De Teylinger

9 oktober 2019

De Teylinger 9 oktober 2019


Zorgen over (asbest)branden buitengebied

Een grote brand in het Teylingse buitengebied. | Foto: Gerard van Steijn

TEYLINGEN n Op dinsdagavond 1 oktober is er een grote brand geweest in een bedrijfspand aan de Akervoorderlaan in Lisse waarbij asbest is vrijgekomen.

door Nico Kuyt

Het heeft de zorgen opgewekt bij raadslid Monique de la Rie (VVD). Zij vraagt zich af of dit een trend is, omdat branden met enige regelmaat in het buitengebied plaatsvinden. In de omgeving van de brand in Lisse zijn veel Voorhoutse bedrijven gevestigd, bovendien zijn de asbest-delen mogelijk ook in Sassenheim terecht gekomen. "Hoewel we de brandweer, politie en andere betrokken hulpverleners een compliment kunnen maken over de manier waarop zij in actie zijn gekomen tijdens en na de brand, maakt de VVD zich wel zorgen over de impact op onze inwoners en ondernemers", stelt De la Rie. Zij heeft de indruk dat branden in het buitengebied steeds vaker voorkomen. En als er asbest of andere schadelijke stoffen vrijkomen, is dat een risico voor de wijdere omgeving. Zij heeft B&W dan ook een aantal vragen gesteld, zoals over een verdere communicatie, in hoeverre bedrijven zijn getroffen, of er sprake is van een trend en wat de gemeente doet om asbestsanering op te pakken. Hulpverleners en de gemeente reageerde snel op de brand. Zo zijn door de politie in de wijk verkeersmaatregelen genomen en werden er bijvoorbeeld op de plekken waar inwoners het gebied verlaten tankautospuiten van de brandweer ingezet om auto's schoon te spuiten.

Najaarsmarkt in ActiVite SassemBourg

sassenheim n Op vrijdagmiddag 18 oktober is er vanaf 13.00 uur een Najaarsmarkt in het atrium bij ActiVite SassemBourg.

Op de Najaarsmarkt vindt u diverse kramen met o.a. boeken, haakwerk, cadeauartikelen, kaarten, vetplantjes, puzzels van Jan van Haasteren en nog veel meer.Natuurlijk kunt u iets gebruiken op ons terras en daarbij een gokje wagen bij het rad van avontuur of poffertjes eten.
Het atrium bevindt zich op de eerste verdieping van locatie SassemBourg, aan de Jan van Brabantweg in Sassenheim. In het atrium heerst een buitenklimaat, dus hou hier rekening mee bij uw kledingkeuze. Als u zelf iets wilt verkopen neem dan contact op met m.larde@activite.nl

Samen
werken
in de zorg

Samenwerking wordt zichtbaarder

De vrijwilligers van School-
tuin Rusthoff

Geslaagde zwemmers bij De Columbiaan

Maestro: n Bekende Teylingers gaan dirigeren

Zwerfafval rapen in Warmond

Helaas valt er nog genoeg zwerfafval te rapen... | Foto: PR

warmond n Op zaterdag hadden vijf Warmonders weer hun zwerfafvaldag. Twee van hen namen het Spoorpad en en het fietspad tot het station voor hun rekening.

Drie anderen hebben de Herenweg, Sweilandstraat, Dorpsstraat en Dammetjes van zwerfvuil ontdaan. Hoewel op het eerste gezicht lijkt dat er niet veel ligt en dat het wel meevalt, valt het iedere keer weer tegen. In twee uur tijd zijn door ons ca. tien zakken zwerfvuil opgehaald.
De inhoud wordt eentonig; die bestaat uit: flessen, plastic flesjes, blikjes en sigarettendoosjes en sigarettenpeuken vormen weer de hoofdmoot, maar er zijn ook tal van andere spullen opgehaald. Er zijn een aantal duidelijk aanwijsbare hotspots van zwerfafval aan te wijzen. De opruimers zullen hierover in gesprek gaan met de gemeente Teylingen. Gelukkig komen er steeds meer berichten dat het invoeren van statiegeld op drankverpakkingen dichterbij komt. Het succes van statiegeldbekers bij de Drie-Oktoberfeesten in Leiden kan hier ook aan bijdragen.

Plan voor gezinshuis in Voorhout

VOORHOUT n B&W kan in beginsel, onder voorwaarden, akkoord gaan met het principeverzoek van de stichting Alas voor de realisatie van een gezinshuis met vier studio´s voor de opvang van vier moeders met kind op Componistenlaan 244.

door Nico Kuyt

Het gaat om moeders die even begeleiding nodig hebben. Zij verblijven met kind tijdelijk in de studio´s om daarna weer zelfstandig elders te kunnen wonen. Er komt een zelfstandige woning met daarachter de 4 studio´s van één bouwlaag met kap. De initiatiefnemers gaan zelf de woning bewonen. Op dit moment staat er nog geen bebouwing op het perceel. De woning past binnen het bestemmingsplan, de studio´s niet. De initiatiefnemer is echter in staat om het perceel uit te breiden. Daarmee acht B&W de toename aan bouwvolume als acceptabel. Er moet wel rekening worden gehouden met een groene inpassing en geluidswerende maatregelen. Om te kijken of het plan een kans van slagen heeft, had de initiatiefnemer een principeverzoek ingediend. Komt er nu een aanvraag voor een vergunning met een inrichtingsplan bij de gemeente binnen, dan moet de gemeenteraad uiteindelijk hierover een besluit nemen, al dan niet door het afgeven van een zogeheten 'verklaring van geen bedenkingen'.

Een aantal omwonenden heeft bezwaren tegen het plan. Met hen is inmiddels een gesprek gevoerd.

Even voorstellen: wijk-agent Cornelis van Rijn

sassenheim n Sinds begin augustus 2019 is Cornelis van Rijn samen met Dirk Meinders, wijkagent in Sassenheim. Cornelis is 34 jaar en komt uit Rijnsburg.

Wijkagent Cornelis van Rijn werkt sinds 2003 bij de politie in de Bollenstreek en heeft op meerdere bureaus ervaring opgedaan in de surveillancedienst. Hij is zich in 2016 gaan specialiseren in het werkterrein jeugd. In deze specialistisch functie had hij veel contact met ketenpartners rondom jeugd en sprak veel met de lokale wijkagenten over de jeugd in Teylingen.

Cornelis: "De wijkagenten in Teylingen waren tijdens de gesprekken over jeugd zo enthousiast over hun werkzaamheden, dat ik mij ben gaan verdiepen in het werk van de wijkagent. Wat ik al snel merkte was dat een bekend gezicht vanuit de politie in een dorp als Sassenheim, erg vertrouwd voelt voor de bewoners en ondernemers. Mijn collega-wijkagenten worden overal aangesproken en kunnen met de informatie aan de slag. Korte lijntjes met ketenpartners en een laagdrempelige manier van contact met de buurt is essentieel om je werk als wijkagent goed uit te kunnen voeren. Toen er een vacature kwam in Teylingen, heb ik dan ook geen moment getwijfeld en heb gesolliciteerd. Nu ik de kans heb gekregen om als wijkagent in Sassenheim aan de slag te gaan, zal ik veel op de mountainbike te vinden zijn in de wijk. Ik wil op die manier gemakkelijk aan te spreken zijn door de buurtbewoners. Samenwerken met de buurt en met ketenpartners maakt het aanpakken van problemen makkelijker en effectiever! Schroom dan ook niet om uw vragen te stellen en mij op straat aan te spreken".

PvdA stelt handhaving uitstallingen Herenstraat ter discussie

VOORHOUT n Was eerder de VVD al met raadsvragen gekomen over de uitstallingen in de Herenstraat, nu is de PvdA aan de beurt en dan met name over de gehouden handhaving.

