De Teylinger

30 november 2016

De Teylinger 30 november 2016


Skeelerbaan komt steeds dichterbij voor ijsclubs

IJsclubvoorzitter Frans Biemond (rechts) beantwoordt nog de laatste vragen van de commissie. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

Teylingen n De raadscommissie Welzijn kon zich afgelopen maandag helemaal vinden in het geven van een bijdrage voor de aanleg van een skeelerbaan op de landijsbaan in de Veerpolder in Warmond. Het burgerinitiatief gaat als een snel hamerpunt naar de gemeenteraad voor een definitieve bekrachtiging.

Door Nico Kuyt

Het burgerinitiatief is ingediend door de gezamenlijke ijsclubs van Teylingen. Als er geen ijs is, dan kan getraind worden op de skeelerbaan. De nieuwe voorziening trekt nieuwe leden aan en zet de jeugd aan tot sporten, zo is de verwachting. De clubs vragen van de gemeente een eenmalige bijdrage van 125.000 euro en een garantstelling voor maximaal 25.000 euro. Naast acties, leningen en bijdragen van de leden worden daarnaast fondsen aangeboord, zoals het Schipholfonds, het Rabobank Coöperatiefonds en Fonds 1818. De commissie was maandag voor het verstrekken van de eenmalige bijdrage en het garant staan. Rond de vergadertafel klonken complimenten aan de indieners van het burgerinitiatief over de wijze waarop zij het hebben aangepakt. Positief werd genoemd dat de baan de enige wedstrijdbaan wordt in Zuid-Holland. De dichtstbijzijnde officiële 200 meter baan ligt in Purmerend. De verwachting is dat het een grote aantrekkingskracht heeft en een verrijking wordt in het sportaanbod voor gemeente en regio.

Beduusd

De voorzitter van de Warmondse ijsbaan, Frans Biemond, verklaarde maandag 'bijna beduusd' te zijn van de vele complimenten. Hij stipte aan dat de samenwerking tussen de Teylingse ijsclubs 'fantastisch' is. Samen zijn zij bezig met het plan de sport naar een hoger niveau te tillen. Op vragen uit de commissie gaf hij aan met de omwonenden in gesprek te gaan om eventuele vrees weg te nemen over bijvoorbeeld overlast van licht en toename van verkeer. Namens de ijsverenigingen dankte hij de commissie hartelijk voor de bijdrage. De clubs gaan nu een 'rondje fondsen'. Er zijn al aanvragen bij fondsen neergelegd. De ijsclubs hopen volgend jaar de skeelerbaan aan te leggen. De voorzitter nodigde de commissieleden alvast uit om dan een rondje te komen skeeleren.

Plan voor bouw na brand

Voorhout n Na de grote brand in 2012 op het perceel Van den Berch van Heemstedeweg 21, ligt er nu het plan voor een herbouw van het afgebrande gedeelte van het bedrijfsverzamelgebouw met een kleine uitbreiding. Het is namelijk de wens dat het uit zeven bedrijfseenheden gaat bestaan.

Oorspronkelijk waren er zes bedrijfseenheden gevestigd. Na de brand bleven er vier over. De eigenaar heeft nu een principeverzoek ingediend voor een uitbreiding met drie. In een uitspraak op het verzoek vindt B&W de toevoeging van één acceptabel. Het heeft geen zwaarwegend nadelig ruimtelijk effect. Er komt weliswaar 200 m² extra bij, zo'n 6 procent, maar het geldende bestemmingsplan laat maximaal 10 procent toe. In de nieuwe situatie gaat de oppervlakte aan bedrijfsbebouwing uit 3580 m² beslaan. Ook herstelt het nieuwe bestemmingsplan een omissie, want de bestemming is in het huidige foutief vermeld als een agrarisch handels- en exportbedrijf, terwijl de gebouwen gebruikt worden door een aannemersbedrijf, groothandel, (elektro)technische installatie en opslag. In een ouder bestemmingsplan was het wel als zodanig bestemd geweest. Onder voorwaarden wordt het voorontwerp van het nieuwe bestemmingsplan afgerond, samen met enkele onderzoeken. Ook wordt een inspraakronde opgestart. Dan volgt nog de verdere procedure naar een ontwerp met weer inspraak. Aan het einde neemt de gemeenteraad er een definitief besluit over om het geldend te maken. (NK)

Ophokplicht in Park Rusthoff

Sassenheim n Ook alle kippen, duiven en pauwen in Park Rusthoff moeten binnen blijven. Door de heersende vogelgriep geldt er een ophokplicht. Voor eenden geldt dit niet.

De kippen, pauwen en duiven zitten in een afgesloten ruimte die aan de bovenkant is afgedekt. De ruimte is al in 2014, tijdens de vorige vogelgriepuitbraak, gerealiseerd. Omdat deze ruimte op een afgesloten gedeelte van de kinderboerderij staat, buiten bereik en zicht, blijft de kinderboerderij normaal geopend en zijn bezoekers dus van harte welkom. Dat is anders dan in 2003 en 2014, toen tijdens vorige uitbraken de kinderboerderij maandenlang gesloten bleef. De afgesloten ruimte is uitsluitend bereikbaar voor een select gezelschap verzorgers.

Hoewel de eenden in het park de grootste besmettingsbron vormen hoeven deze niet te worden opgehokt, omdat zij niet tot de kinderboerderij behoren.

Gemeentegeld naar sportverlichting

Warmond n SV Warmunda krijgt van de gemeente subsidie voor het aanbrengen van verlichting rondom het natuurgrasveld en het ombouwen van de huidige verlichting naar LED.

Door Nico Kuyt

Op dit moment kan het natuurgrasveld in de avonduren niet gebruikt worden om te trainen vanwege de afwezigheid van verlichting. SV Warmunda heeft echter een groot ledenaantal.

De verlichting tegelijk meenemen met de geplande renovatie van de toplaag van het natuurgrasveld is geen optie, want de voetbalvereniging moet zo snel de extra trainingscapaciteit kunnen gebruiken om aan de vraag te kunnen voldoen. En van de raadscommissie Welzijn kan het licht aan. De fracties gingen maandagavond 28 november allemaal akkoord met het verstrekken van het geld.

Het verstrekken van de subsidie moet nog wel even officieel afgehamerd worden door de gemeenteraad, maar dan kan de vereniging de volgende stap zetten, zoals het aanvragen van een vergunning.

Corsotribune

Teylingen n Ook dit jaar staat er tijdens het Bloemencorso, op zaterdag 22 april, een tribune aan de Rijksstraatweg in Sassenheim. Het corso passeert daar rond 12.15 uur. De tribunekaarten kosten 19,50 euro en zijn vanaf nu te koop. Meer info op www.bloemencorso-bollenstreek.nl.

Foto: pr.

De
Verhalen-
karavaan

De vlag
op
de
Oude Toren

Vragen over fietsendiefstal bij station

Certificaten
na
inburgerpilot

stichting n Een huis voor Jeroen

Warmunda fuseert met woningcorporatie Stek

Foto: Stephan Bekooij

Warmond n Woningstichting Warmunda uit Warmond en woningcorporatie Stek uit Lisse, Hillegom en Teylingen fuseren per 1 januari 2017.

"Alle voor de fusie noodzakelijke goedkeuringen zijn binnen: de drie gemeentes, de huurdersverenigingen en het personeel waren al eerder akkoord gegaan met de fusie en nu heeft ook de minister laten weten dat de fusie door kan gaan," aldus Stek-bestuurder Hans Al.

Steunpunt

'Voor Warmond-huurders komt er in het Trefpunt aan de Herenweg 80 in Warmond vanaf januari op maandagochtend en donderdagmiddag een steunpunt', vertelt interim-bestuurder van Warmunda Marja Duiverman. Zij neemt per 1 januari afscheid. "Alle antwoorden op vragen over wonen en woningen, kunnen huurders vinden op de website www.stek-wonen.nl. Mensen die dat liever niet doen of toch een persoonlijk gesprek willen kunnen naar het steunpunt of een afspraak bij hen thuis maken." Het kantoor van Warmunda wordt verkocht. Het pand aan de Dorpsstraat gaat binnenkort in de verkoop.

De nieuwe corporatie krijgt een omvang van ongeveer 6.700 woningen en 80 personeelsleden. Vier personeelsleden van Warmunda krijgen een nieuwe plek op het kantoor van Stek aan de Hobahostraat in Lisse.

Vragen over fietsendiefstal bij station

Het CDA stelt vragen over de aanpak van fietsendiefstal bij station Sassenheim. | Foto: MV Foto: Marieke Voorn

Sassenheim n De fractie van het CDA heeft aan B&W vragen gesteld over de diefstal van fietsen bij station Sassenheim. De fractie constateert onder andere dat door de politie weinig aan opsporing doet na een aangifte.

Door Nico Kuyt

Op de site van de politie kan met gebruik van DigiD aangifte worden gedaan van fietsendiefstallen. Dat kost niet alleen veel tijd, maar leidt volgens de fractie ook standaard tot een reactie op de aangifte: 'Geen onderzoek zaak', wat volgens de toelichting betekent: 'Wij onderzoeken uw zaak nu niet. De reden is dat de aanpak van andere misdrijven voorrang krijgt. Dit is afgesproken met het Openbaar Ministerie. Ook geven wij voorrang aan misdrijven waarover we meer informatie hebben', aldus de website.

