De Teylinger

30 mei 2018

De Teylinger 30 mei 2018


Koninklijke Erepenning

Voorzitter Antoon de Vroomen krijgt de erepenning overhandigd door burgemeester Breuer. | Foto: PvK Foto: Piet van Kampen

Warmond n Het was niet alleen een bijzondere warme dag in mei, maar voor de Harmonie- en toneelvereniging Sint Matthias kreeg deze dag nog een extra warme dimensie erbij. Het honderdjarig bestaan werd op grootse wijze gevierd. Veel dorpelingen hebben op zaterdag 26 mei in de feestvreugde mee gedeeld. Het bestuur heeft er een warm gevoel aan over gehouden.

Door Piet van Kampen

Voorzitter Antoon de Vroomen blikt er bijzonder voldaan op terug. Ook op de inzet van veel vrijwilligers om het feest te doen slagen. "Het was een perfect feest en daarbij ook geweldig georganiseerd," prees hij hen. Eerst was er 's middags een rondgang door het dorp van de drumband, die zoals hij het komisch noemde, "uit de as was herrezen". Oud-leden hadden voor deze gelegenheid na 25 jaar de trom weer geroerd op vijf markante plaatsen in het dorp.

Feestelijk

Na een korte pauze was vanaf 16.00 uur in Dekker Partycentre een concert door de harmonie en de twee pretbands. Ex. BTW en Als Je Maar Bekend Bent Band strooiden met vrolijke noten. De beide shantykoren 't Joppekoor en het Warmonds Schippertjeskoor zongen evergreens dat het een lieve lust was en het talrijke publiek zong en deinde vrolijk mee. Warmond was feestelijk in beweging. Een gezellige ons-kent-ons sfeer, die in hechte gemeenschappen zoals in het pittoreske dorp kenmerkend is.

Bijzonder één-tweetje

's Avonds was de zaal wederom bommetje vol. Zowel de toneelafdeling als de harmonie kwamen voor een bijzondere voorstelling in actie tijdens de toneeluitvoering 'Haring en haarlak'. Het gezamenlijke optreden was ook meteen een primeur binnen de vereniging.

"Het was een perfect samenspel tussen de harmonie en de toneelgroep, de mensen vonden het geweldig," klinkt De Vroomen enthousiast. Voordat het klapstuk van het feest echter opgevoerd zou worden werd er een bijzondere gast door de preses van de jubilerende vereniging aangekondigd. "Zij kan helaas niet de hele avond blijven, maar heeft ons wel iets te vertellen".

'Het was een perfect feest'

Koninklijke Erepenning

De Vroomen leefde in de gedachte dat burgemeester Carla Breuer de vereniging kwam feliciteren met het bijzondere jubileum. Ze kwam echter met een speciale missie. Eerst schetste Breuer het maatschappelijk belang van de vereniging en dook kort in de historie van de honderdjarige, alvorens het moment-suprème aanbrak. Breuer reikte aan een totaal verraste De Vroomen de Koninklijke Erepenning uit.

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de koning heeft voor de bijzondere verdiensten van de ontvanger.

Verguld

Een trotse voorzitter -die ook het wel en wee van zijn Sint Matthias de revue liet passeren- was verguld. De Vroomen: "De inzet en de betrokkenheid van de leden is groot. Sint Matthias bloeit en is een vitale vereniging. Wij zullen het tot in lengte van jaren waar maken", beloofde hij de burgemeester.

Luchtkussen Festival

Voorhout n Nog een paar dagen en dan kunnen kinderen uit Teylingen en omgeving weer springen, duikelen en klauteren. De dertiende editie van het Luchtkussen Festival in de Herenstraat is op zondag 3 juni van 13.00 tot 17.30 uur. Om 13.00 uur openen burgemeester Carla Breuer en Rotary-voorzitter Gaby de Lijster het evenenemt.

De Herenstraat staat vanaf de Beukenrode tot aan de Dr. Nolenslaan vol met 33 verschillende luchtkussenobjecten, luisterend naar namen al High Challenger, Crazy Halfpipe, Wiggle Wave, Rodelbaan, Mission Impossible en Spiderbase. Diverse luchtkussens hebben waterbassins, dus zwemkleding meenemen wordt aangeraden. Het Kidsplein is speciaal ingericht voor de allerkleinsten. Voor tieners komt op het parkeerterrein van de oude Plus het grootste luchtkussen van Nederland te staan, met daaromheen enkele flinke hindernisbanen. De begeleiding is in handen van een team van Barends Sport. In totaal zijn er 180 vrijwilligers actief tijdens het Luchtkussen festival.

De toegang tot de Herenstraat is gratis. Om op de luchtkussens te mogen, dienen ouders voor hun kinderen een polsbandje aan te schaffen. Dat bandje kost 5 euro en biedt de hele middag onbeperkt springplezier. De opbrengst schenkt de organiserende Rotary Club Voorhout ieder jaar aan een goed doel. Dit jaar is gekozen voor bijdrages aan St. Cecilia en aan kinderboerderij De Klaprooshof. Meer informatie op www.luchtkussenfestival.nl.

Schoolbasketbal

Voorhout n Forwodians organiseert het jaarlijkse basketbaltoernooi voor leerlingen van groep 3 tot en met 8 dit jaar op zaterdag 2 juni. Raoul Straathof, voormalig assistent-coach bij ZZ Leiden, geeft een clinic. Ook is er dit keer weer een clinic rolstoelbasketbal, gegeven door Ali Hasson en Jaap van Beelen. Het 3x3 toernooi is bij Sporthal De Tulp.

Gemeentehuis gesloten

Teylingen n Zowel het Bestuurscentrum in Voorhout als het Bestuurskantoor in Sassenheim zijn op vrijdag 1 juni vanaf 14.00 uur voor bezoekers gesloten vanwege de jaarlijkse uitgaansdag voor medewerkers van de gemeente. Een afspraak maken kan wel via https://afspraakteylingen.hltsamen.nl.

Park Rusthoff doet mee aan tuinweekend

Flierefluiters
winnen
dweildag

honderd n Jubileumfeest in beeld

Afscheid van de Teylingse politiek

Project De Woezel worstelt voort

Bewoner Mastenmaker is tegen de verplaatsing van twee meter van het appartementengebouw. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

Warmond n Het bouwplan voor de locatie De Woezel op Schoonoord 23 vond vorige week in de raadscommissie Ruimte nog geen unaniem applaus. De fracties van CDA, PvdA, ChristenUnie en GroenLinks willen, op uitnodiging van bewoners, de plek ter plaatse nog eens bekijken.

Door Nico Kuyt

Al heel wat jaren probeert de gemeente de woningbouw op de locatie van de voormalige peuterspeelzaal te realiseren. Een eerder plan voor een aantal grondgebonden woningen werd door de omwonenden afgeschoten. Een groep bewoners kwam met het idee voor een klein appartementencomplex om zo groen te sparen, ruimte voor parkeren te scheppen en overlast te beperken. Echter, over de plek voor het gebouw is onder bewoners een geschil ontstaan. Na inspraak van omwonenden schoof B&W het twee meter op om zo een beetje in het midden de overlast tussen twee kwaden te delen. Aan beide zijden staat namelijk een huizenrij die niet gelukkig is met het gebouw te dicht in de buurt. Beide rijtjes aan huizen zijn het echter met de middenoplossing het niet eens. En ook politiek Teylingen kwam er vorige week nog niet uit. Het CDA verklaarde tegen te zijn dat het gebouw twee meter is opgeschoven naar het noorden. De VVD, Trilokaal, D66 en ook de ChristenUnie konden zich erin vinden omdat de keuze het minste pijn doet. CDA, PvdA, ChristenUnie en GroenLinks gaan evenwel de situatie nog eens in Warmond bekijken.

De gemeenteraad gaat op woensdag 30 mei er verder over spreken en een besluit nemen.

Aanmelden tweede ronde Teylinger Prijs

Teylingen n Wie een project of initiatief vanuit een vereniging of vanuit een groepje buurtbewoners heeft kan een prijs verdienen. Het maakt niet uit of het een groot of klein project is, als het maar meerwaarde heeft voor de woonomgeving.

De aanmelding voor de tweede ronde van de Teylinger Prijs sluit op 31 juli.

Het hele jaar door kan worden genomineerd bij Welzijn Teylingen. Driemaal per jaar worden de nominaties bekend gemaakt door een jury en krijgt de winnaar een prijs uitgereikt van 250 euro. Aan het einde van het jaar maken de drie projecten als winnaar van een van de rondes kans op de hoofdprijs. Het aanmeldformulier is te vinden op de www.welzijnteylingen.nl onder het kopje vrijwilligers; 'nomineer uw vrijwilligersinitiatief'. De volgende ronde sluit op 31 juli.

Alternatief dak voor nestelende huiszwaluwen

Warmond n De projectontwikkelaar van Fort Marina heeft voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden in de nabije omgeving alternatieve gelegenheid gerealiseerd voor nestelende huiszwaluwen aan de gesloopte loods van Gebr. Visch aan de Burgemeester Ketelaarstraat. Dit is gebeurd in overleg met mevrouw Matthijsse, de secretaris van de Vogelwerkgroep Teylingen, zo antwoordt B&W aan raadslid Joost van Doesburg (PvdA).

