De Teylinger

6 november 2019

De Teylinger 6 november 2019


Drie brandweerlieden onderscheiden

''Het heeft de Koning behaagd''. Louis Strijk, burgemeester Carla Breuer, Ton Markwat en Piet Sikking | Foto: Piet de Boer

''Tot mijn vreugde mag ik aan drie van de aanwezigen hier een onderscheiding toekennen.''

Door Piet de Boer

Burgemeester Carla Breuer staat met haar hakken in het zand en spreekt de brandweerlieden toe in een tot saloon omgebouwde kazerne. Voordat het cowboy-feest losbarst speldt zij Piet Sikking, Ton Markwat en Louis Strijk een onderscheiding op het uniform. ''Alle drie hebben zij hun sporen verdiend als brandweerman.'' Ze zijn betrokken, gedreven en heel sociaal, benadrukt de burgemeester. De drie zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Lees verder op pag 5

Weerzien
Sassenheimse agenten

Joh,
wat ben jij
veranderd

HLTsamen:
niet optimaal, wel op koers

"De
ongelijkheid moet minder"

Esther n Verhaal over moedig leven

Nog geen optimale cijfers, maar ambtenaren HLTsamen liggen op koers

In tegenstelling tot een paar jaar geleden nu geen reden tot taart, maar ook geen reden tot treurnis.| Foto: archief Foto: Willem Krol

TEYLINGEN/LISSE/HILLEGOM n De organisatie is nog pas 2,5 jaar op weg en kent zijn geboortegrillen, Maar de ambtelijke organisatie HLTsamen ligt op koers, zo laat een onafhankelijk rapport van het bureau Berenschot weten. Er moet wel nog een beetje gebeiteld worden om een gewenste verbetering te bewerkstelligen.

door Nico Kuyt

Met de fusie van de ambtelijke diensten van Teylingen, Lisse en Hillegom is de kwaliteit van de externe dienstverlening door inwoners en ondernemers overwegend als 'goed' ervaren. Die kwaliteit is echter niet verbeterd, wat wel werd verwacht.

Brokken

Er zijn sindsdien overigens geen grote brokken gemaakt. Opvallend is wel dat de gemeente Teylingen een hogere klanttevredenheid scoort dan Hillegom en Lisse, Lisse scoort overwegend juist lager. Maar de dienstverlening heeft vanuit HLTsamen geen depressieve dip gehad na de fusie. De kwaliteit van dienstverlening aan de inwoners is op peil gebleven. Berenschot trekt de conclusie dat een knappe prestatie is geleverd. De vooropgestelde doelen voor een verbeterde dienstverlening zijn nog niet geleverd, maar de HLT-samenwerking is volop in ontwikkeling en laat een voortgang zien. Om de verwachtingen rond dienstverlening te kunnen overtreffen, zal in de komende periode nog wel een stevige ontwikkelstap gezet moeten worden.

Tussenevaluatie

De tussenevaluatie vindt overigens al na 2,5 jaar plaats. Dat is erg vroeg. Daardoor kunnen problemen en obstakels van invloed zijn op de resultaten. Het onderzoek van Berenschot ziet dat de HLT-samenwerking volop in ontwikkeling is en overwegend een progressie laat zien. De kwaliteit van dienstverlening aan inwoners is, ondanks de 'verbouwing van de winkel', op peil gebleven. Maar moet wel omhoog, aldus burgemeester Lies Spruit van Lisse. De kwetsbaarheid is afgenomen en de doelstelling voor wat betreft de kosten wordt gehaald. Dat meent burgemeester Arie van Erk van Hillegom, en dat gaat volgens hem ook binnenkort lukken. Het onderzoek leverde een aantal rode draden op met betrekking tot de organisatie van de samenwerking. HLTsamen komt nu uit de eerste fase na de fusie. Nog niet alle mensen zitten op de juiste plek, maar de meeste wel. Ook komen nu nieuwe mensen binnen zonder achtergrond bij een van de drie oorspronkelijke ambtelijke organisaties en dat geeft vorm aan de nieuwe bedrijfscultuur, minder gehecht aan de gemeentes. De grootste aandachtspunten uit het onderzoek zijn de inzet en verdeling van de capaciteit en de werkdruk. In december gaan de gemeenteraden spreken over het rapport. Een verdere aanpak is nodig, vindt burgemeester Carla Breuer van Teylingen. Uit het het onderzoek blijkt dat een aantal punten verbetering behoeft. En daaraan wordt gewerkt.

Altijd stand by bij alarm

Vervolg van voorpagina

Piet Sikking

Mevrouw Breuer had over elk van de drie een verhaal over hun brandweercarrière. Piet Sikking is al 26 jaar brandweerman. Het verhaal gaat dat de loodgieter uit Sassenheim met zachte, maar dwingende hand door de brandweercommandant bij het korps is 'ingelijfd'. Piet wilde namelijk trouwen met zijn dochter Tamarah. De bruiloft ging door en de brandweer is in de loop der jaren zijn tweede liefde geworden. Met zijn opleidingen 'manschap', 'chauffeur-pompbediener' en 'bevelvoerder' kan hij nu alle drie de posities op de 'tankautospuit' invullen. ''Een betrokken brandweerman met een groot verantwoordelijkheidsgevoel'', concludeerde Carla Breuer.

Ton Markwat

Ton Markwat is net als Piet Sikking op een bijzondere wijze bij de brandweer gekomen. Hij besloot met een vriend te gaan kijken bij een grote brand in de Zandvoortse duinen. De vader van zijn vriend stond daar te blussen en zette de jongens meteen aan het werk. Dat ging blijkbaar naar tevredenheid. Ton en zijn vriend werden meteen aangemeld als vrijwilliger bij de brandweer in Bloemendaal. In 1994 werd Ton aspirant brandwacht en groeide daarna tot het niveau hoofdbrandwacht. Na het sluiten van de post in Bloemendaal dient hij bij de kazerne in Haarlem. Nog steeds is Ton vrijwilliger in Haarlem-West, werkt als monteur bij de brandweer Kennemerland en is sinds kort ook actief in Sassenheim. De heer Markwat heeft er nu 25 jaar opzitten bij de vrijwillige brandweer. Maar hij doet meer. Ton is actief bij het brandweermuseum in Haarlem en is de trotse bezitter van een oude brandweerspuit. Maar Ton is ook op andere terreinen actief. Breuer noemde Dakar en het 'Kinderbeestfeest'. Een feestavond voor zieke en kwetsbare kinderen en hun gezin.

Louis Strijk

De heer Strijk is deze feestavond de derde kandidaat voor een lintje. Last but not least. ''Hij heeft een heel indrukwekkende staat van dienst'' vertelt Breuer tegen de inmiddels afgeladen volle zaal. Louis Strijk is vrijwilliger geweest bij diverse korpsen waarvan de laatste 12,5 jaar in Sassenheim. Bijzonder is, dat hij 33 jaar op Schiphol werkte als brandweerman en daar lid was van de werkgroep Personeel en Organisatie. In Sassenheim heeft Strijk vooral collega's opgeleid en was Louis instructeur bij het scholen van nieuwe bevelvoerders. De heer Strijk is een autoriteit, een 'allesweter' die zijn kennis graag deelt. ''Wie een vraag stelt, krijgt tot in detail antwoord''. Dat wekt bewondering en vandaar zijn bijnaam 'Wiki' Strijk. Een verwijzing naar de online encyclopedie Wikipedia. Louis nam de eretitel van zijn collega's glimlachend in ontvangst en kreeg de koninklijke onderscheiding opgespeld.

Trots gingen de drie op de foto. Het uniform werd daarna gewisseld voor westernkleding. De Saloon met zandtapijt werd geopend en brandweerkorps Sassenheim maakte zich gereed voor linedancing op country muziek.Natuurlijk bleef ook een aantal brandweerlieden stand by. Klaar op uit te rukken bij een alarm.

Ronde Tafel zamelt geld in voor Edwin van der Sar Foundation

Voorhout n Serviceclub 'Ronde Tafel 180', met leden uit de hele Duin- en Bollenstreek, organiseert op 16 november een benefit feestavond in Cheers! Voorhout. De totaal opbrengst komt in zijn geheel ten goede voor dit goede doel.

Ronde Tafel voorzitter Martien Kroon is trots dat ook dit jaar weer een benefiet avond wordt georganiseerd ten behoeve van dit goede doel. "Hier doen wij het voor! Ruim 30 bedrijven hebben door sponsoring dit feest mede mogelijk gemaakt alsmede de ruim 400 bezoekers door middel van het kopen van een entreekaart. De kaartverkoop is inmiddels gestart en via RT180.nl kan je jouw kaart bemachtigen voor dit mooie feest.

Hondenbelasting opgeruimd

Corina van Zanten wil met Pepper “een schonere wereld doorgeven”

"Wat?! Hondenbelasting?!" Het nieuws over de herinvoering van deze doelgroepheffing sloeg vorige maand in als een bom bij onze achterban. Gelukkig verwees de volledige Teylingse politiek dit omstreden collegevoorstel naar de prullenbak. Terecht, om tal van redenen. Juist óók, omdat zoveel baasjes zich al jaren inspannen voor een betere samenleving.

Waarom burgemeester en wethouders dan tóch met dit voorstel kwamen, is ons een raadsel. Daarom gaan we hen vragen om een duidelijke standpuntbepaling over het toepassen van positief hondenbeleid, en de noodzakelijke optimalisering ervan. Optimaal positief hondenbeleid draagt bij aan een gezonde, groene, schone, sociale en veilige leefomgeving. Dat is positief voor iedereen, met en zónder hond. In 'De Teylinger' belichten we telkens aspecten daarvan. Vorige keer stonden onze hondenvrienden van 'Enjoy Cleaning Up' centraal. Zij roepen baasjes op om, overal ter wereld, afval te rapen tijdens het wandelen met hun viervoeters. Iets wat héél veel hondeneigenaren al decennia doen! Zeker in Teylingen.

Knuffel Flappie

Eén van hen is Corina van Zanten (51). "Ik las dat verhaal, en ook dat hondeneigenaren via SPH een afvalgrijper kunnen krijgen." Toen ze twintig jaar geleden moeder werd, raakte ze doordrongen van het besef van de kwetsbaarheid van ál het leven. "Ik wil een schonere wereld doorgeven." Opruimen heeft de Voorhoutse altijd gedaan. "Het gaat wel makkelijker met zo'n afvalpakker", ervaart ze, nadat ze een platgetrapt blikje heeft opgepikt. Als kleine Corina groeide zij op met hond Flappie. Knuffel, speelkameraad, onvoorwaardelijke vriend. De pootjes van de cockerspaniël lieten onuitwisbare afdrukken na in haar hart. Ondanks die dierbare jeugdherinneringen kwam er jarenlang geen viervoeter in Huize Van Daalen-Van Zanten. "We hebben bewust gewacht tot ons gezinsleven rustiger werd."

