De Teylinger

25 oktober 2017

De Teylinger 25 oktober 2017


Militairen oefenen in Teylingen

Jasper van Koppen en Hans van der Linden geven leiding aan een compagnie van het Korps Nationale Reserve.

Teylingen n Militairen lopen patrouilles door de straten, houden controles bij checkpoints en bezoeken de weekmarkten; bijna 150 militairen strijken op donderdag 26 oktober neer in Teylingen, Lisse en Hillegom. De compagnie van het Korps Nationale Reserve traint drie dagen lang in de Bollenstreek. Voor kapitein Hans van der Linden is het een thuiswedstrijd.

"Het is toeval", lacht Hans van der Linden op de vraag of hij de locatie van de driedaagse oefening mocht kiezen. "Ieder jaar is het in een ander gebied. We hebben geoefend in de duinen van Schoorl, bij de kernreactor in Petten en nu dus in Teylingen." Van der Linden is in het dagelijks leven directeur van STIWA, dat de binnensportaccommodaties in Teylingen beheert. De kapitein van de Delta-compagnie kent dit eenmalige oefenterrein dus goed.

Het Korps Nationale Reserve bestaat uit reservisten, mensen die naast hun reguliere baan inzetbaar zijn. De groep is een mix van voormalig beroepsmilitairen en geïnteresseerde burgers die geen militair verleden hebben. De kerntaak van het Korps Nationale Reserve is het bewaken en beveiligen van het eigen grondgebied.

Een week voordat de oefening gaat beginnen, vertelt Van der Linden samen met luitenant Jasper van Koppen wat inwoners kunnen verwachten. "De compagnie verdeelt zich donderdag over tijdelijke locaties, waar ze drie dagen lang verblijven en dus ook slapen. De groepen stationeren zich bij sporthal De Tulp in Voorhout, Sport- en Recreatiecomplex Wasbeek in Sassenheim, bij de parkeerplaats van FC Lisse en op een locatie in Warmond. De commandopost, waar wij ook zitten, komt bij de brandweergarage in Sassenheim."

De compagnie krijgt een fictief dreigingsscenario voorgelegd, waarin ze moeten handelen. Over de verdere inhoud van het scenario kan Van der Linden niets zeggen. De oefening is speciaal in een 'civiele omgeving', zegt luitenant Van Koppen. "Het is belangrijk dat onze militairen in de praktijk leren omgaan met burgers. Dat ze contact leggen en leren inschatten of iemand een gevaar vormt of gewoon geïnteresseerd is." Dat laatste moedigt Van Koppen van harte aan. "Inwoners mogen gerust vragen stellen aan onze militairen."

Lees verder op pagina 9.

Gemeente draagt kosten sanering The Bassets

Sassenheim n Door de sanering van de vervuilde grond van rugbyclub The Bassets wordt het beschikbare krediet voor de aanleg van het kunstgrasveld overschreden.

Door Nico Kuyt

In juni heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld van 576.000 euro voor het kunstgras. Dat is niet meer toereikend vanwege het bij onderzoek aantreffen van, overigens ‚licht' vervuilde grond. De offerte met de aannemer was echter gebaseerd op schone grond en het is dus niet afgedekt. Nu de gemeente eigenaar van de grond is, is zij ook verantwoordelijk voor de saneringskosten van 44.000 euro.

In november gaat B&W de gemeenteraad vragen om dat bedrag nog even extra beschikbaar te stellen.

Brandweerfinale in Sassenheim

Sassenheim n Brandweer Hollands Midden kazerne Sassenheim organiseert op zaterdag 28 oktober de finale van de Regionale Vaardigheidstoetsen Hollands Midden 2017.

Alle voorrondes zijn gespeeld en in totaal negen brandweerploegen plaatsten zich voor de finale, waaronder die uit Rijnsburg en Noordwijkerhout. Zij krijgen tijdens de vaardigheidstoetsen te maken met realistische scenario´s, die de brandweerploegen ook in de dagelijkse praktijk kunnen tegen komen.

Publiek is welkom om bij de wedstrijden, tussen 8.00 en 16.40 uur, te komen kijken. De locatie van de finale is echter geheim. Toeschouwers kunnen zich melden bij de kazerne Sassenheim (Parklaan 176) waar ze de locatie te horen krijgen.

Turborotonde Nagelbrug open

Rotonde moet veiligheid vergroten

Tommy
Wieringa
bij Kunstweek

Van der Geest wint eerste
marathon

historie n Restauratieprijs HKV voor het Overbosch

Turborotonde open voor weggebruikers

Sinds maandag is de turborotonde open voor weggebruikers. | Foto: pr.

Voorhout n Bijna twee jaar lang was de Nagelbrug het werkterrein van de Provincie Zuid-Holland. Met de opening van de turborotonde op maandag 23 oktober, is een belangrijk deel van het project zo goed als afgerond.

Doel van het vervangen van het kruispunt met stoplichten door een turborotonde is om de verkeersveiligheid en de doorstroom tussen Voorhout, Noordwijk en de A44 te bevorderen. Eind 2015 startte de werkzaamheden.

Onderdoorgang

Een onderdeel van de verbeterde verkeersveiligheid was de aanleg van de fietsers- en voetgangersonderdoorgang. Voorheen moesten fietsers en wandelaars, samen met het gemotoriseerd verkeer, oversteken op de Nagelbrug. Dat zorgde soms voor gevaarlijke situaties, waarvan in een enkel geval ook met dodelijke afloop. Met de aanleg van de aparte onderdoorgang wordt langzaam en snel verkeer van elkaar gescheiden.

Dit voorjaar werd de fiets- en voetgangersonderdoorgang al in gebruik genomen. In mei verrichtte gedeputeerde Floor Vermeulen samen met leerlingen van de KTS vervolgens de officiële opening.

De Kus

De werkzaamheden aan de turborotonde gingen daarna nog door. In de tussentijd werd het kunstwerk De Kus ook onthuld, een initiatief van de Rotary. Zij zijn ook voornemens om de nu nog grijze fietsonderdoorgang door een kunstenares te laten beschilderen.

Sinds maandag 23 oktober kunnen automobilisten gebruik maken van de turborotonde op de Nagelbrug. Zij mogen dan weer afslaan naar alle richtingen. Dat was lange tijd niet mogelijk door de tijdelijke omleiding die was ingesteld tijdens de werkzaamheden. De snelheid op de N444 gaat omhoog van 60 naar 80 km/u.

Anders dan bij de fietsonderdoorgang, komt er geen officiële opening van de rotonde, laat een woordvoerder namens de het Provincie-bestuur weten.

Werkzaamheden in 2018

De aannemer is nog bezig met de afrondende werkzaamheden. Het fietspad tussen de Sportlaan en de Nagelbrug wordt in de laatste maanden van 2017 aangelegd.

In 2018 gaat de Provincie door met het onderhoud aan de N444. Dan wordt de Leidsevaart, het weggedeelte tussen de Nagelbrug en de rotonde bij de G.J. Sikkensweg, verbreed en een stuk verlegd. De weg wordt ingericht volgens de richtlijnen van Duurzaam Veilig. Als laatste wordt het weggedeelte tussen Voorhout en Noordwijk aangepakt.

