De Teylinger

8 maart 2017

De Teylinger 8 maart 2017


KLM vereeuwigd in straatnamen

Sassenheim n Het is de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën (KLM), opgericht in 1919 die de twee nieuwe straten in het bouwplan Postpromenade aan de Hoofdstraat een naam geeft. Het zijn de toestellen Arend en Zwaan, die daar in steen worden vernoemd.

Door Nico Kuyt

Een flexibele commissie voor straatnaamgeving heeft zich over de namen gebogen. De Stichting Oud Sassenheim heeft de namen Arend en Zwaan voorgesteld en daarvoor is unaniem gekozen. Er wordt aangesloten bij de al bestaande straten met KLM-vliegtuignamen in deze wijk. De Arend is een Fokkertoestel van nog voor de Tweede Wereldoorlog. Deze Fokker 36 diende van 1934 tot en met 1939. Een uniek toestel, want er is maar één enkel exemplaar van gebouwd. Vanwege de grootte en het behaaglijke interieur werd het ook wel het in de volksmond ook vliegende hotel genoemd. Er konden 32 passagiers in hadden de beschikking over slaapstoelen. Het was ongetwijfeld een succesnummer, maar de gebruikte techniek werd snel ingehaald door betere modellen en dus niet meer ingezet voor de route naar voormalig Nederlands Indië, waarvoor het eigenlijk ontworpen was. Het Boeing-toestel de Zwaan is van een meer recente datum en roept meer herkenning op. Vooral vanwege de reclame van KLM met uit het water flappende zwanen.

B&W over project Herenstraat: 'Alle belangen afgewogen'

Voorhout n B&W is het niet eens met de stelling dat de gemeente eerder neigt naar projectontwikkelaars te luisteren dan naar de Teylingse bevolking bij de voorgenomen bouw van winkels en een appartementencomplex op Herenstraat 110 tot en met 116.

Door Nico Kuyt

"Alle bouwplannen worden objectief beoordeeld waarbij de belangen van zowel de omwonenden, ondernemers als ontwikkelaars worden meegewogen," zo antwoordt B&W op vragen van raadslid Joost van Doesburg (PvdA).

Onderzoeken

B&W verwijst daarnaast naar het advies van de Bezwaarcommissie die alles zwaar heeft meegewogen in het door haar afgegeven advies om de bouwvergunning alsnog te verlenen. Er is sprake van een tekort van negen parkeerplaatsen. Aan die berekening liggen twee rapporten van deskundige bureaus ten grondslag, namelijk van De Groot Volker en Goudappel Coffeng. Het tekort aan parkeerplaatsen doet zich alleen voor op de momenten waarop de blauwe zone niet geldt en de parkeerplaatsen voor alle functies beschikbaar zijn. Het rapport van De Groot Volker stelt dat de parkeervraag op de momenten waarop er een tekort is berekend, kan worden opgevangen in de Herenstraat. De plekken voor de winkels zijn ook in die berekeningen meegenomen. Er is in de nieuwe situatie ongeveer de helft minder vierkante meters aan winkeloppervlakte dan in de oude situatie. De parkeerdruk door de winkels zal hierdoor minder groot worden, zo verwacht B&W.

Bezwaarcommissie

De Bezwaarcommissie heeft geadviseerd de bezwaren tegen het weigeren van de omgevingsvergunning gedeeltelijk gegrond te verklaren, omdat het grotere belang om winkelgebieden te revitaliseren, leegstand te verminderen en functiewisseling naar woningen toe te laten, niet bij de besluitvorming is betrokken. B&W hecht veel waarde aan het advies van deze onafhankelijke commissie en dat is de reden dat de vergunning alsnog verleend is, aldus B&W.

Over het verlenen van de vergunning voor het bouwplan loopt nog een rechtszaak die omwonenden hebben aangespannen.

Geen Teylingers op verkiesbare plaats

Teylingen n Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 15 maart kan er niet gestemd worden op een kandidaat uit Teylingen. Er staat geen enkele politicus op de lijst van de 26 partijen.

De stemlokalen in Voorhout (6), Sassenheim (6) en Warmond (1) zijn open van 7.30 tot 21.00 uur. De mobiele stembureaus bij de BNS en het Bestuurscentrum (Voorhout), Sassembourg en de Julianakerk (Sassenheim) en Het Butterhuis (Warmond) hebben beperkte openingstijden.

Verkiezingsdebat RLS

Op vrijdag 10 maart neemt het Rijnlands Lyceum Sassenheim alvast een voorschot met een verkiezingsdebat. Aan de hand van stellingen gaan kandidaten uit de regio met elkaar en de leerlingen van de bovenbouw in debat. Leerlingen kunnen aanvullende vragen stellen. Het debat bereidt de leerlingen voor op de scholierenverkiezingen, die op maandag 13 en dinsdag 14 maart zijn.

n Kleur op de velden

Het is nog wat voorzichtig, maar de eerste bollenvelden in Teylingen krijgen langzaam weer wat kleur. Vooral groen, met hier en daar wat paars, zoals het veld op foto dat aan de Prinsenweg in Voorhout ligt. Nog even en dan staat alles weer in bloei en kunnen toeristen en inwoners weer genieten van de bloeiende Bollenstreek. | Foto: Marieke Voorn

Wendy Smits scoort in totaal tien keer tegen Quintus. | Foto: pr. Foto: pr.

Handbalsters op koers

Foreholte
op weg
naar
eredivisie

Meer klachten
over
vliegverkeer

Vragen over skeelerbaan in Leiderdorp

Kunst(t)huis n Programma: pop-rock in restaurant

Poldermotie brengt polder in beroering

Sassenheim/Warmond n De Land en Tuinbouw Organisatie (LTO) volgt met grote interesse de motie die CDA-raadslid Bert van Leeuwen in de raadscommissie Ruimte van 14 maart gaat indienen om het toekomstperspectief van het boeren in de polders rond en in de Kagerplassen te verbeteren.

Door Nico Kuyt

Van Leeuwen heeft vorige maand zijn motie aangekondigd en daarmee wil hij een bres slaan om het boeren in de polders kans te geven een bestaan te behouden. De steeds meer ontbrekende opvolging, de beperkte perceelgrootte, de bodemdaling, de globalisering; het boeren is langzaamaan een heel moeilijk verhaal aan het worden. Maar de polders kunnen voor hun bestaan niet zonder boeren. Van Leeuwen wil nu politiek aandacht scheppen om zo tot duurzame oplossingen te komen.

Eigen visie

De motie heeft het levenslicht nog niet gezien, maar nu al de opmerkzaamheid van de LTO opgeroepen. Bij deze lobby-organisatie leeft de vrees dat deze strijdig zou kunnen zijn met hun eigen toekomstvisie rond de veehouderij in de Duin- en Bollenstreek. Vorig jaar is deze visie verschenen en pleit voor behoud van de sector. De visie geeft aan dat in de periode tussen 1990 en 2014 het aantal veehouderijbedrijven in de Duin- en Bollenstreek met 60 procent afgenomen. Uit hun cijfers blijkt overigens dat Teylingen ongeveer de helft van de veehouderijen in de streek herbergt.

Gelijkblijvend gras

In 1990 waren er in Teylingen 41 bedrijven bij een totaal van 80, als de rest van de gemeenten worden opgeteld. Maar in 2014 is het in Teylingen al gezakt tot 17 bij een totaal van 32. Het aantal bedrijven krimpt wel, maar de oppervlakte aan grasland blijft gelijk. Het is ook door de provincie als beschermd uitgeroepen. De problemen die dit heeft opgeleverd met de uitbreiding van sportpark Elsgeest, die liggen nog vers in het geheugen. De LTO verwacht dat de trend van minder bedrijven zich doorzet, maar met een gelijkblijvende behoefte aan grasland. Grotere bedrijven zijn namelijk nodig om te kunnen concurreren op de internationale markt. Ook een verbreding van de activiteiten is volgens de visie een punt van aandacht. Het loopt uiteen van natuurbeheer tot toeristische activiteiten en het houden van andere dieren en lokale voedselproductie. Te denken valt aan lokale slagers, boerenlandwinkels en -kaasproductie. Het maakt de streek nog aantrekkelijker om in te verblijven. In de aanloop van het indienen van zijn motie bestrijdt Van Leeuwen dat deze in strijd zou zijn met de visie van de LTO. Ook hij stipt een herverkaveling en vergroting van de bedrijven aan. In de komende raadscommissie Ruimte wordt de motie over de toekomst van de polders door insprekers en fracties besproken.

Meer klachten over vliegverkeer

Het aantal klachten uit Teylingen over vliegverkeer boven de gemeente is toegenomen. | Foto: pr. Foto: pr. / pixabay.com

Teylingen n Het aantal meldingen uit Teylingen over het vliegverkeer van en naar Schiphol, is vorig jaar toegenomen. In totaal kwamen er 927 meldingen binnen bij de Stichting Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas).

Dat blijkt uit de jaarrapportage van Bas over het gebruiksjaar 2016, dat loopt van 1 november 2015 tot en met 31 oktober 2016. BAS bestaat sinds 2007 en is een gezamenlijk initiatief van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Amsterdam Airport Schiphol (AAS).

In de onderzochte periode nam het aantal klachten over Schiphol toe ten opzichte van 2015. Schiphol heeft in het jubileumjaar een recordaantal van 63,6 miljoen passagiers verwelkomd. Ook het vrachtvolume nam toe. Het totaalaantal vliegbewegingen kwam uit op 492.657, een stijging van 6,5 procent.

