De Teylinger

8 juni 2016

De Teylinger 8 juni 2016


"Onkruid vergaat helaas niet (vanzelf)"

't Is even werk, maar het resultaat is bevredigend. | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

actie n Onkruid. Sommige mensen is het een doorn in het ook. Zo ook bij Clara Sikking. Vorig jaar nam zij het initiatief om het onkruid op straat te lijf te gaan. Samen met enkele vrijwilligers ging zij gewapend met gereedschap en een afvalcontainer op stap. Het succes verdiende navolging en vorige week vrijdag trok een kwartet dames waaronder Clara opnieuw ten strijde.

Door Piet van Kampen

Het vizier was op de Dorpsstraat gericht waar voor een groot pand het onkruid tierig weelde. 'Ik vind het vreselijk als het smerig is' lichtte Sikking haar initiatief toe. Het onkruid op straat is natuurlijk geen kwestie van particulier onderhoud maar op deze wijze helpen inwoners de gemeente een handje. 'Wij kregen positieve reacties toen wij bezig waren en een paar mensen gingen ook zelf aan het werk' blikt zij voldaan terug. Het vrijwillige werk van vier vrouwen die gebukt, gehurkt en geknield ijverig bezig waren werd dus alom gewaardeerd.

Ijsberg

Goed voorbeeld doet dus goed volgen. Het is nog maar een topje van de ijsberg want het was niet de enige plek die nodig onder handen moest worden genomen. 'Wij hebben deze klus in ieder geval geklaard' blikt Sikking tevreden terug.

Woensdag 15 juni staat een vervolgsessie op het programma. Er moeten nog een paar plekken worden uitgezocht waar de volgende klus zal worden aangepakt. 'Iedereen mag mee doen en kan zich aanmelden bij Dorpsstraat 38 door een briefje in de bus te doen'.

Het is een burgerinitiatief dat uniek is. Met een klein beetje goede wil van meerderen kan het dorp zo onkruidvrij worden gehouden.

Er is een gezegde: 'Kleine moeite, graag gedaan'. Wellicht spreekt dit ook anderen in Warmond aan.

"Ik vind het vreselijk als het smerig is"

Fietser blijft welkom in de Hoofdstraat

SASSENHEIM n Het stuk straat van de kop van de Hoofdstraat tot aan het filiaal van D-reizen kan niet in de zomermaanden fietsvrij worden gemaakt, zo verklaart B&W.

Bewoners hebben hierom gevraagd omdat er gevaarlijke situaties optreden door snelle fietsers met name rond het parkeerterrein van de horeca. Gevraagd werd om de actieve inzet van de gemeentelijke handhavers (BOA's). Maar B&W vindt het niet wenselijk dat de straat afgesloten wordt voor fietsers, mede omdat er dan voor hen geen logische en korte alternatieve route aanwezig meer is. Daarnaast kan de straat fysiek niet worden afgesloten vanwege bevoorrading van de winkels en vanwege de bereikbaarheid van het parkeerterrein halverwege de straat. De fietser blijft dus welkom in dat gedeelte van de straat. (door Nico Kuyt)

van links naar rechts: Frans van der Geer, Roelof Assies, Gaby de Lijster en Ko Dekker.| Tekst & Foto: Esther Luijk Foto: Esther Luijk

25 Jaar Rotary
in Voorhout

Elitaire imago is nu wel
achterhaald

Kindergemeenteraad staat voor keuzes

Swingend basketbalfeest bij Forwodians

Veteraan n Gedicht van Ad Blomsteel

Rotary Voorhout viert 25-jarig jubileum

van links naar rechts: Frans van der Geer, Roelof Assies, Gaby de Lijster en Ko Dekker.| Tekst&foto: Esther Luijk Foto: Esther Luijk

rotary n Zondag 12 juni is het precies 25 jaar geleden dat Rotaryclub Voorhout het levenslicht zag. De Voorhoutse club viert dit jubileum in het 't Alternatief in Voorhout, de plek waar 25 jaar geleden ook de eerste bijeenkomst plaatsvond. Vier van de in totaal zesendertige leden tellende Rotaryclub vertellen.

Roelof Assies begint bij het begin. "12 juni 1991 is de officiële oprichtingsdatum van de Rotaryclub Voorhout. Ik zat een aantal jaar daarvoor bij de Rotaryclub Sassenheim – Voorhout, maar het viel me op dat er erg weinig Voorhoutse leden waren. Ik heb toen het initiatief genomen om in Voorhout een nieuwe club op te richten, met de Rotary in Sassenheim als moederclub." Frans van der Geer vult aan: "We kwamen bij elkaar in "Gentle", de eetgelegenheid die nu 't Alternatief heet. We groeiden echter al snel uit ons jasje. We zijn toen naar het Wapen van Voorhout verhuisd, inmiddels cheers, wat toen nog in aanbouw was. Ze hadden gelijk een grote groep vaste klanten!" De eerste Rotaryclub ontstond in 1905 in Amerika. Een jonge advocaat, Paul Harris en drie vrienden met verschillende beroepen richtten samen de eerste Rotaryclub op. Het doel van deze eerste club was eenvoudig: vriendschap en uitwisseling van beroepservaring onder zakenlui. De naam 'Rotary' werd gekozen tijdens een van de eerste vergaderingen omdat de leden roulerend samenkwamen op elkaars werkplek. Ook kon er per beroep slechts een iemand lid zijn. Later verandert het doel van de Rotaryclub van professionele onderlinge dienstverlening naar maatschappelijke dienstverlening. Voorzitter Ko Dekker: "Het oorspronkelijke idee dat er zoveel mogelijk verschillende beroepen bij elkaar kwamen, is nog steeds een belangrijke insteek. Deze diversiteit werkt stimulerend en zorgt voor een groot netwerk, wat belangrijk is om van projecten een succes te maken". De Rotary in Voorhout treedt niet steeds op de voorgrond met haar acties, maar onderneemt wel degelijk veel activiteiten om de wereld, zowel in Voorhout als daarbuiten, iets beter te maken. Dekker: "Het oude imago van Rotary als een soort elitaire club is achterhaald. We zijn een toegankelijke club van mensen die bereid zijn iets van zichzelf te geven en hun kennis en vaardigheden in te zetten ten dienste van de gemeenschap en om anderen te helpen". De Rotary organiseert al jaren in samenwerking met andere verenigingen het jaarlijkse, succesvolle, Luchtkussenfestival, dat afgelopen weekeinde weer meer dan 2000 kinderen trok.Ook organiseerde Rotarylid Gaby de Lijster met een paar andere leden dit jaar voor de tweede keer 'Kunst(t)huis Voorhout'. De Lijster: "Het is heerlijk om te zien dat je met weinig middelen en vooral eigen inzet zoveel plezier kunt brengen bij de Voorhouters." De Lijster is nog niet zo lang lid van de Rotaryclub, maar wel zeer enthousiast: "Je geeft veel van jezelf en stopt veel tijd in de Rotary, maar je krijgt er ook enorm veel voor terug. Ik vind vooral de discussies die ontstaan tijdens de bijeenkomsten een verrijking. Omdat iedereen uit een verschillende beroepstak komt, kijkt iedereen weer anders tegen bepaalde vraagstukken aan, en dat is heel erg leerzaam. Naar mijn mening vind je dat bij geen enkele andere club."

Herinrichting Wasbeekerlaan op stapel

De Leidse Buitenschool. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

Sassenheim n Sinds de opening van station Sassenheim eind 2011 bestaat er de wens om de fiets- en wandelroute over de Wasbeekerlaan te verbeteren. Ook hebben diverse aanwonenden verzocht om de weg in te richten voor 30 km/uur.

Door Nico Kuyt

Ook gaat de nieuwe snelbus over de laan lopen en daar zijn ook aanpassingen voor nodig. Tenslotte moet voor het bedrijventerrein Jagtlust enige wateroverlast worden opgelost.

Bij de herinrichting worden al die onderdelen integraal uitgevoerd. B&W gaat de gemeenteraad vragen om hiervoor het krediet beschikbaar te stellen. Het hele project wordt geraamd op 650 duizend euro waarvan 400 duizend voor de verkeersmaatregelen en 250 duizend voor het riool. Na het beschikbaar stellen van het krediet wordt het ontwerp verder uitgewerkt tot een bestek en start de aanbesteding. Na de opdrachtverlening staat de uitvoering gepland voor de tweede helft van 2016.

Verruiming vervoer leerlingen

teylingen n B&W gaat akkoord met het toekennen van leerlingenvervoer per taxi voor een 6-jarig kind naar de Katwijkse 'Leidse Buitenschool'. Daarmee stemt de gemeente in met ook de volgende toekenningen naar het Cardea campus De Krom in Katwijk en het Cardea campus Lisse, die beide verbonden zijn aan De Leidse Buitenschool. Maar het geldt wel voor maximaal een schooljaar.

Door Nico Kuyt

Bij de gemeente kwam een aanvraag in voor bekostiging van het leerlingenvervoer naar het Cardea campus De Krom in Katwijk. Dit is een onderwijs/zorgcombinatie verbonden aan de Leidse Buitenschool voor speciaal onderwijs in het zogeheten cluster 4. Deze school is in het ver verleden nog door Koningin Wilhelmina opgericht om de Leidse bleekneusjes op te sterken. En nog steeds is de hoofdvestiging van de school gevestigd op het perceel waar Hare Koninklijke Hoogheid in 1916 verbleef. B&W maakt nu van de hardheidsclausule in de gemeentelijke verordening gebruik om het mogelijk te maken het leerlingenvervoer alsnog toe te kennen. De Krom biedt daghulp aan kinderen van drie tot en met zes jaar, die onvoldoende vaardigheden hebben om op school mee te kunnen draaien. Spelenderwijs verschuift de aandacht steeds zodat het kind uiteindelijk weer naar school kan. In het vervolg worden nu zulke aanvragen gehonoreerd voor Katwijk en Lisse mits aan het afstandscriterium van zes kilometer wordt voldaan. Maar dan voor één jaar. De verwachting is dat de regio in het najaar met een kader komt hoe om te gaan met zulke aanvragen.

