De Teylinger

5 september 2018

De Teylinger 5 september 2018


Laaggeletterdheid nog steeds groot probleem

Wethouder Arno van Kempen ontvangt de eerste taalkrant uit handen van Hans Portengen (l). | Foto: MV Foto: pr.

Teylingen n In de Week van de Alfabetisering wil de Bibliotheek Bollenstreek opnieuw zoveel mogelijk inwoners met een taalachterstand motiveren om zich aan te melden voor een cursus. Dit keer vestigen ze hun hoop op de werkgevers in de regio.

Of ze tijdens de vergadering even allemaal een formulier willen invullen. Terwijl Hans Portengen (directeur Bibliotheek Bollenstreek), wethouder Arno van Kempen en Nicky Huisman meteen gaan schrijven, rommelt Marlieke Oord nog even in haar tas. Ze is haar leesbril vergeten. En ze heeft geen pen mee. Als ze die allebei heeft geleend, is er een volgend probleem: een plotselinge migraine aanval. "Ken je dat Hans?", zegt ze. Dan staat ze op en rent naar de wc. Nicky gaat achter haar aan. Het formulier van Marlieke is nog steeds leeg.

Nicky en Marlieke vormen samen het Marnick Theater en openen met hun korte optreden de Week van de Alfabetisering, die op maandag 3 september is gestart. Tot en met 9 september is landelijk aandacht voor laaggeletterheid. In Nederland hebben tweeënhalf miljoen mensen van zestien jaar en ouder moeite met lezen, schrijven, rekenen of computerwerk. Als er puur gekeken wordt naar de beroepsbevolking, dan blijkt bijna tien procent van de werknemers laag (digi)taalvaardig te zijn.

De Bibliotheek Bollenstreek geeft voor de actieweek een speciale editie van de Taalkrant. Directeur Portengen overhandigde het eerste exemplaar aan wethouder Arno van Kempen. Die is blij met de aandacht voor het onderwerp. "Het is herkenbaar en helaas ook een probleem dat al lang bestaat. Het is belangrijk om het bespreekbaar te maken, dat het geen taboe meer is. Mensen uit de omgeving van iemand die laaggeletterd is, zijn enorm belangrijk. We moeten elkaar hierbij echt helpen." Mensen kunnen aankloppen bij Het Taalhuis van de Bibliotheek Bollenstreek, waar organisaties en vrijwilligers samenwerken om ondersteuning te bieden aan mensen met een taalachterstand. Het Taalhuis adviseert bedrijven bij de aanpak van laaggeletterdheid onder werknemers.

Ontbijt voor bedrijven

Op dinsdag 25 september is in de bibliotheek in Sassenheim (Kerklaan 42) een ontbijt voor bedrijven, waar laaggeletterdheid uitgebreid wordt besproken. Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn de subsidieregeling, laagtaalvaardige werknemers en de mogelijkheden in taalaanbod. Aanmelden kan via taalhuis@bibliotheekbollenstreek.nl. Lees verder op pagina 17.

Najaarsfeesten

Voorhout n De 'Oranje' postduivenvlucht en de autopuzzelwedstrijd op zaterdag 8 september zijn de start van de najaarsfeesten, georganiseerd door de Oranje Vereniging Voorhout. De puzzelrit vertrekt om 19.30 uur vanaf sportpark Elsgeest. De voorinschrijving is gesloten, op de avond zelf zijn nog 50 plaatsen vrij. Op zondag 9 september staat onder andere het ringsteken bij RV&PC De Voorruiters, (2e Elsgeesterweg) op het programma. Op maandag 10 september is spellenavond met de muziekquiz en Oranjebrigde. Op dinsdag 11 september is om 14.00 uur de seniorenmiddag in Cheers!. Kijk voor het volledige programma op www.ovvoorhout.nl.

Op woensdag 12 september opent de kermis. Tussen 14.00 en 18.00 uur is het Euro-middag. Op zaterdag 15 september is het voor heel even stil bij de attracties, want van 10.30 tot 12.30 uur is de prikkelarme kermis.

Foto: pr.

Weekend
vol
monumenten

Wacky Wine Festival: samen genieten

Oplossing voor slecht wegdek Vogelenbuurt

De
historie
van echte
Warmonders

CDA wil oplossing wegdek Vogelbuurt

Sassenheim n Raadslid Peter Scholten (CDA) vindt de reparaties aan het wegdek op de hoek van de Willem Warnaarlaan en de Elbalaan 'beneden peil'.

Door Nico Kuyt

Met de inwoners van de buurt constateert Scholten dat het wegdek op de hoek geregeld gaten of andere beschadigingen heeft. Met name voor fietsers is de situatie in zijn ogen regelmatig gevaarlijk. In de laatste tien jaar is het euvel door bewoners diverse keren gemeld, waarna de gemeente maatregelen trof. Maar telkens is het wegdek na anderhalf of twee jaar opnieuw defect. Eén keer is zelfs geconstateerd dat bij regen met koud asfalt enkele gaten gedicht zijn. Toen was ook na enkele maanden het wegdek weer stuk.

Slecht werk

"Al met al is sprake geweest van slecht werk. Een wegdek van goed aangebracht bitumen heeft gewoonlijk, zelfs in bochten van snelwegen, een levensduur van meer dan 8 jaar. Zo ligt het asfalt van de rotonde Parklaan er al meer dan tien jaar zonder dat daar, voor zover bekend, reparaties hebben plaatsgevonden. En dat met een veel hogere belasting door (vracht)verkeer," aldus Scholten. Een door hem geraadpleegde civiel ingenieur van Rijkswaterstaat geeft aan dat, ook in de Vogelbuurt, het goed mogelijk moet zijn om asfalt neer te leggen dat een levensduur heeft van tenminste acht jaar. "Het nadeel van repareren en gaten vullen is dat deze reparatie er vaak snel weer uitgereden wordt. Dus vaak een lapmiddel," citeert Scholten hem en verlangt dat B&W de situatie grondig onderzoekt en passende actie onderneemt.

Voorhoutse ouder vraagt verbetering speelplek

Voorhout n Een ouder heeft onlangs een email naar de gemeenteraad gestuurd met de wens voor een vervroegd naar een hoger plan verheffen van de speelgelegenheden in de omgeving Willem Barthoenstraat, Ludolph Bohlenstraat en Dirck van Delffstraat.

Enkele jaren geleden is de speelplaats aan de Dirck van Delffstraat verwijderd en de buurt heeft nu nog één speelplaats aan de Willem Barthoenstraat. Aan de Dirck van Delffstraat bevindt zich momenteel een klein, kaal grasveld, wat volgens de schrijver destijds wel anders opgelost had kunnen worden, bijvoorbeeld met kunstgras en twee vaste doeltjes. De speelplaats aan de Willem Barthoenstraat komt pas in 2021 aan de beurt voor renovatie. "Er is dus al enkele jaren geleden een speelplaats verdwenen in onze wijk en de kwaliteit van de andere is niet verhoogd ter compensatie", concludeert de ouder.

In 2021 zijn de meeste kinderen in de buurt de speelplaats aan de Willem Barthoenstraat ontgroeid, maar op dit moment nog niet oud genoeg om zelfstandig naar andere speelplaatsen te gaan. En in andere wijken zijn een aantal mooie speelplaatsen geschapen en de kinderen willen liever daar spelen omdat er meer en leuker aanbod van speeltoestellen, zand en water is.

"Het contrast tussen de speelplaats aan de Willem Barthoenstraat en het aanbod van nieuwe/ gerenoveerde speelplaatsen (en zelfs andere bestaande speelplaatsen in de Schoutenbuurt) is simpelweg té groot en dat kan ik niet uitleggen aan mijn kinderen..", schrijft de ouder, die aangeeft dat de speelplaats aan de Willem Barthoenstraat voldoende ruimte biedt om meer en kwalitatief aanbod te realiseren op loopafstand voor de hele wijk. (NK)

'De Bollenpolder van de toekomst'

Bestuurders op weg naar de ondertekening, midden in het veld vol dahlia's. | Foto: Willem Krol Foto: willem krol

n Investeringen van in totaal 37 miljoen euro

Regio n Vertegenwoordigers van de Economic Board Duin- en Bollenstreek, Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM), de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en het Hoogheemraadschap Holland Rijnland tekenden op woensdag 29 augustus symbolisch voor de projecten rond het 'Toekomstbestendig bollenlandschap'.

Door Nico Kuyt

De ondertekening was bij Weijers Nurseries in de Hogeveensepolder in Noordwijkerhout. De weergoden waren het gezelschap niet gunstig, maar dat mocht de pret niet deren. De afgelopen maanden is er gewerkt aan het vervolmaken van het plan voor de ontwikkeling van toekomstbestendige bollenlandschappen, om deze economisch robuust, duurzaam en beleefbaar te maken. Het geheel is een all-in en integraal programma door samenwerking van diverse partijen en ondernemers. Het gaat daarbij onder andere om het opschonen van het gebied met uitplaatsingen, slopen en herverkavelen, het vergroten van de biodiversiteit, het verbeteren van de waterkwaliteit en het versterken van de recreatie. Ook voor de patrijs komt er verbetering. Die kwam vroeger veel voor, maar is in aantal afgenomen. Door 'rommelhoekjes' te scheppen, moet het straks weer beter gaan.

Zwengel

Bij het Rijk ligt het verzoek om een Regiodeal aan te gaan voor een bedrag van 15 miljoen euro voor de projecten. De streek stopt er zelf 22 miljoen in. Daarmee zou het totale investeringsbedrag op ruim 37 miljoen euro komen. In april 2019 is hier uitsluitsel over.

Start met Hogeveensepolder

Allereerst is binnen de Regiodeal de uitvoering in de Hogeveensepolder, maar die dient als een 'zwengel' voor de overige twaalf polders in de streek en naar andere in Nederland, aldus GOM-directeur Onno Zwart. Het programma is al begonnen en als het Rijk niet positief reageert, wordt het toch uitgevoerd. Zwart stelde evenwel dat de streek een streepje voor heeft op andere aanvragers voor een greep uit de rijkspot van 950 miljoen euro van de Regiodeal. Hij kent geen gebied in Nederland waar de samenwerking zo stabiel geregeld is en zo ver strekkend en met een hele hechte basis.

Kontje geven

De Commissaris van de Koning, Jaap Smit, sprak hulde over hoe de streek het heeft opgepakt en zelf de handen ineen slaat en zegde de ondersteuning van de provincie toe. "Het gaat erom elkaar een kontje geven. U kunt van ons verwachten wij met u meedenken.... We zetten onze schouders eronder en gaan samen aan de slag", aldus de Commissaris.

De provincie stuurt een aanbevelingsbrief voor het verkrijgen van de Regiodeal. Op hun beurt onderstreepten vertegenwoordigers van de Economic Board en VNO-NCW het belang voor het landschap, de ondernemers, de regio en Nederland.

Kinderboerderij Park Rusthoff ruim een maand gesloten

De dieren hoeven niet tijdelijk te verhuizen door de werkzaamheden. Foto: pr.

Teylingen n De kinderboerderij in Park Rusthoff is met ingang van maandag 10 september gedurende vier à zes weken gesloten.

Omdat het weiland van de kinderboerderij lager ligt dan de rest van het park staat het na een flinke regenbui altijd voor een groot gedeelte onder water. Het water blijft staan, loopt niet weg en om te voorkomen dat het weiland in een modderpoel verandert moet het water dan met een waterpomp worden afgevoerd. De drainage ontbreekt. Dit heeft trouwens ook geen enkele zin omdat de dieren deze door hun gewicht kapot trappen.

Na beraad is besloten om aan deze situatie een einde te maken. Het gehele weiland wordt opgehoogd met het hoogste punt in het midden en van daaruit aflopend zodat het regenwater wegloopt in de goten rondom het weiland. Het ophogen gebeurt met ruim zestig kuub aarde en wordt daarna voorzien van graszoden.

