De Teylinger

6 februari 2019

De Teylinger 6 februari 2019


30km-zone loopt tot aan Beatrixlaan

Foto: MV

Warmond n Met de kleinst mogelijke meerderheid heeft de gemeenteraad op donderdag 31 januari besloten om de toekomstige 30-kilometerzone voor de Herenweg in te stellen tot aan de Beatrixlaan in plaats van te stoppen bij de Laan van Oostergeest.

Door Nico Kuyt

De gemeenteraad ging daarbij voorbij aan het advies van wethouder Rob ten Boden en de politie. Een begin van het gebied aan de Beatrixlaan zou voor een schijnveiligheid zorgen. Maar een kleine meerderheid van de gemeenteraad was het hiermee niet eens. Er werd in de raad een wijzigingsvoorstel door de PvdA ingediend om de zone te vergroten. De fractie wilde eigenlijk ook de Oranje Nassaulaan hierbij betrekken, maar daar was geen meerderheid voor te vinden. Wel voor het gedeelte tussen de Laan van Oostergeest en de Beatrixlaan. Het huidige fietspad blijft daarbij behouden, dus geen profiel op de weg. De fractie van Trilokaal was tegen het doortrekken. Het behouden van het separate fietspad was niet volgens de regels die gesteld worden voor de inrichting van een 30-kilometerzone. Ook de VVD kon niet instemmen met het wijzigingsvoorstel. Naast de regels waren ook de financiële uitgaven onduidelijk voor de partij. Die konden bijvoorbeeld ook aan een respijthuis voor mantelzorgers worden besteed. Maar coalitiepartner D66 stemde wel in. "Al is het niet volgens het boekje en niet helemaal praktisch, zal het toch de snelheid verlagen. Dat komt ten goede voor hen die naar school en het sportgebied gaan", zo meende Joren Noorlander (D66). En hierdoor ontstond een meerderheid van één stem. De gemeenteraad moet nog het extra bedrag voor de verlenging goedkeuren.

'Meer strooien bij woningen senioren'

Sassenheim n Bij het strooien van de wegen en stoepen bij gladheid moet er meer gelet worden met die plaatsen waar senioren wonen. Dat vindt een briefschrijver die hiertoe een oproep heeft gestuurd aan de gemeenteraad.

Ouderen dienen in de huidige tijd meer zelfstandig te blijven wonen en zelfredzaam te zijn en zoveel mogelijk afhankelijk te worden van de mantelzorg, maar van het noodzakelijke zout blijven zij in de winter verstoken, zo vindt de briefschrijver.

"Het heeft onlangs gesneeuwd en weer wordt alleen op de doorgaande wegen gestrooid, maar onze wooncomplexen voor ouderen worden niet meegenomen. Dus zij kunnen niet naar het dorp voor boodschappen, maar ook het centrum was spekglad en dus ook de ondernemers en winkeliers nemen hun verantwoordelijkheid niet. Ook de mantelzorger moet zijn nek breken om de nodige zorg te kunnen leveren en wat denkt u van de thuiszorg, ook daar wordt niet aan gedacht", zo leest de mail.

"Bij het Gildehof was het echt een drama. Deze mensen konden niet eens bij de afvalcontainers komen en mijn man heeft een bewoner kunnen redden die daar weggleed. De politiek, ondernemers en woningcorporatie moeten om de tafel gaan zitten en een goed beleid maken waar onze ouderen, mantelzorgers en thuiszorg centraal staan, zodat zij hun werk veilig kunnen doen onder alle omstandigheden", zo ventileert zij haar mening en geeft aan dat misschien mensen met een uitkering ingezet kunnen worden om sneeuw te ruimen bij de ouderencomplexen. "Of misschien scholieren. Neem uw verantwoordelijkheid voor een veilig Teylingen." (NK)


Foto: pr.

St. Cecilia al honderd jaar een begrip

Geen optocht zonder muziek!

Geen extra verlichting bij Leidsevaart

Raad zet in op Meermaker Teylingen

schaatsen n Van der Stelt: 'Droomdoel behaald'

Eerste idee woningbouw bij Groot Seminarie

Bezoekers bekijken een eerste idee voor de herontwikkeling van het Groot Seminarie. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

Warmond n Inwoners konden op dinsdag 29 januari in het Trefpunt een eerste idee, een integrale visie zoals het officieel heet, bekijken over de herontwikkeling van het Groot Seminarie in Warmond. Het plan is dat daar huur- en koopwoningen komen in een verscheidenheid aan prijsklassen. Maar er nog geen sprake van een concreet uitgewerkt plan. Dat volgt in de volgende fasen.

Door Nico Kuyt

Er wordt niet veel gebouwd in Warmond. Deze ontwikkeling is dan ook een van de grote in de kern Warmond om een deel van de woningbehoefte te stillen. De bedoeling van de inloopavond was om de mening van de inwoners te peilen. De belangstelling was groot.

De bestaande gebouwen Mariënhaven en Mariëngaerde worden opgeknapt en verbouwd. Mariënstate, het Kompas, valt onder de sloophamer. In Mariëngaerde zullen 107 huurwoningen gerealiseerd worden. In Mariënhaven en in de nieuwbouw Mariënhof zullen koopappartementen en woningen gerealiseerd worden. De huur- en koopwoningen zullen variëren van het goedkope segment, middeldure segment tot het dure segment en voor verschillende doelgroepen, alleenwonenden, senioren en gezinnen. En dat was juist wat op de avond voor enkele bezoekers wrong. Zij willen dat er juist voor senioren gebouwd wordt, want daar is naar hun mening de grootste behoefte aan. Een zienswijze die niet door anderen wordt gedeeld, want in hun ogen is er juist behoefte aan goedkope woningen voor jonge gezinnen. Het blijft een afweging naar behoefte.

Parkeren

Een andere moeilijkheid die tijdens de avond naar voren werd geworpen is het parkeren. Een parkeerkelder is weliswaar gepland, maar alleen voor een gedeelte van de eigenaren. De rest dient te parkeren op openbaar terrein, bijvoorbeeld op grastegels tussen de bomen langs de Bisschopslaan. Dat idee stelde niet alle bezoekers gerust. Bij de verdere uitwerking van het plan zal hierover meer bekend worden.

Vergunning aangevraagd

Om de snelheid erin te houden heeft de ontwikkelaar alvast een vergunning aangevraagd voor de verbouw van Mariëngaerde en bijbehorend ketelhuis en voormalig kostschool. Hij zal dit jaar starten met de werkzaamheden. De inkt van de visie is nog niet opgedroogd of een inwoner heeft inmiddels aan de gemeenteraad bekend gemaakt een grote teleurstelling te koesteren tegenover het plan, met name voor het niet realiseren van betaalbare woningen. Alle meningen worden meegenomen voor een weging.

Onderschatting overlast bij Klink

Regio n Een forse onderschatting van de toekomstige overlast van omwonenden. Dat blijkt uit de zware kritiek van de Raad van State op het nieuwe bestemmingsplan voor de Klinkenbergerplas. De Raad vernietigde woensdag 30 januari twee belangrijke onderdelen van dit plan: de horeca en de evenementen. Lees meer op www.deteylinger.nl.

Warmond gaat voor Keurmerk Veilig Ondernemen

Mark van Zanten(CCV), Vincent de Winter(brandweer), burgemeester Breuer, Henk Woppenkamp en John van der Tol.  Foto: pr.

Warmond n Ook Warmond wil het Keurmerk Veilig Ondernemen behalen. De ondertekening van de intentieverklaring was op woensdag 30 januari bij Dekker in Warmond.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) staat voor schoon, heel en veilig en wordt veelal toegepast in de winkelgebieden en soms op bedrijventerreinen. In ieder KVO nemen naast ondernemers ook de gemeente, de politie en de brandweer deel. Eerder behaalden de winkelgebieden van Sassenheim en Voorhout al hun KVO-certificaat.

Warmond is echter het eerste dorp waarin wordt samengewerkt tussen een winkelgebied, een bedrijventerrein en het recreatiegebied. Initiatiefnemer is citymanager John van der Tol. Bij zijn aanstelling was al snel duidelijk dat de meeste van zijn opdrachten, die betrekking hebben op de kern Warmond, in een gezamenlijk KVO gebundeld kunnen worden. Van der Tol: "Voor een KVO is het essentieel dat alle partijen de schouders eronder kunnen zetten, want meedoen is vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend." De opstart liet wat langer op zich wachten, vervolgt Van der Tol: "Bij het initiëren van het idee werden direct alle partijen enthousiast. Belangrijk is wel de goede ondersteuning binnen alle partijen en ook de gemeente heeft meer tijd nodig gehad om dit intern goed te kunnen organiseren. Daarbij komt ook nog eens dat de begeleidende instantie, het CCV, vanwege het unieke karakter meer tijd nodig had om alles goed voor te bereiden."

KVO-team

Het KVO-team in Warmond bestaat uit de gemeente, wijkagent Harm Bosch en Edwin Bos namens de brandweer. Voor de ondernemers is een brede participatie gezocht met een mix van allemaal lokale ondernemers en bestaat uit Lidia van Kempen, Ingrid de Nie, Ben van der Hulst, Eric Bosma en Coen ten Kley. Een extra vertegenwoordiging vanuit de horeca wordt binnenkort toegevoegd. Het team wordt gecompleteerd door de inbreng van citymanager die, ook op verzoek van het team, de voorzittersrol invult.

In de aankomende fase zullen de actie- en aandachtspunten in de gebieden via verschillende schouwen worden bepaald. Daaropvolgend wordt het actieplan samengesteld met daarin de actienemers en een tijdslijn.

Website Centrum voor Jeugd en Gezin vernieuwd

Regio n De website van het Centrum voor Jeugd en Gezin is in een nieuw jasje gestoken. De volledig vernieuwde website heeft een moderne uitstraling en is beter geschikt voor weergave op mobiele apparaten als smartphones en tablets.

Op de nieuwe website zien bezoekers direct waar ze terecht kunt voor hulp en advies of het verzetten van een afspraak. Maak gebruik van het digitale vragenformulier of het chatspreekuur. Of voor aanmelding voor een cursus. Met één klik komen bezoekers terecht bij het overzicht van alle cursussen en activiteiten die het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert. En natuurlijk is ook veel informatie over opvoeden en opgroeien online beschikbaar.

Kun je leidingwater gebruiken voor flesvoeding? Is het normaal dat het vriendje van mijn zoon in de brugklas al een baantje heeft? Wat kan ik doen als mijn dochter wordt gepest? Mijn zoon wil stoppen met zijn studie, wat nu? Met alle vragen over opvoeden en opgroeien van kind(eren) kun ouders kosteloos terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Dit kan ook digitaal.

In het Centrum voor Jeugd en Gezin werken professionals zoals jeugdartsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en pedagogen van verschillende organisaties samen. Zij staan voor klaar met een luisterend oor, hulp en ondersteuning.

De website van het Centrum voor Jeugd en Gezin is bereikbaar via www.cjg[gemeentenaam].nl. Bijvoorbeeld www.cjgleiden.nl of www.cjggouda.nl. Een overzicht van websites in de regio Hollands Midden staat op www.cjghollandsmidden.nl.

Raad staat stil bij overlijden Van der Kroft

Warmond n In de afgelopen raadsvergadering van donderdag 31 januari memoreerde burgemeester Carla Breuer het overlijden op diezelfde dag van de oud-politicus van Warmond Gerard van der Kroft.

Door Nico Kuyt

Tussen 1958 en 1976 was Van der Kroft achttien jaar raadslid in Warmond en daar een korte tijd wethouder geweest. Hij kwam voort uit de Katholieke Volkspartij, die in 1980 samensmolt tot het CDA. Na zijn Warmondse tijd werd hij burgemeester van de gemeenten Leimuiden, Rijnsaterwoude, Nieuwveen en tenslotte Lisse. In 1998 ging hij met pensioen. Hij overleed in de leeftijd van 85 jaar.

