De Teylinger

29 maart 2017

De Teylinger 29 maart 2017


Turborotonde krijgt vorm

De turborotonde in aanleg. Links, net buiten beeld, komt de fietsonderdoorgang. | Foto: pr./Maurice Hoogeveen | Foto: pr./Maurice Hoogeveen

Voorhout n De werkzaamheden voor de nieuwe turborotonde bij de Nagelbrug zijn iets over de helft. Een jaar geleden startte het project van de provincie Zuid-Holland en inmiddels is de fiets- en wandelonderdoorgang bijna klaar. Volgend weekend worden de wegaansluitingen omgelegd naar de nieuwe brug zodat de oude brug kan worden gesloopt

Nog even en dan hoeven de leerlingen niet meer de Nagelbrug over als ze naar de KTS gaan. In plaats daarvan kunnen ze vanaf vrijdag 7 april onder de weg door via de nieuw onderdoorgang. Het is een onderdeel van de grote onderhoudswerkzaamheden aan de N444, die de provincie in 2015 startte. Het grootste project is de aanleg van een turborotonde op de Nagelbrug. De stoplichten verdwijnen en de snelheid gaat op termijn richting de A44 omhoog van 60 naar 80 km/u. Aan de kant van de KTS komt een geluidsscherm. De nieuwe rotonde moet de doorstroom van autoverkeer tussen de A44 en Noordwijk bevorderen, zegt Ronald de Bruijn, omgevingsmanager bij de provincie. En er is een tweede reden: "We vonden ook dat de veiligheid verbeterd moest worden. Door de nieuwe onderdoorgang hoeven fietsers en wandelaars vanaf volgende week niet meer de weg over, zoals nu nog wel het geval is". De onderdoorgang -met verwarmd asfalt- verbindt het fietspad langs de KTS met de Herenstraat. Ook aan bewoners van de BNS is gedacht, zegt Tim Lely, omgevingsmanager van Boskalis. "Zij kunnen via een nieuw pad over het terrein van Marente ook door de tunnel veilig naar de Herenstraat wandelen."

Van vrijdag 7 april 20.00 uur tot maandag 10 april 5.00 uur is de N444 vanaf het Teylingen College (KTS) tot aan de Sportlaan afgesloten voor autoverkeer. De wegaansluitingen op Nagelbrug worden dan omgelegd naar het nieuwe deel. De fiets- en wandelonderdoorgang is - door een tijdelijke brug van Boskalis- al in gebruik. Na de weekendafsluiting wordt het nieuwe deel van de Nagelbrug in gebruik genomen. Daardoor wijzigt de verkeerssituatie tijdelijk: vanuit de Herenstraat kan autoverkeer alleen rechtsaf slaan of rechtdoor gaan. Direct linksaf naar de A44 kan tijdelijk niet. De turborotonde moet eind 2017 klaar zijn.

Uitgeverij Verhagen verstevigt positie in Cluster Leiden

hoofdredactie n Uitgeverij Verhagen heeft in samenwerking met de Koninklijke BDU het voornemen om - na afronding van de adviesprocedure bij TMG- het verspreidingsgebied van Verhagen fors uit te breiden.

Door het verdwijnen van de Witte Weekbladen in de Duin- en Bollenstreek versterkt Verhagen haar positie in dit gebied. Daarnaast breidt Verhagen haar verzorgingsgebied fors uit met nieuwe titels in Alphen, Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Leiden.

Samenleving

Uitgeverij Verhagen bestrijkt daarmee een kwart miljoen brievenbussen in de cluster Leiden, te weten de Duin- en Bollenstreek en het bovengemelde gebied. "Deze overname past in onze strategie", licht Dirk Bouman, directeur van Uitgeverij Verhagen toe. "Wij maken al bijna honderd jaar kranten die doordringen tot in het hart van de samenleving. Dat blijven we doen. Ook met deze uitbreiding. Zowel in print als digitaal blijven wij ons gebied optimaal bedienen. Naast onze lokale kranten heeft elke uitgave een eigen website met het laatste nieuws, evenementen, activiteiten en een eigen agenda. Dat geldt zo meteen ook voor onze uitbreiding."

Gospelconcert

Warmond n Het Sassenheimse gospelkoor Soul2Soul geeft op zaterdag 1 april een concert in de Protestantse Kerk (Herenweg 82) in Warmond. Gospelkoor Sign4U uit Lelystad is te gast en zingt twee uur lang mee. Het optreden is van 19.30 tot 22.00 uur, met tussendoor een pauze. De toegang is gratis.

| Foto: Pixabay Foto: pr.

Windmolens houden ook politiek bezig

Verhit debat over camera's op stations

Kampioenen verrast met sportprijs

uit! n Nieuw wandelevenement in de Bollenstreek

Windmolens Akzo malen snel richting informatieavond

Teylingen n AkzoNobel gaat een voorlichtingsavond organiseren voor Teylingers en omliggende gemeenten over het plan voor de plaatsing van twee windturbines op het terrein. Door de fractievoorzitters in de gemeenteraad is tevens de suggestie gedaan om daarna ook een bijeenkomst te organiseren, waarop raads- en collegeleden met inwoners hierover in gesprek kunnen gaan.

Door Nico Kuyt en Marieke Voorn

Inmiddels hebben bewoners hun bezorgdheid geuit richting de gemeenteraad over de komst van de windmolens, waaronder deze van de Rijksstraatweg en de Klinkenberg. Het gaat hen met name om de horizonvervuiling, geluidsoverlast en slagschaduw. De procedure voor het verkrijgen van een vergunning is overigens op dit moment nog niet gestart.

Gesprekken met gemeente

Vorige week meldde onder andere De Teylinger over de plannen van AkzoNobel voor de plaatsing van de twee windmolens. Er zijn sinds de tweede helft van vorig jaar al gesprekken geweest tussen het bedrijf, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Teylingen, laat een woordvoerder van de gemeente desgevraagd weten. "Die verkennende gesprekken gingen met name over welke procedure gevolgd zou moeten worden en welke overheid in zo'n geval bevoegd gezag is."

Het is daarom nu nog te vroeg om over de rol van de gemeente te spreken, zegt de woordvoerder: "De locatie staat al een aantal jaar in de Verordening Ruimte van de Provincie als zoeklocatie voor windenergie. Over de te volgen procedure, en welke overheid dus wettelijk gezien bevoegd gezag is, wordt nog gesproken. Dat bepaalt ook welke rol de gemeente heeft. De procedure is dus nog niet gestart".

Afwijking van bestemmingsplan

B&W spreekt deze week en antwoord aan de provincie, want Gedeputeerde Staten (GS) stellen voor dat B&W een formele procedure voert voor de bouw van deze twee windturbines. Het betreft daarbij om een vergunning voor het bouwen ervan in afwijking van het bestemmingsplan, in combinatie met de nodige uitbreiding van de vergunning rond de regels van het milieu. Het antwoord naar de provincie wordt eerst de raadscommissie Ruimte van 9 mei voorgelegd.

Communicatie

In ieder geval is afgesproken dat AkzoNobel, conform de ´Gedragscode draagvlak participatie en wind van de Nederlandse WindEnergie Associatie´(NWEA) de leiding heeft in de communicatie naar buiten. De gemeenteraad zal deze communicatie nauwgezet volgen en waar nodig ondersteuning bieden. "In ieder geval wil de gemeente Teylingen graag weten wat de inwoners vinden, om dat te kunnen betrekken bij adviezen die de gemeente geeft of besluiten die de gemeente neemt. De gemeente zal dus sowieso ook zelf bij inwoners meningen en gezichtspunten ophalen," besluit de woordvoerder.

Verhit debat over cameratoezicht bij stations Voorhout en Sassenheim

Teylingen n De vonken vlogen er in de afgelopen raadscommissie Bestuur vanaf over de vraag of er wel of niet cameratoezicht moet komen bij de stations van Voorhout en Sassenheim. CDA en VVD waren er voor, maar PvdA en ChristenUnie vonden het te kort door de bocht.

Door Nico Kuyt

Het CDA en de VVD hadden een motie voor het toezicht ingediend. Als het aan Robin Konings (VVD) had gelegen, hadden de camera's er al gehangen. De voortdurende roof van de tweewielers is de fractie een doorn in het oog. Het ophangen van een doek 'dief je bent gezien' is niet voldoende, want niemand ziet de dief. Ook Peter Scholten (CDA) is de voortdurende diefstal beu. Verschillende acties zijn inmiddels ondernomen, zoals de lokfiets, maar laten nog steeds niet gewenste resultaat zien. Dan maar de drastische maatregel van het cameratoezicht.

Schijnoplossing

Voor Elsbeth Koek (PvdA) is dat maar een schijnoplossing. Die worden niet 24-uur lang bekeken. Zij zag meer in 'warm toezicht' en een bewaakte fietsenstalling. Ook een stalling kost geld, maar hiervoor kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet. Frans Nederstigt (ChristenUnie) schaarde zich aan haar zijde. Er moest eerst maar onderzocht worden wat het beste is en of dat wel cameratoezicht moet zijn. Met de kosten van 30.000 euro voor een toezicht voor die 61 gestolen fietsen, dan is het goedkoper om aan de gedupeerden gewoon een nieuwe fiets te geven.

Actie

Konings bleef echter bij het nu nemen van actie. Ook in het weekend was weer een fiets gestolen. "Wij willen zo snel mogelijk camera's. Die criminelen moet een halt worden toegeroepen. Het shoppen moet stoppen", aldus Konings.

Maar volgens de ChristenUnie moet eerst bekend worden wat het kost om te kijken of het wel een effectieve maatregel is. Volgens Nederstigt schrikt een camera de dieven niet af, zoals door verhullende kleding. De fiets wordt alsnog gestolen. Hij omarmde het voorstel van Koek van warm toezicht en bemenste stalling. Dat zijn dingen die naar zijn mening echt werken.

Cijfers

Ook voor Ton Verdegaal (D66) moest er maar eerst gekeken worden of het plaatsen van mobiele camera's wel het probleem oplost. Eerst maar het kostenplaatje helder hebben, ook voor een bewaakte stalling.

