De Teylinger

22 mei 2019

De Teylinger 22 mei 2019


Dubbele onderscheiding

V.l.n.r.: Burgemeester Carla Breuer, Siep Eisenga en zijn echtgenote, en George Germans. | Foto: Willem Krol Foto: Willem Krol

Sassenheim n Het einde van Sassenheimse Korendag kreeg op zaterdag 18 mei een extra feestelijke afsluiting. Tijdens de slotmanifestatie in de Julianakerk werden Siep Eisenga en George Germans onderscheiden. De organisatoren ontvingen respectievelijk een koninklijke en gemeentelijke onderscheiding.

In totaal duizend zangers en zangeressen lieten gedurende de Korendag hun stem horen. De optredens van de 26 koren werden verdeeld over de Julianakerk, Pancratiuskerk, Dorpskerk en Havenkerk. Het evenement wordt sinds 2016 georganiseerd door Siep Eisenga en dirigent George Germans. En juist die twee werden aan het einde extra verrast.

Koninklijke onderscheiding

Burgemeester Carla Breuer vroeg Siep Eisenga naar voren te komen. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Eisenga (76) zit sinds 1977 in het bestuur van Kerkkoor De Lofstem uit Sassenheim, eerst alleen als secretaris en vanaf 1994 als secretaris én voorzitter. Ook is hij betrokken bij de organisatie van de korendagen in Sassenheim. Verder is hij sinds 1994 secretaris en penningmeester van de KCZB, de belangenorganisatie voor koren, en is hij sinds 2012 vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Sassenheim. Eerder was Eisenga vrijwilliger bij Kringloopwinkel Op Dreef, en fietste hij als fietsmaatje met bewoners van een zorginstelling in Noordwijk.

Dirigent

George Germans (54) kreeg van de burgemeester de Zilveren Barensteel uitgereikt. De gemeentelijke onderscheiding is voor mensen (in of buiten Teylingen wonend) die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor een van de drie dorpen van Teylingen. Met de Barensteel wil de gemeente haar waardering laten blijven aan vrijwilligers.

Germans is al meer dan 20 jaar dirigent van kerkkoor De Lofstem. Verder is hij al 33 jaar organist van de Dorpskerk in Sassenheim, waar hij voorheen elke zondagmorgen de dienst begeleidde. Momenteel speelt hij bijna wekelijks in de Julianakerk. En Germans is dus ook organisator van de Korendag, die met twee onderscheidingen een feestelijk slot kreeg.

Gemeentewinkel moet contant geld aannemen

Teylingen n B&W heeft formeel besloten dat het mogelijk is om naast pinnen, ook contant te betalen aan de balies van de Gemeentewinkel. B&W heeft het 'Pin only' weer ingetrokken.

Door Nico Kuyt

Op 3 april 2018 heeft B&W besloten om over te gaan op uitsluitend pinbetalingen aan de balies. Voor bezoekers die niet met pin kunnen betalen, werd een betaling via een factuur aangeboden. In uitzonderlijke gevallen kon er nog wel contant betaald worden bij een aparte balie, maar dit werd zeer ontmoedigd door het 'Pin only'. Echter, de Europese Centrale Bank (ECB) en het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben aangegeven dat het volgens Europees recht ongeoorloofd is om contante betaling niet toe te staan. B&W kon dan ook niet anders dan het eerdere besluit maar weer in te trekken. Aan de balies van de Gemeentewinkel wordt het 'Pin only' nu vervangen door het 'Pinnen, ja graag'.

Teylingen stijgt in lijst veilige gemeenten

Teylingen n Veiligheid op straat en in winkelcentra is belangrijk voor de gemeente Teylingen. De politie liet op zaterdag 18 mei weten dat Teylingen 80 plaatsen gestegen is op de lijst van veilige gemeenten.

Door Piet de Boer

Het veiligste is de gemeente Dinkelland op plaats 355. Hoe hoger het nummer hoe veiliger het in de gemeente is.

Teylingen staat op plek 275. De politie is trots. Afgelopen zaterdag kondigde burgemeester Carla Breuer met de politie aan dat Cor van Rijn als vijfde wijkagent is aangesteld per 1 mei 2019.

Foto: Piet de Boer

St. Cecilia
viert
eeuwfeest

Taptoe trekt veel bezoekers

Belangstelling voor
centrumvisie

Ruim 18.000 euro door
karweitjes

UITGEWEID n Stadse fratsen

Inloopavond centrumvisie druk bezocht

De borden over de visie op de centra en de veiligheid worden met veel opmerkingen beplakt. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

TEYLINGEN n De belangstelling was vorige week groot voor de eerste inloopavond over de centrumvisie en veiligheid in Sasssembourg. Inwoners, ondernemers en belanghebbenden konden daar meedenken. De borden werden snel volgeplakt met ideeën, min- en pluspunten en andere suggesties.

Door Nico Kuyt

De kernen moeten in de toekomst aantrekkelijk blijven. Wat kan er beter? Een heel breed onderwerp, dat loopt van groen, verkeer naar winkelaanbod. Ook wordt het veiligheidsbeleid herzien. Het ging vorige week op de plakborden dan ook alle -soms tegenstrijdige- kanten op. De één wijst op het gevaar van het autoverkeer in het centrum, de ander wil juist meer parkeerplaatsen. Zoals de Hoofdstraat in Sassenheim. Die is levensgevaarlijk voor mensen met kinderen. "Ga eens handhaven", stelt een bezoeker. Een ander wijst erop dat brommers langs de terrassen een onveilige situatie oplevert. Er gaat teveel verkeer door de kern, het is 'chaotisch' en een roep klinkt om de weg autoluw te maken. Maar een tegengeluid stelt dat voor de voetgangers het centrum juist heel goed is. Het is moeilijk om met de auto op de juiste plaats te komen. Er is weinig parkeergelegenheid. Maak een parkeerkelder. In Voorhout treft de Herenstraat ongeveer hetzelfde lot. Moeilijk bereikbaar en veel fiets- en autobewegingen door elkaar. Het laden en lossen maakt het er ook niet beter op. Ook hier de oproep voor autoluw. En de 'matige infrastructuur' in Warmond met die smalle straten, dat mag ook wel beter. "Het parkeren is dramatisch", stelt een bezoeker. En er mogen bij het centrum ook wel meer ligplaatsen voor boten komen.

Winkelaanbod

Wat betreft de winkels vinden enkele bezoekers dat deze in alle drie de centra te verspreid liggen. Die moet je centreren. De leegstand wordt betreurd. In Warmond mogen wel meer winkels komen. Het is er een beetje saai, meent er één. "Het is geen winkelgebied, maar een boodschappengebied en dat is niet erg", relativeert een ander. Voor Voorhout verschillen eveneens de meningen. Weinig winkels, het is een saai dorp. Maar voor een ander juist een heel gezellige dorpskern. Sassenheim blijkt eveneens gezellig te zijn. Maar snel de Hoogvliet en de Digros weer terug. Een bezoeker wil meer horeca voor jongeren, een tweede meer 'aparte' winkels met snuisterijen, een derde een 'goed' restaurant, aanpak van de overlast van Schiphol, meer evenementen in de centra, het dubbel parkeren aanpakken, een gedragsverandering bewerkstelligen rond het zwerfafval, enzovoorts.

De planning is dat eind dit jaar, in december, de gemeenteraad de documenten gaat vaststellen. Vooraf zijn er nog diverse momenten waarop info onder de inwoners wordt gesprokkeld. Zo gaat een visiegroep voor elke kern over de toekomst nadenken. Er loopt een fotowedstrijd. De raad gaat in juni de straat op om met de inwoners in gesprek te gaan en een praalwagen rolt in juli daarvoor door de drie kernen. In september is weer een inloopbijeenkomst en in november een informatiemarkt.

FNV: Ook streekvervoer gaat dinsdag 28 mei plat

Regio n Ook werknemers in het streekvervoer doen op dinsdag 28 mei mee met de grote OV-staking voor een goed pensioen voor iedereen. Op de provincies Utrecht en Gelderland na, zal in de rest van het land bijna geen bus of trein meer rijden. Eerder was al bekendgemaakt dat werknemers bij de NS en het stadsvervoer in de drie grote steden 28 mei de hele dag staken.

Op maandag 18 maart hielden FNV, CNV en VCP al een actiedag voor een goed pensioen waar 40.000 mensen aan deelnamen. Toen werd al gestaakt in de bouw en de metaal en legden werknemers van NS en het stadsvervoer het werk voor 66 minuten neer in de ochtendspits. Door de aanslag in de tram in Utrecht moest die actiedag halverwege worden afgebroken. Omdat het kabinet nog steeds niet ingaat op de eisen rond AOW en pensioen, komen de bonden nu opnieuw in actie.

Pensioenen

Brigitta Paas, bestuurder FNV Streekvervoer: 'We vinden het vervelend voor reizigers, maar we doen dit ook voor hen. Voor een goed pensioen voor iedereen. Het is tijd dat het kabinet over de brug komt.'

Eind vorig jaar is het overleg tussen vakbonden, kabinet en werkgevers over pensioenen vastgelopen. De bonden voeren actie met drie belangrijkste eisen. Zo willen ze de AOW-leeftijd bevriezen, een pensioen dat meestijgt met de prijzen en dat er pensioen is voor iedereen, ook voor zelfstandigen en mensen met een onzeker contract.

Subsidie voor toilet dat gezondheid controleert

Teylingen/Noordwijk n De Stichting Voorzorg Utrecht heeft een subsidie van 5.000 euro toegekend aan de realisatie van de MEDiLOO™. Dit is een mobiel toilet in ontwikkeling, bedacht en uitgewerkt in Teylingen en Noordwijk, waarbij de gebruiker tegelijkertijd zijn of haar gezondheid kan controleren. Het is de bedoeling, dat deze MEDiLOO™ toiletten onder meer in vluchtelingenkampen komen te staan.