Cabaretpoel

Sassenheim n Vier cabarettalenten staan op zaterdag 18 november in theater 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a) met Cabaretpoel.

Bij Cabaretpoel krijgen bezoekers vier voorstellingen voor de prijs van één. Het is een zeer afwisselende avond met vier uiteenlopende cabaretgenres. Vier nieuwe aanstormende cabarettalenten spelen elk ongeveer een klein half uur. De voorstelling begint om 20.15 uur. Kaarten kosten 15 euro en zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl of 45 minuten voor aanvang aan de deur (indien nog niet uitverkocht).

Herdenken bij Allerzielen in 't Licht

Voorhout n Jaarlijks worden dierbaren herdacht tijdens Allerzielen. Op zaterdag 28 oktober is dat in de Matthiaskerk in Warmond en op donderdag 2 november in de Bartholomeuskerk in Voorhout. Na afloop van de vieringen worden op de begraafplaatsen kaarsjes gebrand.

In de Matthiaskerk in Warmond is op zaterdag 28 oktober om 19.00 uur een woord- en communieviering. Na afloop van de viering gaan de aanwezigen rond 20.00 uur naar het kerkhof achter de kerk . De tuin en het kerkhof zijn sfeervol verlicht en er zijn verschillende gedenkplekken en mogelijkheden om stil te staan bij dierbaren, ook als zij elders een laatste rustplaats hebben. Om extra warmte te bieden zorgen vrijwilligers van de parochiekern voor koffie, thee en chocolademelk.

Voorhout

Op donderdagavond 2 november vindt in Voorhout voor de zevende keer Allerzielen in 't Licht plaats. Op en rond de verlichte begraafplaats aan de Herenstraat worden van 18.30 tot 21.00 uur diverse activiteiten aangeboden waar aan kan worden deelgenomen. Bijvoorbeeld het planten van een bol of het schrijven van een brief aan een overledene. Op ieder graf brandt een kaarsvlam. Er is alle tijd voor een gesprek. Op een aantal plekken klinkt zang en gitaarmuziek en er is koffie, thee en chocolademelk verkrijgbaar.

Begraafplaats verlicht

In de Bartholomeuskerk wordt van 19.00 uur tot 20.00 uur een gebedsdienst gehouden. Na de dienst bezoekt voorganger pastor Marion Claassens de begraafplaats. Hier zal zij op verzoek graven en urnen zegenen. Allerzielen wordt afgesloten met een passend ritueel: het verbranden van de geschreven of getekende brieven. Dit is om 20.45 uur en vormt een waardige afsluiting van de avond.

Ook de aangrenzende protestantse begraafplaats is de hele avond verlicht. De kerk van de Protestante Gemeente opent de deuren voor bezinning en gebed en er wordt op het orgel gespeeld.

Allerzielen in 't Licht trekt ieder jaar honderden bezoekers naar de Voorhoutse begraafplaatsen. Het is een gewaardeerd initiatief dat wordt georganiseerd door de vrijwilligers van de werkgroep Allerzielen in samenwerking met de Oranjevereniging Voorhout en de onderhoudsploeg van de begraafplaats.

Kinderprogramma

Kinderen herdenken op hun eigen manier. Daarom is er een aparte kinderviering in De Roef waarin kinderen stilstaan bij iemand die zij missen. Kinderen van 6 tot en met 12 jaar zijn welkom om te gedenken en om creatief aan de gang te gaan. Vast onderdeel is het planten van een bol in het bloemenhart en het luisteren naar een gedicht. Het kinderprogramma duurt van 19.00 tot 20.00 uur. Om 18.45 uur gaat de deur open.

Patrouilles op de Teylingse weekmarkten

Hans van der Linden neemt na acht jaar afscheid als kapitein. | Foto: MV

vervolg voorpagina

Wethouder Bas Brekelmans wordt gefeliciteerd door VVD-voorzitter Hans Oudshoorn. | Foto: pr. Foto: pr.

Daarnaast wordt het Korps Nationale Reserve tussen 26 en 28 oktober extra op de proef gesteld door ingehuurde krachten. Dat zijn studenten van een beveiligingsopleiding en oud-reservisten. Zij gaan de militairen testen en vormen 'het gevaar', al heeft deze oefening een laag geweldsniveau meegekregen, verzekert Van der Linden.

De militairen gaan ook op sociale patrouilles tijdens de weekmarkten. Op donderdag lopen ze in Sassenheim, op vrijdag in Voorhout en mogelijk ook op zaterdag in Warmond. Ook bezoekt een deel het Veteranencentrum Bollenstreek in Sassenheim.

Checkpoints

Vanwege het fictieve scenario kan het ook mogelijk zijn dat er checkpoints worden ingericht. Kapitein Van der Linden: "Dat zal niet op de hoofdwegen zijn, maar wel in de zijwegen. Inwoners worden niet verplicht daaraan mee te doen. Mensen wordt gevraagd of ze mee willen doen." Ook staat er een grote controle in samenwerking met de politie, douane en belastingdienst op de agenda. "We hebben goed contact met de politie, zodat zij meldingen van inwoners goed kunnen plaatsen en weten of iets of iemand wel of niet bij onze oefening hoort."

Ceremoniële afsluiting

De afsluiting van de oefening is op zaterdag 28 oktober. 's Middags neemt Van der Linden in Sassembourg in Sassenheim tijdens een ceremoniële procedure afscheid van de compagnie. Hij gaat na acht jaar een hogere functie bekleden. Normaal gesproken is de procedure een formele gebeurtenis op de kazerne, maar dit keer dus openbaar. Geïnteresseerde inwoners mogen daarbij aanwezig zijn. Buiten op het plein van Sassembourg draagt Van dit Linden om 14.30 uur het spreekwoordelijke stokje over aan Van Koppen. En als het giet van de regen? "Ook dan staan we buiten. Bij militairen maakt het niet wat voor weer het is."

Realisatie van fietspad in Boterhuispolder vertraagd

Het fietspad in Leiderdorp ligt er al, nu die in Teylingen nog. | Foto: archief/Corrie van der Laan Foto: Corrie van der Laan

Teylingen n De realisatie van het nieuwe fietspad aan de noordzijde van de Boterhuispolder verloopt minder snel dan wel werd gedacht. Naar verwachting is het ergens in 2018 gereed.

Door Nico Kuyt

Met de buurgemeente Leiderdorp wordt gewerkt aan een meer recreatieve invulling van de Boterhuispolder, die voor de helft in de buurgemeente ligt. Leiderdorp heeft inmiddels al allerlei paden en verpoosplekken gerealiseerd, maar Teylingen loopt wat achter met het invullen van het noordelijke deel. Daar moet op de kop een fiets- en wandelpad komen, maar wordt gekweld door vertraging.

In politiek Leidendorp kijft inmiddels een wat milde kritiek over de voortgang bij haar zuster, maar Teylingen sjokt toch in haar eigen tempo voort om het doel te bereiken, zodat uiteindelijk de fietser rondom de polder kan pedaleren. Daarnaast wordt nog onderzocht of en hoe een weidevogelgebied in de polder ingericht kan worden, het zogenaamde nat-dras-gebied, een verlangen van natuurliefhebbers voor een meer vogelvriendelijke invulling van het gebied. „De snelheid van realisatie loopt minder snel, dit project zal deels in 2018 plaatsvinden", geeft de gemeente in haar voortgangsreportage aan.

