De Teylinger

4 oktober 2017

De Teylinger 4 oktober 2017


Station krijgt bewaakte fietsenstalling

Sassenheim n Om de diefstal van fietsen tegen te gaan komt er bij station Sassenheim een bewaakte stalling die op werkdagen van zeven tot zeven uur open zal zijn. De gemeenteraad ging vorige week akkoord met het plan.

Door Nico Kuyt

Diverse maatregelen zijn al ingezet om de diefstallen te dempen, zoals de lokfiets door de politie en het plaatsen van paaltjes bij de stalling aan de Warmondse zijde om het inladen van de fietsen tegen te gaan. Het verhielp het probleem niet.

Een motie van CDA en VVD vroeg begin dit jaar om straffe maatregelen, bijvoorbeeld cameratoezicht, maar dat bleek moeilijk te realiseren en bovendien erg duur. Nu komt er een gratis stalling die op de drukste tijden bewaakt wordt bemand door minimaal twee personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Beperkte openingstijden

Ondanks dat er eveneens een stevig prijskaartje aan hangt, kon de gemeenteraad zich vorige week unaniem achter dat voorstel scharen. De PvdA hikte wel tegen die beperkte tijden en raadslid Joost van Doesburg diende daarom een wijzigingsvoorstel in. De stalling zou moeten worden bewaakt vanaf de eerste trein tot en met de laatste trein die het station aandoet, zo vindt hij en wees daarbij naar het station Leiden Centraal, waar zo'n dienst aanwezig is. Juist als het donker en rustig is slaat de dief toe, aldus Van Doesburg. Een uitgebreide bewaking verhoogt evenzo het gevoel van veiligheid. En nog meer belangrijk, meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen zo een baan.

Het PvdA-voorstel kreeg steun van de ChristenUnie en D66, met name vanwege het extra aanstellen van personeel die moeite hebben tot het krijgen van een baan en zo werkervaring opdoet. Maar een meerderheid vond dat eerst maar een evaluatie moest worden afgewacht die over een half jaar na de realisatie gepland staat. Dan kan altijd nog worden besloten om tot uitbreiding over te gaan.

Waterbedeffect

Na de bewaakte uren gaat de stalling overigens niet dicht. De reiziger hoeft niet bang te zijn niet bij zijn fiets te kunnen. Bij Frans Nederstigt (ChristenUnie) leefde wel de vrees voor een waterbedeffect. De boef zou verleid kunnen worden om even verderop meer fietsen te gaan stelen bij zwembad De Wasbeek en sporthal De Korf aan de overzijde van de snelweg, maar zijn fractie kon toch instemmen.

Lees verder op pagina 7.

Laatste Lopen tegen Kanker

Warmond n Zeven jaar lang stond de tweede zondag van oktober in het teken van wandelen en hardlopen voor het goede doel. Op zondag 8 oktober klinkt voorlopig voor de laatste keer het startschot van Lopen tegen Kanker.

De start is aan de Bisschopslaan in Warmond, de starttijden zijn (onder voorbehoud): 9.30 uur: Gezinsloop (2 km), 10.00 uur: Wandeling (10 km), 11.00 uur: 5 km hardlopen (vanaf 12 jaar), 11.15 uur: 10 km hardlopen (vanaf 15 jaar). De prijsuitreiking en een kort "Stilstaan bij voor wie en waarom we dit doen" start om 12.30 uur. Inschrijven via www.lopentegenkanker.nl en op de dag zelf, vijftien minuten voor de starttijd van de desbetreffende loop.

Derbydag

Voorhout n De clash tussen Voorhout en Sassenheim, dat is de voetbalderby tussen Foreholte en Teylingen. Op zondag 8 oktober trappen de ploegen om 14.00 uur af op sportpark De Elsgeest in Voorhout. Voorafgaand spelen de meisjesteams van Foreholte en het eerste gemixte team Teylingen/Ter Leede om 12.00 uur een wedstrijd tegen elkaar.

Vooraf is er voor alle bezoekers gratis koffie met cake. Na afloop is er, ongeacht de uitslag, een muzikaal feest in de kantine van Foreholte.

Herenstraat volgende week vanaf N444 afgesloten

Voorhout n De Herenstraat tussen de N444 en Schoonoord is van dinsdag 10 oktober 9.00 uur tot woensdag 11 oktober 16.00 uur afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het verkeer in en naar Voorhout wordt omgeleid.

De provincie werkt momenteel aan de aanleg van de turborotonde bij de Nagelbrug. Daarbij wordt bovenstaand deel van de Herenstraat ook opnieuw geasfalteerd. Voetgangers en fietsers worden langs het werkvak in de Herenstraat geleid. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar het weekend in week 44.

Weekendafsluiting

Van vrijdag 20 oktober 20.00 uur tot maandag 23 oktober 5.00 uur zijn de laatste werkzaamheden aan de rotonde. In dit weekend is de N444 vanaf de KTS tot aan de Sportlaan afgesloten voor autoverkeer. Hiermee zijn de aansluitende wegen Herenstraat, Rijnsburgerweg voor het autoverkeer bij de Nagelbrug afgesloten. De Sportlaan is bereikbaar vanaf de rotonde Sikkensweg. De dokterspost Duin- en Bollenstreek blijft vanuit Katwijk bereikbaar via de Rijnsburgerweg en vanuit Noordwijk via de N444 (Van Berckelweg). Vanaf maandag 23 oktober is de gehele rotonde open. Linksaf slaan vanuit Noordwijk kan dan weer.

n Lokale lasten dalen

Foto: pr.

"Het huishoudboekje is op orde." Het college van B & W presenteerden op donderdag 28 september de begroting voor de komende vier jaar. Daarin dalen gemiddeld de lokale lasten. Volgend jaar geeft Teylingen naar schatting 73,6 miljoen uit, daarvan gaat bijna veertig procent naar het sociaal domein: wmo, participatie en jeugdzorg. Lees verder op pagina 11.

Gulle gevers in Teylingen

Sassenheim/Voorhout n De 110 collectanten hebben tijdens de jaarlijkse collecte voor KWF Kankerbestrijding in Voorhout 9.035 euro opgehaald. De collecte van de Nierstichting in Sassenheim heeft 4.910 euro opgebracht. Beide goede doelen willen alle gulle gevers bedanken voor hun bijdrages.

Ze zijn een
aanwinst
voor de club

Raad stemt in met plan voor sportpark

rugby n Van Loon (18) in nationaal team

Ook camera's in de bewaakte fietsenstalling

vervolg voorpagina

Ook over het cameratoezicht binnen de fietsenstalling bij het station klonken woorden van weifel door de raadzaal. De camera's zijn vooral bedoeld voor het personeel, maar als er geen bemensing is, kan achteraf de diefstal worden bekeken en ook gaat de politie zo nu en dan de beelden bekijken, zo heeft deze dienst al aangegeven.

Voor Ton Verdegaal (D66) was het echter niet helder genoeg hoe dat in de praktijk gaat werken. Volgens Van Doesburg (PvdA) wordt de inwoner met die camera's zelfs een beetje voor de gek gehouden. Hij noemt het een fantasieverhaal: de politie heeft het met een minimale bezetting in de avond en nacht al druk genoeg en gaat niet met een ‚bakje pleur' ook nog naar die camera kijken. Daarnaast wordt er met de nieuwe parkeerdek voor de auto's een ‚betonnen kolos' en een ‚donker hol' geschapen dat het gevoel van veiligheid vermindert.

Deze kritische fracties konden toch instemmen, omdat tegenstemmen eigenlijk geen optie was. Zij vonden dat maatregelen tegen de diefstal hoogst nodig zijn. Landelijk blijkt dat zulke stallingen voldoende zijn om het stelen grotendeels te weren. Hoe het in Sassenheim in de praktijk gaat werken, dat wacht de gemeenteraad nog even af.

Laatste naambordje op de Houtvestersbrug

Teylingen n Jarenlang waren de bruggen in Teylingen naamloos, tot de Historische Kring Voorhout zes jaar geleden een verzoek indiende. Dit voorjaar is begonnen met het ophangen van de naambordjes. Op zaterdag 14 oktober wordt op de Houtvestersbrug symbolisch het laatste bordje bevestigd.

Van straten, pleinen en rivieren in Nederland zijn de namen officieel vastgelegd. In Teylingen is dat niet anders, maar met de namen van de openbare bruggen in de gemeente bleek dit niet het geval te zijn. In januari 2011 verzocht de het bestuur van de Historische Kring Voorhout (HKV) de gemeente om een aantal 'naamloze' bruggen een naam te geven. Onderzoek van de gemeente wees vervolgens uit, dat de naam van slechts één brug (in Warmond) officieel was vastgelegd. Na overleg met de wethouder werd besloten het verzoek van de HKV te honoreren. Kleine houten bruggetjes zouden naamloos blijven. Bruggen in eigendom van de Provincie, van NS-Vastgoed en van het Zuid-Hollands Landschap zijn ook buiten het project gehouden.

Nieuw ontwerp

Op verzoek van de Historische Kring Voorhout hebben de Stichting Oud Sassenheim en het Historisch Genootschap Warmond plaats genomen in een naamgevingscommissie, die alle bruggen de revue heeft laten passeren. Aan de gemeente is vervolgens een voorstel aangeboden. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 april 2012 de namen van de bruggen vastgesteld. Alle bruggen staan ook vermeld in het boekje 'Bruggen in Teylingen' uit 2014.

Vervolgens hebben de historische verenigingen voor elke brug een passend naambord ontworpen. In 2015 is een voorstel aan wethouder Kees van Velzen aangeboden.

Omdat voor de uitvoering van dit plan aanvankelijk geen middelen waren gereserveerd, is uiteindelijk in het voorjaar van 2017 een aanvang gemaakt met de realisatie. Met het onthullen van naamborden op beide leuningen van de Houtvestersbrug, de brug bij de Teylingerlaan, tegenover de ruïne van Teylingen, wordt het project officieel afgesloten. Op alle andere bruggen prijken nog voor het einde van dit jaar ook naamborden.

Raad stemt in met herinrichting sport- en recreatiepark

De raad is akkoord met het vernieuwde sportpark. Het woord is nu aan de provincie. | Foto: MV

n Nieuwe kans voor uitbreiding sportpark Elsgeest

Voorhout n Met de voorgenomen uitbreiding voor de voetbal, hockey en handbal is een slordige vijf miljoen gemoeid. Met die stevige investering moet het recreatiepark Elsgeest weer een tijdje vooruit kunnen gaan. De gemeenteraad schaarde zich vorige week in ieder geval zich unaniem achter de uitbreiding. Maar de provincie moet nog wel even een akkoord geven.