Lisse

Niet alleen de Teylingse gemeenteraad, maar ook die van Lisse stond stil bij het overlijden van de oud-bestuurder. Burgemeester Lies Spruit van Lisse sprak uit dat Van der Krogt zich in hoge mate had ingespannen voor de ontwikkeling van Lisse. Beide burgemeesters wensten zijn kinderen en nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken van het verlies.

Baby in beeld

Regio n Bij het CJG Lisse start op donderdag 7 februari de cursus 'Baby in beeld' voor ouders met hun eerste baby (tussen de nul en vier maanden oud). Tijdens de bijeenkomsten wordt gesproken over de ontwikkeling van je baby, over contact maken met je baby, huilen, slapen, troosten en alles wat met het kersverse ouderschap te maken heeft. De bijeenkomst, van 14.00 tot 15.30 uur, bestaat uit vier ochtenden en kost 10 euro. Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl.

Zorg over wachtlijsten

Teylingen n Inzicht in het bestaan van wachtlijsten voor Teylingers in de zorg. En wat de gevolgen daarvan zijn voor de vragers van zorg. Dat wil PvdA-raadslid Sandra Groenendal van B&W nu eens haarfijn weten en heeft daarover vragen ingediend.

Raadsleden hebben veel moeite inzicht te verkrijgen hoe lang wachtlijsten zijn, waar ze zijn en waar ze door worden veroorzaakt, zo stelt Groenendal. Instellingen en organisaties zijn geneigd slechts in zeer omslachtige woorden over wachtlijsten te spreken. Liever hebben ze het er helemaal niet over, laat staan dat je antwoord krijgt over de reden van op die wachtlijst staan. Zorgorganisatie Marente geeft volgens Groenendal in het geheel geen inzicht in de wachttijden.

Zij wendt zich nu met vragen naar B&W hoe het nu zit in de crisiszorg, langdurige zorg, jeugdzorg en thuiszorg. Worden de zorgvragers op de wachtlijst wel adequaat geholpen in de tussentijd? B&W heeft 30 dagen om een antwoord aan haar te geven. (NK)

Kunst dichtbij

Kunstenares IJdo in de gemeenteraad met haar appels. De volgende expositie in het Bestuurscentrum begint op 28 maart in de gemeenteraad. Hieraan nemen voor de verandering meerdere kunstenaars deel aan. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

Voorhout n Het stokje van de Culturele Estafette is tijdens de gemeenteraad van donderdag 31 januari doorgegeven aan beeldend kunstenares Machtelt IJdo. De estafette is een initiatief van de gemeenteraad om lokale kunst en activiteiten in het licht van de schijnwerpers te brengen.

De Voorhoutse IJdo is vooral geïnspireerd door de eenvoud en de schoonheid van de alledaagse dingen om haar heen. Zo hield zij de gemeenteraad een paar appels op een schaal voor, afkomstig uit de boomgaard van haar vader. Ook toonde zij een schilderij van paarden in de sneeuw. Ze gebruikt diverse materialen, zoals houtskool, olieverf en pastel en werkt in de buitenlucht. "Er is geen tijd om te aarzelen, want elk moment kunnen het weer en het licht veranderen." In Voorhout is zij vooral bekend van haar muurschildering in Park Overbosch en haar project bij het Ontmoetingscentrum Dementie, waar zij de deelnemers heeft geportretteerd. Hiervoor ontving ze in 2018 een cultuurprijs. (NK)

Raad zet in op duurzaamheid met Meermaker Teylingen

Teylingen n De gemeenteraad kon vorige week unaniem instemmen met de oprichting van een maatschappij voor duurzaamheid. Onder de noemer van Meermaker Teylingen moet het een schopje in de goede richting geven door het verstrekken van onder andere informatie en leningen voor initiatieven om zo de gemeente meer duurzaam te maken.

Door Nico Kuyt

Na vele voorbereidende discussies in de raadscommissies was het nu de tijd om een start te maken met de maatschappij, zo vond de gemeenteraad. De raad stemde daarom unaniem in met de oprichting van Meermaker Teylingen per 1 maart 2019.

Meermaker Teylingen is een investeringsfonds voor innovatieve projecten die een duwtje in de rug nodig hebben en een informatiepunt voor inwoners, bedrijven en organisaties. Het moet een laagdrempelig informatiepunt worden, dat antwoord geeft op vragen vanuit de inwoners van de gemeente op het gebied van duurzaamheid met name binnen de thema's energie en circulaire economie. Het wijst ook de weg naar duurzaamheidssubsidies. Ook gaat Meermaker Teylingen de gemeente ondersteunen bij het uitvoeren van acties vanuit de duurzaamheidsagenda, met name binnen de thema's energie en circulair. Meermaker kan duurzame projecten in Teylingen, die economisch rendabel zijn, maar zo innovatief dat ze geen 100 procent financiering uit de markt kunnen halen, cofinancieren met maximaal 40 procent. Door cofinanciering van Meermaker Teylingen kan het project van de grond komen. Het betreft een revolverend fonds, leningen moeten worden terugbetaald.

Het moet Teylingen tot één van de van de duurzaamste gemeente in Nederland maken, uitte Edith Alkemade (D66) een wens voor een goede toekomst. En ook Monique de la Rie (VVD) had naar eigen zeggen 'het lef' om ermee in zee te gaan. Maar om een deel van het geld te reserveren voor kleinschalige initiatieven, dat steunde de VVD-fractie toch niet. Er moest aan de nieuwe maatschappij geen beperkingen worden opgelegd. Maar de fractie stond hierin helemaal alleen en het amendement werd bij meerderheid aangenomen. Daarmee wordt van het jaarlijkse bedrag voor de komende vier jaar van 600.000 euro, die de gemeente in het fonds stort voor leningen, een ton gereserveerd voor kleinschalige initiatieven.

Veel reacties op brief betaald parkeren station

Wel of niet betaald parkeren? De meningen zijn verdeeld. | Foto: MV Foto: MV

Sassenheim n Na een oproep van een inwoner voor het instellen van betaald parkeren bij het station Sassenheim, hebben diverse inwoners een mail naar de gemeenteraad gestuurd om dat juist niet of wel te doen. Het parkeerdek blijkt onder de inwoners te leven.

Door Nico Kuyt

Eind vorig jaar merkte een inwoner op dat het parkeren op de vergrote parkeergelegenheid bij het station Sassenheim bijna onmogelijk is. Het parkeren bleek niet te kunnen omdat het parkeerdek geheel vol stond.

De inzender verzocht de gemeenteraad per mail om spoedig te kijken naar een oplossing, zoals betaald parkeren. Veel vakantiegangers stallen hier de wagen, omdat Sassenheim een van de weinig stations is met een verbinding naar met Schiphol, waar nog geen betaald parkeren ingevoerd is, was de mening van de briefschrijver.

Niet betalen

De oproep riep weer een vloed van reacties op. Zo geeft een andere inwoner aan dat hij hier verschillende malen zonder problemen heeft kunnen parkeren. Betaald parkeren geeft veel extra kosten die in zijn ogen niet nodig zijn. De schrijver ervaart juist meer problemen met de fiets. Een tweetal andere inwoners huldigen weer een andere mening. "Uitgangspunt moet zijn dat het parkeren voor bewoners van Teylingen en omliggende gebieden, die parkeren voor woon- werkverkeer of bezoek aan omliggende steden, gratis moet blijven. Het mag niet zo zijn dat gebruik van het openbaar vervoer ontmoedigd wordt, indien onze eigen medebewoners opeens voor parkeren moeten gaan betalen. Om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van de parkeergarage door vakantiegangers zou het een optie kunnen zijn om een inrij-automaat te plaatsen waarbij iedere binnenkomende parkeerder middels dat inrijkaartje toegang krijgt en die dan vervolgens met dat kaartje tot 00.00 uur middernacht gratis kan uitrijden. Na 00.00 uur gaat het betaald parkeren lopen en iedereen die op reis gaat en langer dan één dag wil parkeren, moet daar dan voor betalen. Dit zou een faire oplossing zijn die niet ten koste gaat van de bewoners van Teylingen en die de vakantieganger gewoon een reëel bedrag laat betalen voor een zeer mooie voorziening in onze gemeente", aldus de schrijver.

Ook een andere inwoner is het helemaal eens met het betaald parkeren. Ook hij kon de auto niet kwijt en zag mensen vertrekken met koffers naar Schiphol. "Raadscommissie, doe wat aan het probleem", roept hij in zijn mail op.

Toezicht verlengd

Sassenheim n Vanwege een afname in de cijfers van fietsendiefstal en positieve reacties van reizigers heeft de gemeente besloten om het extra preventief toezicht op station Sassenheim voorlopig te verlengen.

In november en december 2018 is er door de gemeente Teylingen extra preventief toezicht gehouden op station Sassenheim. Voor een aantal uren per week zijn er extra toezichthouders ingehuurd. Dit kwam bovenop het reguliere toezicht van de BOA's en politie. Diverse reizigers gaven aan dat ze het extra toezicht prettig vonden. Uit cijfers van de politie blijkt dat er in november en december 2018 totaal twee fietsen zijn gestolen. Dit is 60 procent minder dan in 2017. Het jaar 2018 laat daarbij een daling zien van het aantal fietsendiefstallen. Waar er in 2017 nog 45 meldingen bij de politie waren van fietsendiefstal, waren dit er in 2018 nog 17.

Het extra preventief toezicht wordt ingezet tot de realisatie van de bewaakte fietsenstalling. De verwachting is dat deze fietsenstalling halverwege 2019 gerealiseerd wordt.

'Veel inwoners zijn met de muziek van St. Cecilia opgegroeid'

Foto: pr.

Voorhout n Wie in Voorhout is niet opgegroeid met de muziek van St. Cecilia? De muziekvereniging mag zich dit jaar eeuweling noemen. Op 7 juli is de honderdste verjaardag. Het jubileum wordt uitgebreid gevierd, maar onder andere en een veiling, een eigen tentoonstelling en een taptoe. Het geheim van de vereniging? 'De gezelligheid is bij ons net zo belangrijk als de muziek.'

. Oliebollen bakken in 1965. | Foto's: archief St. Cecilia Foto: pr.
André van Noort en Marcel Floor bij de expositie. | Tekst en foto: Marieke Kamer Foto: pr.
St. Cecilia in de jaren '20. Foto boven: De drumfanfare in actie. Foto: pr.

"Kijk, dat is Tonny. En haar vader!" Anneke Suiker kijkt in de expositieruimte van de Historische Kring Voorhout naar een foto uit 1969 van Sint Cecilia. De historische vereniging heeft een tentoonstelling aan de jarige vereniging gewijd, vol oude documenten en materialen. "En dat ben ik", wijst Anneke. Al 52 jaar speelt ze klarinet in de harmonie. "Ik heb inmiddels vier dirigenten versleten!".

Weinig bekend

Leden zoals Anneke zijn geen uitzondering, vertelt St. Cecilia-voorzitter Marcel Floor niet veel later. Hij heeft de tentoonstelling geopend en ziet nu vol trots de geschiedenis van St. Cecilia in één ruimte. "Op dit moment hebben we 132 leden. Veel van hen zijn al jarenlang lid, het verloop is minimaal. De belangrijkste reden voor opzegging is een verhuizing. Of als een lid is overleden."

En dat voor een muziekvereniging die in 1919 werd opgericht. Daarvan is weinig historisch materiaal terug te vinden, vertelt André van Noort. De Warmonder is inmiddels twintig jaar lid bij 'de buren' in Voorhout. "Over de oprichting is weinig bekend. In de Leidsche Courant van 1 juli vinden we de oproep voor de oprichting van een muziekvereniging, in café Boerhaave. Uit het verslag van de oprichtingsvergadering van 7 juli blijkt dat 32 leden zich hebben aangemeld. De harmonie is ontstaan na de Eerste Wereldoorlog, toen er weer behoefte was aan muziek. De kerk speelde waarschijnlijk ook een rol, maar dat is lastig te achterhalen. Wel is bekend dat Piet van der Hulst, de opa van Paul Does en Jan-Piet Does, is betrokken bij de oprichting. Mels Bolderdijk was de eerste dirigent. Het meest opvallend uit dat eerste jaar is nog wel dat voor de 32 leden, 18 instrumenten beschikbaar zijn!".