Extra geld bij HLT door btw-verandering

Teylingen n Teylingen, Lisse en Hillegom moeten gezamenlijk 76.000 euro bijleggen voor HLT Samen in 2018.

De deelnemende gemeenten aan de ambtelijke fusieorganisatie ontvangen vanaf 1 januari 2018 een factuur van HLTsamen inclusief de btw. De gemeenten kunnen vervolgens deze btw grotendeels terugvorderen bij het btw-compensatiefonds (bcf).

Voor een klein deel van de btw (1 a 1,5 procent) geldt dit niet. Dit resulteert in een totale lastenverzwaring van in totaal 76.000 euro voor de HLT-gemeenten. Teylingen moet daardoor 30.000 euro extra betalen, Lisse 25.000 en Hillegom 21.000 euro.

De staatssecretaris van Financiën heeft recentelijk de Tweede Kamer geïnformeerd over het beëindigen van de mogelijkheid voor ambtelijke fusieorganisaties om een btw-vrijstelling toe passen.

Brekelmans lijsttrekker voor VVD Teylingen

Teylingen n Bas Brekelmans (51) is afgelopen donderdag unaniem gekozen tot lijsttrekker van VVD Teylingen bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Brekelmans is sinds 2014 wethouder voor de VVD en verantwoordelijk voor onder andere de portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Verkeer, Economie, Sport en Regionale Samenwerking. Brekelmans: "Ook de komende jaren willen we ons inzetten voor goede bereikbaarheid, lage lasten en veiligheid. Ik heb er heel veel zin in om me samen met het hele VVD team weer maximaal in te zetten voor alle inwoners van ons mooie dorp." Het kiezen van de lijsttrekker is de eerste bekendmaking van de VVD Teylingen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. In november wordt de definitieve kandidatenlijst gepresenteerd.

Tommy Wieringa en Wim Daniëls grote namen bij tiende Kunstweek

Kunstweek Warmond verwelkomt altijd grote namen uit de schrijverswereld. Vorig jaar was Maarten't Hart te gast. | Foto: archief Foto: Peter Schipper

Warmond n Begin november staat Warmond weer een week lang in het teken van de kunst. Voor de tiende editie van de Kunstweek Warmond zijn een aantal grote namen gestrikt, zoals schrijver Tommy Wieringa en taalvirtuoos Wim Daniëls. De Kunstweek is van 4 tot en met 12 november.

Het thema van de Kunstweek 2017 is Verfrist en vertrouwd. Succesvolle elementen uit de vorige edities keren terug, zoals Gluren bij de buren, het concert van het Monward Consort en exposities in de verschillende galerieën. Ook is er een diner chantant in restaurant La Croûte: zangeres Camadou zingt daar Franse chansons.

Natuurlijk wordt ook het Literair Café weer gehouden. Dit jaar komt schrijver Tommy Wieringa vertellen over zijn pas verschenen boek De heilige Rita. Dit programmaonderdeel verhuist naar de tweede zaterdag van de Kunstweek.

Poëziecafé

Er zijn ook nieuwe onderdelen aan het programma toegevoegd, zoals het Poëziecafé, waarin het jonge schrijftalent Marieke Lucas Rijneveld voordraagt en vertelt over haar werk.

Dit jaar is er een recordaantal workshops, variërend van botanisch tekenen, vilten en tuinontwerp tot handlettering, creatief schrijven en tekenen op je iPad. Ook voor kinderen zijn er workshops, zoals vissen schilderen, werken met klei en schilder je eigen wereld. "We zijn blij dat we zo'n divers aanbod kunnen presenteren. De Kunstweek is een mooie gelegenheid om op laagdrempelige wijze met kunst in aanraking te komen", aldus Hans Goudsmit, drijvende kracht achter de Kunstweek.

Krachten bundelen

Om de Kunstweek mogelijk te maken, bundelen culturele instellingen en ondernemers in Warmond de krachten. Zo hebben galerieën Het Oude Raadhuis en De Pomp speciaal voor de gelegenheid exposities samengesteld. Ook zijn er activiteiten in Het Trefpunt, dat in de Kunstweek een muziektheatervoorstelling heeft geprogrammeerd. Andere programmaonderdelen vinden plaats in De Oude School, restaurant La Croûte en de Protestantse Kerk.

Veel kunstenaars uit Warmond zijn betrokken bij de Kunstweek. Ze geven optredens, lezingen en workshops of exposeren hun werk. Ook bieden steeds meer bewoners van de Dorpsstraat hun raam aan als kleine pop-upgalerie.

De organisatie van de Kunstweek is dit jaar aangevuld met een aantal nieuwe leden. De commissie bestaat uit Hans Goudsmit, Ingrid de Nie, Peter Leerdam, Xandra Rotteveel, Nicoline Heemskerk, Jeannette Heijmenberg, Ruud Aanhane, Eveline Korving en Irma Ooijevaar.

Vrienden werven

Het was even de vraag of de Kunstweek in Warmond dit jaar door kon gaan, omdat het evenement voor het eerst geen subsidie meer krijgt van de gemeente Teylingen. Door de reserves goed te benutten, is de editie van dit jaar veiliggesteld.

Voor volgend jaar gaat de organisatie op zoek naar manieren om het benodigde budget bij elkaar te brengen. Daarmee wordt al tijdens de Kunstweek 2017 een begin gemaakt: dan start een actie om vrienden te werven. Mensen die de Kunstweek een warm hart toedragen, mogen zich voor een bedrag van tien euro vriend noemen. Voor dat bedrag krijgen ze een unieke set ansichtkaarten, waaraan plaatselijke kunstenaars belangeloos een bijdrage hebben geleverd.

Het volledige programma van de Kunstweek 2017 is te vinden op www.kunstweekwarmond.nl. In Warmond worden huis-aan-huis flyers verspreid. | Foto: archief/fbps

Lezing over Sassenheim in de twintigste eeuw

Sassenheim n Van veeteelt en bloembollenteelt naar een geïndustrialiseerd dorp. Sassenheim is tussen 1900 en 2000 ontzettend veranderd. In de maand van de geschiedenis is er daarom een lezing over Sassenheim, op donderdag 26 oktober om 20.00 uur in de bibliotheek (Kerklaan 42).

De dorpen in de Bollenstreek zijn ontstaan op diverse schelpenritsen waarover ook de oudste natuurlijke verbindingsweg van Haarlem naar Den Haag via Leiden was. Denk aan de postkoetsen, later de in de zeventiende eeuw kwam daar de trekschuiten in de Leidschevaart bij. En in de negentiende eeuw de stoomtrein.

Omstreeks 1900 bestond Sassenheim nog maar uit enkele straten met de Hoofdstraat als belangrijkste straat. Rond 1880 ontwikkelde Sassenheim van een dorp wat bestond van veeteelt en kleinschalige landbouw, vaak een gemengde bedrijven met veeteelt, tuinbouw en een boomgaard en de daar bijbehorende ambachten naar de bloembollenteelt. De overproductie in de bloembollenteelt en de invloed van de WO-I (1914/1918), alsmede de crises in de jaren dertig maakte duidelijk dat er andere werkverschaffing noodzakelijk was. Mede door de inzet van Burgemeester J.P. Gouverneur werd gezocht naar meer industrie voor de werkgelegenheid in het dorp.

