De Teylinger

26 juni 2019

De Teylinger 26 juni 2019


Lintje als complete verrassing

Jos Leenheer wordt in het zonnetje gezet door burgemeester Breuer. | Foto en tekst: dank aan Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

Teylingen n Tijdens de jaarlijkse Teylingse Veteranendag was er een ingelast 'bijzonder moment'. Als geënsceneerd onderdeel van het programma werd Jos Leenheer even door Joep Derksen naar voren geroepen om enkele ervaringen te delen. Plots verscheen zijn familie in de zaal en wist de Voorhouter wat er komen ging.

'Verrek', zegt Jos Leenheer (71) zodra hij zijn familie ziet binnenkomen in de tuinzaal van de Bernardus. De jaarlijkse veteranendag is in volle gang als burgemeester Carla Breuer nog een klein intermezzo heeft. Ze begint met het opsommen van zijn verdiensten voor de samenleving en vraagt na enkele minuten: 'Heeft u al enig idee?', waarop Leenheer antwoordt dat hij 'een donkerbruin vermoeden had'. Vervolgens wordt hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Even is hij zijn woorden kwijt. "Ik ben volledig sprakeloos, dit had ik nooit verwacht."

Hulp bieden

Leenheer krijgt de koninklijke onderscheiding voor zijn lange loopbaan als vrijwilliger. Met name de veteranen hebben, als veteraan en oud officier der Mariniers b.d., zijn warme belangstelling. Zo heeft hij een grote rol gespeeld bij het tot stand komen van het Veteranen Ontmoetingscentrum Duin- en Bollenstreek. Via de Stichting Veteranen Duin- en Bollenstreek werd het ontmoetingscentrum in datzelfde jaar geopend. De stichting is opgericht in 2013 met medewerking van de zes gemeenten in de regio en is een plaats waar zogenaamde 'Nuldelijnshulp' aan veteranen vanuit een eigen centrum wordt georganiseerd. Jaarlijks komen in het centrum ongeveer 2500 veteranen bij elkaar.

Leenheer is vicevoorzitter van de stichting en biedt ook Nuldelijnshulp aan veteranen die met psychische en aan militaire diensttijd gerelateerde problemen kampen. Daarnaast coördineert hij samen met het bestuur de jaarlijkse veteranendag in Teylingen.

Verder was hij van 2012 tot 2017 Nuldelijns coördinator voor de Vereniging Contact Oud- en actief dienende Mariniers (COM).

Daarnaast was de decorandus ook nog van 1989 tot 2013 bestuurslid van de VVD Sassenheim/Teylingen, en van 1990 tot 2013 scheidsrechter bij voetbalvereniging Foreholte in Voorhout. Ook heeft hij een aantal jaren jonge scheidsrechters begeleid.

Kindergemeenteraad verdeelt 2000 euro

Teylingen n De kindergemeenteraad van Teylingen vergadert op donderdag 27 juni om 19.00 uur in de raadzaal in Voorhout. De kindergemeenteraad wordt gevormd door leerlingen van zes groepen 8 van de basisscholen. De kinderraadsleden mogen 2.000 euro verdelen over vier projecten die zijn ingediend door verenigingen en maatschappelijke organisaties.

De kinderen moeten kiezen uit vier projecten. De Oranjevereniging (OVV) en Historische kring Voorhout (HKV) vragen samen geld voor een speciaal kunstproject vanwege 75 jaar bevrijding (in 2020). Marente Thuiszorg vraagt een vijftal interactieve knuffelkatten. Vrijwilligers van Voorhout Schoon hebben een project bedacht om peukenvervuiling te verminderen. Scouting Tjarda Sassenheim-Warmond heeft geld nodig voor 30 reddingsvesten. Op donderdag 27 juni hakken de kinderraadsleden de knoop door.

Deelnemers

De scholen die deze keer meedoen zijn de Achtbaan (drie klassen) de Regenboog (twee klassen) en De Antonius. De klassen worden begeleid door raadsleden van de gemeente Teylingen. De kinderen kiezen daarna zelf welke vijf leerlingen hun klas mogen vertegenwoordigen in de kindergemeenteraad.

Mogelijk motie voor het behoud van kastanjes

Sassenheim n De fracties van D66 en VVD overwegen een motie in te dienen om de kap van de nog gezonde kastanjebomen in de Wilhelmina-, Prins Hendriklaan en het Koningspark gefaseerd uit te voeren wanneer de veiligheid niet in geding is. Dit maakten beide fracties vorige week bekend in de afgelopen raadscommissie Ruimte.

Door Nico Kuyt

De commissie besprak daar op verzoek van CDA en GroenLinks de gevoerde participatie rond de voorgenomen kap van de circa 40 bomen in één keer. En daar werd lustig met spaanders op B&W en wethouder Rob ten Boden gehakt. Bewoonster Arianne Hulshof sprak het ongenoegen van de omwonenden uit die zich niet gehoord voelen, ondanks de 150 handtekeningen. Bij de bewonersavond was het besluit van het kappen een voldongen feit en zij konden alleen meedenken over het vervangen ervan. Don Verhoeff (GroenLinks) sprak in de commissie van een schoffering van de commissieleden, de gemeenteraad en inwoners en een aanfluiting van het democratisch proces. Een geschutter, gehannes en gedooretter in de tijd, zo beoordeelde hij. Sybrinne de Vries (CDA) trok een 'gele kaart' richting B&W en de wethouder. B&W steekt volgens haar een grote middenvinger op richting de inwoners. En ook Joost van Doesburg (PvdA) koesterde grote twijfels of al die kastanjes wel weg moeten. "Zo ga je niet met omwonenden om", dacht verder Mirjam Mack (ChristenUnie). Maar Dion Piket (Trilokaal) vond het maar ´hele stoere praat´ van de overige fracties. Hij kon geen oordeel vellen over de gehouden bewonersavond, want hij was er niet bij geweest en ook de overige fracties niet, zo stelde hij, maar werd hierover flink aangevallen.

Lees verder op pagina 7.

Van Dik Hout bij Kaagweek

Warmond n De Kaagweek gaat op donderdag 27 juni om 14.30 uur van start met een spelletjesmiddag voor senioren in de Oude School. Ook de kermis op de Baan gaat al om 14.30 uur open. De officiële opening is om 20.30 uur, gevolgd door een gratis optreden van Barry Badpak. Op vrijdag is onder andere om 12.00 uur het Pannatoernooi, en vanaf 21.00 uur is het feest met Van Dik Hout en Allstars Coverband. Er zijn nog kaarten a 12,50 euro te koop. Meer informatie op www.vwfwarmond.nl.

Fer Vergeer en Pieter Wassenaar.

Een halve eeuw feest met VWF

We willen Warmond bruisend houden

Anne-Marie van den Brink krijgt lintje

Pas op de plaats bij Van Pallandtlaan

UITGEWEID n Tuinadviseur

'Nog niet het einde van discussie over bomen'

Omwonenden voelen zich niet gehoord en hebben het geloof in de politiek verloren, aldus inspreker Arianne Hulshof. | Foto: NK Foto: Nico Kuyt

Vervolg voorpagina

Bart van der Ploeg (D66) wilde kijken of de kap meer gefaseerd kan plaatsvinden in de tijd. Er zijn een aantal bomen die acuut gekapt moeten worden vanwege de veiligheid, dat is duidelijk, maar ook een aantal dat nog jaren mee kan. En ook Frank Beijk (VVD) prees de fraaie bomen waar hij geregeld langs fietst. Als de veiligheid niet in het geding is, want de gemeente is nu eenmaal daarvoor verantwoordelijk te stellen, maar indien niet, dan kan met de bewoners worden gesproken over een fasering in de tijd. Wethouder Ten Boden gaf aan dat als de specialisten aangeven dat het onveilig is, hij zijn verantwoording moet nemen. In augustus komt een expert nog een schouw afnemen. Ten Boden kan de kap nog uitstellen tot het resultaat van de schouw, maar als het verval van de bomen zich doorzet zoals verwacht, dan ziet hij geen andere keuze dan met de kap verder te gaan. Op de bewonersavond waren de meningen evenredig verdeeld. Naar zijn mening was er een breed gedragen mening dat veiligheid voorop moet staan. Maar volgens GroenLinks heeft die veiligheid nooit ter discussie gestaan. Als ze onveilig zijn, moeten ze worden gekapt, maar voor een groot deel is het niet zo. En op haar beurt wees De Vries op het rapport dat veel van de bomen nog jaren mee kunnen gaan. D66 en VVD overwegen in de gemeenteraad een motie in te dienen om een fasering van de kap te overwegen, als de veiligheid niet in het geding is.

Nog jaren meegaan

"Het is zeker nog niet het einde van de discussie over de kastanjes", geeft Sybrinne de Vries na de commissie desgevraagd aan. "Het is goed om te zien dat VVD en D66 aan het bewegen zijn en op uitstel kap hebben aangedrongen. CDA en GroenLinks willen de schouw van augustus niet afwachten en bij het debat over de Kadernota op 4 juli spijkers met koppen slaan. We gaan in overleg met de VVD om met elkaar tot een zo breed mogelijk gedragen motie te komen", antwoordt zij over de inzet van het behoud van de bomen die nog jaren meegaan. "De rapportage maakt duidelijk dat de meeste bomen gewoon veilig zijn. De onveilige bomen zijn inmiddels gekapt. De discussie is niet: zijn ze veilig? Iedereen vindt dat onveilige bomen zo snel mogelijk gekapt moeten worden. De discussie is: waarom moeten veilige bomen worden gekapt? Daarom zijn de omwonenden zo boos. Een gesprek over deze vraag en daadwerkelijke participatie was niet mogelijk", aldus De Vries. Zij en Verhoeff (GroenLinks) zullen gezamenlijk weer schriftelijke vragen stellen. "Omdat wij op onze eerdere vragen en ook in de commissie van vorige week geen antwoord kregen van de wethouder. Wij willen alsnog antwoord op onze vragen."

