De Teylinger

18 juli 2018

De Teylinger 18 juli 2018


Woningen voor starters blijft aandachtspunt

Teylingen n B&W zet zich de komende regeerperiode actief in op de realisatie van innovatieve woonvormen die beschikbaar komen voor starters. Ook kijkt B&W naar mogelijkheden om nieuwe woningen met voorrang aan Teylingers toe te wijzen.

Door Nico Kuyt

De gemeente kent sinds 2007 weliswaar een starterslening, maar dat heeft als voorwaarde dat de totale verwervingskosten van de woning niet meer dan 265.000 euro mogen zijn. Echter, volgens het CBS is de gemiddelde verkoopprijs in Teylingen voor een huis in twee jaar tijd opgelopen tot 339.955 euro. Weinig starters kunnen zo voldoen aan de voorwaarde van 265.000 euro, zo meent de fractie van Trilokaal en stelde hierover onlangs vragen aan B&W.

Startersleningen gedaald

Het aantal leningen is inderdaad gedaald. Waren er in 2014 nog 45 afgesloten, vorig jaar komt de teller slechts op 13. Maar B&W kan niet sleutelen aan de verwervingsdrempel van 265.000, zo blijkt uit een antwoord op de vragen. Die moet namelijk gelijk zijn aan de NHG-grens, de Nationale Hypotheek Garantie. De hypotheek moet daarmee worden afgesloten, anders komt de starter niet in aanmerking. Dit is bepaald door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn), dat de leningen aanbiedt.

Kansen zijn kleiner

B&W ziet dat de kansen voor starters kleiner worden, maar ze zijn er zeker nog wel. Een starter kon in 2017 nog terecht in Voorhout en Sassenheim voor een appartement. Ook bij eengezinswoningen maakte de starter nog enige kans. De lastige positie van starters is volgens B&W niet alleen te wijten aan de hogere huizenprijzen. De verlaging van het bedrag dat de koper kan lenen en de relatief hogere studieschuld van jongeren spelen ook mee.

Maatregelen

B&W onderneemt een aantal maatregelen. Zo stuurt de gemeente op toevoeging van goedkope koopwoningen in de nieuwbouw. Dat lukt ondanks de lastige marktomstandigheden nog goed, zoals in Hooghkamer in Voorhout en Teylingerhof in Sassenheim. Ook in Warmond komen in het project Liduina op de hoek van de Endepoellaan woningen in de goedkoopste koopklasse.

Verder gaat B&W in 2019 aan de slag met het herijken van de gemeentelijke woonvisie. De positie van starters is hierbij een belangrijk aandachtspunt. En ook op regionaal niveau wordt onderzocht wat gedaan kan worden om nieuwe goedkope koopwoningen beschikbaar te houden voor de doelgroep.

Huisartsenpost blijft open

Voorhout n De huisartsenpost aan de Rijnsburgerweg in Voorhout blijft gewoon open. Eerdere geruchten over een mogelijke sluiting waren onjuist, melden de Doktersdienst Duin- en Bollenstreek (DDDB) en de Stichting Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR).

De DDDB en SHR verzorgen samen de huisartsgeneeskundige spoedzorg in de regio Duin- en Bollenstreek-Leiden-Alphen aan den Rijn. In december van vorig jaar werd door diverse media gemeld dat de aan het einde van 2018 de post mogelijk dicht gaat. "Deze geruchten zijn onjuist," schrijft de DDDB in een persbericht. "De DDDB en de SHR gaan de komende maanden verschillende scenario's uitwerken. Van elke denkrichting wordt een risico-, impact- en haalbaarheidsanalyse opgesteld. De kwaliteit en bereikbaarheid van de zorg blijft vanzelfsprekend voorop staan. De herinrichting zal voornamelijk betrekking hebben op de zorg in de nacht. De ketenpartners, zoals de ziekenhuizen, ambulancezorg, GGZ, thuiszorg worden hierbij betrokken. Dit geldt ook voor patiëntenorganisaties, cliëntenberaad, gemeenten en zorgverzekeraars." De herinrichting is nodig vanwege een tekort een ondersteunend personeel, zoals doktersassistenten. Ook is er een toename van complexere zorgvragen, onder andere omdat mensen ouder worden en langer thuis blijven wonen.

Een definitief besluit over de spoedeisende huisartsenzorg in de regio wordt voor 1 november genomen. De organisaties benadrukken nogmaals dat geen enkele post gaat sluiten.

De redactie gaat met vakantie

Redactie n De Teylinger gaat ook dit jaar weer twee weken op vakantie. Volgende week woensdag (in week 30) verschijnt er daarom geen krant. In week 31 maken we een dunne editie en in week 32 valt er vervolgens weer geen krant op de mat. Vanaf week 33 zitten we weer in onze reguliere frequentie. Nog even op een rijtje:

Woensdag 25 juli: geen krant

Woensdag 1 augustus: wel een krant

Woensdag 8 augustus: geen krant

Vanaf 15 augustus weer wekelijks De Teylinger in de bus.

Ook een (pers)bericht of foto insturen? Dat kan naar redactie@deteylinger.nl. Onze deadline is iedere maandag om 12.00 uur voor de eerstvolgende editie. Meer nieuws staat ook op www.deteylinger.nl.

Foto: Marieke Voorn

Tachtig
schepen
door de Leede

Sail
Warmond
vol
activiteiten

Openbare ruimte ligt er goed bij

Mijn wens is...nog een keer naar het strand

regio n Nieuwe ronde speeddaten voor 60-plussers

De openbare ruimte ligt er goed bij

Teylingen n De buitenruimte in de gemeente voldoet aan de eisen die de gemeenteraad eraan heeft gesteld. Dat concludeert het jaarverslag over het openbaar gebied dat recent het levenslicht zag.

Door Nico Kuyt

Elk jaar wordt de openbare ruimte twee keer door de ambtenaren geïnspecteerd. Daarnaast is er continue de controle door middel van aangiften van inwoners en het zelf opmerken door het gemeentelijk personeel. En gemiddeld blijkt de kwaliteit van de wijken best wel te voldoen aan het door de gemeenteraad afgesproken kwaliteitsniveau van 'Basis'. Wel zijn er onderdelen die opvallend boven of onder het basisniveau scoren. Zo was er nog wat groenaanslag op het straatmeubilair en de lichtmasten in de Voorhoutse wijken Hooghkamer, Hoogh Teylingen en Oosthout. Daarnaast een beetje veegvuil en onkruid in de goten en op de verharding in Sassenheim Noord en het Lage Land. Positief is weer dat van graffiti en zwerfvuil weinig tot niets aangetroffen in delen van Warmond en het oude dorp van Voorhout. Ook van irritatie nummer één, de hondenpoep, is weinig aangetroffen in de wijken. Blijkbaar zijn de baasjes goed bezig in het opruimen.

