De Teylinger

3 april 2019

De Teylinger 3 april 2019


Omwonenden niet gelukkig met plan voor bouw mortuarium

Het lege terrein aan het Peerke Donderspad zien de omwonenden liever geen mortuarium gebouwd worden. | Foto: MV Foto: pr.

Warmond n Enkele omwonenden zijn niet blij met de eventuele komst van een mortuarium op het oude terrein van basisschool De Waaier. Zij hebben via mails hun afkeur aan de gemeenteraad bekend gemaakt en één heeft direct al bezwaar ertegen ingediend.

Door Nico Kuyt

De omwonenden lazen in De Teylinger over een mogelijke komst van het mortuarium en klommen in de pen. Zij vinden het geen goede plek ervoor. Mortuaria liggen doorgaans op rustige, beschutte plekken. Deze locatie ligt middenin een woonwijk, direct naast de wijkspeeltuin, met al beperkte parkeergelegenheid. Veel inwoners van Warmond hebben volgens de mails een grote wens voor woningbouw op dit terrein. Er zijn meer mensen die woningen wensen dan een mortuarium, beweert een schrijver. Er is in Warmond een ernstig tekort aan sociale woningbouw en dit terrein zou daarvoor een ideale plek zijn. Vooral eengezinshuizen en appartementen voor senioren zijn erg gewenst. De plek ligt dichtbij winkels en heel centraal in het dorp en zou voor senioren heel handig om te wonen. "Waarom wordt er geen rekening gehouden met de vele senioren in Warmond die graag in een appartement willen gaan wonen en waar nu geen woonruimte voor is? We willen onze dorpsbewoners toch graag houden en niet op late leeftijd laten verhuizen naar een plek waar ze geen sociaal netwerk hebben?", aldus één van de mails. Een tekort aan appartementen zorgt tevens voor een blokkade bij de doorstroom van jonge gezinnen naar huizen, die nu bewoond worden door senioren die wachten op een appartement. Warmond heeft ook een wens voor jonge gezinnen, want dat is goed voor onder andere de school, verenigingen, voorzieningen en het sociale leven in het dorp. Een mortuarium kan best op een andere plaats in Teylingen, Oegstgeest of Leiden gerealiseerd worden. Dat is niet ver van Warmond. In ieder geval aan de randen van Warmond in plaats van middenin een woonwijk. De buurt zit niet te wachten op die extra auto's langs de Speel- en Ontmoetingsplaats en ook niet op extra drukte bij de huidige parkeerplaatsen. De mails staan als ingekomen stuk op de agenda van de raadscommissie Ruimte van dinsdag 9 april.

Lakenvelder koeien de wei in

Warmond n De koeien van de Lakenvelder Boerderij Boterhuispolder (Zijldijk 8) gaan op zondag 7 april om 14.00 uur de wei in voor het zomerseizoen.

De complete kudde met volwassen dieren, jongvee en kalveren loopt de hele zomer buiten in de noordpunt van de Boterhuispolder. Bezoekers zijn welkom om te kijken naar de weidegang. Parkeergelegenheid is beperkt dus kom bij voorkeur op de fiets.

Vroege Vogels in Park Rusthoff

Sassenheim n Vroege vogels zijn op zondag 7 april van harte welkom in Park Rusthoff voor een rondleiding over andere vroege vogels. Onder leiding van Willem Jan Hooijmans kunnen liefhebbers en nieuwsgierigen komen kijken en luisteren naar de bijna 30 verschillende soorten vogels, die het park bevolken.

De wandeling start om 7.00 uur bij paviljoen Sassennest, middenin het park. Alle ingangen van het park zullen op dit vroege tijdstip al open zijn. Een verrekijker is handig om mee te nemen. De rondleiding duurt een uur en wordt afgesloten met een kopje koffie of thee met versnapering in het paviljoen. Deelname is gratis.

Grote schoonmaak Koudenhoorn

Warmond n De jaarlijkse schoonmaakactie op Koudenhoorn is op zondag 7 april. Deelnemers kunnen meehelpen om Koudenhoorn en de andere eilandjes in Warmond weer zo schoon mogelijk te krijgen. Aanmelden is niet nodig. Deelnemers kunnen om 12.00 uur naar het verzamelpunt bij de theekoepel in Park Groot Leerust komen. De gemeente zorgt voor materialen voor de schoonmaakactie zoals handschoenen, hesjes, vuilniszakken en grijpers.

De schoonmaakactie wordt georganiseerd door de Warmondse Schippertjesdagen in samenwerking met de gemeente Teylingen. Wethouder Rob ten Boden krijgt na afloop symbolisch het zwerfafval aangeboden.

De schoonmaakactie vindt jaarlijks plaats in de week voorafgaand aan de opening van het vaarseizoen.

Foto: pr.

Boek over
veteranen
in Teylingen

De andere
kant
van de
geschiedenis

Opnieuw
klachten
over GOM

'Samen aan
tafel, het
verbindt alles'

groen n 'Taakstraf?'

Boezemcafé voor vrouwen met borstkanker

Warmond n Het Boezemcafé van de Duin- en Bollenstreek en Leiden opent dit jaar voor de tweede keer haar deuren. Op woensdag 10 april van 10.00 tot 12.30 uur kunnen vrouwen in het pop-up café aan de Herenweg 101 in Warmond elkaar ontmoeten. Hier kunnen zij op een vrije manier een gesprek met elkaar hebben over borstkanker en de gevolgen daarvan. De toegang is gratis.

Het Boezemcafé is opgericht in 2018 en is een initiatief van borstkankercoach Jacqueline Eenens uit Oegstgeest en schoonheidsspecialiste en masseuse Jacqueline van Heteren uit Warmond.

Het Boezemcafé is een pop-up café dat is opgezet als een ontmoetingsplek waar vrouwen op een open en vrije manier met elkaar een gesprek kunnen hebben over borstkanker en de gevolgen daarvan. Hier kunnen vrouwen inlopen, met elkaar in contact komen, elkaar vragen stellen, tips geven en wellicht helpen met raad of met daad. Het is prettig als je je ervaringen op dit gebied ergens en met iemand kunt delen die weet waar je over praat. Contact met een lotgenote kan hierbij belangrijk zijn. Daarvoor is het Boezemcafé opgericht.

Fit blijven en worden

Een professional op het gebied van borstkankerzorg zal mee koffiedrinken. Deze keer is dat Maureen Jansen, oncologisch fysiotherapeute uit Oegstgeest. Zij beantwoordt graag onder de koffie voorkomende vragen over fit blijven/worden bij of na borstkanker.

Bezoekers zijn welkom, alleen of met een (boezem)vriendin. Naast de koffie en thee, wordt huisgemaakte taarten geserveerd. Na afloop staat voor iedere gast een goodiebag klaar. Bezoekers kunnen gewoon binnenlopen, de deur staat open.

Toegang is gratis en aanmelden kan via boezemcafe@gmail.com of Facebook, maar hoeft niet. Voor meer informatie, kijk op www.boezemcafe.nl en https://www.facebook.com/boezemcafe/.

Beroemde schrijvers in beeld bij het Frans Café

Warmond n Marie–Thérèse Rouillard neemt toehoorders op donderdag 11 april mee op tocht langs huizen van beroemde Franse schrijvers tijdens het Frans Café in de kantine van camping Rianto (Oosteinde 11a). Ze zoomt daarbij in op de vroegere verblijfplaatsen/huizen van beroemde schrijvers en kunstenaars zoals Jean Cocteau, Alexandre Dumas Balzac, Colette, George Sand, Chateaubriand en anderen.

Marie-Thérese Rouillard is geboren in Bretagne, in Auray om precies te zijn, maar woont al geruime tijd in Alphen aan den Rijn.

Deze docente bij de Alliance Française van Gouda is er zeer trots op om over haar geboorteland en zijn beroemdheden te kunnen vertellen.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur. De kosten bedragen vijf euro per persoon. Belangstellenden wordt verzocht zich tenminste één dag tevoren aan te melden via mevanniftrik@gmail.com.

Jumelage

Het Frans Café is een initiatief van de Stichting Jumelage Warmond Champigné. Deze stichting heeft onder meer als doelstelling de kennis van de Franse taal te bevorderen. In dat kader organiseert ze maandelijks bijeenkomsten. En heeft ze jaarlijks uitwisselingen met de in de Loire-streek gelegen plaats Champigné. De komende jumelage is in oktober gepland.

Opnieuw klacht van ondernemers over Greenport Ontwikkelings Maatschappij

Inspreker Clement uit zijn zorg aan de raadsleden over het functioneren van de GOM. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

Teylingen n In de gemeenteraad klonk op 28 maart opnieuw een klacht over het functioneren van de Greenport Ontwikkeling Maatschappij (GOM). Die doet niet waartoe deze is opgericht, stelt inspreker Clement.

Door Nico Kuyt

Clement verwoordde de bedenkingen die onder de telers leven rond de huidige praktijk van de GOM. Hij benadrukte dat de ondernemers aanvankelijk zeer positief waren over de komst van de GOM. Die ontstond uit zorg over de druk op het areaal voor de bollenteelt. Men voorzag door het opschonen van de GOM van sterk verouderde opstallen en door verkaveling een sterke groei van de oppervlakte per bedrijf. Maar de praktijk is naar de mening van Clement wel anders. De GOM zet een bedrijventerrein op en een villawijk op een perceel van eerste klas goed ontsloten bloembollenland. Verleent medewerking aan de bouw van totaal zo'n 600 GOM-villa's in het buitengebied, alles onder het mom van het behoud van de Bollenstreek. Het sloopt grote gebouwen van voormalige exporteurs, nog goed geoutilleerd en onderhouden en voorzien van moderne klimaatcellen. "Deze kapitaalvernietigende projecten worden deels bekostigd door de bouw van GOM-woningen. Na zo'n operatie blijft uiteindelijk een stukje land over van hooguit 1,5 ha voor de telers wat ook nog eens aan alle kanten geert en omsloten is door GOM villa's. Het zijn dit soort activiteiten die ons kwekers van het GOM heeft doen vervreemden. Wat is werkelijk nodig? Groei naar circa 3.000 ha bollengrond. Door verkaveling komen tot rechte goed ontsloten kavels van minimaal 5 ha. Stoppen met het bouwen in het buitengebied van die zogenaamde GOM-woningen. Bij het vrijkomen van grote gebouwen zoeken naar invulling door groeiende kwekerijen, die nu vaak op eigen locatie de meters weer opbouwen die door het GOM zijn gesloopt", aldus Clement die de gemeenteraad opriep om vooral wakker te blijven en de plannen van de GOM kritisch te toetsen of het in het belang is voor de bollenteelt in de streek.