Kaagbaan

Alle meldingen van gemeenten uit deze regio hebben betrekking op de Kaagbaan, de dichtstbijzijnde start- en landingsbaan vanaf de Bollenstreek. Het aantal melders over de Kaagbaan bedraagt 25 procent van het totaalaantal melders over alle banen op Schiphol. Dat is het hoogste percentage. Op de Kaagbaan waren vorig jaar 5 procent meer starts en 3 procent minder landingen ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal landingen en starts op deze baan nam toe van 139.422 (2015) naar 142.351 (2016).

Meeste klachten Voorhout

Vanuit Sassenheim kwamen 261 klachten, afkomstig van 32 melders. Vanuit Warmond kwamen 314 klachten, van in totaal 36 melders. In Voorhout werd 352 keer een melding gedaan door in totaal 31 melders. Het aantal klachten is flink gestegen ten opzichte van 2015. Toen waren er in totaal 566 meldingen uit Teylingen. Het aantal mensen dat een melding heeft gedaan, is ook toegenomen: van 76 in 2015 naar 99 in 2016. In Sassenheim is dat aantal nagenoeg gelijk gebleven, in Voorhout en Warmond was er een toename van respectievelijk 9 en 12 melders.

In totaal kwamen er 15.331 klachten over vliegverkeer van en naar de Kaagbaan binnen. In 2015 lag dat lager: 13.575 klachten.

Lisse koploper

Overigens worden er niet alleen vanuit Teylingen meldingen gedaan. Noordwijk zit met 48 meldingen aan de lage kant, net als Noordwijkerhout met 255 klachten. Vanuit Hillegom (1246), Oegstgeest (1405) en koploper Lisse (6643) kwamen de meeste meldingen.

Veruit de meeste klachten gaan over het geluid van de overvliegende toestellen. Een klein deel van de meldingen gaat over angst of over vervuiling, zoals door ultrafijnstof.

Veelmelders

In de jaarrapportage is het aantal veelmelders (35) niet meegenomen. Zij hebben 158.419 meldingen gedaan, ruim 73 procent van alle meldingen. Veelmelders dienen per jaar per persoon meer dan 500 meldingen in.

Alzheimer Café: omgaan met rouw

Voorhout n Dementie is een proces van afscheid nemen. Niet alleen voor de persoon met dementie maar ook voor zijn of haar dierbaren. Op maandagavond 13 maart staat het onderwerp 'rouwproces bij dementie' centraal in het Alzheimer Café.

Wat is een rouwproces? Hoe voelt dat? Hoe ga je daar als partner, kind, of naaste mee om? Willy Gillissen gaat hierover in gesprek met de echtgenote van een man die afgelopen jaar is overleden aan de gevolgen van dementie.

Het Alzheimer café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden, hulpverleners en andere geïnteresseerden. Het café wordt gehouden in de Agneshove 81 in Voorhout en is geopend vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. Voor vervoer, bel naar 06-10918151.

Opnieuw vragen over de sloop van Villa Rusthoff

| Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n De CDA-ers Maarten van Welie en Sybrinne de Vries, samen met Joost van Doesburg (PvdA), betreuren gezamenlijk enorm het voornemen om Villa Rusthoff aan de Hoofdstraat te slopen en hebben hierover vragen aan B&W gesteld.

Door Nico Kuyt

Zij zijn het eens met de historische verenigingen dat Villa Rusthoff een karakteristiek pand is en dat sloop een groot verlies is voor Sassenheim. Sinds 2013 is de villa geen beeldbepalend pand meer en heeft de eigenaar geen sloopvergunning meer nodig. B&W heeft daardoor geen middelen meer om de sloop van het gebouw tegen te houden.

De politici willen weten wat B&W concreet gaat doen om te voorkomen dat in de toekomst wederom een voor de gemeenschap karakteristiek gebouw zo'n sloopkogel ten prooi valt. Zij willen ook de garantie dat geen enkele vierkante meter van het park Rusthoff of groen van het park opgeofferd wordt voor het realiseren van de bouwplannen van de nieuwe eigenaar van Villa Rusthoff.

Gevoelens

Volgens de vragenstellers zijn er behoorlijke gevoelens losgekomen binnen de gemeenschap van Sassenheim over het verlies van de karakteristieke villa en willen weten welke inspanningen B&W zich getroosten vermag om in overleg met de eigenaar van villa Rusthoff te werken aan het behoud van zoveel mogelijk karakteristieke kenmerken van de villa en het creëren van een zo groot mogelijk draagvlak voor de nieuwe plannen.

Geen rotte kies

Zij wijzen naar de gemeentelijke welstandsnota waarin wordt aangegeven dat het behoud van historische delen van het gebied en nieuwbouw moet aansluiten op het ritme en ontsluiting van de bestaande bebouwing en de bouwmassa zich in maat en ritme moet voegen naar de omliggende bebouwing.

Tenslotte willen zij vernemen hoe B&W gaat voorkomen dat er bij een eventuele sloop geen rotte kies wordt, zoals na deze van het voormalige karakteristieke witte kleine huisje op Hoofdstraat 205. Inmiddels wordt er op die locatie wel gebouwd.

'Uitgangspunt is dezelfde lasten voor verenigingen'

Het pand aan de Kagerdreef, dat SOS symbolisch voor 1 euro overneemt. | Foto: pr. Foto: Marieke Voorn

Sassenheim n Het uitgangspunt van de gemeente is dat in verschillende situaties dezelfde lasten voor verenigingen gelden. Zo kan volgens het gemeentelijk beleid een vereniging zelf eigenaar worden van een accommodatie en in dat geval komen alle kosten ook voor rekening van de vereniging.

Dat antwoordt B&W op vragen van Rob ten Boden (Trilokaal) rond het overdragen door de gemeente van het pand op Kagerdreef 72 voor 1 euro aan de Stichting Oud Sassenheim (SOS). Het overdragen, met recht van terugkoop voor hetzelfde symbolische bedrag, past volgens B&W binnen het gemeentelijk beleid. De vereniging wordt zo zelf verantwoordelijk voor haar bedrijfsvoering. De gemeente ondersteunt zo het verenigingsleven en geeft invulling aan het uitgangspunt dat Teylingen geen eigenaar is van voorzieningen en dat beheer en exploitatie op afstand worden gezet.

Verschillende situaties

Er zijn verschillende situaties rond de voorzieningen. Zo kan de gemeente eigenaar zijn, het van een derde huren, via een exploitant werken, of is de vereniging eigenaar of is het eigendom overdragen en behoudt de gemeente het eerste recht van terugkoop, zoals SOS. In het specifieke geval van de Volksuniversiteit Sassenheim was de afspraak een lage huur. waarbij de organisatie wist dat ze zouden vertrekken zodra verkoop aan de orde komt en er een alternatief aangeboden wordt.

Gelijke behandeling

In het algemeen worden verenigingen op basis van vaststaand beleid gelijk behandeld, aldus B&W. In de praktijk kan het wel een verschillende uitwerking hebben. Per situatie wordt gekeken wat het gemeentelijk belang en het belang van de betreffende vereniging is. Op basis daarvan wordt in overleg met de betrokken vereniging een keuze gemaakt. (NK)

Plan voor woningen op perceel villa Beukenrode

Sassenheim n 'In principe' wil B&W medewerking verlenen aan de bouw van vier woningen op het perceel Hoofdstraat 63 in Sassenheim, de villa Beukenrode.

Door Nico Kuyt

Stol architecten heeft namens de eigenaren van het perceel, de familie Bader, een principeverzoek ingediend voor het ontwikkelen van vier vrijstaande woningen. Op dit moment bevindt zich op het perceel een woonhuis, de villa, met daaromheen een grote tuin. Het perceel staat momenteel te koop. Via het principeverzoek pogen de eigenaren te onderzoeken of het mogelijk is om het bestaande woonhuis afgesplitst te verkopen van het resterende deel en zo te verkavelen voor de realisatie van vier vrijstaande woningen. De ontsluiting van de woonkavels kan dan plaatsvinden via de Albert Plesmanlaan voor twee van de kavels, de Hoofdstraat voor één kavel en de Wildrijklaan voor de laatste kavel. Er is naar verwachting maar een heel beperkte toename aan verkeersbewegingen, zo gemiddeld zes motorvoertuigen per woning per etmaal, dus levert dat geen problemen op. Op eigen terrein worden voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd.

In verband met de toename aan wegen dient wel een compensatie aan extra water aangelegd te worden. Dit kan door de aanwezige watergangen op en rond het perceel te verbreden en verbinden, waarbij bovendien de waterstructuur wordt verbeterd. De initiatiefnemer dient wel de niet-realisatie van sociale woningbouw af te kopen door een bedrag aan de gemeente te geven waardoor elders deze gerealiseerd kan worden. Het gaat daarbij om een bedrag van 54.000 euro. Ook is het plan in strijd met het geldende bestemmingsplan en daardoor is een nieuw postzegel-bestemmingsplan met toestemming van de gemeenteraad nodig. Tevens is een deel van de bomen op het perceel door de gemeente als waardevol aangemerkt. De woningen zijn zo gesitueerd dat deze gehandhaafd kunnen blijven. Tenslotte beoogt de nieuwe verkaveling de handhaving van het bestaande woonhuis.

Fietsendieven aangehouden

Sassenheim n De politie heeft vannacht twee fietsendieven aangehouden. De auto van de verdachten werd door de politie gecontroleerd, nadat ze aan de kant waren gezet wegens opvallend rijgedrag. Bij de controle bleek een gedeeltelijk gedemonteerde fiets in de achterbak te liggen. De fiets was ook nog eens afgesloten. De twee inzittenden, zonder vaste woon- of verblijfplaats, hadden geen goed verhaal voor de aanwezigheid van de fiets.

