De Teylinger

13 juni 2018

De Teylinger 13 juni 2018


STV van oud naar nieuw

Wethouder Bas Brekelmans toost met voorzitters Hans Wingender (tweede van links) en René Vos (r) en de andere bestuursleden op het nieuwe tennispark. | Foto: MV Foto: MV

Sassenheim n "Het is eindelijk gelukt." Met die woorden openen voorzitters René Vos en Hans Wingender op vrijdag 8 juni het nieuwe tennispark van de Sassenheimse Tennisvereniging (STV). "Na acht jaar staan we hier, en daar zijn we onwijs trots op."

Negen nieuwe banen, een nieuw clubhuis én een nieuw logo. Bijna alles is vernieuwd bij STV na de verhuizing naar sportpark Roodemolen. Vos: "We zijn het avontuur acht jaar geleden aangegaan. Het was niet altijd makkelijk. Het project heeft meerdere keren stilgelegen. Als je het vergelijkt met een tenniswedstrijd, was het in alle sets een tiebreak".

De verhuizing van STV van de Parklaan naar de Roodemolen stond al jaren op de agenda. De club is de laatste vereniging die uit het Mennepark vertrekt. De vereniging en de gemeente moesten lang in onderhandeling over het nieuwe complex. Daarbij kwam dat er vanuit de omwonenden bezwaren waren. Mede daardoor is het nieuwe clubhuis lager geworden dan in het oorspronkelijke plan was geschetst. Toch is vereniging niet minder trots op het resultaat. Het clubhuis is even groot als het vorige, maar is wel duurzaam. Op het dak liggen 130 zonnepanelen. De banen worden verlicht door led-lampen. Het complex is gebouwd met 'nul-op-de-meter' als uitgangspunt. Ook is het tennispark goed toegankelijk voor mensen in een rolstoel.

De negen nieuwe tennisbanen zijn voorzien van Topclay, waardoor er -in tegenstelling tot op het oude complex- 365 dagen per jaar getennist kan worden. Tot slot heeft de tennisvereniging ook het logo vernieuwd. Joost van Berge Henegouwen won de wedstrijd die was uitgeschreven onder leden, en zijn logo hangt nu bij ingang van het clubhuis en staat op de nieuwe kledinglijn.

Met de officiële opening is fase 1 van de nieuwbouw afgerond. In fase twee komen er nog twee banen, twee kinderbanen en een berging bij. Voor die twee tennisbanen moet de grond in de polder nog verworven worden. Daarvoor lopen de gesprekken met de eigenaren. De verwachting is dat fase 2 binnen twee tot drie jaar wordt opgeleverd. Tot die tijd mag STV ook nog gebruik maken van twee banen op het oude complex aan de Parklaan.

Vrijetijd Festival

Sassenheim n Verenigingen uit Teylingen presenteren zich op zaterdag 16 juni tijdens het Vrijetijd Festival in Park Rusthoff en op het Boschplein in Sassenheim. Het festival wordt om 11.00 uur geopend door wethouder Arno van Kempen.

Doorlopend zijn bij de kramen diverse activiteiten voor jong en oud: duiken bij het Onderwaterbos, badminton, basketbal, volleybal, korfbal, mini-tennis, peuter- en kleutergym, gymles voor volwassenen, een rondje met de duofiets, rugbyclinics en waterballen bij de scouting. Kinderen kunnen met de activiteiten stempels verdienen. Met een volle stempelkaart krijgen ze een gratis ijsje bij het Sassennest. De organisatie is in handen van Welzijn Teylingen. Het festival duurt tot 16.00 uur. Lees meer over het programma op pagina 17.

Street4You

Warmond n Welzijnskwartier organiseert op woensdag 13 juni het sportieve buurtevent Street4You op en rond speelplaats De Geest (De Geestlaan). Van 13.00 tot 17.00 uur zijn kinderen en bewoners uit de omliggende wijken welkom voor spelletjes, knutselen, een voetbaltoernooi of een kop koffie. Ook is er een springkussen. De activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met Stichting Speel- en Ontmoetingsplaats De Geest, Sporthal de Geest en SV Warmunda.

Foto: Piet van Kampen

Boek voor
en door
veteranen

Auteur
Derksen
zoekt
verhalen

Onderzoek
nieuwbouw
basisscholen

Herenweg
veilig voor
fietsers?

sport n Kampioenen in beeld

Krediet voor locatiestudie De Kinderburg en De Rank

Sassenheim n De raadscommissie Welzijn kon op maandag 11 juni akkoord gaan met een voorbereidingskrediet voor het uitvoeren van een locatiestudie voor een nieuwbouw van De Kinderburg en De Rank.

Door Nico Kuyt

De locatiestudie is nodig om te onderzoeken of het mogelijk is om op de locatie van De Kinderburg, of nabij deze, nieuwbouw te realiseren voor beide basisscholen. Gekeken wordt naar het bouwvolume, inpasbaarheid, buitenruimte, parkeren en infrastructuur. Een vervolg is dan de procedure om te komen tot een bestemmingsplan om de nieuwbouw mogelijk te maken. Voor de studie is een bedrag van 100.000 euro beschikbaar. Het wordt wel een plek op de locatie of er in de buurt, maakte wethouder Arno van Kempen helder. Het moet namelijk passen binnen het spreidingsplan dat is opgesteld voor de basisscholen. Dat geeft een verwachting van de leerlingenprognose in de verschillende wijken en de daar benodigde scholen. De eventuele fusie van de twee scholen, daar gaat de locatiestudie niet over, stipte de wethouder nog aan. Vooraf aan de bespreking afgelopen maandag kwamen vier personen namens anderen inspreken. Allereerst een lid van het schoolbestuur, een woordvoerder van de medezeggenschapsraad, de directeur van De Rank en De Kinderburg en een ouder namens een aantal betrokken ouders van de Rank, die kritiek uitte op onder andere het slecht betrekken van de ouders, de verschraling van het protestants onderwijs mocht De Rank in De Kinderburg opgaan en het onvoldoende onderzoeken van alternatieven. Voor de fracties was de kritiek geen reden om niet akkoord te gaan met het voeren van het onderzoek. Het gaat als hamerstuk naar de gemeenteraad van 28 juni.

Bijzonder boek voor en door veteranen

Joep Derksen schrijft zijn derde boek met daarin verhalen van veteranen, dit keer uit Teylingen. | Foto: PvK Foto: Piet van Kampen

Voorhout n De Voorhoutse auteur Joep Derksen (47) van de Stichting Zinsnede heeft een begin gemaakt met het schrijven van zijn achtste boek. De inhoud zal gaan over verhalen van oorlogsveteranen uit de gemeente Teylingen. Een boek dat wordt geschreven om de belevenissen -en soms gruwelijke ervaringen- voor het nageslacht levend te houden.

Door Piet van Kampen

Eerder al verschenen er twee boeken van Derksen met verhalen over oorlogsveteranen. Het eerste was getiteld 'Lissese Veteranen'. Het was een initiatief van burgemeester Lies Spruit dat achteraf zeer succesvol bleek te zijn. Een contact met de burgemeester van Nieuwkoop leidde er toe dat ook in die gemeente een boek van dezelfde strekking werd geschreven. Derksen: "Hij was zeer onder de indruk van het boek over de Lissese veteranen. Toen het later klaar was en de presentatie plaatsvond voor de veteranen, was het een emotioneel gebeuren. Sommige van hen hadden tranen in hun ogen van dankbaarheid, dat hun verhaal eindelijk vastgelegd is", vertelt de auteur over de impact van het boek. "De lezers krijgen een indruk van hoe het de veteranen in allerlei verschillende omstandigheden verging."

Teylingse Veteranen

De Stichting 'Zinsnede' uit Voorhout achtte de tijd ook rijp om voor de gemeente Teylingen tot een veteranenboek te komen. Voorzitter Teuntje van Delft, secretaris Joep Derksen en penningmeester Jan Willem Mijnlieff waren het er snel over eens. Zij namen contact op met burgemeester Carla Breuer en zij steunt dit initiatief van harte. Inmiddels heeft Derksen al enkele veteranen benaderd en hen een interview afgenomen. "Het gaat niet alleen om oorlogsveteranen uit het verre verleden, maar ook om hen die bij de oorlogen van Afghanistan, Irak, Mali, Joegoslavië en andere landen betrokken waren. Om daar de vrede te bewaren, waar anderen thuis bleven." Derksen is nog op zoek naar meer veteranen die hun, al dan niet schrijnende, ervaringen aan hem kwijt willen. Op 23 juni is er een Veteranendag in de Bernardus in Sassenheim en daar gaat Derksen hen toespreken.