Zeven clubkassen gespekt

Teylingen n Zeven verenigingen in Teylingen hebben dankzij hun achterban ruim 7.000 euro ontvangen van de VriendenLoterij. In Sassenheim kwam in totaal 3.915 euro extra binnen in de clubkas van drie verenigingen. Drum en Showband Adest Musica haalde het hoogste bedrag op, namelijk 3.456 euro. Twee verenigingen in Voorhout konden samen 864 euro verdelen. Muziekcorps Sint Cecilia haalde het hoogste bedrag op, namelijk 473 euro. In Warmond werd in totaal 2.693 euro gedoneerd, waarvan 1.823 euro naar Warmunda ging.

Veteranenboek Teylingen legt lokale geschiedenis vast

Schrijver Joep Derksen met het Veteranenboek Teylingen. | Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n Burgemeester Carla Breuer neemt op vrijdag 26 april het allereerste exemplaar van het Veteranenboek Teylingen in ontvangst. Na twee jaren van voorbereidingen en interviews is de voltooiing van dit Veteranenboek Teylingen een prachtig moment voor alle veteranen, hun familieleden én alle inwoners van Teylingen. Het boek zorgt er voor, dat een stukje lokale geschiedenis voor altijd behouden blijft. Bovendien staan er spannende en levensechte verhalen in.

Maar liefst 32 veteranen uit Voorhout, Sassenheim en Warmond hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit unieke boek. Zij beschrijven hun uitzendingen voor het handhaven van de vrede naar verre landen als Nieuw-Guinea, Nederlands-Indië, Libanon, Irak, Afghanistan en Mali. Eerlijke, grappige, maar ook hartverscheurende verhalen komen in dit boek aan de orde.

"We stonden aan de verkeerde kant van de geschiedenis", "We hebben een beetje beschaving gebracht'' en "Een pionier bij de marine"; het zijn zo maar enkele uitspraken van de mannen en vrouwen, in leeftijd variërend van begin 20 tot 90 jaar en ouder, die voor ons land zijn uitgezonden. Met het vastleggen van hun verhalen blijft een stukje lokale geschiedenis van Warmond, Sassenheim en Voorhout voor altijd behouden. Maar het mooiste is: het Veteranenboek Teylingen is ook fijn om te lezen.

Cadeau

Alle verhalen zijn, naar aanleiding van persoonlijke gesprekken met de veteranen, geschreven door Joep Derksen, namens de Stichting Zinsnede.

Het 'Veteranenboek Teylingen; van 1940 tot 2020', is mede mogelijk gemaakt dankzij donaties door de gemeente Teylingen en het Rabobank Bollenstreek Coöperatiefonds.

Exemplaren van het Veteranenboek Teylingen (ISBN: 978-90-828414-2-8) zijn vanaf het moment van presentatie ook te koop bij de boekwinkels, zoals Boekhandel Wagner in Sassenheim, Primera in Voorhout en Boek Kado Enzo in Warmond. De prijs van dit boek met meer dan 140 bladzijden, vol verhalen en foto's, is 12,50 euro. Voor meer informatie, kijk op www.zin-snede.nl.

ReumaNederland haalt 5915,80 euro op in Voorhout

Voorhout n ReumaNederland bedankt alle collectanten, comitéleden en inwoners van Voorhout voor hun grote inzet en bijdrage aan de landelijke collecteweek. Tijdens de collecte van 18 tot en met 23 maart hebben zij met elkaar in totaal 5915,80 euro opgehaald.

Met deze donaties kunnen onderzoeken worden gefinancierd die de oorzaak van reuma kunnen achterhalen en verbeteringen in de behandelingen kunnen realiseren. Dit helpt het leven van 2 miljoen Nederlanders te verbeteren.

Gewrichten, spieren en pezen

Reuma is een verzamelnaam voor ruim 100 aandoeningen aan gewrichten, spieren en pezen. Een op de negen Nederlanders kampt met een vorm van reuma, zoals artrose, reumatoïde artritis of jeugdreuma. Dagelijks krijgen 700 mensen de diagnose reuma. Daarmee is reuma de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland.

Hoewel de kenmerken van reuma vaak onzichtbaar zijn, is de impact van de ziekte groot. Twee derde (69 procent) van reumapatiënten wordt dagelijks beperkt in zijn dagelijkse activiteiten door pijn, vermoeidheid of verminderde mobiliteit.

Steun

Nog meer wetenschappelijk onderzoek is nodig om reuma de wereld uit te helpen. Naast het financieren van wetenschappelijk onderzoek geeft ReumaNederland ook voorlichting, ondersteunen we patiëntenactiviteiten en komen we op voor de belangen van mensen met reuma in de politiek en zorg. De colllectant gemist , maar wel een donatie doen? Dat kan via www.reumanederland.nl.

In de rij voor gratis compost

Wethouder Rob ten Boden en directeur klant en operatie Just Zandhuis poseren met de gratis compost, met goedkeuring van enkele inwoners. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Vier zakken gratis compost waren op te halen bij de gemeentewerf. Het liep storm op zaterdag 30 maart. Al voor 16.00 uur waren alle 5.000 zakken opgehaald.

Met deze actie bedankt de gemeente inwoners voor hun ingeleverde groente-, fruit- en tuinafval (gft). Inwoners krijgen het ingezamelde afval nu terug in de vorm van compost. Veel Teylingers haalden dat cadeautje op.

Meer dan 100 medewerkers van Meerlanden en gemeenten in de regio deelden in totaal 55.000 zakken MeerCompost uit. Voor dit aantal zakken was 1.250.000 kilo ingezameld GFT uit de regio nodig. De compost van dit GFT verrijkt als een natuurlijke bodemverbeteraar de bodem van (moes)tuinen, die de groei van bloemen en planten op een milieuvriendelijke wijze stimuleert. Het zorgt daarnaast voor de waterhuishouding en een natuurlijke balans in de bodem.

Banenmarkt voor 55-plussers

Voorhout n Het Servicepunt Werk Duin- en Bollenstreek (Nijverheidsweg 22) organiseert op donderdag 4 april een banenmarkt voor 55-plussers. Werkzoekenden van 55 jaar en ouder kunnen vanaf 13.00 uur in gesprek met diverse werkgevers in de regio. Op deze banenmarkt zijn werkgevers aanwezig met vacatures, waarvan de organisatie verwacht dat ze aansluiten bij de kennis en kwaliteiten van de bezoekers. Ook kunnen werkzoekenden hun CV meenemen en door experts laten nakijken. Dit kan de kans op een betaalde baan vergroten. De banenmarkt duurt tot 16.00 uur. De toegang is gratis.

Digitaal inloopspreekuur in de bibliotheek

Teylingen n In de bibliotheken van Sassenheim, Voorhout en Warmond is iedere week een digitaal inloopspreekuur. Hier kan iedereen terecht met vragen over het gebruik van internet, laptop of andere digitale vragen. Er is deskundige begeleiding aanwezig en zij helpen bezoekers graag verder, ook kan er uitleg gegeven worden over bijvoorbeeld e-readers, smartphones of tablets. Het inloopspreekuur is gratis toegankelijk en je hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek. Vooraf aanmelden is niet nodig.

In de bibliotheek Sassenheim (Kerklaan 42) is het spreekuur op donderdag van 14.00 tot 16.00 uur, in Voorhout (Herenstraat 48) op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en in Warmond (Herenweg 80) op woensdag van 13.00 tot 15.00 uur. Voor digitale cursussen (bijvoorbeeld Windows 10), kijk op www.bibliotheekbollenstreek.nl.

Groen kun je zelf doen!

Teylingen n Inwoners kunnen op 4,5,6 en 7 april vijf tuintegels of -stenen inwisselen voor drie plantjes. Voor de gemeente Teylingen kan dit bij Tuincentrum TuineXtra (Van Berckelweg 51 in Noordwijk). Met deze actie willen de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk, samen met 'De Groene Uitdaging' en Groei&Bloei, inwoners stimuleren om hun tuin te vergroenen, onder het motto: Groen kun je zelf doen! De landelijke campagne Operatie Steenbreek stimuleert inwoners om de omgeving waar ze wonen aangenamer en groener te maken. Dat is beter voor waterafvoer bij bijvoorbeeld buien.

Kijk in de keuken

Regio n De VVD Duin- en Bollenstreek organiseert op donderdag 11 april van 20.00 tot 22.00 uur 'een kijkje in de keuken' van Manege Hillegom. De manege is een familiebedrijf dat al 50 jaar bestaat en sinds 2017 een geheel nieuw complex op een nieuwe locatie heeft. Voor deelname aan dit werkbezoek is aanmelding nodig via kijkje.in.de.keuken.van@gmail.com. Deelname is gratis. Aanmelden kan tot en met 8 april. Politiek actief of betrokken zijn is niet nodig.

'Samen aan tafel, het verbindt uiteindelijk alles'

De organisatie verzorgt voor 200 gasten een diner op een bijzondere locatie: de Ruïne van Teylingen. Foto: pr.

n Diner door Syrische Vrouwen in de Bollenstreek

Teylingen n De Stichting Syrische Vrouwen Nederland, ondersteund door Lionsclub Bollenstreek, organiseert op vrijdag 3 mei een feestelijk buffet diner voor 200 gasten. De opbrengsten van dit evenement komen volledig ten goede aan het opzetten van een eigen cateringactiviteit door een groep Syrische Vrouwen in de Bollenstreek. Het culinair-cultureel evenement is op het terrein van de Ruïne van Teylingen.

"Je kunt natuurlijk altijd wel aan de kant blijven staan en je dan een oordeel vormen over wat er om je heen gebeurt", aldus Cees Pronk, lid van de Lionsclub Bollenstreek, "maar ik doe vrijwilligerswerk voor statushouders en ben op die manier in aanraking gekomen met een aantal Syrische vrouwen in de Bollenstreek. Daardoor ken ik hun verhalen. Ik ben onder de indruk van hun veerkracht en positieve levenshouding. Ze hadden liever thuis in Aleppo geleefd, maar proberen er nu op alle mogelijke manieren hier iets van te maken. Het minste wat we kunnen doen, is ze daarbij een handje helpen."

Symbolische locatie

Voor Araa Al-Jaramani, directeur van de Stichting Syrische Vrouwen Nederland, is de ondersteuning van dit evenement zeer welkom. "Onze stichting is gevestigd in de Bollenstreek en het is heel bijzonder dat we dan bij de Ruïne van Teylingen dit evenement kunnen organiseren. Het is bijna symbolisch. Nederlands cultureel-historisch erfgoed dat een avond lang de omgeving vormt waarin wij ons als Syrische gasten met Nederland verbinden. Met op de achtergrond het verhaal van Jacoba van Beieren. De vrouw die streed voor haar belangen en ook heeft ervaren hoe het voelt om huis en haard te verliezen. Om daarna niet op te geven."