Van Noort werd lid nadat hij als trompettist was gevraagd mee te gaan op internationale uitwisseling naar Duitsland. "Ik kende Marcel al, omdat hij weleens inviel bij Sint Matthias, waar ik eerst lid van was. Dat kwam toen regelmatig voor. Als er een muzikant te kort was, werd bij andere verenigingen gevraagd voor invallers. Na de reis naar Duitsland stapte ik over. Dat was toentertijd vooral een kwestie van contact met leeftijdsgenoten. Bij Sint Matthias waren veel leden ouder, de jongeren waren vanwege studie veelal verhuisd. Ik bleef thuis wonen. Bij Sint Cecilia waren meer muzikanten van mijn leeftijd. "

Tekort aan hoornisten

Marcel Floor maakt als jongetje al kennis met de plaatselijke harmonie. Na een koffieconcert in het parochiehuis stapte zijn vader op de dirigent af. Zijn zoon wil graag lid worden. Dat kon, er was een tekort aan hoornisten. "En 32 jaar later speel ik nog steeds hoorn," lacht Floor. "Van die keuze heb ik nooit spijt gehad. Het mooie van de hoorn is dat het de basis van het orkest vormt. En we zitten als hoornisten in het midden, echt in het hart van het orkest."

Eerste vrouwelijk lid

De historie van de vereniging kent veel verhalen, vertelt Van Noort. Zijn interesse in historie –hij was lange tijd voorzitter van het Historisch Genootschap Warmelda- komt ook hier goed van pas. Voor St. Cecilia schreef hij een kroniek. Een historisch moment was het lidmaatschap van de eerste vrouwelijke muzikant in 1953. In de eerste week van juli wordt Gerarda van Schie lid en zeven weken later volgt Jannie Leijnse. Van Noort: "Dat had nogal wat voeten in de aarde. De kerk speelde lange tijd een rol binnen St. Cecilia. Dat ging dan vaak om adviezen over de muziekkeuze, meestal door de kapelaan. Maar ook bij deze gebeurtenis is waarschijnlijk wel gesproken tussen kerk en bestuur". Maar ook die relatie is door de tijd heen veranderd. Floor: "De invloed van de kerk is er niet meer, maar de relatie is nog steeds goed. We zijn aanwezig bij de palmpasentocht en spelen het kerstconcert in de kerk".

Ook andere voorbeelden brengt Van Noort ter sprake. De boetes bijvoorbeeld, die vroeger weleens werden uitgedeeld als je te laat kwam bij de repetitie. "De duurste was echter de boete als je niet kwam opdagen bij een uitvoering." Floor kan erom lachen. "Het gebeurt tegenwoordig niet zo vaak dat leden een repetitie zomaar missen. Het is een vast moment in de week en voor mij heeft een avondje 'toeteren' hetzelfde effect als yoga; het is heel ontspannend."

Vernieuwend

Floor is deze zomer vijf jaar voorzitter. Hij vindt dat de vereniging niet stil kan zitten. "Als voorzitter vind ik dat we met onze tijd mee moeten gaan, maar de historie ook moeten behouden. Dat is uitdagend. Opvallend is wel, dat als je naar de historie kijkt, St. Cecilia iedere keer na een aantal jaar weer iets nieuws introduceert. Zo kwamen in 1977 de majorettes erbij. Ruim dertig jaren horen ze bij de vereniging, totdat ze in 2008 zelfstandig verder gaan als Inspiration. In 1994 was dat de oprichting van de drumfanfare. Zij namen toen de buitenoptredens van de harmonie over. In 2017 jaar deed de drumfanfare voor het eerst mee aan het Wereld Muziek Concours (WMC). Dat was echt een mijlpaal waar we trots op zijn."

In 1995 is het leerlingenorkest opgericht, zodat de doorstroom naar de harmonie beter is. Ook de lessen Algemene Muzikale Vorming (AMV) zijn een belangrijke kweekvijver. "Verder merken we dat maatwerk steeds belangrijker wordt, zoals de zwartepietenband, de Egerländerkapel en de mogelijkheid voor projectensembles. Vooral met dat laatste kunnen we de toekomst in. We willen Voorhout nog meer opzoeken. Denk aan speeltuinconcerten, of optredens op scholen."

Jubileumjaar

Maar eerst is het feest dit jubileumjaar, dat wordt afgetrapt met de eenmalige jubileumveiling op zaterdag 9 februari in @Hok. Op zaterdag 18 mei is een taptoe op het hoofdveld van voetbalvereniging Foreholte. Ook buur Adest Musica doet mee. Het jubileumweekend is op 6 en 7 juli in sporthal De Tulp. Op zaterdagavond een nonstop muziekspektakel 'De Ameezing Top 100' plaats, waarin alle afdelingen van St. Cecilia een rol hebben. Samen met Voorhoutse zangers en zangeressen wordt het een grote muzikale show als vervolg op de promsconcerten. Op zondag is de uitvoering van het muziektheaterstuk 'Cielke maakt muziek', dat speciaal is bedacht en uitgewerkt door Marjoleine Mosselman en Paul Martens, een voorstelling voor de hele familie. "De hele vereniging staat dan op het podium," zegt de voorzitter enthousiast. Ook is er nog het jubileumbier, dat in oktober is gebrouwen en vanaf 10 maart verkrijgbaar is.

Sociale binding

Floor ziet de toekomst zonnig van de honderdjarige in. "Belangrijk is dat we pro-actief zijn en voor de komende jaren nadenken wat we willen. Dat is in ieder geval vasthouden aan de sociale binding die de club biedt. Gezelligheid is bij ons net zo belangrijk als muziek. We merken wel dat we zichtbaarder zijn en dat dat ook wat doet voor ons imago. Buitenstaanders zien ons ook als een hechte club. En leuk: veel inwoners zijn als kind al met onze muziek opgegroeid, geen optocht zonder muziek!"


Een fijne en sociale vereniging, zo wil Anneke Suiker haar St. Cecilia ook omschrijven. De herinneringen zijn legio, en bij een bezoekje aan de tentoonstelling komen er nog meer boven. Uitgekeken is ze nog lang niet. "Ik kom zeker nog een keer, dan kan ik op mijn gemak alles bekijken."

De eenmalige jubileumveiling van St. Cecilia is op zaterdag 9 februari. Vanaf 20.00 uur worden in jongerencentrum @Hok (Jacoba van Beierenweg 118B) meer dan 300 kavels aangeboden. De toegang is gratis. Het doel van de jubileumveiling is een mooi bedrag te verwerven om de activiteiten van het jubileumjaar van St. Cecilia te financieren.

'Zwerfafval? Er is genoeg wat we zelf kunnen doen!'

Foto: pr.

Hans en Sylvia Hoogduin en medevrijwilligers zorgen sinds vorig jaar voor schone straten in Voorhout. In april 2018 startten ze met Voorhout Schoon, een initiatief dat draait om het opruimen en bestrijden van zwerfafval. Dat is hard nodig, merken ze.

"Iedereen weet dat de wereld vervuilt, maakt zich zorgen over de plastic soep en weet dat er iets moet gebeuren om CO2 te reduceren. Plastic verminderen en statiegeld uitbreiden is nodig. De overheid moet ingrijpen, de industrie aanpassingen doen, vervuilers aangepakt worden... Veel mensen ergeren zich aan het zwerfafval dat overal ligt, de omgeving een smerig aanzicht geeft en het milieu vervuilt. Maar er is genoeg wat we al zelf kunnen doen! Dit is uiteraard zorgen dat er zo min mogelijk afval in de natuur komt door het weg te gooien in de (juiste) afvalbak, zodat het verwerkt, hopelijk gerecycled en de grondstof hergebruikt kan worden. Helaas belandt veel vuil op straat, berm of sloot omdat het achteloos weggegooid wordt... Aangezien dit asociale gedrag moeilijk te stoppen is, hebben wij besloten het op te ruimen!

Foto: pr./Rokki

Aanleiding was overigens het meedoen aan een jaarlijkse opschoonactie waarbij we werden geïnspireerd door de 'Zwerfinator' en geconfronteerd met nog véél meer vuil dan je in eerste instantie ziet en het gemak waarmee je dit op kunt lossen: door het op te pakken met een handschoen of een grijper en in een (plastic) tasje of vuilniszak te doen en vervolgens in een prullenbak van de gemeente of container. Overigens kan de gemeente je voorzien van opruimmateriaal zoals een grijper, draagring, vuilniszak en veiligheidshesje.

Dit initiatief is ons wekelijks 'ritueel' geworden en naast individueel opruimen organiseren we van tijd tot tijd ook een gezellige, gezamenlijke opruimactie. Je geeft het goede voorbeeld en haalt er veel voldoening uit. Het is niet alleen nuttig werk, maar je bent buiten en loopt veel - wat ook nog eens goed voor je gezondheid is! Er zijn steeds meer mensen die meehelpen, in hun eigen straat, in de wijk of op vaste routes. Maar hoe meer, hoe beter!"

Omgaan met psychische problemen in de familie

Voorhout n De cursus 'Psychische problemen in de familie' start op maandag 18 februari in Voorhout. Deze cursus is bedoeld voor familie en naasten van mensen met psychische klachten.

Wanneer iemand in de directe omgeving psychische klachten heeft dan heeft dat vaak ook gevolgen voor de naasten en betrokken.

In deze cursus van tien bijeenkomsten van elk twee uur, wordt aandacht besteed aan bijvoorbeeld aandacht aan communicatieve vaardigheden, grenzen stellen, het onderkennen van het belang van eigen behoeften en sociale steun.

De cursus wordt gegeven aan de Componistenlaan 248 in Voorhout. Deze locatie is goed bereikbaar met openbaar vervoer. Voor deze cursus wordt alleen een kleine bijdrage voor materiaalkosten gevraagd.

Aanmeldingen en vragen zijn welkom via preventie@rivierduinen.nl of bel naar 071-8908888 (vraag naar de afdeling preventie).

Omgaan met psychose

Op donderdag 21 februari start in Voorhout de cursus 'Omgaan met Psychose'. Een psychose is een ingrijpende ervaring voor betrokkene zelf, maar ook voor mensen uit de directe omgeving. In deze cursus staat het verminderen van de belasting van familie en naasten centraal. Ook is er ruimte voor uitwisseling en lotgenotencontact.

Voorafgaand aan de cursus vindt een kennismakingsgesprek plaats. Aan deelname zijn materiaalkosten verbonden a 20 euro en kosten voor aanschaf van een boek. De cursus bestaat uit elf bijeenkomsten van elk twee uur en wordt ook gegeven aan de Componistenlaan 248 in Voorhout.

Deze cursus is bedoeld voor familie en naasten van mensen met een psychotische kwetsbaarheid. Aanmeldingen en vragen zijn welkom via preventie@rivierduinen.nl of bel naar 071 8908888 (vraag naar de afdeling preventie). Op www.rivierduinen.nl/agenda staat meer informatie over voorlichtingsavonden en cursussen bij GGZ Rivierduinen.

Onderzoek binnenklimaat scholen

De fracties overleggen tijdens de schorsing in de hal van het Bestuurscentrum. | Foto: NK Foto: Nico Kuyt

Teylingen n De gemeente gaat een inventarisatie houden naar het binnenklimaat en comfort van de scholen, zoals de temperatuur en de ventilatie. De kinderen en andere gebruikers van schoolgebouwen worden op hun ervaring gepolst en sensoren gaan het klimaat nauwgezet opmeten.

Door Nico Kuyt

De oproep tot het onderzoek is gedaan door burgerraadslid Shari van den Hout (ChristenUnie). Naast haar fractie konden ook het CDA, de PvdA, D66 en GroenLinks het voorstel ondersteunen. Er ontstond in de gemeenteraad nog wel een discussie over de objectiviteit van het onderzoek. Met name voor Hidde Verhoeve (VVD) bleek dit een drempel te zijn.

