De Teylinger

15 april 2020

De Teylinger 15 april 2020


Rotary geeft zorgpersoneel een bloemetje

Foto: pr.

Sassenheim n We gaan de goede kant op, maar we zijn er nog niet. Een statement wat toch een stukje positiever klinkt dan alle meldingen van de afgelopen weken. Voor Rotary Sassenheim een goed moment om even wat mensen in het zonnetje te zetten en tegelijkertijd de bloemenkweker te ondersteunen. Zo hebben ze vrijdagmiddag 10 april vele bossen fleurige gerbera’s, natuurlijk op veilige afstand, aangeboden aan de 200 zorgmedewerkers van Marente in de Bernardus. Een klein gebaar van Rotary-kant als dank voor hun fantastische inzet en een steuntje in de rug voor Gerbera United.

>Burgemeesters houden wekelijks spreekuur bij BO

Regio n De burgemeesters van de Bollenstreek houden elke vrijdag van 12.00 tot 13.00 uur spreekuur bij Bo-tv van de Bollenstreek Omroep.


Op vrijdag 17 april is Lies Spruit te gast, burgemeester van Lisse. Op vrijdag 24 april schuift Carla Breuer aan. Vragen insturen kan via redactie@bollenstreekomroep.nl of bel naar 071-3614858.


Bo-Tv is te zien op Ziggo kanaal 43 (digitaal) of 45 (analoog) en bij KPN en Telfort via kanaal 1307. Kijk de uitzending terug via

www.bollenstreekomroep.nl.


n Koppen vanwege drukte

Foto: pr./Gerard van Steijn

Kwekers in de Bollenstreek hebben mede door de drukte tijdens het paasweekend besloten om hun tulpen eerder te koppen. Door de actie hopen ze dat dagjesmensen wegblijven uit de streek. Ook de burgemeesters waren niet blij met het groot aantal bezoekers van de bollenvelden en besloten op zondag en maandag wegen af te sluiten. Lees verder op pagina 9.

De groetjes
doen aan
opa en oma!

Opnieuw veel lieve berichtjes ingestuurd

Vertraging in samenvoegen politieteams

Maatregelen
bij
schoolexamen

uitgeweid n Wij kunnen niet zo goed toneelspelen

Vertraging samenvoeging regionale politieteams

Teylingen n De nieuwe indeling van de basisteams van de politie heeft vertraging opgelopen. Teylingen vormt daarin een team met Lisse en Hillegom. De realisatie in mei is niet meer haalbaar, maar wanneer wel is nog onduidelijk.

Door Nico Kuyt

Op dit moment zijn er nog drie teams, namelijk Noordwijk, waar Teylingen onder valt, Bollenstreek Noord (Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout) en Katwijk. Het plan is deze samen te voegen tot twee nieuwe basisteams. Voor Teylingen komt er een team, voorlopig aangeduid als Bollenstreek Oost, met als werkgebied de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen, met het huidige bureau in Lisse als teambureau. Verder nog een team Bollenstreek West met als werkgebied de gemeenten Noordwijk, het voormalige Noordwijkerhout en Katwijk met het huidige bureau in Katwijk als teambureau. Deze samenvoeging heeft de voorkeur van de burgemeesters in de Duin- en Bollenstreek en de teamchefs en districtsleiding van de politie.


Nog geen akkoord

Op landelijk niveau moet er nog akkoord worden gegeven. Dit kan pas na goedkeuring van de vakbonden. Om dit te verkrijgen is het volledige dossier aan het Centraal loket aangeleverd. Maar dit heeft intern enige vertraging opgelopen waardoor er niet tijdig over kon worden beschikt. Daarnaast zijn er vanuit het landelijke nog enkele vragen gesteld. De basisteams willen hier zo snel mogelijk antwoord op geven, maar de realisatie in mei wordt niet gehaald.


Zolang de basisteams niet zijn samengevoegd was het de bedoeling dat de drie huidige teamchefs blijven zitten. Voor Teylingen is dit Henk Woppenkamp, die, naast Noordwijk, en tijdelijk ook nog Lisse en Hillegom waarneemt, omdat het teamchef daar vertrekt naar Leiden.