Aanmelden

De stichting selecteerde in de Bollenstreek een groep Syrische vrouwen, die uitstekend kan koken en de ambitie heeft een cateringbedrijfje te starten. Cateraar-ondernemer Wim van Vliet ondersteunt ze tijdens het evenement. Voor verdere ondersteuning wordt gezocht naar ondernemers, die materieel of immaterieel willen bijdragen. Ook voor wie aan tafel wil bij dit feestelijke evenement (30 euro per persoon, exclusief dranken): mail naar cpronk14@gmail.com of ga naar https://bollenstreek.lions.nl.

Op de foto, v.l.n.r.: Araa Al-Jaramani (directeur), Cees Pronk (Lions), Sanaá Alarnaout (kok), Wim van Vliet (cateraar) en Shaza Zaárour (kok). | Foto: pr.

Historische Kring lanceert website voor oude foto's

Voorhout n De Historische Kring Voorhout lanceerde woensdag 27 maart de website met een nieuwe beeldbank van oude dorps- en familiefoto's. In de beeldbank is beeldmateriaal van de vereniging, de klassenfoto's en beeldmateriaal van de voormalige gemeente Voorhout (GAV) opgenomen. De HKV heeft zich daartoe aangesloten bij het Genootschap Zijper Collectie en Beheer Systeem (ZCBS).

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is de beeldbank met oude foto's online gegaan. Bij de vereniging staan 10.000 beelden geregistreerd. Een even zo groot aantal schreeuwt om genummerd, ingevoerd en beschreven te worden. Op dit moment zijn bijna 2000 verenigings-, 200 GAV- en 400 klassenfoto's op de nieuwe website doorzoekbaar. Dat aantal zal zich de komende maanden snel uitbreiden. Er zijn foto's met auteursrechten die niet op de website getoond mogen worden; de beschrijving daarentegen is wel door iedereen te lezen. De foto's zijn in het Kenniscentrum van de HKV aan de Bonekruidstraat te zien. Het nieuwe programma kent uitgebreide zoekfunctie en er zijn diashows voorzien. Denk bijvoorbeeld aan foto's van 1000 jaar Voorhout in 1988. Het overzetten van de oude website met klassenfoto's heeft een hoge prioriteit. Tegelijkertijd worden alle namen van de leerlingen ingevoerd.

Door dit initiatief van de HKV wordt er meer beeldmateriaal gepubliceerd dan ooit tevoren. Bij elkaar een titanenklus, aldus beeldbankbeheerder Emiel van der Hoeven. Direct naar de beeldbank? Zie: https://www.hkv-voorhout.nl/onderzoek-en-fotoalbums/collecties/

Digitaliseren

Daarnaast heeft de HKV professionele apparatuur aangeschaft om de duizenden dia's en foto's te digitaliseren. Ook dit materiaal moet beschreven en ingevoerd worden. Wie wil de helpende hand reiken? Voor reeds ingevoerde foto's geldt de vraag: Wie-Wat-Waar-Wanneer? Daarvoor zoekt de HKV Voorhouters die kennis hebben van het dorp en het dorpsleven. Samen met andere Voorhouters op zoek naar namen en het bekijken van oud materiaal? Neem contact op via info@hkv-voorhout.nl.

Waar komt toch de naam 'Monte Carlo' vandaan?

Sassenheim n Het appartementencomplex "Monte Carlo" staat centraal tijdens de inloopochtend van Stichting Oud Sassenheim (SOS), op donderdag 4 april om 10.30 uur in De Coy (Kagerdreef 72).

Het complex aan de Teylingervaart was oorspronkelijk een bollenschuur, in 1930 gebouwd door de bekende Sassenheimse aannemer J.P. Oudshoorn voor de firma Papendrecht & Van der Voet. Later kwam het gebouw in handen van H. Verdegaal. De laatste eigenaar, voor de renovatie in 2004/2005, was de firma Nicola. Het nieuwe wooncomplex met twaalf appartementen werd in 2006 opgeleverd. De SOS heeft zich destijds voor de herbestemming van de bollenschuur sterk gemaakt. Zij is aangesloten bij het CultuurHistorisch Genootschap van de Duin- en Bollenstreek (CHG) in Lisse. Deze regionale koepelorganisatie van lokale cultuurhistorische verenigingen en musea is gespecialiseerd in bollenerfgoed en heeft bij de herbestemming van de bollenschuur geadviseerd. Het CHG is niet helemaal gelukkig met het eindresultaat; de authenticiteit van de schuur is aan de buitenzijde te veel aangetast. Tijdens inloop wordt een video vertoond van de in 2005 uitgevoerde renovatie en uitgelegd waar de wat mysterieuze naam van het wooncomplex vandaan komt.

Geen second opinion over kap kastanjes

De coalitie stemt tegen het houden van een second opinion over het rooien van de kastanjes. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

Sassenheim n De partijen van de coalitie vinden het niet nodig om nog eens een second opinion uit te laten voeren of de kap van alle kastanjebomen in de Wilhelminalaan, de Prins Hendriklaan en het Koningspark wel nodig is. De oppositie dienden vorige week in de gemeenteraad daartoe een motie in, maar deze werd verworpen.

Door Nico Kuyt

Foto: pr.

Volgens het CDA, de PvdA, ChristenUnie en GroenLinks moeten alle inspanningen getroost worden om zoveel mogelijk kastanjebomen zo lang mogelijk te behouden, want door hun monumentale uitstraling is het zeventigjarig oude groen sterk beeld- en sfeerbepalend voor de directe omgeving. En wat komt ervoor terug? Goedkope en onderhoudsvriendelijke bomen. Pas als er een gevaar voor omvallen dreigt, dan mag de zaag de euthanasie toepassen. Een onafhankelijke bomendeskundige kan de gemeente hierover adviseren en raad geven om de eventuele ziekten te genezen. Bij deze acties dienen de omwonenden van meet af aan worden betrokken, want zij voelen zich tot nu toe niet gehoord en hebben grote twijfels over de noodzaak van het rooien van alle bomen in één klap, zo gaf het CDA aan.

De PvdA bracht nog even in herinnering dat wel vaker over bomen een second opinion wordt gevraagd. De fractie wees bijvoorbeeld op de twee oude beuken in de tuin van het oude gemeentehuis van Warmond.

Risico

Maar naar de mening van wethouder Rob ten Boden moet de gemeente, weliswaar met pijn in het hart, zijn verantwoordelijkheid nemen en voor een kap zorgen. Het risico van omvallen is te groot, zo hebben externe experts aangegeven. Begin vorig jaar is er eentje omgevallen vanwege rottende wortels. Eind vorig jaar is er eveneens een boom afgekeurd en begin dit jaar weer drie, de kastanjes naderen hun levenseinde. Ze worden steeds sneller onveilig en er is nog geen remedie voor de ziekten die hen plagen. Beter is daarom om nu door te pakken en in overleg met de omwonenden kijken om ze op een goede manier te vervangen. Dan heb je over een aantal jaar weer een mooie laan.

Kappen

VVD, D66 en Trilokaal waren het met de wethouder eens. Zo snel mogelijk diende een einde gemaakt te worden aan de onveilige situatie. De gemeente kan anders aansprakelijk gesteld worden als dit zo voortduurt, stipte de VVD aan. Trilokaal had vertrouwen in het kundige oordeel van het ambtelijk apparaat en was blij dat er in samenspraak met de omwonenden gezorgd wordt dat er iets nieuws en moois terugkomt. Omvallende bomen en onbegaanbare stoepen, dat moet je niet willen. D66 wees op zijn beurt naar de communicatie met de bewoners. Ga in direct overleg met hen, dat zou zelfs misschien nog kunnen leiden tot andere inzichten, maar geen second opinion.

Met negen stemmen voor en veertien stemmen tegen werd de motie verworpen.

Teylingen heeft onveilige provinciale wegen

Regio n De ANWB vraagt aan het nieuwe provinciaal bestuur om de veiligheid van de risicovolle wegen met een hoge ongevallenscore snel te verbeteren. In de resultaten worden meerdere onveilige wegen in Teylingen genoemd.

De ANWB presenteerde vorige week de resultaten van een onderzoek naar de verkeersveiligheid van de provinciale wegen in alle provincies. Het provinciale wegennet is in kaart gebracht aan de hand van een technische analyse van de veiligheid van de weg (weergegeven door een sterrenscore), gecombineerd met de verkeersongevallen die de afgelopen vier jaar hebben plaatsgevonden. Met de analyse verschaft de ANWB de provincie meer inzicht in de meest gevaarlijke wegen.

Het gaat in het rapport om onder andere de N444 van het golfcentrum in Noordwijk tot aan de KTS in Voorhout is onveilig, maar deze weg is voor een deel al opnieuw ingericht. Verder is het stuk Teylingerlaan op de N444 bij Sassenheim onveilig. Ook de Jacoba van Beierenweg vanaf de rotonde op de N444 scoort slecht. In Oegstgeest wordt het deel van de Haarlemmertrekvaart gelegen naast de Klinkenbergerplas, als onveilig aangemerkt. Dat geldt ook voor het laatste stuk van de N207 bij Lisse en Hillegom (bij de McDonalds).

Provinciale wegen zijn de gevaarlijkste wegen van ons land. Slechts zes procent van onze wegen geldt als 'provinciaal' maar ze leiden tot éénvijfde van alle verkeersdoden. In Nederland zijn de afgelopen vier jaar in totaal 427 personen overleden op een provinciale weg of fietspad, waarvan 37 mensen in Zuid-Holland. De ANWB vraagt daarom aan het provinciebestuur om in het collegeakkoord de ambitie op te nemen om gevaarlijke wegen de komende vier jaar veiliger te maken en hiervoor geld vrij te maken. Maatregelen die de veiligheid vergroten zijn bijvoorbeeld rotondes, ongelijkvloerse kruisingen, fietstunnels, verbreden van de berm of het afschermen van obstakels langs de weg.

Nieuwe groep vrijwilligers voor Hospice

Sassenheim n Het Hospice Duin- en Bollenstreek kan negen nieuwe vrijwilligers in het team verwelkomen. Recent hebben zij de basiscursus afgesloten en het bijbehorende certificaat ontvangen.

De vrijwilligers (foto onder) hebben de basiscursus gevolgd van de landelijke vereniging van Vrijwilligers in de Palliatieve Terminale Zorg, de VPTZ. Deze cursus wordt door de eigen coördinatoren Yvonne Uljee en Liane Heuzen gegeven. De cursus bestaat uit twee aaneengesloten (vooral theorie) dagen, gevolgd door een dagdeel praktische vaardigheden en een terugkomavond. Voorafgaand aan de training loopt de cursist mee om te ontdekken of het werk in het hospice is wat hij of zij ervan verwacht.

Het hospice heeft een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Niet alleen in het hospice ontvangen gasten vrijwilligerszorg. Ook in de thuissituatie kunnen vrijwilligers ingezet worden om mantelzorgers te ontlasten en ondersteuning te bieden zodat zij de zorg aan hun dierbare kunnen volhouden.