Sandra Groenendal (PvdA) stipt aan dat gedurende het zomerreces de BOA's op pad zijn gestuurd om het uitstallingsverbod van de gemeente te handhaven. De actie heeft tot onrust en woede onder de ondernemers geleid. Zij vinden dat met het handhaven de afspraken geschonden worden.
"Niet één ondernemer heeft een uitstalling staan die de norm van de stoepbreedte, 1,20 meter, overschrijdt. Allen zorgen ervoor dat doorgankelijkheid is gegarandeerd. Deze ongerichte acties hebben als enig effect een sterk verminderd draagvlak voor de politiek en gemeentelijk beleid. Bovendien kan de gemeente rechtszaken tegemoet zien, wanneer ze niet in gesprek gaat met de ondernemers", aldus Groenendal en geeft aan dat de uitstallingen allemaal geheel conform de gemeentelijke normen zijn.
De uitstallingen staan, op een enkele uitzondering na, zelfs op eigen grond van de ondernemer en er zijn afspraken gemaakt met de gemeente. Groenendal somt in haar raadsvragen aan B&W vele voorbeelden op, zoals de bloemenwinkel, Hotel-restaurant Boerhaave met zijn plantenbakken en Slagerij van den Berg, die zijn getroffen door de handhaving. De groenteboer moest aangifte doen van zijn uitstallingen, maar het bleek dat je geen digitaal aangifte kan doen zonder mailadres en hij heeft geen internet, noch mail. B&W heeft 30 dagen om met een antwoord te komen.(Nico Kuyt)

Primeur voor wijksamenwerkings-verband Voorhout-Warmond

Carola van Maris (links) en Frans Zonneveld zien veel voordelen aan de samenwerking. | Foto: pr

n 'Er is nu een samenwerking in het hele dorp'

teylingen n In Voorhout en Warmond is het achter de schermen al een tijdje aan de gang…. Steeds meer huisartsen en later ook andere zorgverleners slaan de handen ineens om samen te werken voor betere zorg aan hun patiënten. Door de patiënt dicht bij huis en multidisciplinair in de wijk te behandelen, kunnen de kosten voor de duurdere tweedelijnszorg voorkomen worden, zo is de gedachte. En daar profiteert straks het hele dorp van.

"Onder de Rijncoepel is eerder al een mooie start gemaakt met een kleine groep", vertelt Carola van Maris, wijkmanager van het huidige wijksamenwerkinsgverband Voorhout-Warmond. "Met het oog op de groei van de Zorggroep Voorhout is deze groep op 1 januari echter zelfstandig verder gegaan met ondersteuning van de ROHWN. Per juli volgde de uitbreiding met de overige drie huisartsenpraktijken en per 1 januari 2019 volgden ook alle praktijken in Warmond in de formele samenwerkingsstructuur."

Meer mogelijkheden voor arts en patiënt

Aangesloten huisarts en voorzitter van het wijksamenwerkingsverband Frans Zonneveld is positief: "Er is nu een samenwerking in het hele dorp. En daarin zie ik enkel voordelen. Voor mijzelf, voor andere zorgverleners, voor de zorgverzekeraar en als laatste, maar niet meest onbelangrijke... voor de patiënt. Daarnaast vind ik het ook leuker werken. Ik heb meer contact met zorgmedewerkers in de eerstelijn en dat biedt weer mogelijkheden voor ons en de patiënt. Eerst zijn we de afgelopen jaren bezig geweest met het opzetten van de chronische zorgprogramma's en nu dat staat, kunnen we door."

Zonneveld gaat verder: "Door het starten met wijksamenwerkingsverbanden heb je alle mogelijkheden om er meer naast te doen. Iets wat we als zelfstandig werkende huisartsenpraktijk niet gekund hadden." Stond 2018 vooral in het teken van vormgeven en uitbreiden, voor 2019 zijn er alweer nieuwe plannen weet Van Maris toe te voegen. "We zijn nu bezig met het akkoord krijgen voor een POH-Z Jeugd door de gemeenteraad. Als dat lukt, dan kunnen we daar per 1 januari 2020 mee starten en wordt dit voortaan bekostigd door gemeente en zorgverzekeraar."

Eigen regie en verantwoordelijkheid

Maar ook is het wijksamenwerkingsverband druk bezig met het invullen van het vraagstuk positieve gezondheid. "In de stuurgroep zijn het sociaal team, de wijkregisseur, JGT, Welzijn Teylingen, GGD, gemeente en huisarts opgenomen. Doel is om de patiënt meer eigen regie over en verantwoordelijkheid voor zijn gezondheid en welzijn te geven. We zijn nu bijvoorbeeld met de GGD bezig om een integrale bijeenkomst te organiseren over hoe dit spinnenweb nu het beste inzetbaar is." Ook de patiënten en wijkbewoners vormen een belangrijke rol voor de plannen en input. "Het is de bedoeling dat we hen bij zo'n 2 à 3 projecten per jaar betrekken."

En dat het grote voordeel wat beiden zien in de formele multidisciplinaire samenwerking in de wijk. "Er is meer geld voorhanden om projecten op te pakken. Denk bijvoorbeeld aan het herkennen van depressie in de wijk, het afbouwen van medicatie, projecten voor ouderenzorg in samenwerking met Marente en Activite en eHealth in de wijk in samenwerking met de gemeente en in combinatie met Vip live. Dat is een beveiligd communicatiesysteem tussen zorgaanbieders, waar later ook de patiënt op aangesloten kan worden bij het ingaan van de wettelijke verplichting tot dossierinzage in 2020."

Betrokken bij positieve gezondheid

Hoewel er dus lange tijd alleen veel achter de schermen gewerkt is, beginnen de patiënten er nu ook langzaamaan iets van te merken. "Wat ze merken is dat het zichtbaarder wordt dat er nauwer samengewerkt wordt. Er is meer onderling contact en overleg en ze weten elkaar beter en sneller te vinden. 'Hé, zeggen ze dan ineens, 'mijn arts overlegt met de fysiotherapeut.' Dat geeft rust en vertrouwen. En het is de bedoeling dat de patiënt straks nog meer bij het spinnenweb van positieve gezondheid betrokken wordt."

Nieuwe poging B&W voor tijdelijke lokalen Andreasschool

VOORHOUT n De raadscommissie Welzijn gaat op 14 oktober spreken over het aangepaste voorstel van B&W voor het geld voor de komst van twee tijdelijke lokalen voor drie jaar op het sportveld van de Andreasschool aan de Rembrandtlaan. En tevens voor een onderzoek naar een permanente oplossing voor het lokalengebrek.

door Nico Kuyt

Vanwege de groei van het aantal leerlingen wordt nu les gegeven in het kinderdagverblijf en de speelzaal. De kinderen kunnen dus niet gymmen. Er is een budget van de raad nodig van 250 duizend euro. De gemeenteraad besprak het op 26 september, maar de fracties vonden het voorstel nog niet rijp voor besluitvorming en gaf het terug aan B&W. Er bestonden nog teveel vragen. Zo staan elders in Voorhout lokalen leeg, zoals op de Distelweg. Ook vonden zij het wel een groot bedrag voor een tijdelijk gebruik van de noodlokalen voor drie jaar. In het aangepaste voorstel wordt nu meer uitleg gegeven.
Inmiddels heeft D66 al een wijzigingsvoorstel opgesteld. Er is enige tijd geleden een Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP), maar het is lastig om goed te anticiperen op de omvang van het aantal leerlingen per school.
Het is al een aantal keer voorgekomen dat een school in zeer korte tijd groeit of minder leerlingen heeft dan de prognose in het IHP. D66 vraagt nu als aanvullend besluit een oproep aan de schoolbesturen om zich gezamenlijk in te zetten voor een betere balans en kwaliteit van de basisscholen.

Tjarda doet JOTA

sassenheim n Dit jaar doen de leden van Tjarda Sassenheim – Warmond voor het eerst mee met de JOTA (Jamboree On The Air), een internationaal evenement dat gehouden wordt van 18 t/m 20 oktober waar veel scoutinggroepen aan meedoen. Tijdens dit weekend leggen de scouts onder hun eigen call (roepnaam van het zendstation) PA6TJARDA contact met andere scoutinggroepen overal ter wereld.