Eigen ervaring vertellen

Zoals de auteur al aangaf is het een belangrijk document voor de volgende generatie. "Maar het is voor zowel de jongere als de oudere veteranen dé kans om over hun ervaringen te vertellen en naar buiten te brengen. Er is in de loop van de jaren veel door hen gezwegen, omdat het de nodige emoties op zou roepen. Sommigen hebben er een harde klap van gekregen, anderen vonden het een mooie en spannende tijd. Het is heel divers," weet Derksen uit eerdere ervaringen. Om de productie van het boek, dat ook rijkelijk van foto's wordt voorzien, te bekostigen, benadert Stichting Zinsnede fondsen en bedrijven. Als alles mee zit, hoopt de auteur in mei 2019 het boek te presenteren. Het zal dan voor veel inwoners van de gemeente een waardevol document in de boekenkast zijn. Wie zijn of haar verhaal wil vertellen en op die manier een bijdrage wil leveren aan het boek, kan contact opnemen met: info@zin-snede.nl.

Vraag over eventuele verruiming starterslening

Teylingen n Voldoen de condities van de gemeentelijke starterslening nog wel aan de afgelopen stijging van de huizenprijzen? Raadslid Dion Piket (Trilokaal) heeft hierover vragen aan B&W gesteld.

Sinds 2007 heeft de gemeente Teylingen een starterslening ingesteld. Die biedt eerstelingen op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om nét dat beetje extra te lenen om een eigen huis in de gemeente te kopen en zo in Teylingen te kunnen blijven wonen. Een van de voorwaarden is dat de totale verwervingskosten van de woning niet meer dan 265.000 euro mag zijn. Maar is dat nog van deze tijd, zo vraagt Piket zich af. Was de gemiddelde verkoopprijs in Teylingen voor een huis in 2015 nog 270.737 euro, in 2017 is dit opgelopen tot 339.955 euro, een toename van 25 procent in twee jaar, aldus de cijfers van het CBS. Volgens Piket kunnen met deze huizenprijzen maar weinig starters voldoen aan de voorwaarde van die drempel van 265.000 euro. Hij vindt het toch belangrijk om Teylingers te behouden in de gemeente en heeft hierover vragen aan B&W gesteld. Als het inderdaad een belemmering is, kan dan bijvoorbeeld die drempel niet verhoogd worden om meer starters de lening te gunnen? B&W heeft volgens de afgesproken regels 30 dagen om een antwoord te geven. (NK)

Extra toezicht moet diefstal bij station tegengaan

De gemeenteraad besloot vorig jaar dat er een bewaakte fietsenstalling bij station Sassenheim moet komen. | Foto: archief Foto: Marieke Voorn

Sassenheim n Zolang de bewaakte fietsenstalling op het station Sassenheim nog niet is gerealiseerd, gaat de gemeente het toezicht op de gestalde fietsen intensiveren. Naast de huidige surveillance bekijkt de gemeente op dit moment wat de extra mogelijkheden zijn.

Door Nico Kuyt

De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten om een bewaakte fietsenstalling bij het station te scheppen. Dit vanwege de vele diefstallen. Het aantal aangiftes bedroeg in 2015 44 fietsen, in 2016 steeg het naar 61 en topte in 2017 tot een record van 86.

November

De stalling krijgt een hekwerk met een zogenoemd 'warm toezicht' tussen 7.00 en 19.00 uur. Dan zijn toezichthouders aanwezig om de gestalde fietsen in de gaten te houden. Er ligt op dit moment een ontwerp voor. Naar verwachting is er rond de zomerperiode duidelijkheid over een definitief ontwerp en de kosten die ermee gemoeid zijn. Bij een voorspoedig verloop is deze voorbereiding rond november 2018 afgerond.

Beheer

Het is de wens om de fietsenstalling te laten beheren en bewaken door een sociale werkvoorziening. Voorgesteld is dat de Maregroep dit op zich neemt. De gemeente onderzoekt verder nog de mogelijkheden voor cameratoezicht bij de fietsenstalling.

Lokfiets

Zolang de bewaakte stalling er nog niet is, gaan de wijkagenten en de BOA's regelmatig langs het station voor extra toezicht. Ook in de avonduren is hier bijzondere aandacht voor. Op dit moment zet de politie bijvoorbeeld regelmatig een lokfiets in. Vorig jaar zijn zo een aantal personen in de kraag gegrepen die de verleiding van het gebruik van dat gemakkelijke verkrijgbare vervoermiddel niet konden weerstaan.

Het aantal fietsendiefstallen nam toe: van 44 in 2015 naar 86 in 2017

Oproep: Botsing met fietser

Voorhout n De redactie ontving het volgende bericht van mevrouw E.M. van de Water (61).

"Op woensdag 6 juni ben ik rond 18.50 uur op de fiets in botsing gekomen met een andere fietser. Het gebeurde op het fietspad tussen de Kerkweg en het appartementencomplex Agneshove (voorbij de Boerhaavetuin) in Voorhout. Het was een harde klap, waarbij het hoofd van de tegemoetkomende fietser vol in mijn gezicht klapte. Ik ben met fiets gevallen en had een zichtbare bloedneus. De tegemoetkomende fietser, een stevige jongeman met donkerblond haar van ca. 20 jaar, was ook erg geschrokken en bood zijn excuses en hulp aan. Een andere dame hielp mij naar huis, de jongeman bracht mijn fiets, van het merk Batavus, naar het fietsrek bij het appartementencomplex.

Vanwege schade aan mijn fiets kom ik graag in contact met de bewuste jongeman. Contact opnemen kan via yolandevdwater@ziggo.nl."

Boerhaave route

Burgemeester Carla Breuer doopt de speciale nieuwe soort Agapanthus, die de naam Boerhaave heeft gekregen. De plant is gekweekt door Voorhouter Jan Zwetsloot. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Het leven van Herman Boerhaave is samengevat in zijn eigen wandel- en fietsroute. Op zondag 10 juni is de route 'van de wieg tot het graf; langs het werk, de huizen en tuinen van Herman Boerhaave' officieel geopend door burgemeester Carla Breuer in de Boerhaavetuin in Voorhout. Ook doopte zij de plant 'Agapanthus Boerhaave'.

Nadat hij het informatiebordje bij de Tulpenboom in het Overbosch had onthuld, kwam Joep Derksen, voorzitter van de stichting Vrienden van het Overbosch, op de fiets uit Voorhout om de fiets-en wandelroute te overhandigen aan de burgemeester van Oegstgeest, Emile Jaensch. Hiermee werd symbolisch de route Voorhout - Oegstgeest in gebruik genomen. Ook in Leiden was een feestelijke bijeenkomst. De fietsroute langs diverse bezienswaardigheden is 26,1 en de wandelroute 1,4 kilometer. De route kost 3,25 euro is onder andere te verkrijgen bij de VVV Warmond en Primera Voorhout. Lees verder op pagina 13.

Wielrenner verongelukt

Sassenheim n Een racefietser is woensdagochtend 6 juni overleden, nadat hij is aangereden door een trein. Het ongeval gebeurde op de spoorwegovergang op de Rijksstraatweg in Sassenheim. Het slachtoffer is een 76-jarige man uit Valkenburg (Katwijk). Hoe de aanrijding kon gebeuren, is nog onbekend. De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het ongeluk. De politie roept mensen op die iets gezien hebben van de aanrijding zich te melden via 0900-8844.

Repair Café

Sassenheim n Het is op zaterdag 16 juni de laatste keer dat de Repair Café bijeenkomst in traditionele vorm wordt gehouden. Van 13.00 tot 16.00 uur kan iedereen terecht voor reparaties van huishoudartikelen, kleding en electronica.

