De Teylinger

13 december 2017

De Teylinger 13 december 2017


Winters weer zorgt voor witte plaatjes

Een van de prachtige plaatjes: Landgoed Huys te Warmont in de sneeuw. | Foto: pr./Aerial Footage Holland Foto: Aerial Footage Holland

Teylingen n De slee kon uit de schuur, want met flink wat centimeter sneeuw was het zondag en maandag sneeuwpret in Teylingen. Voor diegene die de weg op moesten, was het ploeteren. Ook de busdiensten van Arriva kwamen stil te liggen. Gelukkig was de strooidienst van de gemeente Teylingen al vroeg aan de slag om de kans op glijpartijen zo klein mogelijk te houden. Aan de andere kant leverde de sneeuw wel prachtige winterse foto's op. En ook voor leerlingen van her Rijnlands Lyceum had de sneeuwval een klein voordeeltjes: op maandag hadden zij na 12.00 uur sneeuwvrij.

Roep voor verbetering Herenstraat

Voorhout n John van der Tol heeft namens de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen in Voorhout afgelopen maandag in de raadscommissie Ruimte een lans gebroken voor het verbeteren van de verkeerssituatie in de Herenstraat.

De situatie is volgens Van der Tol nijpend, ondanks het geld dat de afgelopen jaren zijn besteed aan het verbeteren van de weg. De doorstroming zit soms volledig vast, met name rond het laden en lossen. Hij drong aan op aanpassing van en handhaving in de straat. De realisatie van de Noordelijke Randweg Voorhout gaat nog even duren, maar daar wil de werkgroep KVO niet op wachten. Alleen als je van de randweg van alle kanten de wijk in kan, biedt het slechts in hun ogen soelaas. Nu gaat Van der Tol niet met zijn dochter naar het dorp toe, want dat is in zijn ogen levensgevaarlijk.

Wethouder Kees van Velzen gaf aan dat er afgelopen zomer al enige actie is ondernomen, zoals het draaien van de stallingen voor fietsen. Maar het laden en lossen ligt wat lastiger. Grote delen van de straat zijn particuliere gronden en dat vraagt om toestemming, maar de gemeente is er mee bezig, zo gaf hij aan. Het aanleggen van vrijliggende fietspaden is in ieder geval in deze straat niet mogelijk, aldus Van Velzen. (NK)

Aanschuiven bij het kerstontbijt

Sassenheim n Wijkbewoners, gasten van het Havencafé, gemeenteleden en andere geïnteresseerden zijn de genodigden voor het kerstontbijt in de Havenkerk tijdens Eerste Kerstdag, op maandag 25 december. Het kerkje op de hoek van de Kerklaan - Bijweglaan opent de deuren vanaf 9.45 uur voor iedereen die wil aanschuiven. Tijdens het ontbijt worden er kerstliederen gezongen en is er een korte meditatie. Ontmoeting en gastvrijheid vormen de pijlers van dit initiatief. In verband met de aanschaf van het ontbijt, graaf vooraf aanmelden bij Eef Vonk via 0252-221289 of per mail eefvonk@casema.nl. Deelname is gratis.

Laatste krant

redactie n Volgende week verschijnt de laatste krant van het jaar. Op donderdag 28 december komt ons jaaroverzicht uit. Insturen kan nog tot maandag 17 december 12.00 uur naar redactie@deteylinger.nl.

Foto: René van Dam


Teylinger
Sporthelden

Andrea
Bouma

Meer ruimte voor fietser op Herenweg

Slavernij deel van historie Park Rusthoff

Prijs n Teylinger Trofee voor schooltuinproject

Waarom is parkeerkaart voor gehandicapten in Teylingen duurder?

Teylingen n Wethouder Kees van Velzen gaat nog even kijken hoe het zit precies zit met de verschillen in tarieven voor de parkeerkaart voor gehandicapten tussen de buurgemeenten. In Teylingen is deze namelijk behoorlijk duurder dan de rest.

Door Nico Kuyt

De Teylingse Monique van Buul kaartte het verschil in tarieven aan in een mail aan de gemeenteraad. Haar partner betaalde het vijfvoudige bedrag voor de kaart dan wordt gevraagd in Lisse, Noordwijkerhout en Hillegom. Daar ligt het tussen de 30 en 35 euro, maar in Teylingen 152 euro, met daarnaast nog 61,30 euro voor een verlenging. In de afgelopen raadscommissie Bestuur waren ook de raadsleden in vraagtekens gehuld over het verschil. De kostendekkendheid is het uitgangspunt voor het tarief, maar een verklaring waarom het in de andere gemeentes het zo goedkoper kan, was een punt van verwondering bij de PvdA en het CDA. De VVD had erover vragen gesteld en als antwoord gekregen dat de kosten van de keuring door de GGD aan de wortel van het prijsverschil lag. Die worden in Teylingen doorgerekend, maar in de buurgemeenten niet. Op vraag van de PvdA komt de wethouder met een overzicht terug naar de raad over de verschillen waarna erover van gedachten gewisseld kan worden. Het punt is dan of Teylingen eveneens deze kosten van de keuring voor eigen rekening gaat nemen of niet. Inmiddels al heel wat jaren geleden heeft de gemeenteraad besloten die wel naar de aanvrager door te rekenen.

Tiny House op het plein

Voorhout n Branchevereniging Bouwend Nederland plaatst een Tiny House op het terrein voor het bestuurcentrum in Voorhout. Op donderdag 14 en vrijdag 15 december kunnen geïnteresseerden het kleine huis bezoeken. Het is voor de vereniging de aftrap van de eigen campagne richting de gemeenteraadsverkiezingen.

"Het Tiny House laat goed zien waar onze campagne om draait. Het maakt zichtbaar wat allemaal aan oplossingen mogelijk is als we praten over verduurzaming, betaalbare woningen en ook werkgelegenheid," aldus een woordvoerder van de organisatie. "Samen willen wij de gemeenten in Nederland aantrekkelijker, duurzamer en welvarender maken."

Een tiny house is een zelfgebouwd huisje tussen de 10 en 50 m2 en het liefst zonder hypotheek. Het gaat de bewoners ook om te leven met minder bezittingen.

Betaalbare woningen

Bouwend Nederland richt zich in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen onder meer op de betaalbaarheid van wonen. Ze vinden dat in de Bollenstreek meer bouwlocaties nodig zijn om aan de vraag naar betaalbare woningen te kunnen voldoen. De branchevereniging pleit verder voor een goede regie bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Gemeenten kunnen zorgen voor een lokale visie en de daarbij betrokken partijen bij elkaar brengen om verduurzaming daadwerkelijk op te pakken.

Opleiding

Daarnaast is werkgelegenheid een belangrijk thema. Op donderdag van 12.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur zijn in het tiny house leerlingen aanwezig van BouwMensen en het ROC Leiden. Zij laten zien hoe het is om een opleiding bouw en infra te volgen.

In januari en februari zal het Tiny House nog op tien andere plaatsen in Nederland worden neergezet.

Eerste Teylinger Trofee voor Schooltuinproject Park Rusthoff

Vrijwilligers van het Schooltuinproject zijn de eerste winnaars van de Teylinger Trofee. | Foto: Esther Luijk Foto: Esther Luijk

Teylingen n Schooltuinproject Park Rusthoff is op donderdag 7 december, de Nationale Vrijwilligersdag, door de jury uitgeroepen tot de eerste winnaar van de Teylinger Trofee. De prijs is bedoeld als uiting van waardering van de gemeente voor een organisatie of een groep buurtbewoners die zich vrijwillig inzet om Teylingen een stukje mooier te maken. Het schooltuinproject mocht naast de trofee ook een cheque van 1000 euro in ontvangst nemen.

Door Esther Luijk

De Teylinger Trofee is een verlengstuk van de Teylinger prijs, die driemaal per jaar wordt uitgereikt aan vrijwilligersinitiatieven. Naast het schooltuinproject Park Rusthoff, ontvingen dit jaar ook repaircafé JoJo en Kunst in 't Overbosch de Teylinger prijs. Uit die drie genomineerden werd het schooltuinproject afgelopen donderdag verkozen tot ultieme winnaar.

De trofee, in de vorm van een pauw, werd gemaakt door de Sassenheimse kunstenares Mariska Schomper. "Toen mij gevraagd werd een trofee te maken, dacht ik al gauw aan een dier, zoals het Gouden Kalf dat ze bij het filmfestival uitreiken. Ik heb een pauw gemaakt, omdat die trots is, en de vrijwilligers ook trots mogen zijn op zichzelf!"

De vrijwilligers van het Schooltuinproject zijn in de wolken met hun de speciale pauwentrofee. "Trots als een pauw zijn we zeker", lacht vrijwilliger Hans Wilson. "We doen ons werk erg graag en doen het zeker niet voor een prijs, maar het is wel heel leuk dat ons werk nu zo openlijk gewaardeerd wordt." De groep heeft al een idee wat ze met het prijzengeld gaan doen. Wilson: " We willen het geld sowieso aan de schoolkinderen besteden. We hebben het erover gehad om een muur te maken met vogelhuisjes, voor verschillende soorten vogels. We kunnen de kinderen dan ook dingen leren over de vogels die in de tuin komen nestelen."

De uitreiking van de Teylinger Prijs in deze opzet, is nieuw. Voorgaande jaren werd er vooral gekeken naar individuele vrijwilligers. "Er zijn diverse initiatieven waarbij individuen worden onderscheiden. Kleine buurtinitiatieven bijvoorbeeld worden dan niet echt zichtbaar", vertelt Marian Kofoed, adviseur bij Welzijn Teylingen. "We hebben er nu voor gekozen om de manier van waarderen te veranderen. We willen vooral de meerwaarde van een initiatief voor het dorp benadrukken, en niet persé een individuele vrijwilliger. Het project hoeft dus ook niet vanuit een organisatie of een vereniging te komen, het mag ook een onofficieel groepje buren zijn die iets doet voor de wijk, als het maar met passie gedaan wordt en het Teylingen een stukje mooier maakt."

