De Teylinger

16 oktober 2019

De Teylinger 16 oktober 2019


Beperkte lastenstijging, maar keuzes zijn nodig

Gaan hondenbezitters straks betalen? | Foto Archief/Piet van Kampen Foto: Piet van kampen

n Hondenbelasting? Centrale bieb?

TEYLINGEN n B&W heeft vorige week een concept van de Begroting voor 2020 tot en met 2023 gepresenteerd. Die wordt in november de gemeenteraad voor een besluit voorgelegd. Uitgangspunt was dat de woonlasten, die bestaat uit de OZB, afvalstoffenheffing, rioolrecht en precario, niet zou stijgen dan alleen met inflatie. Het rioolrecht moet evenwel toch iets omhoog om het kostendekkend te houden.

door Nico Kuyt

Aan de kosten voor het riool wil de gemeente geen winst, maar ook geen verlies lijden. De afgelopen jaren zijn de uitgaven echter hoger dan de inkomsten. B&W stelt nu voor om in 2020 naast de gebruikelijke verhoging van het tarief met 3 euro, een eenmalige verhoging met 4 euro te heffen. Het komende jaar gaat B&W dan kijken wat te doen met het tarief. Als nieuwkomer stelt B&W voor om een hondenbelasting in te voeren. De gemeente doet diverse uitgaven voor de viervoeter en hun baasjes, zoals uitlaatplaatsen en -veldjes, onderhoud van het groen, handhaving hondenbeleid en speciale afvalbakken voor hondenpoep met dispenser met poepzakjes. Met de inkomsten uit de hondenbelasting kunnen deze kosten een beetje worden gedekt. Deze moeten wel slim geïnd worden, verklaart wethouder Marlies Volten, want de kost moet niet boven de baat uitstijgen.

Meerjarenmin
Bij het opstellen van de begroting moesten stevige tekorten worden weggewerkt. Van 1,2 miljoen in de min in 2020 liep deze naar 1,9 in 2023. Naarstig werd de begroting op extra inkomsten afgestroopt. Bijvoorbeeld de verkoop van vastgoed, zoals de ambtswoning, Kastanjehof en Narcissenlaan. De opbrengst zet de gemeente in voor de dekking van sportpark Elsgeest. Een reclamemast langs de A44 tussen afrit en P&R is een idee. Wat fietsprojecten worden overgeheveld naar het potje Actieplan Fiets en dat levert een bezuiniging op, maar in totaal wel minder geld dat beschikbaar is voor de fiets.

Lees verder op pag 5

Yvonne van der Hulst heeft prijs

Europese
twirl
kampioenen

Toneelvereniging n Pankras zet hilarische show neer

Ga met duurzaamheid aan de slag

Van der Hulst Bouwbedrijf wint Duurzaamheidsprijs

Voor het realiseren van 33 duurzame woningen in Teylingen mocht Yvonne van der Hulst de Duurzaamheidsprijs in ontvangst nemen. | tekst en foto: Piet de Boer

teylingen n Even stond directeur Yvonne van der Hulst zonder woorden toen ze 9 oktober de Duurzaamheidsprijs Duin- en Bollenstreek won. Maar dat duurde niet lang. ''Wij zijn overtuigd van onze aanpak van vernieuwing in de bouw.''

Bouwondernemer Van der Hulst liet dat zien door het realiseren van 33 woningen in Teylingen met een Plus-Op-de-Meter (POM). Met deze energie producerende woningen had de bollenstreek en Nederland een primeur. Een woning kan energie opleveren.Yvonne van der Hulst realiseerde de woningen samen met 4YEF (Four Your Energy Freedom) en ontving hiervoor in 2018 al de Nationale Innovatie en Duurzaamheidsprijs Wonen. Ze glimlacht. ''Ja dat is een hele mond vol.'' Deze woningen van de toekomst staan in de wijk De Wals van het plan Hooghkamer in Teylingen. Met de Duurzaamheidsprijs Duin- en Bollenstreek krijgt deze groep woningen opnieuw een prijs. Maar voor de duurzaamheids-prijs van de bollenstreek is verder gekeken dan de gebouwen. Er is ook gekeken hoe duurzaam het personeelsbeleid is. Duurzame inzetbaarheid van het personeel wordt steeds belangrijker. Hoe zorg je ervoor dat werknemers, die nu langer in het bedrijf blijven werken, met plezier naar hun werk gaan en hun hele werkzame leven vitaal blijven? Yvonne riep daarvoor de hulp in van TNO en het bedrijf Building Human Talent om dat te realiseren met de 25 vaste werknemers. "Je moet ook duurzaam omgaan met mensen."

Drie duurzaamheid-M's

In totaal zijn er drie categorieën voor duurzaamheid. De drie M's: Mens, Milieu en Maatschappij. Duurzaam ondernemen en duurzaam bouwen zijn voor Yvonne bijna vanzelfsprekend. "Je moet wel durven innoveren en samenwerken." Dat vergt veel overleg, onderhandelen en overtuigen. Zo wilde Van der Hulst Nissan xStorage batterijen gebruiken voor de opslag van geproduceerde elektriciteit. Met deze accu's kan nu een hoeveelheid elektra opgeslagen worden genoeg voor een hele dag. En dat kan zelfs met gerecyclede batterijen. Bovendien wordt hiermee het terugleveren aan het net beperkt en gebruiken de 33 woningen hun opgewekte of gerecycelde energie met een warmtepomp zelf. "Scheelt ook kosten", volgens Yvonne. "De toestroom van particuliere energie op het net is nu al snel te groot. Je kunt de energie beter opslaan, verdelen en zelf gebruiken." De 33 woningen van De Wals hebben daarom 'een motorblok' in huis, legt Yvonne uit: "Alle functies van het motorblok zijn met elkaar verbonden. Zowel in huis als tussen de verschillende woningen. Piekmomenten in de elektriciteitsbehoefte worden opgevangen door twee extra storage batterijen in auto's. De wijk wordt zo minder afhankelijk van energiebedrijven en de hoge tarieven." De oplossingen zijn goed toe te passen, vindt Yvonne. De POM-woning ziet eruit als een normale woning, maar in het huis zijn de nieuwste technieken toegepast. Dat constateerden ook de leden van een 'denktank' die een kijkje kwamen nemen voor een nieuwe duurzame wijk elders in Nederland. Ze waren al een jaar aan het nadenken en er stond nog niets. "Er zijn relatief simpele oplossingen om duurzaam te bouwen. Ga daarmee aan de slag. Deze woningen leveren energie op. Bovendien kunnen met duizend POMwoningen 100 niet-POM-woningen van ernergie worden voorzien."

Minder muziek, centrale bieb?

Limousinstier Gerrit. | Foto: PR

(Vervolg van voorpagina )

B&W wil stoppen met het financieren van het muziekonderwijs op basisscholen. Dat is geen taak voor de gemeente. Het basisonderwijs ontvangt hiervoor vanuit de rijksoverheid namelijk al een budget. Het geld voor de aanpak van de essentaksterfte komt ook te vervallen. Als er takken grvaarlijk beginnen te vallen, dan bekijkt B&W het wel weer. Duurzaamheid moet er eveneens een beetje aan geloven. Van het budget gaat een ton af. En de ambities voor biodiversiteit schuiven twee jaar op. Met deze en nog meer maatregelen komt het saldo uit op een plus van 5 duizend in 2020 tot een klein tekort van 92 duizend in 2023. Intussen is eind september de laatste stand bekend geworden hoeveel geld de gemeente naar schatting krijgt van het Rijk vanuit de rijksbelastingen en dat beeld ziet er iets positiever uit. Het ligt nu aan de raad om op 7 november een keuze te maken.

Centrale bieb

B&W stelt ook nog diverse nieuwe dingen voor. Bijvoorbeeld een onderzoek plegen naar een centrale bibliotheek voor alle kernen. Dat deze dan automatisch in Sassenheim zou gaan komen, is dan nog helemaal niet zeker, onderstreept wethouder Arno van Kempen nog maar even. Eerst wordt wel de vestiging in Sassenheim nog aangepakt, want de emmers met regenwater in het pand moeten weg. B&W stelt verder onder andere een uitbreiding voor van de BOA's met 2 fte, een aanpak voor de huisvesting van arbeidsmigranten, de gebouwen van het basisonderwijs duurzamer maken, de toegankelijkheid van de dorpskernen verbeteren en voor de locatie Langeveld de uitwerking starten. Dit moet een voorbeeldproject voor duurzame woningbouw worden, gericht op diverse doelgroepen.

Stuurdocument

Wat de gemeenteraad van dit en de overige voorstellen in deze concept-begroting allemaal denkt, zal op 7 november blijken. De Begroting is het meest belangrijke stuurdocument voor de raad.

School koopt stier

voorhout n De horeca-afdeling van de KTS gaat een waardevolle samenwerking aan met veehouderij Salman voor het project: "Lokaal-vlees"

De docenten van de KTS, zijn altijd op zoek naar vernieuwing en verdieping in het lesprogramma. Deze vernieuwing is gevonden in de samenwerking met veehouderij Salman. Salman fokt Limousin runderen en laat deze een aantal keer per jaar slachten bij slagerij Klein in Noordwijkerhout. Om het onderwerp vlees meer betekenis te geven tijdens de lessen heeft de school besloten om een stier te kopen en deze te verwerken tijdens de lessen. Het is de bedoeling dat het gehele dier verwerkt wordt tijdens de lessen. De verschillende de­len en gemaakte gerechten worden grotendeels verkocht in 't Winkeltje van de KTS. Om dit te realiseren hebben wij slagerij Klein uitgenodigd om een masterclass uitbenen te geven aan onze leerlingen. Tijdens deze masterclass worden verschillende delen live uitgesneden. Op deze manier wordt het ambacht van een vakslager overgedragen aan de leerlingen. Zo leren zij waar de verschillende technische delen van het rund zich bevinden. De stier, genaamd: 'Gerrit', gaat maandag 21 oktober van de veehouderij naar de slager en blijft een week in de 'benen' hangen om te besterven. In de week van 28 oktober wordt er gestart met het verwerken van het vlees tijdens de lessen. De masterclass uitbenen wordt op dinsdagmiddag 29 oktober gegeven.

