De Teylinger

12 juli 2017

De Teylinger 12 juli 2017


Koninklijke foto aan De Leede

De koninklijke familie poseert in Park Groot Leerust, met op de achtergrond de Zwanburgermolen. | Foto: RVD/www.koninklijkhuis.nl Foto: RVD

Warmond n "Ik was mijn hand nooit meer!", roept Sam naar zijn vriendjes Gijs en Quincy. De twaalfjarige jongens hebben zojuist de hand van koning Willem-Alexander geschud. Samen met koningin Máxima en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane was de koning op vrijdag 7 juli in Park Groot Leerust voor de jaarlijkse zomerfotosessie, het laatste officiële moment voor de zomervakantie. Ruim 60 journalisten en fotografen waren daarbij aanwezig. Zij legden vast hoe de koninklijke familie over De Leede kwam aanvaren. Lees en kijk verder op pagina's 10 en 11.

Kermis blijft vooralsnog bij De Wasbeek

Sassenheim n De Oranjevereniging dient geen aanvraag in voor een kermis in het centrum van Sassenheim. De locatie blijft vooralsnog op het parkeerterrein van De Wasbeek.

Dit hebben gemeente Teylingen en de Oranjevereniging Sassenheim samen besloten op basis van de uitslag van het draagvlakonderzoek onder inwoners en ondernemers in het centrum. Uit de onderzoeksresultaten kwam naar voren dat van de 245 deelnemers aan de enquête, 51 procent tegen verplaatsing van de kermis naar het centrum is. Rob Koek, de voorzitter van de Oranjevereniging Sassenheim, wil de kermis graag verplaatsen: "Ik denk dat de meerderheid van de bezoekers liever naar het centrum gaat voor dit evenement." Daarom gaat hij verder in gesprek met omwonenden en ondernemers om nader te verkennen wat de gezamenlijke wensen en belangen zijn en welke zorgen rond een kermis in het centrum weggenomen kunnen worden.

Dit najaar staat de kermis op de bekende plek op de Wasbeek. Het terrein wordt nu gebruikt als bouwplaatsinrichting voor het nieuwbouwproject Teylingerhof, maar is tijdens de kermisweek beschikbaar.

Kompasschool verkocht

Sassenheim n In de voormalig Kompasschool komen vier tot zes woningen. Het schoolgebouw op de hoek Westerstraat - Jacoba van Beierenlaan was eigendom van de gemeente en is verkocht. Studio Pro6 gaat het gebouw voor de nieuwe eigenaar ontwikkelen. Aan de wijziging van de bestemming wordt samen met de gemeente gewerkt. Het gaat om een traject waarbij een omgevingsvergunning nodig is. Het pand is een gemeentelijk monument.

De gemeenteraad stemde eind vorig jaar in met de verkoop van in totaal vier gemeentelijke gebouwen. Voor de Kastanjehof in Sassenheim en de schoolwoningen van het Cluster in Voorhout zijn nog geen kopers. Eerder dit jaar verkocht de gemeente al de voormalig bibliotheek in Voorhout.

Korte zomerstop De Teylinger

redactie n Ook De Teylinger kent in de vakantie een korte zomerstop. Volgende week, op woensdag 19 juli, verschijnt de krant wel. Op woensdag 26 juli en woensdag 9 augustus komt de krant twee keer niet uit.

In de tussenliggende week, woensdag 2 augustus, valt er wel een krant op de deurmat. Insturen voor deze editie kan tot maandag 31 juli om 12.00 uur naar redactie@deteylinger.nl.

Vanaf woensdag 9 augustus verschijnt De Teylinger weer iedere week. De deadline voor iedere eerstvolgende editie is op maandag om 12.00 uur. Ook hiervoor kunt u insturen naar: redactie@deteylinger.nl.

De redactie wenst alle lezers een hele fijne zomervakantie!

Wandeling Huys te Warmont

Warmond n In juli is het in de ochtend nog volop genieten van de vogelzang, maar ook de bosflora is in deze tijd nog steeds uitbundig. Insecten, zoals libellen en vlinders, profiteren daarvan. Tijdens de jubileumwandeling op zaterdag 15 juli is er tijd genoeg om de natuur op Landgoed Huys te Warmont te ontdekken. Neem een fototoestel mee, want er is een fotowedstrijd. De wandeling begint om 9.00 uur bij het verzamelpunt aan Herenweg 139. Inlichtingen en aanmelding bij Romke Viet via 06-53754046 of romke.viet@gmail.com.

Foto: pr.

Nieuwe
Gezichten

In de klas bij
Yousef en Vanna

Roep om 30-
kilometerzone
in Herenweg

Buren niet
blij met
asielzoekers

interview n St. Cecilia klaar voor WMC

Eigendom sluis Zwanburgerpolder overgedragen aan gemeente

De ondertekening door Rob van der Stok (voorzitter stichting), Gerard Doornbos (dijkgraaf Hoogheemraadschap) en wethouder Kees van Velzen. | Foto: pr. Foto: John van der Tol

Warmond n Gerard Doornbos, dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Rijnland en wethouder Kees van Velzen hebben maandag 10 juli, onder toeziend oog van de stichting Historisch Erfgoed de Kaag, de overdrachtsovereenkomst getekend van de sluis in de Zwanburgerpolder in Warmond.

De sluis komt met de ondertekening in eigendom van de gemeente en zij gaat samen met de stichting Historisch Erfgoed de Kaag zorg dragen voor het onderhoud en de veiligheid van de sluis. De stichting heeft toegezegd het dagelijks onderhoud aan de sluis te willen uitvoeren.

Rijksmonument

De sluis is een waterkering, maar tevens een vaarverbinding. Deze laatste functie past niet meer binnen de kerntaken van Rijnland; veiligheid, droge voeten en voldoende en schoon water. Waterschappen beperken zich steeds meer tot hun kerntaken en stoten daarom al het bedrijfsmaterieel en kunstwerken af die deze taken niet ondersteunen.

De sluis wordt door enkele agrariërs gebruikt om onder andere (jong) vee naar en van hun land in de Zwanburgerpolder te verplaatsen. De gemeente wil de toegang tot de polder voor de agrariërs waarborgen en daarnaast ziet zij kansen op het gebied van natuurrecreatie. De schutsluis dateert uit 1880 en is een rijksmonument.

Renovatiewerkzaamheden

De sluis moet gerenoveerd worden. Op het lijstje staan het herstellen van het natuursteen, het hervoegen van het metselwerk en groot onderhoud aan de deuren. Bij de overdracht van de sluis van het hoogheemraadschap van Rijnland krijgt de gemeente het bedrag van 162.000 euro.mee, waarmee de kosten voor de renovatie en het onderhoud voor de komende twintig jaar zijn gedekt.

Buren niet blij met alleenstaande asielzoekers

Warmond n Buren van Kloosterwei 8 hebben bezwaar aangetekend tegen de vestiging van vier mannen in deze woning van de gemeente. De vier zijn asielzoekers uit Syrië met een verblijfsvergunning.

Door Nico Kuyt

De buren willen een gezin in de woning hebben en geen mannen, zo klonk vorige week tijdens de hoorzitting van de Bezwaarcommissie over het protest. Het huis is ook voor wat betreft de indeling niet geschikt. Het bevat twee grote slaapkamers en twee kleine. Angsten leven er voor brandgevaar. De woning kent slechte vluchtwegen. Ook is er de vrees wat er gaat gebeuren als er één vertrekt en er een ander in komt. Dat gaat helemaal uit de hand lopen. Verder zou het een tijdelijk verhuur zijn van vijf jaar, maar de omwonenden denken dat het wel langer kan uitpakken. Alhoewel er nog geen overlast is geweest, verwachten zij dat daartoe kans is. De gemeente wijst op haar beurt naar de afspraken die er zijn gemaakt met de wijkagent en Vluchtelingenwerk. Die houden de vinger aan de pols en vrijwilligers komen regelmatig op bezoek. Mocht er signalen van dingen die niet goed gaan, wordt gelijk ingegrepen. B&W heeft aangegeven dat het voor vijf jaar zal zijn. De vergunning kon de gemeente verlenen, stelt de ambtenaar. De Bezwaarcommissie gaat het protest nu beoordelen.

Er ligt inmiddels ook een ander soortgelijk bezwaar tegen bewoning door mannelijke asielzoekers, namelijk de Breughelhof in Voorhout. Naar verluidt zal deze zaak eind augustus voor de Bezwaarcommissie komen.

Verplichte alcohol- en drugstest in Zuid-Holland

regio n De politie uit Zuid-Holland zet sinds 1 juli haar wettelijke bevoegdheid in om verdachten van geweld te testen op drank en drugs.

Reden daarvoor is dat het gebruik van alcohol en sommige drugs belangrijke risicofactoren zijn voor geweldpleging. In Nederland heeft 26 tot 43 procent van het geweld te maken met alcohol, terwijl ook drugs zoals cocaïne, amfetamine en methamfetamine de drempel verlagen om geweld te plegen. Geweld onder invloed leidt bovendien vaak tot veel zwaarder letsel.