Vrijwilligersinitiatieven voor de prijs 2018 aanmelden kan al via www.welzijnteylingen.nl.

Herinrichting Herenweg: plateaus om snelheid te verminderen

Foto: pr.

n Meer ruimte voor fietsers in definitief ontwerp

Warmond n Het definitieve ontwerp van de herinrichting van de Herenweg is gepresenteerd. De belangrijkste aanpassingen hebben allemaal te maken met het verminderen van de snelheid van het autoverkeer.

De herinrichting van de Herenweg is in een veel eerder stadium in drie tracés opgeknipt. Tijdens drie ontwerpmarkten konden inwoners hierover meepraten en hun mening geven over de verschillende onderwerpen van het ingehuurde bureau Mobycon. Daaruit is per tracé nu een definitief ontwerp gepresenteerd.

Oosteinde

De inrichting van het Oosteinde en het noordelijk deel van de Herenweg (tot de Julianastraat) blijft grotendeels hetzelfde. Wel worden snelheidsremmende maatregelen genomen. Omwonenden hadden tijdens de ontwerpavonden al aangegeven dat hier regelmatig veel te hard wordt gereden. Bij de kruising O'Neill, de kruising Wasbeeklaan, de Korenmolenbrug en de entree van de parkeerplaats bij sportpak Overbos komen verhoogde plateaus om de snelheid te verlagen. Ook bij de grens van de bebouwde kom en de kruising Beatrixlaan komen dit soort plateaus. Bij de Julianastraat komt ook een plateau, maar dan alleen een visuele en geen verhoogde: het lijkt voor de automobilist alsof de weg is verhoogd, maar dat is slechts optisch. Deze keuze heeft te maken met de harddraverij, die juist weer geen verhogingen in de weg kan gebruiken.

Het fietspad op het Oosteinde blijft aan een kant van de weg, waar fietsers in beide richtingen gebruik van maken. De ontwerpvariant waarin het fietspad ook aan de andere kant van de weg zou komen, zodat er geen tegenliggers zijn, kon rekenen op enthousiaste geluiden. Toch is daar niet voor gekozen en blijft de huidige situatie voor fietsers gehandhaafd.

Voor het oplossen van het parkeerprobleem van een aantal woningen aan het Oosteinde is een gebied aangewezen in het ontwerp. Onderzocht wordt of het mogelijk is om hier extra parkeerplaatsen te maken. De bushalte Overbos komt -in overeenstemming met vervoerder Arriva- te vervallen. De andere haltes blijven bestaan.

Herenweg wordt fietsstraat

Veruit de meeste insprekers tijdens de ontwerpbijeenkomsten spraken hun zorg uit over de snelheid op de Herenweg. Het tweerichtingen-deel van de straat krijgt in het nieuwe ontwerp een maximum snelheid van 30 km/uur. De Herenweg wordt ingericht als een fietsstraat: twee brede, rode fietsstroken met een middenstrook. Auto's zijn dan te gast. De breedte van de fietsstroken is zó gekozen dat een auto met lage snelheid precies op de fietsstrook past. Als de auto harder gaat rijden of fietsers inhaalt, rijdt de auto gedeeltelijk op de minder comfortabele middenstrook met streetprint. Streetprint is asfalt met een print van klinkers.

De kruisingen met grote zijstraten krijgen plateaus, waar mogelijk verhoogd. Er wordt per kruising een trillingsprognose opgesteld om de kans op hinder en schade te bepalen. Omwonenden hadden eerder hierover hun zorgen geuit. Als er hinder is, worden de plateaus alleen visueel uitgevoerd. In verband met de harddraverij zijn de plateaus bij de Julianastraat, Warmundastraat, Burgemeester Nederburghlaan en Laan van Oostergeest ook visueel uitgevoerd, en dus niet verhoogd.

De Sweilandstraat en het eenrichting-deel van de Herenweg krijgen een rode middenstrook en smalle stroken streetprint aan de buitenzijden. Ook dit is een 30km/uur-zone. Aan het begin van de straat (bij de Padoxlaan) wordt een (mogelijk visueel) plateau aangebracht om dat duidelijk te maken. De kruising met de Padoxlaan krijgt een aantal kleine aanpassingen om de kruising overzichtelijker te maken en makkelijker over te steken.

Oranje Nassaulaan

De Oranje Nassaulaan blijft een 50 km/uur weg in twee richtingen en krijgt bredere fietsstroken. Veel insprekers hadden aangegeven de snelheid op de weg te hoog te vinden, maar met meer ruimte voor fietsers moeten automobilisten belet worden het gaspedaal in te trappen.

De kruising met Buitenwater krijgt een plateau, de andere kruisingen een inritconstructie. Daarnaast worden aanpassingen gedaan aan de oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.

De rijbaan ten zuiden van de kruising Buitenwater is verschoven richting het zuidoosten. Daardoor ontstaat aan de noordkant ruimte voor een brede fietsstrook. Opgesteld verkeer bij het verkeerslicht zorgt daardoor niet voor hinder bij fietsers. Het zuidelijke fietspad wordt hiervoor iets verplaatst.

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad moeten nu een besluit nemen over de ontwerpen en voor de uitvoering geld beschikbaar stellen. In een commissievergadering in september werd al duidelijk dat kosten hoger gaan uitvallen dan de 500.000 euro die er voor is begroot. De eerste ramingen laten een vier tot zeven miljoen zien aan ingrepen. Naar verwachting wordt er in januari verder gesproken en gaat de gemeenteraad een besluit nemen.

D66 presenteert kandidatenlijst

Teylingen n D66 Teylingen heeft voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart, de kandidatenlijst bekend gemaakt. Fred Koot is lijsttrekker.

Op nummer twee staat Edith Alkemade en op nummer drie huidig raadslid Bart van der Ploeg. Ook zijn huidige fractiegenoten René Hartvelt (plek 5) en Ton Verdegaal (plek 8) keren terug op de lijst. Daar tussen staan Joren Noorlander op de vierde plaats en Jos Bauman op de zesde plaats. D66-voorzitter Katja Heede staat op plek 7. Ans Willemze-van Zijverden en Tim Hartvelt maken de top tien compleet.

In totaal hebben twintig leden, inclusief wethouder Arno van Kempen als lijstduwer, zich kandidaat gesteld.

Het D66-verkiezingsprogramma 2018 – 2022 heeft als titel 'Optimistisch, Betrokken en Duurzaam Teylingen'. De partij laat weten dat het "In de kern gaat het over 'zorg en welzijn', 'groene en leefbare omgeving', 'gevarieerd wonen en werken', 'innovatieve en duurzame welvaart'".

Op de foto, v.l.n.r.: Katja Heede, Fred Koot, Jos Bauman, Edith Alkemade, Joren Noorlander, Bart van der Ploeg, Arno van Kempen en René Hartvelt.

Eerste paal de grond in voor Zwanendrift

Het plan Zwanendrift, met zowel koop- als huurwoningen. | Afbeelding: pr. Foto: pr.

Warmond n De bouw van de 25 woningen op de voormalige gemeentewerf aan de Van den Woudestraat 1a gaat op donderdag 14 december van start. Wethouder Bas Brekelmans boort symbolisch de eerste paal van het plan Zwanendrift.

In Warmond is behoefte aan eengezinswoningen voor startende kopers en betaalbare huurwoningen. Het doel is om die te realiseren op de voormalige gemeentewerf. Die grond is eigendom van de gemeente. Het project bestaat uit twaalf sociale huurwoningen en dertien koopwoningen. Die laatste zijn allemaal al verkocht. Woningcorporatie Stek gaat de twaalf sociale woningen verhuren. Het plan is gericht op jonge gezinnen en Warmonders kregen bij de koopwoningen voorrang.

Kasteel

De naam Zwanendrift verwijst naar het voormalige kasteel 'Endepoel' dat daar in de buurt aan de Endepoellaan eens heeft gelegen. Het is een wat onbekend kasteel, het heeft ook een kort bestaan gehad, namelijk de periode van circa 1300 tot ongeveer 1500. Het raakte dus al snel in verval. Maar toen het slot nog in glorie schitterde, verwierf de kasteelheer van de vorst het recht om zwanen te houden en te verhandelen, wat zwanendrift wordt genoemd.

Doorstroming

Wethouder Bas Brekelmans is blij met de bouw van Zwanendrift: "Fantastisch dat er in Warmond 25 woningen bij komen. Het bouwplan is van hoge kwaliteit met een mooie architectuur. Daarnaast bestaat bijna de helft van de woningen ook nog eens uit sociale huur en de koopwoningen zitten in het middeldure segment. Dat bevordert de doorstroming op de woningmarkt in Warmond".

Wie is de eerste baby in het nieuwe jaar?

redactie n Voor wie nog deze maand uitgerekend is, zou het nog mooi zijn als de kleine nog even op zich laat wachten: de redactie van De Teylinger is namelijk op zoek naar de eerste baby van 2018.

De nieuw geboren Teylinger hoeft niet hier geboren te zijn, maar wel ingeschreven als woonachtig in de gemeente Teylingen.

Aanmelden

Bent u de gelukkige ouders van deze kleine spruit en wilt u in aanmerking komen voor een leuke verrassing én een eerste optreden van uw zoon of dochter in deze krant? Stuur dan een e-mail vóór maandag 22 januari met daarin uw gegevens naar redactie@deteylinger.nl.

Graag onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer en natuurlijk de naam en de geboortedatum en -tijd van uw kind.

Nieuwe lijst beeldbepalende panden nog even in de pauze

Teylingen n De actualisatie van de Erfgoedverordening zal pas in februari de gemeenteraad voor een besluit worden voorgelegd, zo besloot de raadscommissie Ruimte afgelopen maandag. Het is de bedoeling dat, naast gemeentelijke monumenten, een een lijst van beeldbepalende panden wordt opgenomen die bescherming tegen sloop behoeven. Die moeten dan later nog wel in een bestemmingsplan worden verankerd.

