De Teylinger

19 september 2018

De Teylinger 19 september 2018


Speciale gast op het Binnenhof

Bakri heeft de Prinsjesdagjurk voor Tweede Kamerlid Stieneke van de Graaf (CU) gemaakt. | Foto: PvK

voorhout n Prinsjesdag 2018 werd voor Bakri Fattouh onvergetelijk. Samen met zijn vrouw Ahed en zoon Abdul was hij uitgenodigd om op het Binnenhof plaats te nemen. Dat is niet voor iedereen weggelegd maar voor hem wel. Bakri had de jurk voor Tweede Kamerlid Stieneke van de Graaf (Christen Unie) ontworpen en gemaakt. Hij was er bijzonder trots op.

Door Piet van Kampen

Bakri, die met zijn gezin Allepo in Syrië ontvluchtte en het oorlogsgeweld achter zich liet, kwam in 2016 naar Nederland en woont sinds juli 2017 in Voorhout. Veel van zijn buren vormden een steun voor het gezin, dat er warm werd ontvangen. 'Wij zijn er heel blij mee' verwoordt zoon Abdul die inmiddels al een aardig woordje Nederlands spreekt. Bakri, die in zijn vaderland kleermaker van beroep was zou hier in Nederland graag een eigen bedrijfje beginnen, maar de taal vormt vooralsnog een barrière. Zolang dit er niet voor hem inzit gebruikt hij zijn vakmanschap als vrijwilliger voor de Prince/Princess Foundation. Deze stichting die door de Sassenheimse Liz Wassenaar werd opgericht en veel sympathisanten en vrijwilligers in de Bollenstreek heeft, heeft als doel om kinderen in arme landen belangeloos van kleding te voorzien. Dochter Nour zit bij de zoon van Mirjam Mack in de klas. In een eerder artikel over de familie stond o.a. dat Bakri een kleermaker was in Aleppo. Op het schoolplein is het eerste contact ontstaan. Later het idee. Waarom geen pak voor Joël VoordeWind. Bakri maakt echter alleen damesconfectie. Een mailtje naar de ChristenUnie Tweede kamer was de eerste zet. Stieneke van der Graaf (ChristenUnie kamerlid 2e kamer) pakte het stokje op. Zij leverde een foto aan een koos voor de kleur rood (in eerste instantie wel, maar uiteindelijk werd het groen/blauwe satijn). Aan de hand van de foto van de gewenste creatie ging Bakri aan het patroontekenen. Vijf dagen lang was hij op de keukentafel met de creatie bezig en na goedkeuring ging hij bij Liz Wassenaar in het atelier aan de slag. Van de Graaf leverde zelf de stof voor de jurk en was heel blij met het eindresultaat dat zij op Prinsjesdag droeg.'Het was een heel bijzondere opdracht' laat een zichtbaar gelukkige Bakri weten. Op de publieke tribune mocht hij samen met vrouw en zoon van zijn fraaie creatie genieten.

Fietspad Roodemolen-polder geschrapt

VOORHOUT/SASSENHEIM n De raadscommissie Ruimte stopt met de verdere ontwikkeling van het fietspad door de Roodemolenpolder.

door Nico Kuyt

B&W stelde voor om de stekker uit het pad te trekken. Origineel zou de provincie het pad betalen. Later werd de gemeente verantwoordelijk voor de realisatie en moet ze 50% van de projectkosten bijdragen. Er is verder een reëel risico op kostenoverschrijding, aangezien de raming verouderd is en de grondverwerving moeizaam verloopt. Een succesvolle onteigeningsprocedure, als alternatief voor de grondverwerving, is onzeker en vraagt veel inspanningen en doorlooptijd. B&W vond dat de financiële middelen die gereserveerd zijn voor het fietspad aan andere zaken kunnen worden besteed. In de raadscommissie waren de gevoelens gemengd. Het CDA verklaarde er eigenlijk niet blij mee te zijn. D66 was teleurgesteld. De VVD vroeg om stappen om dan maar de Zandslootklade veiliger te maken. De ChristenUnie was altijd tegen het pad geweest. En Trilokaal had de nut en noodzaak ervan nooit begrepen en was blij er uiteindelijk vanaf zijn. Wethouder Bas Brekelmans zegde toe naar de veiligheid te kijken. „Achteraf bezien zijn de nadelen meer dan voordelen", aldus de wethouder. Het schrappen van het pad gaat als hamerstuk naar de gemeenteraad. Daar kan het nog naar een bespreekpunt omgezet worden als een fractie dat verzoekt.

Bewaakte stalling laat op zich wachten

SASSENHEIM n De aanleg van de bewaakte fietsenstalling duurt langer dan wel verwacht. "ProRail heeft ons niet bovenop de stapel gelegd", meldde wethouder Bas Brekelmans aan de raadscommissie Bestuur.

door Nico Kuyt

In 2017 heeft de gemeenteraad besloten een fietsenstalling met toezicht tussen 7 tot 19 uur te plaatsen bij het station om zo fietsendiefstal te voorkomen. Burgerlid Paul Witteman (PvdA) vindt het lang duren. Er is nog niets gerealiseerd. Inwoners klampen hem erover aan, maar hij kan hen geen antwoord geven. Witteman stelde in de raadscommissie er vragen over. „Het is voor ons lastig omdat wij afhankelijk zijn van ProRail en die heeft ons niet bovenop de stapel gelegd. Wij zitten er achteraan", verklaarde Brekelmans. Een datum van realisatie kon hij nog niet geven, maar hij schatte in dat het niet zo lang meer duurt.

Plezier zonder herrie

Prikkelarme kermis in Voorhout

Onze zoon zou anders echt niet gaan

Princess
Foundation in de prijzen

Fel commissie-debat over
Watertuin

cultuur n Plezier en ontroering bij 'The Sound of Warmond'

Prince Princess Foundation winnaar tweede ronde van de Teylinger Prijs

Bij de Prince Princess Foundation maken inwoners van Teylingen en statushouders jurkjes voor het goede doel.| Foto: PR

Teylingen n De Prince Princess Foundation is door de jury unaniem gekozen als winnaar van de 2e ronde voor de Teylinger Prijs. Zowel inwoners van Teylingen als statushouders maken, onder de bevlogen leiding van Liz Wassenaar, jurkjes voor het goede doel.

De naam van deze foundation is in 2017 gelanceerd, daarvoor in 2015 onder de naam Little Dresses for Africa opgericht door de van origine Engelse Liz.
Zij is er in geslaagd om mensen met elkaar te verbinden en kinderen te helpen. Zij zet volledig in voor het project, zonder eigen inkomen en met een investering van 30 uur in de week. Maar vooral zal zij zichzelf niet zo snel in de schijnwerpers willen zetten door aandacht voor zichzelf te vragen.
Drie keer per week komen groepen vrouwen, waaronder ook statushouders, bij elkaar om samen jurkjes te naaien in Sassenheim en in Voorhout. Deze kleding wordt een paar keer per jaar opgestuurd naar kinderen in verschillende landen in Afrika en India. Het project maakt zich zo onderscheidend doordat zoveel mensen uit verschillende groepen met elkaar bezig zijn. Het Bollenpalet werkt o.a. mee met het maken van de jurkjes en broekjes. ActieActie4Kids helpt mee door de gemaakte kleding in containers te verzonden. Dit maakt het een uniek project en een inspirerend voorbeeld voor andere vrijwilligersinitiatieven.

Vrijwilligersinitiatief

De Teylinger Prijs wordt uitgereikt aan vrijwilligers of verenigingen met een goed project of initiatief vanuit een vereniging of een groep buurtbewoners. Voorwaarde is dat het project meerwaarde moet hebben voor de Teylinger samenleving.
Iedereen mag een project of activiteit nomineren. Dit kan het hele jaar door. Waarna eens per vier maanden een winnaar van de Teylinger Prijs wordt gekozen. Voor de 2e ronde waren vijf nominaties ingezonden. Naast Prince Princess Foundation waren dit: VoorhoutSchoon; Trekvaartschildering Voorhout (onderdoorgang Nagelbrug); Veilig op weg! - Scootmobielvereniging Bollenstreek en Hollen door de Bollen – Team Bollenstreek. De juryleden waren:
Manon de Jager, bestuurslid Welzijn Teylingen, Dion Piket, raadslid TriLokaal en Ronique Gerlof, HLTsamen.