Zwerfvuil

Over het algemeen wordt in de hele gemeente relatief weinig zwerfvuil waargenomen. Dat weerhoudt inwoners weer om zelf vuil op straat te gooien, want vuil trekt vuil aan. Voor het opruimen van het zwerfvuil is met de Maregroep een contract afgesloten. De opruimrondes worden in een hoge frequentie uitgevoerd. Ook acties als "Nederland schoon", waar de gemeente Teylingen ieder jaar aan meedoet, zorgt voor bewustwording bij inwoners voor een schone leefomgeving. Daarnaast is er een groep Teylingers die zeer betrokken is bij hun leefomgeving en vrijwillig hieraan een bijdrage levert door in hun vrije tijd papier te prikken. Deze groep mensen wordt jaarlijks door middel van een bedankmoment in het zonnetje gezet en gewaardeerd voor hun inzet. Het gaat in Teylingen over ongeveer 25 inwoners die actief zijn bij het opruimen van zwerfafval. Voor wat betreft de graffiti worden meldingen verzameld in schoonmaakrondes verwijderd. Hiervoor heeft de gemeente met een gespecialiseerd bedrijf een contract afgesloten. Als de tekst of afbeelding kwetsend is, zoals haatzaaiende teksten, wordt de graffiti na ontdekking binnen 24 uur na melding verwijderd.

Veegvuil

Het veegvuil kan nog een stukje beter weggehaald worden, zo leest het jaarverslag. Het is een zeer plaatselijk probleem en afhankelijk van de situatie. Op sommige plekken blijft makkelijker veegvuil liggen of zijn moeilijk bereikbaar voor de veegwagen. Ook is het afhankelijk van het seizoen. In de herfst ligt er nu eenmaal veel blad. Regelgeving maakt het ook iets moeilijker. Zo gebruikt Teylingen geen chemische bestrijdingsmiddelen. Tot nu toe zijn de resultaten daarvan succesvol.

Openbare verlichting

Vorig jaar zijn er relatief veel meldingen binnengekomen over de straatverlichting. Het ging daarbij vooral om niet brandende en kapotte verlichting. Het hoge aantal meldingen wordt veroorzaakt doordat een buurt massaal een defect in de wijk meldt. De grote storingen worden onder andere veroorzaakt door een breuk bij graafwerkzaamheden of een kortsluiting als gevolg van veroudering van het net of verzinking van de grond.

Fixi

In 2017 is de gemeente Teylingen succesvol overgestapt naar de Fixi-app. Met deze app kunnen inwoners snel en eenvoudig een melding maken van kleine gebreken. De meldingen worden direct doorgezet naar de servicebussen en worden daardoor snel in behandeling genomen. Na afhandeling krijgt de melder een terugkoppeling. Het gebruik van de Fixi-app wordt positief ervaren. Het meldsysteem is laagdrempelig en wordt veelvuldig gebruikt.

Wethouders in gesprek over combinatie werk en mantelzorg

Wethouders, werkgevers en werkende mantelzorgers gingen met elkaar in gesprek. | Foto: pr Foto: pr.

REGIO n Wethouders Marie José Fles (Noordwijk), Jolanda Langeveld (Lisse) en Arno van Kempen (Teylingen) bezochten zorgorganisatie 's Heeren Loo in Noordwijk om met werkgevers en werkende mantelzorgers in gesprek te gaan over het combineren van werk en mantelzorg. Het werkbezoek vond plaats in het kader van het Bollenstreekbrede project 'Mantelzorg werkt!'.

In het project worden werkgevers geïnformeerd en ondersteund om hun werkende mantelzorgers te informeren en te helpen bij het realiseren van een goede werk-mantelzorgbalans. Door hieraan invulling te geven, verdienen werkgevers de Erkenning 'Wij werken mantelzorgvriendelijk' die is geïnitieerd door de ministeries van VWS en SZW. De gemeenten faciliteren de werkgevers door hen kosteloos expertise, advies en ondersteuning aan te bieden van stichting Werk&Mantelzorg. "Wij zijn blij met dit initiatief van de gemeenten om samen met werkgevers te kijken hoe werk en mantelzorg nu en in de toekomst gecombineerd kan worden. In de zorg is al ruim 1 op de 4 werknemers mantelzorger. De vraag naar mantelzorg en daarmee ook de druk op werkende mantelzorgers zal alleen maar toenemen. Met elkaar hierover het gesprek aangaan is een goed begin", aldus Joop Hol, directeur van 's Heeren Loo. Naast 's Heeren Loo doen 13 andere organisatie mee met het project Mantelzorg werkt!: Azzurro, Dirk, Groot Hoogwaak, Zwembad BinnenZee, Broekhof, De Kindervilla, Het Raamwerk, Akzo Nobel, Welzijn Teylingen, Welzijnskompas, Stichting Fioretti Teylingen, Gezondheidscentrum Wantveld en Huis ter Duin. Gezamenlijk bereiken zij met het project meer dan 6000 medewerkers. Meerdere van bovengenoemde organisaties waren bij het werkbezoek aanwezig. Margreet Woessner, stichting Werk&Mantelzorg: "Werk en privé worden steeds minder gescheiden werelden. De Bollenstreekgemeenten pakken met dit project een actieve rol om werkende mantelzorgers en hun werkgevers te ondersteunen. Gelukkig zien steeds meer werkgevers dat iemands thuissituatie van invloed is op goed werken. Mantelzorgvriendelijk werken levert een win-winsituatie op voor zowel werkgever als werknemer."

Mantelzorg wordt steeds belangrijker. Op dit moment is 1 op de 5 werknemers in Nederland mantelzorger (SCP, 2017). In de zorg verleent 1 op de 4 werknemers naast hun baan mantelzorg. De komende tien jaar zal het aantal mantelzorgers waarschijnlijk verdubbelen. In Nederland hebben meer dan 300 koplopers al de Erkenning 'Wij werken mantelzorgvriendelijk' ontvangen.

De gemeenten bieden de burgers ondersteuningsmogelijkheden op het gebied van mantelzorg. In Teylingen is dat via www.teylingen.nl/zorg/ en http://welzijnteylingen.nl/.

Mijn wens is...nog een keer paardrijden en naar het strand

Mevrouw de Winter bezoekt met Meta Noteboom manege Puntenburg. | Meer foto's: www.deteylinger.nl. Foto: pr.

Voorhout n 'Mijn wens is ....nog eens het strand te zien.' Meerdere wensen in de wensboom van Marente Thuiszorg werden in de afgelopen weken vervuld.

Op initiatief van medewerkers Marja Heemskerk en Meta Noteboom hebben alle cliënten in Voorhout dit voorjaar een wens in de bomen mogen hangen. De thuiszorgmedewerkers hebben al een aantal wensen laten uitkomen. In de afgelopen weken kwamen daar nog meer wensen bij.

Het werd een prachtige dag voor acht Voorhouters, die allen dezelfde wens hadden. Op dinsdag 3 juli zijn ze samen opgehaald en naar het strand gebracht voor ritje in de strandrups. Met deze rups is het mogelijk om met een rolstoel tot de vloedlijn te komen.

Mevrouw de Winter had ook een wens en kon hiervoor bij Manege Puntenburg in Lisse terecht. Deze manage is speciaal voor kinderen met een beperking waar ze, geholpen door vrijwilligers, kunnen paardrijden, vertelt Meta Nootebom. "Voor mevrouw De Winter werd een uitzondering gemaakt. Ook zij mocht op het paard, maar rijden bleek te gevaarlijk. Toch heeft ze genoten. Mevrouw vond het geweldig, ik vond het vooral heel stoer."