Door Nico Kuyt

Vooraf aan de bespreking in de commissie bepleitte Alfred Pop namens de drie historische verenigingen voor nog een aanscherping van het beleid voor de bescherming van het erfgoed. Niet alleen de panden, maar ook objecten zouden op de lijst moeten. Ook miste hij een aantal Sassenheimse villa's in het rijtje van panden. Op haar beurt kon de raadscommissie zich in principe vinden in de nieuwe verordening, maar vroeg zich af of een aanscherping het niet meer zou vervolmaken. Zoals een veel breder verhaal dan alleen de panden, zoals Pop voorstelde. Dat lag ook in de lijn van een motie die D66 enige tijd geleden had ingediend. Te denken valt aan bijvoorbeeld landschappen, de Kagerplassen, het Lage Land, zo voerde Fred Koot (D66) aan. Maar om het nu al zo breed op te pakken, dat gaat volgens wethouder Bas Brekelmans behoorlijk wat inzet van ambtenaren en overleg vergen, dus op zijn voorstel schoof een meerderheid van de commissie dat op de wat langere baan. Wat meer onderzoek om de verordening wat meer aan te scherpen, dat zag de commissie wel zitten. Deze maand wordt erover dus nog geen besluit genomen, maar uitgesteld tot de vergadering van februari waar B&W met een nieuw voorstel naar de gemeenteraad komt.

De VVD vroeg daarbij om een wat grotere financiële tegemoetkoming in te passen voor eigenaren van zulke beeldbepalende panden. „Iets meer dan een blikje verf", verwoordde Bob Keeven (VVD) het. Ook het CDA stond open voor meer passende financiële middelen. En tevens moest het in de ogen van de PvdA in één keer goed worden geregeld.

Wethouder Bas Brekelmans beklemtoonde dat er geld beschikbaar is voor de beschermde panden. Hij zal een memo samenstellen hoe de visie breder valt te maken. Daar wordt dan in februari in de raad over gesteggeld en een besluit genomen over de verordening. Die heeft niet echt haast, want uiteindelijk moeten de beeldbepalende panden in een bestemmingsplan nog worden vastgelegd. Dat staat gepland in het voorjaar van 2018.

Commissaris van de Koning op bezoek

Commissaris van de Koning Jaap Smit, in gesprek met vertegenwoordigers van politieke partijen, organisaties, verenigingen en bedrijven uit Teylingen. | Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n Commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit bracht op donderdag 11 december een werkbezoek aan de gemeente Teylingen. Hij ontmoette het college van burgemeester en wethouders, maatschappelijke partijen en de fractievoorzitters uit de gemeenteraad. Het gesprek ging over natuur en recreatie, bouwen en wonen, economie, duurzaamheid, en innovaties in de jeugdzorg.

De Commissaris van de Koning brengt regelmatig formele ambtsbezoeken aan de gemeenten in de provincie.

Het bezoek startte op Station Sassenheim. Het college van burgemeester en wethouders liet met trots het nieuwe parkeerdek bij het station zien. Het kwam met een bijdrage van de provincie tot stand. Met de 240 extra parkeerplaatsen is er nu plaats voor ruim 500 auto's. Het station is een bijzonder knooppunt voor transport via weg, spoor én water en heeft daarmee een belangrijke regionale functie.

Duurzaamheid

De gesprekken met college, maatschappelijke partners en fractievoorzitters waren in Het Trefpunt in Warmond. Daar kwam de heer Smit in korte tijd veel te weten over Teylingen: "De duurzaamheidsambitie is indrukwekkend. Ik sprak met het college ook over wonen, recreatie en watersport. Met de fractievoorzitters ging het over de invloed van intergemeentelijke samenwerking op de lokale democratie, jeugdzorg en sociale woningbouw".

'Wees maar trots op deze mooie gemeente in zo'n prachtige omgeving'

Sámen

Een belangrijk onderdeel van een werkbezoek van de Commissaris van de Koning is een gesprek met maatschappelijke partijen. Smit: "Uiteindelijk gaat het erom hoe we sámen de samenleving vormgeven". Er werd verteld over de bijzondere ambachtelijke scheepstimmerwerf in Warmond. Maar ook over de Lakenvelder koeien in de Boterhuispolder en het belang van agrarisch natuurbeheer, dat het behoud van de polder en weidevogels betekent. Aan bod kwam hoe vele vrijwilligers, bedrijven en de kerkelijke gemeenschap helpen statushouders werk en een plek in de samenleving te geven. Ter plekke werden zelfs afspraken gemaakt. Over de innovatie in de jeugdzorg werd ook doorgepraat. Door krimpende budgetten is behoefte aan goede ondersteuning en nieuwe ideeën. Die ontstaan als je ook vanuit andere invalshoeken over zorg nadenkt. Bijvoorbeeld vanuit huisvesting, onderwijs, werk en inkomen.

Energie en duurzaamheid

Alle maatregelen die de gemeente neemt, worden getoetst aan of ze duurzaam zijn. Duurzaamheid liep dan ook als een rode draad door de gesprekken. Aan de orde kwamen het vullen van daken van bedrijven met zonne-energie, nul-op-de-meter woningen maar ook de nieuwste technieken die gebruikt worden in de bouw. Zoals accu's die energie opslaan maar ook de E-shower, een douche die heel veel minder warm water verbruikt. De woningcorporaties gaan hun woningen in 2020 allemaal naar energielabel B brengen en bedrijven denken na over hoe inwoners onderling gebruik kunnen maken van elkaars energie. Teylingen is bovendien een Fairtrade gemeente. Al 80 bedrijven, kerken, maatschappelijke organisaties, supermarkten, scholen en natuurlijk de gemeente doen daaraan mee. Dat moet ook, want Fairtrade gemeente blijven vraagt veel inspanning. Daar werken vrijwilligers hard aan.

Een dag vol uitwisseling van kennis en ideeën werd afgesloten een mooi compliment van de commissaris: '"Wees maar trots op deze mooie gemeente in zo'n prachtige omgeving. Ik ga opgewekt huiswaarts".

Met het bord Crappahoek, wordt het slavernijverleden zichtbaar

Wintipriesteres Marian Markelo voert een plengoffer, een waterceremonie, uit. Ellen-Rose Kambel (r) kijkt toe. | Foto: MV

Sassenheim n Het verhaal van de rijke familie Charbon leek lange tijd compleet, tot dat Ellen-Rose Kambel in 2013 besloot haar naam te googelen. Vier jaar later is er een nieuw hoofdstuk aan het boek toegevoegd: het verhaal van de slavernij.

De naam Charbon is bij veel inwoners van Sassenheim bekend. Zo is er een straat naar de schatrijke familie genoemd. De Charbons uit Amsterdam hadden in Sassenheim van 1791 tot 1917 hun buitenhuis, Huize Rusthoff. Het gigantische huis stond ooit op de plek van de huidige entree van Park Rusthoff. Het was onderdeel van een landgoed dat bestond uit landerijen die zich uitstrekten tot bijna aan de Kagerplassen. Aan de voorkant van het huis bevond zich op hun landgoed de 'Overplaats', een vijver die nu aan de Charbonlaan is gelegen en zich uitstrekt tot het Gemeentekantoor aan de Wilhelminalaan. Dat de familie Charbon dit kon betalen, kwam door hun handelshuis. Ze deden zaken in assurantiën, hadden een rederij en later meerdere koffieplantages in Suriname en in Berbice, het huidige Guyana. Dat laatste bracht ze een groot deel van hun welvaart.

Dat de firma van de familie plantages in bezit had, was lange tijd onbekend, totdat Ellen-Rose Kambel het verhaal op het spoor kwam. "Vier jaar geleden was het 150 jaar geleden dat de slavernij is afgeschaft. Het wekte mijn nieuwsgierigheid: waar zou ik vandaan komen? Wat is mijn verhaal? Daarvoor had ik me er nooit zo in verdiept, maar al snel bleek uit de zoekmachine dat mijn familie als slaaf werkte op de plantage van de firma Charbon. Toen is mijn zoektocht gestart."

Kambel benaderde de Stichting Oud Sassenheim, waar al snel bleek dat er niets bekend was over het verleden in de slavenhandel van de firma Charbon. De stichting bracht Kambel in contact met Frans en Jaap Charbon, een nazaten van de familie, en na een jaar lang gesprekken gevoerd te hebben, gaven ze samen gaven eind november een presentatie bij de SOS over hun gedeelde verleden. Daar liet Kambel weten een naambord te hebben voor de Stichting Beheer Park Rusthoff (SBPR).

Ogen niet sluiten

Een aantal weken later is het zover. In het theehuis in Park Rusthoff overhandigt Kambel het bord met 'Crappahoek' aan Paul ten Velde, vice-voorzitter van de SBPR. Het is de naam van de plantage in Suriname waar Mimi, Kambels overgrootmoeder, in 1860 werd geboren en als slaaf werkte. De firma Charbon kocht de plantage in 1825.

Ruim honderd jaar later staat Mimi's achterkleindochter in Park Rusthoff, dat ook tot het landgoed van de familie Charbon behoorde. Ten Velde: "We worden liever niet herinnerd aan de rol van Nederlandse handelaren in de slavernij. Maar je mag er je ogen niet voor sluiten. Tijdens de presentatie bij de SOS realiseerden velen van ons zich dat we niet de hele geschiedenis van dit park kende." Het is voor Kambel dé reden om er aandacht voor te vragen. "De geschiedschrijving is bijna altijd vanuit perspectief van de eigenaren. De kant van het verhaal van de slaven hoor je nog steeds nauwelijks. Er is een gebrek aan kennis op dat gebied. Er wordt gezegd dat je het in die tijd moet zien. Maar voor wie? De slaven hadden geen enkele vrijheid, waren iemands bezit. Ze mochten geen schoenen dragen, kregen niet betaald voor hun werk en er werden gruwelijke straffen uitgedeeld. Dat is ook een deel van het verhaal."

