De Teylinger

21 november 2018

De Teylinger 21 november 2018


Zie ginds komt de...

Sinterklaas pakt het dit jaar anders aan en legt met de rondvaartboot aan bij de Nagelbrug. | Foto: Peter Schipper/fbps Foto: Peter Schipper

Voorhout n Die Sint, hij pakte het dit jaar groots aan in Voorhout. Hij verscheen op zaterdag 17 november bij de Nagelbrug niet in zijn bekende stoomboot, maar in een meterslange rondvaartboot. Zo konden hij en zijn Pieten direct ook wat van de omgeving zien. Het was overigens nog niet gedaan met de bijzondere vervoersmiddelen, want vanaf de brug vertrok Sint in zijn rode Sintmobiel naar het centrum. Daar werd hij welkom geheten door burgemeester Carla Breuer, die vast ook niet dagelijks bezoekers ontvangt die met de rondvaartboot komen.

Ook contant betalen in Gemeentekantoor

Teylingen n Het is nog steeds mogelijk om aan de gemeentelijke balie voor een dienstverlening, zoals bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een nieuw paspoort of rijbewijs, contant te betalen.

Dit antwoordt B&W op vragen van de CDA-raadsleden Sybrinne de Vries en Reny Wietsma. Zij hadden vernomen dat het sinds 1 mei 2018 niet meer mogelijk was om aan de balie met contant geld te betalen. Alleen pinbetalingen zouden nog worden toegestaan. Met name kwetsbare inwoners, zoals ouderen, mensen met schulden en/of in de schuldsanering en dak- en thuislozen zijn niet in staat om met een pinpas te kunnen betalen, zo stippen beide raadsleden aan. Maar het is nog steeds mogelijk cash te betalen, reageert B&W. "Er zijn verschillende betaalmogelijkheden die aangeboden worden. Denk bijvoorbeeld aan het betalen per factuur. Tot de dag van vandaag is er in Teylingen nog één kassa aanwezig die ook kan voorzien in het maatwerk. Pinnen blijft leidend. Daarbij blijft de maatwerkoptie contant betalen bestaan als pinnen of een andere manier van betaling niet mogelijk blijkt te zijn", aldus B&W. (NK)

Sint in Warmond

Warmond n Sinterklaas komt ook dit jaar naar Warmond toe. Op zaterdag 24 november arriveert hij rond 13.00 uur in het Park Groot Leerust samen met zijn Pieten. Na aankomst van de Sint in het park kan iedereen hem vergezellen tijdens een optocht door Warmond. Vanaf 14.15 uur is het groot feest in het Trefpunt. Alle Warmondse schoolkinderen van groep 1 tot en met groep 4 zijn welkom voor deze gezellige middag. De deuren gaan rond 14.00 uur open. Ouders kunnen hun kinderen om 15.30 uur weer ophalen. Meer informatie op www.vwf-warmond.nl.

René Vergeer, Dion Piket, Corina van Diest, Paul van Beek en Marian Kofoed (Welzijn Teylingen).

Teylinger Prijs voor Lopen tegen Kanker

Communicatie bouwprojecten verbeteren

Buurt in actie voor nieuwe speelplek

We doen
het
samen

Jumelage n 'Vive la France' roept Sint bij aankomst

Buurt in actie voor nieuwe speelplek

Voorhout n Tijdens de raadscommissie Ruimte heeft bewoner Tibboel meer dan dertig handtekeningen overhandigd aan de voorzitter van de raadscommissie Frans Nederstigt over de wens van de wijk voor een degelijke speelplek. Het gaat daarbij om de omgeving van de Willem Barthoenstraat, Ludolph Bohlenstraat en Dirck van Delffstraat.

Door Nico Kuyt

De speelplaats aan de Dirck van Delffstraat is een aantal jaren geleden verwijderd en kaal achtergelaten. Een buurtgenoot heeft de plek zelf maar ingezaaid met gras. Het wijkje heeft nu nog maar één speelplaats aan de Willem Barthoenstraat, maar die ietwat uitgespeelde speelplek komt pas in 2021 aan de beurt voor een renovatie. De buurt ervaart het als een kaalslag in het speelgenot van hun kinderen. Contact met de ambtelijke dienst leverde niets op. Er werd verwezen naar de speelplekken in de buurt. "Maar de kinderen moeten dan de Schoutenlaan of de Engelselaan oversteken, dat zijn geen suggesties waar ik iets mee kan", zo sprak Tibboel voor de derde keer de commissie toe. Hij heeft zelf actie ondernomen en is langs de deuren gegaan en ontving daarbij vele positieve reacties. Dat leverde meer dan dertig handtekeningen op, plus een aantal tekeningen van de jeugd hoe zij in de wijk willen spelen. Tibboel bood het hele pakket de voorzitter aan. De commissie wees Tibboel nog op de mogelijkheid, die een Warmondse wijk heeft toegepast en een stichting heeft opgericht en zo subsidie verkregen en zo een betere speelplek gerealiseerd.

Derde Teylinger Prijs voor Stichting Lopen tegen Kanker

René Vergeer, raadslid Dion Piket, Corina van Diest, Paul van Beek en Marian Kofoed (Welzijn Teylingen). | Foto: PvK

Warmond n In 2011 nam Corina van Diest uit Warmond het mooie initiatief om de Stichting Lopen tegen Kanker in het leven te roepen. Er werd een loop georganiseerd en dit jaar was in oktober de inmiddels achtste editie. Vanuit de gemeente werd de Teylinger Prijs, de derde van dit jaar, uitgereikt aan Corina. Raadslid Dion Piket mocht de cheque van 250 euro op maandag 19 november aan een blijde initiatiefneemster overhandigen.

Door Piet van Kampen

De informele ceremonie vond plaats bij boerderij Vergeer. Niet toevallig want René Vergeer is mede-bestuurslid van de stichting. Samen met voorzitter Joachim van Diest, Corina van Diest en Paul van Beek vormt het viertal het bestuur van de stichting. Van Beek: "Corina is het gezicht van de stichting," geeft hij haar de credits. Corina benadrukt echter dat 'wij het met elkaar doen' en met elkaar bedoelt zij dat ook alle ruim honderd vrijwilligers het jaarlijkse evenement mogelijk maken. Een evenement waar ruim 2.000 lopers en wandelaars aan deelnemen. Inmiddels is er door de lopers en wandelaars in de loop der jaren al een bedrag van 185.000 euro bijeen gebracht. Jaarlijks wordt er een bedrag gedoneerd aan lokale en regionale goede doelen die allemaal aan deze vreselijke ziekte zijn gerelateerd. Vanuit het Wensenfonds van de stichting worden er zeven á acht bestemmingen geselecteerd. Corina: "Vooraf moet men aangeven waar het geld aan zal worden besteed. Wij willen graag een verslag en foto's hebben om te zien of het bedrag ook daadwerkelijk op de juiste wijze is besteed".

Verbinding

Raadslid Dion Piket was een van drie juryleden die de lastige maar mooie taak had om de prijs toe te kennen. Samen met een afgevaardigde van Welzijn Teylingen en een gemeenteambtenaar, werd er geconcludeerd dat de prijs naar deze stichting zou gaan. Piket: "Er wordt beoordeeld op passie, onderscheidend en verbinding geselecteerd. Het was onwijs leuk om hieraan mee te doen".

De Teylinger Prijs wordt uitgereikt aan vrijwilligers met een goed project of initiatief vanuit een vereniging of een groep buurtbewoners. Voorwaarde is dat het project meerwaarde moet hebben voor de lokale samenleving. Iedereen mag een project of activiteit nomineren. Voor de derde ronde waren zes nominaties ingezonden. Naast Lopen tegen Kanker waren dit het Havencafé (Havenkerk Sassenheim), Het Vogelhuis (Sassenheim), Werkgroep Onderhoud tuinen Agnesstaete (Voorhout), Team Bollenstreek (Voorhout) en Voorhout Schoon.

Op 6 december wordt de jaarprijs de Teylinger Jaartrofee uitgereikt tijdens het vrijwilligersfeest in Cheers!. Naast Lopen tegen Kanker, dingen ook Speelplaats De Geest en Prince/Princess Foundation mee naar de hoofdprijs van 1.000 euro.

Verbeterd mobiel bereik

Bewoner Tibboel biedt voorzitter Nederstigt de handtekeningen aan. | Foto: NK Foto: Nico Kuyt

Warmond n Het heeft even geduurd maar het verbeterde mobiel bereik van Vodafone in Warmond zit er nu toch aan te komen.

Wethouder Bas Brekelmans gaf dit in de raadscommissie Ruimte aan op vragen van Joost van Doesburg (PvdA). Delen van Warmond zijn nog steeds verstoken van de mobiele verbinding. Bij Dekker in de Veerpolder komt nu een extra mast. Er moeten slechts nog een paar kleine dingen die tussen de partijen geregeld worden, zoals afspraken met de eigenaar van de grond en een slagschaduw van de mast op de zonnepanelen van Dekker. "Het zal niet lang meer duren en dan is het bereik er", onthulde de wethouder de laatste stand van zaken. (NK)

Minder budget voor herontwikkeling Kagerzoom

Een van de beelden uit de brochure over de nieuwe plannen voor Kagerzoom. | Foto: brochure Kagerzoom Foto: pr.

Warmond n Het ontwerp van de herontwikkeling van de Kagerzoom is op donderdag 6 december te bekijken tijdens een inloopavond in het Trefpunt (Herenweg 80). Tijdens de inloop geven verschillende professionals een toelichting op de ontwerptekeningen van het recreatiegebied tussen Warmond en Leiden. Ter plekke is het mogelijk vragen te stellen en te reageren op het ontwerp. De uitvoering staat gepland in het najaar van 2019.

In januari is de globale visie 'Kagerzoom – Levend landschap' gepresenteerd. Hierop is vanuit diverse belangstellenden en belangengroepen gereageerd. Deze visie is aangepast en verder uitgewerkt in een ontwerp.

Het ontwerp voor Kagerzoom is onderdeel van het 'Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020'. Dit programma omvat onder andere projecten voor het verbeteren en versterken van de natuur en het landschap in de regio.