Alle beesten zullen gedurende de werkzaamheden op het betegelde erf van de kinderboerderij verblijven, zodat er geen gelegenheid zal zijn om de kinderboerderij te bezoeken. De werkzaamheden duren zo'n vier tot zes weken. Zodra de kinderboerderij weer bezocht kan worden, wordt dat zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Eenden voeren

Vorige week vroeg het beheer van Park Rusthoff al aan bezoekers om de eenden niet meer te voeren. De beestjes raken aan de diarree van het brood.

Eigenlijk hoeven de eenden helemaal niet gevoerd te worden, ze kunnen prima zelf voer vinden. Eenden eten insecten, schelpdieren, wormen, kikkers, visjes, gras en waterplanten. Voor de vrouwtjes eenden is het trouwens ook fijn als alle eenden zélf hun eten moeten zoeken, want dan laten de mannetjes de vrouwtjes wat meer met rust!," zo staat in het persbericht.

De beheerder vindt het te ver gaan om het voeren helemaal te verbieden, maar verzoekt bezoekers om het brood te vervangen door mais, doperwten of graan, zoals kippenvoer.

Alzheimer Café over museumbezoek en dementie

Teylingen n Het eerste Alzheimer Café van dit seizoen is op maandagavond 10 september in Sassembourg (Jan van Brabantweg 1). Shahaila Winkler is te gast, zij vertelt over 'Onvergetelijk Mauritshuis': bijzondere rondleidingen speciaal voor mensen met dementie en hun dierbaren.

Door naar kunst te kijken kunnen mensen met dementie samen met hun naasten ideeën uitwisselen, zonder dat degene met dementie hoeft terug te vallen op het kortetermijngeheugen. De rondleiding biedt hen toegang tot het langetermijngeheugen en persoonlijke ervaringen, waardoor sociaal contact gestimuleerd wordt. Onderzoek wijst uit dat dit een positieve invloed heeft op de gezondheid: deelnemers voelen zich na afloop van een Onvergetelijk-rondleiding gelukkiger en hebben het idee weer mee te tellen.

Duo Carmen

Naar kunst kun je ook luisteren: Duo Carmen verzorgt deze avond de muziek. Zij brengen gezelligheid en een feestelijke sfeer waar mensen met dementie samen met hun partner of andere mantelzorger(s) van kunnen genieten. Iedereen is welkom, deze café-avond is bij uitstek geschikt om samen met een dierbare met dementie te bezoeken.

Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere geïnteresseerden. Het Alzheimer Café is geopend vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur.

Aanmelden voor het Alzheimer Café is niet nodig. Voor meer informatie, neem contact op met mevrouw C.van Noort door te bellen naar 06-1091815.

IJsbaan naar gemeenteraad

Teylingen n B&W heeft besloten om de gemeenteraad om 225.000 euro te vragen voor de realisatie van een ijsbaan van 333 meter in Leiden.

Op 10 september gaat de raadscommissie Welzijn het voorstel voorbespreken, waarna op 27 september de gemeenteraad een besluit neemt. De gemeente Leiden financiert de schaatsbaan tot 250 meter. Hoesten de gemeenten en de verenigingen in de regio het overige geld op, dan wordt deze opgeplust tot 333 meter. De ijsclubs van Teylingen staan achter het voorstel, want er is vraag naar. Met de uitbreiding kunnen meer verenigingsdeelnemers gelijktijdig gebruik maken van de baan. Er komen schaatsclinics voor alle Teylingse basisscholen en de ijsverenigingen krijgen voorrang bij gebruik en uitbreiding van uren voor trainingen. Een baan van 333 meter is tevens een volwaardige KNSB-wedstrijdbaan. Die van 250 meter is dat niet. (NK)

Schippertjes- dagen

Warmond n De Warmondse Schippertjesdagen, van vrijdag 7 tot en met zondag 9 september, staan ook dit jaar weer bol van de activiteiten. In de Gemeentehaven is een nautische markt, bootjes timmeren voor het goede doel en waterballen voor de jeugd. Bekijk een brandweerboot en baggerboot uit vroegere tijden, de stoomsleper de Adelaar, de vele opduwers en sleepboten, salonboten en bakdekkers. Op zaterdag is de eerste editie van de 'oude-planken' surfwedstrijd. Op zaterdag en zondag treden er weer diverse zeemanskoren op. Op vrijdagavond is de Hollandse-avond' met DJ Louis. De entree is gratis. Op zaterdagavond is het Vaar-iété en in de feesttent de Pasadena Soul Society met support act van Jan Kiewiet de Jonge en DJ Jolanda van Remundt. Op zondag is de traditionele Schippertjesdagen zeilwedstrijd. Meer informatie op www.schippertjesdagen.nl.

Bartholomeus op de braderie

Voorhout n Tijdens de jaarlijkse braderie op zaterdag 15 september is de Bartholomeuskerk met een kraam op het kerkplein vertegenwoordigd. Er worden vele honderden cd's en dvd's verkocht voor een lage prijzen. Cd's kosten 50 cent of drie voor 1 euro, dvd's gaan voor 1 euro per stuk of twee voor 1,50 euro.

Kalebassen en pompoenen voor Ethiopië

Kleinkinderen Olivia en Arthur poseren voor de pompoenen en kalebassen die hun opa en oma verkopen. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Met de verkoop van kalebassen en pompoenen haalt Ben Zwetsloot al een aantal jaar geld op voor scholen in Ethiopië. Dit jaar is het de achtste keer dat de Voorhouter een kar buiten heeft staan aan de Boekhorstlaan 42 in Voorhout. Geïnteresseerden en voorbijgangers mogen zelf hun kalebassen of pompoenen kunnen uitzoeken. De actie duurt nog tot eind september. De opbrengst gaat naar het goede doel.

Van Schooten bouwmaterialen uit het goede hout gesneden

Veel kennis en kunde bij Van Schooten bouwmaterialen, v.l.n.r. Lars van der Zwet, Peter van Schooten en Stef Marijt. | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

n In 40 jaar uitgegroeid tot een begrip

Voorhout n In het hart van het dorp, in de Boekhorstlaan, klopt het hart van een gezond familiebedrijf, Van Schooten Hout & Bouwmaterialen. Ooit klein begonnen, maar in de loop der jaren uitgegroeid tot een gerenommeerde onderneming waar vele grote en kleine klussers terecht kunnen. Alles binnen handbereik voor het bouwen en verbouwen van een huis.

Door Piet van Kampen

In 1978 waren het Jac van Schooten en Pim van Kempen, die in een oude bollenschuur aan de Boekhorstlaan het bedrijf op kleine schaal zijn begonnen. De zaak groeide en stap voor stap werd uitgebreid door er een stuk bij aan te bouwen. Nu, anno 2018 schuilt er achter het karakteristieke geveltje aan de oprijlaan een enorme verkoopruimte. Een grote verkoopoppervlakte waar een zeer ruime collectie hout- en bouwmaterialen, en alles wat er voor klussen in en om het huis komt kijken, is uitgestald. Geen 'nee' te koop zo te zien. "Wij hebben inderdaad een heel breed assortiment," vertelt de huidige eigenaar Peter van Schooten met gepaste trots. Twintig jaar geleden nam de ondernemer het bedrijf over en runt hij samen met een enthousiast en vakkundig team van twaalf medewerkers de zaak.

Service

Wat is de kracht van het bedrijf? "Service, dat zegt iedereen", weet Van Schooten. Maar hoe ver gaat service? "Om te beginnen is een uitgebreid een assortiment, waarbij klanten niet mis grijpen, belangrijk. 'Nee verkopen' staat niet in ons woordenboek. Professionele topmerken waar kwaliteit scherp is geprijsd. Vakbekwaamheid en betrouwbaarheid moeten vanzelfsprekend zijn. Wij hebben zaagservice, bezorgservice, sleutelservice en verfmengservice," somt de ondernemer een aantal pluspunten op. Ook deskundig advies en een persoonlijke band met de klanten staan hoog in het vaandel. Het bedrijf heeft een klantenkring van Amsterdam tot aan Den Haag waar de spullen worden bezorgd.

Duurzaam en maatschappelijk

Van Schooten gelooft in duurzaamheid en als specialist wordt er uitsluitend keurhout (FSC & PEFC) verkocht. Op maatschappelijk gebied sponsort het bedrijf rond de 70 plaatselijke (sport) verenigingen. Foreholte voetbal en dameshandbal zijn dankbaar met deze hoofdsponsor. Ook de basketbalvereniging en de Oranje Vereniging Voorhout krijgen een financieel ruggensteuntje. Het bedrijf heeft dus ook hart voor het plaatselijke verenigingsleven. Van Schooten hanteert ruime openingstijden: Maandag t/m donderdag van 7.00-17.30 en van 18.30 tot 20.00 uur. Vrijdag van 7.00- 17.30 uur en zaterdag van 8.00-15.30 uur. Boekhorstlaan 38c, Tel. 0252-230601.

Cursus BHV voor vrijwilligers in Teylingen

Teylingen n Voor bestuurders en vrijwilligers van verenigingen uit Teylingen start op maandag 17 september de cursus Basishulpverlening, georganiseerd door Welzijn Teylingen.

Stel: tijdens een bijeenkomst of evenement wordt iemand onwel of krijgt een ongeval. In de cursus Basishulpverlening leren de deelnemers hoe in geval van nood hulp te verlenen tot de professionele hulpdiensten het van u overnemen. De cursus wordt verzorgd door First Response, in samenwerking met Welzijn Teylingen. First Response werkt metgekwalificeerde docenten. Zij leren de deelnemers het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen en calamiteiten.

Tijdens de cursus wordt getoetst of de kandidaat de voorgeschreven verrichtingen beheerst. De competentie wordt getoetst met praktische handelingen. Een cursist ontvangt het opleidingscertificaat bij een voldoende beoordeling.

Aanmelden

De cursus is bedoeld voor bestuurders van vrijwilligersorganisaties en hun vrijwilligers. De kosten bedragen 50 euro per persoon. Aanmelden kan bij First Response via www.vrijwilligersacademiebollenstreek.nl/.


De factuur en het certificaat gaan ook via First Response. Voor informatie, neem contact op met Welzijn Teylingen via info@welzijnteylingen.nl of bel 0252-231805.

Citymanager ook aan de slag in Lisse

Teylingen/Lisse n John van der Tol, de huidige citymanager in Teylingen, gaat ook aan de slag in Lisse. Hij blijft daarnaast ook 20 uur actief in Teylingen.

Stichting Lisse Marketing (SLM) is in 2011 opgericht met als doel Lisse te promoten bij inwoners, bezoekers en bedrijven. De promotie van Lisse wordt gedaan via twee merken: VVV Kleurrijk Lisse en Dorpshart Lisse (door team centrummanagement). VVV Kleurrijk Lisse richt zich op de Nederlandse, Duitse, Engelse en Franse toeristische markt en laat de veelzijdigheid van Lisse zien op toeristisch gebied. Dorpshart Lisse/team centrummanagement is gericht op de regionale markt en houdt zich voornamelijk bezig met het centrale winkelgebied.

Samenwerking

Zowel Stichting Lisse Marketing als de Ondernemersvereniging Dorpshart Lisse (onderdeel van Alverha) zijn van mening dat Lisse een aantrekkelijk winkelgebied kan blijven als winkeliers en andere stakeholders meer met elkaar gaan samenwerken. Daarom heeft SLM uitbreiding voor het team gezocht en gevonden. Van der Tol gaat voor tien uur aan het werk in Lisse.

Van der Tol blijft actief in Teylingen. Stichting Citymanagement, waar de citymanager onder valt, is momenteel in overleg met de gemeente over het uitbreiden van zijn takenpakket.

Wacky Wine Festival: Samen genieten van wijn, hapjes en muziek

Chantel en Koos Langeveld kijken uit naar de eerste editie van Wacky Wine Festival. | Foto: Meriam Mesman Foto: Meriam Mesman

n Tachtig wijnen, sushi en optreden van Allstars

Sassenheim n Geniet van heerlijke wijnen, doe nog meer kennis op tijdens een van de workshops en dans op de muziek van een van Nederlands bekendste coverbands. Het Wacky Wine Festival heeft alle ingrediënten voor een gezellige zondag met vrienden en familie. De eerste editie van het festival is op zondag 14 oktober van 14.00 tot 20.00 uur.