Het bord Crappahoek krijgt een plek in Park Rusthoff. Kambel hoopt dat mensen er vragen over stellen. "Als ze zich afvragen wat het betekent, dan kan ook die kant van het verhaal verteld worden. Ook richting kinderen, zodat zij ook deze geschiedenis meekrijgen." Het verhaal van de zoektocht wordt in ieder geval al vastgelegd: in februari gaat de documentaire in Den Haag in première. Op een later moment is die ook te zien bij Omroep West.

Aandeel in geschiedenis

Naast het bord in het Sassenheimse park, komt er ook een op de plek van de voormalige plantage in Suriname. Het is tegelijkertijd een eerbetoon aan de familie Kambel en alle andere slaven die op de plantages moesten werken. Op de vraag wat haar overgrootmoeder er van zou vinden, moet Kambel even nadenken. "Ik denk wel dat ze het bijzonder zou vinden. Als ze nu nog ergens zou meekijken, zou ze zien dat ze niet voor niets zo hard heeft gewerkt. En ze zou zien dat er in Sassenheim nu ook erkenning is voor haar aandeel in de geschiedenis van de firma Charbon en Huize Rusthoff."

Trilokaal presenteert kandidatenlijst

De eerste negen kandidaten van Trilokaal. | Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n Trilokaal heeft tijdens de algemene ledenvergadering de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 vastgesteld.

Naast lijsttrekker Rob ten Boden en zittende raadsleden Frans van Swieten (plek 3) en Dion Piket (plek 4), zijn er met Sandra Jasperse (plek 2) en Martijn van Duijvenbode (plek 6) ook twee jonge debutanten aangetreden. Interim-bestuursvoorzitter Fons Welters (plek 5), Lodewijk Grooters (plek 7), Arno de Fuijk (plek 8) en Mary van der Laak (plek 9) complementeren de top van de lijst, die in totaal bestaat uit negentien kandidaten. Het verkiezingsprogramma van Trilokaal draagt de titel 'Uw toekomst in Teylingen'. De nadruk ligt bij het programma op een aan inwoners dienstbare gemeente, betere jeugd- en ouderenzorg, duurzaamheid, en het creëren van een woningaanbod dat aansluit bij de behoefte van jongeren en ouderen.

Op de foto van links naar rechts: Martijn van Duijvenbode, Frans van Swieten, Sandra Jasperse, Rob ten Boden, Dion Piket, Mary van der Laak, Arno de Fuijk, Lodewijk Grooters en Fons Welters. | Foto: pr.

Oliebollen voor Hartekind

Voorhout n Stichting Hartekind houdt in de laatste week van het jaar een oliebollenactie, om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar hartafwijkingen bij kinderen.

Stichting Hartekind wil door middel van het financieren van wetenschappelijk onderzoek de overlevingskansen van kinderen met een hartafwijking vergroten en de kwaliteit van leven verbeteren. Voor Esther en Jeroen van Beelen, coördinatoren van Hartekind Voorhout, een doel dat zij letterlijk een warm hart toedragen: hun dochter Jentl en zoon Brent zijn allebei geboren met een hartafwijking. Met hun positieve instelling willen ze een bijdrage leveren en zetten zich in voor de stichting.

Door oliebollen te kopen, steunen kopers Hartekind. De bollen kosten 60 cent per stuk en tien voor 5 euro. Een snackbar uit Sassenheim gaat ze bakken, maar alle opbrengsten gaan naar de stichtiing. Bestellen kan via Esther (06-52325448) en Jeroen (06-51709008) en via hartekindvanbeelen@gmail.com. Bestellen voor 30 december en ophalen op 31 december in Voorhout.

Duurzaamheidsmarkt voor inwoners

Teylingen n Net als vorig jaar organiseert de gemeente Teylingen dit jaar wederom een duurzaamheidsmarkt. Op dit feestje van duurzaamheid worden bezoekers getrakteerd op duurzame initiatieven, zowel van lokale ondernemers als uit de regio. Speciaal is er een programma voor kinderen, zodat (groot) ouders rustig rond kunnen kijken. De markt is op donderdag 28 december van 11.00 tot 16.00 uur in Sassembourg (Jan van Brabantweg 1).

De gemeente heeft als voornemen om in 2030 100 procent duurzaam te zijn. De markt geeft een inkijkje in waar de gemeente nu staat en wat er nog moet gebeuren. En niet geheel onbelangrijk wat inwoners hier zelf aan kunnen doen.

Programma

Niet alleen de gemeente maar ook inwoners en ondernemers presenteren op de markt hun duurzame projecten en initiatieven. Zo kunnen bezoekers zich laten adviseren over vergroening van de woning, de financiering hiervan en wat de gemeente biedt aan mogelijkheden. Inwoners kunnen hun duurzame wensen voor 2018 achterlaten, een proefritje in een duurzame auto maken en uiteraard is er genoeg (verantwoord) te eten. Kinderen kunnen knutselen met gerecyclede materialen en van alles leren over de natuur.

De markt is voor alle inwoners van Teylingen van jong tot oud. Wethouder Arno van Kempen opent de markt.

Extra activiteiten voor kinderen op Voorhoutse kerstmarkt

Meerdere koren treden op tijdens de kerstmarkt. | Foto: archief Foto: fbps

Voorhout n Kratten vol boeken, lammetjes aaien en kerstmuziek; de elfde editie van de kerstmarkt op het plein bij de Bartholomeuskerk kent veel vaste ingrediënten. Toch zijn er op zondag 17 december ook nieuwe smaakmakers, met name voor de kinderen.

Terwijl de eerste sneeuw dwarrelt op het kerkplein, vertellen Richard Kuijten, Willemijn Favier en Colinda Guijt binnen in De Roef over de kerstmarkt. Tussen 11.00 en 16.30 uur kunnen bezoekers rond de Bartholomeuskerk terecht voor gezellige activiteiten en smakelijke winterse lekkernijen bij de in totaal 26 kraampjes. Naast één van de grootste boekenmarkten van de Bollenstreek, met keuze uit 4000 boeken, zijn er optredens van het leerlingenorkest van St. Cecilia, de Singing Stars, de AC Brassband van Adest Musica, Popkoor Goed Gestemd en van de solisten Caila Oostdam en Lynn van Werkhoven.

Knutselen en springkussen

Tot zover het vaste programma, maar er is meer, want de vrijwilligers zien graag nog meer publiek op de markt afkomen. Met name aan kinderen en hun (groot)ouders is extra gedacht. "De kerstmarkt moet ieder jaar iets nieuws bieden," zegt Richard Kuijten, die al jaren in de organisatie zit. Willemijn en Colinda knikken. Zij zijn nieuwe gezichten binnen de vrijwilligersgroep. Samen met zo'n 70 vrijwilligers helpen zij bij de organisatie van de kerstmarkt.

De vernieuwde organisatie, die overigens uit meer leden bestaat, wil zich richten op de jongere bezoekers. Zo zijn er voor kinderen extra activiteiten, zoals een vogelhuisje maken, schminken of knutselen. In de kerk is de kinderkerstmusical van Lida Hekker en in de Roef staat de voorstelling de Bokkenrijders van Theaterschool Teylingen op het programma. Kinderen kunnen een ritje maken op een pony of lekker springen op het springkussen. Als de kinderen bezig zijn, kunnen de ouders ook even rustig rondkijken.

Ambachten

Maar natuurlijk wordt niet alles anders. Al jaren zijn op de kerstmarkt oud-Hollandse ambachten te zien zoals mandenvlechten, zalmrokerij, glas graveren, glas in lood, kaarsmakerij en schilderkunst. "Die maken de markt juist uniek," vullen de nieuwe vrijwilligers aan. Ook krijgen een aantal goede doelen uit Voorhout weer de kans zich te presenteren. Dit jaar zijn dat Ladies' Circle Voorhout, Stichting Vrienden van het Overbosch en To-maat. Het bekende Rad van Avontuur ontbreekt natuurlijk niet. De opbrengst van de kerstmarkt wordt besteed aan een opknapbeurt voor de begraafplaatsen.

Vast in de agenda

De organisatie bouwt al op zaterdag op, met veel hulp van de Oranje Vereniging Voorhout. Parkeren op het plein is dan niet mogelijk. Op zondag zijn zo'n zeventig vrijwilligers actief. Zij maken van de kerstmarkt een echt familiefeest. Dat is precies wat de vrijwilligers ook bij de komende edities voor ogen hebben: "Het is een perfecte gelegenheid om samen te komen, en te genieten van een hapje en drankje terwijl de kinderen meedoen met activiteiten. Het zou mooi zijn als de markt echt een vaste plek in de agenda's van veel Voorhouters krijgt!"

Sinterkerst met No Worries

Voorhout n Het jongerenwerk van Welzijnskwartier organiseert op zaterdag 16 december weer een No Worries-avond in jongerencentrum Ex Voto (jacoba van Beierenweg 118b). Het thema is Sinterkerst, inclusief het sinterkerstdobbelspel. Cadeautjes doorschuiven, open maken of ontvangen naar aanleiding van wat er gegooid wordt. Uiteindelijk blijft er een winnaar over.

No Worries is een activiteit voor Licht Verstandelijk Gehandicapte (LVG)- jongeren in de leeftijd 14 tot 18 jaar. Er is begeleiding aanwezig. Vrijwilligers van Ex Voto helpen mee en spelen een potje pool, darten of helpen bij de quiz. Doel is ontmoeting en nieuwe contacten op te doen met andere (LVG)jongeren. Sinterkerst is van 20.00 tot 22.30 uur. De entree bedraagt 3 euro, dat is inclusief twee consumpties. Voor meer informatie, neem contact op met jongerenwerker Johan Braaksma: 0252-229952.