Door Nico Kuyt

Elsgeest knelt uit zijn jasje, dat is duidelijk. Mede door het toegenomen inwoneraantal van Voorhout, veroorzaakt door het grote aantal nieuwbouwwijken. De door de provincie aangemerkte waardevolle graslanden blijken echter een obstakel te zijn voor de herinrichting en vergroting van het sportpark. Ook nu is het afhankelijk van de houding van Zuid-Holland.

Na een eerdere mislukte poging, gaat het nu over een waterkunstgrasveld voor de hockey en kurk-infill-veld voor de voetbal. Eén handbalveld krijgt een overkapping, waardoor extra overdekte trainingsruimte en capaciteit voor de binnensport in Teylingen ontstaat.

De gemeenteraad was vorige week heel positief over het voorstel.

Alleen bij grondaankoop

Feit blijft dat de herinrichting alleen mogelijk is als het aankopen van grond doorgang vindt en er een een ontheffing van de provincie gegeven wordt voor die beschermde graslanden. De ambtenaren onderling zijn daarover positief, maar de Gedeputeerde Staten, de B&W van de provincie, moet er nog een hamerslag op geven.

De herinrichting gaat overigens niet zonder het kappen van bomen en het verleggen van watergangen en paden en ten koste van een stukje grond van de volkstuinvereniging Elsgeest. Zij worden gecompenseerd.

Lokale lasten dalen de komende jaren

Wethouder Van Velzen (l) geeft het miljoenenkoffertje aan de gemeenteraad, Peter Scholten (CDA). | Foto: NK Foto: Nico Kuyt

n Raad gaat stevig in debat over begroting 2018-2021

Teylingen n Het meest belangrijke document voor de gemeenteraad heeft weer het levenslicht gezien, de begroting voor de komende jaren van 2018 tot en met 2021. Wethouder Kees van Velzen presenteerde deze afgelopen 28 september. En na jaren van somberheid gaan de lokale lasten voor de inwoners dalen. Deze zijn zelfs het laagste van de streek. 'We zullen de inwoners niet meer belasten dan noodzakelijk', aldus Van Velzen.

Door Nico Kuyt

De gemeenteraad gaat op donderdag 2 november een besluit nemen over de begroting. Het grootste inkomen voor de gemeente is het verdelen van de belasting door het Rijk en daar ligt een meevaller. Geeft het Rijk meer geld uit op bepaalde posten, dan krijgen de gemeenten evenredig meer inkomsten uit de gezamenlijke belastingpot. En die valt voor het komend jaar voor de gemeenten gunstig uit. Van Velzen kan dan ook een sluitende begroting presenteren.

Ook gaan de lokale lasten voor de gemiddelde inwoner omlaag. Dat is een verzoek die de gemeenteraad in het voorjaar stelde. Gaat het goed, dan moet het ook met de inwoner een beetje beter gaan, zo is de gedachte. Voor een huishouden met een woning van 300.000 euro gaan de lasten van 684 naar 671 euro. Zo wordt de heffing voor afvalstoffen met 20 euro verlaagd. Maar de OZB weer met inflatie van 1,3 procent verhoogd. En de rioolheffing wordt drie euro duurder, als gevolg van een oude afspraak om de kosten van het vervangen ervan op te vangen.

Precario

Een worsteling voor B&W wordt nog dat er straks niet meer belasting op de nutsbedrijven geheven kan worden over de kabels en leidingen in de grond van de gemeente. In 2022 is het daarmee afgelopen.

B&W wil eerst een overschot aanspreken om het verlies aan inkomsten van 2,6 miljoen op te vangen. Daarnaast is het een beetje schuiven met de belasting, bijvoorbeeld doordat de gemeente gaat heffen op de inwoners. Dat kan, omdat zij van de nutsbedrijven een lagere rekening krijgen, want die rekenen de belasting over de kabels en leidingen niet meer door aan der consumenten. Van de extra heffing op de gas- en stroomrekening naar de gemeentelijke heffing dus. Het uitgangspunt blijft dat het niet leidt tot lastenverzwaring van de inwoners.

Gemeente wil volgend jaar 74 miljoen besteden

Bestedingen

Als de gemeenteraad akkoord gaat, besteedt de gemeente volgend jaar aan zo'n 74 miljoen aan allerlei zaken. Het is vooral een behoudend beleid, want volgend jaar komen de verkiezingen eraan. Vooral wordt doorgezet op de lijn waarin de coalitie zich heeft ingezet.

Het grootste deel van de uitgaven ligt in de zorg, sinds het Rijk die taken heeft overgeheveld naar de gemeente. Die taken worden voor een groot deel op regionaal niveau opgepakt. „We zijn goed bezig, maar het moet sneller", meent wethouder Arno van Kempen. Met name de jeugdzorg verlangt aandacht.

Zo ook het plan om de economie van de streek naar een hoger platform te tillen, de Economische Agenda. Het kan beter om de regio te promoten Ook wordt er de komende jaren flink gebouwd in de gemeente. „Het is gigantisch wat er in Teylingen gebouwd wordt in een ongelooflijk tempo. Het loopt hartstikke goed", oordeelt wethouder Bas Brekelmans.

Aandacht heeft de circulatie van het verkeer tijdens al dat bouwen, want ook in de omgeving gaat het er lustig aan toe, zoals de aanleg van de Rijnlandroute. Dat is ook iets wat B&W zorgen baart en regionaal wordt aangekaart. Een behoorlijk bedrag wordt overigens daarnaast aan de fietspaden besteed.

Wethouder Van Velzen houdt leerlingenvervoer

Wethouder Kees van Velzen verdedigt zich in de gemeenteraad over het leerlingenvervoer. | Foto: Nico Kuyt

Teylingen n Wethouder Kees van Velzen blijft verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer. Het voorstel om de portefeuille over te dragen aan zijn collega, door gebrek aan vertrouwen opgesteld door de ChristenUnie, PvdA en Trilokaal, haalde het niet.

Door Nico Kuyt

Bij de openbare aanbesteding van een nieuwe kandidaat voor het leerlingenvervoer zijn de postcodes en huisnummers van de pupillen openbaar gemaakt. Ook ontstonden er met de nieuwe vervoerder allerlei problemen. Zo werden kinderen te laat opgehaald. De drie fracties van de oppositie knoopten een gesprek aan met de wethouder en vroegen hem tijdens de gemeenteraad van donderdag 28 september om het dossier aan de collega Welzijn over te dragen. Van Velzen was daartoe niet bereid. Vervolgens dienden de drie in de gemeenteraad een motie in vanwege een vermeend datalek. Maar ook daar kreeg de oppositie alleen de eigen stemmen achter zich. De coalitie van CDA, VVD en D66 zag er niets in. Inderdaad, er zijn problemen met de nieuwe aanbieder, maar of een wisseling van wethouder dat nu oplost? Er worden al vanuit het Bestuurscentrum maatregelen genomen. En wat betreft die openbare aanbesteding, een melding is vervolgens gepleegd bij de Autoriteit Persoonsgegevens, die waakt over datalekken, en zij heeft aangegeven dat er geen sprake is van een datalek en het verwijderen van die persoonlijk traceerbare gegevens afdoende is om het euvel op te lossen en dat is ook gedaan, zo maakte burgemeester Carla Breuer vorige week de gemeenteraad bekend.

De oppositie bleef van mening dat zij niet langer het vertrouwen heeft in deze wethouder op dat specifieke dossier van leerlingenvervoer en wezen daartoe op een lange lijst van de door hen geconstateerde misstapjes. Van Velzen erkende dat wellicht in de communicatie de ontstane problemen rond het leerlingenvervoer niet altijd door hem goed zijn verwoord, maar de feiten van de aanpak liggen er wel degelijk. Hij liet er zich verder niet inhoudelijk over uit, want het ligt aan de gemeenteraad om de discussie te voeren. „Kan er met een andere wethouder niks mis gaan, nou nee. Het schuiven van dossiers lost niks op. Daar worden die kinderen niet mee geholpen. Wij vragen om zo hard mogelijk aan het probleem te werken", zo stelde Rose Marie Keijzer (D66). De eigen fractie van de wethouder, het CDA, hield het kort: „De CDA-fractie vindt de motie misplaatst en het draagt niet bij aan een oplossing", zo sprak fractievoorzitter Peter Scholten. Na een hoofdelijke stemming bleek zeven stemmen voor de motie te zijn en zestien tegen.

Burgerpanel Team Teylingen van start

Teylingen n De gemeente Teylingen wil graag met inwoners in gesprek. Sinds kort kan dat op een nieuwe manier via het online burgerpanel 'Team Teylingen'.

Inwoners kunnen via het burgerpanel meedenken over onderwerpen die spelen binnen de gemeente. De onderwerpen zijn heel divers, maar hebben altijd betrekking op thema's die spelen binnen de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen zoals veiligheid, onderwijs, sport, ontwikkelingen in de wijk of plannen van de gemeente.

Hoe werkt het?

Inwoners kunnen zich aanmelden via de website www.teamteylingen.nl. Deelnemers krijgen een aantal keer per jaar een uitnodiging om online hun mening te geven en met de gemeente mee te denken.

Meedoen kost weinig tijd, inwoners bepalen zelf waar en wanneer ze de vragenlijst invullen. De gegevens worden door de gemeente gebruikt bij de ontwikkeling van beleid.

Na afloop van ieder onderzoek worden de deelnemers geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek.

Op zoek naar het verleden

Voorhout n Televisieprogramma's als Verborgen Verleden (NPO) of Who do you think you are (BBC) trekken steeds meer kijkers. De belangstelling voor voorouders en familiehistorie neemt toe. Dat wordt ook geholpen door de nog steeds groeiende hoeveelheid informatie op internet. De Bibliotheek Bollenstreek wil geïnteresseerde genealogische onderzoekers op weg helpen met het vaststellen van hun stamboom. Daarom wordt op donderdag 5 oktober om 19.30 uur een presentatie gegeven in de vestiging in Voorhout (Herenstraat). De bijeenkomst duurt tot 21.30 uur. De toegang bedraagt 5 euro voor biebleden en 10 euro voor niet-leden. Er is ook de mogelijkheid om in te schrijven voor een kwartiertje persoonlijke coaching tijdens de spreekuren die op zaterdag 14 oktober en zaterdag 28 oktober om 10.00 uur worden gehouden in de bibliotheek Voorhout. Toegangskaarten zijn te bestellen via de website www.bibliotheekbollenstreek.nl of aan de balies van de bibliotheken.