Voorhouters bouwen megadoolhof voor RTL 4 programma

De scouts van de Boerhaavegroep bouwden een groot doolhof. | Foto: PR

voorhout n Op woensdag 16 oktober wordt om 21:30 uur de laatste aflevering uitgezonden van het spelprogramma 'Je Kent Me Toch Schat?'. Speciaal voor het finale spel heeft de Scouting Boerhaavegroep een megadoolhof gebouwd in het Belgische Ordingen.

Het is niet de eerste keer dat de Boerhaavegroep een mega doolhof heeft gebouwd. In 2014 bouwde de scouts een megadoolhof van vijfhonderd bouwhekken op de IJsbaan van Voorhout. Dit doolhof, ter ere van het vijftig-jarig bestaan van de Boerhaave, was bij de productiemaatschappij POSVIDEO opgevallen. Naar aanleiding van dat project is de Boerhaavegroep in mei dit jaar benaderd door de productiemaatschappij die voor RTL 4 het programma produceert. Men was op zoek naar een nog groter doolhof met een speciaal ontwerp voor dit nieuwe TV programma. "Het is natuurlijk ontzettend gaaf als via internet het 'Grootste Doolhof Allertijden' van vijf jaar geleden nog wordt gevonden en dat ze naar aanleiding daarvan contact met ons hebben gezocht", aldus Bas Versluijs van de Boerhaavegroep.

Meer dan een miljoen euro aan weddenschappen. Foto: archief Foto: pr.

Kasteeltuin

Marcel Floor (SPOOR5), de ontwerper van het vorige doolhof werd ingeschakeld door POSVIDEO om een geheel nieuw doolhof met maar liefst zeshonderd bouwhekken te ontwerpen en te produceren. "Een super mooie uitdaging om, in dit geval met gekleurde hekken, een op maat gemaakt doolhof te maken voor een spelprogramma van RTL 4", aldus Marcel. De tekeningen werden eind juni doorgesproken met de scouts en het productiebedrijf om een optimaal opbouwschema te maken. Er was namelijk beperkte opbouwtijd beschikbaar omdat de opnames van het TV programma reeds waren begonnen. Op de heetste dag van het jaar is er met maar liefst dertig mannen en vrouwen van het leidingteam in anderhalve dag een compleet doolhof uitgezet en opgebouwd in de kasteeltuin van Kasteel Ordingen in België. Op maandag 1 juli hebben de opnames plaatsgevonden waarna op dinsdag 2 juli het doolhof weer is ontmanteld. Jeroen Bol; "Het was een fantastische klus! Gewoon super gaaf om mee te maken en dat we dit met onze club kunnen realiseren. We kunnen niet wachten om komende woensdag ons eigen doolhof op televisie te zien."

In het programma 'Je Kent Me Toch Schat?' gingen acht koppels de uitdaging met elkaar aan om te bewijzen dat zij elkaar het beste kennen. Deze woensdag, 16 oktober, is om 21.30 uur de ontknoping van de serie: Welke koppels spelen de finale in het grote doolhof?

Record weddenschappen op kortebanen

regio n De populariteit van 'kortebaandraverijen', drafwedstrijden met paarden op dorps- en stadsstraten die vaak samenvallen met traditionele evenementen als feestweken en kermissen, breekt dit jaar alle records. Dit is af te lezen aan de record-wedomzet die dit seizoen tijdens 25 kortebanen werd gerealiseerd.

Voor het eerst is in een jaar tijd voor meer dan 1 miljoen euro aan paardenweddenschappen afgesloten. De populariteit van de harddraverijen in Warmond en Sassenheim heeft hier in belangrijke mate aan bijgedragen, al werden hier net geen lokale records genoteerd. Gemiddeld zagen de kortebanen dit jaar 14% groei aan de totalisatorkassa's. De kortebanen worden in toenemende mate erkend als immaterieel cultureel erfgoed. De wedomzetten in de draf- en rensport staan wereldwijd onder druk, maar de unieke Nederlandse kortebanen –nergens anders in de wereld worden zulke draverijen gehouden– trekken lokaal steevast vele duizenden toeschouwers. Die wagen, al is het voor velen maar één keer per jaar, ook graag een gokje. Wedden is onlosmakelijk verbonden aan de paardensport. De officiële Nederlandse wedaanbieder Runnerz biedt zowel met fysieke kassa's op de banen en bij lokale verkooppunten, als via internet de mogelijkheid om legaal te wedden. Al hebben lang niet alle kortebaanliefhebbers verstand van drafpaarden, het gaat op de kortebanen vooral om een middag spanning en plezier. De vrijwilligersorganisaties die de kortebaandraverijen organiseren, krijgen een substantieel percentage van de totalisatoropbrengst. De groeiende wedomzet is dus goed nieuws voor de harddraverijverenigingen en -stichtingen. Nieuwe wetgeving op het gebied van de kansspelbelasting en het wedden via internet dreigt, mogelijk al in 2021, een eind aan de feestvreugde te maken. Die zal leiden tot een grote terugval of zelfs het totaal verdwijnen van deze inkomsten. De kortebaanorganisaties voeren, in samenwerking met hun gemeentebesturen, al enige maanden actie om het tij te keren.

Op weg naar eerste HLT Beursvloer

lisse n Handelen met gesloten beurs, samenwerken en mooie verbindingen leggen. Dit gebeurt allemaal op de eerste HLT- Beursvloer die de HLT Uitdaging organiseert op donderdag 31 oktober 2019 van 17.00 tot 19.00 uur bij CNB in Lisse. De HLT Beursvloer is er voor elk bedrijf en elke vereniging, stichting, burgerinitiatief of maatschappelijke instelling in de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen.

De HLT Uitdaging biedt vrijwilligersorganisaties- en initiatieven, stichtingen, verenigingen, maatschappelijke organisaties, scholen, gemeenten en bedrijven de kans om iets voor elkaar te betekenen. Dit gebeurt het hele jaar door via de website www.hltuitdaging.nl maar ook één keer per twee jaar tijdens de Beursvloer. Verenigingen, stichtingen en burgerinitiatieven hebben vaak weinig geld. Ze kunnen spullen, extra menskracht en (specialistische) kennis goed gebruiken om hun werk eenvoudiger en/of duurzamer te kunnen uitvoeren en hun doelen sneller te realiseren. Met het evenement Beursvloer helpt de HLT Uitdaging daarbij door mooie en effectieve verbindingen met het bedrijfsleven te leggen.

Tipje van de sluier

Al ruim 50 vragen vanuit verschillende stichtingen, verenigingen, clubs zijn aangemeld bij de HLT Uitdaging voor de eerste Beursvloer op 31 oktober. Maar er kan nog veel meer bij! Ook hebben zich al ondernemers met een specifiek aanbod gemeld…. Tot 27 oktober kunt u nog vragen en/of wensen indienen. Heeft u als vrijwilligersorganisatie, stichting, vereniging of maatschappelijke instelling vragen of wensen waarvan u denkt dat ondernemers daarbij kunnen helpen met kennis, menskracht of materialen? Meld deze aan via www.hltuitdaging.nl "aanmelden vraag&aanbod". U maakt extra kans op een geslaagde Match wanneer u een leuke of ludieke "tegenprestatie" aanbiedt. Na registratie van uw vragen/wensen nodigen wij u van harte uit om aanwezig te zijn op 31 oktober. Op de website vind u alle informatie over de Beursvloer. Inspiratie opdoen? Kijk op de website wat uw collega organisaties aangevraagd hebben met welke tegenprestatie.

Steentje bijdragen

Bedrijven en ondernemers zijn vaak op zoek hoe zij hun steentje kunnen bijdragen aan de maatschappij. Dat dit niet altijd hoeft in de vorm van financiële sponsoring, laat de HLT Uitdaging met de Beursvloer zien. Hier krijgen bedrijven en ondernemers de mogelijkheid om bijvoorbeeld tijd vrij te maken voor een stichting om kennis te delen die de ondernemer in huis heeft. Of juist mankracht beschikbaar stellen om een burgerinitiatief te helpen. Ook kan een vereniging blij worden gemaakt met spullen die het bedrijf over heeft. Dat zorgt er ook meteen voor dat de spullen niet worden weggegooid, maar een tweede leven krijgen (duurzaamheid).
Samen wordt gekeken wat de vereniging, stichting of het burgerinitiatief voor het bedrijf of de samenleving terug kan doen. Zo vormen zich mooie verbindingen, matches. Deze matches vertegenwoordigen een maatschappelijke waarde. Over de uitvoering van matches plaatst de HLT Uitdaging berichten op social media.

