflank opnieuw ingezet en weer liet Lemmers met een harde kopstoot de bal tegen het net ploffen (2 – 1).
In de tweede helft scoorde Quincy Tjaden een fraaie gelijkmaker. De Voorhouters kropen vervolgens door het oog van de naald toen na een vermeende terugspeelbal Tommie Simonis de toegekende vrije trap bikkelhard van dichtbij in de muur schoot. Een viertal minuten later ruimde Foreholte over de linkerkant weg. Sam Lemmers sloeg de bal opnieuw binnen (3 – 2). De verwachting dat RKDEO nog eenmaal zou aanzetten om in de laatste 10 minuten alsnog tot een positiever resultaat te komen kwam niet uit. Betrekkelijk eenvoudig haalde Foreholte de snelheid uit de wedstrijd en de overwinning in de seizoensopening binnen.

Nipt verlies vanTOP/SolarCompleet tegen DOS'46

Sassenheim n Het was al wel wat vroeg in de competitie om van een topwedstrijd te spreken, maar het waren wel de nog ongeslagen ploegen die tegen elkaar speelden. DOS'46, landskampioen veld, winnaar Supercup en de eerste twee wedstrijden ruim gewonnen, zat in een goede flow. TOP/SolarCompleet was ook goed begonnen met twee duidelijke overwinningen. Het eerste kwartier ging de wedstrijd gelijk op, maar gaandeweg nam DOS'46, mede door een sterke rebound, het scoringsinitiatief en liep uit naar 7-10 met rust. Na rust had TOP een hele goede fase en wist het een achterstand van 8-12 knap om te zetten in 12-12. Daarna was het weer stuivertje wisselen en waren de ploegen helemaal aan elkaar gewaagd. Bij 18-18 was het een strafworp voor DOS'46 die de wedstrijd besliste. In een wedstrijd die eigenlijk geen winnaar verdiende, trok TOP uiteindelijk aan het kortste eind: 18-19.

Monument

Er zal geen straat naar hem worden vernoemd. Er komt geen opzienbarend standbeeld op een belangrijk kruispunt in zijn geboortedorp. Geen koperen plaquette op zijn geboortehuis. Hij heeft geen meeslepend leven geleid. Verder dan 5 kilometer van zijn geboorteplek heeft hij niet gewoond. Hij laat geen belangrijke geschriften na en geen indrukwekkende uitvindingen. Hij was direct na de lagere school jarenlang boerenarbeider en daarna, tot aan zijn vervroegde uittreding voorman poedermaker. Hij leidde een onopvallend bestaan in een tumultueuze wereld. Hij is bijna een eeuw oud geworden, maar de overzichtelijke en onschuldige tijden waarin hij werd geboren lijken een eeuwigheid geleden. Hij maakte de grote depressie mee en de meest verwoestende oorlog die de mensheid heeft gekend. Een koude oorlog en talloze warme. Economische vooruitgang en stuitende verschillen tussen arm en rijk. Hij was een rooie: hij zag ooit de Dom van Keulen en vroeg zich waarschijnlijk als enige van het reisgezelschap af of de arbeiders die er aan werkten wel eerlijk betaald waren. Hoeveel van hen er waren omgekomen bij de bouw? Wie had voor hun weduwen en kinderen gezorgd? Hij had een groot rechtvaardigheidsgevoel. Hij kwam niet veel (en ook niet zo graag, geloof ik) in de kerk. Hij kon zin van onzin onderscheiden, en hoorde daar van het laatste naar zijn smaak iets teveel. Ik kon hem lang niet altijd ongelijk geven. Hij had weinig nodig: de grote moestuin en z'n bijen hadden zijn hart. Hij verloor zijn vrouw en voelde zich alleen. Zijn wereld werd al kleiner. Koffie in de zaal elke morgen, 's woensdags klaverjassen (vorig seizoen werd hij nog kampioen), om 12 uur eten uit de magnetron, een rondje door het dierenparkje, een paar sudoku's en een vast aantal bladzijden uit een grote-letterroman uit de huisbibliotheek (zodat het boek precies in een week uit was). Z'n kinderen en kleinkinderen geregeld op bezoek, z'n familie om hem heen af en toe – dat was genoeg. Het einde mocht wel komen. Hij was er klaar voor. Ruim 98 jaar is hij geworden – en op één dag na was hij 38 jaar mijn schoonvader. Toen stierf hij. Het was niet op het journaal. Geen standbeeld. Maar voor ons was hij zèlf dat monument…

egbert van der weide

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. de 3 parochiekoren. Voorganger: pastor P. Owel

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk: geen dienst

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma (H. Avondmaal)

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. C. Affourtit


Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Woord- en Communieviering, voorganger: B. Prins


Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: DS. J.W. v/d Berg


Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): St. Matthiasfeest, Eucharistieviering. Voorganger M. Straathof

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. N. Smit. (Oegstgeest)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, Ds. W.F. van Rijn

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 Armand Lefeu. 19.00 uur uur, Jan Zijlstra


Wilt u kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 29 september bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.


De oplossing van 18 september is: BROMVLIEG

De winnaar is: Tiny van Kampen-van Dongen, Voorhout