Geweld is nooit goed te praten. Toch worden alcohol en drugs nog wel eens aangevoerd als verzachtende omstandigheden: "Ik was mezelf niet." "Ik wist niet wat ik deed." "Ik had te diep in het glaasje gekeken." Maar alcohol- en drugsgebruik zijn geen excuus voor geweld. Integendeel, als je onder invloed geweld pleegt en je weet dat je geneigd bent snel geweld te gebruiken, ben je in feite dubbel verantwoordelijk voor je gedrag.

De Wet middelenonderzoek bij geweldplegers trad op 1 januari in werking. In het eerste halfjaar werd de wet alleen op kleine schaal toegepast en is enkel op alcohol getest. Vanaf 1 juli test de politie ook op drugs en wordt de wet landelijk uitgerold. De politie moet wel aanwijzingen hebben dat het geweld onder invloed van alcohol of drugs is gepleegd. Wanneer uit het middelenonderzoek blijkt dat het geweld is gepleegd onder invloed van drugs, moet de verdachte rekening houden met een hogere strafeis. Dit varieert van een hogere boete of langere taak- of celstraf tot bijzondere voorwaarden zoals een alcoholverbod om herhaling te voorkomen en verslaving aan te pakken.

Alcohol- en drugstesten worden niet alleen ingezet bij geweld tegen personen, maar ook in het geval van vandalisme en dierenmishandeling.

'Natte' Kaagweek

Warmond n De 97e ('Natte') Kaagweek - het oudste familiezeilwedstrijdevenement van het land- is van donderdag 13 juli tot en met zondag 16 juli. Op alle dagen zijn op de Kagerplassen seriewedstrijden, die om 10.00 uur beginnen en vanaf de boot prima te volgen zijn. Op zaterdag is de KidsKaagDag: schminken, een kinder crea-workshop met zandschilderijen en nog veel meer. Op zondagmiddag de apotheose: de grote prijsuitreiking met in veel klassen de beroemde zilveren wisselprijzen.

De Natte Kaagweek wordt georganiseerd door de Koninklijke Watersportvereniging De Kaag, Warmond. Meer informatie op www.kaagweek.nl.

Tussen alle ideeën door klinkt luid de roep om 30-kilometerzone

Vooral bij de tafel over de herinrichting Herenweg-Sweilandstraat is veel belangstelling. | Foto: MV Foto: Marieke Voorn

n Inloopbijeenkomst over herinrichting Herenweg

Warmond n Maak het traject vanaf het Oosteinde tot en met voormalig tolhek aan de Oranje Nassaulaan een 30-kilometerzone. Die boodschap klonk door tijdens de inloopbijeenkomst over de herinrichting Oosteinde, Herenweg, Sweilandstraat en Oranje Nassaulaan. Inwoners konden daar meedenken over hoe de weg door Warmond er over twee jaar bij moet liggen.

Moeder pauw op stap met haar vier kuikens. | Foto: Lidy Guldemond

Zo'n 60 belangstellenden gaven gehoor aan de oproep van de gemeente om tijdens de ontwerpmarkt mee te komen praten over het opnieuw inrichten van de belangrijkste weg door het dorp. Het traject is daarvoor in drie delen opgedeeld. Het ingehuurde bureau Mobycon presenteerde verschillende varianten per tracé, waarin veiligheid voor fietsers een belangrijke rol speelt. Deze punten kwamen eerder naar voren tijdens de schouw en inloop, die op dinsdagmiddag en -avond 16 mei zijn gehouden.

Ander fietspad Oosteinde

Over het traject Oosteinde naar de Herenweg geven veel mensen aan dat het fietspad anders moet. Het tweerichtingsverkeer opsplitsen in twee enkele fietspaden aan weerszijde van de weg is een oplossing waar velen zich in kunnen vinden. Een inwoner die aan de weg woont, benadrukt dat er veel te hard wordt gereden. "Het bord '60' heeft weinig impact. Laatst kwam er nog iemand met 90 km/u langs." Hier zien inwoners 30 km/u als de ideale snelheid.

Bij de tafel over de Oranje Nassaulaan gaat het vooral over het gevoel van onveiligheid bij fietsers. De oplossing om de fietspaden te verbreden (ze zijn nu eigenlijk te smal) kan rekenen op enthousiasme. Door deze oplossing moeten auto's automatisch rustiger gaan rijden.

Fietsstraat

Veruit de meeste belangstelling is voor de meedenksessies over de Herenweg-Sweilandstraat. "Is het er eigenlijk wel eens gevaarlijk?" waagt een van de deelnemers te vragen. Rumoer klinkt in de groep. "Het is af en toe een wonder dat er geen ernstige ongelukken gebeuren," zegt iemand. De anderen knikken instemmend. Vooral over het smalle deel van de Herenstraat en de Sweilandstraat is een groot deel van de aanwezigen het snel eens: het voorstel voor een fietsstraat, waarin auto's te gast zijn, is de beste optie. Fietsers mogen dan over de hele weg fietsen en automobilisten kunnen doorrijden als er geen fietsers zijn. Maar dan wel een fietsstraat met asfalt en niet met klinkers, want die geven teveel (geluids)overlast voor mensen die direct aan de weg wonen. "Door de fietsstraat moet voor automobilisten duidelijk worden dat ze te gast zijn," zegt Dick van der Meer van Mobycon. "Het is de bedoeling dat ze daardoor veel rustiger gaan rijden." Dat laatste is precies wat de meeste aanwezigen vooral willen. Zij geven massaal aan dat 30 kilometer per uur veel problemen kan oplossen. Wel moet de politie dan gaan handhaven, menen zij. "Dat kan alleen als een straat er ook uitziet als een 30-kilometerzone," legt Van der Meer uit. "Op het moment dat het niet duidelijk is dat er 30 gereden moet worden, kan de politie niet handhaven."

Raad beslist in december

Na deze ontwerpsessie, zijn in september de raadsleden aan de beurt. In oktober komt er een vervolg op de inloopbijeenkomst voor inwoners en belangstellenden. Daarin wordt een ontwerp gepresenteerd en kan worden meegedacht op detailniveau. De gemeenteraad neemt in december een besluit over het definitieve ontwerp. De eerste schop voor de herinrichting gaat naar verwachting in 2018 de grond in.

Zuid-Hollandse ouders en kinderen praten open over roken en drinken

Regio n Met je pubers over roken en drinken praten. Uit recent onderzoek* blijkt dat Zuid-Hollandse ouders dat niet uit de weg gaan. Ruim zeven op de tien ouders (71 procent) maken afspraken met hun kinderen over NIX: niet roken en drinken onder 18 jaar.

Dat is in lijn met de nieuwe NIX18-campagne, die laat zien dat praten met kinderen over roken en drinken zin heeft. Ook al voelt dat soms misschien niet zo: als ouder heb je meer invloed op het rook- en drinkgedrag van je kind dan je denkt. Daarom is het belangrijk om hier af en toe over te praten, afspraken te maken én deze vol te houden. Dat blijkt vooral in de zomermaanden niet altijd even makkelijk.

Als top 3 van moeilijke momenten noemen ouders:

- Als hun kind naar een feestje gaat waar (mogelijk) wordt gedronken: 66 procent

- Als hun kind 's avonds afspreekt met vrienden: 51 procent

- Als hun kind op vakantie gaat: 35 procent

De 43-jarige Guido Huizenga kan daarover meepraten. Hij heeft een zoon van 17 jaar. Guido maakt daarbij handig gebruik van een voorval uit het verleden. "Mijn zoon is een slimme, verantwoordelijke jongen," zegt Guido. "Hij rookt niet en we hebben duidelijke afspraken over niet drinken tot zijn 18e. Hij komt heus wel eens in de verleiding. En het is ook een keer mis gegaan. Toen is hij ontzettend misselijk geworden van de drank, hij voelde zich zo ellendig. De volgende dag hebben we er over gepraat. Voordat hij naar een feestje gaat, herinner ik hem natuurlijk graag aan de keer dat hij zo ziek was. Het is niet altijd makkelijk, maar hij begrijpt waarom wij afspraken hebben over roken en drinken."

Veel ouders staan er hetzelfde in als Guido. Uit de peiling van VWS blijkt dat de helft van de ouders met kinderen tussen 12 en 17 jaar maandelijks met hun kinderen praat over roken en drinken. Van hen geeft 64 procent aan dat het vooral aan tafel een populair gespreksonderwerp is. Ook andere gezamenlijke momenten worden vaak aangegrepen om over drinken en roken te praten. Zo bespreekt 40 procent van de ouders het tijdens het tv-kijken of het maken van huiswerk, terwijl een derde het onderwerp onderweg aankaart. Bijna de helft van de ouders (47 procent) geeft aan dat zij extra met hun kinderen praten als in de media aandacht is voor roken en alcoholgebruik onder jongeren.