Bij fouillering van de mannen bleken ze ook nog twee lopers om sloten te openen bij zich te dragen. De twee verdachten zijn aangehouden voor heling en zijn ingesloten voor verder onderzoek. De fiets is in beslag genomen.

Protest tegen fietsstraat Zijldijk

Warmond n Een aantal bewoners in de Boterhuispolder hebben een protest ingediend tegen de omvorming van de Zijldijk als een fietsstraat.

Het plan is om de Zijldijk te veranderen in een gebied voor de fiets waar de auto te gast is. Aan beide zijde van de verbrede dijk komen daardoor rode stroken. De nieuwe inrichting moet de veiligheid voor de fietser verbeteren. Dat is ook nodig, want de route wordt een onderdeel van het 'rondje Kaag' voor de fietser. Maar het autorijden over de toegangsweg tot de woningen en bedrijven wordt volgens een klager bemoeilijkt door juist die inrichting voor de fietser, een fietsroute die in zijn ogen slechts enkele maanden per jaar open is. Daarnaast leven er volgens de schrijver zorgen over de toegankelijkheid voor de hulpdiensten. Hij heeft een brief aan de gemeenteraad gestuurd. (NK)

Pleit voor sportplek in Terwegen park

Sassenheim n De Sassenheimers Stan Collé (19) en Leander Beelen (18) willen graag in het Terwegen park een openbare sportplek. Zij hebben daartoe een oproep gedaan aan de gemeenteraad.

Beide Sassenheimers zijn verslingerd aan het sporten en dat onder andere in het Terwegen parkje. In hun ogen zijn er verder geen goede sportplekken voor hen in Sassenheim. Zij vragen nu om verschillende rekken, die eenvoudig zijn te maken en te plaatsen zijn om de rek- en strekoefeningen te kunnen doen. Die zijn nu nauwelijks of in ieder geval moeilijk uit te voeren. Beiden hopen dat er een eenvoudige plek kan komen voor mensen die net zoals zij graag buiten trainen. Een afgelegen plek in Sassenheim is gewenst, bijvoorbeeld het Terwegen parkje, of een andere locatie in de buurt. (NK)

Lancering website Wijzelf Bollenstreek

Teylingen n De website van Wijzelf Bollenstreek wordt op maandag 13 maart gelanceerd. Wethouder Arno van Kempen geeft in Café Graaf Jan een druk op de knop. Mogelijk is ook staatssecretaris Martin van Rijn van het ministerie van VWS aanwezig.

Bij Wijzelf Bollenstreek worden de vragers van hulp en diensten lid van de Zorgcoöperatie Bollenstreek via de website. Wijzelf Bollenstreek behartigt de belangen van de leden door betrouwbare aanbieders te werven. Deze aanbieders zijn altijd particulieren of zzp'ers en komen uit dezelfde woonplaats. Leden en aanbieders vinden elkaar via het besloten deel op de website. Het bestuur van Wijzelf controleert continu de aanmeldingen en de wijzigingen. Er kan ook geselecteerd worden op aanbieders die een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben.

Skeelerbaan blijft buurgemeenten beroeren

De locatie waar veel om te doen is: het grasveld van de Warmondse IJsclub waar de club graag een skeelerbaan wil. Foto: Marieke Voorn

Warmond n In de gemeente Leiderdorp heeft de fractie van D66 vragen gesteld over de komst van de skeelerbaan op de Warmondse ijsbaan. De fractie wijst erop dat voor minder geld zo'n baan op de ijsbaan in Leiderdorp kan worden gerealiseerd en daarom wellicht een aanleg in Warmond helemaal niet nodig is.

Door Nico Kuyt

Jeroen Hendriks (D66) vraagt B&W van Leiderdorp te onderzoeken of een aangepaste Leiderdorpse skeelerbaan in de regionale behoefte aan een skeelervoorziening kan voorzien en met de gemeente Teylingen op zoek te gaan naar een werkelijke regionale oplossing en financiering van zowel schaats- als skeelervoorziening. In het licht van de steeds intensievere regionale samenwerking is er volgens de fractie behoefte aan zo'n regionale visie op sport en -voorzieningen.

Goedkoper

Zonder bezwaren van omwonenden kan in Leiderdorp voor slechts een tiende van het bedrag en hemelsbreed een paar kilometer verderop, een volwaardige wedstrijdbaan worden gerealiseerd, wat leidt tot een besparing van 270.000 euro, geld dat op een andere manier voor de schaats- en skeelersport kan worden ingezet, zo geeft Hendriks aan.

Regionale behoefte

Een lastig puntje in de discussie rond de ijs- en de skeelerbaan blijft dat niet precies duidelijk is welke behoefte er regionaal is aan zulke voorzieningen. Hendriks vraagt daarom om samen met de gemeenten in de regio dit te onderzoeken.

Geen vergunning

Voor de nieuwe skeelerbaan in Warmond is een vergunning niet nodig en kan zonder tussenkomst worden aangelegd. Er ligt weliswaar nog een bezwaar van de bewoners van het rijtje huizen vanuit de Leidse Merenwijk die uitkijken op de ijsbaan, maar wethouder Bas Brekelmans is bezig om te kijken of dat conflict minnelijk kan worden geschikt. Teylingen gaat ervoor om de baan te realiseren in de Veerpolder, omdat het onder andere voorziet in een voor de gemeente een behoefte om buiten de vorstperiode te kunnen 'proefschaatsen'.

De vragen vanuit de buurgemeente komen aan de orde in de bijeenkomst van de Leiderdorpse raad van maandag 27 maart.

Controle

Een lokale omroep, dat is toch een soort van hobbyclub? Nou, dat was lang geleden het geval, maar anno 2017 worden we van alle kanten in de gaten gehouden. Zo mag onze antenne niet hoger staan dan 33 meter boven NAP en de zender mag niet te hard, want dan storen we andere omroepen.

Controle-orgaan is het Agentschap Telecom. Dan inhoudelijk. Het Commissariaat voor de Media controleert of wij wel voldoende aandacht besteden aan lokale informatie, nieuws, cultuur, religie etc. Voor de radio bijvoorbeeld moeten we 56 uur per week op de Bollenstreek gerichte programma's maken. Ook houden ze ons financieel scherp in de gaten. Onze penningmeester moet een kruiwagen aan boekhouding elk jaar weer inleveren. Dan Buma/Stemra en Sena. Dat zijn organisaties die de betaling van muziek/auteursrechten afrekenen. We betalen een all-in bedrag per jaar voor onder meer de radio, maar daar hoort YouTube niet bij. Als je dus een muzieknummer onder je tv-beelden gebruikt, krijg je een bericht van YouTube of je de rechten wel hebt geregeld. Ga je drie keer in de fout dan sluiten ze je kanaal. We zijn een stichting met uiteraard een bestuur. Ik maak voor elk jaar een plan en na afloop wordt bekeken welke doelen wel en niet gehaald zijn. Verder krijgt mijn bestuur elke maand een schriftelijke rapportage en cijfers over hoe veel nieuws- en sportberichten we hebben geproduceerd en hoe veel bezoekers we op onze site en YouTube-kanaal hadden. Het bestuur wordt op zijn beurt weer gecontroleerd door het PBO, het Programmabeleidsbepalend Orgaan (bent u er nog?). Daarin zitten vertegenwoordigers van sport, ondernemers, cultuur, allochtonen, religie en nog meer. Zij kijken of we wel aan alle onderdelen van de samenleving voldoende aandacht besteden. Het bestuur is de baas, maar in de journalistiek niet helemaal over alles. Ik heb ook een programmastaf en een redactieraad. Deze redactieraad kan zelfs mijn ontslag in gang zetten. Dan de gemeenten. We krijgen een omroepbijdrage doorgesluisd en Noordwijk en Noordwijkerhout steunen ons extra in onze ontwikkeling. Dat betekent elk jaar evaluatiegesprekken, jaarstukken en dat soort zaken inleveren. Nou, ben ik er vast nog een paar vergeten, maar het moge duidelijk zijn, een lokale omroep wordt van alle kanten in de gaten gehouden. Zou ik bijna nog vergeten, degene met het belangrijkste oordeel zijn natuurlijk onze kijkers, luisteraars en bezoekers. Mocht het een keer voorkomen dat we u vergeten zijn of dat we te weinig aandacht aan iets besteed hebben, heb dan mededogen. Ik was vast bezig met een of ander rapport voor een of ander controlerend orgaan. Leve de publieke omroep!

Ard Zandbergen

Hoofdredacteur Bo

ard@bollenstreekomroep.nl

Blue Cap Keurmerk voor Wasbeek

Chris Geurts, voorzitter van Blue Cap, (tweede van rechts) overhandigt het keurmerk. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n De leiding van zwembad Wasbeek heeft donderdag 2 maart het Blue Cap Keurmerk ontvangen. Dit betekent dat de zwembadroosters en watercirculatiesystemen in het zwembad veilig zijn.

Zwembadinspecties.nl onderzocht op 24 januari de risico's op beknelling door vastzuiging van lichaamsdelen en lang haar in dit zwembad. Het onafhankelijke inspectiebureau concludeerde dat de Wasbeek voldoet aan de eisen van het Blue Cap Keurmerk. Wasbeek is het eerste zwembad dat in 2017 het keurmerk krijgt.