De JOTA is bedoeld voor Scoutinggroepen over heel de wereld. De zendamateurs helpen de kinderen met het leggen van verbindingen met behulp van de zender. Dit kan met een lokale groep, bijvoorbeeld uit Lisse of Wassenaar, waar ze ook enthousiast meedoen, maar er is ook al contact gelegd met de Scoutinggroep Hasselo uit Hengelo om daar radiospelletjes mee te doen, zoals zeeslag en galgje. De Zeeverkenners en Wildevaert kunnen contact maken met de rest van de wereld. Zo wisselen ze met elkaar ervaringen uit. Scouting in Afrika is natuurlijk heel anders dan Scouting hier in Sassenheim. Tijdens dit JOTA weekend zal er dan ook voor iedere speltak iets leuks te doen zijn. Zendamateurs van de VERON afdeling Leiden, zullen belangeloos hun medewerking verlenen en hun apparatuur beschikbaar stellen. Naast het zenden worden er nog vele andere activiteiten ondernomen. Zo wordt er onder andere door de zendamateurs een avondspel verzorgd voor de leiding. 's Avonds wordt er een avondspel gedaan voor Bevers en Welpen, samen met de Welpen van de Scojesa en zaterdag middag is er een groot spel op het water, samen met de Lisser Kaninefaten en Tjarda Hillegom. De scouts slapen in tenten op het veld bij de dijk. De Tjarda nodigt u dan ook uit om te komen kijken naar de verrichtingen van de scouts en de JOTA. U bent van harte welkom op zaterdag 19 oktober tussen 13 uur en 17 uur, op de Kagerweide 30, Sassenheim.

Wandelcursus 'Natuur in de herfst' van IVN

warmond n De wandelcursussen van IVN Leiden zijn gericht op iedereen die graag wat meer zou willen weten van de natuur in de eigen omgeving. In de najaarscursus komen aan de orde de verschijnselen die met de herfst te maken hebben en daarbij gaan we in op de meest voor de hand liggende vragen. Zoals: waarom verliezen veel bomen hun blad als de winter komt, waarvoor dienen de bessen en de eikels, waarom trekken sommige vogels wel weg en andere niet, wat zijn paddenstoelen eigenlijk voor dingen? De cursus bestaat uit drie excursies, op zaterdagochtenden, van 10 uur tot ongeveer 12 uur. Heel leerzaam, heel gezellig. Aan elke deelnemer wordt een boekje uitgereikt, met daarin de basisinformatie over de onderwerpen. Data en locaties: zaterdag 12 oktober Huys te Warmont (Warmond, zaterdag 19 oktober de polders Poelgeest (Oegstgeest), zaterdag 26 oktober Nieuw Leeuwenhorst (Noordwijkerhout) De kosten bedragen € 15,- .

Informatie en aanmelding: Hans ter Mors - hanstermors@xs4all.nl ( 071 3617521 of 06 51086773)

Lekker werken in de natuur

warmond n De werkgroep Agrarisch Natuurbeheer van het IVN leiden organiseert komende winter samen met boerderij Nellesteijn in Wassenaar, boerderij de Eenzaamheid en boerderij Van Schie Schie in Warmond weer een aantal werkdagen in het agrarisch gebied tussen Warmond en Wassenaar. Vanaf 2 november wordt er wekelijks op zaterdag tussen 10.00-14.00 uur gewerkt. UOpgeven is niet nodig, u bent gewoon welkom. Het werk bestaat uit het met de hand snoeien/zagen/knotten van bomen en struiken, het voor de vogels en kleine zoogdieren aanleggen van houtrillen, het aanbrengen van nieuwe aanplant e.d. Excursies op aanvraag zijn ook mogelijk. Adres : Boerderij Nellesteijn, Maaldrift 6, 2241 BW Wassenaar. Voor meer informatie : Johan Kieft , jjkieft@ziggo.nl /06-25437296 / https://groepwan.blogspot.com.

Kleintje Pils in China

sassenheim n Het orkest Kleintje Pils is op dit moment in China, tijdens de viering van de 70e verjaardag van de Volksrepubliek. In de stad Dafeng, gelegen op 300 km van Shanghai, is het Holland Flower Park gevestigd. Een permanente bloemententoonstelling zoals Keukenhof, maar dan veel groter. Naast een enorme bloemenzee zijn er typisch Hollandse gebouwen voor de Chinese (en uiteraard internationale) toeristen te bewonderen. Holland promotie ten top. Op 30 september was de opening van het park vanwege de Chinese Golden Week. En op 1 oktober was het de Nationale Dag van China. Het Dafeng Holland Flower Park heeft Kleintje Pils uitgenodigd voor de muzikale ondersteuning van het jubileumfeest.

Tablet cursus voor senioren

sassenheim n Hoewel de bediening van een Tablet (Android) eenvoudig is, kan het prettig zijn op weg geholpen te worden. Marente start de Tablet cursus voor senioren op woensdag 13 november a.s. van 14.00-16.00 uur in Sassenheim. Tijdens de cursus leert u stap voor stap de mogelijkheden op het gebied van internet, e-mail, foto's en apps. Er gaat een wereld voor u open. Om een nieuwe Tablet gebruiksklaar te maken kunnen deelnemers gebruik maken van de gratis installatie les. Ook met uw smartphone kunt u deze cursus volgen. Tijdens de cursus leert u in een rustig tempo de Tablet te bedienen en wordt kennis gemaakt met verschillende programma's, ook wel 'apps' genoemd. U leert o.a. foto's maken, beheren en versturen, hoe u kunt e-mailen en internetten en hoe social media werkt.

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten en start op woensdag 13 november a.s. van 14.00-16.00 uur in Sassenheim. Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur contact opnemen met Marente via telefoonnummer (071) 409 32 23 en/of e-mailadres ledenservice@marente.nl.

Kijk ook eens op
www.marente.nl/cursussen.

"Geen miscommunicatie over leerlingenvervoer"

TEYLINGEN n Over de wijze van communicatie met de ouders over het leerlingenvervoer zijn geen klachten ingekomen. Ouders die daar prijs op stelden zijn allemaal telefonisch te woord gestaan door medewerkers van de gemeente. Dat geeft B&W aan op vragen van de ChristenUnie over de situatie die is ontstaan door het tekort aan chauffeurs en het inzetten van bussen.

door Nico Kuyt

De ChristenUnie had zorg geuit over het tekort. Met name gingen de vragen van de fractie over de communicatie. Ouders kregen een 'koude' brief en die hadden ook wel in het Bestuurscentrum uitgenodigd kunnen worden. Zoveel zijn het er ook weer niet.

Afwegen

Maar B&W reageert toch anders. "Wij hechten veel waarde aan helder, tijdig en volledig communiceren met de inwoners. Maar in dit geval moest B&W de afweging maken tussen tijdig en volledig communiceren.
Op 27 augustus zijn de ouders geïnformeerd door de gemeente door middel van een brief. Deze bevatte helaas nog niet alle informatie die ouders bij aanvang van het schooljaar nodig hadden. Deze informatie ontvingen ze op 29 augustus van de vervoerder Noot. De informatie die ontbrak was onder meer de opstapplaats en de ophaaltijd. Het college vond het niet acceptabel om te wachten tot 29 augustus met communiceren naar ouders. Dit omdat we ouders de gelegenheid wilden geven zelf vervoer te regelen voor hun kind, met een onkostenvergoeding. Eerder dan 27 augustus informeren was ook niet mogelijk, aangezien op dat moment nog niet duidelijk was welke kinderen in de grotere bussen vervoerd zouden worden. Over de wijze van communicatie zijn geen klachten gekomen van ouders. Ouders die daar prijs op stelden zijn allemaal telefonisch te woord gestaan door medewerkers van de gemeente", aldus B&W.

Landelijk probleem

Het chauffeurstekort is een landelijk probleem en de aanbesteding is hier geen directe oorzaak van, zo geeft B&W verder aan. Vervoerder Noot heeft, om meer chauffeurs te werven, onder andere een bonus van 500 euro aangeboden aan mensen die bij hen in dienst willen komen, vacatures en advertenties geplaatst in alle relevantie kranten, op social media en op websites en vacatures uitgezet bij de werkgever servicepunten in de regio.

Beestachtige Burendag in Bijdorpstraat

Dierenpuzzeltocht in de Bijdorpstraat.| Foto: PR

sassenheim n Zaterdag 28 september vierden de bewoners in de Bijdorpstraat Burendag met een fantastisch feest.