Door Nico Kuyt

Van Doesburg (PvdA) vroeg zich af wat er gebeurd is met de 42 huiszwaluwnesten die tegen de loods gezinsuitbreiding praktiseerden. De loods werd begin april zonder de benodigde ontheffing voor de helft gesloopt. De gemeentelijke toezichthouder legde direct een sloopstop op en stelde de provincie op de hoogte, want Zuid-Holland is het bevoegd gezag. Op grond van de Wet natuurbescherming is het namelijk verboden om nesten en rustplaatsen van de beschermde huiszwaluwen te verstoren.

De provincie is gaan kijken, heeft een proces verbaal opgemaakt en dit toegezonden aan het Openbaar Ministerie voor een eventueel verder juridisch traject. Naar nu blijkt heeft de projectontwikkelaar vooraf aan de sloop gezorgd voor alternatieve nestgelegenheid in de nabije omgeving. Zo zijn er 56 vervangende zwaluwnesten gekocht en geplaatst. En op de Bootjeshaven is een zwaluwtil geplaatst. Tevens zijn op aanwijzing van de vogelwerkgroep Teylingen en met toestemming van de eigenaar van de boerderij De Burcht nesten geplaatst op het direct aangrenzende perceel. Tevens zijn nesten beschikbaar gesteld aan een woonbooteigenaar gelegen aan de Bootjeshaven, die zelf voor plaatsing zou zorg dragen.

Raadsprogramma klaar voor bespreking

Teylingen n Het raadsprogramma Vitaal Teylingen van VVD, D66 en Trilokaal is klaar voor bespreking en besluitvorming. Aan het programma zijn suggesties toegevoegd die inwoners hadden ingediend als reactie op het concept.

In totaal hebben inwoners 230 reacties ingediend. Een deel hiervan, zo'n zestig reacties, leende zich ervoor om meteen in het raadsprogramma op te nemen. Andere reacties (ruim 170) kunnen later worden verwerkt in het collegewerkprogramma.

Het raadsprogramma gaat over hoofdlijnen: het bepaalt de richting voor de komende jaren. Uit de reacties van inwoners, die soms heel concreet en persoonlijk waren, zijn onderwerpen en wensen gedestilleerd die de partijen graag ter harte willen nemen. Inwoners zullen niet letterlijk de voorbeelden of straten teruglezen die ze hebben genoemd, maar zullen wel ontdekken dat in algemene zin aandachtspunten zijn toegevoegd die hiermee in lijn liggen: denk aan biodiversiteit, geluidsoverlast, flora en fauna, luchtkwaliteit en oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.

Aan de hand van het raadsprogramma zal het college straks een collegeprogramma gaan schrijven. Dat is veel concreter en actiegericht: het beschrijft de manier om daar te komen. Daarin zullen wel concrete voorbeelden, locaties en voorstellen terug te vinden zijn.

De reacties zijn gebundeld en gepubliceerd op www.vitaalteylingen.nl. Het aangepaste programma wordt besproken in de gemeenteraad van donderdag 31 mei. Naar verwachting wordt het programma dan vastgesteld. Ook worden de wethouders Bas Brekelmans (VVD), Arno van Kempen (D66) en Rob ten Boden (Trilokaal) geïnstalleerd.

Europees tuinenweekend

Park Rusthoff doet mee aan Rendez-vous aux jardins. | Foto: pr. Foto: pr.

n 'Rendez-vous aux jardins' ook in Park Rusthoff

Sassenheim n Het succesvolle 'Rendez-vous aux jardins' uit Frankrijk is zo inspirerend dat er dit jaar ook een Nederlandse uitvoering wordt gehouden. Meer dan honderd tuinen zijn in het eerste weekend van juni open. Park Rusthoff doet er ook aan mee. Vrijdag 1 juni is een openbare les in de schooltuin, op zondag 3 juni is tussen 13.00 en 17.00 uur een bijzondere openstelling voor publiek.

Foto: pr.

De Nederlandse tuinen en parken zijn het waard om minstens een keer per jaar in het centrum van de belangstelling te staan. Dit jaar doet Nederland voor het eerst mee op initiatief van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de Nederlandse Tuinenstichting. Het is het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed. Paleis Het Loo, Vereniging Botanische Tuinen, Stichting Kastelen Buitenplaatsen en Landgoederen en Het Gilde van Tuinbazen zijn er als partners vanaf het begin bij betrokken. Als thema is gekozen voor 'Europe of the Gardens'. De Nederlandse versie heeft als subtitel 'Tot ziens in de tuin' meegekregen.

Vijftiende editie

'Rendez-vous aux jardins' werd in 2003 gelanceerd door het Franse ministerie van Cultuur. Het is geadopteerd door stichtingen en particuliere tuineigenaren, maar iedereen kan meedoen. In 2017 waren 3.200 openstellingen en evenementen in heel Frankrijk aangemeld. Het gaat niet alleen om openstelling, als attractie worden extra activiteiten georganiseerd, zoveel mogelijk rond het thema. Alle soorten tuinen, van historisch tot hedendaags, kunnen meedoen.

In Frankrijk wordt het evenement gehouden in het eerste weekend van juni. De vrijdag is gereserveerd voor bezoek door schoolkinderen, zaterdag en zondag voor het algemeen publiek. Veel Europese landen doen mee. Naast Frankrijk sluiten ook Duitsland, Wallonië, Kroatië, Hongarije, Ierland, Estland, Litouwen en Slowakije er bij aan.

Schooltuin open

Voor Park Rusthoff begint het 'Rendez-vous aux jardins' op vrijdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur in de schooltuin met een openbare les met medewerking van basisschool Het Bolwerk. De wekelijkse tuinles wordt omgezet in een bijzondere en openbare les. Iedereen is welkom. De openstelling van de schooltuin valt samen met de Ecotuindagen van Velt, de van oorsprong Vlaamse vereniging die al 40 jaar actief is op het gebied van ecologisch tuinieren. De schooltuin is bij deze vereniging aangesloten en de populariteit van Velt in Nederland neemt toe.

Rondleiding over J.D. Zocher

Op zondag 3 juni is er om 11.00 uur een presentatie met rondleiding over J.D. Zocher jr., de ontwerper van Park Rusthoff. Hoe Europees kan het zijn; een van oorsprong Frans tuinenweekend, een Duitse architect en de (Engelse) landschapsstijl. Aanmelden voor 2 juni is noodzakelijk en kan via hennesheim@xs4all.nl.

Aansluitend is op zondag van 13.00 tot 17.00 uur Rendez-vous aux jardin. De schooltuin en heemtuin zijn open en er zijn vrijwilligers aanwezig voor informatie. Ook het paviljoen is geopend.

Ganzenveren rapen Zwanburgerpolder

Warmond n Ooit weleens schoon willen schrijven met een ouderwetse ganzenveer? Nu is er volop kans om dat te doen. In de polders rond de Kaag liggen in de weilanden honderden ganzenveren, die door de moederganzen zijn achtergelaten.

Die ganzenmoeders raken kort na het uitkomen van hun eieren spontaan in de rui en kunnen dan enkele weken niet vliegen. Zo worden ze door de natuur gedwongen bij hun kuikens te blijven. Die ganzenveren werden in de middeleeuwen gezocht en de grootste exemplaren werden na een relatief eenvoudige bewerking gebruikt als schrijfgerei. Door de komst van de metalen (kroontjes-)pen verdween de veer voor gewoon schrijven, maar in de kalligrafie wordt de ganzenveer nog steeds superieur geacht.

Op plaatsen waar ganzen veel voorkomen, liggen vanaf eind mei de veren zomaar oprapen. Denk aan de Zwanburgerpolder in Warmond of de Tengnagel, het schiereiland bij de Leidse Merenwijk. De antieke voetveer De heere Schouten vaart elke woensdag, vrijdag en in het weekeinde van 10.00 tot 16.30 over het Joppe om natuurliefhebbers over te zetten naar de Zwanburgerpolder en vandaar naar de Tengnagel. Opstappen kan op het recreatie-eiland Koudenhoorn of op de Tengnagel bij de Leidse Merenwijk. De overtocht kost 2 euro per persoon en kinderen tot acht jaar varen gratis mee. Meer informatie op www.zwanburgerpolder.nl.

Op de foto: Jurre, Lena en Melle van der Pijl en hun ouders uit Alphen aan de Rijn hebben prachtige veren gevonden op de Zwanburgerpolder. Ze kwamen daar door aan boord van De heere Schouten te stappen.

Officiële onthulling

De onderdoorgang bij de Nagelbrug is al enige tijd open. Judith van der Meer en Sander ten Napel. hebben gezorgd voor de kleurrijke wanden. | Foto: MV Foto: pr.

Voorhout n Na enkele weken schilderen is de onderdoorgang bij de N444 voorzien van Jacoba van Beieren met een koptelefoon en een zingende pater. Kunstenares Judith van der Meer begon eind april met het project en halverwege mei was de beschildering bij de nieuwe Nagelbrug klaar. Het ontwerp kwam tot stand dankzij suggesties van inwoners, waaronder de jongeren van het Welzijnskwartier.

En hoewel fietsers en voetgangers al enige tijd kunnen genieten van het kleurenspektakel, hoort er wel een officiële opening bij. Die staat gepland op donderdagmiddag 31 mei. De initiatiefnemers van Rotary Club Voorhout sluiten dan hun 25ste verjaardag in stijl af. Nadat in september het beeld De Kus werd onthuld bij de nieuwe turborotonde, is ook het tweede cadeau aan Teylingen klaar. De Trekvaartbeschildering is verder tot stand gekomen dankzij de provincie Zuid-Holland, de gemeente Teylingen, de Stichting Luchtkussenfestival Voorhout en andere sponsoren.