'Aandacht-Setter'

In januari ging de deur echter wagenwijd open voor pup Pepper. Vader, moeder en beide zoons (18 en 20) vielen als een blok voor de charmes van de Ierse setter. "Pepper is zo ontwapenend. Een echte aandacht-setter", lacht ze. Hoewel Van Zanten al bijna 25 jaar in Voorhout woont, ontdekt ze haar leefomgeving opnieuw door Pepper. "Ik leer nieuwe mensen kennen. Ontdek nieuwe wandelmogelijkheden. Maar ik zie ook hoeveel rommel er op straat ligt. Daar ben ik veel alerter op geworden vanwege Peppers veiligheid."
Dus is ook Van Zanten toegetreden tot de groep hondeneigenaren, die al het afval opruimen.

30 km-zone in Warmond uitgesteld: Een reactie

ingezonden n n Allereerst wil ik mijn volledige steun uitspreken voor het ingezonden stuk van vorige week.

Terecht dat 15 inzenders hun verbazing en bezorgdheid uitspreken over het ruim een jaar uitstellen van het verkeersveiliger maken van de doorgaande route in Warmond.
Laat mij u uitleggen dat het wel degelijk snel kan.
Ik vraag u om de maatregelen voor het verkeersveiliger maken los te zien van het verfraaien van de doorgaande route. Dat heeft 3 enorme voordelen:

1.) De belangrijkste kostenpost bij het verfraaien betreft het opnieuw asfalteren. Realiseert u zich dat asfalteren een uitermate milieu-onvriendelijke maatregel is? Er ligt immers ruim 1 kilometer asfalt, dat nog prima voldoet...! Gelet op alle aandacht die uitgaat naar klimaat, duurzaamheid, stikstof en energiebesparing is het ONNODIG asfalteren een zeer onverstandige actie van de gemeente. Niet doen, dus.

2.) Het verkeersveiliger maken kan heel snel starten met eenvoudige en doeltreffende middelen. Ik daag de gemeente uit om met creatieve oplossingen te komen. Hiermee bereikt de gemeente een kostenbesparing van bijna 4 miljoen euro. Over 10 jaar kan er alsnog over vervanging van het bestaande asfalt worden gesproken.

3.) Met die kostenbesparing in het achterhoofd kan de gemeente de renovatie van de brug bij het Warmonderhek veel eerder aanbesteden dan het geplande eind van 2020.

Harjo van Amerongen

Stemmen staken voor eenmalige bijdrage aan de Dierenambulance

TEYLINGEN n Het zag er heel positief uit. De dierenambalance zou eenmalig een extra bedrag krijgen van de gemeente Teylingen voor de opvang van de wilde dieren. Maar de stemmen staakten in de afgelopen gemeenteraad. De provincie moet zorg dragen voor de wilde dieren die gekwetst zijn, dat is de boodschap die de wethouder aan Zuid-Holland gaat geven. De provincie is er verantwoordelijk voor.

door Nico Kuyt

Deze week gaat de gemeenteraad opnieuw stemmen over de kleine bijdrage aan de dierenambulance. De motie is ingediend voor een eenmalige schenking bedrag van 4000 euro voor de opvang voor wilde dieren, maar die haalde het niet. De stemmen staakten en daarom moet de gemeenteraad deze week opnieuw er op 7 november nog over beslissen. Het gaat om extra geld dat eigenlijk de provincie moet bekostigen, want die is verantwoordelijk voor de wilde dieren die vanuit de natuurgebieden in nood geraken. De gemeente is alleen verantwoordelijk voor de huisdieren die spontaan op de loop gaan. De ambulance krijgt geld van de gemeente voor de opvang en het vervoer voor deze uit huis ontsnapte dierlijke weglopers.

Wethouder Arno van Kempen (D66) verklaarde zich bereid om over de opvang van de gewonde wilde dieren in gesprek te gaan met de provincie en kon daarom als college van B&W de motie volledig ondersteunen en de provincie aanspreken op haar wettelijke taak die zij moet vervullen. Maar de stemmen in de gemeenteraad staakten evenwel vanwege de eenmalige bijdrage en daarom zal donderdag de die uitgave opnieuw in stemming worden gebracht.

'Joh, want ben jij veranderd'

Oude collega's ontmoetten elkaar weer. | Foto: PvK

n Reünie Politie Sassenheim

sassenheim n Een gezellige boel vorige week zaterdag in Grand Café Graaf Jan in Sassenheim. Oud-collega's die in de jaren 1974-1993 de toenmalige post van de Rijkspolitie, groep Sassenheim bemanden troffen elkaar na vele jaren weer in een zeer gemoedelijke sfeer.

Door Piet van Kampen

Peter Koot, tegenwoordig teamchef Politie Katwijk, kwam samen met Tom Castel en Helene de Kruijff op het idee om dit weerzien te organiseren. Koot: 'Het was wel een hele klus maar we hebben ze uit alle hoeken gaten gehaald' glimlacht hij. Liefst 55 oud-gedienden van de post aan de Menneweg waren ter plaatse om met elkaar het glas te heffen, van een lekker buffet te genieten maar vooral ook om vele oude herinneringen op te halen. 'Joh, wat ben jij veranderd', was een van de vele herkenningsmomenten. Oude 'zaken' kwamen boven drijven zoals het oplossen van de diefstal van de kroonluchters in de Nederlands Hervormd Kerk en de overval op het Esso station. Het is zomaar een greep uit momenten die de revue passeerden. Sassenheimer de heer Ton van Dun: 'Het is geweldig om zoveel oud-collega's weer te zien. Leuke herinneringen ophalen en het bekijken van de oude foto's van de tijd van toen' geniet hij zichtbaar tijdens deze gezellige samenkomst waarin het verleden weer even tot leven kwam.

Avond over de detailhandelsvisie

teylingen n Business Platform Teylingen (BPT) en de gemeente Teylingen organiseren voor alle winkeliers, horecaondernemers en vastgoedeigenaren (leden en ook niet-leden van Business Platform Teylingen) op dinsdag 12 en woensdag 13 november een avond gewijd aan de Detailhandelsvisie. Gemeente, inwoners en ondernemers hebben de afgelopen maanden gewerkt aan de Detailhandelsvisie Teylingen en de Centrumvisie Teylingen. Doel is te zorgen voor aantrekkelijke centra en winkelgebieden voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Beide avonden vinden plaats in 't Trefpunt, Herenweg 80 in Warmond. U kunt inlopen vanaf 18:30 uur. Het programma begint om 19.00 uur. Voor soep en broodjes wordt gezorgd. Op 12 november staan Warmond en Sassenheim centraal, op 13 november Voorhout. In verband met de catering verzoeken zij u vriendelijk zich uiterlijk vóór 10 november aan te melden door een e-mail te sturen naar backoffice@bpteylingen.nl o.v.v. Bijeenkomst Detailhandelsvisie.

Eerste HLT Beursvloer met 84 matches zeer geslaagd

De HLT Uitdaging organiseert en faciliteert samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties, burgerinitiatieven en het bedrijfsleven. | Foto: PR Foto: Frans Eijck

teylingen n Handelen met gesloten beurs, samenwerken en mooie verbindingen leggen. Dit gebeurde allemaal tijdens een sprankelende eerste HLT- Beursvloer die de HLT Uitdaging organiseerde op donderdag 31 oktober 2019 van 17.00 tot 19.00 uur bij CNB in Lisse.

De eerste HLT Beursvloer trok ruim 120 deelnemers naar CNB Lisse die vanuit Maatschappelijk Betrokken Ondernemerschap de hosting en catering van dit evenement heeft aangeboden. Die gastvrijheid was al één van de matches die de HLT Uitdaging zelf in aanloop naar de Beursvloer heeft kunnen maken om dit evenement te kunnen organiseren. In de goed gevulde ontvangsthal van het handelscentrum ontmoetten vragers en aanbieders van sociaal/maatschappelijk en ondernemend Hillegom, Lisse en Teylingen elkaar en dit resulteerde in een schitterend resultaat van 84 matches. De maatschappelijke waarde van de matches: vrijwillige ondernemers inzet, materialen/faciliteiten en expertise bedraagt € 17.840,00! Met de matches die vooraf gemaakt zijn voor een bedrag van € 13.020,00 levert deze maatschappelijke Beursvloer een totaalwaarde van € 30.860,00!
Hiermee is de wens voor een volgende editie in 2021 geboren, geheel in lijn met de wens van Burgemeester Lies Spruit die, voor zij met een slag op de gong de beurs officieel opende, aangaf blij te zijn met het ere herstel van dit evenement.

De matchmakers krijgen vanaf nu een jaar de tijd om de gesloten matches ten uitvoer te brengen en op deze manier draagt de HLT Beursvloer een flinke steen bij aan waardevolle participatie, duurzaamheid en krachtige verbinding tussen het bedrijfsleven en het maatschappelijke veld in Hillegom, Lisse en Teylingen. Ondernemers en organisaties in zorg, onderwijs, welzijn en vrijwillige inzet gaan met elkaar samenwerken en mooie doelen bereiken die impact hebben voor inwoners, dieren of milieu in de drie gemeenten. De HLT Uitdaging volgt alle matches en doet daarvan verslag op www.hltuitdaging.nl Alle wensen die niet gematcht konden worden op de Beursvloer worden meegenomen in de dagelijkse praktijk van de HLT Uitdaging met als streven deze als nog te kunnen realiseren.

Boek over eerlijk winkelen

sassenheim n Op initiatief van werkgroep Teylingen Fairtrade presenteerde de oprichter van 'Eerlijk Winkelen' (zie www.eerlijkwinkelen.nl), Karen Kammeraat, haar boek "Gewoon Goed; jouw koopgids voor een mooiere wereld!" bij boekhandel Wagner. Een boek over hoe je zelf met winkelen en boodschappen doen kan bijdragen aan een betere en mooiere wereld.

Met "Gewoon Goed" wordt je op een leuke en laagdrempelige manier aan het denken gezet over wat je koopt en op weg geholpen naar duurzamere producten en winkels.

Info: www.teylingen fairtrade.nl.

Sassemer Kerkenveiling op vrijdag 8 november

sassenheim n Vrijdag 8 november wordt voor de derde maal de Sassemer kerkenveiling gehouden. Deze veiling heeft als doel om geld in te zamelen voor de kerkelijke activiteiten van de Protestantse Gemeente Sassenheim. Maar het is vooral ook een dag om elkaar te ontmoeten in een sfeer van enthousiasme en saamhorigheid, een leuke en gezellige avond voor jong en oud!

Er is een gevarieerd programma voor alle leeftijden: in de middag is er een bingo voor opa's en oma's, ouders en (klein) kinderen en daarna een diner. De avond start met een rad van avontuur voor de kinderen en daarna het veilen in twee blokken van de van de ingebrachte kavels. En tot slot nog een grote loterij waarin vele prijzen zijn te winnen.