Derde ronde

Iedereen is uitgenodigd om vanaf nu te nomineren: dat kan zijn een eigen project of dat van een ander. Aanleveren nominaties voor 31 oktober, voor de prijsuitreiking in november. Nomineren kan via het digitale formulier op de website van Welzijn Teylingen www.welzijnteylingen.nl onder het kopje vrijwilligers; nomineer uw vrijwilligersinitiatief.

Wie nomineert u voor de Teylinger Prijs 2018?

Werkzaamheden Voorhout Clustergebouw in afronding

VOORHOUT n Als het meezit zullen de werkzaamheden aan de schoolkozijnen van het Clustergebouw deze week worden afgerond.

door Nico Kuyt

Daarmee is de al jaren slepende affaire over de lekkende kozijnen afgerond. Het herstel heeft langer geduurd dan gepland. Dat heeft te maken met de late levering van de kozijnen, zo maakte wethouder Arno van Kempen de raadscommissie Welzijn helder. Dat is de reden dat de vervanging van de kozijnen niet gedurende de zomervakantie kon worden afgerond. De wethouder heeft bijna dagelijks contact met school en aannemer Heijmans. De wethouder gaf toe dat de commissie te laat is geïnformeerd over de vertraging. Nu er tijdens het schooljaar wordt doorgewerkt zijn er afspraken gemaakt rond veiligheid, geluid en stof, maar enkele commissieleden hebben van ouders vernomen dat het niet zo loopt als zou moeten lopen. Van Kempen verklaarde met de scholen en de aannemer gesproken te hebben en nog zal spreken om het aan te scherpen. Gekeken wordt of maatregelen extra moeten worden genomen om de veiligheid van de kinderen te garanderen. Er is een toezichthouder aanwezig. Gezaagd wordt voor half 9 en na schooltijd. Af en toe wordt getimmerd, maar zal tot een minimum worden beperkt. Hetzelfde met stofoverlast. Hij neemt de vraag mee van D66 om iets kan gebeuren met groep 8 en de citotoest, een zorgpunt die bij de ouders van groep 8 leeft. Als de leverancier van de ramen de afdpraak nakomt, worden eind deze week de werkzaamheden afgerond.

Laatste poging om bouwplannen Herenweg te stoppen

Warmond n Tijdens de vergadering van donderdag 27 september neemt de gemeenteraad het definitieve besluit over de goedkeuring van een uitgebreid bouwplan van 6 koopwoningen en 33 sociale huurappartementen aan twee zijden van de Herenweg in Warmond,

Maar niet iedereen is het er mee eens. Namens omwonenden sprak Anne Breimer tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte. Naast het feit dat er het nodige groen aan de Herenweg verdwijnt, een zorg die D66 met haar deelt, vindt zij dat de bouwplannen ook teveel invloed hebben op het beschermd dorpsgezicht. "Wellicht kan de raadscommissie in overweging nemen om de monumentencommissie te vragen om dit aspect nog eens goed bij de beoordeling te betrekken. Zeker omdat in de structuurvisie van de gemeente Teylingen staat dat: 'Er in beperkte mate aanvullende woningbouw zal plaatsvinden in kleinschalige projecten die het karakter van het dorp versterken.' Dit laatste is aan de orde", aldus Breimer.
"De nieuwbouwplannen voor dit stukje beschermd dorpsgezicht dat verdwijnt, lijken in geen velden of wegen op de huidige gebouwen die zijn gebouwd in de jaren 50. Terwijl achter het oude in renovatie zijnde Zorgcentrum Liduina nieuwbouw is voorzien dat geheel in dezelfde oude stijl zal plaatsvinden. En dat is niet eens te zien vanaf de Herenweg!
De Herenweg zal er op de kruising met de van Duivenvoordestraat en Lockhorstlaan heel anders uit gaan zien. Er zullen bomen verdwijnen er komt een muur/geluidswal langs de stoep en er is aan beide zijden van de straat nieuwbouw te zien."

Gehoor

Of zij gehoor zal vinden is de vraag. Alle partijen zijn het eens met het plan, D66 wil in haar fractie nog bespreken of ze nog iets kunnen doen aan het behoud van groen (bomen en struiken) aan de Herenweg. "Omwonenden hadden liever gezien dat de bestaande bouw op beide plekken vernieuwd werd, maar dat bleek financieel niet haalbaar. Het plan dat nu voorligt is wel haalbaar, omdat de grond in het beschermd dorpsgezicht verkocht wordt om er koopwoningen op te bouwen", aldus de gemeente.

Jubilerende KBO Warmond vaart uit

Met een vaartocht opende KBO Warmond de festiviteiten voor het veertigjarig bestaan. | Foto PvK

n 'Leuke tocht. Hartstikke gezellig'

Warmond n De Katholieke Bond van Ouderen in Warmond bestaat veertig jaar. Natuurlijk reden voor een feestje. Als eerste activiteit op de feestkalender stond een vaartocht over de mooie Hollandse plassen hier in de regio. Vorige week dinsdag stapten ruim honderd leden aan boord van de Koningin Juliana om er een zeer gezellige middag van te maken.

Door Piet van Kampen

Bestuurslid en tevens coördinator van de activiteiten van de KBO Chris Zwetsloot was zeer enthousiast over het uitje op het water. 'Het was geweldig, hartstikke gezellig. Er werd aan boord heel vaak van tafel gewisseld en de leden haalden veel oude herinneringen op. Ze raakten lekker in gesprek en het liep al een trein. De tongen kwamen goed los. Aan boord was er natuurlijk de verwennerij met koffie en gebak, een hapje en een drankje. De mensen hebben een heerlijke middag beleefd' blikt Zwetsloot enthousiast terug.

Meer leuke dingen

Tijdens het jubileumjaar blijft het niet bij de vaartocht alleen. Er staan nog leuke dingen op het programma zoals kaarsen maken, een wijnproeverij en een wandeling door het bos van Oostergeest. De dag van de Ouderen wordt samen met de KBO Sassenheim en Voorhout in Hotel van der Valk in Sassenheim gevierd. Diverse artiesten zullen de stemming er zeker in brengen. Vervolgens zijn er elke 2e woensdag van de maand gevarieerde activiteiten zoals bingo, kaarten en andere leuke bezigheden. 'Ook nieuwe ideeën zij van harte welkom' geeft Zwetsloot als een hint aan degene die wel eens iets anders willen en ook weten. Op de feestkalender van dit najaar prijken ook nog de Soos in samenwerking met De Zonnebloem en ook een 'Diner bij het Wapen' zal zeker net als vorig jaar weer in de smaak vallen. De Kerstlunch met Warmondse koren mag als aanloopje naar de feestdagen zeker niet worden overgeslagen.
Zwetsloot is verheugd dat het ledental weer gestaag toe neemt. 'De KBO is van oudsher dan wel een Katholieke bond maar het is inmiddels al een aantal jaren zo dat iedere 55plusser van harte welkom is. Van welke gezindte dan ook' benadrukt de man die de komende maanden nog leuke momenten op de juiste wijze in goede banen zal gaan leiden.

Taxatiedag in Het Oude Raadhuis

Het is bijzonder wat je allemaal met zand kunt doen... | Foto: PR

Warmond n Op zaterdag 22 september organiseert galerie Het Oude Raadhuis van Warmond een Taxatiedag voor kunst en curiosa. Van 10.00 uur tot 16.00 uur kunt u drie objecten laten taxeren door ervaren taxateurs.