De Voorhoutse Sportdag

Voorhout n De Voorhoutse Sportdag is op zondag 8 juli van 10.00 tot 13.00 uur op Sportpark de Elsgeest. Het sportieve evenement wordt georganiseerd voor kinderen van groep 3 tot en met groep 8. Het is een ideale manier om lekker in beweging te zijn en buiten te spelen. De deelname is gratis.

De traditie om jaarlijks een evenement te organiseren waar sport en beweging voor kinderen centraal staan, krijgt hiermee een vervolg. Voorbeelden van activiteiten zijn hardlopen, hoogspringen en verspringen, maar er is ook een luchtkussen aanwezig. Daarnaast organiseren de verenigingen actief op Sportpark Elsgeest ook nog diverse sport- en spelonderdelen.

Organisatie

De Voorhoutse Sportdag is een initiatief van de Stichting Voorhout Beweegt. In deze stichting zijn de SV Voorhout, HV Foreholte, MHC Voorhout, Scoutinggroep Boerhaave, VV Foreholte en van de Rotary Club Voorhout vertegenwoordigd. Hiermee is het evenement ook een ideale manier om eenvoudig kennis te maken met de verschillende verenigingen in Voorhout.

Het evenement is gratis voor leden en niet-leden. Inschrijven kan op https://voorhoutbeweegt.wordpress.com/inschrijven/ .

Actiedag voor Sint Maarten op Rijnlands Lyceum

Sassenheim n Het Rijnlands Lyceum organiseert op woensdag 6 juni een actie om geld in te zamelen voor het Milton Peters College op Sint Maarten. Aanleiding is de schade die orkaan Irma toebracht aan de school, dat er een vriendschappelijke band bestaat tussen collega's op Sint Maarten en Sassenheim, maakte de actie nog vanzelfsprekender.

Er is gekozen om geld in te zamelen voor de herinrichting van het muzieklokaal, door het van muziekinstrumenten te voorzien. Het eindbedrag wordt bekend gemaakt op 5 juli, tijdens het eindfeest voor leerlingen.

De actie

"In de middag van 6 juni zullen al onze leerlingen met verschillende activiteiten geld inzamelen", vertelt docent Leontine van den Berg, samen met Floor van Maren initiatiefneemster van de actie. "Leerlingen in de brugklas zullen heitje-voor-een-karweitje-achtige klussen doen, de tweede en derde klas doen een sponsorloop en klas drie en vier nemen tegen een kleine vergoeding deel aan workshops en toernooien die docenten organiseren. We kregen al heel enthousiaste reacties van leerlingen en ouders!"

Daarnaast is het traditionele 'RLS on stage', waar leerlingen voor ouders optreden, dit jaar in de vorm van een dinershow. "De gehele opbrengst van de kaartverkoop komt ten goede aan het goede doel, we hopen dan ook op een uitverkochte zaal. We kijken uit naar een heel geslaagde actiedag", besluit Van den Berg.

Boekenverkoop

Sassenheim n In de bibliotheek (Kerklaan 42) gaan vanaf dinsdag 5 juni de afgeschreven boeken en tijdschriften in de verkoop. Er is aanbod voor zowel jeugd als volwassenen. Boeken kosten 50 eurocent per stuk. Een tijdschriftenpakket is 1 euro.

Greenport wil versnellen door extra miljoenen

Regio n Greenport Ontwikkelingsmaatschappij kan de komende jaren haar werkzaamheden versnellen. Bij de presentatie van het Jaarverslag over 2017 maakte het bedrijf bekend dat de aandeelhouders van GOM hiermee hebben ingestemd. Directeur Onno Zwart is blij met de extra financiële ruimte die nu beschikbaar kan komen. GOM is daardoor in staat om meer tempo te maken door meer projecten te realiseren.

De GOM rapporteert in haar jaarverslag dat inmiddels 19 ha aan bedrijfsbebouwing en bouwvlakken in het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek zijn gesloopt en dat 32 ha bollengrond is gecompenseerd. De ontwikkeling van Bulb Trade Park in Noordwijkerhout is in een zeer vergevorderd stadium. Ook laat de GOM weten in gesprek te zijn met enkele bedrijven die overwegen zich te vestigen in Greenhouse Park in Rijnsburg. De ontwikkeling van locaties voor Greenportwoningen komt eveneens goed op gang, daarbij geholpen door de gunstige woningmarkt.

Versnellingsprojecten

GOM signaleert dat er volop wordt geïnvesteerd in de Bollenstreek, onder meer in bedrijfsuitbreiding en het verbeteren en moderniseren van bollenteeltareaal. Tegelijkertijd is het aanbod van herstructureringsmogelijkheden onverminderd groot. De aandeelhouders van GOM hebben mede daarom ingestemd met een plan van maximaal 12 miljoen euro aan "versnellingsprojecten". Dat bedrag wordt geleend bij een bank. Vooruitlopend op de verkoop van woningbouwtitels voor Greenportwoningen kan GOM dit bedrag investeren in grote(re), beeld- en structuurbepalende en min of meer urgente ingrepen in het landschap. In de loop van 2018 en 2019 worden deze plannen gerealiseerd.

In het komend jaar verwacht GOM ook duidelijkheid te verkrijgen over de ontwikkelingsperspectieven van enkele clusterlocaties voor Greenportwoningen. Dit is belangrijk om de voor de herstructurering benodigde inkomsten zeker te stellen.

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij heeft als opdracht door ruimtelijke plannen en investeringen de Duin- en Bollenstreek mooier, economisch sterker en toekomstbestendig te maken. Dat doet GOM onder meer door met grondeigenaren afspraken te maken over het slopen van verouderde en niet meer gebruikte opstallen, door de groei van greenportondernemingen ruimtelijk mogelijk te maken en moderne vestigingslocaties te ontwikkelen, door het landschap te verbeteren en door nieuw, modern en duurzaam bollenteeltgebied te maken.

De Leeuw gaat voor derde zege op rij

Fuggedaboutit en John de Leeuw (rechts), vorig jaar in Sassenheim. | Foto: pr. Foto: Marieke Voorn

Sassenheim n Pikeur John de Leeuw voelt zich thuis in Sassenheim. De laatste twee edities van de kortebaan op de Teijlingerlaan won hij met respectievelijk Barbert en Fuggedaboutit. Tijdens de zeventiende editie van de harddraverij op zaterdag 16 juni gaat hij voor de hattrick. Met een nieuwe lichting paarden heeft de Hoofddorper goede papieren. De aanvang is 13.00 uur. De eerste start valt omstreeks 13.30 uur.

De Leeuw is de vaste stuurman van Stal de Groningers, die steevast investeren in nieuw talent. Dit seizoen is er een flink aantal nieuwkomers. Zij hebben zich tijdens de eerste koersen van 2018 al laten zien.

Zo eindigde El Salvador als tweede in Wognum en werd Cassari vierde in Venhuizen. Ook Crazy Lover en Ben Hurry behaalden prijzengeld. Van de 'oude garde' boekten ook Barbert en Diesel Scott succes. De winnaar van de kortebaan Sassenheim van 2016 was dit jaar de beste tijdens de seizoensouverture in Assendelft. De ruin is echter de winsom-grens gepasseerd en gaat daarom voortaan met leerlingpikeur Finn Verkaik op pad. Diesel Scott eindigde als vijfde in Wognum.

De kans is klein dat Fuggedaboutit er op 16 juni bij is om zijn titel te verdedigen. De ruin leek na zijn overwinning vorig jaar in Sassenheim weinig zin meer te hebben in kortebanen. De prestaties bleven daardoor uit. Trainer Tom Kooyman wil zijn troef nog sporadisch inzetten voor het sprintwerk.

De concurrentie voor John de Leeuw en Stal de Groningers komt mogelijk van de paarden van John Dekker. De catchdriver stond tijdens de eerste drie kortebanen van dit jaar elke keer in de finale. Hij won met Cattiva Byd (Wognum) en Obelix West (Venhuizen). In Assendelft eindigde hij als tweede met Cha Cha Cha.

Loting

De kortebaan van de Stichting Harddraverij Sassenheim biedt plaats aan maximaal 24 deelnemers. Welke paarden er aan de start komen, is bekend op donderdag 14 juni. Wanneer de NDR de loting heeft verricht, staan de deelnemers op www.kortebaandraverijen.nl. Later volgt een uitgebreide voorbeschouwing met tips waar de bezoekers hun voordeel mee kunnen doen bij de totalisator.

Vrijetijdsfestival

De bezoekers van de harddraverij kunnen om de spanning te vergroten een weddenschap plaatsen op de paarden. Kinderen tot en met 14 jaar kunnen meedoen met de kindertoto. Zij printen het formulier van de website www.harddraverijsassenheim.nl uit en leveren deze voor 13.30 uur in bij de keet van Meijer Bouw. Deze staat vlak bij de finish, op de hoek van de Teijlingerlaan en de Jan van Brabantweg.

Naast de kortebaandraverij is er op 16 juni in Park Rusthoff, in het centrum van Sassenheim, het Vrijetijdsfestival. Verenigingen uit Teylingen laten zien wie ze zijn en wat ze doen. Zij geven demonstraties en verzorgen allerlei activiteiten.

Magnesiumdag VitaCura

Sassenheim n Gezondheidswinkel VitaCure (Hoofdstraat 206) organiseert op vrijdag 8 juni vanaf 10.00 uur een speciale Magnesiumdag.

