De Teylinger

17 mei 2017

De Teylinger 17 mei 2017


B&W zoekt parkeerplek

Sassenheim n B&W bekijkt op dit moment mogelijke alternatieven voor het parkeren als de bouw van het parkeerdek bij station Sassenheim plaatsvindt. Maar dat is nog niet zo eenvoudig.

Door Nico Kuyt

Raadslid Sabrina van der Lubbe (VVD) stelde onlangs vragen aan B&W waar de automobilist zijn wagen kan stallen als tijdens de bouw het huidige parkeerterrein van het station is afgesloten. In een antwoord geeft B&W aan dat op dit moment meerdere opties worden onderzocht, zowel op openbaar als particulier terrein. Het aantal geschikte locaties op loopafstand is echter beperkt. Het dagelijks laten rijden van een shuttle-bus gedurende de bouw van vier maanden is zeer kostbaar. Maar een parkeerterrein op grote loopafstand is weer geen optie, omdat de treinreiziger het niet zal gaan gebruiken. De aannemer heeft als suggestie gedaan om het parkeerterrein bij de Wasbeek met 175 plaatsen te gebruiken. Naast alternatieve locaties wordt de reiziger ook gewezen op het nemen in die periode van de fiets, bus of het reizen via andere stations.

Enige mate van overlast

B&W beraadt zich eveneens over maatregelen om overlast te voorkomen, zoals het parkeren in de naastgelegen wijk en op particulier terrein. Maar niet voorkomen kan worden dat de bouw enige mate van overlast oplevert voor zowel reizigers als omwonenden en nabijgelegen bedrijven. Maar die dient zo klein mogelijk te zijn. Ruim voor aanvang van de werkzaamheden wordt via diverse media breed gecommuniceerd over de bouwwerkzaamheden en de alternatieven voor het parkeren.

Bij het station is Sassenheim worden de huidige 280 parkeerplaatsen uitgebreid met 240 extra plaatsen door de bouw van een parkeerdek. In september 2015 stelde de raad een krediet van 3 miljoen euro beschikbaar onder de voorwaarde van ontvangst van subsidiebeschikkingen. Daarvan wordt 1 miljoen door provincie Zuid-Holland en 1 miljoen door het ministerie van Infrastructuur en Milieu betaald. Naar verwachting start de bouwer rond de zomer met de bouw en wordt het parkeerdek aan het einde van dit jaar opgeleverd.

Verkenning naar winkel in de Postwijk

Sassenheim n Is er ruimte voor dagelijkse voorzieningen in de Postwijk, zoals bakker, kruidenier of bezorgservice als Hoogvliet wel of niet vertrekt? Wethouder Bas Brekelmans gaat op verzoek van de raadscommissie Ruimte hierover een memo schrijven.

De aanleiding is een petitie van wijkbewoners Lida Leenen en Paula Kruit. De Hoogvliet zit tot 2019 tijdelijk in de PostPromenade aan de Koetsiersweg, maar beide dames boden onlangs de gemeenteraad 2139 handtekeningen aan om de winkel daar permanent te behouden. Bij de bouw van de Postwijk 32 jaar geleden was sprake dat er zulke voorzieningen ook zouden komen. Die kwamen er niet en nu is zoiets strijdig met de gemeentelijke detailhandelsvisie. Die kiest ervoor om detailhandel alleen in de dorpskernen toe te laten zodat daar de winkels niet worden weggezogen en het centrum levend blijft. De plek van de tijdelijke Hoogvliet is ook gereserveerd voor woningbouw.

Onderzoek

Dat laat onverlet dat wel onderzocht kan worden naar de mogelijkheid voor voorzieningen op loopafstand, vond Maarten van Welie (CDA). De Postwijk vergrijst en er ligt tevens een verzorgingstehuis. Dat hoeft op zich geen supermarkt te zijn, maar kleinschalig en toegespitst op de vraag van de buurt. Ook Fred Koot (D66) wenste zo'n verkenning wel. En een discussie over buurtwinkeltjes en of er commercieel belang voor is, ging Bob Keeven (VVD) ook niet uit de weg, maar niet de supermarkten, anders blijft er weinig over in de centra. Op zijn beurt wees Joost van Doesburg (PvdA) op de afspraken die neergelegd zijn in de detailhandelsvisie. De gemeente moet een betrouwbare overheid zijn. Maar de buurtsuper in de buitenwijk, dat wilde Dion Piket (Trilokaal) juist wel. Hij meende dat het eigenlijk niet meer van deze tijd is om een supermarkt in het midden van het dorp te hebben. Daar kan best eens doorgesproken worden. Voor Pieter Janssen (ChristenUnie) hoefde al dat praten niet. Hij was voor het blijven van de supermarkt in de Postwijk. Wethouder Brekelmans toonde weinig enthousiasme. Hij benoemde dat een koerswijziging naar het toestaan van detailhandel buiten de centra, een lastig verhaal gaat worden. Het is ook strijdig met de eigen detailhandelsvisie en met grote waarschijnlijkheid zullen regio en provincie hier tegen zijn. Toch komt er een memo, waarover de commissie vervolgens gaat discussiëren. (NK)

VVV's verder in stichting

Warmond n De besturen van de vijf zelfstandige VVV's in de Bollenstreek hebben onlangs besloten meer samen te gaan werken. Daarvoor hebben de bestuurders uit Warmond, Lisse, Hillegom, Noordwijk en Noordwijkerhout onlangs een oprichtingsakte van een nieuwe stichting, genaamd Stichting Promotie Duin- en Bollenstreek, ondertekend. Een van de aandachtspunten wordt regiomarketing. Meer op www.deteylinger.nl.

Groenmarkt in de Dorpsstraat

Warmond n Voor de achttiende achtereenvolgende keer wordt, met hulp van de leden van de Warmondse Tuinclub de traditionele Groenmarkt in Warmond georganiseerd. Op zaterdag 20 mei staan tussen 9.00 en 16.30 uur langs een groot deel van de Dorpsstraat meer dan 40 kramen opgesteld. Ook de drie galeries zijn open voor publiek.

Foto: pr.


Verhalen-
karavaan

Een visite- kaartje voor de Bollenstreek

Koninklijk
lintje
voor Buursema

Aanpassen bestemmingsplan windmolens Akzo niet naar provincie

Sassenheim n Een grote meerderheid van de raadscommissie Ruimte wil het aanpassen van het bestemmingsplan zelf in handen houden. Het gaat om de plaatsing van twee windturbines van elk 3 megawatt (MW) bij AkzoNobel.

Door Nico Kuyt

De procedure is dat Akzo de aanvraag voor een vergunning bij de provincie indient. Is het een windpark van meer dan 5 MW, dan is de provincie bevoegd de herziening van het bestemmingsplan door middel van een inpassingsplan uit te voeren. Maar de provincie moet volgens de wet wel eerst aan de gemeente vragen of die de aanpassing zelf wil uitvoeren. De kosten zijn dan wel voor de gemeente.

In de commissie, waar niemand een uitgesproken voorstander van de komst van de masten bleek, hield wethouder Arno van Kempen nog een ander 'aanmerkelijk' risico voor, want de kans is groot dat als niet naar de wens is aangepast, de provincie het terzijde schuift en alsnog een inpassingsplan maakt.

Weinig macht

Dat zwaard van Damocles bracht Pieter Janssen (ChristenUnie) ertoe over om het maar aan de provincie over te laten: "De gemeente kan wel zeggen om het zelf te doen, maar Zuid-Holland kan het gewoon overnemen". Ook voor Joost van Doesburg (PvdA) kon je als gemeente wel heel stoer en trots doen, maar je hebt weinig macht tegenover de provincie. In zijn ogen was een beter pad dat burgers van onderop hun stem laten horen wat hun wensen en bezwaren zijn. "Neem het van ons over, jullie kunnen het veel beter, want wij zijn compleet machteloos", zo spoorde hij de gevulde publieke tribune aan. Als aanzet had de PvdA een petitie gestart. Evenwel koos hij ervoor om de aanpassing toch in handen van de gemeente te houden. Dat wilden ook de overige fracties. Bob Keeven (VVD) meende dat de gemeente zo minimaal iets kan doen voor de omwonenden, alhoewel de provincie het kan ombuigen, want het is een schijnkeuze tussen de twee. Lobbyen leek voor hem de beste weg. Ook Fred Koot (D66) dacht zo. Het zelf aanpassen geeft iedereen, inwoners en raadsleden, de gelegenheid om hun zegje te doen. Bert van Leeuwen (CDA) bleek teleurgesteld over Akzo. Er zijn diverse alternatieven voor de masten en waarom die op eigen terrein zetten? Ze konden ook wel in zee komen. En eveneens vond Dion Piket (Trilokaal) dat "die dingen hier niet thuishoren". Er zijn best alternatieven waar niemand last van heeft. Ook Van Kempen onderstreepte dat het zelf aanpassen de meeste invloed biedt, maar moest deze wel relativeren vanwege de bevoegdheden van de provincie.

De keuze gaat als een bespreekpunt naar de gemeenteraad van 1 juni voor een besluit, want de ChristenUnie had een afwijkende mening. Dat is na de door Akzo georganiseerde informatiemarkt, gisteravond (dinsdag 16 mei, red.) gehouden voor inwoners en belangstellenden. Vervolgens is er voor hen op 7 juni een gespreksavond met B&W en raadsleden voeren.

Meer lezen over de informatiemarkt van Akzo kan op www.deteylinger.nl.

Collecte voor Oranje Fonds door Repair Café en De Banaan

Teylingen n De inwoners van Teylingen kunnen binnenkort weer een collectant aan de deur verwachten. Van maandag 22 tot en met zaterdag 27 mei vindt de Oranje Fonds Collecte plaats.