'Proeven, leren, dansen', het is een notendop het idee bij het Wacky Wine Festival, uitgewerkt door Chantal Langeveld, samen met vader Koos eigenaar van het bekende Langeveld Wijnen in Sassenheim. Op zondag 14 oktober is het festival op de bovenverdieping bij Van der Valk Sassenheim-Leiden. "Drink een glas wijn met familie en vrienden, geniet van een hapje. Maak er een feestje van!", begint Chantal enthousiast haar verhaal.

Het plan voor het festival ontstond een jaar geleden. "Vooral in het voorjaar en de zomer zijn veel feesten en evenementen. Het najaar blijft iets achter. Daarom is het Wacky Wine festival een hele goede aanvulling." Vervolgens ging Chantal aan de slag. Het resultaat mag er zijn: een festival dat draait om samen genieten van wijn, hapjes en muziek.

Leer meer over wijn

Bezoekers kunnen vanaf 14.00 uur terecht voor heerlijke wijnen. Met een aanbod van ruim tachtig wijnen valt er genoeg te proeven. Chantal: "Achter iedere tafel staan ook mensen met kennis. Extra bijzonder is dat de eigenaren van wijnhuizen uit Frankrijk, Portugal, Italië en Turkije ook zelf aanwezig zijn en alles kunnen vertellen over hun wijn!". Dat gebeurt ook tijdens de vooraf te boeken masterclasses, die in aparte ruimtes worden gegeven. "Daar vertellen de producten meer over hun wijnhuis en het proces van wijn maken. De masterclasses worden gegeven door Wijnen uit Turkije, Sophie de wijnmaakster van Quinta de Monte d'Oiro uit Portugal en Francesca Dal Cero uit Italië. Het interessante is, het begint allemaal met een druif, maar uiteindelijk is geen enkele wijn hetzelfde. Uiteraard ga je daarna ook proeven."

Het is direct ook het grote verschil met de twee proeverijen, die Chantal en haar vader in het voorjaar en najaar organiseren voor klanten. "Bij de proeverijen proef je een bodempje, bij het festival geniet je echt van een half of heel glas wijn. De proeverijen blijven we doen, de eerstvolgende is trouwens op zondag 28 oktober. Maar het festival vervangt ze dus niet. Het is echt een extra. En extra leuk!"

Sushi, hamburgers en Allstars

Het Wacky Wine Festival draait om samen genieten. "Tijd doorbrengen met mensen die je leuk vindt, dat is zo belangrijk. Proef met vrienden, familie of collega's de verschillende wijnen. Ga lekker zitten in een van de zitjes, voer een goed gesprek of praat even bij. Bestel een borrelplank, sushi van OZZO of ga voor een hamburger waarvoor je zelf een topping hebt gekozen." Ook is aan de bierliefhebbers gedacht. "We hebben tien biertjes van Schelde Brouwerij. Ook zij staan achter een eigen stand en kunnen alles over hun biertjes vertellen!".

Het feest is compleet met optredens van coverband Allstars, DJs4U verzorgen tussendoor de muziek. "Er mag zeker gedanst worden. Juist eigenlijk!", lacht Chantal. "Al mag iedereen het voor zichzelf weten hoor. Het draait echt om een middag en avond genieten van wijn en van goed gezelschap. Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in!"

Vijf euro korting met De Teylinger!

Kaarten voor het Wacky Wine Festival kosten 12,50 euro (inclusief welkomstdrankje) en zijn verkrijgbaar in de winkel (Hoofdstraat 232) en via de website: www.wackywinefestival.nl.

De Teylinger mag een lezersactie houden: de eerste 150 kaarten kosten slechts 7,50 euro. Met de actiecode TEYLINGERLEZERSACTIE kunnen lezers online kaarten bestellen.

Bij de tickets zijn direct ook de masterclasses te boeken. Deelname aan een workshop kost 5 euro en reserveren kan via www.wackywinefestival.nl.

Ook munten voor de wijn (halve en hele glazen) en voor de hapjes zijn online alvast te bestellen. Bij binnenkomst ontvang je ze dan. Munten kopen op de dag is ook mogelijk.

Masterclass netwerken bij Business Women Teylingen

Teylingen n Business Women Teylingen organiseert op dinsdag 11 september een nieuwe mini-masterclass. Dit keer staat netwerken centraal en krijgen deelnemers tips voor een sterk netwerk en een bloeiend bedrijf.

Nicoline Huizinga, business coach, helpt ondernemers om in een overvolle markt op te vallen door zichzelf te zijn. "Ik heb in mijn ondernemerschap geleerd hoe netwerken wél leuk kan zijn - en daardoor ook effectief. Die tips, tricks en ervaring deel ik graag met mede-ondernemers om hen succesvol te laten zijn!".

De mini-masterclass is op dinsdag 11 september van 16.00 tot 19.00 uur bij Restaurant Bistro La Croûte Warmond (Dorpsstraat 114) in Warmond. Deelname kost 20 euro, dat is het totale bedrag voor zowel de masterclass als het diner. Voor meer informatie over aanmelden, stuur een e-mail naar businesswomenteylingen@gmail.com.

B&W heeft nieuw collegewerkprogramma

Teylingen n Burgemeester en wethouders van Teylingen hebben een nieuw collegewerkprogramma opgesteld. Hierin staat hoe het college de komende vier jaar aan het werk gaat met de ambities van de gemeenteraad. Ruggengraat van het werkplan is: eigen kracht en verantwoordelijkheid van inwoners voorop en een vangnet voor wie dat nodig heeft; kijken hoe iets wél kan; in alles duurzaam denken en doen en invloed van inwoners als uitgangspunt. Dit is, samen met 'meten is weten' de rode draad door het werkprogramma.

Het collegeprogramma komt voort uit het programma Vitaal Teylingen 2018-2022 dat na de verkiezingen is opgesteld door de collegepartijen VVD, Trilokaal en D66. Inwoners en ondernemers konden hiervoor input leveren. Het document is nu verder uitgewerkt tot een werkprogramma. Daarin zetten burgemeester en wethouders uiteen welke prioriteiten ze de komende vier jaar hebben en hoe ze deze willen uitvoeren.

Teylingen vitaal houden

Teylingen is een fantastische gemeente. Prachtig wonen, werken en recreëren in het hart van de Randstad, in een geweldig landschap. Maar de wereld verandert snel. Talloze maatschappelijke, technologische, economische en politieke trends en ontwikkelingen zorgen voor kansen en bedreigingen. In het werkprogramma staat hoe het college de ambitie waar wil maken om Teylingen fantastisch te houden of zelfs nog mooier maken.

Participatie

Het college wil haar ambities graag verder uitdenken en uitvoeren met inwoners, ondernemers en instellingen. Niet altijd meer eerst een plan maken, maar vooraf horen wat de omgeving denkt dat nodig is. Ook daagt het college de samenleving uit om met initiatieven te komen en samen te kijken hoe die bijdragen aan de ambities van het gemeentebestuur: prettig wonen, duurzaam denken en doen en een energiek, sociaal, bruisend en ondernemend Teylingen. Om participatie te laten slagen, zijn duidelijke afspraken essentieel. Daarom gaat het college graag met de gemeenteraad in gesprek over kaders.

Lage woonlasten

Een vitale economie in een vitale streek, dat is wat het college voor ogen heeft. Een aantrekkelijke keuze voor ondernemers om een bedrijf te starten of uit te bouwen. Een omgeving met bruisende dorpen en gezellige winkelcentra en ruimte om te ondernemen. Een plek voor iedereen, waar je prettig kunt wonen, werken, winkelen, uitgaan en ontspannen. Een goed financieel beheer en het laag houden van de woonlasten hoort daarbij. Net als aandacht voor digitale en fysieke infrastructuur en afspraken met werkgevers om arbeidsplaatsen te creëren.

Energiek en sociaal

Het college staat voor een schone, veilige en duurzame leefomgeving voor iedereen. Het uitgangspunt is: 'iedereen doet mee'. In eerst instantie heeft iedereen een eigen verantwoordelijkheid. Maar als iemands zelfredzaamheid tekort schiet, biedt de gemeente een helpende hand. Een speerpunt van het college daarbij is preventie. Zorg en welzijn worden beter toegankelijk wanneer alle disciplines vanaf het begin samenwerken. Wanneer zij moeilijke situaties bijtijds signaleren, kunnen grotere problemen soms worden voorkomen.

Duurzaam

Bij alle plannen en projecten wordt nagedacht over duurzaamheid. Denk aan duurzaam wonen maar bijvoorbeeld ook aan duurzaam werk voor mensen met een beperking. Het gaat over het respectvol en verantwoord omgaan met mensen, grondstoffen, energie en geld. Het college wil graag het goede voorbeeld geven. Met de oprichting van de duurzaamheidsmaatschappij ondersteunt het college duurzame ontwikkelingen in de gemeente die ondernemers en inwoners zelf aandragen.

Maatwerk

Wat het college betreft mag de gemeente vaker maatwerkoplossingen leveren om inwoners en bedrijven tegemoet te komen. Zo nodig mogen de randen van wettelijke en beleidsmatige kaders worden opgezocht. Uitgangspunt moet worden: hoe maken we iets mogelijk? Eerst de mens dan pas de regeltjes, vinden burgemeester en wethouders. Ze vragen de gemeenteraad om hen op dat terrein ruimte te geven.

Veiligheid

Het thema veiligheid krijgt een steeds prominentere rol op de gemeentelijke agenda. Of het nu gaat om de gemeentelijke rol bij bestrijding van de georganiseerde misdaad, de veiligheid op straat, in de winkelgebieden of in de directe woonomgeving: In toenemende mate wordt inzet van het gemeentebestuur gevraagd. Daarom starten we binnenkort met het opstellen van een strategisch veiligheidsplan samen met inwoners, ondernemers en professionals.

Naar de gemeenteraad

Het college heeft ernaar gestreefd om haar plannen zo snel mogelijk concreet te maken en te delen. Het collegeprogramma gaat naar de gemeenteraad, zodat de raadsleden erop kunnen reageren. Ook verschijnt binnenkort een opgemaakte versie op Vitaalteylingen.nl.

De Bibliotheek Bollenstreek maakt werknemers (digi)taalvaardig

Directeur Hans Portengen: "In tegenstelling tot wat veel mensen denken is driekwart van de laaggeletterden geboren en getogen in Nederland".| Foto: pr./Arie Kievit Foto: pr./Arie Kievit

Regio n In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of computerwerk. Kijk je puur naar de beroepsbevolking, dan blijkt ruim 10 procent van de werknemers laag (digi)taalvaardig te zijn. Het loont om als werkgever de (digitale) vaardigheden van werknemers te verbeteren. De Bibliotheek Bollenstreek kan daarbij helpen.

"In de Bollenstreek wonen zo'n 20.000 laaggeletterden. Dat zijn mensen die de basisvaardigheden op het gebied van taal, rekenen en computers niet beheersen", vertelt Hans Portengen, directeur van de Bibliotheek Bollenstreek. "Vaak leidt dat tot grote problemen, zowel privé als op het werk. Laaggeletterden zijn vaker werkloos en als ze wel een baan hebben verdienen ze minder. De helft van alle mensen die diep in de schulden zit, blijkt ook moeite te hebben met lezen, schrijven, rekenen of het omgaan met de computer." Zo ontstaat een groeiende tweedeling in de maatschappij. "Iedereen moet maar zelfredzaam zijn, de regie in eigen handen nemen. Maar dat kan niet iedereen. Je hebt de mensen die het redden en degenen die het niet redden."

De kloof dichten

Kim Putters, de directeur van het Sociaal en Centraal Planbureau, spreekt daarom al van 'een nieuwe sociale kwestie'. Mensen die laag (digi)taalvaardig zijn, hebben vaak een lager inkomen, zijn ongezonder en leven daardoor korter, zijn minder politiek betrokken en minder maatschappelijk actief. Portengen vindt het belangrijk dat de bibliotheek een bijdrage levert aan het dichten van die kloof. Hij ziet zowel een rol bij het voorkomen van problemen als in het oplossen ervan. "Preventie is het allerbelangrijkste. Dus lees kinderen van jongs af aan voor, dan krijgen ze plezier in lezen en worden ze later vaardige lezers. En blijf lezen en schrijven, ook op latere leeftijd. Als je wel naar school bent geweest, maar daarna nauwelijks meer een boek leest of een brief schrijft, verleer je het. Hou je leesvaardigheid op peil. De bibliotheek heeft aanbod genoeg; ook speciale boeken en materialen voor mensen die moeite hebben met taal."