Ook zorgvrijwilliger worden? Neem dan contact op met de coördinator via 0252-227139.

Nieuw VVD-raadslid Rolf Duindam treedt aan

In het midden van de gemeenteraad legt Rolf Duindam de belofte af. Foto: Nico Kuyt

Teylingen n Rolf Duindam is op donderdag 28 maart als nieuw raadslid voor de VVD in de gemeenteraad geïnstalleerd. Hij volgt Caroline Stam-Overhof op, die vanwege gezondheidsredenen het plaatselijke pluche verliet.

Stam-Overhof kampte al langer met haar gezondheid en hakte recent de knoop door en stelde haar bij de laatste verkiezingen verworven zetel weer beschikbaar. De eerstvolgende op de kandidatenlijst van de VVD is de nummer negen, Rolf Duindam. De Voorhouter stelde zich bereid de post in te nemen. Afgelopen donderdag legde hij in de raad de belofte af en daarmee zijn de zeven zetels van de VVD-fractie weer compleet. (NK)

Een dementievriendelijke uitvaart, hoe regel je dat?

Regio n Dementie blijkt een lastig bespreekbaar onderwerp bij veel uitvaartorganisaties. Want vertel je je vader met dementie dat zijn vrouw met wie hij zolang heeft samengeleefd overleden is of juist niet? Wat doe je als het tijdens een uitvaart moeilijk wordt? Op maandag 8 april staat het Alzheimer Café in het teken van een mooi afscheid, ook voor mensen met dementie.

Marjan Balkenende-Goudkade is uitvaartverzorgster met een specialisatie op het gebied van dementievriendelijke uitvaartzorg is. Op deze avond gaat Willy Gillissen met Marjan in gesprek hoe zij, samen met familie en dierbaren zo`n uitvaart voorbereidt.

Het Alzheimer café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden, hulpverleners en andere geïnteresseerden.

Het Alzheimer café is op maandag 8 april in de Tuinzaal van Munnekeweij (Via Antique 25, Noordwijkerhout) en is geopend vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Aanmelden voor deze avond is niet nodig. Voor meer informatie, bel met mevrouw W. van de Kwaak, telefoonnummer 06-46033996.

72ste Bloemencorso staat in de startblokken

Corsovoorzitter Willem Heemskerk vertelde dat er dit jaar drie tribunes langs de route komen te staan. | Foto: AitV Foto: Arie in 't Veld

Regio n De 72ste editie van het Bloemencorso staat in de startblokken. Dat werd extra aangestipt tijdens een persconferentie die op woensdag 27 maart in Keukenhof werd gehouden.

Door Arie in 't Veld

Bij die gelegenheid sprak Bart Siemerink als gastheer van Keukenhof uit een pleitbezorger te zijn van de drie-eenheid bloeiende bollenvelden, Keukenhof en het Bloemencorso. "Als Keukenhof treffen we het wel dit jaar. Je moet af en toe wat geluk hebben, maar dit helpt in elk geval om een perfect visitekaartje af te geven. Mede daardoor loopt het hier goed, want in de afgelopen week hebben we al meer bezoekers ontvangen dan de prognoses aangaven. Reden temeer om uit te kijken naar een topdag als corsodag en we op de tribune aan de Westelijke Randweg, dan tijdelijk Corsoboulevard genoemd, een feestje vieren."

Veranderingen

Willem Heemskerk, voorzitter van het Bloemencorso van de Bollenstreek, zei tijdens de persconferentie onder andere dat er rond het corso vele veranderingen hebben plaatsgevonden, hetgeen extra kleur geeft aan het thema 'Changing World'. "Zo hebben we twee nieuwe bestuursleden benoemd. Ook voor de opbouwdagen vanaf 10 april in de Klinkenberghallen in Sassenheim waar vorig jaar zesduizend mensen werden verwelkomd. Met dertien bestuursleden zijn we op oorlogssterkte."

De corsovoorzitter, woonachtig in Sassenheim, vertelde ook dat er vorig jaar twee tribunes langs de route werden geplaatst, dit jaar drie en volgend jaar vier. Ook het designteam is veranderd en wordt nu gevormd door Jack van der Ende en Erik Pannenborg. Van der Ende uit Maassluis werkte al eerder mee aan het Varend Corso in het Westland en Pannenborg is als floral designer ook internationaal actief. Heemskerk: "Ze zijn in het diepe gesprongen en af en toe bleek het wat erg diep te zijn, maar ze zijn er perfect uitgekomen."

Eerste steek

Op woensdag 10 april worden de eerste hyacinten voor dit corso gestoken door ICE, de mascotte van korfbalvereniging TOP/SolarCompleet, samen met voorzitter Ruud Westerbeek en trainer Jan Niebeek. In de dagen daarna worden rond de opbouw van het corso vele evenementen gehouden en hebben de vrijwilligers inmiddels de handen vol aan het bloemsteken van de achttien praalwagens en vele luxewagens. Met dit keer ook een praalwagen van Specsavers als nieuwe deelnemer. "Specsavers heeft haarfijn aangevoeld hoe we elkaar kunnen versterken. Het corso heeft baat bij een mooi aantal praalwagens en Specsavers creëert met zijn kleurrijke deelname een unieke kans om hun boodschap bekend te maken bij een miljoenenpubliek," aldus de corsovoorzitter.

Dirk Kuijt

Vrijdagavond 12 april gaat het corso feestelijk verlicht rijden. Dit wordt op een verrassende manier in gang gezet door oud-profvoetballer Dirk Kuijt. Heemskerk zei ook nog maar zeven maanden in het corso te zitten en in die tijd van de ene verbazing in de andere gevallen te zijn. "Een ploeg met totaal 1.500 vrijwilligers zet zich voor dit corso in, het corso is van economisch en maatschappelijk belang en is het grootste eendaagse evenement van Nederland en nog altijd ambassadeur van het bloembollenvak. En net als voorgaande jaren gaat het allemaal weer lukken."

GGD onderzoekt gezondheid jongeren

Regio n Dit najaar voert de GGD Hollands Midden weer de Gezondheidsmonitor Jeugd uit: een grootschalig onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren uit klas 2 en 4 van het regulier voortgezet onderwijs. Alle scholen in de regio hebben in maart een uitnodiging ontvangen om in het najaar mee te doen met het onderzoek.

Alle GGD'en in Nederland onderzoeken eens in de vier jaar de gezondheid en de leefstijl van de jeugd. Dit doet de GGD in opdracht van de gemeenten in de regio. De vorige keer dat dit in de regio Hollands Midden is gedaan, hebben bijna alle scholen meegedaan.

De vragen gaan over thema's als gezondheid, roken, drinken, sporten, (cyber)pesten en gamen. Met de resultaten van het onderzoek adviseert de GGD vervolgens de gemeenten over hun gezondheidsbeleid en jeugdbeleid.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met andere GGD'en en met het RIVM. Omdat alle GGD'en meedoen, helpt het onderzoek ook om landelijk beleid en campagnes te ontwikkelen om de gezondheid en leefstijl van jongeren te bevorderen.

Uitnodiging

Scholen spelen een cruciale rol bij de dataverzameling voor de Gezondheidsmonitor Jeugd. Alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Hollands Midden hebben in maart een uitnodiging van de GGD gekregen om mee te doen aan het onderzoek. Inmiddels is al een deel van de aanmeldingen binnen. De GGD richt de uitvoering van dit digitale vragenlijstonderzoek zo in dat het zo min mogelijk invloed heeft op de werkdruk van het schoolteam en op het lesrooster. De GGD begeleidt de deelnemende scholen en verzorgt alle benodigde materialen. De scholen ontvangen in het voorjaar van 2020 een schoolprofiel met de resultaten van hun eigen populatie afgezet tegen het gemiddelde in de regio.

De GGD hoopt dat zo veel mogelijk scholen – liefst allemaal – meedoen met het onderzoek. Hoe meer scholen meedoen, hoe beter de gezondheid van jongeren in kaart gebracht kan worden en hoe gerichter er beleid kan worden gemaakt. Zo helpen scholen en jongeren de GGD en de gemeenten om jongeren zo gezond mogelijk te houden.

Kindercorso Voorhout start kwartier eerder

Voorhout n Het kindercorso gaat op zaterdag 13 april weer vooraf aan het Bloemencorso. Normaal gesproken vertrekt het kindercorso om 11.00 uur vanuit het Kievitspark, maar op verzoek van de organisatie van het Bloemencorso is het dit jaar om 10.45 uur. Zo wordt het oponthoud door de overweg in Voorhout teniet gedaan.

Elk jaar kent het Kindercorso weer vele deelnemers met prachtig versierde driewielers, fietsen, tractoren, karren, buggy´s en kinderwagens. In de drukke Herenstraat ontvangen de kinderen veelvuldig applaus voor hun prachtige creaties. Het thema voor het Bloemencorso 2019 is ´Changing World´ en dat zie je ook in het Kindercorso terug.

Het kindercorso kan ook dit jaar gerealiseerd worden door een aantal Voorhoutse kwekers. Zij stellen hun bloemen beschikbaar. Kinderen kunnen deze gratis ophalen op vrijdag 12 april vanaf 15.30 uur bij de kraam van de Oranje Vereniging Voorhout op het grasveld bij het NS-terrein. De Oranje Vereniging Voorhout nodigt alle kinderen uit om bloemen op te halen en deel te nemen aan het kindercorso.

Dit jaar begeleiden Drumfanfare 'St. Cecilia' uit Voorhout, Show- en Marchingband Junioren 'Door Vriendschap Sterk' uit Katwijk , Marchingband 'Tamarco' uit Leiderdorp en Show en Marchingband 'Jong Flora' uit Rijnsburg het kindercorso.

Een jury bepaalt welke kinderen een prijs verdienen voor hun creatie. De prijsuitreiking van het kindercorso is dit jaar om 14.00 uur in Café Restaurant 'Cheers'.

Nieuwe geluidsinstallatie

Daarnaast is voorafgaand aan het kindercorso in de Herenstraat de overhandiging van de geluidsinstallatie aan de Oranje Vereniging Voorhout, door vertegenwoordigers van het Jacoba van Beierenfonds Teylingen, Fonds 1818 en het Prins Bernard Cultuurfonds Zuid-Holland.

Kwekers willen toeristen uit bollenvelden houden

Een banner en een ambassadeur bij een bloemenveld moeten zorgen dat toeristen niet zomaar tussen de bloemen gaan staan. | Foto: pr.