Daarnaast zijn er nog meer wensen in vervulling gegaan. Mevrouw Suykerland kreeg de haar gewenste reünie met tennisvriendinnen Henny Damen, Ans Warmerdam, Henny van Gerven, Ria Hofman, Wil van der Lans. Ans Warmerdam stelde haar huis beschikbaar en sponsorde de koffie. De thuiszorg zorgde voor de taart.

Het echtpaar Mingers kreeg op 9 juni een grote verrassing. 'Blijf geloven in de liefde' schreven zij als wens op. Het thuiszorgteam pakte dit creatief op en bezorgde het echtpaar een bijzondere trouwdag met een fotoreportage in Park Overbosch. Een toepasselijke omgeving, want hun eigen trouwfoto's zijn 37 jaar eerder in een bos in Amsterdam gemaakt. Bij thuiskomst zaten alle kinderen en kleinkinderen al klaar om hun ouders en grootouders te verrassen.

En na al het organiseren en geregel werden ook de medewerkers van het thuiszorgteam in het zonnetje gezet. Meneer Kroeze wenste alle goede feeën een traktatie toe en zorgde voor ijsjes voor het hele zorgteam.

Klanten tevreden over dienstverlening ISD Bollenstreek

REGIO n I&O Research heeft voor de ISD Bollenstreek een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De resultaten zijn beter dan vorig jaar. Het dagelijks bestuur is blij met de positieve uitslag.

Onderzoek I&O Research heeft in april en mei van dit jaar een schriftelijk klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De vragenlijsten zijn per ISD-gemeente en per onderdeel (Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Schulddienstverlening) opgesteld.

Op basis van een steekproef zijn 2470 klanten aangeschreven. Hiervan heeft 36 procent (in 2017 33,3 procent) gereageerd. Belangrijkste resultaten van het schriftelijk onderzoek:

• Klanten geven de ISD voor de algehele beoordeling een 7,7 (in 2017 een 7,5)

• Klanten geven de ISD voor de algemene klantgerichtheid een 7,7 (in 2017 een 7,5)

• Klanten zijn tevreden over de medewerkers van de ISD en geven de medewerkers een 7,8 (in 2017 een 7,5)

• Klanten uit de verschillende ISD gemeenten zijn gemiddeld ongeveer even tevreden

• Klanten schulddienstverlening zijn zeer tevreden over de schulddienstverlening en geven met een 8,2 de hoogste beoordeling op de klanttevredenheid (in 2017 een 8,0)

• Klanten met een bijstandsuitkering zijn met een 7,8 voor de algehele beoordeling meer tevreden dan vorig jaar (in 2017 7,4).

• Klanten met een Wmo-voorziening geven de ISD voor de algehele beoordeling een 7,5 (in 2017 een 7,4).

Kijk voor het volledige onderzoek op www.isdbollenstreek.nl.

Honderd procent geslaagd voor IB-examen

Sassenheim n Alle 29 leerlingen van de zesde klas van het tweetalig vwo van het Rijnlands Lyceum Sassenheim zijn geslaagd voor hun examen International Baccalaureate 'English Language & Literature'. Dat werd op vrijdag 6 juli bekend gemaakt. Het examen dat ze hiervoor in de meivakantie aflegden bestond uit verschillende onderdelen zoals mondelinge examens, creatieve schrijfopdrachten en schriftelijke examens.

In oktober zullen zij nog een keer naar school komen om hun certificaat voor hun IB-English feestelijk in ontvangst te nemen. "Dat iedereen uit de klas is geslaagd en ook nog eens prima heeft gescoord, daar ben ik enorm trots op", zegt Mirjam Vijlbrief, coördinator van het IB-examen. "Nu zijn de zes jaar tweetalig onderwijs op het Rijnlands Sassenheim echt voor hen afgerond."

De pas geslaagden ontvangen het certificaat van de International Baccalaureate Organisation, de organisatie die het Engelse IB examen afneemt. De IBO is gevestigd in Geneve en is het Ministerie van Onderwijs voor internationale scholen over de hele wereld.

Met geleende fiets een rondje Kaageiland

De fietsen staan onder meer bij de veerpont. | Foto: pr./Christianne Duysens Foto: Caroline Spaans

Regio n Sinds kort is het op Kaageiland weer mogelijk een fiets te huren voor 2 euro. Op diverse plekken kan de fiets geleend en weer achtergelaten worden.

Het zogenoemde fietsenplan is een initiatief van Stichting Promotie Kaag. Er zijn tien fietsen aanwezig op het eiland. Met een munt van twee euro kan het slot van de fiets af. De fiets is alleen op het eiland te gebruiken.

Op verschillende plekken op het eiland kan de fiets weer achtergelaten worden. Een van deze plekken is bij de veerpont. Bij inlevering van de fiets kunnen gebruikers het muntstuk weer uit het slot halen. Het fietsenplan maakt dat het hele eiland door nog meer mensen ontdekt kan worden.

HJB heeft plek voor nieuwe bridgers

Warmond n De gezellige senioren-bridgeclub Het Juiste Bod staat weer open voor nieuwe leden en invallers. Ook beginnende bridgers zijn welkom. Er wordt gespeeld met 10 tafels en er zijn 6 ronden. Zónder A, B of C lijn (en zonder klok). Er wordt vooral gespeeld voor het plezier, met in de pauze een kopje koffie of thee met een koekje. De spellen worden gespeeld op de woensdagmiddag, van 13.00 uur tot 16.30 uur. Het seizoen begint op de eerste woensdag in september. De afsluiting is met een einddrive op de laatste woensdag in april.

De bridgemiddagen zijn in Het Trefpunt (Herenweg 80). Ook wie zich beschikbaar wil stellen als invaller, is van harte welkom. Meer informatie? Bel dan naar Lia Steenvoorden 0252-213935 of Alfred Claassen, tel.071-3010870. Mailen kan ook, doe dat naar ton.steenvoorden@ziggo.nl.

Natte Kaagweek

Warmond/Kaag n De Kaagweek is de oudste zeilweek van het land met veel traditionele onderdelen. Het evenement is van 19 tot 22 juli bij de Kaagsocïeteit in Warmond. Nieuw dit jaar is dat de organisatie de 98ste Kaagweek op 18 juli opent met de dameswedstrijden in de Regenboog- en de Valkenklasse. Elke avond is er vanaf 21.00 uur live muziek met een afwisselend muzikaal programma.Op zondag wordt de Kaagweek afgesloten met de grote prijsuitreiking. Meer op www.deteylinger.nl.

Krant online

Redactie n De Teylinger is ook online te vinden. Kijk voor meer nieuws op www.deteylinger.nl.

Samenwerking tussen zorgverleners Voorhout nu officieel

Deelnemers aan de Zorggroep proosten op de start van de samenwerking. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Alle huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten en apothekers ondertekenden op vrijdag 13 juli een samenwerkingsovereenkomst tijdens een bijeenkomst in Cheers. Het markeerde de start van de 'Stichting Zorggroep Voorhout'; hiermee wordt de chronische patiëntenzorg nóg beter geregeld.

De samenwerking tussen de zorgverleners betreft hart- en vaatziekten, diabetes, COPD en Astma. Maar ook kwetsbare ouderen, GGZ, lage rugklachten en angst- en stemmingsstoornissen worden voortaan beter opgepakt. Huisarts Frans Zonneveld wordt voorzitter. "Door het bundelen en centreren van onze inzet, kunnen wij onze samenwerking met de gemeente Teylingen, de sociale wijkteams en de thuiszorg, nog beter organiseren.'' Hans Brehler, Bestuurder Regionale Organisatie Huisartsen West Nederland (ROHWN), informeert, dat dit de eerste stap is in een vergaand proces. De ROHWN is op dit moment al in gesprek met zorgverleners uit onder meer Sassenheim en Lisse om daar een vergelijkbare samenwerking op te zetten.