Koninklijke onderscheiding voor Voorhoutse Anne-Marie van den Brink

Burgemeester Carla Breuer verrast Annemarie van den Brink met een lintje. Ook man Gilbert is trots. | Foto: pr.

VOORHOUT n Anne-Marie van den Brink - van Kasteren (56) uit Voorhout is op vrijdag 21 juni koninklijk onderscheiden voor haar inzet voor KNGF Geleidehonden. Van den Brink is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Carla Breuer reikte de onderscheiding uit tijdens een bijeenkomst van het KNGF in Amstelveen. Vijf van hun trouwste pleeggezinnen werden in het zonnetje gezet. Van den Brink zet zich al ruim negentien jaar, vrijwillig en vol enthousiasme, in voor het opvoeden van pups. Op dit moment loopt de twintigste pup over de vloer.

Burgemeester Carla Breuer verrast Annemarie van den Brink met een lintje. Ook man Gilbert is trots. | Foto: pr. Foto: pr.

De inzet van pleeggezinnen is onontbeerlijk in de aanloop naar de opleiding van een hond tot geleidehond. Voor een periode van één jaar is een pup in huis. In deze tijd leert de pup om zindelijk te worden, te gehoorzamen en te socialiseren. Na een jaar wordt de hond aan het KNGF Geleidehond overgedragen voor de rest van de opleiding tot geleidehond.

Van den Brink is erg dankbaar voor de onderscheiding. ''Ik ben nog steeds een beetje trillerig, dit is echt overdonderend. Pups opvoeden is het leukste dat er is, het geeft ons veel plezier. Maar ik vind het toch erg lief dat KNGF nu deze blijk van waardering heeft geregeld. Dat ze zóveel moeite hebben gedaan voor mij voelt heel bijzonder.''

Informatieavond over vervanging brug Zijldijk

Regio n Onlangs heeft er een inspectie plaatsgevonden aan de Driegatenburg over de Dwarswatering aan de Zijldijk in Leiderdorp. De brug kan nog wel gebruikt worden, maar om overbelasting te voorkomen is er per direct een om- en om verkeersregeling ingevoerd. Hiermee wordt de belasting op de brug verminderd.

De vervanging van de brug start op 14 oktober. Op woensdag 26 juni is hierover een informatieavond. Geïnteresseerden kunnen zich laten informeren over de werkzaamheden, de planning, de hinder voor vaar- en wegverkeer en wat de werkzaamheden betekenen voor de bereikbaarheid van Leiden en Teylingen.

De informatieavond is op de boot de River Princess. Deze boot ligt afgemeerd in de Zijl bij de wachtvoorziening tussen Zijldijk 30 en 30a in Leiderdorp. Tussen 19.00 en 20.30 uur kunnen bezoekers langskomen. Medewerkers van de gemeente Leiderdorp en de aannemer zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Provincie en gemeente maken pas op de plaats voor verkeersplannen Van Pallandtlaan

Vooraf aan de behandeling spreekt een woordvoerder van het Burgercomité Van Pallandtlaan de raadscommissie toe. | Foto: NK Foto: Nico Kuyt

SASSENHEIM n Provincie en gemeente maken even een pas op de plaats over de plannen die er zijn om de doorstroming op de N208 en N443 te verbeteren.

Door Nico Kuyt

Op 16 april is er een informatieavond geweest over de plannen voor de N208/Van Pallandtlaan. Tijdens de avond zijn een aantal vragen gesteld. Deze gaan onder meer over het effect van de Duinpolderweg op de N208, over de relatie met de doorstroming op de A44, over de mogelijkheden van een verdiepte ligging en over een 'randweg rond Sassenheim'.

Begin mei hebben omwonenden van de Van Pallandtlaan een petitie aangeboden waarin zij hun zorgen deelden, en vragen stelden over de plannen. Naar aanleiding van de reacties hebben provincie en gemeente besloten om even pas op de plaats te maken. Het voornemen was om in een aantal werkateliers, samen met de omgeving, verder uitwerking te geven aan de variant met aanpassing van de beide rotondes. Deze insteek leidde tot veel onduidelijkheid en onrust. Provincie en gemeente gaan op dit moment niet verder met het uitwerken van de variant, maar eerst de vragen beantwoorden. Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt. Op het moment dat de antwoorden gereed zijn, organiseren provincie en gemeente na de zomer een tweede openbare informatiebijeenkomst om iedereen over de uitkomsten te informeren. Het vervolg van het project zal uiteraard sterk afhangen van de beantwoording van de gestelde vragen en de uitkomsten van de onderzoeken. Over hoe dit vervolg er uit kan zien, zullen provincie en gemeente nadere afspraken maken en daar vervolgens de omgeving weer bij betrekken.

Schoonheidsprijs

Vorige week besprak de raadscommissie Ruimte op verzoek van het CDA de stand van zaken. De commissie sprak uit dat de gang van zaken van met name de provincie niet de schoonheidsprijs verdient. Het CDA ziet niets in turborotondes. Nut en noodzaak zijn niet aangetoond. Het geld kan beter gebruikt voor de gevaarlijke spoorovergang van de Herenstraat in Voorhout te verbeteren. Een pas op de plaats ging voor het CDA niet ver genoeg, maar het moet helemaal van tafel. Voor de VVD was een halve oplossing een slechte oplossing. De ontsluiting moet fatsoenlijk onderzocht worden en het is de vraag of je je alleen moet focussen op Van Pallandtlaan. D66 wees op zijn beurt eveneens dat het integraal bekeken moet worden. In de ogen van Trilokaal moet Teylingen niet de narigheid van de rest oplossen. En ook volgens de ChristenUnie moet eerst gekeken worden naar het grotere verhaal. Naar de mening van de PvdA dienen de gemeentelijke fracties te gaan spreken met de provinciale fracties. En tenslotte dacht ook GroenLinks dat het een integraal probleem is, wat gemeente overschrijdend is en breder bekeken moet worden. Er zou dus volgens de commissie een regionale visie/plan moeten komen op verkeer en vervoer. Wethouder Bas Brekelmans gaat nog uitzoeken wat de juridische mogelijkheden van de gemeente zijn om eventuele plannen van de provincie tegen te houden.

Woningbouw op plek tennispark Oosthout

Voorhout n Rob Ubink, eigenaar van Tennispark Oosthout, gaat het park sluiten en wil de tennisgrond veranderen in bouwgrond. Het park Oosthout blijft nog minimaal twee seizoenen open.

Door Piet de Boer

Ubink heeft zijn ideeën voorgelegd aan de gemeente. Zij staan welwillend tegenover woningbouw op deze locatie. De omwonenden moeten ook in een vroeg stadium bij de plannen betrokken worden. Wethouder Bas Brekelmans: ''We zijn druk bezig om de gang van zaken rondom bouwprojecten te verbeteren. En dit plan is daar een goed voorbeeld van. De initiatiefnemer heeft zijn plan aan ons voorgelegd. En nu is hij met de omwonenden van het tennispark in gesprek. Wij horen graag wat omwonenden van het plan vinden. Daarna praten we verder.'' De gebruikers van het tennispark en de omwonenden zijn onlangs apart van elkaar op de hoogte gebracht. De leden vinden de sluiting jammer maar begrijpen de beslissing wel. Ook de omwonenden konden hun vragen stellen. Vragen over de verandering in hun woonomgeving: Hoe hoog wordt er gebouwd en wat betekent het voor de verkeersdrukte. Er was niemand echt faliekant tegen de voorlopige ideeën. Daar is nadrukkelijk naar gevraagd, zegt de communicatie medewerkster van Ubink.

Woningen en appartementen

Ubink ziet een voortzetting van zijn bedrijf steeds lastiger worden. Tennis trekt steeds minder actieve sporters en de investeringen voor renovaties zijn hoog. Omdat Ubink een particuliere ondernemer is, kan hij geen aanspraak maken op subsidies van de gemeente. De knoop moest worden doorgehakt. Het concept bouwplan voorziet in 16 tot 18 grondgebonden woningen en grondgebonden woningen en 20 tot 24 appartementen. Dertig procent daarvan wordt een sociale huur- of koopwoning.

Conceptplannen

Het zijn conceptplannen, benadrukt Ubink. De gemeente heeft als voorwaarden meegegeven dat de parkeernorm gehaald wordt, dat er 30 procent sociale woningbouw is en dat de geluids- en milieucontouren in de plannen meegenomen worden. Binnenkort gaat het verslag van de avond voor de omwonenden naar de wethouder. Na de woorden van Brekelmans heeft Rob Ubink goede moed voor een gesprek op korte termijn.

Kinderraad verdeelt euro's

Teylingen n De kindergemeenteraad van Teylingen vergadert op donderdag 27 juni om 19.00 uur in de raadzaal in Voorhout. De kindergemeenteraad wordt gevormd door leerlingen van zes groepen 8 van de basisscholen. De kinderraadsleden mogen 2.000 euro verdelen over vier projecten die zijn ingediend door verenigingen en maatschappelijke organisaties.

De kinderen moeten kiezen uit vier projecten. De Oranjevereniging (OVV) en Historische kring Voorhout (HKV) vragen samen geld voor een speciaal kunstproject vanwege 75 jaar bevrijding (in 2020). Marente Thuiszorg vraagt een vijftal interactieve knuffelkatten. Vrijwilligers van Voorhout Schoon hebben een project bedacht om peukenvervuiling te verminderen. Scouting Tjarda Sassenheim-Warmond heeft geld nodig voor 30 reddingsvesten. Op donderdag 27 juni hakken de kinderraadsleden de knoop door.