Schoolbestuur trekt aanvraag tijdelijk lokalen weer in

VOORHOUT n Het schoolbestuur Sohia Scholen heeft het voorstel voor de realisatie van 2 tijdelijke lokalen op het sportveld van de Andreasschool aan de Rembrandtlaan, weer ingetrokken.

door Nico Kuyt

De raadscommissie Welzijn zou er op 14 oktober over spreken als oplossing voor het huidige lokalengebrek op de Andreasschool. Maar naar aanleiding van vragen die zijn gesteld door de verschillende politieke partijen en een gesprek dat is gevoerd met raadslid Braggaar van de VVD, wil Sophia Scholen eerst meer inzicht geven in de feiten, zoals: leerlingaantallen, prognoses, aantallen lokalen en verhuur aan derden, zoals de kinderdagopvang. "Dit, zodat er een goed afgewogen discussie kan plaatsvinden over de in onze ogen bestaande noodzaak voor tijdelijke en permanente huisvesting voor de Andreasschool", aldus het bestuur. Sophia Scholen is op dit moment druk doende met het bepalen van een nieuwe onderwijskoers. Deze nieuwe koers zal direct van invloed zijn op de bezettingsgraad van het onderwijsvastgoed in Voorhout-Oost. "Gezien de bovenstaande ontwikkelingen, trekken wij de aanvraag voor tijdelijke huisvesting, op basis waarvan het nu ingediende raadsvoorstel voorligt, in. Op basis van de nadere toelichting en verdere uitwerking van de nieuwe onderwijskoers zullen wij in november een nieuwe aanvraag indienen voor tijdelijke huisvesting."

SassemBourg vanaf nu rookvrij

sassenheim n Op zaterdag 11 oktober onthulde wethouder Arno van Kempen het bord van de rookvrije generatie bij gebouw SassemBourg.

Dit deed hij bij de opening van de Lifestyle en Healthmarkt. Hiermee geeft de wethouder het startschot om de ambities voor een rookvrije generatie in Teylingen waar te gaan maken. De gemeente Teylingen ondersteunt de Vereniging Sassembourg om de omgeving rookvrij te krijgen.
De borden van de campagne rookvrije Generatie hebben niet de bedoeling om rokers te manen te stoppen met roken, maar om rokers te vragen rekening te houden met wáár ze roken: niet direct rond het gebouw en niet in het zicht van kinderen. Dus ook niet in het zicht van Trias Kinderopvang. Uiteindelijk gaat het erom de landelijke ambitie op weg naar een rookvrije generatie zo goed mogelijk te steunen. Deze ambitie behelst dat kinderen geboren vanaf 2017 niet meer gaan roken.
Het gebouw SassemBourg biedt onderdak aan bewoners en verschillende zorgorganisaties. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) van de GGD is er één van. De GGD streeft ernaar om alle (63) terreinen rond de CJG's rookvrij te krijgen. Vaak zijn dit locaties met meerdere organisaties. SassemBourg is een mooi voorbeeld dat dit te realiseren is. De GGD werkt met gemeenten samen in het rookvrij krijgen van alle omgevingen waar veel kinderen komen.

Het verschil willen maken

Foto: pr.

Veranderingen om (plastic) afval te beperken zijn mogelijk... mits we bereid zijn zélf ons steentje bij te dragen! Dit hoeft heus niet zoveel moeite te kosten en kleine aanpassingen kunnen al een heel verschil maken. Het is een kwestie van willen en doen! Natuurlijk scheiden we zoveel mogelijk ons papier, glas en PMD en ga je naar de repairshop, kringloop of milieustraat.

Maar door standaard een (klein opvouwbaar) tasje of grote shopper bij je te hebben -dat met gemak honderden keren boodschappen draagt-, door je eigen drinkbeker te gebruiken, door een trommeltje of 'keep&leaf'-lunchzakje mee te nemen naar school of werk, door te kiezen voor een product dat niet in plastic is verpakt en het los of in een herbruikbaar netje mee te nemen, of door je eigen verpakking mee te nemen naar een winkel en te vragen of ze je aankoop daar in willen doen scheelt een hoop afval! In Voorhout is Vishandel Klok de ondernemer die dit al op zijn vitrine heeft staan en hiermee een heel goede aanzet geeft en deze drempel verlaagt, echt top! Hopelijk volgen de andere winkeliers nu ook... zo niet: vraag er zelf om in winkels. Binnenkort willen we gratis raamstickers aanbieden.

Door zelf bewuster te leven heb je dus al een behoorlijke impact maar geef je ook het goede voorbeeld dat anderen hopelijk gaan volgen. Met het opruimen van zwerfafval geef je ook het signaal: dit afval hoort er niet en zullen steeds meer mensen zich bewust zijn van hun gedrag. We blijven aandringen om bij evenementen geen plastic wegwerpbekers te gebruiken maar te kiezen voor een stevig 'glas', waarvoor je statiegeld betaald en waar je meerdere drankjes uit kunt drinken. Bij inlevering krijg je je centen terug en blijft de omgeving schoon!

Actie(s)

Zaterdag 12 oktober was Voorhout Schoon aanwezig bij de Lifestyle & Healthmarkt in Sassembourg (waar een rookvrij plein werd geopend): met de bakfiets en ander materiaal aandacht gevraagd voor het probleem van zwerfafval in het algemeen en voor de peukenvervuiling in het bijzonder. Donderdag 31 oktober is Voorhout Schoon present op de HLT-Beursvloer: hier ligt de uitdaging om goede, sociale ideeën te koppelen aan ondernemers zodat (om niet) wellicht mooie initiatieven een kans van slagen krijgen. Wij gaan de peukenproblematiek aankaarten en hopen op invoering van zakasbakjes. Trots vertellen we ook dat onze opruimactie van 21 september met World Cleanup Day een groot succes was: 25 mensen hielpen mee! Met elkaar haalden we 17 volle vuilniszakken vol troep van de straat en uit de bosjes. Heel erg bedankt!

Teylingse bewoners denken mee over duurzame ontwikkeling

Tijdens de inloopavond werd druk gestickerd over stellingen rond de toekomst van duurzaamheid in de gemeente. (Foto: NK) Foto: Nico Kuyt

TEYLINGEN n Vorige week maakten vele bezoekers gebruik van de inloopavond om hun ideeën naar voren te schuiven over de richting die gemeente zou moeten inslaan rond de aanpak naar meer duurzaamheid.

door Nico Kuyt

De ideeën en reacties die tijdens de inloopavond werden gegeven, worden meegewogen bij het opstellen van het nieuwe Duurzaamheidsplan voor de gemeente. Diverse organisaties hadden zich in de hal opgesteld met informatie over het zelf verduurzamen van de inwoner. Zo was er Meermaker Teylingen, een investeringsfonds voor innovatieve projecten die een duwtje in de rug nodig hebben en een informatiepunt voor inwoners, bedrijven en organisaties. De energiecoach stond paraat voor hen die in het verduurzamen van de woning door de bomen het bos niet meer zien. Met een mobiele kraam bepleitte Groen Dichterbij Teylingen een groener leefklimaat in de gemeente. Het team organiseert gedurende het jaar allerlei activiteiten rondom groen in tuin en buurt om zo van anderen te leren en het plezier en nut van de natuur te ontdekken en de manieren waarop de inwoner zelf of met de buurt kunnen bijdragen. En in het verlengde was er De Groene Uitdaging met inspirerende voorbeelden uit de Bollenstreek.

Stickeren

Een paneel was opgesteld om de mening uit de burger te ontfutselen. Met groen en rode stickers kon worden aangegeven met welke haast de diverse maatregelen moeten worden aangepakt. En het verbieden van het afsteken van vuurwerk in heel de gemeente was er één van. Pure luchtverontreiniging. En die overvliegende vliegtuigen, meende een ander, dat fijnstof is zeer vervuilend, iets waarover de gemeente maar een beperkte invloed heeft. Anders is het met het als gemeente maatschappelijk verantwoord aankopen van diensten, gaan we dan niet massaal teveel betalen, weifelde een derde. Je moet inwoners ondersteunen voor tinyhouses-gemeenschappen, bedacht een vierde een oplossing voor de woningnood.

Wonen

Maar meer sociale woningen was toch wel het mantra dat de panelen kleurde. Er is te weinig aanbod en te duur. Op dit moment wordt in Sassenheim een hele wijk verduurzaamd, maar gaat niet van het gas af. En die duurzaamhiedsleningen, dat slaat nergens op, want die moeten uiteindelijk toch terugbetaald worden. "Aardgas is een schoon product. In Duitsland worden de inwoners gestimuleerd over te gaan op aardgas. In Nederland is aardgas ineens een gif", bracht een bezoeker weer een nieuw licht op de zaak.

Stellingen

Een aantal stellingen kreeg het groene licht van de aanwezigen. Zoals het zorgen voor een groene leefomgeving en daarbij mensen stimuleren om te gaan fietsen. En het duurzaam beschikbaar houden van sociale huur-, koop- en middenhuurwoningen. Zeker in deze moeilijke tijd. Daarnaast het stimuleren van levensloopbestendig bouwen. Het voorkomen van wateroverlast was ook een punt die de bezoekers raakte. Zorg voor minder bestrating en meer groen en onderzoek alternatieve manieren om regenwater op te vangen. Het verbeteren van de infrastructuur voor de fiets ontving warm ontvangst, maar de toename van het aantal

laadpalen voor de auto, daarover verschilden de meningen. Ook voor een plan om in elke wijk een alternatief voor aardgas te vinden, dat overtuigde niet iedereen. En er was een mening om de vrijwillige afvalrapers wat minder te fêteren. Afval moet gewoon in de bakken of weggebracht worden. De burger moet je hierop aanspreken. Het is nog even wachten op wat B&W bakt van de aangeleverde ideeën voor het Duurzaamheidsplan. De noodzaak voor meer duurzaam, daar waren de bezoekers op de avond het over eens.Tijdens de inloopavond werd druk gestickerd over stellingen rond de toekomst van duurzaamheid in de gemeente.

Hoe je van jouw Sinterklaasinkopen weer een feestje maakt

ingezonden n Het begint allemaal met een gedachte. Zo ook dit idee. Justyna van der Hulst en Kim Gelderblom organiseren onder de naam RecycleSint-Voorhout in samenwerking met Paraplu Voorhout dé speelgoed ruilmarkt van het jaar. Het lijkt nog ver, maar over een paar weken is Het Heerlijk Avondje al gekomen. Voor veel ouders levert dat stress op. Cadeautjes zoeken, geld uitgeven en die decembermaand is al zo duur. Daarnaast komen ook nog de morele bezwaren. Is het nog wel van deze tijd allemaal nieuwe spullen te blijven kopen?