Joris' kerstboom in bibliotheek

Teylingen n Aan wie denk jij met Kerst? Net als in het gelijknamige televisieprogramma kunnen mensen een kerstbal in de bomen in de bibliotheken in Voorhout en Sassenheim hangen. Schrijf, knutsel of teken en breng jouw verhaal naar de bibliotheek. Bij de balie krijg je een speciale kerstbal om je bijdrage in te doen. Daarna hang je deze bal in Joris' Kerstboom. Verhalen inleveren kan in Sassenheim op woensdag 20, donderdag 21 en vrijdag 22 december tussen 14.00 tot 16.00 uur en in Voorhout tijdens openingsuren. Deelname tot en met 23 december.

Kerstmarkt in Warmond

Warmond n Galerie Het Oude Raadhuis organiseert op zondag 17 december van 11.00 tot 16.00 uur de sfeervolle kerstmarkt rond het Dorpsplein van Warmond. In een twintigtal kramen zijn naast kerstdecoraties, kerststukjes en kerstboomversieringen ook onder andere zilverwerk, brocante en tafelzilver te vinden. Er worden Franse delicatessen en het traditionele Hongaarse schoorsteenbrood verkocht. Kinderen van 7 tot 12 jaar mogen zelf kaarsen maken. 's Middags wordt er kerstmuziek gespeeld door Ex BTW. De galeries aan het plein, Het Oude Raadhuis van Warmond en de Pomp, zijn beide vanaf 11.00 uur geopend.

Kerst in een kijkdoos

Sassenheim n Het laatste Repair Café is op zaterdag 16 december van 13.00 en 16.00 uur in de JoJo (Hortusplein 14). Samen met de vrijwilligers kunnen bezoekers een defect, barst, breuk of error verhelpen of repareren.


Met de feestdagen in het vooruitzicht, wordt er voor de kinderen een passende creatieve workshop gegeven: 'Kerst in een Kijkdoos'. De workshop is van 13.30 tot 15.30 uur, deelname kost 5 euro. Vooraf aanmelden is verplicht en kan via info@repaircafe-teylingen of bel 06-51759792.

Kerstbingo

Sassenheim n Bij speeltuinvereniging Beatrix is op vrijdag 15 december de kerstbingo. Tijdens de rondes zijn er onder andere waardebonnen van 50 euro te winnen. De zaal is open om 19.30 uur, de balletjes rollen om 20.30 uur. Ook niet leden zijn van harte welkom aan de Vooruitgangdreef 1.

Lichtjes in de boom weer aan

Samen met de Lichtjesfee mogen de kinderen van de kinderopvang de lichtjes in de grote boom op het plein voor Sassembourg ontsteken. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Kerstliedjes klinken vanaf de galerij in Sassembourg. Popkoor Goed Gestemd brengt de bezoekers van Kerstival, op zaterdag 10 december, in ieder geval in de juiste stemming. Ook AC Brass, de brassband van Adest Musica zorgt voor een gezellige sfeer. De Kerstman gaat ondertussen op de foto met de jongste bezoekers, bij ActVite en Trais Kinderopvang kan geknutseld worden.

De kerstmarkt in het gezondheidscentrum wordt afgesloten met het ontsteken van de lichtjes in de kerstboom op het plein. Na een optreden met de dansschool zorgen de kinderen van de kinderopvang er samen met Lichtjesfee, kerstvrouw en wethouder Arno van Kempen voor dat de lampjes in de boom aan gaan.

Kiekje met de Kerstman

Voorhout n Wie op zaterdag 16 en 23 december door de Herenstraat en het Jacoba van Beierenhof loopt, heeft kans de Kerstman en zijn kerstmeisjes tegen het lijf te lopen. De kerstmeisjes delen aan alle kinderen mandarijnen uit. Ook kunnen de kinderen met de Kerstman op de foto.

Kerstsamenzang

Warmond n Traditiegetrouw is op zondag 24 december om 19.00 uur de kerstsamenzang op het pleintje bij de Pomp. Dit jaar zorgen een aantal musici van Matthias samen met het Schippertjeskoor voor de begeleiding. Margot de Vos draagt een kerstvertelling voordragen.

Kerstkien

Sassenheim n Carnavalsvereniging De Saksen houdt op zaterdag 16 december een avondje kerstkienen. In de grote zaal van het Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a) kan iedereen gratis meedoen. De deur gaat open om 19.30 uur en de kerstkien begint om 20.00 uur.

Kerstmarkten bij de Achtbaan

Voorhout n De drie locaties van basisschool de Achtbaan zamelen met kerstactiviteiten geld in voor het goede doel: Stichting van het kind. Op alle drie de locaties is er op woensdag 13 december aan het einde van de ochtend een kerstmarkt voor ouders en leerlingen.

Meerlandenfonds deelt vier cheques uit in Teylingen

In totaal ontvingen vertegenwoordigers van 112 goede doelen een cheque. | Foto: pr.

Teylingen n Vertegenwoordigers van stichting Boerhaavegroep, toneelvereniging Cultuur Verheft, Volleybalclub Sassenheim en zwemvereniging De Columbiaan gingen donderdag 7 december met in totaal 2235 euro aan donaties naar huis dankzij bijdrages uit het Meerlandenfonds.

In totaal ontvingen 112 goede doelen en verenigingen in de Witte Kerk in Nieuw-Vennep een bijdrage uit het fonds.

Meerlanden, het afvalbedrijf dat ook in Teylingen actief is, stort ieder jaar 50.000 euro in het fonds om sportverenigingen, evenementen en goede doelen in de regio te ondersteunen. Vrijwilligers van goede doelen en sportverenigingen uit het verzorgingsgebied van Meerlanden konden tussen 1 oktober en 1 november een aanvraag indienen.

Goede doelen en verenigingen

Vier verenigingen en stichtingen uit Teylingen deden dat en kregen vorige week een cheque. Stichting Boerhaavegroep ontving 440 euro, toneelvereniging Cultuur Verheft 425 euro en Volleybalclub Sassenheim (VCS) kan 470 euro bijschrijven. Zwemvereniging De Columbiaan kreeg de grootste cheque overhandigd: 900 euro voor de clubkas.

Bij de toekenning van een bijdrage uit het fonds is gekeken of verenigingen en goede doelen laten zien dat ze met hun initiatief de buurt verbeteren en het welzijn van mensen vergroten.

Angeline Kierkels, algemeen directeur Meerlanden: "Wij zetten ons elke dag in voor een duurzame en prettige werk- en leefomgeving voor iedereen in de regio. Daarbij zijn de inspanningen van goede doelen en verenigingen onmisbaar. Het is daarom elk jaar weer een feest om de cheques uit te reiken."

Waardering

Alle goede doelen en (sport)verenigingen die een bijdrage uit het Meerlandenfonds ontvangen, zijn actief in het verzorgingsgebied van Meerlanden. Namens diverse gemeenten waren wethouders aanwezig om in de Witte Kerk de cheques te overhandigen en hun waardering uit te spreken richting alle vrijwilligers.

Tijdens deze elfde editie kregen ook clubs en verenigingen uit Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Noordwijkerhout een bijdrage uit het fonds.

Privacy

Bo heeft een half jaar lang twee stagiaires, een voor fotografie en een cameraman. Ze zijn er om het vak te leren en een van de dingen die ze nu weten, is dat bij een klus op een school je eerst moet informeren of er kinderen buiten beeld moeten blijven.

Vorige week waren we bij Winter Wonderland, een kleine schaatsbaan in Noordwijk. Leuk en gezellig initiatief en kinderen van basisscholen mogen daar met de gehele klas gratis schaatsen. Allemaal dezelfde mooie oranje schaatsen aan en lachen, gieren, schaatsen op het ijsbaantje. Terwijl mijn collega's al driftig aan het fotograferen waren, stapte ik op de meester af met de vraag: zijn er kinderen die buiten beeld moeten blijven? Ja, vier kinderen. Oef. Dan is het onmogelijk om op een kleine schaatsbaan te filmen zonder deze kinderen in beeld te brengen. De meester stelde voor om deze vier kinderen tien minuten van het ijs te halen zodat wij konden filmen en fotograferen. Zo gezegd, zo gedaan. Daar stonden ze dan, met z'n vieren langs de kant. Niet boos, niet teleurgesteld, maar een gezicht dat niets zei. Berusting, dacht ik. Omdat ik het lullig vond voor deze kinderen zijn we na een paar minuten al gestopt met filmen. Huppakee, kinderen weer snel het ijs op. Aan het einde van de gratis schaatsbelevenis werd er een groepsfoto gemaakt. Allemaal juichen en lachen, behalve dezelfde vier kinderen. Ook deze groepsfoto was voor hen verboden gebied.

Nou, ben ik persoonlijk gek op groepsfoto's. Zeker van vroeger. Er staat er altijd eentje lullig op. Of iemand doet André van Duin na. Of je verbaast je over een bizar kapsel. Een foto doet je altijd weer aan een evenement herinneren. Weet je nog toen.... In de zesde klas, pardon groep 8, wordt er een collage gemaakt van foto's van al die jaren op school.

Tegenwoordig wordt het misschien in een powerpointje gegoten. Hoe zit dat dan met deze kinderen? Die staan daar dan niet op. Ze zaten wel in de klas, maar toch ook weer niet. En waarom? Privacy? Hoe wordt die geschonden? Omdat je schaatsend in een filmpje komt of lachend op een schaatsgroepsfoto? Angst? Dat het hoofd van jouw kind door een of andere smeerlap op de romp van iets naakts wordt gemonteerd? Hoe groot is die kans? Zit het leven van een kind niet vol met risico's? Maar gelukkig beleeft een kind ook veel mooie momenten. Momenten waar je later nog eens glimlachend op terug kijkt. Behalve voor deze vier kinderen dan. Ik snap privacy. Ik snap angst, maar ouders, u had het gezicht van uw kind, staande langs de kant, moeten zien. Daar straalde geen geluk vanaf.

