De Teylinger

18 april 2018

De Teylinger 18 april 2018


Teylingen weer in bloei

De bollenvelden aan de Frank van Borselenlaan, gefotografeerd op vrijdag door Aerial Footage Holland. Foto: Aerial Footage Holland

Teylingen n Met nog enkele dagen voor de eenenzeventigste editie van het Bloemencorso van de Bollenstreek doet de streek al aardig mee om er op zijn mooist uit te zien. De velden met hyacinten staan al volop op bloei en dat is altijd een geruststelling voor de corso-organisatie: gelukkig zijn er ook dit jaar weer genoeg bloemen om de corsowagens mee te kleuren. Tot het zover is, is een wandeling of fietstocht door de streek meer dan de moeite waard. Want naast al het moois om te zien, hoort ook de geur van het voorjaar in de Bollenstreek.

Aanpassing Herenweg erg prijzig

Warmond n Wethouder Kees van Velzen is, naar eigen zeggen 'enorm geschrokken' van de kosten als de Herenweg volgens al de wensen van de bewoners wordt heringericht.

Het voorstel voor de herinrichting is nagenoeg klaar en wordt in de komende raadscommissie Ruimte besproken. Alle varianten zijn uitgewerkt en doorgerekend, en het is aan de gemeenteraad om een definitieve keuze te maken. De kosten om alle wensen te vervullen ligt erg hoog, zo liet Van Velzen vorige week als voorwaarschuwing weten. Zijn woorden vonden geen vruchtbare bodem bij raadslid Joost van Doesburg (PvdA). Deze uitspraak stimuleert volgens hem de ongerustheid onder de Warmonders, dat straks niet alles zo veilig mogelijk is, maar slechts wordt overgegaan tot een pappen en nat houden, zo hij een voorschot op de komende bespreking. (NK)

Geld voor tunnel randweg

Voorhout n De gemeenteraad stelt een krediet van 16.000.000 euro beschikbaar voor de realisatie van de tunnel onder het spoor Leiden-Haarlem voor de bouw van de Noordelijke Randweg Voorhout.

De planning is dat eind 2020 de tunnel gereed zal zijn. Een jaar later zal dan de weg zijn voleinding krijgen. De nieuwe ontsluiting zal de Herenstraat gaan ontlasten, zo is de bedoeling. Inmiddels is driekwart van de grond voor de weg verworven. Er loopt nog een onteigeningsbesluit voor de rest. Gesprekken vinden nog plaats om deze alsnog minnelijk te verwerven. De raadscommissie Ruimte kon vorige week unaniem instemmen met het verstrekken van de gelden. Een oproep klonk zelfs om zoveel mogelijk vaart achter het project te zetten.

GroenLinks, ChristenUnie en Trilokaal wensten extra aandacht voor innovatieve duurzame oplossingen voor het opwekken van energie. Wethouder Kees van Velzen wees op de oude vuilnisbelt even over de gemeentegrens in Noordwijk, een onderdeel van de weg dat is aangekocht door Teylingen. Het plan is om middels zonnecollectoren de straatverlichting van de gemeente daarmee te betalen. Het krediet gaat als een hamerstuk naar de gemeenteraad voor een snel besluit. (NK)

Uw corsofoto in De Teylinger

Redactie n Het Bloemencorso van de Bollenstreek is een van de meest gefotografeerde evenementen van ons land. Ook inwoners van Teylingen maken vaak de mooiste foto's. De redactie van De Teylinger wil hen de kans geven hun foto in de krant terug te zien en heeft plek voor de kleurrijkste, mooiste en vrolijkste foto's!

Het Bloemencorso rijdt op zaterdag 21 april van Noordwijk naar Haarlem. Het corso is om 11.19 uur bij de KTS, en is om 11.23 uur in de Herenstraat in Voorhout. Om 13.00 uur is de pauze bij de Oude Tol in Sassenheim. Om 14.00 uur wordt het corso hervat en de stoet is om 14.20 uur bij de rotonde Sassenheim-Noord.

Ook uw corsofoto in de krant? Insturen kan tot maandag 23 april om 10.00 uur, met vermelding van uw eigen naam, locatie van de foto('s) en eventueel wie op de foto('s) te zien zijn. De foto ontvangen wij graag als .jpg of .jpeg-bestand en minimaal 500 kb. Ons adres is: redactie@deteylinger.nl.

Het parkeerdek bij station Sassenheim is vanaf eind april gedeeltelijk afgesloten vanwege werkzaamheden. | Foto: pr. Foto: pr.

Parkeerdek station deels dicht

Tot juni geplande werkzaamheden

Kleurrijk
kindercorso

'Noyense Flora' is verhuisd

Rugby n Bassets Babes in finale om landstitel

Fietsen versieren voor kleurrijk kindercorso

Voorhout n Zoals ieder jaar, gaat in Voorhout ook deze editie het kindercorso weer vooraf aan het Bloemencorso. Op zaterdag 21 april gaan de kleurrijkste driewielers en buggy's door de Herenstraat. Een dag eerder kunnen de gratis bloemen worden opgehaald bij de kraam van de Oranje Vereniging Voorhout bij het station Voorhout.

Ieder jaar zijn bij het kindercorso veel deelnemers met prachtig versierde driewielers, fietsen, tractoren, karren, buggy´s en kinderwagens. In de drukke Herenstraat kunnen de kinderen rekenen op veelvuldig applaus voor hun prachtige creaties. Het thema voor het Bloemencorso 2018 is ´Cultuur´ en dat zie je ook in het Kindercorso terug.

Gratis bloemen afhalen

Om het Kindercorso te realiseren stelt een aantal Voorhoutse kwekers bloemen beschikbaar. Kinderen kunnen deze bloemen gratis ophalen op vrijdag 20 april vanaf 15.30 uur bij de kraam van de Oranje Vereniging Voorhout op grasveld bij het NS-terrein.

Start- en eindpunt

Op zaterdag zullen veel kinderen, samen met hun ouders, begeleiders en vier muziekkorpsen opnieuw voor het leukste, mooiste en grootste kindercorso in de Bollenstreek zorgen. De begeleidende muziekkorpsen zijn dit jaar Drumfanfare 'St. Cecilia' uit Voorhout, Show- en Marchingband Junioren 'Door Vriendschap Sterk' uit Katwijk , Drumfanfare 'Mavileo' uit Leimuiden en Show en Marchingband 'Jong Flora' uit Rijnsburg.

Deelnemers kunnen zich tussen 10.30 en 11.00 uur opstellen in het Kievitspark en de Dr. Kuyperlaan op aanwijzing van het comité. Om 11.05 uur vertrekt het kindercorso vanaf de Dr. Kuyperlaan.

Het eindpunt is in de Bonekruidstraat bij de Emmausschool. Hier is voor alle deelnemers aan het kindercorso een herinneringsvaantje, drankje en een versnapering.

Prijsuitreiking

Een jury bepaalt welke kinderen een prijs verdienen voor hun creatie. De prijsuitreiking van het Kindercorso is na afloop van het Bloemencorso om 14.00 uur in Hotel Café Restaurant 'Boerhaave'.

De Herenstraat is vanwege het Bloemencorso van 10.00 tot 13.00 uur afgesloten voor al het verkeer.

Buurt richt eigen plantsoen in

Buurtbewoners werken aan het plantsoen in de Narcissenhof. | Foto: pr./Ruud van der Loos Foto: pr.

Warmond n De plantsoenen in de Narcissenhof zijn door de buurtbewoners opnieuw ingericht als kruidentuin.