Sinds het Repair Café in de JoJo ook doordeweeks drie dagen actief is, zijn de maandelijkse bijeenkomsten steeds rustiger geworden. Het is voor de organisatie de reden om deze derde zaterdag van de maand na de zomerstop een nieuwe invulling te geven. Gezien voor veel mensen de zaterdag de enige kans is om de JoJo te bezoeken, blijft het ook in de nieuwe vorm mogelijk om reparaties af te geven. Ook de weggeefwinkel is op zaterdag open.

Nieuwe website Park Rusthoff

Sassenheim n De website van Park Rusthoff was maandag 11 juni de hele dag niet bereikbaar, maar met een goede reden. Het oude wordt vervangen door het nieuwe. De nieuwe website is sinds dinsdag 12 juni te bezoeken, heeft een frissere uitstraling en makkelijker in het gebruik. Ook benieuwd? Kijk dan eens op www.parkrusthoff.nl.

'Wordt Herenweg veiliger voor fietsers?

Ingezonden n "De doorgaande route door Warmond wordt, vooral door fietsers, als onveilig ervaren. Het twee richtingen fietspad langs de Herenweg buiten de bebouwde kom en het Oosteinde is erg smal voor de grote hoeveelheden fietsers die er dagelijks gebruik van maken. Fietsers voelen zich niet veilig op de fietsstroken langs de Herenweg, Sweilandstraat en Oranje Nassaulaan, want auto's rijden regelmatig te hard en geven fietsers niet altijd ruimte. Het eenrichting deel van de Herenweg is te smal voor auto's om daar fietsers in te halen en dit zorgt regelmatig voor strubbelingen tussen de verkeersdeelnemers.

Vorig jaar is het project verbetering verkeersleefbaarheid Herenweg gestart. Tijdens een schouw is de hele route gelopen en met inwoners en betrokkenen gekeken naar de situatie op straat. Ook werden ontwerpmarkten georganiseerd met voorstellen voor oplossing van de knelpunten.

Diverse varianten voor herinrichting en de aanpak van de verkeersveiligheid voor de Oranje Nassaulaan, Herenweg, Sweilandstraat en Oosteinde werden gepresenteerd. Zoals de 30 km maximum snelheid voor de bebouwde kom, bredere fietsstroken, opheffen van het twee richting fietspad langs Herenweg/Oosteinde buiten de bebouwde kom en hier fietspaden aan beide zijden creëren, waarbij de snelle fietsers een fietsstrook op de weg krijgen en langzame fietsers op het fietspad gaan. Geweldig! Het stuk eenrichting Herenweg zal fietsstraat worden en zo ingericht dat auto's achter de fietsers blijven. Prachtige oplossingen.

Op maandag 18 juni spreekt de commissie Ruimte (openbare vergadering) over het ontwerp van de doorgaande weg in Warmond. Het college van burgemeester en wethouders heeft een opiniërend raadsvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. Dat betekent dat de gemeenteraad gevraagd wordt een mening te vormen over vier alternatieven. Op basis daarvan krijgt de gemeenteraad een definitief voorstel voorgelegd.

De varianten die nu voorliggen zijn erg onduidelijk en geven aanleiding tot zorg over een veilige doorgaande weg in Warmond. De oplossingen voor fietsers zoals in het project voorgesteld zijn vrijwel allemaal terzijde geschoven. Zo krijgt goede inspraak en uitgebreid overleg met burgers een heel wrange nasmaak en is het einde van het liedje, dat er vrijwel niets wordt verbeterd voor de veiligheid van kinderen, volwassenen en ouderen die op de fiets van de doorgaande route in Warmond gebruik maken. Prioriteit lijkt bij de automobilist te worden gelegd."

Volgers participatie verbetering verkeersleefbaarheid Herenweg Warmond:

Els Bartels, Dick Duynhoven, Ans en Roel Willemze, Ans Bartelink, Aad Overgaag, Gerrit en Ricky Slingerland.

Jarig Fonds 1818 stort 18.000,18 euro in Jacoba van Beierenfonds

Foto: pr.

Teylingen n Tijdens het Fonds 1818 festival in Den Haag kregen de negentien burgemeesters in de regio van het fonds, plus die van Madurodam, ieder een cheque ter waarde van 18.000,18 euro. Die kunnen ze vrij besteden aan maatschappelijke projecten in hun gemeente. In Teylingen wordt het geld gestort in het Jacoba van Beierenfonds. Inwoners kunnen voor hun projecten bij dit lokale fonds een aanvraag doen.

"We zijn er bijzonder blij mee! We krijgen steeds meer aanvragen en we kunnen niet alleen maar uitgeven. Dit geld wordt goed besteed in Teylingen," reageert Wim Ouwehand, voorzitter Jacoba van Beierenfonds.

Burgemeester Breuer (l) en voorzitter Wim Ouwehand (m) nemen de cheque in ontvangst. | Foto's: pr./Valerie Kuypers Foto: Valerie Kuypers

Meer initiatieven

Naast de gemeente Teylingen, ontvingen nog achttien gemeenten de bijdrage van 18.000,18 euro. Een deel daarvan kiest ervoor om het bedrag zelf te verdelen onder een aantal lokale organisaties. De gemeente Teylingen stort het in een fonds. Burgemeester Carla Breuer zegt hierover: "Het Jacoba van Beierenfonds zet zich in voor alle inwoners van Teylingen. Zij doen veel goed werk. Het aantal aanvragen neemt toe en met deze bijdrage kunnen zij weer veel initiatieven ondersteunen".

Stimuleren

Het Fonds 1818 Festival in en om de Grote Kerk in Den Haag trok op zaterdag 9 juni ruim 8.000 bezoekers. Sanne ten Bokkel Huinink, directeur van Fonds 1818: "Tijdens het festival zagen we dat er al veel inspirerende maatschappelijke initiatieven zijn in onze regio. Dat smaakt naar meer. Daarom blijven we stichtingen, verenigingen en bewoners stimuleren om bij ons aan te kloppen voor geld, advies en begeleiding. Zodat wij kunnen helpen bij het realiseren van hun ideeën die de maatschappij een beetje beter maken".

Jacoba van Beierenfonds

Het Jacoba van Beierenfonds is er voor en door inwoners van Teylingen met als doel de leefbaarheid en kwaliteit van de samenleving te verbeteren. Het gemeenschapsfonds bestaat uit een stichting die gelden inzamelt. Daarmee steunt het burgerinitiatieven in Teylingen, die van algemeen maatschappelijk nut zijn. Een aanvraag indienen kan via www.jacobavanbeierenfondsteylingen.nl.

Op de foto: Burgemeester Carla Breuer (l) en voorzitter Wim Ouwehand (m) ontvangen de cheque van Fonds 1818-directeur Sanne ten Bokkel Huinink.

Cheques van kindergemeenteraad

Teylingen n De kindergemeenteraad mocht op donderdag 7 juni het totaalbedrag van 2.000 euro verdelen over een of meerdere projecten. Na een discussie besloten ze om alle vier de aanmelders te verblijden met een cheque.

De grote winnaar van de avond was Scouting Tjarda, die 800 euro ontvangt voor een nieuwe tent. Een bedrag van 450 euro is voor een nieuwe schommelbank voor mensen met een verstandelijke beperking. Het project zwemles voor volwassen vluchtelingen ontvangt een bijdrage van 400 euro en G-golf (een toernooi voor gehandicapten golf) krijgt 350 euro als opstartbedrag.

De kindergemeenteraad bestond dit keer uit deelnemers uit de groepen 8 van De Achtbaan (Beukenrode en Distelweg), De Antonius, Het Bolwerk en De Regenboog.

Belastingdienst in de fout

Regio n Via de Woonbond heeft de HuurdersBelangenVereniging Bollenstreek (HBVB) kennisgenomen van een uitspraak van de Rechtbank Den Haag inzake onrechtmatig verstrekte inkomensgegevens, waardoor inkomensafhankelijke huur kon worden toegepast.