70 Mensen van zeker 7 nationaliteiten praatten, speelden, dansten, zongen, aten en dronken samen. Velen kwamen verkleed, passend bij het thema dieren. Naast het dierenspringkussen kon iedereen geschminkt worden als een dier en kon iedereen dieren knutselen. Na de dierenpuzzeltocht werd er heerlijk gegeten van alle gerechten die iedereen had gemaakt. Tijdens het sjoelen en het jeu-de boulen ontstond een verhitte strijd om de kampioensbekers. Uiteindelijk gingen Fred Turk en Arjan van der Slot er met de eerste prijzen vandoor. Daarna ontdekten de bewoners andere verborgen talenten tijdens het karaoke. Buurvrouw Sascha bleek een -achter de gordijnen- zeer geoefende zangeres en Sanna, Lotus en Noa kunnen zo op als meidengroep bij Holland's got talent. De hechte band tussen de bewoners is nog verder versterkt en alle nieuwe bewoners zijn warm opgenomen in de straat. Het volgende feest zal vast geen jaar op zich laten wachten.

Sassennest krijgt Fair Tarde bord

Sassenheim n Op woensdag 2 oktober was een belangrijke dag voor paviljoen Het Sassennest in Park Rusthoff. Nadat Bart de Jong, voorzitter van de werkgroep 'Teylingen Fairtrade Gemeente' zich in de keuken van het paviljoen persoonlijk had laten overtuigen dat er daar uitsluitend Fairtrade koffie en thee werd geschonken, gaf hij toestemming om het felbegeerde bord uit te reiken. Zeker toen bleek dat er ook geen plastic rietjes en roerstokjes meer worden gebruikt en dat alle schoonmaakmiddelen milieuvriendelijk zijn. Werkgroeplid Edith Alkemade reikte het bord uit ter bevestiging dat het Sassennest plaats mag nemen in de lange rij van inmiddels ruim honderd fair trade bedrijven en maatschappelijke organisaties in de gemeente Teylingen. Voor het bord wordt in het Sassennest een opvallende plek gezocht. Op de foto van Ben Verhoef staat Edith Alkemade te midden van vrijwilligsters van het Sassennest: Dimphy Caspers, Lia van der Aart, Bep Donkerlo- du Chatenier en Marjolein Zwetsloot.

'Invasie' eikenprocessierups plaagt afhandeling groenklachten

TEYLINGEN n Bij raadslid Hidde Verhoeve (VVD) zijn signalen ingekomen dat klachten van inwoners rond het groen niet of vertraagd zijn behandeld door de groendienst vanwege de drukte met de eikenprocessierups. Hij heeft hierover vragen gesteld aan B&W.

door Nico Kuyt

Afgelopen voorjaar heeft Teylingen overlast ervaren van de lastige rups.
Los van de fysieke gevolgen legt de overlast druk op de groendienst door activiteiten als registratie, bestrijding, enzovoorts. "Als de processierups zich volgend jaar weer komt nestelen, hoe is B&W dan van voornemens deze invasie ambtelijk het hoofd te bieden? En dat dit niet ten koste gaat van andere groen-gerelateerde zaken?", vraagt Verhoeve zich af. Het geluid heeft hij gehoord dat 'groenklachten', gemeld op Fixi, op afgehandeld worden gezet zonder enige toevoeging van reden en dit is toch geen acceptabele manier van afhandeling. Hij wil nu weten welke stappen B&W gaat zetten om dit alles in de toekomst te voorkomen en de werkwijze van de dienst te beteren.

Maestro Warmond: zes bekende Teylingers dirigeren een orkest

Bekende teylingers dirigeren het Kennemer Jeugd Orkest. | Foto: PR

Warmond n Carla Breuer, Rolf de Vriend, Corina van Diest, Louis de Voogd, Heleen van Dam en Chris Zwetsloot staan op vrijdagavond 1 november als dirigent in Theater Het Trefpunt. Zij doen mee aan de eerste editie van Maestro Warmond, onderdeel van de Kunstweek.

Bij de voorbereidingen voor de Kunstweek ontstond het idee een lokale versie te maken van Maestro, bekend van de tv. Het Kennemer Jeugd Orkest werd bereid gevonden om hieraan mee te werken. Vervolgens heeft de Kunstweekcommissie een aantal bekende personen uit Teylingen uitgenodigd om het orkest te komen dirigeren.

UItdaging

Burgemeester Carla Breuer, huisarts Rolf de Vriend en Corina van Diest, initiatiefneemster van Lopen tegen Kanker, waren meteen enthousiast over dit voorstel. Ook Louis de Voogd, uitbater van Het Wapen van Warmond, Heleen van Dam en Chris Zwetsloot, beiden bekend uit het Warmondse verenigingsleven en vaak aanwezig als speaker bij evenementen, namen de uitdaging aan. Elk van de dirigenten in spé studeert op een muziekstuk, zoals de Cancan van Jacques Offenbach en een Hongaarse dans van Johannes Brahms. Bij de voorbereiding worden ze geholpen door ervaren Warmondse musici als Hendrik Jan Lindhout en Peter Leerdam. Ook is het zestal welkom om van tevoren een repetitie bij te wonen van het Kennemer Jeugd Orkest.
Op 1 november zullen de deelnemers het orkest voor het eerst live dirigeren tijdens een sfeervolle avond in Theater Het Trefpunt. Hans Goudsmit van de Kunstweek Warmond praat de avond aan elkaar. Een jury buigt zich over de vraag wie zich Maestro Warmond mag noemen. Een van de juryleden is de echte dirigent van het Kennemer Jeugd Orkest, Matthijs Broers. Maestro Warmond vindt plaats op vrijdag 1 november in Theater Het Trefpunt, Herenweg 80. Aanvang is 20.00 uur. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom. Wie zeker wil zijn van een plekje, doet er goed aan bijtijds aanwezig te zijn.

Allround Quiz Cantabile

voorhout n In Café Restaurant Boerhaave, Herenstraat 57 in Voorhout is zaterdag 2 november de jaarlijkse Allround Quiz.

Aan deze quiz kunnen 20 teams van maximaal vijf personen deelnemen. De quiz wordt georganiseerd door Zanggroep Cantabile. Naast het wekelijkse zingen organiseert het koor op veler verzoek jaarlijks een allround quiz. Quizmaster is dit jaar voor de 11e keer Mitchel Hoes. De Allround Quiz bestaat uit 10 rondes met onderwerpen van uiteenlopende aard. Denk hierbij aan een puzzelronde, de vernieuwde Film en Muziekronde (nu via geluidsfragmenten), maar ook Wetenschap en techniek, Aardrijkskunde en Geschiedenis staan er nog steeds bij. Nieuw is een ronde eten en drinken.

Na afloop van de quiz is deze uitdagende en gezellige avond nog niet voorbij. Er volgt nog een verloting met mooie prijzen. Dit is mogelijk dankzij de gulle medewerking van de plaatselijke middenstand. De zaal is open om 19.30 uur. De aanvang van de quiz is 19.45 uur. Wilt u als team nog meedoen, mail dan voor 25 oktober 2019 naar cantabile@doolaardkool.nl Wacht niet te lang want de belangstelling voor dit evenement is de laatste jaren groot.

Het 'Skelet van Sasje' te zien

Het skelet van Sasje (1783-1795) | Foto: PR

sassenheim n Komend weekend zijn er de nationale archeologiedagen. Op zaterdag 12 oktober zet de SOS van 11.00-16.00 haar deuren aan de Kagerdreef 72 open voor geïnteresseerden naar bodemvondsten uit Sassenheim. Pronkstuk zal zijn het skelet (de botjes) van Sasje'.

Deze, inmiddels al veel aangehaalde en tot verbeelding sprekende botjes van het hondje Sasje zullen, tezamen met spaanders van een kistje, uitgestald worden in een vitrine. De SOS kwam de botjes recentelijk op het spoor in het geografisch depot van de provincie Zuid-Holland. Daar waren ze naar toegebracht na de vondst in 2003 bij archeologisch onderzoek nabij het Oude Koningshuys. Sasje was het hondje van het echtpaar Bosé, dat eind 18e eeuw woonde in het Oude Koningshuys. Foto's van de botjes zijn naar de Faculteit Dier(en)geneeskunde in Utrecht gestuurd voor nader onderzoek naar het beestje. Sasje leefde van 1783 tot 1795, zo bleek uit een plaatje dat in het grafje is gevonden. Van het plaatje is een afbeelding, maar de SOS is er nog naar op zoek. Tijdens de nationale archeologiedag kan bij de SOS een formulier ingevuld worden met vragen naar de vermoedelijke schofthoogte, gewicht, lengte en het ras van Sasje en op welke diepte het kistje is gevonden. De winnaar ontvangt op de SOS Dia-avond op 13 november een exemplaar van het boek Het Oude Koningshuis, dat op die avond voor het eerst zal worden gepresenteerd. Tijdens de archeologiedag zullen films worden vertoond van opgravingen. Ook liggen er op de tafels rapporten over archeologisch onderzoek in Sassenheim. In vitrines worden opgravingen uit Sassenheim getoond. Bezoekers kunnen in het SOS-onderkomen tevens de expositie 'Sassenheim van vóór 1920' bezichtigen.