Locatiemanager Josan Zoetemelk (links op de foto) las over The Blue Cap Foundation en beknellingsongevallen. Zij besloot actie te ondernemen. "Ik vroeg me af of onze roosters wel veilig waren. We dachten dat het wel goed zat, maar je wilt bevestiging. Dat is ook belangrijk voor de ouders die hun kinderen hier laten zwemmen," legt zij uit. "Het geeft een veilig gevoel dat we nu zeker weten dat ze veilig zijn. Ik hoop dat veel zwembaden ons voorbeeld volgen," besluit directeur Hans van der Linden (tweede van links) van STiWA Exploitatie & Beheer.

kleinzoon verloren

The Blue Cap Foundation is in 2010 opgericht door Jan Jonker die in dat jaar zijn kleinzoon (12) verloor. Hij werd door enorme krachten vacuüm gezogen aan het rooster van een zwembad. De kracht van het vacuüm was dusdanig groot dat drie omstanders Willem niet van het rooster konden bevrijden. The Blue Cap Foundation pleit al langere tijd voor het meten van beknellingsrisico's in zwembaden. Volgens de stichting is het de enige manier om de veiligheid van afzuigroosters en beknellingsrisico's in kaart te brengen.

Buurtkamers openen deuren tijdens Week van Zorg en Welzijn

Teylingen n In de Week van Zorg&Welzijn, van maandag 13 tot en met zaterdag 18 maart, zet Welzijn Teylingen de deuren van de Buurtkamers open. Iedereen die kennis wil maken in de Buurtkamers, gezellig met anderen een kopje koffie wil drinken en een praatje wil maken is van harte welkom. De Buurtkamer is bij uitstek geschikt om naast koffie drinken allerlei soorten activiteiten te organiseren zoals het uitnodigen van een spreker, handvaardigheidsclub of workshops.

Programma

Maandag 13 maart: Lunch in de Buurtkamer van Sassembourg, van 10.00 tot 12.00 uur, Jan van Brabantweg 59 2171 HE in Sassenheim. Iedereen is welkom. Kosten 2 euro.Voor 10 maart moet men zich vooraf aanmelden bij: info@welzijnteylingen.nl onder vermelding van Lunch Sassembourg 13 maart of bij de receptie van Sassembourg.

Maandag 13 maart: Gildehof, Ingang Westerstraat 14 2171 CA Sassenheim. Tijdens deze middag verzorgen de stagiaires van de opleiding ROC Zorg&Welzijn het programma van 14.00 tot 16.00 uur

Dinsdag 14 maart: Buurtkamer in Sassembourg, van 10.00 tot 12.00 uur, Jan van Brabantweg 59 2171 HE in Sassenheim.

Dinsdag 14 maart : Buurtkamer in foyer 't Trefpunt, van 10.00 tot 12.00 uur, Herenweg 80, 2361 ET te Warmond.

Woensdag 15 maart: Buurtkamer de Inloop, van 10.00 tot 12.00 uur staan de verkiezingen centraal. Adres: Kagerplein 30, 2172 EA te Sassenheim.

Donderdag 16 maart: Buurtkamer Kerklaan, van 10.00 tot 12.00 uur in de Bibliotheek van Sassenheim, Kerklaan 42, 2171GC te Sassenheim.


Vrijdag 17 maart: Buurtkamer Agneshove, van 10.00 tot 12.00 uur in de Agneshove 89 2215HS te Voorhout.


Informatie over alle de Buurtkamers in Teylingen is te vinden op www.welzijnteylingen.nl. Voor meer informatie over de mogelijkheden van De Buurtkamer, neem contact op met Margriet Duivenvoorde, Sociaal Makelaar bij Welzijn Teylingen, via 0252-231805.

Algemene Ledenvergadering VWF

Warmond n Vereniging tot viering van Warmondse Feesten (VWF) houdt op dinsdag 21 maart de jaarlijkse ledenvergadering, om 20.30 uur in het Trefpunt. Tijdens deze ledenvergadering wordt afscheid genomen van secretaris, Roos van Leeuwen. Vier nieuwe leden worden voorgedragen als bestuurslid. De jaarcijfers worden besproken en het nieuwe programma voor komend jaar wordt gepresenteerd. Vooraf aanmelden is niet nodig. Meer http://vwf-warmond.nl/.

Pankras speelt sprookje Assepoes

Wie past het muiltje? In 'Assepoes' gaat de prins op zoek. | Foto: pr./Edwin van der Wijngaard Foto: pr./Edwin van der Wijngaard

Sassenheim n Toneelvereniging Pankras speelt op zaterdag 18 en zondag 19 maart het kindertoneelstuk 'Assepoes'. Het bekende sprookje is een feestje voor jong en oud.

Leo van den Ende exposeert tijdens Kunst(t)huis. | Foto: pr. Foto: pr.

Er waren eens een moeder met drie dochters: Anastasia, Godeliva en Assepoes. De eerste twee zijn moeders lievelingen. De derde dochter, Assepoes, moet sloven en werken voor het hele gezin. Zij doet dit elke dag weer. Ze geniet van kleine dingen zoals de zon die schijnt en de vogels in de tuin. Als de prins van het land met zijn gevolg in hun kleine dorpje komt, zijn moeder en de twee oudste dochters in alle staten. Er komt een hofbal en koortsachtig maken moeder en haar twee dochters zich klaar voor dit festijn. En Assepoes? Die moet op het huis passen en mag niet mee. Maar ook in ons verhaal is er een goede fee, die er voor zorgt dat Assepoes naar het bal gaat. En ja, zij danst met de Prins en verliest haar schoentje. Het sprookje eindigt zoals het aloude verhaal Assepoester. En ze leefden natuurlijk nog lang en gelukkig. De regie is in handen van Miep D?fferhoff.

De voorstelling is zowel op zaterdag als zondag om 15.00 uur. De zaal is open om 14.30 uur. Locatie: Het Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40A in Sassenheim. Kaarten zijn te koop bij Primera (Hoofdstraat 208) en aan de deur van de zaal.

Boekenweekconcert harmonie St. Cecilia

Voorhout n Onder het motto "Verboden vruchten" nodigt het harmonieorkest van Muziekvereniging St. Cecilia iedereen uit voor het eerste Boekenweekconcert, op zaterdag 25 maart in jongerencentrum @hok.

De 82ste editie van de boekenweek start op 25 maart en duurt tot 2 april. St. Cecilia vindt dat de 'verboden vruchten' uit haar muziekbibliotheek ook eens uitgevoerd mogen worden. Het boekenweekgeschenk ontbreekt dan ook niet. Op het onverwachtse en afwisselende programma staan naast een Duitse mars, een drietal concoursstukken, een mooie sax/trompet solo ook een gezellige meezinger.

Sinds september 2013 staat het harmonieorkest onder leiding van dirigent Paul Martens. De presentatie is in handen van Mary Floor en zij verneemt graag of de gekozen muziekwerken 'verboden' zijn of juist niet.

Het concert in jongerencentrum @Hok (Jacoba van Beierenweg 118b) begint om 20.00 uur, de zaal gaat open om 19.30 uur. Entree 5 euro. Donateurs hebben gratis entree, reserveren kan via info@stceciliavoorhout.nl.

Pop-rock in een bezorgrestaurant

n Rondje Kunst(t)huis zet Voorhout op zijn kop

Voorhout n De derde editie van het Rondje Kunst(t)huis Voorhout is op zondag 12 maart tussen 13.30 en 17.00 uur. Plaatselijke winkeliers en instellingen geven op hun vrije zondag een podium aan lokale kunstenaars. Wethouder Arno van Kempen opent het huiskamerfestival om 13.30 uur in Cheers (Herenstraat 106).

Het doel van dit culturele evenement, dat door Rotary Voorhout wordt georganiseerd, is dat het Teylingers jong en oud verbindt doordat de kunstenaars over hun kunst vertellen.

Wat is er dit jaar allemaal te beleven? De "Rembrandt van de Bollenstreek", Leo van den Ende, heeft zijn atelier tijdelijk verplaatst naar het Boerhaavehuis. Een healing tot harmonie met klankschalen is in een restaurant, glaskunst in een lunchroom, schilderijen in een restaurant, vioolmuziek in de Kleine Kerk, orgel en piano in de Grote Kerk, keramiek bij de notaris. Schilderkunst en fotografie in de kaaswinkel, schilderkunst en papier-maché bij de juwelier. Intuïtieve schilderijen en schilderijen met reisimpressies in Agneshove, een woordkunstenaar in de bibliotheek, een beeldend kunstenaar van 'onmogelijke geometrische dingen' bij de opticien. Een zandkunstenaar in de SNS bank, een swingende pop-rock band bij een bezorgrestaurant, een naaldkunstenaar bij de kapper en vrolijke muziek van de Mexicano's bij een aannemer. Deelnemers moeten kiezen, want Kunst(t)huis duurt maar 3,5 uur.

Toegangskaarten

De toegang bedraagt 5 euro. De voorverkoop van de toegangskaarten (tevens programmaboekjes) is bij fietsenwinkel Warmerdam (Herenstraat 81) en lunchroom Ons Genoegen (Herenstraat 100). Op zondag 12 maart zijn toegangskaarten vanaf 13.00 uur te koop bij het startpunt Cheers. De opbrengst komt ten goede aan de plaatselijke culturele instellingen of uitingen.

Night of the Queen Dance Festival

John Asselbergs, Daan de Mooij en Marjolijn van der Jagt| Foto: Wim Siemerink Foto: Wim Siemerink

zakelijk n Gekleed in glitter en glamour zorgden Daan de Mooij tijdens het Oranjefeest in Noordwijk voor een daverend succes. Met Jari Esbeukman maakte hij binnen no time een feest dat klonk als een klok. Datzelfde hebben ze nu weer voor ogen met het Night of the Queen Dance festival 22 april in Noordwijk. Een feest voor iedereen.

Waar dit entertainment duo optreedt is het feest en zoals het er nu uitziet wordt het tijdens het 'Night of the Queen Dance Festival 'niet anders. Glitter en glamour gecombineerd met bingo, prijzen, showspektakel en dance. Tot in de kleine uurtjes met de voetjes van de vloer. Entertainment afgewisseld met echte dance van DJ Charles.