Jan Rolloos, voorzitter van de Stiching J&J Consortium, is een van de bedenkers van de MEdiLOO. Rolloos: "De MEDiLOO is bedacht tijdens het fietsen met Fietsmaatjes. Adriaan Timmers, die veertig jaar huisarts was in Noordwijk, is mijn 'fietsmaatje'. Wij bedachten de configurator; een systeem, waarmee je met een beperkt aantal parameters (meetinstrumenten) heel snel kunt zien of iemand een bepaalde ziekte onder de leden heeft, zoals cholera".

Het systeem is verder uitgewerkt met onder meer professor Damir Brdjanovic van de IHE Delft, alsmede Voorhouter Joep Derksen, mede-oprichter van de Stichting J&J Consortium.

Eerste prototype

De Stichting Voorzorg Utrecht is een uit 1938 stammend fonds, dat zich richtte op het verschaffen van genees- en/of heelkundige behandeling en verpleging in ziekenhuizen.

Sinds 1994 heeft de stichting tot doel het bevorderen van de gezondheidszorg door het verlenen van subsidies aan (innovatieve) projecten.

Rolloos: "We zijn de Stichting Voorzorg Utrecht zeer erkentelijk voor deze mooie subsidie. De steun van meer fondsen is nodig, zodat we hopelijk het komende jaar het eerste prototype kunnen realiseren''.

Sint Cecilia viert eeuwfeest met bijzondere muzikale show

St. Cecilia opent de eigen taptoe. | Foto: Piet de Boer Foto: Piet de Boer

Voorhout n De taptoe is een primeur voor de jubilerende vereniging St. Cecilia. Zes muziekverenigingen gaven zaterdag 18 mei een grootse muzikale show voor het enthousiaste publiek. Je moet er echt bij zijn, had organisator Minte Does eerder aangeraden. Ze kreeg gelijk. Het parkeerterrein en de ijsbaan bij Foreholte stroomden om zeven uur heel snel vol.

Door Piet de Boer

St. Cecilia had behoefte aan een nieuwe uitdaging, nadat in 2017 zilver was behaald op het Wereld Muziek Concours bij het onderdeel 'mars'. Ze besloten een taptoe te organiseren. Bij een taptoe is de muziek, maar zeker ook de show belangrijk. Het publiek werd zaterdag getrakteerd met optredens van Adest Musica (Sassenheim), Amigo (Leiden), Laurentius (Voors choten), Jong DVS (Katwijk), de Flora Band (Rijnsburg) en natuurlijk Cecilia zelf.

Na een voorprogramma met een verrassend optreden van de jeugdgroep van Adest Musica kon het jubilerende korps laten zien waartoe het is staat is. Het thuispubliek genoot en klapte enthousiast voor de muzikale prestaties.

De drumfanfare-showband van Cecilia bestaat nu 25 jaar, vertelt Minte Does. ''We zijn goed'' zegt ze zonder aarzeling. ''We kunnen ons al meten met echte showbands.'' Dat lieten ze zien tijdens het optreden met moderne 'koninklijke' popsongs en dito popartiesten als Prince, 'the king of pop' Michael Jackson en Queen. De ruim 700 bezoekers op de tribunes en langs het veld keken hun ogen uit en genoten van de shows en vrolijke ritmes en klanken.

Honderd

De taptoe werd hiermee een waardig feest voor een honderdjarige jubilaris. De korpsen vormden aan het eind van de taptoe samen het getal 100. Volgend jaar weer? Does zou het wel willen. Maar eerst maakt St. Cecilia zich op voor het jubileumweekend. Op 7 april is het precies honderd jaar geleden dat de vereniging is opgericht. In het weekend van 6 en 7 juli is een uitgebreid programma in sporthal De Tulp, met onder andere een feestavond op zaterdagavond en een muziektheaterspektakel op zondagmiddag.

Hans van Breukelen opent veiling bij TOP

Sassenheim n Korfbalvereniging TOP/SolarCompleet organiseert op vrijdag 24 mei zijn tweejaarlijkse veiling. Voorafgaand aan de veiling geeft Hans van Breukelen een inspirerende speech over zijn carrière, zijn successen en tegenslagen die op zijn pad kwamen.

Hans van Breukelen werd als keeper met Oranje Europees Kampioen in 1988 en won met PSV datzelfde jaar de Europa Cup 1 (Champions League). Maar hij weet ook wat verliezen is; zo werd hij als directeur van de KNVB een paar jaar geleden aan de kant gezet en dat heeft hem hard geraakt. Ook verloor hij in 2009 zijn vrouw veel te jong aan een vreselijke ziekte.

Van Breukelen schreef vorig jaar over de tegenslagen in zijn leven in het boek 'Maak je Comeback'. Dit boek stond maandenlang hoog in de ranglijsten van best verkochte boeken.

Tweehonderd items

De inloop is om 19.00 uur. Hans van Breukelen begint zijn speech om 19.30 uur. Om 20.30 uur barst de veiling los met als eerste item een door de oranje leeuwinnen gesigneerde Oranje voetbal, en een boek over het gewonnen EK van 2017.

Daarna komen zo'n 200 items langs bij veilingmeester Jaap Meiland, waaronder echte korfbalitems zoals gesigneerde ballen, shirts en clinics; maar ook veel andere kavels zoals Ajax-kaartjes, overnachtingen, sportkleding, theatertickets, wijn, planten, dinerbonnen, veel kinderitems en speciale business items. Ook worden er bij de loterij bijzondere prijzen verloot. De toegang is gratis.

Jan Slagter denkt mee over corso

Regio n De Economic Board Duin- en Bollenstreek startte vorig jaar met de business case 'Bloemencorso's toekomstproof'. De eerste resultaten zijn na een half jaar bekend. Binnenkort zit de organisatie om tafel met Omroep Max.

Zo is een samenwerking en verbinding ontstaan tussen de besturen en vrijwilligers van het Bloemencorso van de Bollenstreek en de Flower Parade (voorheen Rijnsburgs Bloemencorso). Samen werd afgelopen maanden verkend hoe er gebruik gemaakt kan worden van nieuwe kansen, professionalisering van de organisaties en nieuwe verdienmodellen. Dit door rondetafelgesprekken te houden met andere grote evenementenorganisaties zoals de Nijmeegse Vierdaagse, de Amstel Gold Race en Bevrijdingspop. Hierdoor is er een goed inzicht verkregen in de kostenstructuren van andere evenementenorganisaties en werd veel geleerd over crowd- en routemanagement. Deze kennis kan meteen toegepast worden in de praktijk.

Binnenkort staat het laatste rondetafelgesprek op de planning: een masterclass met Jan Slagter van Omroep Max. In deze sessie worden de corso's vooral bekeken vanuit beelden en de beleving van bezoekers en 'kijkers'. De beide besturen zijn namelijk niet alleen op zoek naar een organisatorische professionalisering, ze willen ook meer beleving terugbrengen in de evenementen. Toekomstproof betekent dat de corso's ook interessant moeten blijven voor het vernieuwde publiek. Daarnaast zoeken de corso's steeds meer aansluiting bij elkaar en bij andere organisaties in de regio.

Oecumenische Taizéviering

Sassenheim n De laatste oecumenische Taizéviering in de Dorpskerk is op zondag 26 mei om 19.00 uur. Voorganger is ds. T. Moll. Het Oecumenisch Kleinkoor Sassenheim verleent haar medewerking.

De stilte krijgt in deze Taizé-gebedsdienst een belangrijke plaats. Een stilte die rust en ruimte geeft voor inkeer. Even een stil moment voor de vakantietijd gaat aanbreken en ieder zijns weegs gaat en zich overal op de wereld gaat verspreiden. Even stil staan om bewust met de situatie in de wereld of in het eigen leven om te gaan. Daarbij is er gelegenheid een kaarsje te ontsteken om een gebed extra te bekrachtigen. Iedereen, van alle kerkelijke gezindten, is welkom

Tweede KVO-ster

De tweede tegel van het Keurmerk Veilig Ondernemen in Sassenheim. Carla Breuer, John van der Tol, politie, brandweer, ondernemers en ambtenaren kijken toe. | Tekst en foto: Piet de Boer Foto: Piet de Boer

Sassenheim n Burgemeester Carla Breuer onthulde zaterdag 18 mei de tweede stertegel van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Sassenheim is hiermee weer veiliger voor bezoekers, bewoners en vooral ondernemers.

John van der Tol is de initiatiefnemer en voormalig trekker voor de samenwerking tussen diverse partijen: politie, brandweer en ondernemers. De veiligheid is sinds november 2015 verbeterd, zij het marginaal, zegt Van Tol. De aangiftebereidheid is wel groter. ''De veiligheid is al hoog'', geeft hij als verklaring. De tweede tegel betekent dat de aangekondigde maatregelen van 2015 zijn uitgevoerd. Maar simpele preventie helpt. Carla Breuer toont lachend een handige hangertjes-truc om diefstal van kleding te frustreren. Breuer en van der Tol zijn vooral opgetogen over de sterk verbeterde samenwerking tussen de participanten en wel- en niet-georganiseerde ondernemers. Over drie jaar is er opnieuw een evaluatie en kan hopelijk de derde stertegel geplaatst worden.

Openluchtdienst door kerken

Voorhout n Op het kerkplein voor de Bartholomeuskerk is op zaterdag 26 mei om 10.00 uur een oecumenische openluchtdienst, georganiseerd door de Protestantse gemeente (Kleine Kerk) en de Bartholomeusparochie. Na afloop van de feestelijke openluchtdienst, met veel muziek en samenzang, is iedereen uitgenodigd om met een kop koffie, thee of fris met elkaar kennis te maken en na te praten.

Verhoogde Zijldijk feestelijk geopend

Hoogheemraad Marco Kastelein (rechts), wethouder Rob ten Boden (links) en gedeputeerde Rik Janssen (midden). Foto: pr.