Magnesium is een belangrijk mineraal, dat bij meer dan 300 processen in het lichaam betrokken is. Uit onderzoek is gebleken dat zo'n 75 procent van de mensen een tekort hieraan heeft. Dat kan (ernstige) gevolgen hebben en zich uiten in problemen met spieren, gewrichten, spanning, energie, stress, vermoeidheid, neerslachtigheid, rusteloosheid en nog andere klachten.

Tijdens deze open dag kan iedereen een gratis test doen, die aangeeft of er sprake is van een magnesium tekort.

De gehele dag is er een magnesium- specialist aanwezig, die bezoekers kan adviseren. Ook voor sporters is dit een goede gelegenheid om een professioneel advies te krijgen.

Deelname is gratis. Geinteresseerden kunnen binnen lopen of van te voren een afspraak maken via 0252-211518.

'Het voelde als een hobby'

Foto: Willem Krol

Teylingen n Nog één dag en dan is de politieke carrière van wethouder Kees van Velzen in Teylingen voorbij. Na twaalf jaar in de gemeenteraad en aansluitend acht jaar als wethouder, trekt hij op donderdagavond 31 mei voor de laatste keer de deur van het gemeentehuis achter zich dicht.

"De laatste keer dat ik heb gesolliciteerd, was in 1974. Ik heb nu, met mijn 61 jaar, voor het eerst een CV gemaakt." Kees van Velzen zit er ontspannen bij in zijn werkkamer. De puzzels - een bekende hobby van de wethouder- hangen nog aan de muur. Een week voordat het erop zit, heeft hij de laatste afspraken. Niet alleen interviews, maar ook nog besprekingen met vertegenwoordigers van verenigingen of van andere projecten. "Na dit interview zit ik nog om tafel met mensen van de kinderboerderij de Klaprooshof. We gaan nog praten over de nieuwbouwplannen."

Acht jaar lang was Van Velzen wethouder in de gemeente waar hij is geboren en getogen. Voorafgaand zat hij al twaalf jaar namens het CDA in de raad van Voorhout. De politieke carrière begon eerder. "Bij de verkiezingen van 1982 werd ik in het najaar van 1981 benaderd door de toenmalige wethouder Jos Huigsloot. Ik had hem goed leren kennen door de nieuwbouw van de Spelewei, waarbij ik als secretaris van de jeugdraad veel met de gemeente om de tafel had gezeten. Ik kreeg meteen een vrij hoge positie, maar haalde de gemeenteraad net niet. Dat is heel lang zo gebleven. Ook in 1986 en 1990 was ik eerste reserve. In 1994 stond ik hoog genoeg, maar belandde door voorkeurstemmen toch weer in de rol als reserve. Pas in 1998 werd ik eindelijk in de raad gekozen. Ik was toen eigenlijk al heel lang betrokken."

Waarom wilde u de politiek in?

"Ik had al snel door: alles wat besloten wordt in deze gemeenschap, gebeurt hier. Elke boom, elke weg, elke lantaarnpaal, ze passeren allemaal het gemeentehuis voor besluitvorming. Het is dus best een belangrijke plek. Ik maakte het dus al langer van dichtbij mee en het begon te trekken. Na die zestien jaar als reserve, kwam ik in de gemeenteraad. Dan ga je starten en het spel meedoen."

Hoe werd er bij u thuis over politiek gedacht?

"Mijn vader werkte bij de gemeente, waarvan de laatste zeven jaar als hulpbode. Hij was altijd heel betrokken en ook altijd heel erg trots dat hij in besloten vergaderingen koffie mocht inschenken. Toen ik in de raad kwam, was hij al overleden, maar ik weet zeker dat hij daar ongelofelijk trots op zou zijn geweest. En dat ik wethouder werd, had hij helemaal fantastisch gevonden. Ja, ik heb zeker aan hem gedacht tijdens mijn eerste dagen als wethouder."

Waarom wilde u wethouder worden?

"Ik had altijd gezegd dat ik dat wel wilde, omdat ik dacht dat ik het wel zou kunnen. In 2010 werd ik als kandidaat gevraagd, maar eigenlijk kwam dat net vier jaar te vroeg voor mij. Ik wilde eigenlijk pas in 2014 en dat twee periodes, want dan zou ik mijn arbeidzame leven afsluiten met het wethouderschap. Dat leek mij heel erg leuk."

Waar moest u aan wennen?

"Ik was natuurlijk dertig jaar ondernemer en dan bepaal je gewoon je eigen tijdsindeling. Maar als je wethouder wordt, dan zit je opeens in een organisatie met 240 mensen en bepalen anderen je agenda. 'Ik hou geen tijd meer over', dacht ik in het begin. Ineens wordt jouw agenda gevuld en word je geleefd. Als ik een vrije dag wilde hebben, dan moet ik drie weken van te voren die dag blokkeren. Anders staat mijn agenda snel vol met afspraken. Inmiddels ben ik er wel aan gewend hoor, dat claimen van je tijd. Maar daar moest ik echt het meest aan wennen."

Wat vindt u het leukste van het wethoudersvak?

"De voldoening die komt bij dingen samen bereiken. Dat vind ik echt fantastisch. De burgemeester zei het mooi tijdens mijn afscheidsreceptie: "Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde". Dat doe je als wethouder natuurlijk elke dag. Je probeert dingen te veranderen en verbeteren."

Op welke projecten bent u trots?

"Dat zijn er eigenlijk heel veel. Niet per se de grote projecten, maar juist ook de kleinere. Neem de buurttuin in de Kloosterwei in Warmond. Wij vonden dat in eerste instantie een leuk idee. Alleen ligt die tuin - anders dan de meeste buurttuinen- aan de openbare weg. En dus krijgen buren die tuin ook voor hun neus. Dat hadden we ons niet voldoende gerealiseerd. Inmiddels was de buurt al dusdanig verdeeld, dat toen ze een nieuw plan indiende, wij dat anders wilden aanpakken. Ik heb er lang over gepiekerd. Uiteindelijk kozen we ervoor de aanvraag af te wijzen en ze in het gemeentehuis om de tafel te zetten. Ik heb ze hier toegesproken en gezegd dat ik wilde dat er een gezamenlijk ontwerp kwam. Aan alle andere opties zouden we niet meewerken. Na twee middagen rolde er iets uit waar iedereen wel tevreden over was. Ze moesten het ook gezamenlijk presenteren. Dat ging goed en nu ligt er een buurttuin waar tevredenheid over heerst. Natuurlijk zitten er nog wel wat hobbeltjes in de wijk, maar negentig procent van de spanning is eraf. De rest van Teylingen merkt natuurlijk weinig van zo'n project, maar het zijn wel de leuke dingen. Niet alles hoeft de omvang van Kouderhoorn of van een nieuw schoolgebouw te hebben. In overleg met de beheergroep van het park Overbosch, dat vind ik gewoon leuk. Of als je ziet dat moeders met een enorme drive een speel- en ontmoetingsplek bij De Geest realiseren. Of met de schippers van de voetveer De heere Schouten in gesprek over verzelfstandiging. Daar was eerst wat aarzeling over, maar dat is heel goed uitgepakt. Ze zijn nu trotse vrijwilligers. Op die manier haal je kracht uit de samenleving. Die zit er echt volop in, maar je moet ze alleen wel bereiken."

Hoe belangrijk is het thuisfront als je wethouder bent?

"In het wethouderschap zelf helemaal niet, maar wel in de ruimte krijgen om het werk op een goede manier in te vullen. Daarin is het ongelofelijk belangrijk. Ik heb volop de ruimte gehad, dat geeft rust. Als ik belde dat ik plotseling nog ergens heen moest voor een opening, was het eerste wat mijn vrouw vroeg: goh, wat heb je aan? Als ik dat vertelde, dan zei ze met enige regelmaat: "Kom dan maar even naar huis, want dat kan niet bij die gelegenheid. Ik leg wel even wat klaar. Ik heb zelf helemaal geen gevoel voor mode en kleuren. Dat ik fatsoenlijk op de foto's stond is honderd procent aan mijn vrouw te danken."

Wat had u achteraf gezien anders willen doen?

"Er zijn best een paar hobbels geweest in de raad. De belangrijkste waarvan ik dacht, dat had achteraf anders gemoeten, was over de prijzen van de ligplaatsen aan de Industriekade. Die prijzen liggen heel erg laag en zijn niet heel erg hoog voor nieuwe bewoners. Maar gelet op alles wat er in het verleden had gespeeld, was dat niet terecht. Ik voelde me er achteraf niet helemaal happy bij zoals dat gelopen is."

Daarnaast zijn er nog een aantal voorvallen waarvan ik zelf vind dat ik het correct heb behandeld, maar de raad het daar mee oneens is. Daarbij gaat het om het leerlingenvervoer en de tarievennota van de gemeentelijke accommodaties in het Onderdak. Vooraf was er over dat laatste veel commotie, maar toen we het uiteindelijk konden uitleggen, snapte iedereen het."

Wat heeft u daar dan van geleerd?

"Je moet nog nadrukkelijker kijken welke politieke impact een project of besluit heeft. Alles wordt onderzocht, maar dan heb je het vooral in de praktijk goed geregeld. Wat kan dan de politiek dan nog voelen, denken en doen? Politiek is natuurlijk heel onvoorspelbaar. Neem het omgekeerd afval inzamelen. We kunnen echt alles uitzoeken, houden ons aan het coalitie-akkoord, maar dan zijn de raadsleden 's middags op een beurs geweest en hebben daar gesproken met een afvalverwerker. Die zegt dat je alles kunt nascheiden en dus is dat het dan. Twee jaar onderzoek en voorbereiding kan weg."