Mooiste file

De Stichting Bloem & Zee en de Oranjevereniging zien de viering van de Night of the Queen op zaterdag 22 april helemaal zitten. Feestelijk uitgaan tussen bloemen en Oranje. "Met 'de Mooiste File van Nederland' weer op de Boulevard is het op zich al een reden om een feestje te vieren," menen John Asselbergs en Marjolijn van der Jagt. "Samen met Koningsdag een echte reden om uit te pakken. En waar kan dat beter dan in de Hotels van Oranje, een uniek feest voor de regio."


Glamour Bingo

"Het hotel wordt ingericht in diverse stijlen," verraadt Daan de Mooij van Lollypop Entertainment. "De gasten zijn vanaf 21.00 uur welkom in een fraaie entourage en dan gaan we meteen om 21.30 uur van start met de eerste ronde van de gratis Glamour Bingo, die op de bekende wijze, geheel in stijl en met de nodige verrassingen, door Jari en mij wordt gepresenteerd. Voor de tweede ronde wordt een vergoeding gevraagd, maar die heeft dan ook een hele bijzondere hoofdprijs."

Dance

Marjolijn van der Jagt vult aan: "De Balzaal wordt omgetoverd tot een feestelijk theater. Voor de liefhebbers van een praatje en een drankje is er een buitenterras, maar zeker de Bentley Bar wordt voor dat doel gastvrij ingericht." Na het Bingofeest wordt de show verder opgevoerd op het podium en vooral tussen de gasten. Daarbij vervullen de Masters of Beauty een hoofdrol. Stylisten François & Lacy laten met föhns en aanverwante haaraccessoires plus een pallet vol kleurrijke gezichtsverfraaiers en bloemdecoraties gewillige gasten een metamorfose ondergaan. The Masters of entertainment staan eveneens borg voor een wervelende show. DJ Charles is er tot in de kleine uurtjes met zijn repertoire vol dansmuziek.

Kaarten

Voor de vroege beslissers is er een reductie van 5 euro op de entree van 15 euro voor de hele avond inclusief een bingoronde. Kaarten zijn te koop bij Roses Only (De Keuvel 12) en Flitz for Kids (Hoofdstraat 69) in Noordwijk.

Projectkoor zingt tijdens Passieconcert

Sassenheim n Een projectkoor zingt op zondagavond 9 april het Passieconcert in de St. Pancratiuskerk. Aanmelden voor het koor kan tot dinsdag 21 maart.

Met Palmzondag begint de Goede of Stille Week. Het draait dan om het lijden en sterven van Jezus en om vandaar uit met Hem op te gaan naar het wonder van de opstanding. Het Passieconcert op zondagavond 9 april wil mensen daarop voorbereiden en op weg zetten met koralen uit de Mattheüs Passion van J.S. Bach en andere (Passie)muziek afgewisseld met meditatieve teksten.

Aanmelden

De muziek wordt uitgevoerd door een projectkoor, onder leiding van Menno Hoekstra en begeleid op het orgel door Gerda Peters. Iedereen wordt uitgenodigd om met het koor te repeteren. De muziek wordt ingestudeerd op dinsdagavond 4 april vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur in de St. Pancratiuskerk. Vóór de uitvoering op 9 april wordt er vanaf 19.00 uur ingezongen. Het Passieconcert begint om 20.00 uur.

Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 21 maart bij Marjo van der Zanden, e-mail: rkpancratius@hetnet.nl of telefoonnummer 0252-211568.

Lezing Wout Koster over Franse Revolutie

Op 14 juli 1789 was de bestorming van de Bastille. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Wout Koster geeft op donderdag 9 maart een lezing over de Franse Revolutie in het Frans Café in het Wapen van Warmond (Dorpsstraat 90). Het Café wordt georganiseerd door de stichting Jumelage Warmond Champigné.

Op 14 juli 1789 sloeg in Parijs de vlam in de pan. Het volk dat eeuwenlang was uitgebuit door adel en geestelijkheid, onder leiding van de absolute vorst, nam het niet meer en bestormde de Bastille, het symbool van het 'ancien régime'. Dat was het begin van wat in de geschiedenis bekend geworden is als de Franse Revolutie, die de hele Franse samenleving op z'n kop zette. Er kwam een parlement met een grondwet, een eerlijkere verdeling van de belastingen en er kwam vrijheid van meningsuiting. Maar adel en geestelijkheid gaven hun voorrechten natuurlijk niet zo maar op. Er ontstond een bloedige burgeroorlog met duizenden slachtoffers van wie de meesten onder de guillotine. Ook de koning viel onder het mes.

Wout Koster studeerde Frans en geschiedenis aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Hij is oud-conrector van het Rijnlands Lyceum in Sassenheim

Kraamverhuur markt Park Rusthoff

Sassenheim n Ook dit jaar organiseert de evenementencommissie weer een Voorjaarsmarkt in Park Rusthoff. Op zaterdag 13 mei staan er tussen 10.00 en 16.00 uur weer verschillende kraampjes op het middenterrein. Geinteresseerden kunnen een kraam huren voor 50 euro. Snelle inschrijvers die voor 1 april beslissen, krijgen een vroegboekkorting. De inschrijving sluit op zaterdag 29 april. Voor aanmelding, ga naar www. www.parkrusthoff.nl – Evenementen – Voorjaarsmarkt 2017. Voor meer informatie, mail naar voorjaarsmarktrusthoff@gmail.com.

Aandacht voor je relatie

Warmond n Hoe vaak zeg je niet tegen elkaar: eigenlijk moeten we vaker samen iets leuks doen…Op vrijdag 17 maart is 'De Vijfde Brief' in 't Trefpunt (Herenweg). In deze musical worden de thema's relaties, trouw, m/v en hun communicatieverschillen op een humoristische wijze aan de orde gesteld. Een vader schrijft aan zijn dochter vijf brieven waarin hij lessen voor het leven en de liefde door wil geven. De voorstelling begint om 20.00 uur. Kaarten kosten 12,50 euro, inclusief twee consumpties. Kaartverkoop via: www.mannamusicals.nl/ticketservice.

De Beatles herleven

Warmond n De reden voor de hand over hand toenemende populariteit van The Beatles Revival komt door de ongelooflijke gelijkenis met de echte Beatles: dezelfde kapsels, de kostuums herkenbaar van de afbeeldingen op de platenhoezen, apparatuur en instrumenten vergelijkbaar met de originele. Op zaterdag 25 maart staat de show in 't Trefpunt (Herenweg).

De grootste gelijkenis ligt echter op het muzikale vlak. Elk nummer wordt tot in detail perfect gebracht. De leadzang, de backing vocals, de gitaarsound, het bas- en drumwerk, alles klinkt zoals we dat kennen van de live concerten en Lp's: zuiver, kraakhelder, energiek en opwindend. En alles is honderd procent live gespeeld.

De voorstelling begint om 20.30 uur. Kaarten kosten 21 euro en zijn te koop via www.theaterhettrefpunt.nl of bij de VVV te Warmond. Ook 45 minuten voor aanvang van de voorstelling kunnen er vaak nog kaarten aan de zaal gekocht worden.

Film: '45 Years'

Sassenheim n De film '45 Years' is op donderdag 9 maart om 20.15 te zien in Theater 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40A). Het is een week voor het 45-jarige huwelijksfeest van Kate en Geoff Mercer (gespeeld door Charlotte Rampling en Tom Courtenay) wanneer er een brief arriveert voor Geoff. Het lichaam van zijn eerste geliefde is gevonden in het ijs van de Zwitserse Alpen, waar zij begin jaren '60 vermist raakte. Het bericht brengt de echtgenoten danig uit balans en het is nog maar de vraag of hun huwelijk het feest haalt in de vijf dagen die nog resteren.

Kaarten à 5 euro zijn verkrijgbaar vanaf 30 minuten voor aanvang in het theater.

'Opgeruimd' over familie en erfenis

Sassenheim n De voorstelling 'Opgeruimd', gespeeld door theatergroep Greppel, is op zaterdag 25 maart te zien in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40A).

Opgeruimd is het verhaal van twee broers en een zus die elkaar ontmoeten in de woning van hun overleden vader. De meubels zijn al opgehaald en de laatste spullen worden uitgezocht. Maar wat moeten ze aan met de beloftes die hun vader heeft gedaan over de verkoop van het huis. Nemen zij beslissingen "in de geest van vader" of bepalen zij zelf wat ze met de erfenis doen?

Margreet Blanken

Theatergroep Greppel maakt stukken over de strijd die mensen leveren om te leven. Zij maken deze voorstellingen vanuit een optimistisch wereldbeeld, met liefde voor de personages en hun pogingen er iets moois van te maken. 'Opgeruimd' met als ondertitel 'Over een oude belofte van een gestorven vader' wordt geregisseerd door Margreet Blanken.

Kaarten kosten 15 euro en zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl of bel naar 0252-225874 (maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 11.00 uur.

Paasbingo bij KBO

Sassenheim n Op donderdagmiddag 16 maart organiseert de KBO Sassenheim voor de leden een paasbingo. De zaal op de begane grond van het Onderdak gaat open om 14.00 uur. De balletjes gaan rollen om 14.30 uur. Natuurlijk zijn er leuke prijzen te winnen.

Amerikaanse rootsmuziek

Sassenheim n De Nijmeegse formatie Living Room Heroes staat op zondagmiddag 12 maart in café De Twee Wezen. Amerikaanse rootsmuziek geïnspireerd door hun muzikale helden zoals The Wood Brothers, Amos Lee en Ben Harper. De toegang is gratis.