Cursus 'Positief opvoeden voor gescheiden ouders'

REGIO n Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Katwijk start op maandagavond 17 september de cursus 'Positief opvoeden voor gescheiden ouders'. Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden

De cursus is bedoeld voor ouders die in een (v)echtscheiding zitten of die net achter zich hebben en die problemen ondervinden als gevolg van deze scheiding. De training is te volgen door één of beide ouders. In het laatste geval zitten de ouders nooit in dezelfde groep. Er komt veel op jou en je gezin af bij een scheiding. Vind je het moeilijk je kinderen te ondersteunen bij het omgaan met de gevolgen van de scheiding? Of heb je moeite om je eigen leven weer op te pakken na de scheiding? Heb je soms of vaak conflicten met je voormalige partner? Hoe vind je een nieuwe balans? De cursus 'Positief opvoeden voor gescheiden ouders' kan je daarbij helpen.

De cursus bestaat uit vijf groepsbijeenkomsten in de avond van 19.00 tot 21.30 uur en start op maandag 17 september (volgende data: 24 september, 1, 8, 22 oktober en één telefonisch contact 15 oktober). Locatie: Cardea, De Krom 102 in Katwijk.

Een kilometer lange colonne van boten vaart door de Leede tijdens Sail Warmond

| Foto: pr./G.H.Herrebrugh Foto: pr./G.H.Herrebrugh

Warmond n Warmond verandert tussen dinsdag 24 juli en vrijdag 27 juli in een openluchtmuseum met erfgoedschepen. Tachtig boten liggen in een speciale haven bij Koudenhoorn, voor Paviljoen Koudenhoorn. Op donderdag 26 juli is het hoogtepunt van Sail Warmond: de Scheepsparade door De Leede. 'Zo kunnen we Warmond echt promoten.'

Het is nog ruim anderhalve week totdat de eerste historische erfgoedschepen Warmond binnenvaren, als Arjan Heijl aankomt bij Paviljoen Koudenhoorn. Hij heeft net de eerste van de twee spandoeken opgehangen met daarop de aankondiging. Als voorzitter van stichting Warmond Promotie is Heijl de spin in het web tijdens het grote botenevenement. Een jaar geleden raakte Warmond betrokken bij de plannen voor Sail Leiden, vertelt hij. "We hadden een bijeenkomst voor de hele regio, waarbij de bedoeling was om ideeën te verzamelen voor activiteiten. Pepijn Hijdra was daar namens Sail Leiden en liet weten op zoek te zijn naar een plaats waar alle deelnemende boten van hun evenement konden verzamelen. Toen heb ik direct Warmond aangeboden. Dat kunnen wij, als dorp met veel waterrecreatie, heel goed."

Hannerieke Dekkers en Arjan Heijl. Foto: Marieke Voorn

Toeristen

Zo kan het dat op dinsdag 24 juli in totaal tachtig erfgoedschepen in Warmond liggen. In de speciale haven liggen ze tot zo'n 80 meter uit de kade. "Straks zie je de overkant niet meer," lacht Heijl. "Volgens mij is het, als ze achter elkaar varen, ook ruim een kilometer aan boten."

Warmond staat als voorprogramma van Sail Leiden op de kalender. Het is de uitkomst van een gewilde samenwerking, zeker vanuit Warmonds oogpunt. Heijl: "Er is sinds enkele jaren ieder jaar een landelijk thema. Vorig jaar was dat De Stijl, dit jaar is dat water. Daar willen we als Warmond graag op meeliften. We willen graag aansluiting met Leiden, omdat daar de toeristen zijn die we ook graag naar Warmond willen krijgen. Op hun beurt kijkt Leiden ook naar ons om dingen te organiseren, zeker rond het thema water."

Potentie

De extra activiteit is een welkome aanvulling, legt Hannerieke Dekkers, verantwoordelijk voor de communicatie Warmond Promotie, uit. "Juli is een stille periode, hebben we geconcludeerd na een aantal bijeenkomsten. En dat terwijl er wel veel wateractiviteit is van recreanten. Om onze economie te ondersteunen, moeten we dus meer mensen naar het dorp krijgen. Dat kan alleen als er meer gebeurt en dus vinden we dat we daar met deelname aan Sail invulling aan kunnen geven." Heijl: "We zien de potentie van zo'n evenement zeker in. Het geeft ons vooral de gelegenheid om Warmond echt te promoten." Niet alleen toeristen zijn de doelgroep, ook de eigen inwoners. Dekkers: "Het is natuurlijk ook een fantastisch evenement voor mensen die niet op vakantie gaan. Ik heb daarnaast al Warmonders gehoord die volgende week wel weg zijn, en het jammer vinden dat ze er niet bij kunnen zijn."

Samenwerking in organisatie

Na de toezegging kwam het echte werk, want hoe organiseer je zo'n evenement. Heijl: "Daar hebben wij ook lang over nagedacht, net als de vraag wie dat gaan doen?" Dekkers: "We hoopten heel erg dat een aantal stichtingen het samen met ondernemers wilde oppakken. Toen dat niet helemaal van de grond kwam, heeft met name Arjen toegezegd de kar te willen trekken. 'Misschien springen ze er nog wel op', was onze gedachte."

Dat is gelukt, want uiteindelijk is Sail Warmond inderdaad een samenwerking geworden tussen stichtingen en bedrijven uit Warmond. De organisatie van de Schippertjesdagen gaat een tijdelijke haven voor Koudenhoorn creëren. Met pontons wordt een route aangelegd waardoor bezoekers van dichtbij de tachtig schepen kunnen bekijken.

'Het wordt een unieke ervaring'

Stichting Historisch Erfgoed De Kaag vaart met haar Kagenaar naar de Zwanburgerpolder. De activiteit is gratis toegankelijk en wordt gefinancierd door een donatie van het Jacoba van Beierenfonds. De gemeente Teylingen financiert ook een deel van Sail.

De Stichting Zeilvaart organiseert de Scheepsparade en de beurtveer. Bij die laatste moeten de deelnemende schippers op woensdag langs zoveel mogelijk havens. De schipper die de meeste havens heeft aangedaan, wint. "Het is voor recreanten op het water een mooie gelegenheid om de boten te zien," zegt Dekkers enthousiast.

Spectaculaire groet

Het meest bijzonder moet toch wel de grote Scheepsparade worden, denken Heijl en Dekkers. Op donderdag 26 juli varen de tachtig boten tussen 15.00 en 17.00 uur door De Leede. Die is voor de gelegenheid afgezet voor de pleziervaart. De brug bij Koudenhoorn moet voor zoveel boten open, en sluit een beperkt aantal keer zodat bezoekers van het recreatie-eiland een aantal keer weer naar het vaste land terug kunnen.