Taalhuis

Voor iedereen die beter wil leren lezen en schrijven, heeft de Bibliotheek Bollenstreek een apart 'loket': het Taalhuis. Professionals en getrainde vrijwilligers geven hier advies en organiseren activiteiten zoals een taalcafé of leeskring. Ook zijn er taalklassen, bestaat de mogelijkheid om een-op-een begeleid te worden door een taalcoach en zijn er cursussen die je wegwijs maken op de computer of tablet. "Ons aanbod richt zich zowel op laaggeletterden met Nederlands als moedertaal (NT1 heet dat in jargon) als op anderstaligen (NT2). Die laatste groep weet ons vaak wel te vinden of wordt via bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk naar ons verwezen. Maar in tegenstelling tot wat veel mensen denken is driekwart van de laaggeletterden geboren en getogen in Nederland. En die groep is veel lastiger te bereiken." Schaamte speelt daarbij een grote rol. "Laaggeletterden zijn heel goed in het verbloemen van hun problemen. Ze gebruiken smoezen of uitvluchten om maar niet te laten merken dat ze niet goed kunnen lezen of schrijven of niet goed snappen hoe de computer werkt."

Samenwerking met bedrijven

Daardoor kunnen ook op de werkvloer problemen ontstaan. Miscommunicatie en fouten leiden tot een lagere productiviteit en soms zelfs gevaarlijke situaties. Door als werkgever je werknemers de kans te geven bij te leren kunnen ze breder worden ingezet, neemt de kennis van veiligheidsvoorschriften toe en het ziekteverzuim af. "Met deze krant en onze activiteiten voor bedrijven in de Week van de Alfabetisering hopen we meer bekendheid te geven aan het feit dat zo'n 10.000 werknemers in de Bollenstreek laag (digi)taalvaardig zijn. En welke rol wij als bibliotheek kunnen spelen bij het uitbreiden van die vaardigheden. Vaak is het de omgeving die laaggeletterden aanspoort om actie te ondernemen. Als we samen met werkgevers alleen al de groep die nu aan het twijfelen is om hulp te zoeken over de streep kunnen trekken, ben ik al heel tevreden."

'Kerkelijk erfgoed behouden voor volgende generaties'

John Verbeek, Roel Brokking en Jan Karstens zetten zich opnieuw in voor het behoud van Warmonds erfgoed.

n Stichting Vrienden Kerkelijk Erfgoed Warmond

Warmond n De restauratie van het Lohman-orgel zette het eigenlijk in gang. Niet alleen het monument ín de Protestantse kerk moet behouden blijven, ook de monumenten buiten de kerkmuren moeten veilig gesteld worden voor de toekomst. John Verbeek, Jan Karstens en Roel Brokking vormen samen het bestuur van Stichting Vrienden Kerkelijk Erfgoed Warmond, een nieuwe stichting die met vrienden wil zorgen voor de financiële zekerheid voor restauratie en behoud van Warmonds kerkelijke monumenten. Op zondag 9 september om 16.00 uur is de officiele presentatie in de kerk aan de Herenweg 82.

"Het is voor John en voor mij uiteindelijk een kleine siësta geworden." Secretaris Jan Karstens moet lachen om zijn opmerking. Voorzitter John Verbeek knikt. "We hebben inderdaad eerst een jaar uitgeblazen na de restauratie van het orgel. Toen kwam de vraag op tafel voor de stichting. Daar zijn we toen weer ingestapt."

Niet naar de kerk

Het had veel voeten in de aarde. Niet zozeer de oprichting van de stichting, maar wel de naam. Verbeek: "Het is een lange naam, maar we hebben er dan ook lang over nagedacht. We wilden een aantal aspecten erin verwerken, om duidelijk te maken waar de stichting voor is". Karstens: "We willen het breder trekken. Niet alleen aandacht vragen in de kerkelijke kring, maar ook daarbuiten. Daarom kiezen we voor Kerkelijk Erfgoed Warmond. Het zijn monumentale gebouwen, waar mensen buiten de kerk om ook interesse in hebben. En ook graag willen dat ze in stand gehouden worden."

Pastorie en ommuring

De stichting gaat zich inzetten om financiële middelen te genereren voor restauratie en behoud van het kerkgebouw, met daarin het interview en het Lohman-orgel. Maar onder het kerkelijk erfgoed vallen nog meer rijksmonumenten: ook de monumentale graven in de ruïne kerk, naast landgoed Oostergeest, de ommuring van de begraafplaats bij de Oude Toren en de voormalig kosterswoning staan op die lijst. Net als de Roekenhof, de pastorie naast de kerk. De Oude Toren en de ruïne zijn ook rijksmonument, maar eigendom van de gemeente Teylingen (voorheen van de gemeente Warmond). Die is verantwoordelijk voor het onderhoud van dat erfgoed, de Protestantse kerk voor alle andere genoemde monumenten.

Buffer

Aan dat onderhoud hangt een prijskaartje. Daar is de stichting voor opgericht. Verbeek: "In deze tijd, met een terugtrekkende overheid en minder subsidies, kunnen die kosten niet meer uit door een kleine kerkelijke gemeente worden opgebracht. Dat gaat gewoon niet." De stichting staat formeel los van de kerkelijke organisatie, maar werkzaamheden en acties gaan altijd in overleg met de kerkrentmeesters. Karstens: "Het kerkelijk erfgoed in Warmond wil je graag in stand houden om door te geven aan volgende generaties. Wat we niet graag zouden willen, is dat waar zoveel eeuwen traditie ligt, ineens verloren gaat. Of verloedert. Dat het financieel door de vingers glijdt. Het is niet zo dat we nu alarm slaan hoor, de kerk is financieel niet noodlijdend. Het is wel goed dat er nu een steunstichting is, die naast de gebruikelijk financiën van de kerk, een soort buffer vormt. Dat bijvoorbeeld voor een grote restauratie een beroep op ons kan worden gedaan."

Vrienden worden

Daar komen de Vrienden in beeld. Penningmeester Brokking: "We willen zoveel mogelijk vrienden. Het liefst boezemvrienden. Die willen we omarmen. Ook op mensen die uit het dorp zijn vertrokken, maar nog wel een band hebben met Warmond, doen we een beroep. Kerkelijk of niet-kerkelijk, iedereen is welkom." Vrienden bepalen zelf hun jaarlijkse bijdrage. Vanaf 50 euro ben je vriend, vanaf 100 euro boezemvriend. Als tegenprestatie organiseert de stichting een aantal keer per jaar een matinee, op zondag 9 september, zondag 28 oktober en op zaterdag 8 december.

Multifunctioneel gebouw

Daarnaast zijn ze de mogelijkheden aan het bekijken om het kerkgebouw breder in te zetten. Karstens: "We willen ook allerlei dingen gaan organiseren, omdat de kerk een geweldige akoestiek heeft. Je kunt denken aan muziekuitvoeringen, maar ook andere dingen. Congressen of kamerkoren die een concert willen geven. Het multifunctionele gebruik van het kerkgebouw willen we breed neerzetten vanuit de stichting. Zonder daarbij overigens de erediensten in de weg te zitten. De kerk blijft gewoon dienstbaar en eigendom van de PG Warmond."

Volhouden

Het bestuur na de verspreiding van de folder al enthousiaste reacties ontvangen. Het stemt ze tevreden, er lijkt interesse te zijn vanuit Warmond, Teylingen en daarbuiten. Op zondag 9 september legt het bestuur de verdere plannen uit.

De stichting hoopt nog jaren vooruit te kunnen. Verbeek is vastbesloten: "Ik denk ook dat je het zeker een aantal jaren moet volhouden om het echt tot een succes te brengen. We geven niet snel op, zo zitten we niet elkaar".

Presentatie op Open Monumentendag

Speciaal voor de Open Monumentendagen 2018 heeft de Stichting Vrienden Kerkelijk Erfgoed Warmond (KEW) een muzikaal programma samengesteld. Zaterdag 8 september -toegang geheel gratis- opent de Protestantse kerk aan de Herenweg 82 vanaf 10.30 uur zijn deuren en geven aansluitend tot 17.00 uur verschillende musici muzikale optredens en concerten. Zondagmiddag om 16.00 uur start het matinee met een uniek muziekprogramma van jonge musici van het Collegium Musicum met zang, fluit, orgel en gitaar, gevolgd door de officiële presentatie de Stichting Vrienden KEW met na afloop een drankje en een hapje. Toegang voor het zondagmiddagprogramma bedraagt 12,50 euro per persoon. Vrienden van de Stichting KEW betalen het gereduceerde tarief van 10,00 euro. Meer info is te vinden op www.stichtingvriendenKEW.nl of bij John Verbeek telefonisch op 06- 25068673 in te winnen.

Leer mondharmonica spelen bij Volksuniversiteit

Jos Leijen: 'Ik beleef veel plezier aan de mondharmonica'. | Foto: pr. Foto: pr,

Teylingen n Bij de Volksuniversiteit Teylingen kun je dit najaar voor de eerste keer een Introductiecursus Mondharmonica volgen. In vijf lessen van twee uur leer je de verschillende kanten van dit kleine, maar veelzijdige instrument kennen. Voorhouter Jos Leijen is docent voor deze cursus. "Ik beleef zelf zoveel plezier aan de mondharmonica, dat gun ik iedereen."

Tijdens de cursus leren deelnemers de verschillende kanten van de mondharmonica kennen. "We doen uiteraard een treinimitatie, dat hoort erbij. Verder wil ik de cursisten enkele Ierse melodieën leren en natuurlijk pakken we een paar bluesnummers aan. We gaan ook in op de techniek van het spelen, hoe je uit dat kleine doosje een mooie, volle sound kunt halen."

Steeds leuker

Leijen (58) speelt al sinds zijn veertiende mondharmonica, maar pas de laatste tien jaar is hij echt fanatiek geworden. "De afgelopen jaren heb ik meerdaagse workshops gevolgd bij internationale toppers, zoals Joe Filisko, Steve Baker en David Barrett. Barrett is een autoriteit; hij heeft talloze lesboeken op zijn naam staan en hij heeft een geweldige website."

"Als je goed oefent, wordt harmonica spelen steeds leuker. Ik heb door de muziek vrienden gemaakt over de hele wereld. Met mijn muziekmaat Kees van Hooff treed ik regelmatig op, bijvoorbeeld bij Van der Meer in Noordwijk en op feesten en recepties. Op een podium staan en mensen vermaken met je muziek geeft een geweldige kick."

Vanaf 10 oktober

De cursus wordt gegeven op vijf woensdagavonden vanaf 10 oktober. 24 oktober valt uit vanwege de herfstvakantie en ook op 31 oktober is er geen les. Dan is Leijen zelf op cursus in Trossingen, de thuisbasis van mondharmonicafabrikant Hohner. "Ieder jaar komen daar de beste docenten van de wereld workshops geven. Daar wil ik bij zijn."

Je kunt je inschrijven voor de Introductiecursus Mondharmonica op de website van de Volksuniversiteit: www.vu-teylingen.nl. Deelname kost 65 euro. Daarnaast zijn er wat bijkomende kosten voor lesmateriaal. Cursisten kunnen bij de docent een redelijke mondharmonica kopen voor 12,50 euro. Je kunt er uiteraard ook zelf een aanschaffen, als die maar in C is.

KermisEURO's sparen voor Sassenheimse kermis

Sassenheim n De aankomende feestweek in Sassenheim staat weer voor de deur met als middelpunt de kermis. Op initiatief Rob Koek, voorzitter van Oranjevereniging Sassenheim, hebben citymanager John van der Tol en Peter Melman (voorzitter TOV) de handen ineen geslagen met een consumentenactie. Bij de deelnemende winkeliers zijn gratis KermisEURO's te verdienen, die dan kunnen worden gebruikt als betaalmiddel bij de Sassenheimse kermis.