Het CDA wil nu van de burgemeester, als portefeuillehouder voor openbare orde en veiligheid, weten wat haar mening hierover is en welke zin het heeft voor slachtoffers om nog aangifte te doen. De fractie vraagt B&W om gegevens te verstrekken over het aantal aangiften, het aantal fietsendieven die zijn aangehouden, hoeveel daarvan daadwerkelijk zijn vervolgd en hoeveel gestolen fietsen door de politie zijn terugbezorgd bij de rechtmatige eigenaar. Het zou daarnaast kunnen zijn dat een aantal door de standaardreactie van de politie geen aangifte doet en dat het aantal diefstallen wellicht vele malen hoger ligt.

Maatregelen

Het CDA vraagt of de burgemeester de politie kan en wil bewegen de huidige insteek te wijzigen en als niet, dan aan te geven welke andere maatregelen worden overwogen om diefstallen van fietsen in Teylingen tegen te gaan en of B&W het als de opdracht ziet met voorrang en op zeer korte termijn aan deze een uitvoering te geven. De fractie wijst daarbij op een motie die de gemeenteraad op 3 november heeft aangenomen over het tegen gaan van fietsendiefstallen bij stations.

Automobilist tegen pilaar op afrit A44

Sassenheim n Een automobilist is zondagochtend rond 11.30 uur met zijn voertuig frontaal tegen een pilaar van een viaduct gebotst op de afrit van de A44 bij Sassenheim.

De man verloor door onbekende oorzaak de macht over het stuur en kwam in de bocht in een slip. Vervolgens knalde hij met flinke snelheid frontaal tegen een pilaar van het viaduct. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. De ambulancedienst bracht de man met onbekend letsel naar het ziekenhuis. Afrit 5 richting de Rijksstraatweg in Sassenheim was gedurende het ongeval een uur dicht wegens bergingswerkzaamheden.

Begin november gebeurde was er op de afrit ook een ongeval. Hierbij raakte ook een automobilist van de weg, vloog over de kop waarna het voertuig op de zijkant terecht kwam. | Foto: Stephan Bekooij

Vierde editie Beursvloer Bollenstreek opnieuw succes

Burgemeester Goedhart (Noordwijkerhout) opent de Beursvloer. | Foto: Willem Krol Foto: Willem Krol

Teylingen n Burgemeester Gerrit Goedhart van Noordwijkerhout opende woensdag 23 november de vierde Beursvloer Bollenstreek.

De Beursvloer Bollenstreek is een initiatief van de Lions Club Bollenstreek in samenwerking met de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. Het is een ontmoetingsplaats, gecreëerd in het Teylingen College Leeuwenhorst in Noordwijkerhout, voor maatschappelijke organisaties, verenigingen en het bedrijfsleven. Het doel is om elkaar te vinden om klussen te realiseren met gesloten beurs.

Voordat hij het woord aan de burgemeester gaf, vroeg Henk Waling, namens de Lions Bollenstreek de aanwezige 'vragers' om een beetje uit hun comfortzone te treden: "Het is soms best lastig om op iemand af te stappen en te vragen: 'ik heb dat en dat van je nodig, kan je mij dat geven?' Maar doe het gewoon! Dat is de bedoeling van dit event". Goedhart: "Ik vind dit een prachtig initiatief: het bedrijfsleven dat verenigingen en andere organisaties met elkaar verbindt. Zeker omdat deze elkaar niet vanzelfsprekend tegenkomen. Ik begrijp dat dit de laatste keer is dat dat niet elektronisch gaat, maar ik zou zeggen: koester de ontmoeting ook!" Zijn woorden werden kracht bijgezet door een ferme slag op de beursgong: de vierde Beursvloer Bollenstreek kon beginnen.

Buurthuis

De ruimte was verdeeld in themahoeken waar vrager en bieder elkaar konden treffen. Deelnemers hadden bij binnenkomst het Beursboek ontvangen, waarin de vragen en eventuele tegenprestaties waren gerangschikt op thema. Voorbeeld: een buurthuis heeft geen geld voor de aanschaf van nieuwe computers. Een bedrijf dat zijn computers vervangt biedt de afgeschreven apparatuur aan. Of: Een verzorgingshuis wil de binnentuin wat opfleuren. Een tuincentrum biedt een aantal perkplanten aan. Als tegenprestatie mag het bedrijf een gratis advertentie plaatsen in het bewonersblad.

Als de match tot stand kwam, werd deze officieel geregistreerd. Volgens Waling waren er minder aanmeldingen dan vorig jaar, maar eindigde deze editie net als de voorgaande met een resultaat van rond de honderd matches. Een prima aantal volgens de organisatie.

Nepalese zilversmid

Sassenheim n De Nepalese zilversmid Dambar is op donderdag 1 december in de Wereldwinkel in Sassenheim. Daar worden zijn sieraden verkocht.


Dambar is geboren als Dalit, de laagste kaste in Nepal. Hij had in 1986, na een ziekbed, het geluk een Nederlander te ontmoeten die zijn schoolgeld en opleiding tot zilversmid betaalde. Zijn Nederlandse sponsor hielp hem daarna met de bouw van een huis met werkplaats in Kathmandu, de hoofdstad van Nepal. Dambar wilde op zijn beurt ook andere kansarme mensen uit de laagste kaste helpen. Hij maakte van zijn atelier een soort bedrijfsschool, waar andere mensen uit dezelfde kaste het vak van zilversmid kunnen leren. Zo krijgen ze de kans een zelfstandig bestaan op te bouwen.

Cupcakes voor Opkikker

Voorhout n Pedagogische medewerkers van kinderopvang Smallsteps bakken op vrijdag 2 december cup cakes voor het goede doel. Dit jaar is er voor gekozen om de opbrengst te schenken aan de stichting Opkikker. De (cup)cakes kunnen van te voren besteld worden. Op de dag zelf kunnen kinderen een workshop 'speculaaspop versieren' volgen en is er een fancy fair. De afsluiting is van 17.00 tot 18.00 uur met een pieten-sponsorloop voor kinderen vanaf 4 jaar.

Foodmand voor eerlijke trouwringen

Teylingen n Bruidsparen die voor 1 juli 2017 trouwen in Teylingen en elkaar een fairtrade gouden trouwring omschuiven, kunnen bij de gemeente een fairtrade foodmand (ter waarde van 35 euro) ophalen. De actie wordt gepromoot door de stichting Teylingen Fairtrade gemeente.

Wereldwijd werken ongeveer 1,5 miljoen mijnwerkers in kleinschalige goudwinning. Door oneerlijke handelsvoorwaarden en gebrekkige mensenrechtenbescherming zitten deze mijnwerkers in een vicieuze cirkel van armoede en uitbuiting. Er bestaat echter ook Fairtrade goud. Fairtrade goud helpt mijnwerkers en hun families op weg naar een beter bestaan.

Om de fairtrade mand op te kunnen halen, stuur een bewijs van aankoop van de fairtrade gouden trouwringen naar nfo@teylingenfairtrade.nl.


Contract parkeerdek

Een impressie van het parkeerdek bij station Sassenheim, ontworpen door MoederscheimMoonen Architects. | Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello heeft op 15 november het contract getekend voor parkeerdek P+R bij station Sassenheim.

Het ontwerp van het parkeerdek is tot stand gekomen in samenwerking met Continental Car Parks en MoederscheimMoonen Architects. Het nieuwe gebouw komt namelijk te liggen tussen het spoor en de A44.

De bouw van het parkeerdek met zo'n 240 extra parkeerplaatsen start naar verwachting medio 2017 eb duurt zo'n vier maanden. Tijdens die periode is het huidige parkeerterrein gesloten. Automobilisten kunnen hun auto parkeren op het terrein van de Wasbeek. Er worden tijdens de bouw wel extra fietsenstallingen geplaatst.

De oplevering van het parkeerdek staat gepland voor eind 2017. Het parkeren blijft daarna gratis.

'Ik ben trots op mezelf, want ik heb nu een echte baan'

Werkgevers en werknemers met een succesvolle match (v.l.n.r): Rijn Barnhoorn, Anne-Sophie Bonnike, Ingrid Doeswijk en Ali M.Ibrahim. | Foto: Esther Luijk Foto: Esther Luijk

n Servicepunt Werk officieel geopend

Teylingen n Het Servicepunt Werk Duin- en Bollenstreek (SPW) werd vorige week officieel geopend. Het servicepunt is opgericht om zowel werkgevers als werkzoekenden die onder de participatiewet vallen met elkaar te matchen.

De dozen worden afgeleverd in het Roemeense Tileagd. | Foto: pr. Foto: pr.

Door Esther Luijk

Het servicepunt wordt gevormd door de sociale diensten van de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk en Teylingen, de Maregroep N.V en het voormalig werkgeversservicepunt. De verschillende organisaties en instanties hebben de krachten gebundeld om een gezicht te vormen naar de werkgevers en werknemers. Rinco Knoop, directeur van MareGroep: "De verschillende diensten waaruit het servicepunt bestaat deden eigenlijk allemaal vrijwel hetzelfde werk. We probeerden allemaal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen bij een gewone werkgever. Het kwam hierdoor wel eens voor dat MareGroep bij een werkgever naar binnen liep om een werknemer aan te bevelen, en dat vervolgens bijvoorbeeld de sociale dienst van Katwijk precies hetzelfde kwam doen. Dat is onhandig en ook dubbel werk. Vandaar nu de oplossing in een gezamenlijk servicepunt".