De Belastingdienst moet een huurder een schadevergoeding betalen omdat in de periode van 2013 tot en met april 2016 inkomensgegevens verstrekt zijn aan de verhuurder, terwijl hier geen wettelijke basis voor was. De Belastingdienst overtrad hiermee zijn geheimhoudingsplicht en de huurder heeft hier financiële schade door ondervonden. De verhuurder heeft op grond van deze gegevens een hogere huurverhoging doorgevoerd. De zaak werd gesteund door het juridisch fonds van de Woonbond.

Voormalig minister Blok voerde in april 2016 een wetswijziging door, die het verstrekken van gegevens vanaf april 2016 wel mogelijk maakte.

De HBVB wil haar leden en andere huurders die in de periode 2013-2016 inkomensafhankelijke huurverhoging hebben betaald wijzen op de mogelijkheid om via een modelbrief van de Woonbond een schadevergoeding te eisen bij de Belastingdienst. Er is via de site van de Woonbond ook een Excel-bestand beschikbaar waarop kan worden berekend hoe groot de geleden schade is.

Voor huurders die in 2013 een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gehad, is het van belang de brief voor 1 juli te versturen, omdat hiermee ook de verjaring wordt gestuit. De verjaring van een dergelijke vordering is vijf jaar.

Lekkende kozijnen kosten gemeente meer geld

Voorhout n VVD-raadslid Jelmer Bode stelt vraagtekens bij het extra geld dat nodig is voor het vervangen van de al jaren lekkende kozijnen van het Clustergebouw in Voorhout.

Door Nico Kuyt

Voor de kozijnen is een extra krediet nodig van 120.000 euro, zo blijkt uit de aanbesteding. Eerder heeft de gemeenteraad een krediet van bijna een miljoen beschikbaar gesteld voor de kozijnen op de eerste verdieping en begane grond van het Clustergebouw. Bij een nieuwe ronde van aanbesteding zouden volgens B&W de prijzen hoger uitvallen, want de markt is oververhit. De bedragen zijn volgens Bode echter veel hoger dan de gemiddelde prijsontwikkeling in Nederland. Daarvoor is naar zijn mening door B&W geen goede onderbouwing gegeven hoe dat bedrag is opgebouwd. De gemeenteraad is hierover niet tijdig, dan wel op het laatste moment geïnformeerd. Hij heeft hierover vragen gesteld aan B&W.

De Rank ruimt op tijdens Avondvierdaagse

Francien (5) en Reinier (2) hebben tijdens het wandelen heel veel afval verzameld. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Basisschool de Rank heeft tijdens de Avondvierdaagse meegedaan aan 'Een schone Avond4daagse' Deze actie is een initiatief van de Koninklijke Wandel Bond Nederland en NederlandSchoon met als doel kinderen en hun ouders bewust te maken van de grote hoeveelheden (zwerf)afval in de directe woonomgeving. Het idee is om zelf geen afval achter te laten en het zwerfafval uit het dorp, langs de route, op te ruimen.

De leerlingen van De Rank kregen op school vuilniszakjes uitgedeeld en een boekje met interessante informatie over zwerfafval en een boekje met 'zwerfie' bingokaarten. Op die kaarten stonden verschillende soorten zwerfafval die tijdens de route konden worden opgeruimd. De gevulde zakken konden later in het park of thuis weggegooid worden. Als extra stimulans maakten de kinderen keer kans op een leuke prijs, beschikbaar gesteld door de ouderraad van de basisschool.

Volgend jaar meer scholen

Dit jaar was De Rank de eerste en enige school in Sassenheim die meedeed. Volgend jaar is het plan van de gemeente Teylingen om samen met organisator de Oranjevereniging Sassenheim dit landelijke initiatief mede te ondersteunen. Tijdens het wandelen en opruimen hebben de kinderen vele positieve reacties gehoord, wat een extra stimulans gaf in het zoeken naar afval.

Ontmoet een vluchteling

Sassenheim n De Verenigde Naties hebben 20 juni uitgeroepen tot Internationale Dag van de Vluchteling. Er is dan overal ter wereld aandacht voor het lot van vluchtelingen. Op dit moment zijn er wereldwijd meer dan 65 miljoen mensen op de vlucht op zoek naar veiligheid en vrede. Een heel klein gedeelte hiervan mag in Nederland komen wonen.

Ook in de gemeente Teylingen wonen vluchtelingen. Juist op deze wil VluchtelingenWerk Teylingen hen een gezicht geven en aan de inwoners van Teylingen de gelegenheid bieden hen te ontmoeten en met hen te praten.

Speeddate

Op woensdag 20 juni tussen 14.00 en 17.00 uur kan iedereen naar de bibliotheek Sassenheim (Kerklaan 42) komen om een vluchteling te ontmoeten en kennismaken met het werk van VluchtelingenWerk.

Er worden workshops gehouden, er zijn Syrische en Eritrese hapjes, en het is ook mogelijk om te speed daten. Daarnaast is er veel tijd voor het ontmoeten van nieuwe mensen en het stellen van vragen.

Speciaal voor kinderen

Voor de kinderen is er het vluchtelingenpaspoort met daarin vragen, die zij aan vluchtelingen kunnen stellen. Als alle vragen beantwoord zijn, mag er gegrabbeld worden in de grabbelton. Ook kunnen zij hun naam in het Arabisch of Tigrinya laten schrijven.

JoJo op bezoek bij de koning voor Appeltjes

De vertegenwoordigers van Jojo, met v.l.n.r.: Joke Neut, Paul Koolmees, Daan van der Linden en Lisa de Blok. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n De JoJo was een van de twaalf genomineerden voor het Appeltje van Oranje, een prijs die het Oranje Fonds jaarlijks uitreikt samen met Koningin Máxima. Het project van de ontmoetingswerkplaats aan het Hortusplein won niet, maar een bijzondere dag werd het wel.

De uitreiking op woensdag 6 juni werd gehouden op Paleis Noordeinde. Samen met de elf andere genomineerden waren vertegenwoordigers van de JoJo aanwezig. Zij wisten zich voor deze 'finale' te plaatsen door in verschillende voorrondes indruk te maken op de jury. In de voorgaande ronde ontvingen ze daarom al een cheque van 2.500 euro.

Succesvolle initiatieven

De hoofdprijs is echter het Appeltje van Oranje: een cheque van 15.000 euro en een bronzen beeldje gemaakt door Prinses Beatrix. Het Appeltje van Oranje is de prijs voor succesvolle sociale initiatieven die mensen betrekken bij onze samenleving en wordt ieder jaar uitgereikt door de beschermvrouwe van het Oranje Fonds, Koningin Máxima. De prijs werd dit keer voor het dertiende jaar uitgereikt.

De JoJo ging dus niet met de prijs naar huis, maar is wel een ervaring én koninklijke waardering rijker. De winnaars van het Appeltje van Oranje 2018 zijn Buddy to Buddy (Zutphen), Yets Foundation (Vlaardingen) en Excel Arts Academy (Curaçao).

Gouden Zwaluw voor 'de Klink'

Regio n 'Metamorfose van een eentonige ontgrondingsplas naar een oase van natuur en landschap, waar educatie en recreatie hand in hand gaan en waar men - omringd door flora en fauna - tot een weldadige rust komt'. Dat is het oordeel van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) over de herinrichting van natuur- en recreatiegebied de Klinkenbergerplas..De herinrichting werd in 2015 gestart en dit voorjaar was de afronding van het project.

Op donderdag 7 juni nam wethouder Jos Roeffen voor de gemeente Oegstgeest een Gouden Zwaluw in ontvangst van VNC-directeur Jaap Dirkmaat. De prijs bestaat uit een bronzen beeldje en een oorkonde.

De VNC reikt de Gouden Zwaluw uit aan personen of organisaties die zich ingezet hebben om de natuur in de straat, wijk of stad te bevorderen.

Pleinverkoop bij kringloop

Sassenheim n Op het plein van Kringloopwinkel Op Dreef (Kagerdreef 90) is op zaterdag 16 juni van 10.00 tot 16.00 uur weer de traditionele pleinverkoop. De nadruk zal liggen op het buitenleven met veel artikelen voor in de tuin, op het strand, vakantie en vrije tijd. Alle afdelingen verkopen extra veel zomerse artikelen. De totale opbrengst gaat uitsluitend naar goede doelen.