De meningen blijken verdeeld in de Kindergemeenteraad

De kindergemeenteraad staat voor lastige keuzes. | Foto: PR Foto: PR

keuzes n Donderdag 9 juni om 19.00 uur is de vergadering van de Kindergemeenteraad. Vertegenwoordigers van vijf schoolklassen zijn dan voor één avondje kinderraadslid. De kinderraadsleden mogen die avond kiezen uit vier projecten die zijn ingediend door verenigingen en organisaties

Vijf schoolklassen zijn de afgelopen weken klaargestoomd voor hun optreden in de politieke arena. Dit zijn de groepen 8 van De Regenboog (2 klassen), De Achtbaan, de Andreasschool en Antonius. Kinderen kregen les over politiek en oefenden het debatteren. De klassen worden van A tot Z begeleid door Elsbeth Koek (PvdA), Reny Wietsma (CDA), Carla Breuer (burgemeester), Shari van den Hout en Frans Nederstigt (beiden ChristenUnie).

De projecten

Tijdens de slotvergadering mogen de kinderen kiezen uit vier projecten die zijn ingediend door verenigingen en organisaties. De projecten die kans maken op (een deel van de) 2.000 euro zijn deze keer: Basketballvereniging Forwodians, met een streetball event waarbij ook aandacht is voor rolstoelbasketbal; Het Voorhouts kamerkoor vraagt geld voor een nieuwe piano, om te kunnen optreden in de diverse verzorgingshuizen en natuurlijk ook voor andere concerten; Marente wil graag spellen aanschaffen voor bewoners van de Bernardus. De spellen zijn vooral gericht op bewegen; De stichting Lopen Tegen Kanker vraagt geld voor een partytent voor hun activiteiten. Afgelopen week hebben diverse klassen afzonderlijk een kindercommissie gehouden. Hieruit bleek al wel dat de meningen aardig verdeeld zijn over welk project de 2.000 euro zou moeten krijgen. Het belooft dus weer een spannende vergadering te worden. Het debat op 9 juni wordt, net als echte raadsvergaderingen, live uitgezonden via het internet: www.teylingen.tv.

DJ workshop voor beginners (v.a. 10 jaar)

jeugd n Het jongerenwerk van Welzijnskwartier organiseert in jongerencentrum Ex Voto de workshop DJ voor beginners.

DJ Tiddo de van der Schueren leert je in drie sessies de fijne beginnerskneepjes van het vak. Op onze CDJ2000 pioneer-set ontdek je hoe de grote jongens als Armin van Buuren ooit ook zijn begonnen. Je leert hoe je de liedjes in moet mixen en hoe ze te laten overlopen in elkaar. De workshop wordt gegeven op donderdag 16, 23 en 30 juni van 16.00 tot 17.00 uur. Jongerencentrum Ex Voto is te vinden aan de Jacoba van Beierenweg 118b in Voorhout. Deelname is € 5,- voor de gehele workshop.

Inschrijven via johanbraaksma@welzijnskwartier.nl (geef je naam, adres en telefoonnummer door) of via 0252-229952. Meer informatie op www.ex-voto.nl of facebook.

Problemen in de Klinkenbergerplas

Foto: Henri Hermans Foto: Henri Hermans

duiken n Op zondag 5 juni heeft de Sassenheimse Duikvereniging Het Onderwaterbos bij de Klinkenbergerplas een praktijkdag Redden georganiseerd voor duikers in opleiding.

Door Hedda van Ooijen

Op zo'n dag leren duikers hoe te handelen als de duik niet gaat zoals verwacht. Wat doe je als je onder water je buddy kwijtraakt, als iemand niet lekker wordt, of als je gebeten wordt door een giftig beest? Natuurlijk zijn de gewone EHBO-regels ook op duikers van toepassing. Dus rustig blijven, letten op eigen veiligheid en goed navragen wat er is gebeurd. Op zo'n praktijkdag trainen de duikers vooral op het coördineren van de hulpverlening. Dus wie neemt de leiding, wordt er goed samengewerkt en wordt ook de buddy niet vergeten. Het klinkt als een berg ellende, maar op zo'n dag wordt veel gelachen en veel geleerd. Naarmate de dag vordert zie je de samenwerking in de groep groeien en de hulpverlening verbeteren. En als dan ook de zon de hele dag schijnt, kunnen we niet anders dan concluderen dat het een geslaagde en leerzame dag is geweest. Meer weten over duiken of duikopleidingen in de Bollenstreek? kijk op www.onderwaterbos.nl.

Bouwsteenfestijn

bouwen n De Nederlandse LEGO® club Vereniging De Bouwsteen houdt voor de eerste keer op 2-3 juli in Warmond een Festijn met Bouwsteentjes. Op dit evenement kunnen bouwers, verzamelaars en liefhebbers van Lego hun hart ophalen.De Dekker Tennishallen zal vol staan met LEGO® bouwwerken of activiteiten. Tijdens de beurs is er een gigantische bouwhoek, zijn er bouwwedstrijden met mooie prijzen, laptops en zijn er luchtkussens. We zoeken voor deze clubdag ook verzamelaars en bouwers die hun bouwwerken ten toon willen stellen. Wil je meedoen? Stuur een mailtje naar evenementen@debouwsteen.eu Je kan mooie prijzen winnen! U kan tijdens het evenement nieuwe en gebruikte lego kopen. Dus bent u op zoek naar dat unieke steentje of set kom dan zeker. Het festijn vindt van 10.00 -17.00 uur plaats op zaterdag 2 juli en zondag 3 juli in Dekker Tennishallen, Veerpolder 14 te Warmond. De toegangsprijs voor volwassenen (vanaf 16 jaar) bedraagt 2 euro en kinderen vanaf 4 tot 12 jaar bedraagt het € 1,00 en parkeren is gratis. Dus bent u op zoek naar een speciale uitgave van een LEGO doosje, verzamelingen, zoekt u al tijden naar een onderdeel om uw set compleet te maken of bent u gewoon nieuwsgierig? Kom dan naar het Festijn bouwsteentjes in Warmond! Kijk op onze website www.debouwsteen.eu voor meer informatie.

Slootjessafari op Koudenhoorn

natuur n Sloten lijken vaak niet meer dan een plas water met een enkele verdwaalde eend en af en toe een kwakende kikker. Niets is echter minder waar. In de meeste slootjes wemelt het onder de waterspiegel tussen de waterplanten van de waterdiertjes.. Diertjes, die vaak heel apart zijn, dat je ze zelf niet zou kunnen verzinnen. Daarom organiseert het Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn samen met het IVN Leiden op zaterdag 11 juni a.s van 14:00 tot 16:00 op Koudenhoorn een slootjessafari, waarbij we gewapend met schepnet, bakjes en vergrootglazen op zoek gaan naar het leven onder de waterspiegel. Daarna kunnen we het slootwater ook nog onder de microscoop leggen, zodat je aan het einde van de dag een echte slootjesexpert bent. We verzamelen bij het Natuur Ontdeking Centrum, dat je kan vinden door de bordjes Paviljoen te volgen. De deelname is gratis en parkeren is mogelijk op de Gemeentehaven.

Het juiste bod

bridge n De gezellige Warmondse senioren-bridgeclub 'Het Juiste Bod' kan weer leden gebruiken. Ook onervaren bridgers (beginners) zijn welkom. Er wordt gespeeld met 10 tafels en er zijn 6 ronden. Zónder A, B of C lijn (en zonder klok!), vooral voor het plezier, met in de pauze een kopje koffie of thee met een koekje. De spellen worden gespeeld op de woensdagmiddag, van ±13.00 uur tot ± 16.30 uur. Het seizoen begint op de eerste woensdag in september en we sluiten af met een einddrive op de laatste woensdag in april. De locatie is de kantine van VV Warmunda gelegen aan de Herenweg. Ook wie zich beschikbaar wil stellen als invaller is van harte welkom. Meer informatie?? Bel dan naar Karin van Egmond, tel.071-3010029 of Alfred Claassen, tel.071-3010870. Mailen kan ook: fervan@ziggo.nl. of aclaassen@hetnet.nl.

Vrolijk Voorhout in de Herenstraat

jeugd n Op zaterdag 11 juni organiseert het jongerenwerk van Welzijnskwartier in samenwerking met Vishandel de Klok en de Teylingse Ondernemingsvereniging "Vrolijk Voorhout".

Kinderen kunnen gratis een glittertattoo laten plaatsen, zeesterren vangen en hun zenuwen in bedwang proberen te houden bij de bibberspiraal. Het geheel wordt omlijst met muziek van DJ Mart en uiteraard is er een lekker visje te verkrijgen. Vrolijk Voorhout start om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Locatie is voor de viswinkel aan de Herenstraat nummer 43.