Ard Zandbergen

Hoofdredacteur Bo

ard@bollenstreekomroep.nl

Eindejaarsdrukte bij de voedselbank Teylingen

Teylingen n Deze tijd van het jaar is altijd een drukke periode voor de vrijwilligers van de voedselbank Teylingen.

Dankzij de Rotary Voorhout kon de voedselbank de kinderen van de voedselbank op 30 november verrassen met Sinterklaas cadeaus. Op 9 december was er een supermarktactie, waarbij voedselbank- vrijwilligers, klanten van de supermarkten in Teylingen gevraagd hebben een extra boodschap te doen aan de hand van een boodschappenlijstje. De opbrengst was 244 volle kratten, waarmee de voorraden van de voedselbank voor de komende maanden weer aangevuld kunnen worden. De voedselbank werd naast familie en vrienden van de vrijwilligers, ook bij deze actie geholpen door de Lionsclub Slot Teylingen.

De Havenkerk en basisschool de Overplaats uit Sassenheim gaan voedsel doneren, waarmee de voedselbank in de komende maanden mooie voedselpakketten kan maken. De Rotary in Voorhout en Sassenheim gaan op vrijdag 22 december de door de voedselbank speciaal gemaakte kerstpakketten afleveren, bij de klanten van de voedselbank in Sassenheim, Voorhout en Warmond.

Vrijwilligers van de voedselbank mochten vorige maand de restanten van de koel –en vries afdeling van de AH Voorhout leeghalen in verband met een winkelverbouwing. AH Sassenheim had veel aardappelen voor de voedselbank, die in de afgelopen weken zijn uitgedeeld. Een maand geleden doneerde de Rabobank Bollenstreek een aanzienlijk bedrag vanuit de Clubkas Campagne, waarvoor in de komende maanden verse groente en zuivelproducten gekocht kunnen worden. En recent kwam ook een donatie binnen van kringloopwinkel Opnieuw Voorhout.

Niet alleen in de laatste maanden van het jaar krijgt de voedselbank steun van de Teylinger gemeenschap. Tijdens het hele jaar 2017 waren er particulieren, scholen, bedrijven, instellingen, kerken en service clubs, die het werk van de voedselbank mogelijk maken met geld, voedsel -en/of diensten donaties. De voedselbank Teylingen is niet altijd in staat om al deze mensen en organisaties individueel te bedanken. Zonder deze hulp uit Teylingen is het werk van de voedselbank niet mogelijk, vandaar dat de voedselbank dankbaar is voor al deze steun. Meer info op www.voedselbankteylingen.nl.

Ondersteuning voor ondernemers met schulden

Het convenant wordt ondertekend door Adri de Roon (ISD), Cor Vork (Oxyz), jacauqline Zuidweg (Zuidweg & Partners) en Michael van Vugt (Over Rood). | Foto: pr. Foto: pr.

Regio n Bij de ISD Bollenstreek was op dinsdag 5 december de ondertekening van het convenant om zelfstandigen met problematische schulden te ondersteunen.

Zelfstandigen met problematische schulden en met een niet levensvatbaar bedrijf zijn vaak vanwege betalingsonmacht niet in staat de onderneming fiscaal/ juridisch te beëindigen. Daarnaast zijn er ook zelfstandigen met problematische schulden met een levensvatbaar bedrijf èn die geen beroep kunnen doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen èn niet in staat zijn een oplossing te vinden voor hun schulden. Deze ondernemers kunnen voor ondersteuning sinds kort ook terecht bij de ISD Bollenstreek. De ISD Bollenstreek werkt hierbij samen met de NVVK leden Zuidweg & Partners uit Hilversum en Oxyz uit Lisse en de vrijwilligersorganisatie Over Rood uit Haarlem. In het convenant staan samenwerkingsafspraken om ondernemers te ondersteunen.
Voor meer informatie over de mogelijkheden die de ISD voor zelfstandigen heeft, kijk op www.isdbollenstreek.nl.

Andrea Bouma: Nederlands kampioene met een Olympische droom

Hoe combineer je zeven keer per week trainen in Lisse en Papendal met een eindexamen vwo in Noordwijkerhout? De achttienjarige sprintster Andrea Bouma uit Sassenheim heeft het druk, maar geniet ook van elk moment.

Foto: René van Dam

"Mag ik niet lachen?" Vol ongeloof kijkt Andrea naar fotograaf René van Dam. Voor de campagne Teylinger Sporthelden is een stoere, onverslaanbare uitstraling bedacht en dus zonder lach. "Dat wordt nog moeilijk voor Andrea," zegt haar moeder Sandra. "Ze lacht namelijk altijd!"

Ben je ook altijd vrolijk op de atletiekbaan?

'Samen met Dafne Schippers liep ik de baan op'

"Ja, eigenlijk wel. Ik vind het heerlijk om te sporten en ga vaak met veel plezier. Mensen kennen mij ook niet anders dan dat ik lach. Misschien alleen niet als de training heel zwaar is. Gelukkig slepen mijn trainingsmaatjes me er dan doorheen, haha. Op de foto's van deze campagne kreeg ik best wat reacties. 'Wat kijk je serieus', zeiden ze. Maar veel mensen vinden het vooral hele gave foto's!"

En hoe ben je voor een wedstrijd?

"Ook dan ben ik wel ontspannen, denk ik. Je zit voor een wedstrijd altijd met alle sprintsters in een ruimte. Iedereen gaat daar anders om met de wedstrijdspanning. De een sluit zich af, de ander maakt een praatje. Ik zit in die laatste groep; vaak probeer ik nog even een gesprekje aan te gaan. Dat is voor mij ontspanning. Soms krijg ik wel een venijnige blik terug. Dan weet ik even genoeg. Wel ongezellig, maar dat moeten ze zelf weten. Ik maak me er niet druk om."

Wanneer stond je voor het eerst op de atletiekbaan?

"Ik heb allerlei sporten gedaan, van wedstrijdzwemmen tot turnen. Toen ik negen jaar was, ging ik met een vriendinnetje mee naar de Spartaan. Daarna ben ik nooit meer weggegaan. In het begin doe je vooral spelletjes om de basisbeginselen te leren. Daarna worden de trainingen steeds serieuzer. Lange tijd deed ik aan meerkamp, maar daar werd voor mij duidelijk dat ik sprint het allerleukste vind. Toen ben ik daar meer in gaan trainen."

Wanneer wist je: ik heb talent?

"Eigenlijk wist ik dat heel lang niet. Pas sinds twee jaar is het voor mij serieus geworden. Ik ben letterlijk en figuurlijk enorm gegroeid en dat heeft me geholpen. Eind 2015 kwam ik in de regionale selectie terecht. Door meer te trainen en dankzij de tips van de trainers, werd ik steeds sneller. Voor ik het wist, werd ik vorig jaar Nederlands kampioen. In het begin kon ik dat nauwelijks geloven. Natuurlijk wist ik wel dat ik hard liep, toen ik over de finish kwam, maar pas op het podium drong het echt tot me door."

Hoe combineer je topsport met eindexamen doen?

"Ik doe dit jaar eindexamen vwo en dat is best pittig. Mijn ouders hebben in overleg met mijn trainers gezegd dat school voor gaat. Dat kan ik wel begrijpen. Het is voor mij sowieso best inspannend om alles te combineren. Ik fiets iedere dag heen en weer naar het Teylingen College Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. Als ik dan thuis ben, dan maak ik huiswerk en ga vervolgens weer naar Lisse voor de training. Het komt neer op zo'n 20 kilometer fietsen per dag.

Bij de Spartaan train ik vijf keer in de week, met op woensdag ook nog een individuele training. Op zaterdag train ik op Papendal in de nationale jeugdselectie. Dat zijn ook twee trainingen. Tot voor kort reed mijn moeder me dan en kon ik achterin de auto huiswerk maken of andere dingen doen. Sinds kort heb ik mijn rijbewijs. Dat is wel fijn, want dan kan ik ook soms met de auto naar de Spartaan. Daarnaast gaan we met zowel de wedstrijdgroep uit Lisse als de nationale selectie ook op trainingsstages in het buitenland. In het voorjaar ben ik bijvoorbeeld twee keer naar Portugal geweest. Soms is dat net buiten een vakantie. Gelukkig denkt de schoolleiding met me mee en lukt het tot nu toe om alles te combineren."

Ziet jouw leven er anders uit dan die van leeftijdsgenoten?

"Natuurlijk ben ik vaak aan het trainen, maar gelukkig snappen mijn vrienden van school dat. Als het lukt, dan spreek ik met hen af om leuke dingen te doen. Ook heb ik vrienden binnen de atletiek. Hen zie ik dus ook regelmatig.

Uitgaan komt niet heel veel voor, maar dat vind ik niet zo erg. Als je weet waarvoor je iets doet of laat, dan is dat het waard. Verder is mijn leven niet heel veel anders. Ik sport veel en let een beetje op mijn voeding, maar niet overdreven hoor. Het enige dat ik echt mis, is chocolade. Dat vind ik zo lekker. Dus stiekem neem ik af toe een stukje. Het heeft geen invloed op mijn snelheid, dus mijn trainer vindt het oké!"

Van wie krijg je veel steun?

"Het is heel fijn, dat alle mensen met wie ik omga, het snappen. Als vrienden vragen ik mee ga naar een feestje, dan krijg ik nooit scheve gezichten als ik afzeg. Ze zeggen ook: als ik in jouw schoenen zou staan, dan zou ik hetzelfde doen.

Zonder steun van familie en vrienden kun je nooit zover komen. Je kunt niet alles zelf regelen, al zou ik dat graag willen doen. De support van mijn ouders is supermotiverend. Ze gaan eigenlijk altijd mee en zijn belangrijk voor me. Na een gewonnen wedstrijd zie ik soms hun emoties. Dat ze trots zijn, is fantastisch om te zien."