Meer informatie, ervaring van andere ouders en tips staan op www.nix18.nl.

*Peiling uitgevoerd door PanelWizard in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het veldwerk is uitgevoerd in juni 2017 onder 1.043 Nederlandse ouders met thuiswonende kinderen tussen de 12 en 17 jaar.

'Toverkuikens' op kinderboerderij

Sassenheim n Zwart, wit, geel, oranje en grijs. Blij verrast waren een jongetje en zijn zusje toen ze op donderdag 6 juli van onder de heg rondom de kinderboerderij in Park Rusthoff een moederkip met twaalf kuikentje tevoorschijn zagen komen. "Het lijken wel toverkuikens", zeiden de kinderen. Volgens Joke, de vaste kracht op de kinderboerderij, zijn er waarschijnlijk zo veel verschillende kleuren omdat de kippen bij elkaar in de stal zitten. Mogelijk heeft deze moederkip de eieren van meerdere kippen uitgebroed. Er is nog meer jong leven op de kinderboerderij want er loopt momenteel ook een trotse moederpauw met zes kuikens rond te scharrelen.

Street4You van start

Teylingen n Deze zomer is Welzijnskwartier voor het eerst in diverse gemeenten in de Bollenstreek met het concept Street4You. Street4You is een buurtfeest waarbij jong en oud mee kan doen met laagdrempelige, creatieve, en sportieve activiteiten. Ontmoeting en plezier staan hierbij centraal. Deelname aan de activiteiten is gratis.

Street4you is op vrijdag 14 juli van 13.00 tot 17.00 uur bij Fascinus in Sassenheim, op woensdag 26 juli van 13.00 tot 17.00 uur bij de Waterspeeltuin in Voorhout, op donderdag 3 augustus van 13.00 tot 17.00 uur in Park Rusthoff in Sassenheim en op vrijdag 18 augustus van 13.00 tot 17.00 uur in Park Beukenrode in Voorhout. Meer via richardgrimbergen@welzijnskwartier.nl.

10 / 34

koninklijke fotosessie

'Majesteit, wilt u even deze kant opkijken alstublieft?'

| Foto's: RVD/www.koninklijkhuis.nl & Marieke Voorn Foto: RVD

Warmond n De lenzen draaien allemaal tegelijkertijd naar rechts. Naast de theekoepel komt op het water van De Leede een boot aangevaren, met koning Willem-Alexander aan het roer. De koninklijke familie koos Warmond uit voor de jaarlijkse zomerfotosessie. Op vrijdagmiddag 7 juli meerde ze aan in Park Groot Leerust. Daar ging heel wat voorbereiding aan vooraf.

Maandag 3 juli, 9.00 uur. Op de redactie van De Teylinger komt een telefoontje vanuit Olympia Charters Bootverhuur. 'We willen jullie een uitnodiging sturen voor iets heel bijzonders, maar mogen nog niet vertellen wat het is. Ik wil zeker weten dat het bericht goed aankomt. Wat is jullie e-mailadres?'

Koninklijke familie kiest Warmond uit voor zomerfotosessie

Vier dagen later staat Patrick Kerkvliet aan de kade van Park Groot Leerust. De eigenaar van het Warmondse bootverhuurbedrijf wist als een van de eersten dat de koninklijke familie Warmond op het oog had voor de jaarlijkse fotosessie. "Wij hebben voor de veertigste verjaardag van de koningin tijdens het privé-feestje de boten verzorgd. Zodoende is het contact met het koninklijk huis gebleven. Toen ze belde of ik nog een mooie locatie wist, was dat voor mij niet zo moeilijk te bedenken. Warmond kent veel mooie plekjes, waarvan er eentje wel erg mooi is…"

Lijntje

Het gevolg is dat er op vrijdag 7 juli ruim 60 fotografen, verslaggevers en journalisten in Park Groot Leerust staan. Ze zijn even daarvoor met bussen vanuit het verzamelpunt bij Dekker naar het park gebracht. Het persvak is met lint afgezet. Net na drie uur is het wachten op de koninklijke sloep. Als in de verte de eerste contouren van de boot zichtbaar zijn, klikken de fotografen hun plaatjes. Het koninklijke gezin vaart ontspannen voorbij, keert ter hoogte van de Zwanburgermolen en vaart dan naar de kade van het park. Daar staat Patrick al klaar. "Geeft u het lijntje maar aan," zegt hij tegen koningin Máxima. Vervolgens stappen de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane samen met hun ouders uit en kan de fotosessie beginnen.

Een goede foto

'Majesteit, wilt u even hier heen kijken.' 'Amalia, hier kijken alstublieft.' De koninklijke familie oogt ontspannen, terwijl fotografen van alles hun kant op roepen om de aandacht te trekken. Het perfecte plaatje is natuurlijk goud waard. "Zo, zit er een goede tussen?", grapt de koning nadat hij ruim vijf minuten lang samen met zijn vrouw heeft geposeerd. De koningin moet lachen. Samen met hun dochters lopen ze naar de theekoepel, waar een paar minuten pauze in het strak geregisseerde programma is ingebouwd. Het is ook het moment dat de drie prinsessen in de auto stappen en alvast naar huis worden gereden. Voor hen is na dit officiële moment de zomervakantie echt begonnen.

"Ik was mijn hand nooit meer!", roept Sam ondertussen naar zijn vriendjes Gijs en Quincy. De twaalfjarige jongens zaten met een groepje op Koudenhoorn, toen ze de koninklijke sloep voorbij zagen varen. Quincy: "Bij de brug stonden beveiligers en die vertelden dat ze naar het park gingen. We zijn op de fiets gesprongen en meteen hierheen gekomen". De jongens hebben geluk en krijgen alle drie een hand van de koning als hij naar de theekoepel loopt. "Ik vroeg of ik hem een hand mocht geven," vertelt Gijs. "En daarna vroeg hij of ik op school overgegaan ben!". Toen de leerling van basisschool de Waaier dat bevestigde, antwoordde de koning met een "goed zo!".

Unieke plek

Na de korte pauze staan de koning en koningin naast de theekoepel de schrijvende pers te woord. Niet iedereen mag een vraag stellen, vooraf is kenbaar gemaakt wie zijn geselecteerd. Deze journalisten hebben hun vraag van te voren al moeten insturen naar de Rijksvoorlichtingsdienst. "Het is leuk om op deze unieke plek de zomerfotosessie te houden," antwoordt koning Willem-Alexander op een van de vragen. "Met de molen op de achtergrond. Meer Hollands kan het bijna niet."

Het is voor het eerst de familie Warmond als locatie voor de fotosessie uitkiest. Voorgaande jaren was werd de pers steevast in hun woonplaats Wassenaar uitgenodigd. Burgemeester Carla Breuer is dan ook verheugd met de uitverkiezing: "Het is een groot en waardevol compliment voor onze gemeente en in het bijzonder Warmond dat de koninklijke familie bij ons haar foto's laat maken dit jaar. Ze zijn ieder jaar welkom in onze mooie gemeente", zegt de burgemeester met een glimlach van oor tot oor.

Geheim

Ook Patrick Kerkvliet is trots op het bezoek. "Het was wel even spannend, want ik moest het natuurlijk geheim houden. Sommigen heb ik moeten voorliegen en gezegd dat er een bruiloft in het park was. Ze zullen nu wel snappen dat ik niet anders kon!" Hij is erg te spreken over de samenwerking met de gemeente. "Vanaf het eerste moment dat ik me meldde op het gemeentehuis, is het gaat lopen. De gemeente heeft er voor gezorgd dat het er park er mooi bij ligt." En ook qua weer is het perfect. De zon schijnt en, veel belangrijker, het is droog. Bij regenachtig zou de fotosessie verplaatst worden naar een andere (binnen)locatie. Patrick: "Het was de afgelopen week behoorlijk spannend. Ik heb vanaf maandag ieder uur op Buienradar gekeken".

Tijn

Gelukkig voor Warmond is het droog en na het gesprek met de schrijvende pers, volgt een officieel moment met de tv-verslaggevers. Daarbij gaat het onder andere over de kabinetsformatie, de goede schoolprestaties van de drie prinsessen, maar ook over het geheim van een goed (koninklijk) huwelijk. Ook wordt de koning en koningin gevraagd om een reactie op de dood van de 6-jarige Tijn. Hij kreeg in december bekendheid door zijn nagellak-actie voor 3FM Serious Request. Tijn overleed op vrijdagochtend. Máxima noemt de jongen 'een groot voorbeeld'.