Verder zijn er allerlei activiteiten waarop ingeschreven kan worden zoals een wijn- en spijsmiddag, een high tea, restaurant aan huis, hobbycafé, natuurwandeling en zelfs een kloosterweekend. Ook zijn er allerlei artikelen te koop. De veiling is voor iedereen toegankelijk , maar u moet zich wel laten inschrijven, om een kopersnummer te krijgen. Meer informatie over de kavels en activiteiten is te vinden op de website: www.pgsassenheim.nl/kerkenveiling.

De veiling en de activiteiten vinden plaats in de Julianakerk aan de Julianalaan 6 in Sassenheim.

Samen naar de kerstmarkt in Oberhausen

De kerstmarkt in Oberhausen is één van de grootste in het Ruhrgebiet. | Foto: PR

teylingen n Oude bekenden of nieuwe mensen ontmoeten? Bij de gezellige uitstapjes van Marente legt u makkelijk contact, of u nu alleen of samen komt. Reis mee naar de kerstmarkt in Oberhausen. Het maakt niet uit of u alleen komt of samen, bij de gezellige groepen van Marente vindt u makkelijk aansluiting. We verzamelen donderdag 21 november om 7.30 uur op het kantoor van Marente, Rijnsburgerweg 2 in Voorhout. Per luxe touringcar reizen we vervolgens naar Duitsland. Om 11.00 uur komen we aan in CentrO waar de winkels allemaal in kerstsfeer zijn ingericht en u naar hartenlust kunt shoppen. Rond 16.00 uur stappen we weer in de bus voor de terugtocht naar Nederland. Onderweg stoppen we bij Restaurant De Ruggestee waar we gezellig samen genieten van een heerlijk driegangendiner. Deze dagtocht kost € 59,- per persoon, inclusief koffie/thee, koek en een heerlijk driegangendiner. Overige aankopen zijn niet bij de prijs inbegrepen. Meld u voor 11 november aan via 071 409 32 23 of ledenservice@marente.nl. Let op: vol is vol. Leden van Marente krijgen voorrang bij inschrijving. Voor meer informatie of direct aanmelden kunt u ook terecht op de website: www.marente.nl/eropuit

Informatie-avond uitvaart-begeleiding

Sassenheim n Wanneer belt u een uitvaartonderneming? Welke keuzes en mogelijkheden heeft u? Hoe legt u uw eigen uitvaartwensen vast? Op 14 november van 19.30-21.30 uur beantwoordt Saskia Wester van Rouwloods al uw uitvaartvragen tijdens een uitvaart-informatieavond in Sassenheim. Zodat u beter voorbereid bent wanneer het zover is. Rationeel gezien weten wij allemaal dat sterven bij het leven hoort en dat een dierbare verliezen niet iets is wat je kunt voorkomen. Toch bereiden wij ons daar over het algemeen niet op voor. We praten er liever niet over, denken er liever niet over na en worden vaak totaal overvallen door de confrontatie met het verlies als zich een overlijden voordoet. Saskia Wester van Rouwloods begeleidt mensen tijdens de uitvaart, maar ook tijdens de dagen tussen overlijden en uitvaart. Tijdens de informatieavond vertelt zij wat er na een overlijden allemaal op u af komt en waar u aan moet denken. Deelname is gratis voor leden van Marente. Niet-leden betalen € 15,-. Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur contact opnemen met Marente via telefoonnummer (071) 409 33 33 en/of e-mailadres ledenservice@marente.nl. Kijk ook eens op www.marente.nl/cursussen.

Jaarproject van de diaconieën

Zevensprong, diaconie

teylingen n De Diaconieën van PG Voorhout, Warmond en Sassenheim hebben besloten om als Jaarproject 2019 het mooie doel Gehandicaptenwerk De Zevensprong in Teijlingen te gaan steunen. Ons Jaarproject Kerkdienst is op zondag 10 november in de Juliana Kerk te Sassenheim om 10:00 uur. Aan de dienst werken mee Ds A. Bosma en Ds J.vd Berg en de Diaconiën van Warmond, Voorhout en Sassenheim. Met erg mooie medewerking van de gospelgroep/band van Kees-Jan Visser uit Voorhout. Stichting "De Zevensprong" is een vrijwilligersorganisatie die zich sinds 1971 ten doel stelt: het organiseren van creatieve, sportieve en sociale activiteiten ten behoeve van verstandelijk en/of meervoudig gehandicapten. Hieronder vallen aangepaste sport- en recreatie activiteiten in de regio Bollenstreek (Noordelijk Zuid-Holland). De activiteiten vinden plaats in het eigen clubgebouw aan de Rusthofflaan 27a in Sassenheim, maar ook bij reguliere vrijetijdsorganisaties. U bent uitgenodigd om deze dienst mee te maken.

Gratis advies

lisse n Ondernemers kunnen op dinsdag 12 november a.s. terecht bij ISD Bollenstreek te Lisse, voor gratis advies van ervaren oud-ondernemers. Adviseurs van Stichting Ondernemersklankbord zijn daar van 14.00 uur tot 16.00 uur aanwezig. De vrijwillige OKB adviseurs werken belangeloos en onafhankelijk. Zij geven advies op allerlei terrein: bij de start van een bedrijf, marketing, financieel advies, opvolging, bedrijfsbeëindiging of faillissementspreventie.

Dinsdag 12 november van 14.00 – 16.00 uur, ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92, 2161 HE Lisse.
www.ondernemersklankbord.nl

Alzheimer Café

noordwijkerhout n Op maandagavond 11 november vindt het volgende Alzheimer Café Teylingen/Noorwijkerhout plaats in de tuinkamer van Munnekeweij, Via Antiqua 25, in Noordwijkerhout. Dementie is een verzamelnaam voor meer dan vijftig ziektes. Deze ziektes tasten de hersenen aan en zorgen voor een geleidelijke achteruitgang van iemands geestelijke gezondheid. De meest voorkomende soorten dementie zijn de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie en Lewy body dementie. Meestal komt dementie voor op oudere leeftijd, maar sommige soorten kunnen zich al manifesteren vanaf het 40ste levensjaar. Linda Eleveld gaat hierover in gesprek met Cecile Jumelet, casemanager dementie. Het Alzheimer café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden, hulpverleners n andere geïnteresseerden. Het Alzheimer Café is geopend vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Aanmelden voor deze avond is niet nodig. Voor meer informatie: Mevrouw W. van der Kwaak, tel 06 46033996.

No Worries komt met een Duitse avond in Ex Voto

voorhout n Het jongerenwerk van Welzijnskwartier organiseert op zaterdag 9 november No Worries met een Duitse avond voor LVG jongeren van 14 tot 18 jaar. We gaan dus lekker in de weer met de braadworsten op tafel, schagers en lederhosen . Natuurlijk is er weer de Kahootquiz wat deze keer (laat zich raden) over Duitsland zal gaan. Verder zijn er jongeren aanwezig die gezellig met jou een potje gaan poolbiljarten, darten of tafelvoetballen. Begeleiding is dus aanwezig. Entree is 4 euro (incl. 2 consumpties) . De avond start om 20.00 uur en duurt tot 22.30 uur. No Worries wordt georganiseerd in jongerencentrum Ex Voto, aan de Jacoba van Beierenweg 118b in Voorhout.

''Het is oneerlijk, de ongelijkheid moet kleiner''

De fairtrade mensen van het eerste uur ontvingen een plaquette uit handen van Bart de Jong, coördinator Werkgroep Teylingen Fairtrade en Wethouder Rob ten Boden. | Foto: Piet de Boer

teylingen n Dit jaar viert Teylingen het eerste lustrum als fairtrade gemeente.

Door Piet de Boer

Vijf jaar Fairtrade gemeente is iets om trots op te zijn. Wethouder Rob ten Boden prees dinsdag 29 oktober de zestien deelnemers van het eerste uur. Zij kregen van Bart de Jong en de wethouder de Fairtrade plaquette. ''In Teylingen zijn we blij als mensen zo'n uitdaging willen aangaan'', zegt Ten Boden. In 2000 formuleerde de VN acht min of meer concrete 'millennium doelen': armoede halveren, alle kinderen gaan naar school, dezelfde rechten voor man en vrouw, sterke afname van de kindersterfte, verbetering van de gezondheid van moeders, de verspreiding van AIDS en Malaria is gestopt, meer mensen leven in een duurzaam milieu en meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp. Een opgave die ook door gemeenten werd opgepakt.Om deze doelen te verwezenlijken startte in 2012 in Teylingen ook een Millenniumwerkgroep. De leden wilden van Teylingen een fairtrade gemeente maken. Bart de Jong was en is de onvermoeibare strijder voor eerlijke handel. Hij is de coördinator van de Werkgroep Fairtrade Teylingen. Bart is duidelijk over het waarom. ''Er zijn nog miljoenen mensen die onder de armoedegrens leven. Dat zit mij dwars. Ik vind het oneerlijk.'' De ongelijkheid moet kleiner, volgens hem. Minder verschillen door eerlijke handel en een eerlijke prijs voor producten uit arme landen. Zo'n dertig instellingen en bedrijven wilden meedoen en in 2014 werd Teylingen een Fairtrade gemeente. In 2016 en 2018 is deze titel verlengd. Fairtrade is een succes. In Teylingen groeide het aantal fairtrade bedrijven van 30 naar 108. Reden genoeg om na vijf jaar de zestien bedrijven van het eerst uur te bedanken. Speciale vermelding verdient het energie adviesbureau Energy Environment Care (EE Care). Het eerste bedrijf in Teylingen dat in 2010 al voldeed aan de fairtrade voorwaarden. ''We waren het eerste bedrijf dat door Bart is goedgekeurd'', zegt eigenaar Koos met een glimlach. Fairtrade zou eigenlijk normaal moeten zijn voor bedrijven, vindt hij. Fairtrade koffie en thee hoort er gewoon bij. Eigenlijk zouden in Teylingen veel meer dan die 108 bedrijven dat moeten doen. Het kost tegenwoordig weinig moeite. Hij lacht. Je hoeft niet veel moeite meer te doen of lang te zoeken. ''Je kan fairtrade koffie en thee gewoon in de supermarkt kopen''. Zie ook www.teylingenfairtrade.nl en facebook.com/FairtradeTeylingen.

Vijfde cursus Politiek Actief in Teylingen succesvol afgerond

De cursisten van Politiek Actief. | Foto: PR

teylingen n De afgelopen vijf weken hebben dertien inwoners van Teylingen deelgenomen aan de vijfde cursus Politiek Actief. Deze cursus organiseerde de gemeente Teylingen in samenwerking met ProDemos. Donderdagavond 31 oktober was de afsluiting en kregen de deelnemers hun certificaat uitgereikt.

De laatste bijeenkomst begon met een gezamenlijke maaltijd waarbij ook raadsleden en bestuursleden van politieke partijen aanwezig waren. De cursisten gaven een pitch over een zelf gekozen onderwerp en waren in hun pitches ook enthousiast over de cursus Politiek Actief. Vooral de avond over speeddaten, debatteren en lobbyen is veel cursisten bijgebleven. De een vertelde in zijn pitch over zijn ervaringen met de cursus, de ander gaf een statement over een vuurwerkverbod en weer een ander vertelde over haar persoonlijke missie om zoveel mogelijk mensen te informeren over het belang van goede voeding. Aansluitend overhandigde burgemeester Carla Breuer een certificaat aan de deelnemers. Dit gebeurde voorafgaand aan de raadsvergadering.