De Scheepsparade wordt afgenomen door een admiraal, de Witte Walvis. Dit is een Lemsteraak, en het admiraalsschip ligt afgemeerd tegenover de Gemeentehaven. De Commissaris van de Koning Jaap Smit en burgemeester Carla Breuer zullen de parade afnemen. De deelnemende schepen gaan de admiraal groeten. "Er is een speciaal protocol voor," zegt Heijl. "De bemanning van de schepen groeten de admiraal, het schijnt spectaculair te zijn." Niet alleen de Gemeentehaven is, met ook een spreekstalmeester in actie, een goede plek om te kijken. Ook in Park Groot Leerust komen de schepen langs. "Twee keer zelfs, al is dat wel afhankelijk van het weer. Is het windkracht drie of lager is, dan varen de schepen door Het Zomergat, gaan ze rechtsaf en varen ze helemaal naar Sprietlaak. Daar ligt een keerboei. Na het keren komen ze allemaal door De Leede."

Vaar mee op de Terra Nova

Ook de Terra Nova, met vijftig meter het langste schip, doet mee. Het schip is eigendom van de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB). Deze vereniging bestaat uit 1700 leden, waarvan zo'n 1.350 leden een schip hebben. DE LVBHB organiseert ieder jaar een manifestatie en die is altijd in een andere stad. Daar komen ze bij elkaar en houden ook meteen vakantie en doen de manifestatie. Dit jaar is dat dus Leiden, waar de Terra Nova ook in 1929 gebouwd is bij de firma Boot. Het schip stond, vanwege de prachtige vormen en glimmend lakwerk, bekend als 'De Parel van de Rijn'. Op het schip is ook een lezing van André van Noort namens Historische Genootschap Warmelda. Hij geeft op de toepasselijke locatie een presentatie over ambachtelijke scheepswerven. Tot slot kunnen veertig mensen ook meevaren op de Terra Nova tijdens de Scheepsparade. Zij kunnen zich aanmelden via de facebookpagina van Warmond aan de Kaag of via communicatie@warmondaandekaag.nl.

Andere ervaring

De twee Sail-evenementen in Warmond en Leiden hebben duidelijk ieder hun eigen programma. Wat die van Warmond uniek maakt? Heijl: "Bij ons liggen alle schepen op één plek. Daar die kleinschaligheid is het echt een openluchtmuseum. In Leiden liggen ze door de hele stad. Daarbij is het bij ons wat knusser. In Leiden zal het misschien drukker zijn. In Warmond hebben de schippers meer tijd voor de bezoekers. Dat vinden ze zelf vaak ook leuk. Alles bij elkaar maakt het dat het in Warmond echt een andere ervaring is."

Na afloop van de parade vaart een enkel schip door naar Leiden, maar de meesten blijven nog een nachtje in Warmond. Voor de schippers is afsluitend in Park Groot Leerust een barbecue. Op vrijdag vertrekken de overige erfgoedschepen richting de stad. Daar is de grootste vloot varend erfgoed ter wereld drie dagen te gast.

Een drijvend openluchtmuseum bij Koudenhoorn (programma)

Op woensdag 25 juli organiseert de Stichting Zeilvaart Warmond een Beurtveerwedstrijd. De finish is tussen 16.00 en 17.00 uur. Historisch Genootschap Warmelda organiseert 's avonds een presentatie over Ambachtelijke Scheepswerven. Op het 50 meter lange schip de Terra Nova zal André van Noort vertellen over vroegere tijden.

Scheepsparade

Op donderdag 26 juli is de grote Scheepsparade. Alle 80 schepen zullen tussen 15.00 en 17.00 uur in colonne door Warmond varen. De schepen zijn goed te bewonderen vanaf de Gemeentehaven en het Park Groot Leerust. Bij de Gemeentehaven geeft een spreekstalmeester informatie geven over schepen die voorbijvaren.

Kagenaar door sluisje

Stichting Historisch Erfgoed De Kaag vaart met haar Kagenaar naar de Zwanburgerpolder. De Kagenaar gaat door het sluisje de Zwanburgerpolder in. Een unieke ervaring, omdat het sluisje normaal niet toegankelijk is. De afvaart is op woensdag 25 juli en donderdag 26 juli om 10.00 en 12.00 uur. Er is ook een afvaart op woensdag om 14.00 uur. Deelname is gratis. De erfgoed route is mede mogelijk gemaakt door het Jacoba van Beierenfonds.

Rondleidingen

Voor wie meer wil weten over het dorp, zijn er rondleidingen. De VVV organiseert op dinsdag 24 juli, woensdag 25 juli en donderdag 26 juli rondleidingen door Warmond onder leiding van een gids. Er is een rondleiding om 10.00 en om 14.00 uur (muv donderdag om 14.00 ivm de Scheepsparade). De duur van de wandeling is circa 1,5 uur met een groep van maximaal 15 personen. Inschrijven hiervoor kan via de VVV.

Alle informatie is te vinden op www.warmondaandekaag.nl.

| Foto boven: pr./G.H.Herrebrugh

Bijzondere boodschappentas

Nicoline Heemskerk en Hans Oudshoorn overhandigen de eerste tas aan mevrouw Leemans-Van Nispen tot Pannerden. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Warmond heeft sinds deze week een eigen boodschappentas, met daarop het ooievaarsnest, de lakenvelders en Landgoed Oostergeest.

Wie langs de Herenweg fietst, komt standaard langs het Ooievaarsnest. Hoe vaak zie je toeristen niet even stoppen om naar dit mooie tafereel te kijken. Ook menig Warmonder houdt in het voorjaar goed in de gaten wanneer de koeien weer het land in komen, de ooievaars jongen krijgen en het beeld weer compleet is. Des te leuker is het dat dit beeld gekozen is door Nicoline Heemskerk om te vereeuwigen in één van haar tekeningen. Nicoline tekende al eerder Warmondse plaatjes op onder andere bekers en een blik met stroopwafels.

De Feesttoeters bij de Zwarte Cross.| Foto: pr./Marco Lobeek Foto: pr./Marco Lobeek

Afgelopen vrijdag overhandigde Hans Oudshoorn van Albert Heijn Warmond, waar de tas ook te koop is, het eerste exemplaar van de big shopper en koeltas aan mevrouw Leemans-Van Nispen tot Pannerden. Met het ooievaarsnest, de Lakenvelders en Landgoed Oostergeest op de achtergrond is dit een herkenbaar beeld voor veel Warmonders en bezoekers van Warmond.

Workshop vloggen in de bibliotheek

Teylingen n De zomervakantie is begonnen, dus nodigt de Bibliotheek Bollenstreek alle kinderen uit om te komen zomerklooien in de bieb. In juli zijn leuke kinderactiviteiten en workshops.

De workshop vloggen begint met een introductie, mediawijsheid en inspirerende voorbeelden. Hierna gaat iedereen zelf aan de slag met het maken van een vlog. In groepjes worden onderwerpen gekozen en bedacht wat ze wel of juist niet willen delen. Natuurlijk wordt de vlog echt gefilmd en uiteindelijk gemonteerd. Op donderdag 26 juli van 9.30 uur tot 11.00 uur in de bibliotheek in Sassenheim. Deze workshop is voor kinderen van 9 tot 14 jaar. Meedoen kost 5 euro voor leden en 6 euro voor niet leden. Kaarten zijn te koop via www.bibliotheekbollenstreek.nl.

Augustus

In augustus zijn workshops bij de Jeugdnatuurwacht en in het Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn. Meedoen is gratis, reserveren via www.bibliotheekbollenstreek.nl.