Alzheimer café Teylingen

Sassenheim n Vergeetachtigheid of Dementie? Als ik mijn huissleutels een keer vergeet mee te nemen, of ik weet de naam van een kennis niet meer, moet ik dan bang zijn dat ik dementie krijg? Bij welke andere ziektebeelden kan er ook sprake zijn van vergeetachtigheid? Yvonne Martens, specialist ouderengeneeskunde, gaat tijdens het Alzheimer café, op maandag 9 oktober in Sassembourg (Jan van Brabantweg 1), in op deze vragen. Tevens geeft zij uitleg over de wijze waarop de diagnose dementie wordt gesteld. Het Alzheimer café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en anderen geïnteresseerden. Het Alzheimer café is geopend vanaf 19.00 uur, het programma duurt van 19.30 tot 21.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. Meer informatie bij mevrouw C. van Noort: 06-10918151.

Ruim vijf miljoen voor uitvoering Economische Agenda

De wethouders Economie uit de Duin- en Bollenstreek presenteren de Economische Agenda. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

n Bollenstreek stelt elf groepen met projecten samen

regio n Na anderhalf jaar ligt er een concept van de Economische Agenda voor de Duin- en Bollenstreek. Het moet een impuls geven aan de economie van de streek, want die scoort niet erg hoog op de landelijke ranglijst. Vorige week presenteerden de B&W's van Teylingen, Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse en Hillegom het stuk. In oktober en november nemen de gemeenteraden een besluit.

Door Nico Kuyt

De gemeenten, het bedrijfsleven en het onderwijs hebben samen elf groepen met projecten opgesteld voor de komende vier jaar. De wethouders Economie presenteerden op woensdag 27 september de Economische Agenda (op de foto): Bas Brekelmans (Teylingen), Cees Ruigrok (Lisse), Henri de Jong (Noordwijkerhout), Jeroen Verheijen (Hillegom), Pieter-Jan Barnhoorn (Noordwijk).

Een van de groepen richt zich op het meer aantrekkelijk maken van bloemen en bollen voor de toerist door jaarronde evenementen, verbreding van de doelgroep en marketing. Het verplaatsen van de jaarlijkse bloembollenmarkt in Keukenhof naar een dorpskern. En pop-up borden in de streek met uitleg over de bloementeelt. Voor de waterrecreatie kan het sloepennetwerk beter, bijvoorbeeld door meerdere verbindingen tussen Ringvaart en Trekvaart. Ook een vaarnetwerk met stad, strand, plassen en bollen. En tevens willen de gemeenten kijken naar de meerwaarde voor de streek van een zeejachthaven in Katwijk. Die gemeente doet niet voluit mee met de Economische Agenda, maar alleen met de projecten die voor haar interessant zijn. Voor een versnelling van de herstructurering van het bollenlandschap door de Greenport zijn enkele projecten opgenomen. Daarnaast staat op de lijst ook de Flower Science, met een kenniscentrum en een lobbyprogramma.

Tech sector

Een project is een Space Tech Campus met bijvoorbeeld een innovatiefonds voor startende bedrijven. Daarnaast het plan voor een Unmanned Valley op het voormalige Vliegveld Valkenburg, een test- en ontwikkelcenter op het gebied van drones en andere onbemande toepassingen.

Ook voor sport, voeding en wellness zijn projecten bedacht. Zo moet de streek weer een kuuroord worden. Rond de sport is gedacht aan een vierdaagse door de Duin- en Bollenstreek en extra sportroutes. Voor de gastronomie worden aan de naam Tuin van Holland menu's, het verbeteren van de afzet van lokale producten en lesprogramma's voor scholen verknoopt. En verder een aanpak van het gezond gewicht voor jongeren.

Regiomarketing en ondernemershuis

De agenda kijkt ook naar regiomarketing en een Ondernemershuis. Als laatste is een punt het beter verbinden van kennis, onderwijs, onderzoek en ondernemerschap, zoals het ondersteunen van initiatieven vanuit onderwijs en ondernemers, het opzetten van een sectoroverstijgende banenmarkt en een kennismakingsprogramma voor het onderwijs aan bedrijven en sectoren.

De financiering is geraamd op 5,7 miljoen euro. Daarvan moet minimaal bijna een miljoen komen van anderen, zoals het bedrijfsleven. De Unmanned Valley zit hier niet in, dat wordt bekostigd door Katwijk.

Raadscommissies

Het Uitvoeringsprogramma wordt de komende maand in de raadscommissies van de verschillende gemeenten behandeld: op 10 oktober in Noordwijk, op 11 oktober in Teylingen, op 12 oktober in Lisse, op 25 oktober in Hillegom en Noordwijkerhout.

Café Over-Leven: Jong je ouders verliezen, wat doet dat met je?

Sassenheim n Het nieuwe seizoen van het Rouw- en verliescafé 'Over-Leven' is op zondag 15 oktober. Het thema van deze gratis bijeenkomst is 'Verlaat verdriet'.

Tijdens deze bijeenkomst wordt stil gestaan bij wat het voor je verdere leven betekent om op jonge leeftijd je moeder, vader of soms zelfs ook allebei te verliezen. De onuitwisbare indruk die jong ouderverlies achterlaat, gaat een heel mensenleven mee. Soms kunnen de gevolgen pas op latere leeftijd duidelijk worden.

Hoe bepalend kan zo'n verlies zijn in een mensenleven? Wat heeft het gebracht? Hoe ga je daar mee om? Tineke van Asseldonk, rouw -en verliesbegeleider wil, met wie daar behoefte aan heeft, bij deze vragen stilstaan. Met haar eigen ervaring en de vele ontmoetingen met rouwenden kan zij aanwezigen wellicht een eindje op weg helpen in het zoeken en begrijpen.

Café Over-Leven

De bijeenkomsten van het Café Over-Leven zijn bedoeld voor iedereen met een rouw- of verlieservaring. In een vertrouwde omgeving, waar tijd en aandacht is, kunnen bezoekers steun vinden door erkenning en de herkenning van lotgenoten.

De bijeenkomsten worden altijd gehouden in de bibliotheek (Kerklaan 42) in Sassenheim en beginnen om 14.30 uur. Inloop vanaf 14.15 uur. De toegang is gratis.

De andere Rouw - en Verliescafés zijn op zondag 26 november (Op verhaal komen), zondag 21 januari (Onbegrepen rouw (onderschat verdriet)), zondag 11 maart (Op verhaal komen) en zondag 22 april (Alles wordt anders). De bijeenkomsten Op verhaal komen zijn zonder een thema en bieden de ruimte om eigen verhalen te doen.

Voor meer informatie, neem contact op met Laura Methorst, lid van de werkgroep en welzijnsadviseur bij Welzijn Teylingen, via 0252-231805.

Bollencorso door vijf burgemeesters omarmd

De burgemeesters luisteren naar corsovoorzitter Leo van der Zon. | Foto: Wim Siemerink Foto: Wim Siemerink

n 'Zeventigste editie was de bijna perfecte versie'

Regio n Het Bloemencorso van de Bollenstreek draait op de onmisbare hulp van een groot team vrijwilligers. En de gezamenlijke burgemeesters vinden dit van groot belang. Daarom organiseerden zij gezamenlijk een bijeenkomst waarbij zij de organisatoren en samenwerkingspartners van het Bloemencorso 2017 feestelijk wilden bedanken voor hun inzet.

Nieuw kunstwerk in de raadzaal. | Foto: pr.

Door Wim Siemerink

De vijf burgemeesters van de Bollenstreek vormden een gesloten front bij het promoten van het Bloemencorso. De scepsis van weleer is verdwenen. En het werd in het raadhuis van Lisse een lofzang, vooral op het enorme aantal enthousiaste vrijwilligers. Bovendien kon er volgens de burgemeesters worden teruggekeken op het mooiste en meest vlot verlopen corso aller tijden. En natuurlijk werd er direct ook vooruitgekeken. In 2018 maakt het corso dan op zaterdag 21 april zijn 71ste rondgang langs de bollendorpen. Gastvrouw burgemeester Lies Spruit van Lisse vond dat de tijd was gekomen om eens even allemaal bij elkaar te zijn om het jubileumjaar feestelijk af te sluiten.

Zij noemde de 70e editie de 'bijna perfecte versie'. En was trots en blij dat in de Economische Agenda Bollenstreek de Keukenhof en het corso belangrijk worden geacht. De Noordwijkerhoutse burgemeester Goedhart zei er trots op te zijn dat Noordwijkerhout is uitgekozen om in de toekomst met het verlichte corso de officiële opening te blijven verzorgen.

Knuppel

De Noordwijkse burgemeester Rijpstra gooide een knuppel in het hoenderhok door op te merken dat naast Haarlem ook Leiden mogelijk een hele mooie stad zou kunnen zijn om als finishplaats te fungeren. Het geroezemoes in de zaal deed hem nog opmerken: "Ik heb dit niet gezegd". Rijpstra sprak over het corso als 'een huzarenstukje dat een miljoen bezoekers trekt uit alle delen van de wereld'. Hij roemde de manier waarop inmiddels met de veiligheid, de maatschappelijke waarden en de commerciële belangen wordt omgegaan. Hij herinnerde nog even aan 'de mooiste file' en 'de hoedjesparade' waarmee Noordwijk een extra ondersteuning aan het feestelijke bloemenweekend wil blijven geven.

Route

Burgemeester Carla Breuer was blij met de steun die zij ervaart van veel bewoners en vrijwilligers uit Teylingen. Zij stelde vast dat de route over 'het spoor bij Voorhout' soms wel voor veel vertraging zorgt en pleitte er voor van de nood een deugd te maken en een tribune voor de overgang te plaatsen waar dan extra lang van de praalwagens kan worden genoten.

Burgemeester Arie van Erk kon melden dat de aanvankelijke kritische houding van Hillegom is omgeslagen. "Het gevoel eerst was: 'oh, Hillegom moet ook nog effe'. Dit jaar was de beleving omgeslagen in: 'het is fantastisch wat er wordt gepresteerd'."

Digitaal

Voorzitter Leo van der Zon stond er deze keer breedlachend bij. Zijn strijdbaarheid en het onder de aandacht brengen van de realiteit, die bestaat bij dit soort grootschalige evenementen heeft inmiddels vruchten afgeworpen. En er is bij het bedrijfsleven en in de politiek gehoor gevonden. Inmiddels kijkt men positief naar de toekomst, waarbij in samenwerking met corso Rijnsburg een meerjarenplan wordt ontwikkeld. Van der Zon tot slot: "Nu zijn we met jonge enthousiastelingen bezig met de digitalisering van ons corso. Eigentijdse mogelijkheden onderzoeken bij livestreaming, drukte management, apps voor smartphones en fondswerving. Het staat echt allemaal op de agenda".