Ruud Aanhane en Ed van Bentem hebben het voortouw genomen en een plan ingediend bij de gemeente Teylingen. De gemeente reageerde enthousiast en heeft het idee ondersteund. Zij heeft het plan goedgekeurd en een budget ter beschikking gesteld, onder summiere voorwaarden. De gemeente heeft het oude plantsoen verwijderd en goede grond opgebracht. "Het plan wordt breed ondersteund door de omwonenden," schrijft Ruud van der Loos namens de initiatiefgroep.

Het plan heeft als motto 'geneeskrachtige kruiden met een mooie bloeiwijze'. Ed van Bentem heeft een aantal kruiden geselecteerd en tuinarchitect Ruud Aanhane heeft daar een praktische invulling aan gegeven.

"Er staan al naambordjes bij de planten en er komt ook nog een bord met interessante weetjes. Het plantsoen, dat nu een kruidentuin genoemd mag worden, is op zijn mooist eind juni en de maanden juli en augustus," besluit Van der Loos.

VVD, Trilokaal en D66 starten met onderhandelingen voor nieuw college

Teylingen n VVD, Trilokaal en D66 zijn begonnen met de collegeonderhandelingen in Teylingen. De fracties spreken over een goede start. Zij verwachten dat ze half mei een raadsprogramma kunnen aanbieden.

In dit raadsprogramma werken de fracties een aantal thema's op hoofdlijnen uit. Participatie en betrokkenheid van inwoners krijgen een belangrijke rol binnen die thema's. De onderhandelaars zijn met veel energie aan de besprekingen begonnen. "We hebben zin om er iets moois van te maken, in het belang van de gemeente Teylingen. Ons motto is: van goed naar beter", aldus Monique de la Rie (VVD) namens de deelnemende fracties.

VVD is de grootste partij na de gemeenteraadsverkiezingen met zeven zetels. Trilokaal won, net als VVD, een zetel en staat op vijf. D66 verloor twee zetels en heeft er deze raadsperiode drie. CDA, ook vijf zetels en samen met Trilokaal de tweede grootste partij in Teylingen, zat niet aan de onderhandelingstafel. Eerder liet CDA in een persbericht weten daar verrast over te zijn.

Ook kindercorso in centrum Sassenheim

Sassenheim n Ook in Sassenheim is voor de tweede keer op rij het kindercorso. Kinderen kunnen hun fiets of ander vervoersmiddel op vrijdag 20 april tussen 18.30 en 19.30 uur gratis versieren bij Park Rusthoff en speeltuin Beatrix (Vooruitgangdreef 1).

Kinderen hoeven geen lid te zijn van een speeltuin. Ook vooraf aanmelden is niet nodig. Het versieren is een echte samenwerking tussen de speeltuinen DVV, Beatrix, Park Rusthoff en Scojesa. De bloemen worden onder andere gesponsord door de lokale bloemhandelaren.


Optocht

De optocht op zaterdag 21 april start om 11.00 uur voor de deur van Apotheek Sassenheim (Hoofdstraat 190). Vanaf 10.30 uur verzamelen de deelnemers zich daar. Het kindercorso rijdt de volgende route: Hoofdstraat - Kerklaan – Voorhavenkwartier – Vaartkade – Hoofdstraat. De optocht eindigt op het plein bij de Xenos voor. Hier krijgen alle deelnemertjes een traktatie.

De jeugdband van Adest Musica zorgt voor de muzikale begeleiding.

Speelplaats De Geest geopend: 'We hebben de kinderen gemist'

Direct na de officiële opening rennen de kinderen de speeltuin in. | Foto: pr./Femke Vink Foto: pr./Femke Vink

Warmond n Na anderhalf jaar is het speeltuintje aan De Geestlaan veranderd in de speel- en ontmoetingsplaats De Geest. Een metamorfose dankzij de zes buurtouders, die fondsen wierven om alle extra speeltoestellen en het groen gefinancierd te krijgen. Op zaterdag 14 april was de officiële opening.

Het is iets na twee uur als wethouder Kees van Velzen bij een lang lint staat. Dat mag hij straks doorknippen, samen met alle buurtkinderen. En dat zijn er nogal wat. Ze hebben al kunnen spelen op de nieuwe speelplaats en staan te trappelen om weer verder te mogen. Na het aftellen, en de belofte van de wethouder om extra zijn best te doen voor kunstgras op het voetbalveld, rennen de kinderen weer op de glijbanen, schommels en fietsjes af.

"Het is helemaal uitgekomen wat we ervan gehoopt hadden," straalt Tamara Schoon. "Kinderen spelen, ouderen kunnen met hun rollator bij de bankjes komen. De toon is gezet." Samen met Anja Overgaag, Marlinde Borgeld, Linda Peeters, Hannerieke Dekkers en Nancy Bogers zorgde Schoon door fondsenwerving voor extra financiën. Een project van anderhalf jaar, dat de moeders er naast hun baan en gezinsleven 'even bij deden,' zoals Dekkers dat eerder in haar openingsspeech benoemde. Het speeltuintje kon hierdoor uitgroeien tot een speel- en ontmoetingsplaats.

De metamorfose valt in de smaak bij alle gebruikers. "Echt supergaaf!," zegt Keira (10), die samen met vriendinnetje Lieke in de nieuwe speeltuin is. Ze verheugt zich het meest op het voetbalveld. Daar staan nog hekken omheen omdat het gras nog moet wortelen. Over enkele weken kan er op gevoetbald worden. En ook de andere gebruikers, de ouderen uit de buurt, zijn blij met hun nieuwe ontmoetingsplaats. Vanaf de twee bankjes genieten ze volop. Mevrouw de Vroomen woont in een appartement aan De Geestlaan en heeft de metamorfose stap voor stap gevolgd. "Het was heel sober, maar is nu veel mooier, dankzij al het groen." Ook mevrouw Frees-Lardé is te spreken over het resultaat. "Ze hebben het heel mooi gedaan. Ik geef ze een groot compliment". Meneer Van Werkhoven is blij dat de speeltuin weer open in. "We hebben de kinderen gemist. Ik vond het al die tijd best wel stil."

Gemeente eist grond terug

Teylingen n De gemeente wil duidelijkheid scheppen over alle stukjes grond die de bewoners zich oneigenlijk, en soms onbedoeld, zich hebben toegeëigend.

De gemeente heeft een inventarisatie gemaakt van al de gronden van de gemeente die door particulieren in gebruik zijn genomen. Die moeten om definitief duidelijkheid te verschaffen, of worden verkocht, óf worden verhuurd, óf weer terug naar de boezem van de gemeente.

Onder de oneigenlijk ingenomen publieke bezittingen zitten veel kleine perceeltjes, zoals steigertjes in het gemeentewater. Het is de gemeente niet aan gelegen allerlei gronden te verkopen. Zo staan woningcorporaties niet te trappelen om die kosten te gaan maken. Er wordt gekeken naar een pragmatische oplossing, bijvoorbeeld een grondruil. Het handhaven is een bevoegdheid van B&W. Jaren geleden heeft de gemeenteraad deze overgedragen aan B&W. Die komt, om de raad te informeren, met een Plan van Aanpak. (NK)

Teylingen bindt strijd aan tegen armoede

Teylingen n De ellende, de uitsluiting, Teylingen moet er niets van hebben. De gemeente heeft een beleid opgesteld om armoede te bestrijden.