Minder budget

Voor de uitvoering van dit ontwerp is minder budget beschikbaar dan eerder beoogd. Dit komt doordat er in de eerste jaren van het uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden veel nieuwe projecten zijn toegevoegd. Zowel de gemeente Teylingen als gemeente Leiden vinden een goede kwaliteit van dit herinrichtingsproject belangrijk. Dit extra geld is niet beschikbaar in de begroting van Leiden. Hierdoor vervalt de helft van het beoogde budget voor de herinrichting. Dit heeft gevolgen voor het ontwerp en de beheerkeuzes. Tijdens de inloopavond op 6 december is het aangepaste ontwerp te zien en kan erop gereageerd worden. Geïnteresseerden zijn hiervoor van harte uitgenodigd tussen 19.30 en 22.00 uur. Ook is het ontwerp van 30 november tot en met 14 december via de www.kagerzoom.info in te zien en kan via deze website op gereageerd worden. Reacties worden meegenomen in de uitwerking naar een definitief en technisch ontwerp.

Vervolg

Na 14 december wordt gestart met de uitwerking en de onderzoeken die nodig zijn voor de aanvraag van omgevingsvergunningen en ontheffingen. Tegen de omgevingsvergunningen kan via de gebruikelijke procedure bezwaar worden gemaakt. Het definitief ontwerp wordt geplaatst op www.kagerzoom.info.

Raad akkoord met verbod op voeren van duiven

Teylingen n De fracties in de gemeenteraad zijn in de raadscommissie Bestuur akkoord gegaan met een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Daarmee is het onder andere verboden om hinderlijke dieren, zoals duiven, te voeren op openbaar terrein.

Door Nico Kuyt

Het ontlokte bij Fred Koot (D66) nog wel een punt van kritiek. "Als ik in het park de koolmeesjes ga voeren en er komt toevallig een duif bij, word ik dan in de kraag gegrepen?". Hij zette een vraagteken bij de handhaving van het nieuwe artikel.

Burgemeester Carla Breuer gaf aan dat in het centrum van Sassenheim veel overlast heerst van de vogels. Met het nieuwe artikel in de APV kunnen personen die duiven voeren door de ordehandhavers worden aangesproken om het niet te doen. Op dit moment hebben de handhavers daartoe geen middelen. Haar woorden overtuigde Koot niet, hij bleef een scepticus, maar kon verder wel instemmen.

Uitstallingen

Naast het verbod van de duiven zijn er ook nog bepalingen in de APV opgenomen over de plaatsing van e-laadpalen en voor het openbreken van de weg is geen vergunning meer nodig.

Een aanscherping van de regels voor het plaatsen van uitstallingen staat ook in de APV. Zo wil de raad belemmeringen op de weg voor onder andere voetgangers tegengaan.

De wijziging van de APV gaat als hamerstuk naar de gemeenteraad voor een definitief besluit.

Platform Wijzelf Bollenstreek heft zichzelf op

Regio n Na bijna drie jaar heeft het bestuur van Wijzelf Bollenstreek besloten de zorgcoöperatie, waarbij mensen die zorg en hulp nodig hebben via een digitaal platform die diensten bij aanbieders kunnen opvragen, op te heffen.

Begin september werd duidelijk dat de landelijke organisatie achter het concept van Wijzelf heeft moeten besluiten te stoppen met de website, het digitale platform van Wijzelf. Deze website is het hart van de organisatie, en zonder kunnen vragers en aanbieders binnen Wijzelf Bollenstreek niet met elkaar kunnen communiceren. Ook is gebleken dat de maatschappelijke participatie in de Bollenstreek groot is en de gevestigde zorgorganisaties met hun zorg en hulpactiviteiten een groot bereik hebben.

In het verlengde van die beslissing heeft het bestuur in vergadering bijeen en in overleg met de huidige leden besloten ook te stoppen met Wijzelf Bollenstreek. Dat betekent dat de website uit de lucht gaat, het bestuur de opheffing van de coöperatie afhandelt en de zorgcoöperatie Wijzelf Bollenstreek per 31 december 2018 stopt. De huidige leden en aanbieders van zorg en hulp zijn persoonlijk of per brief geïnformeerd.

Sint weer in Sassenheim

Sint en zijn Pieten zijn klaar voor de komende weken. | Foto: pr./Edwin van der Wijngaard Foto: pr./Edwin van der Wijngaard

Sassenheim n Hij is er weer! Na de intocht in Zaandam kwam Sint op zaterdag 17 november snel door naar Sassenheim. Gelukkig weer met de pakjesboot, nadat deze vorig jaar nog stuk was gegaan. Dit keer ging het goed en ook alle Pankras-pieten waren er weer bij. Zij zorgen al jaren voor de vrolijke noot en ook dat alle kinderen worden voorzien van pepernoten. En ook zij gaan met hun tijd mee, want enkele Pieten hadden speciaal glutenvrij snoepgoed en konden de toeschouwertjes blij maken.

Na de aankomst op de Oude Haven vertrok Sint op Amerigo naar het centrum van Sassenheim. En ook daar werden ze warm onthaald door het toegestroomde publiek. De kinderen konden vervolgens de Goedheiligman ook gedag zeggen in Park Rusthoff. Daar werd ook deze groepsfoto gemaakt. Een ding is duidelijk: Sint en zijn Pieten zijn er weer klaar voor!

Schoolfonds voor zonnepanelen

Teylingen n Raadslid Hidde Verhoeve (VVD) wil op alle scholen het maximale aantal aan zonnepanelen. Verhoeve wijst B&W naar een speciaal fonds voor zonnepanelen op scholen, zoals onlangs door de NOS naar buiten werd gebracht.

In het fonds steekt de overheid honderd miljoen euro. De Stichting Schooldakrevolutie helpt de scholen hiervan gebruik te maken. Hier liggen naar de mening van Verhoeve kansen voor Teylingen. "Door bestaande bouw te verduurzamen kan Teylingen wederom stappen zetten om de energietransitie te bevorderen", aldus het raadslid. Hij wil van B&W vernemen welke scholen binnen de gemeente al het maximaal aantal zonnepanelen op de daken hebben liggen.

Verhoeve vraagt ook of B&W het voornemen heeft om het fonds onder de aandacht te brengen van de scholen en welke belemmeringen er zijn, zoals vereiste vergunningen, die scholen daarbij kunnen ervaren en als zo, deze weg te werken. (NK)

Leger des Heils

Regio n Vrijwilligers van het Leger des Heils gaan van 26 november tot en met 1 december langs de deuren met de collectebus. De opbrengst is voor lokale activiteiten, waarmee het Leger des Heils eenzaamheid bestrijdt. Steeds meer mensen zijn op zichzelf teruggeworpen en voor hen biedt het Leger des Heils een vangnet met maaltijdprojecten, schuldhulpverlening, kledingwinkels en de soepbus. Voor deze buurtgerichte activiteiten krijgen ze geen subsidie. Ze worden betaald uit donaties.

Boten bij Koudenhoorn moeten weg

Warmond n Naar aanleiding van de onrust in Warmond heeft de raad vervroegd besloten om de APV aan te scherpen. Vanaf woensdag 15 november krijgen alle eigenaren van boten die voor anker liggen een officiële waarschuwing. Ze worden daarin gewezen op de gevolgen als zij geen gehoor geven aan de waarschuwing, namelijk dat de gemeente de boten zal verwijderen tenzij ze dit zelf doen. Daarnaast wordt er ook gecontroleerd op overnachting bij boten die aan de steiger liggen. Ook zij krijgen een waarschuwing dat ze daar niet mogen overnachten.

Waarom worden de boten van overlastgevers niet direct weg gehaald door de gemeente? Het is een vraag die de gemeente op dit moment veel krijgt. In een handhavingstraject moeten de beginselen van behoorlijk bestuur in acht worden genomen, waaronder zorgvuldigheid. Dit betekent dat de gemeente redelijke termijnen moet hanteren voordat de gemeente zelf de overtredingen kan beëindigden.

Booteigenaren krijgen van vrijdag 16 november tot donderdag 22 november de tijd om hun boot zelf weg te halen. Op 22 november haalt de gemeente de boten weg die door de booteigenaren niet zijn verwijderd. De kosten zijn voor de eigenaar.

Jongeren gearresteerd

Twee jongeren zijn op dinsdagavond 14 november bij Koudenhoorn aangehouden voor het gooien van zwaar vuurwerk. De jongeren behoren tot de groep overlastgevers op en rondom Koudenhoorn. Naar aanleiding van deze verstoring van de openbare orde zal burgemeester Carla Breuer direct een gebiedsverbod opleggen aan één van deze personen zodra deze weer vrij komt. Het gebiedsverbod houdt in dat deze persoon zich voorlopig niet meer mag begeven in het grootste gedeelte van Warmond. Voor de andere persoon volgen in ieder geval consequenties naar aanleiding van het overtreden van het samenscholingsverbod.

Cameratoezicht verlengd

De burgemeester kondigde op 5 november een samenscholingsverbod af voor het gebied rondom de gemeentehaven, het recreatie-eiland Koudenhoorn en de daarbij behorende wateren. Dit verbod geldt voor een periode van veertien dagen en wordt verlengd met wederom twee weken.

Vanaf 6 november is cameratoezicht ingesteld, dit is inmiddels verlengd tot en met 4 december.

Nieuwe bomen, straten en stoepen in Platanenlaan en Essenlaan

Wethouder Rob ten Boden plant samen met ontwerpambassadeurs Joelle Batenburg en Pauline de Boer de Plataan. | Foto: LZ Foto: Lotte Zoet

Sassenheim n Met een feestelijke bijeenkomst werd op woensdag 14 november de herinrichting van de Platanenlaan en Essenlaan officieel afgerond. Wethouder Rob ten Boden plantte samen met buurtbewoners een Plataan in de Platanenlaan en een Esdoorn in de Essenlaan. Veel buurtbewoners kwamen even kijken en hingen zelfs de vlag uit.

Door Lotte Zoet

Het was voor wethouder Ten Boden een thuiswedstrijd. "Ik ben 31 jaar geleden aan de Kagervoorde komen wonen. Dit was mijn eerste buurtje. Inmiddels ben ik verhuisd, maar als ik nu kijk, dan is het door de herinrichting een lekkere ruime buurt geworden. We zijn blij met alle ontwerpambassadeurs die mee wilden denken. 'Door de buurt, voor de buurt', is hier zeker van toepassing."

Ontwerpambassadeurs

Het project is begin 2017 gestart. Samen met twaalf ontwerpambassadeurs, buurtbewoners die de wijk vertegenwoordigen, is gekeken wat allemaal opgeknapt kon worden. Straten, stoepen, bomen en groen moesten aangepakt worden. Het eerste ontwerp van de herinrichting is gepresenteerd tijdens een inloopavond in 't Onderdak. Daar hebben de ontwerpambassadeurs zich ook aangemeld. Vervolgens werd de buurt tijdens het project telkens geïnformeerd over de vorderingen via de website van het ontwerpbureau.