Langeveld sluit debuut af met podiumplek

Niels Langeveld eindigt in zijn eerste seizoen in de TCR Germany op de vijfde plaats. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Niels Langeveld heeft zijn eerste seizoen in de TCR Germany afgesloten met een zwaarbevochten podiumplek. Op de Hockenheimring passeerde de coureur in de eerste race de finish als zesde. Een dag later lag Langeveld de gehele race onder zware druk, maar wist hij de Audi toch als derde binnen te brengen.

Bij de start van de eerste race op zaterdag behield Langeveld zijn achtste positie, maar de beginfase verliep erg rommelig en de Racing One-coureur moest oppassen in al het geweld niet geraakt te worden. Dat lukte en toen de twee rijders voor hem een hevig gevecht leverden, kon de Sassenehimer profiteren. Hij won twee plekken en had zicht op de rijder voor hem. Dertien minuten voor het einde van de eerste race veroorzaakte een heftige crash van een concurrente echter voor een langdurige safetycarperiode. De race werd vroegtijdig beëindigd achter de safetycar, zodat Langeveld zich tevreden moest stellen met een zesde plaats. Op zondagmiddag was Langeveld erop gebrand om zijn debuutseizoen in TCR Germany goed te eindigen. Bij de start wist hij zijn derde plek vast te houden en hij kon het tempo van de rijders voor hem goed volgen. In de vierde ronde passeerde hij zelfs klassementsleider Josh Files. Langeveld kon de tweede plek niet vasthouden en in de loop van de race moest de Sassenheimer zelfs alle zeilen bijzetten. Hij verdedigde zijn bronzen podiumplek met succes. Het eerste seizoen in TCR Germany eindigt voor Langeveld met de vijfde plaats in het overall-klassement. De Brit John Files mag zich kampioen noemen.


Voor de Nederlandse coureur staat de komende tijd in het teken van plannen maken voor seizoen 2018. "Een tweede seizoen in TCR Germany is zeker een serieuze mogelijkheid. Want ik heb genoten van dit sterke kampioenschap en zou volgend jaar graag voor de titel gaan!"

Kunst in de raadzaal

Teylingen n Negen beschilderde cirkels van drie diverse afmetingen prijken sinds vorige week aan het balkon in de raadszaal van het Bestuurscentrum in Voorhout. Het kunstwerk is gemaakt door deelnemers van het jaarlijkse bedrijfsuitje van de gemeenteraad, tijdens een workshop in het Warmondse atelier van beeldend kunstenaar Margareth Meulmeester. De cirkels symboliseren de drie dorpskernen die samen Teylingen vormen. Het materiaal is hout, bewerkt met acrylverf, en afgewerkt met een epoxy glansvernis.

Directeur NOC*NSF opent nieuw seizoen Sportcafé

Gerard Dielessen (m) gaat in op een vragen uit de zaal en van wethouder Bas Brekelmans (l) en voorzitter Erik de Muinck (r). Foto: pr.

Voorhout n Wat is het belang van sport en de verenigingen voor onze gemeente? Gerard Dielessen, algemeen directeur van sportkoepel NOC*NSF, opende op maandag 2 oktober het eerste nieuwe Sportcafé Teylingen, in de kantine van voetbalvereniging van Foreholte.

Op uitnodiging van de organiserende stichting Sportpromotie Teylingen, luisterden ruim vijftig bestuurders van verenigingen, politici en ondernemers naar de visie van Dielessen op sport en wat het kan betekenen op zowel nationaal als lokaal niveau. De bestuurder roemt de bijzondere sportinfrastructuur van Nederland, waarbij verenigingen de basis zijn voor de topsport. Een goed voorbeeld bij gastheer Foreholte is natuurlijk Edwin van der Sar, die daar ooit zijn carrière begon en doorstroomde naar de absolute top. Om dit ook in de toekomst te kunnen blijven doen, roept Dielessen verenigingen en gemeenten op om samen te kijken naar vernieuwing en verbinding. Een boodschap waar na afloop nog lange tijd over werd nagepraat.

Het eerstvolgende Sportcafé is op woensdag 22 november bij Tennisvereniging Overbos in Warmond. Meer op www.sportcafeteylingen.nl.

De groene vingers van Rabah en Gebremichael

In de interviewserie 'Nieuwe Gezichten' vertellen statushouders, samen met Nederlandse vrijwilligers, over wonen, werken en leven in Teylingen. Aflevering 7: Rabah en Gebremichael helpen als vrijwilliger in de kerktuin.

'Zit daar misschien een snake?' Een seconde hield Gebremichael zijn adem in toen hij die vraag stelde aan Herman van Amsterdam. Die kon hem geruststellen: in de tuin en op de begraafplaats van de Pancratiuskerk komen geen slangen voor.

Van Amsterdam vertelt een week later over het voorval in het povere tuinhuisje achter de kerk. Er staan een paar klapstoelen en een oude bureaustoel. Een peertje zorgt voor een klein beetje licht in het schuurtje. Zijn collega-vrijwilligers zijn alvast begonnen; het is immers negen uur en er moet genoeg gebeuren om de kerktuin weer aan kant te krijgen. De tuinclub van de kerk bestaat al zo'n veertig jaar en kent een steeds wisselende samenstelling. De vrijwilligers onderhouden iedere donderdagochtend de tuin en begraafplaats bij de kerk in Sassenheim. De laatste jaren was de groep uitgedund tot vier man. Gelukkig meldde nieuwe vrijwilligers zich aan, waaronder Van Amsterdam. Hij zag al vrij snel de mogelijkheid om de tuinclub nog verder uit te breiden. "Ik ben ook Taalmaatje voor een vluchteling uit Syrië en begreep al snel dat veel statushouders meer te doen willen hebben dan alleen taalles. Ineke van Winden van Welzijn Teylingen was enthousiast over mijn voorstel en kwam samen met ze kennismaken. Inmiddels zijn we, met deze twee mannen, met een vaste groep van tien man."

Foto: pr.

'Ze zijn een aanwinst voor onze club'

38 uur op zee

Rabah, een Palestijn uit Libië, en Gebremichael ('dat is zo'n lange naam wij noemen hem Mike', aldus Van Amsterdam) uit Eritrea zijn inmiddels ook aangeschoven. Rabah is met de auto gekomen, samen met zijn vrouw Layal, die als tolk bij het interview fungeert. Hun anderhalf jaar oude dochter Jolia zit in de kinderwagen. De andere twee kinderen zijn op school, vertellen Rabah en Layal. Zoon Mohammed (13) en dochter Sila (5) gaan naar basisschool de Buitenplaats. In Libië kon hun zoon niet meer naar school, vertelt Layal. "Het werd te gevaarlijk om hem ernaartoe te laten gaan. Er was veel dreiging, onder andere van IS. We waren ook bang dat hij door een gewapende militie meegenomen zou worden." Het echtpaar besloot met hun kinderen te vluchten. "We hebben op een bootje gezeten," zegt Rabah zacht. "In Europa aangekomen zijn we met de trein naar Nederland gekomen." In zijn ogen staat verdriet. "We zaten 38 uur op zee," vult Layal haar man aan. "Het was heel moeilijk. Toen we eenmaal in het AZC in Ter Apel waren, heeft Mohammed de eerste drie maanden bijna niet geslapen. Hij had iedere keer nachtmerries."

Mike luistert, zijn ogen terneergeslagen naar de grond. Ook hij stapte op een boot om op die manier Italië te bereiken, maar zijn reis begon eerder. Hij ontvluchtte Eritrea, dat op de website van VluchtelingenWerk als het 'Noord-Korea van Afrika' wordt bestempeld. Sinds 1993 zijn er geen vrije verkiezingen meer geweest. De reis van Gebremichael ging zoals van zoveel van zijn landgenoten lopend naar Sudan. Daar stapte hij in de auto en kwam uiteindelijk in Libië terecht. Met de trein vanuit Italië kwam hij uiteindelijk in 2015 in Nederland aan. Zijn vrouw en hun zoontje van vier wonen sinds vijf maanden bij hem in Voorhout.

Harde werkers

Rabah en Mike draaien volop mee, vertelt Van Amsterdam. "We doen het eerst voor en daarna kunnen ze zelf aan de slag." En dat terwijl de mannen in hun thuisland geen ervaring hadden met tuinieren. Rabah werkte bij een bedrijf dat aluminium raamkozijnen en deurposten plaatsten. Mike was automonteur. Hij vindt het tuinieren in Nederland veel makkelijker dan in Ethiopië. "Daar is het zo droog, hier is nog gras." Van Amsterdam is meer dan tevreden. "Ze pakken het heel snel op en zijn ontzettend harte werkers. Je hoeft ze niet aan het handje mee te nemen. Ze zijn echt een aanwinst voor onze club."

De vrijwilligers hebben zich in het begin wel even afgevraagd of juist werken op een begraafplaats niet te confronterend is voor de vluchtelingen. "We dachten: ze hebben zoveel ellende meegemaakt, misschien is dit teveel van het goede. Maar zij ervaren het heel anders; ze zijn aan het werk en doen iets voor anderen. De groep is leuk en in die omgeving kunnen ze vertrouwd raken met de taal. Dat is ook ons doel; naast het werken, ook beter Nederlands leren spreken."

Integratie bij de koffie

De pauze om 10.00 uur is daar een uitgelezen mogelijkheid voor. De koster brengt dan een dampende pot koffie naar de tien tuinmannen in het tuinhuis. "Er wordt dan van alles besproken. Soms gaat het over onderwerpen die thuis spelen. Of praten we over dingen die ze hebben meegemaakt. Het is dan een soort koffiecorner hier."

De tuinclub kan nog meer vrijwilligers gebruiken. "Voor veel mensen is het ook in plaats van naar de sportschool gaan, " zegt Van Amsterdam met gevoel voor promotie. "Je bent lichamelijk goed bezig, vaak onder prettige weersomstandigheden en je doet nuttig werk."