Sterker

Knoop is nu enthousiast over het servicepunt, maar stond in een eerder stadium niet te juichen voor de oprichting ervan. "We kregen met veel veranderingen tegelijk te maken bij MareGroep. We waren bang dat het SPW in de toekomst misschien problemen op zou leveren voor MareGroep qua werk. We hebben echter met z'n allen goede afspraken gemaakt en hebben een duidelijke plek voor de SPW en MareGroep. We hebben de bedreiging omgezet in een kans. Samen staan we sterker!"

Trots

Anne-Sophie Bonnike is een van de werknemers die door het SPW aan een baan is geholpen. Zij werkt nu als keukenassistent bij het NH Conference Centre Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. Bonnikes vorm van autisme, PDD Nos, stond haar niet in de weg aan de slag te gaan. "Ik heb in de keuken vaste taken en er is veel structuur en duidelijkheid. Mijn collega's weten wat ik heb en weten hoe ze met mij om kunnen gaan. Ik voel me echt onderdeel van het team. Ik ben trots op mezelf, ik heb nu een echte baan."

Wethouder Arno van Kempen was ook bij de opening aanwezig en zei trots te zijn op wat het SPW tot dusver had bereikt. "Vandaag is de officiële opening, maar we zijn al vanaf 1 juli druk bezig werkgevers aan gemotiveerde mensen te helpen. Tot dusver hebben we 51 mensen aan een fulltime baan geholpen, 14 mensen aan een parttime baan en zijn 9 mensen uit het doelgroepregister aan het werk gegaan. Ik ben trots op wat het SPW tot dusver heeft bereikt en heb er alle vertrouwen in dat het in de toekomst een nog groter succes wordt."

Inburgerpilot over Nederlandse samenleving

Teylingen n Je komt uit een ander land en moet opeens 'meedoen' in Nederland. Maar hoe kom je er achter hoe hier alles werkt? Waar mag je lopen op het fietspad en mogen twee mannen hand in hand over straat lopen? Twee groepen met deelnemers uit Teylingen, Lisse, Hillegom, Noordwijk en Noordwijkerhout hebben in de afgelopen maanden meegedaan aan een pilot met lessen over de Nederlandse Samenleving. Zij ondertekenden vorige week als eersten de participatieverklaring.

De stroopwafels en dropjes staan op tafel in de grote vergaderzaal van de Mare Groep in Voorhout. Negen deelnemers uit Syrië wachten geduldig. De inwoners van Hillegom (3), Noordwijk (4) en Teylingen (2) vormen een van de twee groepen deelnemers in een speciale pilot, waarin ze in acht lessen hebben geleerd hoe de Nederlandse samenleving werkt. De andere groep bestaat uit inwoners van Lisse en Noordwijkerhout en Teylingen. De lessen zijn ontwikkeld door Vluchtelingenwerk en bestrijken een breed scala aan onderwerpen. Zo is er les over verkeersregels, maar ook over meer abstracte begrippen zoals verdraagzaamheid. Daarin wordt bijvoorbeeld besproken dat het homohuwelijk is toegestaan. "De cursisten hoeven dus niet te schrikken als ze twee mannen of twee vrouwen hand in hand over straat zien lopen," legt een van de docenten uit. Aan het einde van ieder traject gaat de groep vrijwilligerswerk doen. De twee groepen van de pilot hielpen bij SterkSaam in Lisse en bij Reuring in Noordwijk.

De lessen zijn nu nog een pilot, maar de Nederlandse regering wil vanaf 2017 alle nieuwkomers verplicht een participatietraject laten afleggen, als onderdeel van hun inburgering. De inburgeringscursus blijft daarnaast verplicht. Het doel van het traject is om statushouders de Nederlandse samenleving beter te leren begrijpen. Aan het einde ondertekenen ze een participatieverklaring, waarmee ze verklaren van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en ze te respecteren. De inburgeringscursus blijft daarnaast verplicht.

Met anderen

Met een glimlach op het gezicht zetten Mustafa en May uit Teylingen de handtekeningen op het certificaat. Mustafa noemt Nederland "een klein land met een groot hart". "Ik wil de gemeente bedanken voor de mogelijkheid om te kunnen integreren. Daarbij is deze cursus een goede stap." Toch ziet hij nog wel een barrière in zijn integratie. "Het is ook belangrijk de taal machtig te worden. Nederlands is echt moeilijk, maar we doen ons best." De andere deelnemers, drie uit Hillegom en vier uit Noordwijk, knikken instemmend terwijl de tolk voor de aanwezigen vertaald. Ze zijn het ook eens met het sluitstuk van Mustafa's dankwoord. "Het belangrijkste is dat we hier samen kunnen leven met anderen."

Inmiddels is nieuwe groep al gestart met de lessen in het participatietraject. Zij komen uit Eritrea en de verwachting is dat ze in januari hun handtekeningen kunnen zetten.

Kleding en een orgel naar Roemenië

Sassenheim n Medewerkers van Kringloopwinkel Op Dreef hebben vorige week donderdag een transport voor een viertal plaatsen in Roemenië geladen. In totaal gingen 630 dozen de trailer in. Ook gingen een elektronisch orgel mee voor de Reformatorische kerk in Tileagd en een tillift voor het ziekenhuis 'dr. Pop Mircea' in Marghita op transport. De meeste dozen, zo'n 411, zijn bestemd voor Tileagd.

De dozen bevatten naast kleding ook de schoenendozen, die in de Protestantse kerken in Sassenheim door kinderen zijn gevuld met speelgoed (voor de kinderen), ook medische artikelen voor de plaatselijke dokterspost en het ziekenhuis in Marghita. Door de hobbygroep van de Julianakerk zijn gebreide artikelen meegestuurd voor de dokterspost en de diaconie in Tileagd en het kindertehuis 'Kajanto Maria' in Alesd. De middenschool krijgt dozen met Engelse boeken, sport- en spelartikelen en een tiental platte beeldschermen. Voor de kinderen van de kleuterschool is er speelgoed mee, die afkomstig is van de actie 'Goedzak'. Die actie wordt momenteel ook bij AH in Sassenheim gehouden.

Voor het dorp Bilghez werden in totaal 219 dozen geladen. Naast de dozen met kleding gaan naar dit dorp ook met speelgoed gevulde schoenendozen, speelgoed voor de kleuterschool en gebreide artikelen voor jonge moeders.

Vragen over bereikbaarheid gemeente

De negen Syrische deelnemers worden gefeliciteerd door de wethouders uit de Bollenstreek. | Foto: MV Foto: Caroline Spaans

Teylingen n Het Binnenlands Bestuur heeft voor het tweede jaar op rij een onderzoek uitgevoerd naar de bereikbaarheid van gemeenten. "Teylingen doet het op zich niet slecht, maar verbeteringen zijn mogelijk", stelde raadslid Peter Scholten (CDA) aan de hand van de resultaten vast en stelde hierover vragen aan B&W.

Voor het onderzoek werd aan alle Nederlandse gemeenten per e-mail of webformulier door een mystery-burger een eenvoudige vraag gesteld, dit jaar over het verwijderen van een boom uit een tuin. In tegenstelling tot het vorige onderzoek werd deze e-mail door Teylingen binnen 2 dagen beantwoord, geheel overeenkomstig de gedragslijn voor overheden. Maar verder constateerde het onderzoek dat er geen e-mailadres beschikbaar is op website. Teylingen gebruikt namelijk een webformulier, maar maakt het zo voor de burgers lastiger om met de gemeente in contact te komen. En zo'n digitaal formulier verplicht de burger naar de mening van het onderzoek vaak tot het geven van onnodige en soms privacy-gevoelige informatie en is er soms een beperkte ruimte voor de vraag. Naar het oordeel van de onderzoekers valt ook Teylingen in die kuil omdat ze op het formulier meer informatie verlangt dan nodig is voor het beantwoorden van de vraag. Scholten vraagt nu of B&W bereid is maatregelen te nemen met betrekking tot de punten waarop Teylingen wat minder scoort en welke deze dan zijn. (NK)

Winterconcert zanggroep Cantabile

Zanggroep Cantabile geeft een jaarlijks winterconcert. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Zanggroep Cantabile geeft op dinsdag 13 december het winterconcert in de Hervormde Kerk aan de Aletta Jacobslaan in Voorhout. De toegang is gratis.

Ook dit jaar is er een aantrekkelijk programma. Voor de pauze zingt Cantabile bekende musicalsongs, evergreens en populaire liederen. Zo hoort het publiekYoung for ever, Those were the days. Early one morning en Plasir d'Amour. Na de pauze worden er een aantal kerstliederen gezongen; Son of Mary, Still a Bach Christmas en Kings of Orient. Het concert staat onder leiding van Annemieke Janson. Het koor wordt op de piano begeleid door Kasia Predcieczenska. Kasia zal ook een solo ten gehore brengen. Traditiegetrouw is er in de pauze Glühwein en worden er na afloop van het concert heerlijke mandarijntjes aangeboden. De zaal gaat om 19.45 uur open en om 20.15 uur begint het concert.