Iedereen moet voldoende besteedbaar inkomen hebben en volwaardig mee kunnen doen in maatschappij. De gemeente heeft veertien ambities daartoe opgesteld, zoals het verbeteren van de inburgering, leerlingenvervoer, schuldhulpverlening en het voorkomen van de afhankelijkheid op de voedselbank. Het participeren in sport en cultuur moet meer worden gestimuleerd. Gelet dient te worden op werkende armen. Vroegtijdig signaleren van financiële problemen is een noodzaak. Laaggeletterdheid moet worden bestreden en de samenwerking onder noodfondsen gestimuleerd. Aan al deze ambities zijn concrete maatregelen en projecten gekoppeld om uit te voeren.

De raadscommissie Welzijn was vorige week positief over de aanpak. Het CDA greep terug op een oude wens om in Teylingen verruimd aanspraak te kunnen maken op ondersteuning met een inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum in plaats van 120. Op 26 april gaat de gemeenteraad een besluit nemen. De verwachting is dat het beleid ongewijzigd wordt aangenomen. (NK)

Bus 50 rijdt niet

Regio n Tijdens het Bloemencorso, op zaterdag 21 april, rijdt buslijn 50 tot ongeveer 11.00 uur volgens de reguliere dienstregeling. Tussen 11.00 en 13.00 uur wordt op de route naar Lisse grote verkeersdrukte verwacht. Er bestaat een kans dat de bussen niet meer op tijd rijden. Na 13.00 uur kunnen reizigers niet meer met bus 50 naar Keukenhof reizen. 's Avonds is de route van bus 50 van Lisse naar Haarlem versperd. Er zijn geen alternatieven vanuit Lisse. Meer informatie op www.arriva.nl.

Hollands icoon aan het water

Wethouder Kees van Velzen (r) onthult samen met Arjan Heijl van de Stichting Warmond Promotie de Warmond aan de Kaag-klomp in de Gemeentehaven. Foto: Marieke Voorn

Warmond n De champagnefles heeft wethouder Kees van Velzen al in zijn hand, maar een doop zoals bij schepen wordt het niet. De klomp die in de Gemeentehaven staat, is op zaterdag 14 april officieel onthuld met een champagnedouche. "We zochten een icoon om aan het water te plaatsen. Iets dat toeristen trekt, waarmee ze op de foto kunnen," legt voorzitter Arjan Heijl van Stichting Warmond Promotie uit. "De klomp staat op een perfecte plek, met op de achtergrond een selectie van het moois dat Warmond te bieden heeft; water, natuur en de molen." De onthulling was tijdens de eerste editie van de Warmondse Waterdagen, ook georganiseerd door de stichting, en bedacht om de opening van het waterseizoen te markeren. Daarin is het doel om verenigingen, organisaties en commerciële partijen te verbinden. Het bedrijfsleven in Warmond heeft de klomp dan ook gesponsord.

Laatste corso art director Esther Noordermeer

Teylingen n Esther Noordermeer is art director van het eenenzeventigste Bloemencorso van de Bollenstreek. Dit is het tweede corso dat zij ontwerpt, dat dit keer in het thema staat van 'Cultuur'.

Esther Noordermeer (37) is geboren en getogen in Sassenheim en al vanaf kleins af aan geïnspireerd door bloemen. Als gediplomeerd bloemsierkunstenaar heeft zij zich gespecialiseerd in bruidsbloemwerk, rouwwerk en als etaleuse. De passie van Esther voor het bloemenvak komt tot uiting in Bloemenatelier Capri, dat in 2005 zijn deuren opende en sinds 2013 gevestigd is aan het Voorhavenkwartier in Sassenheim.

Gezellige sfeer

Behalve dat Esther het corso als kind al bewonderde langs te weg, kwam zij voor het eerst actief met het corso in aanraking als beginnend arrangeur. Door de jaren heen heeft zij meerdere luxe wagens op mogen tuigen voor hun deelname aan het corso. "Alleen dit was al een geweldig leuke ervaring en zowel het bloemenwerk als de gezellige sfeer rond de opbouw van het corso spreekt mij ontzettend aan. Vervolgens was het de eerder dit jaar overleden corsovoorzitter Leo van der Zon die mij indertijd voor het art directorschap heeft benaderd."

Intussen heeft Esther haar creativiteit volop benut. Vorig jaar deed zij dit samen met haar ex-partner Pieter van Waardenburg. Het zeventigste jubileumcorso kreeg toen een prachtige invulling onder het thema Dutch Design. Voor dit corso heeft Esther een zestiental fraaie praalwagenontwerpen gerealiseerd onder het thema Cultuur. Het eenenzeventigste Bloemencorso van de Bollenstreek rijdt op zaterdag 21 april zijn jaarlijkse route. op zondag 22 april staan de praalwagens nog de hele dag in bloemenstad Haarlem.

Nichtje neem stokje over

Wel heeft Esther tijdens de afgelopen presentatieavond van de praalwagenontwerpen laten weten dat zij de taak van art director volgend jaar niet zal voortzetten. Tot haar grote spijt kan zij dit niet langer combineren met haar werkzaamheden. Haar nichtje Lucinda van der Ploeg, eveneens een ervaren bloemstyliste en groot corsofan, is haar opvolgster. Dit corso loopt Lucinda met Esther mee om de fijne kneepjes van het corso-ontwerpvak te ervaren.

China en Thailand in Bloemencorso

regio n Stichting Bloemencorso Bollenstreek verwelkomt voor zijn eenenzeventigste corso-editie twee Chinese deelnemers. Verder doet Thailand opnieuw mee.

Gerrit Rutgrink, vicevoorzitter Bloemencorso van de Bollenstreek, verwelkomt de dubbele deelname vanuit China. "Wellicht herinnert men zich nog de praalwagen Pandavriendschap Wu Wen en Xing YA van Volksrepubliek China die vorig jaar omarmd werd als dé publiekslieveling. En als ik naar de praalwagenontwerpen kijk voor dit corso, dan zijn ook deze spectaculair." Volksrepubliek China heeft de wagen 'Carving the Dragon'. Deze wagen toont de belangrijkste elementen van China: de berg, het water, het paviljoen, de kraanvogel en een bamboebos. De andere Chinese deelnemers, de Cathay flower association rijdt mee met 'Chinese culture along One Belt and One Road', gebaseerd op de economische zijderoute.

Ook Thailand doet weer mee na een jaar afwezigheid wegens het overlijden van koning Bhumibol. De Thai presenteren de wagen 'Thai Culture and Religion'.

Deelname pilot over gas afkoppelen

Teylingen n De gemeente poogt aan te haken aan een pilot van het Rijk om woningen van het gas af te koppelen.

Door Nico Kuyt

Het Rijk wil twintig projecten in diverse gemeenten in het land starten om te kijken hoe het beste het land van het aardgas afgekoppeld kan worden. In de afgelopen raadscommissie Ruimte riep Dion Piket (Trilokaal) op om hier als Teylingen ook mee in te schrijven.

Aanleiding voor de fractie was het nog steeds met gas renoveren van de appartementen rond het Kagerplein in Sassenheim. Voor dat project is het gas af te laat, die renovatie is inmiddels al in wording, maar het is goed om nu door te pakken en alternatieve bronnen aan te boren, aldus de fractie. Trilokaal wees naar Haarlemmermeer als mogelijke partner hierin, waarmee de Duurzaamheids Maatschappij Teylingen reeds samenwerkt.