RecycleSint is een landelijk initiatief van ouders die eens verder gingen denken. Waarom zou je elk jaar iets nieuws kopen als je ook kunt ruilen? En je kan meteen die speelgoedberg in je huis verkleinen. Vorig jaar was de ruilmarkt een enorm succes onder andere in Leiden en dus hopen wij dit jaar op een hoge opkomst in Voorhout. De gedachte die achter de RecycleSint zit, komt overeen met die van Paraplu, een pop-up winkel met een missie. In de winkel worden tweedehands kinder- en dameskleding van goede kwaliteit verkocht, maar ook producten van lokale ondernemers, zoals sieraden en schilderijen. Het doel is niet om winst te maken, maar om contact te leggen en inwoners van de gemeente de gelegenheid te bieden om elkaar te ontmoeten.

De initiatiefnemers van de speelgoedmarkt vinden het tevens belangrijk om speelgoed een tweede kans te geven. Van ruilen komt huilen wordt altijd gezegd, maar zij maken ervan: Ruilen is het nieuwe kopen. Vraag het aan elke ouder die je kent. Iedereen heeft teveel speelgoed. Waarom zouden we dan nog nieuwe spullen kopen? Het is veel slimmer om te ruilen en zo ook nog eens een steentje bij te dragen aan het milieu.

De speelgoedruilmarkt vindt plaats op vrijdag 22 november aanstaande bij Paraplu, Herenstraat 55 te Voorhout. Ben u geïnteresseerd en wilt u meer weten dan verwijzen wij graag naar onze Facebookpagina RecycleSint-Voorhout. Daar kunt u het evenement vinden en meer lezen over deze actie. De komende weken zal ook meer info volgen met betrekking tot de spelregels. Geen facebook, geen probleem. Stuur mij een mail met uw vraag en ik beantwoord deze graag, justyna.van.der.hulst@gmail.com.

Met de bus op bezoek bij partnergemeente Champigné

ingezonden n In het kader van de traditionele uitwisselingen van de stichting Jumelage Warmond Champigné gaat een groep van 35 personen uit Teylingen en omgeving van 24 tot 27 oktober naar deze Franse plaats in het stroomgebied van de Loire. Voor de eerste keer gaat een aantal gemeenteraadsleden mee en de raadsgriffier. Bovendien gaan er zes jongens en meisjes in de leeftijd van 14 tot 18 jaar mee. Ook zijn er opnieuw deelnemers die voor de eerste keer mee gaan. Zo groot is de groep in jaren niet geweest. Hier zijn we heel blij mee. We reizen per bus. Dit is sinds de uitwisselingen met schoolkinderen niet meer voor gekomen. Het is gezellig om samen te reizen en het biedt gelegenheid om elkaar zo onderweg vast beter te leren kennen. Het doel van de jumelage is onder meer om elkaar beter te leren kennen in de eigen levensomstandigheden. Vandaar dat er in Champigné bij gastgezinnen wordt gelogeerd. Het Franse comité heeft een mooi programma voorbereid waaronder een bezoek aan Nantes, een bruisende havenstad aan de Loire. Speciaal voor de raadsleden en de griffier is een bijeenkomst gepland met hun collega's van Les Hauts d'Anjou, de fusiegemeente waarvan Champigné deel uitmaakt. Het is de bedoeling dat ze ervaringen uitwisselen op het gebied van onder meer gemeentelijke herindelingen, jeugdzorg, milieu en regelgeving die is opgelegd door de nationale overheid. En verder zullen er vele momenten zijn van gezelligheid en saamhorigheid; convivialité, zoals de Fransen dat met een mooi woord zeggen.

Graaf Jan Jazzy Sunday met nieuw talent Rita Gemerts

Rita Gemerts in aanstormend talent in de jazzwereld. | Foto: PR

sassenheim n Zondagmiddag 20 oktober gaat in het altijd gezellige en drukbezochte Grand Café Graaf Jan in Sassenheim het nieuwe jazzseizoen van start. En wat een start! Het seizoen begint met een optreden van zangeres Rita Gemerts en saxofonist Ruud Eeuwen.

Zangeres Rita is een veelbelovende nieuwe verschijning op de Nederlandse jazzpodia maar heeft desondanks, in haar prille carrière al zeer veel lovende recensies mogen ontvangen en volle zalen met enthousiast publiek mogen beleven.

Bluesy stem

Ze is regelmatig te horen in jazzcafe`s en -clubs, op jazzpodia en -festivals in de randstad en ze is veelgevraagde zangeres voor studio-opnamen. Ook is ze veelgevraagd als gastvocalisten bij diverse Big Bands en Gospelkoren.
Met haar heerlijk ¨bluesy¨ stem vertolkt ze met veel gevoel de mooiste jazz-ballads en lekkere latin-american songs, b.v. de emotionele ballads Misty en Harlem Nocturne, maar ze gaat ook helemaal uit haar dak met vette scatsolo's in Night and Day, Route 66 en Four. Haar versies van Al Jarreau's Spain en Black Orpheus zijn opzienbarend.

Ruud Eeuwen

Saxofonist Ruud Eeuwen is eveneens een veelgevraagde muzikant en speelt met zijn sfeervolle fluwelen saxgeluid, dat doet denken aan Stan Getz en Paul Desmond, prachtige lyrische saxofoonsolo`s. De overige leden van het jazzcombo zijn: pianist Joost Italianer, bassist Johnny Tevreden en organisator van deze jazzmiddag drummer Pim de Boer.

Kom zondag 20 oktober gezellig naar Grand Café Graaf Jan aan de Jan van Brabantweg 3 (Sassembourg) in Sassenheim en geniet van deze geweldige zangeres met band. Het concert begint 14:30 uur en de toegang is gratis.

HKV verzoekt aanpassing van straatnaam

voorhout n Door de Historische Kring Voorhout is recent een artikel gepubliceerd over een driewieler type Messerschmitt KR 175 die in de jaren vijftig en zestig eigendom was van een bewoner van de Dr. Kuyperlaan. Bij controle van de gegevens blijkt echter dat de straatnaambordjes van deze straat 'Dr. Kuijperlaan' vermelden. Deze naambordjes zijn geschiedkundig onjuist.

Dr. Abraham Kuyper (1837-1920) was predikant en oprichter van de Anti Revolutionaire Partij. Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Voorhout op 23 december 1948 is een besluit genomen ten aanzien van de naamgeving van straten in het toenmalige bouwplan dat later bekend is geworden als het Kievitspark. Conform het preadvies van het toenmalige college en met de tegenstem van één raadslid is destijds besloten de naam Dr. Kuyperlaan te gaan gebruiken. Klaarblijkelijk is er op enig moment iets fout gegaan met de opdracht tot het produceren van straatnaamborden want de nu aanwezige borden vermelden de naam Dr. Kuijperlaan. De overige vastgestelde straatnamen Churchilllaan, Prof. Aalberselaan, Prof. Nolenslaan en Dr. Schaepmanlaan zijn foutloos overgenomen. De naam van Dr. Abraham Kuyper wordt echter niet op deze manier gespeld en ook in het raadsbesluit van 1948 is sprake van een ander spelling. De HKV heeft eerder deze week het college van B&W verzocht om de huidige straatnaamborden te vervangen voor exemplaren waarop de juiste en historisch verantwoorde spelling Dr. Kuyperlaan wordt gebruikt. Daarbij realiseert de vereniging zich dat deze wijziging van adres, hoe klein die ook is, gevolgen zou kunnen hebben voor de bewoners van deze straat. De HKV wil zich hiervoor op voorhand excuseren, maar is van mening dat straatnamen in Teylingen correct dienen te worden weergegeven. Als organisatie met geschiedkundig besef kan ze niet meegegaan met handhaving van een eerder gemaakte fout.

Molen "Hoop Doet Leven" opnieuw verlicht

Dankzij Rotary Voorhout is de molen weer 's avonds goed te zien. | Foto: PR

voorhout n In het jaar 2000 heeft Rotaryclub Voorhout met een kaarsenactie de molen "Hoop doet leven" in het licht gezet. De afgelopen jaren werkte de verlichting echter niet meer. Na contact met de 60 jarige Rijnlandse Molenstichting zijn door Rotaryclub Voorhout de technische apparaten van de molenverlichting vervangen en zijn de vier inbouw spots weer in bedrijf gesteld. De molen staat nu 's avonds weer mooi verlicht langs de Leidse Vaart.


Molen "Hoop doet Leven" stond tot 1999 nabij Rijnsburg en staat sinds 2000 op haar bekende plek in de Elsgeesterpolder in Voorhout. Met recht een echte blikvanger voor het dorp.

Harmonie St. Cecilia samen met Bollenband

Vier gastdirigenten dirigeerden het orkest. | Foto: PR Foto: Dennis van Gent

voorhout n Het harmonieorkest van St. Cecilia heeft vorige week dinsdagavond een concert gegeven in jongerencentrum @Hok. Samen met de Bollenband verzorgden zij een gezellige avond uit. Het was een zeer afwisselend en vrolijk concert.

Het harmonieorkest heeft in 2016 een oude traditie weer nieuw leven ingeblazen, maar nu met een leuke twist. St. Cecilia zorgde voor lichte, lekker in het gehoor liggende muziek. En vrolijke muziekstukken stonden op het programma van de Bollenband.
De presentatie was weer in vertrouwde handen Kees-Jan Visser. Hij nam ook de zangpartijen voor zijn rekening.