Met die woorden nemen de koning en koningin afscheid. Ook voor hen is het tijd voor vakantie. De boot vaart Patrick even later zelf terug. Dat de koninklijke familie in zijn sloep kwam aanvaren, is natuurlijk een eer, maar Patrick blijft bescheiden. "Het belangrijkste is dat dit koninklijk bezoek een geweldige impuls is voor Warmond. We zetten ons dorp hiermee nationaal en internationaal op de kaart."

koninklijke fotosessie

Feestelijke opening voor complex Hart van Hooghkamer

Een strik om het appartementencomplex Hart van Hooghkamer. | Foto: pr./bouwbedrijf G.J. van der Hulst en Stek Foto: pr.

Voorhout n Appartementencomplex Hart van Hooghkamer is vorige week feestelijk geopend. Wethouder Bas Brekelmans knipte samen met een bewoner van een huurwoning en een bewoner van een koopwoning het lint door.

Op donderdag 6 juli was het feest op het binnenterrein van het nieuwe appartementencomplex. Vanuit een grote tent zagen 100 bewoners hoe de enorme strik, die op de entree van het gebouw was bevestigd, werd doorgeknipt. Wethouder Brekelmans verrichtte samen met twee bewoners de feestelijke handeling, onder toeziend oog van Stek-bestuurder Hans Al.

Huurappartementen

Ruim een jaar geleden werd het startsein voor de bouw van de 105 huur- en koopappartementen gegeven. Daarvan zijn de 73 huurappartementen voor Stek en 32 koopappartementen. Nadat de bewoners enkele maanden geleden hun sleutel hebben ontvangen, heeft nagenoeg iedereen zijn of haar intrek genomen in de appartementen.

Wethouder Brekelmans feliciteerde alle bewoners met hun nieuwe woning en heette iedereen van harte welkom in de gemeente. "Het gebouw doet zijn naam eer aan: het is echt een hart in de nieuwe wijk Hooghkamer. Binnenkort start de aanleg van het omliggende groen en het park en maakt het de wijk meer af," aldus Brekelmans.

"Bij de bouw van de appartementen is er veel aandacht besteed aan duurzaamheid en kwaliteit. Het complex staat bij wijze van spreken met de voeten in het groen. De contouren van het park zijn ook al zichtbaar en in september wordt er daadwerkelijk gestart met de aanleg van het park. Voor de inrichting heeft de gemeente voor bewoners van Voorhout reeds verschillende workshops georganiseerd. Naar verwachting zal het park medio januari/februari 2018 gereed zijn," zegt bouwer Willem van der Plas.

Nog 35 woningen

Woningcorporatie Stek bouwt nog verder in Hooghkamer: Hof van Hooghkamer met 17 sociale eengezinswoningen en het Huuske van Hooghkamer met 18 sociale huurappartementen. Appartementen in het Huuske wekken hun eigen energie op, zodat bewoners die niet meer hoeven in te kopen.

De volle 100 procent geslaagd voor IB English

Sassenheim n Alle 30 leerlingen van de zesde klas van het tweetalig vwo van het Rijnlands Lyceum Sassenheim zijn geslaagd voor hun examen International Baccalaureate 'English Language & Literature'. Dat werd op 6 juli bekend gemaakt. Het examen dat ze hiervoor in de meivakantie aflegden bestond uit verschillende onderdelen zoals mondelinge examens, creatieve schrijfopdrachten en schriftelijke examens.

Vorige week ontvingen deze leerlingen allemaal al hun vwo-diploma. In oktober zullen zij nog een keer naar school komen om hun certificaat voor hun IB-English tijdens een feestelijk bijeenkomst in ontvangst te nemen. "Dat iedereen uit de klas is geslaagd en ook nog eens prima heeft gescoord, daar ben ik enorm trots op," zegt Mirjam Vijlbrief, coördinator van het IB-examen. "Nu zijn de zes jaar tweetalig onderwijs op het Rijnlands Sassenheim voor hen echt afgerond."

De pas geslaagden ontvangen het certificaat van de International Baccalaureate Organisation, de organisatie die het Engelse IB examen afneemt. De IBO is gevestigd in Geneve en is het Ministerie van Onderwijs voor internationale scholen over de hele wereld.

Stouten gaat voor podium bij Deaflympics

Marc Stouten (op de achterste rij, tweede van links) bij de presentatie van de Nederlandse ploeg voor de Deaflympics. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Wielrenner Marc Stouten is een van de negen atleten in de Nederlandse ploeg die deelneemt aan de Deaflympics. Op vrijdag 7 juli werd het team gepresenteerd.

Volgende week vertrekken de eerste atleten naar Samsun in Turkije. Op dinsdag 18 juli start de Deaflympics met het grootste deelnemersveld in de geschiedenis van deze Spelen. Voorhouter Marc Stouten (48) trapt namens Nederland op woensdag 19 juli af. De wielrenner komt uit op de onderdelen 1 km sprint, 50 km tijdrit, 100 km wegwedstrijd en 60 km puntenkoers. Stouten, in het dagelijks leven werkzaam als kwaliteitsmanager bij KPN heeft als doel minimaal een podiumplek te behalen.

Het is overigens niet de eerste keer dat de Voorhouter naar de Deaflympics gaat. In 2005 deed hij als voetballer al mee aan de Spelen in Melbourne.

10.000 euro voor muurschildering

Voorhout n Het Luchtkussenfestival heeft in totaal 10.000 euro opgeleverd. Het geld wordt besteed aan een schildering op de muur van de nieuwe wandel - en fietsonderdoorgang bij de Nagelbrug.

De cheque werd vrijdagavond 7 juli, tijdens het zomeravondconcert op het Kerkplein, overhandigd aan Siebe Stellingwerff van de Rotary Voorhout sponsorcommissie. Secretaris Jos Hoek van de Stichting Luchtkussen Festival Voorhout schonk de cheque ter waarde van 10.000 euro.

Op 11 juni vond de inmiddels de twaalfde editie van het straatluchtkussen festival van Nederland in Voorhout plaats. Een evenement georganiseerd door een unieke samenwerking van vijf verenigingen binnen Voorhout, bijgestaan door zo'n 180 vrijwilligers en vele sponsoren. Het festival werd bezocht door meer dan 1800 kinderen.

Kunstenares Judith van der Meer gaat de muurschildering medio volgend voorjaar aanbrengen.

VET voor kids

Voorhout n Zoals ieder jaar organiseert de Stichting Vakantie Evenementen Teylingen, kortweg VET, weer twee weken vol activiteiten voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deze zomervakantie is dat van 7 tot en met 18 augustus. In de tweede week staat de huttenbouw, met onder andere de tentennacht en moonlight tobbetje steken junior op het programma. Meer informatie op ve-t.nl. Daar is ook het complete programma te vinden.

St. Cecilia naar Olympische Spelen voor muzikanten

St, Cecilia tijdens het try-out concours in Klundert. | Foto: pr.

Teylingen n Het aftellen is begonnen voor de muzikanten van Adest Musica uit Sassenheim en St. Cecilia uit Voorhout. Op zondag 16 juli staan de Voorhouters op het Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade. Ze maken hun debuut op deze 'muzikale Olympische Spelen'.

Een keer in de vier jaar staat het Limburgse Kerkrade een maand lang op zijn kop voor de internationale wedstrijd. Het WMC trekt naast veel Nederlandse deelnemers, ook internationale muziekkorpsen aan. In totaal laten 19.000 muzikanten in vier weekenden zien waar ze een jaar lang voor in training geweest. Onder hen de delegatie van St. Cecilia, die uit 32 personen bestaat.

Marloes Floor zit in de organisatie van de Voorhouters, waar vorig jaar het plan ontstond voor deelname. "Omdat het WMC voor behoorlijk wat extra repetities en exercities zorgt, hebben we vorig jaar de meningen van alle leden verzameld. Nadat bleek dat het met de motivatie wel goed zat, zijn ook andere leden van de muziekvereniging, de koperblazers van het harmonieorkest, gevraagd om mee te doen. Met vier extra leden van het harmonieorkest zijn de voorbereidingen gestart."

Hoogste categorie

Muziekvereniging St.Cecilia bestaat bijna honderd jaar. Het oorspronkelijke orkest, het harmonie orkest, werd in 1919 opgericht. Zij verzorgde zowel concerten als straatoptredens. Daar kwam 22 jaar geleden verandering in toen de drumfanfare werd opgericht. Door de jaren heen is door de fanfare veel ervaring opgedaan en zo klommen de Voorhouters uit van de derde naar de eerste divisie. Zij doen op WMC dan ook mee in de hoogste categorie.

Tweewekelijks repeteren

Deelname vraagt veel voorbereiding, vertelt Marloes. "We hebben een commissie ingesteld voor alle onderdelen, zoals de invulling van repetities, het regelen van oefenlocaties, maar ook voor fondsenwerving, sponsoring en pr. Vervolgens zijn de marsen bepaald. Wij spelen 'Pride of the Fleet', 'Voice of the Guns' en 'The Kings Squad'. We lopen een route binnen het (verplichte) parcours op het WMC."