De scholen die deze keer meedoen zijn de Achtbaan (drie klassen) de Regenboog (twee klassen) en De Antonius uit Voorhout. De klassen worden begeleid door raadsleden van de gemeente Teylingen. De kinderen kiezen daarna zelf welke vijf leerlingen hun klas mogen vertegenwoordigen in de kindergemeenteraad.

Kerkviering in de open lucht

Sassenheim n In de achtertuin van de Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 188) is op zondag 30 juni om 10.00 uur een openluchtviering. Pastor Owel is de voorganger en het thema is: Samen bouwen. Vivo, het kinderkoor van de St. Pancratiuskerk zal in samenwerking met de andere kinderkoren van de parochie Sint Maarten voor de muzikale omlijsting zorgen. De toegang is gratis, iedereen is welkom.

Opening pad in Boterhuispolder

Warmond n Wethouder Rob ten Boden opent op vrijdag 28 juni het nieuwe fiets- en boerenwandelpad door de Boterhuispolder: het Boterhuispolderpad.

Aan het Boterhuispolderpad liggen twee nieuwe rust- en verblijfsplekken. In de nieuwe boerderijwinkel op het erf van de familie De Willigen kunnen bezoekers terecht voor Lakenveldervlees en andere streekproducten. Het nieuwe Polderpodium op het erf van de familie van Leeuwen, biedt een rustpunt voor fietsers en wandelaars. Ook maakt het pad deel uit van een nieuw weidevogelreservaat.

De ontwikkeling van de Boterhuispolder is uitgevoerd in het kader van het 'Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020'. Verschillende gemeentes werken mee aan dit grootschalige programma, dat uiteenlopende projecten omvat. Al die projecten samen vormen een netwerk van fiets- en wandelroutes, die beginnen en eindigen in Leiden en die lopen via de Leidse Ommelanden, waar ook de Boterhuispolder deel van uitmaakt.

Leo Fijen leidt afscheidssymposium pastoor Goumans

Foto: pr

Teylingen n Vanwege het vertrek van pastoor Goumans wordt op zondag 30 juni vanaf 15.30 uur in de Sint Victorkerk (Sint Victorlaan 11) in Noordwijkerhout een afscheidssymposium georganiseerd met als thema: 'Kijk, ik begin iets nieuws…'. Hierin staat zijn rol centraal waarmee hij het onderwerp kerkvernieuwing binnen de parochie Sint Maarten heeft geïnitieerd en mede-vormgegeven.

Onder leiding van KRO-NCRV presentator Leo Fijen zullen een drietal inleiders een kansrijk perspectief schetsen van een kerk in beweging. Laetitia van der Lans (theoloog en ondernemer), Hendro Munsterman (Vaticaanwatcher) en Ad van der Helm (Parochievicaris) schuiven aan.

Elk betoog eindigt met een prikkelende stelling. In de discussie daarna zullen de inleiders, naar aanleiding van hun stellingen, zowel met elkaar als met de aanwezigen in gesprek gaan.

Met dit symposium wil Palliam de pastoor bedanken voor al zijn werk en tevens signaleren dat er 'iets nieuws' in zowel kerk als samenleving aan het ontstaan is.

Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan bij www.palliam.nl.

Tweedaagse markt voor Stichting Klimkoord

Sassenheim Stichting Klimkoord organiseert op donderdag 4 juli en vrijdag 5 juli markten aan de Kastanjelaan 1. De opbrengst gaat naar de stichting, die zich inzet voor mensen met autisme en/of AD(H)D.

Op donderdag is van 11.00 tot 19.00 uur bij het horecaplein een sieraden- en boekenmarkt. Boeken zijn te koop voor 1 euro, sieraden kosten tussen de 4 en 10 euro. Op vrijdag 5 juli is op dezelfde locatie van 11.00 tot 16.00 uur een rommel- en boekenmarkt.

Bezoekers zijn ook welkom voor vrijblijvende informatie over ASS of AD(H)D. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken via chantalhos@klimkoord.nl.

Werk van Geraedts terug in Warmond

Dankzij de inspanningen van Clara Sikking en Barbara Oudshoorn (Lijstenmakerij Klein Ambacht) is het schilderij van Pieter Geraedts terug in Warmond. Foto: pr.

Warmond n Het schilderij 'Kaagzicht' van de Warmondse schilder Pieter Geraedts is terug op Warmondse bodem. Een Leidse ondernemer had dit schilderij sinds de jaren '70 in bezit, maar verhuisde een aantal jaar geleden naar het oosten van het land en kon het werk daar geen plaats geven. Door de vriendschap met Geraedts zelf en de goede herinneringen aan Warmond wilde de eigenaar niets liever dat het schilderij zijn weg naar Warmond weer zou vinden. Via bemiddeling van galeriehoudster Clara Sikking heeft lijstenmaker Barbara Oudshoorn het schilderij aangekocht en na wat noodzakelijk onderhoud heeft het schilderij inmiddels een permanente plaats gekregen bij een particuliere eigenaar in Warmond.

Petrus Christina Wijnandus Cornelis (Pieter) Geraedts (1911-1978), die bijna heel zijn volwassen leven in Warmond woonde en werkte, leerde het vak van zijn vader. Hij heeft voor verschillende kerken, verspreid over een groot deel van Nederland, kruiswerken, muurschilderingen en glas-in-loodramen gemaakt. In Museum de Lakenhal in Leiden is ook werk van Geraedts te zien. In 2015 heeft André van Noort namens Historisch Genootschap Warmelda een boek uitgegeven als eerbetoon.| Foto: pr.

Commissie wil rustige toekomst voor Ruïne

Voorhout n Metallica en BLØF zijn voor wethouder Arno van Kempen niet welkom bij de ruïne van Teylingen. Het 'later als ik groter ben, blijf ik wie ik ben', zal dus niet weerkaatsen tegen de woningen van de buurtschap Teijlingen. Al die grote evenementen gaan volgens de raadscommissie Welzijn niet samen met het oude slot. In het najaar volgt de volgende discussie over de dan uitgewerkte businesscase.

Door Nico Kuyt

De gemeente is door het Rijk gevraagd om kaders mee te geven aan de nieuwe eigenaar van de ruïne van Teylingen. Het oude steen moet zichzelf toeristisch gaan bedruipen, maar hoe doe je dat nu? Wel, met een theehuisje, een museum, een uitkijktoren over de bollenvelden, die voor het grote deel van het jaar kaal zijn, en een evenemententerrein, maar met bijna geen evenementen. Toch wist vorige week de commissie het positieve optimaal uit het negatieve te putten. De duurzaamheid is te mager dacht GroenLinks. De fiets moet worden gepromoot en de bollenvelden gifvrij gemaakt. Het idee voor een uitkijkpunt in de burcht was volgens de ChristenUnie helemaal top en vroeg meteen even aandacht voor mensen met een beperking. Moeten wij die nationale toerist wel aantrekken dubde Trilokaal. Wel meer privéfeesten wierp het CDA in de strijd, lekker huwelijken in die burcht. Maar hoe zit het met het verkeer, bedacht weer de PvdA. En de VVD hikte gewoontegetrouw tegen de financiën. Wie gaat dat uitkijkpunt nu betalen? Tot slot riep D66 aandacht voor een horeca op een beperkt aantal avonden.

Met de fiets

Wethouder Van Kempen gaf aan dat de nationale toerist wel nodig is om het financieel rond te krijgen. En het parkeren van die toeristen, dat wordt in de nog in het najaar op te stellen businesscase uitgewerkt. Dat wordt nog aan de gemeenteraad voorgelegd. En die horeca, dat wordt een koffie met appelgebak, ook in de avonden. En ja, met de fiets vanuit de stations van Voorhout en Sassenheim komen, dat moet gestimuleerd worden. In het najaar volgt de discussie over de businesscase. Dan zal blijken welke voorwaarden de commissie aan de ruïne gaat geven.

Teylingen sluit jaarrekening positief af

Teylingen n Het college van burgemeester en wethouders van Teylingen heeft de jaarrekening 2018 op 18 juni aangeboden aan de gemeenteraad. Teylingen sluit 2018 af met een positief saldo van 1,9 miljoen euro.

In de jaarrekening legt het college verantwoording af over de uitgevoerde activiteiten en bereikte resultaten in 2018. Dit was het jaar waarin het nieuwe college startte.

Het financiële resultaat is 1,9 miljoen euro. Teylingen is daarmee ruimschoots binnen de begroting gebleven. Niet alle plannen zijn klaar. Sommige projecten zijn gestart, maar lopen door in 2019. Andere projecten vroegen meer voorbereiding. Deze worden in 2019 uitgevoerd. Het college van B&W stelt voor het budget van deze projecten door te schuiven naar 2019. Dat gaat om een bedrag van 810.000 euro. De raad moet deze voorstellen voor overheveling van budget van 2018 naar 2019 nog goedkeuren.

De jaarrekening geeft ook een beeld van de financiële stand van zaken van de gemeente. Wethouder Financiën Bas Brekelmans: "Vergeleken met de landelijke situatie zijn we financieel minder kwetsbaar dan veel andere gemeenten. Gecombineerd met het positieve saldo kunnen we tevreden zijn met dit resultaat". De jaarrekening wordt op een later moment besproken in de raad.

Buxushaag officieel geopend

De ingang en balkonzijde van de Buxushaag in Voorhout. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De nieuwbouw van de Buxushaag is op dinsdag 25 juni officieel geopend door wethouder Bas Brekelmans. Op de locatie van voormalig bollenkweker Colijn werden eerder al koop- en vrijesectorwoningen opgeleverd, maar nu staan er ook sociale huurwoningen van woonstichting Vooruitgang.