Trommels

De Bollenband, de muziekgroep van Stichting de Zevensprong uit Sassenheim liet deze avond hun speciale muzikanten spelen op stokjes, belletjes en verschillende soorten trommels. Kees-Jan nam het publiek mee met de topper van Frans Bauer "Heb je even voor mij", en ook met "Sexy als ik dans "van Nilson. Verder zong hij "Even aan mijn moeder vragen" en "Vlieg met me mee naar de regenboog". Gezelligheid alom!

gastdirigenten

Tijdens dit concert waren er vier gast-dirigenten; Vincent, René, Edwin en Steven verschenen voor het harmonieorkest. Deze speciaal uitgekozen zeer gedreven muzikanten dirigeerden een muziekmars. Vooral Edwin blonk uit en verraste de vaste dirigent Paul Martens zeer positief.

Pretband de Mexicano's zorgde voor feestmuziek en dat iedereen in een vrolijke stemming weer lekker naar huis ging. De muzikanten kijken terug op een vrolijke en gezellige muziekavond.

In de donkere nacht met de boot naar verboden gebied...

warmond n Droomt u er wel eens van om in een gebied te komen wat normaliter verboden gebied is ? Droomt u er van om eens een spannende avondwandeling te maken door een verlaten natuurgebied ? Deze droom kan werkelijkheid worden.

Wat is er te zien, wat niet en welke dieren zijn er in het donker actief? Het IVN regio Leiden organiseert op zaterdagavond 26 oktober een spannende wandeling door de Zwanburgerpolder in Warmond in het kader van de jaarlijkse Nacht van de nacht. Dit mooie eiland in de Kagerplassen is normaal gesproken niet toegankelijk.

Eenzaamheid

De wandeling start aan het einde van de Zijldijk in Warmond. Deze dijk is via Leiderdorp te bereiken. Hier worden we met een boot overgevaren naar de Zwanburgerpolder. De boot vaart stipt om 20 uur. Als afsluiting van deze mooie en spannende wandeling zal de plaatselijke veehouder op boerderij " De Eenzaamheid " een rondleiding over de boerderij geven en is er mogelijkheid om kaas te kopen. Uiterlijk om 22 uur wordt u weer overgevaren. De wandeling voert door een polder die in deze tijd behoorlijk nat en guur kan zijn. Trek daarom stevig, warm en waterdicht schoeisel aan. Liefst laarzen of hoge wandelschoenen. Er kunnen 30 mensen mee, daarom is aanmelden voor de wandeling verplicht via want.ivnleiden@gmail.com.

LET OP : Voor routeplanner aanhouden Zijldijk 11, 2362 AE Warmond. Bijna aan einde van de Zijldijk zijn er rechts van de weg parkeervakken en aan het einde een groot parkeerterrein. Kosten 3 Euro. De boot vaart om 0.00 uur, dus wees ruim op tijd!

Kaartverkoop 'The Wiz' van start

sassenheim n Op 23 en 24 november staat Up2Stage voor het 12e jaar alweer op de planken in het theater van het Rijnlands Lyceum in Sassenheim. , dit jaar met de musical 'The Wiz.

De musical gaat over een jong meisje, Dorothy, die een avontuurlijke reis in een magisch land beleeft: het Land van Oz! Zij maakt veel vrienden, komt in de gevaarlijke wereld van Sadista terecht en vraagt hulp bij de almachtige Wiz. Hoe gaat dit avontuur aflopen? Kom het zien op 23 november om 20:00 of op 24 november om 15:00. Koop via up2stage.nl een regulier kaartje voor slechts €10, of koop het Up-pakket voor €50! Wat u krijgt? Gereserveerde plekken, 4 consumpties en de DVD!


Een team met een griffel

In elke groep was er een winnaar. | Foto: PR

sassenheim n Op vrijdag 11 oktober is op OBS het Bolwerk de kinderboekenweek feestelijk afgesloten. Na het zingen én dansen van het kinderboekenweeklied werden de gouden griffels en - penselen uitgereikt. Alle leerlingen van de groepen 1 t/m 4 hadden een tekening gemaakt, de overige groepen hadden een verhaal geschreven. Uit elke groep werd er een 'winnaar' gekozen die óf een gouden penseel óf een gouden griffel kreeg. Onder luid applaus werden de prijzen in ontvangst genomen. Na nog eens het lied gezongen en gedanst te hebben ging iedereen weer naar de eigen groep waar de verhalen aan elkaar werden voorgelezen. Een leuke kinderboekenweek werd op deze manier feestelijk afgesloten.

Gasten Zonnebloem Sassenheim genieten van diner

Het was gezellig in Graaf Jan. | Foto: PR

sassenheim n Gasten en medewerkers van de afdeling Sassenheim van de Zonnebloem waren afgelopen donderdag te gast bij Grand Café Graaf Jan, voor het diner dat inmiddels een traditie voor de oktobermaand is geworden.

Voor dit uitje was wederom veel belangstelling. Een deel van het restaurant was exclusief beschikbaar voor de 38 gasten en een aantal medewerkers. De mooi gedekte tafels nodigden uit om plaats te nemen. Er werd gestart met een aperitief, waarna iedereen de keuze kon aangeven voor het voor- en hoofdgerecht in het driegangendiner. Er werd gesmuld van het geserveerde, gecombineerd met een lekker drankje. Dat men het naar de zin had was te merken aan het gezellige gepraat en gelach. Het diner werd afgesloten met een grand dessert. Na de laatste hapjes werd tot slot nog een kopje koffie of thee geserveerd. Er werd nog lang nagepraat, waarbij mag worden geconcludeerd dat het weer een geslaagde activiteit is geweest.

Er wordt uitgekeken naar de volgende activiteit, de Sinterklaas bingomiddag, want Sint en zijn Pieten hebben hun komst aangekondigd. Ze zullen op donderdagmiddag 28 november een bezoekje brengen aan de gasten van de afdeling, eveneens in Grand Café Graaf Jan. Vele gasten hebben zich hiervoor al aangemeld. Geïnteresseerden kunnen dit tot 20 november aangeven bij de secretaris Gerard van der Horst (0252 214759).
Aan deze middag zijn geen kosten verbonden. Wel zal tijdens de middag een vrijwillige bijdrage worden gevraagd om een deel van de kosten te kunnen dekken. Na aanmelding ontvangen alle gasten nog een schriftelijke bevestiging (en natuurlijk ook de gasten die al op de lijst staan).

Ga je mee kabouters zoeken in het park?

In Park Rusthoff hebben kabouters zich verstopt. | Foto: PR

sassenheim n In samenwerking met Trias Kinderopvang gaan de medewerkers van Bibliotheek Bollenstreek op woensdag 23 oktober van 10.-00-11.00 uur kabouters zoeken in Park Rusthoff. Ga je mee?

Trek je laarsjes aan, dan gaan we samen op zoek. De start is in de bibliotheek van Sassenheim. Daar wordt een verhaal voorgelezen over kabouters en de herfst en daarna gaan we samen naar het park. In Park Rusthoff staan verschillende kabouters met kleine opdrachtjes die de kinderen kunnen uitvoeren.
U kunt uw (klein)kind(eren) aanmelden via de website van de Bibliotheek Bollenstreek of aan de balie in uw eigen vestiging. De toegang is voor leden € 2,- en voor niet-leden € 2,50. Er hoeft alleen voor de kinderen een kaartje gekocht te worden. Deze activiteit is voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar.

Workshops e-books op je e-reader

Leren omgaan met boosheid. | Foto: PR

voorhout n Wil je graag e-books lezen op je e-reader? Maar weet je niet goed hoe je de e-books van de Bibliotheek erop krijgt? Dan is deze workshop iets voor jou!

Hoe download je een e-book van de bibliotheek? En hoe krijg je dit boek dan uiteindelijk op je e-reader? Tijdens deze workshop wordt alles haarfijn uitgelegd. Na deze workshop kun je zelfstandig inloggen bij de online Bibliotheek, en boeken op een makkelijke manier uitkiezen en downloaden op je e-reader om te lezen. Kom je naar de workshop? Neem dan wel je lenerspas mee en eventueel het wachtwoord om in te loggen op de site van Bibliotheek Bollenstreek, zo kunnen we direct helpen. Ook is het handig als je je eigen e-reader en laptop meeneemt. De workshop vindt plaats in de bibliotheek van Voorhout op dinsdag 22 oktober vanaf 14:15 uur. Deelname kan in alle vestigingen aan de balie van de Bibliotheek Bollenstreek geregeld worden en ook via de website www.bibliotheekbollenstreek.nl. Daar kunt u ook kijken voor meer informatie over deze en andere cursussen.
Heeft u een andere digitale vraag? Kom naar het digitale inloopspreekuur. In de bibliotheek van Voorhout vindt dit spreekuur iedere dinsdag plaats van 10:00-12:00 uur. Inloop is gratis!

Penningmeesters in training

warmond n Op maandag 18 november is er van 19.30- 22.00 uur (ontvangst met koffie vanaf 19.15 uur) een workshop voor vrijwillige penningmeesters. bij Van Velzen Accountants en Adviseurs, Wasbeeklaan 3 te Warmond.

Binnen iedere stichting of vereniging gaat geld om, soms relatief veel geld. Hoe kunt u dit als penningmeester zo goed en efficiënt mogelijk beheren? Zodat u enerzijds tijd bespaart en anderzijds zorgt voor een betrouwbare financiële verantwoording. Ook voor het bestuur en kascommissie is het zinvol om te weten dat uw penningmeester de zaken op orde heeft. Bent u penningmeester of wilt u penningmeester worden voor een vereniging of stichting, dan geeft deze workshop u een goede basis. Er is ook ruim gelegenheid tot het stellen van vragen.

Eerdere deelnemers zijn erg enthousiast over de workshop, die goed aansluit bij de vragen die er leven. "Voor herhaling vatbaar, zeker voor verenigingen die het gemist hebben". "De cursus gaf een goed beeld van wat er bij komt kijken; het was een zeer nuttige avond".