De meeste tijd zat in de repetities. "Normaal gesproken repeteren wij elke woensdagavond. Wij exerceren een keer per maand, op zondagochtend. Vanaf het voorjaar is dat, naast de wekelijkse repetitie opgeschroefd naar een exercitie per twee weken en sinds juni zelfs twee keer per week." Ook het werkweekend in juni stond voor een groot deel in het teken van de aankomende wedstrijd.

Presentatie bij Foreholte

Op vrijdagavond 14 juli om 20.15 uur presenteert St. Cecilia zich aan het Voorhouts publiek op het hoofdveld van Foreholte. De Floraband uit Rijnsburg is te gast en toont hun WMC show. Op zaterdag 15 juli zijn de rollen omgedraaid en voert St. Cecilia hun programma uit op de presentatie van de Floraband in Rijnsburg. Adest Musica heeft de try-out op zaterdag 22 juli in Park Rusthoff. De Sassenheimse equipe is op de afsluitende zondag 30 juli in Kerkrade.

Op zondag 16 juli gaat al vroeg de wekker, want om 7.00 uur vertrekt de bus met muzikanten en supporters van St. Cecilia naar Kerkrade. Marloes: "Daar scheiden onze wegen; de muzikanten zitten op een andere plaats in het stadion dan het publiek. Het ochtendprogramma bekijkt de drumfanfare vanaf de tribune, daarna starten de laatste voorbereidingen. Inspelen, uniform check en opstellen. Om 14.34 uur staat ons optreden gepland. Daarna hebben we even tijd om bij te komen, tot aan het einde van de middag de finale met prijsuitreiking start."

Voor goud

Tijdens het WMC krijgen deelnemende orkesten punten van de jury. Wie minimaal 60 punten haalt, krijgt brons. Bij 70 punten zilver, voor goud is een minimum van 80 punten nodig. Vanaf 90 punten is goud met onderscheiding de beloning. Het kan dus zijn dat meerdere deelnemers goud halen. St. Cecilia heeft geen doel geformuleerd, maar ze willen wel presteren, besluit Marloes. "Natuurlijk willen we ook graag scoren. We gaan voor goud. Eigenlijk is het WMC al geslaagd. We hebben met de drumfanfare het afgelopen jaar keihard gewerkt. We hebben enorme stappen kunnen zetten en daardoor zijn we beter dan ooit. Het heeft van de drumfanfare een nog hechtere groep gemaakt. St. Cecilia is een vereniging waar het musiceren net zo belangrijk is als het sociale aspect. Dat dat door het WMC ook versterkt is, is misschien wel het mooiste resultaat. Als we zondag dan ook nog net dat beetje extra presteren en als dát door de jury gewaardeerd wordt, is ons debuut méér dan geslaagd."

Wandelen op Koudenhoorn voor mensen met een darmziekte

Warmond n In de komende zomermaanden organiseert de regio Zuid-Holland van de CCUVN (Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland) twee wandelingen: op zondagochtend 16 juli en 27 augustus in Warmond. Hierbij wordt ervaring uitwisselen over de ziekte gecombineerd met wandelen en natuurinformatie.

De wandeling is bedoeld voor mensen met de darmziekte Crohn of Colitis Ulcerosa. Wandelen werkt ontspannend en conditie verbeterend en tijdens de wandeling ontmoeten zij in ongedwongen sfeer mensen die ook te maken hebben met een darmziekte. De wandeling is op recreatie-eiland Koudenhoorn en is voor een groep van maximaal vijftien deelnemers Tussendoor geeft de IVN-gids natuurinformatie. Er is op meerdere plaatsen op het eiland de mogelijkheid een sanitaire (nood)stop te maken indien nodig. Na afloop staat er een kopje koffie of thee voor klaar in het Paviljoen. Een partner, vriend, vriendin of familielid is welkom om mee te wandelen. De wandeling begint om 10.30 uur en duurt tot 12.00 uur. Verzamelen bij de VVV Warmond (Gemeentehaven 3). Leden van CCUVN betalen 5 euro en niet-leden 7,50 euro. Aanmelden via https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/2017biowalk .

Klasgenoten Yousef en Vanna vieren vakantie

In de interviewserie 'Nieuwe Gezichten' vertellen statushouders, samen met de vrijwilligers die hen begeleiden, over wonen, werken en leven in Teylingen. Aflevering 4: Klasgenoten en vrienden Yousef en Vanna.

Foto: pr.

"Ik ben nog nooit bij hem thuis geweest, maar dat komt vrijdag. Dan is hij jarig." Vanna kijkt naar haar klasgenoot Yousef, die enthousiast begint te vertellen. "Ik word negentien. Er komen vrienden langs. Ik denk dat we gaan barbecueën."

Stateloos

Foto: pr.

'Je kan je toch op meerdere plekken thuis voelen?'

Yousef woont sinds twee jaar samen met zijn ouders, twee broers en zusje aan de Kwekersweg in Sassenheim. Tot 2013 was Libië zijn thuisland, nadat hij daar op eenjarige leeftijd vanuit zijn geboorteland Egypte kwam wonen. Toen het in de Libische hoofdstad Tripoli te gevaarlijk werd, is het gezin per boot naar Nederland gevlucht. Zijn ouders komen oorspronkelijk uit Palestina, maar omdat dat land niet erkend wordt, is Yousef stateloos. "Mensen vragen vaak welke nationaliteit ik heb, maar voor mij maakt het niet uit. Overal waar ik woon, leer ik weer nieuwe dingen. Dat vormt me." Vanna knikt en vult aan: "Het is ook gek om op die manier te kijken naar waar iemand vandaan komt. Het zegt eigenlijk heel weinig. Je kan je toch op meerdere plekken thuis voelen?"

De klasgenoten kennen elkaar sinds begin september, vanaf de start het nieuwe schooljaar op het ROC Leiden. Ze volgen allebei Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO) en hebben met succes het vierde jaar van de havo afgerond. De Nederlandse Vanna komt uit Voorburg en gaat na het behalen van haar mavodiploma, nu ook voor een diploma van de havo. "We zaten bij Duits wel bij elkaar in de klas, maar hadden toen nog weinig contact. Via gemeenschappelijke vrienden hebben we nu in dezelfde vriendengroep. Tijdens het vak Nederlands zitten we ook naast elkaar." Yousef vindt het een makkelijk vak: "Makkelijker dan Geschiedenis, dat vindt de hele klas moeilijk." Vanna: "Het is niet zo dat Yousef mijn hulp extra hard nodig heeft tijdens Nederlands. Ik vraag net zo goed wat aan hem".

Sowieso

Voor veel vluchtelingen vormt de Nederlandse taal een obstakel, maar niet voor Yousef. Hij formuleert zijn antwoorden makkelijk en snel. Dankbaar neemt hij het compliment over zijn goede taalvaardigheid in ontvangst. "Veel mensen zeggen dat Nederlands een moeilijke taal is, maar daar ben ik het eigenlijk niet mee eens," lacht hij. Het heeft misschien te maken met zijn schoolcarrière in Libië. "Alle lessen op die school waren in het Engels. Dat maakt wel een verschil." Ook is Yousef na aankomst in Nederland meteen begonnen met cursussen. Al in het asielzoekerscentrum volgde hij taalles, om zo de benodigde papieren te bemachtigen. Daarmee kon hij snel in het reguliere onderwijs instromen.

Thuis spreekt het gezin Arabisch met hun ouders, maar onderling gaan de kinderen vaak over in het Engels. "Het is eigenlijk een mengelmoes; we spreken alles door elkaar. Soms wisselen we wel eens midden in een zin van taal." Yousef grinnikt: "We gebruiken heel vaak het woord 'sowieso'!"

Yousef heeft het bij zijn ouders nog erg naar zijn zin. Zijn moeder kan heerlijk koken. Vooral van de Arabische keuken smult hij. "Mijn moeder wil ook wel eens een Nederlands gerecht maken, maar dat praten wij altijd uit haar hoofd," lacht hij.

Voetbal en Action

Met de vriendengroep gaan Vanna en Yousef regelmatig op stap. Ze gaan uit in Leiden of Den Haag en met z'n allen is het erg gezellig. Laatst is Vanna met de groep nog naar de Keukenhof geweest. "We wilden dat graag een keer zien en zijn toen op een middag spontaan in de trein gestapt. Ik vond het heel erg mooi! Maar jij was daar niet bij toch Yousef?" Die denkt op zijn beurt even na. "Nee, volgens mij kon ik toen niet. Maar ik wil het graag een keer zien!"

Daarnaast heeft Yousef ook nog tijd voor sport. Hij voetbalde afgelopen seizoen bij ASC in Oegstgeest. In Libië voetbalde hij ook graag, maar dan op straat. In Nederland is dat anders georganiseerd. Hij zocht op internet en stuurde een e-mail naar de voetbalvereniging die hem aansprak. Voor hij het wist, stond hij in de A2. "Afgelopen seizoen ging erg goed, we zijn tweede geworden." Hij denkt nog na over volgend seizoen. "Dan ga ik over naar de senioren, dat is toch anders."