Dit werd gevonden in onder andere de asfalt en stalenbuizen fabriek Rhenania, en met de komst van Sikkens Lakken in 1939 naar Sassenheim. Na de Tweede Wereldoorlog kwam de gereedschap fabriek Van Rohn en in de oude Rhenaniafabriekshallen ging Hart Nibbedig en Greeve met de assemblage van de DKW auto's aan de slag. Later werd dit de Auto-Unio en in de jaren zestig na het verdwijnen van de DKW gevolgd door Datsun.

Kaarten zijn te bestellen via de website www.bibliotheekbollenstreek.nl of aan de balie van de bibliotheek. De kaarten kosten voor leden 5 euro en niet-leden 10 euro.

Gratis boek in campagnemaand Nederland Leest

Teylingen n In de maand november krijgt iedere bezoeker van de Bibliotheek Bollenstreek het boek 'Ik, robot' van Isaac Asimov cadeau. Deze actie is onderdeel van de landelijke campagne Nederland Leest.

Het thema van dit jaar is robotisering. Daarom krijgen zowel leden als niet-leden van de Bibliotheek het boek 'Ik, robot' van Isaac Asimov cadeau. Asimov (1920–1992) is een beroemd sciencefictionschrijver en grondlegger van de robotica. De start is op 1 november. Ook de rest van de maand zijn er in de Bibliotheek Bollenstreek volop activiteiten voor jong en oud. Zo wordt op donderdag 16 november het boek In het buitengebied van Adriaan van Dis besproken in de bibliotheek van Sassenheim. Op donderdag 23 november komt Maria Genova naar de bibliotheek in Lisse om tijdens 'Komt een vrouw bij de h@cker' te vertellen over privacy, identiteitsfraude en computerbeveiliging.

Adriaan van Dis

Ter ere van Nederland Leest bezoekt Adriaan van Dis op 28 november de bibliotheek van Oegstgeest. De schrijver wordt door journalist Frénk van der Linden geïnterviewd over zijn laatste roman, 'In het buitengebied', dat begint met het relaas over robot Akiko. Kaarten voor Van Dis zijn verkrijgbaar via www.bibliotheekbollenstreek.nl.

Oude broodroosters en wasmachines zijn geld waard

v.l.n.r.: Tess Dompeling, Bryan van den Berg, Kees van Velzen, Ronald van Ruiten, Bas Leeflang en Jeroen Behrend. Foto: Piet van Kampen

Teylingen n 'Oud hout krijgt een tussenleven en wordt zodoende goed gebruikt' sprak wethouder Kees van Velzen toen hij vorige week donderdag een cheque overhandigde aan de afgevaardigden van Stichting Vakantiewerk Warmond, Vakantie Evenementen Teylingen en Kinderstad Sassenheim. De duizend euro wordt onder de drie organisaties verdeeld.

Door Piet van Kampen

Door het inzamelen van oude elektrische apparaten, witgoed en bruingoed snijdt het mes aan twee kanten. Het materiaal wordt op milieuvriendelijke wijze gerecycled en het levert ook nog het nodige geld op. De gemeente Teylingen deed mee aan de landelijke actie Wecycle en inwoners konden punten scoren door het inleveren van de afgedankte goederen bij de milieustraat. Landelijk bleek de gemeente de zeventiende plaats te hebben gescoord, goed dus voor die duizend euro.

Wethouder Van Velzen, die in zijn kinderjaren ook al aan de huttenbouw mee deed, toonde zich enthousiast. "Wij zijn er trots op dat de inwoners dit bij elkaar hebben gebracht voor het goede doel. De gemeente heeft subsidies voor verenigingen gekort, maar faciliteert nog wel, maar exploitanten moeten de kosten zelf opbrengen. Er is bij de huttenbouw hout nodig om aan en af te voeren en dat brengt kosten met zich mee. Het leuke van deze cheque is dat dit ook voor jullie van toepassing is," gunde hij het de vrijwilligers van harte.

Bestemming

Stichting Vakantiewerk Warmond, Vakantie Evenementen Teylingen en Kinderstad Sassenheim zorgen in de zomervakantie voor activiteiten voor kinderen in de gemeente. Tess Dompeling en Bryan van den Berg gaan in Voorhout het geld met name besteden aan de transportkosten. Jeroen Behrend weet er in Warmond wel raad mee. "Ook bij ons gaat het bedrag naar het vervoer en het inkopen van materialen", gaf hij als bestemming aan.

In Sassenheim gaat het geld wel als buffertje gebruikt worden, zo had Bas Leeflang voor ogen. Kortom, het geld zal naar ieders inzicht op de juiste wijze een bestemming krijgen. Een week vakantieplezier voor veel kinderen in de gemeente is hierdoor weer gewaarborgd.

Taartenbakwedstrijd: Heel Teylingen bakt Fairtrade

sassenheim n De Werkgroep Teylingen Fairtrade organiseert op zaterdag 4 november, samen met Wereldwinkel Sassenheim, een Fairtrade Taartenbakwedstrijd. Iedere Teylinger, jong en oud, die denkt de allerlekkerste zoete of hartige taart te kunnen bakken kan meedoen.

Bij deze Fairtrade Taartenbakwedstrijd zijn twee leeftijdscategorieën voor deelname: tot 18 jaar en vanaf 18 jaar. Taarten mogen zoet of hartig zijn en de enige voorwaarde is minimaal één Fairtrade ingrediënt. Denk hierbij aan honing, noten, rietsuiker, ananas, banaan, koffie, chocolade of kokos. Op www.maxhavelaar.nl staat een complete lijst met Fairtrade ingrediënten. Meer dan één Fairtrade ingrediënt verhoogt de kans op winnen.

Aanmelding

Aanmelden voor de taartbakwedstrijd kan tot uiterlijk 29 oktober, graag per e-mail info@teylingenfairtrade.nl of eventueel per telefoon (0252 215483), met vermelding van naam, telefoonnummer, e-mailadres èn leeftijdscategorie. Na aanmelding ontvangen de bakkers en baksters het deelnemersreglement.

De wedstrijddag is op zaterdag 4 november. De taart inleveren kan tussen 12.00 en 12.30 uur bij het paviljoen Het Sassennest in Park Rusthoff in Sassenheim. Vanaf 13.30 is Het Sassennest voor iedereen geopend. Rond 14.00 uur wordt de winnaar bekend gemaakt door de jury, die bestaat uit burgemeester Carla Breuer, de Sassenheimse kookboekenschrijfster Marjolein de Vlaam en Arjan Houwaart, teamleider Bakkerij, Horeca en Recreatie KTS Voorhout. Na de prijsuitreiking kan iedereen de taarten ook daadwerkelijk proeven.