Uit Teylingen doen Buurtspeeltuin De Banaan en Repair Café Teylingen hieraan mee. Met de opbrengsten kunnen zij hun eigen organisatie draaiende houden én steunen zij sociale projecten in Zuid-Holland.

Deelnemende organisaties mogen de helft van de opbrengst houden en besteden aan hun doelstelling.

PvdA beschimpt wethouder over participatie Herenweg

Warmond n Liegen, manipuleren, verknallen, compleet uit de hand laten lopen, een waardeloze enquête voeren, windowdressing en een fiasco scheppen. Harde woorden, met zelfs het dreigen met een motie van wantrouwen, vlogen vorige week door de raadzaal uit de mond van Joost van Doesburg (PvdA) richting wethouder Kees van Velzen. Zulke persoonlijk aanvallen zijn in politiek Teylingen ongewoon.

Door Nico Kuyt

Aanleiding voor de harde woorden is het participatietraject rond het veiliger maken van de Herenweg, Oranje Nassaulaan, Sweilandstraat en Oosteinde in Warmond, als deze worden heringericht. Via onder andere een schouw, inloopbijeenkomst, enquête, social media en gemeentelijke website worden de knelpunten, wensen en ideeën die leven onder de bevolking gemolken. Van Doesburg heeft hierover schriftelijke vragen aan B&W gesteld. Hij meent dat de participatie de inwoners te weinig ruimte geeft voor vrij denken en de uitkomst op voorhand teveel is ingeklemd in scenario´s en spelregels. Hij wijst daarop naar een amendement dat door de gemeenteraad is aangenomen, dat bepaalde dat eerst breed opgehaald diende te worden wat er leeft binnen Warmond. Daarnaast vindt de schouw plaats wanneer de meeste Warmonders op hun werk zitten. En de enquête voldoet naar zijn oordeel niet aan de sociaal-wetenschappelijke eisen.

In de afgelopen raadscommissie Ruimte viel Van Doesburg, met voor in Teylingen ongebruikelijke scherpe bewoordingen, de wethouder aan. Volgens hem heeft Van Velzen de burgerparticipatie keihard verknald en keihard gelogen tegen de Warmondse bevolking en nam, naast andere kwalificaties van negatieve aard, het woord 'schandalig' in de mond. De schriftelijke vragen van Van Doesburg stonden niet op de agenda, maar de commissie besloot er toch kort over te spreken om te voorkomen dat de opmerkingen aan het adres van de wethouder blijven hangen en deze zo de kans te gunnen er een goed antwoord op te geven.

Vrij roepen

Wethouder van Velzen beklemtoonde dat er geen enkele belemmering is voor de bevolking om te roepen wat deze maar wil. Er zijn inderdaad wat spelregels rond de wet en regelgeving, want die blijven wel van toepassing, maar dan nog is er alle ruimte. Het traject is op een heel goede manier opgezet met een schouw, website, enquêtes, enzovoorts, zodat de gemeente een beeld krijgt waar de onveiligheid op de weg zit en door de inwoners beleefd wordt. De enquête is verder opgesteld door professionele externe adviseurs, die een methode hebben gebruikt die succesvol is gebleken en waarmee voldoende heldere uitkomsten verkregen worden.

In de commissie vroeg Bob Keeven (VVD) aan Van Doesburg zijn harde woorden richting de wethouder terug te nemen. Die waren in zijn ogen niet terecht. Van Doesburg gaf hierop geen reactie. De participatie gaat intussen gewoon verder. B&W zal over enige tijd de schriftelijke vragen van Van Doesburg op gebruikelijke wijze beantwoorden.

Zijldijk, recreatie en glasvezel op wijkmarkt Lage Land

Het bezoek van de gemeente aan het Lage Land trok aardig wat mensen naar de Camping Spijkerboor. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

Warmond n Op Camping Spijkerboor, aan het eind van de Boekhorsterweg, hield de gemeente vorige week een wijkmarkt voor de inwoners van het Lage Land. De opkomst was groot, gelet op de weinige bewoners in het gebied.

Door Nico Kuyt

De vrijwilligers van muziekvereniging St Cecilia nemen de enquêtes af. | Foto: pr. Foto: pr.

De aangename temperatuur, dreigende regenwolken, de voetbal en het songfestival; er waren op die donderdag bedreigingen genoeg om de inwoners af te houden zich die avond naar Spijkerboor te bewegen. Toch stroomde de kantine van de camping vol, waarbij ook een vertegenwoordiging van de buren uit de dorpsraad Oud Ade. In het gebied staat ook behoorlijk wat op stapel, zoals het opknappen en meer veilig maken van de Zijldijk, want de dijk lijdt aan verzakkingen, is te laag, te smal en het asfalt is ook niet meer al te best. In 2019 moet de dijk weer voor jaren tegen een stootje kunnen.

Boterhuispolder

De geplande nieuwe fiets- en wandelpaden wekte de interesse van de aanwezigen extra op. Het zuidelijke gedeelte van de polder is reeds recreatief ingericht en met nu de aanleg in het noorden rondt het project zich af. De buurgemeente Leiderdorp sluit tijdens het broedseizoen het zuidelijke deel af, maar Teylingen wil het jaarrond openhouden, zo maakte wethouder Kees van Velzen bekend. Er wordt gezocht naar een goede manier waarop mens en dier beide plezier hebben en natuur en recreatie elkaar niet bijten.

Rondje Kaag

Een ander recreatief plan is het fietsrondje om de Kaag. In het oostelijke deel trekt het rondje via de Zijldijk naar camping 't Haasje en dan met het pontje naar Kaageiland in Kaag en Braassem. Op hoogtijdagen kan het veer de toestroom nu al moeilijk aan. Teylingen is met de buurgemeente in overleg over een oplossing, bijvoorbeeld een tweede pontje, het vergroten van de huidige of de vaarroute verkorten.

Glasvezel

Voor een mogelijke aanleg van glasvezel zijn er ook ontwikkelingen. Kaag en Braassem is bezig met een initiatief met het bedrijf Dico om glasvezel aan te gaan leggen in haar buitengebied. Teylingen praat nu met de buurgemeente om het project iets over de grens te trekken om zo eveneens het Lage Land te voorzien van snel internet. Dat zou een handige oplossing zijn, gelet op de geïsoleerde ligging van het gebied in Teylingen.

Na nog aandacht voor het recreatiepark Watertuin, plannen voor een duurzame toekomst van het polderlandschap, zorg, het indienen van projecten bij de wijkregisseuse, het laten onderzoeken van zaken door de gemeentelijke Rekenkamer, projecten als gast in de raad en de cursus Politiek Actief en tenslotte een presentatie van het nieuwe meldingensysteem voor de openbare ruimte Fixi, werd het eerste gedeelte van de avond afgesloten. Bij de marktkraampjes konden de aanwezigen verder doorpraten over al de ontwikkelingen en hun mening, wensen en suggesties geven. Voor de liefhebbers was er een rondleiding over de camping.

Commissie loopt warm voor mogelijke komst bouwmarkt Gamma

Sassenheim n De mogelijke komst van bouwmarkt Gamma op bedrijventerrein Oosthoutlaan nabij PostNL zorgde voor enige discussie in de raadscommissie Ruimte. Wethouder Bas Brekelmans gaf aan dat er nog niets over besloten is.

Meijer Planontwikkeling uit Sassenheim wil op het bedrijventerrein de mogelijkheid krijgen voor de ontwikkeling van een bouwmarkt, maar dat is strijdig met het huidige bestemmingsplan. Voordat de hele procedure tot een wijziging wordt afgerond en aan de gemeenteraad voorgelegd, overlegt B&W het eerst met de provincie en de ondernemers. "Anders zou de raad alleen maar lastig worden gevallen met een ontwikkeling die het toch niet gaat halen", stelde Brekelmans op vragen uit de commissie waarom zij niet eerst is geconsulteerd. Het vestigen van de bouwmarkt in de locatie Multimate, waar nu tijdelijk de Digros zit, ziet de wethouder niet zitten. "Dat is een onhandige plek", verklaarde Brekelmans aan de fractie van Trilokaal die dat idee had geopperd. "Ook leent het gebouw niet bij de gewenste maatvoering. Tussen Voorhout en Sassenheim is logistiek een hele goede plek, goed ontsloten en met goed parkeren." (NK)

Overeenkomst over aangekochte gemeentewoningen

Teylingen n De gemeente gaat met de Woonstichtingen Stek en Vooruitgang een beheerovereenkomst aan voor de woningen die de gemeente aanschaft voor de huisvesting van statushouders. Een aantal woningen heeft de gemeente al aangekocht. Maximaal schaft Teylingen vijftien woningen aan, afhankelijk van de behoefte. Destijds is afgezien van het plaatsen van containerwoningen op Langeveld in Sassenheim en langs de Zuidelijke Randweg in Voorhout. Met de aankoop komt er meer spreiding van de asielzoekers met een verblijfsvergunning en het bevordert de integratie. Met de Woonstichtingen Stek en Vooruitgang is nu overeenstemming bereikt over het sluiten van overeenkomst, die zorgt dat zij, voor rekening en risico van de gemeente, het verhuren en onderhouden van de woningen op zich nemen. Het is de bedoeling dat de huizen, met maximaal vier statushouders per woning, voor maximaal vijf jaar in eigendom van de gemeente blijven. Daarna worden de woningen weer verkocht. (NK)

Deze week enquête over Herenstraat en Jacoba van Beierenhof door St. Cecilia

Voorhout n Vrijwilligers van muziekvereniging St. Cecilia gaan op woensdag 17 mei, vrijdag 19 mei en zaterdag 20 mei bezoekers aan de Herenstraat en het Jacoba van Beierenhof vragen om mee te werken aan een enquête over winkelen en het verkeer in de Herenstraat in Voorhout. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om via de website van De Teylinger de vragen te beantwoorden en bij diverse winkeliers in te leveren. De enquête is een initiatief van citymanager John van der Tol.