Kaagdrive

Warmond n Tijdens de Kaagweek staat ook de traditionele Kaagdrive op het programma. Op maandag 25 juni is het toernooi bij Dekker Sport (Veerpolder 14). De drive begint om 20.00 uur, deelnemers dienen om 19.45 uur aanwezig te zijn. Voor de hoogste zaalscore is een beker, beschikbaar gesteld door de Vereniging tot viering van Warmondse Feesten (VWF). Ook zijn er per lijn prijzen te verdienen. Voor iedere deelnemer is er ook een Kaags viooltje. Inschrijven kan tot en met 21 juni en kan alleen via marijke.van.leenen@hccnet.nl. Indien lid van de NBB, graag het lidnummer vermelden.

Spelletjesmiddag voor ouderen

Warmond n Ook dit jaar is er een spelletjes- en kaartmiddag voor senioren op donderdag 21 juni in Grand Cafe de Oude School. De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met vrijwilligers van de Zonnebloem en de Warmondse Bond van Ouderen.

Er worden verschillende spelletjes aangeboden, zoals klaverjassen, pesten, sjoelen en rummikub. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankj, aangeboden door de Vereniging tot viering van Warmonds Feesten (VWF). Vanaf 14.00 uur is de inloop bij de Oude School en om 14.30 uur geeft Pieter Wassenaar, voorzitter VWF, het startsein.

Gezinsmiddag

Voorhout n De Kleine Kerk organiseert op zondag 24 juni vanaf 14.00 uur voor het tweede achtereenvolgende jaar een gezinsmiddag, dit keer in de waterspeeltuin in Voorhout (toegankelijk via de Fuchsiastraat en de Kalmoeshof). Deelnemers worden gevraagd iets te eten en/of te drinken mee te nemen en eventueel een spel of een bal. Iedereen is welkom om aan te sluiten.

Een rondje op de duofiets: Fietsmaatjes presenteert zich bij Vrijetijdsfestival

Net als de voorgaande editie, presenteren de Fietsmaatjes Teylingen zich ook dit jaar op het festival. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Ook Fietsmaatjes Teylingen staat op zaterdag 16 juni op het Vrijetijd Festival in Park Rusthoff.

Fietsmaatjes is een gezellige en groeiende club van mensen. Doordat ze zeer actief zijn is er behoefte aan meer vrijwilligers die willen fietsen met onze gasten. Deelname aan het Vrijetijdsfestival is daarom vooral gericht op de werving van nieuwe vrijwilligers voor Sassenheim, Voorhout en Warmond. Er zullen meerdere duofietsen aanwezig zijn, waar belangstellenden een korte proefrit mee kunnen maken.

Vaste plek

In de 6 jaar tijd van haar bestaan heeft Fietsmaatjes zich een vaste plek veroverd in Teylingen en in andere gemeenten in de wijde omgeving. Wie kent ze niet: de lichtblauwe duofietsen met twee gezellig pratende mensen er op die samen genieten van een heerlijke fietstocht. De gasten zijn mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen, maar nog wel graag buiten en in beweging willen zijn. Het is een uitje waar ze vaak de hele week al naar uit kijken.

Jonge mensen met dementie

Sinds januari 2018 fietsen ook jonge mensen met dementie als gast mee. "Als je samen op de duofiets zit, merk je eigenlijk niet meer dat er dementie in het spel is. Samen plezier hebben. Over van alles en nog wat met elkaar praten. Niets wat moet en op weg naar leuke plaatsen in de omgeving. Dementie verdwijnt zo naar de achtergrond," zeggen enthousiaste fietsmaatjes die met deze mensen regelmatig gaan fietsen. Daarom wil Fietsmaatjes de groep fietsmaatjes, die met de jonge mensen met dementie willen fietsen, verder gaan uitbreiden. De coördinatoren van Fietsmaatjes Teylingen zetten zich ervoor in dat er zoveel mogelijk met de wensen en de beschikbare tijd van nieuwe vrijwilligers rekening wordt gehouden.

Crowdfunding voor nieuwe fiets

Fietsmaatjes Teylingen heeft een crowdfunding campagne gestart met als doel een nieuwe duofiets aan te schaffen. Deze duofiets zal onder andere worden ingezet om het fietsen met jonge mensen met dementie in de gemeente Teylingen mogelijk te maken. Hierbij moet per fietsrit nog 10 euro bijbetaald worden in de totale kosten. Door de bijdrage in de crowdfunding kunnen daarom nog meer mensen genieten van hun fietsrit. Ieder bedrag, klein of groot is erg welkom! Fonds 1818 en het Jacoba van Beierenfonds steunen deze campagne met een verdubbeling van de bijdrage. Op de website https://voorjebuurt.nl/fietsmaatjes is meer over deze campagne te lezen en kunnen mensen doneren.

Meer bekendheid voor Boerhaave

Vervolg pagina 11

Voorhout n "We vonden het toepasselijk om de start van de Boerhaaveroute te vieren bij de wieg van Boerhaave," vertelt organisator Jos Warmenhoven. Hij kreeg op zondag 10 juni bij het geboortehuis van de arts en wetenschapper, het eerste routeboekje overhandigd van burgemeester Carla Breuer.

Op zijn beurt gaf Warmenhoven het boekje door aan Anton Marijt, een verzamelaar van Boerhaave-memorabilia. "Dat vond ik wel toepasselijk."

De Boerhaaveroute werd eigenlijk zo'n drie jaar geleden bedacht door Warmenhoven en een aantal anderen. "We hebben de route toen echter niet afgemaakt. In het jaar dat Boerhaave 350 jaar bestond, zijn we er met meerdere organisaties toch eens naar gaan kijken. En dankzij de aanvullingen is het nu een complete ronde door de regio geworden."

Bekendheid

Ook was op zondag een speciale Open Monumentendag bij zeven belangrijke locaties in het leven van Herman Boerhaave. De Boerhaavetuin en het -huis konden rekenen op 500 bezoekers. Een verdubbeling van het reguliere aantal bezoekers. Het is direct ook een van de doelen van de route, besluit Warmenhoven. "We willen meer bekendheid voor deze gebouwen. Dat is de eerste dag al heel goed geslaagd."

Lees meer op www.deteylinger.nl.

Programma Vrijetijd Festival

Sassenheim n Tijdens het Vrijetijd Festival presenteren verenigingen en organisaties uit Teylingen zich in Park Rusthoff en op het Boschplein. Het festival wordt om 11.00 uur geopend door wethouder Arno van Kempen. Hij vertelt over de nieuw Sport- en Cultuur Regeling en de samenwerking met Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Programma

Park Rusthoff:

- 11.00 opening door wethouder

- 11.00 Pukkie- (3-4 jaar) en Kangoeroetrainingen (4-6 jaar) door korfbalvereniging TOP

- 11.30 optreden van Adest Musica Aspirantenorkest

- 12.00 optreden van Toneelvereniging Pankras

- 12.00 korfbaldemonstratie F-teams TOP

- 12.30 presentatie van de Lions Slot Teylingen

- 13.00 optreden van Adest Musica Aspirantenorkest

- 13.00 uur wedstrijd D-teams TOP

- 13.30 promoshow van Up 2 Stage

- 14.00 optreden van Toneelvereniging Pankras

- 15.00 optreden Chr. Harmonie vereniging Crescendo

Boschplein (Sportcourt):

- 11.00 - 16.00 RKVV voetbal met dobbelsteenschieten

- 13.00 - 16.00 Tennis clinics door STV tennis vereniging

- 11.00 - 15.00 Freerun mountainbikecourt bij Welzijnskwartier

- 11.00 - 15.00 Muziek met DJ Hamsterwiel en koken bij Welzijnskwartier

- 11.00 - 16.00 Scootmobielvereniging met oefenparcours

Er rijdt tijdens het festival ook een gratis treintje door het park. Meer informatie is te vinden op www.welzijnteylingen.nl.

The Rich And Famous bij derde editie Rotary Harbour Concert

Bezoekers kunnen zowel op de kade als in de sloep genieten van optredens. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n De derde editie van het Harbouw Concert Sassenheim is op zaterdag 8 juli van 15.00 tot 20.00 uur. Het concert wordt gehouden bij de haven van het Voorhavenkwartier.