Rob ten Boden (Trilokaal) wenst een snelle oplossing. "De inwoners worden aangetast in hun veiligheid en portemonnee, dat vinden wij niet fijn," zo dacht Ten Boden. Wellicht is het mogelijk een ambulancestandplaats bij station Sassenheim te vestigen, zodat ook 's nachts er warm toezicht is. Maar er moest op de korte wel termijn iets moet worden gedaan.

Wisselend succes

Burgemeester Carla Breuer wees op de maatregelen die nog gepleegd kunnen worden op station Voorhout en de Sassenheimse kant van station Sassenheim. Aan de Warmondse kant is het wat lastiger. Daar zouden camera´s kunnen worden uitgeprobeerd. Zij wees op de ervaringen van de gemeente Delft. Het zorgde daar voor geen dalende trend in het aantal diefstallen. Overigens tonen andere gemeenten wel een succes.

Breuer stipte wel aan dat er snel besloten moet worden, want het dient bekend te zijn voordat het nieuwe parkeerdek wordt aangelegd in het najaar. De gemeenteraad gaat er op donderdag 30 maart verder over spreken. In de tussentijd kijkt B&W naar de kosten van een bewaakte fietsenstalling. "Deze moet 24 uur open zijn. Reken u dus niet rijk, dat is ook niet goedkoop," gaf de burgemeester alvast een voorwaarschuwing.

'Het shoppen moet stoppen'

In Leiderdorp dooft discussie over skeelerbaan Warmond

Warmond n De politieke ophef in Leiderdorp over de skeelerbaan op de ijsbaan van Warmond heeft in de gemeenteraad van Leiderdorp wel enkele vonken, maar geen vurige brand opgeleverd.

Door Nico Kuyt

Leiderdorps raadslid Jeroen Hendriks (D66) kaartte de aanleg van de skeelerbaan aan. Naar zijn mening kan voor een tiende van het bedrag op hemelsbreed een paar kilometer eveneens een volwaardige wedstrijdbaan in Leiderdorp worden aangelegd. De fractie pleitte voor een meer regionale afstemming. Maar wethouder Olaf McDaniel wees er in de Leiderdorpse raad op dat de Leiderdorpse ijsclub (VIJL) blij is met de komst van de wedstrijdbaan in Warmond. Ook B&W van Leiderdorp ziet het als een verrijking voor de skeelersport in de regio. In vergelijking met andere kosten voor sportbanen noemde hij de drie ton die Teylingen betaalt 'niet duur' en niet iets waarover lang zou moeten worden doorgezaagd. In een weerwoord gaf Hendriks aan die drie ton bepaald niet weinig te vinden, maar hiermee sloot de discussie in Leiderdorp over de skeelerbaan in Warmond en het mogelijke alternatief in Leiderdorp.

Koffiecorner moet zorgen voor 'ontmoeten door doen'

Sassenheim n Stichting Repair Café Teylingen opende eind vorig jaar in de voormalig supermarkt aan het Hortusplein de JoJo, een sociale ontmoetingswerkplaats. In het pand zitten al een werkplaats en weggeefwinkel. Vanaf dinsdagmiddag 4 april komt daar een koffiecorner bij.

Tijdens de openingsmiddag is iedereen welkom om tussen 13.00 en 16.30 uur te genieten van een betaalbaar kopje koffie, geschonken door creatieve barista Wendy Palm. Ook is er zelfgemaakte biologische thee.

Het thema van de Koffiecorner is 'ontmoeten door doen' en brengt de mensen met gezelligheid bij elkaar. Er worden regelmatig creatieve workshops georganiseerd en er komen interessante onderwerpen aan bod. Daarnaast is er ruimte voor eigen inbreng. De koffiecorner is iedere dinsdag- en vrijdagmiddag geopend tussen 13.00 en 16.30 uur.

Nationale kampioenen winnen gemeentelijke sportprijzen

De Teylingen Sportprijzen zijn voor TOP, Andrea Bouma, de miniioren van de Columbiaan en Willem Homan. | Foto: Willem Krol Foto: Willem Krol

Teylingen n De uitreiking van de Teylingen Sportprijs is elk jaar weer spannend, zelfs voor genomineerden die op het gebied van prijzen winnen echt wel wat gewend zijn.

Andrea Bouma stond bij het NK atletiek twee keer op de hoogste trede. Ze won in haar leeftijdscategorie zowel op de 100 als 200 meter sprint het goud. Ook plaatste ze zich met de tijd van de 200 meter voor het WK. Toch was de uitreiking van de Talentenprijs voor individuele sporters bijna net zo spannend, lacht ze na afloop. "Op het NK liep ik zelf en dat weet je al of je het goed gedaan hebt. Nu moest ik het afwachten, zeker omdat in mijn categorie nog twee sterke genomineerden waren!"

Natte haren

Even daarvoor is de talentprijs voor teams uitgereikt aan de zwemmers en zwemsters van de Columbiaan, die na hun training meteen zijn doorgereden. Met natte haren stapt een deel van het 24 leden tellende zwemteam van hoofdtrainer Marco Dobbe het podium op. Ze krijgen een medaille om aan hun verzameling toe te voegen. Die van Jamie (9) hangen aan een kant van zijn stapelbed. Het zijn er best veel, zegt hij. "Soms valt er wel eens eentje op de grond." De 11-jarige Lotte heeft een speciale plek in de kast en de medailles van teamgenootje Zoe (11) hangen aan de spiegel. "Dat zijn er denk wel meer dan twintig," telt Zoe snel. Hoe het komt dat ze zoveel winnen? "Heel veel trainen!"

De Teylingen Sportprijs is voor de korfballers van TOP, voor het behalen van de nationale zaaltitel en de plaatsing voor het Europees kampioenschap voor clubteams. Tijdens hun training kijken de korfballers live mee met de uitreiking, want ook dit jaar is TOP nog in de race voor de landstitel.

Gejuich voor Willem

De verrassing van de avond is misschien wel voor Willem Homan. De trainer van het G-team van Teylingen wint de Sportbegeleidersprijs. De spelers juichen hem enthousiast toe. Ze moesten hem voor het eerst in zeventien jaar op het trainingsveld missen, omdat hij al eerder bij de prijsuitreiking moest zijn. Homan is trots op de prijs, maar het belangrijkste blijft het team. "Je doet het voor de jongens." Ze gaan de prijs dan ook samen vieren, besluit hij. "Ik trakteer ze op een etentje!".

Onvrede over ontbreken bushalte bij Sassembourg

Sassenheim n Bij de gemeenteraad is een mail ingekomen van de de Sassenheimse bewoonster Bergkamp. Zij uit haar ongenoegen over de busverbinding in Sassenheim.

Door Nico Kuyt

De schrijfster heeft heeft al meerdere keren hierover met de gemeente contact gezocht. Verheugd is zij met het recente artikel in deze krant over het onderwerp. Het is haar veel gelegen om voor de bewoners van Sassembourg en de buurt een halte dichtbij te hebben, zo geeft zij aan. Ook noemt zij het heel moeilijk oversteken op zowel de Parklaan als de Van Pallandtlaan vanwege het ontbreken van een zebrapad. Vooral voor mensen met een rollator is dat een gebrek. Zij spreekt de hoop uit dat het de gemeente lukt om de halte weer terug te krijgen.

In een antwoord geeft B&W aan dat vervoerder Arriva gekozen heeft voor sterke, snelle en hoogfrequente lijnen. Bewust is gekozen om de lijnen 50 en 51 samen te voegen tot een sterke lijn 50. Daarmee voldoet Arriva aan de door de provincie opgestelde eisen rond haltes bij verzorgingshuizen.

Desalniettemin heeft de gemeente gesprekken gevoerd met Arriva over het onderwerp en de wens geuit voor een bushalte dichter in de buurt van het verzorgingshuis. Maar Arriva heeft een wijziging van de route afgewezen. Voor wat betreft de oversteekplaatsen op de Parklaan en Van Pallandtlaan wenst B&W geen extra zebra´s aan te leggen. Als er eentje wordt bijgevoegd op de Parklaan, is de automobilist niet bedacht op nog een oversteekplaats op een dergelijke korte afstand. De Van Pallandtlaan is een provinciale weg. De gemeente gaat hier niet over. Het is overigens niet gebruikelijk om een oversteek te realiseren op wegen waar het autoverkeer sneller rijdt dan 50 km/uur, aldus B&W. (NK)

Boekverkoop in de bibliotheek

Sassenheim n Vanaf vrijdag 7 april is er in de bibliotheek (Kerklaan 42), weer een verkoop van afgeschreven boeken plaats. De boeken kunnen van eigenaar wisselen voor 50 eurocent per stuk, of 2 euro voor vijf boeken. Een zelf samengesteld pakket van vijf tijdschriften kost ook 1 euro. De verkoop vindt plaats tijdens openingsuren. De verkoop duurt tot en met 6 mei.

Panorama De Blauwe Tram weer te zien

Schilder Simon Balyon werkt verder aan zijn panorama van de Blauwe Tram in Voorhout. | Foto: pr. Foto: pe.

Voorhout n Het panoramaschilderij 'De Blauwe Tram' wordt vanaf zaterdag 1 april tentoongesteld in de Bollenburcht (Teylingerlaan 13). Het 40 meter lange schilderij is nog niet helemaal af. Schilder Simon Balyon werkt af en toe verder aan één van zijn meest ambitieuze projecten.

Het schilderen van het panorama is destijds gestart in Panorama Tulipland in Voorhout. Hierna heeft het panorama een aantal jaren in de opslag gelegen, waarna het in 2015 een periode is tentoongesteld in het Ford-museum in Hillegom. Na de sluiting van het museum eind vorig jaar, is het panorama schilderij nu weer te zien.

Het panorama is tot en met zondag 14 mei te bezichtigen. De entree bedraagt 3,50 euro per persoon. De toegang tot de overige attracties bij de Bollenbrucht blijft gratis.