Warmond n De verhoogde en verstevigde Zijldijk, die loopt van Leiderdorp tot aan Warmond is woensdag 15 mei feestelijk geopend. Hoogheemraad Marco Kastelein sprak lovend over de samenwerking met de gemeente Teylingen en de provincie Zuid-Holland.

Kastelein: "Dankzij de gezamenlijke integrale aanpak van de werkzaamheden ligt er nu een veilige en stevige dijk over een lengte van drie kilometer. Dat is ook mede te danken aan de omgeving waarbij omwonenden hebben meegedacht en de werkzaamheden op tijd en voor het recreatieseizoen zijn afgerond".

Verstevigd en verhoogd

De Zijldijk is in een half jaar tijd over een lengte van drie kilometer aangepakt in samenwerking met de provincie en gemeente. Hoogheemraadschap Rijnland zorgde ervoor dat de dijk verstevigd en opgehoogd werd. Door de provincie is er een damwand aangebracht en de gemeente Teylingen heeft de weg vernieuwd.

Wethouder Rob ten Boden is blij met de nieuwe Zijldijk. "Fijn dat door een goede samenwerking de Zijldijk in een relatief korte periode is vernieuwd. Er is een mooie nieuwe weg aangelegd en de overlast is beperkt gebleven waardoor de bereikbaarheid en de veiligheid tijdens de werkzaamheden goed gegarandeerd waren." Hierbij sluit gedeputeerde Rik Janssen zich aan. "De aanpak van de Zijldijk was technisch complex, maar door de hechte samenwerking met alle partijen zijn we tot een mooi resultaat gekomen.

Onthulling bijenhotel

Samen onthulden de drie bestuurders het bijenhotel, dat door Rijnland aan de Zijldijk ter hoogte van nummer 7 is geplaatst. Aanleiding voor dit bijenhotel is dat zowel provincie Zuid-Holland, gemeente Teylingen als Hoogheemraadschap Rijnland zich inzetten voor het vergroten van de biodiversiteit en het verbeteren van de leefomgeving van met name de (wilde) bijen.

Aanleiding voor het plaatsen van het bijenhotel was dat de gemeente Teylingen een speciaal bloemenmengsel voor bijen gaat uitstrooien langs de dijk. De provincie en Rijnland spannen zich al enige jaren in voor bloemrijke bermen en natuurlijke oevers, zodat bijen en vlinders, maar ook andere insecten meer voedsel hebben en daardoor beter kunnen overleven. De officiële opening werd bijgewoond door omwonenden, genodigden en medewerkers van gemeente, provincie en het hoogheemraadschap.

Dijkverbetering

Het Hoogheemraadschap van Rijnland werkt continu aan haar dijken. De dijken moeten veilig zijn, nu en in de toekomst, zodat iedereen droge voeten houdt. Om dat te waarborgen is er de afgelopen periode gewerkt aan de ophoging van de Zijldijk in de Boterhuispolder in samenwerking met provincie Zuid-Holland en gemeente Teylingen. Dit project maakt deel uit van het programma Dijkverbetering Regionale Keringen van Rijnland. | Foto: pr.

Nieuwe boek over 'Verdwenen Voorhout'

Foto: pr.

Voorhout n De Voorhoutse architect Jos Warmenhoven heeft in honderd pentekeningen Voorhoutse gebouwen weergegeven die het dorp ooit sierden, maar nu grotendeels verdwenen zijn. Op zaterdag 25 mei reikt hij het eerste exemplaar van zijn boek 'Verdwenen Voorhout' overhandigen aan Cok van Steijn, voorzitter van de Historische Kring Voorhout (HKV).

Warmenhoven vertelt dat hij Voorhout heeft zien veranderen. "Als er eenmaal iets gesloopt is en je later een afbeelding van het gesloopte laat zien, dan wordt dat herkend en komen er persoonlijke herinneringen boven. Er is daarbij sprake van een soort collectief geheugen. De veranderingen in bebouwing zijn natuurlijk een spiegel van de tijd. Economie, sociaal, politiek, wederopbouw, welvaart, recessie, alles heeft zijn invloed."

Het begon in 1977 begonnen met een getekende nieuwjaarskaart van een pand dat op de nominatie stond gesloopt te worden. Later is Warmenhoven boerderijen gaan tekenen. Voorhout heeft een historie van veeboeren, en hij stuitte op meerdere zeventiende eeuwse en latere boerenhoeves. Deskundigen wezen hem op de cultuurhistorische waarde van de tekeningen en adviseerden om er een boek van te maken.

'Verdwenen Voorhout' is daarom grotendeels een verzameling verdwenen of bedreigde gebouwen. Het is aangevuld met gebouwen die door herbestemming of monumentale status behouden zijn gebleven. De tekeningen kunnen de kapstok zijn voor het genoemde collectieve geheugen en zorgt ook voor sociale cohesie. Deze geschiedschrijving is heel actueel. De Herenstraat krijgt met De Posterijen een heel ander aanzien en al eerder hebben de bouw van Oosthout, Hoog Teylingen het dorp wezenlijk veranderd. In het plan Hooghkamer worden energie neutrale woningen gebouwd, sociale woningen verrijzen op het complex van Piet Rotteveel en op het terrein van fa. Colijn verschijnt de woonwijk Engelse tuin.

Fiets- of wandelroute

Warmenhoven heeft voor een vorm gekozen die te gebruiken is als fietsroute of als dorpswandeling, zelfs als dat een wandeling thuis is, vanuit de leunstoel. De route begint aan de grens met Rijnsburg en eindigt bij het Kenniscentrum van HKV, waar enkele boerderijen stonden en er ook bodemvondsten zijn gedaan.

De auteur vertelt dat hij het boek alleen heeft kunnen maken met de hulp van anderen. Bijvoorbeeld van broer Joop (1928-2008) die meerdere boeken over Voorhout heeft geschreven. Broers Dick en Theo met hun fenomenale geheugen waren een inspiratie. Vele anderen hebben meegeholpen met informatie of als hun pand getekend werd. Bij de tekeningen zijn korte teksten geplaatst die voor de tekenaar de ziel van het gebouw weergeven. Echtgenote Addy heeft de teksten uitgewerkt en het boek is ook dankzij haar tot stand gekomen.

Beperkte oplage

Mede door een bijdrage van het Jacoba van Beierenfonds Teylingen kon het boek betaalbaar gehouden worden met een aanschafprijs van 25 euro. Op zaterdag 25 mei, tijdens de reguliere inloopochtend van HKV in het Kenniscentrum aan de Bonekruidstraat 13, zal om 11.00 het eerste exemplaar aan Cok van Steijn, voorzitter van HKV worden overhandigd. Daarna zal het boek ook te koop zijn en kan het op verzoek worden gesigneerd door de auteur. De oplage is beperkt en reserveren kan via:
jos_addy_warmenhoven@hotmail.com.

Basisschoolleerlingen halen 18.000 euro op met karweitjes

Marjolein van Zanten (links) met de cheque voor Nina Schmitz (tweede van links). | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

Teylingen n Gejuich klinkt op vrijdag 17 mei op sportpark Elsgeest in Voorhout. De cheque met het bedrag van maar liefst 18.294,90 euro dat door de leerlingen van alle basisscholen in de gemeente Teylingen bijeen was vergaard, werd dankbaar door Nina Schmitz in ontvangst genomen.

Door Piet van Kampen

Nina Schmitz is directeur van de stichting 'Movement on the ground', die in samenwerking met de stichting De Combibrug en de stichting 'Elk kind een bal' een project voor vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos ondersteunt. De doelstelling is om alle kinderen van vluchtelingen uit landen als Syrië, Irak en Afghanistan een bal te kunnen schenken. Eerdere ervaringen met een soortgelijke actie leerde dat zij daar ontzettend gelukkig mee zijn.

'Extraatje'

Marjolein van Zanten, vrijwilliger bij stichting De Combibrug coördineerde het project waaraan alle leerlingen van de groepen 8 van de basisscholen uit de gemeente aan deelnamen. Een soort 'extraatje' na de Koningspelen van april.

Samen met Jolijn van der Laaken en Rob Jonkman werd vorige week vrijdag, de dag waarop koningin Maxima haar verjaardag vierde, het evenement in Voorhout georganiseerd. Een sportieve een feestelijke afsluiting van een actie die na de Koningspelen werd gestart en de climax vorige week plaatsvond.

Vele kleintjes

Het bedrag werd door alle leerlingen vanaf de groepen één tot en met acht van alle basisscholen bijeen gebracht door de actie 'Een heitje voor een karweitje'. Uit lang vervlogen tijden bekend bij de padvinderij toen er karweitjes voor een 'heitje' het vroegere kwartje werden gedaan.

Dat vele kleintjes één grote maken bleek wel uit het fraaie eindresultaat. De leerlingen wisten waarvoor zij aan de slag gingen, want waren van tevoren op de scholen al ingelicht.

Het eindspektakel, waaraan alleen de leerlingen van de groepen acht met sportieve onderdelen aan deelnamen, werd luister bij gezet door het optreden van het jonge talent Sterre Koning. Zij zong de sterren van de hemel.

Nieuw bestuurslid voor Historische Kring

Voorhout n Vitale verenigingen zijn van levensbelang voor een dorp. Voorhout prijst zich gelukkig met een groot aantal gezonde verenigingen in haar midden. Maar ook verenigingen moeten zich regelmatig vernieuwen. De Historische Kring Voorhout (HKV) stelt zich ten doel om de geschiedenis van Voorhout in de meest uitgebreide zin te onderzoeken en te bewaren. De HKV heeft een nieuw bestuurslid, twee leden werden herbenoemd.