Cursus Politiek Actief

In de cursus kunnen inwoners hun kennis over de politiek in het algemeen vergroten. Ook krijgen zij uitleg over de gemeentelijke politiek en trainen ze vaardigheden als debatteren en lobbyen. De bijeenkomsten vinden 's avonds plaats. Een cursusleider van ProDemos leidt de cursus en wordt ondersteund door mensen die al actief zijn in het Teylingse bestuur, zoals de burgemeester, raadsleden en de griffier. Raadsadviseur Michael Korbee: "Het is voor de samenleving erg belangrijk dat mensen politiek actief zijn. Niet alleen als raadslid, maar ook op andere (bestuurlijke) plekken kunnen inwoners hun politieke interesse en invloed uitoefenen. Met deze cursus proberen we mensen hiervoor te interesseren."

Ouderwets gezellig concert van St. Cecilia

Vader Jan Floor en zoon Marcel Floor (voorzitter) poseren voor het binnengedragen vaandel.| Foto: R Zoet.

voorhout n Het harmonieorkest van St. Cecilia heeft afgelopen zondag 3 november in jongerencentrum @hok een koffieconcert gegeven. Het hooggeëerde publiek werd verrast met vele mooie muziekstukken.

Na jaren van afwezigheid heeft het harmonieorkest weer een koffieconcert gegeven. Door het geven van themaconcerten, taptoes, promsfeesten en jubileumconcerten was hier simpelweg jaren geen tijd voor. Speciaal in dit jubileumjaar kon dus een echt koffieconcert niet ontbreken. Op het programma stonden oa; Churumbelerias, Exodus, Circus Days, Bessarabyanke, Can-can, Midway March, Bert Kaempfert, Madurodam en The happy cyclist. Bij het laatste nummer was Martijn Develing de solist. Hij vulde op diverse fietsbellen het vrolijke muziekstuk aan. Ook stond La Benediction op het programma. Dit was ooit in 1919 het eerste muziekstuk wat St. Cecilia vlak na de oprichting kon spelen. Op de noten van dit muziekstuk droeg vader Jan Floor het vaandel (uit 1964) naar binnen. Hij poseerde in een voormalig groen St Cecilia uniform samen met zoon / voorzitter Marcel Floor.

Het jubileumjaar heeft nog maar twee evenementen voor de jarige St. Cecilia. Op veertien december is er een besloten feestavond voor de leden en het kerstconcert is op 21 december in de Bartholomeuskerk. De aanvang is 20.00 uur en de toegang is gratis.


Toeristen-belasting

teylingen n Toeristen die een nachtje verblijven in een hotel of op een camping in de gemeente Teylingen betalen geen toeristenbelasting. Dit is in contrast met 295 andere Nederlandse gemeentes die deze tax wél heffen. De gemiddelde toeristenbelasting voor een hotelovernachting in Nederland ligt op €1,38. In de provincie Zuid-Holland ligt de gemiddelde logiesbelasting op €1,42. Dit blijkt uit onderzoek van vakantiespecialist Vakanty.nl dat de gegevens van COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) analyseerde. Teylingen belast camping- en hoteleigenaren dus nog altijd niet met een logiesbelasting. In veel omliggende gemeentes ligt dit anders. De gemiddelde toeristentax in Zuid-Holland ligt op €1,42. De duurste gemeente in de provincie is overigens Rotterdam met een tax van €7,01. Landelijk gezien is Teylingen een van de 60 Nederlandse gemeentes waar geen toeristenbelasting wordt geheven. Over de toeristenbelasting Elke gemeente mag toeristenbelasting heffen. De belasting wordt geheven bij onder andere hotels, campings maar ook particuliere accommodaties die worden verhuurd via Airbnb. Eigenaren berekenen deze belasting weer door aan hun bezoekers. Op die manier betalen bezoekers mee aan de voorzieningen van de gemeente. Inwoners hoeven geen toeristenbelasting te betalen bij een overnachting in de eigen gemeente. Van alle 355 gemeentes zijn er 295 gemeentes die een toeristenbelasting heffen. gemeentes heffen de belasting op verschillende manieren. Meestal is het een bedrag per persoon per nacht. Soms betalen toeristen een vast bedrag per boeking of een percentage van de kamerprijs. Sommige gemeentes hanteren een lagere belasting voor campings. De toeristenbelasting is al jarenlang een onderwerp van discussie. Hoteleigenaren zijn niet blij met de hoge tarieven omdat ze bang zijn voor ontevreden klanten of toeristen die uitwijken naar omliggende goedkopere gemeentes.

Cursus fotobewerking

sassenheim n De Bibliotheek Bollenstreek biedt in samenwerking met Seniorweb Windows 10 workshops aan. Er staan nog twee workshops op de agenda. Maandag 11 november Fotobewerking en maandag 18 november Word. De workshops van elk 2 uur worden gehouden op maandagmiddag van 14:15 tot 16:15 uur in de bibliotheek van Sassenheim. Er wordt gewerkt in kleine groepjes met maximaal 6 deelnemers zodat iedereen alle tijd en aandacht krijgt. Een laptop staat voor elke deelnemer klaar in de bibliotheek. De kosten voor deze workshops zijn per keer € 7,50 voor leden van de bibliotheek en/of Seniorweb en € 10,- voor niet-leden. Deelname kan in alle vestigingen aan de balie van de Bibliotheek Bollenstreek geregeld worden en ook via www.bibliotheekbollenstreek.nl. Daar kun je ook kijken voor meer informatie over deze en andere cursussen. Heb je een andere digitale vraag? Kom dan naar het digitale inloopspreekuur. In de bibliotheek van Sassenheim vindt dit spreekuur ieder donderdag plaats van 14:00-16:00 uur.

Inloop is gratis.

Jong en oud verbinden met 'Samen Groen'

In de serie Groene Aanjagers gaan we voor het project 'Groen Dichterbij Teylingen', een samenwerking tussen IVN Natuureducatie en de gemeente, op zoek naar de groene kracht van Teylingen.

De peuters van Trias kinderopvang staan al enthousiast aan het hek van het plein bij SassemBourg te wachten. "We gaan naar de opa's en oma's!", roepen ze blij. Bepakt met emmertjes, harkjes, bolletjes en plantjes lopen ze hand in hand richting de lift. Ze zijn onderweg naar de gesloten afdeling van Activite een etage hoger in het gebouw. Hier wonen dementerende ouderen, die eens in de maand bezoek krijgen van de kindjes.

Zelf aangeplant

"Dat is toch ook een wondertje van de natuur"

De peuters komen daar hun zelf aangeplante groenbakken onderhouden. Op het balkon van deze afdeling staan vier grote plantenbakken gevuld met onder andere kruiden, bloemen, tomaatjes en aardbeien. Het project 'Samen Groen' is opgezet vanuit Trias kinderopvang, Activite, Woonstichting Vooruitgang en Welzijn Teylingen. Edith Alkemade van Trias zag bij de verhuizing naar Sassembourg in 2016 een prachtige kans om hier jong en oud met elkaar te verbinden door middel van groen. Sindsdien organiseert ze samen met Olaf Pasma van Activite maandelijks een uitstapje naar de afdeling.

'Dat raakt mij'

"Als de kinderen komen, zie je opeens de activiteit bij de ouderen. Ze genieten zichtbaar van het bezoek en dat raakt mij", vertelt Edith. Ook de kinderen vinden het geweldig om op bezoek te gaan bij de 'opa's en de oma's'. Het verschilt per keer of de ouderen komen helpen of gewoon even komen kijken. Soms hebben ze gewoon hun dag niet en blijven ze liever binnen, dat is prima. Voor de ouderen die het wel leuk vinden is het een feestje om te zien hoe de kinderen vol liefde hun plantjes verzorgen en water geven. Ook de collega's van Activite en Trias zijn enthousiast over deze activiteit. De stagiaires van Trias ervaren hier dat activiteiten met organisaties buiten de eigen kinderopvangorganisatie veel moois kan opleveren.

Herkenning

Edith heeft een programma opgesteld voor het groen dat met de seizoenen meegaat. Voor de kids natuurlijk heel educatief, voor de ouderen vaak een punt van herkenning. Zoals wanneer de bollen de grond in gaan. Veel ouderen hebben hier nog wel herinneringen aan van vroeger. Het buiten zijn en bezig zijn met de natuur is natuurlijk goed voor jong en oud, maar ook de interactie met elkaar doet beiden zichtbaar goed. Vaak doen de peuters na afloop ook binnen nog even mee met de ouderen tijdens de gym oefening en gooien ze samen over met ballen. Olaf merkt ook dat de ouderen weer even helemaal opleven als de kinderen geweest zijn.

Trots

De kinderen kijken met veel plezier en trots hoe hun groen in de bakken erbij staat. Na het planten van viooltjes en het in de grond stoppen van de bolletjes, pakken ze allemaal een gietertje om deze te vullen uit de emmer met water. Zorgzaam krijgen alle plantjes voldoende water, zodat ze er weer even tegenaan kunnen. Dan gaat Olaf nog even met de kids op zoek naar 'familie slak'. Wanneer hij, na enige tijd zoeken, er een gevonden heeft, komen alle kinderen gebiologeerd om hem heen staan. Dat is toch ook een wondertje van de natuur, zo'n prachtige slak! De kinderen vinden het in ieder geval geweldig!

Adest Brass zoekt trompettisten

Adest Brass heeft als doel om zonder competitiedrang gezellig samen te musiceren. Wie doet mee? | Foto: PR

sassenheim n Adest Brass is een orkest van Adest Musica dat alleen op het podium optreedt. Het hoofddoel van Adest Brass is om zonder competitiedrang gezellig samen te musiceren en daarbij regelmatig het publiek te trakteren op een goed stuk muziek! Op dit moment is het orkest op zoek naar nieuwe muzikanten en met name naar trompettisten.


Adest Brass telt op dit moment zo'n 30 muzikanten en staat onder leiding van dirigent Marcus Kerpershoek. Het programma bevat lichte muziek die afkomstig is uit musicals, films en populaire muziek. Ook schuwt het orkest een uitstapje naar (licht) klassieke muziek niet uit. Vanzelfsprekend wordt ook marsmuziek gespeeld, want Adest Brass blijft een onderdeel van Drum- en Showband Adest Musica! Dit orkest van de muziekvereniging Adest Musica wordt ook regelmatig gevraagd voor bijzondere optredens. Zo trad Adest Brass afgelopen jaar diverse malen op in theater Carré in Amsterdam bij de show van Claudia de Breij. Ook voor 2020 is Adest Brass weer gevraagd om muzikale ondersteuning te verlenen bij deze show. Daarnaast staat in maart 2020 een prachtige muzikale show gepland met de Limburgse Ambassadeur van de Blaosmuziek; Gé Reinders. Zij zoeken muzikanten die al wel enige ervaring hebben en zin hebben om muziek te maken zonder de grote druk van exercities en repetities. Staat het muziekprogramma je aan, vind je het leuk om mee te werken aan bijzondere optredens neem dan contact op met Petra Volwater: petra.volwater@adestmusica.nl. Of kom op maandagavond eens kennismaken met de leden van het orkest in ons clubgebouw in 't Onderdak in Sassenheim. We repeteren van 19.45 – 21.30 uur.