Geloof en een Hoop Liefde in Sassenheim

De crew van het EO tv-programma (van links naar rechts): presentator Henk van Steeg, regisseur Timon Moll, geluidsman Tom van Hattum en cameraman Nancho Martinez voor het Oude Koningshuys aan de Wilhelminalaan. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n De EO ging op vrijdag 20 oktober op zoek naar Geloof en een Hoop Liefde in Sassenheim. Tijdens de opnames voor het televisieprogramma werd presentator Henk van Steeg rondgeleid door de Sassenheimse journaliste Ingrid Langeveld. 's Morgens bezochten ze samen onder andere haar ouderlijk huis aan de Parklaan, de Pancratiuskerk, het Oude Gemeentehuis en het Oude Koningshuys. 's Middags ging Van Steeg in gesprek met Paul Vliem en zijn er opnames gemaakt in de Dorpskerk.

Voor Geloof en een Hoop Liefde bezoeken presentatoren Bert van Leeuwen, Hella van der Wijst, Mirjam Bouwman en Henk van Steeg elke dag afwisselend een andere plaats in Nederland om mooie verhalen in beeld te brengen.

De uitzending over Sassenheim is op woensdag 15 november om 17.50 uur op NPO2.

Workshops over online marketing

Teylingen n Business Women Teylingen houdt op dinsdag 21 november een gratis bijeenkomst voor vrouwelijke ondernemers uit Teylingen met als thema 'Hoe bereik ik het beste resultaat via Online Marketing'. Tussen 15.00 en 18.00 uur zijn er lezingen en workshops bij Dekker Warmond. Aanmelden via businesswomenteylingen@gmail.com.

Business Women Entrepreneurs Teylingen (BWET) heeft als doel te verbinden, ondersteunen, opleiden en economische groei stimuleren op een duurzame verantwoorde wijze voor de vrouwelijke ondernemers in Teylingen. Dit doet zij door ieder kwartaal bijeenkomsten en workshops te organiseren.

Jongerendienst

Sassenheim n Geert Mollema spreekt op zondag 29 oktober in de Havenkerk in een jongerendienst. De 26-jarige Mollema staat bekend om het feit dat hij Bijbels sterk onderbouwd Gods woord weet te brengen op een manier die gelinkt is aan het dagelijks leven. Thema van de bijeenkomst is 'Leven met Jezus'. Hoe kun je als jongere in deze tijd daadwerkelijk leven met Jezus? De bijeenkomst begint om 10.00 uur en is in de Havenkerk (Bijweglaan 4 – ingang Kerklaan).

Herinnerings- groep bij Het Uitvaarthuys

regio n Wanneer je iemand waarvan je veel hield, verloren hebt, volgt er een periode van rouw. Het kan heel troostend zijn om ervaringen en gevoelens rondom rouwen te delen in ontmoeting en gesprek en elkaar zo weer wat op weg te helpen.

Daarom start Het Uitvaarthuys Noordwijkerhout op maandag 6 november van 14.30 tot 16.30 een herinneringsgroep voor mensen die hun partner verloren hebben. Daarna om de week, in totaal 6 samenkomsten. Hier zijn geen kosten aan verbonden, ook niet als de uitvaart door een collega-uitvaartonderneming is verzorgd. Na aanmelding volgt een gesprek om met elkaar kennis te maken en verdere vragen te stellen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Nel van Doorn telefoon: 06-37601374 of bij Het Uitvaarthuys 0252-376942 of 06-16279821. Het Uitvaarthuys is gevestigd aan de Dorpsstraat 31 in Noordwijkerhout.

Ode aan Teylingen

Teylingen n Burgemeester Carla Breuer reikt op dinsdag 31 oktober het magazine Ode aan Teylingen uit aan de Sigrid en Maarten Versluijs uit Sassenheim. Zij zijn de nieuwste inwoners van Teylingen.

Het 196 pagina's tellende magazine bevat 175 artikelen en 483 foto's en wordt vanaf 1 november huis aan huis verspreid in Sassenheim, Warmond en Voorhout door leden van Tjarda Sassenheim-Warmond, Scojesa en carnavalsvereniging De Bokken .

HKV- restauratieprijs kleurt groen voor het Overbosch

Toepasselijk in het Overbosch: de restauratieprijs is dit keer geen schilderij, maar een bijzondere boom. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Voor de vijftiende keer reikt de Historische Kring Voorhout (HKV) de HKV-restauratieprijs uit. Tijdens deze jubileumuitreiking wordt een bijzonder waardevol eigendom in Voorhout geëerd: het historische Overbosch, dat is gelegen op de hoek van de Leidsevaart en de Rijnsburgerweg.

Het Overbosch is al honderden jaren oud, maar wordt sinds december 2011 onderhouden door vrijwilligers van de Stichting Vrienden van het Overbosch. Gedurende deze tijd is het bos enorm opgeknapt en verbeterd, zo oordeelt de jury van de HKV-restauratieprijs.

Er is onder meer een kleischelpenpad aangelegd, zodat ook mensen met loopbeperkingen dagelijks van het Overbosch kunnen genieten. De vrijwilligers zorgen voor nieuwe aanplant en halen exotische woekeraars uit het bos.

Waardevol object

De HKV-Restauratieprijs is in 2002 door de HKV ingesteld. De prijs is bedoeld voor waardevolle Voorhoutse objecten die onlangs gerestaureerd en/of verbeterd zijn. Het object moet door de HKV aangemerkt zijn als "waardevol object". Dit jaar is het voor het eerst dat niet een Voorhouts pand, maar een natuurgebied geëerd wordt met deze prijs.

HKV-voorzitter Cok van Steijn laat weten: "De HKV-Restauratieprijs staat symbool voor onze waardering voor het bevorderen van het herstel van waardevolle panden en/of objecten binnen het voormalige Voorhoutse grondgebied. Wij steunen hiermee de vrijwilligers, die zich volop inzetten voor het behoud, onderhoud en de verbetering van het historische Overbosch".

Eerder werd de prijs al uitgereikt aan de eigenaren van Jacoba van Beierenweg 144 (2015), Dr. Kuyperlaan 7 (2014) en Café-restaurant Cheers! (2013). Vorig jaar is de prijs niet uitgereikt.

Boom in plaats van schilderij

Normaal wordt de restauratieprijs in september uitgereikt, maar dit keer vindt het de uitreiking plaats op zaterdag 28 oktober om 15.00 uur. De reden hiervoor is, dat de HKV dit jaar geen schilderij doneert, maar een Tulpenboom. De Tulpenboom wordt op zaterdag geplant bij de vijver. Ook wordt het schildje met Voorhouts logo bevestigd op het toegangshek, dat vorig jaar door de leerlingen van de KTS is gemaakt en geplaatst. Belangstellenden zijn welkom om deze uitreiking bij te wonen.

Cijfers

Op uitnodiging van Welzijn Teylingen hield ik twee weken geleden een presentatie over Bo. Die presentatie ben ik begonnen met een algemeen deel over kijk- en luistercijfers en internetgedrag. Na dit algemene deel maakte ik de sprong naar Bo.