Op de binnenkort te houden Taxatiedag draait het om wat u als bezoeker meeneemt. Misschien heeft u zich altijd al afgevraagd of het van uw oma geërfde schilderijtje misschien een Jan Steen is en of die leuke bordjes echt zoveel waard zijn. Zaterdag 22 september kunt u dat te weten komen. De experts Gijs Essink en Patrick Becks taxeren vrijblijvend de door uw meegebrachte stukken. Alles kan aan bod komen: schilderijen, boeken, serviesgoed, zilver, sieraden. De taxateurs zullen er met een deskundig oog naar kijken. U kunt natuurlijk ook komen om te kijken naar de stukken die anderen inbrengen en om te zien of daar nog onverwachte schatten bij zijn. De galerie is open van 10 tot 16 uur. Voor de taxatie hoeft u zich niet van te voren aan te melden. Voor een bijdrage van € 5,00 ter ondersteuning van de galerie kunt u maximaal drie objecten laten taxeren.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Ans Bartelink, Tel: 06-54636891 of per e-mail: ans.bartelink@gmail.com

Dagje uit met de Zonnebloem Voorhout naar de Zandsculpturen

Voorhout n Woensdag 12 september hebben wij met 11 gasten en 9 vrijwilligers een bezoek gebracht aan het Zandsculpturenfestival in Garderen.

Nadat alle chauffeurs zich verzameld hadden op het Sportpark ging de reis richting het Zandsculpturenfestival. Toen iedereen gearriveerd was en de regencapes waren uitgedeeld werden wij ontvangen door Nico en begeleidt naar de uitgebreide koffietafel. Daar stond de koffie en de heerlijke broodjes al klaar en natuurlijk kregen we ook nog soep en een kroket. Toen iedereen gegeten en gedronken had, ging iedere gast op stap met haar of zijn vrijwilliger. Wat we toen allemaal gezien hebben is haast niet te beschrijven, wat was dat ontzettend mooi gemaakt. Wat een werk zal daar gaat in gezeten hebben! Niemand kon haast geloven dat dit allemaal met zand gemaakt was. Nadat we buiten klaar waren stonden er in een hal ook nog sculpturen en dan moest je proberen te raden welk spreekwoord er uit gebeeld werd. Buiten was er ook nog een beeldentuin die je kon bezichtigen, hier stond onder andere de Nachtwacht en dat allemaal gemaakt van hout. Wederom was het een zeer geslaagde dag en om 15.30 vertrok iedereen weer naar Voorhout.

Fel debat in commissie over Watertuin in Warmond

Het ging er tussen de fracties stevig aan toe. Hier tussen Fred Koot (D66) en Gerben Dijkstra (D66). | Foto: NK Foto: Nico Kuyt

warmond n De gemeenteraad gaat op 27 september verder spreken over het nieuwe bestemmingsplan voor de Watertuin in het Lage Land. De voorbespreking in de raadscommissie Ruimte liet op 17 september een divers palet aan meningen zien bij de verschillende fracties.

door Nico Kuyt

Met het nieuwe bestemmingsplan wordt het recreatief gebruik van de woningen bestendigd en daarmee kan handhavend worden opgetreden tegen de permanente bewoning. Bewoners die kunnen aantonen dat zij voor 31 oktober 2003 al in het recreatiepark woonden krijgen een persoonsgebonden beschikking, een uitsterfconstructie. Tegen 16 gezinnen zal een handhaving starten zodat zij de woning alleen recreatief gebruiken. GroenLinks, ChristenUnie en CDA waren het oneens met het bestemmingsplan en pleitten voor permanente bewoning al dan niet onder voorwaarden. Mocht de permanente bewoning geen meerderheid in de raad halen, dan wenste het CDA dat ook de 16 woningen een persoonsgebonden beschikking krijgen. De ChristenUnie legde de vinger op het feit dat de bewoners nog steeds 365 dagen kunnen recreëren. Daar viel niet tegen te handhaven. De PvdA was er nog niet uit en wees er eveneens op dat lang niet is gehandhaafd. Het lost ook niets op, de mensen blijven er wonen. Trilokaal zou onder voorwaarden akkoord kunnen gaan, maar dan moest er serieus plan voor handhaving liggen waarbij de menselijke maat wordt toegepast. VVD en D66 waren wel voor, al was voor de VVD de handhaving een zorgpunt.

Menselijke maat

Wethouder Bas Brekelmans gaf op zijn beurt aan dat de provincie het permanent wonen niet zou toestaan. Hij had daarover contact gehad met de provincie. En bij de handhaving wordt gekeken of de bewoners elders ingeschreven staan met een primaire woning. Zo niet, dan wonen zij permanent in de Watertuin.
Burgemeester Carla Breuer verklaarde dat de menselijke maat wordt toegepast. De gemeente gaat met de bewoners in gesprek. Als zij na 2 jaar en na allerlei procedures hun best hebben gedaan, maar niet gelukt, dan wordt gekeken hoe het op te lossen valt. „Er is in het verleden nog nooit iemand op straat gezet", zo wees zij naar de handhaving die eerder op De Hoflee heeft plaatsgevonden.
De bespreking gaat de 27e verder. In de commissie kwam nog een inspreker zijn gevoelens ventileren. De gemeente zou onjuiste informatie hebben gegeven aan de bewoners, onbehoorlijk bestuur hebben gevoerd en nalatig zijn geweest. Er komt ook niets van terecht, naar zijn mening, want de bewoners blijven er gewoon wonen. De wethouder wierp de aantijgingen van zich.

Uitvaartonderneming Teylingen bouwt verder aan haar toekomst

Teylingen n Suzanne Deerenberg is per 1 september de nieuwe vrouw bij Uitvaartonderneming Teylingen.

Na een zorgvuldige selectie hebben Wilma Bleeker en Willemijn Heijink hun keuze voor Suzanne gemaakt als nieuwe collega en medevennoot. Al in de voorbereidingen voor de voortzetting van de onderneming bleek het van beide kanten goed te klikken.

Uitvaartonderneming Teylingen, die onlangs haar 12 ½ jarig jubileum voorbij zag komen, wordt door hen samen geleid. Wilma werkt al sinds 2009 in de onderneming en heeft inmiddels vele nabestaanden naar volle tevredenheid bijgestaan. Willemijn is vennoot sinds 2016. Daarvoor heeft zij elders jarenlang als uitvaartondernemer vele families begeleid en vond bij de onderneming in Teylingen dezelfde stijl, liefde en passie in de werkwijze. Suzanne zal in de komende periode door Wilma en Willemijn worden voorgesteld en verder ingewerkt zodat ook zij nabestaanden gaat begeleiden op de voor Uitvaartonderneming Teylingen kenmerkende wijze.

De dames hebben voldoende toekomstplannen en wensen. De nieuwe advertentie is de eerste stap en inmiddels heeft Willemijn de cursus 'dementievriendelijke uitvaartbegeleiding' gevolgd en haar collega's hierover bijgepraat. Veranderingen en vernieuwingen in de branche worden nauwlettend gevolgd en uiteraard waar passend aangeboden tijdens het bespreken van een uitvaart. Het motto 'zorgzaam en betrokken' blijft vanzelfsprekend één van de belangrijkste pijlers. Dit komt tot uitdrukking tijdens het in alle rust en met volledige aandacht samen met nabestaanden een persoonlijk, passend en goed afscheid voor hun dierbare verzorgen.

Uw uitvaart blijft bij de dames van Uitvaartonderneming Teylingen zoals u van hen gewend bent in vertrouwde en goede handen.

Petra van Steijn wint prijs Wereldwinkel

Voorhout n Op de braderie in Voorhout kon iedereen net als bij de Nacht van Sassem bij de stand van de Wereldwinkel raden naar het gewicht van de mand met levensmiddelen. Ook in Voorhout hebben velen meegedaan. De manden in Sassenheim en Voorhout waren exact gelijk, dus de moeilijkheid van het raden van het gewicht ook. De beste schatting in Voorhout kwam van Petra van Steijn die met 1.385 maar 29 gram van de werkelijkheid 1.414 af zat. Liza Ultee zat er Sassenheim maar 14 gram naast. Inmiddels heeft ook Petra de mand in ontvangst genomen.