De monumentale bollenschuur van Colijn staat er nog steeds en is kenmerkend voor het kleinschalig opgezette woongebied. Vooruitgang realiseerde hier 28 driekamerappartementen. Deze zijn verdeeld over drie verdiepingen en bereikbaar met een lift. Elk appartement beschikt over een eigen berging op de begane grond. De huurprijzen variëren van circa 600 euro tot 711 euro.

Peter Pinkhaar, bestuurder bij Vooruitgang, is blij met de nieuwbouw maar benadrukt dat het een druppel op de gloeiende plaat is: "Voor de 28 appartementen hebben zich vorig jaar bijna 800 gegadigden gemeld. Dit geeft aan dat er grote behoefte is aan sociale woningen in Bollenstreek".

Ook wethouder Bas Brekelmans beseft dat de behoefte aan sociale huurwoningen enorm is. "Daarom ben ik ook zo blij met deze oplevering. Niet alleen omdat het een bouwplan is met honderd procent sociale huurwoningen, maar ook omdat ze niet meteen de uiterste huurprijs hebben van 720 euro per maand, maar ook daaronder zitten. Aan kwalitatief goede huurwoningen in dit prijssegment is enorm veel behoefte. Gaaf dat ik mijn wethouderschap kan afsluiten met de opening van juist deze prachtige en betaalbare woningen!".

Afscheidssymposium voor pastoor Goumans

Teylingen n Vanwege het vertrek van pastoor Goumans wordt op zondag 30 juni vanaf 15.30 uur in de Sint Victorkerk (Sint Victorlaan 11) in Noordwijkerhout een afscheidssymposium georganiseerd met als thema: 'Kijk, ik begin iets nieuws…'. Hierin staat zijn rol centraal waarmee hij het onderwerp kerkvernieuwing binnen de parochie Sint Maarten heeft geïnitieerd. Onder leiding van KRO-NCRV presentator Leo Fijen zullen een drietal inleiders een kansrijk perspectief schetsen van een kerk in beweging. Laetitia van der Lans (theoloog en ondernemer), Hendro Munsterman (Vaticaanwatcher) en Ad van der Helm (Parochievicaris) schuiven aan. Elk betoog eindigt met een prikkelende stelling. In de discussie daarna zullen de inleiders, naar aanleiding van hun stellingen, zowel met elkaar als met de aanwezigen in gesprek gaan. Met dit symposium wil Palliam de pastoor bedanken voor al zijn werk en tevens signaleren dat er 'iets nieuws' in zowel kerk als samenleving aan het ontstaan is. Inschrijven kan bij www.palliam.nl.

Vereniging tot Viering van Warmonds Feesten 'houdt Warmond bruisend'

Foto: pr.

n VWF viert jubileum met uitgebreid programma tijdens Kaagweek

Warmond n De Vereniging tot Viering van Warmonds Feesten, kortweg VWF, bestaat vijftig jaar. Dat betekent een extra uitgebreid programma tijdens de Kaagweek van 27 tot en met 30 juni. Voorzitter Pieter Wassenaar en oud-voorzitter Fer Vergeer over de organisatie, de vrijwilligers en het reüniegevoel. 'Er is geen Warmonder die de VWF niet kent.'

Kermis op de Baan in 1982. Foto: pr.
Fer Vergeer en Pieter Wassenaar.

De telefoon gaat in huize Vergeer. Fer neemt op. Of hij op maandag alvast het hek van de ijsbaan kan openmaken, want dan kunnen de attracties van de kermis daar tijdelijk staan. Tijdens de Kaagweek verhuizen ze dan naar het centrum van het dorp. Ondanks dat hij geen officiële rol meer bekleedt, is Vergeer nog steeds begaan met het reilen en zeilen rond VWF. Niet verwonderlijk voor een man die vanaf 1969 in het bestuur zat, en van 1996 tot 2011 voorzitter was. Voor zijn inspanning werd hij in 2007 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Maar de titel 'Mister VWF', die wuift hij dat direct weg. "Het is altijd leuk om advies te geven," lacht Vergeer. Pieter Wassenaar, sinds vorig jaar voorzitter, valt direct in. "Daarmee doet Fer zichzelf tekort hoor. Hij is nog steeds heel belangrijk, weet heel veel en is nooit te beroerd om die kennis te delen. Ook helpt hij nog steeds rond de opbouw van de Kaagweek en mogen wij zijn melkbussen lenen voor de muntjes. Die brengt hij zelf de dag van tevoren naar het terrein."

Van stichting naar vereniging

De Vereniging tot Viering van Warmonds Feesten bestaat dan een halve eeuw, de naam bestaat al langer, leert navraag bij Historisch Genootschap Warmelda. In 1946 werd de Stichting tot Viering van Warmonds Feesten opgericht. Deze Stichting werd in 1969 omgezet in een Vereniging, maar dan wel met dezelfde naam. Voor de Tweede Wereldoorlog werden de feesten in Warmond georganiseerd door de Oranje-commissie.

Reuring

Naast de Kaagweek, organiseert de VWF ook andere evenementen zoals de intocht van Sinterklaas in november en de fakkeltocht in januari. Ook verzorgt de vereniging de omlijsting van Koningsdag en van de 4-mei-herdenking. Wassenaar: "De VWF brengt reuring in het dorp en houdt Warmond bruisend. Er is vergrijzing, verschillende verenigingen zijn al opgeheven. Ik vind dat wij een maatschappelijke functie vervullen, door mensen in Warmond in een ongedwongen setting bij elkaar te brengen. Daarbij is er geen Warmonder die de VWF niet kent."

Kaagweek

De Kaagweek gaat op donderdag 27 juni van start en is traditiegetrouw in Park Groot Leerust. Daar begon het allemaal ook, herinnert Vergeer. "We wilden graag aanhaken bij de jaarlijkse zeilwedstrijden op de Kaag. In het begin stonden een paar kraampjes van verenigingen in het park. Dat was het." Het probleem was echter dat die zeilwedstrijden nooit één vast weekend hadden, maar afhankelijk van de kalender werden ingedeeld. "Dat was natuurlijk helemaal niet handig. Toen hebben wij besloten om de laatste zondag van juni te pakken. Voor de harddraverij –die ook nog geen vaste plek had- werd in overleg het eerste weekend van juli gereserveerd."

Feestavonden

Vanwege het jubileum is deze editie groter uitgepakt. Er komen een extra buitenpodium en buitenbar. De speciale jubileumcommissie is anderhalf jaar bezig geweest met de invulling van het programma. Op vrijdagavond 28 juni en zaterdagavond 29 juni wordt voor het eerst gewerkt met toegangskaarten. Van Dik Hout staat op vrijdag in Park Groot Leerust, op zaterdag verzorgen vier tribute bands knallende optredens. Wassenaar: "Het programma is anders dan anders, omdat we het ook omgegooid hebben vanwege die twee avonden met kaartverkoop. Daardoor zijn bijvoorbeeld het vuurwerk en tobbetje steken naar een andere avond gegaan. Dat wil niet zeggen, dat dat altijd zo blijft. Het is een eenmalige oplossing."

Kaarten voor vrijdag- en zaterdagavond a 12,50 euro zijn nog verkrijgbaar bij AH Warmond, Boek Kado enzo, Primera Voorhout en Primera Sassenheim en bij de muntenwagen in Park Groot Leerust. VWF-leden die de voorverkoop hebben gemist kunnen, voor maximaal vier kaarten met 60 procent korting, mailen naar info@vwfwarmond.nl. Bij de andere optredens is de toegang gratis.

'Met elkaar moet je feest maken'

Iedereen betrokken

Tijdens de Kaagweek zijn ook meer dan honderd vrijwilligers betrokken. Daar drijft de vereniging op. Vergeer: "Tijdens de voorbereidingen helpen veel mensen mee. Iedereen doet waar hij of zij goed in is. Je hoeft het niet eens te vragen, ze zijn er al." Wassenaar knikt: "Twee jaar geleden was ik voor het eerst betrokken. Je ziet dan op maandag en dinsdag mensen naar het park komen, en die gaan gewoon hun ding doen. Ieder heeft zijn eigen taak. Ik was vooral verbaasd dat zonder dat één iemand echt de opbouw aanstuurt, de hele Kaagweek zo wordt opgebouwd en binnen een paar dagen staat." Daarnaast zijn ook andere verenigingen actief. Kindercircus Atleta geeft optredens en workshops, de Stichting Kindervakantieweek komt poffertjes bakken en Sint Matthias geeft een concert tijdens het Kaagweekontbijt.

Ook dankzij ondernemers die VWF een warm hart toedragen, kan de vereniging evenementen blijven organiseren. Daarnaast is het ledenaantal door de kaartverkoop –leden kregen flinke korting- tussen maart en juni gegroeid van 740 naar bijna 900 leden. Wassenaar: "Daar zijn we heel blij mee, vooral omdat het veel jonge leden zijn."

Familiefeest

De afsluitende zondag begint met het Kaagweekontbijt. "Dat is traditie, dan zie je de meeste oud-Warmonders. Ze beginnen met het ontbijt, vervolgens stappen ze op de fiets voor een tocht, en bij terugkomst is het feest," lacht Vergeer. "Het is eigenlijk gewoon een reünie, en een familiefeest." Ook zijn dochter woont inmiddels niet meer in Warmond, maar komt voor de Kaagweek zeker terug. "Alle kaarten en munten zijn al binnen. Ze zet een tent bij ons in de achtertuin en blijft hier slapen." Op zondag zijn ook alle oud-bestuursleden van VWF uitgenodigd.