Geen spiegel voor de Charbonlaan

SASSENHEIM n B&W plaatst geen verkeersspiegel op de hoek van de kruising van de Wilhelminalaan met de Willibrorduslaan, de Westerstraat en de Charbonlaan. Omwonenden hadden om een spiegel gevraagd omdat er vanuit de Charbonlaan slecht zicht is op het verkeer in de Westerstraat. Maar de gemeente wil die toch niet plaatsen. De spiegels vertekenen namelijk het beeld van de werkelijkheid en leiden de aandacht af van het overige verkeer in de omgeving, zo vindt de gemeente. "Maar wanneer er nieuwe positieve ontwikkelingen beschikbaar zijn op het gebied van verkeersspiegels, zal de gemeente plaatsing overwegen", zo geeft B&W antwoord. (door Nico Kuyt)

Bernardus wandel2daagse

wandelen n Op 1 en 2 juni wandelden bewoners Bernardus met leerlingen van het Wellant College. Deze wandel2daagse was ook dit jaar weer een groot succes. Een grote groep bewoners heeft bijzonder genoten van de wandeling door Park Rusthoff met aansluitend het bezoek aan het clubhuis van rugbyvereniging De Bassets. De wandel2daagse is daar elk jaar weer welkom voor een drankje, mede mogelijk gemaakt door een vrijwilliger van Bernardus.

Vervalt vanwege IM

Ondernemers promoten Warmond

ingezonden n Het Ondernemersfonds is er om het ondernemersklimaat in Teylingen te verbeteren en om samen dingen te doen die je in je eentje niet kunt. De proefperiode van twee jaar loopt en het is nu zaak om het budget goed te besteden. Al in 2014 constateerden de Warmondse ondernemers samen dat verhoogde vindbaarheid en meer traffic de belangrijkste succesfactoren zijn om succesvol te ondernemen. Prioriteit ligt niet bij het organiseren van nieuwe evenementen of activiteiten maar vooral om Warmond beter te profileren.

Het dorp heeft veel in huis, de ligging aan de Kaag is fenomenaal en met name in de zomermaanden wordt er heel veel georganiseerd. We maken gebruik van de krachten die we hebben en houden rekening met de beperkingen die er zijn. Niemand zit te wachten op massa toerisme en mega events maar met het trekken van publiek dat wil genieten van natuur, de authenticiteit van het dorp en zich wil laven aan de geneugten van de Warmondse horeca is weinig mis. Ook kunst en cultuur zijn thema's die passen bij ons en strategisch aandacht verdienen. Warmond is wellicht het best bewaarde geheim van de Randstad en dit geheim willen en moeten we meer delen. De Dorpsstraat is nu een verre van bruisend tafereel. De vitaliteit van vroeger toen er vele winkeltjes in het dorp waren mag best terug. Het dorp kan een magneet zijn in de regio, voor NS reizigers, ANWB fietsers, voor jeugdige natuurontdekkers, voor de watersport en wellicht ooit voor short stay verblijf en –kampeerders. Dorpen als Ootmarsum, Willemstad en Sneek zijn voorbeelden van hoe het zou kunnen.

In eerste instantie willen we een prachtige moderne website bouwen. Een platform dat de basis is voor een communicatie strategie waarbij duidelijk wordt wat ons de moeite waard maakt, wat hier te beleven is en waarom je hier naar toe zou moeten komen. Hierbij hebben we goed gekeken naar wat er om ons heen gebeurt bijvoorbeeld met Ontdek Leiden. Daarna willen we ons richten op een aantal nieuwe zaken als online marketing, het promoten van een nieuw te ontwikkelen wandeling en het helpen van ondernemers om hun vindbaarheid te vergroten. Het platform Warmond Promo wordt bemand door Hans Oudshoorn, Patrick Kerkvliet, Jeroen van Stijn en Arjen Kunkeler. De plannen zijn in twee sessies getoetst bij een adviesgroep van 16 Warmonders, voornamelijk ondernemers maar ook andere betrokken partijen waren vertegenwoordigd. De Gemeente Teylingen is ook in de plannen gekend. Bij alles wat we doen gaat de voorkeur uit dit te doen met ondernemers uit Warmond en omstreken. Het project 'positionering & website' wordt getrokken door Rob Westerik van Leef Je Merk. Bij dit project zal Jan Willem Edauw het designwerk doen en wordt nauw samen gewerkt met de VVV Warmond.

Zonnebloem Warmond ging lekker dagje varen

uit n Op woensdag 1 juni 2016 ging de Zonnebloem, afdeling Warmond, een dag varen. Dit is een activiteit die jaarlijks gepland staat.

Dit jaar was de tocht met de 'Olympia' van rederij "Groene Hart Cruises". Nadat de ruim 50 gasten aan boord geholpen waren vertrok het schip rond 10.30 uur van de kade van de gemeentehaven in Warmond. Aan boord werden de gasten goed verzorgd door de medewerkers van de rederij. Koffie met gebak, een drankje, een lekkere lunch met soep en kroket en nog een drankje met hapjes ter afsluiting. De aanwezige vrijwilligers van de Zonnebloem konden zich volledig met de gasten bezig houden. De tocht voerde over de Rijn richting Alphen ad Rijn en ging via de Braassem, de ringvaart en over de kagerplassen weer terug naar Warmond. Het weer werkte goed mee. Er stond niet zoveel wind en de zon deed ook goed haar best. Het uitzicht was goed zichtbaar vanaf alle plekken van de boot. Een aantal gasten koos er zelfs voor om een poosje lekker op het buitendek te gaan zitten. Onderweg werd door de kapitein verteld over wat er in de omgeving te zien was, met af en toe een leuke anekdote. Voor de gasten was er een routekaartje waarop de te varen route meegekeken kon worden. Hier werd enthousiast gebruik van gemaakt.

Zo verliep de tocht voorspoedig en voor iedereen er erg in had, meerde het schip rond 15.30 uur weer aan in Warmond. Al met al een mooie dag waar iedereen met plezier op terugkijkt.

De Kaagweek komt er weer aan!

Zondag 26 juni is er een fantastische roofvogelshow in het park. | Foto: Wikipedia/Adrian Pingstone Foto: Wikipedia

n Gouwe ouwe, maar ook nieuwe activiteiten

WARMOND n Het is weer bijna tijd voor de Warmonder Kaagweek! Van donderdag 23 juni tot en met zondag 26 juni wordt er weer volop feest gevierd in Warmond tijdens de Kaagweek. Het programma staat vol met oude en nieuwe onderdelen die u niet wilt missen.

We hebben dit jaar een vol programma met allerlei onderdelen voor jong en oud. Daarnaast hebben we speciale optredens gepland van o.a. de Veronica Drive In show, op donderdagavond en op zaterdag Out of Control. Buiten de hernieuwde kermis op de Baan vinden de meeste activiteiten plaats in en rondom park Groot Leerust. Met uiteraard gouwe ouwe als Tobbetje steken, de Chris Krasfietstocht, Zwingo en Sterrenslag. Maar ook een aantal programmaonderdelen die we graag nog even willen toelichten:

Warmondse Proeverij

Vorig jaar was het een groot succes in het park, een echte Warmondse Proeverij met Warmondse ondernemers die hun producten lieten proeven. Ook dit jaar zal er weer een Proeverij zijn op zaterdag 25 juni om 15.00 uur in het park. Komt u ook gezellig?

Minizeskamp en eieren gooien

Voor de jeugd zijn er weer volop activiteiten in het park. We beginnen op vrijdagmiddag met eieren gooien. Op zaterdag kun je een dansworkshop volgen in het park gegeven door Elita Dance Center, gevolgd door de minizeskamp. Je kunt je opgeven met je eigen team, bestaande uit vier kinderen van 6 t/m 12 jaar. Inschrijven kan op de dag zelf in het park en deelname is gratis. Mocht je niet mee doen aan de minizeskamp, kom dan toch naar het park en knutsel gezellig mee! 's Avonds is er voor de jeugd een minidisco.

Roofvogelshow en bosloop

Op zondagmiddag hebben we een roofvogelshow in het park. Je kunt dichtbij de roofvogels komen en ze misschien wel even aaien, maar je kunt ook genieten van de show waarbij de vogels hun kunsten laten zien. Dit jaar zal onze traditionele hardloopwedstrijd op zaterdagochtend worden gehouden. Albert Heijn Warmond de sponsor van deze loop. Inschrijven kan op de dag zelf vanaf 09.00 uur in de Beatrixlaan (tevens start/finish). Inschrijven kan ook door een mail te sturen naar kaagweekbosloop@gmail.com.

Kaagweekteam

Dit jaar gaan we strijden om de eeuwige Kaagweekroem. Dat doen we door met zoveel mogelijk Kaagweekteams bestaande uit 6 personen, waarvan 2 dames en 1 kind aan een aantal onderdelen in het programma mee te doen en zoveel mogelijk punten te halen. De sportievelingen uit het team kunnen meedoen met Sterrenslag, tobbetje steken of de Kaagweek Bosloop, de denkers uit het team aan klaverjassen en de jeugd aan eieren gooien en de minizeskamp. Wie van de teams zal de Kaagweekroem halen?

De Warmonder Kaagweek wordt georganiseerd door de Vereniging tot Viering van Warmonds Feesten (VWF). Een uitgebreide beschrijving van het complete programma is te vinden in het programmaboekje van de Kaagweek of op www.vwf-warmond.nl.

Zonnebloem Voorhout bezoekt Langevelderslag

Goed ingepakt tegen de elementen het strand op. | Foto: PR Foto: PR

uit n Op donderdag 2 juni bracht De Zonnebloem, afdeling Voorhout een bezoek aan Langevelderslag. Op het programma stond een rit met de strandrups om 11 uur, voorafgegaan door koffie met gebak in restaurant Nederzandt en – althans dat was de bedoeling - gevolgd door een lunch.