Nieuwe Bollenstreekinfo is weer uit

De VVV en City Marketeers van de Duin- en Bollenstreek en Leiden met de nieuwe Bollenstreek.info. | Foto: Willem Krol Foto: Willem Krol

n Samenwerking en continuïteit voor sterke regio

regio n De gezamenlijke VVV marketeers, de gemeentebesturen van de Bollenstreek, Katwijk en Leiden, alsook de ondernemers zijn zich ervan bewust dat er nog volop kansen liggen om de regio nog beter op de kaart te zetten. Zowel voor de inwoners als voor de toeristen. Want ook dit jaar werkten zij weer gezamenlijk mee aan het tot stand komen van de fraaie nieuwe uitgave van de Bollenstreek.info gerealiseerd door Uitgeverij Verhagen. In Bollenstreek.info lente 2017 staat weer een scala aan mogelijkheden en activiteiten, die de streek ook dit jaar weer te bieden heeft.

| Foto: pr. Foto: pr.

Mede daardoor werd even voor de officiële opening van Keukenhof de nieuwe editie van de Bollenstreek.info gepresenteerd. Annemarie Gerards, pr-manager van Keukenhof, kreeg het eerste exemplaar uit handen van Dirk Bouwman, directeur van Uitgeverij Verhagen.

Ruim 140.000 exemplaren vallen er in de brievenbus en komen op meer dan 300 afhaalpunten te liggen in Leiden en de Duin- en Bollenstreek.

Naast de zes gemeenten in de bloeiende Duin- en Bollenstreek maakt Leiden onderdeel uit van de samenwerking. De stad die met haar cultuur, musea en grachten zoveel te bieden heeft. Gecombineerde arrangementen in samenwerking met de Bollenstreekgemeenten maken de toeristische mogelijkheden aantrekkelijk. Een prachtig beeld van een aaneen gesloten regio. Geen navelstaren naar het eigen gebied maar gezamenlijk kijken wat de gehele regio te bieden heeft.

Samenwerking

Het is juist de samenwerking tussen Leiden en de Bollenstreek die nodig is om het gebied structureel en economisch verder te ontwikkelen. De bollenvelden, de stranden, de plassen en de historische cultuurstad Leiden. Door een goede samenwerking kan het maximale er worden uitgehaald. Bollenstreek.info is daar een onderdeel van. Kijk ook op www.bollenstreek.info voor nog meer activiteiten.

Op de foto staan de VVV en City Marketeers van de Duin- en Bollenstreek en Leiden met de nieuwe Bollenstreek.info. V.l.n.r. Dorien Broekhof VVVmarketing Leiden, Teuntje van Delft hoofdredacteur Uitgeverij Verhagen, Annemarie Guijt VVVmarketing Katwijk, Klaas Slootweg centrummanagement Hillegom, Dirk Bouman directeur Uitgeverij Verhagen, Annemarie Gerards PR en communicatiemanager Keukenhof, Roza van der Veer VVV Teylingen, Brigitte Zoet VVVLisse, Ludo Stikvoort VVVWarmond, Femke de Jager VVVmarketing Noordwijk en Cilene Geerlings VVV Noordwijkerhout.

Cruise er even tussenuit!

Zakelijk n Even er tussenuit en alle dagelijkse beslommeringen achter je laten; wie wil dat nou niet? En dat kan op een heerlijke cruise. Reis naar verschillende landen, waar alles voor je gedaan wordt. TravelXL is een samenwerking tussen verschillende reisbureaus en hierdoor kunnen vakantieliefhebbers genieten van prachtige reizen.

Met de meest ultraluxe cruiseschepen van Seabourn kunt u cruises maken over de gehele wereld. Onderweg krijgt u genoeg tijd om de mooiste plekjes te bezichtigen. Tijdens zo'n cruise zijn uiteraard de maaltijden, roomservice, dranken en fooien bij de reissom inbegrepen. De vloot van Seabourn is een verdere perfectionering van het cruisen met kleine schepen. Het luxe jacht is ruim van opzet en zeer modern ingericht. In de grote en smaakvol modern gemeubileerde suites zijn de minibars altijd goed gevuld en genieten gasten van een service die tot de beste op zee behoort.

TravelXL Reisburo Katwijk heeft de handen ineen geslagen met TravelXL Beuk en TravelXL Van Limburg. Zij willen de inwoners van de Duin- en Bollenstreek de mogelijkheid geven om deel te nemen aan zo'n prachtige cruise. Daarom is er op dinsdagavond 4 april, vanaf 19.30 uur, in het Koetshuis van de Golfclub Tespelduyn (Tespellaan 53, Noordwijkerhout) een informatieavond over de mogelijkheden. Tijdens de presentatie van ongeveer een uur krijgen de aanwezigen een kopje koffie/thee en een drankje na afloop. Uiteraard is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

Nieuwsgierig geworden? Kijk maar eens op: www.seabourn.com. U kunt zich aanmelden voor de presentatie via info@reisburokatwijk.nl, onder vermelding van Seabourn informatieavond.

Kick Wiegmans Hypotheken wint Independer hypotheek-publieksprijs

Het trotse team van Kick Wiegmans Hypotheken v.l.n.r. Lukas Wiering, Bianca Slootweg en eigenaar Kick Wiegmans. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Independer heeft vorige week de 25 regionale winnaars bekend gemaakt die de Independer hypotheekprijs 'Beste kantoor 2017' hebben gewonnen. In de regio Hollands Midden is Kick Wiegmans Hypotheken uit Voorhout tot winnaar uitgeroepen. Het hypotheekadvies van dit kantoor heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding in die regio.

Kick Wiegmans: "Wat geweldig dat we voor de tweede keer op rij deze fantastische prijs hebben gewonnen! Wij staan voor een persoonlijke, duidelijke en no-nonsense dienstverlening. Een tevreden klant is waar wij het voor doen! Daarom willen wij graag onze klanten bedanken voor hun uitgesproken waardering en vertrouwen. Deze prijs bevestigt dat onze klantgerichte dienstverlening staat als een huis en motiveert ons extra om op deze manier door te gaan."

Kwaliteitscheck

Adviseurs die aan deze verkiezing hebben mee gedaan, werden door hun klanten beoordeeld op www.independer.nl. Om in aanmerking te komen voor de prijs moesten advieskantoren minimaal acht klantreviews hebben ontvangen. Ook moesten minimaal vijf klanten een Kwaliteitscheck (gebaseerd op een vragenlijst van de Autoriteit Financiële Markten) hebben ingevuld. Met deze check kunnen consumenten aan de hand van de vragenlijst controleren of hun hypotheekadviseur alle belangrijke onderwerpen met hen heeft besproken. Deze publieksprijs is gebaseerd op klantbeoordelingen tussen 1 maart 2016 en 1 maart 2017.

Transparant

Ruud Martens, algemeen directeur Independer: "We hebben de Kwaliteitscheck Hypotheekadviseur in het leven geroepen om de branche transparanter te maken. De behaalde scores geven de consument duidelijk inzicht in de kwaliteit van de dienstverlening die verschillende hypotheekadviseurs bieden. Dat inzicht helpt de consument bij het kiezen voor het juiste advieskantoor. De prijs die deze adviseur gewonnen heeft is belangrijk omdat hij ermee kan aantonen dat zijn dienstverlening zeer goed op orde is."

Online oriënteren

De hypotheekmodule van Independer is met 880.000 bezoekers een van de best bezochte online locaties waar mensen zich oriënteren op een hypotheek. Via 'Zoek adviseur' kunnen consumenten snel en gemakkelijk de beste hypotheekadviseur in hun regio vinden. Consumenten lieten dit jaar alleen al 15.000 beoordelingen achter. Het totaal aantal waarderingen ligt op bijna 95.000.

Golf van inbraken in woningen Oude Herenweg

Bewoner Piet Hermans vraagt in de raadscommissie om maatregelen tegen de vele inbraken die de Oude Herenweg plagen. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

Voorhout n Piet Hermans, kweker en bewoner aan de Oude Herenweg in het noorden van Voorhout heeft in de afgelopen raadscommissie Bestuur politiek Teylingen opgeroepen maatregelen te nemen om de veiligheid te verbeteren en het aantal inbraken in deze landweg tegen te gaan.

Door Nico Kuyt

Hermans sprak namens alle inwoners van de weg. De afgelopen tijd zijn er zeer veel inbraken geweest. Kortgeleden waren het er zelfs zes in een nacht. Er is inmiddels geen woning of schuurtje waar geen inbraak gepleegd is. De veilige woon- en leefomgeving en de beleving van die veiligheid zijn hierdoor ernstig aangetast.

De bewoners hebben inmiddels zelf, in samenspraak met de politie, alle maatregelen getroffen om te beveiligen. De bewoners hebben een WhatsApp-groep gevormd en vragen nu de gemeente om WhatsApp-buurtpreventie-borden te plaatsen aan het begin en einde van de weg.

Verlichting

Daarnaast het aanbrengen van verlichting op het deel van de weg waar deze nog ontbreekt. Er fietsen in de duistere morgen veel leerlingen op dat stuk en het is gevaarlijk. Daarnaast zal verlichting de dief enigermate afschrikken.

Onduidelijkheid

De reden waarom er geen verlichting geplaatst kan worden, bleef in de commissie onduidelijk. Zo zou het niet kunnen vanwege de weidevogels, dan weer vanwege een te smalle berm, een derde reden omdat het onveilig zou zijn voor de fietsers, wat dan ook. Hermans begrijpt niet waarom het wel op een deel van de weg kon worden aangebracht, maar een ander deel weer niet. Elk wandelpaadje in de gemeente heeft verlichting, maar zij niet.

WhatsApp-borden

Burgemeester Carla Breuer kon in de commissie mededelen dat het plaatsen van de WhatsApp-borden eenvoudig zou moeten kunnen. Over de verlichting had de ambtelijke afdeling Openbare Ruimte aangegeven dat het technisch niet zou kunnen. Het was nu een zaak om samen met de bewoners om de tafel te gaan zitten en te kijken naar alternatieven die wel kunnen, zo gaf zij aan.