De voormalige- en huidige voorzitter kijken uit naar het jubileumfeest. Wassenaar: "We hebben de mooiste feestlocatie in de regio en het is fijn dat we op onze thuisbasis onze verjaardag kunnen vieren." Vergeer is het er helemaal mee eens: "Met elkaar moet je feest maken. Je geniet als een ander plezier heeft. Daar doe je het voor".

Kijk voor het complete programma van de Kaagweek 2019 op www.vwfwarmond.nl.

'We hebben de mooiste feestlocatie in de regio'

Meermaker Teylingen organiseert duurzame ondernemersavond

Teylingen n Meermaker Teylingen organiseert op donderdag 27 juni een duurzame ondernemersavond op het bedrijvenpark van Greenib in Warmond. Tijdens deze avond maken ondernemers kennis met Meermaker, het duurzame investeringsfonds van gemeente Teylingen.

Meermaker kan innovatieve, duurzame en/of circulaire projecten een zet geven. Meermaker laat aansprekende voorbeelden uit de regio zien om ondernemers te inspireren. Daarnaast is deze avond aandacht voor de landelijke informatieplicht voor energiebesparing. Een ondernemer vertelt welke energiebesparende maatregelen hij heeft genomen, waarom en hoe makkelijk het is om te voldoen aan de informatieplicht. Er is gelegenheid voor vragen hierover aan de Omgevingsdienst. En Yvonne van der Hulst van het gelijknamige innovatieve bouwbedrijf vertelt over het proces en de voordelen om als een van de eerste in Nederland 'plus op de meter' woningen te bouwen, woningen die geen energie gebruiken, maar leveren.

Deze bijeenkomst wordt ook benut om met elkaar in gesprek te gaan over de mogelijkheden die je als ondernemer ziet op het vlak van bijvoorbeeld zelf energie opwekkende met de zon of uit de bodem, duurzame mobiliteit en samenwerkingen. Experts zijn aanwezig om vragen direct te beantwoorden. Wethouder duurzaamheid, Rob ten Boden is ook aanwezig.

Aanmelden

De ondernemersavond is op het bedrijvenpark van Greenib. Na aanmelding ontvangen deelnemers de exacte locatie. De inloop is vanaf 17.30 uur, inclusief soep en broodjes. In bijeenkomst duurt tot 21.00 uur. Aanmelden kan via: https://meermaker-teylingen.nl/bedrijven/.

Kringloopdonatie voor kinderboerderij

Joke Spanjaard, Marie-Alin Alkemade, Marjolijn Zweere en Marion Radford met de cheque van 1.500 euro. | Foto: pr.

VOORHOUT n Kringloopwinkel Herenstraat 63 doneert een groot deel van zijn opbrengsten aan goede doelen uit Teylingen en aanliggende gemeentes. Kinderboerderij 't Schaapsherdertje uit Noordwijk ontving vorige week een bijdrage.

In 2017 is de kinderboerderij gestart aan de Freesialaan in Noordwijk. Enthousiaste vrijwilligers bouwden de boerderij op, alles met behulp van donaties en giften. Er zijn veel dieren op de boerderij; geiten, schapen, kippen, een ezel, koe, katten en konijnen.

Veteranen in gesprek met elkaar, terwijl zeemanskoor Overal zingt. Foto: Piet van Kampen

Het doel van de kinderboerderij is om kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met dieren. Wat eten ze eigenlijk, hoe kun je ze het beste aanraken, wat is de beste verzorging en hoe leven deze dieren op de boerderij en in de natuur? De vrijwilligers vertellen vol passie over alle dieren en helpen kinderen om op een goede manier met dieren om te gaan. "Wij verzorgen middagen voor kinderen, waar wij zowel educatief als recreatief bezig zijn. Geweldig om dit te doen en samen te beleven. Financieel worden wij hiervan niet rijk, maar we worden wel rijk aan de beleving met en voor elkaar," aldus Marion Radford, vrijwilliger bij de boerderij.

Een nieuwe container

Het onderhoud van een boerderij vergt veel kluswerk en daar is gereedschap nodig. Voor het opbergen van dit gereedschap wil 't Schaapsherdertje een afsluitbare container aanschaffen. Daar kan alles in, zodat alle spullen veilig en droog kunnen blijven, klaar voor een volgend gebruik. Want werkt blijft er altijd.

Daar wil Stichting Kringloop Herenstraat 63 graag aan bijdragen. Vandaar de cheque van 1.500 euro, die in de kringloopwinkel is uitgereikt aan Marie-Alin Alkemade en Marion Radford van de kinderboerderij.

Vorig jaar heeft 't Schaapsherdertje ook een donatie ontvangen van Kringloop Herenstraat 63. Daar zijn veel nuttige zaken voor aangeschaft. Radford: "Wij hebben jullie donatie gebruikt om de bouw van diervriendelijke schuilplaatsen voor onze koe en de schapen te realiseren. Ze staan er prachtig bij. De schuilhutten zijn gemakkelijk te onderhouden door onze vrijwilligers. De basis is er en wij kunnen de volgende stap zetten. Nu wij het tweede jaar draaien, zien wij, dat hier en daar nog het een en ander kan worden aangepast of erbij moet komen."

Donatie aanvragen

De opbrengst van de kringloopwinkel in Voorhout wordt door middel van donaties teruggegeven aan lokale goede doelen. Ook een aanvraag doen voor een vereniging of stichting? Lever een schriftelijk verzoek in bij de winkel in Voorhout. In dit verzoek wordt aangegeven voor welk doel de aanvraag wordt gedaan en waarvoor de donatie wordt aangevraagd. Vergeet ook niet om contactgegevens te vermelden.

Ieder heeft zijn eigen verhaal bij de Teylingse Veteranendag

Teylingen n Volle bak op zaterdag 22 juni in de tuinzaal van de Bernardus in Sassenheim. Veteranen met elk hun eigen ervaring in oorlogsgebieden of tijdens vredesmissies, kwamen bijeen voor hun jaarlijkse reünie.

Door Piet van Kampen

Lodewijk Grooters, voorzitter van de Veteranen Duin-en Bollenstreek begon met een speciaal welkom aan Koos Hoogervorst (93) en zijn echtgenote Roos die exact op deze dag hun 65-jarig huwelijksfeest vierden. Dat zij spontaan werden toegezongen laat zich niet moeilijk raden.

Vervolgens was het woord aan burgemeester Carla Breuer. "Dank voor uw aller inzet. Het wordt nooit voltooid verleden tijd. Ieder heeft zijn eigen verhaal maar toch heeft het een grote gemene deler. Elke mede-veteraan begrijpt dit. Of het in levensbedreigende situaties was of in een relatief rustig gebied. In het Veteranenboek Teylingen vertellen veteranen hun vaak indringende verhalen." Joep Derksen, auteur van dit boek, lichtte daarna het een en ander over het waardevolle document toe.

Erkenning

Warmonder Kees van der Aardweg (84) diende in Biak en Nieuw Guinea. Hij bezoekt jaarlijks de Teylingse Veteranendag en gaat elke vijf jaar naar de Nationale Veteranendag in Den Haag. "Het is belangrijk dat dit zowel landelijk als lokaal wordt gevierd. Veteranen hebben erkenning nodig. Ik ga ook elk jaar naar Roermond, daar herdenken wij overleden maten. Zelf heeft hij als militair geen oorlogsgeweld ervaren, maar veel oefeningen in den vreemde gedaan. "De oorlog begon daar pas nadat wij er net weg waren." Na het officiële gedeelte werd afgesloten met een Indische maaltijd.

Meer samenwerking historische verenigingen

Teylingen n De Historische Kring Voorhout (HKV) heeft met de Stichting Oud Sassenheim (SOS) en het Historisch Genootschap Warmelda een beleidsplan opgesteld voor de komende jaren. Op verzoek van de verantwoordelijk wethouder Van Kempen hebben de historische verengingen van de drie dorpen van Teylingen gekeken waarin ze samen kunnen optrekken.

De wethouder ziet graag gezamenlijke plannen waarvoor de gemeente ook bereid is een budget ter beschikking te stellen. Een werkgroep vanuit de drie verenigingen stelde vast dat de geschiedenis, de aard en de cultuur van de dorpen wezenlijk verschillend is. De verenigingen zelf hebben ook speerpunten in hun huidige activiteiten die voor een belangrijk deel verschillend zijn. Echter de uitgangspunten komen in belangrijke mate overeen. Alle drie onderzoeken ze het verleden van hun dorp, de geschiedenis, de bebouwing en de bewoners. Daarnaast bewaken ze het cultureel erfgoed in de dorpen zowel als in het buitengebied. Ze documenteren en bewaren de fysieke en digitale geschiedkundige materialen. Tenslotte communiceren ze deze lokale historie naar de bevolking, de jeugd in het bijzonder en naar hun leden.

Op basis van deze uitgangspunten zijn de verenigingen overeengekomen om de lesbrieven over de lokale geschiedenis voor leerlingen van groep zeven van de basisscholen te herzien en opnieuw uit te geven. In overleg met de ANWB zullen er bij een groot aantal monumentale panden borden geplaatst worden met de historie ervan. Samenwerking zal gezocht worden in de organisatie van de Open Monumentendagen in september. In samenhang daarmee zal gewerkt worden aan de ontwikkeling van wandel- en fietsroutes langs historische plekken en panden in de gemeente. De Nationale Archeologie dag zal voortaan gemeente breed aandacht krijgen. Tenslotte zal de toekomstige situatie rond de Ruïne van Teylingen mogelijkheden bieden om verdere gezamenlijk activiteiten te ontwikkelen.