Happen en stappen door Sassenheim en Voorhout

teylingen n Zoals voorgaande jaren is ook dit jaar oktober de Maand van de geschiedenis. Op dinsdag 15 oktober 2019 organiseren de Bibliotheken Sassenheim en Voorhout een wandeling door het dorp.

De wandeling begint in Sassenheim in de bibliotheek om 10:00 uur met een kopje koffie. Daar wordt u verteld wat de wandeling inhoudt en hoe de route is. De gids van deze wandeling, Aad van der Wiel, zal u na de koffie aan de hand nemen door het dorp en u langs bekende en minder bekende monumenten begeleiden. De wandeling gaat o.a. langs het Oude Koningshuis, diverse kerken, de molen van Speelman, Villa Beukenrode, Oud Waspick, Knorrenburg, de Minneweg, de Beukenlaan en de Herberg Bijweg. Rond 12 uur is de wandeling afgelopen en sluiten we af in de bibliotheek met een warm hapje. De wandeling duurt ruim één uur. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen is het mogelijk dat de wandeling in overleg nog op een ander moment wordt georganiseerd, bijvoorbeeld s 'middags of een dag later.

Voorhout

Op vrijdag 18 oktober organiseert de Bibliotheek Voorhout in samenwerking met de Historisch Kring Voorhout een wandeling door het dorp. De wandeling begint in de bibliotheek om 10 uur met een kopje koffie. Daar wordt u verteld wat de wandeling inhoudt en hoe de route is. De gids van deze wandeling, Cok van Steijn, zal u na de koffie aan de hand nemen door het dorp en u langs bekende en minder bekende monumenten begeleiden. Rond 12 uur is de wandeling afgelopen en sluiten we af in de bibliotheek met een warm hapje en een voordeurenquiz. De wandeling duurt ruim één uur.

De kosten voor deze wandelingen zijn € 5,- voor leden van de bibliotheek en € 7,50 voor niet-leden. Deelname kan in alle vestigingen aan de balie van de Bibliotheek Bollenstreek geregeld worden en ook via de website www.bibliotheekbollenstreek.nl.

Matineeconcert in Warmond

warmond n Zondag 27 oktober organiseert Stichting Vrienden Kerkelijk Erfgoed( KEW ) zijn derde matineeconcert in de Protestantse Kerk aan de Herenweg 82 te Warmond. Jan Pueter Lanooy speelt op het monumentale Lohmanorgel diverse Preludes en Fuga's van Johann Sebastiaan Bach en Felix Mendelsohn Bartholdy .

Jan Pieter Lanooy (1993) begon met orgelspelen op 10 jarige leeftijd ; hij behaalde zijn Bachelor Orgel in 2016 na te hebben gestudeerd aan de conservatoria van Rotterdam en Den Haag ,gevolgd door de afsluiting van de Master Orgel in Den Haag bij Jos van der Kooij. Voor zowel zijn Bachelor als de Master behaalde hij de titel cum Laude. Jan Pieter was enige jaren als organist verbonden aan de Protestantse Kerk in Warmond en sinds september 2019 aan de Rem/Vrijzinnige gemeente Vrijburg te Amsterdam.
Maarten 't Hart treedt op als verteller en inleider. Hij woont in Warmond en publiceerde talrijke boeken in de vorm van romans, verhalenbundels en autobiografieën; hij weet niet allen veel van muziek , van de bijbel ,van de Nederlandse taal maar ook van orgels. De inspiratie voor zijn onlangs verschenen roman "De nachtstemmer" ontleende hij ondermeer aan de orgelstemmer van het Lohmanorgel in de kerk te Warmond. Het concert begint om 16.00 uur ; U bent welkom vanaf 15.00 uur voor koffie en thee. Voorafgaand het concert en in de pauze signeert Maarten 't Hart zijn nieuwe roman. De toegang bedraagt € 10,- t/m 15 jaar gratis. Kaarten en info: www.stichtingvriendenkew.nl.

Projectzangers gezocht voor kerstnachtmis Pancratiuskerk

sassenheim n Het gemengd koor van de Pancratiuskerk organiseert voor de vijfde maal een gelegenheidskoor voor de Kerstnachtmis op 24 december.

Het koor telt momenteel 60 leden en wil met de Nachtmis uitgroeien tot ruim 100 zangers en zangeressen. De voorgaande edities werden een groot succes met plm. 40 gastzangers. Gedurende 7 wekelijkse repetities op de donderdagavond worden onder leiding van Kasia Przedcieczenska, een zevental 4-stemmige kerstliederen ingestudeerd. Als dat gelukt is, kunnen ook de vaste meerstemmige gezangen er bij komen. Deelname en de koffie zijn gratis en zonder verdere verplichtingen. Er wordt wel verwacht dat men minimaal 6 maal aanwezig is. Iedereen, dus ook niet-katho­lie­ken, kan meedoen en er samen met het koor een geweldig project van maken. Alle stemmen, zowel mannen als vrouwen zijn welkom. Koorervaring is niet nodig, wel een goed humeur en enthousiasme. Alle partijen worden ingezongen en kunnen thuis worden beluisterd en/of geoefend. De eerste repetitie is op 7 november. Opgeven kan onder opgave van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en zangstem bij Wim Prins, uiterlijk tot 24 oktober. Tel. 0252-214602 of e-mail naar wwcprins@casema.nl. Hier kan men ook nadere informatie krijgen.

Film in 't Onderdak: 'The Wife'

sassenheim n Veertig jaar lang heeft Joan Castleman haar eigen talenten, dromen en ambities opzij gezet voor de succesvolle literaire carrière van haar man, de overspelige Joe. Maar op de avond dat hij naar Stockholm afreist om de Nobelprijs voor Literatuur in ontvangst te nemen, besluit Joan dat het genoeg is en onthult ze haar grote geheim. Gebaseerd op het gelijknamige boek van Meg Wolitzer. Acteurs: Glenn Close, Jonathan Price. Donderdag 17 oktober. Aanvang film: 20.15 uur. Theater t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40 A, Sassenheim. Kaarten kosten € 5,00 per stuk. Verkrijgbaar aan de zaal voor aanvang film of reserveren via www.hetonderdak.nl. Telefonisch bereikbaar maandag t/m vrijdag van 10.00-10.30 uur 0252-22 58 74.

De vrijwilligers van Schooltuin Rusthoff

In de serie Groene Aanjagers gaan we voor het project 'Groen Dichterbij Teylingen', een samenwerking tussen IVN Natuureducatie en de gemeente, op zoek naar de groene kracht van Teylingen.

Aan de rand van Park Rusthoff komen al zo'n veertig jaar basisschoolkinderen met heel veel plezier om daar lekker met hun handen in de aarde te werken. Daar ligt Schooltuin Rusthoff, de schooltuin van Sassenheim, waar de kinderen van Het Bolwerk, de Kinderburg, de Overplaats en de Springplank buitenles krijgen. In deze aflevering spreken we met Hennes Claassen, die het woord voert namens het vaste team van vrijwilligers die samen al jarenlang met veel passie de schooltuin runnen.

Schooltuinieren

"Elk kind heeft recht op een jaartje schooltuin."

Hennes is, net als de meeste andere vrijwilligers, blijven werken in de schooltuin na zijn tijd als hulpvader toen zijn kinderen nog jong waren. Toen hij een jaar of twintig geleden voor het eerst in de schooltuin kwam, ging het er nog heel anders aan toe. Iedere school had een eigen vak en afhankelijk van de groene vingers en inzet van de eigen leraren werd het stuk tuin benut. Dat kon leuker, bedacht Hennes zich en hij haalde destijds het Leidse voorbeeld van schooltuinieren naar Sassenheim. Nu hebben alle kinderen een eigen stukje tuin en krijgen ze buitenlessen van de vrijwilligers volgens een vast lesprogramma. Ruim een half jaar lang komen de kinderen iedere week naar de tuin om weer iets nieuws te leren over zelf eten verbouwen, kruiden, bloemen, bijen, de natuur en alles wat daarbij komt kijken.