De workshop is een aanbod van Welzijn Teylingen, WelzijnsKompas Lisse-Hillegom, en Welzijn Noordwijk en wordt verzorgd door van Velzen Accountants en Adviseurs.

Aan de orde komen onderwerpen als: de functies en taken van de penningmeester, het inrichtingen en efficiënt voeren van de administratie, de kascommissie en overige onderwerpen in het kort, zoals verzekeringen, ANBI, subsidies, en BTW.

Wilt u deelnemen aan de cursus penningmeester, dan kunt u zich opgeven via www.vrijwilligersacademiebollenstreek.nl/aanbod/meer_informatie/65/1.

Deelname is gratis.

Boos! Training voor kinderen

sassenheim n Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in Teylingen de training Boos! voor kinderen tussen 8 en 12 jaar die moeilijk kunnen omgaan met boosheid. De training start op donderdagmiddag 31 oktober in Sassenheim.

Boos! is een groepstraining waarbij kinderen tips krijgen waardoor ze beter met hun boosheid om kunnen gaan. Ook de ouders worden bij de training betrokken en krijgen adviezen om hun kind te helpen de situatie beter de baas te blijven.
De training bestaat uit 3 bijeenkomsten, wordt gegeven door 2 pedagogen bij CJG Sassenheim, gebouw Sassembourg. Er zijn geen kosten (m.u.v. niet subsidiërende gemeenten).
Aanmelden voor de cursus kan via www.cjgcursus.nl.

Mooie opbrengst voor KWF

voorhout n Voorhout is weer geweldig geweest met de collecte voor de KWF. De collecte heeft 9.886, 62 euro opgebracht. Een geweldig bedrag! Alle inwoners heel hartelijk bedankt. Ook de 120 collectanten: bedankt voor jullie inzet! Voor volgend jaar zijn nog collectanten nodig voor de twee nieuwe wijken. Help mee om ook deze wijken met veel collectanten te bezoeken. Meld je aan bij Mevr. E. Raijmans, tel. 0252- 212651.

IVN-wandeling in het Overbosch

Voorhout n Zondagmiddag 20 oktober om 14.00 uur tot 15.00 uur wordt er weer een herfstwandeling gegeven door het IVN. Het is volop herfst in het bos en al menig paddenstoel is gespot en ook tijdens de wandeling gaan we op zoek. De meeste kastanjes zijn gevallen maar op de grond liggen er nog genoeg. De vogels laten zich nog steeds horen in het bos en misschien zijn er nog bloemen, bessen en andere boomvruchten te vinden. Verzamelen bij de entree van het bos, hoek Leidsevaart – Rijnsburgerweg tegenover de dokterspost.

Pankras zet hilarische voorstelling op de planken

In vlot tempo werd het "rijke roomse leven" en de "authentieke kloosterervaring" aan de toeschouwers voorgeschoteld. | Foto: Edwin van der Wijngaard Foto: Edwin van der Wijngaard

sassenheim n Zaterdagavond zat de volle zaal van het Onderdak om 20 uur klaar om te wachten op het begin van het komische blijspel "Zonde van de Zusters" van schrijver Ton Davids. Tien jaar geleden had Pankras al een stuk van deze schrijver gespeeld, over hetzelfde klooster en dezelfde pastoor en zusters.

De bezoekers werden via de geluidsinstallatie welkom geheten door Pastoor Breukelmans, die – toen het doek opging – in de kast bleek opgesloten te zijn door de zustes. Hiermee begon een voorstelling die het publiek zich nog lang zal herinneren. De pastoor, gespeeld door Meerten van der Werf, hield zich nog steeds serieus bezig met het keuren van de miswijn. Hij werd hiermee al snel geholpen door zuster Franscisca (rol van Renske Griekspoor). Maar Francisca had meer moeite met haar hormonen dan met de wijn. Moeder Overste (Annette de Zwart) had andere zorgen. Belastingaanslagen tot een totaal van drie ton. Hoe kom je die te boven? De andere nonnen, ieder met hun eigen problemen en eigenaardigheden werden vertolkt door Annelieke Heemskerk, Jacky Lispet en An Hakkenberg. Dan liep er nog een Poolse zuster rond, Zuster Kunegunda (Aniek van Bruggen), maar wat heeft die in het klooster te zoeken? De cast werd compleet met de heer Boeyens (Sven van der Zijden), een journalist met wel een vreemde interesse in "akkefietjes . In een vlot tempo werd het "rijke roomse leven" en de "authentieke kloosterervaring" aan de toeschouwers voorgeschoteld. Lachsalvo na lachsalvo bezorgden de toeschouwers kramp in de kaken. Alle spelers vormden een prachtig geheel. Met een daverende staande ovatie werden regisseur Erwin Prins met zijn assistenten en de spelers bedankt voor het gebodene. Komende zaterdag om 19:00 uur en zondag 14:00 uur kan deze voorstelling no worden bezocht. Een aanrader! Kaarten kunnen via mail worden besteld op: kaarten@pankras.nl en zijn te krijgen aan de deur van 't Onderdak.

C'mon voor Kameroen in Voorhout

voorhout n Op zondag 3 november is het evenement C'mon voor Kameroen bij Cheers!, Herenstraat 106 in Voorhout. Het doel van dit evenement is om meer naamsbekendheid te creëren voor MIVA en om geld op te halen voor sociaal werkster Sonja.

C'mon voor Kameroen is een muzikale middag vol met verschillende activiteiten. Het evenement vindt plaats in restaurant Cheers! in Voorhout op 3 november van 14.00 uur tot 18.00 uur. Djembé Tougou Dougou trapt het evenement af. Om 14.30 uur gaat de pubquiz van start. De vragen van de pubquiz staan in thema van Sonja, MIVA en Kameroen. Het live optreden van Roved begint om 16.30 uur. Afsluitend aan het evenement maakt de organisatie de winnaar van de loting bekend. DJ Sander Divino draait gedurende het evenement. Aan het einde van de avond gaat iedereen naar huis met een goodiebag. Organisator Doord8 events hoopt zoveel mogelijk geld ophalen voor MIVA en voor Sonja. MIVA is een organisatie die zich bezighoudt met het verbeteren van vervoers- en communicatiemiddelen in Afrika, India en Latijns-Amerika. Zij ondersteunt pioniers die zich inzetten voor de lokale bevolking, zoals Sonja. Sonja wil dat gehandicapten kinderen de juiste zorg krijgen. De kinderen die Sonja helpt komen uit slecht bereikbare gebieden. Zonder auto is haar werk bijna onmogelijk. Het opgehaalde geld gaat naar een auto voor Sonja. Om C'mon voor Kameroen bij te wonen, kopen bezoekers online een ticket: www.cmonvoorkameroen.wixsite.com.

Allerzielen in 't Licht in Voorhout

voorhout n Op zaterdag 2 november vindt in Voorhout traditiegetrouw 'Allerzielen in 't Licht' plaats. Iedereen is uitgenodigd. Voor kinderen is er een apart programma.

Allerzielen in 't Licht in Voorhout duurt van 18.30 uur tot 21.00 uur. Er worden op en rond de verlichte begraafplaats aan de Herenstraat diverse activiteiten aangeboden waar u aan kunt deelnemen: bijvoorbeeld het planten van een bol of het schrijven van een brief aan een overledene. Op ieder graf en bij de urnenmuur brandt een kaarsvlam. Er is alle tijd voor een gesprek. Op een aantal plekken klinkt muziek, zang en gitaarmuziek en er is koffie, thee en chocolademelk verkrijgbaar.

In de Bartholomeuskerk wordt van 19.00 uur tot 20.00 uur een gebedsviering gehouden. Na de dienst bezoekt diaken Lamberts de begraafplaats. Hier zal hij op verzoek graven en urnen zegenen. De avond wordt passend afgesloten met een indrukwekkend ritueel: het verbranden van de geschreven of getekende brieven.
Dit zal zijn om 21.00 uur en vormt een waardige afsluiting van de avond. Ook de aangrenzende protestantse begraafplaats is de hele avond verlicht.
De kerk van de Protestante Gemeente opent de deuren voor bezinning en gebed en er wordt op het orgel gespeeld. Allerzielen in 't Licht trekt ieder jaar honderden bezoekers naar de Voorhoutse begraafplaatsen. Het is een gewaardeerd initiatief dat wordt georganiseerd door de vrijwilligers van de werkgroep Allerzielen in samenwerking met de Oranjevereniging Voorhout en de onderhoudsploeg van de begraafplaats.

Kinderprogramma

Kinderen herdenken op hun eigen manier. Ook dit jaar zijn kinderen van 6 tot 12 jaar welkom voor het kinderprogramma. Er is een aanbod aan activiteiten om te herdenken op een passende manier bijvoorbeeld door creatief aan de gang te gaan of luisteren naar een verhaal. Vast onderdeel is het planten van een bol in het bloemenhart en het aansteken van een kaarsje. Het kinderprogramma vindt plaats in De Roef naast de kerk en duurt van 19.00 tot 20.00 uur. Om 18.45 uur gaat de deur open.

Literaire wandeling Huys te Warmont

warmond n Bibliotheken door het hele land staan in de maand november in het teken van Jan Wolkers en Duurzaamheid.