Het was goed toeven aan boord van de 'Olympia'. | Foto: PR Foto: PR

De vier gasten de vier vrijwilligers lieten het zich goed smaken, maar inmiddels betrok de lucht en kwam de regen naar beneden. Dus niet erg geschikt voor een rit over het strand met een open – voor rolstoelen aangepaste – strandrups. Dit vroeg om een aanpassing van het programma en iedereen werkte daaraan van harte mee. Eerst werd de lekkere lunch gebruikt, werden de medewerkers van de strandrups voorzien van een warm drankje en werd gewacht op betere weersomstandigheden. Zo rond half één was het nagenoeg droog en kon de rit een aanvang nemen. Voorzien van regencapes en een goede portie optimisme was de rit over het strand bij windkracht 5 en spectaculaire algenschuimgolven een ware belevenis. Niet alleen de gasten en de vrijwilligers genoten zicht baar van deze weersomstandigheden, maar ook de chauffeur van de strandrups. Zo kon, doordat iedereen zich flexibel opstelde - de medewerkers van restaurant Nederzandt en van de strandrups, de gasten en de vrijwilligers – deze activiteit als zeer geslaagd worden aangemerkt en zeker voor herhaling vatbaar.

Pankras viert 90-jarig bestaan met festival

n Vereniging is trots op kunst en cultuur in Sassenheim

jubileum n Toneelvereniging Pankras bestaat 90 jaar! En dat moet gevierd worden!

Al 90 jaar bruist de vereniging van het leven. Er worden natuurlijk ieder jaar toneelvoorstellingen gegeven door en voor jong en oud, maar daarnaast bestaat de vereniging uit zo veel meer. Pankras bestaat ook uit vriendschap. Leden noemen het ook wel eens de Pankras familie, en dat zegt eigenlijk alles al.
Voorzitter Erik van Dorp vertelt: "En wat zijn we trots! Trots op elkaar, op onze vereniging. Trots op cultuur en kunst in Sassenheim. Daarom wil Pankras met héél Sassenheim én omstreken delen dat wij 90 jaar bestaan. Dat doen we Pankras-stijl: met veel theater, veel cultuur en vooral veel gezelligheid!"
Op zaterdag 18 juni organiseert Pankras een cultureel festival. "Speciaal daarvoor wordt een stukje van de Hoofdstraat omgedoopt tot Pankrasstraat. Er komen twee podia te staan, met daarop de hele dag door uitvoeringen.", vertelt Dennis Salman, lid van de speciaal daarvoor opgerichte jubileumcommissie. "We hebben diverse culturele verenigingen uit Sassenheim uitgenodigd om deel te nemen aan het festival. Zo geven we een podium aan al die andere verenigingen die ook bijdragen aan cultuur in Sassenheim."

Getracteerd

's Ochtends om 11.00 uur begint Crescendo het festival. Namens carnavalsvereniging de Saksen zullen twee sprekers de volgende acts aankondigen. Gedurende de dag wordt Sassenheim getrakteerd op optredens van Up2Stage, de Bollenband, dansstudio Sonja, koren van Cantate en St. Pancratius. De Adest stageband geeft een optreden en tussen de optredens door spelen de Straatklinkers in de 'Pankrasstraat'. En er is natuurlijk veel theater! Pankras speelt twee keer een komisch wagenspel en de acterende jeugd verzorgt een optreden en straattheater. Om 16.30 uur sluit Pankras het festival af met de laatste voorstelling. "Alle optredens zijn gratis te bezoeken en iedereen is van harte uitgenodigd om samen met ons 90 jaar cultuur en toneel te vieren!", aldus van Dorp.

Ook het komend theaterseizoen biedt weer voor ieder wat wils

Ook het komend jaar brengt weer mooie theatervoorstellingen in het Trefpunt. | Foto: PR Foto: PR

n Vroegboekkorting bij theater het Trefpunt Warmond

theater n Tot en met 26 juni kunnen bezoekers van theater Het Trefpunt kaarten bestellen met korting. Een aantal voorstellingen is bijna uitverkocht dus wees er snel bij.

Het theater biedt ook dit jaar weer voor elk wat wils; cabaret, toneel, kindervoorstellingen en muziek. Beroemde namen zoals Sjaak Bral, Javier Guzman, Mylou Frencken en Vrijdag & Santifort passeren de revue. Bij theater Het Trefpunt kunt u gratis parkeren en is een gratis pauzedrankje inbegrepen! Boeken kunt u via theaterhettrefpunt.nl.

Kaartje verdienen

Als u nu boekt, maakt u ook kans op een toegangskaartje voor de voorstelling van Jochem Meyer , die voor eind 2016 nog geprogrammeerd wordt. Jochem Meyer speelt één van zijn zijn try-outs in het Trefpunt en kaartjes hiervoor gaan in eerste instantie naar onze vrienden en vaste bezoekers.

Vrijwilligers

Theater Het Trefpunt. Een knusse en makkelijk te bereiken plek voor een cultureel avondje uit dat niet meer weg te denken valt uit het Warmondse straatbeeld. Ooit opgezet door de gemeente werd het theater enkele jaren geleden overgedragen aan enthousiaste vrijwilligers. Vandaag de dag biedt het voorstellingen voor jong en oud, van kindertheater tot cabaret en toneel tot swingende middagen en avonden vol muziek. Bijzonder dit seizoen zijn de kindervoorstellingen en de Muziek Theater. De kindervoorstellingen zijn een feest voor de kleintjes met gratis schminken en een gratis limonade! Een oude bekende is Ton Meijer met de voorstelling Aadje Piraatje viert hij het Sinterklaasfeest en is te zien op woensdag 23 november 2016, Het bijzondere Theater Terra brengt de voorstelling: De Kleine Kikkershow speelt op woensdag 8 februari 2017 en Joes Bonen met de voorstelling: Ik zou wel een kindje lusten is te zien op woensdag 1 maart 2017.

        

Nieuw: Muziek Theater

Marcel de Groot - Het zal eens tijd worden. zaterdag 28 januari 2017, aanvang 20.30 uur. De zanger en gitarist Marcel de Groot in een eigen programma waarin hij zijn gloednieuwe album laat horen.

The Beatles Revival - The Beatles Story op zaterdag 25 maart 2017. Het is alsof de tijd heeft stilgestaan. In beeld en bovenal muziek. Het geluid van de hysterische live-concerten en het authentieke vinyl herleven.

Pure 99 - The Seventies Unplugged op zaterdag 8 april 2017

De muzikale zoektocht naar de mooiste akoestische popmuziek uit de 70's leidt tot een avond vol legendarische songs van grootheden als Bob Dylan, Simon & Garfunkel en Cat Stevens.

Voor actuele informatie en speellijsten, kunt u terecht op theaterhettrefpunt.nl. Theater Het Trefpunt, Herenweg 80, 2361 ET Warmond. Volg ons op twitter:@TheaterTrefpunten facebook HetTrefpuntWarmond.

Tweede editie Harbour Concert Sassenheim

Muzikale middag voor een goed doel. | Foto: PR Foto: PR

muziek n Op het Voorhavenkwartier aan de haven in Sassenheim vindt op zondag 3 juli het "Harbour Concert Sassenheim" voor de tweede keer plaats.

Rotaryclub Sassenheim organiseert samen met Brasserie Hemels een muzikale middag met als motto: "Muziek voor de Zevensprong". Tijdens de optredens van de bekende coverband SoulBeach en D.J.Bob, kunnen de bezoekers genieten van een hapje en een drankje.

Pauline Slot signeert bij Kado Enzo. | Foto: PR Foto: PR

Met dit havenfestival heeft men een Goed Doel voor ogen; men wil de Stichting De Zevensprong helpen. De stichting verzorgt creatieve, sportieve en sociale activiteiten voor verstandelijke en meervoudig gehandicapten uit onze omgeving. De thuishaven is het clubhuis in de Rusthofflaan in Sassenheim. De bijna verouderde audiovisuele middelen zijn aan vervanging toe. Ook andere hulp kan geboden worden. De muzikale show van SoulBeach is een wervelende hit-sensatie die je van begin tot einde boeit. Hits van vroeger worden in hoog tempo afgewisseld met hits van nu en samengevoegd in verrassende medleys en vette mash-ups! Daarnaast zorgt de DJ voor de stemming en sfeer, als de verbindende factor. Kortom een top-entertainment tijdens het 2e Harbour Concert. Het Harbour Concert is vorig jaar aangeslagen bij het Sassenheimse publiek. Vergeleken met vorig jaar zijn de prijzen lager gehouden. Voor 5 euro kan men al aanwezig zijn. Sponsorpakketten kunnen worden gekocht; onder ander "een lounge set"voor 6 personen, statafels voor 6 personen en losse kaarten; bovendien kunnen eigenaren van sloepen een plaats in de haven reserveren. Met het kopen van deze pakketen krijgt men naamsvermelding op facebook en op de kade, en ook daarbij krijgt men consumptiebonnen. De pakketten en kaarten zijn te koop bij oa Hemels en via de website www.harbourconcertsassenheim.nl. Op 3 juli zijn de kaarten ook bij de ingang te verkrijgen. Het festival start te 15.00 uur en zal rond 20.00 uur eindigen.

Pauline Slot signeert haar literaire thriller

boek n Op zaterdagmiddag 11 juni signeert de Warmondse schrijfster Pauline Slot haar nieuwe roman bij Boek Kado Enzo in Warmond.

'Dood van een thrillerschrijfster' is een 'heerlijk boek dat ook nog eens ergens over gaat' (Linda) en een 'heerlijk zomerboek, spannend en vermakelijk' (VPRO-gids). Van haar hand verschenen eerder 'Zuiderkruis' en 'De hond als medemens'. 'Dood van een thrillerschrijfster' speelt zich af in een strandvilla in Griekenland, waar Selma Hoogstins, auteur en schrijfcoach, gasten ontvangt die aan een boek willen werken. Onder hen is ook Esther Noordvlucht, bekend thrillerschrijfster. Maar dan wordt haar lichaam op het strand gevonden, en blijkt niets wat het leek.