Sensoren

Wethouder Arno van Kempen zegde een zoveel mogelijk objectief onderzoek toe. Niet het enquêteren van kleuters alleen, maar ook het inzetten van sensoren om zo zuiver mogelijk het klimaat te meten. En met deze toezegging kon de gehele raad ermee instemmen. Mocht uit het onderzoek blijken dat er maatregelen nodig zijn, dan zijn die wel voor rekening voor de scholen.

Op de foto: Om alle fracties te overtuigen van de noodzaak voor het onderzoek was nog wel een schorsing en overleg in de hal van het Bestuurscentrum nodig. In het midden spreekt Frans Nederstigt (ChristenUnie) de collega-raadsleden toe.

Alzheimer Café over hulp vanuit het eigen netwerk

Teylingen n Het Alzheimercafé Teylingen/Noordwijkerhout staat op maandag 11 februari in het teken van mantelzorg en de hulp vanuit het eigen netwerk. De bijeenkomst is van 19.30 tot 21.00 uur in de tuinkamer van Munnekeweij (Via Antiqua 25) in Noordwijkerhout.

Zorgen voor iemand met dementie kan zwaar zijn, maar de mantelzorger hoeft het niet allemaal alleen te doen. Naast de geboden professionele zorg kunnen familieleden, vrienden, kennissen en buren vaak steun bieden. Maar hoe organiseer je dat? De omgeving weet niet altijd wat er nodig is en de mantelzorger vindt het vaak lastig om hulp te vragen. Deze bijeenkomst gaat hier dieper op in.

Voor familie en vrienden

Het Alzheimer café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere geïnteresseerden. Het café is geopend vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig. Voor meer informatie, neem contact op met mevrouw C.van Noort via 06-10918151.

CDA: 'Betere handhaving 30-kilometerzones'

Teylingen n De CDA-raadsleden Sybrinne de Vries en Reny Wietsma willen dat er in de gemeente beter gehandhaafd wordt op de naleving van de verkeersregels en -tekens, met name in de 30-kilometerzones en centrumwinkelgebieden.

Volgens beide raadsleden weigert de politie stelselmatig om de verkeersregels en -tekens van een 30-kilometerzone en met een erf zoals in het centrumwinkelgebied van Sassenheim te handhaven. Melders hierover worden van het kastje naar de muur gestuurd. Volgens de politie is er geen actieve controle en handhaving, omdat de wegen en erven onvoldoende als 30-kilometerzone zijn ingericht.

De CDA'ers willen van de burgemeester en B&W opheldering over het gebrek aan daadkracht het probleem op te lossen. Zij wijzen erop dat de uitkomsten van enquêtes laten zien dat de problematiek in de centrumwinkelgebieden van de kernen Sassenheim én Voorhout door de ondervraagde winkeliers en het winkelend publiek als urgent worden ervaren. (NK)

Willy Mooij met pensioen bij Fysio Warmond

Rick de Jong (l) is al twee jaar werkzaam bij Fysio Warmond en neemt nu ook het praktijkdeel van zijn collega Willy Mooij, die met pensioen gaat, over. Foto: pr.

Warmond n Half januari heeft Willy Mooij de Praktijk voor Fysiotherapie (Herenweg 37) verlaten. Na zestien jaar met veel plezier in Warmond te hebben gewerkt, gaat ze genieten van haar pensioen. Rick de Jong neemt het praktijkdeel over.

"Het is een mooie tijd geweest, ook met fijne collega's, maar nu ga ik van de vrijheid genieten", vertelt Willy. "Lekker fietsen en wandelen in de natuur. Sportief bewegen, ook om fit te blijven." Willy wil iedereen die ze niet persoonlijk heeft benaderd, nog hartelijk bedanken. "Ook de inwoners van de omliggende gemeentes, want hoewel we een dorpspraktijk zijn, komen ook veel cliënten uit de omgeving. Allemaal het allerbeste toegewenst in een zo goed mogelijke gezondheid."

Rick de Jong neemt praktijkdeel over

Rick de Jong neemt haar praktijkdeel over. Hij werkt al twee jaar in de praktijk als (mede-) eigenaar en gaat dit uitbreiden. Hiervoor werkte hij binnen de bedrijfsfysiotherapie, als zelfstandig fysiotherapeut in vestigingen bij sportcentra, en als fysiotherapeut bij sportclubs.

Ingeburgerd

De Jong is op zijn plek in Warmond, vertelt hij. "Het bevalt me goed in de praktijk, die recent nog helemaal opgeknapt is. Ik heb zin in deze nieuwe uitdaging in een frisse vernieuwde praktijk!" Hij is ook van het groene dorp gaan houden. "Ondertussen ben ik ook aardig ingeburgerd in Warmond en heb ik veel prettige contacten in de fysiotherapie en onze sportlessen. Momenteel ben ik bezig mij te specialiseren als Mckenzie therapeut. Kijk op www.fysiowarmond.nl voor al onze specialisaties."

Het slot is natuurlijk voor zijn oud-collega. "En natuurlijk hoop ik dat Willy van haar welverdiende pensioen gaat genieten!". | Foto: pr.

Samenwerking brengt thuiszitters weer terug in het leerproces

De BinnensteBuitenTuin en de Leo Kannerschool uit Oegstgeest gaan samenwerken. | Foto: Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

n 'Zorg en Onderwijs op maat'

Warmond/Oegstgeest n Veel belangstellenden van zeer diverse zorg- en onderwijsachtergronden woonden op woensdag 30 januari de bijeenkomst bij waarin door middel van het tekenen van een intentieverklaring de samenwerking tussen de Leo Kannerschool (voor voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met autisme) uit Oegstgeest en de BinnensteBuitenTuin uit Warmond werd bezegeld.

Door Willemien Timmers

De intentieverklaring kreeg de naam 'Zorg en Onderwijs op maat', en dat is precies wat beide instanties willen bieden aan leerlingen die om wat voor reden dan ook zijn uitgevallen van school, en thuis op de bank zitten.

Kleine stapjes

"De leerlingen die hier komen, hebben een zeer diverse achtergrond", liet Yonina Hordijk van de BinnensteBuitenTuin, voor systeemtherapie, individuele begeleiding en dagbesteding, weten. "Met kleine stapjes helpen we hen, onder andere door het werken in de tuin, om weer in actie te komen, hun angsten te overwinnen en ook weer sociale contacten aan te gaan. Zo komt er weer rust, ritme en regelmaat."

Dagritme vinden

Naast het opnieuw opbouwen van een dagritme, en het werken aan diverse problemen hebben deze leerlingen (vaak met leerplichtontheffing) op enig moment weer de behoefte om ook het leren weer op te pakken. "Hierin hebben wij elkaar gevonden", vertelde Leo Kanner-directeur Douwe Splinter met enthousiasme.

Op loopafstand van de BinnensteBuitenTuin, die zich achter de Protestantse Kerk aan de Herenweg bevindt, is er afgelopen maanden een leslokaal ingericht dat veel lijkt op de omgeving binnen de echte Kannerschool in Oegstgeest. Zo is er ook in het Warmondse lokaal een opvallende blauwe wand met een groot portret van een beroemdheid met autisme te vinden. "We zijn blij dat we dit lokaal hebben kunnen realiseren met stimuleringsgeld van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs."

Tussenstap

Op deze plek in Warmond krijgen de leerlingen, die zo tussen de 12 en 18 jaar oud zijn en zeer diverse klachten en problemen hebben, weer onderwijs. "Het niveau van de lessen en de ondersteuning sluit aan bij de leerroute die op dat moment passend bij hen is. Hierbij wordt ook de samenwerking gezocht met de school waarbij de jongere ingeschreven staat. We creëren voor deze leerlingen een op maat gemaakte tussenstap om weer terug te keren in het speciaal of het regulier onderwijs", aldus Hordijk.

"We hebben veel vertrouwen in deze samenwerking, en hebben op andere plaatsen al gezien dat het vaak mogelijk is om uitgevallen leerlingen in een jaar weer terug op school te krijgen," vult Splinter haar aan.

Prinsen en blaaskapellen bij jubileum De Saksen

Sassenheim n Carnavalsvereniging De Saksen viert op vrijdag 8 en zaterdag 9 februari het 44-jarig jubileum in sporthal De Wasbeek. Beide feestavonden zijn van 20.00 tot 2.00 uur. De toegang is op vrijdag gratis.

Op vrijdagavond 8 februari komen diverse verenigingen uit het land naar Sassenheim om De Saksen te feliciteren met hun 44-jarig bestaan. Prins Harold, zijn Prinses Daniëlle, Pages Sanne, Lynn en Annabel en Adjudanten Mike en Jimmy maar ook het bestuur en alle leden zijn er helemaal klaar voor. Alle blaaskapellen uit Sassenheim, Kleintje Pils, De Straatklinkers, De Flierefluiters en De Feesttoeters, treden op. DJ Jim zorgt voor de muzikale omlijsting en carnavalsartiest Rob Ronalds is ook van de partij. Ook de junioren en senioren dansgarde treden op. Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom. De toegang is gratis.

Een dag later is Sakspop. Het feest op zaterdag 9 februari is uitverkocht.

Valentijn... geen diner voor twee bij Lucky's Bowling

Warmond/zakelijk n Lucky's Bowling (Veerpolder 14) biedt op Valentijnsdag een plek voor iedereen die de zoetsappige activiteiten voor koppels wil ontvluchten.

Met het thema 'Broken heart at the bowling alley' heet Lucky's alle singles, vriendengroepen en cupidohaters welkom op donderdag 14 februari. Geen roze champagne en aardbeien, maar bier, bites en strikes.

Anti-Valentijncombideals

De bowlingbaan heeft drie anti-Valentijncombideals, waaronder een burgertrio die je niet hoeft te delen! De hele avond verzorgt dj Alankara de muziek en hij zal geen enkele plaat van Adele draaien.

Kortom; zoeken jij en je vrienden een uitvlucht van al het kleffe geneuzel? Boek dan snel de combideals via info@luckysbowling.nl. Want wie heeft er liefde nodig, als je pizza en burgers kan krijgen?

Bloemencorso in teken van Changing Worlds

Gemeente Teylingen. Foto: pr.

Regio n De 72ste editie van het Bloemencorso van de Bollenstreek heeft het thema 'Changing World'. De praalwagens zijn hierop geïnspireerd. Op maandagavond 4 februari werden de zeventien ontwerpen onthuld tijdens een presentatieavond in Van der Valk in Sassenheim. Een kleurrijke vooruitblik.

"Hoe trots wij zijn op onze mooie kleurrijke, veranderende wereld, is terug te zien in de ontwerpen voor de praalwagens. Innovatie, bewuster leven, dynamiek, gezondheid en geluk, dat is wat u op 13 april voorbij ziet trekken in de bonte stoet door de Bollenstreek, van Noordwijk tot Haarlem," meldt het bestuur van Bloemencorso Bollenstreek.

Het is ook niet voor niets dat trendwatcher en innovatie-ambassadeur Lieke Lamb de aanwezigen in een presentatie een andere kijk op de veranderende wereld gaf. Vervolgens was het aan de 16-jarige Cain Slobbe uit Voorhout, rapper en voormalig deelnemer aan The Voice Kids, om de ontwerpen van de 72ste editie te onthullen.

Verrassend en imposant

Floral designers Jack van der Ende en Eric Pannenborg hebben halverwege het stokje overgenomen van designer Lucinda van der Ploeg, die begin januari vanwege persoonlijke omstandigheden haar taken moest neerleggen.

De ontwerpen van de praalwagens zijn zeer divers, verrassend en imposant om te zien. Corsogroep De Zilk gaat voor 'Rise of the Phoenix', Corsogroep KAVB Hillegom Haarlem e.o. voor 'Verandering dierenrijk' en Corsogroep KAVB Noordwijkerhout brengt 'Evolutie' in beeld.