Gevaar

Pauline de Boer en Joëlle Batenburg zijn twee ontwerpambassadeurs uit de Platanenlaan. ''We hadden behoorlijk last van de bomen. Ze stonden scheef, waardoor ze deels over de daken hingen. Dat veroorzaakte lekkages. Ook omdat door de bladeren, de goten verstopt raakten. Bij harde wind vielen takken bovendien op auto's. Voor een auto kan de schade nog meevallen, maar we vonden het ook voor onze kinderen gevaarlijk. Veiligheid gaat voor alles,'' ligt Batenburg toe.

Hoewel er iets minder parkeerplekken en bomen zijn na de vernieuwing, zijn de buurtbewoners blij met het eindresultaat. De Boer: ''Het is een mooie buurt geworden met genoeg bomen, die het niet meer moeilijk maken om veilig over de stoep te lopen.''

Bankje

Voor het project zijn alle bomen gekapt. Inwoners mochten meebeslissen welke bomen er voor terug kwamen. Op het grasveldje voor de Platanenflat zijn twee Platanen en drie Magnolia's geplant. In de Platanenlaan zijn vijftien Tulpenbomen geplant. De Essenlaan heeft veertien Esdoorns erbij gekregen. De oude bomen van de Platanenlaan zijn hergebruikt. Zo zorgde het bedrijf Bollenstreekhout ervoor dat er kleine boomstammen, waar kinderen op kunnen klimmen, voor de Platanenflat zijn geplaatst. Ook wil het bedrijf een bankje en vogelhuisjes schenken. De ontwerpambassadeurs mogen kijken waar het bankje geplaatst kan worden, dus helemaal klaar met hun opdracht zijn ze nog niet.

CDA: verkoop bouwplan Hoofdstraat te vroeg

Sassenheim n De CDA-raadsleden Sybrinne de Vries en Gerben Dijkstra stellen vraagtekens bij de start van de verkoop van twaalf appartementen aan de Hoofdstraat 222-224 in Sassenheim. Dit omdat de aanvraag voor een omgevingsvergunning nog niet compleet is en de beoordeling daarvan nog moet starten.

Door Nico Kuyt

Op de locatie staan twaalf appartementen met een horecagelegenheid gepland. Het plan is evenwel in strijd met het bestemmingsplan, dat moet worden aangepast. Volgens de raadsleden zijn de stukken nog niet compleet, moeten de noodzakelijke procedures nog starten en heeft de gemeenteraad nog geen uitgewerkte plannen of voorstel van B&W gezien, laat staan daarover een oordeel heeft kunnen uitspreken. Door het starten met de verkoop wordt de indruk gewekt dat de gemeenteraad kennelijk een positief oordeel heeft uitgesproken en de benodigde vergunningen zijn verleend, zo vinden zij en vragen zich af of het niet beter is dat B&W de ontwikkelaar verzoekt de verkoop op te schorten tot het moment dat alles is afgerond.

Panorama Tulipland is er nog niet

Regio n In de vergadering van de commissie van Ruimte en Infrastructuur van de gemeente Lisse is onlangs gesproken over de wens van Museum De Zwarte Tulp om het immense schilderij Panorama Tulipland binnen de gelederen te halen en tentoon te stellen. Het zal nog wel even duren voor het zover is.

Door Arie in 't Veld

Het museum in Lisse ziet het panorama graag in een uitbouw op het Heemskerkterrein. Volgens Martijn Tibboel zou er een integraal plan komen. Dus inbegrepen het huidige parkeerterrein en de huizen in de Schoolstraat. "En niet zoals de vorige wethouder Ruigrok beloofde een-twee-drie de woningen in de Schoolstraat verkopen. Maar het plan staat er nog steeds en het is goed om te lezen dat wordt uitgezien naar een goede plek voor het panorama om mede daardoor mensen uit met name Keukenhof naar Lisse te brengen. Maar niet tegen elke prijs. En als je die plannen ziet, kun je gelijk een aantal dingen afschieten: leuk bedacht door een ontwerper, maar ze slaan nergens op. Maar we wisten ook dat er geen (eventueel deels) ondergrondse variant is bedacht. We vinden dat je dat ook even moet bekijken."

Geen zak met geld

Wethouder Van der Laan zei daarover dat je niet alleen naar boven, maar ook naar beneden kunt kijken. "Ambtelijk is er een scenario, maar we zijn als college nog niet zo ver, want willen eerst weten wat het museum wil om dat plan van de grond te krijgen. Dat is de stap die we nu met het museum gaan maken. We komen niet met een zak met geld, maar willen wel meewerken aan het plan. Er zijn echter meer scenario's en plannen. Ik verwacht in het voorjaar met een plan van aanpak en kom er dan mee terug bij de raad."

In de opslag

Panorama Tulipland was tot 2011 gevestigd in een oude bollenschuur in Voorhout. Blikvangers waren de twee panorama's, waarvan aan één schilder Leo van den Ende tijdens de openingsuren nog werkte. Het andere panorama, 'De Blauwe Tram', is geschilderd door Simon Balyon. Na de sluiting gingen de grote schilderijen in de opslag. Af en toe is het werk nog te zien, zoals in 2015 in het Ford Museum in Hillegom en vorig jaar in de Bollenburcht in Voorhout.

Amendement

Martijn Tibboel benadrukte dat er eerder is gesproken over een integraal plan. "Onder andere ook het stoppen en keren van bussen." Guus Mesman van de PvdA zei dat - naar zijn herinnering - het klip en klaar is dat in een indertijd aangenomen amendement is gezegd dat er appartementen zouden komen in de showroom waar nu Plan 4 zit. "Ik vind het prima dat er allerlei varianten voor een kunstwerk zijn, maar dit staat er ook gewoon in het amendement. En ik wil graag weten waarom het amendement niet wordt uitgevoerd."

In het voorjaar komt het onderwerp opnieuw op de agenda.

Nul-op-de-meter appartementen in Hooghkamer opgeleverd

Jasper de Boer ontvangt de sleutel van Lejah Luijk (Stek). | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Woonstichting Stek heeft op donderdag 15 en vrijdag 16 november de sleutels overhandigd aan de bewoners van het nieuwe appartementen-gebouw Huuske van Hooghkamer. De achttien sociale huurappartementen zijn zogenaamde 'Nul-Op-de-Meter (NOM)-woningen. 'Ik ben heel blij met mijn appartement en helemaal mooi dat het nog energieneutraal is ook,' zegt Jasper als hij zijn sleutels in ontvangst neemt.

Het Huuske van Hooghkamer is onderdeel van nieuwbouwwijk Hooghkamer aan de noordzijde van Voorhout. De vorm van het appartementengebouw is zo gemaakt, dat het optimaal geschikt is om energie op te wekken. In opdracht van Stek heeft Plegt-Vos Bouwgroep uit Hengelo dit NOM-appartementengebouw ontwikkeld. Vandaag zijn de sleutels overhandigd aan de nieuwe bewoners. Alle appartementen hebben een huurprijs die valt in de categorie 'betaalbaar 1'. Stek geeft met deze woningen invulling aan haar ambitie om betaalbare huurwoningen beschikbaar te hebben.

Zuinig

NOM komt er in het kort op neer dat het appartementengebouw net zo veel energie opwekt als dat er verbruikt wordt. Een huurder heeft het voordeel van een comfortabele en duurzame woning met niet of nauwelijks stijgende energielasten. De woningen zijn goed geïsoleerd en onder meer voorzien van verschillende speciale installaties die zorgen voor warmte, verkoeling, ventilatie en warm water.

Naast de maandelijkse huur betaalt een bewoner een zogenaamde energieprestatievergoeding (EPV). Deze vergoeding mag een woningcorporatie berekenen als extra is geïnvesteerd in isolatie en energieopwekking. De EPV is te vergelijken met de databundel van een mobiele telefoon, maar dan voor energie. Is het energieverbruik meer dan de bundel, dan moet het extra verbruik worden betaald. Als het verbruik binnen de bundel blijft, krijgt de huurder geld terug van de energiemaatschappij.

Zelf sturen

Bewoners kunnen hun steentje bijdragen aan duurzaam wonen. Met een speciaal monitoringssysteem kan een bewoner zijn verbruik op zijn telefoon in de gaten houden. Daarnaast zorgen hoog isolerende bouwmaterialen en nieuwe technieken voor minder energieverbruik. In combinatie met energiezuinige lampen en apparaten kan aan 'nul op de energiemeter' worden gerealiseerd.

Nog 60 appartementen

In de volgende fase van Hooghkamer, fase 3, staan voor eind 2020 rond de 60 appartementen op de planning. Dit project is in de voorbereidingsfase.

Weinig informatie en slechte communicatie bij bouwprojecten

De commissie wil bij bouwprojecten, zoals in de Herenstraat, onder andere de communicatie verbeteren. | Foto: archief Foto: pr.

n Commissie vindt dat er iets moet gebeuren

Teylingen n B&W komt in februari terug met een set oplossingsrichtingen om bij bouwprojecten de projectontwikkelaar minder de vrije hand te gunnen en de communicatie met de bewoners te versterken. Dat is de uitkomst van de bespreking hierover in de raadscommissie Ruimte.

Door Nico Kuyt

Aanleiding is dat bij grote bouwprojecten bewoners en omwonenden steeds vaker signalen afgeven niet gehoord te zijn, niet afdoende geïnformeerd worden door de ontwikkelaar en de gemeente teveel de ontwikkelaar pleziert. Het gaat om slechte communicatie, geen afdoende toezicht door de gemeente, het niet nakomen van afspraken door de ontwikkelaar, de verkeerssituatie onvoldoende oplossen en weinig historisch besef. Een toonbeeld hiervan is de bouw in de Herenstraat in Voorhout. Commissiebreed werd vorige week de zorg gedeeld. "Het zijn zware signalen die wij ter harte moeten nemen", opende Fred Koot (D66). "Wij verlenen de ontwikkelaars een gunst dat zij geld mogen verdienen binnen de gemeente. En dus niet op hun schoot zitten", scherpte Joost van Doesburg (PvdA) het ietsje aan. "Er zijn verbeterpunten", dacht Robin Konings (VVD). "Kom vooraf met een communicatieplan voor de omwonenden", voegde Sybrinne de Vries (CDA) toe. "Kijken dat zij goed gehoord worden. Misschien een soort klantenservice?", bedacht Dion Piket (Trilokaal). "Meer regie wat er gebouwd wordt", stelde Mirjam Mack (ChristenUnie) paal en perk. "Vooraf afspraken maken en als de overeenkomst niet wordt nageleefd, dan sanctie", besloot Don Verhoeff (GroenLinks).