Warm

Het is een warme en stabiele groep vrijwilligers, die met veel liefde hun kennis van het groen overbrengt aan de jeugd. De lessen starten ieder jaar met het zaden project en vervolgens worden de tuintjes ingezaaid, verzorgd en uiteindelijk ook geoogst. Van de oogst wordt tijdens de les lekkere soep gemaakt, de rest van de oogst mogen de kinderen mee naar huis nemen. Wel in een duurzame herbruikbare schooltuintas natuurlijk, om zo ook wat bij te brengen over duurzaamheid!

Veenmol

"Het is ieder jaar weer hilarisch als de eerste veenmol boven komt. Veel kinderen hebben dit vreemd uitziende beestje nooit eerder gezien, dus daar moet de hele klas dan even naar kijken," vertelt Hennes met een grote glimlach. "Elk kind heeft recht op een jaartje schooltuin." Hij heeft er veel plezier in om te zien hoeveel de kinderen van de tijd op de schooltuin leren. "In de vakanties mogen ze altijd op vrijwillige basis naar de schooltuin komen. Als je ziet hoeveel belangstelling daarvoor is, merk je dat het toch wel veel losmaakt bij de kinderen. Opa's, oma's, vaders en moeders moeten dan allemaal mee om te zien hoe mooi hun tuintje erbij staat." Hij hoort dikwijls van de ouders "Die groente had hij thuis nooit eerder gegeten, nu was het smullen geblazen!" En daar doen ze het voor. De kinderen bewust te maken van wat er groeit en bloeit en waar hun voedsel vandaan komt.

Oproep

De vrijwilligers komen graag in contact met praktijkscholen of mensen die voor hen zaadjes alvast willen opkweken, zodat de kinderen de kleine plantjes in hun tuintje kunnen zetten. Kun jij deze vrijwilligers een handje helpen? Neem dan contact op met Hennes Claassen via hennesheim@xs4all.nl

Supermarkt Plus Van Dijk doneert statiegeld aan voedselbank Teylingen

Riet Bakker nam de eerste opbrengst in ontvangst. | Foto: PR

voorhout n Sinds vorig jaar heeft de supermarkt Plus Van Dijk in Voorhout een nieuwe statiegeldmachine in de winkel staan, waarmee klanten via een keuze kunnen aangeven of zij het statiegeld willen houden of willen doneren. De eerste opbrengst van deze machine voor de voedselbank van € 1.000 werd op woensdag 2 oktober door ondernemer Joop van Dijk aan Riet Bakker van de voedselbank Teylingen overhandigd. Door De Plus was het bedrag naar boven toe afgerond.

De nieuwe statiegeld machine werkt eenvoudig, waarbij het niet nodig is dat de klanten de bonnetjes in een apart bakje moeten doen om te doneren. Nadat de flessen zijn ingeleverd in de machine, kan de klant op de knop "u overweegt doneren" drukken, daarna kan men kiezen voor de voedselbank, of een ander goed doel. Joop van Dijk gaf aan blij te zijn met de machine; "Het bespaart ons veel tijd bij het verwerken van de donatie bedragen en tevens kunnen wij nu meer organisaties helpen door de goede doelen regelmatig te wisselen." Riet Bakker, coördinator Voorhout van de voedselbank Teylingen, liet weten; "verheugd te zijn, omdat de voedselbank met deze donatie voedsel kan inkopen wat wij niet vaak krijgen. Dat is mooi want daardoor worden onze voedselpakketten gezonder en gevarieerder".

Keurslagerij Scholten opent seizoen met gouden rookworst

sassenheim n Geen enkele rookworst is hetzelfde, maar als deze met liefde en vakmanschap is gemaakt, dan proef je dat. Tijdens de jaarlijkse rookworstkeuring op 19 september werd er door een vakbekwame jury een graadmeter gegeven aan de rookworst. Vol trots kan Keurslagerij Scholten zeggen dat ze het predicaat Goud hebben gekregen! Elk jaar weer steekt Keurslagerij Scholten veel tijd in het perfectioneren van de worst. Deze wordt dan tijdens de landelijke keuring getest door een vakjury. Elk jaar gaat Keurslagerij Scholten voor de perfecte smaak en verbetert zijn recept. Er gaat nog wel een proces aan vooraf om de perfecte rookworst te maken.


Om te vieren dat het rookworstseizoen weer is begonnen, krijgen klanten van 7 t/m 12 oktober de tweede rookworst gratis! Het seizoen is daarmee, als het aan Keurslagerij Scholten ligt, officieel geopend.

Cheque van Kringloopwinkel Op Dreef aan VoorleesExpress Bollenstreek

Krieno Bolt overhandigde de cheque aan Elvira Vis, Thea Bijl en Jannet Hylkema | Foto: Henk Maat

SASSENHEIM n Op zaterdag 5 oktober heeft voorzitter Krieno Bolt van Kringloopwinkel Op Dreef uit Sassenheim een cheque van € 500,- overhandigd aan projectleider Elvira Vis en de vrijwilligers Thea Bijl en Jannet Hylkema van VoorleesExpress Bollenstreek. Op de foto v.l.n.r. Krieno Bolt, Thea Bijl, Jannet Hylkema en Elvira Vis .

"Wat een eer..!", aldus Elvira Vis, projectleider VoorleesExpress Bollenstreek. "De VoorleesExpress" is in 2015 in Teylingen gestart en het draagvlak wordt steeds groter dankzij de inzet van onze betrokken vrijwilligers en de fijne samenwerking met o.a. de basisscholen, kinderdagverblijven en Welzijn Teylingen. Wij zijn dankbaar voor de lokale steun, zoals nu van Kringloopwinkel Op Dreef. Met deze bijdrage kunnen wij nog meer gezinnen bereiken die dit zo hard nodig hebben. Geweldig!"

VoorleesExpress

De VoorleesExpress ondersteunt gezinnen met kinderen van 2 t/m 8 jaar die moeite hebben met taal. Onze vrijwilligers bezoeken de gezinnen thuis 20 weken lang, 1 uur per week om voor te lezen, samen te lezen en taalspelletjes te doen. Zo zijn zij een voorbeeld voor de ouders en geven zij hen handvatten om, binnen hun eigen mogelijkheden, het voorleesritueel over te nemen. De gezinnen worden bij ons aangemeld door basisscholen, kinderdagverblijven en Centrum voor Jeugd en Gezin. Meer weten?: www.bibliotheekbollenstreek.nl/voorleesexpress

Kringloopwinkel Op Dreef brengt normaal geld bijeen voor het Pastoraal Fonds. Dit fonds heeft als voornaamste doel om hulp te bieden aan mensen die wonen in landen in Oost-Europa. Met deze gift wil Kringloopwinkel Op Dreef laten zien dat ook een plaatselijke organisatie zoals VoorleesExpress Bollenstreek niet wordt vergeten.

Vijf jaar Blue-In

Wendy, Anja en Saskia hebben een nieuwe draai aan de winkel gegeven. | Foto: PR

sassenheim n Afgelopen week vierde Blue-In het vijfjarig jubileum. Eigenaresse Wendy van Kampen is inmiddels alweer 5 jaar de nieuwe eigenaresse van Blue-In en dat verdiende een feestelijk tintje. Afgelopen jaren heeft zij met haar meiden Anja en Saskia een nieuwe draai gegeven aan de winkel. De week stond in het teken van leuke acties activiteiten en gezelligheid. Modeshows, kleur en make-up advies, bubbeltjes en een hoop gezelligheid maakte de week tot een groots succes.

Op naar de 10 jaar!

Gratis advies voor ondernemers

lisse n Ondernemers kunnen op 15 oktober van 14.00-16.00 uur terecht bij ISD Bollenstreek te Lisse, voor gratis advies van ervaren oud-ondernemers.