We leven in 2017. Netflix is razendsnel ingeburgerd, nieuws haal je via je smartphone binnen en hoe lang zal het duren voordat naast de tennisarm en de voetbalknie er een kwaal bestaat die de mobieletelefoonpols heet? Is het erg? Welnee, tijden veranderen. Het is eigenlijk heel mooi dat je nu op elk gewenst moment nieuws tot je kan nemen. Het is wel ongezellig. Het zegt genoeg dat er al een actie in gang wordt gezet om tijdens het eten aan tafel niet op je mobiele telefoon te kijken. Wat zou er gebeuren als door een storing niemand in de trein op zijn telefoon kan kijken? Zal er iemand aan de noodrem trekken? Gaan er mensen flippen? Verward om zich heen kijken? Wie zal het zeggen? De baas van Facebook heeft al gemeld dat hij verwacht dat over twee jaar er alleen nog maar filmpjes op Facebook staan. Sommige zaken blijven ijzersterk. In de maand september was het 8 uur journaal met 3,3 miljoen kijkers het best bekeken programma. Heel Holland Bakt eindige op de tweede plaats met 3 miljoen kijkers. Effe kort door de bocht: nieuws blijft belangrijk, maar ook oud-Hollandse gezelligheid is nog steeds populair.

Oud-Hollandse gezelligheid is nog steeds populair

Wat kunnen wij daar dan van leren als Bo? We moeten rekening houden met ander gedrag. Alles wat we doen moet via de smartphone goed te verkrijgen zijn. Wij moeten nog meer ons nieuws via filmpjes brengen. Dat is een lastige opgave. Voorlopig word ik doordeweeks gered door stagiaires die filmpjes maken, maar soms heb ik die een half jaar lang niet. Steeds meer omroepvrijwilligers gaan het avontuur aan om filmpjes te maken. Dus techniek richting smartphone zit bij ons wel goed. Alleen nog een app. Wij weten dat we steeds meer moeten brengen in filmpjes. Verder is de interne organisatie op orde. Dat staat als een huis. Ook moeten we ons meer gaan richten op jongeren. Dat is achter de schermen in gang gezet.

Straks ben ik een soort van klaar. De enige problemen zijn tekort aan vrijwilligers en gebrek aan geld. Dat zijn twee hardnekkige opgaves, waar ik persoonlijk niet veel mee kan. Toch gaan we daar ook onze tanden in zetten. Achteroverleunen gaan we niet doen. Borstklopperij is ons ook vreemd. Alleen dit keer dan.

Ard Zandbergen
Hoofdredacteur Bo
ard@bollenstreekomroep.nl

Deelnemers aan de jumelage activiteiten voor de kerk in Champigné. | Foto: pr. Foto: pr.

Geslaagde Jumelage

Warmond n "Een langgerekt topweekeinde. Andere woorden kan ik er niet voor bedenken", aldus voorzitter Bernadette van Moorsel van de Stichting JWC na terugkeer uit Champigné, waar zij met 22 andere Warmonders en streekgenoten de jarenlange vriendschapsbanden met de inwoners van deze plaats in het Loiregebied heeft uitgebreid en verstevigd.

Hoogtepunten tijdens het vierdaagse verblijf waren er genoeg. Een ervan was het enthousiasme waarmee de gastgezinnen reageerden op het cadeau dat zij kregen: narcissenbollen, die ze op 4 november gaan planten om ze vervolgens tot bloei te trekken, zodat ze op Grootmoederdag (4 maart in Frankrijk) op hun mooist zijn. Ook vermeldenswaardig was de hilarische actie van de Fransen zondagmorgen bij het vertrek van de Hollanders. Ze zwaaiden op het plaatselijk kerkplein met borden waarop stond "Vote Carla" en soortgelijke teksten. Ze refereerden daarmee aan een uitspraak van JWC-bestuurslid Carla Hilverda die zich tijdens een van de genoeglijke etentjes had laat ontvallen dat zij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor een zetel in de gemeenteraad van Teylingen.

De reis donderdag naar Champigné verliep voorspoedig, behalve voor Wilma en René van Winsen. Zij kregen met hun oranje Lotus even voorbij Parijs een lekke band en moesten in een hotel overnachten. Zij misten daardoor vrijdag onder meer het bezoek aan de wereldberoemde abdij Fontevraud en het kasteel in Saumur. Zaterdag waren zij wel bij het paardenfestijn Mondial de Lion in Angers, waaraan ook een Nederlandse combinatie meedeed.

Zowel bij de Fransen als bij de Nederlanders waren er deelnemers die niet eerder aan jumelage activiteiten hadden meegedaan. Gezien hun enthousiasme verwacht Bernadette van Moorsel dat ze in de toekomst vaker acte de présence zullen geven.

Gratis high-tea voor ouderen bij LangeveldsHof

Sassenheim n In de Hofhut, vlakbij het centrum van Sassenheim, wordt op woensdag 8 november om 15.00 uur een high tea georganiseerd voor ouderen. Zij worden van harte uitgenodigd zich aan te melden.

De Hofhut is onderdeel van LangeveldsHof, een dagopvang met de nadruk op bloemen en natuur. "De Hofhut is bij mij in de tuin!", vertelt Susan Langeveld. "Samen met Karin Kuiper start ik dit initiatief op in mijn tuinhuis." Langeveld (45) is werkzaam als directeur bij het Centrum voor Kunst en Cultuur in Zoetermeer en zet zich daarnaast in voor maatschappelijke projecten. Bijna 20 jaar geleden richtte ze Roos op, ook een stichting uit de Bollenstreek. Stichting Roos organiseert vakanties voor kinderen met een verstandelijke beperking.

High tea

Op het menu van 8 november staan hartige taart, sandwiches, scones en cake of taart. En thee natuurlijk, uit kopjes met een feestelijk bloemetjes motief. Er wordt nog geoefend met het menu en gerechten uitgeprobeerd. Er zijn daarom geen kosten aan de high tea verbonden.


"Gasten voor onze high tea hebben een uitje verdiend," zegt Langeveld. "Het zijn vaak mensen die wat eenzaam zijn of afleiding goed kunnen gebruiken". De mensen die meehelpen met het bakken en klaarmaken zijn soms wat ouder maar nog graag actief. Ook mensen met een zorg-indicatie kunnen vaak goed meehelpen. "We willen met het Hof graag iedereen actief laten meedoen en ruimte bieden om te genieten. We hopen dan ook dat het een heerlijke high-tea wordt en een hele leuke dag voor iedereen".

Gasten en nieuwe vrijwilligers kunnen zich aanmelden via contact@langeveldshof.nl.

'Wat kunnen wij voor de doden doen?'

Voorhout n Hans van Reisen gaat op donderdag 26 oktober in op de vraag 'Wat kunnen wij voor de doden doen?'. Van Reisen is theoloog en geboren en getogen in de Bollenstreek. Hij is verbonden aan het Augustijns Instituut. Hier publiceert hij over de geschriften van de bekende filosoof en kerkvader Augustinus, zoals met het boek 'Wat kunnen wij voor de doden doen? Tijdens deze bijeenkomst laat hij zien hoe deze eeuwenoude tekst heel actuele woorden van troost zijn.

De bijeenkomst is van 19.30 tot 21.00 uur in De Roef (Herenstraat 45). De entree bedraagt 5 euro. Inschrijven kan via www.palliam.nl.

'De toekomst van Up2Stage is verzekerd'

In 'Enigami' komen de kinderen in een fantasiewereld terecht. | Foto: pr. Foto: Marieke Voorn

n Broers Burgmeijer vieren lustrum van hun musicalgroep

Sassenheim n In het tienjarig lustrumjaar voert musicalgroep Up2Stage eind november drie keer de jubileummusical 'Enigami, een land vol fantasie' op.