Ook de gemeenten vertalen de veranderende wereld naar een kleurrijke corsowagen. De gemeente Hillegom gaat voor 'Mobiliteit', de buren in Lisse voor 'Samen!' en in Teylingen is het thema 'Vitaal'. De nieuwe gemeente Noordwijk kiest toepasselijk voor 'Connectie', terwijl de gemeente Haarlem gaat voor de 'Hollandse Meesters'. Keukenhof kiest voor een ontwerp met als thema 'Flower Power', Leiden, stad van ontdekkingen voor 'Leven in vrijheid'.

Omroep Max doet ook dit jaar weer mee en zet in op 'Max Maakt Mogelijk'. Rabobank Bollenstreek - Haarlem e.o. heeft het ontwerp 'Growing a Better World Together' en Van der Valk Hotel Sassenheim - Leiden kiest voor 'Natuurlijk thuis'. Het Ondernemersfonds binnenstad Haarlem heeft een corsowagen met als titel 'Poppodium binnenstad'. Ook de buitenlandse deelnemers weten te verrassen. Thailand gaat voor 'Nong Nooch Tropical Garden' en Volksrepubliek China richt zich op 'Traditional and New China'. Tot slot is ook de schooiwagen van de Stichting Bloemencorso Bollenstreek weer een kleurrijk geheel.

Vijf dagen bloemenfeest

Het Bloemencorso van de Bollenstreek voorziet in een voorjaarsbloemenfeest van maar liefst vijf dagen van 10 tot en met 14 april. Van woensdag 10 tot en met vrijdag 12 april worden de praalwagens voorzien van bloemen tijdens de opbouwdagen in de Klinkenberghal. Vrijdag 12 april staan de wagens vanaf 16.00 uur in Noordwijkerhout. Daar wordt om 21.00 uur het startschot gegeven voor een verlichte ronde door dit dorp. Op zaterdag 13 april start om 9.15 uur de 40 kilometer lange tocht van het Vuurtorenplein in Noordwijk totdat hij 's avonds om 22.00 uur eindigt bij Raaks in Haarlem. Op zondag staan de praalwagens nog de hele dag in het hart van bloemenstad Haarlem. In elke dorp of stad worden diverse activiteiten georganiseerd tijdens het corso.

Bloemencorso 2019

Gemeente Lisse Foto: pr.

Boven: 'Samen!' van de gemeente Lisse. Links: 'Vitaal' van de gemeente Teylingen.

Foto: pr.

Onder: De gemeente Hillegom gaat voor 'Mobiliteit'.

Alle deelnemers aan het Bloemencorso tonen hun ontwerp. Foto: pr.

Alle deelnemers aan het 72ste Bloemencorso tonen hun ontwerp. | Ontwerpen: Bloemencorso Bollenstreek

Foto: pr.

'Rise of the Phoenix' van KAVB De Zilk. Onder: KAVB Noordwijkerhout met 'Evolutie'.

Foto: pr.

Boven: KAVB Hillegom-Haarlem met 'Verandering Dierenrijk. Onder: 'Flower Power' van de Keukenhof.

Foto: pr.

KAVB Noordwijkerhout.

Foto: pr.

'Flower Power' van de Keukenhof.

Bokken langs de deur voor goede doel

De vrijwilligers gaan op pad voor een kleine bijdrage om activiteiten te kunnen organiseren. | Foto: pr.

VOORHOUT n Ieder jaar gaat carnavalsvereniging de Bokken langs de deuren in Voorhout om een kleine bijdrage te vragen van de inwoners. Dit om de activiteiten voor de zieken, ouderen, kinderen en mensen met een beperking uit Voorhout te sponsoren. Tijdens de carnavalsperiode is het juist de bedoeling om deze doelgroepen extra in het zonnetje te zetten.

Ieder jaar verzamelen zich ongeveer 50 tot 70 vrijwilligers van carnavalsvereniging de Bokken bij de Bokkenschuur om de jaarlijkse Bokkenwinkel te verzorgen. Marga Hermans weet precies hoe dat verloopt ieder jaar. Zij is één van de drijvende krachten van de commissie die voor de vereniging zo belangrijk is.

Steentje bijdragen

Anne Clijsen vertelt dat het vooral gaat om het sociale karakter van de carnaval in plaats van alleen de reguliere carnavalsfeesten van vrijdag tot en met dinsdag. Beide dames organiseren al een aantal jaar de Bokkenwinkel en deze activiteit levert op die manier al een aardig bedrag op voor de doelgroep. ''Namelijk de gehandicapten, kinderen, zieken en ouderen'', vult Hermans aan. Ze verzorgt na afloop soep met broodjes voor iedereen die zich die dag heeft ingezet. Doormiddel van de Bokkenwinkel draagt iedereen een steentje bij aan het sociale karakter van de vereniging. Op zaterdag 9 februari is de Bokkenwinkel voor het laatst open.

Afgelopen week is er gestart in het 'Oude dorp', dit is ieder jaar de aftrap van de reeks zaterdagen die de vereniging door het gehele dorp laten gaan. Aankomende weekenden zijn de wijken Oosthout, Hoogh Teylingen en de buiten wijken aan de beurt om de extra inkomsten voor de vereniging te garanderen. ''Al met al mogen we trots zijn op deze fantastische vereniging. Iedere week maken wij weer een planning voor de wijken en komen de meeste vrijwilligers zich met goede moed melden om mee te lopen voor de Bokkenwinkel'', besluit Hermans.

KBO Teylingen wordt Seniorenvereniging Teylingen

Teylingen n Omdat KBO Teylingen zich meer en meer heeft ontwikkeld tot een belangengroep voor alle senioren van alle gezindten vanaf 50 jaar, is behoefte ontstaan aan een naamwijziging. Sinds 1 februari gaan alle drie de KBO-afdelingen in Teylingen verder gaan onder de nieuwe naam Seniorenvereniging Teylingen.

In 1963 werd ouderenbond in Sassenheim opgericht onder de naam Katholieke Bond van Ouderen in Zuid-Holland, afdeling Sassenheim. In 1976 volgt Voorhout onder de naam Katholieke Bond van Ouderen in Zuid Holland, afdeling Voorhout en in 1977 de Warmondse Bond van Ouderen. In 2015 kwam een samenwerkingsovereenkomst tussen de drie ouderenbonden tot stand onder de naam KBO Teylingen. Omdat de term ouderen steeds minder gebruikt werd, veranderde de afdelingsnamen uiteindelijk in KBO Sassenheim, KBO Voorhout en KBO Warmond. Inmiddels zijn ouderen, senioren geworden. Naast een nieuwe naam, is er ook een nieuw logo. De vereniging is aangesloten bij de landelijke seniorenorganisatie KBO-PCOB in Utrecht.

Zing mee bij Com nu met Sangh

Sassenheim n C.O.V. Com nu met Sangh heeft de eerstvolgende uitvoering in februari 2020. Het koor is op zoek naar projectzangers die het komende jaar willen repeteren. Op het programma staat de Carmina Burana van Carl Orff (1895-1982).

Na tien jaar heeft Com nu met Sangh besloten de Carmina opnieuw te zingen. Dit keer onder leiding van Stephan Pas, sinds 22 januari de nieuwe dirigent. De inhoud van de Carmina Burana wordt gevormd door een bonte verzameling minnezangen, drink- en speelliederen en satirische/humoristische gedichten. Het koor voert de originele versie uit met solisten, twee vleugels en slagwerk. Omdat het koor het afgelopen jaar afscheid heeft moeten nemen van een aantal leden, kunnen zij wel wat versterking gebruiken. Daarom zijn ze op zoek naar projectzangers die de komende periode bij ons willen komen zingen. De kosten bedragen 10 euro per maand (exclusief bladmuziek). Wie de muziek al kent, kan ook twee maanden voor de uitvoering aansluiten. Dan zijn de kosten 65 euro. Com nu met Sangh repeteert op dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Blauwe Zaal van de Julianakerk (Julianalaan 4). Aanmelden kan ook via secretariscomnumetsangh@gmail.com.

Extra informatiemiddag over tweetalig vwo

Het Rijnlands Lyceum organiseert een extra infomiddag. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Het Rijnlands Lyceum Sassenheim houdt op woensdag 13 februari van 16.00 tot 17.15 uur een extra informatiemiddag over tweetalig vwo voor groep acht leerlingen en hun ouders.

De school wil leerlingen en ouders die door sneeuw en griep verhinderd waren, alsnog de gelegenheid bieden om met het tweetalig onderwijs kennis te maken. "Dat doen we graag", zegt Harm-Jan Langelaar, coördinator tto."Als je tweetalig onderwijs overweegt, dan is het nuttig én leuk om voor informatie naar school te komen. Alle begrip voor ouders die het niet lukten onze tto-informatieavond te bezoeken, net op dat moment bleek het door weersomstandigheden lastig om op tijd onze school te bereiken. Nu maar hopen dat op de extra tto-middag die we op 13 februari 's middags aanbieden, de weergoden ons gunstiger gezind zijn!".

Het programma van de middag bestaat uit de presentatie over ons tweetalig vwo en een forum, daarbij krijgen ouders en leerlingen de kans om brugklasleerlingen naar hun ervaringen in het tto-onderwijs te vragen. Ook is er alle gelegenheid om tto-docenten vragen te stellen.

Schuif aan bij 'Ontmoeting aan tafel'

Sassenheim n De komende vier maanden wordt één keer per maand op zondagmiddag van 17.00 tot 19.00 uur een maaltijd verzorgd in het gebouw naast de Julianakerk (Julianalaan 6). De maaltijd is niet leeftijd- en kerkgebonden, iedereen mag aanschuiven. Op zondag 24 februari staan de deuren voor de eerste keer open.

Wil de Ruijter en Marijke van den Beld zijn de initiatiefnemers. "Mensen die om wat voor reden ook, regelmatig alleen eten en het gezellig zouden vinden samen met anderen aan tafel te zitten, kunnen op deze zondagmiddag aanschuiven en voor 5 euro een maaltijd gebruiken," vertellen ze. "Vanaf 17.15 uur kunnen bezoekers alvast binnenlopen, om 17.30 uur wordt het eten opgediend. Het menu bestaat uit een kopje soep, een hoofdgerecht en een eenvoudig dessert. De maaltijd wordt afgesloten met een kopje koffie of thee. Er staat een kan water op tafel."

Er is bij deze maaltijd ruimte voor tien mensen. Het is daarom noodzakelijk om vooraf aan te melden via Wil (0252-210289 of wilbalt@kpnmail.nl) of Marijke (0252-217024 of pvandenbeld@online.nl). Aanmelden kan tot woensdag 20 februari.

'Ontmoeting aan tafel' is pilot tot en met de zomer. Bij voldoende animo komt er een vervolg.

'Het kwaad treft het hart'

Voorhout n Kring Zoektocht Voorhout presenteert op maandag 11 februari de lezing 'Het kwaad treft het hart' door rabbijn Dr. Leo Mock in De Verdieping (Aletta Jacobslaan 1).

Mock is Judaist en Bijbelwetenschapper over het boek Job met als thema: wat zeggen de rabbijnen in de midrasj over boek Job en hoe lezen zij dit verhaal uit het roemruchte Bijbelboek Job. Deze avond neemt hij zijn publiek mee en belicht dit dramatische meesterwerk. Hij laat zien dat Job voor de mens een leermodel kan zijn en het kunnen lezen als een persoonlijk levensverhaal. De lezing is van 20.00 tot 22.00 uur. De zaal gaat open om 19.30 uur. De toegang bedraagt 5 euro.

Winnaars Kerstpuzzel

Puzzel n Onderstaande drie winnaars zijn getrokken uit onze kranten. Zij deden mee aan onze Kerstpuzzel.

D. van Beelen- Varkevisser uit Noordwijk heeft de waardebon ter waarde van 150 euro gewonnen bij Nachtkust Noordwijk.

Fam. C. Beyk uit Sassenheim heeft de waardebon ter waarde van 150 euro gewonnen bij Skicentrum Sassenheim. (waardebon is geldig voor lessen).