Aanmelden

Wethouder Arno van Kempen kon de fractie op de wenken bedienen, want B&W wil ook de kans pakken en meedoen met het project. De wethouder dacht niet in eerste instantie aan een samenwerking met Haarlemmermeer, maar Teylingen alleen, of met Lisse en Hillegom, of zelfs samen met de Bollenstreek, maar vond het voorstel met Haarlemmermeer een interessant alternatief. De wethouder moet even de brief afwachten van de minister voordat hij de gemeente kan aanmelden.

Zonnebloemloterij weer van start

Voorhout n De Zonnebloemloterij gaat deze week weer van start. Dit jaar met een nieuw prijzenpakket. Naast de bekende geldprijzen zijn er dit jaar ook belevenissen te winnen. Op maandag 8 oktober vindt de trekking plaats.

Vrijwilligers van Zonnebloemafdeling Voorhout komen van 16 april tot 9 juli met de loten langs deur. De loten kosten twee euro per stuk. Met de opbrengst organiseert de Zonnebloem activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. De vereniging streeft ernaar dat iedereen zonder extra zorgen kan deelnemen aan de maatschappij. Een groot deel van de opbrengst van de loterij gaat naar dagjes uit en activiteiten in en rond Voorhout. Een klein deel van de opbrengst besteedt de Zonnebloem aan bijvoorbeeld de aangepaste vaarvakanties.

Rouw- en Verliescafé: Alles wordt anders

Sassenheim n het thema van de volgende bijeenkomst van het Café Over- Leven heeft als thema 'Alles wordt anders'. Het Café is op zondag 22 april om 14.15 uur in de bibliotheek in Sassenheim (Kerklaan 42). De toegang is gratis.

Met het verlies van een dierbare, verliest men ook het leven zoals het tot dan toe was. Maaltijden, opstaan, verjaardagen, uitgaan en thuiskomen, er kan een eindeloze rij van veranderingen worden opgesomd. Mensen vragen zich af: Waar ben ik in terecht gekomen? Wat kom ik allemaal tegen? Hoe vind ik hier mijn weg in? Wat is helpend bij deze vragen, welke hulpbronnen heb je op zulke moeilijke momenten tot je beschikking om het onvermijdelijke onder ogen te zien en aan te gaan?

Over deze vragen kan Ella Wormsbecher uit ervaring meepraten. Zij wil haar eigen verliesverhaal met de bezoekers van het Rouw- en Verliescafé delen. Met haar opgedane ervaringen en zoektochten kan zij misschien een steuntje in de rug bieden. Bezoekers van het café kunnen ook met elkaar van gedachten wisselen.

De bijeenkomsten van het Café Over-Leven zijn bedoeld voor iedereen met een rouw- of verlieservaring, die steun wil vinden. Het is in een vertrouwde omgeving, waar tijd en aandacht is. Iedereen die rouwt is hartelijk welkom. Meer informatie via 0252-231805.

'Noyense Flora' is verhuisd

Rembrandt's schilderij 'Saskia als Flora' werd opnieuw geschilderd door de Noyense School. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n In het Rembrandtjaar 2006 werd overal in Nederland, maar speciaal in zijn geboortestad Leiden, herdacht dat de beroemdste schilder Rembrandt van Rijn 400 jaar geleden geboren was. Kunstenaars van de Noyense School maakten op verzoek een vergrote weergave van Rembrandt's charmante schilderij 'Saskia als Flora'. Na twaalf jaar in de opslag, heeft het schilderij sinds afgelopen weekend een nieuw onderkomen.

In het kader van de Rembrandtherdenking ontving schilderscollectief De Noyense School in Sassenheim een verzoek van de kunstcommissie van de Hortus Botanicus in Leiden, één of twee grote schilder-stukken te maken over onderwerpen die een relatie hadden met Rembrandt. De bedoeling was deze stukken gedurende de zomermaanden tentoon te stellen in de Orangerie van de Hortus.

Burgemeester Jaensch feliciteert mevrouw Kemper met haar honderdste verjaardag. | Foto: Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

Op initiatief van Arda Pels besloten zeven schilders van De Noyense School een vergrote weergave te maken van Rembrandt's charmante schilderij 'Saskia als Flora'. Jantien Brameier, Herbert de Bruijn, Ton van Haren, Arda Pels, Loes Poppelier, Ton Poppelier en Mieke Schellekens schilderden ieder een paneel, die samengevoegd een schilderij vormen van 3,0 bij 2,4 meter.


Na de zomer moest het schilderij wijken voor de tropische planten die niet buiten kunnen over-winteren. Het is daarna nog op verschillende plaatsen in Zuid-Holland tentoon gesteld en vervolgens te koop aangeboden aan onder andere de Keukenhof, de veiling Flora in Rijnsburg en andere grote bedrijven die zich bewegen in de bloemen- en bollenhandel. Niemand had plaats of belangstelling voor het werk, zodat het uiteindelijk belandde op de zolder van het atelier van
De Noyense School.

Helemaal thuis

Dit jaar is er opnieuw veel belangstelling voor Rembrandts Flora, doordat het tot 14 mei tentoongesteld wordt in de Hermitage Amsterdam. Ook de 'Noyense Flora' kreeg daardoor aandacht en is kort geleden alsnog verkocht, nadat ze de twaalf jaar opslag uitstekend had doorstaan. Op zaterdag 14 april is ze verhuisd naar een statig Utrecht's grachtenpand, dat -heel toepasselijk-, is gebouwd in de tijd waarin Rembrandt en Saskia leefden. Te oordelen naar de stille glimlach op haar gezicht, voelt Flora zich er helemaal thuis.

Watersportseizoen traditioneel geopend onder de Jeneverboom

De Kaagwaterpenning 2018 is voor Jaap Smit, Commissaris van de Koning. | Foto Wil van Elk Foto: Wil van Elk

n Kaagwaterpenning voor Jaap Smit

Warmond n Met trots kreeg de Commissaris van de Koning Jaap Smit de Kaagwaterpenning uitgereikt tijdens de traditionele opening van het Watersportseizoen bij de Jeneverboom op vrijdag 13 april.

De Kaagwaterpenning is een ereprijs die jaarlijks wordt toegekend aan iemand die zich op bijzondere wijze heeft ingezet om de watersport te promoten en het Hollands plassengebied meer bekendheid te geven. Deze onderscheiding ontvangt Smit die als groot liefhebber van de watersport deze bij elke gelegenheid promoot. Zo is hij net terug van een reis naar de Chinese provincie Hebei en heeft daar met Kaagwater zijn gastheren bedankt. Onder het toeziend oog van het Genootschap 'De Jeneverboom' vond de uitreiking plaats bij de Jeneverboom aan de Warckerleede op de Kagerplassen.

Naast het uitreiken van genoemde prijs is er tijdens de opening ruimte voor noviteiten op het gebied van de waterrecreatie in en rond de plassen. De Sloepieprijs voor een talent ging naar jeugdzeiler Olivier.F.J. Jaquet.

Honderdste verjaardag

Warmond/Oegstgeest n Mevrouw Hielkje Kemper-Pebesma vierde op 11 april haar honderdste verjaardag. Dit werd gezellig gevierd met taart, koffie en een smakelijk koud buffet in de brasserie van woonzorgcentrum Rustenborch in Oegstgeest.

Geboren en getogen in het oostelijk deel van Groningen, randje Drenthe, woont mevrouw Kemper al weer ruim een kwart eeuw in de regio. Voor haar enige dochter kwam ze naar Warmond. Zij is vijf jaar geleden verdrietig genoeg overleden. Eind 2016 kwam mevrouw Kemper over vanuit Warmond naar Rustenborch in Oegstgeest. Daar geniet ze van het uitzicht op de plaatselijke voetbalverenging. Dagelijks maakt ze haar kruiswoordpuzzel en probeert ze een ommetje te maken.