Die nieuwe krachten hoeven niet per se vluchtelingen te zijn. Van Amsterdam ziet wel mogelijkheden om juist voor die groep de integratie door middel van het vrijwilligerswerk in de kerktuin te bevorderen. "Veel statushouders zitten over het algemeen een beetje opgesloten. Ze hebben weinig contact met buren of met dorpelingen. Het gaat er hier vooral om dat ze wat losser worden en makkelijker in de omgang. We proberen ze in de gemeenschap op te nemen met het gevoel dat ze welkom zijn. Dan zitten ze niet alleen, maar voelen zich onderdeel van onze samenleving."

Ineke van Winden, coördinator integratie bij Welzijn Teylingen:

"Ik ben aangesteld door de gemeente Teylingen en ingekwartierd bij Welzijn Teylingen. Ik initieer, coördineer en zorg voor verbinding tussen instanties en individuen die zich bezighouden met statushouders. Zowel professionals als vrijwilligers. Zo nodig zet ik nieuwe projecten op.

Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsstatus. De diversiteit in deze groep is enorm en varieert van hoog- tot laagopgeleid, jong en oud, Aziatisch en Afrikaans. Sommigen zijn christen, anderen moslim of juist weer uitgesproken atheïst. Vanwege de verscheidenheid verloopt het integratieproces bij iedereen anders. Het leren van de Nederlandse taal, veelvuldige omgang met Nederlanders, het doen van (vrijwilligers)werk of zodra het kan betaald werk, of een studie zijn manieren om integratie te bevorderen. Maar tegelijkertijd blijft integratie ook maatwerk.

Iedereen heeft zijn eigen verhaal over hoe het is om hier in de gemeente een nieuw leven op te bouwen. De bedoeling van deze rubriek is om de nieuwkomers in Teylingen een gezicht te geven. Daarnaast brengen wij een Nederlander uit Teylingen in beeld die als professional of als vrijwilliger betrokken is bij de statushouder."

nieuwe gezichten

Opgetogen met 'grote buit' van chipszakken en frisdrankblikjes

Leerlingen luisteren naar de instructies van Let's Do It-projectmanager Sjaak Veeken. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Minder zwerfafval is beter voor mens en dier, zowel in de wijk als in zee. Dat is wat 'Let's Do It Kids' recentelijk aan de kinderen van basisschool De Antonius heeft meegeven in het kader van een themadag over de plastic soep en recycling. De leerlingen gingen ook zelf aan de slag en raapte flink wat plastic van de straat.

De 'storytellers' van Let's Do It Kids vertelden donderdag 28 september alles over zwerfafval en recycling. Tijdens de gastlessen wordt uitgelegd hoe zwerfafval van de straat in de sloot en in zee terecht komt en daar uiteindelijk plastic soep wordt. Docent Lizzy licht enthousiast toe: "Leuk leerzaam, interactief en de kinderen zijn echt handelend bezig. Goed verzorgt. Afwisselend, verschillende gezichten houdt de kinderen erbij. Erg leuk ook, dat het voor de hele school is! In een dorp, als middelpunt van de gemeenschap, is dit iets wat ons allemaal aangaat. Het werkt in een kleine gemeenschap als een olievlek".

Chipszakken en drinkpakjes

Na de lessen volgde de schoonmaakactie. In de tientallen afvalzakken met zwerfafval zat vooral veel frisdrank, energydrank, drinkpakjes, flesjes bier, chipszakken, plastic bekers en zelfs een basketbal. Kinderen zijn altijd zichtbaar opgetogen met zo'n 'grote buit'. Ze vertellen er graag over en op die manier bereikt Let's Do It Kids niet alleen de schoolgaande kinderen maar ook broertjes, zusjes en (groot)ouders.

Voorkomen is beter dan...

Uiteindelijk staat voorkomen van zwerfafval voorop. Let's Do It-projectmanager Sjaak Veeken: "Voorkomen is beter dan genezen, daarom worden schoonmaakacties altijd gecombineerd met een leuk en leerzaam programma over zwerfafval, afvalscheiding en recycling. Want dan sla je twee vliegen in één klap!"

Ambassadeurs

Het non-profit schoolprogramma Let's Do It Kids wil vooral inspireren zodat kinderen ook hun leeftijdsgenoten inspireren om bij te dragen aan een betere en schonere wereld. De gemeente Teylingen heeft subsidie beschikbaar gesteld voor dit project, waar de Antonius gebruik van heeft gemaakt.

'Het werkt als een olievlek'

Ik ga trouwen met Heidi Klum

Ja, dat is nog eens een kop boven een column. Een paar weken geleden stond er namelijk boven mijn column: Bo gaat stoppen met radio en politiek. Daar kreeg ik best veel reacties op. De boodschap van die kop was niet helemaal goed geland. Kort samengevat kwam het er op neer dat er landelijk afspraken zijn gemaakt over wat een omroep allemaal moet doen. De twee omroepen die omroep van het jaar zijn geworden, hebben andere keuzes gemaakt en dat werkt goed.

Bo is echter het braafste jongetje van de klas en probeert zich aan alle afspraken te houden. Dat is eigenlijk een onmogelijke klus, want – alweer kort samengevat – wij moeten alle beschikbare media bedienen en de inhoud moet op professioneel niveau. Ga er maar aan staan. Als Bo geen radio zou maken, zou dat zo veel tijd schelen en die tijd kan je dan bijvoorbeeld in onderzoeksjournalistiek en filmpjes steken. Als Bo zou stoppen met politiek dan scheelt dat mij minstens een werkdag per week. Maar stoppen met radio, echt niet. Ik ben van huis uit sportverslaggever op de radio. leuker werk is er niet. Bo heeft drie sportprogramma's op zaterdagmiddag/avond en zondagmiddag. Prachtige uitzendingen, gemaakt door trouwe vrijwilligers die elk weekend weer langs de lijn zitten. Dat schrappen? Laat ik dan hier beloven: als Bo stopt met radio, neem ik ontslag. En de politiek schrappen? Als je kijkt hoe veel interesse er is in politieke onderwerpen/programma's in verhouding met de tijd en energie die we er aan kwijt zijn, dan moet je direct met politiek stoppen. Bo is echter een publieke omroep. Dan breng je onderwerpen die niet populair zijn, maar waar je als omroep van vindt dat ze belangrijk zijn om te brengen. De beslissingen genomen in een gemeente moeten we altijd blijven doen. Het liefst doen we dat ook in een andere vorm dan nu, maar mensen en geld schieten daarvoor te kort. Kortom: Bo blijft radio maken en verslag doen van de politiek. Moeten we dan andere zaken schrappen? Ik zou niet weten wat. We werken al met een inhoud van alle programma's waarmee we aan de wet voldoen. Er zit nog steeds groei in de omroep ondanks dat ik al veertien jaar met hetzelfde budget moet werken. Eigenlijk een wereldprestatie. En dat verdient een echtgenote die daar bij past: Heidi Klum. Nee hoor, voordat mijn schoonmoeder een deegroller pakt. Ik word oud met mijn eigen vrouw. Alleen, ik heb gemerkt dat sommige mensen alleen koppen boven columns lezen en dat voor waarheid aannemen. Heb je het al gehoord met wie die Zandbergen getrouwd is?

Ard Zandbergen

Hoofdredacteur Bo

ard@bollenstreekomroep.nl

Nu ook film over het Boerhaaveboek

Dick van der Tang, Henk van den Berg en Frits de Beer | Foto: pr.. Foto: Marieke Voorn

Voorhout n Na jaren van onderzoek, verzamelen en schrijven werd in het voorjaar het Boerhaaveboek gepresenteerd. Op woensdag 4 oktober is de film over de boekpresentatie te zien in het Kerkelijk centrum De Verdieping.

Op zondag 24 september werd in de zonnige Boerhaavetuin door een honderdtal personen een drankje gedronken, als dank voor de medewerking aan het maken en presenteren van het Boerhaaveboek op 22 juni. De ludieke Boerhaaveboek kwis werd gewonnen door Arie Dwarswaard. Hij kreeg als afscheidnemend bestuurslid een luchtfoto van een besneeuwde Boerhaavetuin aangeboden door Hans van den Berg, voorzitter van Stichting het Boerhaavehuis. Op de foto drie oudere gasten bij het Boerhaaveboekfeestje; de negentigers Dick van der Tang en Henk van den Berg, en tuinmedewerker Frits de Bee

Film in De Verdieping

Op woensdag 4 oktober is de film over de boekpresentatie te zien in het Kerkelijk centrum De Verdieping (Hoek Herenstraat/Aletta Jacobsstraat). De film begint om 20.00 uur. De toegang is gratis. De film, met drone opnames van het Boerhaavehuis en de –tuin, is op dvd/blue ray te bestellen bij de maker: rob_caspers@hotmail.com.

Van het Boerhaaveboek, geschreven door Paul Jochemsz, zijn inmiddels 1750 exemplaren verkocht. 'Boerhaave Huis en Tuin, over het Groene Hart van Voorhout' is nog steeds verkrijgbaar en voor intekenaars af te halen bij Nelleke van Steijn, Prins Bernhardstraat 14, 2215 AW Voorhout. Op dat adres is het boek ook nog voor 15 euro te koop. Het Boerhaaveboek bestellen kan ook via de webwinkel van de Historische Kring Voorhout en via www.boerhaavehuis.nl.

Geld voor ontlasten mantelzorgers

Teylingen n De gemeenteraad heeft gekozen om de van het Rijk gekregen gelden rond de toelage voor huishoudelijke hulp de komende drie jaar in te zetten om mantelzorgers te ontlasten.

Het gaat in Teylingen om een bedrag van 237.000 euro. Enkele fracties hadden vorige week nog grote moeite om akkoord te gaan. Met name hikten zij tegen het feit dat als het geld op is, de regeling ook stopt. Tevens ontbrak er in het raadsvoorstel een lijst met alternatieve mogelijkheden om het geld te besteden. De meerderheid kon toch instemmen vanwege het belang van het ondersteunen van de mantelzorgers. De VVD en ChristenUnie echter niet. Ook deze fracties menen dat de mantelzorgers steun verdienen, maar nu worden deze incidentele gelden voor iets structureels gebruikt en riepen op tot een alternatieve en bredere aanwending van het geld, zoals de opstartfase van een respijthuis voor mantelzorgers. De oproep kreeg evenwel geen meerderheid achter zich. (NK)

Excursie vroege vogels

Sassenheim n Natuur- en vogelliefhebbers kunnen op zondag 8 oktober 2017 om 8.00 uur onder leiding van Willem-Jan Hooijmans van de Vogelwerkgroep Teylingen proberen iets van de vogeltrek in het Park Rusthoff waar te nemen. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk vogelsoorten in het park te spotten door goed te kijken en te luisteren. Na afloop van de excursie wordt het soortenlijstje ingevuld en gekeken hoeveel verschillende soorten tijdens de wandeling vastgesteld zijn. Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk, de toegang is gratis en de start is vanaf Paviljoen 't Sassennest. Het meenemen van een eigen verrekijker strekt tot aanbeveling. Meer info op www.parkrusthoff.nl.