>Studie N208/N443 gaat onvermoeibaar door

Teylingen n Nu de provincie Noord-Holland niet verder wil met het project Duinpolderweg, betekent niet dat de studie verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid N208 (Van Pallandtlaan) en N443 (’s-Gravendamseweg, Teylingerlaan en Carolus Clusiuslaan) stopt. Integendeel. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Teylingen blijven de bestudering voortzetten, hoewel zij het voorgenomen besluit van de provincie Noord-Holland betreuren.

In Sassenheim is het project Duinpolderweg van belang in de discussie over de oplossingen voor het op peil houden van de verkeersdoorstroming, het realiseren van verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers en het creëren van een HOV-verbinding.

In een van de mogelijke uitkomsten speelde de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg ten zuiden van Lisse (aftakking A44 bij Abbenes via de Tweede Poellaan naar de Heereweg) een significante rol. Met name het Burgercomité Teylingen Noord zinspeelde op die variant. “Als de Duinpolderweg daadwerkelijk niet doorgaat, zou dit teleurstellend zijn”, zegt de comitéwoordvoerder. “Wij zien niet hoe een project waar langdurig - tot wel vijftien jaar lang - door vele partijen aan is gewerkt en draagvlak werd gezocht en gevonden, zomaar stop gezet wordt.”


Ook de provincie Zuid-Holland betreurt het voorgenomen besluit van haar buurprovincie zeer. Daarnaast heerst verbazing over het uitblijven van een totaaloplossing. Toch gaat zij er vanuit dat de provincie Noord-Holland alsnog haar verantwoordelijkheid neemt in het project Duinpolderweg. “Maar de nut en noodzaak van de onderzochte maatregelen uit de studie naar de N208 staan niet ter discussie”, aldus Marcel van den Eng, bestuursadviseur en woordvoerder van gedeputeerde Floor Vermeulen.

Herinrichting van sportpark Elsgeest start volgend jaar

In de zomer van 2021 kan de herinrichting van het andere deel van het sportpark opgepakt worden. | Foto: archief Foto: MV

Voorhout n De aanbesteding en uitvoering van de uitbreiding van sportpark Elsgeest zou voor de handbalvereniging kunnen starten direct na het vaststellen van het benodigde bestemmingsplan. Naar verwachting gaat de gemeenteraad in november hierover een besluit nemen. De andere verenigingen wachten tot na het sportseizoen. In de zomervakantie van 2021 kan de herinrichting van het overige, bestaande gedeelte van het sport- en recreatiepark opgepakt worden.

Door Nico Kuyt

De procedure om te komen tot een bestemmingsplan loopt. De omgevingsdienst West Holland (ODWH) heeft gekeken naar de onderzoeken naar akoestiek en stikstofdepositie en met een enkele kleine wijzigingen kunnen deze rekenen op instemming. Het is niet mogelijk dat de gemeenteraad al in september een besluit neemt over het bestemmingsplan en in oktober vergadert de raad niet, dus schuift het door naar 5 november.


Schot in de zaak

De herinrichting van het sportpark gaat al flinke tijd gepaard met vertraging. Met name vanuit de provincie werden de plannen in eerste instantie niet goedgekeurd. Vorig jaar april kon toenmalig wethouder Brekelmans aan de commissie Welzijn laten weten dat er inmiddels schot in de zaak was gekomen.


Ballonhal

De handbalvereniging is op dit moment bezig met de uitwerking van de ballonhal en het verenigingsgebouw. De eerste schetsen zijn gereed. Er is nog discussie met de gemeente over een gewenste uitbreiding van het gebouw. In het projectplan is een vervanging van het huidige gebouw opgenomen, maar de handbal wil een uitbreiding vanwege de inpassing van de rolstoelhandbal en de te verwachten groei van het ledenaantal.


Voor het recreatieve gedeelte van het sportpark is nog geen uitwerking gereed. Een landschapsarchitect gaat in samenspraak met de verenigingen en de groep ‘Betrokken Voorhouters’ een plan bedenken voor de invulling van de voorzieningen en de groenstructuur, zo valt te lezen in een memo die B&W aan de gemeenteraad heeft gestuurd.

Aan de slag met de digitale overheid

Teylingen n De bibliotheken zijn dicht, maar ook online kan men zelf aan de slag met de digitale overheid door middel van de online leeromgeving van Digisterker.