Downloaden

De enquête is vanaf woensdag 17 mei te downloaden via www.deteylinger.nl en in te leveren bij Albert Heijn Voorhout, de Primera, Doe het zelf Schulte, Plus Van Dijk, Slagerij Voordouw, Pim's Place en Schoenmakerij Ben (allen Herenstraat in Voorhout). Per e-mail kan ook: redactie@deteylinger.nl. Deze enquête loopt tot en met zaterdag 10 juni.

Volgende maand is er een vergelijkbare enquête in het koopcentrum van Sassenheim. Warmond volgt later dit jaar. Na het verwerken van de resultaten worden ze gepubliceerd in De Teylinger.

Aantal tenten en caravans op campings mag niet toenemen

De buurgemeente wil geen toename van verkeer op de smalle Boekhorsterweg, die deels in Teylingen ligt. | Foto: NK Foto: Nico Kuyt

Warmond n Er is een nieuw postzegelbestemmingsplan in wording voor campings De Horizon, Spijkerboor en Boekhorst in het Lage Land. Het legt per camping het maximaal aantal vast aan kampeermiddelen, zoals caravans, tentwagens en tenten. Het is het gevolg van een gang naar de Raad van State door buurgemeente Kaag en Braassem.

Door Nico Kuyt

In het kader van de deregulering is sinds 2008 de WOR komen te vervallen, dat zijn vergunningen op basis van de Wet op de openluchtrecreatie. De gemeenten moeten zelf het maximaal aantal of de soort kampeerplaatsen in hun bestemmingsplannen regelen. Teylingen maakte een nieuw bestemmingsplan 'Buitengebied', maar daarin waren geen maxima voor de campings opgenomen. Dit tot ongenoegen van Kaag en Braassem. De campings zouden kunnen gaan groeien in plekken en de buurgemeente vreesde een toename aan verkeersbewegingen op de smalle Boekhorsterweg, die begint in Kaag en Braassem en doodloopt bij de campings in Teylingen.

Nieuw bestemmingsplan

Kaag en Braassem stapte naar de Raad van State en kreeg haar gelijk. Teylingen kreeg de opdracht om voor de campings de Horizon, Spijkerboor en de Boekhorst een nieuw bestemmingsplan vast te stellen, waarin het aantal kampeermiddelen, zoals vastgelegd in de laatste verleende WOR-vergunningen, zijn opgenomen. Er is nu een voorontwerp gereed. Als de hele procedure is afgerond en er leeft het plan om het aantal alsnog te laten groeien, dan moeten Teylingen en Kaag en Braassem samen iets aan de smalle weg doen.

Overigens is de camping ´t Haasje niet in dat bestemmingsplan opgenomen. De rechtsgang ging alleen over de drie overige campings. De Horizon en ´t Haasje behoorden eerder tot de gemeente Alkemade, nu Kaag en Braassem. Bij de grenscorrectie in 2012 zijn zij bij Teylingen gevoegd. De procedure om te komen tot aanpassing van de grens verliep destijds iets stroef met de buurgemeente.

Buurt verdeeld over bomen op speelplek Warmond

Warmond n Na eerder al een brief te hebben gestuurd, heeft in de raadscommissie Ruimte vorige week Rob Peteri gepleit voor het kappen van de bomen op het speelterrein tussen de Van Leydenstraat en de Endepoellaan. Het buurtje blijkt evenwel gespleten over het verwijderen van de esdoorns.

Petrie benadrukte in zijn inspraak de noodzaak dat er echt iets moet gebeuren aan de door hem ervaren overlast. 'Vrijwel' alle omwonenden ergeren zich groen en geel aan de esdoorns, zo hield hij de commissieleden voor. Het groen geeft schaduw en veel rommel. De gemeente heeft ze geprobeerd op te lappen met snoei en schoffelwerk, maar dat is in zijn ogen geen optie meer. Met kleinere bomen komt het speelterrein veel beter tot zijn recht en is de buurt van de overlast af. Hij heeft zich tot de commissie gewend, omdat op zijn verzoeken tot verwijdering geen gehoor werd gegeven en de gemeente slechts lapmiddelen toepaste.

In een reactie zegde wethouder Kees van Velzen de commissie toe te gaan kijken welke zaken er rond de bomen al gespeeld hebben, wat de beoordelingen zijn geweest en hoe de esdoorns in het bomenbeleid passen. "Dat kan positief of negatief uitvallen", liet hij richting de inspreker horen.

Ander geluid

Enige dagen voor de commissievergadering had een andere buurtbewoner, Ingrid Tijsen, een ingezonden brief naar deze krant gestuurd met de melding dat zij juist geen last van de esdoorns heeft en dat slechts één of weinige families de bomen weg wensen. Het spelen in hier en daar wat schaduw is juist prettig, zo gaf zij destijds in haar schrijven aan. (NK)

Wellicht aparte container voor plastic

Teylingen n Wethouder Kees van Velzen komt zeer binnenkort met een memo naar de gemeenteraad voor het eventueel vervroegd invoeren van containers voor de inzameling van plastic, metalen (blik) en drankkartons, de zogeheten PMD-containers.

De gemeente is op dit bezig om een nieuw afvalbeleid op te stellen. Dat vergt nog enige tijd. Wel duidelijk is dat in alle varianten die bekeken worden er een aparte afvalcontainer voor PMD is opgenomen. Waarom niet alvast PMD-containers invoeren, zo stelde Pieter Janssen (ChristenUnie) in de raadscommissie Ruimte de vraag. De zakken worden door de bewoners nu in de tuin en op straat gezet. Ze worden kapot getrokken door ongedierte, de troep ligt over de straat en ze waaien op de weg. "Dit stimuleert de burger niet om zijn afval te scheiden. Het gevolg is dat zij het niet gaan doen. Waarom geen PMD-containers uitreiken? Het moet toch gebeuren. Dit duur veel te lang. Het stinkt en is smerig," aldus Janssen. Wethouder Kees van Velzen kon aangeven dat Janssen binnenkort op zijn wenken zal worden bediend. In de volgende vergadering van de commissie komt de wethouder met een memo over de PMD-containers. (NK)

Nu officieel

Gedeputeerde Floor Vermeulen opent samen met wethouder Bas Brekelmans en leerlingen van de KTS de nieuwe fietsonderdoorgang bij de Nagelbrug. | Foto: Marieke Voorn

Voorhout n De fietsonderdoorgang is sinds de weekendafsluiting van begin april al in gebruik, maar natuurlijk moet het nieuwe fietspad ook officieel geopend worden. Op donderdag 11 mei deed Gedeputeerde Floor Vermeulen dat samen met de leerlingen de KTS. Zij maken immers volop gebruik van het nieuwe fietspad. Met bellenblaas en fietsbellen begroetten de leerlingen enthousiast alle fietsers. De onderdoorgang is onderdeel van het project om op de Nagelbrug een turborotonde aan te leggen. De veiligheid vergroten is speerpunt, zeggen Vermeulen en wethouder Bas Brekelmans. Brekelmans: "Helaas zijn er op de brug meerdere dodelijke ongelukken geweest. Dat betreuren wij en zijn dan ook blij dat het nu voor fietsers veel veiliger is".

De tunnel is nu nog grijs, maar de wanden krijgen waarschijnlijk nog kleur dankzij muurschilderingen die de Rotary Voorhout wil aanbrengen. Momenteel wordt daar geld voor ingezameld, net als voor het beeld 'De Kus'.

Overeenkomst met De Zevensprong

Sassenheim n De gemeente gaat met de stichting De Zevensprong een gebruiksovereenkomst aan over de grond en het opgerichte clubgebouw op Rusthofflaan 27a. Er bleek namelijk al decennia lang nog niets schriftelijk te zijn vastgelegd, wat wel gebruikelijk is.

De Zevensprong is een vrijwilligersorganisatie die sinds 1971 creatieve, sportieve en sociale activiteiten organiseert voor verstandelijk en meervoudig gehandicapten. Circa 30 jaar geleden is een clubgebouw opgericht op het perceel dat eigendom is van de gemeente. Vergeten is echter over het gebruik van grond en gebouw de papieren te regelen. Dit dient alsnog te gebeuren. De gemeente geeft nu met de overeenkomst het terrein voor maximaal 30 jaar in gebruik aan de stichting en vestigt een recht van opstal voor het clubgebouw. De stichting hoeft geen vergoeding te betalen, maar is wel verantwoordelijk voor het onderhoud, uitgezonderd de gemeenteboom en heggen. (NK)

Repair Café open voor reparaties

Sassenheim n Iedere derde zaterdag van de maand opent het Repair Café de deuren. Op zaterdag 20 mei zitten de vrijwilligers tussen 13.00 en 16.00 uur klaar om samen met de inbrengers de defecte huisraad te repareren. De vaste locatie is sinds oktober vorig jaar 'de JoJo' aan het Hortusplein 14 in Sassenheim. De Weggeefwinkel is deze zaterdag ook weer open. Meer op www.repaircafe-teylingen.nl.

Commissie 'onaangenaam verrast' over Hoogh Teylingen

Voorhout n Hoe heeft het zo kunnen lopen? De raadscommissie Bestuur verbaasde zich daarover. Al vijftien jaar geëmmer over die lekkende kozijnen van het appartementsgebouw Hoogh Teylingen aan de Pieter van Slingerlandlandstraat. Maar er was de bereidheid om bijna 275.000 euro te besteden aan het vervangen, omdat de gemeente Voorhout destijds het risico heeft genomen om bij de bouw als projectontwikkelaar op te treden.