Nieuwe vrijwilligers voor regionale stichting All Traffic Care gezocht

Regio n "De stichting ATC (All Traffic Care) is een vrijwilligersorganisatie, ontstaan vanuit de problemen die ontstonden rond de organisatie van De Mooiste File 2017". Aan het woord Alfons Morssink, bestuurder van de stichting ATC. "De verkeers- en veiligheidseisen zijn de laatste jaren enorm opgeschroefd. Voor de organisatie van grote evenementen ondoenlijk om ook nog de verhoogde verkeersveiligheid erbij te organiseren. Zo ontstond het idee de organisatie van het evenement en de organisatie van verkeer- en veiligheid van elkaar los te koppelen. De gemeente Noordwijk stond direct positief tegenover deze plannen en verleende haar medewerking". In april 2018 was de stichting ATC een feit en kon aan de slag.

Door Ina Verblaauw

"We begonnen met 20 vrijwilligers. Iedereen krijgt een korte cursus: inzicht in verkeerssituaties, EHBO en bovenal hulpvaardig zijn. Zij hebben vaak het eerste contact met het publiek en zijn daarmee het visitekaartje van het evenement". ATC beheert momenteel ook tijdelijk de parkeerplaats Langervelderslag. De opbrengst van de parkeergelden gaat één op één naar de stichting. Hiervan wordt kleding gekocht, fietsen, verwijzingsborden en apparatuur. De parkeerplaats dient tevens als opleidingsplaats voor de vrijwilligers. Hier wordt in de praktijk ervaring opgedaan.

De aanpak van de stichting werkt. Bij veel evenementen in de Bollenstreek wordt steeds vaker een beroep gedaan op ATC. Zo fietsen er bij grote evenementen op de Wilhelminaboulevard deze zomer stewards van ATC rond met in hun koffer een AED en EHBO-koffer. "Door herkenbaar aanwezig te zijn, ontlasten zij de politie. Met behulp van portofoons staat de organisatie van ATC in direct contact met de politie. De samenwerking met politie en brandweer is optimaal".

Waarom het zo leuk is om als vrijwilliger ingezet te worden bij evenementen? "Elke dag is anders, elk evenement is anders, het team bestaat uit leuke mensen, je wordt er vanzelf enthousiast van en je kunt zelf bepalen wanneer je inzetbaar bent", aldus Morssink.

Het aantal evenementen neemt toe; de veiligheidseisen eveneens. "In 2018 waren we aanwezig bij 30 evenementen; dit jaar zijn het er al 60. We hebben momenteel 45 vrijwilligers, maar zijn dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die minimaal vier uur per maand, of meer tegen een vrijwilligersvergoeding bij ATC mee willen meewerken aan de veiligheid". Nieuw is de start van de ATC Academie, waarin nieuwe vrijwilligers goed worden voorbereid op het werken als Steward Openbare Ruimte. Er worden drie informatiedagen georganiseerd op 6, 12 en 17 juli. Daarnaast volgen twee praktijktrainingen met aandacht voor onder andere EHBO, toezicht houden en omgaan met calamiteiten. Aanmelden kan via WhatsApp 06-28761815 of via info@stichtingatc.nl. Op www.stichtingatc.nl is meer informatie te vinden.

De vierde zondag is voor Ontmoeting aan Tafel

Wil de Ruijter en Marijke van den Beld verwelkomen de gasten. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Het begon met het idee van buurvrouwen Wil de Ruijter en Marijke van den Beld om iedere vierde zondag van de maand te koken voor alleenstaanden, die het gezellig vinden om samen te eten. In navolging van het Havencafé is ook hun eettafelproject een succes. Op zondag 23 juni was weer een 'Ontmoeting aan tafel' in de Julianakerk.

De spiesjes met tomaat, mozzarella en basilicum kunnen rekenen op goedkeuring. Net als de stokbroodjes met tapenade. Het voorgerecht is uitgeserveerd en de vijftien deelnemers, het maximale aantal, smult van het eerste gerecht. Alle deelnemers zijn aangeschoven bij Ontmoeting aan tafel, het eettafelproject van De Ruijter en Van den Beld. De buurvrouwen van de Zandslootkade vinden het allebei leuk om te koken en willen daar iets mee doen voor de medemens. Zo ontstond het idee voor een gezamenlijke maaltijd.

De Julianakerk stelde de Witte zaal beschikbaar en na de eerste aankondiging liep het al storm. "Vanaf de start in februari zijn tot nu toe alle tafels gevuld," vertelt De Ruijter enthousiast. Voor vijf euro kunnen de gasten genieten van een driegangenmaaltijd. "Maar het samenzijn op zich is natuurlijk onbetaalbaar," vervolgt. " We zijn daarom ook heel blij met de gastvrijheid van de Julianakerk en de prettige samenwerking met de koster." Daarnaast is er nog hulp van een extra kok en een afwasser.

'Weer eens wat anders'

En terwijl het hoofdgerecht wordt geserveerd, een keuze uit shepperd pie of nasi met boontjes in pindasaus, vertellen enkele deelnemers enthousiast over het initiatief. "Het is een fantastisch idee," zegt mevrouw Honders. "En het maakt niet uit met wie je aan tafel zit, het is overal leuk. Bovendien eet ik weer eens wat anders!". De dames Van de Wiel en Barnhoorn zijn het eens: "We vinden het heel belangrijk dat we met elkaar kunnen eten. En daarbij smaakt alles fantastisch!".

Het nagerecht is dit keer een palet van aardbeien, ijs, slagroom, zwarte bessen en een deegdriehoekje. Tot slot is er nog koffie en thee voor de gasten.

Voor de zomervakantie kunnen oude en nieuwe gasten nog een keer genieten van de kookkunsten van Wil en Marijke. Op zondag 28 juli is de laatste Ontmoeting aan tafel voor de vakantie. De eerstvolgende is daarna op zondag 22 september. Meer weten of ook eens aanschuiven? Bel naar Wil de Ruijter via 0252-210289.

Voorhouts voorzittersoverleg voorspoedig van start

Vijftien voorzitters van Voorhoutse verenigingen bijeen voor overleg. | Foto: pr. Foto: pr.

VOORHOUT n Vijftien voorzitters van evenveel Voorhoutse vrijwilligersorganisaties kwamen vrijdag 21 juni voor het eerst bij elkaar. In dit voorzittersoverleg is de basis gelegd voor een toekomstige en betere samenwerking.

Niet alleen leren de voorzitters elkaar beter kennen, ook vertellen ze elkaar over de uitdagingen die ze tegenkomen en kunnen ze leren van hun collega's. Het afstemmen van activiteiten is ook een doel, waar de voorzitters naar streven, net als het gezamenlijk voeren van overleg richting andere organisaties.

Alfons Morssink: 'Je kunt zelf bepalen wanneer je inzetbaar bent'. | Foto: pr.

Verenigingen

De voorzitters vertegenwoordigden organisaties als voetbalvereniging Foreholte, MHC Voorhout, Stichting Vrienden van het Overbosch, CJV, de Oranje Vereniging en de Volkstuinvereniging. Zij werden verwelkomd door mede-initiatiefnemers Rogier Hoeijmans, Theo van Werkhoven (carnavalsvereniging De Bokken) en Marcel Floor (muziekvereniging Sint Cecilia).

HKV

De eerste bijeenkomst, die werd gehouden bij Foreholte, stond voornamelijk in het teken van het ontmoeten en het treffen van voorbereidingen. De eerstvolgende bijeenkomst zal bij de Historische Kring Voorhout worden georganiseerd.

Cultuur Verheft speelt mee in St. Cecilia's 'Cielke maakt muziek'

De repetities voor Cielke maakt muziek zijn in volle gang. | Foto: pr.

Voorhout n Vijf spelers van Cultuur Verheft verlenen op zondag 7 juli hun medewerking aan het muziektheater 'Cielke maakt muziek'. Een stuk, speciaal geschreven ter ere van het 100-jarig bestaan van muziekvereniging St Cecilia te Voorhout.

Cultuur Verheft spelers Aloys, Petra, Casper en Anja maken het mogelijk dat voor het eerst sinds lange tijd Cultuur Verheft en St. Cecilia weer samen op de planken staan. Eric Kraaijevanger zal als verteller van het verhaal iedereen meenemen in het avontuur dat meisje Cielke gaat beleven. St. Cecilia zorgt voor de muziek. Hoewel – of misschien juist wel doordat - de acteurs geen tekst hebben, is het toch nog een hele uitdaging om het verhaal goed uit te beelden. "Je wilt dat het verhaal tot leven wordt gebracht door de muziek en door wat er te zien zal zijn", aldus Petra.

Alle leeftijden

Wie denkt dat 'Cielke maakt muziek' alleen voor de jeugd is, heeft het mis. Iedereen die van muziek en/of van toneel houdt zal het al snel naar de zin hebben. Het verhaal is zo geschreven dat het juist voor ouders en andere volwassenen aantrekkelijk is, mede door de dubbele betekenissen die door de tekst heen verwerkt zijn.

Ogen en oren tekort

'Cielke maakt muziek' is iets nieuws in zowel de toneel- als muziekwereld. Er bestaan zeker stukken waarin tekst en muziek elkaar afwisselen, maar in dit stuk lopen verhaal en muziek continu met elkaar op. De verteller vertelt het spannende verhaal, woord voor woord ondersteund door muziek en bijzondere geluiden uit het orkest. De acteurs beelden dit verhaal uit en op de achtergrond zorgen bewegende beelden er voor dat je al voor het eerste gelezen woord het verhaal in gezogen wordt. Doordat er zoveel tegelijkertijd gebeurt, kom je al snel ogen en oren tekort. Van begin tot eind zit het publiek gegarandeerd op het puntje van de stoel. En dat laatste is geen punt, want sporthal De Tulp wordt voor dit stuk omgebouwd tot een intiem muziektheater.