Frustratie

Er was dus in de commissie een redelijke overeenstemming dat er iets moet gebeuren. Wethouder Bas Brekelmans verklaarde dat het onderwerp een dagelijkse frustratie voor hem is. Het is een weerbarstige praktijk tussen gemeente en ontwikkelaars. Maar vooraf, tijdens, en daarna moet er een betere communicatie komen met de inwoners, zo stemde hij toe. Het idee van Piket voor een klantenservice, vond hij heel interessant. In februari gaat de commissie over een door B&W opgestelde voorzet verder spreken.

Voorkom financieel misbruik van ouderen

Warmond n KBO Warmond organiseert op dinsdag 27 november om 14.30 uur een bijeenkomst om het financieel misbruik van senioren tegen te gaan. Notaris Heemskerk geeft in het Trefpunt (Herenweg 80) een presentatie met als titel 'Als ik het niet meer kan'.

Tijdens de bijeenkomst is aandacht voor het ongepast gebruik maken van de bezittingen van een ander. Het begint vaak klein en lijkt onschuldig: Het doen van boodschappen en dan meteen je eigen boodschap met de pinpas van de ander afrekenen. Financiële uitbuiting en ongewenste bemoeienis met geldzaken komt steeds vaker voor. Andere voorbeelden zijn diefstal van geld of sieraden, pinpasfraude en misbruik van machtigingen.

Naast notaris Heemskerk zijn ook Rabobank Bollenstreek en Bewindvoering Zorg aanwezig.

Lokale Alliantie Teylingen

De bijeenkomst is onderdeel van de Lokale Alliantie Teylingen tegen financieel misbruik van senioren. De toenemende kwetsbaarheid van deze groep is aanleiding geweest tot het vormen van een lokale alliantie met een groot aantal hulpverleners. Het doel van de alliantie is het geven van voorlichting over het voorkomen van financieel misbruik.

Eerder was al een presentatie in Sassenheim. De bijeenkomst in Voorhout staat gepland voor 23 april 2019 in De Verdieping.

Collecte brengt 3.448 euro op

Sassenheim n De collecte voor Alzheimer Nederland, begin november, heeft 3448,39 euro opgebracht. Ruim 30 collectanten gingen in Sassenheim langs de deuren. Co?rdinator Marjo Verheijen en mede-organisator Bart de Jong waren blij verrast toen na telling bleek dat het bedrag ongeveer twee keer zo hoog is als in 2017.

Jumelage Warmond Champigné in het teken van de Sint

Burgemeester Carla Breuer ontvangt de groep bezoekers uit Champigné voor de jaarlijkse jumelage. | Foto: pr. Foto: pr.

n 'Vive la France' roept Sinterklaas bij aankomst

Warmond n Half Frankrijk lag het afgelopen weekend plat als gevolg van stakingen en demonstraties tegen de benzineprijzen. Desondanks riep Sint Nicolaas op zaterdag 17 november bij de intocht in Sassenheim: Vive la France. "Dat heb ik nog nooit meegemaakt", zei een verbaasde toehoorder en ongetwijfeld velen met hem dachten dat. Hen was kennelijk ontgaan dat even daarvoor burgemeester Breuer een groep Fransen had verwelkomd, die een bezoek bracht aan haar gemeente in het kader van de jaarlijkse jumelage met Champigné, een plaats in de Loire-streek.

Op donderdagavond had de burgemeester de groep gastvrij ontvangen in het Bestuurscentrum in Voorhout. De Franse bezoekers hebben daarna kennis gemaakt met verschillende van culturele aspecten in de Bollenstreek en Leiden. Op vrijdag bezochten ze onder meer de bloembollenkwekerij Flower Boost van de familie Van Ruiten aan het Westeinde in Noordwijkerhout en kregen daarna een rondleiding door de historische binnenstad van Leiden. De groep bowlden en dineerden bij Lucky's in Warmond en keken via een groot scherm naar de voetbalinterland Nederland – Frankrijk. Dat hun landgenoten met 2-0 verloren, kon de pret niet echt drukken.

Begrip voor elkaars cultuur

Op zaterdag was de dag waar het tijdens hun bezoek echt om draaide: kennis maken met de fenomenen Sinterklaas en zijn Pieten. Want dat is het idee achter een jumelage: begrip te kweken voor elkaars cultuur, waardoor conflicten (in Europa) kunnen worden voorkomen.

Om de Fransen in te wijden in de Sint Nicolaastraditie liet JWC-bestuurslid Mariette van Niftrik hen zaterdagmorgen in Grand Café Graaf Jan een lijst met dertig multiple choice vragen invullen. De Franse gasten slaagden met vlag en wimpel. Enkele dames gaven ook nog een vocale proeve door het zingen van enkele Sinterklaasliedjes. Dat deden ze later ook bij de intocht van de Goedheiligman en tijdens een diner annex pakjesavond.

Fotowedstrijd

Bij de afsluiting van het feest vroeg Antoine le Roux, president van het jumelage-comité in Champigné, aan zijn Nederlandse vrienden en vriendinnen foto's te maken in de geest van Henri Lebasque, een vooral in Frankrijk bekende kunstschilder. Door hem gemaakte schilderijen zijn momenteel onder meer te zien in het Musée d'Orsay en het Petit Palais te Parijs, het Musée des Beaux-Arts te Angers, het Musée des Beaux-Arts de Nantes en het Museum voor Schone Kunsten te Rijsel. Le Roux liet zich nog niet uit over de prijs die er met de fotowedstrijd te winnen is. Wel gaf hij een fotoboek met werken van Lebasque aan voorzitter Bernadette van Moorsel van de Stichting JWC.

Iedereen kan aan de wedstrijd meedoen. Foto's kunnen worden gestuurd naar het e-mailadres roux.le@orange.fr of naar juemalagewarmondchampigne@gmail.com die er vervolgens voor zorgt dat de foto's bij de jury terecht komen.

KBO over gezonde hersenen

Voorhout n 'Hoe houd in mijn hersenen gezond?' Het is het thema van de bijeenkomst op dinsdag 27 november om 14.00 uur in De Verdieping (Dr. Aletta Jacobslaan 1). De presentatie wordt gegeven door de Hersenstichting in samenwerking met KBO Teylingen afdeling Voorhout en is voor alle senioren uit Teylingen.

Iedereen wil graag een gezonde oude dag hebben om nog lang van het leven te kunnen genieten. Veel mensen hopen dan ook dat zij hun lichamelijke gebreken zolang mogelijk kunnen uitstellen. Dit begint al op jonge leeftijd. Wat ouderen echter vooral willen is hun zelfstandigheid in geestelijk opzicht behouden. Zelfstandig beslissingen kunnen blijven nemen, ook op hoge leeftijd, is een wens die veel mensen hebben. Gezonde hersenen zorgen voor een goed geheugen en zelfbeslissingsrecht. De hersenen zorgen er voor dat het lichaam als een centrale computer wordt aangestuurd. Wat goed en gezond is voor de hersenen is ook goed en gezond voor het lichaam. Wat kun je nu doen om je hersenen gezond te houden?

Tips

De Hersenstichting wil enkele tips geven over gezonde hersenen. Tijdens de presentatie wordt ingegaan op wat wij weten over hersenen en slaap, hersenen en bewegen, hersenen en voeding en over training van de hersenen. Ook krijgen bezoekers meer concrete tips.

De deuren van De Verdieping gaan open om 13.30 uur. De presentatie is toegankelijk voor alle senioren in Teylingen, voor zowel leden als niet leden van de KBO.

Honderd jaar thuiszorg: 'Je krijgt er veel voor terug'

AnneMarieke van Wilsem, Annemiek van de Pouw Kraan en Wilma van der Vorm: “Mensen nemen je in vertrouwen en dat schept een band.” | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Nadat in 1918 op initiatief van het Rooms-katholieke Armbestuur in Sassenheim de Rooms-katholieke Wijkverpleging was opgericht, was het zuster Maria Thaddea die in datzelfde jaar vanuit Breda naar Sassenheim kwam om aan zieken thuis verpleegbezoeken af te leggen ter bestrijding van de ernstige bacteriële infectieziekte tuberculose (tbc). Zo begon het allemaal honderd jaar terug. Deze memorabele verwikkeling laten de thuiszorgmedewerkers van Marente Thuiszorg Sassenheim niet zomaar ongemerkt voorbijgaan. Op vrijdagmiddag 16 november vierden zij -samen met al hun in Sassenheim wonende cliënten- deze honderdste verjaardag van de thuiszorg met een high tea in de Bernardus.

Trots zijn ze, de 35 thuiszorgmedewerkers en wijkverpleegkundigen van de twee wijkteams (team Hoofdstraat en team Rusthofflaan) Sassenheim. "Voor wie zelf geen zorg nodig heeft is dat alles welhaast niet voor te stellen." Aan het woord zijn Dineke Grutter, regiomanager, en de verpleegkundige thuiszorgmedewerkers AnneMarieke van Wilsem, Annemiek van de Pouw Kraan en Wilma van der Vorm. Het kwartet vertelt aan de vooravond van het jubileumfeest honderduit hoe de thuiszorg ooit met de verpleging van zieken thuis begon en dat vanuit die basis het neutrale Witte Kruis (1875) en later het neutrale Groene Kruis (1900) werden opgericht. Vervolgens werden in het sterk verzuilde Nederland van voor- en na de oorlog de twee landelijke religiegerelateerde kruisverenigingen: 'Het Protestantse Oranje-Groene Kruis' en 'Het Katholieke Wit-Gele Kruis' (opgericht in Sassenheim in respectievelijk 1928 en 1932). "Je ziet een beweging terug", halen Grutter en Van de Pouw Kraan de trend van weleer aan. "Was het vroeger de wijkzuster die de wijken in trok. Nu zijn dat -als tegenreactie van de schaalvergroting en de fusies- de thuiszorgmedewerkers van onze zelforganiserende teams die kleinschalig en buurtgericht zorg verlenen. In feite zijn we terug bij de wortels van de klassieke wijkverpleging." Volgens het viertal werpt deze vorm van thuiszorg zijn vruchten af. "We zien echt dat het werkt", zeggen Van der Vorm en Van Wilsem lachend. "Het komt de cliëntenzorg ten goede. Met een gebouw -Bernardus- en twee vaste teams die letterlijk en figuurlijk altijd aanwezig zijn, zitten we heel lokaal midden in de wijk. In de thuiszorg is het weliswaar knetterhard werken, maar het dankbare en liefdevolle aspect maakt dat het beslist heel mooi en zeker voldoening gevend werk is. Je krijgt er ontzettend veel voor terug."