In april hield de HKV haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in De Verdieping. Daarin meldde de penningmeester dat met ruim 900 leden en zorgvuldig financieel beleid, HKV een gezonde vereniging is. Tegelijkertijd worden er allerlei activiteiten en projecten uitgevoerd die de doelstellingen van de vereniging op langere termijn ondersteunen.

Nieuw secretariaat

Bestuursleden Chris Breeschoten en Rob van der Velde werden door de ALV herbenoemd. Behalve de voorzitter die door de ALV gekozen wordt, worden de taken binnen het bestuur onderling verdeeld. Daarbij kon de voorzitter meedelen dat het secretariaat van de HKV met onmiddellijke ingang door Monique van Buul zal worden ingevuld. De aftredend secretaris, Richard Kuijten, blijft lid van het bestuur en zal waar nodig advies en ondersteuning geven.

Digitalisering foto's

Er wordt momenteel veel werk gestoken in de digitalisering van de foto's, documenten en overige materialen die HKV bezit. Dat is een omvangrijke en langdurige opgave die de komende jaren zal worden uitgevoerd. Daarnaast blijven de bekende onderwerpen zoals braderie, monumentencommissie, Jacoba tochten en niet te vergeten het driemaal jaarlijks verschijnende tijdschrift Dwars Op aandacht en tijd van het bestuur vragen.

Inloop

Met het Kenniscentrum aan de Bonekruidstraat beschikt de HKV over een ruimte waarin, ook samen met andere verenigingen, aandacht besteed is voor de recente en de wat verder in het verleden liggende geschiedenis van Voorhout. Tijden de inloopmomenten op de tweede woensdagmiddag en de laatste zaterdagochtend van de maand is iedereen welkom om kennis te nemen van datgene dat verzameld is en tentoongesteld wordt. Daarbij is er onder meer een keur aan foto's te zien over het Voorhout van vroeger, is er een verzameling bidprentjes en is er een collectie Leidse kranten van vroeger. Momenteel wordt in de tentoonstellingsruimte van het Kenniscentrum een beeld gegeven van de jubilerende muziekvereniging St. Cecilia. Op zaterdag 25 mei is de eerstvolgende inloopochtend.

Kringloopwinkel Op Dreef schenkt aan hospice

Henk Maat, Evelien van Duin en Krieno Bolt. | Foto: pr. Foto: pr.

SASSENHEIM n Dankzij een cheque van 500 euro kan Hospice Duin- en Bollenstreek de nieuwe serre gaan inrichten. Het bedrag is geschonken door Kringloopwinkel Op Dreef.

Manager Evelien van Duin werd op zaterdag 18 mei verrast met het bedrag, dat namens Op Dreef is uitgereikt door Henk Maat en voorzitter Krieno Bolt. Hospice Duin- en Bollenstreek heeft al jaren een bijzondere samenwerking met de kringloopwinkel. Overgebleven medicatie (geanonimiseerd) en verbandmaterialen worden gedoneerd voor verzending naar Oost-Europa, de gebruikelijk bestemming van de donaties van Op Dreef. Eerder gingen ook achtergebleven rollators die kant op, en vorig jaar werden de bedden aangeboden. Het is fijn dat we ons maatschappelijke steentje kunnen bijdragen aan landen waar de nood hoog is," zegt manager Van Duin. "Maar ook heel mooi dat Op Dreef hun regionale maatschappelijke betrokkenheid laat zien en ons hospice een warm hart toedraagt."

Kringloopwinkel Op Dreef brengt normaal geld bijeen voor het Pastoraal Fonds. Dit fonds heeft als voornaamste doel om hulp te bieden aan mensen in Oost-Europa. Met deze gift wil Op Dreef laten zien dat ook een plaatselijke organisatie zoals het hospice niet wordt vergeten.

Er is al een bestemming voor het gedoneerde bedrag gevonden. Van Duin: "Bestuurslid en huisarts Hans Bet had als wens bij zijn vertrek, in mei 2018, het realiseren van een extra buitenruimte waarbij gasten buiten beschut konden zitten en een sigaretje konden roken. Sinds een aantal weken staat er een prachtige glazen serre in de tuin, die multifunctioneel gebruikt kan worden. Wij zijn blij met de financiële gift, die we goed kunnen besteden aan de inrichting van dit tuinhuis."

Warmondse Boekenmarkt

Warmond n De achttiende editie van de Warmondse Boekenmarkt is op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei van 11.00 tot 16.00 uur.

In het hart van het dorp, van het Kaakspleintje naar het pleintje bij de pomp en in de Dorpsstraat staan de 62 kramen opgesteld. Er is van alles te koop: antiquarische, tweedehands of nauwelijks gelezen boeken. Van literatuur tot kinderboeken, van poëzie tot kookboeken en van strips tot boeken over de geschiedenis van Warmond. Niet te vergeten: heerlijke boeken en romans om in de vakantie te lezen.

Vogelexcursie Boterhuispolder

Warmond n Vorig jaar kondigde de gemeente Teylingen met trots de ontwikkeling van een weidevogelgebied in de Boterhuispolder aan. Via samenwerking met boeren in het gebied zou er een waar paradijsje voor de weidevogels ontstaan. Nu bijna een jaar later grijpt het Natuur Ontdekking Centrum op zondag 2 juni de gelegenheid aan om met eigen ogen te aanschouwen wat er met het gebied is gebeurd.

Heeft het plasnatgebied inderdaad gezorgd voor meer weidevogels? Is de kemphaan definitief terug van weggeweest? Hebben de bloemrijke graslanden het landschap definitief veranderd? Het varen naar de Boterhuispolder is met de 100 jaar oude Kagenaar de Hylke Tromp.

De excursie op zondag 2 juni is van 13.00 tot 16.00 uur en vertrekt vanaf het Natuur Ontdekking Centrum. In de Boterhuispolder bezoeken deelnemers de boerderij van Bert van Leeuwen, die ook tekst en uitleg zal geven over de stand van zaken.

Deelname kost 10 euro voor volwassenen, 4 euro voor kinderen. Vanwege beperkt plaats aan bord, graag reserveren via info@koudenhoornontdekken.nl.

Braderie tijdens harddraverij

Sassenheim n Tijdens de Harddraverij Sassenheim, dit jaar op vrijdag 14 juni, is in het centrum ook een braderie. Van 10.00 tot 18.00 uur staan de kramen opgesteld in de Hoofdstraat, Kerkplein en Kerklaan. De markt wordt georganiseerd door Business Platform Teylingen, de voormalig TOV.

De kortebaandraverij aan de Teijlingerlaan start om 13.30 uur. Vanaf 13.00 uur kan worden ingezet. De harddraverij duurt ook tot 18.00 uur. Kijk voor meer informatie op http://www.harddraverijsassenheim.nl.

Bingo

Sassenheim n Carnavalsvereniging de Saksen organiseert op vrijdag 24 mei de Saksen Bingo in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a). De balletjes gaan rollen vanaf 20.00 uur. De toegang is vanaf 16 jaar en gratis.

Popkoor Goedgestemd gaat voor 'één groot feest' bij eerste editie van eigen Korenfestival

Foto: pr.

VOORHOUT n Popkoor Goedgestemd heeft al veel concerten gegeven in de afgelopen jaren, maar vond dat het tijd is voor iets nieuws. Samen met tien anderen koren uit de buurt zingen ze op zaterdag 25 mei op het eigen korenfestival. Met veel diversiteit belooft het een groot feest te worden.

Door Lotte Zoet

Yvonne Jongeleen, voorzitter van het popkoor, vertelt dat ongeveer anderhalf jaar geleden het idee ontstond voor een festival. Jongeleen: ''Tot nu toe hebben we alleen maar concerten gegeven. Die zorgen altijd voor veel adrenaline. We wilden het een keertje anders aanpakken en het idee voor een festival kwam al snel op tafel. We hebben gezocht naar tien koren. Het is belangrijk dat er veel verscheidenheid is. Zo hebben we een kinderkoor en een gospelkoor, maar ook andere popkoren met ieder een eigen geluid uitgenodigd.''

Ook Sandy Kortekaas kijkt uit naar de eerste editie. Al sinds het begin zingt ze bij het koor, is secretaris en is daarnaast erg betrokken bij de organisatie van het festival. "We vinden het belangrijk dat het publiek de vrijheid krijgt om naar iedereen te luisteren. We hebben in Voorhout vier locaties; de Kleine Kerk, de Grote Kerk, Cheers en het Kerkplein. Om 13.00 uur is de opening op het plein met Laura Beekman van The Voice of Holland. Vanaf 13.30 treden de koren op. Om 17.00 uur is de grote finale. De koren zingen niet tegelijk, waardoor iedereen de kans krijgt om zijn eigen show te laten zien. We willen zelf namelijk ook graag alle koren zien optreden!''.

Meer dan 70 leden

Zeven jaar geleden kwam Jongeleen met het idee om Goedgestemd op te richten. Jongeleen: ''Ik had zelf al zangles en vond koren altijd interessant. Ik kwam op het idee om mijn eigen koor op te richten en binnen een korte tijd hadden we zestig leden. Op dit moment zijn we met 76 leden, we hebben vier stemgroepen en zestien mannen. Dit is uitzonderlijk en daar ben ik dan ook erg trots op.''

Steeds populairder

''Koren worden steeds populairder,'' weet ook Kortekaas. ''Wat ons koor onderscheidt van anderen is denk ook het feit dat wij met een band spelen. De 'Als je maar goed gestemd-band' bestaat uit een pianist, gitarist, drummer, bassist en trompettist. Dit maakt ook dat we een popkoor zijn. Een band kan sfeerbepalend zijn. Én kan inspelen op wat wij willen. Ook zijn wij heel blij met onze dirigent Leendert-Jan Veldhuyzen. Al zeven jaar zorgt hij ervoor dat het arrangement passend is voor ons koor. Dat maakt het allemaal erg professioneel."