Rotaryclub Sassenheim organiseert samen met Brasserie Hemels een muzikale middag voor het goede doel. Tijdens de optredens van coverband The Rich And Famous en een dj, kunnen de bezoekers genieten van een hapje en een drankje.

Wieke Biesheuvel. | Foto: pr. Foto: pr.

Goede doel

Met dit havenfestival heeft Rotaryclub Sassenheim twee goed doelen voor ogen. De eerste is de Stichting SrilanCare van Joost Thus. SrilanCare werkt al meer dan tien jaar aan het verbeteren van de levensomstandigheden van verschillende kansarme doelgroepen in Sri Lanka. In het meisjestehuis Avanthi Devi wonen 50 meisjes. Hun ouders mogen, kunnen of willen niet voor hen zorgen waardoor ze uit huis geplaatst zijn. Doordat de overheid slechts beperkte middelen heeft om zorg voor deze meisjes te dragen wordt een vruchtbare toekomst hen al op jonge leeftijd ontnomen. SrilanCare biedt hen ondersteuning op educatief en persoonlijk vlak.

De opbrengst van het Harbour Concert komt ten goede aan de scholing voor deze meisjes. Het tweede goede doel, een lokaal doel, wordt op de dag zelf bekend gemaakt.

Muziek

The Rich And Famous is een energieke, aantrekkelijke en professionele coverband bestaande uit een sensationeel zangduo, geweldige muzikanten en een professioneel licht- en geluidsteam. Zanger Wouter Vink kreeg bekendheid met zijn deelname aan The Voice of Holland. Zangeres Lynn Stephans is een prachtige verschijning met een onuitputtelijk dosis energie en een fenomenale stem. De bandleden bestaan uit professionele musici die grote projecten achter hun naam hebben staan en onder andere het podium deelden met artiesten als Kenny B, Mr Probz, Van Velzen, Wolter Kroes, Xander de Buisonjé en vele anderen.

De band brengt een onvermoeibare afwisselende show met de allernieuwste hits, dance classics en de beste songs uit de 90's.

Kaartverkoop

Losse kaarten kosten 10 euro in de voorverkoop. Op zondag 8 juli zijn de tickets ook bij de ingang te verkrijgen voor 12,50 euro, maar vol is vol. Er kunnen ook pakketten worden gekocht; denk daarbij aan statafels voor zes personen of een plekje in de haven, die eigenaren van sloepen alvast kunnen reserveren.

Tickets zijn te koop bij The Read Shop, Melman Casuals & Business, Brasserie Hemels en Heemborgh Makelaars. Via www.harbourconcertsassenheim.nl zijn naast losse kaarten ook de sponsorpakketten te bestellen.

Libelle-columnist Wieke Biesheuvel vertelt over wonen en werken in Zambia

Sassenheim n Weinig mensen durven het aan om als zestigplusser nog in Zambia te gaan wonen. Libelle-columnist Wieke Biesheuvel en haar man gingen het avontuur aan. In de bibliotheek (Kerklaan 42) vertelt ze op dinsdag 26 juni van 11.00 tot 13.00 uur over haar ervaringen in het Afrikaanse land.

Wieke Biesheuvel had al veel voetstappen liggen op het Afrikaanse continent. Als jonge backpacker bouwde ze samen met de dorpsbevolking schooltjes in Kenia. Daarmee begon de verliefdheid op dit enorme continent. Afrika heeft 54 landen en hoewel er overeenkomsten zijn, kunnen landen net zoveel van elkaar verschillen als bijvoorbeeld Noorwegen en Spanje. Ze wilde terug, ooit. En dan niet voor een paar maanden, maar voor een paar jaar. Het werden er zes.

Met haar man Rob vertrok ze begin 2012 naar Zambia. Rob ging aan de slag als chirurg. En Wieke? Die had geen idee wat ze er zou gaan doen. Dat zou ze wel zien. Het werd een pad vol bijzondere mensen, uitdagingen, soms frustraties, verbijstering, lachbuien, tranen en nieuwe inzichten. Nu is ze terug. Hoe was het? Heeft ze er gevonden wat ze zocht? Tijdens deze lezing neemt Wieke de bezoekers mee op haar pad.

De entree bedraagt 7,50 euro voor leden en 10 euro voor niet-leden. Meer op www.bibliotheekbollenstreek.nl.

Voor de 44ste keer is de Avondvierdaagse gestart

Voorhout n De Oranje Vereniging Voorhout organiseert van dinsdag 12 tot en met vrijdag 15 juni de 44ste editie van de Avondvierdaagse. Op vrijdag 15 juni is de muzikale intocht met St. Cecilia.

Iedere avond starten de 5 en 10 kilometer wandelingen vanuit het startvak op het parkeerterrein van sportpark 'Elsgeest'. Deelnamekaarten worden verkocht bij het Scoutinggebouw, nabij het startvlak, en kosten 4 euro.

Rolstoel

Vorig jaar was er voor het eerst een rolstoelavond en ook dit jaar is deze route op woensdag opgenomen in het programma. Tijdens deze rolstoelgeschikte route hoeven rolstoelgebruiker en begeleider slechts een dagkaart te kopen.

Intocht

Op vrijdag 15 juni is de laatste avond. Dan is ook de kidsloop, die is bedoeld om ook de allerjongsten enthousiast te maken voor dit evenement, zodat ze het jaar erop misschien alle avonden meedoen. Op deze laatste avond, worden er op het Raadhuisplein aan de finish bloemen verkocht bij de kraam van de Ladies Circle Voorhout. Hiermee wordt ook het goede doel gesteund.

Vanaf 20.00 uur is vanaf het Raadhuisplein de intocht van de deelnemers door het centrum van Voorhout onder begeleiding van muziekvereniging St. Cecilia.

VoorleesExpress

Elk jaar wordt door de OVV samen met de Ladies Circle gekozen voor een goed doel dat ondersteund gaat worden. Stichting VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar komt er een vrijwilliger bij hen thuis om voor te lezen. Samen met de ouders wordt gezorgd dat taal- en leesplezier een vaste plek binnen het gezin krijgen.

Zwingo en Sterrenslag tijdens Kaagweek

Warmond n De Warmonder Kaagweek wordt gehouden van donderdag 21 juni tot en met zondag 24 juni. Het programma staat vol met oude en nieuwe onderdelen. Daarnaast zijn er op donderdag speciale optredens van onder andere Puur Classics en Barry Badpak en op zaterdag van coverband JeWelste. Buiten de kermis op de Baan vinden de meeste activiteiten plaats in en rondom park Groot Leerust.

Andere activiteiten zijn tobbetje steken, de Chris Krasfietstocht, Zwingo en Sterrenslag.

Warmondse Proeverij

Vorig jaar was het een groot succes in het park, een echte Warmondse Proeverij met Warmondse ondernemers die hun producten lieten proeven. Ook dit jaar zal er weer een Proeverij zijn op zaterdag 23 juni om 15.00 uur in het park.

Jeugd

Voor de jeugd zijn er weer volop activiteiten in het park. Op vrijdagochtend zijn daar de theatervoorstelling van 'Kijk haar nou'! en een pannatoernooi. 's Middags is het eieren gooien. Op zaterdag kunnen kinderen meedoen met de minizeskamp. Aanmelden kan met een eigen team, bestaande uit vier kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Inschrijven kan op de dag zelf in het park en deelname is gratis.

Pannatoernooi

Op zondag is het pannatoernooi voor 13 jaar en ouder met om 13.00 uur een optreden van voetbaljongleur Erik Borgman. Het toernooi begint om 11.00 uur.

Kaagweek Bosloop

Dit jaar is de traditionele hardloopwedstrijd Kaagweek Bosloop op zaterdagochtend 23 juni worden gehouden. Inschrijven kan op de dag zelf vanaf 9.00 uur aan de Beatrixlaan. Daar zijn zowel start als finish). Inschrijven kan ook door een mail te sturen naar kaagweekbosloop@gmail.com.

De Warmonder Kaagweek wordt georganiseerd door de Vereniging tot Viering van Warmonds Feesten (VWF). Het complete programma is te vinden op www.vwf-warmond.nl.