Voorlezen

Op 18 juli, 25 juli, 1 augustus, 8 augustus, 15 augustus en 22 augustus wordt voorgelezen, van 14.30 uur tot 15.30 uur in de bibliotheek in Voorhout. Deze activiteit is voor kinderen van 4 tot 7 jaar. De entree is gratis.

Op 22 juli, 12 augustus en 19 augustus tussen 15.00 en 16.00 uur bij de strandbieb op Koudenhoorn in Warmond.

Feesttoeters sluiten af op Zwarte Cross

Teylingen n Dweilorkest De Feesttoeters stond afgelopen weekend voor het eerst in het bestaan bij de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Tijdens de 22ste editie van dit druk bezochte festival hebben de heren meerdere optredens verzorgd op het festivalterrein en rond de crossbaan.

Het orkest verzamelde op zaterdagochtend in Sassenheim. Na een voorspoedige reis werd Lichtenvoorde bereikt en was het feest niet meer te missen. Waar Lichtenvoorde een normaal bescheiden plaats is in Gelderland met nog geen 13.000 inwoners, trekt de Zwarte Cross jaarlijks veel bekijks met ongeveer 220.000 bezoekers uit het hele land en daarbuiten. Het prachtige weer in combinatie met het in grote getale aanwezige publiek zorgden voor de perfecte omstandigheden voor een viertal geslaagde optredens.

Succesvol half jaar

Het optreden op de Zwarte Cross was voor De Feesttoeters een mooie afsluiter van een druk en succesvol half jaar waarin de muzikanten meerdere prijzen gewonnen hebben. Naast een tweede plaats op de Bemmelse Dweildag en een eerste plaats op het Notenkrakers Zomerfestival in Zevenbergen werden de heren bij de prestigieuze Dweilorkestendag Groenlo, een jaarlijks terugkerend festival op Hemelvaartsdag, beloond met zowel de eerste prijs als de publieksprijs.

Na deze reeks mooie optredens blijven de instrumenten voorlopig even in de koffers en gaan ook De Feesttoeters genieten van de vakantie. Daarna staan er weer een aantal optredens op het programma.

Groep acht van Bolwerk met eindmusical op de bühne in 't Onderdak

Leerlingen treden op tijdens het eindfeest van Het Bolwerk. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Het Bolwerk nam op dinsdag 10 juli afscheid van de achtste groepers. Een dag later was het eindfeest voor alle leerlingen van de basisschool.

In theater 't Onderdak mochten de leerlingen van groep acht hun eindmusical spelen voor alle ouders, familie, vrienden en vriendinnen. Een bijzonder moment voor iedere leerling, want met het afscheid van de basisschool breekt na de zomervakantie een nieuwe periode aan als middelbare scholier.

Twee locaties, één feest

Op woensdag 11 juli was het ook feest voor alle andere klassen van de locaties Menneweg en Dilligence. Tijdens het eindfeest konden de kinderen allerlei workshops volgen, zoals haken, kleding (ver)maken, dansen, judo, t-shirts verven, ballonnen versieren en drummen. Met hulp van oudercommissie, vrijwilligers en workshopgevers werd het een ochtend die voor herhaling vatbaar is.

Optredens

Na schooltijd heeft een grote groep vrijwilligers gezorgd dat om 16.30 uur het schoolplein aan de Menneweg er feestelijk uitzag. Bij de kraampjes kon eten en drinken gekocht worden, en op het podium waren optredens. Iedere klas had een eigen act en er werd gezongen, gedanst en aan acrobatiek gedaan.

Met het eindfeest sluit ook Het Bolwerk het schooljaar af. De kinderen en leerkrachten hebben sinds deze week zes weken zomervakantie. Op maandag 27 augustus begint het nieuwe schooljaar.

Met zomerfeest sluit De Rank het schooljaar af

Feest bij De Rank om de zomervakantie in te luiden. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Basisschool De Rank sloot op donderdag 5 juli het schooljaar feestelijk af met een zomerfeest.

's Morgens werd er in iedere klas een juffen- en meestersdag gehouden, waarbij de leerkrachten werden bedankt voor hun inzet en toewijding in het afgelopen schooljaar.

Om 13.15 zijn een aantal hulpouders begonnen om het schoolplein om te toveren tot een gezellige en feestelijke plek. Zo werden er allerlei spelletjes, zoals klossen lopen, hoelahoep en sjoelbakken neergezet. Met een springkussen en slingers was het feest compleet. Voor meester Sjaak was het extra bijzonder moment; hij gaat na 43 jaar in het onderwijs met pensioen.

Dankzij een aantal sponsoren konden zowel de kinderen als ouders tijdens het feest genieten van verschillende hapjes en drankjes en werd het schooljaar op een gezellige manier afgesloten.

Meester Sjaak na 43 jaar met pensioen

Hockeyster June van Westing met Nederlands team in Ierland

Foto: pr.

Voorhout n Hockeyster June van Westing is deze week actief met Nederland U16 tijdens het zeslandentoernooi in het Ierse Cork.

Na de verschillende stages tijdens Pasen en Pinksteren, heeft de selectie van Nederland U16 vanaf 25 juni tot en met 12 juli intensief getraind. Naast de drie dubbeltrainingen bij Kampong in Utrecht, waren er ook twee stages; twee wedstrijden tegen België (in Breda en Anderlecht) en twee wedstrijden tegen Duitsland (in Keulen).

June van Westing in actie voor Nederlands Team U16. | Foto's: pr. Foto: pr.

Op 28 juni hoorde Van Westing dat zij door de bondscoach in de nationale selectie is opgenomen (op de foto onder staat ze rechtsboven). Met deze selectie heeft de hockeyster uit Voorhout, spelend bij HDM in Den Haag, de verdere trainingen en stages doorlopen.

Van Westing maakte in november 2017 haar debuut in Nederlands meisjes B. Ze begon haar hockeycarrière in de F'jes en E'jes bij MHC Voorhout. In maart van dit jaar won ze de Talentenprijs bij de uitreiking van de Sportprijzen Teylingen.

Toernooi

Tot en met 21 juli is de Voorhoutse in Ierland. De eerste twee wedstrijden tegen Ierland en Duitsland zijn inmiddels gespeeld. Op woensdag 18 juli speelt Nederland U16 om 11.00 uur tegen Belgie. Op donderdag 19 juli is om 12.00 uur de wedstrijd tegen Engeland. Op zaterdag 21 juli is Spanje de tegenstander. Die wedstrijd begint om 11.00 uur.

Liefde of vriendschap: nieuwe ronde speeddaten voor 60-plussers

Op zoek naar een nieuwe liefde of gewoon aangenaam gezelschap voor uitjes of andere leuke dingen? | Foto: archief Foto: pr

Regio n Door scheiding of door het overlijden van de partner zijn er in de Bollenstreek heel wat senioren die alleen zijn. Veel van deze senioren willen graag de rest van hun leven nog met iemand anders delen en hebben behoefte aan georganiseerde ontmoetingsmomenten. Welzijn Teylingen en Welzijn Noordwijk organiseren samen op zaterdag 29 september de derde speeddatebijeenkomst voor 60-plussers in de Bollenstreek.