Jeu de Boules

Warmond n Sinds april 2018 is Tennisvereniging Overbos in Warmond uitgebreid met een afdeling Jeu de Boules. Iedere woensdag-, vrijdagmorgen en zondagmiddag wordt er door de leden gespeeld. Op woensdag 26 september a.s. wordt het eerste TV Overbos Jeu de Boule-toernooi georganiseerd. Er wordt gespeeld in 3 rondes van 50 minuten. Niet-leden kunnen tegen een bijdrage van EUR 5,-- ook meedoen aan het toernooi (incl. gratis lunch, excl. consumpties). Opgeven kan via gerto22@wxs.nl. Gestart wordt om 09.30 uur en het toernooi zal ongeveer 13.00 uur afgelopen zijn. Na afloop staat er een heerlijke lunch op jullie te wachten.

Workshop symbolisch schilderen

regio n Op vrijdag 21 september start een nieuwe workshop 'Symbolisch Schilderen' bij Palliam. Onder leiding van de bekende kunstenaar Nicoline Heemskerk uit Warmond (www.nicoline-heemskerk.com) gaan alle deelnemers creatief op zoek naar waar ze staan, wat ze raakt of waar ze van houden. Talent of ervaring zijn niet nodig. Nicoline helpt bij deze persoonlijke zoektocht en met het professioneel opzetten van een eigen compositie. Het resultaat is een persoonlijk meesterwerk geïnspireerd door jezelf.

Deze workshop van drie ochtenden (21 en 28 september en 5 oktober van 10.00 tot 12.00 uur) is voor iedereen die er wel eens over denkt om te gaan schilderen om te verbeelden wat je bezighoudt. Of van datgene wat soms moeilijk in woorden kan worden uitgedrukt.

De ochtenden worden gehouden bij Palliam, Nieuwe Zeeweg 75, Noordwijk. De kosten voor de cursus, inclusief het gebruik van verf, penselen en het canvasdoek zijn € 75,-. Inschrijven kan bij www.palliam.nl.

Gemeente traag met beantwoorden e-mail

teylingen n Van de 380 gemeenten in Nederland slagen 143 (38 procent) er niet in e-mail van burgers op tijd te beantwoorden. Dit blijkt uit het onderzoek Bereikbaarheid Gemeenten 2018 van Wij Verdienen Beter. In het onderzoek werd van 24 gemeenten in het geheel geen antwoord ontvangen. Teylingen was helaas één van deze gemeenten.

Het onderzoek Bereikbaarheid Gemeenten is voor het vierde jaar op rij uitgevoerd door Wij Verdienen Beter. Alle 380 gemeenten kregen per e-mail (of indien niet beschikbaar via een webformulier) een eenvoudige vraag voorgelegd. De vraag ging dit jaar over waar de gemeentebegroting is te vinden. Overeenkomstig de e-mailgedragslijn voor overheden moet deze vraag binnen twee werkdagen beantwoord worden. In totaal 38 procent van de gemeenten bleek niet in staat om de vraag op tijd te beantwoorden. Bij 73 gemeenten moest de vraag na 4 weken herhaald worden omdat nog geen antwoord was ontvangen. Van 24 gemeenten werd in het geheel geen antwoord ontvangen op de eerste of de tweede e-mail. Meer informatie over het onderzoek en andere scores van de gemeente Teylingen: www.wijverdienenbeter.nl.

Rabobank steunt Korenslag 2018

regio n Dinsdag 11 september overhandigde Jolanda Geerlings namens de Rabobank Bollenstreek een cheque van € 2.000 aan Popkoor Bloom. Frank Helsloot nam de cheque graag aan en verklaarde dat dit Bloom heel erg op weg helpt bij de organisatie van Korenslag 2018. De Rabobank-Bollenstreek is een coöperatie van leden. De leden bepalen aan welke activiteiten een bijdrage uit het coöperatiefonds wordt gegeven. Het zijn dus de leden uit de Bollenstreek die Korenslag een warm hart toedragen en de bijdrage beschikbaar hebben gesteld. Zij doen dat omdat Korenslag een echte regionale activiteit is, waar veel mensen plezier aan beleven. Popkoor Bloom is de organisator van Korenslag op 6 oktober in de Schelft in Noordwijkerhout. . De grote sporthal wordt omgebouwd tot een theater waar 10 koren op zullen treden voor een zaal van 900 toeschouwers. Met deze grote bijdrage uit het Rabobank-Coöperatiefonds is Korenslag 2018 financieel mogelijk geworden.

L'Oréal Professionnel Color Contest nominaties Tim Kruik Hairstudio

De Voorhoutse Lise Smit (l) is één van de genomineerden voor de L'Oréal Professionnel Color Contest. | Foto: PR

voorhout n Zowel Lise Smit uit Voorhout als Sandra Kamer uit Noordwijkerhout, beide werkzaam bij Tim Kruik Hairstudio, zijn genomineerd voor de L'Oréal Professionnel Color Contest.

Lise is genomineerd in de categorie Color Me French wat staat voor natuurlijke maar toch multidimensionale haarkleuren, met een Franse touch. Lise is op dit gebied een ware expert en gaat ook geregeld mee met Tim Kruik bij het geven van educatie in kapsalons door heel het land.
Sandra is ook genomineerd de categorie Color Me French en is daarnaast nog genomineerd in de categorie Color Addict. In deze categorie draait alles om kleuren en effecten die een statement maken. Dit is bij Sandra op haar lijf geschreven. Sandra werkt regelmatig achter de schermen voor kleurshows en kleurtrainingen. Daar past een nominatie voor de categorie Color Addict perfect bij. Tijdens een professionele fotoshoot hebben de finalisten, in samenwerking met een make-up artist, de kleurcreaties optimaal in beeld gebracht. Hieronder vind je de creaties van Lise en Sandra.
Tim Kruik is ontzettend trots op de dames; "De passie van zowel Lise als Sandra ligt echt in het kleuren, en dat is ook te zien in hun
werk. Ze genieten ervan om voor elke klant een unieke en passende haarkleur te creëren. Deze nominaties zijn een pluim op hun werk!".

Hondenvrienden maken schoon in Teylingen

Teylingen n Vrijwilligers van Stichting Platform Hondenvrienden (SPH) hebben zaterdag op Wereld Schoonmaak Dag flink opgeruimd in het Warmondse recreatiegebied Kagerzoom. Ook op andere plekken in Teylingen is afval weggehaald.

"Wij willen graag bijdragen aan een schone en veilige leefomgeving", zegt SPH-voorzitter Brenda Filippo. Voor de hondenvrienden is het onbegrijpelijk dat mensen afval achterlaten. "Of het nu hondenpoep, plastic of een wegwerp-barbecue is, ruim het op." Volgens Filippo haalt menig hondeneigenaar ook de rommel van anderen weg. "We kennen zoveel voorbeelden. Zij nemen bijvoorbeeld na een mooi-weer-weekend een vuilniszak mee naar gebieden als Koudenhoorn, Kagerzoom of de Klinkenbergerplas, omdat ze weten dat er dan van alles ligt. Ook in de Kagerzoom lag aanzienlijk minder afval dan tijdens de vorige schoonmaakactie".

Hondenpoep viel mee

De hondenvrienden hadden extra aandacht voor niet-opgeruimde hondenpoep. "Vorige keer viel het al mee, maar nu zijn we weer minder tegengekomen. Natuurlijk is elke hoop er één te veel, maar we kunnen zien dat het overgrote deel van de bezoekers de poep van hun honden opruimt." Voor hondeneigenaren is de Kagerzoom een belangrijk wandelgebied, omdat loslopende honden er zijn toegestaan. "Tijdens het schoonmaken hebben we veel met voorbijgangers gesproken over het belang van opruimen." Het hondenplatform heeft een achterban van duizenden burgers. "Daarbinnen is opruimen de norm, maar het kan altijd beter." Ook op andere plekken in Teylingen hebben hondenvrienden in hun eigen woon- of wandelomgeving opgeruimd. SPH zoekt nog vrijwilligers die een volgende keer willen meedoen in de eigen buurt of bij gezamenlijke schoonmaakacties. Aanmelden kan via info@platformhondenvrienden.nl.