U zei eerder: Ik ben misschien niet sluw genoeg…

"Ik ben open en transparant. Iedereen mag het van mij weten. Maar soms moet je dingen niet vertellen in de politiek. Is dat het spel? Ja, ik denk dat een goed politicus eigenlijk nooit ergens antwoord op geeft, maar er omheen draait en zijn standpunten blijft roepen. Terwijl ik graag antwoorden geef en mensen meeneem in het verhaal.

Ik ben misschien meer een bestuurder, dan een sluwe politicus. Omdat ik vind dat een gemeente met een begroting van 80 miljoen en 36.000 inwoners gewoon bestuurd moet worden. Het gaat over zoveel onderwerpen. Als we alles in het politieke gaan trekken, dan wordt er niet bestuurd."

Wat vindt u van de loopgraven waarin de coalitie en oppositie zich hebben teruggetrokken?

Ik heb dat gedrag in de voorgaande 36 jaar in Teylingen nog nooit meegemaakt. Dat geldt zowel voor de coalitie als de oppositie. Ja, ook mijn partij, het CDA, doet daaraan mee. Die zijn natuurlijk teleurgesteld dat ze niet in de nieuwe coalitie zitten, en dan ga je in ene weer anders gedragen. Terwijl ik nog steeds vind dat 25 raadsleden de verantwoordelijkheid hebben om te besturen. Teylingen stond vanaf de fusie bekend als een kwalitatief goed bestuurde gemeente. Daar had je al dit soort fratsen niet. Nu vind ik het elkaars vliegen afvangen, rollebollen over straat, in de pers en op sociale media. Daar gaan we geen punt beter van worden. Ook het CDA doet daar op dit moment aan mee. De teleurstelling is begrijpelijk, maar met dit gedrag scoor je ook je punten voor over vier jaar niet. Ze moeten nu proberen op een verantwoorde wijze te besturen, daar kom je volgens mij veel verder mee. Ik hoop dat dit een incident is en dat het tot bedaren komt. Het is zo on-Teylings. "

Het is ondertussen bekend dat u eigenlijk nog vier jaar wethouder wilde blijven...

"Ik heb inderdaad in februari naar buiten gebracht dat ik zelf wilde stoppen. Het interview met het Leidsch Dagblad van vorige week zoomde heel erg in op die keuze. Uiteindelijk vertel je dan toch dat het er ook mee te maken had dat het CDA wilde vernieuwen. Zij kregen die signalen en toen wist ik wel: dat gaat niet de goede kant op. Uiteindelijk trek je dan wel zelf de conclusie. Ook vanwege de chemie met de raad die niet altijd goed was. Ik dacht ook: laat ik verstandig zijn, en niet dat ik in de komende periode weggestuurd word.

Ik had me overigens wel aangemeld als kandidaat. In al die jaren had ik altijd een positieve beoordeling gekregen vanuit de partij, dus ik wilde nog wel vier jaar door. Ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad als wethouder. Het voelde al die tijd niet als werken, maar alsof ik acht jaar lang mijn hobby mocht uitvoeren. Ik vind dat het laatste college het sterkste was dat ik in al mijn politieke jaren heb meegemaakt. We waren zo op elkaar ingespeeld, collegiaal, het oversteeg de partij politiek. We zaten echt in een flow."

Gaat u het nieuwe college kritisch volgen?

"Ik ga niet kritisch zitten meekijken over de beslissingen die zijn nemen op basis van de informatie die ze hebben. Ik weet hoe het werkt. Over de stijl van politiek en oppositie voeren zal ik nog wel een mening hebben. Natuurlijk mag je het college op de inhoud ter verantwoording roepen, maar daarnaast is het gewoon een verantwoordelijke baan in een grote gemeente. Er gaat hier iedere week gemiddeld 2 miljoen euro de deur uit en er moet gewoon bestuurd worden. Het is eigenlijk een bedrijf en als raadslid zit je in het bestuur. Als je er dan toch een spelletje van maakt, dan neem je niet de verantwoordelijkheid die je zou moeten nemen."

Wordt deze zomer heel anders voor u?

"Straks staan er gewoon geen afspraken in mijn agenda. Ineens is dat gewoon allemaal weg. Dat is een vreemde gewaarwording. Het is nu zoeken naar vacatures, wat rondkijken, gesprekken voeren om te kijken wat ik kan doen. Ik heb al contact met wat bureaus om te bespreken of ik incidenteel klussen kan doen op het gebied van recreatie, participatie, financiën. Ik moet even mijn draai vinden. Stilletjes hoop ik dat er toch een wethouderschap zich aandient. Er lopen nog geen gesprekken, maar mijn naam gaat wel rond."

U bent een echte Voorhouter. Past u wel bij een andere gemeente?

Over die vraag heb ik wel twee maanden nagedacht. Ik heb rondgelopen met de gedachte dat ik dat misschien wel helemaal niet zo leuk ga vinden, juist omdat ik een geboren en getogen Voorhouter ben. Na lang piekeren ben ik eruit: als het een beetje in de streek is, dan hou ik dat Bollenstreekgevoel. Een wethouderschap in een gemeente tussen Den Haag en Haarlem zie ik wel zitten.

Hoe groot acht u de kans?

Klein, maar er hoeft maar één klik te zijn natuurlijk. Ook stromen er regelmatig mensen in. Dus ik kijk het aan tot begin juni, want dan zijn meeste nieuwe college's wel gevormd. Dan ga ik me op de markt storten. Overigens krijg ik er dit najaar wel nog een rol bij. Ik word voor de eerste keer opa."

Wat gaat u op vrijdag doen?

"Beseffen dat het over is, denk ik. Ik geloof niet in het zwarte gat. Mijn vrouw heeft een heel lang kluslijstje met van alles in en om het huis. Ik ben namelijk een enorme doe-het-zelver. Als ik eerlijk ben, hoop ik wel dat er binnen nu en enkele weken iets op mijn pad komt, zodat mijn horizon is gevuld. Ik kan wel even genieten van de rust, maar het moet niet te lang duren. Daar word ik onrustig van."

Foto: Willem Krol, Tekst: Marieke Voorn

De honderdjarige

| Foto: pr./Kees Molenaar Foto: pr./Kees Molenaar

Warmond n De jubileumdag van harmonie- en toneelvereniging Sint Matthias werd een feest voor het dorp. Met ouderwetse marsen, optredens en de komedie Haring en Haarlak werd de honderdste verjaardag met alle Warmonders gevierd. | Foto's pr./Kees Molenaar

| Foto: pr./Kees Molenaar Foto: pr./Kees Molenaar
| Foto: pr./Kees Molenaar Foto: pr./Kees Molenaar
| Foto: pr./Kees Molenaar Foto: pr./Kees Molenaar
| Foto: pr./Kees Molenaar Foto: pr./Kees Molenaar
| Foto: pr./Kees Molenaar Foto: pr./Kees Molenaar
Foto: pr./Henk Keijzer

Tien keer textielkunst

Warmond n Ook dit jaar is in Galerie de Pomp weer de thematentoonstelling Textiel te zien. Vanaf donderdag 31 mei tot en met 4 juli exposeren tien kunstenaars hun werken.

Bouwke Alsema exposeert met textiele werkvormen. Bij de vele technieken in textiel, laat Marnell van Zoelen haar viltobjecten zien.

Soms kan het leven ingrijpend veranderen en zo begon Gerard Schoemaker na jaren van tekenen en schilderen reliëfs te maken van oude damasten tafelkleden, en die vervolgens op panelen te plakken. Het lijnenspel is het leidende element en hij ziet wel dat het komt omdat hij al 60 jaar in het gearceerde landschap van de Bollenstreek woont.

Textiel is voor Helen Berlijnhaar haar lust en haar leven. Op haar achtste leerde zij breien van haar moeder en sindsdien heeft zij altijd een draad in de hand.

Celine Michel (1982) maakt van eigen, figuratieve schilderijen uiteindelijk weefwerken waar zij gemiddeld 2 maanden per werk over doet. Haar thema is Afrika omdat ze daar als kind gewoond heeft en een vrolijke kant wil laten zien van Afrika.

Elly Poldervaart gebruikt ecoprinten als basis voor haar werk. Op poëtische wijze maakt ze 'n momentopname van de wereld om haar heen. Stilte en kwetsbaarheid gevangen.

Ineke Duivenvoorde is in 1998 afgestudeerd aan de Hogeschool van de Kunsten Utrecht (theatervormgeving) en heeft hierna in deeltijd de Modevakschool gevolgd en als costumière afgerond. Al ruim twintig jaar werkt zij in het theater. Voor verschillende gezelschappen en productiehuizen ontwerpt en maakt Duivenvoorde kostuums en/of bespeelbare poppen. De laatste jaren heeft haar liefde voor textiel & grafische vormgeving een nieuwe basis gevormd voor vrij werk wat ergens zweeft tussen autonoom, ambachtelijk en toegepaste kunst. Op die grens van borduurwerk, stikwerk en drukwerk, tekent zij met draadjes.

De werken van Ardie den Boer kenmerken zich door een zekere mate van abstractie. Een veel door haar gebruikte techniek is dubbelweefsel, hierbij ontstaan verschillende lagen in heldere kleuren. Een meer expressieve techniek bestaat uit het maken van rya-knopen in het weefsel. Verder onderzoekt ze de combinaties van hout en textiel.