Kerstival in en op het plein

Sassenheim n Naar het weekend toe van vrijdag 9 en zaterdag 10 december luidt SassemBourg, aan de Jan van Brabantweg in Sassenheim, de kerstperiode feestelijk en spectaculair in. Zij organiseren dit jaar een nieuw evenement, het Kerstival. Dit festijn is op vrijdag 9 december van 13.00 tot 19.00 uur en op zaterdag 10 december van 11.00 tot 17.00 uur op het plein voor en in SassemBourg. Het Kerstival is gratis toegankelijk.

Er is van alles te doen. Zo worden er gratis knutselworkshops gegeven voor jong en oud en alles daar tussenin. Er wordt informatie verstrekt, gericht op gezondheid en beweging (tijdens de feestdagen). Er zijn leuke (kerst)kramen en bezoekers kunnen genieten van een kerstverhaal dat wordt voorgelezen. Natuurlijk ontbreken de Kerstman, de warme chocolademelk en de glühwein niet. Op zaterdag treden de Lofstem en AC Brass (Adest Musica) op. Liefhebbers kunnen met de Kerstman op de foto en dansen op kerstmuziek.

Lichtjes in de boom

Tot slot worden op beide dagen aan het einde van de middag de lichtjes van de kerstboom op een spectaculaire manier ontstoken door lichtfeeën. Op vrijdag is dat om 17.00 uur in bijzijn van de burgemeester. Zaterdag zal dit iets eerder gebeuren.

'Het moet eruit' bij de broers Speelman

Sassenheim n De Haarlemse broers Daan en Joost Speelman treden op vrijdag 2 december op in Theater 't Onderdak. Na tien jaar met succes maar ook tegenslag, vinden zij het tijd om terug te blikken. Zij pellen hun eerdere shows van zich af als schillen van een ui. Na 'Het moet eruit' is het plan straks fris en schoon verder te gaan met iets nieuws. Voorlopig blijft niets onbesproken en het gaat er muzikaal en humoristisch aan toe. Als het bij de Speelmannen eruit moet, dan komt de hele wereld eruit!

De show begint om 20.15 uur. De entree bedraagt 20 euro. Kaarten zijn te bestellen via www.hetonderdak.nl,of bel tijdens werkdagen tussen 10.00 tot 11.00 uur naar het secretariaat (0252 225874). Vanaf 45 minuten voor aanvang zijn de resterende kaarten aan de kassa te verkrijgen. Vanaf twee weken voorafgaand zijn toegangskaarten ook te koop bij Primera, Hoofdstraat Sassenheim.

Zinloos zuchten met Mylou Frencken

Warmond n Mylou Frencken speelt op vrijdag 9 december haar recente voorstelling Zinloos zuchten in Theater Het Trefpunt. Mylou, die de meeste mensen vooral kennen als barvrouw annex zangeres van de televisiequiz Met het mes op tafel, verkent in haar voorstelling de Portugese saudade. Een begrip dat valt samen te vatten als 'vergeefs verlangen' naar wat was en wat nog komen zal. Zwaar op de hand? Nee hoor, want net wanneer het allemaal iets te confronterend lijkt te worden en de tranen op komst zijn, is de bevrijdende lach binnen handbereik en ervaart het publiek een heerlijke pijn.

De voorstelling begint om 20.30 uur. Kaarten kosten 16,50 euro en zijn te koop via www.theaterhettrefpunt.nl of bij de VVV te Warmond.

Aanstormend talent in Cabaretpoel

Sassenheim n Nog onbekende aanstormende cabarettalenten komen op zaterdag 10 december naar Theater 't Onderdak. Zij brengen vier voorstellingen van elk zo'n 25 minuten, zowel per groep als solo. Na negen jaar Cabaretpoel zijn al meerdere uitstekende cabaretiers opgestaan. Maar ook dit jaar wordt angstvallig geheim gehouden wie nu de kans krijgen.

Bij het scouten van de artiesten is gelet op talent, kwaliteit en diversiteit. In de vier optredens krijgt het publiek dus een flinke variatie te zien en te horen, voor elk wat wils. De Cabaretpoel is elk jaar een flink succes, ook al door de onvoorspelbaarheid.

De voorstelling begint om 20.15 uur. De entree bedraagt 12,50 euro. Kaarten zijn te bestellen via www.hetonderdak.nl,of bel tijdens werkdagen tussen 10.00 tot 11.00 uur naar het secretariaat (0252 225874).

Waarom de vlag wappert vanaf de Oude Toren

Mannen met oranje sjerpen en een steek op hun hoofd. Saluutschoten en kruitdamp boven het ooievaarsveld. En natuurlijk: de vlag die wapperde vanaf de Oude Toren. Zo vierde Warmond op 30 november 2013 het tweehonderdjarig bestaan van het koninkrijk. Burgemeester Carla Breuer schuift aan bij initiatiefnemer Hans Oudshoorn voor een bijzondere geschiedenis.

Foto: pr.

November 1813. Nederland is in handen van de Fransen, maar er wordt gefluisterd dat de prins van Oranje terugkomt. Een Warmondse boodschapper, Pieter van Egmond, brengt dit nieuws vanuit Den Haag naar zijn woonplaats. Drie jonge Warmonders hullen zich in oranje sjerpen en hijsen de driekleur op de Oude Toren. Het zijn diender Huig Meurs, schilder Johannes Schoneveld en bakker Willem Oudshoorn.

Van die laatste is Hans Oudshoorn een nazaat. 'Wat er hier in november 1813 is gebeurd, is niet alleen een geschiedenisverhaal, maar ook ons familieverhaal', vertelt hij de burgemeester. Een verhaal dat altijd in ere is gehouden in Warmond: eens in de vijftig jaar wordt de vlag opnieuw gehesen.

Hans hoorde op zijn dertiende voor het eerst over deze traditie, na het overlijden van zijn opa in 1977. 'Uit zijn bureaula kwam een mapje met documenten over het 150-jarig bestaan van het koninkrijk in 1963. Uit de papieren bleek dat er toen gedoe was over wie de vlag zou hijsen. Mijn ome Koos had de toenmalige burgemeester een brief geschreven dat de verkeerde Oudshoorn daarvoor was uitgenodigd.'

Landelijke viering

Een paar jaar geleden kwam de viering van tweehonderd jaar koninkrijk in zicht. Zou het niet mooi zijn om de vlag in 2013 opnieuw te hijsen? 'Ik heb contact gezocht met Ard van der Steur – hij is ook een afstammeling van bakker Oudshoorn – en we besloten er werk van te maken. Het liefst wilden we aansluiten bij de landelijke viering van tweehonderd jaar koninkrijk.'

Met Warmonders die hun enthousiasme deelden, richtten ze het Comité 1813 op. 'We zijn eerst eens gaan uitzoeken wat er nou precies was gebeurd. Op 30 november landde prins Willem-Frederik op Scheveningen, volgens het verhaal was de Warmondse boodschapper daarbij aanwezig. Maar het kan ook zijn dat de vlag al op 17 november is gehesen: op die datum werd in Den Haag een proclamatie uitgebracht over de oprichting van de Nederlandse staat. Het gonsde al een tijdje dat de Fransen wellicht zouden vertrekken.'

Ondertussen verliepen de contacten met het nationaal comité wat stroef. 'Ze vonden ons verhaal te klein. De landelijke viering draaide om de landing op Scheveningen, Huub Stapel speelde daar de rol van prins Willem-Frederik. We kregen het voor elkaar dat hij de vlag op het Scheveningse Plein 1813 zou overhandigen aan een groep Warmondse hardlopers, die de vlag naar de Toren zouden brengen.'

Acties

Er ontstonden allerlei acties rond het feest. Hans vroeg de Warmondse kunstenares Nicoline Heemskerk om de geschiedenis vast te leggen. Van haar tekeningen liet hij blikjes en bekers maken. Die waren verkrijgbaar in de Warmondse AH, waar Hans eigenaar van is.

Ook werd gedacht aan een dichtwedstrijd voor Warmonders. Schrijver Maarten 't Hart werd gepolst als jurylid, maar voelde daar niets voor. 'Hij was bang dat er zoiets uit zou komen als het Koningslied en stelde voor zelf een gedicht te schrijven. Dat was helemaal geweldig! Wij hadden dat niet durven vragen.'

Bij de spullen van opa Oudshoorn zat ook een vlag van anderhalve bij tweeënhalve meter. Kon dat de originele uit 1813 zijn? Hans besloot het goed uit te zoeken en riep de hulp in van de Warmondse historicus Leo Dalhuisen. 'Al snel bleek dat de vlag geen twee eeuwen oud kon zijn: daarvoor waren de stiksels te regelmatig. We zijn uiteindelijk bij het Rijksmuseum beland, waar ze kleurstofonderzoek konden doen. Het oranje uit de vlag bleek van na 1883 te stammen. Vermoedelijk is de vlag uit 1913.'

Er gebeurde meer. Leo ontwierp een vlaggenspel voor basisscholen in Teylingen. Samen met Annemiek Versluys en André van Noort ging hij op zoek naar nabestaanden van Huig Meurs. 'Via de vrouwelijke lijn hebben zij familie gevonden in Leiden. Die mensen hadden nog nooit van het verhaal gehoord en vonden het prachtig. Afstammelingen van de familie Schoneveld waren al bekend: zij waren er ook bij op 30 november.'