Creatieve Textielmarkt

Warmond n De jaarlijkse textielmarkt is dit jaar op zondag 17 juni van 11.00 tot 16.00 uur rondom het pleintje bij de Pomp (Dorpsstraat 38).

Er zijn dit jaar 60 kramen met een breed aanbod aan textiele materialen en producten. Materialen om zelf te vilten, breien, quilten en borduren. Van bijzondere vezels, wol en garens, (quilt)stoffen, handgeverfde stoffen, Afrikaanse stoffen en interieurtextiel tot schapenvachten en mixed media materialen.

Daarnaast zijn er ook handgemaakte kleding, shawls, hoeden, tassen, quilts, viltwerk, sieraden, speelgoed, borduurwerk, textielcollages en textieldesign.

Er zijn demonstraties van onder meer spinnen, weven, vilten, quilten, zijde schilderen, ecoprints en indigo verven. Meer informatie op www.hetouderaadhuisvanwarmond.nl.

Lezing Hofman

Sassenheim n Hoe was het ooit bedoeld om samen te leven, wat hebben wij er van gemaakt en waar kan dat toe leiden? Dat zijn de vragen waar Koen Hofman uit Voorhout op donderdag 21 juni bij stil staat als gastspreker bij Boekhandel Wagner (Hoofdstraat 181) in Sassenheim. De aanleiding voor de lezing is zijn onlangs verschenen boek 'Wij Adam, een spiegel aan de maatschappij'. Roel de Jong, voorzitter van Stichting Present Bollenstreek, ontvangt het eerste exemplaar. Inloop vanaf 19.15 uur, start om 19.30 uur.

Eerste seizoenszege Niels Langeveld

Niels Langeveld viert zijn eerste zege in de TCR Germany van dit seizoen. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Niels Langeveld heeft op de Red Bull Ring op overtuigende wijze zijn eerste seizoenszege in de ADAC TCR Germany behaald. Zowel in de vrije trainingen als in de kwalificatie was de Sassenheimer de snelste coureur op het Oostenrijkse Formule 1-circuit en in de eerste race reed hij naar een dominante zege. In de tweede race moest Langeveld door de reversed grid vanaf de tiende positie starten en na een mindere start moest hij nu genoegen nemen met de achtste plek. In het TCR Germany tussenklassement heeft Langeveld nu weer de tweede positie ingenomen, op korte afstand van Harald Proczyk.

Foto: pr.

Na zes weken wachten was Niels Langeveld gretig naar succes. Zijn start was goed en het aanvalsplan slaagde; de racing one-Audi wist al snel een gaatje te slaan en zo kon Langeveld zich concentreren op het rijden van strakke rondetijden. Een safetycarperiode na incidenten op de baan bracht het veld echte weer bij elkaar en daardoor moest Langeveld weer van voor af aan beginnen. Zijn herstart was perfect en opnieuw gunde hij Antti Buri geen slipstream. Met snelle rondetijden, steeds binnen een marge van drie tiende van een seconde, kon de concurrentie de snelle Sassenheimer geen moment bedreigen en zo boekte Langeveld op overtuigende wijze zijn eerste zege in de TCR Germany 2018. "Geweldig dat alles eindelijk klopt, ik voelde dat dit er aan zat te komen", lachte de racing one-coureur tevreden.

Eigen schuld

In de tweede race was het zaak vanaf de tiende startplek snel naar voren te komen. Dat plan slaagde niet, want Langeveld was niet goed weg. "Mijn eigen schuld", was Langeveld zich bewust."Ik liet mijn koppeling te vroeg los, kreeg daardoor mijn vermogen te laat en in plaats van posities te winnen verloor ik er vier."

Vertrouwen

Geduldig moest Langeveld zich weer naar voren knokken en dat lukte in de beginfase ook. Op de achtste positie aangekomen zat hij echter klem en hij moest berusten in deze achtste plaats. "Heel zuur, want mijn grootste concurrent Harald Proczyk won de race en loopt dus in het klassement iets uit. Maar er zijn nog vier evenementen, waaronder ook Circuit Zandvoort van 17 tot 19 augustus, en dus ben ik vol vertrouwen dat de titel in de ADAC TCR Germany 2018 haalbaar is."

De volgende races in de TCR Germany zijn pas begin augustus op de Duitse Nürburgring. Daarna komt Langeveld wel weer snel in actie, want twee weken later is zijn favoriete thuiscircuit het strijdtoneel van de sterke Duitse competitie.

Hoofdprijs Van der Sloot bij paardencross Voorruiters

Mischa van der Sloot wint de Elsgeestercross. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De Rijverenging Voorruiters heeft zondag 10 juni de jaarlijkse paardencross gehouden. In zomerse temperaturen is een crosswedstrijd voor pony's en paarden verreden.

Dat de paardencross leeft blijkt wel uit het aantal deelnemers. Aan deze achtste paardencross deden maar liefst 60 combinaties mee. De deelnemers waren onderverdeeld in de categorieën: pony's laag, pony's hoog, paarden laag en paarden hoog. Voor de organisatie was de uitdaging des te groot omdat er twee starts per combinatie waren ingeroosterd. Hierdoor waren er dit jaar maar liefst 120 starts. Een hele klus voor de in totaal 35 vrijwilligers.

Los van de wedstrijden heerste er een ontspannen sfeer om en rond het parcours, het terras van clubhuis De Paardenbloem en het marktplein.

Parcours

Het parcours was dit jaar wederom opgebouwd uit natuurlijke hindernissen, zoals een waterpartij, een schatkist, een hooiberg, hooiruiven, tractorbanden, een bezembak, een stenen muur, een kasteel en kerk op het kerkenland, en zelfs een hindernis van wijnvaten en een paddenstoel met rood en witte stippen. Voor de ruiters een enorme uitdaging en voor de toeschouwers prachtig om naar te kijken.

Winnaars

In de diverse categorieën, waarin ook deelnemers van andere verenigingen, vielen in sportieve zin de Voorruiters dit jaar minder in de prijzen. In de categorie paarden laag ging de hoofdprijs naar Vera Klinkenberg met Salvadore. Zij wist een foutloos parcours te rijden en daarbij ook nog de exact de ideale tijd. Bij de categorie pony's laag ging hoofdprijs naar Naomi Schoneveld met haar pony Surprise. Bij de categorie pony's hoog ging de hoofdprijs naar Naomi Steenbergen met Zolan. Aan het einde van de dag wist Mischa van der Sloot namens St. Hubertus met zijn paard Flint de hoofdprijs te bemachtigen. Hij kreeg van burgemeester Carla Breuer en assistent Nick Verdel een paardendeken uitgereikt.

Dynamo viert jubileum in het donker

Sassenheim n Met een blacklight badmintontoernooi en een feestavond heeft badmintonclub Dynamo Sassem afgelopen weekend het 40-jarig jubileum gevierd.

De feestdag voor de Sassemse jeugdbadmintonners begon om 14.00 uur met een sporthal uitsluitend verlicht door 18 blacklights. Met de speciaal aangebrachte tape op lijnen en op het net, gaf dit een prachtig effect. Daarbij kwamen ook nog de witte t-shirts, fluorescerende schmink en leuke spelletjes en de opening was een bijzondere. Onderhalf uur later was het de beurt aan de senioren. Mede dankzij de opzwepende muziek van dj Frank werd het een èchte feestmiddag. Om 19.00 uur werd afgesloten met een gezellige feestavond. Een buffet, een drankje, vrolijke muziek en een zonnetje – de perfecte afronding van een onvergetelijke jubileum.

BC Dynamo speelt iedere vrijdagavond in Sporthal de Wasbeek. De jeugd speelt tussen 18.30 en 20.30 uur. De senioren spelen tussen 20.30 en 23.00 uur.

Sportcafé bij De Vaste Voet

Teylingen n Stichting Sport Promotie Teylingen organiseert op maandag 25 juni een Sportcafé met als thema: 'Sportief (en Vitaal) Teylingen'. Het Café is te gast bij jeu de boules vereniging De Vaste Voet (Van Alkemadelaan 16) in Sassenheim.