Pauline Bruné exposeert met geborduurde omslagdoeken, gebaseerd op Kashmir embroidery, eén van de oudste vormen van borduurwerk uit India. De meeste motieven die worden gebruikt, omvatten afbeeldingen die zijn geïnspireerd door de natuur, zoals bladeren en bloemen. Ze zijn gemaakt met een speciale kettingsteek op wol. Deze cultureel relevante borduurstijl is zeer herkenbaar en toonaangevend voor deze streek.

Mirjam Elsas maakt sjaals, broches en sieraden van vilt en zijde. Veel van de materialen die ze gebruikt verft ze zelf, waardoor ze steeds unieke kleurcombinaties kan maken.

De expositie in De Pomp (Dorpsstraat 38) is gratis te bezoeken op woensdag, donderdag en vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur, op zaterdag vanaf 11.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Op zondag 17 juni is vanaf 11.00 uur de Textielmarkt.

Boerhaaveroute ook zichtbaar in Overbosch

In het Overbosch staat een Tulpenboom; een nazaat van de Tulpenboom die Boerhaave ooit in de Hortus Botanicus heeft geplant. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De Boerhaaveroute wordt zondag 10 juni officieel geopend. Het Overbosch is één van de locaties, die onderdeel is van deze route. Niet alleen omdat de botanicus Boerhaave, die 350 jaar geleden geboren werd, regelmatig door het Overbosch moet hebben gelopen. Ook staat in het Overbosch een Tulpenboom; een nazaat van de Tulpenboom die Boerhaave ooit in de Hortus Botanicus heeft geplant.

Op zondag 10 juni, om 11.15 uur, wordt een informatiebordje onthuld bij de Tulpenboom, om hier mee de start van het deel van de Boerhaaveroute tussen het Overbosch en Kasteel Oud-Poelgeest te markeren. Eerder die dag, om 10.00 uur, wordt de route tussen Voorhout en Oegstgeest al 'ten doop gehouden' in de Boerhaavetuin in Voorhout.

De Boerhaaveroute, een fiets- en wandelroute, gaat van de Boerhaavetuin naar het Overbosch, en vervolgens richting kasteel Oud-Poelgeest in Oegstgeest. Fervente wandelaars en fietsers kunnen daarna doorgaan naar onder meer de Hortus Botanicus en het Boerhaavemuseum.

Waterdiertjesdag op Koudenhoorn

Warmond n Dat Koudenhoorn een prachtig eiland is, is wel algemeen bekend. Maar dat het eiland nog vele verborgen schatten kent, weten dan weer veel minder mensen. Op en onder het water van de vele slootjes op Koudenhoorn barst het namelijk ook van het leven. De slijmerige poelslak of de vreemde roofzuchtige larve van een libelle. Al deze apart uitziende diertjes kunnen kinderen binnenkort zelf komen bekijken.

Het Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn (NOCK) organiseert voor kinderen van 6 tot 11 jaar op woensdag 6 juni, samen met de IVN Leiden, de Slootjesdagen. De kinderen verzamelen om 14.00 uur bij het NOCK (bereikbaar vanaf de Gemeentehaven). Bij kinderen jonger dan acht jaar (en die geen zwemdiploma hebben) wordt ouders gevraagd mee te gaan. Oude kleren aan wordt aangeraden, want dit is geen excursie waarbij alles schoon blijft.

Aanmelden bij Scharrelkids

Op de website van 'IVN Slootjesdagen 2018' (doorklikken naar 'activiteiten Slootjesdagen') staat alle informatie over het inschrijven. Aanmelden kan ook via scharrelkidsivnleiden@gmail.com. Rechtstreeks aanmelden bij het NOCK is voor deze activiteit niet mogelijk.

Wandeling met zang

De fuuten verblijven ook rond Huys te Warmont. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n De gidsen van IVN Leiden geven op vrijdag 1 juni om 19.00 uur een excursie in het landgoedbos van Huys te Warmont (Herenweg 139). Tijdens deze avondwandeling kunnen deelnemers genieten van kleuren, geuren en vogelzang. De reigerjongen bedelen met veel kabaal om voedsel, hoog ik eik en beuk. De avondzang is te horen van merel en lijster. De bodem is bedekt met bloei van koekoeksbloem, boterbloem en vele soorten grassen. Rond het kasteel zwemmen de jonge eendjes en meerkoeten, de fuut zit nog op het nest. De rododendrons staan volop in bloei en de azalea's ruiken heerlijk. En ook de amberboom, de tulpenboom en de Japanse notenboom staan allemaal op het landgoed. Parkeren (vlakbij) aan de Beatrixlaan. Voor verdere informatie, kijk op www.ivn.nl/leiden.

Avondvierdaagse Sassenheim

Sassenheim n De avondvierdaagse wordt van dinsag 5 juni tot en met vrijdag 8 juni gelopen in Sassenheim. Vier avonden lang kunnen kinderen en volwassenen routes van 5 of 7,5 kilometer afleggen. Elke avond wordt een route gelopen.

De start is iedere avond tussen 18.30 uur en 19.30 uur bij het Sassennest in park Rusthoff. De routes worden zo gemaakt dat daar ook iedere avond de finish is. Op de vrijdagavond is er een muzikaal onthaal voor de lopers.

De organisatie is in handen van de Oranjevereniging Sassenheim. Zij werken samen met verschillende basisscholen, organisaties en verenigingen uit Sassenheim. Kinderen in de basisschoolleeftijd mogen alleen meedoen onder begeleiding van een volwassene. Het is ook mogelijk om mee te doen voor deelnemers die drie van de vier avonden kunnen wandelen.

Pub Crawl Voorhout

Voorhout n De jaarlijkse kroegentocht PCV (Pub Crawl Voorhout) is op vrijdag 8 juni. Het PCV-comité heeft weer een schema opgesteld waarin dit jaar vier kroegen in Voorhout deelnemen. Het startsein wordt om 20.15 uur gegeven in Sportcafé de Eijk, bij sporthal De Tulp. Vervolgens gaan de deelnemers naar Café Welgelegen, Cheers en Sportcafé Luigies. Tijdens de kroegentocht treedt een artiest op.

De kaartjes voor de PCV worden verkocht bij Sportcafé De Eijk vanaf 20.00 uur, waarna de deelnemers hun stempelkaart zullen krijgen. Aanmelden kan ook via het Facebook evenement.

Glutenvrije markt

Regio n Bij de Rijneke Boulevard in Zoeterwoude is op zaterdag 2 juni De Grootste Glutenvrije Markt van Nederland. Er zijn meer dan 50 kramen aan glutenvrije producten, gevuld met merken van producenten van Nederlandse en buitenlandse bodem. Ook staan er vijf foodtrucks met glutenvrij eten. De markt wordt georganiseerd met ondersteuning van Hart Voor De Zaak, Het Idee en in samenwerking met Rijneke. Naast een gevarieerd aanbod aan glutenvrije producten zijn er ook lactosevrije of veganistische producten te vinden op de markt. De meeste producten kunnen gratis geproefd worden. De Nederlandse Coeliakie Vereniging geeft een bakdemonstratie. De toegang is gratis.

Collecte voor de natuur

Sassenheim n Collectanten voor Natuurmonumenten gaan tussen 11 en 16 juni langs de deuren in Sassenheim om geld in te zamelen. Natuurmonumenten is een vereniging die de natuur in Nederland de ruimte wil geven. Ze beschermen natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed.

Minuut gratis winkelen

Sandy Kortekaas en vriendin Yvonne verlaten met een volle boodschappenkar én met een bloemetje van Joop van Dijk de supermarkt. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Sandy Kortekaas kocht één minuut gratis winkelen tijdens de kerkenveiling Paveivo van de Bartholomeuskerk. Op donderdag 24 mei mocht zijn in zestig seconde haar boodschappenwagentje zo vol mogelijk laden.

De afgelopen jaren schenkt supermarkt Plus van Dijk in Voorhout altijd één minuut gratis winkelen aan de kerkenveiling. Sandy kocht de minuut en 2017 en kwam deze een jaar later verzilveren. Rond 19.30 uur kwam ze samen met vriendin Yvonne de supermarkt binnen. Zorgvuldig werd van te voren de winkel doorlopen om de juiste strategie te bepalen en alle gewenste producten te vinden. Alles moest goed verkend worden, vanwege de wensen van de andere gezinsleden. De kinderen wilden graag chocolade en Sandy zelf ging voor een wijntje en zonnebrandolie. Na een zeer spannende minuut werd de eindstand opgemaakt bij de kassa. Op de bon stond na afloop een bedrag van 398,61 euro. Als extraatje ontving Sandy ook nog een bos bloemen van manager Joop van Dijk.

Schoolkorfbaltoernooi bij TOP

Sassenheim n Korfbalvereniging TOP organiseert al meer dan 40 jaar een schoolkorfbaltoernooi voor alle basisscholieren uit Sassenheim. Op zaterdag 30 juni gaan weer honderden kinderen korfballen. Vorig jaar deden er liefst 360 kinderen mee in 43 teams.

TOP stelt goede begeleiding van haar jeugd zeer op prijs; niet alleen binnen de eigen vereniging maar vooral bij dit toernooi. Het trainen van de kinderen wordt volledig verzorgd door korfballers.