Waarom heb je 'ja' gezegd op de vraag of je Teylinger Sportheld wil zijn?

"Ik voel me heel erg vereerd. Bovendien vind ik het zelf heel erg leuk om te sporten. Als ik anderen kan motiveren om ook te bewegen, dan doe ik dat graag. Sport maakt mij altijd blij en dat gun ik andere mensen ook!"

Word je wel eens vergeleken met Dafne Schippers?

"Ja, dat komt wel eens voor. Ik was twee jaar geleden sneller dan Dafne toen ze ook zestien jaar was. Ik heb haar nooit lang gesproken, maar zie haar wel eens op Papendal, waar ze ook traint. Ook heb ik een keer samen met haar in een ruimte gezeten voordat de wedstrijd begon. We deden allebei als tweede loper mee met een estafetteteam aan de Fanny Blankers Koen Games. Zij met het Nederlands team en ik met het junioren team. We werden apart gezet en er was ons verteld dat ze ons zouden komen halen. Dat gebeurde maar niet, dus op een gegeven moment zei Dafne 'Kom, loop maar achter mij aan'. Zij liep naar de baan en iedereen ging aan de kant. 'Zij hoort bij mij', zei ze en wees naar mij. Voor de race wenste ze me ook nog even succes. Dat vond ik wel heel bijzonder."

Wat doe je aankomend jaar?

"Ik wil graag meedoen bij de Nederland kampioenschappen en dan natuurlijk het liefst een podiumplek behalen. Ook hoop ik de limiet te lopen voor de 200 meter bij het Wereldkampioenschap junioren voor onder de 20 jaar. Dat toernooi is in augustus in Finland. En opnieuw op trainingsstage gaan, lijkt me ook leuk. Dat is alleen wel rond de centrale examens, dus dat wordt lastig. Dit jaar gaan die echt even voor."

En de Olympische Spelen?

"Na het behalen van mijn diploma, wil ik volgend schooljaar fulltime op Papendal trainen en in Arnhem gaan wonen. Dan combineer ik een studie met topsport. Trainers zeggen dat ik het in me heb om de Olympische spelen te halen. Dat zou echt heel gaaf zijn!"

Volg Andrea via #TeylingerSportheld op sociale media en op www.sportcafeteylingen.nl.

Teylinger Sporthelden

Workshops over Windows 10

Sassenheim n De bibliotheek Sassenheim biedt al enige tijd in samenwerking met Seniorweb complete computercursussen aan. Cursisten hebben aangegeven dat ze meer behoefte hebben aan doelgerichte workshops. Om die reden is het vanaf nu mogelijk om in te schrijven op losse workshops.

De volgende workshops staan de komende periode op het programma: Maandag 8 januari: Windows 10, maandag 15 januari: Bestandsbeheer, maandag 22 januari: Internet, maandag 29 januari: Mailen, maandag 5 februari: Fotobewerking, maandag 12 februari: Word. Al deze programma's bevinden zich in Windows 10.

De workshops duren twee uur en worden gehouden op maandagmiddag van 14.15 tot 16.15 uur in de bibliotheek Sassenheim (Kerklaan 42). Het maximum aantal deelnemers is zes. Er wordt dus gewerkt in kleine groepjes. Een laptop meenemen is niet nodig. Deze staat klaar in de bibliotheek. De kosten voor de workshops bedragen 5 euro per keer voor leden van de bibliotheek en/of Seniorweb en 10 euro voor niet leden.

Deelname kan in alle vestigingen aan de balie van de bibliotheek geregeld worden en ook via www.bibliotheekbollenstreek.nl/cursus.

Bridgecursus bij De Wasbeek

Sassenheim n Vanaf begin januari 2018 start er een nieuwe bridgecursus voor beginners en een vervolgcursus bridge. Door bridgeclub De Wasbeek wordt de mogelijkheid geboden om op een laagdrempelige manier met het bridgen kennis te maken of om die kennis te vergroten.

Vanaf maandag 8 januari begint de vervolgcursus en op woensdag 10 januari de beginnerscursus. Beide cursussen bestaan uit veertien avonden en worden gegeven door de ervaren docente Hülya Prischink. De lessen zijn in de Tuinzaal van de Bernardus (Hoofdstraat 82). Ze beginnen om 19.30 uur en duren tot ongeveer 22.00 uur. De kosten zijn laag gehouden en bedragen 75 euro voor de gehele cursus. Daarbij komt nog het cursusboek Bridge in een flits a 10 euro.

Aanmelden kan tot uiterlijk 3 januari bij Sjaak van Kesteren, via 0252-412429 of bridgeclub.de.wasbeek@ziggo.nl.

Wie stuur jij een kerstkaartje?

Teylingen n De feestdagen staan weer voor de deur. Voor veel mensen is dit dé tijd van het jaar om een kaartje te sturen. CDA Teylingen haakt hierop in en houdt een kerstkaartenactie. In een aantal winkels in Teylingen liggen briefjes een persoonlijke wens verstuurt kan worden. CDA Teylingen zorgt er vervolgens voor dat deze wens bij de betreffende persoon wordt bezorgd. Een andere optie om iemand een kaartje te sturen, is door te mailen naar secretaris@cda.teylingen.nl. Zet daarin het ontvangende en versturende adres en de persoonlijke wens.

Met hun derde voorstelling 'Klussen' gaan Edo Brunner en Arie Koomen er weer 100 procent voor. | Foto: pr. Foto: pr.

Arie en Edo 'Klussen' in het Onderdak

Sassenheim n Cabaretiers Ari Koomen en Edo Brunner staan op vrijdag 12 januari in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a) met hun voorstelling 'Klussen'.

Ook in het derde programma van cabaretiers Edo Brunner en Arie Koomen doen de heren weer alles zelf. Deze vakmannen bouwen in één avond een 100 procent topshow die op tijd klaar zal zijn, zonder onverwachte kosten achteraf.

De voorstelling begint om 20.15 uur. Kaarten kosten 16 euro en zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl, Primera Sassenheim (Hoofdstraat 208) en aan de zaal, op de dag van voorstelling vanaf 45 minuten voor aanvang.

De Weg naar het Westen

Warmond n Mezzo-sopraan Ekaterina Levental verzorgt op zondag 17 december het vertelconcert De Weg in Theater Het Trefpunt (Herenweg 80).

Hierin verhaalt ze op indringende wijze over haar tienerjaren in Oezbekistan en haar vlucht daarvandaan: na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie was het door het opkomend antisemitisme niet langer mogelijk te blijven. Een verhaal dat afwijzing in zich draagt, verlies, angst, maar zeker ook veerkracht en hoop. Dit alles gezien door de ogen van een puber die plots zo snel volwassen moest worden. In een sober decor met slechts een landkaart en een koffer vertelt en zingt Ekaterina haar eigen verhaal zichzelf daarbij begeleidend op de harp. De voorstelling begint om 15.00 uur. Een kaartje kost 20,00 euro en is te koop via www.theaterhettrefpunt.nl, op de middag zelf aan de zaal of bij de VVV aan de Gemeentehaven 3 in Warmond.

Open repetitie Up2Stage

Sassenheim n Musicalgroep up2Stage heeft net de jubileumshow achter de rug, maar kijkt alweer vooruit naar het volgende project. Op dinsdag 19 december start de serie van open repetities, waar enthousiaste jongeren tussen 12 en 30 jaar kunnen aansluiten bij de groep.

Het jubileumweekend is goed verlopen met medewerking van een enthousiaste groep vrijwilligers en een zestal docenten, die elke week de groep weer een programma voorschotelen. Lotte en Birgit Burgmeijer verzorgen de choreos en de dansjes; Rob Burgmeijer en Ilse Langelaan de drama oefeningen; Koos en Nienke Burgmeijer de regie, waarbij Nienke ook de zanglessen verzorgt. De repetitie op 19 december start om 19.00 tot 21.00 uur en wordt gehouden in studio 2 van dansstudio Sonja (Menneweg 107). Deelname is gratis. Meer informatie op www.up2stage.nl.

TOP wint topper tegen LDODK

Mick Snel schiet vanuit de lucht. Directe tegenstander Friso Boode (20) is te laat. | Foto: pr./Leo van Andel Foto: pr./Leo van Andel

Sassenheim n In een volle sporthal De Korf werd, met aanwezigheid van de NOS, de topper tussen TOP en het Friese LDODK gespeeld. In een gelijk opgaande eerste helft werd het publiek getrakteerd op veel doelpunten, strijd, mooie combinaties met een hoofdrol voor de TOP-dames.

Leander van der Geest in de achtervolging. | Foto: pr./ schaatspeloton Foto: pr./schaatspeloton.nl

Op de ranglijst staan beide ploegen gelijk in aantal punten en zijn ze op jacht naar een play-off plek. TOP startte scherp aan de wedstrijd met een eerste schot dat gelijk raak was. Friso Boode, drie seizoenen actief geweest bij de Sassenheimers, zette LDODK snel weer op 1-1. Hierna ontstond een wedstrijd waarin beide ploegen in alle opzichten aan elkaar gewaagd waren. Het verschil werd in de eerste helft nooit meer dan twee doelpunten, waarbij TOP wel vaak het initiatief had, maar LDODK/Rinsma Modeplein bleef aanhaken. Daniel Harmzen moest korte tijd het veld verlaten voor een blessurebehandeling, maar kwam wel weer terug in het veld. Bij rust was de stand in evenwicht (13-13) en niemand durfde een voorspelling te wagen op de afloop.