Partijen in regio willen gezamenlijk statement over nachtbus

Regio n De partijen DURF (Katwijk), Nieuw Elan (Alphen aan den Rijn) en D66 (Teylingen) pleiten voor een nachtbus. De partijen willen gezamenlijk met gemeenteraden uit de regio kijken of een nachtelijk vervoersnetswerk binnen Holland Rijnland nodig is. Op dit moment rijden er vanaf Leiden Centraal na ongeveer 00.30 uur geen bussen meer naar deze gemeenten.

"Het voordeel van een nachtelijk vervoersnetwerk is, dat wij daarmee onze regio kunnen laten aansluiten op de OV-netwerken van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam", schrijven de drie partijen aan de gemeenteraden. "Het zorgt er tevens voor dat het OV-gebruik gestimuleerd wordt en daarmee de bereikbaarheid van Holland Rijnland wordt vergroot. Dit is niet enkel belangrijk in de 24-uurseconomie, maar ook voor stedelijke recreatie."

Deze maand werd in Teylingen al een motie aangenomen om het gesprek met de regio aan te gaan. Uit die gesprekken moet blijken of de regiogemeenten positief staan tegenover nachtelijk openbaar vervoer. Ook wil Teylingen een pilot uitvoeren met een nachtbus die één of tweemaal per avond in het weekend rijdt.

DURF-fractievoorzitter Sonny Spek denkt dat zo'n pilot ook wat voor Katwijk is. Hij denkt dat er in Katwijk veel vraag is naar een nachtbus. Spek: "Aan het aantal reacties dat we hebben gekregen tijdens de verkiezingscampagne op straat en via sociale media zien we veel steun voor het idee". Volgens Spek was de motie in Teylingen 'een proef' om te zien hoe er gereageerd zou worden. De proef pakte goed uit.

De partijen willen met hun brief nu uitzoeken wie zich willen aansluiten bij het nachtvervoer. Daar moet uiteindelijk een gezamenlijk statement uitrollen.

Lokale kandidaten bij verkiezingen

Teylingen n Ineke van Steensel en Sabrina van der Lubbe zijn benoemd tot kandidaten voor de Waterschaps- en Provinciale Staten verkiezingen. Van Steensel is lijsttrekker namens de VVD voor de komende waterschapsverkiezingen in het waterschap Rijnland. Ze was eerder gemeenteraadslid in Sassenheim en Teylingen en was de afgelopen periode fractievoorzitter in het waterschap. Sabrina van der Lubbe staat op de achtste plaats bij de komende Provinciale Statenverkiezingen in Zuid Holland. De afgelopen acht jaar was ze VVD-gemeenteraadslid. Bij de PvdA staat Bas Meershoek uit Teylingen op de 34ste plaats voor de Provinciale Staten. De verkiezingen zijn op 20 maart 2019.

Basisschool De Buitenplaats opnieuw schoolschaakkampioen

Björk van der Kamp, Jesper Ouwehand, Erik van den Berkmortel en Renzo Timmermans van De Buitenplaats vieren het kampioenschap. | Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n Het dertiende schoolschaakkampioenschap van Teylingen is gewonnen door leerlingen basisschool De Buitenplaats. Vorig jaar was het team uit Warmond ook al de beste.

Sinds 2016 mogen teams uit heel Teylingen meedoen aan het toernooi dat wordt georganiseerd door jeugdschaakvereniging De Vrijpionnen. Voor die tijd was het toernooi alleen voor teams uit Voorhout, maar dit jaar deden voor het eerst teams uit alle deelgemeenten mee. Sassenheim debuteerde met maar liefst vijf teams van de Kinderburg. En de debutant deed het best goed met als hoogste classificatie de eerste plaats in poule B.

Daisy uit groep 3 en Robin uit groep 8 knippen het lint. | Foto: pr. Foto: pr.

Poules op sterkte

Het Teylingse Schoolschaakkampioenschap is een kampioenschap voor teams. Elk team bestaat uit vier spelers en strijdt in zes rondes om de titel. Het toernooi start met drie rondes om de krachtsverhoudingen te bepalen en sluit af met nog eens drie rondes waarin de teams, ingedeeld naar sterkte, om het kampioenschap in hun klasse strijden. De winnaar van de sterkste poule mag zich schoolschaakkampioen van Teylingen noemen en krijgt, naast de medailles, ook de wisseltrofee mee naar school. Ook voor de winnaars van de vier andere poules zijn er prijzen.

Kampioenspoule

Het toernooi ging op woensdag 14 november even na een uur van start. In totaal 77 jongens en meisjes, verdeeld over 11 teams, kropen achter de borden en bonden de strijd aan met hun tegenstander. In de drie voorrondes ging het er spannend aan toe, maar wisten de teams van De Buitenplaats (Warmond), De Achtbaan Beukenrode, De Achtbaan Distelweg en de Regenboog (alle drie Voorhout) zich te plaatsen voor de kampioenspoule.

Oppermachtig

In alle poules ging het er bijzonder spannend aan toe. De teams vochten tot op het laatste moment voor een zo hoog mogelijke eindklassering. Het team van de Achtbaan-Beukenrode en van De Buitenplaats stonden na twee rondes bijna gelijk (respectievelijk 1,5 en 2,0 punten) en moesten in de laatste ronde gaan uitmaken wie de nieuwe kampioen zou gaan worden. De huidige kampioen De Buitenplaats bleek nog oppermachtiger te zijn dan vorig jaar en won de ronde met 4,0 - 0,0 en daarmee ook het Schoolschaakkampioenschap 2018.

Einduitslag

De hoofdprijs ging dus naar De Buitenplaats uit Warmond, nummer twee werd Achtbaan Beukenrode. Op de derde plaats eindigde het team De Schaaktoppers van basisschool Achtbaan Distelweg uit Voorhout. Vierde werd De Regenboog uit Voorhout. De winnaars in de overige poules zijn de Herdermatters van basisschool de Kinderburg uit Sassenheim in poule B, de Andreas 3 in Poule C. In Poule D werden de The Kings van de Kinderburg en de Andreas 1 gedeeld eerste. In Poule E wist Achtbaan 3 van locatie Distelweg de eerste prijs te pakken.

De Meerbridgers kampioen Bollenstreek

Het winnende team van de Meerbridgers uit Lisserbroek. | Foto: pr. Foto: pr

Regio n Het bridgeteam van De Meerbridgers uit Lisserbroek is dit jaar kampioen van de Bollenstreek geworden. Zij wonnen in een enerverende, spannende maar bovenal gezellige bridgemiddag de felbegeerde Jaap Bruinsma wisselbeker en lieten daarmee de teams van BC Rijnland en BC Het Juiste Bod net achter zich.

De organiserende bridgevereniging Sassem Troef had haar beste beentje voorgezet om dit jaarlijkse toernooi tot een succes te maken. Om alle verenigingen een kans te geven met de beker naar huis te gaan, was de opzet veranderd. De paren werden naar sterkte volgens de ranglijsten van de Nederlandse Bridgebond ingedeeld. Dertien deelnemende teams vanuit tien verenigingen uit de Bollenstreek hadden zich aangemeld, zodat zich maar liefst 148 bridgers in De Oude Tol in Sassenheim verzamelden. Door de nieuwe formule bleef de wedstrijd tot op het laatste moment spannend. Toen de uitslag rond 17.00 uur bekend werd gemaakt, steeg er een enorm gejuich op uit de hoek waar De Meerbridgers, de verrassende winnaars van het Jaap Bruinsma toernooi, aan het naborrelen waren.

De winnende paren in de verschillende groepen bij het Jaap Bruinsma toernooi:

A-lijn: Noord Zuid Hans Tanke en Gerrit van der Velde (BC Sassem Troef) en Oost West Aad Kaandorp en Peter Staats (BC Sassem Troef), B-lijn: Noord Zuid Henk Hoeckx en Els Mens (BC Voorhout) en Oost West Liesbeth van Winssen en Paul Stol (BC Sassem Troef), C-lijn: Noord Zuid Adri van der Beek en Plony Wassenaar (BC De Wasbeek) en Oost West Joop Kortselius en Arie Maij (BC Rijnland), D-lijn: Noord Zuid Cornelie Jansen en An van Zetten (BC Voorhout) en Oost West Jaap en Marieke van Beelen (BC De Brug) en de E-lijn: Noord Zuid Jan Noordam en Ruud Bakker (BC De Meerbridgers) en Oost West Sef Hermans en Fred Hurkmans (BC De Meerbridgers).

Zuid-Amerikaanse sfeer bij concert St. Matthias

Dirigent Patricia Kerkdijk laat de orkesten van Sint Matthias en het Haagse Kunst naar Kracht samensmelten. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Ruim honderd toehoorders kwamen op zondag 11 november luisteren naar het duoconcert van Harmonie Kunst naar Kracht uit Den Haag en Sint Matthias uit Warmond. Patricia Kerkdijk is dirigent bij beide orkesten en dat was de aanleiding voor deze samenwerking.

Voor de pauze speelde eerst Sint Matthias een aantal fraaie werken met onder andere het bombastische 'Caesar en Cleopatra' en werd er strijd geleverd in 'the Battle of Varlar'. Harmonie Kunst naar Kracht speelde daarna 'Cuatro bosquejos Espanoles' en de Rhapsodie Francaise, beide werken werden prachtig intiem gespeeld.

Groot orkest

Tijdens de pauze werd het podium omgebouwd om de ruim 50 muzikanten samen te smelten tot één groot orkest. Een samenstelling waar menig dirigent jaloers op zou zijn: twee hoorns, twee fagotten, drie euphoniums, zes saxofoons, vijf trompetten en een besbas. Het publiek genoot van de Zuid-Amerikaanse klanken met Pasedena, Rio de Janeiro, de prachtige saxofoonsolo in Adios Nonino, het swingende Latin ABC en de toegift Copacabana liet de zaal swingen.

Koninklijk concert

Het volgend optreden is op zondag 30 maart 2019 om 20.00 uur in Het Trefpunt. Het 'koninklijk' concert is de afsluiting van het jubileumjaar, waarin Sint Matthias het honderd jarig bestaan van de vereniging vierde. Kijk voor meer informatie op www.sintmatthias.nl.