Dag van de Mantelzorg

Sassenheim n Welzijn Teylingen organiseert op zaterdag 11 november van 9.45 tot 15.00 uur in Sassenheim weer de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg voor mantelzorgers in Teylingen. Net als vorig jaar is het thema: "Mantelzorg doe je samen". Ook dit jaar start met een interactief deel. Alle tips en informatie van vorig jaar zijn uitgewerkt door Welzijn Teylingen en Mantelzorgers en organisaties gaan onder begeleiding met elkaar in gesprek. Verder bestaat het programma uit verschillende informatieve workshops en verwenactiviteiten. Aanmelden kan via www.welzijnteylingen.nl of telefonisch; 0252 -231805.

Halloweenfeest in 'Heksenheim'

| Foto: pr. Foto: pr.

n Kaartverkoop op zaterdag 7 oktober van start

Sassenheim n Voor alle kinderen tot twaalf jaar die van griezelen houden organiseert de Evenementencommissie van Park Rusthoff op zaterdag 28 oktober de jaarlijkse Halloween Park Party. Voor alle heksen en tovenaars van Sassenheim en omstreken wordt park Rusthoff omgetoverd in 'Heksenheim'. De kaartverkoop gaat op zaterdag 7 oktober van start.

De MuBo-cast van Chess. | Foto: pr. Foto: pr.

Voor dit spannende Halloweenfeest zijn de organisatoren al druk bezig om van Park Rusthoff een echt hekseneiland te maken. Samen met Scouting Scojesa worden decoraties gemaakt, pompoenen uitgesneden en van het park een griezelig Halloweenpark gemaakt.

Alle bezoekers van de Halloween Park Party mogen verkleed komen: de kinderen maar ook hun ouders.

Lampionnenoptocht

Het park gaat om 18.30 uur open en als om 19.00 uur de kerkklok slaat begint het feest. Voor de jongste kinderen is er een lampionnenoptocht naar het eiland. Daar kunnen ze allerlei griezelige spelletjes doen. Daarna is het tijd voor de echt stoere kinderen. Zij mogen in de buitenring op griezeltocht. Wat – en vooral wie – zullen ze daar tegenkomen? Het feest is afgelopen om 21.00 uur.

Kaartverkoop

De kaartverkoop voor de Halloween Park Party start op zaterdag 7 oktober. Kaarten zijn alleen in de voorverkoop verkrijgbaar bij Primera Sassenheim, The Read Shop en bij IJs en Snackpaleis Parkzicht.

Vrijwilligers

Om het feest te laten slagen is de organisatie nog op zoek naar mensen die willen helpen tussen 10.00 en 16.00 uur om het park griezelig aan te kleden. Ook zoeken ze nog vrijwilligers die tijdens de Halloween Park Party willen figureren als spook, heks of piraat, maar ook mensen die liever als begeleider of bewaker willen helpen. Na afloop van het feest is ook nog veel hulp nodig om alles weer af te breken. Aanmelden bij Paula Vreeburg: halloweenrusthoff@gmail.com of tel. 06-27492436.

Lokale talenten spelen MuBo musical

Teylingen n MuBo speelt 20 en 21 oktober, en 10 en 11 november het indrukwekkende Chess in lokale theaters. Het eerste weekend is de voorstelling te zien in Ins Blau in Leiden en drie weken later in Het Forum van het Teylingen College in Noordwijkerhout.

Chess vertelt het verhaal van de excentrieke Amerikaanse schaakgrootmeester Freddie Trumper en zijn geduchte Russische tegenspeler Anatoly Sergievsky. Tegen de achtergrond van de Koude Oorlog nemen intrige en tactiek het op tegen passie en loyaliteit. Beide mannen moeten keuzes maken in kwesties die lang niet altijd zo zwart-wit zijn als ze lijken. Lianne Brock, woonachtig in Sassenheim, speelt Svetlana Sergievsky, de vrouw van Anatoly. "Zij wordt door de KGB op redelijk wrede wijze ingezet als een pion in het machtsspel. Haar man heeft ze na zijn vertrek naar het Westen al tijden niet gezien, maar toch wordt ze geforceerd de confrontatie met hem aan te gaan om hem te overtuigen het kampioenschap te verliezen. Haar strijd is die tussen haar trots en de liefde die nog steeds voor Anatoly bestaat en dat steekt zij niet onder stoelen of banken."

Mede door de gecompliceerde, maar indrukwekkende muziek geschreven door de mannen van ABBA, het volwassen verhaal dat zich afspeelt in een tijd die momenteel akelig dicht bij de actualiteit komt en door zowel de grote ensemblestukken als de solopartijen, is Chess een echte uitdaging. "We zijn ondertussen al maanden hard aan het repeteren. Chess moet je absoluut niet onderschatten en alle deelnemers zijn dan ook uiterst gefocust en betrokken bij het intense proces." Op de vraag waarom mensen moeten komen, zegt Brock: "Onze voorstellingen zijn altijd de moeite waard en met deze voorstelling wordt dat zeker nogmaals bewezen. Het is geen gemakkelijk stuk, de muziek en de zang is complex, maar iedere speler gaat er voor en onder leiding van artistiek leider Hans Hollander laten we echte kwaliteit zien en horen. Ons publiek zal wederom aangenaam verrast worden door het hoge niveau van deze 'amateurgroep'."

MuBo garandeert ondertussen al weer acht jaar een overtuigende theaterbelevenis voor trouwe fans en nieuwe kijkers. Brock: "Zelf speel ik al sinds de eerste voorstelling mee met deze fijne groep mensen. Ik heb ondertussen zelfs al meerdere keren tegenover musical-echtgenoot Jordi Kerkum (Anatoly) mogen staan en nog altijd geniet ik van het hele proces. De sfeer bij MuBo is hartelijk en warm, juist omdat iedereen mee mag doen en er hard gewerkt wordt om van de voorstelling een succes te maken. Het doet echt wat met je om met zo'n hechte groep maanden aan een project te werken".

Kaarten voor vrijdag 20 en zaterdag 21 oktober (Ins Blau, Leiden), en vrijdag 10 en zaterdag 11 november (Forum van het Teylingen College, Noordwijkerhout) zijn verkrijgbaar via www.stichtingmubo.nl.

Modeshows in het centrum tijdens koopzondag Style & Shop

De organisatie v.l.n.r. Saskia van Zanten,Sonja Verbeek, John van der Tol, Jeannette Dijkman en Anke van Elteren. Niet op de foto: Jacqueline de Groot. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Spektakel in Sassenheim, dat belooft de Style & Shop show op zondag 8 oktober. Op vier catwalks in het winkelcentrum showen modellen de nieuwste herfst- en wintertrends, en niet alleen op het gebied van mode. Daarna kunnen bezoekers meteen terecht in de vele winkels, want die zijn tijdens deze extra koopzondag van 12.00 tot 17.00 uur geopend.

De herfst is op 22 september begonnen en dat betekent dat in de kledingkast de zomerkleding langzaam ingeruild wordt voor de wintergarderobe. Luchtige jurkjes maken plaats voor stoere jeans, warme breisels en dikke jassen. Natuurlijk zitten er fijne kledingstukken tussen, die nog prima een winter mee gaan. Combineren van de huidige kleding met de nieuwste trends is een slimme manier om de garderobe herfst- en winterproof te maken. Style & Shop helpt daar graag een handje bij mee.

Complete winkelmiddag

Een complete winkelmiddag voor alle leeftijden, dat is wat de organisatie de bezoekers van het centrum in Sassenheim wil laten ervaren. Daar hoort gratis parkeren bij. De Style & Shop shows zijn een samenwerking tussen de winkeliers, het Citymanagement Teylingen, Promolooks, evenementenbureau Doortastend en Dansstudio Sonja! "We willen spektakel bieden," zegt citymanager John van der Tol. "Het is een gezamenlijk evenement, waarbij veel winkels open zijn. Ook winkeliers die soms wel eens een koopzondag overslaan, doen nu ook mee. En ik ben blij dat zowel de grote ketens als lokale winkeliers enthousiast reageren. Dat laat zien dat je gezamenlijk tot nog mooiere dingen kunt komen."

Beauty en bloemen

Inspiratie is op zondag volop te vinden in het winkelcentrum. Op de vier catwalks lopen modellen, gehuld in de nieuwste trends op het gebied van dames- en herenkleding. Daarbij showen ze ook de nieuwste producten van andere winkeliers, zoals horloges, bloemen en boeken. En hoe combineren al die nieuwe trends met de elegante laarsjes, stoere boots of comfortabele sneakers?

Er is ook genoeg aanbod op het gebied van beauty, huidverzorging, huishoudelijke items, lifestyle, brillen, interieur, vers, delicatessen, reizen, cadeaus en fotografie. Supermarkten en horeca zijn 's middags geopend. Ook de nieuwste kinderkleding is te zien bij de Style & Shop shows.

Tijdens de shows gaan de modellen de rode loper op met op de achtergrond de beats van een (mobiele)dj. De aan de show deelnemende winkeliers zijn herkenbaar aan de rode en gele ballonnen. Ook maken bezoekers kans op prijzen tijdens de gratis loterij. Dansstudio Sonja! verzorgt verschillende optredens. Het totaal maakt Style & Shop tot een complete winkelmiddag voor het hele gezin.

De Vikingen komen naar de Ruïne van Teylingen

Jarl Ragnar Haldorson in de vikingboot Fenrir. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De geschiedenis herleeft tijdens de Viking Markt in en rondom de Ruïne van Teylingen (Teylingerlaan 15a). Op zaterdag 7 en zondag 8 oktober zijn er verschillende activiteiten bij het voormalig kasteel.

Ook dit jaar laten de Stichting Beheer Kasteel Teylingen (SBKT) en dhr. P. Hoogenboom een stukje geschiedenis herleven. De in 2013 opgerichte stichting heeft als doel het verkrijgen, verspreiden en bevorderen van kennis omtrent de geschiedenis en culturele waarden van de Duin- en Bollenstreek in het algemeen en het kasteel van Teylingen en zijn bewoners in het bijzonder.