Aloys is er duidelijk over: "Muziek én toneelliefhebbers moeten zeker naar Cielke komen luisteren en kijken. Het wordt een leuk samenspel tussen twee mooie Voorhoutse verenigingen en het publiek. Ik denk dat iedereen er volop van zal genieten."

Kaartverkoop

De sporthal gaat open om 11.30 uur en de voorstelling begint om 12.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 5 euro. en zijn te koop via www.stceciliavoorhout.nl. Maar ook in de winkels Electro World IJsselmuiden, Primera Voorhout en Electro World Duynstee in Sassenheim en via de leden van St. Cecilia.

Bijzondere waterviering

SONY DSC

Warmond n Park Groot Leerust stroomde op zaterdag 22 juni vol met kerkgangers van de Sint Matthiaskerk. Als verrassing voor de vertrekkende pastoor Goumans was een waterviering georganiseerd.

De vier leerlingen van Team RLS. | Foto: pr. Foto: pr.

Goumans had de wens om nog eens op het water van Warmond een eucharistieviering voor te gaan. De pastoor kwam aanvaren in een klein bootje en kreeg zelfs een welkomstlied van de aanwezigen. Toen hij met acolieten en lector aan boord was van de drijvende platbodem met altaar, kon de echte viering beginnen. Wat verbouwereerd maar welbespraakt als altijd, ging pastoor zijn parochianen voor. Een gelegenheidskoor met een muzikaal combo zorgde voor extra sfeer. Zowel op de kant als in de vele bootjes rondom de platbodem werd meegezongen en gebeden. Een bijzondere wens die vlak voor zijn pensionering nog in vervulling ging. Lees meer over het afscheid van pastoor Goumans op pagina 11.

RLS wint Math Challenge

Sassenheim n "We hadden wel de indruk dat we goed gescoord hadden, maar niet dat we zouden winnen!", zo reageerden de winnaars Ilona van Berkmortel, Lucas van Kampen, Jahahra Vogel en Bram Burghard, leerlingen van de tvwo-klassen 1 en 2 van het Rijnlands Lyceum Sassenheim. Op vrijdag 14 juni wonnen zij op het RSG Broklede in Breukelen de Nationale Team Math Challenge.

Deze nationale wiskundecompetitie wordt georganiseerd door Nuffic TTO (de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs). De hele dag werd, in het Engels, gestreden door 38 scholen vanuit heel Nederland om de titel. Na vier rondes werd de eindstand opgemaakt en bleek team RLS de winnaar. De leerlingen zijn uitgenodigd om volgend jaar (op eigen kosten) in Engeland ook mee te doen aan de competitie daar.

Collectiespecialist Dorine Meijer

Foto: Picasa

De zomer en de vakantie komen eraan! Dat betekent vrije tijd: tijd om lekker te ontspannen en om misschien zelf iets te maken.

Mijn leestips helpen je aan ideeën en instructies om met zelfgemaakte boeken en met schrijven aan de slag te gaan. De leestips zijn geschreven door auteurs uit Noorwegen, Italië en Nederland, dus al lezend maak je ook een beetje een reis door Europa.

Arne Nerjordet & Carlos Zachrison

Foto: pr.

Maak je eigen boek met Arne & Carlos

Veel mensen kennen deze twee Scandinavische creatievelingen van hun bijzondere brei-ideeën. Maar wie weet dat zij ook grote boekliefhebbers zijn? Ze hebben een toegankelijke manier bedacht om zelf boeken te maken en die delen ze in dit boek. Ze hergebruiken allerlei materiaal, dat ze verwerken tot persoonlijke boeken. Daarnaast geven ze tips om de zelfgemaakte boeken op een creatieve manier te vullen. In mijn zelfgemaakte boek schrijf ik bijzondere boeken en mooie citaten. Welk boek ga jij maken?

Betty Soldi

Feel inkspired Hét handboek voor moderne kalligrafie, handlettering en brushlettering

Als je een mooi, leeg, al-dan-niet zelfgemaakt boek hebt, wil je daar natuurlijk graag iets in schrijven. Ik ervaar dan nog wel eens een drempel, omdat ik in de media voorbeelden zie van prachtig geschreven teksten. Dat kan een soort 'handwriter's block' geven. Betty Soldi helpt je hier overheen, met aanmoedigingen en praktische tips om je handschrift te verbeteren en om een eigen stijl te ontwikkelen. En als je haar aanwijzingen opvolgt, geeft het schrijven je vast ook veel plezier.

Lona Aalders

Bullet journaling: zo doe je dat!

Een praktische manier om je lege boek te vullen, is om er een bullet journal van te maken. Daarmee organiseer je je leven op een creatieve manier en zet je je doelen, taken en afspraken overzichtelijk bij elkaar. Je moet er even tijd voor uittrekken, maar volgens de schrijfster verdien je die ook weer terug.

In dit boek lees je inspirerende tips om jouw bullet journal in te richten en te gebruiken. Ook fijn voor na de vakantie.

Roxanne Heemskerk

Jinske Verpalen

IMAKIN DIY Design: Doe het lekker zelf!

Bij het doorbladeren van dit boek beginnen je handen al te kriebelen. Veel leuke interieur en mode projecten om zelf te maken, inspelend op de trends van deze tijd. En het fijne is: het is gekoppeld aan een webshop. Dus je hoeft niet zelf alle materialen bij elkaar te zoeken, je kunt alles direct bestellen per project!

Senne Braun wint STV Open

Senne Braun was in de finale in drie sets te sterk voor debutant Matthijs van Starkenburg. Foto: pr./Rob Turk

Sassenheim n Tennisser Senne Braun heeft de STV Open 2019 gewonnen. In de finale was hij in drie sets te sterk voor Matthijs van Starkenburg.

De twee topspelers in de Heren A troffen elkaar op zondag 16 juni in de finale bij de Sassenheimse Tennisvereniging. Debutant van Starkenburg ging sterk van start en won de eerste set met 6-4. Braun moest in de achtervolging en liet in de volgende twee sets zien toch echt de sterkste te zijn. Beide sets won Braun met 6-2.

Zonnebloemlunch

Foto: pr.

Sassenheim n Gasten van de Zonnebloem Sassenheim konden op donderdag 20 juni aanschuiven voor een lunch in de supermarkt aan het Voorhavenkwartier. In de winkel werd aan gedekte tafels genoten van broodjes, croissantjes en verse sapjes. Aansluitend konden de gasten winkelen, de markt bezoeken of een rondje maken in Park Rusthoff. De afsluiting was ook op die locatie, met een drankje in het Sassennest.

Scojesa ruimt zwerfafval op

Foto: pr.

SASSENHEIM n De Welpen van Scoutinggroep Scojesa hebben zaterdag 22 juni een opruimactie gehouden in het centrum van Sassenheim. Tijdens een zonovergoten middag gingen de jongens en meisjes gewapend met prikstokken en vuilniszakken het zwerfafval te lijf. Soms snapten ze zelf niet waarom er zoveel afval op straat lag: "Er staat hier toch gewoon een prullenbak?". Het initiatief voor de actie kwam voort uit contact tussen de leiding van de Welpen en Albert Heijn Sassenheim. Bij een goede tegenprestatie wilde de supermarkt een bijdrage leveren aan de boodschappen voor het zomerkamp van de Welpen, over drie weken in Baarn.

n Langeveld pakt punten

Niels Langeveld in actie op de Nürburgring. Foto: pr./Clement Marin

Sassenheim n Hij vertrok met punten vanaf de Nürburgring, maar Niels Langeveld kreeg niets cadeau tijdens de WTCR-ronde op de oude Nordschleife. De Audi Sport-coureur crashte zwaar op de eerste dag van het weekend in het voorprogramma van de befaamde 24 uur van de Nürburgring en moest daarna alles uit de kast halen om uit schijnbaar geslagen positie terug te vechten. Dat hij desondanks punten uit het vuur sleepte, stemt Langeveld tevreden voor het verdere verloop van het FIA-wereldkampioenschap voor toerwagens. In het weekend van 6 en 7 juli rijdt hij op het Portugese stratencircuit van Vila Real. Meer op www.deteylinger.nl.

week in beeld

Schaatsen bij 32 graden Celsius: 'Alleen maar blij gezichten'

De schaatstalenten samen met hun mentoren.

REGIO n Op de eerste echte zomerse dag hebben de schaatstalenten van STS-KGM het zomerijs getest in Thialf. Met 32 graden op de thermometer op zondag 23 juni ging de clubselectie twee keer het ijs op.

De STS-KGM Clubselectie bestaat uit twaalf schaatstalenten tussen de 13 en 17 jaar en twee mentoren. De selectie heeft inmiddels een regionaal karakter, hoewel de basis en begeleiding bestaat voornamelijk uit Lisse, zoals Pien Hersman (Nederlands Kampioen supersprint), Duco Jansen, Laura Linsen, Mijke Zwetsloot, mentoren Stan Zirkzee, Jelle van Rijn en trainers Martin Hersman, Jeff van Nobelen, Britt Huurman, Richard Jansen en Michel Hulshof (Sassenheim).

Vroeg in vorm

De schaatsers moeten al vroeg in het seizoen in vorm zijn om zich te kunnen plaatsen voor de diverse Nederlands Kampioenschappen. Dit is de reden dat er meerdere trainingsdagen in Thialf en Leeuwarden zijn gepland deze zomer.