Rijbewijs

Sinds kort heeft Yousef ook weer een bijbaan. Eerder werkte hij bij de Action in Noordwijkerhout, maar dit keer solliciteerde hij wat dichterbij. Hij werkt zo'n tot twee tot vier dagen in de vestiging in Sassenheim. "Ik wil graag mijn rijbewijs halen en heb nu ook autorijles. Dat is wel behoorlijk duur, dus moet ik sparen." Vanna is van plan om in de vakantie met vrienden naar Londen te gaan. "Misschien kan je mee," zegt ze tegen Yousef.

Rechten en farmacie

Allebei hebben ze een duidelijk beeld van hun toekomst. Uit haar zorgvuldig geformuleerde antwoorden blijkt al een beetje waar Vanna aan denkt: ze wil rechten studeren. Welke richting ze daarin gaat volgen, weet ze nog niet, maar ambities heeft ze overduidelijk. Aan doorzettingsvermogen in ieder geval geen gebrek. Ook Yousef stopt niet bij zijn havodiploma. "Ik heb altijd al interesse in medicijnen gehad en wil farmacie gaan studeren."

Maar de komende weken hebben ze vakantie. Even geen treinreizen, huiswerk en toetsen, maar veel werken en leuke dingen doen. Het belooft een mooie tijd te worden, met sowieso een goed begin: Yousefs negentiende verjaardag.

Ineke van Winden, coördinator integratie statushouders bij Welzijn Teylingen:

"Ik ben aangesteld door de gemeente Teylingen en ingekwartierd bij Welzijn Teylingen. Ik initieer, coördineer en zorg voor verbinding tussen instanties en individuen die zich bezighouden met statushouders. Zowel professionals als vrijwilligers. Zo nodig zet ik nieuwe projecten op.

Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsstatus. De diversiteit in deze groep is enorm en varieert van hoog- tot laagopgeleid, jong en oud, Aziatisch en Afrikaans, gelovig of niet-gelovig. Vanwege de verscheidenheid verloopt het integratieproces bij iedereen anders. Het leren van de Nederlandse taal, veelvuldige omgang met Nederlanders, het doen van (vrijwilligers)werk of zodra het kan betaald werk, of een studie zijn manieren om integratie te bevorderen. Maar tegelijkertijd blijft integratie ook maatwerk. Iedereen heeft zijn eigen verhaal over hoe het is om hier in de gemeente een nieuw leven op te bouwen.

De bedoeling van deze rubriek is om de nieuwkomers in Teylingen een gezicht te geven. Daarnaast brengen wij een Nederlander uit Teylingen in beeld die als professional of als vrijwilliger betrokken is bij de statushouder."

Wervingscampagne vrijwillige brandweer Warmond van start

Kinderen proberen het brandweervak uit tijdens de Kaagweek. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Tijdens de Kaagweek op zaterdag 24 juni zijn de brandweervrijwilligers van Warmond gestart met een wervingscampagne voor nieuwe collega's. De brandweer is per direct op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Op dinsdagavond 19 september begint om 19.30 uur een informatieavond in de brandweerkazerne van Warmond.

De brandweer in Warmond draait geheel op vrijwilligers en heeft nieuwe mensen nodig. Een van de meest genoemde reacties waarom mensen zich niet aanmelden voor de brandweer is vaak 'dat het veel tijd kost' of 'dat het veel te zwaar is'. Natuurlijk worden er eisen gesteld maar met een goede basisconditie kan je dit werk prima aan. Ook biedt de brandweer een gedegen (betaalde) opleiding van twee jaar. Wekelijks kost het oefenen twee uur. Gemiddeld rukt de brandweer een á twee keer per week uit.

Jeugdbrandweer

Tijdens de Kaagweek was de brandweer van Warmond prominent aanwezig in het park Groot Leerust. Naast de ondersteuning aan de zeskamp voor de kinderen hebben zij demo's gegeven over wat te doen bij bijvoorbeeld brand in de keuken. Vlam in de pan, hoe gebruik je een branddeken, maar ook wat je vooral niet moet doen bij een brandende vetpan. Tijdens het evenement kon het publiek ook raden wat het gewicht was van een volledig bepakte brandweervrouw, compleet met ademluchttoestel. De meeste mensen hadden dit toch veel te hoog inschat. De winnaar was Loek Speentjes. Hij zat het dichtbij het gewicht van 21,4 kg. Naast de vrijwillige brandweer was ook de jeugdbrandweer Teylingen aanwezig. Ook hier is plek voor nieuwe jongeren die kennis willen maken met de brandweer. Veel mensen en kinderen weten niet dat er een jeugdbrandweer is voor jeugd van 12 -18 jaar uit onder andere Warmond.

Campagne

De wervingscampagne wordt voortgezet op vrijdag 18 augustus. Daar is de brandweer aanwezig tijdens de huttenverbranding van de kindervakantieweek op Koudenhoorn. Ook bij de poldercross op de landijsbaan in de Veerpolder is de brandweer er. Tijdens de schippertjesdagen op zaterdag 9 september besteed de brandweer aandacht aan de veiligheid aan boord van en rondom schepen.

Inloopavond

De inloopavond op dinsdagavond 19 september start om 19.30 uur in de kazerne aan de Van den Woudestraat 1b. Hier wordt meer verteld over het werk van de brandweer, wat er van je wordt verwacht en hoe je je baan met het werk als brandweervrijwilliger kunt combineren. Er wordt ook de mogelijkheid geboden om te ondervinden hoe het voelt om een brandweerman, -vrouw te zijn. Meer informatie op www.brandweer.nl/hollandsmidden.

Zomerklooien in de bieb: Van snoep naar poep

Teylingen n Zomerklooien is het lees- en doe-programma voor kinderen bij de bibliotheek. Lees boeken die je aan het klooien zetten, spaar stempels door mee te doen aan de verschillende activiteiten en bij een volle stempelkaart ontvangen deelnemers een Zomerklooien-diploma. De eerstvolgende activiteit is op zaterdag 15 juli in Warmond: van snoep naar poep!

Tussen 10 juli en 19 augustus is het zomervakantie! En dat betekent maar één ding… een hoop vrije tijd om te vullen. Waar kan je dat beter doen dan met klooiopdrachten?! Dacht je dat je bij de bieb alleen boeken kunt lezen? Fout! Je kunt ze nu ook DOEN! Medewerkers van de bibliotheek verzamelden de gekste en gezelligste boeken boordevol activiteiten en stelden ze Zomerklooi-collectie samen om te komen ontdekken. Wat houdt dat in? Denk aan een tank besturen, stropdassen knopen, kevers verzamelen en glow in the dark drilpudding maken. En veel opdrachten doe je niet in de bibliotheek maar lekker bij de tent of thuis. Doe mee met Zomerklooien, het lees en doe programma bij de Bibliotheek en lees boeken die je aan het klooien zetten. Spaar stempels door mee te doen aan de verschillende activiteiten, bij een volle stempelkaart ontvang je een Zomerklooien-diploma.

Waarom is groente gezond?

Op zaterdag 15 juli is van 11.00 tot 12.00 uur in vestiging Warmond (Herenweg 80) het kindercollege 'Van snoep naar poep' Wat gebeurt er met het eten dat je in je mond stopt? Waarom heeft je lichaam het nodig? En waarom is snoep nou eigenlijk ongezond, maar groente gezond? Deze en nog veel meer vragen worden behandeld in dit college. Het college is geschikt voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar. De toegang is gratis. Bij deelname krijgen kinderen een stempel voor hun zomerklooi-pas.

Kindercolleges

Ook in de andere vestigingen in Teylingen zijn activiteiten. Op zaterdag 22 juli speelt Theaterschool Teylingen de interactieve voorstelling De Bokkenrijders in de bibliotheek Voorhout (Herenstraat 48). In het kindercollege op zaterdag 29 juli staat 'Alles wat je wilt weten over sterren en planeten!' centraal. Dit college is in de bibliotheek van Sassenheim (Kerklaan 42). Op zaterdag 5 augustus komt wethouder Arno van Kempen in de vestiging in Voorhout (Herenstraat 48) vertellen over het werk als wethouder. En wat doet een burgemeester precies? Tijdens 'Voel je thuis in het gemeentehuis' kunnen kinderen de wethouder het hemd van het lijf vragen. In het laatste kindercollege op zaterdag 12 augustus wordt de vraag 'Hoe voelt het om nieuw te zijn?' besproken. Kinderen kunnen in de bibliotheek van Warmond (Herenweg 80) vragen stellen over hoe het is om te vluchten en vluchteling te zijn.

Alle kindercolleges zijn van 11.00 tot 12.00 uur in de vermelde vestigingen. De toegang is gratis. Bekijk alle Zomerklooien-activiteiten op www.bibliotheekbollenstreek.nl/zomerklooien.