Bijlwerpen

Tijdens het weekend van 7 en 8 oktober is voor het derde jaar op rij de grootste Viking Markt van Nederland bij de ruïne. Het terrein wordt tijdelijk in bezit genomen door bijna 500 Vikingen uit minstens twaalf verschillende landen, waaronder krijgers, ambachtslieden, handelaren en muzikanten. Bezoekers kunnen boogschieten en bijlwerpen. Ook zijn er Viking Vechtshows.

De Viking Markt is op zaterdag van 10.00 tot 19.00 uur en op zondag van 11.00 tot 17.00 uur. De entree is 5 euro voor kinderen tussen 5 en 12 jaar en volwassenen (13 jaar en ouder) betalen 8 euro. Kinderen van vier jaar en jonger krijgen gratis entree. Parkeren is gratis. Meer op www.kasteelteyingen.nl.

De Helleveeg in 't Onderdak

Sassenheim n Familiegeheimen komen aan het licht in 'De Helleveeg'. De film is op donderdag 5 oktober om 20.15 uur te zien in theater 't Onderdak (J.P. Gouveneurlaan 40a).

'De Helleveeg', gebaseerd op de succesvolle, gelijknamige roman van A.F.Th. van der Heijden, vertelt het verhaal van Albert Egberts (Benja Bruijning) en zijn tante Tiny (Hannah Hoekstra). Tiny lijdt behalve aan smetvrees ook aan een dwangmatig scherpe tong. Voor Albert is tante Tiny, schertsend Tientje Poets genoemd, even afschrikwekkend als intrigerend. Eenmaal zelf volwassen geworden stuurt Albert aan op een grote confrontatie, waarbij eindelijk alle familiegeheimen aan het licht komen. De toegang bedraagt 5 euro, kaarten aan de deur te koop. Meer op www.hetonderdak.nl.

Kindertheater Tommie & Poes

Warmond n In de herfstvakantie komt theater-groep De Toren van Geluid met Tommie & Tom Poes naar Theater Het Trefpunt.

Tommie logeert bij zijn opa. Samen houden ze van tekenen, overal liggen dan ook stiften en papier. En in de boekenkist zit iemand met dezelfde naam en wel ene Tom Poes. Daar wil Tommie meer over te weten komen. In deze interactieve muziek-theatervoorstelling voor kinderen vanaf vier jaar vormen de tekeningen van Marten Toonder de basis voor een spannend verhaal. Dit alles is gebaseerd op de strip Het geheim der blauwe aarde uit 1941.

De voorstelling is op woensdag 18 oktober en begint om 15.00 uur. Vanaf 13.30 uur kunnen kinderen zich laten schminken en staat de limonade klaar. Een kaartje voor deze all-in middag kost 8,50 euro. Kaarten kopen kan via www.theaterhettrefpunt.nl, op de middag zelf aan de zaal of bij de VVV aan de Gemeentehaven 3 in Warmond.

AMV lessen bij St. Cecilia

Voorhout n Nieuwe blokfluiten, nieuwe leerlingen en een nieuwe docent. De Algemene Muzikale Vorming lessen van muziekvereniging St. Cecilia zijn weer begonnen. Dertien leerlingen zullen dit jaar onder leiding van Leroy van der Poel kennis maken met muziek.

Algemene Muzikale Vorming is een methode om kinderen van 7 tot 10 jaar op een leuke manier kennis te laten maken met muziek. AMV geeft kinderen een brede muzikale basis. Kinderen leren noten lezen, maken kennis met ritmes en leren verschillende instrumenten herkennen. Ook wordt de mogelijkheid geboden verschillende instrumenten uit te proberen.

De AMV-groepen bestaan uit zes tot maximaal acht leerlingen per groep en staan aankomend jaar onder leiding van Leroy van der Poel. Hij is vorig jaar afgestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en dirigeert al langer meerdere orkesten in de Bollenstreek.

Nieuw seizoen Soul2Soul

Sassenheim n Gospelkoor Soul2Soul houdt op donderdag 12 oktober een open repetitie in de Havenkerk (Bijweglaan 4).

Het achtste seizoen bij gospelkoor Soul2Soul van start gegaan met twee nieuwe begeleiders, dirigent Paul Mooren en pianiste Saskia van den Toorn.

Ontwikkeling en plezier

Variatie in hun muziek maakt het koor geschikt voor allerlei gelegenheden. Swingende Black & White gospel blijven de boventoon voeren bij het koor, maar voor andere passende genres is ook ruimte. Daarbij hebben de koorleden medezeggenschap in de keuze van het repertoire. Omdat het koor ook met eigen solisten werkt is er de mogelijkheid om jezelf, op eigen tempo, als solo zanger(es) binnen het koor te ontwikkelen.

Open repetitie

Tijdens de open repetitie kunnen bezoekers vrijblijvend deelnemen aan het instuderen van een nieuw nummer. Na de pauze laat het koor bestaand repertoire horen. Het koor heeft altijd plaats voor nieuwe leden van alle leeftijden. Vooral de mannen hebben extra versterking nodig. De wekelijkse repetitie is iedere donderdag van 20.00 tot 22.00 uur, met uitzondering van de schoolvakanties. Het eerste optreden van Gospelkoor Soul2Soul, in de nieuwe bezetting, is op 12 november in de Goede Herderkerk in Valkenburg. Voor meer informatie, kijk op www.gospelkoor-soul2soul.nl of neem contact op met Rick van Caubergh: 06-22515195.

Leonie Meijer is 'Hier'

Sassenheim n Met haar derde theatertour 'Hier' staat zangeres Leonie Meijer op zaterdag 7 oktober in theater 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a).

Leonie Meijer heeft in het theater een plek gevonden waar haar liedjes, haar 'live' stemgeluid en haar persoonlijkheid helemaal tot hun recht komen. Met haar nieuwe en inmiddels derde theatertour, getiteld 'Hier' gaat Leonie weer een stap verder op de ingeslagen weg.

Kort geleden trok Meijer alleen met een auto door het zuiden van de Verenigde Staten, de thuisbasis van de blues, de countrymuziek en veel van haar muzikale helden.

Nu zet ze haar muzikale talent en haar bijna cabareteske manier van verhalen vertellen in , om het publiek reisgenoot te maken van deze muzikale roadtrip. De theaterbezoekers worden meegenomen naar spontane optredens in achteraf cafeetjes van New Orleans en Memphis en via het heiligdom Nashville naar de blues in haar eigen ziel.

Kaartverkoop

Kaarten kosten 17,50 euro en zijn te koop via www.hetonderdak.nl, info@hetonderdak.nl, telefonisch (0252-225874) op werkdagen van 10.00 tot 11.00 uur, bij Primera Sassenheim en 45 minuten voor aanvang aan de kassa van het theater.

Paardenmiddag Natuur Centrum

Warmond n Op het recreatie-eiland Koudenhoorn zijn paarden een alledaagse verschijning. Toch roept hun aanwezigheid allerlei vragen op en valt er veel over het gedrag van paarden te vertellen. Op zondag 8 oktober vertellen twee deskundigen van de kinderboerderij alles over deze edele viervoeters in het Natuur Ontdekkings Centrum Koudenhoorn (NOCK), toegang tot het eiland bij Gemeentehaven 3. Het natuurcentrum is tussen 14.00 en 17.00 uur geopend. De toegang is gratis.

Mark van Loon (18) in rugbyselectie Oranje

Mark van Loon (l) is toegevoegd aan de selectie van het Nederlands rugbyteam. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Rugbyspeler Mark van Loon uit Sassenheim is opgeroepen voor de selectie van het Nederlands rugbyteam. Het achttienjarige talent van The Bassets is door bondscoach Gareth Gilbert aan de selectie toegevoegd

Van Loon speelt van jongs af aan bij The Bassets. Hij doorliep alle jeugdteams, waarbij zijn leiderschap al vroeg opviel. Bassets-trainer Phil Leck durfde het vorig seizoen dan ook aan om Van Loon naar de hoofdmacht te halen. Met zijn zeventien jaar was hij de jongste debutant in de Ereklasse, het hoogste niveau in Nederland. Naast rugby is Van Loon elektricien en is hij ook nog bezig met zijn opleiding.

Opleidingsteam

Bondscoach Gilbert heeft in totaal 64 spelers geselecteerd, waaronder een groot aantal talenten. De groep wordt verdeeld in Heren 15s en Heren NL-A, waar bij Heren 15s het opleidingsteam is. Zij spelen op 11 november in en tegen Moldavië. Voorafgaand spelen Heren S15 en Heren NL-A op 4 november een oefenwedstrijd tegen elkaar in Amsterdam.

TOP wint eerste wedstrijd

Sassenheim n De korfballers van TOP hebben de eerste overwinning in de veldcompetitie geboekt. De thuiswedstrijd tegen het eveneens puntloze Dalto werd met 21-10 gewonnen.

TOP startte zonder Sanne Jousma, Jet Hendriks en Daniel Harmzen in de basis. Zij werden vervangen door Fenna Jagtman, Linda van der Zijden en Thomas Tiggelman. Die laatste gaf meteen zijn visitekaartje af: van de eerste drie Sassenheimse doelpunten, kwamen er twee uit zijn handen. TOP liep rustig uit en stond bij rust met een ruime marge van 12-5 voor.

Na rust opende Dalto na vijf minuten de score en het duurde maar liefst tot de veertiende minuut voordat Mick Snel namens TOP weer de eerste goal noteerde. Dalto kon niet profiteren van deze doelpuntloze fase, mede doordat de Sassenheimse verdediging weinig ruimte gaf en veel ballen onderschepten. Met de 14-6 van Van der Zijden hadden alle invallers gescoord.

Met zijn eerste schot zette invaller Wouter de Koning vervolgens de 21-8 op het scorebord. De 21-10 eindstand levert TOP de eerste punten van het seizoen op.

Volleybalseizoen ook van start

VCS-middenaanvaller Jessica Sietsema slaat bal langs blokkering van Dosko. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n De volleybalcompetitie is na een zomerstop van vier maanden gestart. De eerste teams van Volleybalclub Sassenheim speelden na een reeks oefenwedstrijden eind september hun eerste wedstrijden in de promotieklasse. Beide teams verloren hun eerste wedstrijd, maar herstelden zich in het tweede duel.

Het team van VCS dames 1 is dit seizoen op een aantal punten gewijzigd. Tijdens de eerste wedstrijd van de dames leek het allemaal nog even wennen. Er werd voorzichtig gespeeld en de normaal zo hoge servicedruk was niet aanwezig. Tegenstander Velo maakte daar dankbaar gebruik van en won met 4-0. Een week later werd de thuiswedstrijd tegen Dosko wel gewonnen met 3-2.