Op verzoek van de commissie wordt daarbij breder gekeken dan alleen de Oude Herenweg of er elders in Teylingen ook nog zulke plekken zijn.

Verhalen over verlies, rouw, gemis en verlangen

Sassenheim n De eerstvolgende bijeenkomst van het Rouw- en Verliescafé Over-Leven is op zondag 9 april. De bijeenkomst is in de bibliotheek (Kerklaan 42) en start om 14.30 uur. De toegang is gratis.

De bijeenkomsten van het Café Over-Leven zijn bedoeld voor iedereen met een rouw- of verlieservaring, die steun wil vinden in een vertrouwde en ontspannen omgeving. Deze bijeenkomst staat niet in het teken van een vooraf bepaald thema, maar er is volop ruimte voor het delen van verhalen.

Verhalen over verlies, rouw, gemis en verlangen. Over wat van waarde is en nooit verloren mag gaan in een periode van verlies. Verhalen die gaan over gebeurtenissen die de ziel geraakt hebben en je leven hebben veranderd of waar men erg teleurgesteld over is. Over de essentie van het leven. Elk verhaal heeft zijn betekenis.

Het verhaal is er en het mag verteld worden. Soms moet het ook verteld worden en doet het goed om het te delen want delen van een verhaal kan helend werken.

In de eigen omgeving is het soms moeilijk om er de gelegenheid voor te vinden, omdat mensen niet altijd een luisterend oor hebben. Het is bijzonder om te ervaren hoeveel (h)erkenning deze verhalen bij de andere bezoekers oproept.

Jonge mensen met dementie

De bijeenkomst wordt begeleid door Wil van der Kwaak. Zij is vrijwilliger bij Welzijn Teylingen en sinds 2015 lid van de werkgroep. Ze werkt al ruim 35 jaar met ouderen en sinds kort met jong mensen met dementie. Van hieruit heeft ze veel te maken met rouw, verlies en verdriet en vindt ze het fijn om in het café een luisterend oor te zijn.

Voor meer informatie, neem contact op met Laura Methorst, lid van de werkgroep en welzijnsadviseur bij Welzijn Teylingen. Zij is te bereiken op 0252-231805.

Zilveren Barensteel voor onvermoeibare vrijwilligers

Wethouder Kees van Velzen (r) speldt de Zilveren Barensteel op bij Emiel van der Hoeven. | Foto: Esther Luijk Foto: Esther Luijk

n Speld voor Roos van Leeuwen en Emiel van der Hoeven

Warmond/Voorhout n Roos van Leeuwen en Emiel van der Hoeven, twee vrijwilligers die zich jarenlang met hart en ziel hebben ingezet voor hun vereniging, kregen deze week de Zilveren Barensteel uitgereikt.

Roos van Leeuwen ontvangt de Zilveren Barensteel voor haar jarenlange inzet voor VWF van wethouder Arno van Kempen. | Foto: Esther Luijk Foto: Esther Luijk

Door Esther Luijk

Wat voor Roos van Leeuwen (foto onder) begon als haar laatste ledenvergadering met de Vereniging tot viering van Warmondse Feesten (VWF), eindigde als een grote verrassing. Een hele groep vrienden, familie en kennissen kwamen tegen het eind van de vergadering binnen om de uitreiking van de erepenning bij te wonen. Van Leeuwen heeft zich dertien jaar lang ingezet als bestuurslid van de vereniging, waarvan de laatste vier jaar als secretaris. Zij hield zich onder andere bezig met de organisatie van de Kaagweek en de koningsdagbraderie en onderhield contacten met de gemeente en de politie.

De uitreiking van de Barensteel, op dinsdagavond door wethouder Arno van Kempen, kwam als een grote verrassing. Van Leeuwen: "Dit had ik echt niet verwacht. Het had natuurlijk ook niet gehoeven, maar ik vind het wel ontzettend leuk! Ik vind het erg belangrijk dat de VWF blijft bestaan, en ben daarom blij dat er enthousiaste nieuwe bestuursleden zijn aan wie ik nu, na dertien jaar, het stokje over dragen. Er zijn erg veel dingen die ik ga missen aan de VWF, ik heb echt enorm genoten van mijn tijd hier".

HKV

Op woensdagavond viel dezelfde eer ten deel aan Emiel van der Hoeven, medeoprichter van de Historische Kring Voorhout (HKV). Al sinds 1998 zet Van der Hoeven zich in voor de vereniging en houdt zich onder andere bezig met onderzoek naar de geschiedenis van Voorhout en het beheer van het fotoarchief.

Ook voor Van der Hoeven kwam de erepenning als een verrassing, hoewel hij wel achterdochtig was. "Ik had eigenlijk een andere vergadering vanavond, maar nu weet ik waarom ze me zo pushten om toch aanwezig te zijn!", lacht hij. "Het is een eer om de penning te krijgen, ik ben er erg blij mee."


Als het aan Van der Hoeven zelf ligt, zit zijn tijd bij de HKV er voorlopig nog niet op. "Nee hoor, er is nog zoveel te doen. Voorhout is op Historisch gebied een onontgonnen gebied, dus er is nog veel te ontdekken!"

Verzoek voor 725.000 euro voor herinrichting Antoniuslaan

Sassenheim n B&W gaat in april de gemeenteraad voorleggen een krediet van 725.000 euro beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de Antoniuslaan, Dr. de Visserlaan en de Menneweg tussen de J.P. Gouverneurlaan en Parklaan.

Door Nico Kuyt

Samen met de bewoners, basisschool De Rank en de verschillende kinderdagverblijven en BSO's is de gemeente gekomen tot een definitief ontwerp voor de herinrichting. Er is een enquête uitgevoerd, wijkwandelingen gepleegd en een informatieavond gehouden over de ontwerpen voor groen, bomen, openbare verlichting en verharding. Veel bewoners verzochten de watercipressen in de Antoniuslaan en Dr. de Visserlaan zo spoedig mogelijk te kappen. Dat is in november gebeurd. Het hout is hergebruikt. Ook de bestaande verharding van gebakken materialen krijgt een nieuw leven. En het schone regenwater wordt afgevoerd naar een sloot in plaats van de rioolwaterzuivering.

Led-verlichting

Er komen energiezuinige LED-verlichting en aluminium masten. Het teerhoudend asfalt van de Menneweg wordt gesaneerd. Er ontstaat zo een verkeersveilig ontwerp van de 30 km-zone en schoolomgeving. De laatste hand wordt nog gelegd aan het bestek.

De planning is om in april het werk aan te besteden zodat de uitvoering direct na de zomervakantie kan starten. De gemeenteraad moet nog wel zijn fiat geven.

Succesvolle match op de beursvloer

Zamaneh Pourshirazi geeft een workshop schilderen in Puyckendam. | Foto: pr. Foto: Caroline Spaans

Teylingen n De Lionsclub Bollenstreek hield 23 november een geslaagde Beursvloer Bollenstreek in congrescentrum Leeuwenhorst. Er werden ruim 100 deals gesloten, waarvan een deal tussen ActiVite en een kunstenares van Iranese afkomst. Inge Schreve, activiteitenbegeleidster, had een vraag; wie kan onze splinternieuwe recreatieruimte in het Noordwijkerhoutse Puyckendam voorzien van schilderijen in ruil voor een expositie? Cees Pronk van de Lionsclub Bollenstreek kent vanuit zijn vrijwilligerswerk bij Vluchtelingenwerk Teylingen een dame van Iraanse afkomst: Zamaneh Pourshirazi. Zij heeft in Iran de kunstacademie afgerond. Zo werd de deal gesloten. Bij inspectie bleek er echter geen goede wand te vinden voor de schilderijen en dus kwam er een andere tegenprestatie. Vorige week heeft Zamaneh een tiental enthousiaste cursisten de eerste beginselen van het schilderen bijgebracht. Op de foto staat Zamaneh met enkele leerlingen.

Mogelijk minder appartementen in de Herenstraat

Voorhout n Het bouwplan van winkels en een appartementen op Herenstraat 110 tot en met 116 lijkt af te stevenen naar een aanpassing.

Door Nico Kuyt

In de nieuwe opzet komen er minder appartementen dan eerst waren gepland. De ontwikkelaar wil zo de buren plezieren die over het beslag van de parkeerplaatsen een rechtszaak hebben aangespannen. Dit verklaarde wethouder Bas Brekelmans nadat hij over de zaak in de raadscommissie Ruimte was bevraagd door Joost van Doesburg (PvdA).

Zes plekken minder

De wethouder gaf aan dat het reeds bestaande parkeerprobleem niet door de ontwikkelaar hoeft te worden opgelost. Deze moet aan de norm voldoen. Het tekort van negen parkeerplekken kan worden opgelost in de Herenstraat, maar de ontwikkelaar is in het overleg met de omwonenden overeengekomen dat het aantal appartementen wordt samengevoegd van 38 tot 34, waardoor er zes plekken minder nodig zijn. "Ontwikkelaar De Raad Bouw is er veel aan gelegen om nader tot elkaar te komen. Zij willen meehelpen en zien liever dat de partijen over elkaar buitelen. Dat loopt nu," aldus de wethouder.

Geld voor fusie onderwijsstichtingen

Teylingen n De katholieke Sophia Stichting en het Protestants Christelijk Onderwijs (PCPO) van Teylingen, Lisse, Hillegom en Noordwijk hebben de intentie om te fuseren op 1 januari 2018.

Door Nico Kuyt

Zo ontstaat er een sterke nieuwe stichting voor bijzonder basisonderwijs in de Bollenstreek. Aan de gemeente wordt nu gevraagd om garant te staan voor een bedrag om de fusie mogelijk te maken. Het gaat om bijna 250.000 euro. Het gaat daarbij om een vangnet. Alleen als het helemaal fout gaat wordt aanspraak gemaakt op het geld, een klein risico. Tevens spreekt de gemeente zich daarmee positief uit over de fusie.