Kom op zaterdag 11 juni tussen 14 en 15 uur langs bij Boek Kado Enzo, Dorpsstraat 106 te Warmond, en ontmoet de schrijfster. Ze gaat graag in gesprek met lezers, en belooft niet te verklappen wie het heeft gedaan.

size="3" width="100%" noshade="noshade" align="center" Zomercadeau van de Bieb

lezen n Met de VakantieBieb-app heeft iedereen gratis toegang tot een omvangrijke selectie Nederlandse e-books gedurende de hele zomer.

Voor de kinderen is de VakantieBieb al open en de titels voor volwassenen zijn beschikbaar vanaf juli. Er zijn dit jaar nog meer titels te downloaden , zestig in totaal, en er zijn handige leeftijdscategorieën voor kinderen aan gekoppeld.

Kinderen en volwassenen

De VakantieBieb omvat ook deze zomer een mooie lijst met avontuurlijke, griezel-, detective, fantasie- en humoristische boeken. Kinderen van 6-9 jaar kunnen bijvoorbeeld helemaal opgaan in het verhaal Iep! van Joke van Leeuwen of raadsels oplossen en moppen lezen in Nog een mop? van Erik van Os. Kinderen tussen 9-12 jaar kunnen wegdromen bij de avonturen van Samuel en Tess in Mijn bijzonder rare week met Tess van Anna Woltz. Ook jongeren ouder dan twaalf jaar kunnen een keuze maken uit diverse leuke e-books en mogen misschien al een enkel volwassen boek lezen. Met de VakantieBieb-app kunnen kinderen tijdens de zomervakantie e-books van de Bibliotheek op een tablet of smartphone lezen. En dat doen ze graag: 'Ik vind de vakantieapp super leuk want nu mag ik wel op de tablet en anders niet.' (Ingestuurde reactie op VakantieBieb 2015.) Als kinderen regelmatig blijven lezen in de zomervakantie, vallen zij niet terug in leesniveau. Lezen in de zomer is daarom belangrijk en dat kan heel goed digitaal met de VakantieBieb-app van de Bibliotheek.Niet alleen voor kinderen biedt de VakantieBieb-app uitkomst, ook volwassenen komen vanaf juli aan hun trekken en hebben de mogelijkheid om dertig titels te downloaden. Romans, spannende en informatieve boeken, voor ieder wat wils. Een kleine greep uit de selectie: Vader van Karl Ove Knausgård, A.F.Th. v.d. Heijden met De helleveeg; Youp van 't Hek in Nederland volgens Youp; en Cruise van Suzanne Vermeer.

Lezen zonder internet

De app is gratis te downloaden op een tablet of smartphone via de App Store of Google Play Store. De geselecteerde boeken komen in de boekenkast in de app te staan. Na het downloaden is voor het lezen van de e-books geen internetverbinding meer nodig. Ideaal dus voor vakantie. Kinderen en volwassenen met dyslexie kunnen een deel van de e-books in een aangepast lettertype lezen (ePub-versie). VakantieBieb kinderen: 1 juni t/m 31 augustus 2016. VakantieBieb volwassenen: 1 juli t/m 31 augustus 2016. Meer info: www.bibliotheekbollenstreek.nl/vakantiebieb.

Acteurs/actrices gezocht voor nieuwe musical Sunset Boulevard

Meespelen in ene musical? Dit is je kans! | Foto: PR Foto: PR

oproep n Heb jij zin in een nieuw avontuur en lijkt het je leuk om te zingen en te spelen in een musical? Meld je dan nu aan bij MuBo voor Andrew Lloyd Webber's Sunset Boulevard en ontvang alle informatie aangaande de rollen, de repetities en de voorstellingen of schrijf je in voor een van MuBo's andere producties dit seizoen! Er is voor ieder wat wils.

Sunset Boulevard draait om filmster Norma Desmond in het Hollywood van de jaren 50. Ze was ooit een van de grote sterren van de stomme film en leeft in haar enorme villa aan Sunset Boulevard. Na de introductie van films met geluid komt ze echter niet meer aan de bak. Ze ontmoet bij toeval de knappe jonge scenarioschrijver Joe Gillis en ziet een kans voor een comeback. Langzaam wordt Norma verliefd op hem. Wordt het een happy end in Hollywoord of niet?

Na het grote succes van titels als My Fair Lady, Aïda, Cats, Joseph en Jesus Christ Superstar, is Sunset Boulevard alweer de tiende voorstelling die MuBo zal spelen. De productie biedt voor zowel mannen als vrouwen grote hoofdrollen en een heleboel ensemble rollen, dus stralen zul je in ieder geval als je dat wilt. Jij kunt dit musicalseizoen nog meespelen in een van MuBo's producties.

Iedereen mag bij MuBo meedoen; jong, oud, ervaren of niet, dus waag de gok en sluit je aan bij een van de gezelligste groepen uit de Duin- en Bollenstreek! Wees er wel snel bij, want de audities voor Sunset Boulevard zijn al op 26 juni. Neem een kijkje op www.stichtingmubo.nl voor meer informatie over de musical en de organisatie.

Dat heb ík weer!?

Foto: PR

boek n Heb jij je wel eens afgevraagd hoe die ene schoen op de snelweg is gekomen? Heb jij wel eens explosieve andijvie gegeten? Heb jij terrokatten met een bucketlist? Maak jij je wel eens zorgen over de padden die alleen maar op een bepaald tijdstip mogen oversteken? Drijf jij de politie tot bijna-waanzin omdat een corsowagen een bloem heeft verloren? Nee? Dat heb ik weer!? Dat heb ik weer!? is de titel van het nieuwe boek van de Voorhoutse schrijfster Debbie van den Nieuwendijk. Na het schrijven van drie kinderboeken over Pimmetje Pinda, schreef Debbie ruim 3,5 jaar columns die ze plaatste op Facebook. Verhalen over haar dagelijkse leven als stiefmoeder, echtgenote, huisvrouw en opvoedster van terrokatten. Verhalen over gebeurtenissen die zij meemaakte en die haar altijd deden afvragen: Dat heb ik weer!? In de meeste verhalen zit veel humor en een flinke dosis zelfspot. Dat Debbie veelzijdig is in haar schrijven, is te merken aan de verhalen in haar nieuwe boek. Ze schrijft humoristisch, maar weet ook de gevoelige plaat te raken. Onder andere met een gedicht over de MH17. Debbie houdt van schrijven. Zij ziet ook overal een verhaal in. "Schrijven is mijn passie. Ik kan veel van mijzelf in de verhalen kwijt. Het schrijven van de verhalen zorgt bij mij voor een lach op mijn gezicht. Ik hoop die ook te toveren op de gezichten van de lezers", aldus Debbie van den Nieuwendijk. Zaterdag 18 juni om 16:00 uur biedt Boekhandel Wagner te Sassenheim aan Debbie een platform. Daar krijgt Debbie de kans om haar boek op een feestelijke manier te presenteren en zal zij ook de boeken signeren. Tevens wordt er een eerste exemplaar uitgereikt aan de burgemeester van Teylingen.

Foto: PR

Culturele middag in Bernardus

muziek n Donderdagmiddag 26 mei presenteerden leerlingen bewoner van Bernardus een muzikale middag met liedjes van o.a. Adèle, Bob Dylan, Elvis Presley, Einaudi en Abba. Bewoners en begeleiders zongen uitbundig mee met 'Het land van Maas en Waal' van Boudewijn de Groot!! Het was een zeer geslaagde middag en zeker voor herhaling vatbaar. De jonge musici waren: Valentijn Luijk: piano; Sietske Hoekstra: piano en zang; Merel Hoezen: zang en Marah Seremak: zang & gitaar.

Bibliotheek zoekt vrijwilligers

vrijwilligers n Bibliotheek Bollenstreek verzorgt het bibliotheekwerk in de gemeenten Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest en Teylingen.

Tijdens ons digitaal café kan iedereen binnenlopen met vragen over de mogelijkheden en toepassingen van een iPad en/of tablet of vragen over computergebruik en internet. Ook geven wij internet beginnerscursussen en cursussen waar men de weg leert vinden op overheidssites. Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om hun kennis op het gebied van computergebruik, internet, iPad of tablet te delen en anderen te leren. Vrijwilligers die het leuk vinden om in een informele sfeer onze bezoekers verder te helpen en ons ondersteunen bij de cursussen.

Met een groepje vrijwilligers, begeleid door één van onze medewerkers helpt u onze bezoekers tijdens dit digitaal café. Bijvoorbeeld bij het installeren van een iPad en/of tablet, het downloaden van apps uit de App Store of Play Store, mailen, foto's en filmpjes, spelletjes enz. Tijdens onze cursussen ondersteunt u ons bij de hulp aan de deelnemers. Voor meer informatie: www.bibliotheekbollenstreek.nl.

Concert St. Matthias 'Op zoek naar de schat'

muziek n Op zondag 19 juni om 15 uur geeft harmonie Sint Matthias een familieconcert, als onderdeel van het fantastische initiatief om een jeugdorkest op te richten. Dit concert is bovenal bedoeld om iedereen te laten zien en horen hoe leuk samen muziek is!

Tijdens deze familievoorstelling gaan de kinderen van St. Matthias samen met het harmonieorkest, een piraat en een kok op avontuur en op zoek naar een échte schat. Kinderen hebben hierbij de hoofdrol en worden op een speelse manier meegenomen op een muzikale ontdekkingstocht. Na afloop is er een informatiemarkt; dé ideale gelegenheid om van alles te vragen over muziekinstrumenten uit het harmonieorkest en natuurlijk mag je ze ook uitproberen. Tevens is er informatie over muzieklessen en de start van het jeugdorkest volgend seizoen. Bij elk kraampje dat je bezoekt krijg je een stempel en een volle kaart is goed voor een gratis pannenkoek!! Ook alle vaders krijgen op 19 juni een traktatie. Nieuwsgierig geworden…….Kom gezellig met uw gezin kijken, luisteren en genieten van dit leuke familieconcert in het Trefpunt in Warmond.