Windows 10 workshop van Seniorweb

Sassenheim n De Bibliotheek in Sassenheim biedt al enige tijd in samenwerking met Seniorweb Windows 10 workshops aan. Ook in het najaar gaan deze workshops weer plaatsvinden. Deze keer in de vestiging Sassenheim.

De volgende workshops worden de komende tijd gegeven: op maandag 24 september Bestandsbeheer, op maandag 1 oktober Internet, op maandag 8 oktober Fotobewerking en op maandag 15 oktober Word. Al deze programma's bevinden zich in Windows 10. De workshops van elk 2 uur worden gehouden op maandagmiddag van 14:15 tot 16:15 uur in de Bibliotheek in Sassenheim.

Het maximum aantal deelnemers is 6. Er wordt gewerkt in kleine groepjes, zodat iedereen de aandacht kan krijgen om de nieuwe vaardigenheden te lezen. Voor alle deelnemers staat een laptop klaar om te gebruiken tijdens de workshop.

De kosten per workshop zijn € 5,00 voor leden van de Bibliotheek en/of Seniorweb en € 10,- voor niet-leden. Deelname kan in alle vestigingen aan de balie van de Bibliotheek geregeld worden en ook via de website www.bibliotheekbollenstreek.nl.

Vluchtelingen-werk zoekt Arbeidscoaches

Teylingen n Vluchtelingen willen niets liever dan aan de slag. Voor het project Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP), waarin we vluchtelingen begeleiden naar de arbeidsmarkt, zijn wij op zoek naar vrijwillige arbeidscoaches. Kun jij het verschil maken?

Je begeleidt, ondersteunt en coacht cliënten bij het vinden en behouden van passend vrijwilligerswerk, betaald werk, stage of een opleiding. Je bent in staat te stimuleren en motiveren en een respectvolle houding en empathisch vermogen vinden wij hierbij belangrijk.

Je komt in een stimulerende en uitdagende werkomgeving met ruimte voor je eigen ontwikkeling en initiatief. Je krijgt een inwerkprogramma en mogelijkheden om aanvullende trainingen en opleidingen te volgen. Het werk van een arbeidscoach is uitdagend en divers. Heb je minimaal twee dagdelen per week beschikbaar gedurende een periode van een jaar en heb je interesse om aan de slag te gaan met dit belangrijke werk? Neem dan contact op met Mieke Bruines, teamleider VluchtelingenWerk locatie Teylingen, tel. 0252-216213 (di, do en vr) of email mbruines@vluchtelingenwerk.nl.

Prikkelgevoelige kinderen genieten op Voorhoutse kermis

De windvaan benadrukt het belang van de tulp voor Sassenheim | Foto: PR

voorhout n In de straten rond de Voorhoutse kermis is het opvallend stil. Slechts de wat grotere drukte op straat verraadt dat de kermis vandaag al eerder geopend is dan gebruikelijk. Klanken van Hollandse hits of snelle dancemuziek ontbreken. Waar normaal gesproken opzwepende kreten als 'Are you ready?!' en 'Attention!' de bezoekers al van veraf warm proberen te krijgen voor een ritje in één van de spannende attracties, blijft het nu stil.

Door Mandy van Leeuwen

Twee rustige uurtjes op de Voorhoutse kermis voor mensen die wél plezier willen hebben, maar niet tegen teveel prikkels kunnen. | Foto: Mandy van Leeuwen

De aanblik van de Booster hoog in de lucht en het geluid van zijn motor dat in de stilte klinkt, geven pas uitsluitsel dat de kermis open is. En dat is precies hoe het de bedoeling was: zaterdag 15 september startte de Voorhoutse kermis met twee rustige uurtjes voor iedereen die wil genieten van een kermis met wat minder prikkels.

Opmars

De prikkelarme kermis beleeft een opmars. Voor kinderen die snel overprikkeld raken door de indrukken om hen heen, bijvoorbeeld in verband met autisme of epilepsie, is een kermisbezoekje normaal geen optie.

Terwijl hun leeftijdsgenootjes rit na rit in de achtbaan maken, spanning zoeken in de spin en bij de grijpmachines proberen die éne knuffel te bemachtigen, blijven zij thuis om de harde muziek, jubelende kreten en flitsende lichten te vermijden. Om ook voor deze groep kinderen een bezoekje aan de kermis mogelijk te maken, wordt er op steeds meer kermissen voor gekozen om één of enkele uurtjes de muziek en lichten uit te zetten.

Divers publiek

Tijdens de twee prikkelarme uurtjes heerst op de Voorhoutse kermis een gemoedelijke sfeer. Er is een gezellig aantal bezoekers aanwezig, een mengelmoes van mensen die speciaal voor de prikkelarme uurtjes komen en meer toevallige voorbijgangers. "Wij zijn hier uit tijdgebrek," lacht een vrouw die met haar zoons op de kermis is. Later op de dag moet er gesport worden. Voor andere gezinnen betekent de prikkelarme kermis dat ze eindelijk eens met z'n allen op pad kunnen. "Onze zoon zou anders echt niet zijn gegaan," wijst een moeder naar haar jongste kind. Nu slentert het gezin van vier langs de attracties, die hen zichtbaar plezier opleveren. "Ik hoop dat ze dit volgend jaar weer doen."

Tegemoetkomen

Hoewel het de eerste keer is dat in Teylingen een prikkelarm moment op een kermis wordt georganiseerd, zijn de kermisexploitanten eraan gewend. "Je doet je best om het publiek tegemoet te komen," vertelt de exploitant van de spin. "Je houdt er rekening mee en draait ook wat rustiger." Het is voor de kermisveteraan - hij draait al 30 jaar mee – vanzelfsprekend dat je meedoet als de vraag gesteld wordt. Wel twijfelt hij hoeveel mensen er echt speciaal op de prikkelarme uurtjes afkomen. "Het is een beetje een hype," vult zijn collega van de botsauto's aan. En als je de mannen vraagt wat ze zelf het leukst vinden? "Kermis is met muziek," klinkt het resoluut.
Vanaf half één kunnen de heren en andere liefhebbers hun hart weer ophalen. "Opgepast voor de start," schalt het over het kermisterrein.

Budgetchallenge voor jongeren in herfstvakantie

Teylingen n Ben jij tussen de 14 en 18 jaar en woonachtig in de gemeente Teylingen? Vind jij het leuk om met je vrienden een challenge aan te gaan in de herfstvakantie? En ook nog eens dit te doen in een voor jou/jullie betaald vakantiehuisje? Dan is dit iets voor jou!

Het jongerenwerk van Welzijnskwartier organiseert het project "Watch the Budget" om jongeren bewuster te maken van geldbesteding. Oftewel, meer doen met je poen! Met een budget van € 50,- moeten de teams een midweek rond zien te komen. De teams bestaan uit maximaal 3 jongeren en een begeleider van minimaal 21 jaar oud.

Vlogs en opdrachten

We streven naar drie teams van 4 personen die op maandag 22 oktober hun intrek doen in de huisjes van Dunimar in Noordwijkerhout. Iedere dag krijgen de teams een opdracht en moeten zij middels eigen vlogs laten zien hoe zij rond komen en de opdrachten uitvoeren. De vlogs moet je tonen op een eigen you-tube kanaal. Om zoveel mogelijk mensen jouw/jullie vlogs te laten zien is het de bedoeling dat jullie een week voor aanvang van de challenge al een kanaal openen en zoveel mogelijk volgers/viewers weten te krijgen voor het kanaal. Weet je niet hoe je filmpjes moet maken en of hoe deze te editen? Geen probleem! Jij en je teamleden leren in de weken voor de start van de challenge hoe je dit allemaal doet. Het team wat het minste geld opmaakt, de opdrachten het beste uitvoert, de meeste abonnees/viewers weet te vergaren krijgt de meeste punten.