PCPO in zwaar weer

De samensmelting is nodig, want er is het gevaar dat de PCPO financieel omvalt. Die zit in wat zwaar weer omdat er teveel geld is uitgegeven. Mocht de PCPO failliet gaan, worden alle leerlingen ingeschreven bij een andere school. Dat is bijzonder ingrijpend voor veel leerlingen en hun ouders. Daarbij komt dat deze scholen dan voor hun groei door de gemeente moeten worden voorzien van voldoende ruimte en van een inrichting in meubilair en onderwijsleerpakket. De kosten die daarmee gepaard gaan, zijn erg hoog. De nieuwe stichting gaat, samen met het openbaar onderwijs en de gemeenten in de regio, werken aan een spreidingsplan voor het onderwijs. In april moet de Teylingse gemeenteraad nog wel een akkoord geven voor de garantstelling.

Vluchtelingen vinden thuis in Teylingen

Teylingen n De huisvesting van vluchtelingen met een vergunning, de statushouders, verloopt voorspoedig.

De gemeente heeft een voortgangsrapportage opgesteld waaruit blijkt dat er een achterstand is in de realisatie van de door het Rijk opgelegde taakstelling voor de opvang van vluchtelingen. Echter, dat is de gemeente niet te verwijten, want dat ligt aan het koppelen van de eerstelijns opvang aan de gemeente, waarvoor de COA's verantwoordelijk zijn. Hierover zijn aanvullende afspraken gemaakt. Binnen drie maanden dient de gemeente huisvesting te regelen en daar voldoet Teylingen volledig aan. Inmiddels zijn vijf woningen aangekocht op de markt voor de opvang van de vluchtelingen. De gemeente zet dan nadrukkelijk in op een nadere kennismaking tussen de statushouders en de buurt. Dat verloopt tot op heden positief. Er wordt nauw samengewerkt met de woningcorporaties. Welzijn Teylingen begeleidt de integratie van de nieuwe inwoners. (NK)

Workshop sociale media voor vrijwilligers

Teylingen n Tijdens de workshop 'Je bent wat je deelt' op dinsdagavond 18 april leren vrijwilligers om voor hun organisatie waardevolle content te schrijven voor alle soorten media, zoals Facebook, Twitter en blogs. De training van Welzijn Teylingen leert de deelnemers hoe kennis via sociale media te delen en mensen te inspireren. En hoe zorg je ervoor dat je de juiste doelgroep bereikt? Tijdens de workshop wordt een systeem geïntroduceerd. Daardoor is het schrijven van boeiende updates na de training makkelijker. Deelnemers leren met de juiste boodschap te laten zien wie de organisatie is en wat zij doet. Verder komt aan bod hoe het beste resultaat te krijgen uit de eigen sociale media inzet.

Aanmelden

De workshop is op dinsdag 18 april van 19.30 tot 22.00 uur. De locatie wordt na aanmelding bekend gemaakt. Aanmelden kan via de agenda op www.welzijnteylingen.nl. Deelname is gratis. Er is ruimte voor maximaal twaalf deelnemers. Voor vragen en overige informatie kan men contact opnemen met Welzijn Teylingen, telefoonnummer 0252 231805.

Van de Kaart in Sassenheim

Sassenheim n In het TV West programma Van de Kaart gaat Jet Sol de uitdaging aan om een kaarsrechte lijn af te leggen door de regio. Onderweg ontmoet zij bijzondere mensen en bezoekt markante plekken. In de aflevering van donderdag 30 maart is het team van Van de Kaart in Sassenheim. De lijn start in Willem Versteeghstraat en eindigt in Park Rusthoff. Van de Kaart is donderdag 30 maart vanaf 17.00 uur te zien op TV West.

Cheque voor Voedselbank

Foto: pr.

Voorhout n De Voedselbank Teylingen heeft 750 euro ontvangen van kringloopwinkel Opnieuw. De cheque werd vorige week door Cyp Straathof uitgereikt aan Riet Bakker, vrijwilligster bij de Voedselbank.

Sinds de opening op 20 augustus van de kringloopwinkel Opnieuw aan de Herenstraat in Voorhout is vorig jaar een bedrag van 3.000 euro opgehaald. Dat geld is vervolgens gedoneerd aan organisaties in Teylingen. | Foto: pr.

n Bijzondere foto

Foto: pr.

Sassenheim n Caroline Hartman heeft 25 jaar als verloskundige in Sassenheim gewerkt en in die functie heel veel moeders begeleid bij het ter wereld brengen van hun kinderen. Een deel van die kinderen was vorige week woensdag aanwezig bij de afscheidsreceptie van Hartman in speeltuin Bijdorp. Met z'n allen gingen ze op de foto en zorgde zo voor een bijzonder plaatje voor in het plakboek.

Hartman stopt bij verloskundigepraktijk Santé, maar neemt nog niet helemaal afscheid van het vak. Ze blijft waarnemer in de regio. Sandra Weststrate neemt het stokje over en vormt samen met Marleen Potters de maatschap. | Foto: pr.

Boekenweek in muziek gegoten

Foto: pr.

Voorhout n Het harmonieorkest van muziekvereniging St. Cecilia heeft zaterdag haar eerste Boekenweekconcert gegeven in jongerencentrum @hok. De 82ste editie van de Boekenweek heeft als thema 'Verboden vruchten' en St. Cecilia haakte daar op in. Het afwisselende programma omvatte een stoere opening van Dmitri Shostakovich, "Overture tot he the Gadfly", Na stukken "Monuments of the Netherlands" en "Der Dämon" van Louis Andriessen vervolgde het programma met "Ferdivedaasje" van Leon Fliex. Na een gezellige meezinger sloot het programma af met een pittige mars.

De muzikanten van St. Cecilia laten op Koningsdag weer hun muzikale klanken horen. | Foto: pr.

Rekendag bij de Regenboog

Foto: pr.

Voorhout n Tijdens de landelijke Grote Rekendag op woensdag 22 maart hebben ook de leerlingen van basisschool De Regenboog zich bezig gehouden met het thema: 'Meten, bewegen en construeren'. Op beide locaties was de officiele start met een bijzondere opdracht: alle kinderen vormden een lange rij op volgorde van hun huisnummer. Na het doorknippen van een lint gingen de kinderen aan de slag. | Foto: pr.

n Nieuwe trapjes voor de eendjes in Park Rusthoff

Sassenheim n Na diverse klachten, in het voorjaar van 2016, dat jonge eendjes met de allergrootste moeite of ook vaak helemaal niet vanuit het water op de kant konden klauteren, hebben medewerkers van Faunasupport op vrijdag 24 maart twintig nieuwe eendentrapjes geplaatst aan de oevers van de diverse waterpartijen in Park Rusthoff. Zoals beloofd door de gemeente Teylingen, is dat ruim voor de start van het komende broedseizoen. Het zijn kunststof trapjes die zeer goed bestand zijn tegen de tand des tijds en vandalisme zodat moeder eend voortaan haar kroost het goede voorbeeld kan geven om veilig en eenvoudig op de kant te komen. | Foto: pr.

Bolwerk in debat

Foto: pr.

Sassenheim n Leerlingen van basisschool Het Bolwerk hebben vrijdag 24 maart meegedaan aan een discussie tussen leerlingen van elf scholen van de stichting Openbaar Basisonderwijs Duin - en Bollenstreek. Namens het Bolwerk discussieerden Tycho (groep 8) en Jim (groep 7) in het bestuurscentrum in Voorhout mee over de stelling 'Kinderen moeten meebeslissen over hun onderwijs'. Na een pittige discussie konden de 22 deelnemers het eens worden en kwamen ze eensgezind tot een antwoord op de stelling. | Foto: pr.

Pannenkoeken eten met opa en oma

Foto: pr.

Sassenheim n De Nationale Pannenkoekendag staat bij de opa's en oma's van leerlingen van Het Bolwerk omcirkeld in de agenda. Jaarlijks worden zij op de basisschool uitgenodigd om daar te komen genieten van de zelfgebakken lunch.

Foto: pr.

Maar liefst 40 opa's en oma's gaven dit jaar gehoor aan de oproep en zij schoven op vrijdag 24 maart aan in versierde speelzaal. De kinderen hadden gelukkig thuis al wat pannenkoeken voorgebakken, maar bakten de rest van de ochtend er nog flink op los. Dat krijg je als je 'pop-up' pannenkoekenrestaurant zo populair is!

Gelukkig voor de koks was er genoeg voor iedereen, zodat ook zij - samen met hun grootouders- konden smullen van de pannenkoeken. Wie na afloop de afwas heeft gedaan, is niet bekend. | Foto: pr.

week in beeld

VluchtelingenWerk geeft les

David Keus en Muhannad Hawasli krijgen na afloop een bloemetje. | Foto: Esther Luijk Foto: Esther Luijk

Sassenheim n De les maatschappijleer van de 4 vwo-klas op het Rijnlands Lyceum in Sassenheim had vorige week een bijzondere invulling. Twee leerlingen nodigden in het kader van een schoolopdracht stichting VluchtelingenWerk uit als gastspreker tijdens hun presentatie. Een les die, als het aan VluchtelingenWerk ligt, zeker navolging gaat krijgen op andere scholen in Teylingen.

Door Esther Luijk

De opdracht die de leerlingen hadden meegekregen was om een presentatie te houden over een maatschappelijk probleem. Merel Wijtvliet (15) en Sindy Rietvink (15) kozen voor het internationale vluchtelingenprobleem en vertelden hun medeleerlingen over de zaken die een vluchteling allemaal moet regelen als hij in Nederland aankomt. De vertegenwoordiger van VluchtelingenWerk, David Keus, had op zijn beurt de Syrische vluchteling Muhannad Hawasli meegenomen. Muhannad vertelde over zijn vlucht uit Syrië, hoe hij daar als hoogopgeleide man een goede baan achterliet en over zijn leven in Nederland. Hij volgt pas zes maanden taallessen en maakt indruk op de leerlingen met het zijn goede beheersing van de Nederlandse taal. "Mijn familie is niet hier, je spreekt te taal niet, krijgt met heel veel instanties te maken die je niet kent. Het is moeilijk je aan te passen als alles zo vreemd is. Maar vluchtelingenwerk heeft me erg geholpen. Zij helpen ons goed op weg."