Dat was een kwartier na rust anders, want in dat kwartier legde TOP de basis voor de overwinning. De doelpunten van de TOP-dames waren hierbij belangrijk. De thuisclub liep met een hoog afrondingspercentage uit naar 20-15 en bij 25-19 leek de wedstrijd gespeeld. LDODK probeerde met een vakwissel van topschutter Marjolein Kroon, tot op dat moment op één goal gehouden door Jet Hendriks, nog wat te forceren en dat was een goede zet. Twee goals op rij en de 25-24 van Friso Boode en de spanning was helemaal terug in de wedstrijd met nog twee minuten op de klok. Het goed uitspelen van Celeste Split leverde TOP een strafworp op, die werd benut door Nick Pikaar. Een mooie overwinning voor de thuisploeg dat hiermee zijn tweede plek op de ranglijst behoudt. Op zaterdag speelt TOP weer een thuiswedstrijd, dan tegen KCC, de promovendus die dit weekend verrassend won van KZ/Hiltex.

WIJC'ers weer op marathonpodium

Warmond n In de zevende wedstrijd van de KPN marathoncompetitie reed Iris van der Stelt naar zilver en Leander van der Geest naar brons. Beiden zijn lid van de Warmondse IJsclub.

De wedstrijd, op zaterdag 9 december in Deventer, begon niet voor iedereen rustig door de problemen op de weg met sneeuw en gladheid. Leander van der Geest moest in de auto al beginnen met omkleden en startte zonder warming-up. De winnares van de damescompetitie. Kelly Schouten, twijfelde onderweg of ze Deventer wel zou halen, maar de adrenaline hielp haar naar de zege.

Brons van der Geest

Bij de heren Beloften was de overwinning voor Engbert de Vegt, die op twee ronden voor het einde zag dat de mannen in het peloton naar elkaar keken terwijl hij een ruime bocht voorsprong had. De Vegt ging er vol voor en had nauwelijks door dat achter hem Leander van der Geest toch nog dichtbij kwam met de Fransman Timothy Loubineaud in zijn kielzog. De Fransman eindigde als tweede, Van der Geest werd derde. Kees Heemskerk (WIJC) reed naar een negende plaats.

Zilver Van der Stelt

Bij de dames reden Iris van der Stelt en Lisa van der Geest zeer aanvallend omdat zij wilden proberen hun ploeggenoten, Manon Kamminga en Merel Bosma, goed te lanceren voor de zege. Dat lukte niet omdat de een andere ploeg ook de koppositie wilde hebben en in die strijd viel de trein van Van der Stelt en Van der Geest uiteen. Kelly Schouten kwam buitenom, kon nog langs Manon Kamminga en schoof de punt van haar schaats naar voren. Op de uitslag moest even gewacht worden zo dicht zaten de dames bij elkaar: Schouten was toch de snelste, Van der Stelt tweede en Kamminga derde. Lisa van der Geest finishte als 34e, haar zus Loesanne van der Geest werd 25e.

Anne Leltz uit Voorhout reed op zaterdag de marathonwedstrijd voor de Regiotop Dames in Deventer over 50 ronden en eindigde daar op de 24e plaats. Op zondag 10 december reed Leltz in Utrecht in de vijfde wedstrijd van het 6-Banen Toernooi naar de vierde plaats.

Marathon in Den Haag

Op zaterdag 16 december komt het marathonpeloton naar De Uithof in Den Haag. Om 17.45 uur starten de heren Beloften voor hun 100 ronden (Leander van der Geest en Kees Heemskerk van WIJC). Om 19.15 uur rijden de dames Topdivisie hun 80 ronden (Iris van der Stelt, Lisa van der Geest, Loesanne van der Geest). Om 20.30 uur start de Topdivisie Heren met 125 ronden.

De wedstrijden van de dames en heren Topdivisie zijn ook via de livestream van schaatsen.nl/marathon te volgen.

Handbalsters nog altijd puntloos in eredivisie

Lot van Kampen in actie. Ze is deze wedstrijd goed voor vijf doelpunten. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Voor Foreholte is het eredivisie-avontuur nog altijd puntloos. Ook tegenstander S.E.W. in Nibbixwoud zit in dezelfde positie en de ploegen staan samen onderaan. Beide handbalteams waren dan ook gebrand op winst, maar door een zwakke eerste helft moest Foreholte de punten aan S.E.W laten.

Vol goede moed startte het Voorhoutse team van Ken van Hasselt de wedstrijd, maar al in het begin posteerde S.E.W. een behoorlijk stevige dekking, waarbij het verdedigen op de bal ver te zoeken was. De Voorhoutse speelsters hadden hier nogal last van. Toch was de ploeg ook zelf onzorgvuldig in de passing en het schot op doel. Daar waar S.E.W. menig break-out verzilverde, lag het tempo bij Foreholte veel te laag. Er was voldoende wil om te winnen, maar het lukte niet. Bij rust keek de Voorhoutse ploeg tegen een 17-10 achterstand aan.

De tweede helft moest het gebeuren voor Foreholte. Op sommige momenten lukte dat ook wel, maar telkens wist S.E.W. tot scoren te komen. Bij de bezoekers wisselden de afspeelfouten elkaar af met mooie doelpunten. Toch gloorde er hoop op een goed resultaat toen Foreholte terugkwam tot 19-15. S.E.W. kon mede door de tijdstraffen voor de Voorhoutse speelsters telkens op voorsprong blijven. Foreholte liet een andere beleving zien, dan in de eerste helft en via 23-16 en 28-22 werd het 30-24 . Maar de tijd was te kort om nog punten te behalen. Door het 32-26 verlies blijft Foreholte nog altijd puntloos.

Scores Foreholte: Dana Vincenten 7 , Lot van Kampen 5, Kim Schuurbiers 4, Ramona Vink 2, Britt van Leijden 2, Chantal Slegtenhorst 2 en 1 score voor Melanie Zwaan, Marisha vd Geest, Naomi Hoogervorst en Malu Oud.

Op zaterdag 16 december speelt Foreholte weer thuis in de Tulp tegen E & O uit Emmen om 20.45 uur.

The Bassets geslacht door vreemdelingenlegioen

Sassenheim n De streekderby tussen de rugbyers van The Bassets en Diok uit Leiden stond de afgelopen jaren garant voor spanning en strijdlust. Dat was deze editie anders. De Leidenaren trakteerden de Sassenheimers op een grote nederlaag.

Jarenlang waren de ploegen gelijkwaardig aan elkaar, maar daar is verandering in gekomen door de keuze van Diok om veel buitenlandse spelers aan te trekken. In de Nederlandse competitie is het clubs toegestaan dit onbeperkt te doen. De Leidenaren zijn hier goed in geslaagd en hebben daardoor een inhaalslag gemaakt. Het team wil dan ook een gooi doen naar het landskampioenschap. Bij The Bassets kiezen ze voor het opleiden van eigen jeugd en investeren in een team bestaande uit spelers van de club.

Wat dat verschil op de korte termijn betekent, liet zich op veld in Leiden duidelijk aftekenen, ondanks de inzet van de Sassenheimers. Tegen het buitenlands geweld van Diok was geen kruid opgewassen. De teller aan Leidse zijde liep in een rap tempo op. The Bassets knokte voor wat het waard was, maar de einduitslag van 55-5 loog er niet om.

Tot het laatst spannend

Door dit resultaat zakt The Bassets naar de zevende plaats en met nog een wedstrijd te gaan, blijft het ongemeend spannend. Om na de Kerst in de kampioenspoule mee te draaien, moet de ploeg van Phil Leck op zaterdag 16 december in eigen huis de nummer laatst met dikke cijfers verslaan. Daarbij moeten ook de concurrenten punten morsen. Een plaats bij de eerste zes geeft recht op de kampioenspoule. The Bassets speelt om 15.00 uur tegen The Hookers uit Hoek van Holland.


Lustrumfeest VCS

Sassenheim n In 2018 bestaat Volleybalclub Sassenheim 40 jaar. Voor de daarbij horende feestelijkheden op 3 maart 2018 is de club op zoek naar oud-leden. Zij kunnen zich via jubileum2018@volleybalclubsassenheim.nl aanmelden. Via de mail worden de oud-VCS leden vervolgens op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen rondom het lustrum.

Woensdag 13 t/m 20 december

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor, 15.00 uur: Kerstsamenzang

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 19.00 uur; voorganger: Ds. H.R. Betting

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur: voorganger: Ds. A.A. Bosma

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: de heer B. van Laar

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur,Woord & Communieviering m.m.v. het Golden Harvest, voorganger: L. Spiegeler

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. T. Hop (Hillegom)

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Zaterdag 19.00 uur: Kerstsamenzang Papillon + Ojé-koor

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 11.00 uur, Kerkenraad

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Ramon Schaaf

Wings of Healing (Veerpolder 6a):zaterdag 19.00 uur, jeugd-bar, zondag 10.00 uur, adventsdienst, 19.00 uur: onderwijsdienst o.l.v. Jan Zijlstra

Themadienst 'Mag het licht aan?'

De Kleine Kerk in de sneeuw. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n In de Verdieping naast de Kleine Kerk in Voorhout is op zondag 17 december om 16.00 uur de themadienst 'Mag het licht aan?'.

Tijdens de dienst kunnen bezoekers de kerststress laten voor wat die is en op een toegankelijke manier voorbereiden op het komende kerstfeest. Zing eigentijdse adventsliederen en luister naar een korte preek die tot nadenken aanzet. Voorganger tijdens deze dienst is Gerard Wolfert, jongerenwerker in de Protestantse Gemeente Voorhout. Muzikale medewerking wordt verleend door Ronald van Delft op de piano. Koffie, thee, limonade en lekkers staan klaar. Het adres van de Verdieping is Doctor Aletta Jacobslaan 1 in Voorhout.

Wilt u in aanmerking komen voor een Cinema Floralis Arrangement (eten en filmbezoek voor 1 persoon), zorg dan dat uw oplossing uiterlijk 17 december binnen is, samen met uw naam en adres.

Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl o.v.v. Puzzel.

De winnaar van de puzzel van week 49 is: E. Poot uit Sassenheim. De oplossing was: Herfstkleuren.