Door Nico Kuyt

"Een buitengewoon vervelend dossier", noemde wethouder Kees van Velzen het. Ondanks waarschuwingen ontwikkelde Voorhout zelf in 2002 Hoogh Teylingen. Twee jaar na oplevering gingen de kozijnen werken en ontstond lekkage. Dat werd verholpen met kitten, maar dat hielp slechts tijdelijk. De bouwer Heijmans heeft het gebouw neergezet volgens het ontwerp en keuze van materialen van de architect. Heijmans valt moeilijk iets te verwijten, maar betaalde een derde mee aan de herstelkosten, de gemeente de rest. Opmerkelijk is dat op enig moment de architect zich heeft uitgekocht en zo de aansprakelijkheid afkocht. Heijmans beroept zich op de garantieperiode van tien jaar. De klachten zijn echter nog steeds niet afdoende hersteld. Drie ramen werden vervangen en dat hielp. Van Velzen wil nu de rest ook maar vervangen. "Ik vind dat wij dit op een nette manier moeten oplossen. De bewoners zijn buitengewoon positief en dankbaar. De lering die wij trekken is dat projectontwikkelaar niet ons vak is," zo hield hij de commissie voor.

Scholen

Ook de ramen van de scholen van het complex moeten worden vervangen. Die kozijnen staan voor volgend jaar in de zomervakantie gepland. Het is niet praktisch om dat gelijk met de appartementen te doen, antwoordde Van Velzen op vragen van de VVD. Deze van de scholen zijn ingewikkelder, lopen drie verdiepingen hoog en van divers formaat. Het in één keer doen zou voor teveel vertraging zorgen en noodlokalen nodig zijn. De commissie kon instemmen met de uitgave. De gemeente Voorhout heeft risico genomen en Teylingen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Het gaat als hamerstuk naar de gemeenteraad van 1 juni voor een definitief besluit. In de tussentijd wil het CDA nog even overleg voeren in de fractie en het wellicht nog een bespreekpunt maken. Het CDA riep de wethouder op om toch nog even te kijken of een gedeelte van het bedrag door de bouwer betaald kan worden, maar dat moet niet leiden tot vertraging.

Commissie 'onaangenaam verrast' over Hoogh Teylingen

Voorhout n Hoe heeft het zo kunnen lopen? De raadscommissie Bestuur verbaasde zich daarover. Al vijftien jaar geëmmer over die lekkende kozijnen van het appartementsgebouw Hoogh Teylingen aan de Pieter van Slingerlandlandstraat. Maar er was de bereidheid om bijna 275.000 euro te besteden aan het vervangen, omdat de gemeente Voorhout destijds het risico heeft genomen om bij de bouw als projectontwikkelaar op te treden.

Door Nico Kuyt

"Een buitengewoon vervelend dossier", noemde wethouder Kees van Velzen het. Ondanks waarschuwingen ontwikkelde Voorhout zelf in 2002 Hoogh Teylingen. Twee jaar na oplevering gingen de kozijnen werken en ontstond lekkage. Dat werd verholpen met kitten, maar dat hielp slechts tijdelijk.

Uitgekocht

De bouwer Heijmans heeft het gebouw neergezet volgens het ontwerp en keuze van materialen van de architect. Heijmans valt moeilijk iets te verwijten, maar betaalde een derde mee aan de herstelkosten, de gemeente de rest. Opmerkelijk is dat op enig moment de architect zich heeft uitgekocht en zo de aansprakelijkheid afkocht. Heijmans beroept zich op de garantieperiode van tien jaar. De klachten zijn echter nog steeds niet afdoende hersteld. Drie ramen werden vervangen en dat hielp. Van Velzen wil nu de rest ook maar vervangen. "Ik vind dat wij dit op een nette manier moeten oplossen. De bewoners zijn buitengewoon positief en dankbaar. De lering die wij trekken is dat projectontwikkelaar niet ons vak is," zo hield hij de commissie voor.

Scholen

Ook de ramen van de scholen van het complex moeten worden vervangen. Die kozijnen staan voor volgend jaar in de zomervakantie gepland. Het is niet praktisch om dat gelijk met de appartementen te doen, antwoordde Van Velzen op vragen van de VVD. Deze van de scholen zijn ingewikkelder, lopen drie verdiepingen hoog en van divers formaat. Het in één keer doen zou voor teveel vertraging zorgen en noodlokalen nodig zijn. De commissie kon instemmen met de uitgave. De gemeente Voorhout heeft risico genomen en Teylingen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Het gaat als hamerstuk naar de gemeenteraad van 1 juni voor een definitief besluit.

In de tussentijd wil het CDA nog even overleg voeren in de fractie en het wellicht nog een bespreekpunt maken. Het CDA riep de wethouder op om toch nog even te kijken of een gedeelte van het bedrag door de bouwer betaald kan worden, maar dat moet niet leiden tot vertraging.

Onderzoek naar tijdelijke tweede ontsluitingsweg Overteijlingen

Sassenheim n Wethouder Bas Brekelmans is aan het bekijken of er een tijdelijke tweede ontsluiting kan komen voor de wijk Overteijlingen bij het bruggetje nabij het voormalige Campoterrein.

Bewoners uit de wijk hebben de gemeente gevraagd om met spoed een tweede ontsluiting te realiseren. Op dit moment is de enige ontsluiting aan de Teijlingerlaan. Bouwverkeer, de harddraverij en bloemencorso zorgen voor overlast, onveilige situaties en soms een afsluiting van de hele wijk. Bewoners Kuyvenhoven en Mossel kwamen in de afgelopen raadscommissie Ruimte pleiten voor een snelle oplossing.

Discussie

Brekelmans kon aangeven dat de realisatie van de reeds lang geplande permanente tweede ontsluiting op de Hoofdstraat niet al te lang meer op zich laat wachten. De onderhandelingen met de eigenaar hebben enige tijd geduurd. In het plan staat echter ook een paaltje in de wijk ingetekend om sluipverkeer te voorkomen. Alleen het oostelijke deel van de wijk zou er dus alleen gebruik van kunnen maken. De wethouder staat open voor een discussie hierover met de bewoners en de gemeenteraad. Verder is er nog een extra ontsluiting mogelijk langs Sassembourg naar de Teijlingerlaan. Dat laat Brekelmans onderzoeken.

Rap

Intussen kijkt de gemeente naar een tijdelijke ontsluiting bij de brug nabij Campo. Het huidige bruggetje is heel smal maar de wethouder beziet of hier iets op korte termijn aan te leggen valt zodat de wijk in ieder geval twee ontsluitingen heeft. Raadslid Bob Keeven, eveneens bewoner van de wijk, bepleitte een rappe realisatie. Op een maandagochtend was de enige ontsluiting van de wijk geblokkeerd vanwege de aanvoer van zwaar bouwmateriaal. "Als er een noodgeval had plaatsgevonden was de ellende niet te overzien. Niemand kon meer in of uit. Ik wil hier toch aandacht voor vragen", aldus Keeven. Beide insprekers verklaarden verheugd te zijn met het antwoord van de wethouder. (NK)

Nieuwbouw KTS officieel geopend

De wethouder en KTS-directeur Ton de Groot openen met een gongslag het nieuwe gebouw. | Foto: Willem Krol Foto: Willem Krol

Voorhout n Met een slag op de gong opende wethouder Kees van Velzen op donderdagmiddag de nieuwbouw van de KTS. Het gebouw staat naast het huidige schoolgebouw en is bedoeld om het groeiende aantal leerlingen op te vangen.

Het was voor Van Velzen een weerzien met zijn oude school, waar hij 1967 voor het eerst als leerling binnen stapte. Een andere tijd, met een lager leerlingenaantal. Dit schooljaar geeft de KTS onderwijs aan ruim 800 leerlingen, volgend jaar zijn dat er 870. De groei zet hard door, want vijf jaar geleden waren er zo'n 550 leerlingen. Het geeft de noodzaak aan voor het extra gebouw. "En eigenlijk is het alweer te klein," besluit directeur Ton de Groot zijn openingsspeech.

Speciale klassen

De nieuwbouw, met zonnepanelen op het dak, staat naast de bestaande bouw en biedt ruimte aan twaalf klassen. Vijf daarvan zijn zogenaamde symbiose klassen: kleine klassen in een prikkelarme omgeving, waar onder ander kinderen met autisme lessen volgen. Deze leerlingen worden nog intensiever begeleid dan in de reguliere klassen.

De KTS werkt daarvoor ook sinds enkele jaren samen met de Leo Kannerschool uit Oegstgeest. In januari tekenden de twee partijen nog een intentieovereenkomst om de samenwerking een vervolg te geven. Leerlingen van de Leo Kannerschool kunnen doorstromen naar de klassen van de KTS. "Het begon als pilot en is een succes gebleken," zegt Leo Kannerschool-directeur Douwe Splinter. "Dit is een voorbeeld van passend onderwijs." Volgend jaar zitten er zo'n 60 leerlingen, in groepen van twaalf, in de symbiose klassen. De Groot: "Deze nieuwe klassen zijn voor jongeren een opstapje naar het regulier onderwijs en een baan".

Extra lokalen

Het gebouw is mede gefinancierd dankzij een extra bijdrage van de gemeente Teylingen. De Groot: "Ik ben daarom het meest blij met het lef van de gemeente. Zij hebben hun nek uitgestoken voor de financiering, want die was sowieso nodig voor deze vijf extra lokalen".

De directeur heeft in zijn 22 jaar bij de KTS veel zien veranderen, maar de behoefte aan het vakonderwijs blijft, zegt hij. "Veel mensen weten het niet, maar van alle bedrijven in de regio, heeft de helft van de eigenaren op de KTS gezeten."