Adviseurs van Stichting Ondernemersklankbord zijn daar van 14.00 uur tot 16.00 uur aanwezig.
De vrijwillige OKB adviseurs werken belangeloos en onafhankelijk. Zij geven advies op allerlei terrein: bij de start van een bedrijf, marketing, financieel advies, opvolging, bedrijfsbeëindiging of faillissementspreventie.
ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92, 2161 HE Lisse.
Meer info:
www.ondernemersklankbord.nl

Wederom Lifestyle & Health markt in SassemBourg

SASSENHEIM n Na het succes van voorgaande jaren wordt ook dit jaar weer de Lifestyle & Health markt in SassemBourg georganiseerd.

Deze editie vindt plaats op zaterdag 12 oktober van 11.00 tot 16.00 uur. De opening wordt verricht door de wethouder van Zorg en Welzijn Arno van Kempen.

Met de organisaties in gebouw SassemBourg is gezamenlijk besloten om de omgeving van het gebouw rookvrij te maken. Voor 12 oktober zullen er "Rookvrije Generatie-borden"worden bevestigd/geplaatst op en rond het plein voor het gebouw en tijdens de markt zal de wethouders als openingshandeling zo'n bord onthullen. Tijdens de Lifestyle & Healthmarkt zijn ruim twintig stands met artikelen op het gebied van Health en Lifestyle. Ook worden er demonstraties gegeven, zijn er workshops en kan de inwendige mens versterkt worden.

neringdoende

Bassets zijn er klaar voor

Aanvoerder Tom van der Krogt heeft vertrouwen in zijn team. | Foto: PR

sassenheim n De rugbyers van The Bassets plaatsten zich enkele weken geleden vol overtuiging in de kampioenspoule en gaan nu met zeven andere clubs de strijd aan voor het landskampioenschap.

Deze competitie begint zaterdag en voor The Bassets staat gelijk de topper op het programma, dan spelen zij tegen de regerend landskampioen Diok in Leiden. Deze regioderby zal garant staan voor spanning en sensatie. De sportieve haat/liefde verhouding die beide clubs voor elkaar hebben zorgt er altijd voor dat tijdens de wedstrijden de Vonken ervan af vliegen.
Volgens Bassets aanvoerder Tom van der Krogt is zijn team er klaar voor. Iedereen is pijnvrij en staan te popelen om tegen grootmacht Diok de strijd aan te gaan. Alleen het meespelen van Blake Nightingale is nog onzeker. De rode kaart die hij opliep in een voorgaande wedstrijd is aangevochten bij de Nederlandse Rugbybond en op die uitspraak wordt nog gewacht. Vd Krogt denkt zonder of met Nightingale het Diok erg moeilijk te gaan maken en alles zal afhangen van de vorm van de dag. Dat het aan de Smaragdlaan in Leiden die middag gaat spoken is zeker en de uitslag is onvoorspelbaar, aftrap 15.00 uur en toegang gratis.

Een handbalwedstrijd duurt 60 minuten zelfs met tijdstraffen

voorhout n Fortissimo was de tegenstander van Foreholte afgelopen zondag.

Vanaf minuut 13 kregen Foreholte de aanval van Fortissimo goed onder controle. De voorsprong werd echter nooit groter dan 2 punten. De rust werd zelfs met 13-14 ingegaan. Na de rust kwamen de dames van Foreholte sterk uit de kleedkamer. Het goede verdedigende werk, inclusief keeperswerk door Feline Lanooy, werd beloond en zo liep Foreholte door goede acties, snelle tegenaanval, samenspel met de cirkel en hoek uit tot 5 doelpunten verschil. Maar op een of andere manier ging er wat mis. De dip die Foreholte normaal na de rust heeft kwam wat later. Daarbij kwam Foreholte helaas te vaak met 5 speelsters te staan waardoor Fortissimo weer grip kreeg op het spel. Met nog 4 minuten te spelen begon Fortissimo aan hun slot offensief en de fouten van HV Foreholte werden afgestraft. Fortissimo scoorde aan de lopende band. De eindstand was 26-22. Zaterdag avond 12 oktober zal het een zware avond worden want zowel bij dames 2 als dames 1 komen de koplopers op visite, VOC en Kwiek. De wedstrijden beginnen respectievelijk om 19.00 uur en 20.45 uur in Sporthal De Tulp.

Strippenkaart voor tafeltennis

sassenheim n Tafeltennisvereniging TTV Sassem ontvangt graag belangstellenden die vrijblijvend zo nu en dan eens komen tafeltennissen. Daarvoor zijn de zogenoemde strippenkaarten ingevoerd. Dit maakt het mogelijk om tegen een voordelig tarief te komen tafeltennissen zonder dat het hierbij noodzakelijk is lid van de vereniging te worden. De strippenkaarten zijn op maandagavond verkrijgbaar in de speelzaal van TTV Sassem in sporthal De Wasbeek in Sassenheim. Met de strippenkaart kunt u met 1 of 2 personen een avondje komen tafeltennissen in het reguliere seizoen (buiten de schoolvakanties). Dat kost dan 1 strip per persoon. De speelavond is altijd maandagavond vanaf 20.00 uur tot 23.30 uur. De strippenkaart blijft 2 jaar geldig. Een 10-strippenkaart kost 30 euro, een 20-strippenkaart kost 50 euro.

Warmondse IJsclub 7e bij NK Clubs

warmond n Op zaterdag 5 oktober in ijsstadion Thialf reden de schaatsers van de Warmondse IJsclub (WIJC) tijdens de NK Clubs naar de zevende plaats. Een geweldige uitslag omdat pas op 30 september duidelijk was dat de WIJC zich als 14e, en laatste, had geplaatst voor deelname.

Lisa van der Geest was op de 3000 meter de snelste van de dag in een nieuw kampioenschapsrecord van 4:21.32. Calvin van Klink reed op de 500 meter een nieuw persoonlijk record en hoefde daarmee alleen de topper Hein Otterspeer (STV Lekstreek) voor te laten gaan. Wouter van der Geer werd op de 1500 meter derde met een persoonlijk record, terwijl Remco Langemaire bij de Jongens en Anne Leltz bij de Dames op diezelfde afstand naar de vierde plaats reden.

Meisjes Junioren 500 meter:
Rianne Koot 10e
Jongens Junioren 500 meter:
Okke Mouwen 8e
Meisjes Junioren 1000 meter:
Sosha Zuiderduin 11e
Jongens Junioren 1000 meter:
Remco Langemaire 4e
Meisjes Junioren 1500 meter:
Tessa van Schie 10e
Jongens Junioren 1500 meter:
Tom Leltz 10e (PR)
Dames Senioren 500 meter:
Romy Bakker 6e
Heren Senioren 500 meter:
Calvin van Klink 2e (PR)
Dames Senioren 1000 meter:
Rianne Heemskerk 11e
Heren Senioren 1000 meter:
Niels Vlagsma 13e
Dames Senioren 1500 meter:
Anne Leltz 4e
Heren Senioren 1500 meter:
Wouter van der Geer 3e (PR)
Dames Senioren 3000 meter:
Lisa van der Geest 1e (PR)
Heren Senioren 3000 meter:
Ronald de Graaf 12e (PR)

Oliveo geeft Teylingen pak slaag

sassenheim n Teylingen heeft gistermiddag in eigen huis een ongenadig pak op de broek gehad tegen Oliveo.

De gasten uit Pijnacker waanden zich in een kinderspeeltuin en liepen lachend met 1-6 weg uit Sassenheim. De enige treffer aan Teylingen kant werd gemaakt door Mike van der Zon. "Het ontbrak ons de eerste helft aan beleving, durf om te voetballen en agressie om de duels te winnen. We kwamen best aardig de kleedkamer uit na rust en creëerden een goede kans op 2-3. Helaas viel kort hierna de 1-4 en dan weet je dat het gedaan is. De 1-5 en 1-6 die vervolgens nog vallen heeft met kinderlijk slecht verdedigen te maken. Uiteindelijk concludeer je dat we vandaag 15 minuten goed gevoetbald hebben, maar de overige 75 minuten waren schandalig van onze kant. We moeten goed nadenken wat we willen dit seizoen, want we hebben talent en potentie, maar zonder mentaliteit wordt het niks. Er kwam vandaag ook een speler niet opdagen en dat maakt het met twee wisselspelers ook niet makkelijker', zo sprak de captain met niet mis te verstane taal.

Aanstaande zondag speelt Teylingen bij Wilhelmus in Den Haag.