Het is een nieuw verhaal, maar liefhebbers van sprookjes en fantasie komen wel bekende elementen tegen. De musical vertelt over een gezin in oorlogstijd. Vader zit in het leger, moeder en vier kinderen trekken naar het platteland om veilig te zijn voor bombardementen van de vijand. Ze wonen tijdelijk bij een professor. In zijn huis vinden de kinderen een bijzondere spiegel, die toegang blijkt te geven tot een andere wereld waar een boze koningin heerst. Daar beleven ze allerlei avonturen.

Koos Burgmeijer is regisseur van de musical, samen met zijn dochter Nienke. Hij regisseert nu voor de derde keer. Het moet de beste voorstelling worden in de tienjarige historie van Up2Stage. "We leggen de lat ieder jaar een stukje hoger. We zijn een amateurgroep, maar we streven naar een professioneel niveau." Grote woorden, maar ze hebben enige grond. Diverse Up2Stagers zijn na hun periode bij de groep doorgegaan naar theater- of muziekopleidingen. Laura Beekman is zelfs hard op weg naar landelijke bekendheid.

Dan maar zelf

Tien jaar geleden stond Koos Burgmeijer met zijn broers Rob en Paul aan de wieg van Up2Stage. "Onze eigen kinderen wilden graag iets doen met musical", kijkt hij terug. "In Sassenheim was toen niets voor hen. Wij hadden alle drie iets met muziek en theater. Ik zing al van jongs af, Rob had jaren aan het toneel gezeten en Paul was koordirigent. We besloten daarom zelf maar een groep op te zetten."

Na de eerste bekendmaking kwamen er meer dan zestig aanmeldingen voor Up2Stage. Omdat de broers dertig leden als maximum zagen, moesten ze audities houden en de helft van de kinderen teleurstellen. "Kinderen kunnen vanaf groep acht instromen", zegt Burgmeijer. "Het is heel leuk om die onzekere pubers hier te zien binnenkomen en ze te zien opgroeien tot jongvolwassenen en zelfvertrouwen te zien winnen."

Toekomst verzekerd

De kinderen van Koos en Rob Burgmeijer zijn inmiddels zelf volwassen. Ze zijn volop betrokken bij de musicalgroep. Nienke volgt de zangopleiding aan het conservatorium en geeft de kinderen zangles. Ook schreef ze het script van Enigami. Koos' andere dochter, Lotte en Robs dochter Birgit leren de kinderen de danspasjes. "De toekomst van Up2Stage is verzekerd", aldus Koos.

Enigami, land vol fantasie wordt opgevoerd op 25 november (20.00 uur) en 26 november (11.00 uur en 15.00 uur) in de theaterzaal van Rijnlands Lyceum Sassenheim. Kaarten kosten 10 euro en zijn te verkrijgen bij boekhandel Wagner in Sassenheim en op www.up2stage.nl.

Ajax ziet in Ter Leede ideale partnerclub

De voorzitters van Ter Leede ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst. | Foto: pr. Foto: pr.

n 'Het vrouwenvoetbal op wereldniveau krijgen'

Sassenheim n Ajax Vrouwen gaat een samenwerking aan met de damestak van voetbalvereniging Ter Leede. Vorige week zondag werden de handtekeningen onder de samenwerking gezet. Ter Leede is de vijfde partnerclub van de Amsterdammers

Ajax had al lange tijd vier partnerclubs, maar voegt daar nu een vijfde aan toe. Daarin is bewust gekozen voor Ter Leede, vertelt Marleen Molenaar, manager vrouwenvoetbal Ajax. "Met Ter Leede hebben we vijf clubs die nadrukkelijk een weg zijn ingeslagen om het meisjes- en vrouwenvoetbal een belangrijke positie te geven binnen hun club. Wij willen aan deze partners graag onze kennis overdragen, vooral op technisch en medisch gebied en daarmee ondersteunend zijn bij het verder ontwikkelen en professionaliseren van de snelst groeiende sport van Nederland."

Clinics en stages

De samenwerking met Ajax omvat afspraken over het signaleren en laten doorstromen van talenten. Hiervoor zullen de vrouwen van Ajax een voetbalclinic organiseren op sportpark de Roodemolen. Aan deze clinic kunnen alle meiden van Ter Leede deelnemen. Daarna worden Ter Leede talenten uitgenodigd voor een trainingsstage op het trainingscomplex van Ajax, de Toekomst. Ook zal er een meidenteam uit Sassenheim worden uitgenodigd om de Ajax vrouwen te begeleiden tijdens een competitiewedstrijd.

'Ontzettend blij'

Daarnaast was Ajax nog niet actief in de regio en zorgt de samenwerking met de Sassenheimers voor een brede blik. Ronald Vonk en Jolanda Remmelzwaal, voorzitter en vrouwen-voorzitter van Ter Leede, zijn uiteraard verheugd. Vonk: "We zijn inmiddels meer dan 40 jaar actief in het vrouwenvoetbal. Ons doel is om het vrouwenvoetbal in Nederland op wereldniveau te krijgen. De samenwerking met de Ajax Vrouwen past daar goed bij. Deze club kan onze meiden op verschillende gebieden iets moois bieden. We zijn ontzettend blij met deze samenwerking".

Plek voor nog meer voetbalsters

Ter Leede heeft nog plek voor nieuwe voetbalsters. Met enkele extra aanmeldingen, kan er een nieuw meidenteam instromen in de competitie. Aanmelden kan via jolandaremmelzwaal@terleede.nl.

Op de foto: voorzitters Jolanda Remmelzwaal en Ronald Vonk ondertekenen namens Ter Leede de samenwerkingsovereenkomst met Ajax. Marleen Molenaar, manager vrouwenvoetbal Ajax, en trainer Benno Nihom kijken toe. | Foto: pr.

Sassenheimers in beeld gebracht

Sassenheim n De Stichting Oud Sassenheim heeft afgelopen week 64 personen aan haar Sassenheims Biografisch Woordenboek (SBW) toegevoegd. Daarmee komt het totaal aantal personen dat in de digitale beeldbank van de SOS zit op 1262 personen. Een van hen is Cornelis (Cees) van der Heiden, die op de foto hierboven staat. Van der Heiden was 47 jaar boekhouder bij N.V. Van Zonneveld & Co. Daarnaast was zo'n 40 jaar voorzitter van Christelijk harmoniegezelschap Crescendo. Naast de bekende Sassenheimers, zijn ook niet-Sassenheimers vermeld, als zij voor het dorp wel van belang zijn geweest.

De SOS is in 2009 begonnen met haar personenbeeldbank (SBW). Van de opgenomen persoon is een portretfoto opgenomen met daarbij niet alleen genealogische gegevens, maar ook gegevens over verdiensten. Alle personen zijn te vinden in het SBW-album op www.stichtingoudsassenheim.nl. Personen aanmelden kan via de beeldbank of door een mail te sturen naar sbw@stichtingoudsassenheim.nl.