Oranje sjerpen

Het werd een prachtige dag. 'Getooid in oranje sjerpen en met een steek op ons hoofd gingen we naar Plein 1813. Acht hardlopers, waaronder onze zoon Pieter, haalden de vlag op. Toen ze in Warmond aankwamen, stonden de Dorpsstraat en het pleintje bij de pomp vol. Overal zag je oranje vlaggen, ballonnen en sjerpen. Het was echt een feest! Dat is mooi van Warmond: hier heerst een charmant gevoel van gezamenlijkheid.'

Voor Hans was de grootste verrassing de aanblik van zijn zonen, die in ouderwetse bakkerskleding waren gestoken. 'Ik wist daar niets van, dat had mijn vrouw Barbara geregeld. Vervolgens zijn we in optocht naar de Toren gegaan, hesen we de vlag en knalden de kanonnen.'

'Jullie hebben de geschiedenis tot leven geroepen', stelt burgemeester Breuer. Dat beaamt Hans. 'Het was leuk om te organiseren en het verhaal te bewaren. Er gaan stemmen op om het elke vijf jaar te doen, maar ik denk dat dat niet werkt. Op naar de volgende vijftig jaar.'

Warmonds familieverhaal is een bijzondere geschiedenis

Verhalenkaravaan

Foreholte 'steelt' winst

Voorhout n Op sportpark de Elsgeest voltrok zich afgelopen zondagmiddag een uniek schouwspel. Bezoekende vereniging DOSR speelde 85 minuten de boventoon in het competitieduel met thuisclub Foreholte. Na 90 minuten stond er echter een overwinning voor Foreholte op het elektronisch scorebord.

3         Foreholte

0         DOSR

Foreholte moest het deze middag doen zonder centrale verdediger Joost den Hollander en topscoorder Sam Lemmers. Trainer IJzendoorn verkoos om te spelen met een 'valse' spits, een positie die afwisselend door Tom Bleijswijk en Bas Jongbloed werd ingevuld. Vanaf het begin greep DOSR het initiatief in de wedstrijd. Met name de eerste tien minuten speelde de ploeg voortdurend op de helft van Foreholte. De DOSR-verdediging stond als een huis en voortdurend werd vanuit het middenveld, ondersteund door uitblinker Julian Dobbe, de aanval gezocht. Die tomeloze inzet mondde in de eerste helft uit in een 2- 9 cornerverhouding met goede kansen voor Sow Alagie, Jordi van Klink en op slag van rust een kopbal van Mark van Diemen. Daar wisten de Voorhouters alleen een mogelijkheid van Tom Bleijswijk tegenover te zetten.

Vlak na rust wisselde DOSR-trainer Thomas Duivenvoorden aanvallend door verdediger Luc van der Lem in te ruilen voor middenvelder Nino Wesselman. Foreholte worstelde met zichzelf. De goede wil was wel aanwezig, de opzet was op zich goed, maar de uitvoering was dramatisch slordig. Bij Foreholte kwamen Rick Brabander en spits Jouri Stavleu in de wedstrijd. De Voorhouters probeerden zich met hangen en wurgen naar het einde te spelen en zo toch nog een punt aan het duel over te houden. Steeds sterker drong DOSR aan op de overwinning. In de 78e minuut werd Sow Alagie met nogal wat emoties teruggefloten voor buitenspel en Nino Wesselman beloonde zichzelf niet na goed doorzetten. In de 83e minuut voltrok zich het onrecht over de roodgele formatie uit Roelofarendsveen. In een spaarzame aanval speelde Rick Brabander zich vrij aan de linkerkant van het strafschopgebied. Zijn inzet verdween tot afgrijzen van alle Veners diagonaal voorbij keeper Mike van Vliet (1-0). Terwijl DOSR aanzette voor de gelijkmaker ging doelman Van Vliet in de fout door de bal te verspelen aan Brabander die opnieuw geen mededogen toonde en opnieuw binnenschoof (2-0). Christian Guijt verzekerde zijn ploeg met het derde doelpunt van de drie punten (3-0).

Na het eindsignaal van scheidsrechter Hollemans vinden de Voorhouters zich terug op een derde plaats op de ranglijst en ziet DOSR de rode lantaarn dichterbij komen.

Eerste punten voor TOP

Wessel van Noort pakt de bal in de rebound. Jet Hendriks (m) weet topscoorder Ilona van den Berg op één doelpunt te houden. | Foto: pr./Rene van Dam Foto: pr./ Rene van Dam

Sassenheim n De start van het seizoen ging verloren, maar in de wedstrijd tegen AW.DTV pakte TOP de eerste twee wedstrijdpunten.

25         AW.DTV

32         TOP

De wedstrijd begon voor TOP best even moeizaam. Het stond namelijk al snel 3-0 na 3 minuten door mooie goals van de heren van AW.DTV. TOP trok de stand redelijk snel gelijk, maar het was toch steeds AW.DTV dat als eerste scoorde, waarbij vooral het tweede verdedigingsvak moeite had om de goals tegen te houden. Pas bij 8-9 door een zeer zuiver schietende Celeste Split (in de wedstrijd goed in totaal acht doelpunten) werd de eerste voorsprong op het scorebord gezet. TOP nam het scoringsinitiatief over en via Barbara Brouwer en Celeste Split was het met rust 10-12.

Na rust begon TOP gelijk met een goal van Barbara Brouwer, maar deze werd om onverklaarbare redenen afgekeurd en vervolgens profiteerde AW.DTV daarvan. TOP kon nog steeds moeilijk grip krijgen op de scherp schietende heren, maar liep toch langzaam uit en trok de wedstrijd naar zich toe. Wessel van Noort kende een goede invalbeurt. De jongeling scoorde drie keer. De winst kwam niet meer in gevaar en doordat AW.DTV het de laatste 10 minuten wel geloofde was de eindstand 25 -32 voor TOP.

De volgende wedstrijd is vanavond, woensdag 30 november, om 20.30 uur tegen KZ/Hiltex uit Koog aan den Zaan in de sporthal De Korf.

Dames Forwodians blijven maar winnen

Voorhout n De dames van basketbalvereniging Forwodians hebben tot nu toe een perfecte reeks neergezet; alle wedstrijden werden gewonnen. Ook tegen basketbalvereniging Leiderdorp werden de punten gepakt.

43         Leiderdorp

68         Forwodians

Binnen 30 seconden maakt Sabine den Os de eerste punten voor Voorhout. Na een punt uit een vrije worp, een driepunter en een gewoon schot, gaan de punten snel omhoog voor Forwodians. Inge Gouw weet aan het eind van de eerste periode ook twee keer een driepunter te scoren. De eerste periode wordt afgesloten met 9-19 winst.


De tweede periode begint met een score van Marjon van Egmond. Beide team verdubbelen hun score en de Voorhoutse dames gaan de rust in met een voorsprong van 18-37.


In de derde periode loopt Leiderdorp een beetje in en snel achter elkaar scoren ze vijf punten. Marjon van Egmond en Sabine den Os geven snel antwoord op deze scores en ook Zeneb Mansour Baker en Fenny van de Nouland zorgen dat het verschil in punten gelijk blijft. Beide teams scoren 9 punten.


In de vierde periode staat Lotte van der Hulst op de juiste plek en scoort meteen. Nadat de bal mooi rondgespeeld wordt weet ook Mansour Baker op het juiste moment naar de basket te gaan en met een mooie lay-up scoort ze voor Forwodians. De vierde periode wordt afgesloten met een eindstand van 43-68.

Op zaterdag 3 december speelt Forwodians om 19.30 uur tegen de nummer 2 in sporthal de Schans.

Knokken voor handbalzege in De Tulp

Chantal Slegterhorst weet het doel één keer te vinden. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n In een bomvolle sporthal De Tulp wonnen de Voorhoutse handbalsters, ondanks heftige tegenstand, van het gepromoveerde Hercules uit Rijswijk.

27         Foreholte

22         Hercules

De eerste 10 minuten waren voor Foreholte 6-3, maar al snel bleek het vizier niet op scherp te staan. De tweede 10 minuten waren voor Hercules, want zij wisten met goede afstandsschoten en penalty's een 9-10 voorsprong te nemen. Foreholte bleef goed reageren, had echter veel schotpogingen nodig, maar kon zodoende wel met 13-11 voorsprong gaan rusten.

In de tweede helft bleek al gauw dat het tempo voor Hercules wel te hoog was. Ze hadden veel tijd nodig om een aanval af te sluiten. Toch lukte het hen met doordacht spel bij te blijven qua score. Zo kregen ze acht penalty's. Foreholte miste een vijftal breaks door foutief aanspelen en nogmaals vijf door missers. Dat de klasse er is, blijkt wel nadat Foreholte na 5 minuten in de tweede helft een voorsprong nam en deze niet meer weg gaf. Hierbij dient wel gemeld te worden het goede keepsters werk van Williënne vd Plas, Mayra de Boer en Romy Verweij. Het verschil bleef lang twee, drie doelpunten, maar in de laatste 10 minuten stelde men de zege veilig met de 27-22.

Topscores: Dana Vincenten en Wendy Smits (ieder 5 (2p)), Marisha vd Geest en Kim Schuurbiers (beide 4), Melanie Zwaan en Britt van Leijden (beide 3).

Alphens kamerkoor brengt kerstsfeer in Warmond

Het concert wordt gegeven in de Protestantse kerk. | Foto: archief/Peter Sch Foto: pr. / Peter Schipper

Warmond n Het Alphens Kamerkoor Cantabile, onder leiding van Simon Stelling, brengt op zaterdag 10 december de inwoners van Warmond in kerstsfeer tijdens het traditionele kerstconcert, dat het koor elk jaar een aantal keren verzorgt.