Foreholte wint thuis van HMSH met 3-1

voorhout n In de beginfase van de wedstrijd bepaalden de Voorhouters het tempo van de wedstrijd. Aanval na aanval golfde op het doel van HMSH af, maar het doel werd in eerste instantie niet gevonden. In de 36e minuut was er echter geen houden meer aan. De voorzet van Sten Admiraal werd door Tjeerd van der Zwaan bij de tweede paal opnieuw met het hoofd ingebracht waarna Toni Arroyo wist binnen te werken (1 – 0). Tekenend voor de inspanningen van Foreholte was dat de voorsprong precies zestig tellen op het scorebord stond. Bij de eerste de beste Haagse aanval schoot Houssie el Zeryouh diagonaal de bal langs Matthijs Guijt (1 – 1). In de tweede helft verschenen beide teams ongewijzigd weer aan de start. Het eerste kwartier kenmerkte zich door de enorme emoties die de vlagsignalen van de HMSH-grensrechter bij de thuisploeg teweeg bracht. Foreholte dreigde zich te verliezen in frustratie naar de tegenstander en leidsman Toonen. Net op tijd viel de hernieuwde voorsprong. Opnieuw was het Toni Arroyo, die dit keer fraai inkoppend uit de voorzet van Sten Admiraal de voorsprong bewerkstelligde
(2 – 1). Vlak daarna was het opnieuw Arroyo die de bal met een omhaal vanuit een voorzet van Stan Spies achter Oruc plaatste ( 3 – 1).

Topweekend voor Judo Team Bollenstreek

regio n Afgelopen zaterdag 5 oktober was het voor Judo Team Bollenstreek een drukke dag. Op drie verschillende plaatsen werd er gejudood. Zo was de B-selectie aanwezig op het Bernisse Berenjudo Toernooi in Zuidland. De voltallige A-selectie was aanwezig op het Koegrastoernooi in 'T Zand en was Eva Hornsveld aanwezig in Papendal om daar te trainen met de judo top van Nederland. De B-selectie deed goede zaken in Zuidland. De volgende B-selectie judoka's behaalden een medaille:


Eerste plaats:
Maik van den Haak, Keesje Warmerdam, Matt Nijenhuis, Timo Vrisekoop en Madelief Post


Tweede plaats
Arian Tomaka


Derde plaats
Jasper Duijnhoven, Olivier Steemers, Antoni Wempe, Sarah Stam en Ruben Klijn

Tegelijkertijd waren de A-selectie judoka's in 'T Zand ook hard aan het knokken. Ook dit resulteerde in hele mooie resultaten:

Eerste plaats
Stefan Disseldorp en
Tim van Steijn

Tweede plaats
Bas Duivenvoorde

Derde plaats
Yannick Turk, Bas Verwer en
Bram de Bruijn

Een trotse hoofdtrainer/-coach Johan Zagers: "Ook degene die geen medaille hebben behaald hebben het enorm goed gedaan."

Afzwemmen bij de Columbiaan

Foto: Dennis van Gent

voorhout n Zaterdagmiddag 6 oktober was bij Zwemvereniging de Columbiaan het eerste afzwem-moment na de zomervakantie. Voorhout is dertien zwemdiploma's rijker; dit zijn B en C diploma's. Er waren ditmaal 13 geslaagden. Dit lijkt een klein aantal, maar er wordt in kleine groepjes gezwommen zodat er veel persoonlijke aandacht is voor ieder kind.

Voor het B-diploma slaagden; Chloé, Charley, Safae, Labib en Femke.
Voor het C-diploma slaagden; Jayden, Jill, Isabel, Myrthe, Tasnim, Dani, Jur en Roos. Zij maakten met dit C-diploma het Zwem-ABC compleet! Juf Ingrid en juf Maria reikten de diploma's uit en ze overhandigden aan ieder kind een bidon.

Foto: Dennis van Gent

sport & actief

Speelkwartier

Biologisch gezien vormen wij mensen de soort 'homo sapiens'. De wetende mens. Dat wij weten, schijnt ons te onderscheiden van voorgaande mensensoorten. Alsof zij niets wisten, maar goed – het beestje moet een naam hebben. We hebben het in ieder geval ver weten te schoppen. De Neanderthaler had geen auto's, om maar wat te noemen. Ook geen stikstofproblemen, trouwens. Feit is wel dat hij het veel drukker had om in leven te blijven dan wij.

Vrije tijd is een betrekkelijk nieuw fenomeen. En wel zo bijzonder dat de Nederlandse historicus Johan Huizinga in 1938 een boek wijdde aan de 'homo ludens' , de spelende mens. Hij bedoelde ermee: de mens met ernst en overgave het spel van politiek en kunst en wetenschappen speelt. De moderne mens hoeft niet constant met het blote bestaan bezig te zijn: er is tijd voor ontwikkeling, voor groei. Dat mag spelenderwijs – er mag wel wat lucht bij, om het zo te zeggen.
Daar kan geen mens het mee oneens zijn. Elke ernstige, noodzakelijke vergadering over serieuze zaken wordt beslist verder geholpen door een vleugje spel. Een bevrijdende lach zorgt dikwijls voor een beetje relativering. Ik kan u en mezelf vervelen met een opsomming van humorloze vergaderingen en bloedserieuze kerkdiensten, om maar wat te noemen, die beslist niet beter werden door al hun ernst en zwaarwichtigheid. Doe mij maar die homo ludens.
Maar of de mens die nu van het ene festival naar het andere zwalkt precies was wat Huizinga voor ogen stond, vraag ik me af. Laatst sprak ik (naar aanleiding van mijn kermiscolumn) iemand die serieus 5 weken vrij nam in september en begin oktober: vier weken voor al die kermissen in de streek en 1 week om bij te komen van z'n kater. Want feest=bier in dit land. De homo bibens als nieuwe ondersoort. Het hele leven één groot speelkwartier! Maar de oude calvinist in mij is nog niet dood. Het speelkwartier was daarom zo leuk, omdat je er eerst een hele ochtend, van psalmvers tot dictee, voor had gewerkt…

egbert van der weide

Ere-oorkonde voor Pastoraal Fonds

Roemenië n Op dinsdag 25 september bezocht een delegatie van het Pastoraal Fonds verschillende dorpen in Roemenië. In Tileagd kregen zij te horen dat op vrijdag 27 september een bijzondere viering in de Reformatorische kerk zou plaatsvinden.

Ook voorzitter Henk Maat en oud-voorzitter van het Pastoraal Fonds, Nico Broekhuizen waren persoonlijk uitgenodigd voor deze bijzondere viering. Aan het begin van de viering kwam dominee Szoboszlai-Gáspár István, contactpersoon in Tileagd van het Pastoraal Fonds, de kerk binnen. Daarachter kwam naar bisschop István Csury van het Gereformeerd kerkdistrict "KIRÁLYHÁGÓMELLÉK" in Roemenië te zijn. Ook was het raadslid, ds. Vinczéné Pálfi Judit, van afdeling "missie en diaconie" bij het "Királyhágómellék" kerkdistrict aanwezig. Na de preek blijkt de werkelijke reden van deze feestelijke viering in deze kerk: Het Pastoraal Fonds ontvangt namelijk een Ere-oorkonde: "Het Gereformeerd Kerkdistrict Királyhágómellék, dat het gezag uitoefent over alle delen buiten Zevenburgen (Transsylvanië) , vanaf Máramaros tot Krassó-Szörény, verleent deze ere-oorkonde voor hun uitzonderlijke prestatie ten dienste van onze Hongaarse Gereformeerde kerk. Overeenkomstig met de voorschriften van de statuten de bovengenoemde organisatie, als waardering voor zijn offerwaardige werk, is verdiend te krijgen." Voorzitter Henk Maat sprak vervolgens een dankwoord uit namens het Fonds.

Wilt u kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.

De oplossing van 2 oktober is: NIEUWSGIERIG

De winnaar is: Edith Wolvers, Voorhout

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor. Voorganger: pastor P. Owel


Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk: geen dienst

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. H.R. Betting

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. C. Affourtit


Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Eucharistieviering m.m.v. Parochiekoor. Voorganger: M. Straathof

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v/d Berg


Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Zaterdag 19.00 uur Woord en Communieviering. Voorganger L. Spiegeler. Zang: Cantores

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. R. van Zwieten (Amsterdam)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, Bram Oudenampsen

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 en 19.00 uur uur, Jan Zijlstra