Revanche op koploper blijft uit voor VCS

Sassenheim n Het eerste herenteam van VCS heeft een rustweek gehad en de dames maakten zich op voor hun revanche op het team waar ze vorige week thuis tegen speelden: Nesselande dames 2. De ene gewonnen set van vorige week smaakte naar meer en VCS dames 1 ging enthousiast en vol vertrouwen zaterdagmiddag in Zevenhuizen van start. Helaas pakte de wedstrijd niet uit zoals gehoopt.

Nesselande speelde een nog degelijkere wedstrijd dan vorige week. De servicedruk was hoger en ze maakten weinig eigen fouten. Daar stond tegenover de de servicedruk van VCS juist niet helemaal uit de verf kwam. Als de pass wel goed geleverd kon worden, bleek het keer op keer bijzonder lastig om tot scoren te komen. In de eerste instantie leverden prikballen in het midden Sassenheim nog wat punten op, maar ook die werden gaandeweg de wedstrijd steeds beter verdedigd. Tel daar een goed blok van Nesselande bij op en het steeds verder wegzakkende vertrouwen aan de kant van VCS, dan kom je uit op een 4-0 verlies. Het lukte alle vier de sets ook niet om boven de 20 punten uit te komen, iets wat dames 1 VCS niet vaak gebeurt.

Dat dit de eerste met 4-0 verloren wedstrijd dit seizoen is, relativeert weer enigszins. Volgend week nieuwe kansen, dan wordt er weer op zaterdag in Den Haag uit gespeeld tegen de nummer 2 (Kalinko dames 1). VCS heren 1 hoopt aanstaande donderdag weer wat punten binnen te halen in de thuiswedstrijd tegen Inter Rijswijk.

Combibrugcup De Rank

Combibrug sportfunctionarissen Melvin van Stijn en Justin Compier met de winnaars van de Combibrug Cup, De Rank. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Stichting de Combibrug organiseert sinds 2008 bewegings- en kunstonderwijs voor de leerlingen van de verschillende basisscholen in de gemeente Teylingen. In samenwerking met de verschillende sportverenigingen binnen de gemeentegrenzen verzorgen zij in de schoolvakanties ook een uitgebreid programma voor de kinderen. In de voorjaarsvakantie is er altijd het Combibrug Cup zaalvoetbaltoernooi voor groep 7 en 8 in sporthal de Tulp in Voorhout.

Voor de Combibrug Cup editie in 2017 namen maar liefst acht klassen teams uit Teylingen deel. Sassenheim was vertegenwoordigd met teams van het Bolwerk, Startbaan, en de Springplank. Ook de Rank was dit jaar weer van de partij, maar om het team compleet te krijgen moest er wel een beroep worden gedaan op voetbalvriendjes van Ter Leede. Door al deze versterkingen wist dit team zich vrij eenvoudig te plaatsen voor de finale poule en ook daar leek men niet opgewassen tegen dit voetbalgeweld. Het team van de Achtbaan uit Voorhout dacht hier duidelijk anders over. Lange tijd hadden zij zicht op de titel maar uiteindelijk moesten ze in de laatste minuten toch nog buigen. De wedstrijd eindigde in een gelijkspel. Hierdoor legde de Achtbaan beslag op de derde plek. De tweede plek was voor het gelegenheidsteam van de Springplank dat bestond uit spelers van RKVV Teylingen, Quick Boys, en zelfs een speler van de Feyenoord jeugd, Alex Wagenaar. Winnaars van de Combibrug Cup groep 7 was het team van de Rank. Dit team werd op het allerlaatste moment nog versterkt met Luuk van basisschool de Overplaats en Timo van de Springplank.

Autocoureur Langeveld naar Duitsland

Niels Langeveld (l) ondertekent het contract bij team Racing One. | Foto: pr. Foto: pr.


Sassenheim n Niels Langeveld rijdt aankomend seizoen in de Duitse ADAC TCR Germany. De autocoureur uit Sassenheim kiest voor het team Racing One.

Langeveld werd vorig seizoen in zijn eerste jaar direct kampioen in de SEAT Leon Eurocup. Een prestatie die opviel bij andere teams. Het resulteerde in veel belangstelling. Dat de keuze uiteindelijk viel op ADAC TCR Germany bij Racing One is een zeer weloverwogen besluit, vertelt Langeveld. "Team Racing One zette in 2016 een VW Golf in bij de ADAC TCR Duitsland en behaalde een vijfde positie bij de teams." Het ambitieuze team uit Andernach, nabij Koblenz in Duitsland, bestelde voor komend seizoen een Audi RS3 LMS en ging op zoek naar een coureur die paste bij de titelaspiraties. Ze kwamen terecht bij de succesvolle coureur Sassenheim. De interesse van beide kanten was zo groot, dat vele gesprekken volgden en Racing One zelfs naar Nederland kwam om de puntjes op de i te zetten. "Dat was één van de dingen die voor mij de doorslag gaf," geeft Langeveld aan. "Bij Racing One had ik echt het gevoel dat zij mij wilden hebben en ik er dus op kan rekenen dat het team er samen met mij vol voor wil gaan. Dat is de spirit die ik zelf ook heb, professioneel en gedreven. Ik heb er alle vertrouwen in dat wij komend seizoen tot grootse prestaties zullen komen." Langeveld neemt zijn coach/engineer Herman de Jager mee naar zijn nieuwe team.

Zandvoort

Het seizoen in de ADAC TCR Duitsland begint eind april op het circuit van Oschersleben en wordt ook voor het grootste deel in Duitsland gereden. Elke weekend bestaat uit vrije trainingen, een kwalificatie en twee sprintraces van elk 30 minuten. "Vorig jaar gingen de kwalificaties erg goed, elk weekend in de top drie. Dat zal dit seizoen moeilijker worden met 44 auto's, ik verwacht dat in dit veld de verschillen in de duizendsten van een seconde zullen lopen." In juli bezoekt de klasse Circuit Park Zandvoort tijdens het ADAC GT Masters weekend. Langeveld kijkt uit naar de start."De raceklasse, de auto, het vertrouwen en de betrokkenheid die Racing One vanaf het eerste moment toonde gaven voor mij de doorslag. Ik heb er ontzettend veel zin in."

Forwodians aan kop

Voorhout n Koploper Forwodians ontving afgelopen weekend LUSV, de nummer twee van de ranglijst. De uitwedstrijd hadden de basketbalsters nog met vier punten verschil gewonnen.

De spanning zat er bij beide ploegen goed op. Forwodians wist daar het beste mee om te gaan. BIJ LUSV lukte vrij weinig en de Voorhoutse ploeg kon zich steeds meer losmaken. De eerste periode eindigde in een schamele 6-2, maar door driepunters van Sabine den Oss en Inge Gouw liep de thuisclub uit naar 25-10 in de tweede periode. De derde periode begon LUSV met een inhaalrace. Het werd 29-19, maar mede dankzij Zeneb Mansour Baker werd het gat weer groter tot 35-19. In de laatste periode waren de zenuwen duidelijk weer terug. Forwodians bleef sterk verdedigen, maar aanvallend werd regelmatig de bal verloren. Ondanks de spanning, weet de Voorhoutse ploeg de wedstrijd uit te spelen. Emma Brocken scoort en brengt de eindstand op 45-28. Coach Tim van Zelst is na afloop tevreden: "Ik ben blij met het resultaat en met de verdediging. Mijn belangrijkste taak vandaag was het manen tot rust in de aanval". Forwodians blijft eerste in de poule, LUSV zakt naar de derde plek.

Welzijn Teylingen bezoekt NLdoet vrijwilligers

Teylingen n Het Oranje Fonds organiseert op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ook in Teylingen zijn er veel vrijwilligers deze dagen op de been om een klus te klaren.

Voor negentien klussen in Teylingen werden in de afgelopen weken op www.nldoet.nl vrijwilligers gevraagd. Een groot deel van die vraag is ingevuld, maar er zijn nog helpende handen nodig bij enkele klusactiviteiten.

Welzijn Teylingen onderschrijft deze inzet en wil deze vrijwilligers in het zonnetje zetten. De sociaal makelaars van Welzijn Teylingen gaan tijdens het weekend van NLdoet langs bij de initiatieven om nieuwsgierige vragen te stellen over het hoe en waarom men meedoet. Maar zij komen niet met lege handen. Meer informatie over deze actie? Neem contact op met Welzijn Teylingen 0252 231805 en vraag naar de Sociaal Makelaar.

Heerema voltooid solozeilrace

Warmond n De 65-jarige Pieter Heerema is de eerste Nederlander ooit die de Vendée Globe, de non-stop en solozeilrace rond de wereld, heeft gevaren. De in Warmond woonachtige Heerema zat vanaf november op zee en was 116 dagen onderweg. Hij finishte op donderdag 2 maart in de Franse kustplaats Les Sables d'Olonne. De Vendée Globe wordt bestempeld als de zwaarste zeilrace ter wereld.

Teylingen gelijk

Sassenheim n Teylingen is in de thuiswedstrijd tegen Wippolder niet verder gekomen dan een gelijkspel. De bezoekers kwamen voor rust op voorsprong door een benutte penalty van Mike Mesker. In de tweede helft kreeg Teylingen meerdere kansen. Tom van der Vlugt tikte -op aangeven van broer Mark- uiteindelijk de gelijkmaker binnen. Door het resultaat is Teylingen nog niet veilig. Op zondag staat de derby tegen Foreholte op het programma. De wedstrijd op sportpark de Roodemolen begint om 14.00 uur.