Regio n 'Enjoy the Flowers, Respect our Pride.' Onder deze titel worden toeristen komende weken welkom geheten in de Bollenstreek. Aanleiding voor het zoeken naar ambassadeurs is een noodkreet uit de bollensector om de bloemen te beschermen tegen al te enthousiaste bezoekers. Een samenwerking tussen sector, marketingorganisaties, Greenport/Flower Science en gemeenten levert een pilotproject op, dat in de drukste toeristische weekenden wordt getest. Toeristen worden gastvrij ontvangen, kunnen voorlichting krijgen en worden verwezen naar locaties waar foto's gemaakt kunnen worden. Op deze wijze wordt geprobeerd te voorkomen dat toeristen vrijuit door de velden dwalen.

De kern van de campagne is educatie. De samenwerkende partijen zijn van mening dat goede voorlichting bijdraagt aan het begrip en respect. Het team is met spoed op zoek naar ambassadeurs, liefst met kennis van het bollenvak. In paren van twee worden deze vrijwilligers ingezet op de drukste weekenden in april. Iedereen die een van de weekenden een paar uurtjes vrij wil maken om mee te werken, wordt uitgenodigd zich aan te melden. Ronald Heruer – oudgediende Visitors Center Noordwijk - is gevraagd om de ambassadeurs aan de velden te verbinden. Hij zit de genoemde weekenden in het VVV Noordwijkerhout. De ambassadeurs heten de toeristen welkom in de Bollenstreek, vertellen wat over het bollenvak, laten zien hoe je foto's kunt maken en verwijzen naar plekken in de streek waar je nog intenser van de bloemenpracht kan genieten.


Blij wordt de Bollenstreek van de toeristen die al zo vroeg in het jaar vanuit alle hoeken van de wereld komen. De mooie plaatjes die de toeristen uitsturen via hun sociale media zijn de beste marketing die je kan wensen. Tenzij er voor het maken van dat plaatje onherstelbare schade wordt veroorzaakt. Daarom is er een pakket ontwikkeld om de kweker te helpen toeristen erop te attenderen dat de velden niet openbaar toegankelijk zijn. Met de slogan "Enjoy the flowers, respect our pride" worden toeristen geattendeerd op een respectvolle omgang met al het moois dat kwekers maken. Op een centraal punt in de Bollenstreek is materiaal beschikbaar om de boodschap te verspreiden. Ook de coördinatie van de gidsen gebeurt vanuit deze locatie. Het initiatief om hier gebruik van het maken, ligt bij de kwekers zelf. Wil je mee helpen, meld je dan bij Ronald via rheruer@gmx.nl of 06-43121015.

NK koken en serveren

De winnaars van het NK met burgemeester Carla Breuer, die de eerste prijzen mocht uitreiken. | Foto: MV Foto: pr.

Voorhout n Twaalf teams van vmbo-scholen uit heel Nederland deden op woensdag 27 maart mee met het Nederlands kampioenschap Koken en Serveren, gehouden bij de KTS.

De spanning is te snijden in de grote keuken van de KTS. Geconcentreerd werken 24 koks aan het menu dat ze zojuist overhandigd is. Namens de KTS staan Roderick Zuidam en Sam van Rossum in de keuken. Gastvrouw Roxanne Wesseling serveert de lunch. De twaalf teams maken dezelfde vier gangen lunch, voor zes personen. Vooraf salade nicoise met tonijn en aspergesoep, als hoofdgerecht een gebakken maiskipfilet. Het toetje is een chocolademousse. Als afsluiter krijgen de juryleden een kopje koffie of thee geserveerd met huisgemaakte zoete lekkernijen.

Terwijl de pannen op het vuur staan, zijn in De Jonge Garde, het restaurant van de KTS, de mede-leerlingen bezig met hun eigen voorbereidingen. Naast de chefs, strijden de gastheren en -vrouwen namelijk om hun eigen nationale titel. Twaalf jongeren dekken met precisie de tafel, worden beoordeeld op hun serveertechnieken, het maken van een koffievariant en het bereiden van een alcoholvrije cocktail. De jury is ondertussen aangeschoven voor de beoordeling. Het zijn chef-koks en meestergastheren uit de regio, waaronder meesterkok Marcel de Leeuw en maître-sommelier Peter Bruins van sterrenrestaurant De Bokkendoorns uit Overveen. Het niveau is dus hoog dit NK, waar de deelnemers naast hun kookkunsten, ook worden beoordeeld op hun productkennis. Bij het serveren krijgen de deelnemers een kennistoets voorgeschoteld.

Na een lange dag en een nog langer beraad, maakt de jury de winnaars bekend. De winnaar in de categorie serveren is Miryanne Ruijs van het Fioretti College uit Veghel. De tweede plaats gaat naar Pien van den Broek van het Hubertus & Berkhoff uit Amsterdam. De derde plaats is voor Diego Gaiser van de Francois Vatelschool in Den Haag. Voor de koks loopt ondertussen de spanning op. Wie van hen is Nederlands kampioen? De derde plaats gaat naar Max Smit en Jet Schrijver van het Twents Carmel College. Tot hun eigen verrassing is de tweede plaats voor Saira de Putter en Marrit Bleyenbergh van het Lodewijk College uit Terneuzen. Bij het horen van de winnaars van de eerste plaats klinkt gejuich. Quincy Westbroek en Femke Mos mogen zich, samen met Miryanne, een jaar lang Nederlands kampioen noemen. De beide koks stralen "Het ging best goed, alleen het vlees vullen was moeilijk," vertelt Quincy. Een paar weken ervoor wonnen ze samen al het Noord-Hollands kampioenschap. Femke: "Ik ben heel blij!". Beide koks doen dit jaar eindexamen. Femke kiest een andere richting en denkt aan de sportopleiding CIOS. Quincy gaat door in het vak. Zijn droom? "Over een paar jaar een eigen restaurant."

Rotaryclub Sassenheim 'racet' mooi bedrag bij elkaar

Rob Batenburg (r) ontvangt de cheque. De opbrengst gaat naar het meisjestehuis van Srilan Care. | Foto: pr. Foto: pr.

n Fun(d)racing levert 11.404 euro op

Teylingen n Nog geen Formule-1 race, vorige week donderdag op het circuit van Zandvoort. Wel een bijzondere autorace voor het goede doel: Fun(d)racing.

Door Piet van Kampen

De Rotaryclub Sassenheim staat bekend om het organiseren van activiteiten en schenkingen aan goede doelen in binnen- en buitenland. Dit keer wel een heel bijzondere actie waarvoor het circuit van Zandvoort werd afgehuurd. Binnen de club was het idee ontsproten om door middel van autoraces de nodige euro's in te zamelen. Nadat de 'kruitdampen' waren opgetrokken kon de organisatie met een glimlach een cheque van 11.404 euro aan Rob Batenburg, community serviceman overhandigen.

Het bedrag komt ten goede aan het meisjestehuis Avanthi Devi van Srilan Care, een tehuis in Sri Lanka. Waarom deze keer voor dit doel gekozen? Dennis Masereeuw, lid van de Rotaryclub, licht het toe. 'Joost Thus, een landgenoot hield een lezing waar wij bij waren. Hij vertelde over zijn project in Sri Lanka waar hij een school wil bouwen voor meisjes om hen daar diverse vakken te leren, zodat zij daar een baan kunnen vinden om zichzelf te kunnen onderhouden. Het sprak ons aan en daarom hebben wij voor dit doel gekozen."

Mooie dag

De bekende Sassenheimse coureur Niels Langeveld was helaas verhinderd, maar sprak de deelnemers voor de aanvang de races vanaf een groot scherm live vanuit Barcelona toe. Andere ervaren instructeurs en coureurs namen de honneurs waar. De 56 deelnemers aan de BMW3 races- vijf heats van 20 minuten- konden van start gaan evenals de 14 coureurs die met hun eigen 'racemonster' over het circuit zouden gaan razen. Ook was veel animo voor de racesimulator. De meest behendige deelnemer was de Sassenheimers Thijmen Wesseling, die op het onderdeel met de automaat de snelste bleek. Plaatsgenoot Jaap Melman was de winnaar in de geschakelde versie. Ook waren er twee dames is het deelnemersveld voor de races vertegenwoordigd. Angela Sanders bleek over alle races van de BMW-rijders bij elkaar de snelste van de dag. Een fraaie beker als blijvende herinnering viel haar ten deel.

'Jongetje met bravoure'

Dennis Masereeuw gekscherend: "Iedereen die aan zo'n race deelneemt voelt zich net weer een jongetje met bravoure". Hij was na afloop zoals hij zelf zegt 'superenthousiast' en kijkt terug op een bijzondere dag. De opbrengst van Fun(d)racing is een welkome extra donatie bovenop eerdere giften, die de Rotaryclub al voor dit goede doel heeft gedaan.

Taakstraf?

Hans en Sylvia worden gelukkig door steeds meer vrijwilligers bijgestaan. Foto: pr.

Mag ik u iets vragen.... heeft u taakstraf? Ja, die vraag krijgen we serieus gesteld! Op straat lopen met een vuilnisbak/zak en een grijper wordt blijkbaar nogal eens geassocieerd met een verplichte taak…Uiteraard leggen we uit dat dit geheel vrijwillig is. Daarom dragen we in principe altijd onze gele hesjes voorzien van het logo 'Voorhout Schoon 't op', zodat we herkenbaar zijn. Velen zien dit overigens wel wanneer ze langslopen of fietsen, dan horen we zeggen 'dat is van Voorhout Schoon...' of hoor je ouders tegen kinderen zeggen 'kijk eens hoe goed: die ruimen de rommel van anderen op' met dikwijls er achteraan 'daarom moet je nooit iets op straat gooien'. Ook zijn er jongelui en volwassenen die braaf melden 'ik gooi het altijd in de prullenbak hoor' of 'ik ruim ook vaak troep op bij ons in de straat'.

Foto: pr.

Complimenten

Het is ontzettend fijn dat veel mensen toch wel zien dat dit vrijwilligerswerk iets bijzonders is... want wanneer je bereid bent om de troep van anderen op te ruimen, moet je wel een beetje een 'milieugekkie' zijn. Dan is het wel erg leuk complimenten te krijgen, zoals: super, goed bezig, bedankt, jullie verdienen een lintje, een diepe buiging of respect, waardoor je extra stimulans krijgt om door te gaan. Natuurlijk vragen we ook vaak of iemand ons wil helpen! Dat laatste is nog wel een dingetje... mensen menen geen tijd te hebben (maar die hebben wij eigenlijk ook niet, we doen het er gewoon tussendoor). Bij voldoende licht kun je 's avonds na het eten een wandeling maken - met een missie noemen wij dat - of een keer op een vrije dag of in het weekend op pad. En het hoeft natuurlijk niet elke week. Overigens krijgen we ook weleens spontaan een bloemetje aangeboden of een kop koffie, privé of bij een bedrijf, maar nu ook door een paar ondernemers in de Herenstraat. Een keer werd door een buur gebak gebracht als bedankje!