Halloween bij No Worries

Voorhout n No Worries staat op zaterdag 28 oktober in het teken van Halloween. Bezoekers mogen al meehelpen met de opbouw om 18.00 uur. Vanaf 20.00 uur is het feest in Ex-Voto (Jacoba van Beierenweg 118b), met onder andere schminken, karaoke en een Halloweenquiz. Bezoekers kunnen ook ook poolen of darten. No Worries duurt tot 22.30 uur. De entree is 3 euro.

No Worries is bedoeld voor Licht Verstandelijk Gehandicapte (LVG) jongeren tussen de 13 en 18 jaar en wordt georganiseerd door het jongerenwerk van Welzijnskwartier. Ouders die meer willen weten, kunnen contact opnemen met Johan Braaksma: 06-36184030.

Film over Maarten Luther

SASSENHEIM n De Commissie Vorming & Toerusting van de Raad van Kerken Sassenheim houdt op maandag 30 oktober om 20.00 uur een filmavond over Maarten Luther. Op 31 oktober 1517, 500 jaar geleden, bevestigde Luther op de deuren van de kerk in Wittenberg zijn stellingen. Die daad vormde het begin van de Reformatie. De film is te zien in de Julianakerk (Julianalaan 6). De toegang is 3 euro.

CDA bezoekt respijthuis

Foto: pr.

Teylingen n Veel mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste. Om overbelasting te voorkomen, kunnen zij beroep doen op respijtzorg (vervangende zorg). In een respijthuis kunnen mensen logeren, die zorg nodig hebben. Door de mantelzorger (tijdelijk) te ontlasten kunnen zij op adem komen en de zorg voor hun naaste langer volhouden. Om te zien hoe het in de praktijk werkt zijn de CDA-raadsleden Reny Wietsma en Sybrinne de Vries op bezoek geweest bij een respijthuis in Alkmaar (zie foto). Zij waren onder de indruk van de gastvrijheid, de inzet van de vrijwilligers en de zorg die daar wordt geboden. In het verkiezingsprogramma pleit het CDA ook voor de oprichting van een respijthuis. Op initiatief van het CDA heeft de gemeenteraad dit voorjaar daartoe een motie aangenomen. Daarin is het college gevraagd om bij de begrotingsbehandeling in november met een voorstel te komen.

Leidse School in Oude Raadhuis

Warmond n In Het Oude Raadhuis opent op zondag 4 november om 16.15 uur de Kunstweek-expositie met werken van de voormalige kunstenaarsgroep 'Leidse School' uit de collecties van Rob Wegner en Lambert Zegers. Rob Wegner zal hierbij een inleiding geven. Getoond worden werken van Willem van der Nat (1888-1992) , Chris van der Windt (1878-1969), Alex Rosemeier (1878-1969) en Arend Jan van Driesten(1878-1969). Deze verkoop-expositie duurt tot 23 november.

nieuws/cultuur

Lisa van der Geest wint eerste marathon

Lisa van der Geest (m) klopt Carien Kleibeuker (l) en Elma de Vries (r). | Foto: pr./Arjen Vervoort Foto: Arjen Vervoort.

Warmond/Amsterdam n Lisa van der Geest heeft zondag 22 oktober de eerste wedstrijd van het nieuwe marathonseizoen op haar naam geschreven. In de finale op de Jaap Edenbaan klopte ze medevluchtsters Carien Kleibeuker en Elma de Vries.

Het waren aanvalsters die de wedstrijd in Amsterdam maakten en daar uiteindelijk op het podium ook voor werden beloond. De beslissende ontsnapping werd gemaakt door de Warmondse Lisa van der Geest en haar dorps- en ploeggenote Iris van der Stelt, beiden lid van de Warmondse IJsclub. Zij kregen Loes Adegeest, Margo van de Merwe, Elma de Vries en Emma Engbers mee. Het zestal pakte een mooie voorsprong, waarbij later Carien Kleibeuker zich nog aansloot.

Eindsprint

De strijd was nog niet gestreden. Er ontstond met nog 25 ronden te gaan een nieuwe kopgroep waarin ook Van der Geest, De Vries en Kleibeuker zaten en die groep leek op weg naar een tweede ronde voorsprong. De kopgroep ging niet rond, maar bij het afsprinten van het peloton ging Kleibeuker aan. Lisa van der Geest kon uiteindelijk aansluiten, maar voor De Vries was de afstand te groot geworden en zij moest genoegen nemen met de derde plaats. In de eindsprint klopte Van der Geest Kleibeuker, waardoor zij haar vierde overwinning op kunstijs kan bijschrijven.

NK in Thialf

Op zaterdag 28 oktober is de tweede marathonwedstrijd, in Leeuwarden, waar Van der Geest in de oranje leiderstrui van de KPN Marahon Cup aan de start verschijnt. Op vrijdag 27 oktober rijdt ze om 19.40 uur de 3000m van het Nederlands Kampioenschap afstanden in Thialf in Heerenveen.

Winst The Bassets

Sassenheim n The Bassets had een lastige middag tegen voormalig landskampioen HRC. HRC stelt dit seizoen teleur en al eerder was The Bassets in een oefenwedstrijd te sterk. Ook nu startte de ploeg van Phil Leck scherp en stond al snel op 12-0. Daarna kwam er zand in de Sassenheimse motor en kon HRC bijkomen. De ruststand van 22-14 stelde alles behalve gerust en in de tweede helft gingen de bezoekers er nog meer in geloven. Het veldspel van de Sassenheimers was slordig, maar de winst kwam niet meer in gevaar. De individuele kwaliteiten zorgden voor de beslissende 34-19.

Woensdag 25 oktober - 1 november

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Gemengd Koor, voorganger: pastor P. A. Owel

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 10.00 uur: herdenken overledenen, voorganger; Ds. T. Moll

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur: herdenken, voorganger: Ds. A.A. Bosma

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: C.J. Smits

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. jongerenkoor, voorganger: A. Goumans

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur: Woord en communieviering met Matthiaskoor, voorganger: Intermediairs

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Prof. Dr. J.Muis (Utrecht)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Sem Jongsma

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur eredienst o.l.v. Jan Zijlstra,19.00 uur: geen dienst.

Help mee snoeien in de Boerhaavetuin

Stichting Het Boerhaavehuis zoekt vrijwilligers voor het snoeien van de twee lindenberceaus. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Stichting Het Boerhaavehuis wil op zaterdag 4 november van 9.00 tot 12.00 uur de twee lindenberceaus in de Boerhaavetuin snoeien. Voor dit karwei zoekt de stichting vrijwilligers die het leuk vinden om samen met nog zo'n twintig mensen deze klus te klaren. De stichting zorgt voor snoeischaren en ladders, maar ook voor koffie en thee. Door het uitvoeren van dit werk helpen vrijwilligers de stichting om een van de grootste jaarlijkse klussen te klaren. Snoeikennis is niet vereist, instructies worden door de tuinvrijwilligers gegeven.

Wilt u in aanmerking komen voor een Cinema Floralis Arrangement (eten en filmbezoek voor 1 persoon), zorg dan dat uw oplossing uiterlijk 28 oktober binnen is, samen met uw naam en adres.

Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl o.v.v. Puzzel.

De winnaar van de puzzel van week 42 is: C. Verlaan uit Voorhout . De oplossing was: windsnelheid.