Hockey clinics

Voorhout n Bij MHC Voorhout zijn op zondag 12 maart hockey clinics voor basisschoolleerlingen van groep 1 tot en met 5. Stichting de Combibrug heeft de groepen 1 en 2 van de basisscholen in Teylingen voor de krokusvakantie laten kennismaken met de hockeysport. Deze kennismaking zal worden afgesloten met een leuke FunKey hockey clinic bij MHC Voorhout op zondag 12 maart van 10.00 tot 11.30 uur. Voor de leerlingen uit groep 3, 4 en 5 is er ook een clinic. Aanmelden hiervoor kan via de website van Stichting de Combibrug. Voor meer informatie, mail naar funkeyhockey@mhcvoorhout.nl.

ALV KBO Teylingen

Teylingen n Het bestuur van KBO Teylingen nodigt de leden van de drie KBO afdelingen Sassenheim, Voorhout en Warmond uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergaderingen. De vergaderingen zijn op maandag 13 maart (KBO Sassenheim) om 14.00 uur in de theaterzaal van 't Onderdak; op dinsdag 14 maart (KBO Warmond) om 14.00 uur in de koffiekamer van Mariëngaerde; en op dinsdag 21 maart (KBO Voorhout) om 14.00 uur in de verdieping. Na elke Algemene Ledenvergadering is er een activiteit. Meer op www.kbo-teylingen.nl.

Warmunda verliest

Warmond n In het beladen duel tegen Kickers'69 stapte Warmunda als verliezer van het veld. De bezoekers scoorde twee keer, waardoor Warmunda op jacht moest naar doelpunten. Alleen Vasco Esman scoorde voor de Warmonders, die door het verlies op de voorlaatste plaats in de derde klasse staan.

TOP plaatst zich door winst op DSC voor playoffs

Sassenheim n Op voorhand moest de thuiswedstrijd TOP tegen DSC, nummer 2 tegen de nummer 8 op de ranglijst, geen problemen opleveren. TOP heeft goed korfbal laten zien, maar de afronding zat niet altijd mee. De eindstand van 25-21 doet vermoeden dat het niet heel gemakkelijk ging, maar de winst is geen moment in gevaar geweest.

De beginfase ging enigszins gelijk op, maar als snel nam TOP/Quoratio het initiatief. Het vizier stond op scherp en er werden mooie aanvallen laten zien. Vanaf de 10-6 maakte TOP een spurt naar 13-6 door goals van onder andere Mick Snel, Daniel Harmzen en Jet Hendriks.

De toeschouwers gingen er goed voor zitten. Gezien het vertoonde spel kon dit wel eens een doelpuntrijke avond worden. Bij vlagen werd DSC zoek gespeeld, maar hierna brak er toch een fase aan waarin TOP de aanvallen niet kon afronden. DSC profiteerde hiervan en speelde zichzelf langzaam weer in de wedstrijd, wat zorgde voor een ruststand van 15-10.

Buzzerbeater

Na rust was de eerste goal voor TOP, maar de volgende tien minuten waren van beide partijen matig. Veel plaatsfouten en balverlies kenmerkten deze fase. TOP kwam moeilijk tot scoren, maar was en bleef in alle opzichten de betere ploeg. Het klasseverschil was net iets te groot, waardoor er geen moment was dat TOP moest vrezen de voorsprong te gaan verliezen. Barbara Brouwer scoorde in die fase twee mooie doelpunten. De laatste goal van de wedstrijd was van Nick Pikaar, een mooi slotakkoord, want de bal verdween in de buzzer door de korf. Dit resulteerde in een eindstand van 25-21.

Tweede plaats

Doordat concurrent LDODK verloor bij DVO deed TOP goede zaken door te winnen. TOP heeft nu een voorsprong van drie punten op LDODK, waardoor de tweede plaats bijna zeker is en ze het thuisvoordeel in de playoffs hebben veiliggesteld. Op zaterdag 11 maart speelt TOP uit tegen Blauw-Wit uit Amsterdam, dat ook nog steeds in de race is voor de playoffs. De laatste wedstrijd is op zaterdag 18 maart, thuis tegen Fortuna.

TOP speelt in het weekend van zaterdag 25 en zondag 26 maart de eerste playoff. Afhankelijk van de eindstand in de Korfbal League is dat een thuiswedstrijd of uitwedstrijd. De return is een week later in het weekend van zaterdag 1 en zondag 2 april. Een eventuele beslissende derde wedstrijd wordt daarna doordeweeks gespeeld. De finale is op zaterdag 8 april in Ziggo Dome.

Wel kansen, maar geen punten voor Foreholte

Voorhout n Drie finales zou Foreholte gaan spelen in de maand maart en aan de hand van het resultaat zouden ze dan wel verder kijken. Welnu, de eerste finale leverde tegen het stugge RVC'33 na 95 minuten buffelen en ploeteren nul punten op. Weliswaar verdienden de mannen van trainer IJzendoorn tenminste één punt, maar binnen het voetbal is het nu eenmaal niet altijd eerlijk. Met man en macht verdedigde RVC'33 de minimale voorsprong en wist die over de negentig minuten te brengen. Daarmee sloegen zij de Voorhoutse aanval op de tweede plaats effectief af en liepen tegelijkertijd twee punten in op koploper en periodekampioen Den Hoorn.

Toen de wedstrijd om half drie door scheidsrechter Voogt in beweging werd gezet, was het na een prachtige morgen al een kwartiertje behoorlijk aan het regenen. In combinatie met de aanwakkerende wind die dwars over het veld stond maakte dat goed voetbal onmogelijk. Dat was jammer, want beide ploegen willen en kunnen goed voetballen. De speelbal verdween zeker dertig keer over de afrastering aan de noordkant, waardoor voortdurend een nieuwe bal in het spel gebracht moest worden.

Vanaf minuut één was iedereen bij de les en zochten beide ploegen een weg naar het vijandelijke doel. Na een kwartier spelen veroverde RVC'33 op inzet op het middenveld de bal, combineerde zich soepel over de rechterkant vrij, waarna de bal strak en laag werd voorgegeven. Van buiten het strafschopgebied wist de mee naar voren getogen verdediger Zanzibar Booij de bal goed gecontroleerd en hard diagonaal laag in de rechterhoek te schieten (1-0).

Foreholte nam meer initiatief, maar moest opletten op de uitvallen van RVC'33. De blauwwitte achterhoede had de zaak redelijk onder controle. Sejad Navabi schoot over. Dat zelfde lot overkwam een kopbal van Joost van Dam. Daar tussendoor moest Matthijs Guijt de doorgebroken Wouter Sluijs in een onmogelijke positie dwingen en haalde Bas Jongbloed een gele kaart op. Op slag van rust draaide Christian Guijt de bal vanaf links voor het doel waar Rik Grondel de bal overschoot. Met name in de laatste tien minuten had Foreholte het heft in handen genomen.

Initiatief

Dat initiatief hebben de Voorhouters gedurende de gehele tweede helft niet meer losgelaten. Dat betekende overigens niet dat RVC'33 alleen maar met de rug tegen de muur stond. De bevrijdende 2-0 had vanuit de counter ook een aantal keer kunnen vallen. Gaandeweg de tweede helft drukten de Voorhouters de tegenstander steeds meer achteruit en de laatste tien minuten was het alleen nog maar de bal wegpegelen vanuit de blauwwitte verdediging. Daar waar de Voorhouters kansen kregen lag doelman Frank van Leeuwen voortdurend hinderlijk in de weg. De grootste mogelijkheden waren er voor Rik Grondel en Christiaan Guijt, maar hun pogingen strandden op het lichaam van Van Leeuwen. Aan de andere kant bleef keeper Guijt voortdurend baas over de uitvallen van met name Wouter Sluijs en toen hij bij het uitlopen op het spekgladde veld onderuit gleed zag hij de inzet voorlangs het lege Voorhoutse doel gaan.

Foreholte op koers voor kampioenschap

Kim Schuurbiers in de aanval voor Foreholte. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Foreholte won zaterdagavond en staat nu met 20 winstpartijen, 1 gelijkspel en 1 verloren wedstrijd nog steeds op de eerste plaats in de eerste divisie.

Op zaterdagavond kwam Z.A.P. uit Breezand op bezoek in sporthal De Tulp. Dit team doet het erg goed als nieuwkomer in de competitie met een vierde plaats. Het is een nieuw team met jonge meiden, dat een snel en gevarieerd spelletje laten zien. Net als alle teams willen ook zij van de koploper winnen.

Gelijkopgaande strijd

De eerste helft waren de teams aan elkaar gewaagd en vielen de doelpunten om en om. Toch was het Foreholte, dat met name vanaf de hoeken te weinig scoorde. Ook in de breaks liep het niet soepel. Bij balverlies werden de snelle gasten onvoldoende afgedekt. De ruststand was 14-14.

Goede tweede helft

De Voorhoutse winst werd wederom gepakt in het eerste gedeelte na de rust. Foreholte liep uit naar 20-14. Z.A.P. dat een (vaak té) stevige 6-0 verdediging uitvoerde, zorgde ervoor dat de aanspeel naar de cirkel en het passeren bemoeilijkt werd. Toch waren er kansen tot scoren, maar vanzelf ging het aanvallend allemaal niet zo. Ook verdedigend lieten de Voorhoutse handbalsters wat steekjes vallen, maar gelukkig leverden beide keepsters goed werk af. Er moest deze keer hard geknokt worden voor de overwinning. En dat gebeurde dan ook, onder luide aanmoedigingen van de supporters, die er in grote getale aanwezig waren.