Mooie geldbedragen voor Adest Musica

sassenheim n Adest Musica heeft afgelopen week twee mooie geldbedragen voor de club ontvangen: de Rabobank Bollenstreek maakte de einduitslag van de RaboClubsupport actie bekend en tijdens de spelshow "Echt waar?!" van SBS6 viel het team van Adest Musica in de prijzen.

Er is al een bestemming voor het geld gevonden. De repetitieruimte in 't Onderdak te Sassenheim is veel te klein voor de groeiende vereniging. De muzikanten zitten tijdens repetities te dicht op elkaar, waardoor gehoorschade op de loer licht. Naast oordopjes zijn geluidschermen nodig om het geluid te dempen en gehoorschade te beperken. Het uiteindelijke bedrag dat Adest Musica van de RaboClubsupportheeft ontvangen bedraagt € 1.357,-.
Adest Musica dankt alle 456 Rabobankleden die gestemd hebben op onze vereniging en de Rabobank zelf die met € 100,- een extra duit in het zakje deed.

Spelshow

De uitzending van de spelshow 'Echt waar?' was zaterdagavond 19 oktober. Daar mocht Adest Musica een bedrag van € 5000,- meenemen naar Sassenheim.

Sjaak Bral luidt op passende wijze het jaar uit in Theater Het Trefpunt

Sjaak Bral.| Foto Martijn Beekman Foto: MARTIJN BEEKMAN

WARMOND n Cabaretier Sjaak Bral luidt op zondag 24 november alvast het jaar uit met zijn try-out van Vaarwel 2019 in theater Het Trefpunt. Hagenees Bral is inmiddels een vaste waarde in de programmering van Het Trefpunt. Zijn oudejaarsconference is befaamd. Hoe zal zijn analyse van het bijna afgelopen jaar zijn? Wat zijn de markante momenten, de onverwachte onthullingen en grensoverschrijdende gevallen geweest? Er is uiteraard weer genoeg gebeurd in de voorbije maanden om een avond hilarisch van leer te trekken. Bral zal nou eens precies uitleggen hoe we ervoor staan en waarom. To the point en onnavolgbaar gevat. In de pauze wordt de bezoeker getrakteerd op de bal van Bral. Theater Het Trefpunt bevindt zich aan de Herenweg 80 in Warmond. De voorstelling begint om 20.30 uur. Een kaartje kost 18,50 euro en is te koop via www.theaterhettrefpunt.nl of bij de VVV Warmond (Gemeentehaven 3).

Musical 'Love Actually zoekt koorleden en kindercast

regio n De repetities voor MuBo's jubileumproductie 'Love Actually' zijn in volle gang. Afgelopen vrijdag is ook het koor begonnen. Op dit moment is MuBo op zoek naar extra koorleden én kinderen tussen de 8 en 16 jaar die aan deze voorstelling willen meewerken.

Muziektheaterproductie 'Love Actually' is gebaseerd op de iconische feel good movie met dezelfde titel, en volgt de belevenissen van een aantal personen die allemaal op hun eigen manier liefde en vriendschap beleven in de dagen vlak voor Kerst. Terwijl aanvankelijk alle verhaallijnen los van elkaar lijken te staan, blijkt gaandeweg dat er heel veel diepere verbanden zijn, met als hoogtepunt de grote feestelijke kerstvoorstelling waarbij iedereen aanwezig is.

De voorstellingen zullen met live orkest worden gespeeld op 27, 28 en 29 december 2019 ergens in de bollenstreek.

Repetities en aanmelding

De repetities voor het koor zijn om de twee weken op vrijdag, gezamenlijk met de cast. De repetities voor de kindercast starten over een aantal weken (medio oktober) en zullen op vrijdagmiddag tussen 17:30 en 19:30 uur plaatsvinden in Hillegom. Daarnaast repeteren het koor en de kindercast een paar maal met de volwassenen (cast) mee in het weekend. Ervaring in zang en toneelspel is handig, maar niet vereist. www.stichtingmubo.nl.

Stand-up comedy in Het Trefpunt

WARMOND n Voor de tweede keer dit theaterseizoen vindt er een Open Mic plaats in theater Het Trefpunt in samenwerking met Hard Gelach. Ditmaal op vrijdag 29 november. Als Master of Ceremony kondigt stand-up comedian Chris van der Ende deze avond een aantal uitermate grappige collega's aan. Na een korte introductie testen zij hun nieuwe materiaal op het publiek. Na de pauze gaat Chris solo met zijn Chris Classified Comedy Tour. Al twintig jaar grapt hij zich rauw en oprecht door het leven. Door zijn hoge grapdichtheid komt de bezoeker nauwelijks toe aan adem halen. Stand-up comedy pur sang dus. Theater Het Trefpunt bevindt zich aan de Herenweg 80 in Warmond. De voorstelling begint om 20.30 uur. Een kaartje kost 10,00 euro in de voorverkoop via www.theaterhettrefpunt.nl of 13,00 euro 45 minuten voor aanvang aan de zaal.

De derde en tevens laatste Open Mic van dit seizoen is op 31 januari.

Groot Sinterklaas Instrumenten-feest in Sassem

sassenheim n Mogen grote mensen ook hun schoen zetten? Waar zet je die en komt er wel wat in? Zouden grote mensen ook niet alles krijgen wat op hun wensenlijstje staat? De muzikanten zetten hun schoen en hebben bijzondere muziekinstrumenten bij zich. Ze spelen en zingen uit volle borst en iedereen zingt mee, nu zullen zij toch zeker ook wel iets in hun schoen krijgen? Het blijkt allemaal niet zo eenvoudig. Gelukkig hebben kinderen goede ideeën, je moet het maar weten. Zing mee met bekende Sinterklaasliedjes of speel mee op je eigen instrument! Als je een tekening meeneemt, bedenken de muzikanten daar misschien wel een liedje bij. Of neem een zelfgeschreven gedichtje mee van maximaal acht regels, wie weet mag jij het voordragen! Natuurlijk komt Sinterklaas ook op bezoek, kortom het wordt een feestje.

Zondag 17 september, aanvang : 13.00 uur. Theater t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40 A, Sassenheim. Kaarten kosten € 7,50 p.st.

www.hetonderdak.nl.

Quasimodo is een verhaal van alle tijden

Quasimodo. | Foto: PR

SASSENHEIM n In het jaar dat een grote brand in de Notre Dame wereldnieuws werd, komt Theaterschool Teylingen met het bekendste verhaal over de Parijse kathedraal: Quasimodo. Victor Hugo, bedenker van het fictieve personage (1831), schreef ironisch genoeg al over een brand in de iconische kerk.

Omwonenden van de Notre Dame zien klokkenluider Quasimodo als een afzichtelijk monster, maar er bloeit iets moois tussen hem en het zigeunermeisje Esmeralda. Quasimodo wordt net als zijn meester Frollo verliefd op haar. Nadat zij van moord wordt beschuldigd redt de klokkenluider haar van de galg en steekt hij de kathedraal in brand. Hoewel ze zijn goedheid erkent en zich verbonden met hem voelt, kan Esmeralda zijn liefde niet beantwoorden. Het noodlot slaat toe.

Visueel spektakel
Zoals gebruikelijk bij Theaterschool Teylingen wordt het publiek getrakteerd op een visueel spektakel, met een voortreffelijk decor, prachtige kostuums en een indrukwekkend lichtspel. Met een cast van 55 personen en vele vrijwilligers die in het atelier in Sassenheim al maanden werken aan handgemaakte kostuums en een decor met oog voor elk detail, wordt het de negende show van de theaterschool in slechts drie jaar tijd.

Acceptatie
Quasimodo is een verhaal van alle tijden, over de onderdrukking van een volk en acceptatie voor wie je bent. De voorstelling is zaterdag 23 november (14.00 en 20.00 uur) en zondag 24 november (12.00 en 16.00 uur) te zien in Theater 't Onderdak. Kaarten à 15 euro zijn te reserveren door een mail te sturen naar info@theaterschoolteylingen.nl. Met vermelding van het aantal gewenste kaarten en de datum en tijdstip van de voorstelling.

Film in 't Onderdak

sassenheim n De film 'BlackkKlansman' s gebaseerd op het leven van Ron Stallworth. Deze politieman uit Colorado Springs slaagde er als eerste Afro-Amerikaanse agent in om te infiltreren in de Ku Klux Klan. Detective Stallworth (John David Washington) en zijn partner Flip Zimmerman (Adam Driver) wisten tot in de hoogste kringen van de KKK binnen te dringen. Hun doel was de plannen van deze geheime, extremistische organisatie om de macht over te nemen in de stad, te dwarsbomen. Acteurs: John David Washington, Adam Driver. Donderdag 14 november, aanvang 20.15 uur. Theater t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40 A, Sassenheim. Kaarten kosten € 5,00 per stuk. Verkrijgbaar aan de zaal voor aanvang film of reserveren via www.hetonderdak.nl.

Esther: verhaal over moedig leven

Het Oude Koningshuys te Sassenheim. | Foto; PR

n De Vliegende Speeldoos maakt musical met kinderen

teylingen n De Bijbelse geschiedenis van Esther is een spannend en avontuurlijk verhaal, zegt Anneke Doest van theatergezelschap de vliegende Speeldoos. Op 14 december wordt binnen een dag de musical Esther op de planken gezet, samen met meer dan honderd kinderen. Iedereen mag meedoen. ''De kinderen moeten vooral kunnen schitteren'', vindt Anneke.

Scene uit de musical Esther. | Foto: De Vliegende Speeldoos.

Alle kinderen van vier tot twaalf jaar mogen zich aanmelden. Zowel kinderen in Teylingen als daarbuiten. ''We komen 's morgens aan met een bus en beginnen vroeg.'' Er wordt geknutseld, gezongen, geschminkt en gerepeteerd. Alle leerlingen krijgen een rol op het podium. De begeleiding is in handen van de groepsleden. Zij nemen de kinderen op een professionele manier, mee in het verhaal. ''Nee, ik ben niet Esther'', zegt Anneke. Ze lacht. ''Ik speel Mordechai de pleegvader van Esther.''