Naast de samenwerking met Welzijn Noordwijk is er voor gekozen om het ontmoeten voor 'activiteitenmaatjes' te laten vervallen. Deze mogelijkheid zal in de toekomst op een andere manier georganiseerd gaan worden. Dit keer kunnen deelnemers zich alleen inschrijven voor het echte speeddaten.

Leontine de Jong, locatiehoofd 3Kernen, en Jacqueline Schoneveld. | Foto: pr. Foto: pr.

Korte gesprekken

Tijdens het speeddaten kunnen inwoners van de Bollenstreek, die op zoek zijn naar een nieuwe liefde of een goede vriendschap, elkaar ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje. Het ontmoeten gebeurt aan de hand van korte gesprekken die één op één plaatsvinden. Na ongeveer zeven minuten wordt er gerouleerd zodat de deelnemers de kans krijgen om iedereen te spreken. Wie weet gaan ze aan het einde van de dag naar huis met het telefoonnummer van die nieuwe liefde of goede vriend(in).

Aanmelden

De speeddatemiddag is op zaterdag 29 september van 14.00 tot 17.00 uur in Noordwijk. Om de locatie discreet te houden ontvangen deelnemers na aanmelding de definitieve locatiegegevens. Deelname bedraagt 12,50 euro per persoon. De betaling wordt vooraf voldaan door middel van een automatische incasso.

Aanmelden kan tot 1 september via de website (onder 'agenda') van Welzijn Teylingen: www.welzijnteylingen.nl. Lukt het niet om via de website aan te melden, dan kan dit ook telefonisch via Welzijn Teylingen: 0252 231805.

Maximaal aantal deelnemers

Om het klein te houden kunnen er maximaal 48 deelnemers inschrijven. Overige inschrijvingen komen op een wachtlijst en bij voldoende belangstelling wordt er eind november een tweede bijeenkomst georganiseerd.

Voor meer informatie over het speeddaten, neem contact op met Laura Methorst van Welzijn Teylingen via 0252 231805.

Ook de peuters hebben vakantie

n Juf Jacqueline neemt afscheid tijdens eindfeest

Voorhout n Juf Jacqueline Schoneveld heeft op vrijdag 13 juli afscheid genomen van peuterschool de 3Kernen tijdens het eindfeest.

Om de zomervakantie in te luiden waren alle peuters feestelijk gekleed en hadden zij een mooie hoed opgekregen. Tijdens het feest bij de Achtbaan aan de Beukenrode, werden spelletjes gespeeld en geknutseld.

Het feest had een dubbele lading voor Jacqueline, want na zestien werkjaren nam ze afscheid van 'haar' peuters. Het bracht een dubbel gevoel mee, vertelt ze. "Ik ben iedere dag met plezier naar mijn werk gegaan. De leeftijd van de peuters is zo mooi om mee te werken. Ze leren en ontwikkelen zich razend snel in de twee jaar dat ze op de peuterschool spelen. Het was heel leuk om daar deel van uit te maken en iets in te kunnen betekenen." Dat zij in alle jaren een betrokken leidster is geweest wordt duidelijk als zij spreekt over alle kinderen die bij haar hebben gespeeld. "Ik weet nog steeds van de kinderen en pubers die ik weleens tegen kom in het dorp of ze graag knutselden, graag liedjes zongen of bijvoorbeeld bang waren voor ballonnen."


Met het afscheid en het zomerfeest is de vakantie voor de peuterscholen de 3Kernen van start gegaan. Alle peuters zijn vanaf maandag 27 augustus weer welkom om te komen spelen.

'Als ik nu pubers tegenkom, dan weet ik nog of ze graag knutselden of bang waren voor ballonnen'

Gebreide borstprotheses gratis bij Adamas Inloophuis

REGIO n De gebreide borstprotheses van Knitted Knockers die in het Adamas Inloophuis worden gemaakt, kunnen sinds kort gratis online worden besteld via de website van het inloophuis. Ze zijn beschikbaar in elke gewenste maat en kleur.

Eens per maand breien gasten van het Adamas Inloophuis, allemaal zelf met kanker geconfronteerd, zachte borstprotheses voor vrouwen met een hele of gedeeltelijke borstamputatie. Deze zogenoemde Knitted Knockers zijn een welkome afwisseling voor de siliconen protheses. Gebreide borstprotheses zijn zacht, comfortabel en mooi. Ze kunnen in elke maat en kleur worden gemaakt, passen in een gewone bh en voelen als een echte borst.

Comfortabeler

Gerry van Amersfoort, woonachtig in Lisse, is een van de dames die deze borstprotheses breit. "Via Adamas kwam ik bij de breigroep, die één keer per maand bijeenkomt. Omdat ik niet kan stilzitten, zit ik thuis 's avonds ook vaak te breien. Ik brei de borstprotheses in allerlei verschillende kleuren en kleurcombinaties, en met een mooie tepel om ze zo echt mogelijk te laten lijken. Zelf mis ik beide borsten. De siliconen protheses die je in het ziekenhuis krijgt, vond ik veel te zacht, en de protheses die je later krijgt aangemeten, veel te zwaar. Deze gebreide protheses zijn veel comfortabeler. Je kunt er zelf extra vulling indoen of uithalen, waardoor je ze echt goed op maat kunt maken. Voor vrouwen die graag zwemmen maak ik gebruik van speciaal synthetisch materiaal, met een vulling die snel droogt en beter in model blijft als die nat wordt."

Online bestellen

Sinds kort zijn de gebreide borstprotheses in elke gewenste maat en kleur online te bestellen via www.adamas-inloophuis.nl. Deze protheses zijn gratis en worden ingepakt verzonden, samen met wat achtergrondinformatie en een strippenkaart voor drie gratis activiteiten bij Adamas Inloophuis (Eugenie Previnaireweg 61 in Nieuw-Vennep).

'Blijf van de zomer maar liever thuis'

Regio n (ingezonden) Met de huidige zomerse dagen slaat bij velen de twijfel toe. Gaan we wel weg van huis of wordt het dit jaar 'Balkonia' of 'Auszuhause'? Niet alleen het prachtige weer blaast die overwegingen nieuw leven in, ook de vrees voor inbraken speelt wellicht een rol.

Vooral bij degenen die al eens een inbraak(poging) meemaakten. Volgens Coen Staal, voorzitter van de Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW), hakt het er flink in als je terugkomt van vakantie en ziet dat je hele huis overhoop is gehaald: "Jaarlijks overkomt dit ongeveer 15.000 vakantiegangers. Ook al treft zo'n 75 procent van de inbraakslachtoffers snel maatregelen met betere sloten of plaatsing van een alarminstallatie, bij het naderen van de vakantie slaat de twijfel toch weer toe."

Overduidelijk niemand thuis

De gelegenheidsinbreker opereert vaak in zijn eigen wijk. Hij loopt daar rond en ziet al snel of iemand niet thuis is. Staal: "Het valt op als er dagenlang 's avonds maar één lampje in de woonkamer brandt. Of gordijnen ook overdag dicht zijn. Wanneer post en kranten zichtbaar op de deurmat ziet liggen, dan is het vrij duidelijk dat er niemand thuis is. Soms schakelt men buren of vrienden in om op het huis te passen. Zij halen dan de post van de deurmat en sorteren die keurig in het zicht op de eettafel. Een duidelijk signaal dat de bewoners weg zijn!"