Rob Koek: "Met deze actie willen wij de band met de winkeliers versterken. Per slot van rekening hebben wij elkaar allemaal hard nodig".

De deelnemende winkeliers bepalen zelf hoe de consument de gratis KermisEURO kaartjes kan verkrijgen. Deze KermisEURO's dienen als betaalmiddel voor de Sassenheimse kermis van 2018, voor zowel de kermisattracties als ook bijvoorbeeld bij het afrekenen bij de oliebollenkraam of voor het kopen van een suikerspin. Kost iets 2 euro en heb je een KermisEURO, dan betaal je één euro plus een KermisEURO.

Steentje bijdragen

Voorzitter Peter Melman: "De feestweek van Sassenheim is belangrijk voor het hele dorp. De ondernemers dragen graag een steentje aan bij". Citymanager John van der Tol voegt daar aan toe: "Dit initiatief is een mooie stap vooruit om in de nabije toekomst nog meer met elkaar te gaan organiseren of bestaande evenementen naar de winkelstraat toe te halen. Dit is niet alleen goed voor de winkeliers, maar ook goed voor heel Sassenheim."

Start op 14 september

De deelnemende winkels zijn te herkennen aan een grote poster bij de ingang van de winkel. De actie loopt van vrijdag 14 september tot zaterdag 22 september. De KermisEURO's zijn uitsluitend dit jaar en alleen op de Sassenheimse kermis te gebruiken.

Echte Warmonders, waar komen ze eigenlijk vandaan?

Een aantal bijzondere Warmonders uit het verleden worden kleurrijk beschreven. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Het thema van dit jaar is ''In Europa". Dat is een prima aanleiding om eens te kijken naar echte Warmonders. Dat dit begrip zo zijn beperkingen heeft, is te lezen in het boekje van dit jaar Echte Warmonders, waar komen ze vandaan?

Het boekje laat zien, dat veel van de bekende Warmondse families oorspronkelijk uit andere streken van Nederland komen, of zelfs uit andere delen van Europa.

Een aantal bijzondere Warmonders uit het verleden en de belangrijkste Warmondse families worden kleurrijk beschreven. Zo ontstaat een levendig beeld van de voortdurende verplaatsing van mensen en gezinnen en blijkt Warmond al heel lang een smeltkroes van migranten, culturen en religies te zijn.

Tentoonstelling

Aanvullend op het boekje is een kleine tentoonstelling ingericht in de Oude School bij de pomp over 'Warmonders in Europa'. De tentoonstelling beschrijft een aantal mensen, instituten en bedrijven, die op een of andere manier iets met Warmond en Europa te maken hebben of hebben gehad.

Sound of Warmond

In de PKN-kerk wordt op zaterdag vanaf 10.30 uur de Sound of Warmond georganiseerd, een gevarieerd muzikaal programma met concerten, om 13.00 uur Open Podium en om 14.30 uur: Prinses Serena en de Eenhoorn, een muzikale familievoorstelling voor jong en oud.

Molens en rondvaart

Ook dit jaar zullen de Broekdijkmolen (alleen zaterdag) en de Zwanburgermolen voor het publiek geopend zijn. Met een gratis rondvaart op salonboot de Heere Schouten is deze laatste molen bereikbaar. Start vanaf de overkant van de gemeentehaven.

Op buitenplaats Vroenhof kunnen bezoekers een rondwandeling maken langs de bijzonder bomen en hapjes en drankjes uit de eigen tuin proberen bij de proeverij. In de RK-kerk tenslotte zijn het zilver en relikwieën te bewonderen (alleen zaterdag). De algemene openingstijden zijn van 10.00 tot 16.00 uur.

Het boekje met programma is vanaf zaterdag 1 september verkrijgbaar bij de VVV op de gemeentehaven of te downloaden van www.zwanburgerroute.nl en www.warmondaandekaag.nl.

Broeders en Boerhaave

Voorhout n Voor de derde achtereenvolgende keer is er in Voorhout, onder auspiciën van de Historische Kring Voorhout (HKV), een Open Monumentendag. Op vijf locaties staat de geschiedenis van Voorhout centraal. De monumenten zijn geopend op zondag 9 september van 12.00 tot 16.30 uur.

BNS (Rijnsburgerweg 4)

De HKV is verheugd dat Algemeen Overste Broeder Theo Blokland dit jaar opnieuw toestemming heeft gegeven voor de openstelling van het in zovele opzichten unieke museum van de Buitenplaats Nieuw Schoonoord (BNS). Het museum geeft een speciale kijk op de geschiedenis van de Broedercongregatie Onze Lieve-Vrouw van Zeven Smarten. Een geschiedenis van Indonesië, Canada en China toe. Daarnaast geeft de collectie een bijzondere aandacht aan de Bisschoppelijke Nijverheidsschool, de huidige Katholieke Technische School die onderdeel is van het Teylingen College met ambten als bakker, boekdrukker, timmerman, smid en textielbewerking. Meesterwerken van toenmalige leerlingen worden tentoongesteld. Broeder Blokland zal zelf een aantal keren een korte lezing houden.

St. Bartholomeuskerk (Herenstraat 47)

De Bartholomeuskerk heeft haar geheimen. Bijna ieder pastoor heeft wel zijn handtekening op het gebouw achtergelaten en daar willen we de bezoekers graag op wijzen, zo stellen Richard Kuijten, Ton Oostdam en John Bakker. Deze HKV-bestuursleden kennen de weg in dit prachtige kerkgebouw en geven een leerzame en ontdekkende rondleiding. Speciaal is voor de Open Monumentendag een nieuwe gratis brochure over de Bartholomeuskerk uitgebracht. Ook is uitvaartonderneming Teylingen aanwezig om bezoekers te informeren over rituelen en gebruiken rondom overlijden in vroegere tijden en heden.

Het Boerhaavehuis en -tuin (Kerkweg 11, via Herenstraat/Kerkplein)

Alleen vandaag zijn in de tuinkamer van het Boerhaavehuis, de pastorie van de Kleine Kerk, afbeeldingen te bezichtigen van bekende schilderijen van Herman Boerhaave zoals deze onder meer in het bezit zijn van het Boerhaavemuseum in Leiden en het Mauritshuis in Den Haag. Ook zijn er unieke memorabilia aanwezig. Deze wereldberoemde medicus, anatoom, scheikundige en botanicus is op 31 december 1668, 350 jaar geleden, in Voorhout geboren.

De Kleine Kerk (Dr. Aletta Jacobslaan 9)

De beroemdste Voorhouter aller tijden, Herman Boerhaave, is op 1 januari 1669 door zijn vader, de predikant Jacobus Boerhaave, gedoopt. Een film laat de ontstaansgeschiedenis van dit monumentale kerkgebouw zien. Tevens ligt er ter inzage het boek van het bezoek van Koningin Wilhelmina.

Kenniscentrum HKV (Bonekruidstraat 13)

De tentoonstelling over Herman Boerhaave (1668-1738) is te bezoeken. Ook kunnen bezoekers de vele historische voorwerpen, die in de afgelopen 20 jaar zijn gekregen, verzameld of aangekocht bezichtigen.

Sound of Warmond

's Middags is de familievoorstelling 'Prinses Serena en de eenhoorn'. Foto: pr.

Warmond n De Sound of Warmond is terug van weggeweest. Op zaterdag 8 september staat de Protestantse kerk (Herenweg 82) in het teken van concerten en een familievoorstelling. De toegang en deelname zijn gratis.

Henny Visscher en Margreet van Schie vormen de organisatie van 'de Sound'. Geholpen door vrijwilligers verzorgen zij een dag vol muziek. De kerk is geopend vanaf 10.30 uur.

Om 11.00 is er een openingsconcert op het monumentale orgel door de bekende organist Jan Pieter Lannooy. Hij speelt een prachtig programma waarop vele registers van het totaal gerestaureerde orgel aan de orde komen.

Om 12.00 uur kunnen bezoekers de prachtige combinatie hobo-orgel horen door jonge musici die hun sporen al ruimschoots verdiend hebben: Geerten van de Wetering en Arthur Klaassens.

Om 13.00 uur is een optreden van plaatselijke muzikanten. Het Wim Hofman gitaarkwartet, het koor 'Tourdion', het (jeugd)blokfluitorkest 'The Warmond Whistlers' en het oudemuziekensemble 'Camerata Musica Warmelda spelen een gevarieerd programma.

Familievoorstelling

Om 14.30 uur wordt de vrolijke familievoorstelling 'Prinses Serena en de eenhoorn' gespeeld. In deze voorstelling kunnen kinderen actief meedoen in de rol van prins/prinses of personeel van de prinses. Wie mee wil doen kan zich om 14.15 uur melden aan de zaal. Tip (maar niet verplicht): wil je graag prins of prinses zijn, trek je mooiste kleren aan, wil je graag personeel zijn van de prinses (iets grotere kinderen, en je moet tegen een stootje kunnen, de prinses is niet snel tevreden!), neem een keukenschort mee.

De Sound of Warmond wordt mede mogelijk gemaakt dankzij giften van Fonds 1818 en het Jacoba van Beierenfonds Teylingen.

'In Europa' in Sassenheim

Sassenheim n 'In Europa' is het thema van de Open Monumentendag, gehouden op zaterdag 8 september. In Sassenheim heeft de Stichting Oud Sassenheim (SOS) weer een programma samengesteld. In totaal zijn zeven monumenten te bezoeken.

De Ruïne van Teylingen is geopend voor bezichtiging en er zijn middeleeuwse kinderspelen. In De Bollenburcht is een fototentoonstelling over oude bollenschuren. Om 11.00 en 13.30 uur geeft Hans Brandhorst een presentatie, 'De geschiedenis van de Ruïne van Teylingen en Europa'. De presentatie start met dronevideo-opnamen boven de ruïne. Om 12.00 en 15.00 uur vertelt bollenexporteur Aad Batenburg meer over het vak tijdens zijn presentatie 'De geschiedenis van de bollenexport vanaf de jaren 30'.

Daarnaast zijn ook het Sikkens Expercience Center, de Pancratiuskerk, Park Rusthoff en de Dorpskerk geopend voor publiek.

In het Sikkens Experience Center (Wilhelminalaan 1) is de historie van Sikkens vanaf 1792 te zien. Ook is boven de trouwzaal te bezoeken. Ook hier zijn oude foto's te bekijken.

In de Pancratiuskerk (Hoofdstraat 188) zijn kerkbezittingen te zien, en ook de tentoonstelling Borduurwerken met afbeeldingen van Europese steden van ontwerpster van borduurparketten Thea Gouverneur uit Sassenheim. In de Dorpskerk (Hoofdstraat 217) zijn de kerkgebouw en het Torenmuseum te bezoeken.

Park Rusthoff is het in Engelse landschapsstijl aangelegde wandelpark, dat omstreeks 1800 is aangelegd. Het behoorde tot de buitenplaats Rusthoff, die door de heer Jean Adam Charbon in 1791 werd gekocht.

In De Coy, het onderkomen van Oud Sassenheim aan de Kagerdreef, is de expositie 'Openbaar Vervoer 1870 - 1970' te bezoeken.

Matinee door nieuwe stichting KEW

Warmond n De tweede dag van Open Monumentendag, zondag 9 september, staat in het teken van de prestatie van de Stichting Vrienden Kerkelijk Erfgoed Warmond. Vanaf 16.00 uur is in de Protestantse kerk (Herenweg 82) het matinee, met een gevarieerd programma van het Collegium Musicum Leiden. Er zijn onder andere optredens van Eli van der Bent en Alex Svhwartz (orgel), Willem Kroese (gitaar), strijktrio Trio Sorelli, Marloes van Stormbroek en Otar Taktakishvilli (sonate voor fluit en piano) en Lotte Kokkedee en Willem Kroese (zang).

De toegang bedraagt 12,50 euro. Vrienden van de stichting betalen 10 euro. De andere twee concerten van dit jaar zijn op zondag 28 oktober en zaterdag 8 december. Meer informatie hierover op www.stichtingvriendenKEW.nl.