Bakfiets

Namens het Fonds1818 krijgt Voorhout Schoon een bakfiets aangeboden, zodat er ook gebied kan worden bereikt dat wat verder ligt en ook meer vuil getransporteerd kan worden. Helaas kunnen wij deze niet kwijt bij ons huis.... en zijn dus dringend op zoek naar een veilige, droge stalling! Wie o wie kan ons helpen? Niet al te ver vanaf de Baarslaan graag.

Contact

Op Facebook bij 'VoorhoutSchoon' (ja, aan elkaar geschreven dus) en soms bij 'Je bent Voorhouter als....' plaatsen we interessante weetjes, oproepjes en filmpjes over zwerfafval. Voor overige communicatie hebben we het e-mailadres voorhoutschoon@gmail.com. Graag tot horens, of spreek ons gerust aan op straat!

Een jaar vol bijzondere vriendschappen

Het prinsenpaar met adjudanten Kevin van Kempen en Ron Langelaan. | Foto: pr. Foto: pr.

n Prinsenpaar van de Bokken kijkt terug op de carnaval

Voorhout n 'Duik erin, maak geen plan, vier feest en geniet volop.' Dat zijn de eerst tips die over tafel vliegen als oud Prinsenpaar van de Bokken Ted en Claudia Kroon terugkijken op het carnaval in Voorhout. 'Het heeft me echt veranderd.'

"Achteraf gezien wisten we niet waar 'Ja' tegen hadden gezegd. Op zich zijn we enorm impulsief als we iets kopen, we kijken elkaar aan en nemen meteen een beslissing. Zo hebben we toentertijd ook het oude huis van Ab Koomen aan de Engelselaan gekocht. En zo zijn we ook het avontuur van de carnaval in gedoken. Ik was nog wel op zoek naar de kleine lettertjes, maar die heb ik nu nog steeds niet gevonden. Echt alles wordt als prinsenpaar voor je geregeld zodat je alleen maar hoeft te genieten en je te verbazen over de feesten, het publiek, de vereniging en het hele sociale karakter van de carnaval. Want dat deel van de carnaval kenden wij niet. We vierden carnaval wel als feestgangers in Noordwijkerhout, maar wij wisten niet dat er bij de Bokken een hele wereld achter zat met feesten en activiteiten voor mensen die ziek zijn, mensen met een geestelijke beperking, ouderen en niet meer zelfstandige senioren.

De mooiste feesten

"Het winterfeest, de Agnes, Bernardus en de Sint Bavo, de psychiatrische instelling in Noordwijkerhout. Zomaar wat plekken waar we geweest zijn die echt heel bijzonder voor ons waren. De lach op het gezicht van een oudje en de vriendschappen die je voor het leven sluit met jongeren en met mensen met een geestelijke beperking; de carnaval was zo veel leuker dan verwacht." Ook voor Claudia was de carnaval een bijzondere gebeurtenis: "Eigenlijk hoef ik niet zo nodig in het middelpunt te staan. Maar nu gebeurde dat natuurlijk wel. Als prinsenpaar sta je midden in de belangstelling en dat ging me steeds beter af. Ik ontdekte dat ik juist dat persoonlijke contact met de ouderen en zieken wel heel erg bijzonder vond. Ik wil hier best meer mee gaan doen."

"Maar wat een activiteiten. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Er is een gedetailleerd draaiboek waardoor we soepel de week zijn doorgerold. Dat besefte we ons eigenlijk helemaal niet maar er zit echt een enorme organisatie achter al die feesten en activiteiten. Iedereen bij de Bokken levert een enorme bijdrage om prachtige feesten voor Voorhouters te organiseren."

Vriendschap

"Vriendschap was ons thema bij de viering in de kerk en eigenlijk kwamen we overal vriendschappen tegen. Gelukkig hadden we thuis al wel eerder feesten gevierd en waren we niet meteen van slag toen de halve vereniging spontaan de afterparty bij ons thuis vierden. Vier nachten lang werd er tot de late uurtjes nog uitbundig polonaise gelopen door het voormalige huis van Ab."

Prinsentips

"We zijn echt veranderd. De carnaval heeft ons zo veel gebracht. En dat is eigenlijk ook wel een tip voor het volgende prinsenpaar; geniet en maak geen plan. Dat hebben wij ook zo gedaan en daardoor hebben wij met volle teugen kunnen genieten, samen met onze kinderen, de vereniging, de adjudanten en onze ouders. Ik kan me niet voorstellen dat mensen dit niet mooi vinden."

Workshop creatief schrijven

Foto: pr

Warmond n Schrijfdocent Dorothée Albers geeft op dinsdag 16 april van 19.30 tot 21.30 uur een workshop creatief schrijven in de bibliotheek Warmond (Herenweg 80). Het thema is 'reizen door verhalen' en Albers geeft tips voor het schrijven van korte (reis)verhalen.

Albers start met een introductie van het genre en voorbeelden van reisverhalenschrijvers. Daarna klimmen deelnemers zelf in de pen. Zij krijgen praktische tips en doen oefeningen die tot de verbeelding spreken. Zo verzamelt iedereen zijn eigen materiaal voor een verhaal over een verre reis én voor een verhaal dat dit die reis weer dichtbij brengt.

Deelnemen aan de workshop kost 10 euro voor leden en 12,50 euro voor niet-leden. Kaarten zijn te bestellen via www.bibliotheekbollenstreek.nl en in de vestigingen van de Bibliotheek Bollenstreek.

Inloopmiddag bij Historische Kring

Voorhout n De Historische Kring Voorhout (HKV) ontvangst leden en belangstellenden op woensdag 10 april van 14.00 tot 16.00 uur in het Kenniscentrum aan de Bonekruidstraat 13 voor bezichtiging van onder andere de tentoonstelling 100 jaar St. Cecilia.

De tentoonstelling '100 jaar St. Cecilia' vertelt heel veel over de geschiedenis van de 100-jarige muziekvereniging met attributen, geschriften en volop documentatie. Ook andere onderwerpen worden belicht, zoals de kunst op de rotonde van de Nagelbrug, de onlangs geschonken burgemeesterspenning en het Voorhouts monopoly.

Naast herinneringstableaus van de (ver)bouw van het gemeentehuis liggen er dagelijkse gebruiksvoorwerpen Daarnaast is er de verzameling van tientallen fotoboeken met duizenden foto's uit het verleden. In de mappen met bidprentjes van Voorhouters kunnen mogelijk familieleden teruggevonden worden. De boeken in de bibliotheek geven een beeld van de geschiedenis van Voorhout en de dorpen uit de Duin- en Bollenstreek. Er zijn ook boeken over de algemene geschiedenis. Het bestuur van de HKV blijft geïnteresseerd in foto's en voorwerpen uit het historisch verleden van Voorhout. Deze kunnen worden gedigitaliseerd of geschonken.

Vanwege Koningsdag vervalt de inloop van zaterdag 27 april. De eerstvolgende inloop is op woensdag 8 mei.

St. Matthias sluit jubileum af

Warmond n De rode loper lag uit, de gasten werden onthaald met door de muzikanten gebakken taarten en er was een programma met een koninklijk tintje. Het jubileumjaar van Sint Matthias werd op zaterdag 30 maart afgesloten met een koninklijk concert in Het Trefpunt. Armando van Arend werd in de pauze gefeliciteerd met zijn 25-jarig saxofoonjubileum bij de harmonie.

Na de pauze kwamen de koningin van de Soul 'Aretha Franklin', de koning van de pop 'Michael Jackson' en Queen aan de beurt. Om als vereniging te trakteren vanwege ons 100-jarig bestaan collecteerden de kinderen van het jeugdorkest voor stichting de Vrolijkheid. Ze haalden 330 euro op. Van dit geld krijgen leeftijdgenootjes in het AZC in Katwijk ook een keer de kans om met plezier muziek te maken. Lees meer op www.deteylinger.nl.

350 Scouts gaan de uitdaging aan

Teylingen n Jaarlijks strijden verschillende Scoutinggroepen uit de regio Hollands Midden tegen elkaar bij de Regionale Scoutingwedstrijden (RSW). Dit jaar vind het evenement voor de twintigste keer plaats, van 5 tot en met 7 april op scoutingterrein 'Het Naaldenveld' in Bentveld. De RSW is voor veel scouts uit de regio het hoogtepunt in het scoutingjaar.

Voor Voorhout strijden de scouts van de Boerhaavegroep voor de eer. Uit Sassenheim doet scouting Scojesa hetzelfde. Tijdens de Regionale Scoutingwedstrijden dagen de scouts elkaar in groepjes uit, om te laten zien wat ze kunnen en bovenal een gezellig weekend te kamperen. Ruim 300 kinderen tussen de 11 en 15 jaar komen samen om te laten zien wie de beste scouting-skills heeft. De winnaar van de RSW mag vervolgens in het Pinksterweekend deelnemen aan de Landelijke Scoutingwedstrijden in Baarn.

KTS-jeugd kiest in raadzaal voor paintballen en trampolinespringen

Leerlingen van de KTS met elkaar in gesprek over de ideeën. | Foto: Lotte Zoet Foto: Lotte Zoet

Voorhout n Zou er een huis voor eenzamen voor Teylingen nodig zijn? Of toch een hal voor drones? Afgelopen maandag werd in de raadszaal van het Bestuursventrum het jaarlijkse debat gehouden door de leerlingen van de KTS welke voorziening er nog in de gemeente ontbreekt. En het werd een hal voor paintballen en eentje met een trampoline en zwembad.

Door Nico Kuyt

Robin, Tessa en Anna met de Sticky Jumps trampolinehal. Foto: Nico Kuyt

De leerlingen hebben de ontwerpen zelf bedacht en gemaakt. In de raadzaal werden zij onder vuur genomen door de mede-scholieren. Is er wel voldoende aan het milieu gedacht? Staan er wel zonnepanelen op het dak? De trampolinehal ´Sticky Jumps´ had een leuk idee. Door dat op en neer springen wordt energie opgewekt. Daar kunnen de lampen weer van branden. En voor ouderen en mensen met een beperking is er ook wel wat te bedenken. Er is een groot probleem met eenzamen in de gemeente, zo stelden de ontwerpers van het eenzamenhuis. Maar ja, er zijn toch buurthuizen? Daar kunnen zij ook terecht. "Ze kunnen ook koffiedrinken bij de Plus", bedacht een leerling een alternatief. Minder hinder van drones boven de bebouwing, dat was een ander idee. Gewoon lekker in een hal gaan vliegen. Maar wil je dat wel? Het paintballen is ieder jaar een vaste terugkomer voor de jeugd van de KTS. En ook nu hoorde het bij de gelukkige winnaars. En ook de trampoline viel in de smaak. Tenminste, tot volgend jaar. Dan hebben wellicht nieuwe leerlingen weer nieuwe ideeën wat zij aan voorzieningen nog in Teylingen willen hebben.