Mevr. W. Bouwmeester uit Noordwijkerhout heeft twee keer een Errazuriz Reserva wijnpakket ter waarde van 31,90 euro gewonnen bij Langeveld Wijnen Sassenheim.

De winnaars hebben inmiddels bericht gehad.

'Hoe groen is ons geloof?'

SASSENHEIM n Wat beteken milieuvraagstukken voor christenen? Hebben zij hierin een bijzondere verantwoordelijkheid? En wat betekent het rentmeesterschap van de aarde voor hen? Op die vragen gaat prof. dr. Jan Boersema dinsdag 12 februari in tijdens de thema-avond: 'Hoe groen is ons geloof?'.

Boersema is als hoogleraar verbonden aan het Centrum van Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden. Ook is hij actief lid van de Protestantse Gemeente in Leiden. De afgelopen jaren heeft hij meermalen geschreven over milieukunde en theologie.

De lezing is in de Witte Zaal van de Julianakerk (Julianalaan 6) en begint om 20.00 uur. De toegang bedraagt 3 euro. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Commissie Vorming & Toerusting van de Raad van Kerken Sassenheim.

Reis naar Israël met de kerk

TEYLINGEN n Vanuit Parochie Sint Maarten wordt van 27 oktober tot en met 5 november een tiendaagse reis naar Israël georganiseerd in samenwerking met DrieTour. Pastorale begeleiding is in handen van pastor Theo Blokland.

Tijdens deze tiendaagse rondreis door het Heilig Land worden Bijbelse plaatsen bezocht, zoals Nazareth, Bethlehem en Jeruzalem.

Deze reis is volledig verzorgd: logies in 3 of 4 sterren hotels met ontbijt, diner en lunch. Entree's, reis- en pastorale begeleiding, een Nederlands sprekende gids, luchthavenbelasting en veiligheidstoeslagen, fooien en een rechtstreekse vlucht Amsterdam/Tel Aviv.

De informatieavond is op woensdag 6 februari om 19.30 uur in Parochiecentrum de Roef naast de St. Bartholomeuskerk (Herenstraat 47 Voorhout). Voor meer informatie, bel na 6 februari naar Ans Hoogervorst op 0252-216643.

Inschrijving Rotary Bridgedrive open

Regio n Rotaryclub Lisse-Bollenstreek houdt vrijdag 12 april voor de twintigste keer de jaarlijkse bridgedrive om de CNB-trofee.

De drive is in het CNB Handelscentrum aan de Heereweg 347 in Lisse. De zaal gaat open om 19.00 uur en de drive start om 19.45 uur. Het is mogelijk om gratis te parkeren in de parkeergarage onder het CNB- gebouw. Voor de deelnemers zijn er verschillende prijzen te winnen. De drive staat open voor geoefende en beginnende bridgers. Het inschrijfgeld is 35 euro per paar. Dit is inclusief koffie of thee bij ontvangst.

De netto opbrengst van de drive is bestemd voor de Jan Beenakker Stichting, die kansarme kinderen in Uganda de mogelijkheid biedt om naar school te gaan.

Inschrijving via: www.rotarybollenstreek.nl/bridgedrive of mail: bridgedrive@rotarylissebollenstreel.nl. Vermeld bij inschrijving naam, telefoonnummers en spelniveau.

Winteractiviteiten NOCK

WARMOND n Het Natuur Ontdekking Centrum op Koudenhoorn organiseert op woensdag 6 februari voor kinderen tot 12 jaar een speciale middag voor het maken van allerlei verschillende soorten vogelvoer.

Tussen 14.00 en 16.00 uur kunnen de kinderen in het centrum allerlei vogellekkernijen maken. Zorg voor passende kleding en een tasje om het vogelvoer mee naar huis te nemen. De kosten bedragen 2 euro en aanmelden kan via info@koudenhoornontdekken.nl.

Winterwandeling

Een winterwandeling in de polder is een belevenis. Helemaal door alle dieren, dunne laagjes ijs en planten. Daarom organiseert het Natuur Ontdekking Centrum op zondag 10 februari in samenwerking met de boeren een winterwandeling. In de avond kan er een winterstamppot tussen de koeien in de stal van de familie Vergeer worden gegeten. Deze tocht voor jong en oud begint om 15.00 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur en aansluitend is het stamppot eten tot ongeveer 18.00 uur. De kosten voor de wandeling bedragen 4 euro en die voor de stamppot (6 euro) en kan ter plekke worden voldaan. Aanmelden via info@koudenhoornontdekken.nl.

Javier Guzman speelt try-out in Het Trefpunt

WARMOND n Stand-up comedian Javier Guzman speelt een try-out van zijn nieuwste programma 'Guzmán' op vrijdag 1 maart in Theater Het Trefpunt (Herenweg 80)

Javier Guzman is allang geen onbekende meer. Hij doorliep de Kleinkunstacademie, werd winnaar van het Leids Cabaret festival in 2002 en deed Sinterklaasconferences. Minder bekend is wellicht dat hij ook optreedt als stemacteur. Inmiddels is hij aanbeland bij zijn negende avondvullende show. Hierin doet Javier herkenbare, opmerkelijke en opzienbarende uitingen. Enerzijds over zijn grillige leven, anderzijds over zijn stormachtige carrière. Met vlijmscherpe en rake observaties, zoals de toeschouwer inmiddels van hem gewend is. De voorstelling begint om 20.30 uur. Een kaartje kost 19,50 euro en is te koop via www.theaterhettrefpunt.nl, 45 minuten voor aanvang aan de zaal of bij de VVV Warmond (Gemeentehaven 3).

Anne-Marie Jung vilein en vriendelijk in 'Ram'

Anne-Marie Jung zorgt voor een avond vol vol excentrieke types; van de overspannen barista tot een totaal geobsedeerde dure merkenfanaat. | Foto: pr./Robert van der Ree Foto: pr./Robert van der Ree

Sassenheim n Met haar voorstelling 'Ram' staat Anne-Marie Jung op vrijdag 15 februari in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a).

Anne-Marie Jung komt dit theaterseizoen met haar tweede solovoorstelling op de proppen: RAM. Dat is haar sterrenbeeld. Ze kan sowieso aardig doorrammen. Over van alles. Want ze is vriendelijk, maar ook vilein. Schattig, maar ook sarcastisch. Hilarisch, maar ook horny. Waardig, maar ook woedend. Relaxed, maar ook RAM!

Heerlijke typetjes

Samen met boogschutter en regisseuse Marije Gubbels zorgt ze voor een avond vol excentrieke, maar toch herkenbare types; van de overspannen barista in het koffietentje op de hoek tot een totaal geobsedeerde dure merkenfanaat. En kleurrijke muzikale reis door de hoofden van deze heerlijke typetjes en stiekem ook door het hoofd van Anne-Marie Jung. Ze gaat rammen tot ze erbij neer valt!?

Kaartverkoop

De voorstelling begint om 20.15 uur. De toegang bedraagt 17 euro. Kaarten zijn te koop via www.hetonderdak.nl, vanaf twee weken voor de voorstelling bij Primera (Hoofdstraat 208) en ook aan de zaal, op de dag van de voorstelling, vanaf 45 minuten voor aanvang. Telefonisch contact opnemen met het Onderdak kan door te bellen naar 0252-225874 (op werkdagen tussen 10.00 en 10.30 uur). | Foto: pr./Robert van der Ree

Spannende film in 't Onderdak

SASSENHEIM n in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40A) draait op donderdag 21 februari de film 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri', geregisseerd door Martin McDonagh, om 20.15 uur.

Nadat er maanden verstreken zijn in de moordzaak van haar dochter zonder de dader gevonden te hebben, maakt Mildred Hayes een gedurfde stap. Ze laat op drie billboards, die weggebruikers naar haar stadje leiden, een controversiële boodschap maken gericht aan William Willoughby, de sheriff van de stad. Als zijn hulpsheriff Dixon, betrokken raakt, wordt de strijd alleen maar verergerd. Kaarten zijn 5,00 euro per stuk. Verkrijgbaar aan de zaal voor aanvang film of reserveren via www.hetonderdak.nl.

Jeugdcircus Atleta maakt er een feestje van

Het komt aan op behendigheid, lenigheid, souplesse en evenwicht bij Atleta. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Jeugdcircus Atleta geeft op zondag 17 februari om 15.00 uur een nieuwe openbare voorstelling in Het Trefpunt (Herenweg 80).

In een feestelijk thema zullen de jongens en meisjes tussen de 7 en 17 jaar hun diverse kunsten tonen. Het komt aan op behendigheid, lenigheid, souplesse en evenwicht. De artiesten hebben een jaar getraind om verschillende circusacts te combineren in een spectaculaire show. Iedereen van harte uitgenodigd om deze voorstelling te bewonderen. De deuren gaan open om 14.45 uur. Een kaartje kost 7,50 euro, inclusief pauzedrankje. Een kaartje bestellen kan via info@circusatleta.nl.

Film en bingo

Sassenheim n De seniorenvereniging Teylingen afdeling Sassenheim, voorheen KBO, organiseert op maandag 11 februari om 14.30 uur een filmmiddag in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a). 'WILD' is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Cheryl Strayed is 26 jaar en bevindt zich op het dieptepunt van haar leven. Impulsief besluit ze een voettocht van 1600 kilometer te maken. Alleen en onvoorbereid.

Op donderdag 15 februari is voor leden om 14.30 uur een bingo, ook in 't Onderdak.

n Hartverwarmende acties voor stichting Hartekind

Arjan van Heeswijk overhandigt de cheque aan Esther van Beelen. In totaal zijn 962 oliebollen en 297 appelbeignets verkocht. Foto: pr.

Voorhout n De liefde die onlosmakelijk verbonden is met het hart. Maar wat nou als jouw hart niet helemaal klopt? Als je niet altijd op jouw hart kan rekenen? Dat is iets waar de 25.000 Hartekinderen in Nederland dagelijks mee te maken hebben. Stichting Hartekind vraagt daarom op donderdag 14 februari aandacht voor deze kinderen.

Elk jaar worden er in Nederland 1.500 kinderen geboren met een hartafwijking en overlijden er elk jaar 150 kinderen aan de gevolgen van een hartafwijking. Op dit moment is een hartziekte doodsoorzaak nummer één bij kinderen tot zestien jaar. In de week van 11 tot met 17 februari is de landelijke Hartekindweek, met daarin centraal De dag van het Hartekind op Valentijnsdag. Gedurende deze week zijn door heel Nederland diverse acties om de hartafwijking bij kinderen en de impact hiervan breder bekend te maken. Ook helpen met de actie in Teylingen, neem dan contact op coördinatoren Jeroen en Esther van Beelen via hartekindvanbeelen@gmail.com of 06-52325448.

Vorige week kregen Esther en Jeroen ook de cheque overhandigd van de oliebollenactie. In december bakte stichting 'Iedereen een oliebol' voor Hartekind. "Wij hebben de gehele dag in de tuin bij ons huis in Voorhout warme chocolade melk en glühwein uitgedeeld aan alle oliebollenkopers," vertelt Jeroen. Zijn vrouw kreeg de cheque van 500 euro overhandigd van Arjan van Heeswijk. Dankzij losse donaties op oudejaarsdag gaat 600 euro naar Hartekind.

Gratis winkelen

Foto: pr.

Voorhout n Charlotte van Steyn heeft op dinsdag 29 januari haar '1 minuut gratis winkelen', gewonnen met de kassabonnenactie van Voorhout Onderneemt, verzilverd. Samen met haar dochter werd de strategie bepaald in de lokale kruidenier. Supermarktmanager Piet Postma (links) startte precies om 19.00 uur de tijd. Na 60 seconden shoppen werd de balans opgemaakt. Met onder andere een stofzuiger, kruimeldief, tandenborstelset, wasmiddelen, verzorgingsproducten en tijdschriften bleek voor 551,93 euro aan gratis producten gewinkeld.

Overeenkomst EHBO en OVV

Ruud van Wouw en Lennart van der Dussen (OVV) en Erika van Rooij en Remco van Dam (EHBO Vereniging Voorhout). Foto: pr.