Aanmelden

Alle kinderen van de basisscholen in Sassenheim in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar (groep 3 tot en met 8) kunnen meedoen aan dit toernooi. Intekenlijsten voor het toernooi bij TOP zijn een paar weken geleden naar de basisscholen in Sassenheim gestuurd. Ook wordt er contact opgenomen met basisscholen in de Engel en Lisse die eerder aan het toernooi hebben meegedaan.

Leerlingen van basisscholen buiten Sassenheim kunnen ook meedoen aan het toernooi. Voor aanmelding, stuur een e-mail naar schoolkorfbal@kvtop.nl.

Na opgave op de scholen ontvangen de kinderen half juni bericht van TOP wanneer de trainingen in de twee weken voorafgaand aan het toernooi zijn. Voor meer informatie, kijk op www.kvtop.nl.

Stichting Oud Sassenheim wil meer beeldbepalende panden op nieuwe lijst

Bollenvilla ‘Tijloos’ op Hoofdstraat 78 staat niet op de voorlopige lijst. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n De Stichting Oud Sassenheim vindt de voorlopige lijst met 75 beeldbepalende panden in Teylingen te beperkt en roept eigenaren van de andere panden zich te melden.

Eind vorig jaar heeft de gemeente Teylingen een voorlopige lijst opgesteld met 75 beeldbepalende panden in Teylingen. De bedoeling is dat deze straks op een of andere manier beschermd gaan worden. De gemeente is nog met een uitwerking bezig.

Feeststemming bij de Flierefluiters. | Foto: pr/Bram van Dijk Foto: pr./Bram van Dijk

Uitbreiden

Stichting Oud Sassenheim (SOS) is niet tevreden over de voorlopige lijst en de procedure. "Bij rijks- en gemeentelijke monumenten weten eigenaren waar ze aan toe zijn. Over de rechten en plichten voor eigenaren van beeldbepalende panden is niets bekend. Toch is er een lijst met 75 panden opgesteld die verwerkt gaat worden in de betreffende bestemmingsplannen," schrijft Alfred Pop, voorzitter van SOS.

Pop vindt de gang van zaken vreemd. Bovendien vindt hij de lijst te beperkt voor Sassenheim. "Sassenheim staat bekend om zijn prachtige bollenvilla's. De SOS wil de lijst met beeldbepalende panden uitgebreid zien met minstens tien bollenvilla's. In totaal wil de SOS nog negentien panden op de lijst, waaronder een zeer monumentale boerderij. Wij willen geen Villa Rusthoff-discussies meer in Sassenheim", aldus de SOS voorzitter, die eraan toevoegt dat eigenaren zich al gemeld hebben om aan de SOS wensenlijst te worden toegevoegd. Hij roept anderen op dat ook te doen.

Eigenaren benaderen

De SOS gaat de komende periode eigenaren van panden die niet op de lijst van beeldbepalende panden staan, maar wel op de SOS wensenlijst, vragen of hun pand voorgedragen mag worden. Eigenaren met een beeldbepalend pand in Sassenheim, die vorig jaar niet door de gemeente zijn benaderd, kunnen zich tot 1 juli melden bij de SOS via info@stichtingoudsassenheim.nl.

Daarna gaat de SOS zich richten op groen- en watervoorzieningen met een cultuurhistorische waarde. Ook monumentale bomen en hagen, waterpartijen en zandsloten moeten volgens de historische vereniging beter beschermd worden.

Flierefluiters winnen Dweildag in Hulst

Sassenheim n Dweilorkest de Flierefluiters is op zondag 27 mei winnaar geworden van Dweildag Hulst. De jury in de Zeeuwse vestingstad gaf de meeste punten aan de Flierefluiters, waardoor de wisselbokaal meeging naar Sassenheim.

In totaal deden 20 orkesten mee aan het dweilfestival, waarvan zes orkesten om de punten streden in de wedstrijdklasse. De Flierefluiters verzorgden vier optredens voor de jury en het toegestroomde publiek. Daarbij werd een afwisselend repertoire gebracht met muziek van onder andere Het Goede Doel, Gipsy Kings, Pharell Williams en Elvis Presley. De warmte bracht veel toeschouwers naar het centrum van Hulst, waardoor de muzikanten de interactie met het publiek goed konden opzoeken. De optredens werden dan ook een muzikaal feestje; de Flierefluiters op hun best.

Het 16-koppige Sassenheimse orkest kwam aan het einde van de middag als hoogst genoteerde orkest uit de bus. Toch wel een verrassing, want de concurrentie was zeker aanwezig. De orkesten 'Toeter nog maar één' uit Harderwijk en de 'Koetillers' uit Noordwijkerhout maakten de top drie compleet.

Volle agenda

De agenda van de Flierefluiters brengt weer voldoende optredens de rest van dit jaar. Naast dit festival staan later dit jaar ook de dweilfestivals in Katwijk en Sneek nog op het programma, evenals het Bloemencorso in Rijnsburg en diverse bruiloften en privé-feestjes. Het succesvolle festival 'Blazen aan de Haven', wat het orkest in juni 2017 voor de eerste maal organiseerde op de Oude Haven in Sassenheim, zal in 2019 weer een vervolg krijgen.

Succesvol onderhandelen bij BWT

Teylingen n Business Women Teylingen organiseert op dinsdag 12 juni een masterclass 'Succesvol onderhandelen voor zakenvrouwen'. Trainer Natalie Cleton vertelt in de workshop hoe onderneemsters hun onderhandelingsvaardigheden kunnen versterken.

Cleton leert de deelnemers het herkennen en gebruiken van hun sterke punten in het onderhandelingsproces. Zelf zijn onderhandelingen een essentieel onderdeel van haar dagelijks werk. Ze is werkzaam in R&D als projectleider veterinaire vaccinontwikkeling bij MSD Animal Health in Boxmeer. Daarnaast is ze dierenarts, specialist veterinaire microbiologie.

'Succesvol onderhandelen voor zakenvrouwen' is op dinsdag 12 juni van 15.00 tot 18.00 uur in De Tulperij (Oude Herenweg 16b) in Voorhout. Deelname kost 20 euro, inclusief koffie/thee en appeltaart. Aanmelden via businesswomenteylingen@gmail.com.

Zomerbridge Sassem Troef

Sassenheim n Bridgevereniging Sassem Troef organiseert op de donderdagavonden in juni, juli en augustus weer gezellige bridgewedstrijden. De eerste speelavond is op 7 juni en de laatste op 23 augustus. Alleen op 2 en 9 augustus wordt niet gebridged. De wedstrijden beginnen om 20.00 uur en worden gespeeld in De Oude Tol (Hoofdstraat 147). Deelname kost 3 euro per persoon. Een abonnementvoor alle tien de avonden kost 25 euro. De indeling gebeurt op speelsterkte. De finale is op donderdagavond 30 augustus. De nummers 1 en 2 (en de nummer 3 bij een lijn vanaf 16 paren) plaatsen zich hiervoor, mits zij minstens drie keer hebben meegedaan. Spelers die vijf keer aanwezig zijn geweest, plaatsen zich altijd.

Inschrijven kan tot uiterlijk 17.00 uur op donderdagmiddag via de "Agenda"op de website www.sassemtroef.nl . Ook kan het telefonisch, per SMS of per WhatsApp bij Hans Hiel via 06-30733171. Inschrijven aan de zaal is niet mogelijk.

nieuws/sport

Winnaars loterij Sint Matthias

Warmond n Harmonie- en toneelvereniging Sint Matthias vierde het jubileum ook met een grote loterij. De winnende lotnummers zijn op zaterdag 26 mei getrokken. Kijk voor de uitslag op www.deteylinger.nl. De prijzen zijn op te halen bij Oosteinde 3B in Warmond.

Foreholte speelt zichzelf veilig

Voorhout n Uiteindelijk speelde Foreholte zich betrekkelijk makkelijk veilig voor behoud van een plaats in de 2e klasse C op het hoofdveld van het reeds gedegradeerde AVV Alphen.

Binnen de minuut had Foreholte op voorsprong kunnen komen toen de bal vanaf het been van Joost van Dam tegen de paal in plaats van in het doel eindigde. Vanaf het begin zetten de Voorhouters de duimschroeven strak bij de opponenten uit Alphen. Toni Arroyo's inzet vanuit de tweede Voorhoutse cormer verdween over de diagonale kruising. Voortdurend speelden de Voorhouters op de helft van AVV Alphen, maar tot werkelijke kansen leidde al die inzet niet.

Een sterk gehavend Alphen beperkte zich tot stug verdedigen en gokken op de counter. De eerste Alphense speldenprikken van Dennis Boer en Brian van Klaveren waren verontrustend. In de 24e minuut had Alphen op voorsprong moeten komen toen de doorgebroken Dennis Boer de bal strak voortrok op middenvelder Jan de Lange. Tot verbijstering van eenieder schoot De Lange de bal vanaf een meter of acht hard over het doel. Uiteindelijk bleek deze open kans de enige honderd procent-kans in de wedstrijd. Foreholte kreeg steeds meer mogelijkheden via Joost van Dam, Jesse Tijsen, Tjeerd van der Zwaan en Toni Arroyo, maar uiteindelijk was het die laatste die de vierde corner via doorkoppen vanuit Tjeerd van der Zwaan in het doel achter keeper Rick de Vries plaatste (0-1). Vlak voor rust kreeg de overal op het veld actieve Sten Admiraal de bal in een lastige positie voor de goede linkervoet, maar hij joeg de bal over het doel.