Matthias Toneel speelt 'Familie Bruinsma: De Canadese invasie'

Matthias toneel brengt opnieuw de familie Bruinsma naar Het Trefpunt. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Toneelgroep Matthias speelt op vrijdagen 5 en 12 april, en op zaterdag 13 april de komedie 'Familie Bruinsma in de bocht: De Canadese invasie' van Carl Slotboom in Het Trefpunt (Herenweg 80).

Het verhaal gaat over de familie Bruinsma, die in financiële problemen zit. De rekeningen blijven binnenstromen, de krant wordt niet meer bezorgd en de telefoon is afgesneden. Om de catastrofe het hoofd te bieden, komt Sjef Bruinsma met de oplossing door werk in de huishouding te zoeken. Daarnaast lijkt het Sjef een goed idee om een kamer te verhuren. Het gaat echter allemaal niet op normale wijze. Wie wel eens eerder een stuk van Carl Slotboom heeft gezien, weet hoe het eraan toe gaat bij de Bruinsma's. Nog niet eerder een stuk over deze familie gezien, dan is dit de kans om kennis te maken. Het stuk wordt ingestudeerd onder leiding van regisseur Sjaak van Schie.

De voorstellingen beginnen 20.15 uur. De toegang bedraagt 7,50 euro per persoon en kaarten zijn verkrijgbaar voor aanvang van het stuk aan de deur van het theater. Donateurs van Matthias verkrijgen gratis toegang op vertoon van hun donateurskaart. Tijdens de pauze zijn er lootjes voor de loterij te koop om een deel van de kosten van de voorstelling te financieren.

Bloemen kleuren het Bestuurscentrum

Trude Hol wint de juryprijs en krijgt daarmee volgende jaar een solo-tentoonstelling in het Bestuurscentrum. | Foto: Lotte Zoet Foto: Lotte Zoet

n Trude Hol wint juryprijs

VOORHOUT n Wethouder Arno van Kempen opende op donderdag 28 maart de tentoonstelling 'bloemen' in het gemeentehuis van Voorhout. Aan deze tentoonstelling doen 25 kunstenaars mee.

Door Lotte Zoet

Wethouder van Kempen is erg blij met alle inschrijvingen. ''Het is goed om te zien dat er zo veel creatieve mensen mee willen doen. Het is bijna lente en met de komst van de bloemencorso op 13 april is bloemen natuurlijk het perfecte thema. Ook wil ik de expositiecommissie bedanken voor het werk dat ze hebben verricht. Er is weer een mooie selectie uitgekozen. Als wethouder van de kunst en cultuur vind ik het openen van deze tentoonstelling een van de pareltjes in mijn werkzaamheden.''

Diversiteit

Glaskunstenaar Mark de Jong vormt samen met twee anderen in de expositiecommissie. De Jong: ''Een selectie maken is een van de moeilijkste dingen om te doen. Wij zijn hier sinds september vorig jaar mee bezig. We hebben vooral gekeken naar de diversiteit en de technieken en zijn zo tot een keuze gekomen."

Juryprijs

De commissie heeft dit jaar ook een juryprijs uitgereikt. De prijs ging naar Trude Hol. Hol maakte met haar schilderij van de Bollenstreek erg veel indruk op de jury. Als winnaar mag zij volgend jaar haar solo-tentoonstelling opstellen.

De andere exposanten zijn: Kees Zandvliet, Annelies Witjens, Lida van Wickeren, Helene Vijver, Jolanda Verdegaal, Aeltsje Sierksma, Leontine van de Plugt, Maria Pannekoek, Brenda van de Oord, Sylvia Molendijk, Bea van Laatum, Esther Kortekaas, Jacqueline Kok, Bea Knijf, Mark de Jong, Lisette Hogewoning, Mieneke Hofman, Ell Geeh, Sonja van Egmond, Rita van Diemen, Janneke Carabain, Tine de Bruin, Karin van der Berg, Louise van Alenburg.

De tentoonstelling 'Bloemen' is tot en met 30 mei te zien in het bestuurscentrum in Voorhout.

'Vrouw Holle en de zoutmikser' op het toneel

Sassenheim n Toneelvereniging Pankras speelt deze en volgende week het blijspel 'Vrouw Hollen en de zoutmikser' in theater 't Onderdak.

Trees en Jacoba runnen samen een bejaardenpension, dat gehuisvest is in een hoofdwoning annex zes vakantiewoninkjes. Twee van die huisjes zijn verhuurd aan vakantiegangers en die brengen behoorlijk wat op. Reden voor Jacoba om ook huurders voor nog een paar huisjes te willen. Maar dan zouden de pensiongasten naar het bejaardenhuis moeten! Of het moet zo geregeld worden dat de oudjes willen gaan samenwonen. Maar dan rijst de vraag: wie bij wie? Alles liever dan naar het bejaardenhuis, dus gaat ieder op zijn of haar manier aan de slag om zich in te dekken. Tussen al die verwikkelingen door, loopt die gekke vrouw Holleman maar te repeteren voor haar playbackshow. Daar zou je toch tureluurs van worden? Ze wil zelfs meedoen aan de 'zoutmikser'.

Tijdens de voorstelling worden ook twee leden in het zonnetje gezet: Henny Went is 40 jaar lid en Jan Zwetsloot maar liefst 50 jaar.

Kaartverkoop

De voorstellingen op de zaterdagen 6 en 13 april beginnen om 20.00 uur. De voorstellingen van zondag 7 en 14 april beginnen om 14.00 uur. Kaarten kosten 7,50 euro en kunnen gereserveerd worden via kaarten@pankras.nl.

IVN-wandeling Huys te Warmont

Warmond n De gidsen van IVN Leiden geven op zondag 7 april om 14.00 uur de eerste excursie van dit jaar op het landgoedbos van Huys te Warmont. Het landgoed bestaat uit rechte en slingerende paden en lanen met oude eiken en beuken. Voordat het blad aan de bomen verschijnt, ontwikkeld zich eerst de kruidenlaag met bol- en knolgewassen. De stinzeplanten zoals het bosanemoon en de voorjaarshelmbloem staan fraai in bloei. Van alle kanten hoor en zie je vogels, zoals de vinkenslag en de boomklever. Hoog in de bomen zijn de reigers actief, met een beetje geluk zit er ook een lepelaar tussen. Allemaal zijn ze druk met verdedigen van territoria, vrouwtjes versieren of nesten bouwen. De start is bij de ingang, Herenweg 139, Warmond. Parkeren (vlakbij) aan de Beatrixlaan. Voor meer informatie, www.ivn.nl/leiden.

Filmavond: Battle of the Sexes

Sassenheim n De zinderende tenniswedstrijd in 1973 tussen de nummer één van de wereld Billie Jean King (Emma Stone) en ex-kampioen en notoire ritselaar Bobby Riggs (Steve Carell) werd bestempeld als de 'Battle of the Sexes'. Het werd het meest bekeken sportevenement aller tijden. De gelijknamige film is op donderdag 4 april om 20.15 uur te zien in theater 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a). De toegang bedraagt 5 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal voor aanvang van film of te reserveren via www.hetonderdak.nl. Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 10.30 uur via 0252-225874.

MeernieT sluit seizoen af

Sassenheim n De terrassen worden op zondag 7 april opgesteld op het horecaplein bij de oude haven en dat betekent dat de laatste band van het seizoen zijn opwachting maakt in de Twee Wezen. De Noordwijkse band Meerniet sluit af met Nederlandstalige muziek van Hazes, Doe Maar, The Scene, Jeroen van der Boom, Drukwerk, Rowwen Heze, Blöf en vele vele anderen. Het optreden begint om 16.30 uur. De toegang is gratis.

'Mamma Mia' voor senioren

Sassenheim n Seniorenvereniging Teylingen, afdeling Sassenheim, houdt op maandagmiddag 8 april om 14.30 uur een filmmiddag met de film 'Mamma Mia!'. Senioren worden meegenomen naar het magische Griekse eiland Kalokairi in een geheel nieuwe musical gebaseerd op de liedjes van ABBA. De oude cast keert terug en is uitgebreid met onder meer Lily James (Cinderella, Baby Driver) en Cher. In deze film keren we ook terug in de tijd en zien we hoe de relaties uit het heden tot stand kwamen. De film is te zien in zaal 5/6 van 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40). De entree is gratis.

Kaagwater Jazz: Slimme Rik en het Fruitlaatgas

WARMOND n Muzikanten Coen Witteveen en Willem Wits staan met hun kindervoorstelling op zondag 14 april om 13.30 uur in Theater Het Trefpunt (Herenweg 80).

In het kader van het Kaagwater Jazz-festival treden saxofonist Coen Witteveen en theaterdier Willem Wits op met de muzikale kindervoorstelling Slimme Rik en het Fruitlaatgas. Slimme Rik vindt bij zijn oma in de schuur een luik naar een geheime wereld. Eentje vol robotjes die de stinkrook van de grotemensenwereld omzetten naar fruitlaatgas, waardoor ze kunnen ademen. Dan gaat er iets mis en moet Rik alles op alles zetten om de robotjes te redden. De vertelling gaat over duurzaamheid en je angsten overwinnen.

De voorstelling begint om 13.30 uur, duurt een uurtje en is geschikt voor kinderen vanaf zeven jaar. De toegang is gratis.

Matthäus Passion te horen in Protestantse kerk

WARMOND n Stichting Vrienden KEW organiseert in de aanloop naar Pasen een matineeconcert met koralen en aria's uit de Matthäus Passion. Op zondagmiddag 14 april is het concert in de Protestante kerk Warmond (Herenweg 82).

Het concert wordt uitgevoerd door de Christelijke Oratoriumvereniging Ex Animo uit Leiden met diverse solisten en met begeleiding van het monumentale Lohmanorgel; onder de leiding van Wim de Ru, sinds 1978 onafgebroken de dirigent van het koor. Ex Animo bestaat op 22 april 2019 honderd jaar en brengt vanaf 1942 jaarlijks de Matthäus Passion in Leiden ten gehore.

Het concert start om 16.00 uur en eindigt rond 17.30 uur. Vanaf 15.00 uur staat de koffie klaar.

De toegang is 12,50 euro, kinderen tot en met vijftien jaar zijn gratis. Kaarten zijn vooraf te bestellen via www.stichtingvriendenkew.nl/actueel. Parkeren kan achter de kerk op de Krogt via de Laan van Oostergeest.

Veel diploma's bij afzwemmen Columbiaan

Dolblije afzwemmers met hun A-diploma. | Foto: pr./Dennis van Gent Foto: pr./Dennis van Gent

Voorhout n Bij Zwemvereniging de Columbiaan behaalden 34 kinderen op zaterdag 30 maart hun A-, B- of C-diploma.