Pluk, Dolfje en Geronimo kleuren de muren van basisschool de Achtbaan

Voorhout n Wie basisschool de Achtbaan locatie Beukenrode bezoekt, kan zomaar Pluk van de Petteflet of Geronimo Stilton in de gang tegenkomen. Marleen Dijkdrent heeft in overleg met locatieleider Jeroen Stout een muurschildering gemaakt.

Kinderen en ouders van de locatie Beukenrode hebben de afgelopen weken het hele proces kunnen volgen. Van een rode stenen muur werd de wandschildering per dag sprekender en verfijnder. Op de wand zijn allemaal personages van kinderboeken te zien.

Op maandagochtend 12 november is de wandschildering officieel onthuld door de winnaars van de Kinderboekenweek 2018, Robin Slagter uit groep 8B en Daisy Overdevest uit groep 3 in het bijzijn van Marleen Dijkdrent en Jeroen Stout.

Dolfje doet aan reflectie

Op de wandschildering zijn niet alleen maar personages uit verschillende kinderboeken te zien. De Daltonprincipes zijn ook verwerkt in de wandschildering. Zo zijn onder andere Pluk van de Petteflet en zijn vriendin Aagje aan het samenwerken, Dolfje Weerwolfje is bezig met reflectie en Geronimo Stilton bedenkt hoe hij effectief met zijn tijd moet omgaan.

Sintvoorstelling over 'Ietsiepietsie Pietje'

Sinterklaas komt op zondag langs tijdens de voorstelling 'Ietsiepietsie Pietje'. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Toneelvereniging Cultuur Verheft speelt op zondag 25 november om 11.00 en 14.30 uur voor de jongste inwoners een leuke familievoorstelling rondom het feest van Sinterklaas in Cheers! (Herenstraat 106).

Tijdens deze voorstelling krijgt het kleine pietermannetje Ietsiepietsie les van zijn vader om straks een goede pieterman te worden. Maar ja, ook pietermannen maken fouten... En komt het wel goed met Sjakie die voor straf op zijn slaapkamer zit? En waar zijn alle cadeautjes?

De voorstelling is geschikt voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 10 jaar. Kaarten kosten vijf euro en zijn te koop bij de speelgoedwinkel Toys2Play in Voorhout. Na afloop van de voorstelling komt Sinterklaas nog even langs en kunnen kinderen met hem op de foto.

Roald Dahl in 't Onderdak

Sassenheim n De jeugdvoorstelling 'leorg Idur', naar het boek van Roald Dahl, is op zondag 16 december om 15.00 uur te zien in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a). De voorstelling is voor kinderen van vier jaar en ouder.

Meneer Hoppe is een rustige verlegen man. Hij woont al jaren lang alleen en is dol op tuinieren en klussen. Naast hem woont de flamboyante mevrouw Zilver met haar schildpadje Rudi. Meneer Hoppe is al erg lang verliefd op haar, maar durft dat niet te zeggen... Als mevrouw Zilver hem vertelt dat Rudi maar niet wil groeien, grijpt meneer Hoppe zijn kans. Hij verzint een plan (even briljant als krankzinnig) en probeert zo het hart van mevrouw Zilver te winnen. Het theaterstuk is een bewerking van het befaamde boek van meesterverteller Roald Dahl dat dezelfde naam heeft. Kaarten kosten 7,50 euro en zijn te koop via www.hetonderdak.nl.

Claire zoekt stemmen voor Polar-avontuur

Claire van der Werff: "Wanneer ik dit avontuur mag beleven wil ik anderen ‘meenemen’ en inspireren". | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Het staat bovenaan haar wensenlijstje: meedoen met de Fjällräven Polar. Een 300 kilometer lange sledetocht door uiterste Noorden van Scandinavie. Claire van der Werff uit Warmond is er klaar voor. Ze heeft alleen nog een ding nodig: zoveel mogelijk stemmen.

Het leven van Van der Werff (33) staat al voor een groot deel in het teken van actie en avontuur. Ze werkt bij een organisatiebureau voor zakelijke evenementen en is in haar vrije tijd actief bij nationale klimwedstrijden. "Voor mij is ontspannen één zijn met de natuur. Wandelen door de polder, bivakkeren in de Eifel, speleologie in de Ardennen, skiën in de Alpen: Het geeft mij rust en tegelijkertijd energie."

Stemmen!

Sinds 1997 organiseert het ourdoormerk Fjällräven de tocht in het hoe Noorden. Een selecte groep mensen van over de hele wereld mag in het voorjaar deelnemen. Voorwaarde is dat zij zoveel mogelijk stemmen krijgen op de speciale website. Ook Van der Werff maakte een video. Stemmen kan nog tot en met 15 december via https://polar.fjallraven.com/apply-for-polar/entries/ en zoek dan op 'Claire van der Werff'. Of kijk op www.deteylinger.nl. Voor iedere stem doneert Van der Werff 0,01 euro aan de stichting ZoekJeMee, een organisatie die ondersteund bij vermissing van personen. Een doel wat dichtbij haarzelf blijft: in haar vrije tijd is ze lid van de INSED en helpt, samen met haar hond, met de zoektocht naar vermiste personen.

Bezoek het Sinterklaashuis

Voorhout n Als Sinterklaas in Voorhout is, neemt hij zijn tijdelijke intrek in het Sinterklaashuis aan de Herenstraat 122a, de voormalige winkel van Mitra.

Het Sinterklaashuis is niet altijd open, maar wel op vrijdag 23 november van 16.00 tot 17.00 uur. Kinderen kunnen meedoen aan de sinterklaasbingo. De entree bedraagt 1 euro. Op vrijdag 30 november is het knutseluur van 16.00 tot 17.00 uur. Ook dan is de entree 1 euro. Op zaterdag 1 december is de Sint thuis van 13.00 tot 15.00 uur. Kinderen kunnen op de foto met Goedheiligman of een pepernootspelletje doen. Het Sinterklaashuis is een activiteit van toneelvereniging Cultuur Verheft en het Citymanagement. Meer op www.cultuurverheft.nl.

Lezing over het ware gezicht van Sint Nicolaas

WARMOND n De vereniging Het Oude Raadhuis van Warmond organiseert een lezing op woensdag 28 november om 20.00 uur in de galerie (Dorpsstraat 36).

Het onderwerp van de lezing is 'Wat is het ware gezicht van Sint Nicolaas?' En wat is de plaats van Zwarte Piet hierin? Er wordt inzicht gegeven in het huidige sinterklaasfeest. Cees Nijgh en Meindert Marijs verzorgen de lezing.

De toegang is gratis, aanmelden voor de lezing kan via info@hetouderaadhuisvanwarmond.nl of telefonisch via 06-26354545.

Tentoonstelling

Van 23 november tot en met 5 december is er zowel in de kelder van Het Oude Raadhuis als bij Galerie de Pomp een tentoonstelling van sinterklaasboeken van 1920 tot heden te zien. Voor openingstijden zie www.hetouderaadhuisvanwarmond.nl.

Feest bij DVV

Sassenheim n Ieder jaar is de Goedheiligman te vinden bij speeltuin DVV. Dit jaar viert Sint het feest op zaterdag 24 november in de Zevensprong, ingang aan de Rusthofflaan 27a. De kinderen worden om 15.00 uur verwacht en om ongeveer 16.30 uur wordt de Sint uitgezwaaid. De kosten bedragen 4 euro per kind voor leden. Niet-leden betalen 5 euro per kind. Het is verplicht om deelnemende kinderen vooraf aan te melden via info@speeltuinverenigingdvv.nl. In het bericht graag het volgende vermelden: naam, jongen of meisje en de leeftijd. Ook graag een contactpersoon een telefoonnummer aanmelden. Ouders ontvangen bevestiging via de e-mail.

Boekpresentatie

Sassenheim n Schrijfster Geeri Bakker presenteert op donderdag 22 november om 19.45 uur haar nieuwste boek 'Wit'. Het is haar eerste roman. Daarnaast zal zij tijdens deze avond een lezing verzorgen met de titel: Luctor et Emergo.

Het thema van zowel boek als lezing is het worstelen dat we allemaal kennen als het leven verlies en verdriet brengt, met een bijzondere plaats voor ongewenste kinderloosheid; een thema uit het boek. De roman maakt deel uit van een voor Nederland uniek concept: de hoofdpersoon uit het in oktober verschenen kinderboek Mette en Jort op wintersport is de dochter van de hoofdpersoon uit het boek Wit. Beide verhalen komen uiteindelijk samen.De entree bedraagt 5 euro. Aanmelden via www.boekhandelwagner.nl.

Wat is er met Kerst mis?

Sassenheim n Kerstmis nadert. Een feest vol tradities. Maar waar komen die tradities vandaan? Daar gaat ds. H.R. Betting op maandag 26 november en 3 december om 20.00 uur nader op in tijdens de bijeenkomsten in Julianakerk (Julianalaan 6). Tijdens deze avonden over Kerstmis staan de oorsprong van kerstliederen, de kersticonen en natuurlijk de geschiedenis van Kerstmis centraal. De toegang bedraagt 3 euro.

Sint bezoekt Beatrix

Sassenheim n Sinterklaas komt op woensdag 28 november om 13.30 uur op bezoek bij speeltuin Beatrix (Vooruitgangdreef 1). Deelname kost 5 euro per kind. Aanmelden kan via secretariaat@speeltuinbeatrix.nl of met een berichtje via de Facebookpagina. Iedereen is welkom.

uit!/historie

Strijdvaardig TOP pakt eerste punten

Fenna Jagtman scoort een doorloopbal. | Foto: pr./René van Dam/www.rvdam.nl Foto: René van Dam/www.rvdam.nl

Sassenheim n Een zeer strijdvaardig TOP heeft de eerste punten gepakt. In Nijeveen trof de ploeg van coach Jan Niebeek een eveneens zeer gemotiveerde tegenstander DOS'46. Het werd een gelijk opgaande strijd waarbij TOP na een tactisch sterke wissel in de slotfase aan het langste eind trok en zo de eerste overwinning van het seizoen behaalde. Een mooie revanche op de teleurstellende nederlaag van vorige week tegen Fortuna.

De najaarskampioenen van STV. | Foto: pr. Foto: pr.

Bij TOP startte Fenna Jagtman wederom in de basis voor de zieke Sanne Jousma. Ondanks dat er acht dezelfde spelers als vorige week in het veld stonden, leek het of er een totaal andere ploeg stond in vergelijking met vorige week. TOP toonde zich strijdlustig, ging voor iedere bal en schuwde de duels niet. Dat was ook nodig tegen DOS'46 dat altijd met veel strijdlust, inzet en een fanatieke aanhang de thuiswedstrijden ingaat. Bovendien had DOS'46 veel vertrouwen getankt na de onverwachte overwinning tegen LDODK vorige week.