Foto: pr

muziek n In het weekend van 24 en 25 juni is de Marchingband van muziekvereniging Jeanne d'Arc afgereisd naar het dorpje Beauvais om deel te nemen aan de Jeanne Hachette.

Jeanne Hachette was de bijnaam voor de vrouw die heldhaftig optrad tijdens de belegering van Beauvais. Tijdens dit weekend wordt de stad omgetoverd in een groot middeleeuws feest aan de voet van het kathedraal. Het evenement staat voornamelijk bekend om de vele parades en shows met fanfares vanuit de hele wereld. 'De Sjaan' heeft diverse optredens verzorgd in het winkelcentrum, woonzorgcentrum en de grote streetparade in het centrum. Uit handen van de burgemeester van Beauvais kregen ze ook nog een herdenkingspenning.

Foto: Chris Airey

oldtimers n In het dorpscentrum was het zaterdag 8 juli genieten voor koeienliefhebbers: heilige koeien welteverstaan.

Rondom de Witte Kerk was een tiental Amerikaanse vierwielers opgesteld ter gelegenheid van de eerste US of Noordwijkerhout: een classic cars, music, hamburgers en hotdogs evenement, georganiseerd door de NOV. 'Carrockers' Johnny and the gangsters of love gaven een swingend optreden. Deze drie rockers kwamen met hun oude Cadillac naar het centrum, sprongen bovenop hun auto en speelden de sterren van de rockhemel. Het optreden vond plaats op, in en naast de auto. (Foto: Chris Airey)

n Bevers genieten van super schoon en vies kamp

De Bevers rusten even uit in de speeltuin. | Foto: pr Foto: pr

scouting n Het thema van het kamp van de Bevers van Scouting Bosgeest was dit keer Floddertje. De leiding had afgelopen weekend een leuk programma in elkaar gezet vol met vieze en schone activiteiten.

De Bevers, kinderen tussen de 5 en 7 jaar, logeerden twee nachten op het clubhuis van aan de Van der Weijdenlaan. Voor veel kinderen was dit de eerste keer op kamp en dat was natuurlijk best spannend. Zaterdag hebben de dertien kinderen spellen in het bos gedaan zoals verstoppertje en vlaggenroof. Na afloop bleek het eten van pannenkoeken die ze zelf mochten versieren een groot succes: de stroop en poedersuiker zat overal. Natuurlijk ontbrak het grote kampvuur niet.

Zondag hebben de Bevers de hele dag in Linnaeushof gespeeld en werd de dag afgesloten met een film met popcorn. Nadat maandag iedereen zich nog even mocht uitleven met vingerverf, werd het kamp weer opgebroken en gingen de kinderen Maandag was het alweer tijd om alle spullen in te pakken, maar niet voordat er lekker gekliederd was met vingerverf. Moe maar blij zijn de kinderen daarna naar huis gegaan.

Francine Boer

Ik ben werkzaam in de Bibliotheek Lisse en lees erg graag. Als ik een boek lees ben ik in een andere wereld. Dan laat ik alles los en verdwijn in de wereld van het boek. Het geeft ontspanning en verrijking van je fantasie en beeldvorming. Geweldig als iedereen kan lezen en het genot van lezen kan beleven. Daarom is goed leren lezen van jongs af aan belangrijk. Ik pleit voor goed leren lezen voor IEDEREEN.

Nachtblauw

Simone van der Vlugt

Een spannende historische roman over het ontstaan van Delfts blauw. Catrijn, een jonge vrouw, die na de dood van haar man Govert haar geboorte dorp verlaat en via omwegen in Amsterdam terecht komt. Daar vind ze werk bij de rijke familie Van de Nulandt. Ze helpt de vrouw des huizes met haar schilderlessen maar ze moet vluchten en komt terecht in Delft, in een plateelfabriek. Simone van der Vlugt weet een prachtige sfeer te schetsen.

De Amandelboom

Michelle Cohen Corasanti

Een zeer indrukwekkend verhaal over het Joods-Palestijns conflict. Dit boek heeft me erg geraakt. Moet je echt lezen….Het gaat over Ichmad Hamid een elf jarige jongen die opgroeit in een klein dorp in een door Israël bezet gebied. De spanning is van de eerste tot de laatste bladzijde voelbaar. En vooral het gegeven dat dit conflict er nog altijd is doet je huiveren. Net zo indrukwekkend als De Vliegeraar!                                                                        

De poppenspeler van Warschau

Eva Weaver

Ook dit boek heeft een enorme indruk op me gemaakt! Het speelt zich af in het getto van Warschau tijdens de tweede wereldoorlog. De 14 jarige joodse Mika erft een bijzondere jas: een jas met geheime vakjes met poppen erin. Mika krijgt het poppenspel onder de knie en biedt iedereen in het Getto troost met zijn poppenspel. Hij moet zelfs voor de Duitsers spelen. Dan raakt hij betrokken bij het verzet.

Aria Wijntjes

Dochter van Isfahan

Anita Amirrezvani

Het verhaal speelt zich af in Iran in de 17e eeuw. Na het overlijden van haar vader beginnen het meisje en haar moeder een nieuw leven in Isfahan bij een rijke tapijthandelaar. Het meisje blijkt een briljant tapijtknoopster. Als ze gedwongen wordt te trouwen verandert alles.

BoekStart in de kinderopvang

Teylingen n Voorlezen aan baby's en jonge kinderen is belangrijk. Het stimuleert het leesplezier en bevordert de taalontwikkeling. Om hier meer aandacht aan te geven is het project BoekStart in de kinderopvang gestart. De pedagogische medewerkers van een aantal peuterspeelzalen en een kinderopvang zijn geschoold in interactief voorlezen. Tijdens het (interactief) voorlezen worden de kinderen aangezet tot nadenken, je legt dingen uit en je laat kinderen op elkaar reageren, dat alles naar aanleiding van het verhaal. Daarnaast is er in de locatie een mooie boekencollectie en een aantrekkelijke leesplek in de kinderopvang. In de Bollenstreek hebben alle pedagogische medewerkers van vijf peuterspeelzalen en één kinderopvang de cursus Interactief voorlezen gevolgd. Per locatie is ook een voorleescoördinator opgeleid.

Waanzinnige race brengt Langeveld eerste overwinning

Coureur Niels Langeveld wint zijn eerste wedstrijd in de TCR Germany. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Met een fantastische tweede race heeft Niels Langeveld op de Motorsport Arena Oschersleben zichzelf, zijn team Racing One én Audi de allereerste overwinning in de TCR Germany bezorgd. Op zondag klopte alles en wist Langeveld vanaf de tiende startplek de zo vurig gewenste zege te boeken. "Wat een weekend, ik ben zo blij dat ons harde werken nu eindelijk beloond wordt", lacht Langeveld tevreden.

Niels Langeveld en zijn coach en engineer Herman de Jager hebben de laatste weken hard gewerkt aan de afstelling van de Audi RS3 LMS. In de eerste race op de Motorsport Arena Oschersleben eind april lukte het nog niet om de Audi op de snelle baan met veel bochten competitief te krijgen.

Al in de eerste vrije training bleek het harde werken zijn vruchten af te werpen, want Langeveld reed de snelste tijd. Dat dit geen toevalstreffer was bleek tijdens de kwalificatie, want opnieuw was de Sassenheimer de snelste man op de baan. Zo kon hij de TCR Germany-race 's middags dan eindelijk vanaf poleposition beginnen.

Knokken

Na een slechte start merkte Langeveld direct dat de afstelling van de auto voor de race niet goed was. "Ik was een seconde per ronde te langzaam en wist dat ik vol in de verdediging moest gaan. Het was bloedheet in de auto, zo'n 60 tot 70 graden Celsius, en ik moest echt knokken voor wat ik waard was. Dat ik toch nog zesde ben geworden is echt een klein wonder", reageerde de coureur teleurgesteld na zijn goede uitgangspositie.

IJzersterk

Toen Langeveld de volgende ochtend wakker werd, regende het en hij wist dat dit hem perspectieven bood. Door de reversed startgrid, waarbij de uitslag van de kwalificatie van de top tien in omgekeerde volgorde begint, moest hij vanaf de tiende startpositie vertrekken. Zo slecht als zijn start in de eerste race was, zo goed was hij nu, want Langeveld schoot van de tiende startplek meteen naar de vierde positie. Een fantastisch begin van de race en bovendien voelde de Audi weer aan zoals hij moest zijn, de Sassenheimer was duidelijk sneller dan zijn voorgangers op de opdrogende baan. In een ijzersterke race passeerde hij de rijders voor hem één voor één, al ging dat niet helemaal zonder kleerscheuren. "Toen ik Steve Kirsch wilde passeren kwam hij plotseling naar links terwijl ik al naast hem zat. Gelukkig kon ik door en de wedstrijdleiding had goed gezien dat het niet mijn schuld was. Het gevecht om de leiding was spannend. Florian Thoma ging iets te wijd door een bocht en ik stuurde meteen het gat in. Thoma stuurde echter terug naar de ideale lijn, maar daar zat ik inmiddels en hij raakte mij. Opnieuw zonder gevolgen voor mij en zo kon ik de leiding in de race overnemen en als eerste de finish passeren."