Een ervaren inbreker ziet in een oogopslag of een achterdeurslot een 'makkie' is of dat het een zware klus gaat worden. Meestal kiest hij voor de makkelijkste optie, en laat de beter beveiligde huizen aan zich voorbij gaan. Onderzoek (Stichting Nationale Inbraakpreventie Weken (SNIPW) onder 788 huishoudens in maart 2018) wijst uit dat 60 procent van de voordeuren een zodanig slecht slot of beslag heeft dat een inbreker met wat gereedschap in uiterlijk twee minuten binnen is. Met achterdeuren is het zelfs nog slechter gesteld: zeven op de tien sloten zijn niet inbraakwerend.

De SNIPW heeft negen tips om met een veilig gevoel op vakantie te gaan:
1) Plaats nieuw beslag met anti-cilindertrek­beveiliging op voor- en achterdeur met 3 SKG-sterren. 2) Vraag iemand om post weg te halen. 3) Zet een tijdschakelaar op alle lampen die normaliter 's avonds aan zijn en stel ze in op verschil­lende tijdstippen. 4) Doe gordijnen half open. 5) Berg juwelen en andere kostbaarheden op. 6) Maak je vuilcontainer met een hangslot vast of plaats ze in de schuur of berging. 7) Ruim je woonkamer en keuken niet te netjes op. 8) Vraag een van je buren om een oogje in het zeil te houden en heel belangrijk: 9) Post niet teveel op social media waaruit blijkt dat je langere tijd niet thuis bent.

Doelstelling

De stichting Nationale Inbraakpreventie Weken is een publiek private samenwerking met als doel woningbezitters meer bewust te maken van goede inbraakpreventie. Meer informatie op www.inbraakmislukt.nl.

Grootste natuur- fotowedstrijd van Nederland

Regio n De Wadden, Betuwe, het Haringvliet, de uitgestrekte Nederlandse duinen en de eigen achtertuin, dat zijn dé natuurfoto-hotspots van Nederland. De ideale plek om de perfecte natuurfoto te maken. De grootste natuurfotografiewedstrijd van Nederland, de WWF Frans Lanting Photo Award is weer gestart.

"Natuurfotografie begint met heel goed en vol verwondering kijken naar de wereld om je heen'', aldus Frans Lanting. "Wat zie je echt? Wat betekent dat? En kun je dat in één beeld vangen? Dat is voor mij natuurfotografie."

Deelnemers kunnen tot 10 september hun mooiste natuurfoto's insturen naar wwf.nl/photoaward. Uiteraard kunnen dit ook foto's van buiten Nederland zijn. De WWF-Frans Lanting Photo Award kent drie leeftijdscategorieën: kinderen t/m 11 jaar, jonge talenten tussen 12 en 17 jaar en volwassenen. De hoofdprijs is een fotoreis naar een WWF-project in Zambia en de prestigieuze WWF-Frans Lanting Photo Award. De winnaars worden aan het einde van dit jaar bekend gemaakt.

Keurmerk Gerto

Voorhout n De vestigingen Berkhout in Lisse en Gerto in Voorhout hebben het PREZO-keurmerk behaald. Dit is een bevestiging van de kwaliteit van zorg. Angela Schubert, locatiemanager Gerto: "Wat de auditor specifiek noemde was de open sfeer bij bewoners, mantelzorgers en medewerkers om te vertellen over Gerto. Daarnaast waren ze erg te spreken over de ervaren collegialiteit onder medewerkers en vonden ze de audit zeer gedegen voorbereid".

Donatie voor VoorleesExpress

Regio n De VoorleesExpress heeft vorige week 9.500 euro geschonken gekregen van de Rotaryclub Oegstgeest e.o. Het geld werd opgehaald tijdens de vierde editie van het Oegstgeester Dictee. Dec VoorleesExpress functioneert binnen de bibliotheken van de Bollenstreek als stimulator van meer leesplezier bij taalarme gezinnen. Twintig weken lang komt een vrijwillige voorlezer bij hen thuis om het lezen te integreren in hun gezin. De VoorleesExpress zoekt steeds vrijwilligers. Informatie en aanmeldingen via voorleesexpress.nl/locatie/view/Bollenstreek.

Op de foto, v.l.n.r.: Hans Portengen, directeur bibliotheken Bollenstreek, Harry Theuns, voorzitter dicteecommissie Rotaryclub Oegstgeest, Elvira Vis, projectleider VoorleesExpress Bollenstreek.

Sterker naar de brugklas

Regio n Aanstaande brugklassers die op de basisschool zijn gepest of problemen ervaren in het contact met leeftijdsgenoten kunnen dit jaar opnieuw meedoen met de tweedaagse zomercursus 'Plezier op school', op 23 en 24 augustus aangeboden in Leiden en Lisse. Doel van de cursus is de jongeren te helpen om met meer plezier en zelfvertrouwen naar het middelbaar onderwijs te gaan.

Tijdens deze cursus komen de jongeren in een groep met leeftijdsgenootjes die ook voor het eerst naar de middelbare school gaan. In de groep vinden jongeren steun en erkenning bij elkaar. Door training in sociale vaardigheden staan zij steviger in hun schoenen en kunnen zij een goede start maken op de nieuwe school. Contact leggen met anderen is een belangrijk onderdeel van de cursus; Hoe zet je de eerste stap? Hoe begin je op je eerste schooldag een gesprekje in de pauze? Hoe houd je een gesprek op gang? Ook moeilijke situaties, zoals omgaan met pesterijen, komen aan bod in de cursus. De twee cursusdagen op 23 en 24 augustus duren op beide locaties van 9.00 tot 16.15 uur. Voorafgaand is een ouderavond. Aanmelden via: 071-8908888 of mail naar preventie.kinderenenjeugd@rivierduinen.nl.

18 t/m 25 juli

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: woord- en communieviering, voorganger: B. Prins

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): geen viering

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. H.R. Betting

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. N. Geertsema

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het Golden Harvest, voorganger: L. Spiegeler

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, eredienst, voorganger: dhr. F. van der Louw (Heemskerk)

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, woord- en communieviering, voorganger. L. Spiegeler

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur: voorganger: Ds. H.G.T. van Welie – Kaai

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: W. de Knijff

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zaterdag 19.00 uur; jeugdavond, zondag 10.00 uur; eredienst o.l.v. Jan Zijlstra, 19.00 uur; geen dienst

Volgende week geen krant

Redactie n Ook De Teylinger gaat dit jaar weer twee weken op vakantie. Op woensdag 25 juli en op woensdag 8 augustus verschijnt de krant niet, op woensdag 1 augustus wel. Ook de andere weken vindt u de krant in de bus.

Ook een (pers)bericht of foto insturen? Dat kan, en wel naar redactie@deteylinger.nl. Onze deadline is iedere maandag om 12.00 uur voor de eerstvolgende editie. Berichten worden ook geplaatst op www.deteylinger.nl.

Puzzel keert na de vakantie terug

Redactie n Iedere week ontvangt de redactie weer veel goede puzzelantwoorden van enthousiaste lezers. Vanwege de zomervakantie staat er in de komende weken geen puzzel op deze pagina.

Vanaf woensdag 29 augustus kunnen puzzeliefhebbers hun hart weer ophalen. Dan is er ook een nieuwe prijs: de winnaar ontvangt twee gratis bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis in Lisse.