Natuurlijk kwam vorige week ook de burgemeester van Oegstgeest, Emile Jaensch, langs om de eeuwelinge van harte te feliciteren.

Van den Broek Optiek: het gemak van de opticien aan huis

Van den Broek Optiek heeft geen winkel, maar komt bij de mensen thuis. | Foto: pr. Foto: pr

Regio n Dé opticien aan huis is er voor iedereen die geen tijd of gelegenheid heeft om naar een winkel te gaan of in alle rust een goede bril uit te zoeken. Van den Broek Optiek is daarin gespecialiseerd, heeft geen winkel, maar is volledig ingericht op oogzorg aan huis of in tehuis.

Alles onder het mom: Ooggemak dient de mens. Daar hoef je niet meer de deur voor uit.

Barend van den Broek van Van den Broek Optiek heeft ruime ervaring in het opticien vak. Meer dan twintig jaar lang adviseerde hij klanten. Persoonlijke aandacht, vakmanschap en service zijn de basisprincipes, die je ook terugvindt bij zijn 'Optiek aan huis'. "Eigenlijk nog meer service", zegt hij, "in de vorm van een professionele oogmeting in uw eigen (te)huis, op uw eigen tijd en zonder stress van wachtende klanten in de winkel. Met een uitgebreid assortiment van monturen voorzien wij altijd in een passende bril. En wij komen die ook persoonlijk, thuis, afleveren en aanmeten."

Wilt u het gemak van Van den Broek Optiek aan huis ervaren? Via de website of telefonisch kan iedereen een kosteloze oogmeting aanvragen. Van den Broek Optiek biedt honderd procent tevredenheid garantie. Verzorgings- en verpleeghuizen kunnen Van den Broek Optiek uitnodigen voor een spreekuur. "Wij bieden oogzorg aan huis, maar zijn er ook om bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen te voorzien van een deskundig, persoonlijk oogadvies."

Van den Broek Optiek, 0252-701120. info@vandenbroekoptiek.nl, www.vandenbroekoptiek.nl

Cadeaubon voor winnaars prijsactie Trilokaal

Bedrijfsleider Frank Rozier met één van de winnaars. | Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n In de afgelopen verkiezingstijd heeft Trilokaal een prijsactie gehouden met een advertentie op de voorkant van De Teylinger. Vijf winnaars kregen afgelopen week hun cadeaubon uitgereikt.

Inwoners die de advertentie uit de krant van 14 maart knipten en op een prominente plek ophingen, maakten kans op het winnen van een dinerbon of lunchbon

De actie werd georganiseerd door het campagneteam van Trilokaal in samenwerking met een aantal Teylingse ondernemers, waaronder Heren 52 uit Voorhout. Raadsleden Dion Piket en Fons Welters hebben namens Trilokaal de bonnen aan de winnaars overhandigd, in samenspraak met de bedrijfsleiding van de restaurants uit Teylingen.

Oriëntatie bijeenkomst over vrijwilligerswerk

Teylingen n Welzijn Teylingen organiseert op woensdag 25 april een oriëntatiebijeenkomst over vrijwilligerswerk. Deze bijeenkomst is voor mensen die vrijwilligerswerk willen gaan doen, maar nog niet precies weten wat er mogelijk is en wat er van hen wordt verwacht.

Na afloop hebben bezoekers een duidelijker beeld van wat vrijwilligerswerk is, wat het op kan leveren en welke mogelijkheden er zijn in onze gemeente.

De bijeenkomst is op woensdag 25 april van 19.30 tot 21.00 uur in de Buurtkamer Sassembourg (Jan van Brabantweg 59 in Sassenheim), op de eerste etage. Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst. Aanmelden is verplicht en kan via www.welzijnteylingen.nl of telefonisch 0252-231805.

n Meidendag op de KTS met bezoek aan twee bedrijven

Meiden uit het eerste jaar van de KTS op bezoek bij Jora Vision in Rijnsburg. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De 45 eerstejaars meiden van het Teylingen College KTS brachten op donderdag 12 april een bezoek aan Jora Vision in Rijnsburg en Coverworks in Warmond. Dit bezoek maakt onderdeel uit van de landelijke Girlsday; een initiatief van VHTO voor meisjes van 10 tot 15 jaar met als doel de interesse voor bètawetenschappen, techniek en ICT al op jonge leeftijd te wekken.

Voor deze dag werden de meiden uit leerjaar 1 in 2 groepen verdeeld en bezochten ze in een roulerend schema beide bedrijven. De ene groep begon ‘s morgens bij Jora Vision, om daarna in de middag een bezoek te brengen aan Coverworks. De andere groep meiden deed hetzelfde, maar dan in omgekeerde volgorde. Jora Vision realiseert spectaculaire projecten voor themaparken, dierentuinen, musea, waterparken en overige diverse organisaties binnen de recreatiebranche. De meiden mochten na een presentatie en rondleiding door het bedrijf uit groen schuim een kat, haai, vis of bloem maken. Coverworks is een zeilmakerij in Warmond. De leerlingen mochten ook hier zelf dingen maken en konden kiezen tussen een telefoon tasje, sleutelhanger, prikbord en etui.

Girlsday 2018 wordt georganiseerd door VHTO, landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek en is mede mogelijk gemaakt door een samenwerking met onder andere TechniekTalent.nu en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Moord in De Woelige Stal

Foto: pr.

Voorhout n Het clubhuis van de Scouting Boerhaavegroep was zaterdag 14 april een plaats delict. Deze dag kwamen Koning Maximus en Koningin Alexandra op staatsbezoek bij de ambassade van het land Boerhaavistan, die tijdelijk is gehuisvest in 'De Woelige Stal', het clubhuis van de scoutinggroep. In de ochtend van dit bezoek wordt echter de ambassadeur vermoord… Rechercheur de Kok en zijn hulpje Kledder hadden alle kinderen gevraagd of zij mee wilden helpen de dader te vinden. Hoe het afloopt, staat op www.deteylinger.nl.

Kleuren voor Hartekind

Foto: pr.

Voorhout n Tijdens de Hartekindweek in februari hebben alle basisschoolleerlingen in Sassenheim, Voorhout en Katwijk een kleurplaat gekregen. De mooiste platen zijn ingekleurd door Naomi, Lieke, Noor en Loïs. Zij kregen van Jeroen van Beelen, regiocoördinator van stichting Hartekind allemaal een prijs, die gesponsord zijn door de lokale speelgoedwinkel en supermarkt. De kleurplatenactie werd gehouden om meer (naams)bekendheid te creëren voor Hartekind en over hartafwijkingen bij kinderen.

Eerste winnaar SassemKwizzt

Foto: pr.

Sassenheim n Het team Kwoudaktktwizztt is de eerste winnaar van SassemKwizzt. De eindstand werd op zaterdag 14 april tijdens een feestavond bekend gemaakt. De teams Winkler Prince Polley en Blubblubclub werden tweede en derde. De poedelprijs ging naar Hemelse Moeders. In totaal deden er tachtig teams mee aan de eerste editie van de dorpsquiz, die op vrijdag 23 maart werd gehouden. De organisatie heeft al bekend gemaakt dat er ook volgend jaar een SassemKwizzt komt. Voor de liefhebbers kan 22 maart 2019 alvast in de agenda.

Warmelda-penning voor Van Noort

Foto: pr.