Tijdstraf

Na 20 minuten was het 24-21, waarna nog een spannende laatste tien minuten volgden. Bij Z.A.P. waren het de linker opbouw- en linker hoekspeelster, die met respectievelijk zeven en acht scores het meest trefzeker waren, zodat in de laatste fase de linkeropbouwster een persoonlijke dekking kreeg. Toen vielen er kort achter elkaar twee tijdstraffen voor Z.A.P. en kon Foreholte hiervan profiteren. Het laatste woord was aan de tegenstander, maar verder dan 27-25 kwamen ze niet.

Clash tussen nummers 1 en 2

Op zaterdag 11 maart speelt Foreholte de belangrijkste wedstrijd van het seizoen tegen directe concurrent DSVD. Bij winst is de ploeg van Ricardo Clarijs dicht bij het kampioenschap en directe promotie naar de eredivisie. Na de wedstrijd in Deurningen speelt Foreholte nog twee wedstrijden op weg naar het kampioenschap.

Scores: Wendy Smits (3p) 7 x, Dana Vincenten (1p) 6 x, Kim Schuurbiers 5 x, Britt van Leijden 4 x, Marisha vd Geest, Ramona Vink, Chantal Slegtenhorst, Nikki vd Post en Lot van Kampen allen 1 x.

Volleybal Doe-dag

Veel animo voor de doedag bij VCS. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Na het grote succes van vorig jaar deed de volleybalbus, vol met opblaasbare volleybalattracties, op woensdag 1 maart sporthal de Wasbeek weer aan. Volleybalclub Sassenheim en stichting de Combibrug organiseerden hier de Volleybal Doe-dag.

De Volleybal Doe-dag is bedoeld om kinderen uit groep 3 en 4 op een leuke en actieve manier kennis te laten maken met de veelzijdige sport. Om tien uur 's ochtends startten 50 kinderen samen met hun begeleiders met een warmin- up onder leiding van een gymdocent. Daarna gingen de verschillende groepjes met hun begeleiders naar de onderdelen toe. De kinderen testten hun vaardigheden op het gebied van volleybal.

Zo konden ze meten hoe hard hun smash was, hoe ver hun duik was en hoe hoog ze konden blokkeren. Daarnaast maakten ze op een speelse manier kennis met de volleybalregels. Elk groepje ging natuurlijk ook op de foto en verzon een originele yell. Voor elk onderdeel kregen de kinderen punten op hun scorekaart en aan het einde van de ochtend kreeg iedereen een echt volleybaldiploma.

In maart organiseert VCS op donderdag 9,16 en 23 maart van 18.00 tot 19.00 uur een instuiftraining in De Wasbeek voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

Teylingen van A tot Z

Foto: pr.

Teylingen n Muziek, sport en cultuur. Teylingen kent veel verenigingen, stichtingen en organisaties waar inwoners terecht kunnen. Iedere week krijgt één van deze organisaties de ruimte om zich voor te stellen in 'Teylingen van A(vondvierdaagse) tot Z(wemvereniging)'.

Organisatie: De Bibliotheek Bollenstreek
Opgericht in: 2006
Aantal leden/vrijwilligers: 170

Wie zijn we en wat doen we?
Jong of oud. Man of vrouw. Geboren en getogen in Nederland of van buitenlandse komaf. Voor iedereen kan de Nederlandse taal lastig zijn. Het Taalhuis van de Bibliotheek Bollenstreek helpt jou graag beter Nederlands te lezen, spreken en schrijven. Het Taalhuis is een samenwerking tussen de Bibliotheek Bollenstreek en de gemeente Teylingen.

Waarom is het fijn om even langs te gaan?
De Bibliotheek Bollenstreek wil jou helpen. Wij willen voorkomen dat jij problemen krijgt. Bijvoorbeeld omdat je een brief van de gemeente niet begrijpt. Ook is het fijn om te weten dat je niet de enige bent. Je hoeft je niet te schamen. Dus kom bij ons langs voor hulp en advies.

Wat is jullie ambitie?
De bibliotheek staat midden in de samenleving door onder ander taalspreekuren te organiseren waar iedereen terecht kan met vragen over het leren van de taal. Zo maken we koppels die samen de taal gaan oefenen.

Informatie, sympathie en actie
Ken je iemand in jouw omgeving die een taalachterstand heeft, kom eens samen naar de bibliotheek. Op vrijdagochtend om 11:00 uur is er Taalcafé in de bibliotheek van Sassenheim.

Het is leuk om iemand anders helpen. Wil je als Taalcoach aan de slag? Een taalcoach is twee uur in de week beschikbaar. Samen met je taalmaatje doen jullie leuke dingen. Jullie gaan bijvoorbeeld naar de markt of naar een tuincentrum. Zo leer je op een leuke manier de Nederlandse taal. Bovendien ontvang je een gratis jaarabonnement van de bibliotheek.

Meer informatie is te vinden op: www.bibliotheekbollenstreek.nl

Deze rubriek wordt samengesteld in samenwerking met Welzijn Teylingen. Alles over vrijwilligerswerk vindt u op www.welzijnteylingen.nl en klik op 'vrijwilligerswerk'.

Wilt u uw vereniging ook in deze rubriek, en wilt u weten hoe u dat doet? Stuur dan een e-mail naar Marian Kofoed van Welzijn Teylingen: m.kofoed@welzijnteylingen.nl. Alle eerdere edities van Teylingen van A tot Z staan op www.deteylinger.nl.

Woensdag 8 t/m 15 maart

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor, voorganger pastor P. Owel

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 10.00 uur; voorganger: Ds. H.R. Betting

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur; voorganger: Ds. A.A. Bosma

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, Gezingsdienst, voorganger: ds. C. Affourtit

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Eucharistieviering (presentatieviering Eerste Heilige Communie), voorganger: Th. Blokland

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): woensdag 8 maart 19.00 uur; Vesper; vrijdag 10 maart 10.00 uur, Eucharistieviering met samenzang; zaterdag 11 maart 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang; woensdag 15 maart 19.00 uur, Vesper

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. E.H. v.d. Weide (Noordwijkerhout)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Rob Kool

Wings of Healing (Veerpolder 6a): vrijdag 10 maart, genezingsdienst; zaterdag 19.00 uur Jeugdavond; zondag 10.00 uur: Onderwijstdienst, 19.00 uur Genezingsdienst o.l.v. Jan Zijlstra

'Groote Asbak' voor Vrijwilligers Hospice Duin- en Bollenstreek

De vrijwilligers van het hospice zijn uitgeroepen tot Groote Asbak. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n De vrijwilligers van het Hospice Duin- en Bollenstreek zijn vanmiddag onderscheiden met de 'Groote Asbak der Saksen', de eretitel uitgereikt door carnavalsvereniging De Saksen. Tijdens de seniorenmiddag in het Onderdak werden de vrijwilligers vorige week in het zonnetje gezet.

De Saksen reikt ieder jaar de eretitel in de vorm van een asbak uit. De prijs gaat naar inwoners die veel voor een vereniging en/of de maatschappij betekenen. Zij mogen zich een Groot Asbak der Saksen noemen. Vorig jaar ging de titel naar Dirk Vink en Tineke de Groot voor hun jarenlange inzet in Tanzania voor de eigen stichting Saidia helpt Sumve. De prijs wordt sinds ieder jaar uitgereikt.

E-Meeting in Dorpskerk in het teken van LICHT

Sassenheim n De derde E-Meeting is op zondag 12 maart om 10.00 uur in de Dorpskerk (Hoofdstraat 217).

Een E-Meeting is een laagdrempelige open bijeenkomst, waarin bezoekers delen in elkaars spiritualiteit, niet in de kerkbanken zitten, maar informeler op stoelen rondom tafels. Alle generaties bij elkaar en door elkaar heen om met z'n allen te zingen, te bidden en met elkaar in gesprek te gaan. Er is koffie en thee, en voor de kinderen limonade. De kinderen zijn er tijdens de meeting gewoon bij aanwezig. Dat betekent dat er geen kinderdienst of oppasdienst is.

Het thema van de E-Meeting is LICHT. Licht is er in alle vormen, de dagen worden weer steeds langer, het blijft langer licht. Wij willen ook als mensen een "helder licht" zijn voor je vrienden, je buren, je familie op school of op je werk. Het LICHT uitstralen zodat je daarmee anderen inspireert, helpt en blij maakt. Hierover praten we met elkaar, luisteren naar 'live' muziek en de kinderen kunnen gaan knutselen over dit thema.

Voor meer informatie over deze E-Meeting, bel naar Saskia Vermeulen: 0252-226100.

'Aan tafel bij Jezus'

Sassenheim n 'Aan tafel bij Jezus' is de titel van de gezinsdienst die gehouden wordt in de Havenkerk op zondag 12 maart. Een kerkdienst die zich richt op het gezin en muzikaal wordt ondersteund door het Sassenheims kinderkoor Vivo onder leiding van Aukje van der Neut. Aanvang van de bijeenkomst is 10.00 uur, toegang gratis. Bijweglaan 4.

        

Nieuwe website KBO

Teylingen n Nadat in 2015 de eerste stap is gezet met een bestuurlijke samenwerking van de drie seniorenbonden in KBO Teylingen, is nu ook een nieuwe website in de lucht: www.kbo-teylingen.nl, met daaraan gekoppeld geheel nieuwe websites van de drie KBO-afdelingen Sassenheim, Voorhout en Warmond.

Op de website van KBO Teylingen staat actuele informatie op het gebied van wonen/zorg, koopkracht, digitalisering, veiligheid en zingeving en informatie over de gezamenlijke te organiseren activiteiten. Via een link gaan de websitebezoekers naar de afdelingen, waar ze het actuele nieuws kunnen vinden en allerlei activiteiten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling.

Voor informatie, neem contact op met het secretariaat van KBO Teylingen: kboteylingen.secretariaat@gmail.com of 0252- 224126.