Open Monumentendag

n Tafeltjes en stoeltjes Beekbrug op weg naar Oekraïne

Vrijwilligers van Kringloopwinkel Op Dreef laden de schooltafels en -stoelen in. | Foto: pr./Henk Maat

Sassenheim n Medewerkers van Kringloopwinkel Op Dreef hebben op donderdag 30 augustus weer een transport geladen voor een zestal dorpen in Oekraïne. In totaal worden 727 dozen geladen. Hiervan zijn 693 dozen gevuld met kleding, schoenen en sportartikelen en brillen en 34 dozen met incontinentiemateriaal en medische artikelen.

Behalve kleding wordt nog school- en speelmateriaal geladen zoals de tafeltje, stoeltje en speelmateriaal. Deze zijn ter beschikking gesteld door de directie van de basisschool de Beekbrug, die dit jaar moest sluiten. Het meubilair gaat nu naar de kleuter- en de middenschool in Gát. Hier beginnen de tafeltje, stoeltje en speelmateriaal aan een tweede leven.

De totale lading van dit transport weegt 7840 kg. Inmiddels is de trailer onderweg naar Beregowo in Oekraïne en zijn de nodige documenten voorzien van heel veel stempels opgestuurd naar de contactpersoon in Beregowo. Daar zullen alle goederen tijdelijk worden opgeslagen tot de douane alle papieren heeft gecontroleerd en toestemming heeft gegeven om de goederen op te halen. Dit kan wel zo'n vier tot vijf maanden duren.

De inname van kleding en andere goederen bij Kringloopwinkel Op Dreef gaat gewoon. Het blijft nodig om bruikbaar materiaal in te nemen ten behoeve van de verkoop ter bekostiging van projecten en transporten van kleding in Roemenië en Oekraïne.

Gezellige Nacht

Foto: pr.

Sassenheim n Het leek nog wel vakantie in het centrum op vrijdag 31 augustus. De Nacht van Sassem, georganiseerd door de Teylingen Ondernemers Vereniging (TOV) afdeling Sassenheim, zorgde voor zomerse sferen. Met meer dan honderd kramen, een antiekmarkt, muziek, hapjes en drankjes bij de foodtrucks en diverse workshops en luchtkussens voor de kinderen, was het een succes. DJ Vinyl zorgde in de J.P. Gouverneurlaan voor de muziek, als afsluiter knalde DJs4U nog even het spreekwoordelijke dak eraf rond middernacht.

Gestrikt

Peter van Schooten (l) en Joop van Dijk (r) zijn gestrikt door OVV-voorzitter Ton Wolvers. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De Oranje Vereniging Voorhout (OVV) heeft op dinsdag 28 augustus twee hoofdsponsoren 'gestrikt'. Peter van Schooten (Van Schooten Bouwmaterialen) en Joop van Dijk (Plus) bekrachtigden hun steun als hoofdsponsor aan de Voorhoutse Oranje Vereniging, vertegenwoordigd door voorzitter Ton Wolvers. Deze reikte hen de 'oranje strik' uit. Ook Cheers! heeft ook aangekondigd hoofdsponsor te worden. Naast deze hoofdsponsoren kent de OVV ook nog een bijzondere sponsor namelijk de 'Fietsvrienden van Voorhout'. De OVV is deze bedrijven uiteraard zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan de activiteiten.

Oldtimers nemen park over

Foto: pr.

Sassenheim n Van tuktuk tot Ford Mustang, Park Rusthoff stond zondag 2 september in het teken van oldtimers. Honderd oldies waren te bekijken in en rondom het park tijdens het Oldtimer festival. Auto's, motoren, Italiaanse racebrommers, een politieauto, een ziekenwagen en brandweerauto's stonden in de stralende zon. Mainline 55 zorgde voor de muzikale gezelligheid, de kinderen vermaakten zich op het springkussen. Hoogtepunt was misschien wel de rit in de oude NZH bus langs meerdere transportbedrijven. Veel bezoekers maakten van de gelegenheid gebruik om nog een keer terug in de tijd te gaan.

E'tjes in het nieuw

Ruud Verweij en Joop van Dijk ondertekenen het sponsorcontract voor de E-teams. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Nieuwe shirts mét sponsor voor de E-teams van handbalvereniging Voorhout.

De E-jeugd bestaat dit seizoen uit maar liefst vier teams en daar wilde Joop van Dijk van supermarkt Plus graag voor de komende drie jaar sponsor van zijn. Op donderdag 23 augustus hebben de enthousiaste spelertjes hun nieuwe spelersshirt voor het eerst aan mogen doen. Op de foto ondertekenen Ruud Verweij en sponsor Joop van Dijk het sponsorcontract voor de E-teams.

week in beeld

Het levensverhaal van 'knorst' Leo van den Berg

Opening in 1973 na de herinrichting van de Centra Markt van den Berg aan de Herenstraat 46. | Foto: archief HKV Foto: archief HKV

Voorhout n De 91-jarige Leo van den Berg komt uit een echte 'knorstenfamilie'. Maar wat is dat eigenlijk? In het blad Dwars OP 63 van de Historische Kring Voorhout (HKV) is het verhaal te lezen.

Een knors betekent eigenlijk koudslachter, vilder, slachter van ongekeurd vlees. Onder de vele slagers die het geslacht Van den Berg heeft voortgebracht, zijn namelijk ook enkele clandestiene slagers (voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog) en noodslachters geweest. In een noodslachtplaats worden verongelukte dieren en slachtafval verwerkt. In de volksmond gebruiken we echter voor een slager het woord knorst.

Leo is geboren in Het Engelsche Bosch aan de Jacoba van Beierenweg op de hoek van de Engelselaan, waar zijn vader Piet bij grootvader Gerrit in de slagerij werkt. Als vader Piet in 1931 een slagerij in Noordwijk kan overnemen, brengt Leo zijn jeugd verder in Noordwijk door. Maar in 1950 keert hij als zelfstandig slager/slachter terug naar de hoek van de Engelselaan in Voorhout. In 1955 trouwt Leo met Dora Koster en zij krijgen drie zonen. Als Dora in 1963 plotseling overlijdt, wordt Leo met zijn zaak en gezin geholpen door zijn broers en zussen, tot hij hertrouwt met Janke Viehoff, met wie hij nog twee kinderen krijgt.

In 1967 opent Leo aan de Herenstraat 46 een Centra-supermarkt met daarin een ambachtelijke slagerij, een vers-broodafdeling en later in 1978 ook een viswinkel. Samen met Jan Noordermeer, die op nummer 48 een interieurwinkel opent, heeft hij op de hoek met de Knip een gebouw ontwikkeld met drie winkels en woningen erboven. Het winkelpand met woonhuis aan het Engelsche Bosch wordt vanaf 1967 verhuurd aan poelier Klaas Slobbe. In 1994 wordt het verkocht aan Jaap en Pleun Bax, die er een curiosawinkel van maken. Vandaar dat er nog steeds Curiosa op de gevel staat.

In 1979 wordt Herenstraat 46 weer verbouwd en gaat Leo terug naar de oorspronkelijke ambachtelijke slagerij. Dit combineert hij met een kleine veehouderij. In 1989 neemt zijn jongste zoon Rob de zaak van hem over. Met zo'n 35 koeien fokken ze hun eigen veestapel. Leo blijft tot zijn 80e slachten, uitbenen en helpen aan de toonbank. Daarna is hij Rob blijven helpen met het boeren, dat wil zeggen de koeien voeren, uitmesten, en ook met de winkeladministratie, wat hij op zijn 91e nog steeds dagelijks doet.

Streekvervoer bij Oud Sassenheim

De nieuwe expositie in De Coy. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n De Stichting Oud Sassenheim opent op donderdag 6 september tijdens de inloop in De Coy (Kagerdreef 72) de nieuwe expositie over openbaar vervoer in de Bollenstreek.

De expositie gaat over het streekvervoer door Sassenheim in de periode 1870 tot circa 1970. Vanaf ongeveer 1870 verschenen de eerste gemotoriseerde voertuigen in het Sassenheimse straatbeeld. Naast vele foto's van trams, bussen bekende haltes en baanwerkzaamheden zijn er diverse modeltrams te zien. Het hele traject van Leiden naar Haarlem is zelfs op een vijf meter lange kaart uitgezet, voorzien van vele foto's.

Naast films met oude trambeelden is er ook een fraaie voorstudie in een bijna drie meter lange lijst te zien van het bekende Panorama Tulipland met de Blauwe Tram. Kleding van chauffeurs en controleurs, vervoerskaartjes in diverse maten en kleuren, het ontbreekt er allemaal niet. De expositiewerkgroep van de SOS heeft stad en land afgereisd om attributen op te halen. Onder meer bij het NZH-Vervoermuseum in Haarlem.

Opening expositie met lezing

De SOS Inloop begint om 10.00 uur. Om 10.15 uur zal Cor Spruit, drager van de erepenning van de stichting Oud Sassenheim en verzamelaar van tramattributen, een presentatie verzorgen over de geschiedenis van de Blauwe Tram, die in het gebied tussen Scheveningen en Volendam reed. Daarna wordt Spruit uitgenodigd de expositie te openen. Dat zal ongeveer om 11.15 uur zijn.

De expositie is ook 's middag te bezoeken van 14.00 tot 16.00 uur. Daarna is de expositie tot nader aankondiging elke donderdagmiddag op genoemde tijden te bezichtigen. Voorzitter Paul de Baan van de expositiewerkgroep verwacht dat oud en jong deze unieke expositie komen bekijken. "Het is toch prachtig de verhalen van je ouders en voorouders te horen over hoe zij vroeger van en naar Sassenheim reisden".

Teylinger Soos met extra bridge

Sassenheim n Bij De Teylinger Soos in de Zevensprong (Rusthofflaan 27a) start op woensdag 5 september een tweede bridgemiddag.

Op 10 juni is een groepje enthousiaste mensen de Teylinger Soos opgestart met zondagmiddag bridge. Op verzoek komt er vanaf woensdagmiddag 5 september een tweede middag bij. De bedoeling is niet slechts te bridgen maar op andere dagen meerdere sociale evenementen te organiseren. De bridge op zondag start om 14.00 uur en op woensdagmiddag om 13.30 uur.

Lidmaatschap van de Soos kost 50 euro per jaar. Geen lid, wel deelnamen? Dan bedragen de kosten 6 euro per keer. Voor zondag 9 september is inschrijven niet meer mogelijk. Aanmelden voor woensdag 12 september nog wel. Inschrijven kan via de website www.teylingersoos.nl of via 06-53325236 of arnold@vabfacility.nl.

Vrije inloop bij Sassem Troef

Sassenheim n Bridgeclub Sassem Troef begint op woensdag 5 september weer met de vrije inloop op de woensdagmiddagen. Naast leden kunnen hier ook bridgers uit heel Teylingen en omstreken incidenteel of regelmatig terecht om op een gezellige manier hun hobby te beoefenen.

Het gemengde bridgen van leden en niet-leden op de woensdagmiddag is intussen een mooie traditie. Natuurlijk gaat het om de punten, maar het recreatieve karakter staat voorop. Sassem Troef heeft een flink team van mensen dat zich speciaal met deze ontmoetingen bezighoudt. Zo zijn er meerdere gastvrouwen, wedstrijdleiders en anderen die zorgen dat de organisatie staat als een huis en dat er continuïteit is.

Het bridgen begint om 13.30 uur en is in Partycentrum De Oude Tol (Hoofdstraat 147). Deelnemende paren kunnen zich aanmelden – vóór 11.00 uur woensdagochtend – via de agenda op www.sassemtroef.nl of via een e-mail naar competitie@sassemtroef.nl. Contactpersoon is Gijsbert Tit: 06-53769456.