Jongeleen hoopt op een geslaagde dag aankomende zaterdag. ''Het leuke aan in een koor zingen, is de saamhorigheid die je voelt. Het is wetenschappelijk bewezen dat je er vrolijk van wordt. Wij krijgen er energie van en genieten enorm. We hopen op goed weer, maar het allerbelangrijkste is dat het natuurlijk een groot feest wordt.''

Laatste 'jongensklas' Antoniusschool na vijftig jaar weer bij elkaar

Klassenfoto uit 1969 toen (boven), en nu in 2019 voor de Bartholomeuskerk. | Foto's: pr./met dank aan Ruud Bakker Foto: pr.

Voorhout n Allemaal zijn ze het afgelopen jaar 60 jaar geworden. De jongens van de laatste 'jongensklas' van de Antoniussschool zagen elkaar weer terug na 50 jaar.

Op zaterdag 18 mei startte de reünie, heel toepasselijk in het ontmoetingscentrum van de Historische Kring. Daar gaf voorzitter Cok van Steijn op hilarische wijze in 'onvervalst Voorthouts' een presentatie over bekende Voorhouters in de zestiger jaren. Daarna werd op de trap van de Bartholomeuskerk de klassenfoto uit 1969 nog een keer over gedaan, in bijna dezelfde opstelling van toen. Vervolgens werd onder leiding van Hubert Heuzen de toren van de kerk beklommen en was er een rondleiding.

Foto: pr.

De 42 leerlingen die in die zes schooljaren tussen 1964 en 1970 bij elkaar in de klas gezeten hebben, zijn op één na allemaal getraceerd. Twee leerlingen zijn helaas overleden. Veel mannen wonen nog in Voorhout, of directe omgeving, maar ook verspreid over heel Nederland. Twee leerlingen wonen in het buitenland. Eén ervan kwam speciaal overvliegen vanuit Florida. Zo'n 30 jongens hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging voor de reünie. Allemaal wat wijzer en grijzer; gevormd door de jaren. Zelfs de twee nog in leven zijnde leerkrachten uit die tijd waren erbij. Juffrouw De Lange uit de eerste klas en juffrouw Hanssen-Aggenbach uit de derde klas, was helemaal uit Middelburg gekomen. Veel verhalen en anekdotes werden opgehaald bij restaurant Ons Genoegen. Met nieuwe, maar vooral ook veel oude foto's werd het een mooi feest van herkenning.

Nog plek bij muzieklessen

Foto: pr.

Warmond n De achtdelige AMV workshop voor kinderen vanaf groep 4 van de basisschool gaat binnenkort van start. Harmonie St. Matthias biedt deze lessen aan als opstap naar het Jeugdorkest.

Tijdens deze muzikale introductie leren de kinderen noten lezen, liedjes zingen en klokkenspel spelen. De kosten voor de acht lessen zijn 40 euro en deelnemers krijgen een klokkenspel mee naar huis met leuke thuisopdrachten, zodat ze kunnen laten horen hoe goed ze al muziek kunt maken.

Bovendien is op 8 juli een concert van de AMV-leerlingen samen met het Jeugdorkest.

Het Jeugdorkest van St. Matthias bestaat inmiddels uit tien enthousiaste muzikanten die trompet, klarinet en saxofoon spelen.

Aanmelden kan via info@sintmatthias.nl of vraag op basisschool de Buitenplaats om een inschrijfformulier.

't Overbosch in teken van kunst

Voorhout n Het lijkt nog ver weg, maar bij de liefhebbers staat al in de agenda: Kunst in 't Overbosch en Kunst voor Kids. In het weekend van zaterdag 17 augustus (tussen 12.00 en 17.00 uur) en zondag 18 augustus (van 10.00 tot 16.00 uur) komen weer tientallen kunstenaars naar het Overbosch om daar 'live' nieuwe kunstwerken te maken. De toegang is gratis.

De bezoekers kunnen kennis maken met schilder- en dichtkunst, maar ook zal er muziek zijn en een brede variatie aan andere kunstvormen.

Een tip: kom zowel op de zaterdag als de zondag, om de kunstwerken te zien 'groeien'. Op de zondag stemmen alle bezoekers op het 'Meest inspirerende kunstwerk'. De winnende kunstenaar mag dan de Cup met de Gouden Oren in ontvangst nemen. Joep Derksen, voorzitter van de Stichting Vrienden van het Overbosch, laat weten: "Natuurlijk is voor alle kunstenaars meedoen belangrijker dan winnen. Maar iedere deelnemer vindt het fijn, als haar of zijn werk positief beoordeeld wordt door de bezoekers van Kunst in 't Overbosch".

Tijdens Kunst voor Kids, op zondag 18 augustus tussen 11.00 en 14.30 uur, kunnen kinderen tussen 4 en 12 jaar hun eigen kunstwerken kunnen maken. Zo genieten ze van de natuur en de cultuur. Hun (groot)ouders kunnen er bij blijven, of in de tussentijd een rondje door het Overbosch wandelen.

Senioren sluiten seizoen af

Voorhout n Seniorenvereniging Teylingen, afdeling Voorhout, sluit op dinsdag 28 mei het seizoen af met een optreden van het zangduo Peter en Anja, The Dutch Vocals, uit Volendam.

Zij brengen zowel meezingers, popmuziek, licht klassieke nummers en romantische songs en weten hun toehoorders tot het laatst te boeien. De seniorenmiddag begint om 14.00 uur en is in de De Verdieping (Dr. Aletta Jacobslaan 1). De inloop vanaf 13.30 uur, de toegang is gratis.

Overigens betekent de seizoenafsluiting niet dat er in de zomer niets meer georganiseerd wordt. Het klaverjassen en sjoelen gaat gedurende de zomermaanden gewoon door in De Verdieping. Elke dinsdagmiddag kunnen senioren klaverjassen en sjoelen. Tevens is er een zomerprogramma samengesteld waarin activiteiten als fietstochten, stadsbezoek en vaartochten zijn opgenomen. Het zomerprogrammaboekje wordt eind mei bij de leden bezorgd.

Op papier

Warmond n Zoals ieder jaar is deze periode het thema 'papier' in Galerie de Pomp. Dertien exposanten tonen tot 12 juni hun werk: Ricarda Zielonka (collages gemengde techniek), Silvia ter Kley (fijn naaldwerk op papier), Annet van 't Wout (papieren sculpturen), Anneke Janszen (veelzijdig in papier), Angelique v.d. Valk (papier in teken van natuur), Veldhorst (monochrome reliëfs papier), Caroline Stam (afdruk op handgeschept papier), Annette Slothouber (impressie Mediterraan op papier), Katinka van Haren (beheerste beweging papier), Anette v.h. Erve (boekvouwkunst papier), Jetty Ouwendijk (papier-maché), Miriam Ooms (bewerkt papier) en Conny Lahnstein (papier Art). De papiermarkt is op maandag 10 juni van 11.00 tot 16.00 uur rond het pleintje bij de pomp.

Directeur Jeugd VWS ondergedompeld in praktijk Holland Rijnland

Wethouder Fred van Trigt (l) in gesprek tijdens het werkbezoek vanuit het ministerie. | Foto: pr. Foto: PR.

regio n Marion Smit, directeur Jeugd van het ministerie van VWS, bezocht onlangs de Jeugdhulpregio Holland Rijnland. Smit werd ontvangen door de Hillegomse wethouder Fred van Trigt, tevens bestuurslid van het samenwerkingsverband Holland Rijnland.

Samen bespraken zij Jeugdhulp in de regio: wat gaat goed, wat kan beter en hoe kunnen het ministerie van VWS en Holland Rijnland tot betere Jeugdhulp komen? Het programma startte met een inhoudelijke bespreking van punten en thema's die spelen in de regio Holland Rijnland. Eén van de bespreekpunten, de financiering van de Jeugdhulp, kreeg een onverwachte dynamiek. Diezelfde dag namelijk stuurde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een open brief over de financiële tekorten. Voor de regio Holland Rijnland zijn de zorgen over de tekorten overgebracht en er werd aandacht gevraagd voor de verdeling van eventuele extra middelen. Als namelijk de verdeelsleutel van extra middelen verloopt volgens het objectief verdeelmodel, dan helpt dat de regio niet genoeg. Het objectief verdeelmodel sluit namelijk onvoldoende aan bij het zorggebruik in Holland Rijnland.

Arnold Versteeg is dubbel kampioen bij de Agnes. | Foto: pr. Foto: pr.

Tijdens het werkbezoek was ook ruimte voor de alledaagse praktijk van de Jeugdhulp en de transformatie in Holland Rijnland. Daarvoor werd het bezoek voortgezet bij het Teylingen College en bij Curium – LUMC. Op het Teylingen College werd Smit uitgebreid bij gesproken over passend onderwijs en de pilot gerealiseerd op deze school waarbij een psycholoog aanwezig is om leerlingen, ouders, verzorgers en docenten waar nodig te helpen.

Centraal tijdens het bezoek aan Curium stonden dilemma's rond de decentralisatie van Jeugdhulp. Denk hierbij aan inkoop, financiering, administratieve lasten maar ook de mogelijke consequenties van keuzes rond gemeentelijke samenwerking voor regionaal en bovenregionaal werkende organisaties. Ondanks de dynamiek die voortkomt uit de decentralisatie is Curium actief bezig met de transformatie. Hierdoor is bijvoorbeeld de duur van de opname verkort door intensieve thuisbehandeling. Curium ontwikkelt momenteel ook een high intensive care voor intensieve hulpverlening. Hiermee is separeren van patiënten minder snel noodzakelijk. Met de academische werkplaatsen doet Curium ook onderzoek naar werkzame elementen van Jeugdhulp waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een lerend jeugdhulpstelsel.

Arnold Versteeg biljartkampioen

Voorhout n Arnold Versteeg is de winnaar geworden van het 32ste Agnestoernooi, georganiseerd voor BV Agnes. Twee weken daarvoor was hij al clubkampioen geworden.