Warmond n Historisch Genootschap Warmelda vierde maandagavond dubbel feest. Eerst kreeg oud-voorzitter André van Noort, sinds 1999 actief bij de vereniging en vanaf 2001 voorzitter, als dank voor zijn jarenlange inzet de prestigieuze Warmelda-penning uitgereikt door de huidige voorzitter Aad Boer. De blij verraste Van Noort nam daarna het woord over voor het tweede feestmoment van de avond: de presentatie van de historische kaart van Warmond uit 1667. Die kaart is vorige week gedigitaliseerd en vanaf deze week gratis te downloaden op www.warmelda.nl. Lees meer op www.deteylinger.nl.

week in beeld

De rol van NSB'er Speet in Voorhouts oorlogsdrama

Voorhout n De onderwijzer en NSB'er Th.G.A.M. Speet heeft een prominente rol gespeeld bij de arrestatie in 1942 van pastoor Warmenhoven, kapelaan H.J.M. Stoelinga en enkele andere Voorhouters. Zij hebben door verklaringen van Speet eerst in Scheveningen gevangen gezeten en daarna in kamp Amersfoort. Dit blijkt uit onderzoek in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging in Den Haag. Het voorjaarsnummer van Dwars Op, van de Historische Kring Voorhout, besteedt hier uitgebreid aandacht aan.

Uit de reconstructie door auteur André van Noort blijkt dat Speet een actieve rol heeft gespeeld in het aangeven van zaken die als anti-Duits of anti-nationaalsocialistisch konden worden gezien. Hij meldde dit meestal aan NSB-groepsleider A. Kriens in Sassenheim, die het weer doorgaf aan SD'er Dietinger in Den Haag. Dit leidde in maart 1942 tot de arrestatie van pastoor W.J. Warmenhoven, die nota bene Speet een betrekking aan de R.K. Antoniusschool in Voorhout had bezorgd. Tegelijk met de pastoor werd Noordwijker F.G. Versteege gearresteerd, die een collega-onderwijzer van Speet op de Antoniusschool was. Pastoor Warmenhoven is in het beruchte kamp Amersfoort in 1942 mishandeld. Hij kwam in oktober 1942 weer vrij.

Na het vertrek van de pastoor kreeg kapelaan H.J.M. Stoelinga assistentie van de franciscaner pater I.L.C. Hettema. Omdat de bisschop van Haarlem had bepaald dat onderwijzers die openlijk nationaalsocialistische sympathieën vertoonden moesten worden geschorst, gingen Stoelinga en Hettema op 3 april met Speet in gesprek. Kort daarna moesten zij zich melden bij de SD in Den Haag. Zij werden gearresteerd, opgesloten in de Scheveningse gevangenis en korte tijd later ondergebracht in kamp Amersfoort. Stoelinga kwam op 16 oktober 1942 vrij. Hettema, die het felst anti-Duits was, zat tot 28 juli 1942 in Amersfoort, tot 6 augustus 1943 in Sachsenhausen (Oranienburg) en tot 23 mei 1945 in Dachau.

De Voorhoutse bevolking was zeer verontwaardigd over de arrestatie van de pastoor, de kapelaan, de pater en onderwijzer Versteege. Als reactie schreven enkele inwoners op de straat voor het gemeentehuis dat Speet een verrader en een priestermoordenaar was.

Speet werd op 30 april 1942 door het schoolbestuur ontslagen, omdat hij op school nationaalsocialistische propaganda had gemaakt. Hij werd schuldig bevonden aan godslastering en had handelingen verricht die in strijd waren met de katholieke beginselen en met de plichten van een onderwijzer. Op 15 mei 1945 werd Speet in Utrecht gearresteerd en opgesloten. Eind 1947 verklaarde hij voor het Haags Tribunaal dat hij spijt had van zijn daden, zich schaamde voor zijn gedrag en bereid was zijn straf te aanvaarden. Speet werd veroordeeld tot vier jaar internering. Indrukwekkend was de rol van pastoor Warmenhoven in de rechtszaak. Hij schreef op 31 december 1946 een brief om Speet vrij te krijgen. Warmenhoven stelde dat Speet een goede leerkracht was, maar dat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog de weg was kwijtgeraakt.

Lakenvelders de wei in

De Lakenvelders gaan de wei weer in. | Foto: pr./Daan Kalmeijer Foto: pr.

Warmond n De Lakenvelder koeien mogen op zondag 22 april weer naar buiten bij boerderij Boterhuispolder. Vanaf 13.00 uur kunnen bezoekers een kijkje nemen in de stal. Om 14.00 uur gaan de koeien de wei in.

De Lakenvelder koe, met de kenmerkende witte band rond de romp, is één van de zeldzame oud-hollandse runderrassen. Op Lakenvelder Boerderij Boterhuispolder wordt een kudde van ongeveer 45 dieren gehouden. De koeien lopen de hele zomer buiten in het veenweidegebied. In mei worden de kalveren verwacht, ze blijven dan bij hun moeders in de wei, een prachtig gezicht.

Binnenkort zijn er nog meer activiteiten op de boerderij: de weidevogelochtenden op 28 april en 12 mei. Samen met vogelgidsen van de Vogelwerkgroep Teylingen kunnen bezoekers tal van weidevogels en nog veel meer moois zien. Voor deze ochtenden moeten bezoekers zich aanmelden. Informatie daarover is te vinden op www.boterhuispolder.nl. Lakenvelder Boerderij Boterhuispolder is te vinden aan de Zijldijk 8 in Warmond (bij Leiderdorp).

Finalisten Leids Cabaret Festival in Het Trefpunt

Warmond n Theater Het Trefpunt sluit op zaterdag 28 april het seizoen af met het VARA Leids Cabaret festival.

Sinds 1978 biedt dit een podium aan opkomend cabarettalent en voor bijvoorbeeld Najib Amhali en Sanne Wallis de Vries betekende het hun grote doorbraak. De eerste finalist van deze editie is Jeroen's Clan van wie de jury zich afvroeg wat er in het Brabantse drinkwater zit of dat humor de enige uitweg is uit die provincie. De tweede man is Kasper van der Laan die een eigen logica heeft die absurde proporties aanneemt. En als laatste Farbod Moghaddam die ontroert met zijn eigenheid, maar ook doordenk-grappen heeft. Deze avond biedt een uitgelezen kans om nieuw talent aan het werk te zien. De voorstelling begint om 20.30 uur. Een kaartje kost 15 euro. Kaarten kopen kan via www.theaterhettrefpunt.nl, op de avond zelf aan de zaal of bij de VVV aan de Gemeentehaven 3 in Warmond.

Oranje Havenfestival

Sassenheim n Ook deze Koningsdag kunnen liefhebbers van livemuziek weer terecht op de Oude Haven. Zoals elk jaar organiseren de lokale horeca het Havenfestival. De toegang is gratis.

From Mars to Mercury trapt dit jaar het Havenfestival af van 14.30 tot 15.15 uur. Een fonkelnieuwe band, bestaande uit vier veertigers, die kunnen putten uit een enorme ervaring, soms ook in de muziek. The Howlin' zal als de tweede band het podium bestijgen, van 15.45 tot 16.30 uur. De indrukwekkend mooie stem van Joel Garthe is perfect voor de sound van The Howlin', die soul, blues en indie combineert tot een geheel eigen sound, overgoten met een flinke dosis rauwe verleiding. Avi on Fire, van 17.00 tot 18.00 uur is het soloproject van Bram Wesdorp. Alternatieve pop met een vleugje Foster the People, hier en daar wat MGMT en Foals, maar vooral AVI. Third Half verzorgt van 18.30 tot 19.30 uur de grote finale van het Havenfestival. Deze in Gemert, Noord-Brabant geformeerde Rockband is een live band, met een dijk van een show gevuld met covers van rock 'n roll tot hardrock.