Zwemvereniging de Columbiaan is vijftig jaar geleden opgericht, ondanks dat er speciale jubileumactiviteiten zijn gaat het afzwemmen op de gebruikelijke manier gewoon door. Tijdens het afzwemmen werden de banen gezwommen en alle kunsten getoond; voor C wat moeilijker en uitgebreider dan voor B en voor B wat meer dan voor A. Er zijn 34 geslaagden dit lijkt een klein aantal, maar er wordt in kleine groepjes gezwommen zodat er veel persoonlijke aandacht is voor ieder kind.

Bij de Columbiaan wordt op de nieuwste manier zwemmen aangeleerd voor het zwem-ABC. De vereniging vindt het belangrijk dat de kinderen goed vertrouwd raken met het water. De Colombiaan heeft onlangs de zwemlicentie gehaald, zodat de kinderen tijdens de lessen de nieuwste zwemtechnieken leren.

Diploma

Voor het A-diploma slaagden; Djamilla Balaydin, Lynn Vink, Charley Harrison, Jurian Knijnenburg, Cyara Molenkamp, Jayden van Arkel, Bas Koomen, Safae el Madhoun, Tsigereda Mulugeta en Youns Alawadi.

Voor het B-diploma slaagden; Dani van der Meer, Skye Verwer, Daan van Leeuwen, Rawan Fares, Philip Sjaardema, Rianne Homan, Vlin van der Zwart, Tasnim Ouchicha, Myrthe Heemskerk, Phileine Rombouts en Jwana Ajou.

Voor het C-diploma slaagden; Bregt van der Dussen, Jasmijn van Breda, Alex van Heeswijk, Soumaya Ouchicha, Hevro Ajou, Joelle Hartlooper, Mees-Wout Russchenberg, Roaa Khalid, Rawan Khalid, Charlotte van Klink, Jet Floor, Carice Verdegaal en Ties van der Ploeg maakten met dit C-diploma het Zwem-ABC compleet.

Valse start voor TOP in eerste playoff

TOP verliest in de eigen zaal de eerste playoff van Fortuna. | Foto: pr./René van Dam Foto: pr./René van Dam

Sassenheim n In de fase van de competitie waarin de tickets voor de finale om de landstitel verdeeld gaan worden, heeft TOP/SolarCompleet een valse start gemaakt. Tegen een zeer gemotiveerd en sterk spelend Fortuna/DeltaLogistiek moest de ploeg van Jan Niebeek constant in de achtervolging. TOP speelde onder de maat en had veel moeite met de verdedigende druk van Fortuna en moest ook in de rebound de meerdere in de ploeg uit Delft erkennen.

De wetten van topsport zijn hard: op de momenten dat het erom gaat moet je er staan, en daarbij bleek eens te meer dat de playoffs aparte wedstrijden zijn. TOP, in de competitie al snel verzekerd van een playoff plek, speelde tegen Fortuna dat pas in de laatste speelronde als vierde aansloot. Fortuna, een ploeg met sterke rebounders en een aantal scherpschutters, staat erom bekend een goed strijdplan te kunnen maken. Dat bleek ook deze wedstrijd weer. In een stijf uitverkochte sporthal De Korf was TOP de favoriet, maar kon de ploeg dit geen moment waarmaken.

TOP C1 viert feest na het kampioenschap in de competitie. | Foto: pr. Foto: pr.

Onherkenbaar

TOP speelde onherkenbaar, kwam maar niet in het eigen snelle spel en liet zich vaak de kaas van het brood eten. Veel eenschots aanvallen en te weinig kansen creëren gaven aan hoe moeilijk de ploeg het had. Fortuna daarentegen speelde super gemotiveerd en vierde onderscheppingen en doelpunten, samen met de talrijke aanhang, uitbundig. TOP stond in no-time met 0-3 achter en pas na vijf minuten werd de score geopend en dat zou tekenend zijn voor de rest van de wedstrijd. Halverwege de eerste helft kroop TOP langzaam dichterbij en bij 11-11 net voor rust leek de aansluiting gevonden. Echter, de laatste aanval van Fortuna in de laatste 10 seconden leverde nog een goal en daarmee een voorsprong op.

Oplossingen

Na rust was het weer Fortuna dat als eerste scoorde. Aan de kant van TOP werd naarstig naar oplossingen gezocht, zeker toen Paul Anholts geblesseerd uitviel. Het lukte TOP maar niet om een antwoord te vinden op het spel van Fortuna en vooral de reboundkracht van Fortuna zorgde ervoor dat de schoten maar herhaald konden worden. De achterstand was op een gegeven moment al opgelopen tot 13-19 toen er voor TOP een sterke fase aanbrak. Vier doelpunten op rij van invaller Thomas Tiggelman, Celeste Split, Barbara Brouwer en Mick Snel brachten TOP terug in de wedstrijd en Fortuna had even moeite om tot scoren te komen.

Twee keer winnen

Een gelijke stand hing vervolgens tien minuten in de lucht, maar een niet gegeven strafworp aan Brouwer bij 21-22 en een wel gegeven strafworp aan Fortuna betekenden de definitieve beslissing in de wedstrijd, zeker toen Fortuna gelijk daarna het verschil weer op drie doelpunten bracht (21-24). Snel bracht de stand nog op 22-24, maar het slotakkoord was voor Fortuna dat daarmee een prima wedstrijd afsloot (22-25).

TOP zal op zaterdag 6 april in de tweede wedstrijd moeten winnen om nog kans te maken op de finale. Bij winst is het beslissende duel op dinsdagavond 9 april in sporthal De Korf.

Vrijpionnen scoren weer goed op eigen Grand Prix

Geconcenteerd strijden de honderd schakers om de prijzen tijdens de zeventiende Grand Prix. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De schakers van jeugdschaakvereniging de Vrijpionnen hebben goede zaken gedaan op het eigen Grand Prix. Ze behaalden drie keer brons, drie keer zilver en twee keer goud.

Op zaterdag 30 maart organiseerden de Vrijpionnen alweer voor de zeventiende keer het Grand Prix van Voorhout, een regionaal toernooi voor kinderen van tussen de 6 en 16 jaar. Dit jaar lag het aantal deelnemers, net als de afgelopen jaren, net iets boven de honderd deelnemers. Bij een Grand Prix toernooi spelen acht kinderen in een poule. In elke poule zijn drie prijzen te verdienen.

Medailles

Het aantal kinderen dat dit jaar namens de Vrijpionnen deelnam, was met achttien aanzienlijk hoger dan vorig jaar. In totaal wonnen de Vrijpionnen acht prijzen: Eline Rovers (10 jaar, Voorhout, poule 13, goud), David Coret (9 jaar, Sassenheim, poule 13, zilver), Jurre de Mooij (10 jaar, Rijnsburg, poule 12, goud), David Noort (9 jaar, Voorhout, poule 12, zilver), Sieb van den Brink (7 jaar, Warmond, poule 11, brons), Tim de Goeij (10 jaar, Voorhout, poule 10, zilver), Milan de Winter (9 jaar, Voorhout, poule 9, zilver) en Rens van Abswoude (10 jaar, Voorhout, poule. 8, brons.)

TOP C1 naar NK, ook TOP A1 in playoffs

Sassenheim n TOP/SolarCompleet C1 speelt op zaterdag 6 april het Nederlands Kampioenschap in Wijk bij Duurstede. Tijdens het toernooi strijden de acht beste C-teams van Nederland om de landstitel.

Het team van coaches Job Ammerlaan en Fenna Jagtman werd ongeslagen kampioen, met een doelsaldo van +130 (105 tegen en 235 voor) uit twaalf wedstrijden. Doelpunten staan dus garant bij TOP C1, dat met een speciale yell iedere wedstrijd begint. Spelers Bas, Cristian, Tom, Sven, speelsters Fenna, Jitte, Anne en Dominique gaan samen met reserves Tamar, Jenny, Fleur, Wessel, Julian en Thijs strijden om de eerste prijs.

Ook TOP/SolarCompleet A1 is nog in de race voor de landstitel. Bij de A-jeugd moeten vier ploegen via de playoffs een plek in de finale in ZiggoDome zien te bemachtigen. TOP A1 won de eerste wedstrijd tegen Dos'46 met 31-20. Op zaterdag 6 april spelen de Sassenheimers in Nijeveen de tweede wedstrijd. Wint TOP opnieuw van Dos'46, dan staat de ploeg op 13 april in de finale.

Duinwandeling voor Panama in vastentijd

Regio n Het is zo langzamerhand een traditie dat in de periode vóór Pasen een wandeling gehouden wordt, waarvan de opbrengst bestemd is voor het goede doel van de parochie Sint Maarten. Dat is dit jaar de 40 days Challenge for Panama. Op zaterdag 6 april wordt een duinwandeling georganiseerd vanaf restaurant Zonneweelde aan de Duindamseweg 8 in Noordwijk.

De vasten- of 40-dagen tijd als voorbereiding voor Pasen. In deze 40 dagen voert de parochie Sint Maarten actie voor arme boeren in Panama. Het project dat door pater Roberto is gestart, heet hier Challenge for Panama. En voor deze vastentijd heeft de parochie daar de 40 days Challenge for Panama van gemaakt.

Met allerlei activiteiten wordt geld ingezameld om een aantal Indiaanse families in Coral del Piedras een beter leven te bezorgen. Na de fancy fair en de golfwedstrijd is het nu de beurt aan de wandelaars. Iedereen is van harte welkom. Na afloop is er tijd voor een kopje koffie of thee, dit is in de deelnemersprijs van 7,50 euro inbegrepen. De start is om 13.30 uur en de wandeling duurt ongeveer anderhalf uur.

3 t/m 10 april

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het Gemengd Koor, voorganger: diaken B.Prins.

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 19.00 uur, voorganger: Ds. H.R. Betting

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. H.R. Betting

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. W. Quist

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Eucharistieviering m.m.v. het Middenkoor, voorganger: A. Goumans

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): geen informatie

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, eucharistieviering, voorganger: P. Owel

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zaterdag 19.00 uur, voorganger: Ds. A. Alblas (Oegstgeest)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Andries Knevel

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur, eredienst, 19.00 uur genezingsdienst o.l.v. Jan Zijlstra.

Wilt u kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 7 april bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.

Het antwoord van vorige week is: SCHUIMRUBBER.
De winnaar is: A. Bakker uit Voorhout.

Gregoriaans

Sassenheim n Fabian Haggenburg geeft op dinsdag 9 april een uitleg over het gregoriaans. De bijeenkomst in de parochie van de Pancratiuskerk begint om 20.00 uur. Gregoriaans is de vroegste muziek van de christelijke kerk. Tijdens de bijeenkomst worden in vogelvlucht ontstaan en ontwikkeling van het gregoriaans besproken. Daarnaast is er uitgebreid gelegenheid om praktisch kennis te maken met deze muziek. Iedere aanwezige is in staat om deze gezangen zelf te zingen, zowel mensen, die met deze traditie zijn opgegroeid als mensen voor wie deze avond een eerste kennismaking is. De toegang bedraagt 3 euro.