Steeds meer overheidszaken worden geregeld via internet en vaak heb je daarvoor ook een DigiD nodig. Voor mensen die niet zo vaardig zijn met werken op internet, kan dat lastig zijn. Tijdens de online cursus 'Digisterker door doen' leer je stap-voor-stap hoe je zaken met de overheid snel en makkelijk via internet kan regelen.


DigiD

Tijdens de cursus komt het volgende aan bod: het aanmaken van een DigiD, werken met DigiD, hoe overheidsinformatie is te vinden en hoe iets aan te vragen is, bijvoorbeeld bij de gemeente en andere overheidssite.


Mediacoach

Mensen die wel aan de slag willen met de digitale overheid, maar dit liever doen onder begeleiding van een mediacoach van de bibliotheek kunnen een e-mail sturen naar mkaandorp@bibliotheekbollenstreek.nl. Voor meer informatie en de online leeromgeving van Digisterker ga je naar www.bibliotheekbollenstreek.nl. De online leeromgeving is gratis en je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek.

>VoorleesExpress gaat door

Teylingen n Ook de VoorleesExpress kan geen huisbezoeken doen. Daarom proberen de vrijwilligers van de VoorleesExpress digitaal contact te houden met het gezin waar zij aan verbonden zijn.

Dat kan zijn; wekelijks een kort gesprekje, een boek voorlezen of een spelletje doen. Leuk! En meestal ook een hele uitdaging. Het is een beetje onwennig, zoiets moet groeien. Dank aan alle vrijwilligers die zich, op afstand, blijven inzetten voor deze gezinnen.


Taal op afstand

Vrijwilligers zijn zeer creatief in het bedenken van taalspelletje. Pim, Pam, Pet via een beeldscherm gaat heel goed. En online voorlezen blijkt voor de kinderen ook geen probleem te zijn. Meer ideeën voor Taal op afstand staan op www.bibliotheekbollenstreek.nl/voorleesexpress.

>'De lokale krant als cement van de samenleving'

vriendenactie n Het is geen nieuws dat ook de huis-aan-huisbladen het in deze crisistijd moeilijk hebben. Vanuit Uitgeverij Verhagen wordt daarom een actie opgezet, waarbij de mogelijkheid wordt geboden via de website www.deteylinger.nl een donatie te doen en daarmee ‘vriend van De Teylinger’ te worden.

Veertien jaar geleden werd, met de start van Teylingen, ook de nieuwe lokale krant De Teylinger opgezet. Voormalig redacteur Piet van der Vooren maakte de krant groot, enkele jaren geleden mocht Marieke Kamer - Voorn het stokje overnemen. Met veel plezier stelt zij nog steeds wekelijks de krant voor u samen met veel lokaal nieuws. Politiek, sport, cultuur, onderwijs, interviews en achtergrondverhalen, aankondigingen van evenementen en activiteiten, informatie over kerkdiensten en medische diensten... alles wat er in het dorp gebeurt krijgt een plek in de krant en/of op de website. Waarbij het kleine nieuws niet wordt vergeten: de geboorte van de eerste lammetjes bij de kinderboerderij, het kampioenschap van de voetballertjes of handballers, het bezoek van de burgemeester aan een diamanten echtpaar.


Nieuws bij mensen thuis

Burgemeester Carla Breuer benadrukt het belang van de lokale krant: “Als burgemeester vind ik het belangrijk dat we onze inwoners en ondernemers zo goed mogelijk informeren. Met De Teylinger kunnen we ervoor zorgen dat de Gemeenteberichten bij inwoners en ondernemers op de deurmat vallen. Daarmee bereiken we ook een groep mensen die minder online te vinden zijn. Juist in deze tijden is de krant voor ons een manier om het nieuws zo goed mogelijk bij mensen thuis te brengen, zodat zij de deur niet uit hoeven.”


Verbinding

Ook voor Welzijn Teylingen is dit van belang, schrijft Judith van Meelen namens de organisatie. “Wij publiceren bijna wekelijks in de krant. Berichten over Daten 60+ en ook over activiteiten in de buurt, cursussen en ontmoetingsmomenten die we (mede)organiseren voor bijvoorbeeld mantelzorgers en verenigingen. We bereiken hiermee een grote doelgroep, die geen gebruik maakt van digitale media zoals internet en Facebook. Met name oudere inwoners voor wie ons nieuws heel belangrijk kan zijn en een grote groep inwoners die niet digitaal vaardig is heeft belang bij onze berichten over mantelzorg, vrijwilligerswerk, financiële ondersteuning of buurtontmoetingen."