Keramiek en epoxyhars in Het Oude Raadhuis

Een kunstwerk van Pim Velthuizen, gemaakt met epoxyhars. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Pauline Hoeboer en Pim Velthuizen exposeren van woensdag 25 april tot en met zondag 27 mei in Het Oude Raadhuis. De opening van hun tentoonstelling is op zondag 29 april om 15.00 uur.

Pauline Hoeboer uit Den Haag exposeert met keramiek. Geïnspireerd door oude gebruiksvoorwerpen"en de containervorm draait zij onderdelen op de draaischijf die ze vervormt en samenvoegt tot beelden en objecten die tussen gebruiksgoed en beeld inzitten. In haar werk blijft de plastische klei waaruit het gevormd nog steeds goed zichtbaar.

Pim Velthuizen uit Den Haag exposeert met epoxyhars-objecten en gegolfde schilderijen. Hij laat zich inspireren door Oosterse mystiek. De daarin verwoorde ideeën over de grenzeloosheid van het universum, dat is vervuld van leven en bewustzijn, vertaalt hij naar kunstwerken die bestaan uit meerdere lagen. Zijn epoxyhars-objecten laat hij ontstaan door in een mal diverse lagen epoxyhars te gieten en in en op elke laag verschillende materialen aan te brengen.

De galerie is op woensdag, donderdag en vrijdag geopend van 15.00 tot 17.00 uur, op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Tijdens de expositieperiode zijn er twee markten: op 10 mei de boekenmarkt (Hemelvaartsdag) en op 21 mei de papierkunstmarkt. De galerie is op beide dagen vanaf 11.00 uur geopend.

Streekschrijver bij Palliam

Voorhout n Schrijver Herman van Amsterdam vertelt op vrijdag 20 april om 19.30 uur in De Roef (Herenstraat 47) een inleiding houden over zijn vrijwilligerswerk op het kerkhof van de Pancratiuskerk. Hij schreef hier recent een dorpsnovelle over met als titel 'Onder het oog van de slechtvalk'. Herman van Amsterdam is geboren en getogen in de Bollenstreek. Over de regio schreef hij al meer dan 60 boeken. Deze hebben vooral betrekking op de recente geschiedenis, waarin zowel de mens, de kunst als het landschap een prominente rol spelen. In zijn inleiding verbindt Van Amsterdam allerlei gebeurtenissen op en rond het kerkhof met zijn kijk op levenskunst. Zo vertelt hij onder andere over zijn hechte band met een non, de reis die de grafstenen van zijn ouders maakten, een invasie van lieveheersbeestjes en het kerkhof-team waar hij deel van uitmaakt. De toegang bedraagt 5 euro. Inschrijven kan via www.palliam.nl.

Lentedrive

Sassenheim n Bridgevereniging Sassemtroef organiseert op dinsdag 8 mei om 20.00 uur de Lentedrive in Partycentrum De Oude Tol (Hoofdstraat 147). De drive is toegankelijk voor alle bridgers uit de Bollenstreek en omgeving. Deelnemers worden om 19.45 uur in De Oude Tol verwacht. Deelname bedraagt 3 euro per persoon voor niet-leden. Aanmelden kan voor dinsdag 8 mei 17.00 uur via www.sassemtroef.nl. Voor meer informatie, neem contact op met Gijsbert Tit via 06-53769456.

Ophokplicht

Sassenheim n De landelijke ophokplicht voor kippen is sinds vorige week opgeheven. Ook de kippen in Park Rusthoff mogen weer vrij rondscharrelen. De afschermplicht, ingesteld vanwege de vogelgroep, duurde in totaal vier maanden.

Met ingang van 12 april is de landelijke afschermplicht voor kippen opgeheven en lopen ook alle kippen in Park Rusthoff weer frank en vrij op en rond de kinderboerderij. Met het aanbreken van de lente een mooi moment om weer naar buiten te mogen. Binnenkort worden ook de eerste kuikentjes geboren.

cultuur/historie

Waar verstoppen we het lijk?

Voorhout n Vlak voor de première werden de, toch al nerveuze, spelers van Cultuur Verheft onaangenaam verrast door een spontaan flikkerend toneellicht, maar tijdens de voorstelling 'Waar verstoppen wij het lijk?' bleek dat de spelers zich niet hadden laten afleiden. Lees de recensie op www.deteylinger.nl.

Kringloop

Sassenheim n In verband met het Bloemencorso van de Bollenstreek, op zaterdag 21 april, is Kringloopwinkel Op Dreef vanaf 13.00 uur gesloten.

Negenhonderd grondgevechten bij Kaizan

Een grondgevecht tijdens het toernooi. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n In ruim negenhonderd grondgevechten werd er tijdens het zevende newaza-toernooi, op zondag 15 april in sporthal De Tulp, gestreden om de prijzen.

Uit de hele omgeving had organisator sportschool Kaizan judoscholen uitgenodigd om te bepalen wie zich tot kampioen in het grondgevecht mocht laten kronen. Op de zondag beten de jongsten van 6 en 7 jaar het spits af. Er werd fel, maar zeker sportief, gestreden om de medailles in alle leeftijdscategorieën. Over de lengte van de dag werden 312 jeugdjudoka's verwacht, wat resulteerde in ruim 900(!) judowedstrijden over verdeeld over 10 judomatten. Gelukkig met behulp van de vele vrijwilligers werd de strakke tijdsplanning gehandhaafd en konden zowel de organisatie als alle deelnemers terugkijken op een zeer gezellig en sportief evenement.

Eerder was het op vrijdag 13 april al voor de volwassen judoka's bijltjesdag. Expres op een andere dag zodat de vrijwilligers van 8 april fris aan de bak konden op hun eigen toernooi. Ditmaal was de dojo aan de Herenstraat de arena. In totaal konden 22 volwassen judoka's konden zich in drie gewichtscategorieën met elkaar meten.

De winnaars van sportschool Kaizen zijn: Thijs Vreeburg, Martin Lam, Romeé de Ridder, Justin van der Waal, Caelis Kleinhuis, Niek Vletter, Hugo Schmal, Wiktor Tomaka, Laurens van der Weij, Joshua Platvoet, Cayden van der Poel, Tom Marsman, Thijs Bouwman, Quinten Lemmers, Pax Lommerse, Julian van der Raad, Owin van der Pal, Alexander Vester, Walter van Gelder, Matt Nijenhuis, Alexander Süss, Vince de Clippeleir, Bruce Macleod, Stef Brands, Madelief Post, Keesje Warmerdam, Yang Lin, Mees Lommerse, Olivier Steemers, Kai Lin, Timo Vrisekoop, Tygo Warmerdam, Giso van Zalm van Eldik, Ties de Jong, Luuk van Schie, Jente Vrisekoop, Maik van den Haak, Briek de Ridder, Tycho Breed, Laura Hermans, Arian Tomaka, Arthur Sanosian, Dion Galjaard, Mark Eikema, Floris Baten, Bo Lin, Tim van Steijn, Jasper Duijnhoven, Stijn Hulsebosch, Mika van der Pal, Zoë Lengton, Stefan Disseldorp, Kevin Vooijs, Bram de Bruijn, Pim de Groot, Quirijn Holst, Arthur Steemers, Bas Verwer, Angelot Roseboom, Ruben Naud Fernandez, Luc van Nobelen, Jens van Nobelen, Jasper Goudzwaard, Joshua Kortekaas, Wessel van Velzen, Jip de Groot, Wijnand Marks, Gijs Schlief, Stefan van Egmond, Remco Hulsebosch en Klaas Hogervorst

Langeveld start nieuw seizoen met dubbel podium in TCR Germany

Warmunda wint in eigen huis van de hekkensluiter. | Foto: Trudy van den Berg

Sassenheim n Met een tweede plaats in de eerste en een derde in de tweede race op het circuit van het Duitse Oschersleben is Niels Langeveld het seizoen in TCR Germany uitstekend begonnen. Na het eerste van zeven raceweekenden staat de racing one-coureur tweede in de tussenstand en dat is een prima start op weg naar zijn doel; de titel in ADAC TCR Germany 2018.