Vrienden voor het leven en de basis voor zeker vijftien huwelijken

Warmond n "Jij moet ook al minimaal 100 zijn," roept een vrouw tegen een man van haar eigen leeftijd. Lachend begroeten ze elkaar. Verderop klinkt eveneens een kreet van herkenning als twee oude bekenden elkaar na jaren weerzien: "Hé!" Zondagmiddag 14 mei stond voor de oudere Warmonders in het teken van hernieuwde ontmoetingen. Ter gelegenheid van de presentatie van het boek 'Onze eigen ruimte' van Dick Duijnhoven, over de voormalige Warmondse jeugdsociëteit 'Ut Sloepie', werd een reünie georganiseerd voor iedereen die tussen 1969 en 2001 deel heeft uitgemaakt van de 'Sloepie-gemeenschap'.

Door Mandy van Leeuwen

Of de bestuursleden, vrijwilligers en bezoekers van Ut Sloepie inderdaad een gemeenschap vormden, is deze middag geen punt van twijfel. De saamhorigheid waarover de reüniegangers unaniem spreken, komt spontaan weer tot leven. Op klanken van de muziek van toen en omringd door zwart-witfoto's, uitgeprinte songteksten en krantenkoppen over de jeugdsoos, genieten de veelal 50+'ers van een drankje, en van de grapjes die alleen insiders kunnen begrijpen. De sfeer zit er al snel goed in.

Zelf

Uit de eindeloze herinneringen die worden uitgewisseld, kan niet anders dan worden opgemaakt dat Ut Sloepie een unieke plek was. "Het was geen disco, geen dancing. Het was gewoon een fijn samenzijn, en we deden alles zelf," typeert oud-bestuurslid Leny Gozeling. Dat laatste is iets wat de betrokkenen bijna allemaal uniek en kenmerkend aan Ut Sloepie noemen. "In mijn herinnering hebben we er altijd erg hard voor gewerkt," voegt oud-bestuurslid Gerard Slingerland toe.

Harmonie

Hoewel de jongeren met succes een serieuze taak vervulden, ging dit op een vrije, eigenzinnige manier en met veel lol. Paul Sprünken, geprezen om zijn boekhouders rol, lacht als hij hierover praat: "Ik heb nog geld staan strijken toen het in de Kaagweek nat geworden was." Ook Gozeling herkent de vrije sfeer: "Ons overleg was aan de bar met een biertje, maar er werden wel knopen doorgehakt. Dat ging altijd zo in harmonie." Nieuw-Venneper Cees Blokker, oud-bestuurslid, herinnert zich dat hij vaak meerdere avonden in de week in Warmond logeerde. "Na het weekend moest er nog opgeruimd worden, want dan moest de peuterspeelzaal er weer in."

Levensbepalend

Ut Sloepie blijkt soms levensbepalend te zijn geweest. Zo ontstonden vriendschappen voor het leven. "We spreken met een groep nog steeds iedere maand af," zegt Gozeling. Ook ligt er de basis voor menig huwelijk. "Ik ken er zeker vijftien," zegt auteur Dick Duijnhoven. "Ik ben één van die huwelijken," lacht Toos Zevenhoven. "Ik ging eerst weleens met vriendinnen naar Ut Sloepie." Later was dat ook met haar toekomstige man. En ook Gozeling kent haar huidige man nog uit de Sloepietijd.

Wie nog even terug wil in de 'Sloepietijd', kan 'Onze eigen ruimte' bij de AH en Boek Cadeau Enzo in Warmond aanschaffen voor 25 euro.

Ajax Cape Town komt naar de Elsgeest tijdens Europa League finale

Voorhout n Het eerste elftal van Foreholte speelt op woensdag 24 mei een oefenwedstrijd tegen Ajax Cape Town O19. Ter ere van het 85-jarige bestaan en het partnership met AFC Ajax wordt het duel op Sportpark De Elsgeest gespeeld. De aftrap is om 18.30 uur en staat onder leiding van Allard Lindhout.

Naast deze wedstrijd, kan er ook genoten worden van Zuid-Afrikaanse delicatesse. Voor kinderen is er een kidsplein ingericht en na de wedstrijd kan er met de spelers van beide elftallen op groot scherm de Europa League finale kijken: Ajax – Manchester United. DJ petit zorgt voor de muzikale omlijsting.

Op zoek naar de weidevogels

Warmond n Het Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn organiseert op zondag 21 mei een vaarexcursie rond de Warmondse polders

In dit jaargetijde geen mooier gezicht dan de scholekster en de grutto broederlijk naast elkaar op het hek. Genieten van de duikvlucht van een kievit of het parmantig stappen van de tureluur door het weiland.

De excursie start om 10.00 uur bij het centrum op Koudenhoorn en duurt tot ongeveer 12.00 uur. Tijdens deze excursie worden deelnemers rondgevaren in een ouderwetse koeienschuit, een platbodem zoals de boeren die eeuwenlang gebruikten om het vee naar de weilanden te varen. De kosten bedragen 5 euro per persoon. Vanwege de verwachte belangstelling is het zaak om vooraf aan te melden via info@koudenhoorn.ontdekken.nl.

Boekenmarkt Warmond

Warmond n Op Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei, wordt de Warmondse Boekenmarkt gehouden met ruim 55 kramen waar allerlei boeken te koop worden aangeboden.

In het hart van het dorp, van het Kaakspleintje naar het pleintje bij de pomp en in de Dorpsstraat staan de kramen van 11.00 tot 16.00 uur opgesteld. Er is van alles te koop: antiquarische, tweedehands of nauwelijks gelezen boeken. Van literatuur tot kinderboeken, van poëzie tot kookboeken en van strips tot boeken over de geschiedenis van Warmond. Ook de galeries zijn die dag geopend.

'Dag van het Park' weekje eerder

Sassenheim n Landelijk wordt de 'Dag van het Park op zondag 28 mei georganiseerd, maar die dag is Park Rusthoff gereserveerd voor andere activiteiten. Geen man over boord, want de vrijwilligers van het park vieren het feestje gewoon een week eerder. Op zondag 21 mei is er van 12.00 tot 16.00 uur een gevarieerd programma. De toegang is gratis.

In paviljoen Het Sassennest wordt op het grote scherm een film vertoond die met een drone is gemaakt. Ook zijn er veel foto's en wordt met beelden aandacht besteed aan de belangrijke stempel die de drie generaties landschapsarchitecten Zocher hebben gedrukt op de unieke landschapsstijl in Park Rusthoff. Vanaf 13.30 uur worden er schapen geschoren op de kinderboerderij en gaat een heuse spinster met een origineel spinnenwiel van de geschoren vachten wol spinnen. Kinderen kunnen kaarsen maken, kleuren of een puzzeltocht doen. Ook de ezeltjes Cisco en Gijs zullen er zijn en mogen worden uitgelaten. De schooltuinen en de Heemtuin zijn open

'Wij hebben veel gezamenlijke interesses, dat is goed voor het huwelijk'

Burgemeester Breuer feliciteert het echtpaar Van Kasteren-Vrauwdeunt. | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

Sassenheim n In hun mooie appartement in Sassembourg lichten Lambert van Kasteren (83) en Antoinette van Kasteren-Vrauwdeunt (82) een flinke tip van de sluier op over hun harmonieuze huwelijksleven. Het vitale paar vertelt honderduit en komt soms tijd tekort, omdat zij op deze leeftijd nog zeer actief en creatief. En dat is lang niet iedereen gegeven.

Door Piet van Kampen

De geboren Schiedammers ontmoetten elkaar tijdens een afscheidsfeest na een cursus voor 18-jarigen hetgeen destijds in de Rooms-Katholieke Kerk nog gebruikelijk was. "Zal ik jou naar huis brengen?," ging Lambert op recht zijn doel af. Antoinette ging op deze avance in en vanaf dat moment ging het liefdesvlammetje branden om nooit meer te doven.

Nieuw-Vennep

Na vijf jaar verkering schoof het jonge stel elkaar op 3 mei 1957 de ringen om. Aanvankelijk betrokken zij een etage in hun geboortestad, later gingen zij ruimer wonen in een flat, maar vanwege het werk verhuisden zij naar Nieuw-Vennep waar zij het grootste deel van hun leven woonden.

Het echtpaar werd gezegend met twee dochters, een zoon en vijf kleinkinderen.


Creatief

De heer des huizes was kostwinner als eigenaar van een communicatiebureau dat hij samen met een compagnon in Amsterdam begon. "Als creatief team wij kregen ook veel opdrachten van de overheid. Ooit ontwierpen wij het logo 'roos in de vuist', het symbool van de PvdA," glimlacht de bruidegom trots. Moeder voedde de kinderen op, maar bleef haar grote passie als coupeuse uitoefenen en maakte zelf talloze kledingstukken. "Ik kocht stof op de Albert Cuyp in Amsterdam," zegt ze trots en toont tegelijkertijd een van haar creaties. Burgemeester Carla Breuer, die het paar kwam feliciteren, kijkt bewonderend toe.

Interesses

Lambert schilderde diverse herinneringen aan hun vakantiebestemmingen zoals Marokko, Cuba, Frankrijk en Italië. "Wij hadden veel gezamenlijke interesses, goed voor het huwelijk," glimlacht Lambert. Het zit duidelijk goed tussen die twee. Samen met het gezin werd het bruiloftsfeest op Ameland gevierd.

Neusje

Sociale cohesie, bestrijding van eenzaamheid, ouderen goed informeren. Ik kom de kreten regelmatig tegen in gemeentelijke beleidsstukken. Inmiddels weet u wel dat beleidsstukken niet mijn kopje thee zijn. Het gekke is dat beleidsstukken ook moeten scoren bij de mensen die ze goedkeuren en dat het dus handig is als bepaalde, moderne kreten erin verwerkt worden. Vervolgens wordt er een grote zak geld tegen aangegooid en de wethouder opent glimmend het project. En uiteraard is het succesvol.