De les maakte indruk op de leerlingen en dat is precies wat Sylvia Broer, projectontwikkelaar VluchtelingenWerk, in de toekomst ook hoopt te bereiken op andere scholen. "Het staat nog in de kinderschoenen, maar we zijn een project aan het ontwikkelen waarin we lessen gaan geven op scholen in de omgeving. We willen als VluchtelingenWerk naar buiten treden en zo draagvlak creëren. Wie zijn de vluchtelingen en wat is hun verhaal? En wat doet vluchtelingenwerk eigenlijk? Door die vragen te beantwoorden willen we mensen voorlichten en polarisatie tegengaan."

Maatschappelijke waarde

expert n Ik zoek een onafhankelijke expert die maatschappelijke waarde kan vast stellen. Ik wil graag weten waarom de ene organisatie heel veel subsidie krijgt en de andere partij niks.

Ik wil graag weten waarom sommige organisaties altijd op steun van fonden, rotaryclubs en sponsors kunnen rekenen en anderen altijd achter het net vissen. Is maatschappelijke waarde, net zoals bij een aandeel, afhankelijk van bepaalde ontwikkelingen en welke dan? Is kwantiteit van invloed? Allemaal vragen die moeilijk te beantwoorden zijn. Zo'n expert die maatschappelijke waarden kan vast stellen zou ingehuurd kunnen worden door gemeentes zodat ze met een objectieve blik de subsidietaart kunnen verdelen.

Ik heb zelf bijvoorbeeld een zwak voor vrijwilligersorganisaties die met veiligheid te maken hebben zoals de brandweer en reddingsbrigade. Die weten niet wanneer ze in actie moeten komen, maar ze moeten er wel staan, soms met gevaar voor eigen leven! Aan de andere kant ben ik een cultuurbarbaar. Ik zie kunstwerken waarvan ik denk: ik zou er geen euro voor over hebben. Maar ja, ik ben geen expert die maatschappelijke waardes vast stelt. Of wel? Ik besteed aandacht aan wat er in de maatschappij gebeurt. En wat ik dus maatschappelijk waardevol vind. Ik bepaal (met mijn collega's) waar we aandacht aan besteden.

Dat is retemoeilijk. 60 procent van het nieuws krijgen we toegestuurd. Als ik een bericht krijg over een dartcompetitie, besteden we daar dan aandacht aan? Gewoon een paar gasten met dikke buiken die in een schimmige kroeg pijltjes staan te gooien. Ja, want darters verdienen dezelfde behandeling als voetballers. De Zonnebloem heeft een gezellige middag georganiseerd. "Ja, boeien", zou mijn zoon zeggen. Maar mijn moeder vindt het wel leuk nieuws. Wie is er meer een expert: mijn zoon of mijn moeder? Bo is een publieke omroep. Dan moet je niet alleen aandacht besteden aan populaire zaken, maar ook aan dingen waarvan je als omroep vindt dat iedereen dat moet weten. Dat onderscheidt ons van commerciële omroepen.

Maar wie doet dat tegenwoordig nog? Wordt maatschappelijke waarde vaak niet verward met populariteit of wat het meest waarde heeft in geld uitgedrukt? Als wij als omroep dan aandacht besteden aan zaken die niet populair zijn en financieel oninteressant, dan gaan er her en der wenkbrauwen omhoog. Nou jammer dan. Bo is een publieke omroep, voor iedereen.

Ook voor het kleine nieuws dat maatschappelijk van belang is. Nou ja, ben ik eigenlijk zelf een expert in maatschappelijke waarde. Snel mijn visitekaartjes veranderen.

Ard Zandbergen

Hoofdredacteur BO

Winkelkernen in de bloemen

| Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n Ondernemer John Voordouw tekende woensdag 15 maart namens de winkelkernen Sassenheim, Voorhout en Warmond de overeenkomst met het Noordwijkerhoutse bedrijf Entree Vert voor de plaatsing en het onderhoud van in totaal 138 hanging baskets verdeeld over de drie winkelkernen.

De financiering van de hangende bloembakken is mogelijk gemaakt door alle bedrijven in de winkelkernen van Sassenheim, Voorhout en Warmond en betaald via het Ondernemersfonds Teylingen. Met deze opdracht is een bedrag van 15.000 euro gemoeid. De opdracht is tot stand gekomen door de inzet van John Voordouw, Bart Bon (Entree Vert), Ab van Kesteren, John van der Tol en Rob Molenaar (op de foto v.l.n.r.). Jules de Vries was bij het foto-moment afwezig.

Het winkelgebied van Sassenheim had in 2016 de primeur voor Teylingen. Dit jaar zijn er ook vanaf week 19 en/of week 20 hanging baskets te zien in Voorhout (Herenstraat, Jacoba van Beierenhof, Oosthoutplein) en de Dorpsstraat in Warmond. De bakjes met bloemen worden begin oktober weggehaald en in Sassenheim en Voorhout vervangen door de feestverlichting.

Nieuw boek over Ut Sloepie

Warmond n Binnenkort verschijnt het boek 'Onze eigen ruimte' over de geschiedenis van de Warmondse jeugdsociëteit Ut Sloepie. Vooruitlopend daarop is deze maand www.utsloepieboek.nl gelanceerd.

Ut Sloepie heeft ruim dertig jaar bestaan: van 1969 tot 2001. Honderden jongeren uit Warmond en uit de verre omtrek bezochten de Warmondse jeugdsociëteit. Alles in en om de sociëteit werd georganiseerd door jongeren zelf. Tientallen bekende en onbekende bands en dj's traden er op. Aan de hand van interviews, krantenarchieven en foto's werkte Warmonder Dick Duynhoven ruim twee jaar aan een boek over Ut Sloepie.


Het boek - met als titel 'Onze eigen ruimte' - is bijna klaar en wordt op zondag 14 mei gepresenteerd. Iedereen is welkom bij de bijeenkomst/reünie. Meer informatie op www.utsloepieboek.nl.

Handbalsters bekronen fantastisch seizoen met kampioenschap

Foreholte keert door het kampioenschap terug op het allerhoogste handbalniveau van Nederland, de eredivisie. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Na de overwinning op concurrent DSVD kon het al bijna niet meer misgaan voor Foreholte. Toch moest er nog twee keer gewonnen worden, voordat het kampioenschap gevierd kon worden. Nadat de handbalsters al van DSS wonnen, betekende winst tegen Hercules de titel én promotie naar de eredivisie.

De wedstrijd tegen Hercules begon voorspoedig voor Foreholte. Ondanks de persoonlijke dekking op Wendy Smits wist het team met 1-5 voor te komen. Door de manier van verdedigen bij Foreholte, profiteerde Hercules van de geboden ruimte. Hercules moet het meer van de individuele kwaliteiten hebben, dan van de groepsinzet, iets dat juist bij Foreholte voorop staat. De rest van de eerste helft had vooral Hercules het initiatief. Er werd aardig met penalty's en uitsluitingen gestrooid, maar van de overtalsituaties werd door beide teams niet duidelijk van geprofiteerd. Hoewel Foreholte na 22 minuten nog met 9-14 voor kwam, wist Hercules met 15-15 de rust te bereiken.

Tien doelpuntenmakers

In de tweede helft legde Foreholte het accent meer op het middenblok van hun verdediging (Dana Vincenten en Britt van Leijden) met Williënne vd Plas op doel. Geleidelijk wisten de kampioenen in spé afstand te nemen van een spartelend Hercules. Foreholte bleek in de tweede helft een maatje te groot, hoewel het geen hoogstaande wedstrijd was. De Voorhoutse speelsters scoorde vanaf alle posities en maar liefst tien verschillende doelpuntenmakers werden genoteerd. Het is één van de krachten van het Voorhoutse team. Na 15 minuten was het 20-24, waarna Foreholte wegliep en het feest op de wisselbank kon beginnen. Het werd uiteindelijk 24-31 en daarmee is Foreholte kampioen.

Het feest werd van het veld verplaatst naar de bus. Na terugkomst uit Den Haag werd ook in de kantine nog een feestje gevierd. De officiële huldiging is echter aanstaande zaterdag 1 april, na de thuiswedstrijd tegen United Breda. Die wedstrijd begint om 19.45 uur. Na het laatste fluitsignaal kan het kampioensfeest beginnen.

Doelpunten: Wendy Smits 9 (6p), Dana Vincenten 6 (1p), Britt van Leijden 4, Kim Schuurbiers 4, Ramona Vink 2, Marisha vd Geest 2 , Naomi Hoogervorst 1 , Chantal Slegtenhorst 1, Saskia Kolster 1, Lot van Kampen 1.

Foreholte speelt gelijk, maar wint toch

Voorhout n Na een indrukwekkende minuut stilte voor Jober Thoen, erelid van SV DONK, begon hekkensluiter DONK, aan de thuiswedstrijd tegen de nummer voer, Foreholte. De Voorhouters verschenen in hun sterkste formatie aan de start in Gouda, terwijl DONK nogal wat wissels had moeten toepassen. Na afloop bleken de Voorhouters, tot verbijstering, toch nog goede zaken te hebben gedaan.

In de vierde minuut opende Foreholte sterk door een vloeiende aanval over de linkerkant, waarbij Pim Spreeuw de bal bezorgde bij Rik Grondel. Op zijn beurt bediende hij Christian Guijt die de bal aflegde op aanvoerder Tom Bleijswijk. Zijn schot verdween naast het doel. Terwijl scheidsrechter Van Sprang moeiteloos buitenspelsituaties van Rik Grondel had teruggefloten, bevreemdde het enorm dat hij van afstand DONK-spits Mohammed Jrezzi liet doorgaan op keeper Matthijs Guijt. Jrezzi speelde de bal met speels gemak over Guijt heen en leek probleemloos de score te gaan openen. Even had hij moeite de bal te controleren. Op dat moment was Guijt weer terug om een zeker lijkend doelpunt te voorkomen.