Prijs

Donderdag 25 oktober om 20.00 uur in jongerencentrum Ex Voto in Voorhout wordt duidelijk welk team de meeste punten heeft behaald en dus gewonnen heeft. Het winnende team ontvangt € 500,- te besteden aan een (lokaal) doel met initiatieven tegen armoede.
Durf jij met je maten of vriendinnen deze uitdaging aan! Meld je dan voor 1 oktober aan bij Johan Braaksma van het jongerenwerk: johanbraaksma@welzijnskwartier.nl of app/bel: 0636184030 (ook voor meer info). Misschien ben jij met je team wel uitverkoren om mee te doen aan "Watch the Budget"!

Tulpenwindvaan winnende foto tijdens Open Monumentendag Sassenheim

sassenheim n De windvaan op het Sikkensmuseum in Sassenheim is de winnende foto geworden van de SOS fotowedstrijd tijdens Open Monumentendag.

Via Facebook konden bezoekers foto's insturen. In totaal zijn er zes ingestuurd. De winnaar is de heer A. van der Geest uit Sassenheim. De SOS jury vond het lange afstand shot van de windvaan op het torentje van het Sikkens Experience Center tegen een blauwe lucht origineel en technisch van hoge kwaliteit. Bovendien wordt met de prijs nog eens benadrukt hoe belangrijk de tulp voor Sassenheim altijd is geweest. Het Sikkensmuseum was voorheen het gemeentehuis van Sassenheim, dat tot december 1991 als zodanig dienst heeft gedaan. Sassenheim telt nu nog maar weinig bollenvelden. De meeste Sassenheimers zijn zich, volgens Stichting Oud Sassenheim, niet bewust van de tulpenwindvaan op hun oude gemeentehuis aan de Wilhelminalaan. Twee jaar geleden is de vaan bij groot onderhoud aan het dak geheel opgeknapt. Het Sikkens Experience Center trok 192 bezoekers.

Fantasy met No Worries

Wordt jij vrijwilliger bij Up2stage? | Foto: PR

Voorhout n Zaterdag 22 september organiseert het jongerenwerk van Welzijnskwartier een avond No Worries met deze keer als thema Fantasy.

Ben jij helemaal weg van Star Wars, Lord of the Rings, eenhoorns of Mango? Fantaseer er dan maar op los en kom in je out-fit naar No Worries.

Het vaste onderdeel met onze kahoot-quiz komt ook aan bod en natuurlijk kun je ook gewoon lekker als je zelf komen en een potje poolbiljart spelen, darten of tafelvoetballen. No Worries is een activiteit voor LVG jongeren van 14 tot en met 18 jaar. De avond wordt ondersteund door het jongerenwerk en tieners die samen met LVB-jeugd er een leuke avond van maken. Entree is 3 euro (incl 2 consumpties)

De avond start om 20.00 uur en duurt tot 22.30 uur. No Worries kun je vinden in Ex Voto aan de Jacoba van Beierenweg 118b te Voorhout. Er wordt geen alcohol geschonken.

Up2Stage zoekt vrijwilligers

teylingen n Na 10 jaar mooie shows en een fantastisch jubileumjaar is musicalgroep Up2Stage op zoek naar vrijwilligers om het niveau hoog te houden voor de komende jaren.

De zomervakantie is nog maar net voorbij, maar Musicalgroep Up2Stage is alweer druk bezig in aanloop naar de volgende musicalproductie 'Kookpunt' in november. Na de zeer succesvolle jubileumeditie Enigami vorig jaar, waarmee een kroon op een tienjarig bestaan gezet werd, is de blik alweer vooruit gericht op de volgende tien jaar. Daarbij heeft de groep het vaste voornemen om de lat die de amateurgroep voor zichzelf elk jaar hoger legde, ook hoog te houden. Met meerstemmige zang, dans, spannend acteerwerk en schitterende decors wordt een bijna professioneel niveau behaald. Dat wil de groep met de blik vooruit ook graag zo houden. En liefst ook met het geheel vrijwillige karakter dat Up2Stage kenmerkt. Spelers, docenten en de grote groep ondersteuners (ruim 50 vrijwilligers) werken hard, maar onbetaald en puur voor het plezier, om één keer per jaar enthousiaste jongeren te zien schitteren in weer een prachtige musical. Om dat ook de komende tien jaar vol te kunnen houden is de groep nu naarstig op zoek naar enkele nieuwe vrijwilligers. Het gaat daarbij vooral om zangdocenten, stagemanagement en publiciteit. Heb je ervaring op dit vlak en wil je bijdragen aan cultureel plezier van hoog niveau neem dan contact op met: Koos Burgmeijer, 06-11302838 of stuur je reactie naar info@up2stage.nl

Plezier en ontroering bij 2e editie 'The sound of Warmond'

De dag werd besloten met de voorstelling 'Prinses Serena en de eenhoorn'. | Foto: PR

warmond n Zaterdag 8 september in het monumentenweekend was het zover: de tweede keer 'Sound of Warmond in de prachtige oude protestantse kerk.

Nog voor het eerste concert begon waren er al mensen om een kijkje te nemen in de kerk. En zo zou het de heel dag blijven. Om 11.00 uur was het publiek erg onder de indruk van het virtuoze spel van de, nog zo jonge, organist Jan Pieter Lannooy. Bij de variaties op het lied 'Merck toch hoe sterck' van de Nederlandse componist Cor Kee ging er een zucht van herkenning door de kerk. Om 12.00 uur speelden de hoboïst Arthur Klaassens en de organist Geerten van de Wetering een volledig Bachprogramma. Wie kent de uitspraak niet? 'Geen dag zonder Bach'! Het was een prachtige programmering die perfect paste in de akoestiek van de kerk. Om 13.00 uur klonk in het open podium een zeer afwisselend programma. Het koor Tourdion uit Delft zwierde bij het laatste lied als dronken lieden over het podium. De Argentijnse klanken van het Wim Hofman gitaarensemble waren voor velen een, aangename, verrassing. Het ensemble Camerata Musica Warmelda, speelde in een prachtige bezetting van zowel blazers als strijkers een programma uit de zestiende eeuw.

Ontroering

De ontroering kwam aan de beurt bij het (jeugd)blokfluitorkest 'The Warmond Whistlers'. Het was opvallend hoe goed de oudere leerlingen speelden en samenspeelden, maar bijna te lief om te zien hoe, heel kleine jongetjes, verschrikkelijk hun best deden toen ze even mochten meespelen. Om 14.30 uur werd de dag besloten met de voorstelling 'Prinses Serena en de eenhoorn'. Kinderen uit het publiek deden mee als prinsessen of waren voor even het personeel van de prinses. Het publiek werd ingeschakeld om de prinsen voor te zeggen (Londen! Parijs!), of hun mededogen te tonen (aaaaaaaaaaaach), en er werd samen gezongen. De sopraan Serena Jansen en de accordeonist Aldert Prast speelden hun rollen zeer overtuigend. Aan het slot van de voorstelling was weer plaats voor ontroering. De prinses koos uiteindelijk niet voor de prinsen maar voor de eenhoorn. De reden? De prinses heeft maar één been, en de eenhoorn heeft maar één hoorn, daarom horen ze bij elkaar!

Tangarine met 'Uiteen' in Muziektheater

sassenheim n Het leven heeft ze uit elkaar gedreven: Sander en Arnout Brinks van het muziekduo Tangarine.