Voorhout n De Oranje Vereniging Voorhout en de EHBO Vereniging Voorhout hebben dinsdag 29 januari een overeenkomst ondertekend. Hoewel de Oranje Vereniging Voorhout (OVV) hoopt dat er nooit een beroep op de EHBO hoeft te worden gedaan, is met deze overeenkomst vastgelegd dat de EHBO de komende vijf jaar aanwezig is bij de evenementen die de Oranje Vereniging organiseert, zoals bijvoorbeeld kindercorso, Koningsdag, de avondwandelvierdaagse en de najaarsfeesten. Op deze manier is een stuk veiligheid bij de activiteiten van de OVV weer vastgelegd.

Klankenkaravaan bij Antoniusschool

Foto: pr.

Voorhout n De Klankenkaravaan heeft op woensdag 30 januari een muzikale ochtend verzorgd voor alle kinderen van de Antoniusschool. Elke groep had zijn eigen kleur toegewezen gekregen, waardoor de hele school er als een regenboog uitzag. De kinderen hebben een dans geleerd, hebben ritmes geklapt met hun lichaam en gekleurde boomwhackers en zijn creatief bezig geweest met hun eigen kleur. Aan het einde van de ochtend was de spectaculaire eindpresentatie. Middelpunt van deze presentatie was directeur Dorien van Doeveren, die deze ochtend afscheid nam van de school.

Hoedje bij mijn snoetje?

Over hoedjes en kalfjes Foto: pr.

Voorhout n De kleuters van alle basisscholen uit Voorhout zagen vorige week in @Hok de muzikale vertelvoorstelling 'Over hoedjes en kalfjes'. Deze voorstelling van Theater Hutsepot is onderdeel van Kijk|Kunst, dat wordt georganiseerd door Kunstgebouw. De hoedenmaker is een echte goedzak; hij is elke dag op zoek naar mensen die hij gelukkig kan maken. Op een dag komt hij in een dorp waar iedereen anders is. Zal het de hoedenmaker ook hier lukken? In de klas werd de voorstelling nabesproken en verder gewerkt met theateropdrachten.

week in beeld

Teylingen laat langs ONA

Sassenheim n In een wedstrijd waarin Teylingen een stuk beter was dan de tegenstander, wist het pas in het slot van de wedstrijd afstand ten nemen van ONA uit Gouda. In de 72e minuut brak Mark van der Vlugt met een schitterende vrije trap de ban brak en twee minuten later was het Jaap Zwetsloot die de keeper omspeelde. Dit alles nadat ONA al enige tijd met tien man verder moest spelen na de rode kaart van laatste man Jeffrey Terlouw.

In de uitwedstrijd op het gras in Gouda wist Teylingen ook al heel laat de wedstrijd te beslissen, zelfs in de blessuretijd destijds was het Zwetsloot met de 1-2. In de return was de wedstrijd wederom spannend en interessant te noemen. Teylingen had de overhand, het creeerde een aantal goede kansen, maar het 'killen' lukte gistermiddag niet echt. Met name Zwetsloot en de teruggekeerde Melle de Louw waren bedrijvig. Een onterecht afgekeurde goal van Zwetsloot was een domper voor de Sassenheimers, waar ONA één kans tegenover stelde in de eerste helft.

Sportieve revanche

Na de pauze domineerde Teylingen nog meer en speelde het redelijk goed positiespel. Een vrije trap van van der Vlugt spatte uiteen op de paal en in de rebound schoot de Louw ongelukkig op de lat. Twintig minuten voor tijd, ONA speelde toen al met tien man, haalde van der Vlugt sportieve revanche door in zijn tweede poging wel knap raak te schieten. Kort hierna was het Zwetsloot die een counter beheerst afrondde en zo zijn zeventiende doelpunt maakte in veertien competitieduels.

Aanvaller de Louw was blij met de zege én zijn eigen terugkeer: "Het is een lekkere overwinning, ik kreeg zelf veel tijd en ruimte, dat is lekker om m'n acties te maken."

59. Bijz.: rode kaart Jeffrey Terlouw (ONA), 72. 1-0, Mark van der Vlugt, 74. 2-0, Jaap Zwetsloot

Opstelling: Kharboutli, Dofferhoff, Dolieslager, van den Nouland, Heemskerk; Rodenburg, van der Vlugt, van Wijk (79. Prange); de Louw, Zwetsloot en de Ridder (86. Witkamp).

Iris van der Stelt: 'Ik heb mijn droomdoel behaald'

Iris van der Stelt (r) viert de winst. | Foto: pr./schaatspeloton.nl/Arjen Vervoort Foto: pr./schaatspeloton.nl/Arjen Vervoort

n Schaatsster geniet na van winst in Elfstedentocht

Warmond/Sassenheim n Op de Weissensee moest het gaan gebeuren voor Iris van der Stelt. Ze kwam, zag en wist de 200 kilometer lange Alternatieve Elfstedentocht te winnen. Een week later kan ze het nog steeds niet helemaal geloven.

Martijn Lagendijk (m) tekent voor één seizoen bij Teylingen. | Foto: pr. Foto: pr.

"Het voelt nog een beetje alsof ik op een roze wolk zit." Met die woorden omschrijft Iris van der Stelt vijf dagen na de winst op woensdag 30 januari haar huidige gevoel. "Het begint inmiddels te landen," lacht ze. "Er is zoveel op mij afgekomen na de winst. Allemaal lieve berichten van andere schaatsers, collega's, vrienden. Gisteren stond mijn familie op de stoep als verrassing om het nog eens te vieren."

Van der Stelt groeide op in Numansdorp en verhuisde voor de liefde - haar vriend Leander van der Geest is zelf ook marathonschaatser- naar Sassenheim. Daar werd ze ook lid van de Warmondse IJsclub, net als teamgenoot Lisa van der Geest, de zus van, waarmee samen in de ploeg Mkbasics rijdt. Die ploeg was belangrijk voor de winst, zegt ze. "We zijn een heel hecht team en gunnen elkaar heel veel." Ze sprak dit seizoen ook uit naar het team dat haar doel was om op de Weissensee te winnen. "Het was al jaren mijn droomdoel, maar ik had het nooit echt uitgesproken. Dit seizoen deed ik dat wel. Ik wilde het zó graag."

Gespannen

Al twee keer eerder was ze er dichtbij, maar werd ze tweede. Vorige week woensdag voelde ze dat ze sterk was. "Het gevoel was goed. Natuurijs geeft mij altijd vleugels en ook nu was dat het geval. Al kan er onderweg wel van alles gebeuren; materiaalpech, een ander verloop van de wedstrijd." Dit keer zat ze al snel in de kopgroep. "We reden al heel lang op kop, aan het einde was ik daarom wel gespannen. Je wilt het toch afmaken."

Dat lukt, want na 6 uur, 58 minuten en 30 seconden komt ze alleen over de finish, voor Manon Kamminga en Ineke Dedden. Daar wordt ze opgevangen door haar trotse ouders. "Vanaf de eerste keer dat ik meedeed, zijn ze er al bij. Mijn vader helpt in de verzorging, mijn moeder kent ondertussen veel mensen en staat ook de hele dag op het meer. Ze wisten dat ik in de kopgroep zat en stonden al te wachten. Dat deden ze ook toen ik voorgaande jaren tweede werd. Dat is het mooie, ze zijn er altijd voor mij."

Nu ze haar doel behaald heeft, gaat Van der Stelt vooral genieten van de rest van het schaatsseizoen. Dat duurt nog tot maart. "We hebben nog wedstrijden in Zweden op natuurijs. Daar wil ik vooral voor de ploeg rijden. Ik wil echt iets terugdoen voor mijn teamgenoten." Ook de marathon cup op de baan nadert de ontknoping. "We hebben het hele seizoen nog niet gewonnen van Irene Schouten. Het zou toch mooi zijn als dat een keer lukt. Maar dat moet wel als team, daarin zijn wij het aller sterkt."

Trainer Lagendijk naar Teylingen

Sassenheim n Met ingang van het nieuwe seizoen is Martijn Lagendijk de nieuwe trainer bij RKVV Teylingen. Lagendijk (38) ziet de overgang van Ter Leede, waar hij het tweede team trainde en coachte, naar Teylingen als eerste verantwoordelijke voor de selectie een logische stap in zijn trainerscarrière. Hij neemt het stokje over van Marc van Wonderen, die heeft aangegeven aan het eind van dit seizoen na twee en een half jaar te stoppen.

Lagendijk is zeker geen onbekende voor Teylingen. Voor zijn trainerschap bij Ter Leede speelde hij zelf zeven jaar in het eerste elftal van die club en hij woont in Sassenheim. Ook heeft hij betaald voetbal gespeeld bij Haarlem, waar hij van 1998 tot 2004 onder contract stond. Lagendijk tekent voor één seizoen. "Ik voel mij zeer welkom bij Teylingen. We hebben een goede gesprekken gevoerd. Niet alleen met het bestuur, maar ook met een aantal spelers. Dat voelde goed. Ik heb vooral het eerste al een tijdje gevolgd, maar heb ook zeker oog voor alle spelers in de selectie en de jeugd die eraan zit te komen. Voor mij is de overgang van Ter Leede naar Teylingen een logische stap en heb er ontzettend veel zin in". Ook het bestuur van Teylingen is verheugd met de komst van de nieuwe trainer. Voorzitter Rogier Landwer Johan: "Het is mooi dat we een trainer hebben kunnen vastleggen, die zowel voor de club als voor zichzelf een bepaalde ambitie heeft. Martijn is iemand die in de groep past, maar als het nodig is boven de groep staat en dat hebben onze jongens nodig".

Gouden speld met diamant voor Jaap Schaap

Jaap Schaap loopt met de Ukken op tijdens Ter Leede-Rijnvogels. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Al geruime tijd werd achter de schermen voorbereidingen getroffen om Jaap Schaap in het zonnetje te zetten. Vijftien jaar geleden kreeg hij al een gouden speld voor 25 jaar vrijwilligerswerk bij v.v. Ter Leede. Daarna is hij zich blijven inzetten bij het ukkenvoetbal. En na zijn pensioen is hij zelfs dagelijks aanwezig en betrokken bij het accommodatieteam.

Dit was reden voor het bestuur om Schaap te bedanken en hem een diamant op zijn gouden speld te overhandigen. Als verrassing werd tijdens de derby van Ter Leede tegen Rijnvogels een erehaag gevormd door familie, vrienden en supporters. De Ukken mochten samen met spelers en Jaap oplopen, waar hij werd opgewacht door de voorzitter van Ter Leede. Ronald Vonk sprak zijn dank en waardering uit, waarna onder luid applaus de onderscheiding bij Schaap werd opgespeld. Daarna kon de wedstrijd beginnen en het feestje was compleet toen Ter Leede de middag afsloot met de winnende treffer tegen Rijnvogels (1-0).

Kaizen in 'Beste van'

Voorhout n Sportschool Kaizen heeft meegedaan in het programma 'de beste van Nederland' op RTL4. Verschillende sportscholen zijn de competitie aangegaan om zich de beste sportaanbieder/sportschool van Nederland te mogen noemen.

"Wij zijn in november gevraagd of wij met onze sportschool mee wilde doen," aldus Dina Leergaard mede-eigenaar van sportschool Kaizen. "Met wat hulp vanuit onze sportschool zijn we deze uitdaging aangegaan. Wij wisten totaal niet wat we konden verwachten en hebben het maar over ons heen laten komen. Uiteindelijk was het een leuke en leerzame ervaring met een mooi eindresultaat. We zijn ondersteund door een van onze leden Serge de Groot, die ervaring heeft met het maken van korte films." Serge de Groot: "Ik sport al jaren bij Kaizen en wilde graag helpen bij het filmen van deze vlog. Drie van de vele sporten die je kan doen, komen in de vlog naar voren".

Stemmen kan tot en met 7 maart, kijk op www.rtl.nl/debestevannederland.