Met bal en al over doellijn

Ongewijzigd verschenen beide teams weer aan de tweede helft, waarin DONK op voorsprong kwam toen in het doelgebied na een hoge bal middenvelder Marvin Vat in een mêlee van DONK-aanvallers keeper Guijt met bal en al over de doellijn gooide (1-0). Eenieder verwachtte het fluitsignaal, maar de leidsman wees naar het midden.

Foreholte werkte zich een slag in de rondte, maar kon nauwelijks een vuist maken. Lemmers kopte nog een keer naast uit een voorzet van Christian Guijt. In de 86e minuut kwam de gelijkmaker figuurlijk uit de lucht vallen, daar waar dat bij het openingsdoelpunt letterlijk was. Pim Spreeuw verzond een van zijn lange voorzetten en invaller Toni Arroyo schampte de bal dusdanig met het hoofd dat deze in de rechterhoek binnenviel (1-1).

Plaats gestegen

Met de eindstand kon een ieder wel leven gezien het beeld van de gehele wedstrijd. DONK ging op weg naar de derdeklasse, Foreholte bleek na afloop van de wedstrijd één plaats op de ranglijst te zijn gestegen.

TOP zet stap naar finale

Jet Hendriks krijgt een strafworp na een goede aanvallende actie. Haar tegenstandster Marjolijn Kroon is te laat. | Foto: pr. Rene van Dam Foto: pr./Rene van Dam

Sassenheim n TOP/Quoratio is de play-offs van de Korfbal League goed begonnen. De landskampioen van vorig jaar won voor eigen publiek het eerste duel in de best-of-three serie met 24-20 van het LDODK/Rinsma Fashion uit Gorredijk.

TOP lijkt precies op tijd zijn vorm gevonden te hebben. Na de sterke laatste competitiewedstrijd hielden de Sassenheimers het niveau vast in de eerste play-off tegen LDODK. De Friezen hadden in de competitie drie punten gehaald tegen TOP, maar kwamen vanmiddag niet in de buurt van een goed resultaat. De thuisploeg speelde een uitstekende wedstrijd.


Na de 2-0 opening was LDODK alleen maar in de achtervolging geweest. Voor de rust had de ploeg de achterstand nog beperkt kunnen houden en na het eerste deel stond het 13-11. TOP kon daarna zijn spel vasthouden terwijl de ploeg uit Gorredijk geen oplossing vond om de verhoudingen te draaien. TOP liep uit naar een voorsprong van maximaal negen punten (22-13). LDODK kwam nog een beetje terug in de laatste minuten en verkleinde de achterstand van 24-16 naar 24-20. Het was alleen te laat en TOP haalde het eerste play-off punt binnen.

Op zaterdag tweede play-off

Op zaterdag 1 april wordt de tweede play-off wedstrijd gespeeld om 20.00 uur in Gorredijk. Ondanks dat het 1-0 in het voordeel van de Sassenheimers is, staat zaterdagavond het scorebord gewoon weer op 0-0. Het blijft spannend wie straks naar de finale van de Korfbal League gaat op zaterdag 8 april in de Ziggo Dome in Amsterdam.

VCS stijgt drie sets boven zichzelf uit

Sassenheim n VCS dames 1 speelde donderdag 23 maart in de Wasbeek tegen de nummer 3 uit de poule, Zovoc dames 2. Het eerste damesteam van Volleybalclub Sassenheim staat zelf comfortabel vijfde in de poule en heeft geen promotiedoelstelling, maar is zeker nog gebrand op punten binnenhalen. Er wordt in de voorbespreking afgesproken vooral in te zetten op maximale servicedruk.

De eerste set pakt dit uitmunten uit, Sassenheim wint met 25-12. Naast een stabiele servicedruk, vallen ook alle andere puzzelstukjes helemaal op hun plek. De pass wordt goed geleverd en de aanvallers weten zelf overtuigend tot scoren te komen. De trainingen stonden afgelopen week in het teken van de blokkering en werpen deze avond veelvuldig vruchten af. Ook de tweede set wordt overtuigend met 25-14 binnengehaald.

De dames van Zovoc laten de moed echter nog niet zakken en laten zien waarom zij in de top drie meedraaien. Zovoc loopt in op VCS en als daardoor de durf in de aanval wat afneemt, wint Zovoc met 26-24. Desondanks houdt VCS de moed er goed in, maar trekt ook in de vierde set net aan het kortste eind met 25-22.

IJzersterke Van Wieringen

VCS weet de communicatie onderling de hele wedstrijd door goed te houden en de energie in het team is merkbaar langs de kant. Deze wedstrijd kent een groot aantal lange rally's, waarin beide teams zich niet willen laten kennen en er mooi fanatiek volleybal te zien was voor het publiek. Uiteindelijk beslist spelverdeler Esther van Wieringen met een ijzersterke serviceserie de wedstrijd in het voordeel van VCS (3-2) en wordt de wedstrijd afgerond met 15-1 (!) op het telbord. Op donderdag 6 april spelen de dames de volgende wedstrijd, wederom in de Wasbeek, tegen Inter Rijswijk dames 2.

Voor meer sport, kijk op www.deteylinger.nl.

Ter Leede - Kentucky ODP

Sassenheim n De Ter Leede Meiden onder 21 jaar spelen op dinsdagavond 4 april om 19.30 uur een oefenwedstrijd tegen Kentucky ODP onder 17 jaar op sportpark De Roodemolen. De meiden uit de staat Kentucky maken deel uit van het Olympic Development Program en worden opgeleid, om in de toekomst uit te komen voor het USA Nationaal Elftal. De toegang is gratis.

Cultuur Verheft viert lustrum met eenakters

De lustrumcommissie van Cultuur Verheft is druk bezig met het organiseren van een afwisselend programma met zes eenakters. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Toneelvereniging Cultuur Verheft bestaat dit jaar 70 jaar. Dat laat de club niet zomaar voorbijgaan. In het weekend van 19 en 20 mei krijgen toneelliefhebbers zes eenakters voorgeschoteld. De toneelstukken worden op verschillende locaties in het oude dorp gespeeld.

De winkel van Jos Hoek, café-restaurant Boerhaave, de kleine kerk, de Verdieping, de Roef en lunchroom Ons Genoegen bieden de ruimte aan de toneelclub om in hun ambiance de stukken op de planken te brengen.

Naast de volwassenen van Cultuur Verheft spelen ook de jeugdleden mee in deze eenaktercarroussel. De onderwerpen van de korte toneelstukken zijn zeer uiteenlopend van aard. Verschillende situaties zorgen voor de nodige humoristische en verrassende momenten. Na afloop is er in Cheers de trekking van de loterij onder het genot van onvervalste Amsterdamse meezingers, waarin de Cultuur Verheft leden hun zangtalenten samen met de bezoekers ten gehore brengen.

Er zijn twee routes uitgezet. Op een avond kan men drie eenakters en de afsluiting bezoeken. Alle donateurs ontvangen medio april een uitnodiging met daarin het programma en instructies om te reserveren en gratis deel te nemen. Voor niet-donateurs zijn vanaf medio april kaarten te koop. Zie www.cultuurverheft.nl.

Wandelevenement in de Bollenstreek wordt nieuw leven ingeblazen

Sassenheim n In het najaar van 2016 hebben een aantal gemeenteleden van de Protestantse Gemeente in Sassenheim de stoute (wandel)schoenen weer aangetrokken om in de Bollenstreek een grootschalig wandelevenement te gaan organiseren. Op zaterdag 8 april gaan er diverse routes vanaf Sassenheim door de Bollenstreek.

Jarenlang werd een dergelijk evenement georganiseerd vanuit Lisse, maar door toenemende regelgeving en daarmee samenhangende stijging van kosten konden de wandelaars niet meer van een georganiseerde wandeling genieten.

Fervent wandelaar Ruud Kappe heeft dit als een groot tekort ervaren in de wandelagenda van de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en heeft daarom voor de organisatie een aantal mensen rondom zich vergaard. "Wanneer ik tijdens een wandeling aangaf dat ik uit de Bollenstreek kwam, werd vaak aangegeven dat men het erg jammer vond dat de meest bloemrijke regio van Nederland van een dergelijk groot wandelevenement verstoken was" geeft Kappe aan. Kappe vervolgt: "Met de organisatie van de Bollenstreek lentetocht kan deze regio weer ontdekt worden door zowel de recreatieve als de langeafstandswandelaar. De routes variëren tussen de 5 en de 40 kilometer".

5 tot 40 kilometer

De organisatie biedt een aantal wandelafstanden aan: 5, 10, 15, 25 en 40 kilometer. Bij elke afstand worden prachtige vergezichten aangeboden over de hopelijk kleurig bloeiende en geurende bollenvelden. Ook voeren de wandelingen langs markante gebouwen die de Bollenstreek rijk is. Na overleg met het Zuid Hollands landschap zijn de twee langste routes door het romantische wandelbos Huys te Warmont geleid. Voor belangstellenden is er een herinneringsmedaille verkrijgbaar.

Voor de startlocatie mag gebruikt worden gemaakt van het bedrijfsterrein van Deleeuw Flowerbulbs aan de Rijksstraatweg 52 in Sassenheim. Op zaterdagochtend 8 april vanaf 7.30 uur kunnen de eerste wandelaars voor de 40 kilometer van start, daarna volgen de kortere afstanden.

De organisatie is druk bezig geweest om het de wandelaars zo veel mogelijk naar de zin te maken, dit alles met behulp van plaatselijke ondernemers. De verwachting is dat het een gezellig, goed verzorgd wandelevenement gaat worden. Nu maar hopen dat de natuur zijn werk doet en gaat zorgen voor 'exploderende' bollenvelden.

Voor meer informatie, kijk op www.pgsassenheim.nl/lentewandeling.