Nou, dan wordt het nu tijd voor het echte verhaal. Hoe informeer je ouderen? Hoe verminder je eenzaamheid bij ouderen? Hoe vermaak je ze? Kortom alles-in-1. Het antwoord: Het Neusje van de Zoute Zalm. Een ietwat merkwaardige naam voor het oudste radioprogramma van Bo, voorheen Nens, voorheen Noordwijk Radio. Het Neusje van de Zoute Zalm dankt zijn naam aan twee presentatoren van het eerste uur: Hanny Zoutenbier en de veel te vroeg overleden Marion van der Zalm. Het is het ideale programma voor de zondagochtend. Krijg je als bejaarde in je stoffige tehuis geen familie op zondagochtend op bezoek en zit je daar in je uppie Maria-kakies weg te eten? De oplossing is het Neusje van de Zoute Zalm!

Het programma scoort altijd goede cijfers. Het is een 'Toen Was Geluk Nog Heel Gewoon'-radioprogramma. Luisteraars feliciteren elkaar op de radio. Gezellig. Luisteraars vragen plaatjes voor anderen aan. Gezellig. We spelen het spelletje: Raad de Straat. Gezellig. We draaien goede muziek van nu, maar ook van vroeger. Gezellig. En bij ons mag iedereen meedoen. Echt iedereen. Twee uur lang gezelligheid en je hebt het in huis met één druk op de knop van je radio. We krijgen mails uit Australië: willen jullie een plaatje draaien voor mijn moeder? Wat denk je dat er gebeurt in twee huishoudens in Australië en Nederland op het moment dat dat plaatje wordt gedraaid? Even zijn die twee families weer dicht bij elkaar. Dat hadden wij al toen Robert ten Brink nog in de luiers zat. All you need is het Neusje. Waar moet ik zijn om een lintje aan te vragen voor dit radioprogramma? Nou, om eerlijk te zijn: het hoeft niet. Het Neusje heeft geen hulp nodig, geen budget, geen projectmanager. Het Neusje wordt gemaakt door vrijwilligers die weten wat senioren willen horen op de radio, wat ze nodig hebben. En dat doen die vrijwilligers in stilte. Ze maken hun programma om anderen te informeren en te vermaken. Maar soms, heel soms, verdienen ze even de aandacht, gewoon om ze te belonen voor hun goede werk. Leve de lokale omroep, leve het Neusje.

Ard Zandbergen

Hoofdredacteur Bo

ard@bollenstreekinfo.nl

'Vliegende start' voor Keurmerk Veilig Ondernemen in Voorhout

De ondertekening door gemeente, brandweer, politie, CCV en de ondernemers. | Foto: pr.

voorhout n Met vijf handtekeningen is maandagochtend de eerste stap gezet in de richting van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Daardoor moet het centrum in Voorhout nog veiliger en schoner worden.

Het KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) staat voor een schoon, heel en veilig winkelgebied en wordt uitgegeven door het CCV. Het KVO helpt ondernemers, gemeenten, politie en brandweer om samen de veiligheid in winkelgebieden en op bedrijventerreinen te verbeteren of goed te houden. Op initiatief van citymanager John van der Tol is het traject gestart. Vijf weken geleden is een schouw geweest en zijn 41 verbeterpunten op papier gezet. Binnenkort gaat er een enquête naar ondernemers om hun eventuele aanvullingen op te halen.

"Het is een vliegende start, net zoals toentertijd in Sassenheim," herinnert burgemeester Carla Breuer de aanwezigen bij de ondertekening van de intentieverklaring. De gemeente heeft een ondersteunende rol in het hele veiligheidstraject, dat vanuit het CCV wordt begeleid door Mark van Zanten. Namens de ondernemers is Jeroen Schulte voorzitter van de werkgroep. "Ik kan namens mijn collega's spreken dat we blij en verheugd zijn dat het keurmerk er gaat komen. Kleine verbeterpuntjes kunnen soms zorgen voor grote positieve veranderingen." Op de lijst staan onder andere het aanpakken van verlichten, het instellen van verkeersmaatregelen en het schoon houden van de winkelstraten. De eerste acties zijn inmiddels al ondernomen, want enkele bloembakken zijn al opgeknapt.

De eerste KVO-ster, het certificaat 'Basis samenwerken' wordt naar verwachting dit jaar uitgereikt. Daarna is het zaak om drie jaar lang nog verbeteringen aan te brengen, zodat Voorhout daarna voor de tweede ster in aanmerking komt.

Een leven duurt een leven lang

Warmonder Manfred de Graaf vertelt zijn verhaal in 'Hier ben ik'. | Foto: pr. Foto: pr.

n Warmonder in 'Hier ben Ik'

Warmond n 'De generatie die aan het woord is, is een generatie van aanpassen, doorzetten, mogelijkheden zien en doorgaan. Er is ongelofelijk hard gewerkt en de meesten van u zijn nog steeds actief. Dank dat ik bij u binnen mocht kijken.' Met deze woorden vatte auteur/fotograaf Sander Pardon zijn boek 'Hier ben ik' samen en overhandigde hij het eerste exemplaar aan cabaretier Paul van Vliet.

Veel belangstelling voor de loterij. | Foto: pr. Foto: pr.

In het boek wordt aandacht besteed aan bekende en minder bekende Nederlanders, die allemaal iets vertellen over hun leven. "Het zijn allemaal tachtigers, de gemiddelde leeftijd is 85 jaar. Een tijdsbeeld van de oudere medemens, geboren in of voor 1937. Een schets van hun leven in 450 woorden en een prachtige foto." In 'Hier ben Ik' zijn vijftig interessante verhalen opgenomen, waaronder ook het verhaal van Manfred de Graaf uit Warmond. De verhalen vertellen wat zij meemaakten en hoe zij in het leven stonden en nog staan.

Energiek

Het boek is alles behalve een noodkreet van de mensen die langzaam achter de coulissen verdwijnen. Het is een puur realistische weergave van de tijdgeest. De wereld samengevat in een ruimte met alle herinneringen en overblijfselen van een leven lang leven. De bewoners hebben inmiddels geleerd om afscheid te nemen van elkaar, van spullen, vrienden, werk, familie, het bedrijf, het ouderlijk huis; alles wat het leven vult. En toch tonen zij nog genoeg energie om door te gaan. Al hebben ze meer jaren achter zich gelaten dan dat er nog zullen komen. De presentatie in Galerie de Leidse Lente werd bijgewoond door een groot aantal belangstellenden. Paul van Vliet nam de aanwezigen in een prachtige, korte conference mee naar de jaren die voor velen zo belangrijk waren. Het is ook zijn tijdsbeeld.

Seizoen

Sander Pardon heeft met zijn woord en beeld een prachtig verhaal geschetst. Met respect voor de personen, die hem binnen lieten kijken. Het is een boek zonder poespas. Interessante verhalen, met in elk verhaal, bijzondere levenslessen voor een ieder te gebruiken. 'Hier ben Ik' heeft de ambitie en functie van een document, dat laat zien dat de winterperiode in het leven er net zo toe doet als de andere drie seizoenen. Wie de tijd neemt om het boek goed te bekijken, ziet de ware schoonheid van het winterseizoen. Het boek is vanaf heden voor 15 euro verkrijgbaar in de boekhandel.

De Voorhoutse Sportdag keert terug

Voorhout n Wie heeft er vroeger niet aan mee gedaan? Veel inwoners van Voorhout hebben de vaantjes en medailles nog ergens liggen. Tijd om de nostalgie nieuw leven in te blazen want na jarenlange afwezigheid keert de Voorhoutse Sportdag terug. Stichting Voorhout Beweegt organiseert op zondag 2 juli voor de Voorhoutse jeugd een gezellige en actieve dag vol beweging, sportiviteit en competitie.

Van 10.00 tot 13.00 uur kunnen alle kinderen van Voorhout in de leeftijd van 5 tot en met 13 jaar meedoen aan de sportdag. Iedereen kan en mag meedoen. De jeugd die in leeftijdsgroepen bewegen, sporten ontdekken, maar ook de strijd met elkaar aan gaan want wie wordt de snelste van Voorhout of springt het hoogst?

Deelname is gratis

De activiteiten bestaan uit 60 meter sprint, hoogspringen, verspringen en zaklopen. Daarnaast worden door de verenigingen op Sportpark Elsgeest ook nog andere onderdelen georganiseerd, waaronder voetbal, tennis, handbal en hockey. Ook de scouting is aanwezig en verzorgt een activiteit. Deelname aan de sportdag is gratis en aanmelden kan nu alvast via https://voorhoutbeweegt.wordpress.com.

Samenwerking

Stichting Voorhout Beweegt is een samenwerking tussen diverse verenigingen van Voorhout die het bevorderen van bewegen en sporten hoog in het vaandel heeft staan. De verenigingen betrokken bij deze stichting zijn: V.V. Foreholte, H.V. Foreholte, SV Voorhout, Mixed Hockeyclub Voorhout, Rotary Club Voorhout en Scoutinggroep Boerhaave.

Voor meer informatie is Voorhout Beweegt te vinden op diverse social media zoals Facebook, Twitter en Instagram.

Stichting JWC schotelt Franse gasten gevarieerd programma voor

Warmond n De Stichting JWC heeft een gevarieerd programma samengesteld voor de Fransen uit Champigné en omgeving die in het weekeinde van Hemelvaart, 25, 26,27 en 28 mei, op bezoek komen in het kader van de jaarlijkse uitwisseling. Het gaat om een gezelschap van plusminus 30 mannen en vrouwen.

De Fransen worden in de vooravond van 25 mei verwacht voor een welkomstborrel ten huize van JWC-bestuurslid Mariette van Niftrik in Voorhout, aan de overkant van het bestuurscentrum van de gemeente Teylngen. Daar zullen ze tevens kennis maken met hun gastgezinnen.