Kerkkoor De Lofstem organisseert eerste Korendag in Sassenheim

muziek n Kerkkoor De Lofstem uit Sassenheim gaat in samenwerking met de Regionale Commissie Noord/West van de KCZB een korendag houden op zaterdag 8 oktober 2016 in 4 kerken in Sassenheim. We gaan van deze dag een mooie zangvolle dag maken waar in de 4 kerken die Sassenheim rijk is de hele dag koormuziek is te horen.

In de 4 kerken,Julianakerk Julianalaan 6, Pancratiuskerk Hoofdstraat 188, Dorpskerk Hoofdstraat 217, Havenkerk Bijweglaan 4 zullen van 10.00 uur tot 16.00 uur koren uit de regio hun liederen zingen. Deze dag wordt om 16.30 uur in de Julianakerk afgesloten. Uit de hele regio hebben zich al 21 groepen en koren aangemeld. Er is nog plaats voor 3 koren om mee te doen aan deze korendag. Meld u zich snel aan want vol is vol. Als u met uw koor mee wil doen aan deze dag kunt u zich aanmelden via het aanmeld formulier op de wed site van Kerkkoor De Lofstem: delofstem.tk. Voor meer informatie kan u contact opnemen met Dhr.S.J.Eisenga, Wilgenlaan 15 – 2172bs Sassenheim tel 0252215540 of e-mail: korendag.sassenheim.kczb@gmail.com.

Crosswedstrijd Voorruiters

Op 12 juni is er een crosswedstrijd in de Elsgeesterpolder. | Foto: PR Foto: PR

paardrijden n De Rij- en Ponyvereniging Voorruiters organiseert op zondag 12 juni een crosswedstrijd in de Elsgeesterpolder. 80 deelnemers hebben zich ingeschreven om een uniek wedstrijdparcours over de meest spannende natuurlijke hindernissen af te leggen. In navolging van het succes van vorig jaar zullen de deelnemers 2 keer starten.

Zondag 5 juni hadden we een mooie menwedstrijd in samenwerking met de Boekhorstruiters. Voor de eerste keer en onder zomerse weersomstandigheden hebben wij met bijna 50 starts een goede warming-up gehad voor onze crosswedstrijd op 12 juni. Vanaf 9.00 uur tot 17.30 uur zullen dan 80 ruiters met paard of pony deelnemen aan een springwedstrijd over natuurlijke hindernissen. Er zal worden gestart in 4 categorieën. Pony's laag, Pony's hoog, Paarden laag en Paarden hoog. Met het maximale aantal deelnemers beloofd het wederom een spectaculair evenement te worden. Komen en gaan van paarden en de wedstrijd zullen garant staan voor veel spektakel en kijkgenot. Er is een gezellig terras met hapjes en drankjes en een springkussen. Verder worden de deelnemers direct op foto vastgelegd en kan men dus ook na de wedstrijd van deze prestaties genieten.

Emma is een kanjer! | Foto: PR Foto: PR

Het terrein aan de 2e Elsgeesterweg te Voorhout ligt achter de Volkstuinen en is bereikbaar via het parkeerterrein bij Foreholte of de speeltuin in de Churchilllaan Voorhout. Via de fiets- en loopbrug, direct links het bospad in en dit blijven volgen. Zo komt men op het mooiste plekje van Voorhout, het terrein van de Voorruiters. De toegang is gratis.

Voor meer info www.voorruiters.nl.

De veteraan

De werkelijkheid opent haar gezicht uit het verleden.

Afschrikwekkend,

Een beeltenis van onmacht.

Het aangezicht van de zon,

ondergedompeld in duisternis.

Zag de noordkant, de grote leegte

in eindeloze vlaktes.

Toen de schaduw voor de zon kroop,

brak zijn horizon.

Het pad naar overleving was hun ondergang.

In zwarte luchten stormen nachtmerries,

die het geheugen van verstand loslaten.

In de droom herkent zich niemand meer.

Hij is de vreemdeling in zichzelf.

De onzichtbare wereld is zijn vaderland.

In alle beelden ziet hij hun evenbeeld.

In alle stemmen hoort hij hun stem.

De dag van hun dood is de dag van ontwaken.

Het licht huist in het binnenste van zijn ziel.

De mist zal oplossen in stralen.

En voelt als tederheid,

als helende kracht.

Ad Blomsteel

20 Jaar OBS de Achtbaan

jubileum Dit jaar viert de Achtbaan in de week van 13 t/m 17 juni, het 20 jarig bestaan. Iedere dag is er een feestelijke activiteit. Op maandag gaan de kinderen van alle locaties op schoolreis naar Duinrell te Wassenaar. Op dinsdag komen de kinderen allemaal in de kleur van de dag, geel naar school en zullen de locaties 's middags omgetoverd worden tot bioscoopzalen met heerlijke popcorn. De woensdag staat in het teken om bij elkaar op bezoek te gaan. De kinderen wandelen in hun Achtbaanshirt van locatie naar locatie. Op elke locatie is iets leuks te beleven, zoals poppenkast of een springkussen. De donderdag staat in het teken van heerlijk eten. De kinderen gaan in de ochtend, gehuld in de kleur groen, in hun eigen klas aan de slag om lekkere hapjes te maken die zij dan aan het eind van de ochtend tijdens de High Tea kunnen opsmikkelen. Op vrijdag, de afsluitende dag mogen alle kinderen in hun feestkleding komen. We starten met een hilarisch toneelstuk door de leerkrachten op de eigen locaties. Rond 9.45 uur lopen we met alle kinderen van alle locaties naar Sporthal de Tulp. Hier wacht ons een geweldig optreden van de Zandtovenaar. Het team van de Achtbaan is er klaar voor!

Broodfonds: solidariteit in een nieuw jasje

regio n Het broodfonds is een succes door heel Nederland. In zo'n collectief spreken zelfstandigen af om elkaar te steunen bij ziekte. Het is een vrij nieuw sociaal vangnet voor en door ondernemers. Nu de eerste broodfonds in de Bollenstreek vol zit wordt er tweede opgericht na een speciale informatieavond op 23 juni. Veel ondernemers hebben geen financieel vangnet als zij ziek worden. Als oplossing ontwikkelde een groep ondernemers het broodfonds. In een broodfonds kennen en vertrouwen de deelnemers elkaar. Iedereen die meedoet stort maandelijks een bedrag op een eigen rekening, wordt iemand ziek dan ontvangt diegene van iedereen een bedrag om van te leven. "Deze solidariteit in een nieuw jasje valt bij ondernemers in goede aarde", legt initiatiefnemer André Jonkers van de BroodfondsMakers uit. "Omdat het kleinschalig en overzichtelijk is, weten de mensen in een broodfonds precies wat er met hun geld gebeurt. En dankzij het onderlinge vertrouwen blijft het een betaalbare oplossing."

Hoe werkt het?

Het broodfonds is er voor alle soorten ondernemers, zowel zzp'ers als zelfstandigen met een BV of VOF. De maximaal vijftig deelnemers leggen geld in op individuele rekeningen. Zodra een van hen arbeidsongeschikt raakt, krijgt die van de anderen tijdelijk financiële steun. De avond is voor mensen die een groep zoeken om bij aan te sluiten of zelf een broodfonds willen starten. U krijgt uitleg en antwoord op vragen. Een kort filmpje met uitleg staat op de site www.broodfonds.nl. tijdstip: 23 juni (19.00 uur inloop) start 19:30 uur. locatie: De Loft, Heereweg 345 2161, CA Lisse. entree: aanmelden via Paul van der Nagel: paul@w-ij.nl

Rekenkanjer op De Regenboog

Voorhout n Jaarlijks wordt in maart de W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd gehouden in ruim 60 landen.

Wereldwijd zijn er 6,5 miljoen deelnemers. De wedstrijd is geschikt vanaf groep 3 van de basisschool tot en met 6 vwo van de middelbare school en is verdeeld in verschillende categorieën.

Ook een aantal leerlingen van Basisschool De Regenboog in Voorhout nam deel aan deze wereldwijde kangoeroewedstrijd. Half mei werden de uitslagen bekend gemaakt. Emma van Klink uit groep 7b deed mee aan de wizSMART. Van de 40.000 deelnemers aan deze categorie, werd zij zesde van Nederland. Op dinsdag 21 juni gaat Emma deelnemen aan de Smartfinale in Nemo in Amsterdam, samen met 60 andere leerlingen uit groep 7, groep 8 en de onderbouw van het VMBO.

Sponsor zeiltocht bij en vooor scouting Tjarda

Tjarda zoekt sponsors | Foto: PR Foto: PR

scouting n Op vrijdag 17 en zaterdag 18 juni houdt scoutinggroep Tjarda Sassenheim - Warmond een sponsor-zeiltocht; de 24 uur van de Kaag. Leden en leiding zullen dan binnen 24 uur zo veel mogelijk rondjes proberen te zeilen om via sponsoring zo veel mogelijk geld binnen te halen. Geld dat gebruikt zal worden voor o.a. spelmateriaal, het onderhoud aan de zeilboten en het clubhuis.

De tocht zal starten op vrijdagavond om 21:00 en zal na 24 uur, dus op zaterdagavond 21:00 uur eindigen. U kunt ons sponsoren per rondje, of met een vast bedrag. Als bedrijf kunt u ons ook sponsoren in ruil voor het varen met een vlag of spandoek van uw bedrijf. Als u ons wilt sponsoren of vragen heeft kunt u mailen met 24uur@tjarda.org.