Fietsmaatjes viert lustrumfeest en zoekt nieuwe maatjes

Teylingen n Het nieuwe seizoen van Fietsmaatjes Teylingen start op zaterdag 1 april. Het wordt meteen ook een bijzonder jaar, want bestaat Fietsmaatjes al weer vijf jaar en heeft in die jaren al veel gasten kunnen blij maken.

De gasten zijn mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen, maar dit wel graag samen met een fietsmaatje willen. In dit lustrumjaar zullen er een aantal bijzondere activiteiten worden ondernomen. Ook zoekt Fietsmaatjes nieuwe vrijwilligers om als maatje een keer per week of flexibel te gaan fietsen met een gast.

Duofiets met trapondersteuning

Fietsmaatjes Teylingen heeft zes duofietsen en een rolstoelfiets. De ruim 80 vrijwilligers fietsen met ongeveer 220 gasten in Sassenheim, Voorhout en Warmond. Voor de gasten is het fietstochtje een moment waar zij vaak al dagenlang met veel plezier naar uit kijken. En voor het fietsmaatje is het een heerlijke gezonde ontspanning die ook nog heel gezellig is. Er wordt onderweg op de fiets over van alles en nog wat met elkaar gesproken en onderweg brengt het maatje de gast op plaatsen waar deze misschien al jaren niet geweest is. Zeker nu de bollenvelden weer in bloei staan is het fietsen op de duofiets met elektrische trapondersteuning een heerlijk uitje.

Lustrumfeest in september

Op 2 september wordt het eerste lustrum van de stichting gevierd met een groot feest in Warmond. Fietsmaatjes en gasten worden hiervoor uitgenodigd.

Aanmelden

Aanmeldingen voor nieuwe fietsmaatjes zijn welkom via een e-mail naar: fietsmaatjes@kpnmail.nl.

IVN-wandeling Huys te Warmont

Warmond n Gidsen van IVN Leiden geven op zondag 2 april om 11.00 uur de eerste excursie van dit jaar in het landgoedbos van Huys te Warmont. Het landgoed bestaat uit rechte en slingerende paden en lanen met oude eiken en beuken. Voordat het blad aan de bomen komt ontwikkeld zich eerst de kruidenlaag met bol- en knolgewassen. De stinzeplanten zoals het lenteklokje en de voorjaarshelmbloem staan fraai in bloei. Van alle kanten hoor en zie je vogels; de vinken slaan hun (vinken)slag, het winterkoninkje en roodborst zijn met hun uitbundige zang duidelijk aanwezig. Hoog in de bomen zijn de reigers actief. Allemaal zijn ze druk met verdedigen van territoria, vrouwtjes versieren of nesten bouwen. Meer op www.ivn.nl/leiden.

Vogels schilderen voor kinderen

Warmond n Schilderen is eigenlijk pure tovenarij. Je begint met niets anders dan een wit vlak, maar met een paar verfstreken tover je zo een plaatje tevoorschijn, aldus de onlangs in Warmond neergestreken kunstenares Tineke Pot. "Schilderen is echt magie, zeker als je bijvoorbeeld probeert de natuur vast te leggen." Tineke wil dan ook graag kinderen enthousiast maken voor het natuur schilderen. Daarom geeft zij op zondag 2 april om 14.00 uur een workshop Vogels Schilderen in het Natuur Ontdekking Centrum op Koudenhoorn. Na vijf kwartier gaat ieder kind (geschikt vanaf 8 jaar) met een mooi zelf gemaakt portret van een vogel huis. De kosten per kind bedragen 7 euro. Aanmelden via info@koudenhoornontdekken.nl.

Kindertheater: de Gruffalo

Teylingen n Een afschrikwekkend fantasiedier verzinnen en het ook nog in het echt tegenkomen. Dat is het verhaal in het prentenboek 'De Gruffalo'. Marnick Theater speelt de gelijknamige voorstellingen volgende week in de bibliotheken. Op vrijdag 7 april is het theater om 10.15 uur in Sassenheim, op zaterdag 8 april om 11.30 uur in Warmond en op zaterdag 15 april om 10.00 uur in Voorhout. Reserveer een plek via www.bibliotheekbollenstreek.nl. De voorstelling is onderdeel van de actie 'Ik wil een prentenboek', die start op 7 april.

Er wordt ook voorgelezen over de Gruffalo, op woensdag 5 april in Warmond (10.00 uur), Sassenheim (14.30 uur) en Voorhout (14.30 uur).

Paasartikelen in kringloopwinkel

Sassenheim n In Kringloopwinkel Op Dreef (Kagerdreef 90) is op de afdeling 'Huishoud' weer de traditionele verkoop van paasartikelen van start gegaan.Denk daarbij aan paasserviezen, paaseieren, paaseierdoppen, paashazen, paaskleedjes en paaskippen. De totale opbrengst gaat uitsluitend naar goede doelen. Op Dreef is elke zaterdag open van 10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 13.30 tot 16.30 uur.

Voetveer weer in de vaart

Het door vrijwilligers bediende voetveer doet altijd de Zwanburgerpolder aan, waar je ook in het naderende broedseizoen over de dijk mag wandelen. In deze polder zijn de meeste nesten gemarkeerd. | Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n Veel vogels bouwen hun nest in de polders rond 't Joppe. Tientallen soorten zien de Zwanburgerpolder, het eiland Koudenhoorn en de Tengnagel bij de Leidse Merenwijk als een ideale broedplaats. Vanaf komend weekeinde is het voetveer De heere Schouten weer in de vaart om deze unieke broedplekken rond dit deel van de Kaag te bezoeken.

Je kan op twee plaatsen op het antieke salonbootje uit het begin van de vorige eeuw instappen voor een romantische tocht langs de polders. Dat kan in Warmond bij de hoofdsteiger op het recreatie-eiland Koudenhoorn, te bereiken via Gemeentehaven aan de Jan Steenlaan bij het VVV-kantoortje.Aan boord gaan kan ook op de Tengnagel, het eiland dat te bereiken is vanuit de Leidse Merenwijk.

Het voetveer vaart elke vrijdag, zaterdag, zondag tussen 10.00 en 16.30 uur. Vanaf mei ook op woensdag. Meer op: www.zwanburgerroute.nl.

Woensdag 29 maart t/m 5 april

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Eucharistie viering m.m.v. het Gemengd Koor

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 19.00 uur voorganger: Ds. T. Moll

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur; voorganger: Ds. T. Moll

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. E. J. van der Linde

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Eucharistieviering m.m.v. het Parochiekoor, voorganger: P. Owel

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: mevr. L. vd. Meijden (proponent) uit Noorden

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, Eucharistieviering met het Schola, voorganger: Pastoor Goumans, woensdag 5 april 19.00: Vesper

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Mevr. Ds.H.G.T van Welie –Kaai

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Ds. W.F. van Rijn (Heilig Avondmaal)

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zaterdag 1 april 19.00 uur, jeugdavond; zondag 2 april 10.00 uur heilig avondmaaldienst, 19.00 uur genezingsdienst o.l.v. Jan Zijlstra

Forwodians onder 12 kampioen

| Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Het eerste team van Forwodians jongens onder 12 is zaterdag kampioen geworden.

Dat Forwodians zou winnen, werd vooraf al wel verwacht, omdat DAS door alle tegenstanders met ruime cijfers werd verslagen. Na drie van de acht periodes stond het scorebord al op 31-5 en bij rust op 40-10. Echt spannend werd het niet. De coach gaf het team nog speciale opdrachten in de aanval om een extra moeilijkheid in te bouwen. Hierdoor kon DAS in de tweede helft ook regelmatig tot scoren komen en werd de eindstand 73-45.

Schaatsers en schaatsters van WIJC eindigen het seizoen opnieuw in de prijzen. | Foto: pr./Paul Fredrikze Foto: Paul Fredrikze

Het kampioenschap van Forwodians onder 12 is bijzonder. Na de kerstperiode is het team in een hogere klasse gaan spelen, omdat ze alle wedstrijden wonnen. Maar ook in deze hogere klasse zijn de Voorhoutse basketbaltalenten dus opnieuw de sterkste.

WIJC'ers halen prijzen op

Warmond n Op de Uithof in Den Haag is vrijdag 24 maart de Oomssport marathon competitie afgesloten en werd het eindklassement opgemaakt.

Patricia Koot werd in het eindklassement tweede met een overwinning en drie tweede plaatsen bij de meisjes pupillen B. Bij de jongens in die categorie haalde Rens Vergeer de derde plaats in de eindklassering. Luka Fredrikze won de afsluitende wedstrijd bij de pupillen A en was eerste in het eindklassement. Rianne Koot en Tessa van Schie stonden op de eerste en derde plaats in het eindklassement bij de dames junioren C en Sosha Zuiderduin eindigde op de tweede plaats bij de junioren B.

Tom Leltz eindigde op de vierde plek bij de junioren C. Rianne Heemskerk stond op de hoogste trede in de afsluitende marathon en behaalde de eerste plaats in het eindklassement bij de dames C3. Sjoerd Gerritsma reed vier van de acht wedstrijden en eindigde als vijfde. Thomas de Mooy werd eerste bij de heren C1.

In het District Sassenheim werd de uitslag van de Aad Kagenaar Bokaal bekend gemaakt. Anne Leltz (WIJC) won de deze bokaal bij de dames.Bij de heren haalde Remco Langemaire (WIJC) de derde plaats.

Rafaëlbijeenkomst in de Roef

Voorhout n De Rafaëlgroep Voorhout organiseert woensdag 5 april weer een bijeenkomst voor mensen die in hun naaste omgeving een dierbare verloren hebben. Het thema is 'een luisterend oor'. De bijeenkomst begint om 14.30 uur en wordt gehouden in de Roef naast de Bartholomeuskerk, Herenstraat 47 te Voorhout.

Voor meer informatie of vervoer, bel 0252-216382 (Leny van Beek) of 0252-216363 (Greet Hoek), of stuur een mailtje naar rafaelgroepvoorhout@gmail.com.