Tijdens het Agnestoernooi zijn het niet alleen de sportieve prestaties die tellen. De gezelligheid speelt ook een grote rol. De 64 deelnemers komen graag naar dit toernooi, sommigen al meer dan 20 jaar. Ook blijken steeds weer veel spelers de weg naar de biljartlocatie op Sportpark Elsgeest te vinden op momenten dat ze niet zelf hoeven te spelen. De organisatie was in handen van wedstrijdleider John van Dijk en voorzitter Cor van Steijn.

Na de eerste ronde gaan de winnaars door in de winnaarspoule. De verliezers in de eerste ronde gaan verder in de troostpoule. In beide poules wordt vervolgens via het afvalsysteem gespeeld: wie dan verliest ligt eruit. In de troostpoule kon Cor van Steijn zich revancheren voor zijn matige optreden in de eerste ronde. Hij werd dan ook winnaar van de troostpoule, gevolgd door Clemens Berg (beide Agnes), Piet Heemskerk (De Bogaert) en Peter Kuipers (Onderdak). De finale werd een prooi voor Arnold Versteeg (Agnes) waardoor zijn naam voor de tweede keer op de wisselbeker zal worden bijgeschreven als winnaar van het Agnestoernooi. De overige plaatsen waren voor Peter van den Putten, Jan Riemens (De Zilk) en Hans Willemse.

Clubkampioenschap

Twee weken eerder vond de strijd om het clubkampioenschap plaats. In de onderlinge competitie werd in vijf poules van 12 spelers van september tot en met april een volledig competitie programma afgewerkt waarbij alle spelers twee keer tegen elkaar speelden. De kampioenen en periodekampioenen van elke klasse streden daarna in de playoffs om het clubkampioenschap. Ook hier was het Arnold Versteeg, die onder grote belangstelling de beker wist te bemachtigen en zich als clubkampioen 2018-2019 kon laten huldigen. In de finale was hij te sterk voor Ferry van der Vlugt.

Zomerbridgewedstrijden in De Oude Tol

Sassenheim n De bridgevereniging Sassem Troef organiseert ook dit jaar op de donderdagavonden in juni, juli en augustus weer bridgewedstrijden. De eerste speelavond is op 6 juni en de laatste op 22 augustus. Alleen op 1 en 8 augustus wordt er niet gebridged.

De feestelijke finale is op donderdagavond 29 augustus. De nummers 1 en 2 (en de nummer 3 bij een lijn vanaf 16 paren) plaatsen zich hiervoor, mits zij minstens twee keer hebben meegedaan. Spelers die vier keer aanwezig zijn geweest, plaatsen zich altijd.

De bridgewedstrijden beginnen om 20.00 uur en worden gespeeld in De Oude Tol (Hoofdstraat 147). De spellen worden gedupliceerd en na afloop zijn de spelverdelingen beschikbaar. Deelname kost 3 euro per persoon. Het is ook mogelijk een abonnement te nemen voor alle 10 avonden voor 25 euro per persoon.

De indeling gebeurt op speelsterkte. Elke avond winnen de nummers 1 en 2 (en bij een lijn van 16 paren of meer ook de nummers 3) een fles wijn. Ook het paar in elke lijn dat het dichtste bij de 45 procent scoort, wint een fles.

Inschrijven kan tot uiterlijk 16.00 uur op donderdagmiddag via de "Agenda" op de website www.sassemtroef.nl of via e-mail naar Zomerbridge@sassemtroef.nl. Inschrijven aan de zaal is niet mogelijk.

Ook het komende seizoen zal gediplomeerd bridgedocente Marianne Hiel weer bridgecursussen voor beginners aanbieden op de dinsdagavonden. Op dinsdagavond 3 september is er voor belangstellenden een gratis en vrijblijvende kennismakingsavond in De Oude Tol.

Zomerdrives bij Bridgeclub De Wasbeek

Sassenheim n Tijdens de zomerperiode organiseert Bridgeclub De Wasbeek weer een tiental drives. Deze worden gehouden op de maandagavonden van 3 juni en van 17 juni tot en met 12 augustus 2019. Speellocatie is de Tuinzaal van de Bernardus (Hoofdstraat 82).

.Deelname aan de bridgeavonden is mogelijk voor thuisbridgers, beginnende- en gevorderde spelers. Iedereen is welkom, met of zonder partner. De aanvangstijd is 19.45 uur met na drie rondes een korte pauze. Deelnemers worden verzocht om uiterlijk 19.30 uur aanwezig te zijn. Er zijn op elke avond prijzen te verdienen. De kosten bedragen 3 euro per persoon. Niet- NBB-leden betalen 50 eurocent extra. De spelers die op een avond als eerste van een lijn is geëindigd en tenminste op drie avonden hebben meegespeeld, plaatsen zich voor de finaleavond. Ook als bridgers op zes van de tien zomerdrives hebt meegespeeld, zijn ze automatisch geplaatst voor de finale.

De finaleavond is op maandag 19 augustus en is gratis. Voor het eindklassement tellen de zes hoogste scores mee. Aanmelden voor één of meerdere avonden inschrijven kan via https://www.nbbclubsites.nl/club/9039/uitslagen, door een e-mailbericht te sturen naar bridgeclub.de.wasbeek@ziggo.nl of telefonisch via 06-48718367. Inschrijven op de avond zelf kan ook, uiterlijk om 19.15 uur.

Loetje aan de Klink laat op zich wachten

Regio n De vergunning om een horecavoorziening te ontwikkelen aan de Klinkenbergerplas in Oegstgeest laat lang op zich wachten. Vele Oegstgeest­enaren worden ongeduldig en vragen zich af of er nog wel een restaurant komt bij de plas. Voor de restaurantketen Loetje is het dé gelegenheid om in een eerste nieuwbouw restaurant te vestigen wat geheel naar hun wens wordt gebouwd. Het bedrijf is nog steeds van plan om een restaurant te huren op die locatie.

De gemeente vertelt: "De procedure bij de Raad van State is beëindigd met de uitspraak op 30 januari 2019 waarin de term Horeca en het evenemententerrein zijn vernietigd en het bestemmingsplan voor het overige in stand is gebleven. Momenteel werken wij aan een eerste partiële herziening van het bestemmingsplan om weer horeca mogelijk te maken in het bouwvlak bij de Klinkenbergerplas. Deze herziening zal allereerst ter vaststelling voorgelegd worden aan de gemeente­raad. Dit gebeurt naar verwachting na de zomer. Omdat horeca nu in strijd is met het bestemmingsplan, wordt de aanvraag voor Loetje vooralsnog aangehouden totdat de partiële herziening in werking is getreden".

Inschrijven voor STV Open

Sassenheim n Bij de Sassenheimse Tennis Vereniging (STV) is vanaf zaterdag 8 juni het toernooi STV Open. Er wordt gespeeld op weerbestendige 'Claytech'-banen.

Alle speelschema's, singel, dubbel en mix, worden samengesteld op basis van de actuele rating van de spelers. Uniek in de regio is dat STV dit jaar zelfs internationale spelers met een rating 2 verwelkomen.

Zelf deelnemen? Schrijf je dan voor dinsdag 28 mei in via mijnknltb.toernooi.nl/STVOpen2019. De finales worden gespeeld in het weekeinde van 15 en 16 juni.

n Syrische ouders behalen certificaat van @Home

Foto: pr.

Regio n In een samenwerkingsverband tussen het Centrum voor Jeugd en Gezin, Kwadraad en VluchtelingenWerk hebben negen Syrische ouders uit de Bollenstreek de opvoedcursus @Home met positief gevolg afgerond.

De opvoeding in een nieuw land kan vluchtelingenouders zwaar vallen. Mede door de meervoudige culturele context waarin deze plaatsvindt, brengt dit veel nieuwe vragen met zich mee. De doelstelling van het project @Home is om vluchtelingengezinnen laagdrempelige opvoedingsondersteuning te bieden en de drempel naar de lokale maatschappelijke organisaties te verlagen.

Zakgeld en grenzen stellen

In acht bijeenkomsten is gesproken over de verschillen en overeenkomsten tussen opvoeden in het land van herkomst en in Nederland, het combineren van nieuwe westerse waarden met de eigen waarden in de opvoeding. Verder kwamen onder andere de thema's zakgeld, grenzen stellen, onderwijs, sociale media en andere zaken waar je als ouder in de opvoeding van kinderen mee te maken kunt krijgen aan de orde. Tijdens de feestelijke slot bijeenkomst met lekkere hapjes, kregen de deelnemers een certificaat en bloemen uitgereikt.

De cursus is mogelijk gemaakt met steun van het Oranje Fonds en de Bollenstreek gemeenten.

De juf is de bruid

Foto: pr.

Voorhout n Een bijzondere dag voor de kinderen van groep 3 en 4 op de clusterlocatie van Regenboogschool. Hun juf Els stapte vrijdag 17 mei in het huwelijksbootje met Nils. De kinderen vierden op school een stukje van het huwelijksfeest mee. Het bruidspaar arriveerde in een cabrio bij de school. Na de ontvangst in de klas werd het paar toegezongen en werd er een gedicht voorgedragen. Als cadeau kreeg de juf een leuke bijdrage voor de huwelijksreis, samen met hun beide zoons, naar Londen. | Foto: pr.

In bloei

Foto: pr.

Warmond n Tien gasten van de afdeling Warmond waren, met hun vrijwilligers, uitgenodigd om de Keukenhof te komen bezoeken. Bij deze jaarlijks terugkerende uitnodiging is het voor de plaatselijke afdeling elke keer weer een hele puzzel om de juiste gasten te selecteren, want natuurlijk willen alle deelnemers wel meedoen aan deze leuke activiteit. Het weer deed goed mee, want het was een stralende dag. Ondanks de frisse wind hebben de deelnemers allemaal enorm genoten. De aanwezigheid van Anita Witzier, die een speciale Alex van Waaijenburg- zonnebloem kwam dopen, was een extra leuke ervaring. | Foto: pr.