Geheel volgens de Engelse traditie zal het koor zingend de donkere kerk binnenkomen; altijd een hoogtepunt voor het publiek, dat ook bij het programma betrokken zal worden en dat diverse bekende Christmas-Carols kan meezingen. Daarnaast brengt het koor kerstmuziek uit heel Europa, waaronder 'Northern Lights' van de hedendaagse Noorse componist Ola Gjeilo. Ook oud-Nederlandse kerstliederen en geliefde Duitse Weihnachtslieder staan op het programma.

Het koor, dat enkele jaren geleden goud won op het internationale concours 'Tonen 2000', wordt aan het orgel begeleid door Alexander Schippers. Simon Stelling zal als organist op het pas gerestaureerde Lohmanorgel enkele korte orgelsoli ten gehore brengen.


Het concert begint om 20.15 uur en wordt gegeven in de Protestantse Kerk aan de Herenweg in Warmond. De kerk is open vanaf 19.30 uur. De toegang bedraagt 10 euro, kinderen tot 16 jaar betalen 5 euro entree.

Bassets zet Ascrum opzij

Sassenheim n Vanwege een interlandperiode was The Bassets uit Sassenheim drie weken vrij van de competitie verplichtingen, maar zaterdag konden de mannen van trainer Phil Leck weer aan de bak. Zij moesten naar Amsterdam om het op te nemen tegen de rode lantaarn drager Ascrum.

De Amsterdamse studenten promoveerde vorig seizoen naar de Ereklasse en hebben in de hoogste klasse van rugby Nederland nog niet hun draai kunnen vinden. The Bassets daarentegen draaien juist lekker mee in de middenmoot.


Vanaf de start van de wedstrijd zag het er van Bassets-zijde goed georganiseerd uit. De tackles werden gemaakt, balbezit werd goed gebruikt en de aanvallen benut. Voor de rust zat The Bassets al op rozen en bij het wisselen van speelhelft stond het voor de Sassenheimers al 7-31. Hierdoor konden ze in het tweede bedrijf iets gas terug nemen en zonder teveel te verslappen werd de wedstrijd beheerst en zonder in gevaar te komen uit gespeeld. Met een einduitslag van 14-46 waren er bij The Bassets tevreden gezichten.

The Bassets gaan deze week op bezoek bij regerend landskampioen RCH in Hilversum, bestaande uit de beste Nederlandse rugbyspelers en een tiental buitenlandse toppers. De wedstrijd start om 15.00 uur.

Bollen in plaats van ballen

Sassenheim n Voetbalvereniging RKVV Teylingen staat erom bekend dat zij van vele markten thuis is. Ook deze kerstvakantie is er ondanks de winterstop in het voetbal toch genoeg te beleven bij. Alleen staan er deze weken geen ballen, maar bollen staan er centraal. Oliebollen welteverstaan.

De gezelligheid start op dinsdagavond 27 december om 20.00 uur. Klaverjasliefhebbers zijn dan van harte welkom om de kaarten ter hand te nemen.

Er worden deze avond vier rondes gespeeld en er wordt gespeeld om de prijzen. Deelnemen kan voor 3 euro per persoon. Sluitingsdatum is 21 december. Zie voor meer informatie over aanmelden op www.rkvvteylingen.nl.

Darttoernooi

Vervolgens is het op vrijdag 30 december de beurt aan de dartliefhebbers. Om 15.00 uur worden de eerste pijlen gegooid en na een mooie sportieve strijd zullen aan het einde van de dag weer de drie beste teams en het beste koppel bekend zijn. Dit nadat er al meerdere prijzen tussendoor te winnen zijn door het gooien van een shanghai op het juiste moment. Aanmelden kan vanaf nu bij darten@rkvvteylingen.nl De inschrijving sluit op 20 december of op het moment dat er 15 teams zijn aangemeld. De kosten bedragen ook dit jaar weer 30,00 euro per team van zes personen.

Belangrijke winst voor hockeydames MHC

Sanne Dijkstra scoort de 3-0. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Na de goede overwinning tegen Pijnacker moesten de hockeydames uit Voorhout tegen degradatiekandidaat Fit uit Amsterdam geen fout maken. Door goed en snel spel pakte MHC Voorhout de belangrijke drie punten.

Voorhout begon sterk tegen de Amsterdamse dames. Met hoog tempo en veel druk, speelde de wedstrijd zich in het begin af op de helft van FIT. Na 10 minuten werd het offensief van Voorhout beloond. Sanne Dijkstra kreeg de bal op de rand van de cirkel en haalde hard uit. De bal belandde hoog in het doel en Voorhout stond met 1-0 voor.

Hierna werd het een open eerste helft. Beide teams speelden aanvallend en Fit kreeg mogelijkheden op een gelijkmaker. Door goed verdedigend werk van de Voorhoutse defensie en goed keeperswerk bleef de stand gehandhaafd tot de rust.

In de tweede helft startte het Voorhoutse team weer agressief en ging vol op de aanval en weer scoorde Sanne Dijkstra. Na de 2-0 was Voorhout te sterk voor Fit en de tegenstander kon alleen maar hopen op een toevallige tegenaanval. Na 20 minuten in de werd de wedstrijd op slot gegooid. Voorhout kwam op 3-0 door het derde doelpunt van Dijkstra. Daarna speelden de Voorhoutse dames de wedstrijd makkelijk uit.

Voorhout sluit de eerste helft van de competitie goed af en pakt de belangrijke drie punten voor aansluiting bij de middenmoot. De komende maanden verplaatst het team zich naar de zaal. De tweede helft van de veldcompetitie start in maart.

Tiende editie boekenmarkt

Voorhout n De grote boekenmarkt keert voor de tiende keer terug in december. Vrijwilligers van de Bartholomeuskerk organiseren op zondag 11 december weer de grote verkoop tijdens de kerstmarkt in de Herenstraat. Tussen 11.00 en 16.30 uur kunnen leesliefhebbers terecht in de grote tent op het Kerkplein om te snuffelen in de 250 kratten met boeken.

Duizenden boeken zijn er in de loop van het jaar ingezameld en opgehaald. In augustus is de voorbereiding gestart. De boeken zijn gesorteerd, waarbij beschadigde boeken uit het bestand werden verwijderd. Ook de betere boeken van het vorige jaar werden weer tevoorschijn gehaald. Tijdens de boekenmarkt staan de boeken netjes in kratten, zodat de bezoekers snel kunnen zoeken. De boeken zijn verdeeld over de volgende categorieën: literatuur/romans,kinderboeken, stripboeken, boekenweekgeschenken, geschiedenis, reisgidsen, stad en land, natuur en algemene informatie.

Er zijn dit jaar ook weer de nodige kratten met cd's. Verder zijn er dit jaar ook legpuzzels te koop.

Quilts in Mariënhaven

Warmond n Zo'n 50 quilts, gemaakt door de quiltgroepen van Sophia van Tongeren, zijn er vanaf 10 december te zien in Mariënhaven. Quilts worden gemaakt door met diverse lapjes prachtige patronen te naaien. Vervolgens wordt een tussenvulling en achterkant toegevoegd. Het geheel, bestaande uit drie lagen, wordt uiteindelijk doorgepit (quilten). Quilts hebben de laatste jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt: van traditionele deken tot hedendaags kunstobject.

De quilts tot en met 14 januari 2017 te zien in Mariënhaven, Mgr. Aengenentlaan 1, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 18.30 uur en in het weekend van 9.00 tot 19.00 uur.

Wijnactie voor Happy Watoto

Warmond n Happy Watoto is een in Warmond gevestigde ANBI stichting die zich inzet voor kansloze kinderen in Tanzania. Happy Watoto biedt een langdurig onderwijstraject aan kinderen die volledig geïsoleerd in armoede leven en geen enkel toekomstperspectief hebben. Gedurende zo'n vijftien jaar worden deze kinderen liefdevol opgevangen en krijgen ze Engelstalig onderwijs en een beroepsopleiding, om vervolgens naar een eerste baan of eigen bedrijfje te worden begeleid. Op 1 december gaat een wijnactie bij het lokale MARGA's, Herenstraat 40, van start. Bij aankoop van een rode wijn van Clos de Trias wordt 2,50 euro aan het goede doel geschonken. Meer informatie over op www.happywatoto.nl.

cultuur/sport

Cijfers en cijfers

Ik ben gek op cijfers die met radio, tv en nieuwsberichtgeving te maken hebben. Laatst was er weer een opmerkelijk onderzoek. Het ouderwetse tv-kijken is fors minder geworden. Dat was al een langere tijd zo, maar nu is het in een stroomversnelling geraakt. Films en series kijken we via diensten zoals Netflix en een tv-programma kijken we later terug, op een tijdstip dat het ons uitkomt. Het is allemaal mogelijk. We zitten nog wel met een bord op schoot op zondagavond 19.00 uur en het journaal om 20.00 uur is onverwoestbaar, maar verder is tv-kijken wanneer je dat wilt steeds populairder. Nog een feitje: de best gelezen nieuwssites zijn die van nu.nl en de NOS. De meeste bezoekers van nu.nl en de NOS gebruiken geen computer of Ipad, maar digitaal nieuws wordt vooral gelezen via de smartphone. Het zijn ontwikkelingen die razendsnel gaan. Als streekomroep moet Bo mee in alle ontwikkelingen. Veranderend mediagedrag hoeft niet in het nadeel van Bo te zijn. De meest gebruikte tv-pakketten zijn die van Ziggo en KPN. Bij Ziggo zitten we op tv-kanaal 43 en bij KPN op 623. Dat is best wel een eindje zappen. Op smartphones zijn we makkelijker en beter te vinden. We verzamelen alles wat we publiceren al jarenlang op onze site. Audio, filmpjes, foto's en nieuws, je vindt het terug op www.bollenstreekomroep.nl. Binnen twee weken wordt de site bovendien in een modern jasje gestopt en is dan ook veel beter te bezoeken via de smartphone.