Split op dreef

De eerste twee aanvallen leverden voor beide ploegen gelijk een doelpunt op. Hierna nam DOS'46 een kleine voorsprong waarbij de 3-1 ook voor de neutrale kijker een prachtig was in de buzzer. Celeste Split zat al snel heel goed in de wedstrijd en met twee benutte vrije ballen was de stand weer gelijk. De eerste voorsprong voor TOP was een goal van Fenna Jagtman die deze wedstrijd een belangrijk was want zowel aanvallend (drie goals) als verdedigend speelde zij heel sterk. Na vijftien minuten spelen was het nog steeds een gelijk opgaande wedstrijd, maar waren er nog maar elf goals gemaakt, mede door goed verdedigend werk van beide ploegen. De tien minuten daarna waren er wel veel goals te noteren en bleef TOP een kleine voorsprong houden. Net voor rust was het toch DOS'46 dat met de 11-10 de ruststand bepaalde.

Na rust was het gelijk Celeste Split die in stelling werd gebracht en met haar vijfde goal was de stand weer gelijk. Het tweede aanvalsvak had legio kansen en doelpogingen, maar veel moeite om tot scoren te komen en daarom kon TOP niet verder in score uitlopen. Aangezien DOS'46 ook moeite had om de korf te vinden bleef het heel spannend. Nick Pikaar en Paul Anholts in het andere vak speelden als vanouds: Anholts heersend onder de korf en Pikaar met zijn onnavolgbare acties zorgden wel voor makkelijke scores.

Aansluiting door Winter

Bij 14-14 stokt de doelpuntenproductie aan TOP-zijde te lang en daarvan profiteerde DOS'46. De 16-14 werd beantwoord met een wissel bij TOP. Thimo Winter kwam in het veld en scoorde de aansluiting. DOS'46 voelde toch dat er wat te halen viel en vierde iedere onderschepping en balbezit. TOP liet zich uit de tent lokken en vergat even het eigen spel te spelen. Zo kon DOS'46 uitlopen naar 18-15 en leek de wedstrijd uit handen te worden gegeven. Frustratie werd zichtbaar bij TOP, wat Pikaar een gele kaart opleverde. Het waren de TOP-dames die in de slotfase van de wedstrijd een beslissende rol spelen. Eerst een afstandstreffer van Celeste Split, vervolgens een benutte strafworp voor Fenna Jagtman.

Zes doelpunten inlopen

Een tactische vakwissel van Barbara Brouwer naar het andere vak leverde haar gelijk een strafworp op en zo stond er met nog twee minuten op de klok weer een gelijke stand: 18-18. Nu rook TOP de overwinning en de al eerdergenoemde strijdlust werd nu perfect omgezet in acties en goals. DOS'46 ging fouten maken en zo kon Split met alweer haar zevende treffer TOP weer op voorsprong zetten. Nick Pikaar rondde een mooie aanval af en als Frank Mostard onreglementair tegen de paal wordt gelopen is het Mick Snel die de eindstand op 18-21 bepaalde met een benutte strafworp.

Grote opluchting bij TOP, niet alleen door de overwinning, maar vooral door de manier waarop de ploeg door was blijven gaan en strijdlust had getoond. Een zwaar bevochten overwinning die de lange busreis terug naar Sassenheim heel aangenaam maakte.

Ter Leede Vrouwen geven winst uit handen

Ter Leede komt op voorsprong tegen RVVH, maar de bezoekers komen toch nog terug naar een gelijkspel. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Voor Vrouwen 1 van Ter Leede werd duidelijk dat je een wedstrijd pas gewonnen hebt na het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter.

Op het eigen sportpark Roodemolen speelde Ter Leede op zaterdag 17 november tegen promovendus RVVH uit Ridderkerk.

Vanaf het eerste fluitsignaal domineerde Ter Leede en werd de tegenstander direct onder druk gezet. Dit resulteerde na vijf minuten in een snelle aanval, die door de gasten alleen onreglementair kon worden onderbroken. Een strafschop was het gevolg en Kimberley Vermeij schoot feilloos binnen.

Gelijk en voorsprong

Ook hierna bleef Ter Leede de bovenliggende partij. RVVH probeerde via de diepe bal de twee snelle spitsen te bereiken. Zij zorgden diverse malen voor onrust in de Ter Leede defensie. Na twintig minuten viel de op dat moment niet geheel verdiende gelijkmaker, toen een van de spitsen de bal bekwaam over de te ver voor haar doel staande keepster kan lepelen.

Deze tegenslag werd goed verwerkt. Ter Leede kreeg diverse goede mogelijkheden en Julie Hendriks kon via een hard ingeschoten bal opnieuw een voorsprong voor Ter Leede bewerkstelligen. Dit werd ook de ruststand op een ijzig koud sportpark.

Opnieuw Hendriks

Na de rust trok Ter Leede direct fel van leer en opnieuw Hendriks was met een afstandsschot succesvol. Hierna stokte het bij om onduidelijke redenen bij Ter Leede. De voorwaartsen konden nier meer worden bereikt en RVVH kon na de 3-1 bekeken ten aanval gaan.

De achterhoede van Ter Leede was niet alert genoeg en dus kon de spits van RVVH een voorzet voor de handen van de keepster in het doel koppen. (3-2). Dit was voor RVVH het teken om op zoek te gaan naar een resultaat.

De thuisclub ging nog angstiger spelen en kreeg als nog de deksel op de neus, na een goede aanval van RVVH (3-3).

Teleurstellend

Hierna trachtte Ter Leede de bakens nog te verzetten maar stuitte tweemaal op de RVVH keepster en zag de spitsen van RVVH ook nog kansen missen. Na 95 minuten stond er een juiste 3-3 op het scorebord en voor Ter Leede toch een teleurstellend resultaat.

Najaarskampioenen STV gehuldigd

Sassenheim n De Sassenheimse Tennis Vereniging (STV) heeft op vrijdag 16 november de clubkampioenen gehuldigd.

De vrijdagmiddagborrel was de eerste in het nieuwe clubhuis. Onder het genot van een hapje en drankje werd het weekeinde gezamenlijk ingeluid en alle verhalen over de net afgesloten najaarscompetitie gedeeld.

Teams

Voor de kampioenen was extra aandacht. Zo mochten de dames van de donderdag 8&9 1 en de zaterdagteams Heren Dubbel 1, Mix 2 35+, Mix 4 35+ en Dames Dubbel 2 hun welverdiende prijs in ontvangst nemen.

Foreholte verliest fors

Voorhout n De handbaldames van Dalfsen waren op zaterdag 17 november overduidelijk de betere ploeg in de wedstrijd tegen Foreholte. De thuisploeg kwam er geen moment aan te pas.

Bij beide ploegen draait het momenteel nog niet zoals het gewenst is. Voor de Voorhoutse selectie werd het uiteindelijk een wedstrijd met twee gezichten. De eerste helft ontbrak overtuiging en werden ontzettend veel technische fouten gemaakt, met als gevolg een simpele 8-22 voorsprong voor Dalfsen.


De tweede helft was veel beter. Er werd met overtuiging gespeeld in zowel de aanval als de dekking. Uiteindelijk stond er een 26-42 nederlaag op het scorebord. Als de Voorhoutse ploeg twee keer een dergelijke helft gespeeld, dan had de wedstrijd heel anders kunnen verlopen.

Bedrijven in Beweging bij De Spartaan

Regio n Veel bedrijven zijn al goed op weg om medewerkers alle mogelijkheden te geven vitaal en gezond te zijn én te blijven. Atletiekvereniging De Spartaan (Spekkelaan 8) in Lisse wil graag deze beweging een extra impuls geven door de allereerste Bedrijven in Beweging te organiseren op donderdag 29 november, met als thema: werk & vitaliteit.

Bedrijven, sponsoren en geïnteresseerden ontmoeten elkaar en kunnen luisteren naar keynotespreker Michael Kortekaas uit Lisse. Hij spreekt over mentale kracht. Het programma duurt ongeveer een uur. Aanmelden kan via www.avdespartaan.nl. Inloop van de bijeenkomst is vanaf 16.00 uur, de start om 16.30 uur.

Zwetsloot schiet Teylingen in blessuretijd langs ONA

Sassenheim n In een enorm spannende wedstrijd heeft Teylingen de drie punten meegenomen uit Gouda. Op bezoek bij ONA werd er in blessuretijd verdiend gewonnen met 1-2.

De wedstrijd begon afwachtend aan twee kanten, zonder noemenswaardige kansen. In het tweede gedeelte van de eerste helft kreeg Teylingen knap de overhand, om die vervolgens nooit meer uit handen te geven. Twee kansen voor Lasse van Wijk en één voor Collin Dofferhoff waren niet aan hen besteed, waar ONA amper gevaarlijk was geweest.

Effectief

Teylingen, wederom met Sam Witkamp hangend vanaf rechts, had de controle en de organisatie stond goed. Aan de bal was het moeilijk voetballen op het matige natuurgras. Ook na de rust had Teylingen de overhand met wederom Van Wijk met een kopbal die van de lijn werd gehaald. Een kleine twintig minuten voor tijd een counter van ONA die effectief werd afgerond, waardoor Teylingen nog meer op de aanval moest gaan spelen. Dat lukte vrij snel, want het was Jaap Zwetsloot die middels Mark van der Vlugt en Dofferhoff in stelling werd gebracht. Met een ziedend hard schot maakte hij de 1-1. Ook hierna speelden de Sassenheimers voor de winst en in de extra tijd werd dit, terecht, beloond met een goal van wederom Zwetsloot. Hij omspeelde de keeper en schoot vervolgens voor leeg doel raak.

Vol op de pantoffel

Goudhaantje Zwetsloot was in de wolken na afloop: "Het is lekker dat je wint, ondanks dat je zo laat in de wedstrijd onverdiend op een 1-0 achterstand komt. In vergelijking met eerdere seizoenen komen we nu op voorsprong in de laatste minuten, in plaats van achter. Je zag ook vandaag dat wij als team wat fitter waren in de eindfase van de wedstrijd. Wat betreft m'n goals vond ik die eerste ongelofelijk lekker. Ik raakte hem vol op de pantoffel en hij verdween hard in de bovenhoek en de winnende goal omspeelde ik goed de keeper en kon zo makkelijk binnen schieten".