Handhaving

Na rust ging Foreholte gecontroleerd op zoek naar de veilige 0-2. Jesse Tijsen trachtte de voorzet van Admiraal middels een boogkopbal tot doelpunt te promoveren, maar vlak daarna kon Patrick Roukema nog net met een uiterste krachtsinspanning een open kans van Alphenaar Christiaan Moors voorkomen. Voor de trouwe Foreholte-volgers was het uitermate geruststellend dat in de 22e minuut Toni Arroyo opnieuw het doel wist te vinden vanuit een lange voorzet van Pim Spreeuw (0-2).

Afscheid

Terwijl vergroting van de voorsprong voortdurend aanwezig bleef en Patrick Roukema net niet goed kon afdrukken, werd het vervolgens tijd voor de Voorhoutse wissels. Afscheid van de selectie nemende spelers Tom Bleijswijk, Bas Jongbloed en Mink Schinkelshoek werden met groot applaus naar de kant gehaald, terwijl er bij Alphen door scheidsrechter Verduijn voor het gemak nog even Bram Egberts en Steven van Klaveren uit het veld werden gestuurd. Toni Arroyo dacht een moment dat hij z'n derde doelpunt vanaf de penaltystip kon maken, maar ook daar dacht Verduijn anders over. Het deerde helemaal niemand meer. Na het laatste fluitsignaal verdwenen de Voorhouters opgelucht richting hun eigen dorp.

Ter Leede JO9-1 Hoofdklasse kampioen

Ter Leede JO9-1 met spelers Tijs, Thymen, Mats, Sam, Chris, Floris, “hattrick” Job en trainer Steven. Foto: pr.

Sassenheim n Na promotie naar de Hoofdklasse heeft Ter Leede JO9-1 geschiedenis geschreven. Het team slaagde erin om het kampioenschap van deze koningsklasse op zijn naam te zetten. Zij deden dit door overwinningen te boeken op gerenommeerde Bollenstreek clubs zoals Quick Boys en Rijnsburgse Boys. Ter Leede moest zijn meerdere erkennen in de Koninklijke HVV uit de residentiestad, maar dit team ging in de laatste wedstrijden onder hoge druk onderuit. Ter Leede pakte de koppositie in de voorlaatste speelronde om deze niet meer los te laten. In totaal wisten zij 75 keer te scoren. Op zaterdag 26 mei mocht het team van coaches Steven en Jimmy uit handen van Ter Leede jeugdvoorzitter Michel Rambat hun kampioensmedaille in ontvangst nemen. | Foto: Marysia van Boxtel

Ter Leede ontmoet Ajax in strijd voor promotie

Teylingen n Ter Leede won de laatste competitiewedstrijd met 6-2 van Swift. Deze week speelt de ploeg van Henk Wisman voor promotie naar de Derde Divisie tegen de amateurs van Ajax. Op dinsdag 29 mei was de eerste wedstrijd, op zaterdag 2 juni is de return in Sassenheim. Winnen de Sassenheimers het tweeluik, dan spelen ze op dinsdag 5 juni en zaterdag 9 juni tegen Hoek of Spijkernisse voor een definitieve stap omhoog.

Teylingen liep net de nacompetitie mis en blijft in de tweede klasse. De Sassenheimers speelden met 4-4 gelijk tegen GDA. De scores kwamen van Jaap en Dirk Zwetsloot, Dennis van den Nouland en Lasse van Wijk.

Warmunda won op eigen veld met 2-1 van FC Rijnland. Trainer Alan Campfens (hij wordt assistent bij VVSB) kon afscheid nemen met handhaving in de zondag derde klasse A.

Foreholte MO15-2 kampioen

Foreholte MO15-2 viert een feestje in de kleedkamer. De voetbalsters wonnen met 6-0 van FC Rijnvogels. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Na een goed resultaat in de najaarscompetitie, werden de eerste jaars MO15 van Foreholte in een hogere klasse ingedeeld. Ze begonnen goed aan de nieuwe competitie met een grote overwinning op Quick boys MO15-2, maar daarna volgden een verliespartij en een gelijkspel gevolgd door twee keer winst. Na de winst op koploper Meerburg MO15-1 gingen de meiden los. De volgende wedstrijden werden overtuigend gewonnen waardoor het doelsaldo flink op liep. Met de laatste wedstrijd tegen FC Rijnvogels MO15-2 kon het eigenlijk niet meer mis gaan. Toch was er enige spanning en duurde het even voor het eerste doelpunt viel. Uiteindelijk werd het toch nog een 0-6 overwinning en kon er feest gevierd worden met de grote groep meegereisde toeschouwers. De speelsters gingen op de kar over het sportpark in Voorhout.

Foto: pr.

Foreholte JO15-1 na jaar afwezigheid terug in de Hoofdklasse

Voorhout n Foreholte JO15-1 heeft in de laatste wedstrijd van het seizoen tegen kampioen Udo JO15-1 een plek in de hoofdklasse veilig gesteld.

Het was bij Udo zeker geen wedstrijd om des keizers baard. Voor Foreholte stond nog een tweede plek en promotie naar de hoofdklasse op het spel. Foreholte kwam goed uit de startblokken. Na zes minuten stond het al met 2-0 voor de Voorhouters. Beide treffers waren van Lucas Braggaar, die nog voor de rust een hattrick compleet maakte. Voor Foreholte leek de winst zeker. Na de rust liet Udo echter zien niet voor niets kampioen te zijn geworden. In korte tijd werd er door dit team twee keer gescoord en werd de wedstrijd weer open gebroken. De meegereisde supporters van Foreholte werden de rest van de wedstrijd op de proef gesteld, doordat over en weer werd gescoord. Pas bij een 3-5 stand durfden de supporters van Foreholte weer adem te halen. De 3-6 in blessuretijd maakte de overwinning compleet. De spelers van Foreholte konden een welverdiend feestje gaan vieren, want na een jaar afwezigheid is Foreholte JO15-1 weer terug in de hoofdklasse.

Jaap Meiland opnieuw sterkste tafeltennisser TTV Sassem

Sassenheim n Het clubkampioenschap van de Sassenheimse tafeltennisvereniging TTV Sassem is overtuigend gewonnen door Jaap Meiland (foto). Het is zijn achtste kampioenschap. Hiermee evenaart Meiland het recordaantal van maar liefst acht kampioenschappen van Ed van Dorp, die in de finale met 3-1 werd verslagen. In de B-poule was Marion van Roode superieur. Na in de halve finale de clubkampioen van 2016 met 3-0 te hebben afgedroogd, toonde ze zich in de finale tegen Jan Mientjes ook duidelijk de sterkste (3-1). De C-poule was een prooi voor René Dijkstra, die Jan van de Kreeke naar de tweede plaats verwees.

23 / 24

Rouw- en verliescafé: Blijf er niet mee zitten

Sassenheim n Welzijn Teylingen houdt op zondag 3 juni weer een bijeenkomst 'Op verhaal komen' van Café Over-Leven. Het programma start om 14.30 uur in de bibliotheek in Sassenheim (Kerklaan 42). Inloop is vanaf 14.15 uur.

De bijeenkomsten van het Café Over-Leven zijn bedoeld voor iedereen met een rouw- of verlieservaring, die steun wil vinden in een vertrouwde en ontspannen omgeving. Deze bijeenkomst staat niet in het teken van een vooraf bepaald thema, maar er is volop ruimte voor het delen van verhalen.

Teleurstelling

Verhalen over verlies, rouw, gemis en verlangen. Over wat van waarde is en nooit verloren mag gaan in een periode van verlies. Verhalen die gaan over gebeurtenissen die de ziel geraakt hebben en je leven hebben veranderd of waar men erg over teleurgesteld is. Over de essentie van het leven. Elk verhaal heeft zijn betekenis. Het verhaal is er en het mag verteld worden. Soms moet het ook verteld worden en doet het goed om het te delen want delen van een verhaal kan helend werken.

Luisterend oor

In de eigen omgeving is het soms moeilijk om er de gelegenheid voor te vinden, omdat mensen niet altijd een luisterend oor hebben. Het is bijzonder om te ervaren hoeveel (h)erkenning deze verhalen bij de andere bezoekers oproept.

De bijeenkomst wordt begeleid door ervaren vrijwilligers.

Aanmelden vooraf is niet nodig en de toegang is gratis. Voor meer informatie, neem contact op met Laura Methorst, lid van de werkgroep en welzijnsadviseur bij Welzijn Teylingen, te bereiken op 0252-231805.

Delen van een verhaal kan helend werken

31 mei t/m 6 juni

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het Gemengd Koor; voorganger: gebedsleider A. van Kapel

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 19.00 uur, Taizédienst, voorganger: Ds. T. Moll

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. T. Moll

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: dhr. A. Bakker

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Golden Harvest, voorganger: Th. Blokland

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, eredienst, voorganger: ds. J.W. van den Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, eucharistieviering, voorganger: A. Goumans

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur: voorganger: Ds. H.G.T. van Welie – Kaai

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: W.F. van Rijn

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zaterdag 19.00 uur, jeugd-bar, zondag 10.00 uur, heilig avondmaaldienst, 19.00 uur genezingsdienst, voorganger: Jan Zijlstra

Wilt u in aanmerking komen voor een Cinema Floralis Arrangement (eten en filmbezoek voor 1 persoon), zorg dan dat uw oplossing uiterlijk zondag 3 juni binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl o.v.v. Puzzel.

De winnaar van de puzzel van week 21 is: R. Smeltink uit Sassenheim. De oplossing was: TREKVOGELS.