Dan nog even het laatste nieuws over de publieke omroep. De bezuinigingen op regionale omroepen zijn teruggedraaid. Opmerkelijk, want niet meewerken aan een eerdere bezuinigingsoperatie wordt op deze manier beloond. Wist u dat regionale omroep West via de belastingen 800.000 euro per jaar alleen al uit de Bollenstreek krijgt? Bo moet het doen in de Bollenstreek met 67.000 euro. Soms zit de wereld vreemd in elkaar. Niet getreurd, we blijven ons best doen voor mooie programma's. Deze week hebben wij 60 maatschappelijke organisaties en personen actief benaderd of een verslaggever naar toe gestuurd. Alle zestig zijn ze op radio en tv geweest. Leve de lokale omroep!

Ard Zandbergen

Hoofdredacteur Bo

ard@bollenstreekomroep.nl

Een huis voor Jeroen

Sassenheim n Hij hield van zijn werk als vrachtwagenchauffeur, maar alles veranderde voor Jeroen op de dag dat hij de diagnose hersentumor kreeg. Na een operatie leek alles goed te gaan, maar ruim vijf jaar later kan Jeroen niet meer achter het stuur zitten. Zelfstandig wonen is ook niet meer mogelijk. Daarom is er een plan om volgend jaar een nieuwe woonvoorziening te realiseren voor jongvolwassenen met niet aangeboren hersenletsel of een lichamelijke beperking.

"Jeroen (32) kan na zijn hersentumor zich nog maar moeilijk uiten. Hij kan zich verbaal niet goed meer uitdrukken en het is moeilijk in te schatten wat er in zijn hoofd omgaat. Jeroen was even thuis, maar woont alweer een hele tijd in Katwijk. Daar is hij nu een van de jongste, veel medebewoners zijn al ouder. Wij willen graag dat hij weer in Sassenheim kan wonen. In zijn eigen omgeving, waar hij zijn sociale leven had," vertelt zijn moeder Hetty van Driel.

Stroomversnelling

De plannen om dat te kunnen realiseren, liggen er al jaren. Kleinschalig wonen voor jong volwassenen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) of een lichamelijke beperking moet toch mogelijk zijn? Begin dit jaar kwamen de plannen in een stoomversnelling door de hulp van meerdere mensen. De stichting NAHmens staat sinds kort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Ons Ideaal

De woonvoorziening heeft de naam 'Ons Ideaal' gekregen. Het biedt straks plaats aan zes jongvolwassenen met NAH en/of een lichamelijke beperking in de leeftijd van 18 tot ongeveer 40 jaar en komt te liggen vlak bij het centrum van Sassenheim. De stichting is in gesprek met meerdere partijen over een geschikt pand. De doelstelling van de stichting is de groep een veilig thuis te bieden van waaruit de kwaliteit van leven op alle gebieden kan worden geoptimaliseerd. In het huis draait het om de bewoners. Alle bewoners krijgen 24 uurs zorg. Dat wordt ingevuld met professionele begeleiders en vrijwilligers. In overleg met hen, de bewoners en de ouders/vertegenwoordigers wordt invulling gegeven aan alle wensen en zorgvragen.

Naast de steun van overheid en gemeente is er veel geld nodig om het initiatief te kunnen realiseren en ook in de toekomst te kunnen blijven financieren. Het bestuur bereidt op dit moment acties voor om sponsors te vinden en fondsen te werven. Meer informatie is te vinden op www.nahmens.nl.

Initiatief voor kleinschalige woonvoorziening

Reischeque brengt winnares naar de zon

Erik Seisveld reikt de cheque uit aan Wilma Meeuwenoord/Vlieland. | Tekst en foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

Voorhout n Onlangs opende franchisenemer Erik Seisveld zijn derde filiaal van de SNS bank in de Bollenstreek. In de Herenstraat in Voorhout mocht hij ter gelegenheid hiervan afgelopen donderdag een reischeque ter waarde van 450 euro aan Wilma Meeuwenoord-Vlieland overhandigen. Zij was de gelukkige winnares van een quiz, die Seisveld ter gelegenheid van de opening had uitgeschreven. ``Het was op 5 november heel slecht weer toen wij met onze actie flyerden. Toch zijn er veel uitgereikt en daarna ingeleverd,`` blikt de ondernemer voldaan terug.

Naar de zon

Uit de vele inzendingen kwam de Voorhoutse als gelukkige uit de bus. Wilma was verrast, want je rekent er niet op. Ze is er dan ook zeer vereerd mee, want zo'n surprise – en dat in de Sinterklaastijd- krijg je niet altijd in de schoot geworpen.

Wat de bestemming zal worden? ``Ik denk dat het toch wel een reisje naar de zon gaat worden,`` glimlacht zij met dit onverwachte tripje in het vooruitzicht. ``Maar ik moet er nog even over nadenken. Het is in ieder geval een leuk bedrag om mee te beginnen.``

Het aardige is ook dat de winnares een van de eerste klanten van de SNS bank was. ``Dus komt de cheque op een goede plek terecht,`` besluit Seisveld het gezellige onderonsje.

Pietenpret op de Achtbaan

De kinderen van de onderbouw krijgen bezoek van de voorleespieten. Alexander is door hen gekozen als 'bladzijde-omslaan-leerling' (op de foto). Demi helpt bij het tweede deel van het boek. | Foto: pr. Foto: pr

Voorhout n Alle leerlingen van basisschool De Achtbaan hebben vorige week hun schoen gezet. Op de locatie Beukenrode keken de kinderen de volgende dag vreemd op. Boven op het,vanwege de vrieskou, gladde dak van de school, zagen de leerlingen Meester Carel in een pietenpak. De deuren zaten op slot en Meester Carel struinde door alle klassen waar het een grote rommel was. Toen hij op vele verzoek de deur voor de kinderen opendeed kwam de aap uit de mouw. Meester Carel had al heel lang aangegeven dat hij graag Sinterklaas wilde zijn, maar omdat Sinterklaas best wel serieus moet zijn, leek het hem een beter idee om te oefenen voor Zwarte Piet, want die kan altijd grapjes maken. En zo gezegd, zo gedaan.

Op maandag 5 december worden de Sint en zijn Pieten weer in het zonnetje worden gezet, want dan vieren de leerlingen van De Achtbaan de verjaardag van Sinterklaas.

n De beste mediatheek staat in Sassenheim

Trudy Waasdorp en Ruud Hogervorst van de mediatheek Rijnlands Lyceum nemen de Nationale Mediatheek Trofee in ontvangst. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n "Super", zo reageert Trudy Waasdorp, mediathecaris van het Rijnlands Lyceum Sassenheim, op het winnen op 22 november van de Nationale Mediatheek Trofee. "We hebben inderdaad een geweldige mediatheek in onze school en de Nationale Mediatheek Trofee ervoor overhandigd krijgen is een erkenning. Samen met mediatheekcollega's Ruud en Lydia en de vaksecties kan de school inderdaad een heel goede leesomgeving bieden. Input van onze leerlingen is daarbij ook van groot belang, het is dan ook een wisselwerking. Wij kunnen op wensen inspelen, waarop de mediatheek nog weer meer wordt gebruikt en gewaardeerd. En dat alles was aanleiding voor onze leerlingen Naut en Danielle, nu leerlingen in vwo6, om ons vorig jaar op te geven voor deze trofee."


De Nationale Mediatheek Trofee werd tijdens de Dag van het Literatuuronderwijs bekendgemaakt, in totaal werden 72 inzendingen ontvangen. Voor de zesde maal reikten de organisatoren, Stichting Lezen en Passionate Bulkboek, deze prijs uit voor de beste leesomgeving in het voortgezet onderwijs. Naast de gebruiksvriendelijkheid en indeling van de mediatheek, roemt de jury in het rapport de nauwe samenwerking met de docenten op school. Daarnaast is de overstap van jeugdliteratuur en volwassen literatuur goed uitgedacht én uitgevoerd. Als winnaar van de Nationale Mediatheek Trofee 2016 ontvangt de mediathecaris van de school een boekenpakket 1000 euro.

Al 25 jaar op podium met Cultuur Verheft

Foto: pr.

Voorhout n Als dochter Mary staat Anja Jansze op het podium tijdens de zes uitverkochte uitvoeringen van 'Het geheugen van Water' door Cultuur Verheft. Het stuk draait om drie zussen, bijeengekomen in het ouderlijk huis, aan de vooravond van hun moeders begrafenis. Rond moeders bed bevechten de drie dochters hun eigen plek in de familieherinneringen. Ze willen gezien worden en erkend om wie ze zijn of denken te zijn, maar strijden met verwachtingen en spoken uit het verleden. Na afloop van de voorstellingen werd Jansze in het zonnetje gezet door voorzitter Chris Tetteroo, want ze is 25 jaar lid van Cultuur Verheft. | Foto: pr.