Tijdens Nederland Leest, de grootste bibliotheekcampagne van Nederland, doet de bibliotheek een bloemlezing van natuurverhalen van Jan Wolkers cadeau met als titel Winterbloei. De bundel is samengesteld en toegelicht door Onno Blom en bevat zowel gepubliceerd, als ongepubliceerd werk van Jan Wolkers. Uiteraard doet ook Bibliotheek Bollenstreek aan deze actie mee. Er worden in deze maand meerdere activiteiten georganiseerd rond de thema's natuur en duurzaamheid. Op zaterdag 2 november om 11:00 uur verzorgt Romke van Vliet, gids van IVN, een literaire excursie door het landgoedbos van Huys te Warmont. Deze excursie begint met een verhaal van Jan Wolkers uit de bundel Winterbloei. De herfstkleuren zijn al volop zichtbaar in het bos. Ook de verschillende soorten paddenstoelen laten zich weer zien. De bomen en struiken leveren weer bessen en zaden in grote hoeveelheden. Er is aandacht voor natuurbeleving in dit parkbos in de Randstad maar ook de natuur- en cultuurhistorische waarden komen aan bod. Deze wandeling vindt plaats i.s.m. Groen Dichterbij Teylingen, De Groene Uitdaging, Provincie Zuid-Holland en IVN Natuureducatie. Er zijn geen kosten aan deze activiteit verbonden. Graag wel van te voren reserveren. Dit kan in alle vestigingen aan de balie van de Bibliotheek Bollenstreek geregeld worden en ook via de website www.bibliotheekbollenstreek.nl. Word je deze maand lid van de bibliotheek dan ontvang je een duurzame tas cadeau!

"Statiegeld op bekers en glazen tijdens de feestweek"

VOORHOUT n Een inwoner van Voorhout stoort zich aan het plastic afval en glazen die overblijven na de feestweek. De burger stelt de gemeenteraad een oplossing voor.

door Nico Kuyt


"Zoals elke Voorhouter ben ook ik naar de feestweek geweest en heb ik mij in het feestgedruis gestort. Wat mij is opgevallen is dat er in Voorhout niets wordt gedaan aan het milieu voor wat betreft het plastic afval van bekers en glazen. Het is een grote opeenhoping van plastic afval", zo schildert de burger zijn ervaring. "In veel gemeenten wordt een systeem ingevoerd van statiegeld op glazen, leuk versiert met het gemeentelijke logo erop, zodat men weet dat de gemeente een schone omgeving waardeert." Meestal worden dan de kosten van aanschaf gedeeld door de gemeente en de horeca. Zo'n glas mag in zijn ogen wat kosten, want veel mensen zullen het eerste jaar het glas houden als een trofee. "Het is maar een idee dat zeker door de raad in overweging zal kunnen worden genomen", zo besluit de inzender de mail, die bij de ingekomen stukken staat van de raadscommissie Bestuur van 16 oktober.

Illusion 4 Kids in 't Onderdak

Master Illusionist Winfried. | Foto: PR

sassenheim n Illusionist Wilfried presenteert op zondag 27 oktober een show in Theater 't Onderdak met verdwijningen en verschijningen, gedachten lezen, zwevende tafels en nog veel meer, speciaal gemaakt voor de hele familie.

De master illusionist draait er zijn hand niet voor om .De bezoekers zullen gekluisterd op hun stoelen zitten en vol verbazing dit spektakel beleven en ervaren. Master Winfried komt uit Nederland en behoort tot de toonaangevende illusionisten van dit moment. In de show zit ook een korte work-shop waarin Winfried de bezoekers enkele goocheltrucs zal leren. Een zeer verrassende ,leuke en gezellige middag voor de hele familie. Theater 't Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40a, Sassenheim. Aanvang 15.00 uur. Prijs volwassenen: € 12,00, prijs kinderen t/m 12 jaar: € 8,00.
Meer info: www.masterillusionist.nl.

Skir in de 2Wezen

sassenheim n Zondag 20 oktober staat de Leidse band Skir in café De Twee Wezen. Skir is een jonge pop-punkband die van oorsprong covers speelt maar nu ook druk is met eigen materiaal. De band bestaat uit Ruben Pichel (lead zang, gitaar), Robin Meijer (gitaar), Max Coenders (drums), en Gillis Van Mieghem (basgitaar). Invloeden zijn bands zoals Green Day, Foo Fighters en Linkin Park. Een te gekke show neerzetten is het doel van de band, kom deze Leidse poppunksensatie zien. Start is om 16.30 uur, Oude Haven 2, Sassenheim en de toegang is gratis.

Mozarts Mooie Meiden in Trefpunt

WARMOND n Zangeres Wendy Roobol en pianiste Ursula Dütschler komen op zaterdag 9 november naar theater Het Trefpunt met hun programma Mozarts Mooie Meiden. In het tweede weekend van de Kunstweek Warmond treden zij voor het voetlicht met vier vrouwen uit het leven van Mozart. De Haagse prinses Caroline van Oranje-Nassau, zangeres Elisabeth Augusta Wendling, prima donna Adriana Gabrieli en sopraan Nancy Storace kregen allen te maken met deze beroemde componist. Sopraan Roobol zingt en acteert zich met haar warme soepele stem door de voorstelling heen, terwijl Dütschler de fortepiano voor haar rekening neemt. De voorstelling begint om 20.30 uur. Een kaartje kost 20,00 euro en is te koop via

www.theaterhettrefpunt.nl of bij de VVV Warmond (Gemeentehaven 3).

Kaarten doen Bassets de das om

Snelheidsmaniak Max Teunissen met pijn en moeite gestopt. | Foto: PR

sassenheim n Voor de rugbyers van The Bassets begon afgelopen zaterdag het echte werk toen zij het in de openingswedstrijd voor het landskampioenschap moesten opnemen tegen de regerend kampioen Diok in Leiden.

Het massaal toegestroomde publiek was niet voor niets gekomen want de spelers van beide teams waren tot het bot toe gemotiveerd om er een spektakelstuk van te maken en dit lukte ten dele. De regen gooide roet in het eten, want het veld en de bal waren spekglad waardoor het rugbyspel rommelig oogde. Diok wist met de weersomstandigheden beter om te gaan en kwamen terecht op 12-0 voorsprong. Jammerlijk was het toen een Bassets speler voor tien minuten naar de strafbank werd gestuurd. De situatie werd toen penibeler. Toch kregen The Bassets kans om het geslagen gat te dichten door een verkregen penalty alleen besloten ze anders en gingen voor terreinwinst, dit bleek een cruciale misrekening te zijn. Ze moesten de bal zover mogelijk over de zijlijn schoppen, maar dat mislukte. Diok, die met een man meer situatie speelde, zette met hun snelle lopers een counter op en maakte er op slag van rust 19-0 van. In het tweede bedrijf zetten The Bassets de landskampioen zwaar onder druk, zo zwaar dat hun defensie tot tweemaal toe bezweek, 19-13. Alles was toch nog mogelijk zeker omdat de Sassenheimers op dat moment de betere ploeg was, maar toen er weer een speler tien minuten op de strafbank moest plaats nemen was het verzet gebroken. Wederom met een man meer liepen de gastheren uit naar een 26-13 winst. The Bassets gaan zich opmaken voor de volgende clash, die is zaterdag dan spelen ze thuis tegen 't Gooi uit Naarden, aftrap 15.00 uur en toegang gratis. Meer info: www.bassets.nl

31 Doelpunten voor dames Foreholte niet voldoende voor winst

Noelle Vos in de aanval. | Foto: PR

voorhout n Het Dames 1 team van Foreholte was erop gebrand om een goede pot handbal neer te zetten. Kwiek, de koploper uit Raalte zou een lastige tegenstander zijn maar omdat de Dames 2 de wedstrijd deze avond voor thuis publiek ook won van de koploper VOC, had Foreholte 1 er ook hoop op om hun eigen wedstrijd in winst om te zetten.

Dat pakte echter anders uit. Foreholte stond door het maken van foutjes binnen een mum van tijd achter met 5 doelpunten. Kwiek straft ook af als er fouten gemaakt worden. Het werd voor Foreholte achter de feiten aanlopen. De opbouwrij van Kwiek was ook sterk en verdedigend liet Foreholte het liggen. De gemaakte afspraken over de dekking zorgden voor twijfels. Daardoor konden de opbouwsters van Kwiek naar hartenlust scoren. Op zich viel het scoren wel mee nadat Foreholte achter was gekomen want hierna werd de voorsprong niet veel groter van Kwiek. Met de rust stonden Foreholte met 7 punten achter. De overgang van mandekking naar de 5-1 bracht Kwiek in de war en eigenlijk zorgde dat ervoor dat Foreholte 20 min weerstand konden bieden en gelijk konden blijven wat betreft het score verloop. Kwiek liep niet uit en Foreholte kroop langzaam dichterbij. Kwiek speelde de wedstrijd echter verder uit. Door nog wat tijdstraffen op het moment dat het leek dat Foreholte de controle kreeg op de wedstrijd werd Foreholte toch uit het spel gehaald. 31 doelpunten aan de kant van Foreholte is mooi maar 40 tegendoelpunten is te veel.

Teylingen verpest feestje Wilhelmus

teylingen n Op een ongewoon aangename zondagmiddag wat betreft de temperatuur heeft Teylingen een knappe driepunter weten bij te schrijven op bezoek bij Wilhelmus in Den Haag.

Binnen no-time pakten de Sassenheimers de leiding om die voorsprong nog voor de rust uit te breiden naar 0-2. Na de rust volgde de 0-3, waarna Wilhelmus terug kwam tot 2-3. Dat bleef het ook en dat was een verdiende uitslag gezien het wedstrijdbeeld. Wilhelmus vierde de opening van haar nieuwe hoofdveld, ditmaal met kunstgras, maar hield er uitslag technisch gezien een kater aan over, op het eigen feestje.Na nog geen zestig seconden voetballen gaf Teylingen een sein af deze middag niet mee te willen werken aan het feestje van de gastheren. Een mooie aanval werd goed en fraai afgerond door linkerspits Sam Witkamp.Twintig minuten later scoorde spits Sepehr Safi z'n vijfde competitie doelpunt: 0-2. In het tweede bedrijf leek Witkamp het duel te beslissen, hij maakte z'n tweede treffer van de middag. In de fase hierna kwam Wilhelmus in een kort tijdsbestek terug tot 2-3. Het werd nog even spannend, maar de verdiende zege kwam gelukkig voor Teylingen niet meer in groot gevaar. Teylingen staat met zeven punten uit vier wedstrijden 7e in de Tweede Klasse C. Al laat de competitie stand een vertekend beeld zien op dit moment, waar vier teams pas twee wedstrijden gespeeld hebben en vier andere teams drie wedstrijden. De zes resterende teams, waaronder de Sassenheimers, hebben het normale aantal van vier wedstrijden achter hun naam staan. Komende zondag treft Teylingen in eigen huis HVV, wat acht punten uit vier wedstrijden behaald heeft.