Cursus bridge

Sassenheim n Bridgeclub De Wasbeek start op maandag 10 september met de basiscursus voor beginners en op woensdag 12 september met een vervolg op de basiscursus (deel 2). Bridgeclub De Wasbeek biedt de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier met het bridgen kennis te maken of om die kennis te vergroten. Gedurende 14 avonden leert een beginner onder andere de basisregels, het biedproces en het maken van een speelplan. De lessen worden gehouden in de Tuinzaal van de Bernardus (Hoofdstraat 82) en begeleid door docente Hülya Prischink. Beide cursussen beginnen om 19.30 uur en duren tot ongeveer 22.00 uur. De kosten bedragen 75 euro voor de hele cursus. Aanmelden kan tot uiterlijk 8 september bij Sjaak van Kesteren via 0252-412429 of bridgeclub.de.wasbeek@ziggo.nl.

Hagenpreek Kleine Kerk

Voorhout n De Kleine Kerk viert de startzondag op 9 september om 10.00 uur met 'Een goed gesprek'. Wanneer ga je met iemand in jouw omgeving een gesprek aan over het geloof? Deze dienst is de start van het nieuwe kerkenwerkseizoen. Traditiegetrouw wordt de startzondag bij mooi weer gevierd met een hagenpreek in de tuin van het Boerhaavehuis aan de Kerkweg 11 in Voorhout. Bij minder goed weer wordt de dienst gehouden in de Kleine Kerk aan de Doctor Aletta Jacobslaan 1 in Voorhout. Voor kinderen tot vier jaar is er een crèche en kinderen uit de groepen 1 tot en met 6 kunnen halverwege de dienst naar de kindernevendienst.

Zonnebloemdienst

Warmond n Tijdens 'de Week van de Zonnebloem' wordt een oecumenische samenkomst georganiseerd in het kader van de jaarlijkse Ziekendag. Dit jaar wordt de dienst gehouden op vrijdag 14 september in de kerk van de Protestantse gemeente (Herenweg 82). Het thema is 'Voor elkaar'. Het Matthiaskoor, onder leiding van dirigent Marinus Links, zorgt voor de muzikale ondersteuning, aangevuld door leden van het protestantse koor. De voorgangers zijn dominee Hop en pater C. Spruit. De viering begint om 10.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om samen koffie te drinken. Ook wordt een lunchmaaltijd in het Zenit,achter de Protestantse kerk, georganiseerd. De deelnemers voor de lunch dienen zich wel van te voren aan te melden, bij één van de vrijwilligers van de Zonnebloem: Ada Schuiling via 071-3011119. Voor vervoer, bel Margreet van Velzen via 071-3011534.

In het zonnetje

Sassenheim n De Zonnebloem wordt op zaterdag 8 september op het Voorhavenkwartier in Sassenheim in het zonnetje gezet bij een afsluiting van een spaaractie. Door negentien filialen van Albert Heijn in Zuid- Holland is een aantal weken geleden een actie gestart ( hoelAHoep) waarvan een deel van de opbrengst van de verkoop van hoelahoeps ten goede komt aan de aankoop van een Zonnebloem auto, die in de regio Bollenstreek wordt gestationeerd. Deze acties worden op zaterdag 8 september afgesloten. Vanuit twee filialen, Woerden en Hoofddorp, starten teams van medewerkers die een gouden hoepel meenemen en een cheque met hun opbrengst tot dan toe. Ze verplaatsen zich lopend, fietsend, per skates, roeiend of op welke andere niet gemotoriseerde manier dan ook. Deze estafettes eindigen in Sassenheim. Om 16.00 uur worden de teams daar verwacht.

Wild Romance opent seizoen in 't Onderdak

Sassenheim n Herman Brood's Wild Romance is op vrijdag 7 september te zien in theater 't Onderdak met 'The Street Spritz-ChaCha tour'.

Voor fans is dit de kans om terug te kijken op het leven van Herman Brood, maar ook om de meest swingende en authentieke rockers nu weer live on stage te zien en te horen. In het eerste deel van de theatervoorstelling verhalen van 'Coach Koos', ondersteund met prachtige authentieke en nooit eerder vertoonde filmbeelden over Hermans jeugd, zijn tijd bij Cuby, zijn doorbraak als muzikant en kunstenaar.

Na de pauze gaat de band, onder de muzikale leiding van meestergitarist Dany Lademacher, ouderwets los meteen repertoire waarin alle grote hits van Herman Brood voorbij komen en is de zaal ingericht met zowel zitplaatsen als statafels.
Tijdens het tweede deel van de voorstelling is de bar in de foyer geopend. Grote hits als 'Saturday Night' en 'Never Be Clever', maar ook zijn laatste nummers komen voorbij. Als special guest zal Hermans zoon Marcel enkele nummers zingen.

Het optreden begint om 20.15 uur en is in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a). Kaarten kosten 25 euro en zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl of door te bellen naar 0252-225874. De theaterkassa is op maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 10.00 en 10.30 uur.

Op bezoek bij de Lakenvelder koeien

Bezoekers kunnen de Lakenvelder koeien van dichtbij bewonderen, kalfjes knuffelen en een wandeling maken over het pad door de Boterhuispolder. Foto: pr.

Warmond n De jaarlijkse open dag bij de Lakenvelder Boerderij Boterhuispolder is op zaterdag 8 september. De boerderij aan de Zijldijk 8 is open van 11.00 uur tot 17.00 uur. Bezoekers kunnen de Lakenvelder koeien van dichtbij bewonderen, kalfjes knuffelen, een wandeling maken over het nieuwe pad door de Boterhuispolder of een ritje maken met de ponykar. Op de mini-boerenmarkt worden streekproducten aangeboden.

Lakenvelder Boerderij Boterhuispolder werd in 2014 opgericht. Sindsdien heeft het boerenbedrijf, dat gerund wordt door vader en zoon De Willigen, zich gestaag ontwikkeld. Alle activiteiten vinden plaats rond de kudde van circa vijftig Lakenvelders. Het Lakenvelder rund is een zeldzaam, oud-Hollands koeienras, dat opvalt door de witte band rond de romp. Ze werden vroeger voornamelijk gehouden als sierrund bij kastelen, landhuizen en parken. Op de boerderij in de Boterhuispolder worden de Lakenvelders op duurzame en extensieve wijze gehouden. Het ruwvoer komt van eigen land, kalfjes blijven bij de moeder en in de zomer staat de hele kudde in de wei. Ook de mest die de dieren produceren wordt weer op het eigen land gebruikt.

Agrarisch natuurbeheer

In samenwerking met de gemeente Teylingen, die eigenaar is van de omliggende gronden, is het afgelopen jaar een plan opgesteld voor agrarisch natuurbeheer met als doel om de weidevogelstand, flora en fauna in het gebied verder te verbeteren. Om de natuur ook voor mensen beleefbaar te maken, worden momenteel een fietspad en een laarzenpad gerealiseerd in de Boterhuispolder. Tijdens de Open Dag kunnen bezoekers deze nieuwe routes gaan volgen.

Melk en vlees

De Lakenvelder is van oorsprong een dubbeldoelkoe. Dat betekent dat ze niet alleen gemolken kunnen worden, maar dat ze ook als vleeskoe worden gebruikt. Het vlees van de Lakenvelder is van uitstekende kwaliteit. Op Lakenvelder Boerderij Boterhuispolder worden de koeien niet gemolken. Wel wordt het vlees verkocht aan particulieren en plaatselijke horeca. De winkel is elke zaterdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur geopend. Meer op www.boterhuispolder.nl. | Foto: pr.

Het jaar van Dolf Jansen in Het Trefpunt

Dolf Jansen treedt in Het Trefpunt op met zijn voorstelling Beeldenstorm. | Foto: pr. Foto: PR

Warmond n Cabaretier, schrijver, muzikant, presentator van Spijkers met Koppen, graag geziene gast in DWDD én marathonloper. Wat is Dolf Jansen eigenlijk niet? Op zaterdag 15 september speelt hij de try-out van zijn oudejaarsshow 2018, Beeldenstorm in Het Trefpunt (Herenweg 80).

De razendsnelle cabaretier reflecteert op 2018 met verrassende verhalen, associatieve improvisaties en komische observaties. 365 dagen, ruim 80 minuten, 62,9 kilogram: de Nieuwsjager van 2018.

Felle discussies

Beeldenstorm, zo heet de voorstelling. Omdat het jaar begon met felle discussies over standbeelden (straatnaambordjes, namen van scholen en tunnels) van Oud-Hollandsche Helden, die wellicht wat minder heldhaftig waren dan we zouden willen.

De voorstelling geeft, in de laatste vier maanden van dit jaar, een beeld van wie we zijn, waar we zijn, waar we heengaan en of we een standbeeld verdienen. Heel veel humor, poëzie en publieksparticipatie tot in de garderobe.

Kaartverkoop

Kaarten kosten 18 euro en zijn te reserveren via www.theaterhettrefpunt.nl of 45 minuten voor aanvang van de voorstelling aan de zaal. Ook bij het VVV aan de Gemeentehaven in Warmond zijn kaarten te koop.

Muziekmiddag voor mensen met dementie

Regio n Wegens groot succes organiseert Werkgroep dementievriendelijk Lisse voor de tweede keer een Thé Dansant voor mensen met dementie en hun mantelzorgers uit Lisse, Hillegom en Teylingen.

De Big Band zal nummers ten gehore brengen die mooie herinneringen zullen oproepen bij een ieder. Het optreden wordt afgewisseld met dansdemonstraties door leerlingen van de dansschool en uiteraard mogen bezoekers zelf ook een dansje wagen.

Aanmelden

De Thé Dansant is op zondag 16 september, inloop vanaf 14.00 uur, aanvang 14.30 uur bij Dance Masters Welkom, Bondstraat 13 in Lisse. De Thé Dansant duurt tot 16.30 uur. Door giften hoeven deelnemers geen entreegeld te betalen. Aanmelden kan door een mail te sturen aan werkgroep@dementie-lisse.nl onder vermelding van naam, telefoonnummer en met hoeveel personen men komt. Zie voor meer info: www.dementie-lisse.nl/inthemood. Via de mail kan men ook aanvullende vragen stellen. Let op: er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Arie en Sylvester na tien jaar terug met 'Wie?'

Warmond n Het cabaretduo Arie Koomen en Silvester Zwaneveld komt op zaterdag 29 september met de try-out van Wie? naar Theater Het Trefpunt (Herenweg 80).

Arie en Sylvester gaan het na tien jaar afwezigheid op de bühne weer eens samen proberen. Hun zeven eerdere succesvolle shows werden gekenmerkt door hun sterke improvisatievermogen en de immer terugkerende vraag aan het publiek om actief mee te doen aan de voorstelling. Of dat nog steeds zo is, zal binnenkort blijken. De show bevat veel nieuw werk, maar ook oude succesnummers, wellicht in een nieuw jasje gestoken, komen aan bod.

De voorstelling begint om 20.30 uur. Een kaartje kost 18,50 euro. Voor wie kan aantonen dat hij Silvester heet, is het tweede kaartje helemaal gratis. Kaartverkoop via www.theaterhettrefpunt.nl, op de avond zelf aan de zaal of bij de VVV Warmond in de Gemeentehaven.

Tulip Fever

Sassenheim n Met de film Tulip Fever opent in theater 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a) het filmseizoen op donderdag 6 september om 20.15 uur.

Kunstenaar Jan van Loos (Dane DeHaan) krijgt in het Amsterdam van de zeventiende eeuw opdracht van Cornelis Santvoort (Christoph Waltz) om diens echtgenote Sophia (Alicia Vikander) te portretteren. Tijdens het schilderproces wordt het tweetal verliefd op elkaar en besluit zich te storten op de tulpenbollenhandel tijdens de tulpenmanie.

Kaarten kosten 5 euro en zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl. Een film passe-partout voor het hele seizoen, in totaal 18 films, kost 45 euro. Aanvragen kan via de website.

Try-out: Nederpop All Stars

Sassenheim n Oude tijden herleven en het dak gaat er af met de Nederpop All Stars. Na een succesvolle eerste theatertournee kon een tweede dan ook niet uitblijven. Deze band met topmuzikanten waaronder Nol Havens (VOF de Kunst) en Erik Mesie (Toontje Lager) staat garant voor een avond onvervalst genieten van pop in je moerstaal. Denk aan Nederpop pareltjes als België, Vriendschap, Stiekem Gedanst, Suzanne, Laat me/Vivre en De Bom.