Op vrijdag 26 mei maken de Franse gasten een vaartocht over het Joppe en de Kaag met aansluitend een eilandwandeling door de Zwanburgerpolder en Koudenhoorn. Er zal midden in de natuur worden gepicknickt, uiteraard mits de weersomstandigheden dat mogelijk maken.

Afscheid Van Panhuys

In de namiddag en vooravond bezoeken de Fransen De Zwarte Tulp in Lisse. Dat is hét museum over de bloembollencultuur en bloembollenkunst in ons land. Daar zullen ze formeel ook afscheid kunnen nemen van Geneviève van Panhuys, begin deze eeuw een van de initiatiefnemers van de jumelage en sindsdien de grote animator van de Stichting JWC. Onlangs droeg Geneviève het voorzitterschap van de stichting over aan Bernadette van Moorsel. De vrijdag wordt afgesloten met een barbecue.

Op zaterdag 27 mei staat een bezoek aan het Mauritshuis in Den Haag op het programma met aansluitend een rondgang langs en door de regeringsgebouwen aan het Binnenhof.

Op zondagmorgen 28 mei wordt - na een gezamenlijk ontbijt op het pleintje bij de dorpspomp in hartje Warmond - begonnen aan de thuisreis. In krap drie dagen hebben de Fransen dan hopelijk een positief beeld van deze regio gekregen.

Voorhouts Kamerkoor zoekt bassen voor nieuw concert

Voorhout n Het Voorhouts Kamerkoor is weer begonnen met het repeteren voor hun nieuwe programma: Van Byrd tot Beatles in november 2017.

Een gloednieuw verrassend programma met vooral liederen van Engelse en Ierse componisten, onder andere William Byrd, Gustav Holst, Edward Elgar en zelfs iets van de Beatles.

Voor dit concert heeft het Voorhouts Kamerkoor (VKK) nog dringend bassen nodig. Andere stemmen zijn ook welkom maar met name bassen worden uitgenodigd zich aan te melden. Er mag natuurlijk een paar weken vrijblijvend gerepeteerd worden om te zien of het bij beide kanten aanslaat. De repetities zijn iedere woensdag van 20.00 tot 22.00 uur in de Kleine Kerk van de Protestantse Gemeente, Aletta Jacobslaan 9. Aanmelden kan via het inschrijfformulier op www.voorhouts-kamerkoor.nl/. Opgeven kan ook bij Lida Witteman tel. 0252 211734 of 06 255 90 388.

Geslaagde voorjaarsmarkt in het park

Sassenheim n De Evenementencommissie van Park Rusthoff organiseerde afgelopen zaterdag de jaarlijkse traditie: de dag voor Moederdag was in het park de voorjaarsmarkt. Al vroeg waren de eerste kraamhouders aanwezig om één van de ruim 50 kramen te vullen. Een aantal organisaties maakten promotie en mochten weer nieuwe leden of donateurs noteren. Bij de loterij waren prijzen te winnen, gesponsord door ondernemers uit Sassenheim en kraamhouders van de voorjaarsmarkt. Ook dit jaar was er weer een goede opbrengst, die geheel ten goede van Park Rusthoff komt. Ondanks een enkele hoosbui kijkt de organisatie terug op een geslaagde Voorjaarsmarkt.

Hanging baskets in de winkelstraten

Op maandag en dinsdag zijn de bloembakken in de winkelstraten opgehangen, zoals hier in de Herenstraat. | Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n In de winkelgebieden van Sassenheim, Voorhout en Warmond zijn maandag en dinsdag de gezamenlijk ingekochte hanging baskets opgehangen. De bloembakken worden betaald vanuit het Ondernemersfonds Teylingen. Vorig jaar hingen de baskets ook al in Sassenheim, het is voor het eerst dat ook Voorhout en Warmond in de bloemetjes worden gezet. Door het Noordwijkerhoutse bedrijf Entree Vert de opdracht te gunnen is ook voldaan aan de wens om zoveel mogelijk lokaal in te kopen.

'Een visitekaartje voor de Bollenstreek'

Het Bloemencorso Bollenstreek trekt jaarlijks rond een miljoen bezoekers. Voorzitter Leo van der Zon en narcissenveredelaar Jaap Leenen vertellen wat het corso voor henzelf en voor de streek betekent.

Foto: pr.

22 april 2017. Voor de zeventigste maal trekt het corso door de Bollenstreek. Opzwepende ritmes klinken tussen de narcissen. De truck met oplegger van Van Dooren, de eerste grote wagen van Bloemencorso 2017, stemt vrolijk. De oplegger is versierd met takken, waaraan buisjes met narcissen sierlijk bungelen. Het vormt een fraai decor voor Samba Percussie Band Dale Caña.

De Voorhoutse narcissenveredelaar en -handelaar Jaap Leenen hoorde ooit beweren dat de narcis niet op het corso thuishoort, maar in een vaas. Daarop zorgde hij dat er een auto kwam met een bloemstuk dat het tegendeel bewees. Sindsdien is de bloem er niet meer weg te denken. Een goede zaak, vindt Jaap. 'Je ziet te veel Bollenstreekvreemde bloemen op het corso. Terwijl er zo veel mogelijk is met narcissen: mensen zijn zich gewoon niet bewust van de mogelijkheden. Ik ben idolaat van de narcis: er zijn zoveel kleuren, geuren en vormen!' De narcissen op de wagen van Van Dooren zijn geleverd door het bedrijf van Jaap: de firma WF Leenen. Zijn vader Wim startte dit familiebedrijf in 1954, Jaap nam het over. Inmiddels heeft hij het stokje overgedragen aan zijn zonen Jaco en Dirk, hun zus Geertje bestiert sinds enkele jaren het kantoor. Ook Jaap draagt nog altijd zijn steentje bij: hij speelt een belangrijke rol bij de veredeling en houdt presentaties voor bezoekers. Bijzonder is dat het bedrijf de bollen zelf verhandelt. 'Dat gebeurt niet zo gek veel in onze branche.'

Jaap verwacht dat kleine bollenbedrijven in de streek gaan plaatsmaken voor grotere, efficiëntere bedrijven. 'Traditionele bedrijven liggen in de winter stil, wij gaan het hele jaar door. Naast onze vijftien hectare in de Bollenstreek hebben we grond in Drenthe en op Texel en in Engeland, Portugal, Australië en Chili. Bollen die op het zuidelijk halfrond worden geteeld, komen in de winter hierheen. Daardoor wordt ons bedrijf elf van de twaalf maanden voor de volle honderd procent benut.'

Visitekaartje

Sinds een jaar of acht doet WF Leenen mee aan het Bloemencorso. 'Het corso is een internationaal visitekaartje voor de Bollenstreek. Het is een kans je bedrijf op de kaart te zetten. Ook gemeenten zouden daar meer 'misbruik' van moeten maken, vind ik. Wees trots op de streek! In het seizoen fietsen toeristen slingerend over de weg: alle aandacht voor de velden, bijna dronken van alle indrukken. Dat is toch uniek?'

Zelf is Jaap in Voorhout gaan kijken naar het corso met zijn kleinzoon van bijna drie. 'Eerst het kindercorso, dat is altijd zo'n feest. Toen de praalwagens voorbij kwamen, hoorde ik een vrouw zeggen: 'Kijk Piet, dat stuk heb ik gemaakt!' Er zijn zoveel mensen betrokken bij het corso, het zorgt echt voor verbinding.'

Dat kan corsovoorzitter Leo van der Zon (rechts op de foto) beamen. 'Mensen spreken vaak over de 'corsofamilie'. Het is een hechte club. Ik ben vijftien jaar geleden uit het niets voorzitter geworden. Destijds stopte ik als raadslid bij de toenmalige gemeente Voorhout. Rond die tijd hield ook de voorzitter van het corso ermee op en heb ik aangegeven dat ik het wel wilde overnemen. Ik had natuurlijk bestuurlijke ervaring en kom zelf van een bollenbedrijf, dus daar wist ik ook genoeg van. Zo ben ik er ingerold - steeds dieper!''

Het corso vraagt het jaar rond betrokkenheid, vertelt Leo. 'Na de evaluatie in mei begint het werk voor het volgende corso alweer. Er zijn nu alweer gesprekken met nieuwe deelnemers. De ontwerper wil de tekeningen liefst in november af hebben, de bouwers gaan in de winter aan de slag met het geraamte.'

Walvis van stro

De traditie werd geboren in 1947, toen op een vrachtwagen een walvis van stro werd gebouwd en versierd met bloemen. Er is veel veranderd sinds die tijd. Aanvankelijk reed het corso tussen Sassenheim en Hillegom, tegenwoordig van Noordwijk naar Haarlem – en daags van tevoren in Noordwijkerhout. Het corso heeft een centrale ontwerper, er zijn nieuwe onderstellen en moderne bouwtechnieken. De stoet telt rond de zeventien praalwagens. Ruim tien jaar geleden werd het avondcorso geïntroduceerd, dat verlicht door Noordwijkerhout rijdt. Leo: 'Ook online staan we niet stil. Dit jaar was de route live te volgen via Google Maps. En op Twitter waren we een paar uur trending topic!'

Het Bloemencorso trekt zo'n miljoen bezoekers van over de hele wereld. 'Het wordt ieder jaar drukker. Ook op de opbouwdagen komen veel mensen af. De vierduizend toegangskaarten waren donderdagavond al op', vertelt de voorzitter. 'Het corso is een mega-evenement waarmee we de bollensector, maar vooral de Bollenstreek, op de kaart zetten. Ik vroeg de minister van Maleisië waarom ze zo graag meedoen aan het corso, hij vertelde dat het daar uitgebreide aandacht krijgt op de landelijke televisiezenders.' Naast het toerisme heeft het corso ook een maatschappelijk belang, meent Leo. 'Het heeft een samenbindend effect voor de streek. Bovendien sponsoren we via de stekers het verenigingsleven. In de meeste gevallen wordt onze bijdrage verdubbeld door Fonds 1818. Jaarlijks gaat er op die manier 35.000 tot 40.000 euro naar verenigingen in de regio. Daarom is het belangrijk om goed te beseffen wat we als streek in handen hebben met de bollen en het corso. Als het weg is, ben je het kwijt en komt het nooit meer terug.'