Esther wordt koningin

De joodse Esther wordt in het verhaal tot koningin gekozen door de Perzische koning Ahasveros. De joden zijn niet geliefd ondervinden weinig respect. De koning weet echter niet dat Esther joods is. Als Haman, de rechterhand van de koning, alle joden in het rijk wil ombrengen, vraagt pleegvader Mordechai Esther om hulp. Alle joden in het Perzische rijk zijn doodsbang en vrezen voor hun leven. Esther toont moed weet met tact en gevaar voor eigen leven de koning op andere gedachten te brengen. Op het nippertje weet zij het gruwelijke plan van Haman te verijdelen. Haman wordt gestraft en sterft. Daarmee zijn de joden veilig en zij vieren feest. Deze heldinnendaad van Esther wordt nu nog steeds gevierd met het feest van Poerim.

'Sprookje'

Het verhaal en de musical van Esther kennen beide een goede afloop. Het verhaal heeft voor veel kinderen iets herkenbaars, het is bijna sprookjesachtig. Maar Esther is ook een verhaal met een boodschap. ''Esther is een spannende musical voor jong en oud, die gaat over ''moedig zijn en moedig leven met God.'' De Vliegende Speeldoos speelt Esther binnenkort voor de Baptistengemeente Kaleb Teylingen. De 'kindermusical in een dag' vindt plaats op zaterdag 14 december in Het Trefpunt, Warmond. Informatie over de wijze van aanmelding verschijnt binnenkort op www.kalebteylingen.nl.

Meespelen? meld je aan via vliegendespeeldoos@kalebteylingen.nl.

Meesterwerk over Het Oude Koningshuys

sassenheim n Stichting Oud Sassenheim (SOS) presenteert woensdag 13 november het lang verwachte boek over Het Oude Koningshuys te Sassenheim.

De aanloop tot dit boek was 15 jaar geleden. De schrijver, Rob Pex uit Lisse, heeft eerst ruim twee jaar onderzoek verricht. Het resultaat mag er nu zijn. Een uitgebreid en zorgvuldig gedocumenteerd naslagwerk, prachtig geïllustreerd met eeuwen oude kaarten en foto's van meer recentere datum van het pand, het interieur en zijn bewoners. Het ruim 250 pagina's tellende boek wordt tijdens de jaarlijkse SOS 'Dia-avond' aan Bas Romeyn, destijds bewoner van Het Oude Koningshuys en initiatiefnemer tot het boek, aangeboden. Stichting Oud Sassenheim is de uitgever van het magistrale boekwerk. Alfred Pop, voorzitter van de SOS, is er trots op en vindt dat eigenlijk elke Sassenheimer dit boek in huis hoort te hebben. "Het geeft niet alleen de historie van Het Oude Koningshuys weer, maar in feite ook de hele wordingsgeschiedenis van ons dorp.". De 240 voorinschrijvers op het boek kunnen het boek afhalen tijdens de SOS 'Dia-avond'.
Voor de pauze staat deze avond geheel in het teken van Het Oude Koningshuys. Begonnen wordt met een interview met de schrijver Rob Pex door Leidsch Dagblad journalist Sjaak Smakman. Hierbij zal vooral ingegaan worden op anekdotes en vreemde voorvallen. Het meer serieuze verhaal over het historische perceel wordt gehouden door kunsthistorica Petra Roose uit Sassenheim. Zij belicht een aantal aspecten van het huis door de jaren heen. Vervolgens vindt de overhandiging van het eerste exemplaar plaats en zal de winnaar van de enquête over het gevonden skelet van hondje Sasje nog even naar voren worden geroepen. Na de pauze wordt door Frans van der Wiel zijn nieuwste presentatie gegeven in de bekende serie 'Kent u ze nog, de Sassemers'. In de pauze en na afloop is er gelegenheid het boek Het Oude Koningshuys te kopen voor € 29,50. Het boek is mede gesponsord door Kringloopwinkel Herenstraat 63 te Voorhout en het Jacoba van Beierenfonds. SOS 'Dia-avond', 13 november, 20.00 uur, Julianakerk, Julianalaan 6 in Sassenheim.

Drie talenten van de Paul van Vliet Academie in Theater 't Onderdak

Het Joppekoor. | Foto: {R Foto: Marieke Voorn

sassenheim n Een van de doelstellingen van Theater 't Onderdak is jong talent een podium bieden. Op zaterdag 16 november komen talenten van de Paul van Vliet Academie (www.paulvanvlietacademie) naar Sassenheim.

Het zijn Yara van Engelen, duo ManCo en Hugo van Eck.

Yara van Engelen. | Foto PR

ManCo (Maarten Mantel & Brian Cox) – KOFFIE?

Het leven is bijna ondenkbaar zonder koffie. Je staat er mee op, gaat er mee naar je werk, en een beetje nachtbraker gaat er zelfs mee naar bed. Maar in het theater is koffie vaak niet meer dan het pauzedrankje. Tot nu! In het debuutprogramma KOFFIE? Sleept ManCo het bescheiden bonenbrouwsel het toneel op, met hilarische gevolgen. Een gevarieerd programma van sketches, liedjes, grapjes en mime. Zij halen alles uit de kast om u te vermaken (en om ruimte te maken voor de snelfiltermaling). Komt dat zien! Manco is een komisch duo, gevormd door Brian Cox die afgestudeerd is in 2018 en Maarten Mantel die in het afstudeerjaar zit van de Paul van Vliet Academie.

Yara van Engelen

"…Ik maak zoveel domme dingen mee, dat ik wel cabaret moet maken" dat hoor je Yara vaak zeggen. Als je net even anders kijkt begint het op te vallen dat heel veel dingen eigenlijk heel raar zijn.... zoals volwassenen, onze (over)gestructureerde maatschappij, social media en die oneindige druk om je benen zo glad mogelijk te scheren. Als we weer naar elkaar zouden luisteren, misschien wordt de wereld dan een minder gekke plek…"

Hugo van Eck

"Net als iedereen leidt Hugo van Eck een leven van keuzes, vragen en antwoorden. Maar er is en blijft één vraag die hij maar niet beantwoord krijgt: Wat is mijn rol in het grote geheel? Waar pas ik? En hoe moet ik me houden om alles zo vreedzaam mogelijk te laten verlopen? Door zijn pogingen deze vraag te beantwoorden is zijn innerlijk veranderd in een soort schaakspel tegen zichzelf. En als je tegen jezelf schaakt, ben je altijd én de winnaar én de verliezer. Aan de hand van scherpe conferences en komische liederen gaat Hugo op zoek naar de gulden snede van het menselijk zijn: Wat hebben we zelf in de hand, en wat laten we onbewust aan het lot over? Is de voorbedachte strategie wel altijd de beste? Wat gebeurt er als je die laat varen, en gewoon maar wat doet? Samen met het publiek gaat Hugo op onderzoek uit en hoopt daarbij zichzelf én u een antwoord te bieden."

Kaarten kosten € 15,00 p.st Aanvang : 20.15 uur. Theater t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40 A, Sassenheim. www.hetonderdak.nl.

St. Matthias gaat "Schuitje varen-theetje drinken" met het Joppekoor

warmond n Harmonie St. Matthias en het Joppekoor gaan samen optreden in het Trefpunt te Warmond op zondag 17 november.

Beide gezelschappen hebben repertoire gezocht over de zee, water, varen en schepen en in de pauze zijn er zoete lekkernijen te koop gebakken door de harmonie-muzikanten dus was de titel "schuitje varen-theetje drinken" gauw gevonden! Het Joppekoor brengt o.l.v. Jan van der Voet een selectie uit hun bredere repertoire ten gehore en de harmonie speelt o.l.v. dirigent Patricia Kerkdijk toepasselijke muziek waaronder: Rainbow Warrior, Beyond the Sea en "My heart will go on" uit de film Titanic. Het concert begint om 15.00 uur, entreekaarten á € 7,50 worden verkocht aan de zaal vanaf 14.30 uur.

Feestelijke opening IJsMeulen Voorhout

Ondanks het matige weer van afgelopen zaterdag zijn er veel mensen even komen kijken en uiteraard proeven.| Foto: PR

Voorhout n Na een maand hard werken en veel regelen konden de gebroeders Marcel en Arnoud Vermeulen afgelopen zaterdag hun gloednieuwe winkel de IJsMeulen specialist in ijs en chocolade openen.

"We liepen al een hele tijd met het idee om een winkel te openen waar we zelf ambachtelijk Italiaans schepijs en 100% biologische chocolade wilde maken. Toen het voormalige pand van de ijssalon in Voorhout beschikbaar kwam hebben we de knop doorgehakt. We hadden alles al in ons hoofd maar we moesten het alleen nog uitvoeren," verteld een zichtbaar trotse Marcel Vermeulen. Wie de KoffieMeulen uit Sassenheim en ook Oegstgeest kent, herkent in de IJsMeulen direct de stijl. "Ondanks dat het een geheel op zichzelf staande winkel is zie je toch duidelijk overeenkomsten met de winkel in Sassenheim en Oegstgeest. Zo kan je in Voorhout ook terecht voor dezelfde kwaliteit koffie en thee, we hebben uiteraard niet het gehele assortiment van de KoffieMeulen maar wel dezelfde vertrouwde kwaliteit. En zo kan je vanaf de komende zomer ook in Sassenheim genieten van het ambachtelijke ijs dat we in onze eigen keuken bereiden," vult Arnoud aan. De IJsMeulen is gevestigd aan de Herenstraat 43h in Voorhout, in de winterperiode zijn ze 6 dagen geopend van 09.30 tot 18.00 uur (zaterdag tot 17.00 uur) en in de zomer alle dagen.

Woonstichting Vooruitgang steunt Overbosch met materialen

Johan van Buren overhandigde de materialen. | Foto: PR

VOORHOUT n Woonstichting Vooruitgang heeft harken, spades, schoffels en ander onderhoudsmateriaal gedoneerd aan de Stichting Vrienden van het Overbosch. Dit is een van de resultaten uit de HLT Beursvloer.

Johan van Buren, Manager Wonen en Vastgoed van Woningstichting Vooruitgang, sprak tijdens de beursvloer met enkele bestuursleden van de Vrienden van het Overbosch. Zij waren op zoek naar een bladblazer, om het werk voor de vrijwilligers gemakkelijker te maken. Van Buren bedacht zich, dat zijn organisatie al jaren gereedschap in een kelder heeft staan, waar niets mee gedaan wordt. Dit aanbod werd met beide handen aangenomen. Al de volgende dag overhandigde Van Buren meer dan twintig stukken gereedschap aan Vrienden van het Overbosch-voorzitter Joep Derksen. ,,We zijn blij, dat we het Overbosch kunnen helpen in het onderhoud van dit historische bos in Voorhout'', geeft Van Buren aan. Namens de vrijwilligers dankt Derksen voor dit gulle gebaar. ,,Mede door deze steun van Woningstichting Vooruitgang krijgen de vrijwilligers in het Overbosch nog meer ondersteuning voor het behouden, onderhouden en verbeteren van het prachtige bos.'' De komst van een (accu)bladblazer blijft nog een wens van de Stichting Vrienden van het Overbosch.