Toen de één zijn eerste kind in zijn armen hield, liep het huwelijk van de ander stuk. Het is voor het eerst in hun bestaan als eeneiige tweeling dat hun levens niet langer gelijk oplopen. Deze wrange broederschap klinkt door in hun nieuwste theatertour en op hun nieuwste album. Net als voor hun vorige plaat gingen ze voor opnames naar de stad Tucson, in de Amerikaanse staat Arizona. Daar in het woestijngebied ondergingen ze een muzikale metamorfose: Tangarine is niet langer een loepzuivere folkband. Hun muziek is grilliger en meeslepender geworden. De typische blood harmony in hun tweelingzang is gebleven, maar dit keer eisen de gitaren meer spreektijd op.
Dit is de soundtrack van hun ontregelde broederschap. Kaarten kosten € 20,00 p.st

Info

vrijdag 19 oktober. Aanvang : 20.15 uur. Theater t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40 A, Sassenheim. Telefonisch bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 10-10.30 uur (met uitzondering van de maanden juli en augustus) 0252-22 58 74. Kaart verkoop: Zie de website: www.hetonderdak.nl. Vanaf twee weken voor elke voorstelling zijn kaarten, (niet voor films) indien de voorstelling niet is uitverkocht, verkrijgbaar bij Primera Sassenheim, Hoofdstraat 208, Sassenheim. Tel: 0252 – 21 17 56.
U kunt bij Primera Sassenheim ook betalen met theaterbonnen en CKV bonnen (verkrijgbaar bij alle VVV's, de grotere theaters en schouwburgen) .Verkoop aan de zaal, op de dag van voorstelling vanaf 45 minuten voor aanvang.

Adest Musica weer op scherp

De puntjes zijn op de i gezet. Nu kan het seizoen beginnen. | Foto: PR

sassenheim n De kinderen van de jeugdband Adest Musica zijn van 24 tm 26 augustus op werkweekend geweest. Want er staan dit najaar diverse optredens op de kalender. Daarom hebben de kinderen van de jeugdband en de aspiranten hard gewerkt onder leiding van dirigent Matthijs Kruik en het instructie team onder leiding van Danny Zuidhoek. Ook was de nieuwe slagwerk instructeur mee. Leden van de Drum- en Showband namen de aspiranten onder hun hoede.Op het programma stond het aanscherpen van de show 'Reis vol verrassingen', gebaseerd op de muziek en tv-serie van Bassie en Adriaan. Met het studeren van de showmuziek en choreografie werden de puntjes op de i gezet. U kunt de kinderen van Adest Musica binnenkort bewonderen bij diverse lampionnenoptochten in Voorhout, Sassenheim, Katwijk en Lisse. Op 30 september gaat de jeugdband de strijd aan met andere jeugdkorpsen tijdens de jeugd manifestatie in Ahoy Rotterdam.

Hakim op z'n best in Warmond

warmond n Hakim is een Nederlands-Algerijnse theaterartiest en mimespeler, die bij het grote en kleine publiek vooral bekend is door zijn rol in Sesamstraat. De door hem ontwikkelde acts vinden hun oorsprong in straatoptredens in Amsterdam en Parijs. Hij haalt zijn inspiratie uit de vreemde problemen van de grote mensenwereld en vertaalt die raak en vaak vol humor naar de wereld van kinderen van alle leeftijden. In zijn nieuwste interactieve show 'Hakim op zijn best' is het lachen geblazen over van alles en met alles. Woensdag 17 oktober 15.00 uur. Een kaartje kost 8,50 euro. Voor kaartverkoop zie www.theaterhettrefpunt.nl. Ook verkoop aan de zaal of bij het VVV Warmond is mogelijk.

Oecumenische Taizéviering

sassenheim n Op zondag 23 september wordt de eerste oecumenische Taizéviering van dit seizoen gehouden in de Dorpskerk aan de Hoofdstraat. De viering begint om 19.00 uur. Voorganger is ds. T. Moll en het Oecumenisch Kleinkoor Sassenheim verleent haar medewerking. De stilte krijgt in deze gebedsdienst een belangrijke plaats. Een stilte die rust en ruimte geeft voor inkeer en gebed. Even een moment om stil te zijn na deze feestweek en nu alle seizoensactiviteiten weer van start gaan. Daarbij is er gelegenheid een kaarsje te ontsteken voor een situatie in de wereld of iemand die u in gedachten heeft.

Meccano in Bernardus

sassenheim n Meccano, speelgoed herinneringen uit onze jeugdjaren of is het nog steeds technisch speelgoed voor jong en oud? Welke jongen heeft in zijn leven, al dan niet met hulp van vader, gespeeld met meccano. Boutjes en moertjes moesten aaneen worden geschroefd om te komen tot een kraan, auto etc. De mogelijkheden om te bouwen zijn oneindig. Het aloude constructiespeelgoed is nog steeds een levendige hobby, al zijn er natuurlijk aanpassingen gemaakt aan de wensen van de huidige tijd. Op 6 oktober organiseert Meccano Gilde Nederland een expositie in Bernardus, Hoofdstraat 82 in Sassenheim. Daar zullen fraaie constructies te zien zijn als werkende hijskranen, auto´s en andere machines, kortom interessant voor jong en oud. Van 11.00 tot 15.00 uur is iedereen welkom. En de toegang? Die is gratis.

Top/SolarCompleet wint na een ware korfbalshow van KZ/Thermo4u

Frank Mostard in actie. | Foto: PR Foto: Marco Spelten

Sassenheim n Met een wervelende korfbalshow heeft TOP/SolarCompleet ook de tweede competitiewedstrijd gewonnen.

In de uitwedstrijd bij KZ in Koog aan de Zaan die tot 3-3 gelijk opging was TOP continue de bovenliggende ploeg en aan de hand van vooral Frank Mostard die met zeven veldgoals topscorer werd en Celeste Split (5), was de wedstrijd vooral ook voor de neutrale toeschouwer een lust voor het oog. Na een ruime voorsprong bij rust van 17-7 ging TOP in de tweede helft gewoon door. KZ kwam geen moment echt in de wedstrijd, maar bleef het wel proberen. Zonder resultaat want TOP won overtuigend met 17-29 en zette daarmee ook de tweede wedstrijd op indrukwekkende wijze om in winst.

IJzervreter Dominique Kuhn stoot dwars door de barricade. | Foto: PR

Gewaagd

Vooraf werd een wedstrijd verwacht waarin beide ploegen redelijk aan elkaar gewaagd zouden zijn. TOP, traditioneel nog niet in topvorm in de eerste wedstrijden en een gedreven KZ met een aantal nieuwe spelers in de basis en winst in de eerste wedstrijd. Bij TOP waren de vakken net als vorige week en ook deze keer maakten beide vakken er een leuke en attractieve wedstrijd van. De wedstrijd begon veelbelovend met 2 aanvallen, 2 goals. De 2-1 voor KZ was echter de laatste voorsprong, hierna nam TOP het initiatief over.

Niet te stoppen

Frank Mostard, die zijn draai al helemaal gevonden lijkt te hebben, ging voorop in de strijd en was niet te stoppen. Fenna Jagtman, die de plek inneemt van de geblesseerde Jet Hendrik, speelde vooral verdedigend een hele sterke wedstrijd. Zij hield international en topschutter Esther Cordus op slechts 1 velddoelpunt. Celeste Split was als vanouds zuiver met haar schoten en haar acties naar binnen leverden bijna standaard een strafworp op die werden benut door Mick Snel. TOP speelde net als vorige week met veel flair en de vele wisselingen in tempo en spel waren prachtig om naar te kijken. De lange en gevarieerde aanvallen werden vaak beloond met mooie goals van onder andere Sanne Jousma en Barbara Brouwer. Dat TOP het verdedigend ook goed had staan bleek wel bij de ruststand. Toen was het al 7-17 en had KZ ook nog een stip gemist.

Mooie tweede helft

Na rust begon KZ met twee goals, maar het was wederom Mostard die het sein gaf voor de start van een mooie tweede helft. TOP wist het hoge niveau van de eerste helft vast te houden en liet slechts maar weer 7 goals toe.

De verdediging van Celeste Split was inmiddels overgenomen, maar zonder veel resultaat, want Split bleef onnavolgbaar en speelde of zichzelf of Sanne Jousma vrij die wel raad wist met de kansen. De combinatie Mostard en Nick Pikaar leverde nog een aantal prachtige goals op en de assist via een stuitbal van Brouwer op Pikaar werd door laatstgenoemde met 1 hand afgemaakt.