Doelpuntloos Foreholte

Voorhout n Met een kater liepen spelers en supporters van Foreholte vanuit de Altior-kantine naar de spelersbus. De hele wedstrijd had scheidsrechter Louis Wagner zo veel mogelijk de voordeelregel toegepast, had hij het spel, als het maar even kon, door laten gaan. Maar juist op het moment dat het meest vroeg om 'doorspelen', floot de leidsman af voor spelbederf. De bal lag op dat moment in het doel achter Altior-keeper Jeroen Sassen. In plaats van het spelbederf te bestraffen met het doorfluiten voor een Voorhouts doelpunt deelde Wagner de negende gele kaart uit en moest Foreholte de vrije trap overnemen.

Vanaf het begin van de wedstrijd was voorzichtigheid troef. Behoedzaam zochten beide ploegen de aanval. De strijd speelde zich over het algemeen af tussen beide strafschopgebieden. Foreholte creëerde in de eerste helft wat kleine mogelijkheden door met name de opvallend actieve en handige Marouane el Idrissi. Hij was het ook die in de 34e minuut de doorlopende Lucas Wiering vrij voor doelman Sassen zette, maar de inzet van Wiering kon door de Altior-doelman nog net gekeerd worden.

In de tweede helft was het tot aan het laatste kwartier alles Foreholte dat de klok sloeg. Trainer Bloemheuvel dacht daarin te kunnen voorzien door Sten Admiraal en Christiaan Guijt in de wedstrijd te wisselen, maar gek genoeg werd de Voorhoutse ploeg niet echt beter. Altior kwam weer wat meer in de wedstrijd en de Voorhoutse verdediging en keeper Guijt moesten alert zijn bij de aanvallen van de oranjehemden.

In de laatste vijf minuten bracht Bloemheuvel z'n laatste wissel A-junior Davy de Haas. Juist hij zette zich achter de gegeven mogelijkheid vanaf 20 meter van het doel van Jeroen Sassen. Zonder dat de bal al genomen was, moest scheidsrechter Wagner de te vroeg inlopende Altior-speler Daan Vonk berispen. Met de daaropvolgende werkelijke vrije trap was hij dermate gefocust om Vonk bij een herhaling te bestraffen dat hij volkomen vergat dat de bal in het doel lag en de enige straf: doelpunt, de enig rechtvaardige was.

VCS wint degradatiekraker

Sassenheim n Op de laatste dag van januari stond een onvervalste kraker op het programma in de strijd tegen degradatie in de promotieklasse. Na de wanvertoning van een week eerder had Herman Versluis de mannen van VCS het veld ingestuurd met de opdracht om iets recht te zetten en plezier uit de stralen.

De start van VCS was moeizaam, de mannen miste overtuiging en net het beetje extra dat nodig is om de eerste twee sets naar zich toe te trekken. Toch bleken de woorden van Herman Versluis van eerder deze week niet aan dovemansoren gericht. In de derde set rechtte VCS de rug, frustratie werd omgezet in onverzetbaarheid en derde en vierde set gingen dan ook gemakkelijk naar VCS.

Beslissende set

In de vijfde set leek Kalinko lang op weg naar de setwinst en kwam met 12-8 voor. De onverzettelijkheid keerde terug bij VCS en onder aanvoering van Joost van Anrooij werd de vijfde set met 15-12 binnengehaald en daarmee was het eindresultaat 3-2 voor VCS.

VCS wacht komende week de altijd lastige uitwedstrijd bij SK., VCS kan daar SKC achterhalen in de stand en dit belooft daarom weer net zo'n kraker te worden als deze week.

TOP in laatste minuut naar winst

De kinderen met hun A-diploma. | Foto: pr. Foto: pr./Dennis van Gent

Sassenheim n In een wedstrijd die spannend was tot het laatste fluitsignaal wist TOP/SolarCompleet toch de twee punten in eigen huis te houden. Tegenstander DOS'46 maakte het TOP heel moeilijk, maar aanvoerder Mick Snel wist kort voor tijd toch de winnende treffer binnen te schieten. Zo blijft de ploeg van coach Jan Niebeek op koers voor de play-offs en blijft het koploper in de Korfbal League.

Mick Snel gaat voorbij directe tegenstander Harjan Visscher. | Foto: pr./René van Dam Foto: pr./René van Dam

De wedstrijden tegen DOS'46 zijn de laatste edities geen gemakkelijke gebleken. Ook de uitwedstrijd werd pas in de laatste tien minuten over de streep getrokken. Ook nu begon DOS'46 uitstekend met twee goals uit twee aanvallen. Paul Anholts, net vader geworden en weer terug in de basis, begon met waar hij de laatste weken zo goed bezig was, namelijk scoren. De 2-2 en 3-2 waren ook voor TOP en bij 6-3 was er een gaatje van drie doelpunten. Toch had TOP moeite om tot goed spel te komen. Vanaf 6-6 werd er over en weer gescoord en kon geen van beide ploegen het verschil maken. Met 13-12 gingen de ploegen de rust in.

Na rust was het gelijk DOS'46 dat uit de startblokken schoot. De 14-13 van Celeste Split was voorlopig de laatste voorsprong, want DOS'46 nam het initiatief over. De laatste tien minuten zat iedereen op het puntje van zijn stoel, want het kon nog alle kanten op. Snel scoorde de 20-20. Jet Hendriks scoorde de 21-21, maar even zo snel was het weer 21-22. Split zorgde voor de gelijkmaker. Inmiddels had DOS'46 de spitsen van vak laten wisselen, maar die wissel pakte juist positief uit voor TOP. Bij de 23-22, een hele knappe buzzerbeater van Barbara Brouwer, leek TOP toch de wedstrijd naar zich toe te trekken. Maar de eerstvolgende aanval hield de scheidsrechter de fluit aan voor een strafworp en lag de bal er alweer in voor DOS'46. Een bloedstollende eindfase volgde en met het wisselen van Jet Hendriks van vak voor de aangeef en Anholts in de afvang werd steeds Snel gezocht. Na een aanval met maar liefst zeven pogingen beloonde Snel zijn vakgenoten met een goal van afstand. Dankzij de 24-23 winst pakte TOP enigszins gelukkig twee punten.

Yves Vergeer wint 5 kilometer bij NK

Warmond n Yves Vergeer (WIJC) won tijdens het NK Junioren de 5000 meter bij de 17-18 jarigen, de junioren A. Hij deed aan alle afstanden mee en eindigde in het allround klassement op de vierde plaats. Het NK voor junioren in Groningen ging om het allround kampioenschap én om de afstandskampioenschappen en tot slot om het kampioenschap Mass Start.

Voor Yves Vergeer (WIJC) was het een prima toernooi met tweemaal een persoonlijk record: op de 1000 meter reed hij in 1.13.75 naar de negende plaats en op de 1500 meter werd hij vierde in 1.52.68 (4e). De grootste winst kwam op de lange afstand, de 5000 meter won Vergeer in 6.50.63, ruim voor Teun de Wit (tweede in 6.54.21)) en Harm Visser (derde in 6.54.39).

Mass Start

In de afsluitende Mass Start over tien ronden werd Vergeer negende in een tijd van 5.07.35. Winnaar was Merijn Scheperkamp met 5.06.46 en de meeste punten voor de tussensprints. Ook Remco Langemaire (WIJC) nam deel aan de Mass Start bij de junioren A, hij werd achttiende.

Bij de Dames Junioren A reed Sosha Zuiderduin (WIJC) naar de zeventiende plaats op de Mass Start.

Junioren C

Patricia Koot (WIJC) en Okke Mouwen (WIJC) namen ook deel aan het NK Junioren, in categorie Junioren C (13-14 jarigen). Patricia Koot werd vierde op de 500m in 42.65 en negende op de 1500m in 2.12.97, in het eindklassement over die twee afstanden werd zij zevende Okke Mouwen reed op beide afstanden naar de elfde plaats; 500m in 40.70, 1500m in 2.04.64. In het eindklassement stond Mouwen op de achtste plaats.

Storm Carroll nieuwe coach bij The Bassets

Storm Carroll tekent het contract in Sassenheim, onder toeziend oog van het Bassets-bestuur. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Nieuw-Zeelander Storm Carroll is vanaf het nieuwe seizoen de coach van The Bassets. Hij volgt Phil Leck op, die halverwege het seizoen opstapte.

Carroll (34) woont alweer vijftien jaar in Nederland en is als speler van diverse topclubs geen onbekende in de rugbywereld. Hij kwam als speler ook 33 keer in actie voor het Nederlands team en was daarbij ook assistent-bondscoach. Carroll speelde een decennia geleden enkele maanden voor de Sassenheimers, als tussenstation, in afwachting van een goed contract voor het hoogste niveau.

Carroll wordt bijgestaan door zijn landgenoot Abel Ripine, die al jaren in de hoofdmacht van The Bassets speelt.

Jubileumdiploma's bij de Columbiaan

Voorhout n Zwemvereniging de Columbiaan is opgericht in 1969, er wordt al vijftig jaar voor diploma's gezwommen. Op zaterdag 2 februari was het de eerste keer dat de kinderen konden afzwemmen in dit jubileumjaar.

Voor het A-diploma slaagden; Daan, Jur, Jwana, Roos, Myrthe, Phileine, Maud, Mila, Yolijt, Rawan en Rezan.

Voor het B diploma slaagden; Charlotte, Rawan, Jet, Hevro en Joëlle.

Voor het C-diploma slaagden; Lieke, Mahmoud, Olivier en Rick. Zij maakten met het C-diploma hun ABC compleet.

St. Cecilia en De Kus bij inloop Historische Kring

Voorhout n In het Kenniscentrum van de Historische Kring Voorhout (HKV) is op woensdag 13 februari weer een inloopmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. De tentoonstelling '100 jaar St. Cecilia' vertelt heel veel over de geschiedenis van de jarige muziekvereniging met attributen, geschriften en volop documentatie.

Van de Rotary Voorhout kreeg de HKV van genummerde en gesigneerde schaalmodellen van het kunstontwerp De Kus geplaatst naast de Nagelbrug. Ook een ingelijste en genummerde art impressie van De Kus mocht de vereniging in ontvangst nemen. De schenking van het kunstproject Nagelbrug, opgezet naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Rotary, bestond buiten het kunstwerk De Kus ook uit banners over fondswerving en uitleg over de tunneltekeningen. De Rotary vindt dat deze stukken ook over 20 jaar nog bekendheid verdienen.

Burgemeesters penning

De in december in langdurige bruikleen ontvangen penning die de Voorhoutse ambtsketen van 1980 tot 2006 sierde, is in het Kenniscentrum te bezichtigen De ambtsketen was een geschenk van de congregatie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten.

Historisch Voorhout

Naast herinneringstableaus van de (ver)bouw van het gemeentehuis liggen er dagelijkse gebruiksvoorwerpen Daarnaast is er de verzameling van tientallen fotoboeken met duizenden foto's uit het recente en verre verleden. Ook zijn de recente aankopen van cultureel erfgoed Voorhout te bewonderen. Terug naar de zeventiger jaren kan door te bladeren in de ingebonden Leidse Dagbladen uit die jaren. Het bestuur van de HKV met Oog voor Historie blijft geïnteresseerd in foto's en voorwerpen uit het historisch verleden van Voorhout. Deze kunnen worden gedigitaliseerd of geschonken.

De volgende inloop bij Kenniscentrum (Bonekruidstraat 13) is op zaterdag 23 februari van 10.30 tot 12.30 uur.

6 t/m 13 februari

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: euchariustieviering, voorganger: P. Owel

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag, geen dienst

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. W. van der Veer

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, eucharistieviering met het Middenkoor, voorganger: Th. Blokland

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, geen informatie

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, eucharistieviering, voorganger: P.Owel

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zaterdag 19.00 uur, voorganger: Ds. R. van Zwieten (Amsterdam)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Marco van Delft

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur: eredienst, 19.00 uur: genezingsdienst o.l.v. Jan Zijlstra.

Wilt u kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 10 februari bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.

Het antwoord van vorige week is: OOSTENWIND.
De winnaar is: C. Lagendijk uit Sassenheim.