Meezingen, dansen en weg zwijmelen in dit feest der herkenning met Nederpop All Stars op zaterdag 29 september in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a). Het concert begint om 20.15 uur. De zaal is deze avond ingericht met zowel zitplaatsen als statafels. Tijdens de voorstelling is de bar in de foyer geopend. Kaarten kosten 22,50 euro en zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl, vanaf twee weken voorafgaand bij Primera (Hoofdstraat 208) en via 0252-225874 (van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 10.30 uur).

Hoe word ik een gaaf bedrijf

Warmond n Wat is er nodig om aan een gaver bedrijf te, hoe zorg je ervoor dat werknemers geen gijzelaars worden van hun baan maar actieve ambassadeurs van uw organisatie en hoe houd je de balans tussen passie en profit? Dit en nog veel meer staat in het boekje 'Hoe word ik een gaaf bedrijf?' van de Warmondse bedrijfsadviseur en merk-strateeg Rob Westerik. Rob heeft negen ingrediënten geselecteerd die nodig zijn om echt gaaf te worden, waarbij het vooral draait om karakter, visie en betrokken mensen maar ook over het belang van resultaten en relevantie proposities.

Op zaterdag 8 september tussen 13.30 en 15.00 uur is er een signeersessie bij Boek Kado Enzo (Dorpsstraat 106), waarbij het boek te koop is. Tien procent van de opbrengst wordt gedoneerd aan de Stichting Lopen Tegen Kanker, een initiatief waar Rob zich nog steeds nauw bij betrokken voelt.

Kampioenen 55+ bij KNLTB-toernooi

Overbos 1 is kampioen, met v.l.n.r. Wim de Mol, Henri Stol, Jan van Winsen en John de Borst. | Foto: pr. Foto: pr.

Regio/Warmond n De KNLTB Finaledag van de 55+ competitie werd op donderdag 30 augustus gehouden bij HTC in Hillegom. TV Overbos nam een beker mee naar huis.

Dit is een jaarlijks terugkerend toernooi, waarin de kampioenen van de 55+ recreatiecompetitie het tegen elkaar opnemen om de districtstitel 55+. TV Overbos was daar goed vertegenwoordigd door twee teams, het eerste en tweede team, die in het voorjaar in respectievelijk de eerste en de tweede klasse kampioen geworden zijn.


Overbos 1 werd na het tellen van de punten tot districtskampioen uitgeroepen en ontving de Frans Romberg Cup. Deze wisselbeker, die het team ook in 2016 al won, staat in het clubhuis. Overbos 2 werd in dit toernooi der kampioenen tweede in de tweede klasse.

Sportcafé Teylingen opent seizoen bij STV

Sassenheim n De vakantie is voorbij, de verenigingen beginnen langzaam weer te draaien. En dus gaat ook het Sportcafé Teylingen na een korte vakantie weer open. De eerste bijeenkomst is op woensdag 26 september bij tennisvereniging STV in Sassenheim.

Op hun gloednieuwe sportcomplex verwelkomen voorzitters Hans Wingender en René Vos naast vertegenwoordigers van de (sport)verenigingen, ook ondernemers, politici en media.

En net als vorig jaar wordt het nieuwe seizoen van het Sportcafé Teylingen geopend door een aansprekende gastspreker. Dit jaar is het thema 'Succesvol samenwerken'. De gastspreker heeft genoeg ervaring op dat gebied; naast winnaars van grandslamtitels, is hij ook succesvol ondernemer.

Het sportcafé, georganiseerd door Stichting Sport Promotie Teylingen, opent de deuren om 19.30 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. Meer informatie is te vinden op www.sportcafeteylingen.nl.

The Bassets klaar voor nieuw seizoen

Esan Leaaetoa is een van de nieuwkomers in de selectie van The Bassets. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Voor The Bassets staat het nieuwe seizoen voor de deur en daar kijken de Sassenheimse rugbyers reikhalzend naar uit.

De ondertekening, met v.l.n.r.: Bert Pilaszek, Kevin Pelt, Jack Bax, Ruud Verweij en Govert Koppers. Foto: pr.

De hele zomer is keihard getraind. Ook is de competitiestop gebruikt om het team te versterken, omdat de selectie ten opzichte van vorig seizoen was uitgedund. Sommige nieuwe spelers moeten in hun thuisland nog wat zaken afhandelen voordat ze in het vliegtuig stappen om naar Sassenheim af te reizen, maar The Bassets konden deze week al wel Daniël Pym en Esan Leaaetoa verwelkomen. Deze Engelse spelers bleken in de oefenwedstrijd ware versterkingen. Zij passen prima in het vernieuwde Bassets team.

Hoge ogen

De gelijkwaardig geachte sparingspartner ARC uit Amstelveen had afgelopen zaterdag de handen vol aan de fitte en ijzersterke Bassets. Het toegestroomde publiek zag de Sassenheimers domineren en met in het achterhoofd wetende dat dit team alleen nog maar beter kan worden verwachtte ze veel van het nieuwe seizoen. Ook de technische staf denkt dat The Bassets hoge ogen gaat gooien in de competitie. Teammanager Remco de Jong deed alvast een voorzichtige uitspraak en denkt dat een plaats in de top zes haalbaar moet zijn.

Sjoukje

The Bassets hebben nog een oefenmatch op het programma staan. Op zondag 9 september is de uitwedstrijd in Delft tegen DSR. De teams strijden om de 'Sjoukje', een groot betonnen beeld, geschilderd in de clubkleuren van beide teams.

Webinar voor 'Ouders langs de lijn'

Regio n Centrum voor Jeugd en Gezin houdt op 20 september in samenwerking met Tischa Neve een gratis webinar over Ouders langs de lijn. Het is bedoeld voor ouders met een sportend kind, coaches en trainers.

Sportouder, dat ben je ineens als je kind op een sport gaat. En dat is niet altijd makkelijk. Hoe zorg je ervoor dat je een goede, sportieve en respectvolle sportouder bent voor je kind? Wat is de impact van ons gedrag als ouder op ons sportende kind, wat doe je wel en wat niet? Wat willen kinderen eigenlijk van ons?

In dit webinar, een lezing die je thuis kan volgen achter je computer, geeft kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve tips hoe je je kind helpt om sportief, respectvol en met plezier te sporten! Tischa neemt jou als (toekomstig) sportouder mee om je bewust te worden van je gedrag, de impact ervan en geeft ze handvatten om zo goed mogelijk te zijn voor je kind.

Een webinar vol met heldere, praktische uitleg en tips die je gelijk kunt toepassen in de praktijk. Ook interessant voor coaches en trainers die met sportouders te maken hebben.

Het webinar is op donderdag 20 september van 20.30 tot 21.30 uur. Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl.

Foreholte start met rolstoelhandbalteam

Voorhout n Handbalvereniging Foreholte begint een rolstoelhandbalteam. Binnenkort gaan de trainingen en de competitie starten voor het rolstoelteam van HV Foreholte.

Achter de schermen zijn vrijwilligers enorm hard aan het werk geweest om alles voor elkaar te krijgen. Zo start de vereniging met zeker acht personen maar wil het team natuurlijk uitgroeien. Dus iedereen die wil handballen, maar omdat het fysiek niet mogelijk is om handbal te spelen is van harte welkom.

Het idee is afkomstig van studenten ergotherapie, die dit voorjaar een clinic rolstoelhandbal organiseerde bij Foreholte, als opdracht binnen hun studie. Toen zeiden ze daarover: "Voor mindervaliden en mensen die aan het revalideren zijn, is het belangrijk om aan hun conditie en motorische vaardigheden te werken. En sporten is daarnaast natuurlijk ook een leuke manier om sociale contacten op te doen". De clinic was succesvol en inmiddels is er een team gevormd.

Sponsoren

Bij een nieuw team starten behoort ook het op zoek gaan naar sponsoren. Het rolstoelteam heeft een sponsorovereenkomst voor de komende drie jaar aan kunnen gaan met Cheers! en Podium Mobilis. Donderdagmiddag werden de sponsorovereenkomsten getekend.

Dag van de Democratie

Teylingen n Hoe werkt de politiek? Hoe oefen ik invloed uit? Op zaterdag 15 september is de Dag van de Democratie. In heel Nederland doen gemeenten mee om inwoners te betrekken bij de lokale democratie. Ook de Teylingse gemeenteraad doet mee. Kennis maken met de democratie en de lokale politiek kan op 15 september tussen 11.00 en 15.00 uur op het marktplein in Sassenheim.

Sinds eind maart is er een nieuwe gemeenteraad in Teylingen. Zij nemen beslissingen over Teylingen. Geef de nieuwe gemeenteraad ideeën in ruil voor een kopje koffie of poffertjes. Daarnaast hoort de gemeenteraad ook graag hoe inwoners denken over hun straat, buurt, wijk of de hele gemeente Teylingen. De raadsleden vertellen graag hoe inwoners invloed kunnen uitoefenen en wat een wethouder of raadslid doet.

In de kraam op het Marktplein in Sassenheim is informatie over duurzaamheid te krijgen. Inwoners kunnen een regenton winnen. Ook kunnen ze hun ideeën voor buurtinitiatieven delen met de wijkregisseurs Loes Massaro en Irma Crooijmans in ruil voor een waterfles van Join the Pipe. Inwoners met goede ideeën kunnen hier ondersteuning bij krijgen. Tevens is er een wedstrijd waarbij het beste nieuwe buurtinitiatief een subsidie kan winnen. Inwoners met ambities in de politiek kunnen zich opgeven voor de cursus 'Politiek actief' of zich aanmelden voor 'Gast in de Raad'. Ook kunnen inwoners zich aanmelden voor het burgerpanel.

nieuws/sport

Cursus voor mantelzorgers: Het Beschadigde Brein

Sassenheim n In samenwerking met Bijscholing Gezondheidszorg, organiseert Welzijn Teylingen voor mantelzorgers uit de gemeente Teylingen, wegens groot succes voor de twee keer dit jaar de cursus: Het Beschadigde Brein.

Tijdens de cursus wordt verteld over de werking van het menselijk brein en worden er handvatten gegeven over hoe om te gaan met iemand met dementie en NAH (niet aangeboren hersenletsel). Door het verlies van denkvermogen is het gedrag van mensen met dementie en NAH erg afhankelijk van de omgeving. Tijdens de cursus wordt antwoord gegeven op vragen als: Wat is een goede omgeving, wat zijn positieve prikkels en wat kun je aan activiteiten doen als het brein beschadigd is?

De cursus heeft een theoretisch gedeelte en er worden oefeningen gedaan die inzicht geven in de werking van een beschadigd brein.

Deze gratis cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van 2,5 uur, op maandagavond 24 september, 1 en 15 oktober van 19.00 tot 21.30 uur in Sassenheim. Aanmelden kan voor alle drie de bijeenkomsten. De eerste twee bijeenkomsten zijn in Sassembourg (Jan van Brabantweg 1) en de laatste bijeenkomst is in de Bernardus (Hoofdstraat 82).

Aanmelden is verplicht en kan via de agenda van www.welzijnteylingen.nl of telefonisch via 0252 231805. Voor meer informatie, neem contact op met Leny Noteboom of Jolanda Smit, mantelzorgadviseurs bij Welzijn Teylingen.

Door het verlies van denkvermogen is het gedrag erg afhankelijk van de omgeving

5 t/m 12 september

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: woord- en communieviering, voorganger: WoCo Groep

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag: geen dienst

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. R.J. Bakker (Amsterdam)

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. W. Quist

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Parochiekoor, voorganger: Th. Blokland

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, eredienst, startzondag, voorganger: ds. J.W. van den Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, eucharistieviering, voorganger: A. Goumans

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur: Startdienst, voorganger: Ds. D. de Roest (Leiden)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Bram Oudenampsen

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur; eredienst en jeugd-bar, 19.00 uur; genezingsdienst o.l.v. Jan Zijlstra.

Twee bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis winnen? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 9 september bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl o.v.v. puzzel. De winnaar van week 35 is: F. Keller uit Sassenheim. De oplossing was: paspoort.