Uniek samenwerkingsproject basisscholen en voortgezet onderwijs in de regio

Het team dat samen aan de slag is gegaan. | Foto: PR

teylingen n Afgelopen week begon voor een aantal leerlingen van de Prinsenhofschool in Noordwijkerhout en de Emmausschool in Voorhout een bijzonder project.

Zij krijgen deze weken op woensdag lessen die samen ontwikkeld zijn en samen gegeven worden door leraren van groep 8 en van het Teylingen College Leeuwenhorst. Best spannend voor zowel leraren als leerlingen. Het thema van de eerste lessenserie is dan ook: "Spanning".

Knip

Het idee ontstond tijdens een gesprekje tussen Ilse Bierman (Emmausschool) en Cees Slats (Teylingen College Leeuwenhorst). Ilse Bierman: "we vonden allebei dat de "knip" tussen basisschool en voortgezet onderwijs eigenlijk heel kunstmatig is en bedachten een plan om daar iets aan te doen".
De twee willen twee vliegen in één klap slaan: én iets extra's voor de leerlingen van de basisscholen, én de docenten van en met elkaar te laten leren.
"De beste manier voor docenten om te leren is volgens onderzoek door samen lessen te ontwikkelen én te geven", aldus Cees Slats. "Met deze enthousiaste club zie je dat gebeuren".

Structurele samenwerking

Het project richt zich vooralsnog op "plusleerlingen" uit groep 6, 7 en 8. Op basis van de ervaringen die men opdoet, hopen de beide directeuren een structurele samenwerking tussen basis- en voortgezet onderwijs te kunnen ontwikkelen. Het liefst voor alle leerlingen in groep 8 en zoveel mogelijk leraren en scholen.

Pokertoernooi in Sassenheim

sassenheim n Op zondag 5 januari 2020 gaat in Sassenheim het zesde seizoen van Pokeren.nl Poker Series van start.

De Kick-Off gaat van start om 14:00 in het van der Valk Hotel Sassenheim/Leiden en is inclusief een grote eetpauze. Het toernooi zal rond 20:00 weer afgelopen zijn. Deelname aan het toernooi in Sassenheim kost €12,95. De kaartverkoop start 1 december om 20:00. Wees er snel bij, want er worden maar 230 kaarten verkocht. Het toernooi in Sassenheim maakt onderdeel uit van het zesde seizoen van de Pokeren.nl Poker Series. Het is de bedoeling om in 2020 zo'n 50 voorrondes te gaan organiseren. Tijdens voorrondes kunnen spelers zich voor de grote finale of halve finale plaatsen. Bij het verdelen van de tickets kijkt de organisatie naar de beste 10% van de spelers. Bij 101 spelers zijn er 11 tickets. De chipleader bij het bereiken van de beste 10% gaat als winnaar direct naar de finale. Daarna wordt het toernooi uitgespeeld in Turbo variant. De speler die als laatste met alle chips overblijft mag aan het einde van het seizoen in ieder geval alle drie de halve finales spelen. Tijdens het spelen van de voorrondes verdienen spelers ook punten voor de Poker Series Ranking. Aan het einde van het seizoen plaatsen de beste 36 spelers zich automatisch voor de Ranking finale. De winnaar van de Poker Series krijgt een plekje in Team Pokeren.nl. Als ambassadeur voor deze website ga je een jaar lang met de andere leden van het team op pad om nationale en internationale pokertoernooien te bezoeken. De spelers van Team Pokeren.nl hebben de afgelopen jaren meegedaan aan toernooien in Spanje, Las Vegas, Dublin, Londen, Manchester, Namen, Spa, Rozvadov, maar ook de World Series of Poker in Rotterdam en de World Poker Tour in Amsterdam. Laat via de site weten of je interesse hebt om mee doen. www.pokeren.nl/pokertoernooien/kick-off-sassenheim/

Workshop e-books op je e-reader

warmond n Wil je graag e-books lezen op je e-reader? Maar weet je niet goed hoe je de e-books van de Bibliotheek erop krijgt? Dan is deze workshop iets voor jou! Hoe download je een e-book van de Bibliotheek? En hoe krijg je dit boek dan uiteindelijk op je e-reader? Tijdens deze workshop wordt alles haarfijn uitgelegd. Na deze workshop kun je zelfstandig inloggen bij de online Bibliotheek en boeken op een makkelijke manier uitkiezen en downloaden op je e-reader om te lezen.?Kom je naar de workshop? Neem dan wel je lenerspas mee en het wachtwoord om in te loggen op de site van Bibliotheek Bollenstreek. Zo kunnen we direct helpen. Ook is het raadzaam om je eigen e-reader of laptop mee te nemen. De workshop vindt plaats in de bibliotheek van Warmond op woensdag 20 november van 10:00-12:00 uur. Deelname kan in alle vestigingen aan de balie van de Bibliotheek Bollenstreek geregeld worden en ook via de website www.bibliotheekbollenstreek.nl.

Zonnebloem maakt herfststukjes

sassenheim n Het was een zonnige herfstochtend dat gasten en medewerkers van Zonnebloem Sassenheim naar 't Onderdak kwamen om deel te nemen aan het bloemschikken.

Onder leiding van Linda van Kesteren werd uitgelegd wat er op het programma stond. In stapjes werd, aan de hand van een voorbeeld stukje, uitleg gegeven over hoe het groene blad, de kleurige bloemen en mooie takjes, vakkundig moesten worden gestoken in de oase. Creatief of niet, onder de goede leiding lukte het iedereen om tot een mooi herfststuk te komen, dat compleet werd gemaakt met een slinger van lichtjes. Met nog eens koffie, iets lekkers en gezellige gesprekjes werden de bloemstukjes afgerond. Met dank aan Linda werd de ochtend afgesloten. Trots en met de nodige voorzichtigheid nam iedereen haar kunstwerkje mee naar huis.

Lisa van der Geest op het podium

Lisa van der Geest in de aanval. | Foto: ArjenVervoort Foto: Arjen Vervoort

warmond n Zaterdag stond Lisa van der Geest (WIJC en marathonteam Turner) weer op het podium. Ze streed in Deventer met Francesca Lollobrigida om de plaats achter Manon Kamminga die de sprint won. Lisa van der Geest werd 3e.

De leden van de Warmondse IIsclub die deelnemen aan de KPN marathon competitie zijn: Lisa van der Geest met beennummer 38, Iris van der Stelt (nr 54), Loesanne van der Geest (nr 79) en Anne Leltz (nr 77).
Bij de Dames Beloften rijdt Sosha Zuiderduin (BD15).
Bij de heren Beloften rijden Kees Heemskerk (BH57) en Leander van der Geest (BH27) en Yves Vergeer (BH78). De dames zijn allemaal al een of meerdere keren bij de eerste 20 gefinisht, en hebben zo punten gereden voor het klassement .

Manon Morien valt aan en rond af met een doelpunt. | Foto: PR

In het tussenklassement na 3 wedstrijden staat Lisa van der Geest 4e, Loesanne 23e, Iris 24e (zij heeft de eerste wedstrijden gemist) en Anne Leltz staat 34e. Sosha Zuiderduin heeft bij de Dames Beloften haar eerste twee landelijke wedstrijden mogen rijden en reed beide keren in de punten met in Amsterdam een 18e en in Deventer een 12e plaats. Leander van der Geest werd in de openingsmarathon in Amsterdam 24e en de week daarna in Den Haag was hij wel nog in de aanval, maar finishte als 52e. Kees Heemskerk (40e, 18e en 58e) en Yves Vergeer (13e in de openingswedstrijd in Amsterdam) hebben klassementspunten achter hun naam. Kees Heemskerk rijdt voor marathonploeg Groenehartsport.nl en veelal in dienst van hun sprinter. Yves Vergeer is ook actief op de lange baan en dan moet de marathon soms wijken.

Marathon in de buurt

Op 16 november wordt de 5e wedstrijd in de KPN Marathon competitie op de ijsbaan in Haarlem verreden. Publiek is van harte welkom. De wedstrijden beginnen om 17 uur met de Dames Beloften, gevolgd door de Heren Beloften. Om 19.15 uur rijden de Dames Topdivisie, gevolgd om 20.30 uur door de Heren Topdivisie.

World Cup Kwalificatie Toernooi

Tijdens het World Cup Kwalificatie toernooi is Yves Vergeer in actie gekomen op de 1500 meter waar hij finishte in 1.52.09 een nieuw persoonlijk record voor hem. Ook startte Yves in de Mass Start en werd 22e. Anne Leltz nam bij de Dames tijdens het WCKT in Heerenveen deel aan de Mass Start en ook zij finishte als 22e.

Spannende pot voor Dames HV Foreholte in Emmen

voorhout n Met 1 punt onder Foreholte was E& O gebrand om de wedstijd voor thuispubliek te winnen.

Een tijd lang ging het scoren om en om. Bij Foreholte kwamen de punten toch wel van alle kanten hoeken, cirkel en opbouwers kwamen tot scoren. Bij E & O kwam de score vooral van de linker hoek en cirkel en ook balverlies werd aardig afgestraft door de tegenstander.
Het leek erop dat de dekking van Foreholte goed werkte. Ballen naar de cirkel werden telkens vaker afgevangen maar de hoek bleef een lastige factor.

Van slag

Foreholte was van slag in de aanval door de 3:3 dekking die E & O ging staan en werkte te weinig vanuit bewegen in de aanval. Na 10 minuten stonden Foreholte 1 punt voor. De strijd was tot aan de rust gelijk opgaand.
De start van de tweede helft was constant. De teams waren in balans. Foreholte kreeg het niet voor elkaar om langs zij te komen.
Met haastig spel en geen herkenbare makkelijke concepten maakte Foreholte het zichzelf erg moeilijk. Hierdoor kreeg E & O de kans om weer uit te lopen. E &O dacht hiermee de meiden mentaal te pakken te hebben.

Duimschroeven

Maar daar kwamen ze van een koude kermis thuis. De duimschroeven gingen aan bij E&O de laatste 10 minuten waren voor Foreholte. De kansen gingen erin, de laatste energie werd aangesproken en er werd hard gewerkt. Een positieve energie golfde door het team van HV Foreholte en van 26-22 in het voordeel van E&O werd terug gekomen tot 28-27. E&O wist het niet meer. De dekking werd nog strakker en er was balverlies bij de E&O. Zonder zenuwachtig spel van Foreholte werd de partij omgezet in een voorsprong van 3. Nog 3 minuten te gaan en Foreholte had nog steeds balbezit.

Nog 1 keer mocht E & O scoren en het laatste schot van Foreholte wat mooi in de kruising verdween, kwam helaas niet op het scorebord omdat hij in de fluit viel.

Eindstand 29-31 voor de dames van HV Foreholte.

Teylingen wint met minimale cijfers van Concordia

sassenheim n Teylingen heeft in een spannende wedstrijd de drie punten in eigen huis weten te houden. Een half uur voor tijd schoot Sepehr Safi, op aangeven van rechterspits Mike van der Zon, erg goed raak. Een terechte overwinning, want Teylingen creëerde iets meer kansen dan Concordia en ook het veldspel verliep aan Sassenheimse kant een stukje gemakkelijker.