Ook ziet Van Meelen nog een ander belangrijk punt. "Daarnaast is de lokale krant als cement van de samenleving, op één plek het nieuws uit het eigen dorp, weten wat er speelt, te doen is en wie iets bijzonders bijdraagt. Als De Teylinger verloren zou gaan betekent dat dat veel mensen niet meer op de hoogte worden gehouden van datgene wat juist zo belangrijk voor ze kan zijn, met name sociaal contact. We verliezen dan een stukje verbinding van de inwoners in de dorpen. Voor Welzijn Teylingen is verbinding het sleutelwoord; veel van onze diensten zijn bedoeld om mensen en inspiratie bij elkaar te brengen en vrijwillige inzet te stimuleren."


Tot bloei komen

Namens De Paraplu -winkel met een missie- in Voorhout, noemt Piet Overduin De Teylinger "een goede vriend": "Alle uitnodigingen, voorbeschouwingen en verslagen die we aanbieden worden geplaatst op de website en de wekelijkse papieren editie. Zo informeren we Teylingers en dit blijkt uitstekend te werken. Zonder De Teylinger zou de Paraplu nooit tot zo’n grote bloei gekomen zijn. We hopen dat ze door de crisis komen en hun belangrijke taak kunnen voortzetten, niet alleen voor de Paraplu maar voor alle Teylinger activiteiten. Zij is de ‘glue’ voor de lokale samenleving."


Uw donatie is eenmalig en u zit nergens aan vast


Elkaar helpen in deze bijzondere tijd

In Warmond maakt theater Het Trefpunt dankbaar gebruik van de ruimte die er wekelijks in de krant is voor kunst en cultuur. " Naast alle andere communicatiemidelen die er tegenwoordig zijn, blijft de krant een onmisbare en tastbare speler. Wij als theater vinden altijd gehoor bij De Teylinger," schrijft Caroline Zantonique. "Met regelmaat staan onze persberichten voor te komen voorstellingen in deze krant. Als er in de editie ruimte is voor een foto worden we helemaal blij, want de ervaring leert dat een beeld de aandacht nog meer trekt. Het persbericht dient als informatie naar onze bezoekers en om onze kaartverkoop te stimuleren. Wij hebben de krant dus nodig. De krant heeft er dan weer baat bij dat zoveel mogelijk mensen de berichten lezen, want dat is goed voor de adverteerders. Zo helpen we elkaar, ook in deze bijzondere tijd."


Gewaardeerd

Ook met de vrijwilligers van Park Rusthoff is regelmatig contact. Ook zij zijn blij met de mogelijkheid die er is om hun nieuws te delen. Ben Verhoef: "In de Teylinger is altijd ruimte voor het plaatsen van het laatste nieuws van vele organisaties, verenigingen, particulieren en de allerbeste aanbiedingen van adverteerders. De wekelijkse Gemeenteberichten maken dit nieuwsblad tot een zeer compleet en bijzonder gewaardeerd medium. De krant is van en voor de inwoners van Teylingen een belangrijke verbindende factor die we moeten koesteren en dus nooit mag verdwijnen. In de huidige barre tijden waarin het coronavirus regeert en de hele wereld op zijn kop zet beleeft ook De Teylinger de moeilijkste periode uit zijn bestaan. Gooi daarom, nu het nog kan, een reddingsboei…."


Vriend worden

Lezers kunnen Vriend van De Teylinger worden. Dat kan door op www.deteylinger.nl via de speciale knop op de menubalk met de tekst ‘Vriend worden’, een van de aangegeven mogelijkheden te kiezen. Natuurlijk kunt u ook uw gift direct overmaken op bankrekening NL39 RABO 0331 7655 43. Alvast hartelijk dank!

19 / 22

21 / 22

Kans maken op een uur bowlen en een bittergarnituur bij Lucky's Bowling in Warmond (als het weer mag natuurlijk)? Stuur de juiste oplossing uiterlijk zondag 19 april, samen met uw naam en adres per post naar: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2222 AH te Katwijk. Of mail: redactie@deteylinger.nl..

Winnaar week 16: Francis Zonneveld, Noordwijk. Oplossing: wildernis