Tjarda nodigt alle sponsoren en andere belangstellenden uit om op 17 en 18 juni de tocht te komen bekijken vanaf het uitkijkpunt aan het einde van de Menneweg. Er wordt gezorgd voor een gezellig muziekje, een drankje en de mogelijkheid om de zeilboten te volgen op groot scherm. Er kan ook een rondje meegevaren worden met één van de aanwezige motorboten.

Sponsor de scouts van Tjarda Sassenheim!

TOP D1 naar Nederlands kampioenschap

korfbal n Zaterdag 11 juni gaat TOP/Quoratio D1 naar het Nederlands kampioenschap veldkorfbal D-jeugd in Tilburg, waar zal worden uitgemaakt wie zich Nederlands kampioen 2016 mag noemen.

De laatste competitiewedstrijd op zaterdag 28 mei speelde TOP D1 tegen Dindoa uit Ermelo. Het was een spannende wedstrijd voor het team. Zij speelde de ene na de andere prachtige combinatie en de ene goal was nog mooier dan de andere. Na deze belangrijke winst met een eindstand van 16-8 hebben de jonge spelers van TOP/Quoratio een ticket bemachtigd voor het NK op 11 juni in Tilburg. Vorig jaar wist de D1 al naar huis te gaan met de beker van Nederlands Kampioenschap en dit jaar gaan zij er alles aan doen om deze titel in Sassenheim te houden.

Schoolkorfbaltoernooi bij TOP

korfbal n Na drie weken training door trainers van TOP doen zaterdag 11 juni 360 kinderen in 39 teams mee aan het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi voor kinderen van groep 3 t/m 8 bij korfbalvereniging TOP. Alle basisscholen uit Sassenheim doen mee maar ook basisschool De Regenboog uit Voorhout en De Rembrandt uit Lisse.

Het toernooi bestaat uit een ochtendprogramma van 8.30 - 12.30 uur voor de jongste spelers en een middagprogramma van 13.00 - 17.00 uur voor de oudere kinderen. De prijsuitreiking van het ochtendprogramma zal plaatsvinden om 12.45 uur. Om 17.15 uur wordt bekend gemaakt wie de de wisselbeker voor de beste school van dit jaar heeft gewonnen.

Jonge kinderen

Tijdens het schoolkorfbaltoernooi zijn er veel jonge kinderen die langs de lijn staan om hun oudere schoolgenootjes, broertjes of zusjes aan te moedigen. Voor die kinderen tussen de 4 en 6 jaar zal om 10.00 uur een `echte` training worden georganiseerd waarin op speelse wijze kennis wordt gemaakt met de korfbalsport.

Meedoen

Kom vooral kijken en doe mee! TOP ontvangt graag alle spelers en hun ouders, familieleden en supporters op 11 juni op het TOP complex aan de Sportdreef in Sassenheim, achter het Rijnlands Lyceum, naast sporthal De Korf. Voor meer informatie en de schoolkorfbalkrantjes zie www.kvtop.nl.

Swingend schoolbasketbaltoernooi met respect voor rolstoelbasketballers

Henk Pietersen maakte indruk tijdens de clinics. | Foto: fbps/Peter Schipper Foto: Peter Schipper

basketbal n Wat een feest en wat een geweldige sfeer was er dit weekend in en rond sporthal de Tulp in Voorhout. Basketbalvereniging Forwodians organiseert jaarlijks een evenement voor de basisschooljeugd. Bij het toernooi waren de rolstoelbasketballers eregast.

Henk Pietersen gaf een vrolijke, swingende clinic voor iedereen die mee wil doen. Voor zijn clinic geeft hij aandacht aan het gepeste kind. Met zijn tour 'Pest mij maar' probeert hij kinderen in het land te overtuigen dat pesten echt not done is. En de vrolijke maar af en toe ook serieuze, 2 meter 11 lange basketballer dwingt respect af bij elk kind. Ook voor de ouders en andere aanwezigen is de clinic geweldig om te zien. Youssef Ait El Houssi van de Combibrug: "Ik ben gymleraar maar ik heb ook weer een hoop geleerd van deze clinic dat ik in mijn werk kan gebruiken."

Onder de indruk

Na de eerste clinic openen wethouder Arno van Kempen en Pietersen samen officieel het toernooi. De openingsceremonie bestaat uit een één tegen één basketbalwedstrijd tussen wethouder van Kempen en Pietersen. Als van Kempen voor dat wedstrijdje even 4 van de 5 schotpogingen raak gooit is Pietersen toch wel onder de indruk van de kwaliteiten van Van Kempen. Het wedstrijdje wordt echter gewonnen door de lange oud international. Na de opening komen de rolstoelbasketballers van de Grasshoppers uit Katwijk binnen. Ook 10 sportrolstoelen, die Forwodians heeft kunnen huren dank zij een donatie van het Jacoba van Beierenfonds Teylingen, rollen binnen. Een sportieve wedstrijd volgt, waarbij de ??rolstoelbasketballers erg veel respect afdwingen. Trainer Jefferson de Man heeft al snel pijn in de schouders en komt het veld af. "Jeetje, wat is dat zwaar zeg!" Ook trainer Jelle van Werkhoven vertelt over de blaren die al snel op zijn handen verschijnen. Het is duidelijk dat rolstoelbasketbal topsport is.

Warming up en clinic

's Middags krijgen de kinderen uit de groepen 7 en 8 de warming up van Pietersen. Wederom met aandacht voor pesten en veel swingende oefeningen en plezier voordat ze met hun eigen toernooi beginnen. Tijdens het toernooi krijgen de kinderen een clinic van rolstoelbasketbalcoach Jaap van Beelen zodat de kinderen kunnen ervaren hoe het is om te leven en te sporten vanuit een rolstoel. Een meisje van groep 8 van de Springplank vertelt over de clinic: "Het was leuk en toch ook weer niet. Het was grappig om even in een rolstoel te mogen rijden maar ik besef me ook dat het niet altijd leuk is om in een rolstoel te moeten zitten." En rolstoelbasketballer Ali Hasson? Die genoot. Samen met zijn klasgenootjes speelde hij mee met het toernooi. Soms in het veld, soms als coach.

Topsport

En wat vond Forwodians van deze dag? "In één woord geweldig, maar we dagen de andere sportverenigingen in Teylingen wel uit om daar waar mogelijk ook aandacht te geven aan de minder valide kinderen. Juist deze kinderen verdienen die aandacht omdat sporten vanuit een rolstoel topsport is!"

Marcel Menger wint TeylingerOpen

Marcel Menger won in Zoelen. | Foto: PR Foto: PR

golf n Op vrijdag drie juni werd op Golfcentrum De Batauwe in Zoelen het jaarlijkse TeylingerOpen toernooi georganiseerd.

Kom naar Foreholte en neem je vriendinnen mee! | Foto: PR Foto: PR

Zoals gewoonlijk stond niet alleen de golfsport centraal, maar ook het goede doel; dit jaar de Batouwe Minder Valide Golf, een stichting die zich inzet voor het toegankelijk maken van golfbanen en het faciliteren van hulpmiddelen en begeleiding en training voor mensen met een fysieke beperking. Winnaar van de TeylingerOpen werd dit jaar Marcel Menger, Winnaar met 32 punten, met een single-handicap. Wellicht had Marcel extra geoefend, hij is immers eigenaar van Golfcentrum Noordwijk. De opbrengst voor het goede doel wordt binnenkort bekend. De organisatie bedankt hierbij alle sponsoren en deelnemers hartelijk voor hun bijdrage.

Voorhout Dames 1 verliest laatste thuiswedstrijd tegen Saxenburg 0-1

hockey n Na het dramatische verlies tegen degradant Scoop van vorige week moesten de dames van Voorhout zich weer opladen voor de partij tegen Saxenburg. In deze voorlaatste wedstrijd was te zien dat de batterij van Voorhout bijna leeg is en konden zij niet voorkomen dat Saxenburg de winst pakte.

De dames van Voorhout startten weer met een aantal junioren tegen het lager geplaatste Saxenburg. Beide teams waren de eerste helft tegen elkaar opgewassen en er was voor het publiek weinig te beleven. Na 20 minuten kwamen de dames uit Haarlem verdiend op voorsprong. De Voorhoutse dames probeerden nog wel aan te zetten, maar je kon goed zien dat de tank aan einde van het seizoen leeg was. Saxenburg had kansen om de voorsprong te vergroten, maar werd hierdoor afgehouden door de goed keepende Mariska van Vliet. Voorhout kreeg nog wel één kans, maar werd door de Haarlemse keepster goed verwerkt tot een corner. Voorhout verloor verdiend. Nog één wedstrijd te gaan en de dames uit Voorhout zijn klaar met een zwaar seizoen. De laatste wedstrijd zal worden afgewerkt tegen kampioen Westerpark.

Meiden & vriendinnenvoetbaldag

voetbal n Op zaterdag 18 juni organiseert voetbalvereniging Foreholte van 10.00 tot 12.30 uur voor alle 120 meidenleden van E tot B categorie een gezellige afsluiting van het voetbalseizoen.