Trainer Martijn Lagendijk zag een stug Concordia en een goed georganiseerd Teylingen. Voor de rust moest doelman Wessel Zonjee tweemaal achter elkaar handelend optreden bij een vrije trap van de gasten uit Delft. Verder heeft Teylingen amper iets weggegeven, maar voor de rust ook niets gecreëerd. Dat was na de rust anders. De 1-0 kwam voort uit goede diepgang aan de rechterkant van van der Zon en Safi trok een goede sprint naar de eerste paal om daar binnen te schieten. Een mooie goal. Met invaller Omar Mansour Baker had Teylingen de wedstrijd in het slot kunnen gooien, maar dat werd nagelaten en zo bleef het tot het laatste moment onnodig spannend. Concordia creëerde niets en zo won Teylingen met 1-0.

Onervaren

Lagendijk over zijn spelersgroep: 'We hebben een onervaren groep en dat zie je terug. Wanneer je een ervaren speler in je team hebt, zet diegene het de laatste twintig minuten goed neer en dan speel je hoogstwaarschijnlijk de wedstrijd wat gemakkelijker uit. Voor onze groep is het gewoon nodig om veel te trainen en veel wedstrijden te spelen. Dan worden er vanzelf meer spelers ervaren in belangrijke situaties. Vandaag misten we Pascal de Ridder en Tim Gorter als creatievelingen. We geven weinig weg, maar de volgende stap is goals maken'. Over de concurrentie in de groep: 'Natuurlijk wil je als trainer concurrentie en keuzes maken, maar we zijn vrij smal. Daar doen we niet zo heel veel aan, maar ik denk dat wij een prima plek in de middenmoot kunnen bemachtigen dit seizoen, al is er nu wel een belangrijke tweedeling te zien in de stand'.

Volgende week speelt Teylingen uit bij een andere laagvlieger, HMSH uit Den Haag, de nummer één na laatst op de ranglijst.

Foreholte verliest van Altior 0 – 2

voorhout n Na het debacle tegen Laakkwartier bewezen de Voorhouters moeiteloos aan het talrijk toegestroomde publiek dat het altijd nog erger kan. De Voorhouters zakten door 'de moeder aller ondergrenzen', waarbij men nog mocht opmerken dat het aan de inzet niet had ontbroken. Dat laatste is zeker waar, maar voordat Foreholte dat wapen trok stond de ploeg, van de na afloop onthutste trainer Bloemheuvel, al op een achterstand.

Weliswaar misten de Voorhouters een aantal geblesseerde sterkhouders, maar de ploeg die als thuisploeg in het veld verscheen had de rode lantaarndrager uit Langeraar gewoon aan de kant moeten schuiven. En toch gebeurde dat niet en natuurlijk was de inzet en overrompeling van de ploeg van trainer Manfred van den Bosch daar in hoge mate debet aan. Altior was vanaf het beginsignaal van de opnieuw prima fluitende scheidsrechter Jung alert om de nog 'de kat uit de boom kijkende' Voorhouters pijn te doen. Reeds in de 2e minuut schoot rechtsbuiten Rick Keijzer de bal rakelings naast. Een paar minuten later soleerde hij moeiteloos langs Guido Drewes en Tjeerd van der Zwaan om uiteindelijk te stuiten op keeper Matthijs Guijt. De terugspringende bal kon niet door spits Daan Oostdam tot openingstreffer worden gepromoveerd.

Slordig spel

De roodwitte formatie hield zich ondertussen bezig met slordig veldspel en over het algemeen meer dan kansloze aanvallen. Daar waar een mogelijkheid tot scoren dreigde wisten de Voorhouters deze moeiteloos en doortastend om zeep te helpen. Na 20 minuten kreeg Altior een vrije trap na een lompe overtreding van Joost van Dam. De bal zeilde voor het doel, alwaar de kleinste man van Altior hem vogeltjevrij achter Matthijs Guijt mocht koppen. Zo vaak zou Rick Keijzer, hij weer, die ervaring nog niet hebben gehad (0 – 1). De Voorhouters zetten aan voor de gelijkmaker, maar kwamen nauwelijks in de buurt van keeper Jeroen Sassen. Nadat het corneraantal aan Voorhoutse zijde inmiddels de vijf had bereikt kreeg Altior ook een corner. Bij de tweede paal kopte Toni Arroyo, dit keer niet gehinderd door Altior-verdedigers, de bal bikkelhard achter Matthijs Guijt (0 – 2).

Amechtig

Sebastiaan Bloemendaal bleef in de kleedkamer achter en Wytze Ligtvoet maakte na lange tijd zijn rentree in de hoofdmacht. Het maakte allemaal niet uit. Amechtig vielen de Voorhouters aan, maar het eerste schot dat Jeroen Sassen kon verontrusten kwam pas in de 67e minuut van de voet van centrale verdediger Jelle Veenvliet. Sven Veenstra kwam nog voor Jelle Geerlings en Jesse Tijsen voor Casper Brabander, maar het mocht niet baten. Het zo langzamerhand toch volwassen gerekende Foreholte liet zich deze zondag zonder blikken of blozen verslaan door de tieners uit Langeraar, die uiteindelijk een heel gemakkelijke middag hadden.

Laatste Koppel Sjoel toernooi 2019

voorhout n Na een mooi jaar voor sjoelgilde de Blije Schijf sluiten ze het jaar af in HCR Boerhaave met een Koppel Sjoel toernooi.

Na diverse toernooien in 2019 sluit de gilde dit jaar af met een gezellige eindejaar koppel sjoel toernooi. Dit keer zal samen met Hotel Café Restaurant Boerhaave een gezellige avond worden georganiseerd.
Een avond met oud Hollands sjoelen in een hip jasje, lekkere drankjes, overheerlijke blije bami(sjoel)schijven en gezelligheid.

Inschrijven

Op donderdag 28 november zal in HCR Boerhaave (Herenstraat 57, Voorhout) het laatste Koppel Sjoel toernooi plaats vinden van dit jaar.. Aanvang is 20:00 uur en de kosten zijn €5,00 per persoon.
Inschrijven kan aan de bar van Boerhaave of via de mail sjoelgilde@deblijeschijf.nl . Maar wees snel, vol = vol!

Levenskunst in De Paraplu met Cees van der Meij

Cees van der Meij vertelt over levenskunst. | Foto: PR

voorhout n De Paraplu, winkel met een missie in de Herenstraat, breidt haar activiteiten uit met Levenskunst.

Dat zijn bijeenkomsten, die je uitdagen na te denken over het omgaan met de ups & downs in het leven? Hoe ga je om met succes? Hoe met tegenslag? Wat zijn je lessons learned, die je met anderen wilt delen? Het publiek kan daarna onder het genot van een hapje & een drankje napraten, uiteraard ook met de gast.
Levenskunst is een initiatief van de drie lokale kerken. Elke 2e zondag van de maand van 16.00-18.00 uur wordt een bekende Voorhouter geïnterviewd door Erik Hietkamp en Piet Overduin.

Aftrap

Zondag 10 november is de aftrap in de Paraplu, Herenstraat 53 te Voorhout. Cees van der Meij is de eerste gast. Hij is directeur-eigenaar van Royal Lemkes, een prachtig Koninklijk bedrijf in Bleiswijk, wat zich bezig houdt met Logistiek, Trading en Advies in de agri business. Hij is tevens initiatiefnemer van Herberg Welgelegen in Valkenburg (het voormalig gemeentehuis), waar een mix van sociale activiteiten (o.a. dagbesteding voor dementerenden) en horeca (restaurant & hotel) plaats vindt.

Winterseizoen

Het hele winterseizoen van is al gepland. Andere gasten zijn: Gijsje Duijzer, huisarts; Carla Breuer, burgemeester; Wilfred van Rijn, EO-medewerker en voorganger Kaleb; Marco van Delft, pastor Willem van den Bergh.


Een ieder van harte uitgenodigd voor de start van Levenskunst.

Troost

Dit stukje is voor de mensen die het na een maand al helemaal hebben gehad met de herfst. Voor wie in vallende bladeren, voze paddenstoelen en nog meer grijze lucht geen schoonheid zien, met de beste wil van de wereld niet. Voor wie het woord depressie niet louter een meteorologische term is maar bittere werkelijkheid, in hun hoofd en hun huis. Voor wie zich niet kan vermeien in kaarsen en speculaasjes bij de koffie. Voor wie niet geholpen is met reclametafereeltjes van gezellig stamppot etende gezinnen, integendeel. Voor wie echt schrikt van de halloweenhorror die moet doorgaan voor een kinderfeestje. Voor wie goed begrijpen kan dat al die dikke spinnen voor de winter wegkruipen, maar moet dat nou echt in hùn huis? Voor wie, door alle aandacht die besteed wordt aan herdenken, alleen maar nog meer bepaald wordt bij zijn of haar verdriet. Voor wie zich niet mee wil laten slepen in de Zwartepietencontroverse, omdat-ie echt niet de bedoeling heeft met een zwart geschminkte blanke anderen te discrimineren maar ook geen heil ziet in het al evenzeer doorgeschoten fanatieke gedram van wie denkt dat onze volksaard staat of valt met die zwart geschminkte knecht. Voor wie zo moe wordt van alle fanatieke polarisatie op welk gebied dan ook. Voor wie nietsvermoedend, op zoek naar een bloempotje, in het tuincentrum verzeild raakt in een orgie-achtige kerstshow, met bewegende ijsberen, zingende rendieren en een snurkende kerstman – en het is nog maar eind oktober. Voor wie tegen Kerst opziet omdat-ie er niks mee heeft. Of omdat-ie dan wéér alleen is. Of juist omdat het haar ter harte gaat dat de clou van Kerst gesmoord wordt in kerstboter. Voor wie heel erg toe is aan een winterslaap. Voor wie het niet gauw genoeg 2 januari 2020 kan zijn. Voor wie beseft dat er eerst nog meer blaadjes zullen vallen, nog meer mist en nog meer regen. Of, erger nog, gladheid, vorst, autoruiten krabben en haperende motoren. Voor al die mensen is er hoop.

De winter komt.
Maar het voorjaar ook.

egbertvanderweide

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: 10.00 uur: Sint Maartenviering in de St. Jeroenskerk in Noordwijk


Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk: geen dienst

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. Ds. A.A. Bosma

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. W. v/d Veer


Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Sint Maartenviering in de St. Jeroenskerk in Noordwijk

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v/d Berg (oogstdienst)


Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Sint Maartenviering in de St. Jeroenskerk in Noordwijk

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Gemeensch. Dienst Julianakerk Sassenheim.

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, Marco van Delft

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 en 19.00 uur uur, Jan Zijlstra

Wilt u kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.

De oplossing van 30 oktober is: WERKNEMER

De winnaar is: Annette Kruit, Warmond