Europese kampioenen

voorhout n Twirlvereniging Inspiration Voorhout heeft geweldige resultaten behaald op het EK Showtwirl in Lignano Sabbiadoro in Italië. Op woensdag kwamen de leden aan in Italië en op donderdag hebben zij getraind in de wedstrijdhal, om te wennen aan de vloer en het licht. Donderdagavond was de officiële openingsceremonie. Vrijdag was het duo Sharina en Tanisha Ouwehand aan de beurt. Deze meiden doen sinds vorig jaar pas showtwirl bij Inspiration en hadden een groot aantal ervaren twirlers als tegenstanders. Zij brachten hun routine met het thema 'Hotel' met veel energie en kregen mooie punten. Zaterdagmiddag mocht Anissa Soussani haar 'Bollywood'-showtwirl laten zien. Ook zij toonde veel kracht en expressie en bleek bij de top van de categorie te horen. Zondag bij de prijsuitreiking bleek dat Anissa 4e van de junioren solo was geworden en Sharina en Tanisha Europees Kampioen junior duo. Voor coaches Simone Soussani-Hoek en Caroline Meijvogel-Hoek iets om zeer trots op te zijn. Zij waren dit jaar, voor het eerst, ook de bondscoaches van de Nederlandse equipe.

Teamtoernooi sportschool Kaizen geslaagd!

voorhout n Traditiegetrouw organiseert sportschool Kaizen elk jaar het Kiloknaller toernooi, dit is een teamtoernooi voor de judoënde jeugd. Dit levert altijd spannende potjes op waar niet altijd het sterkste team wint. 'Het leuke aan de opzet van toernooi is dat we jonge en de oudste kinderen bij elkaar in een team zetten. Bij elk toernooi wordt er streng gecontroleerd op het gewicht, hier doen we dat wat losser en dat levert leuke potjes op. Ondanks het verschil in gewicht of kleur band, gaan de judoka's vol het gevecht in. Het is super leuk om dat enthousiasme te zien' aldus sportschool eigenaar Johan Zagers. Mede sportschoolhouder en echtgenoot Dina Leergaard vult aan: ,Het is leuk om te merken dat de kinderen in het begin helemaal niet gewend zijn om andere aan te moedigen tijdens de wedstrijdjes. Maar omdat het nu een teamtoernooi is, hoor je ze langzaam elkaar aanmoedigen. Dat vind ik het leukste aan dit toernooi'.

De sportiviteit was zeer hoog en er werd door de scheidsrechters op de mat dan ook streng toegekeken of iedereen zich aan de regels hield. Uiteindelijk wist het team de Wazariaka's in een zeer spannende finale de eerste plek op te eisen.

Clinic jeu de boules bij Agnes

voorhout n BV Agnes organiseerde afgelopen zaterdag een clinic voor haar jeu-de-boulesleden.

Onder belangstelling van 25 leden waren 2 specialisten van "De Vaste Voet" uit Sassenheim uitgenodigd om de alle facetten van het spel uit te leggen en ook te demonstreren. Over de boules (grootte, gewicht, materiaal), de but (hoe ver gooi je het startballetje) en grootte en ondergrond van de baan. Hoe je het beste de bal kunt gooien (onderhands uit het kommetje van je hand), waar laat je de boule voor het eerst landen (donner), wie gaat een concurrerende boule wegschieten (tireren) en wie gaat plaatsen (placer). De deelnemers konden alles direct in de praktijk brengen met deskundige aanwijzingen van de twee kenners. Overigens wordt er iedere dinsdag- en donderdagmorgen gejeu-de-bouled op de banen van de BV Agnes aan de Sportlaan te Voorhout. Belangstellenden kunnen vrijblijvend vanaf 10.00 uur een kijkje komen nemen.

Judo Team Bollenstreek pakt prijzen op top toernooi in Nijmegen

regio n Afgelopen zaterdag 12 oktober stonden de jongens en meiden uit de A1 en Top-selectie van Judo Team Bollenstreek op de judomat tijdens het Nijmeegs Open. Op dit toernooi kwamen judoka's uit meerdere landen af.

'Het leuke aan dit toernooi is dat we vooral judoka's uit het oosten van Europa te zien krijgen. Interessant om te zien wat hun tactiek is en waar ze op letten in een gevecht. Meestal staan we tegenover Fransen, Belgen en Engelsen. Op dit toernooi waren er veel Duitsers, Polen, Zwitsers en er was zelfs een team vanuit Bosnië gekomen' aldus hoofdtrainer en coach Johan Zagers. Zoals te verwachten was het niveau heel hoog en moest er flink geknokt worden. 'Het vele harde trainen werpt zijn vruchten af. Waar we vorig jaar weleens wilden wisselen in onze pakking omdat we niet het volledige vertrouwen hadden in onszelf, durven we nu door te drukken in onze pakking en zekerheid en zelfvertrouwen te houden'. Het resulteerde in zeer spannend judo en uiteindelijke ook in heel mooie en welverdiende medailles. Zilver was er voor Eva Hornsveld en Joshua Kortekaas. Brons voor Stefan Disseldorp, Ruben Naud Fernandez en Bas Verwer.

sport & actief

Alweer…

Als kind leek het een eeuwigheid te duren voor je verjaardag eindelijk aanbrak. Die magische, fascinerende datum wierp zijn schaduwen ver vooruit. Weken van tevoren hield het je bezig: ik ben gauw jarig! En je liep te bedenken wat je voor je verjaardag hebben wilde. Ik snap nu niet meer waarom ik me daar het hoofd over brak, want ik kreeg altijd in ieder geval een boek en een nieuwe doos Lego en ik was er helemaal gelukkig mee.
Waar dan dat spannende gevoel vandaan kwam weet ik niet, maar het was er. De nacht voor je verjaardag kon je met geen mogelijkheid in slaap vallen. De volgende morgen was ik steevast om een uur of 5 wakker. Opstaan deed ik niet, ik keek wel uit. De rest van de familie was immers lang niet zo jarig als ik, iedereen sliep nog. Gewekt worden voor de cadeautjes en het zingen was niet nodig – maar voordat ze kwamen duurde het ook al zo lang. Viel de verjaardag op een schooldag dan mocht je dezelfde dag trakteren. Ik mocht nog met een trommeltje snoepjes rondgaan. Iets groters of gezonders was niet nodig. Mijn moeder bakte een cake voor de meesters en de juffen. Met een uitverkoren klasgenoot liep je na de pauze de klassen rond om van elke leerkracht een kaart te krijgen.
's Middags het feestje: "Kom je ook? Het wordt vast leuk..." Alle jongens uit de klas liepen om half 4 mee. We waren helemaal tevreden met een glas spoetnik, van rode of bruine of gele gazeuse. We gingen snoephappen, spijkertjepoepen, of wat mijn moeder maar verzon. Er werd geen dure entertainer ingehuurd, je hoefde elkaar niet de loef af te steken want alle feestjes waren eender en niemand die daar iets om gaf. Even naar buiten zodat mijn moeder de tijd had voor de uitsmijter: zelfgebakken friet. Dat deden andere moeders niet. Voor ik ging slapen nog even spelen met de cadeautjes en dan hup naar bed. Daarna moest je weer een heel jaar wachten. En dat duurde toch lang... Kom daar nu eens om. Voor je het weet ben je vandaag de dag alwéér jarig...

Egbert van der weide

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: 10.00 uur: Woord- en Communiedienst m.m.v. Vivace


Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk: 19.00 uur: Ds. A.A. Bosma

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, Ds. A.A. Bosma M.m.v. De Lofstem

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: Timo v/d Heijden


Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Woord- en Communieviering, voorganger: J. Lamberts

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: mw. M. Wassenaar (Katwijk)


Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): 19.00 uur Eucharistieviering met het Iriskoor. Voorganger: Pater Wehlin


Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. A. Alblas

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, Ds. W.F. van Rijn

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 en 19.00 uur uur, Jan Zijlstra

Wilt u kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.

De oplossing van 9 oktober is: TREFWOORD
De winnaar is: R. van Leeuwen, Warmond

Zangmeditatie geeft energie

voorhout n Op maandag 21 oktober geven Ellen Spaargaren en Saskia Azier van 19.30 tot 21.30 uur een mantra samenzingen in de Roef (naast de Bartholomeuskerk in Voorhout).

Mantra zingen is -net als mediteren- bedoeld om je aandacht te richten en in het moment te zijn. Om het effect van een mantra te voelen, hoef je niet te weten wat de tekst letterlijk betekent. Sterker nog, zodra je precies weet wat je zegt, kun je daarover gaan nadenken en dat is juist niet de bedoeling. De term mantra komt uit het Sanskriet. 'man' staat voor 'denken' en 'tra' voor 'bevrijden'. Mantra zingen is jezelf bevrijden van gedachten. Je focust je eigenlijk op iets groters dan jezelf zodat je positieve energie krijgt.
Ben je benieuwd of dit ook iets voor je is? Kom het eens uitproberen. Je bent van harte welkom! Meer informatie en inschrijven: www.palliam.nl. De bijdrage is € 5,-.