Kortom, het was genieten langs de lijn. Mick Snel, die wat pech had met zijn schoten, werd eindelijk beloond voor het harde werken en bij 13-27 stond ook zijn naam bij de velddoelpunten. Hierna kregen de reserves nog enkele speelminuten. Deze werden door Thomas Tiggelman en Bastiaan Overwater goed benut want beiden kwamen tot scoren en bepaalden hiermee de eindstand op 14-29. Een mooie overwinning in een hoogstaande wedstrijd en hiermee is TOP nog ongeslagen.

Zaterdag komt het gepromoveerde Deetos naar Sassenheim.

WIJC fietst in Limburg

Warmond n Aan het einde van het zomerseizoen en ter voorbereiding op het schaatsen testten de geoefende leden van de Warmondse IJsclub (WIJC) hun benen in het Limburgse heuvelland.

Tweeëntwintig schaatsers en een volgwagen vertrokken al heel vroeg op zaterdag 15 september naar Cadier en Keer om daar rond half tien te starten met een fietstocht. De routes volgen deels de route van de Amstel Goldrace die altijd vroeg in het voorjaar verreden wordt. De uitgezette tochten waren 95km lang, voor de 'langzamere' rijders, of 120km voor de snelle fietsers. Die laatste groep bestond uit 12 rijders. De jongste was 14 jaar en de oudste deelnemende WIJC-er was 69 jaar. Tussen de middag werd er gezamenlijk geluncht, toen waren o.a. de Wolfsberg, de Loorberg, Camerig en de Vaalserberg bij het Drielandenpunt al beklommen. Een van de rijders had midden in een afdaling een klapband gekregen en was gevallen, zijn zadel was kapot en kon in de lunchpauze even gerepareerd worden. Na een voedzame maaltijd en het vullen van de bidons werd het tweede deel van de WIJC wielertocht afgelegd, hierin werden de Gulpenerberg, de Kruisberg, Eyserbosweg en de Fromberg beklommen en kwam ook de Keuterberg aan bod. De reactie van de jongste deelnemer op die klim was 'het leek wel een muur!' Het eerste deel van de Keuterberg is steil, tot wel 22%, gelukkig vlakt het naar de top toe wat af. De klimmers die het eerst boven waren, konden zien hoeveel hun clubgenoten moesten afzien om ook boven te komen. Na de Keuterberg reden de WIJC-ers terug richting het startpunt in Cadier en Keer, maar er zaten nog wel wat venijnige klimmetjes in die laatste 20km, zoals de Cauberg en Geulhemmerberg. De benen hebben veel te verduren gehad, maar dit was een mooie dag in een mooie omgeving, en leuke test voor de komende winter.
Over drie weken staan de schaatsers weer op het kunstijs in Leiden, Haarlem en Den Haag. Na de positieve vergadering van de Commissie Welzijn van de gemeente Teylingen heeft de WIJC goede hoop dat we binnen een paar jaar allemaal in Leiden kunnen schaatsen. Als daar de nieuwe ijsbaan van 333 meter wordt aangelegd, kunnen alle leden van de Warmondse IJsclub op dezelfde kunstijsbaan schaatsen: veel minder reistijd, veel gezelliger en veel meer onderlinge stimulans. Deze week zijn er voor die langere ijsbaan nog loten te koop (333loterij.nl, één lot kost € 3,33) op zaterdag 22 september is de trekking. Een schaatsclinic door onze marathontoppers Lisa van der Geest en Iris van der Stelt hoort tot de prijzen. Help ons aan de 333 meter baan!

Valse start voor de Bassets

sassenheim n De rugbyers van The Bassets uit Sassenheim hebben zichzelf een slechte dienst bewezen om de eerste competitiewedstrijd niet winnend af te sluiten. Zij verloren hun thuiswedstrijd met 17-24 van The Dukes uit Den Bosch.

Vol goede moed schoten ze uit de startblokken, die goede moed hadden ze opgedaan in de voorbereiding van het seizoen. Daar liep alles als de gesmeerde bliksem, maar juist nu het er echt om ging mislukte er veel te veel. The Bassets kwamen wel op een voorsprong, 5-0, maar daarna startte het foutenfestival waar The Dukes wel raad mee wisten. The Bassets miste teveel tackles, de kicks waren niet zuiver en het pasen van de bal was niet strak genoeg. De frustratie droop er van af, zodat sommige spelers te makkelijk over de grens van het toelaatbare gingen. Een goede afloop zat er bijna in, maar juist toen sloegen The Dukes toe. Zij wonnen de wedstrijd met 17-24. The Bassets staan daardoor weer met beide benen op de grond en zullen aankomende zaterdag direct op scherp moeten staan, dan spelen ze in Amsterdam tegen Ascrum, aftrap 15.00 uur, toegang gratis.

Leidse Tennis Masters bij STV

Vol gas de heuvels op... | Foto: PR Foto: Christiaan Zuiderduin

sassenheim n De Leidse Tennis Masters zullen dit jaar plaatsvinden op het prachtige nieuwe park van de Sassenheimse Tennis Vereniging.

Alleen de beste spelers uit de regio mogen meedoen aan dit prestigieuze KNLTB-toernooi, dus dat is een garantie voor spectaculaire wedstrijden! Van maandag 17 t/m zondag 23 september gaan de spelers de strijd met elkaar aan tussen 15.00 en 23.00 uur op het sportpark van STV aan de Roodemolenweg 6 in Sassenheim. Kom dus vooral kijken en genieten van de gezellige en sportieve sfeer!

Begin het jaar aqua sportief!

sassenheim n Kom gratis op vrijdag 5 oktober verschillende aquasporten uitproberen in sport- en recreatiecomplex Wasbeek.

Na de zomer is het een goede tijd om weer aan uw conditie te werken of om deze juist bij te blijven houden. En daar kan in deze eerste week van oktober een start mee gemaakt worden in Wasbeek waar iedereen welkom is. Mensen die eens willen kennis maken met de verschillende aquasporten, kunnen vrijdagavond actief meedoen met de verschillende work-outs op muziek. De gehele avond staat in het teken van aquasporten. Er worden introductielessen gegeven van vijf aquasporten die zwembad Wasbeek biedt. Er kan zelf gekozen worden aan welke aquasport wordt meegedaan, maar aan meerdere workshops meedoen, kan natuurlijk ook. De entree en deelname is gratis voor iedereen. Geïnteresseerden krijgen uitgebreid uitleg over het aanbod aan groepslessen indien gewenst. En na de lessen is er de mogelijkheid om te ontspannen in het recreatiebad, whirlpool en stoomcabine. Kortom, een uitstekende mogelijkheid om een nieuwe sport uit te proberen en/of het jaar op een sportieve manier te starten. Door deze activiteiten is het zwembad deze avond gesloten voor recreatiezwemmen en banenzwemmen.

Gezondheidszwemmen 19.10 - 19.35
Aquavaria 19.45 - 20.10
Aquabootcamp 20.15 - 20.40
Aquajogging 20.45 - 21.10
Trimzwemmen 21.15 - 21.40

19 / 20

19 t/m 26 september

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: eucharistieviering, voorganger: M. Claassens

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 19.00 uur, Taizédienst, voorganger: Ds. T. Moll, m.m.v. Oecumenisch Kleinkoor

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. J. Aarnoudse.

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur: Gezinsviering, woord- en communieviering m.m.v. kinderkoor De vrolijke Nootjes, voorganger: A. van Kapel

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, geen informatie

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, Sint Matthias feest, woord- en communieviering, voorganger: B. Prins

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur: Startdienst, voorganger: Mevr. Ds. J. Nijboer (Noordwijk)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Ramon Schaaf

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur; eredienst o.l.v. Jan Zijlstra, 10.00 uur Jeugd-Bar.

Twee bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis winnen? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 23 september bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl o.v.v. puzzel. De winnaar van week 37 is: Remco Vink. De oplossing was: tuinsproeier