Burgemeester Carla Breuer kijkt tijdens het Bloemencorso altijd haar ogen uit. 'Al die prachtige wagens die voorbij trekken in onze dorpen. En al die mensen die het op de been brengt. Er zijn heel veel mensen die daaraan bijdragen. We mogen er heel trots op zijn dat we dit als Bollenstreek elk jaar weer voor elkaar weten te krijgen. Het is een evenement dat we moeten koesteren en samen met inwoners en bedrijven in bloei moeten houden!'

Verhalenkaravaan

Landelijk keurmerk voor Ter Leede scheidsrechters

Scheidsrechter Dennis Higler (r), trotse Ter Leede coördinator Christel van Hoewijk met certificaat (m) en Evert Franken (Arag) (l). | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Afgelopen week ontving voetbalvereniging Ter Leede de KNVB/ARAG certificering voor clubscheidsrechters uit handen van Eredivisie scheidsrechter Dennis Higler. Het KNVB/ARAG Fairplay certificaat is een kwaliteitskeurmerk voor professioneel arbitragebeleid en voor verenigingen als Ter Leede het hoogst haalbare op arbitraal gebied.

Om voor dit zeer gelimiteerd uitgegeven certificaat in aanmerking te komen, moest de rood-gele club uit Sassenheim aan een flink aantal voorwaarden voldoen en een duidelijk actief scheidsrechtersbeleid voeren. Zo moet bijvoorbeeld minimaal 95 procent van de eigen scheidsrechters gediplomeerd zijn, moeten er regelmatig informatie- en spelregelavonden worden georganiseerd en dient er een aparte scheidsrechtersafdeling met coördinator binnen de vereniging aanwezig te zijn. Zaken, die bij Ter Leede blijkbaar prima op orde zijn.

Trots

Scheidsrechter Higler, die zondag nog de kampioenswedstrijd van Feyenoord floot en volgend seizoen zelfs internationale wedstrijden in goede banen gaat leiden, benadrukte na afloop van de uitreiking in de kantine van sportpark De Roodemolen het belang van dit certificaat: "Het zegt inderdaad iets over de mate, waarin Ter Leede de zaken rondom arbitrage voor elkaar heeft. Een goede organisatie waarbij scheidsrechters opgeleid en begeleid worden. Dit zorgt voor betere scheidsrechters en draagt bij aan begrip, respect en plezier op het veld."

Ter Leede mag volgens de toparbiter dan ook terecht trots zijn op het behalen van dit kwaliteitskeurmerk voor de eigen scheidsrechters.

Kampioenen: Foreholte MO15-1

De kampioenen op een rijtje, boven: Beau, Nina, Linn, Britt, Lisanne, Sophie, Lisette, Giulietta (en achter de meiden, coach Vincent Noordoven) Onder: Anouk, Celine, Kyra, Guusje, Quirine en Anouk. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Overal in het land steeg dit weekend de spanning. Niet alleen in de eredivisie, maar ook op de andere voetbalvelden vielen de beslissingen. In Voorhout was dé kraker Foreholte MO15-1 tegen Forum Sport. De thuisclub had genoeg aan een gelijkspel, maar bij verlies zou het kampioenschap in de Hoofdklasse naar de tegenstandsters gaan. Het eerste kwartier was moeilijk voor Foreholte. Forum Sport begon sterk en scoorde in de zevende minuut al 0-1. De Voorhoutse meiden herpakte zich en dankzij twee goals van Giuletta de Korte gingen ze met een voorsprong de rust in. Pas diep in de tweede helft kwam de verlossende 3-1 via een prachtige actie van Kyra Monteny. Zij scoorde ook nog de 4-1. waarna het kampioenschap een feit was. Lees meer op www.deteylinger.nl.

Nacompetitie

Sassenheim/Warmond n Met meer dan twaalf doelpunten verschil winnen van Sliedrecht, dat was het enige dat Ter Leede nog kon doen om toch kampioen te worden in de Hoofdklasse. Het werd 4-2, door goals van Van der Lans, Kappenberg en Bok (2 keer). Ter Leede speelt wel nacompetitie voor promotie naar de Derde Divisie, de eerste wedstrijd is tegen Staphorst. Teylingen speelt ook nacompetitie, maar dan voor lijfsbehoud in de tweede klasse. Door het 2-1 verlies bij DOSR (doelpunt van George Hulsbosch), staat nu het tweeluik tegen het Delftse Full Speed op het programma. Warmunda verloor de laatste reguliere competitiewedstrijd met 1-3 van FC Rijnland. Alleen Van Noort scoorde voor de Warmonders.

Foreholte sluit af in mineur

Voorhout n In de eerste 45 minuten toonde Foreholte zich nog wel gelijkwaardig aan TOGB, maar na de rust waren de bezoekers veel te sterk. Daley Hilkemeijer scoorde de 0-1 in de 43ste minuut. Na de thee ging het snel; via twee goals van Mouad Fissoune en een doelpunt van Rob Gerritsma werd het 0-4. Invaller Joeri Stavleu redde de eer voor de thuisclub (1-4), maar het laatste woord was voor TOGB. Emircan Bagcan scoorde de 1-5 en zo eindigt de competitie voor Foreholte in de middenmoot van de tweede klasse. Lees meer op www.deteylinger.nl.

Rugby clinic voor de jeugd

Sassenheim n Rugbyclub The Bassets geeft op zaterdag 20 mei voor alle jeugd uit de Bollenstreek een gratis rugby clinic. Om 14.30 uur begint de training op het sportcomplex aan de Vijfmeiweg. Sporters en sportsters tussen de 5 en 17 jaar krijgen gratis rugbyles van gediplomeerde trainers. Op een speelse manier wordt het beginsel van de sport uitgelegd. Volwassenen kunnen ook een kijkje nemen bij The Bassets.

'Revalideren is topsport'

Gezellige drukte bij de veiling voor de Bartholomeuskerk. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n In februari verhuisden de revalidatieafdelingen van de Bernardus en Wijckerslooth al naar de nieuwe locatie in Warmond, maar afgelopen woensdag was pas de officiële opening van Revalidatie Marente in het voormalige Mariënhaven. Met de verschillende afdelingen op een gezamenlijke locatie kunnen mensen die na ziekte of een verblijf in het ziekenhuis moeten revalideren, nog beter geholpen worden. Heidy 't Jong, manager revalidatie, is blij met het nieuwe revalidatiecentrum. "Het therapeutisch klimaat is echt een heel stuk beter nu. Alles is ingericht op de mensen zo goed mogelijk te helpen en zo snel mogelijk weer naar huis te kunnen sturen, en dat is wat de mensen het liefste willen." Ook de namen van de verschillende afdelingen werden bij de opening bekend gemaakt. 't Jong: "Revalideren is topsport. Daarom hebben we de verschillende afdelingen vernoemd naar bekende sporters: Johan Cruijff, Tom Okker, Kees Verkerk en Joop Zoetemelk. We vonden het zelf erg goed passen bij de prestaties die de mensen hier iedere dag leveren." | Tekst en foto: Esther Luijk

Heidy 't Jong vertelt over de nieuwe namen voor de afdelingen in het voormalig Mariënhaven: alle namen hebben te maken met topsport. Foto: Esther Luijk

Succesvolle Paveivo voor Bartholomeuskerk

Voorhout n De jaarlijkse kerkenveiling van de Bartholomeuskerk, beter bekend als de Paveivo, heeft 43.775 euro opgeleverd.

Op vrijdagavond gingen de kavels in Cheers onder de hamer. De veiling moest even op gang komen maar al snel gingen de artikelen als vanouds van de hand. Zo rond de klok van 21.30 uur, toen de eerste 100 nummers geveild waren werd het gezellig druk in de zaal en kwam er nog meer tempo in de veiling. De prijzen gingen ook wat omhoog. Het zorgde ervoor dat een barbecue tegoedbon voor vijf personen al gauw 130 euro opbracht. Voor de paaskaars werd dit jaar 550 euro geboden. De diner- en lunchbonnen en de bollenpakketten bleven de hele avond lekker van de hand gaan, wat de opbrengst weer goed maakte. De laatste bos paling werd zelfs nog verkocht voor 150 euro.

Maarten van de Nouland, voorzitter van het Paveivocomité, kon dan ook rond 00.45 uur een eindbedrag van 43.775 euro bekend maken. Een bedrag dat bijna gelijk is aan de opbrengst van afgelopen jaar.

Woensdag 17 t/m 24 mei

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): 10.00 uur: Woord- en Communie viering m.m.v. Vivace, voorganger: Diaken B. Prins

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma; 19.00 uur, zangdienst, voorganger: Ds. A.A. Bosma

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur; avondmaal, voorganger: Ds. T. Moll

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. W. van 't Spijker

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Eerste Heilige Communieviering m.m.v. kinderkoor De Vrolijke Nootjes, voorganger: Th. Blokland

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zondag 10.00 uur; Eerste Communieviering met Papillon, voorganger: pastoor Goumans

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: mevr. Ds.H.G.T van Welie - Kaai

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Ds. W.F. van Rijn

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zaterdag 19.00 uur, jeugdavond; zondag 10.00 uur, eredienst, 19.00 uur onderwijsdienst o.l.v. Jan Zijlstra