Vijfsetter voor heren

Het eerste herenteam van VCS zag afgelopen seizoen twee spelers vertrekken. Tegen Inter Rijswijk speelde VCS heren 1 de openingswedstrijd in de Wasbeek. De mannen konden de eerste twee sets lang meekomen, maar lieten het in de eindfase telkens liggen. VCS verloor met 3-2 de wedstrijd. Vrijdag 29 september was wedstrijd nummer twee, in Delft tegen het uit de eerste klasse gepromoveerde Delta. De eerste twee sets bood Delta nog wel verzet, maar daarna was VCS duidelijk de meerdere: een 4-0 overwinning was het resultaat.

Komende week spelen beide VCS-teams hun derde wedstrijd. Heren 1 speelt donderdag thuis tegen Thor, dat dit seizoen nog zonder setverlies is. Op zaterdag bezoekt dames 1 Nieuwkoop, voor een duel tegen Waterlanders. Lees meer op www.deteylinger.nl.

Forwodians verliezen openingswedstrijd

Voorhout n Forwodians kent geen goede start van het nieuwe seizoen. De basketbaldames uit Voorhout verloren van DAS.

Nadat vorig jaar het eerste damesteam van Forwodians, dat tegenwoordig Fordians Bucks heet, tweede werd in hun poule, is er in het team veel veranderd. Coach Tim van Zelst is opgevolgd door Peter Lapidaire. DAS begon de wedstrijd met een felle verdediging, maar Forwodians had snel in de gaten hoe hier mee om te gaan. Het eerste kwart eindigde gelijk: 15-15. In het tweede kwart vergat Forwodians de rebound goed te verzorgen en door slordige passes kon DAS uitlopen naar 33-25. Na rust pakte Forwodians de zaken weer energiek op en sloop dichterbij. Met een stand van 44-39 aan het begin van het vierde kwart leek er daarom nog van alles mogelijk. Door te veel rebounds weg te geven en ook enkele keren balverlies, kon DAS in het tweede deel van dit kwart een groter gat slaan. De wedstrijd eindigde in 68-50. Coach Lapidaire is, ondanks het verlies, tevreden: "Er zat veel meer in de wedstrijd dan vorige week en als we hier een opgaande lijn van maken dan wordt dit een interessant seizoen waarin we veel jeugd kunnen inpassen".

Winst in slotfase

Teylingen n Winst, gelijkspel en verlies in het voetbalweekend. Ter Leede won met 3-2 van Zwaluwen door een late goalvan Stefan Kraaijvanger. Eerder scoorden Van Otterlo en Bok al voor de thuisclub. Teylingen maakte er een doelpuntrijke middag van tegen DSOV (3-3). Tom en Mark van der Vlugt scoorde in de tweede helft. Raymond Dolieslager leek matchwinnaar te worden, maar DSOV-aanvoerder Bianco Carolina voorkwam dat. Warmunda ging met 2-6 onderuit tegen Nicolaas Boys. Kurbegovic en Janmaat scoorden voor de thuisclub.

'Gruwelijk eng'

Foto: pr.

Voorhout n De Kinderboekenweek is bij basisschool de Achtbaan op woensdag 4 oktober geopend met onder andere een toneelstuk en het kinderboekenweeklied. Op deze dag mochten alle leerlingen van de drie clusters verkleed naar school. In de groepen gaan de kinderen de komende weken aan de slag met verschillende activiteiten met het thema 'Gruwelijk eng'. Op de foto leest Rudy uit groep 3B voor uit het boek 'De Gruffalo'.

Als afsluiting van de Kinderboekenweek is op de locatie Cluster een 'Kinderboekenshow'.

Arie neemt afscheid van De Kloosterhof

Vrijwilliger Arie Duijnhoven neemt afscheid bij kinderboerderij de Kloosterhof. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Met veel enthousiasme heeft Arie Duijnhoven zich bijna vijftien jaar als vrijwilliger ingezet bij de Warmondse kinderboerderij 'De Kloosterhof'. Nu vindt hij het tijd voor wat anders. Duijnhoven verzorgde niet alleen de dieren, maar hielp ook bij het onderhoud van de opstallen. De laatste vijf jaar was hij ook bestuurslid. Velen kennen Duijnhoven vooral als de aardige en geduldige leermeester, die jonge bezoekers en vrijwilligers de liefde voor dieren bijbracht. De Kloosterhof kan nieuwe vrijwilligers gebruiken: kloosterhof.warmond@hotmail.com. Of bel naar Sylvia Heemskerk: 071-3013050.

n Taalles van brugklassers

Foto: Marieke Voorn

Sassenheim n "Gewoon erg leuk", zo reageerden op maandag 25 september de leerlingen van de twee groepen 8 van basisschool De Springplank. Met hen speelden leerlingen van het Rijnlands Lyceum Sassenheim spelletjes in verschillende talen, zodat spelenderwijs Engelse, Duitse en Franse woordjes geleerd werden. In totaal gingen 60 Rijnlands leerlingen uit de tweede klas tweetalig onderwijs naar elf groepen 8 in de regio, als het mogelijk was bezochten zij hun oude basisschool. Zij werden begeleid door leerlingen uit de vijfde klas van tweetalig vwo. Het doel van de Dag van de Talen is om te laten zien hoe leuk het is om een taal te leren.

Zwem-ABC'tje bij de Columbiaan

Anne, Olaf en Jasper met hun A-diploma. Voor het B-diploma slaagden; Maleki, Ciftci, Jned en Alfara. Dylan, Jelka, Giulia en Oguzhan maakten met het C-diploma het Zwem-ABC compleet. | Foto: pr. Foto: Marieke Voorn

Voorhout n Elf kinderen hebben op zaterdag 30 september hun zwemdiploma gehaald bij zwemvereniging de Columbiaan uit Voorhout. Tijdens het afzwemmen werden de banen gezwommen en alle kunstjes getoond; voor C wat moeilijker en uitgebreider dan voor B en voor B wat meer dan voor A. Alle kinderen deden hun uiterste best om het massaal meegekomen publiek en de instructeurs te laten zien wat ze allemaal al konden. En dat was een heleboel! Schoolslag, borstcrawl, duiken door het gat, onder water zwemmen, En als afsluiting natuurlijk het watertrappelen. De instructeurs feliciteerden alle geslaagden met deze fantastische prestaties en gaven alle kinderen een sport-bidon.

Anne, Olaf en Jasper met hun A-diploma. Voor het B-diploma slaagden; Maleki, Ciftci, Jned en Alfara. Dylan, Jelka, Giulia en Oguzhan maakten met het C-diploma het Zwem-ABC compleet. | Foto: pr. Foto: Marieke Voorn

Op de foto staan alle trotse kinderen. Anne, Olaf en Jasper met hun A-diploma. Voor het B-diploma slaagden; Maleki, Ciftci, Jned en Alfara. Dylan, Jelka, Giulia en Oguzhan maakten met het C-diploma het Zwem-ABC compleet!

Sfeervolle Groene Hart beurs

Foto: pr.

Sassenheim n Groene Hart spirituele beurs kijkt terug op een mooie sfeervolle beurs in de Oude Tol in Sassenheim. De bezoekers hebben een mooi 'cadeau' gekregen om thuis verder uit te pakken. De volgende Groene Hart spirituele beurzen zijn op zondag 5 november in Nieuwkoop en op zondag 18 maart in Alphen aan den Rijn. De eerste 50 bezoekers krijgen gratis een goed gevulde goodiebag. Meer op www.groenehartspirituelebeurzen.nl.

n Jonge chefs 'runnen eigen toko'

Foto: pr.

Sassenheim n Een compleet diner op tafel zetten is niet eenvoudig. Hoe doe je dat precies? Vijf jongeren uit Teylingen leerden de fijne kneepjes van het koksvak tijdens de cursus 'Run je eigen toko' van het jongerenwerk Welzijnskwartier. De afgelopen weken waren zij op maandag te gast bij Grand Café Graaf Jan, waar ze leerden om de lekkerste voor-, hoofd- en nagerechten te bereiden.

Tijdens de laatste bijeenkomst, op maandag 2 oktober, werd al het geleerde in de praktijk gebracht en verrasten ze hun familie en andere genodigden met een heerlijk diner. De gasten smulden van de salade gegrilde kip en het hoofdgerecht met de keuze uit runderspies of zalm. Het klapstuk was het toetje: de pannenkoekentaart. Ook burgemeester Carla Breuer was onder de indruk tijdens haar kijkje in de keuken en gaf de jonge chefkoks een compliment voor de smakelijke gerechten. | Foto: pr.

week in beeld

Woensdag 4 t/m 11 oktober

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering, m.m.v. kinderkoor Vivo, voorganger: pastoor A. Goumans

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 10.00 uur: voorganger: Ds. H.R. Betting

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur: voorganger: Ds. A.A. Bosma

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: dhr. B.van Laar

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur: Gezinsviering m.m.v. kinderkoor, Woord- en Communieviering, voorganger: B. Prins

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur: Woord en Communieviering met Iriskoor, voorganger: Bertijn Prins

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Dhr. M. de Ridder (Sassenheim)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Michel Koekkoek

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur eredienst,19.00 uur: genezingsdienst o.l.v. Jan Zijlstra.

Bolero-uitje dankzij kinderraad

In de polonaise tijdens de rondvaart van Bolero. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Voor de zomervakantie besloot de Kindergemeenteraad om 1.200 euro te schenken aan zorgcentrum Bolero. De 24 bewoners gingen van dat bedrag op woensdag 27 september een dagje uit. Onder begeleiding van vrijwilligers -familie en verpleegkundigen- vertrok de groep naar Leiderdorp voor een rondvaart, inclusief koffie en lunch. Entertainer Paul Sellers gaf nog een optreden weg, waarbij de polonaise werd ingezet. Het laatste uur van de tocht begon de zon te schijnen en begaf een deel van de bewoners zich via een van de twee liften op het achterdek voor een drankje in de zon. Organisator Chris van Rooijen kijkt terug op een geslaagde dag en bedankt naast de kindergemeenteraad, ook de andere sponsoren voor hun financiële bijdrages.

Wilt u in aanmerking komen voor een Cinema Floralis Arrangement (eten en filmbezoek voor 1 persoon), zorg dan dat uw oplossing uiterlijk 7 oktober binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl o.v.v. Puzzel. De winnaar van de puzzel van week 39 is: H.W.Hoogeveen uit Sassenheim. De oplossing was: strandterras.