Alle meiden mogen hun vriendin, klasgenoot, nichtje of buurmeisje meenemen om samen te voetballen. Maar ook meiden in de leeftijd van 8 tot 17 jaar, die het leuk lijkt een keer kennis te maken met het meidenvoetbal bij Foreholte zijn van harte welkom! Tijdens de meiden & vriendinnenvoetbaldag staat plezier voorop, naast een technisch circuit zullen ook onderlinge wedstrijdjes gespeeld worden. Aanmelden kan op 18 juni om 9.30 uur in de kantine van voetbalvereniging Foreholte, Sportpark Elsgeest, Sportlaan 10, Voorhout. Voetbalvereniging Foreholte heeft inmiddels 8 meidenteams in de pupillen & junioren leeftijden en is nog steeds groeiend. Wil je meer informatie over meidenvoetbal bij Foreholte stuur dan een mail naar foreholtevriendinnendag@gmail.com

Verbouwing restaurant en entree geeft Bernardus een nieuw hart

De verbouwing geeft Bernardus 'een nieuw hart'. | Foto: PR Foto: PR

zorg n Wie afgelopen weken in Bernardus is geweest, heeft gemerkt dat er een grote verbouwing aan de gang is. De gehele entree en receptie gaan op de schop. Er komt een gezellig binnenterras, een koffiehoek en betoverend projectiescherm. De verbouwing moet begin juni klaar zijn.

Leo Bellekom, manager van Bernardus, weet alles van het creeëren van een prettige leefomgeving. Hij komt uit de facilitaire hoek en kent de kneepjes van het vak. Leo vertelt: 'Gastvrijheid en sfeer zijn de sleutelwoorden achter deze verbouwing. Ik wil af van de informatiebalie waar de receptionistes veel werk achter de computer en telefoon doen. Want elke minuut dat ze daarmee bezig zijn, kunnen ze geen aandacht schenken aan de mensen om zich heen. Een praatje maken, iemand op weg helpen en ervoor zorgen dat iedereen zich op hun gemak voelt.' De receptie verdwijnt dus. En receptionistes worden gastvrouwen bij de koffiebar. Er moet nog wel wat gebeuren voor het zover is. De verbouwing zelf is in volle gang. Maar de manier waarop gewerkt wordt, zal ook veranderen. Leo: "We willen dat de gastvrouw geen telefoontjes meer hoeft door te verbinden. Bijvoorbeeld door telefoontjes rechtstreeks op de afdelingen te laten uitkomen. En als er iets op de computer moet gebeuren, dan wordt dat achter de schermen." De gastvrouw kan zich helemaal richten op het optimaal verzorgd houden van de entreeruimte. Ook kan zij alle binnenkomende mensen vriendelijk welkom heten en voor de liefhebber een kopje koffie of thee met iets lekkers serveren.

Hart van Bernardus

Het entreegebied en het restaurant zijn straks open met elkaar verbonden en vormen het hart van de Bernardus. De bezoekers kunnen een plekje zoeken in het theehuis, de koffielounge of het restaurant. Er zijn meerdere sfeervolle plekken waar je even rustig kunt gaan zitten. Bezoekers komen straks dus binnen in een gezellig horecaplein in plaats van een grote hal met een informatiebalie. 'In beide ruimtes is een tv met groot beeldscherm aanwezig om samen te genieten van bijvoorbeeld de olympische Spelen of een goede film met aansluitend een goed gesprek.' Leo Bellekom ziet de gezellige drukte al voor zich: 'Of iemand pakt een goed boek en schuift aan bij de leestafel. Ook de vrijwilligers van het internetplein zijn straks met de computers te vinden in het entreegebied.' Speciaal voor de kinderen is er een ruimte waar je diverse spellen kunt doen. Met een zeer moderne projector aan het plafond wordt op de vloer (na keuze) een voetbalveld geprojecteerd. Ook geprojecteerde doelen en een geprojecteerd bal zijn aanwezig. Dus voetballen maar. Het projectiescherm kan ook door de bewoners zelf gebruikt worden door te kiezen voor zwemmende vissen of mooie bloemenvelden.

Burgemeester en wethouders ervaren het plezier van Fietsmaatjes

Burgemeester en wethouders konden zelf ervaren hoe het is om en fietsmaatje te zijn/te hebben. |Foto: Ruud van der Loos Foto: Ruud van der Loos

fietsen n Burgemeester en wethouders hebben op vrijdag 3 juni zelf, samen met een gast, op een duofiets van Fietsmaatjes kunnen fietsen. Ze hebben dit als een hele leuke kennismaking ervaren met het vierjarige project, wat in alle drie dorpskernen zeer goed is aangeslagen.

De lichtblauwe fietsen van Fietsmaatjes Teylingen zijn al 4 jaar een vertrouwd gezicht in de gemeente Teylingen en in de wijde omgeving. Een vrijwilliger achter het stuur en daarnaast een gast die zelf mee trapt of die gewoon om zich heen kijkt en geniet van de frisse buitenlucht. Beide zijn blij, lachen en praten met elkaar. Vier jaren geleden is dit project in Warmond gestart met één duofiets. Nu zijn er al vijf duofietsen en een rolstoelfiets; er zijn 90 vrijwilligers en ruim 200 gasten die gemiddeld een keer in de 14 dagen een fietstochtje met elkaar maken. Het project wordt al vier jaar ondersteund door Warmerdam de Fietsspecialist, die ervoor zorgt dat de duofietsen bij technische storingen weer snel worden gerepareerd.

Zelf ervaren

Toen Tekla Zwinkels en Jan Burgmeijer van Fietsmaatjes op de feestavond voor vrijwilligers op 8 december in het Trefpunt in Warmond burgemeester Carla Breuer en wethouder Arno van Kempen spraken, werd afgesproken dat zij in het voorjaar zelf ook eens op de duofiets gingen fietsen. Later sloten ook de wethouders Bas Brekelmans en Kees van Velzen zich hierbij aan. En op vrijdag 3 juni was het dan zover. Met droog weer en een lekkere temperatuur reden de vier B&W 'ers op de duofietsen samen met Jan, Tekla, Hans Boere en Kees van Emmerik van Fietsmaatjes van het gemeentehuis in Voorhout naar het Paviljoen op Koudenhoorn in Warmond. Onderweg konden ze ervaren hoe het is om als gast mee te fietsen en konden zij vragen stellen over het project en de ervaringen opgedaan over de afgelopen vier jaar.

Bij het Paviljoen stonden een aantal 'echte' gasten met hun begeleiders het college op te wachten. Zij vonden het een feestje om van huis opgehaald te worden en met de auto voor de deur van het Paviljoen in Koudenhoorn te kunnen uitstappen. Zij vonden het ook leuk om de burgemeester te zien en met haar op de duofiets mee te gaan. Mevrouw Bogaards ging trots naast de burgemeester op de fiets zitten. Mevrouw van der Zanden nam plaats naast wethouder Brekelmans, mevrouw Homan naast wethouder Van Velzen en mevrouw Berg plaatste zich naast wethouder van Kempen. De laatste fiets werd bezet door mevrouw van der Hulst met fietsmaatje Gerrit Roos. En zoals zo vaak bij Fietsmaatjes: onderweg ontstond het 'maatjesgevoel' ook bij de burgemeester. "Volgend jaar gaan we weer op nieuw met elkaar fietsen hoor, dat is hierbij beloofd" zie ze tegen mevrouw Bogaards. "Als ik wat meer tijd had, zou ik me direct opgeven als vrijwilliger" zei wethouder Van Kempen. Hij fietste die middag alvast een tweede ronde met de heer van Ulden. Later zei hij enthousiast dat het hem was opgevallen hoe blij de gasten waren met het project.

Opvolging

Onder het genot van een kop koffie of thee en een stukje appeltaart en zittend op het prachtige terras van het Paviljoen werd er nog nagepraat met elkaar. Het tweede kopje werd aangeboden door de beheerders Hans en Rina van het Paviljoen, die met een waardebon dit ook toekomstige bezoekers van Fietsmaatjes aanboden. Daarna gingen de vier collegeleden met hun Fietsmaatjes weer terug via Sassenheim naar Voorhout. Het Fietsmaatjes project heeft ook opvolging gekregen in vier andere gemeentes: Na Noordwijk en Kaag en Braassem zijn dit jaar ook Oegstgeest en Millingen aan de Rijn gestart met een eigen project. De lokale organisaties in deze vier gemeentes zijn blij dat zij gebruik kunnen maken van de ervaringen in Teylingen en dat zij door Fietsmaatjes Teylingen worden geholpen in het opzetten van hun organisatie. Welke gemeente volgt er?

Woensdag 8 t/m 15 juni

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur, Eucharistieviering m.m.v. Vivace. Voorganger: pastoor J. Straathof

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 10.00 ds. R.J. Bakker.

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. T. Moll

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. S. Pos


Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Eucharistievering m.m.v. het Golden Harvestkoor. voorganger: A. Simonis


Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. V/d Berg.

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Vrijdag 9 juni 10.00 uur Eucharistie met samenzang. Voorganger: pastor Spruit. Zaterdag 11 juni 19.00 uur Eucharistieviering met Iriskoor. Voorganger: pastor Blokland.

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. H.Betting

Baptistengemeente Kaleb (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Sem Jongsma

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur Eredienst, 19.00 uur Genezingsdienst o.l.v. Jan Zijlstra

Exotische markt in Warmond

markt n Op zondag 12 juni van 11.00-16.00 uur organiseert de Galerie Het Oude Raadhuis een exotische kunst- en kunstnijverheid markt rond het Dorpsplein van Warmond.

Wilt u alvast heerlijk het zomerse vakantiegevoel krijgen? Of zoekt u een plek om uit te rusten van een fietstocht? Op ons gezellige Exotische Marktje op het Dorpsplein in Warmond vindt u o.a. antiek en kunstnijverheid uit ZO Azie, Indiase kunst, Hamam artikelen uit Turkije, kunstnijverheid uit Bali, producten van Vrienden van de Olifant en een breed scala aan tropische vruchten.

Ook Kunstlokaal 'De Oude School' heeft voor de gelegenheid een terras met exotische hapjes. Bovendien zijn de Galeries 'Het Oude Raadhuis' en 'De Pomp' aan het plein open. Meer informatie is te vinden op www.hetouderaadhuisvanwarmond.nl.