Zwetsloot heeft nu tien goals gemaakt in acht competitiewedstrijden. Door deze overwinning zijn de Sassenheimers gestegen naar de achtste plaats met uitzicht richting plek drie. Op zondag 25 november speelt Teylingen wederom een uitwedstrijd, tegen RVC'33, de nummer elf van de ranglijst.

72. 1-0, Kamal el Mariami, 78. 1-1, Jaap Zwetsloot, 90+2. 1-2, Jaap Zwetsloot

Opstelling: Kharboutli, Dofferhoff, Vooijs, van den Nouland, Heemskerk; Rodenburg (76. Prange), van der Vlugt, van Wijk (83. Dolieslager); Witkamp (60. Langeveld), Zwetsloot en de Ridder.

Geen Warmonds schaatspodium op 'thuisbaan' in Haarlem

Anne Leltz in de aanval op de baan in Haarlem. | Foto: Arjen Vervoort/Schaatspeloton.nl Foto: Arjen Vervoort/Schaatspeloton.nl

Warmond n De schaatsers van de Warmondse IJsclub (WIJC) reden niet in de medailles tijdens de vijfde competitie van de KPN Marathon Cup. Op de 'thuisbaan' in Haarlem, waar wekelijks getraind wordt, kwam Iris van der Stelt ten val. Leander van der Geest kwam net tekort en eindigde als vierde.

Net als Iris van der Stelt viel ook Loesanne van der Geest in de finale. Zij kon geen kant meer op kon toen voor haar in de bocht een rijdster viel en zijzelf daardoor ook onderuit ging. Lisa van der Geest (WIJC en mkbasics.nl) reed in dienst van haar ploeggenote Merel Bosma, die als tweede op het podium eindigde. Zelf finishte Van der Geest als zestiende. De winst bij de dames ging naar Manon Kamminga, de ploeggenote van Anne Leltz (WIJC) die zelf op de 27ste plaats eindigde.

Heren Beloften

Bij de heren Beloften finishte Leander van der Geest (WIJC en Sportchalet Viehhofen) als vierde, hij behoudt wel het oranje leiderspak. Kees Heemskerk (WIJC en Groenhartsport) kwam als 28e over de streep. Merijn Scheperkamp, een marathonploeggenoot van Yves Vergeer (WIJC en Okay Fashion & Jeans) won de wedstrijd. Het was de eerste marathon waaraan Scheperkamp deelnam, nadat hij in oktober bij het skeeleren brons won bij de Jeugd Olympische Spelen in Argentinië. Yves Vergeer reed dit weekend geen marathon. Hij is geselecteerd voor de Junior World Cup 1 in Polen volgend weekend (24 en 25 november) en nam dit weekend deel aan de Rabo Holland Cup 2 in Alkmaar waar hij de 1500 meter reed.

Trachitol Trophy

De marathonschaatsers rijdend komende week voor de Trachitol Trophy, een vierdaagse wedstrijd die op 22 november start in Breda, op vrijdag 23 november verder gaat in Utrecht, op zaterdag 24 in Hoorn vervolgd wordt en eindigt in Groningen op zondag 25 november. Alle WIJC-rijders, op Yves Vergeer na, hebben zich aangemeld voor deze vierdaagse: Lisa, Loesanne en Leander van der Geest, Kees Heemskerk, Anne Leltz en Iris van der Stelt.

Jeugd

In de regionale marathon in Den Haag, de Oomssport competitie, werd Rianne Heemskerk (WIJC) tweede bij de dames C2, Rens Vergeer (WIJC) werd tweede in de Mass start voor pupillen A, Mara Vergeer en Stefanie Koot (WIJC) werden respectievelijk eerste en tweede bij de mass start meisjes pupillen C-F.

Foreholte met beide benen op de grond na verlies

Voorhout n Opnieuw leed Foreholte een flinke nederlaag. En ook nu was er helemaal niets op de overwinning voor de ploeg uit Langeraar af te dingen. Want op welke wijze Foreholte ook probeerde de tanden in de tegenstander te zetten, na zo'n twintig minuten in de wedstrijd is Altior niet echt meer in gevaar geweest.

De Voorhouters trokken na het beginsignaal van de prima fluitende scheidsrechter Jung onmiddellijk ten aanval, resulterend in een kopbal van Sam Lemmers en schot van Toni Arroyo, waarop de boomlange Marco Pellegrom antwoordde met een nog net gekraakt schot. Maar niemand keek verwonderd op toen Toni Arroyo op zijn eigen wijze de bal achter keeper Jeroen Sassen kopte vanuit de corner van Christian Guijt (1-0). Altior verblikte of verbloosde niet en zocht met opportunistisch spel de aanval. Met name de tegenstoot na balverlies aan Voorhoutse zijde was gevaarlijk. Eerst vloog de voorzet nog voorlangs aan iedereen met een oranje shirt voorbij, maar twee minuten later was het wel raak toen Foreholte de aanval over rechts slecht in speelde en derhalve de voorzet van die kant onberispelijk door Danny Pieterse achter Foreholte-keeper Guijt werd geschoten (1-1).

Achterstand

Langzamerhand werd duidelijk dat Foreholte geen antwoord had op het fysieke spel van Altior. Nog wel trof opnieuw Toni Arroyo steenhard met een kopbal de lat, maar daarna was het Ed van der Weijden die met het hoofd de tweede Altior-corner tot doelpunt promoveerde door de bal bij de tweede paal binnen te koppen (1-2).

Lengte

Na de rust kwamen de ploegen ongewijzigd weer tussen de lijnen. Eerst had Marco Pellegrom nog z'n ogen dicht bij een vrije kopkans. Duidelijk was dat Foreholte zo veel mogelijk moest zien te voorkomen dat er zomaar corners of vrije trappen zouden worden weggegeven. Altior was de Voorhouters in de lucht absoluut de baas. Na zes minuten daalde de derde corner bij de tweede paal. Opnieuw was het Ed van der Weijden die de teruggekopte bal naar het centrum achter Guijt kopte (1-3). Tussen al dat lengtegeweld boksten de Voorhouters kansloos op.

Ongelukkig

Ruim een half uur probeerde Foreholte uit alle macht om het momentum weer aan de Voorhoutse kant te krijgen. Altior plooide rustig achteruit, ontzenuwde elke Voorhoutse aanval voordat er ook maar enig gevaar uit voort zou kunnen komen en verzond de bal vervolgens naar de Foreholte-kant. Trainer Bloemheuvel wisselde Marouane El Idrissi, Jelle Veenvliet en Sebastiaan Bloemendaal in de wedstrijd. Het hielp allemaal niets. Logischerwijs waren er in de laatste fase meer mogelijkheden voor Altior en was het uiteindelijk Bloemendaal die de bal ongelukkig nog achter Matthijs Guijt wist te koppen (1-4). Na een flitsende start in dit seizoen, is Foreholte de laatste vier weken terug op aarde beland.

Niels Langeveld te gast bij Sportcafé Teylingen

Autocoureur Niels Langeveld vertelt in het Sportcafé over hoe hij zijn ambities waarmaakt. | Foto: archief Foto: pr.

Sassenheim n 'Hoe kun je je ambities waarmaken?' Op die vraag geeft autocoureur Niels Langeveld antwoord tijdens het eerstvolgende Sportcafé, op dinsdag 11 december om 17.15 uur bij voetbalvereniging Ter Leede.

In het tweede Sportcafé van dit seizoen staan ambities centraal. Welke ambities heb je eigenlijk? En hoe ga je als vereniging of ondernemer ervoor zorgen dat je je doelen bereikt? Niels Langeveld weet daar alles van. In zijn tweede seizoen in de TCR Germany eindigde de Sassenheimer als derde. Een mooie podiumplek, maar Langeveld wil meer. Kampioen worden is zijn doel, net zoals hij dat voorgaande jaren in andere race-klassen al werd. Langeveld, ook Teylinger Sportheld, vertelt in het Sportcafé over zijn ambities en hoe hij iedere keer weer de stap omhoog weet te zetten. Ook tegenslagen horen daarbij. Voorafgaand vertelt voorzitter en gastheer Ronald Vonk over de ontwikkelingen binnen Ter Leede.

Inloop en start

De inloop is vanaf 17.00 uur in het clubgebouw van Ter Leede, Roodemolenweg 10 in Sassenheim. Het programma start rond 17.15 uur.De bijeenkomst duurt tot ongeveer 18.30 uur.

Sportpromotie Teylingen verzoekt gasten en geïnteresseerden op tijd aanwezig te zijn. Na de presentatie is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen. Vooraf aanmelden is niet nodig. Meer op www.sportcafeteylingen.nl.

Winst Ter Leede

Sassenheim n Ter Leede was in de eerste ronde van de tweede periode in eigen huis te sterk voor Capelle. Bij rust stond het nog 1-1, de Sassenheimse goal werd gescoord door Ian van Otterlo. Na rust was Ter Leede sterker en drukte dat ook uit in doelpunten. Jeffrey Bok zorgt voor de 2-1, de ingevallen Steven Wajer promoveert zijn vrije trap tot doelpunt. In de 81ste minuut scoort opnieuw Bok en bepaald de eindstand op 4-1. Ter Leede staat derde in de Hoofdklasse A.

21 t/m 28 november

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: eucharistieviering, voorganger: P. Owel

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag geen dienst

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, avondmaal, voorganger: Ds. H.R. Betting

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. W. van Rijn

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): Woord- en communieviering m.m.v. jongerenkoor, voorganger: B. Prins

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, eucharistieviering, voorganger: Pater B. Wehlin

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Mevr. Ds. J. Nijboer (Noordwijk)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Jaco van 't Sant

Wings of Healing (Veerpolder 6a): woensdag 21 nov 20.00 uur: doopdienst; zondag 10.00 uur: eredienst o.l.v. Armand Lefeu

Overbosch is winterklaar

Ook de sloten van het Overbosch worden schoongemaakt. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Vrijwilligers van het Overbosch hebben het natuurgebied weer winterklaar gemaakt.

De takkenrillen zijn vastgezet, de prachtige natuurlijke omheining is in de olie gezet, het kleischelpenpad is ontdaan van alle bladeren en de entree is veiliger gemaakt. Om te voorkomen dat kinderen vanuit het Overbosch de straat op rennen, hebben de vrijwilligers het pad bij de ingang iets omgelegd. Hiervoor was het nodig om de fietsenstalling iets te verplaatsen.

De bezoekers lieten door complimenten hun waardering voor alle activiteiten blijken.

Wilt u kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 25 november bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.

Het antwoord van vorige week was: Herfstboeket.

De winnaar is: T. Driebergen uit Voorhout.