De nieuwe portefeuillehouder Sport, wethouder Arno van Kempen, vertelt over de plannen die de nieuwe coalitie heeft voor de komende vier jaar op het gebied van sport. Daarnaast is het een goede gelegenheid om kennis te maken en/of de nieuwe portefeuillehouder te spreken. Voorafgaand vertelt voorzitter en gastheer Jos Buuron over De Vaste Voet, de ontwikkelingen die binnen de vereniging spelen, waaronder de onlangs geïnstalleerde ledverlichting. Het derde onderdeel is een clinic jeu de boules. Na een korte uitleg gaan de aanwezigen de baan op om tegen elkaar te spelen. Aansluitend is er een netwerkborrel tot ongeveer 19.00 uur.

Het Sportcafé wordt georganiseerd voor bestuurders van sportverenigingen, lokale politici, ondernemers en media en is gratis toegankelijk.

De inloop is vanaf 17.00 uur, het programma start om 17.20 uur. Het clubgebouw van Jeu de boules vereniging De Vaste Voet ligt achter sporthal De Wasbeek en voorbij jeugdcentrum Fascinus.

Nieuwe tenues Hisalis

Sassenheim/Lisse n Met ingang van het seizoen 2018-2019 spelen de ruim 700 leden van de hockeyclub Hisalis, met spelers uit Hillegom, Sassenheim en Lisse in een nieuw tenue. Van de bruine rok of broek wordt afscheid genomen; deze is vervangen door een zwarte. Het rode shirt blijft, maar is vernieuwd. Ook de sokken en het clublogo zijn niet aan een restyling ontkomen. Naast de wedstrijdtenues heeft Hisalis voor het eerst ook clubtrainingspakken en tenues voor uitwedstrijden.

Moran Lindhout (speelster BM1 ZVL Leiden)

Foto: pr.

waterpolo n Moran Lindhout, oud-speelster en jeugd-assistent trainster van Zwemvereniging Sassenheim is op zaterdag 9 juni met BM1 van ZVL Leiden kampioen van Nederland geworden. Haar ploeg rekende in twee wedstrijden af met ZV de Zaan. Met nog 2.23 minuten op de klok schoot ZVL Leiden de winnende 5-6 binnen.

Minioren Columbiaan

Foto: pr.

Zwemmen n Rein Stoel (10) was de beste op zowel de 100 meter rugcrawl en de 50 meter vlinderslag bij de regiofinales in Dordrecht. Samen met Jamie Kenworthy (10) won hij ook zilver bij de jongste minioren estafette. Bij de oudere estafette pakten Charlene (RC), Sophie (SS), Rein (VL) en Boele (BC) de zilveren medaille (foto, links). Tessa Hoogstraten won zilver op de 50 meter vlinderslag. Ook werd ze tweede met haar teamgenoten op 4x50m vrije slag mix. Gwen Hermans zwom naar de zilveren plek op de 50 meter vlinderslag.

Warmunda JO13-1 wint districtsbeker

Foto: pr.

voetbal n De jongens en meiden van Warmunda JO13-1 hebben een unieke prestatie geleverd. Op de finaledag van alle KNVB West 2 bekertoernooien bij RCL, wonnen zij met 4-0 van Honselersdijk JO13-2. In het team spelen Maarten (keeper), Maurits, Finn, Ruben, Abakar, Jonas, Fien, Anne-lynn, Tom, Gijs, Cas, Rens, Owais, Zohair en Devano. Samen met coaches Koen Mastemaker en Lex Hubert kregen zij de felbegeerde beker.

Dames dubbel 45+ Overbos 1

Foto: pr.

Tennis n Allebei de maandagochtend dames dubbel 45+ teams, spelend in de 3de klasse, hebben het kampioenschap binnengesleept. Beide teams moesten daarvoor de laatste wedstrijd winnen. De kampioenen in Overbos 1 zijn v.l.n.r. teamcaptain Wil Danes, Bernie v/d Ploeg, Ingenitha Juffermans en Debra Wehrmann. Ontbrekend op de foto Brenda Witteman en Nel v/d Voet.

Dames dubbel 45+ Overbos 2

Foto: pr.

Tennis n Ook de maandagochtend dames dubbel 45+ Overbos 2 zijn kampioen en konden na de winst in de laatste ronde feest gaan vieren. Op de foto, v.l.n.r. Janneke v/d Veld, Janny van Loo, Miriam van Rhijn, teamcapain Lia Laken en Carmen Schnorhk. Katja Giannini ontbreekt op de foto.

Foreholte JO8-6 wint goud

Foto: pr.

Voetbal n De jongens en meiden van Foreholte JO8-6 hebben in Bloemendaal goud gewonnen op het Jan Woortman Toernooi. De kinderen kregen van coach Lucas Wiering een medaille omgehangen en deze overwinningen zorgden ervoor dat de goudkleurige beker mee ging naar Voorhout. Speciaal voor dit toernooi speelden Walter en Bram mee als versterking. Julian, Lotte, Britt, Milan, Luuk en Adham bereiden zich voor op het slotweekend en kijken uit naar de start van het nieuwe seizoen.

TOP B2 vijfde van Nederland

Foto: pr./Inge de Vroomen

Korfbal n TOP B2 heeft op het Nederlands Kampioenschap voor districtsteams de vijfde plaats behaald. Een knappe prestatie, want het team was de enige B2 tussen alle B1-teams tijdens het toernooi in Nijverdal. Na de poulewedstrijden speelde TOP B2 om de vijfde en zesde plaats tegen Rust Roest en won in de verlenging. Op de foto de spelers en speelsters: Mathias, Tom, Joppe, Pieter, Joost en Olaf; Anne, Fleur, Marieke, Joyce, Anouk en Charena, en de coaches en begeleiders Wouter, Brent, Maarten en Sandra.

Ook een kampioen in de krant?

Foto: pr.

Redactie n Wat is leuker dan kampioen worden en jouw team dan ook nog terug te zien in de krant? Of die ene individuele sporter die een topprestatie heeft geleverd? Sportnieuws insturen, waaronder de kampioenen, kan naar redactie@deteylinger.nl. Onze deadline is iedere maandag om 12.00 uur. De (kampioens)foto moet voor plaatsing minimaal 500kb zijn en in .jpg worden ingestuurd. Bij de informatie graag ook de (voor)namen van de sporters op de foto vermelden.

27 / 28

13 t/m 21 juni

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Vivace

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. T. Moll

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: dhr. B. van Laar

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur: Terugkomviering Eerste Heilige Communie, voorganger: Th. Blokland

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. van den Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): vrijdag 10.00 uur, eucharistieviering, zaterdag 19.00 uur, eucharistieviering, voorganger: P. Owel

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur: voorganger: Ds. H.G.T. van Welie – Kaai

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: W.F. van Rijn

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zaterdag 19.00 uur, Jeugd-Bar, zondag 10.00 uur, eredienst, 19.00 uur onderwijsdienst, voorganger: Jan Zijlstra.

Wilt u in aanmerking komen voor een Cinema Floralis Arrangement (eten en filmbezoek voor 1 persoon), zorg dan dat uw oplossing uiterlijk zondag 17 juni binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl o.v.v. Puzzel.

De winnaar van de puzzel van week 23 is: I. de Paus uit Sassenheim.

De oplossing was: KLIMPLANTEN.

RLS-leerlingen in actie voor de school op Sint Maarten. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n "Een topdag!", zo kijken initiatiefnemers Leontine van den Berg en Floor van Maren, docenten op het Rijnlands Lyceum Sassenheim, terug op de actiedag voor het Milton Peters College op Sint Maarten.

"Vanaf kwart voor één zagen we groepjes tweede en derdeklassers langskomen, steeds verhitter omdat ze zoveel mogelijk sponsorrondjes wilden lopen. Brugklassers waren toen aan het auto wassen, ramen zemen en pannenkoeken aan het verkopen. Zo hoorden we over de lootjesacties waar een taart mee te winnen was en de hulp die een leerling, die zit dan wel in de vierde, thuis bood bij het verbouwen. Dat gaat een mooi bedrag opleveren!".

Na de actiedag op woensdag 6 juni, wordt binnenkort de eindstand bekend gemaakt. Met het bedrag wordt het verwoeste muzieklokaal op Sint Maarten heringericht.