Postzegel van Sterre (2)

Foto: pr.

Teylingen n Teken je een prachtige postzegel en word je als winnaar uitgeroepen, sta je helemaal niet op de foto bij het artikel! Dat is natuurlijk niet de bedoeling en dus plaatsen we deze week de (juiste) foto van winnares Sterre van Vugt. Zij tekende het winnende ontwerp voor de jubileumpostzegels van de Postzegelverzamelaars vereniging Sassenheim (60 jaar) en Postzegelvereniging Warmond (55 jaar). Het postzegelvel kost 10 euro per stuk. De zegels zijn ook los te koop en zitten dan in een mapje van drie zegels (4 euro). De postzegels zijn te bestellen bij Ben Doornekamp via 0252-216740 of mail naar bgd194500@gmail.com. | Foto: pr.

In de prijzen...

Foto: pr.

Voorhout n Oud-speler Olaf Floor kocht een lootje voor de Foreholte loterij, niet wetende dat hij enkele dagen later zijn hoofdprijs kon ophalen. Uit handen van Heinz Hoek ontving Olaf op zaterdag de sleutel van zijn nieuwe scooter. Het winnende nummer is getrokken op de veiling avond door de notaris. De veilingcommissie wenst Olaf veel veilige kilometers en veel plezier met zijn nieuwe aanwinst. | Foto: pr.

Jubileum- foto

Foto: pr.

Warmond n Rob Voskuijl heeft de jubileumfotowedstrijd van de Warmondse IJsclub (WIJC) gewonnen. Zijn foto werd door de jury, bestaande uit Willem Leenen, Wim van Bladel en Arjen Vervoort, unaniem uitgeroepen tot de beste foto. De foto toont een van de leden, gehuld in de jubileumvlag tijdens de strandloop in april van dit jaar. De commissie had voor de club een mooie collage van alle ingeleverde foto's. De prijs werd uitgereikt tijdens de Algemene Ledenvergadering, de laatste in dit jubileumjaar. | Foto: pr.

week in beeld

Van avondvierdaagse tot zwemvereniging

Foto: pr.

Teylingen n Muziek, sport en cultuur. Teylingen kent veel verenigingen, stichtingen en organisaties waar inwoners terecht kunnen. Iedere week krijgt één van deze organisaties de ruimte om zich voor te stellen in 'Van A(vondvierdaagse) tot Z(wemvereniging)'.

Naam: Stichting De Zevensprong

Opgericht in: 1971

Aantal leden/vrijwilligers: 140

Wie zijn we en wat doen we?

De Zevensprong organiseert vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Die activiteiten vinden plaats in de dorpen in de Bollenstreek. In Teylingen zijn we vooral actief vanuit het clubgebouw aan de Rusthofflaan.

Op de maandagavond dansen we met en in rolstoelen, woensdagavond repeteert ritmegroep De Bollenband, donderdagavond is er een gezellige soosavond met wisselend programma en op vrijdagavond wordt dansles gegeven.

Waarom is het zo'n leuke stichting?

Mensen met een beperking hebben naast hun werk overdag in hun vrije tijd behoefte aan ontspanning. Die ontspanning bieden we in meerdere activiteiten, zodat zij zelf kunnen kiezen wat ze leuk vinden. De deelnemers zijn zelfredzaam; ze hebben geen verzorging nodig tijdens de activiteiten. Een van hun kenmerken is dat zij je laten delen in hun spontane emoties, vooral als ze plezier beleven.

De activiteiten hebben een grote mate van zelfstandigheid, per activiteit is een groep vrijwilligers verantwoordelijk voor het programma. Nieuwe ideeën zijn welkom en inpasbaar, de rol van elke vrijwilliger is in te vullen.

Wat is jullie ambitie?

De Zevensprong is aanbieder van activiteiten voor grotere groepen. We willen graag meer uitgaan van de wensen van de mensen met een beperking. Daarnaast is het een grote wens om ook voor de jeugd activiteiten op te starten.

Meer informatie is te vinden op: www.stichtingdezevensprong.nl.

Deze rubriek wordt samengesteld in samenwerking met Welzijn Teylingen. Alles over vrijwilligerswerk vindt u op www.welzijnteylingen.nl en klik op 'vrijwilligerswerk'.

Wilt u uw vereniging ook in deze rubriek, en wilt u weten hoe u dat doet? Stuur dan een e-mail naar Marian Kofoed van Welzijn Teylingen: m.kofoed@welzijnteylingen.nl.

Vakantieweek van de KBO

Teylingen n In 2017 organiseert KBO Teylingen voor de senioren in de gemeente Teylingen een 7-daagse Rijncruise met de MS Rigoletto op basis van volpension van 11 juni tot 17 juni 2017.

Er zijn 1-persoonshutten a 695 euro en 2 persoonshutten a 595 en 675 euro. Excursies zijn optioneel. Alle hutten zijn voorzien van toilet, douche en regelbare airconditioning. Overdag worden hutten ingericht met een zitje en 's avonds weer omgebouwd tot slaapplaats.

Tijdens de cruise kunnen de vakantiegangers genieten van mooie landschappen met wijngaarden, burchten en kastelen. De boot passeert ook de legendarische Loreley.

De reis is inclusief zes overnachtingen en verblijf op basis van volpension. Rollators, opvouwbare rolstoelen en opvouwbare scootmobiels mogen meegenomen worden tijdens de cruise. Het is wel van belang dat de reizigers hier niet volledig afhankelijk van zijn.

Voor verdere informatie, neem contact op met het KBO-secretariaat per email kboteylingen.secretariaat@gmail.com of bel 0252 224126.

Woensdag 30 t/m 7 december


Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het Gemengd Koor

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217) zondag 19.00 uur, Taizédienst m.m.v. Oecumenisch Kleinkoorvoorganger, voorganger: Ds. T. Moll

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. T. Moll (Koffie)

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, 2e advent/jeugdkerk, voorganger: Dhr. A. Bakker

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Gezinsviering m.m.v. het kinderkoor 'De Vrolijke Nootjes', voorganger: A. Goumans

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: mevr. L. v.d. Meijden (Utrecht)

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met het Herenkoor, voorganger: Pastor Blokland

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: mw..ds. H.G.T. van Welie-Kaai

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): geen informatie

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur: eredienst, 19.00 uur: genezingsdienst o.l.v. Jan Zijlstra

Senioren winkelen met de Zonnebloem

De Zonnebloem gasten genieten van een lunch in Zoetermeer. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Met een speciale rolstoelbus vertrokken twintig Warmondse gasten met een aantal vrijwilligers naar het Winkelcentrum Het Stadshart in Zoetermeer.

Het werd een gezellig dagje ui". De Warmondse afdeling van de Zonnebloem, had voor deze locatie gekozen, omdat er zowel overdekt als buiten gewinkeld kon worden. Na een lekker kopje koffie met gebak waaierde de groep Warmonders alle kanten uit om heerlijk te gaan shoppen. Het winkelaanbod was enorm, zodat er voor elk wat wils was. Om 13.00 uur verzamelde de groep zich in een restaurant voor een uitgebreide lunch, bestaande uit soep broodjes en een kroket.

Na een tweede winkelronde zochten de deelnemers de bus weer op om voldaan huiswaarts te keren.

Lezing over geschiedenis Joden en Christenen

Sassenheim n Historicus Jona Lendering geeft op woensdag 7 december een lezing over de periode van 200 voor Christus tot 100 na Christus in het land Israël.

In die paar eeuwen gebeurt er veel in zowel het Jodendom als het Christendom. Beide religies maken in die periode een belangrijke ontwikkeling door. Het Jodendom krijgt zijn definitieve vorm en stelt de omvang van de voor hen heilige boeken vast. Het Christendom vindt in deze tijd zijn ontstaan en krijgt in de persoon van Jezus van Nazareth een gezicht en meer dan dat. Lendering schreef over deze periode het boek Israël verdeeld, dat in 2015 verscheen. Tijdens deze lezing zal hij nader ingaan op de inhoud van dit boek.

De lezing wordt georganiseerd door de Commissie Vorming & Toerusting van de Raad van Kerken Sassenheim/Warmond en is om 20.00 uur in de Julianakerk, Julianalaan 6, Sassenheim. De toegang bedraagt 3 euro.

Rust en ruimte tijdens Taizéviering

Sassenheim n In de Dorpskerk wordt op zondag 4 december weer een oecumenische Taizéviering gehouden. De viering begint om 19.00 uur. Voorganger is ds. T. Moll en het Oecumenisch Kleinkoor Sassenheim verleent haar medewerking. Swenske Mout en Johan Faas zullen ons begeleiden met dwarsfluit en klarinet.

De Taizédienst voegt iets toe aan de gebruikelijke zondagse kerkdiensten met de specifieke Taizézang. De stilte krijgt in deze gebedsdienst een belangrijke plaats. Een stilte die rust en ruimte geeft voor inkeer in deze drukke decembermaand. Even een stil moment om bewust toe te leven naar Kerst. Gun jezelf de tijd om even op adem te komen. Daarbij is er gelegenheid een kaarsje te ontsteken voor een situatie in de wereld of iemand in gedachte is.