'Meer spreiding en voorlichting nodig'

Foto: pr.

Voorhout n Het CDA Teylingen organiseerde op donderdag 16 mei een bijeenkomst bij de Tulperij over toerisme in de Duin-en Bollenstreek. Na een rondleiding voor de 50 belangstellenden door Daan en Anja Jansze gaf ondernemer en lokale kandidaat voor het Europarlement Theo Alkemade zijn visie op de toekomst van Europa. Daarna volgde een presentatie door Marti van Beek, auteur van de Duin- en Bollenstreekreisgids, en discussie over lasten en lusten van toerisme in de streek. Een van de conclusies was dat meer toeristen goed is voor de regio, maar dat enige spreiding en voorlichting in de landen van herkomst belangrijk is.

Lege flessen voor Gezinshuis Alas

Foto: pr.

Voorhout n In maart konden Voorhouters hun flessen bij de plaatselijke Albert Heijn inleveren en het statiegeld doneren aan Gezinshuis Alas. Samen met haar man Jaap wil Janneke van Beelen in dit gezinshuis kinderen opvangen. Ook moet er plek komen voor de opvang van vier moeders. In totaal kreeg Janneke vorige week 575 euro overhandigd. Dat bedrag kwam mede tot stand dankzij de leerlingen basisscholen de Regenboog en de Achtbaan, locatie Beukenrode. Zij hebben extra hun best gedaan met het ophalen van lege flessen. Meer informatie is te vinden op www.gezinshuisalas.nl.

week in beeld

Rodenburg schiet Teylingen langs Altior

Sassenheim n In een relatief eenzijdige wedstrijd heeft Teylingen terecht met 1-2 gewonnen bij Altior. Teylingen was heer en meester, maar liet kans op kans liggen om het eerder te beslissen. Het was Niels Rodenburg die wel scherp was gistermiddag en met twee puike afstandsschoten de wedstrijd in Sassenheims voordeel wist te beslissen.

Negentig minuten lang waande Teylingen zich in de speeltuin. Er lagen zeeën van ruimtes op het veld en het leek wel of Altior zonder middenveld speelde. Middenvelder Niels Rodenburg was logischerwijs content met de zege en zijn eigen optreden: "Dat ik zou spelen was eigenlijk niet de bedoeling, omdat ik vanwege werk een week in Sicilië had moeten zijn. Ik was blij dat ik mocht starten in de basis en dat betekent dat ik vol gaf geef. " Over zijn goals: "Ik vond de keeper heel erg zwak, dus ik besloot het eens van afstand te proberen. Met een zwabberschot lukte dit goed. In de tweede helft eenzelfde actie, toen Melle (de Louw, red.) hem breed gaf aan mij en ik van 20 meter wederom raak schoot. Altior kwam nog wel terug, maar de zege kwam nooit echt in gevaar. Volgende week thuis tegen HVV moeten wij proberen het goede gevoel vast te houden voor de nacompetitie een week later. Ik heb er vertrouwen in dat wij vanaf nu iedere wedstrijd gaan winnen."

Volgende week speelt Teylingen haar laatste reguliere competitiewedstrijd thuis tegen HVV. Uit werd er 1-1 gespeeld. De zondag er na start de nacompetitie, hoogstwaarschijnlijk beginnend met een uitwedstrijd. Zoals het er nu naar uit ziet wordt de tegenstander Groeneweg. Deze ploeg staat twaalfde in de Eerste Klasse. Teylingen zal drie wedstrijden moeten winnen om richting de Eerste Klasse te gaan.

26. 0-1, Niels Rodenburg, 65. 0-2, Niels Rodenburg, 67. 1-2, Marco Pellegrom

Opstelling: Zonjee, Acimovic (95. Mansour Baker), Vooijs, Dolieslager, Heemskerk, Rodenburg, Prange (65. de Louw), Dofferhoff, Witkamp (77. Safi), Zwetsloot en de Ridder.

Zwakke eerste helft doet Foreholte de das om

Voorhout n Foreholte is de tweede helft de bovenliggende partij tegen Laakkwartier, maar de wedstrijd is dan al beslist door een 4-1 voorsprong bij rust voor de thuisploeg.

Foreholte begon nog zonder Sten Admiraal en de zieke Marouane el Idrissi. Met name in de eerste helft was Rik Brabander nadrukkelijk in de weer om zijn comeback kracht bij te zetten als meest bedrijvige en gevaarlijke aanvaller vanuit de Bollenstreek. De middag stond echter geheel in het teken van de scheidsrechter van dienst. Toegegeven, de Voorhouters bakten er voor rust weinig tot niets van, maar waar de scheidsrechter deze middag mee bezig was, behalve dan de gebraden Laakkwartierse-haan uit te hangen, was werkelijk een raadsel. Zowel bij de niet onbelangrijke 3-1 als bij de 4-1, liet hij de voor buitenspel vlaggende Voorhoutse grensrechter als een klein kind aan de kant staan.

Benutte vrije trap

Laakkwartier pakte na het beginsignaal het initiatief. Met name zij hadden een belang in deze wedstrijd. Nadat Carston Martijn zijn terugspeelbal over Laakkwartier-keeper Veugelers, tot zijn opluchting, nog voor de doellijn achterhaald zag worden, waren er kansen voor de Haagse aanvallers Brahim Kourami (lastig schot gestopt door Foreholte-keeper Guijt), Mo Ouarraki (schot over doel) en een kopbal van Michael Stam (net naast). Het lag dan ook in het beeld van de wedstrijd dat de eerder genoemde Michael Stam zijn ploeg op voorsprong zette vanuit een benutte vrije trap (1-0).

Slap

Foreholte speelde de Haagse ploeg in de kaart middels slap onnauwkeurig samenspel. Topscoorder Bilal Aydin scoorde fenomenaal, wederom vanuit een vrije trap. Matthijs Guijt zag de bal eerst op zich afkomen, maar de traptechniek van Aydin zorgde er voor dat de bal onhoudbaar in de rechterbovenhoek vloog (2-0). Een minuut later sloegen de Voorhouters terug via Toni Arroyo, die een aanval over rechts vanuit Brabander en Joost van Dam wist binnen te werken (2-1). De hoop op een beter resultaat werd vanaf de aftrap de grond in geboord toen het eerste vlagsignaal van grensrechter Ben Spreeuw door de scheidsrechter doodleuk genegeerd werd en Aydin mocht binnen tikken (3 -1). Verbijsterd deed Foreholte z'n beklag, hetgeen beloond werd met de gele kaart. In de blessuretijd van de eerste helft herhaalde de situatie zich. Dit keer was het Oussama Chaabaoui die mocht intikken (4-1). Gefrustreerd en woedend verdwenen de Voorhouters naar de kleedkamer, waarbij de scheidsrechter verbaal niet gespaard werd door de volgers. Te makkelijk werd wellicht vergeten dat de ploeg de wedstrijd veels te licht had opgevat en alle ruimte had gegeven aan een ontketend en scherp spelend Laakkwartier.

Spreeuw haalt zijn gram

De tweede helft was Foreholte de bovenliggende partij. Logisch ook, Laakkwartier liet zich terugzakken en kwam vanuit de counter zeker vier keer tot een eigenlijk niet te missen kans. In die zin had de einduitslag voor de Voorhouters nog veel dramatischer kunnen uitvallen, maar Ouarraki, Aydin en Chaabaoui stuitten op doelman Guijt, dan wel dat ze het doelvlak niet wisten te raken. Tussendoor haalde centrale verdediger Pim Spreeuw z'n gram toen hij schitterend van afstand binnenschoot (4-2).

Laakkwartier trok alle registers open om de belangrijke overwinning over de streep te trekken en wist zelfs een uitroepteken te zetten toen Mo Ouarraki zijn meer dan verdiende doelpunt mocht maken door op zijn eigen wijze Matthijs Guijt te omspelen om daarna de bal in het doel te plaatsen (5-2).

Zwakke eerste helft doet Foreholte de das om

Voorhout n Foreholte is de tweede helft de bovenliggende partij tegen Laakkwartier, maar de wedstrijd is dan al beslist door een 4-1 voorsprong bij rust voor de thuisploeg.

Foreholte begon nog zonder Sten Admiraal en de zieke Marouane el Idrissi. Met name in de eerste helft was Rik Brabander nadrukkelijk in de weer om zijn comeback kracht bij te zetten als meest bedrijvige en gevaarlijke aanvaller vanuit de Bollenstreek. De middag stond echter geheel in het teken van de scheidsrechter van dienst. Toegegeven, de Voorhouters bakten er voor rust weinig tot niets van, maar waar de scheidsrechter deze middag mee bezig was, behalve dan de gebraden Laakkwartierse-haan uit te hangen, was werkelijk een raadsel. Zowel bij de niet onbelangrijke 3-1 als bij de 4-1, liet hij de voor buitenspel vlaggende Voorhoutse grensrechter als een klein kind aan de kant staan.

Benutte vrije trap

Laakkwartier pakte na het beginsignaal het initiatief. Met name zij hadden een belang in deze wedstrijd. Nadat Carston Martijn zijn terugspeelbal over Laakkwartier-keeper Veugelers, tot zijn opluchting, nog voor de doellijn achterhaald zag worden, waren er kansen voor de Haagse aanvallers Brahim Kourami (lastig schot gestopt door Foreholte-keeper Guijt), Mo Ouarraki (schot over doel) en een kopbal van Michael Stam (net naast). Het lag dan ook in het beeld van de wedstrijd dat de eerder genoemde Michael Stam zijn ploeg op voorsprong zette vanuit een benutte vrije trap (1-0).