Camerabeelden

Door de touché met Thoma moest de coureur nog even wachten op de wedstrijdleiding om zijn overwinning bevestigd te zien. Na het bestuderen van de beelden en ook de on board camerabeelden van beide rijders kon de Nederlandse vlag in top. Langeveld scoort zijn eerste TCR Germany zege en bezorgt en passant ook zijn team Racing One de eerste zege in de TCR-Series.

De volgende race is een thuiswedstrijd. Van 21 tot en met 23 juli rijdt Langeveld op circuit Zandvoort. Een mooie plek om zijn eerste succes een goed vervolg te geven.

STV kiest voor nieuw Claytech

Sassenheim n De Sassenheimse Tennisvereniging (STV) kiest op het nieuwe tenniscomplex voor de ondergrond Claytech.

Naast een nieuw clubhuis, komen er ook nieuwe banen op sportpark de Roodemolen. Na uitgebreid onderzoek naar de wensen van de huidige leden en de mogelijkheden op dit gebied, heeft STV tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering gekozen voor de aanleg van Claytech-banen. Deze ondergrond bleek aan alle eisen te voldoen en wordt door de KNLTB als gelijkwaardig aan gravel bestempeld. Naast alle positieve eigenschappen van gravel biedt Claytech altijd een kaarsrechte baan die bovendien in de winter te bespelen is.

Momenteel worden de voorbereidingen getroffen voor de aanleg van een nieuw tennispark. STV heeft op het oude complex nog gravelbanen, maar de club verhuist in 2018 vanaf de huidige locatie in het dorp, naar het nieuwe tennispark aan de rand van Sassenheim. Op de oude locatie van de tennisvereniging staat woningbouw gepland.

Vijf voorjaarskampioenen bij TV Overbos

Foto: pr.

Warmond n Vijf teams van tennisvereniging Overbos mogen zich na wedstrijden in de voorjaarscompetitie kampioen noemen.

Heren I dubbel 55+ 1e klasse (foto), onder leiding van captain Peter Wieman, presteerde het om voor de vierde keer op rij het kampioenschap te behalen. Ook het eerste damesteam dubbel 17+ wist met Pauline de Zwart als captain hun titel te prolongeren en gaat de komende competitie een klasse hoger spelen. Het zondag gemend team Overbos I uitkomend in de 2e klasse wist ongeslagen de eindstreep te halen. Ook hier stond Peter Wieman aan het hoofd. Het vrijdagteam Overbos II stelde pas in de laatste wedstrijd door een 4-0 overwinning het kampioenschap veiliggesteld, mede dankzij captain Dennis Lodewijk. Als vijfde Overbos-kampioen meldde zich het zaterdag gemengd team Overbos 1 3e klasse met een monsterscore van 100 procent. Het team heeft Ada Vermont als captain en komt in de komende competitie uit in de 3e klasse.

Veel winnaars bij sterk jeugdtoernooi STV

Foto: pr.

Sassenheim n Ook dit jaar kon er op het jeugdtoernooi van de Sassenheimse Tennisvereniging (STV) genoten worden van mooie en spannende partijen, waarbij de deelnemers het beste in elkaar naar boven haalden en soms wel bijna tweeënhalf uur op de baan stonden.

De organisatie reikt de bekers uit aan de winnaars van de finales en aan de winnaars van de verliezersrondes. | Foto's: pr. Foto: pr.

Van zaterdag 1 tot en met zaterdag 8 juli hebben 82 kinderen in de leeftijd van 8 tot 17 jaar in diverse categorieën tegen elkaar gestreden. Met alleen een regenachtige eerste zaterdag en donderdagavond is het de hele week prachtig tennisweer geweest.

Op de finaledag kwamen uiteindelijk deze jongens en meisjes als sterkste uit de strijd: Isis van Dinter (ME 8-14 Groen) - Caroline Koopmans ((ME 8-14 Groen verl.ronde) - Faas Bos (JE 8-14 Groen) - Jelte Minke (JE 8-14 Groen verl.ronde) - (Alicia Harkes (ME 10-14) - Jerry Wang (JE 10-14) - Wouter Starreveld (JE 10-14 verl.ronde) Luna Westerholt (ME 12 JRT*) - Teun Visser (JE 12 JRT*) - Diederik Natté (JE 13-14 JRT*) - Pauline Rumphorst (ME 11-17). Tijdens de prijsuitreiking mochten niet alleen alle finalisten hun beker in ontvangst nemen, ook de prijswinnaars van de dagprijsvragen, weekprijsvraag en de loterij kregen een prijs uitgereikt.

Woensdag 12 t/m 19 juli

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering met samenzang, voorganger: pastor P. Owel

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag: geen dienst

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur; voorganger: Ds. H.R. Betting

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: ds.C.Affourtit

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur: Woord & Communieviering met samenzang, voorganger: H. de Groot

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. T. Hop (Hillegom)

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur: Woord en Communieviering met samenzang, voorganger: Lia Spiegeler

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. R.J. Bakker (Amsterdam)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Bram Oudenampsen

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zaterdag 19.00 uur, jeugdavond, zondag 10.00 uur, eredienst o.l.v. Jan Zijlstra

Zwemdiploma's bij de Columbiaan

Trots tonen de jonge zwemmers hun net behaalde zwemdiploma's. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Een geselecteerde groep kinderen zwom vorige week zaterdag af bij zwemvereniging de Columbiaan: 27 kinderen behaalden het A, B,C, zwemvaardigheid 1 of zwemvaardigheid 2-diploma.

Tijdens het afzwemmen werden de banen gezwommen en alle kunstjes getoond; voor C wat moeilijker en uitgebreider dan voor B en voor B wat meer dan voor A. Alle kinderen deden hun uiterste best om het massaal meegekomen publiek en de instructeurs te laten zien wat ze allemaal al konden. Schoolslag, borstcrawl, duiken door het gat, onder water zwemmen, En als afsluiting natuurlijk het watertrappelen.

Voor het A-diploma slaagden; Olivia, Elize, Zoë, Fien, Kiki, Milan, Anastasia, Guus en Mick, Voor het B-diploma slaagden; Hadi, Sarah, Isabel, Thera en Chayenne. Björn, Sara, Owen, Ieme, Tonna, Bara en Jasmine maakten met het C-diploma het Zwem-ABC compleet. Jasmijn van Leeuwen, Britt Aartman, Klara Rus, Britt van der Reep en Noor de Jong behaalden het zwemvaardigheid 1 diploma. Tijmen van Leeuwen ging nog een stapje verder; hij behaalde zijn zwemvaardigheid 2 diploma.

Hoeveel ballonnen in de Fiat? Lisandro weet het!

Piet en Tessa Molenaar ontvangen na afloop bloemen van Steven Schrader (m), directeur van Vooruitgang. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n SNS sponsorde op zondag 11 juni mede het jaarlijkse springkussenfestival in Voorhout. Deelnemers konden die dag raden hoeveel ballonnen er in de paarse Fiat zaten. Bijna 300 mensen waagden een poging. Afgelopen vrijdag kon Lisandro Rincorn de eerste prijs van 50 euro in ontvangst nemen. De tweede prijs van 25 euro ging naar M. de Lange. Er was twee keer een derde prijs van 10 euro. Deze worden op verzoek van de winnaars J. van Heemskerk en P. van der Boog aan het goede doel geschonken. Het juiste aantal ballonnen was overigens 107. | Foto: pr.

Foto: pr.

Documentaire over bouw Sassembourg

Sassenheim n Toen in 2010 verzorgingstehuis De Schutse werd gesloopt, stond Piet Molenaar er met zijn camera bovenop. Op 12 december 2012, bij de start van de bouw van Sassembourg, stond hij er weer. Ruim twee jaar filmen en honderd uur aan materiaal verder stond hij voor de moeilijke taak dit om te zetten in een documentaire van maximaal een uur. Samen met zijn dochter Tessa klaarde hij de klus en vorige week donderdag 6 juli ging 'SassemBourg, the movie' in première. De bedenkers van het concept, de politiek, bewoners van de voormalige Schutse, personeel van Activite, voor- én tegenstanders, maar ook de architect en medewerkers op de bouw werden geïnterviewd. Het verhaal van de sloop van de Schutse en de bouw van SassemBourg wordt van begin tot eind verteld. Van te voren was met opdrachtgever Vooruitgang afgesproken dat het complete verhaal aan bod moest komen. In de film komt zodoende ook duidelijk naar voren waar de pijn zat bij de tegenstanders en de worsteling met de politiek. Na de vakantie is de dvd klaar en worden meer voorstellingen gepland.