Twaalf talenten bereiden zich voor

Martin Hersman kijkt met plezier terug naar de eerste ijsdag: "Je ziet dat de schaatsers makkelijker kunnen schakelen van de skeelers naar het ijs. Dit is een voordeel als we straks in oktober weer gaan beginnen met de dagelijkse ijstrainingen en al vroeg in het seizoen snelle tijden gereden moeten worden. Dit geldt met name voor de B-junioren, maar het is ook voor de jongere rijders prettig om al snel in het schaatsritme te zitten."

En over de omstandigheden: "Het is best vreemd, schaatsen met 32 graden, maar we hebben genoten. Wij als trainers hebben alleen blije gezichten gezien bij onze toppertjes. Schaatsen is toch het mooiste wat er is? Dan maakt de temperatuur niet uit."

'Schaatsen is toch het mooiste wat er is? Dan maakt de temperatuur niet uit'

Wethouder geeft aftrap voor laatste Vriendenactie Adest Musica

Sassenheim n Adest Musica houdt op dinsdag 2 juli de laatste Vriendenactie, in het gebied rondom de Teijlingerlaan. Wethouder Rob ten Boden geeft de aftrap.

De Vriendenactie is gestart in 2016 en op 2 juli wordt het laatste gebied rondom de Teijlingerlaan in Sassenheim bezocht. Voorafgaande aan de actie worden er flyers huis-aan-huis verspreid in deze woonwijk. Zowel de Jeugdband als de Drum- en Showband van Adest Musica ondersteunen muzikaal deze Vriendenactie.

Nieuw muziekcentrum

Adest Musica is uit zijn jas gegroeid in de huidige ruimte in SCC 't Onderdak in Sassenheim. Zij zijn om die reden in gesprek gegaan met de gemeente Teylingen voor een nieuwe locatie. De nieuwe locatie zal tevens een muziekcentrum worden, waar alle muziek gerelateerde clubs hun onderdak kunnen krijgen. Door de Vriendenactie is Adest in staat om te blijven investeren in de groei van de vereniging en zo ook een topclub te blijven in de Europese muziekwereld. Alle informatie over Vrienden van Adest is te vinden op www.adestmusica.nl/vrienden.

Drum- en Showband

Drum- en Showband Adest Musica is opgericht in 1952 en is een muziekvereniging met drie sprankelende afdelingen. Dankzij de prestaties tijdens het Wereld Muziek Concours en de vele optredens in binnen- en buitenland is Adest Musica een begrip voor velen in Nederland en Europa.

Voorzitter Wim van Vliet: "De ondersteuning van sponsoren en zeker ook van vrienden zijn voor Adest Musica van wezenlijk belang. Inmiddels hebben we 370 nieuwe Vrienden in Sassenheim sinds we in 2016 zijn begonnen met de Vriendenactie. Daar zijn we heel blij mee."

Agent leest voor in de bieb

SASSENHEIM n Op woensdagmiddag 3 juli komt een echte agent naar de bibliotheek (Kerklaan 42) om voor te lezen uit de serie 'Agent en Boef' van auteur Tjibbe Veldkamp.

Boef woont in de gevangenis bij Agent. Dat vindt Agent gezellig. Er is maar één probleem. Soms ontsnapt Boef. En dan haalt hij boevenstreken uit...Boef is voor de zoveelste keer ontsnapt. Natuurlijk wil Agent Boef pakken. Zal hem dat lukken?

Alle kinderen zijn vanaf 14.30 uur van harte welkom. Zij hoeven geen lid te zijn van de bibliotheek. De toegang is gratis.

Ontdekt de kracht van de plant in NOCK

WARMOND n Het Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn (NOCK) staat op woensdag 3 juli van 14.00 tot 16.00 uur helemaal in het teken van de kracht van de plant. Tijdens deze middag gaat de organisatie samen met de kinderen ontdekken wat er zoal om ons heen groeit en bloeit en wat je daarmee kan.

Tijdens deze middag gaan de kinderen zelf kruiden en andere planten leren stekken en met een jonge aanplant weer naar huis. Ook wordt er zelf kruidenboter gemaakt. Ook wordt de winnaar van onze prijsvraag bekend gemaakt. Heb jij mee gedaan aan deze prijsvraag? Kom dan zeker langs voor een leuke prijs.

Deelname kost 2 euro. Aanmelden kan via info@koudenhoornontdekken.nl.

Laatste inloop bij Historische Kring

Voorhout n De Historisch Kring Voorhout houdt op zaterdag 29 juni de laatste inloopbijeenkomst voor de zomervakantie. Tussen 10.30 en 12.30 uur zijn bezoekers welkom in het kenniscentrum (Bonekruidstraat 13). Dan kan de tentoonstelling van de jubilerende St. Cecilia bezocht worden, de fotoboeken ingezien, in de boeken van de bibliotheek gebladerd worden en bij een kopje koffie gepraat worden over Voorhout van vroeger. Het is dan ook mogelijk om geholpen te worden naar het zoeken naar voorouders. Een bestuurslid met ervaring in het zoeken naar familiestambomen zal aanwezig zijn om te helpen. De eerstvolgende inloop is de vakantie, op zaterdag 31 augustus.

Badminton instuif bij Dynamo

Enthousiaste spelers van de badmintonclub Dynamo verwelkomen op vrijdag 5 juli kinderen die ook interesse in de sport hebben en een keer mee willen doen. | Foto: pr.

SASSENHEIM n Badmintonclub Dynamo organiseert op vrijdag 5 juli van 19.00 tot 20.30 uur een badminton-instuif voor kinderen van groep 5 tot en met 8 van de basisschool in sporthal De Korf (Sportdreef 8a).

Onder leiding van twee trainers maken de kinderen kennis met de beginselen van het badmintonspel. Serieuze training, maar zeker ook spelletjes en gezelligheid. Deelname aan de instuif is gratis. De kinderen hoeven alleen sportkleren en zaalschoenen mee te nemen. Een racket kan van Dynamo geleend worden.

Kinderen die het leuk vinden om mee te doen, kunnen zich voor 30 juni aanmelden door een mailtje te sturen naar Peter van der Voort: peter.vandervoort@kpnplanet.nl, of telefonisch contact opnemen via 0252-220902.

Adest bij DVS

Sassenheim n De Jubileum Taptoe Katwijk is op zaterdag 29 juni op Sportpark De Krom. Het is een van de hoogtepunten in het feestelijke jaar voor de Chr. Muziekvereniging DVS Katwijk, die de 65ste verjaardag opluistert met een taptoe. Naast DVS en enkele landelijke toppers kunnen bezoekers ook de nieuwe show van Adest Musica bekijken. Kaarten zijn nog verkrijgbaar via www.webshop.dvskatwijk.nl. De hoofdtribune onoverdekt kost 12,50 euro. Aan de kassa zijn de kaarten 2,50 euro duurder.

Tuinadviseur

Vergeleken bij de 750 m2 grote tuin rond ons vorige huis is wat we nu hebben een postzegel. Maar wel een hele groene: aan de tuinmuur en tegen het schuurtje groeien de rozen. De border (hooguit 3 bij 3) is één zee van bloemen. Achter ons huis liggen de tuinen van de mensen aan de zijstraat. De bomen en struiken daar vormen de mooie groene coulissen voor onze hof. Weinig inspanning, veel genot. Ik ben een content mens. Sommige planten in mijn tuin sleep ik al jarenlang bij elke verhuizing mee. Van de meeste weet ik de naam. Andere planten noem ik naar de herkomst: spul van Miny (vaak sterk woekerend), bloemen van Poorterman. De donkerste geraniums zijn nog van Marien Jansen geweest, de irissen van Tonnie, de heucheria's komen van Theo. Het zegt u niets, maar voor mij zijn het dierbare herinneringen. De roze klimroos kreeg ik van onze oudste zoon voor mijn verjaardag, bijna 21 jaar geleden. Hij heeft drie verhuizingen overleeft en bloeit dat het een lust heeft. Mijn vorige tuin is nu in handen van mijn opvolgster. Dat zijn lieve handen, ongetwijfeld. Maar ze zijn niet groen… Zij is een goede theoloog en een uitstekend predikant. Mijn gemeente vertrouw ik haar helemaal toe. De gang van zaken in de tuin echter zag ik met lede ogen aan. Maar er gloort hoop! Onlangs zag ik hoe met rigoureuze hand tegen de chaos ten strijde wordt getrokken. Met haar zelf sprak ik af eens langs te komen en wat toe te lichten teneinde kruid van onkruid te kunnen onderscheiden. Dat is het leidend principe van het menselijk bestaan: kennende goed en kwaad. Daar een weg tussen vinden – we hebben er een dagtaak aan. Tuinieren heeft daarom iets van een herschepping. Zeker, het mag minder geknipt en geschoren dan ik graag zie. Daar zal ongetwijfeld ook wel een of andere psychologisch ongemak aan ten grondslag liggen. Noem mij maar een controlfreak, u bent de eerste niet. Ik laat die vorige tuin helemaal los, begrijp me goed: het is nu haar ding. Maar nu ze zelf gediend is van mijn adviezen zal ik die –geheel vrijblijvend uiteraard- geven. Weer een taak(je) erbij.

egbert van der weide

26 juni t/m 3 juli

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Openluchtviering in de tuin van de pastorie, m.m.v. kinderkoor Vivo, voorganger: pastor P. Owel

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): geen viering

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: dhr. B. van Laar

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Woord- en Communieviering, voorganger: B. Prins

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: dhr. F. van der Louw (Heemskerk)

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, Eucharistieviering met Maria ter Zee koor, voorganger: Pater Wehlin

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. A. Alblas

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Ds. W.F. van Rijn

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur, eredienst o.l.v. Armand Lefeu

Wilt u kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 30 juni bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.

De oplossing van vorige week: zwaargewicht

De winnaar is: J.C. den Houdijker uit Sassenheim.