Slap

Foreholte speelde de Haagse ploeg in de kaart middels slap onnauwkeurig samenspel. Topscoorder Bilal Aydin scoorde fenomenaal, wederom vanuit een vrije trap. Matthijs Guijt zag de bal eerst op zich afkomen, maar de traptechniek van Aydin zorgde er voor dat de bal onhoudbaar in de rechterbovenhoek vloog (2-0). Een minuut later sloegen de Voorhouters terug via Toni Arroyo, die een aanval over rechts vanuit Brabander en Joost van Dam wist binnen te werken (2-1). De hoop op een beter resultaat werd vanaf de aftrap de grond in geboord toen het eerste vlagsignaal van grensrechter Ben Spreeuw door de scheidsrechter doodleuk genegeerd werd en Aydin mocht binnen tikken (3 -1). Verbijsterd deed Foreholte z'n beklag, hetgeen beloond werd met de gele kaart. In de blessuretijd van de eerste helft herhaalde de situatie zich. Dit keer was het Oussama Chaabaoui die mocht intikken (4-1). Gefrustreerd en woedend verdwenen de Voorhouters naar de kleedkamer, waarbij de scheidsrechter verbaal niet gespaard werd door de volgers. Te makkelijk werd wellicht vergeten dat de ploeg de wedstrijd veels te licht had opgevat en alle ruimte had gegeven aan een ontketend en scherp spelend Laakkwartier.

Spreeuw haalt zijn gram

De tweede helft was Foreholte de bovenliggende partij. Logisch ook, Laakkwartier liet zich terugzakken en kwam vanuit de counter zeker vier keer tot een eigenlijk niet te missen kans. In die zin had de einduitslag voor de Voorhouters nog veel dramatischer kunnen uitvallen, maar Ouarraki, Aydin en Chaabaoui stuitten op doelman Guijt, dan wel dat ze het doelvlak niet wisten te raken. Tussendoor haalde centrale verdediger Pim Spreeuw z'n gram toen hij schitterend van afstand binnenschoot (4-2). Laakkwartier trok alle registers open om de belangrijke overwinning over de streep te trekken en wist zelfs een uitroepteken te zetten toen Mo Ouarraki zijn meer dan verdiende doelpunt mocht maken door op zijn eigen wijze Matthijs Guijt te omspelen om daarna de bal in het doel te plaatsen (5-2).

Langeveld kan slag niet slaan op thuiscircuit Zandvoort

Jan Willem Los, kampioen Jaap Meiland en Edwin van Dorp. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Autocoureur Niels Langeveld had zich er veel van voorgesteld: zijn eerste thuiswedstrijd op het circuit van Zandvoort in de WTCR. Het liep anders voor de Sassenheimer.

Niels Langeveld (r) in actie op circuit Zandvoort. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorafgaand had Langeveld de nodige zelfvertrouwen in de wedstrijd in Nederland, nadat hij daarvoor in Slovakia Ring zijn eerste WTCR-punten had gepakt. "Ik ga met heel veel vertrouwen naar Zandvoort. Dit was een goed weekend waarin ik een mooie smak punten heb gescoord," zei hij na afloop in Slowakije. "Die lijn wil ik voortzetten op mijn thuiscircuit."

Van 17 tot en met 19 mei was de WTCR-karavaan te gast tijdens de Jumbo Racedagen in Zandvoort . Voor Langeveld de plek waar hij vorig jaar in de TCR Germany een dubbelslag sloeg en twee keer als eerste eindigde.

Ook voor dit jaar had Langeveld zich veel voorgesteld van de race. Het was een waanzinnig weekend, zegt de Sassenheimer, maar de prestaties bleven achter bij zijn verwachtingen. Langeveld: ''Ik heb genoten van de enorme hoeveelheden fans en sponsoren die er waren. Meer dan 100.000 mensen op de tribunes en in de duinen. Dit is het grootste autosportevent waar ik heb mogen racen. En dat op het hoogste niveau ter wereld in het WTCR. Het was ook mooi dat ik Jean Todt nog even heb mogen spreken. Dat is toch een icoon uit autosport en de huidige president van FIA. Het is jammer dat ik niet de resultaten heb kunnen behalen die ik graag had gewild. De vijftiende plaats en tweede keer zeventiende plaats waren teleurstellend. Maar alle Audi's hadden het erg lastig dit weekend. Het komt wel goed later dit seizoen en de prestaties gaan komen. Daar ben ik van overtuigd."

De volgende race van de coureur is van 20 tot 22 juni op de Duitse Nürburgring.

Ter Leede op drempel kampioenschap

Sassenheim n Nog één punt heeft Ter Leede nodig voor het kampioenschap in de Zaterdag Hoofdklasse A, na de winst op Zwaluwen van afgelopen zaterdag.

De Sassenheimse ploeg wist vooraf wat het te doen stond: zelf winnen en dan hopen dat op het andere veld concurrent RKAV Volendam zich verslikt in Achilles Veen. De ploeg van Henk Wisman ging voortvarend van start in Vlaardingen en had het betere van het spel. Jordly Petronia brak in de 37ste minuut de ban door de 0-1 te scoren. Teamgenoot Joey van den Berg deed vijf minuten later hetzelfde, waardoor Ter Leede met een comfortabele 0-2 voorsprong de rust in ging.

Na de rust kwam Zwaluwen met de beste intenties de kleedkamer uit. Jerry Scholman scoorde voor de thuisclub (1-2), waardoor de spanning weer toenam. Ian van Otterlo maakte aan alle onzekerheid een einde door in de 64ste minuut de 1-3 te maken. Dat gat kon Zwaluwen niet meer overbruggen en voor Ter Leede betekende het een stap dichterbij het kampioenschap. Het afwachten was inmiddels wat de eindstand van concurrent Volendam was. Ook zij deden wat ze moesten doen: winnen, met 1-2 van Achilles Veen.

Door winst van de koploper en de achtervolger, blijft het gat drie punten. Ter Leede heeft op zaterdag 25 mei op het eigen sportpark de Roodemolen tegen nummer zeven FC 's-Gravenzande aan één punt genoeg voor het kampioenschap.

Jaap Meiland tafeltenniskampioen

Sassenheim n Het clubkampioenschap van de Sassenheimse tafeltennisvereniging TTV Sassem is opnieuw gewonnen door Jaap Meiland. Het is alweer zijn negende kampioenschap.

In de finalepoule was Meiland verslagen door Jan Willem Los, terwijl Edwin van Dorp tot de slotwedstrijd tegen de regerende kampioen wel al zijn partijen had gewonnen. Maar in de beslissende partij stelde Meiland orde op zaken en pakte alsnog de kampioensbeker. Tweede werd Edwin van Dorp en derde Jan Willem Los. In de B-poule ging de overwinning naar Marion van Roode-Popp en in de C-poule was Nico Rotteveel de sterkste.

Stadse fratsen

Ik hou van de stad. Ik ben in een dorp geboren en getogen en heb het grootste deel van mijn leven in dorpen gewoond. Maar ik ben een stadsmens. Als kind keek ik mijn ogen uit bij mooie gevels, oude straatjes en torens. Ik was geloof ik acht jaar toen ik met mijn vader mee mocht, die voor z'n werk een klusje had in Doesburg. Met de trein. De reis alleen al: langs Zwolle, Deventer, Zutphen. Al die gebouwen, spoorlijnen, bruggen. En dan Doesburg: een vriendelijke kantinejuffrouw nam me mee en liet me het stadje zien. Dorpen hebben hun eigen sterke kanten, dat is waar. Gemeenschapszin, saamhorigheid, feesten waar het hele dorp zich bij betrokken voelt. Maar het blijven dorpen: geen mooie grachtjes, geen eeuwenoude steegjes en slopjes, geen rijen gevels die zich spiegelen in het water. Geen wallen, geen poorten, geen muren, geen restanten daarvan of op z'n minst herinneringen daaraan. En ook niet de hectiek van drukke stationspleinen, stadsbussen die kris-kras door elkaar hun weg zoeken tussen fietsers, wandelaars en overig verkeer. En altijd wel ergens een carillon dat boven de daken uit zijn klanken laat horen. Minder mooie kanten heeft een stad ook: grote wonden van onzalige doorbraakplannen. Soms jammerlijk doorgezet. Vaker ten halve gekeerd en tenminste nog enigszins mooi afgemaakt. Ik hou van de stad: ook van de negentiende eeuwse uitbreiding, de typische woonwijken uit de jaren '20 en '30, sjiek en minder sjiek, met bakstenen en erkers, hier en daar een school of een kerk in de stijl van de Amsterdamse of Haagse School. En daarna de sporen van de Wederopbouw of de (in mijn ogen) klungelige architectuur van de jaren '80 en '90, die dan weer mooi is van lelijkheid. Drukke wegen en hoge flats – heeft een eigen schoonheid. Begrijp me goed: Warmond bevalt prima. Ik hoop de rest van mijn leven hier te slijten en als dorpsbewoner te sterven. Maar telkens wanneer ik op maandagavonden door de binnenstad naar m'n cursus Italiaans fiets, ben ik zo blij als een kind. Een stad als Leiden zo dichtbij, dat is een feest.

egbert van der weide

22 t/m 29 mei

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Eerste Communieviering m.m.v. kinderkoor Vivo, voorganger: pastor P. Owel

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag, geen viering

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. H.R. Betting

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. J.M. Aarnoudse

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Oecumenische openluchtviering, voorgangers: J. v.d. Lans/Ds. J. v.d. Berg

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, Oecumenische openluchtviering

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zondag 10.00 uur, Eerste Communieviering met Papillon, voorganger: Pastoor Goumans

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. N. Smit (Oegstgeest)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Arie Verduijn

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur, eredienst, 19.00 uur doop van de heilige geest dienst o.l.v. Jan Zijlstra.

Wilt u kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 19 mei bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.

Het antwoord van vorige week is: APPELBOOM.
De winnaar is: H. Weisscher uit Sassenheim