Niels Langeveld heeft een goede start in de TCR Germany. | Foto: pr. Foto: pr.

Net voor aanvang van de kwalificatie zette een wolkbreuk de Motorsport Arena Oschersleben volledig blank. Tijdens de eerste kwalificatiesessie reed Niels Langeveld op regenbanden in het veld van 28 rijders de vierde tijd en daarmee kwalificeerde hij zich ruimschoots voor de tweede sessie, waarin de top twaalf strijdt om de beste startposities. Door diskwalificatie van een rijder werd dat uiteindelijk een zevende startpositie voor race 1 en een vierde voor race 2.

In de eerste race op zaterdag had de Sassenheimse coureur vanaf de zevende startpositie een wereldstart en een hele sterke eerste ronde. Hij ging als vierde de eerste bocht in, waar vervolgens twee rijders elkaar raakten. Langeveld kon profiteren, nam de derde positie over en kon het leidende duo prima volgen. Hij zette de voor hem rijdende Harald Proczyk onder druk en wachtte op zijn kans om de tweede positie over te nemen. Zover kwam het echter niet, want de op kop rijdende Mike Halder werd bestraft voor de touché in de eerste bocht en zo kreeg Langeveld de tweede positie in handen.

De tweede race op zondag ging Langeveld vanwege de 'reversed grid' van de top tien als vierde van start en ook nu was de Audi RS3 LMS prima weg. In de beginfase wist de racing one-Audi de derde plek over te nemen door de voor hem rijdende Luca Engstler onder druk te zetten en hem tot een foutje te verleiden. Een enorme crash, waarbij veel TCR-wagens betrokken waren, zorgde echter voor een ravage op de baan. De wedstrijdleiding besloot de race stil te leggen om de baan schoon te maken, maar dat hield tevens in dat de race werd ingekort.

Met nog maar dertien minuten op de klok werd de race herstart. Raceleider Antti Buri bleek in de beginfase een valse start te hebben gemaakt en werd bestraft met een drive-through-penalty, waarmee Langeveld de tweede positie in handen kreeg. Die positie kon hij onder druk van Mike Halder vasthouden, totdat de Duitser met nog twee minuten op de klok een gaatje zag dat er niet was. Hij raakte Langeveld rechtsachter, waardoor de Audi even dwars dreigde te gaan. Met grote precisie wist Langeveld de Audi op de baan te houden en alleen door zich breed te maken kon hij erger voorkomen, maar zijn tweede positie was hij kwijt. Vreemd genoeg deelde de wedstrijdleiding voor deze actie geen straf uit en zo werd Langeveld de tweede race derde.

Omdat de race was ingekort werd voor deze tweede race slechts de helft van de punten uitgedeeld. Dat is voor Langeveld jammer, want hierdoor gaat hij net niet aan de leiding in de ADAC TCR Germany. De volgende races vinden plaats op 27-29 april op het circuit Autodrom Most in Tsjechië.

Dure verliespartijen Teylingen en Ter Leede

Sassenheim n Zowel Ter Leede als Teylingen hebben dure punten laten liggen in het afgelopen voetbalweekend.

Ter Leede ging op bezoek bij concurrent SteDoCo. Al na zeven minuten staat de thuisclub op een voorsprong. Twee minuten later trekt Oussama Siali de stand voor de Sassenheimers alweer gelijk. Zijn benutte strafschop betekent de 1-1. In de fase die volgt is Ter Leede de bovenliggende partij en domineert bij vlagen de wedstrijd. Toch komt SteDoCo op voorsprong in de 34ste minuut (2-1).

De tweede helft begint Ter Leede goed, maar na tien minuten scoort SteDoCo opnieuw. De 3-1 komt de ploeg van Henk Wisman niet meer te boven. Door de nederlaag is het gat met koploper Noordwijk vier punten. Voor Ter Leede telt echter vooral de nacompetitie. Daarin willen de Sassenheimers promotie naar de Derde Klasse afdwingen.

Teylingen dacht lange tijd de drie punten in de tas te hebben, maar GDA keerde dat scenario binnen vijf minuten om. Teylingen kwam al in de zesde minuut op 1-0 door een doelpunt van Jaap Zwetsloot. Na de gelijkmaker van GDA was het opnieuw Zwetsloot met de score. Binnen de minuut zette hij zijn ploeg op 2-1. Bij rust was dat ook de voorsprong.

Na de pauze dacht Teylingen de winst binnen te slepen, maar de bevrijdende 3-1 viel niet. GDA hield hoop en werd steeds sterker. Invaller Sammy Koopman zorgde in 85ste minuut voor de gelijkmaker (2-2). En terwijl Teylingen nog dacht aan een punt, knalde een andere invaller, Rayvano van Alphen, de 2-3 binnen in de 89ste minuut.

Teylingen is ondanks het verlies nog steeds in de race voor de periodetitel en deelname aan de nacompetitie. Daarvoor moeten wel in de komende vier duels punten gepakt worden.

Warmunda wint bij Van Nispen

Warmond n Warmunda deed zondag 15 april goede zaken. Tegen hekkensluiter Van Nispen won de ploeg van Alan Campfens met 2-0. Door dit verlies blijven De Zilkers het de rode lantaarndrager in de zondag derde klasse A. Warmunda kan door de winst zelfs voorzichtig naar de middenmoot kijken.

De eerste twintig minuten waren zonder meer voor Van Nispen. Met fris aanvalsspel ging het een aantal maal richting het doel van Warmunda, zonder overigens echte kansen te creëren. Toch viel het doelpunt aan de andere kant. Een terugspeelbal van Dick Verhoeven vanaf de middenlijn pakte helemaal verkeerd uit. Niels Dijkstra was eerder bij de bal dan de uitgelopen keeper Tom van Maris en pakte het cadeautje dankbaar uit. Bij rust stond de 1-0 voorsprong voor de thuisclub op het scorebord.

Na de rust kreeg Van Nispen toch nog enkele kansen om de stand gelijk te trekken, maar het geluk ontbrak bij inzetten van Jeffry van der Geest en Mike van Haaster. Het was halverwege de tweede helft Warmunda dat na een prima aanval de wedstrijd op slot gooide. Van dichtbij werd een goed lopende combinatie afgerond door Jasper Kortekaas. Het geplaagde Van Nispen moest na de wedstrijd opnieuw haar wonden likken en hopen op een betere afloop van de komende wedstrijd. Warmunda staat met 25 punten op de tiende plaats.

Zwaarbevochten punt voor Foreholte dankzij inzet als collectief

Voorhout n Foreholte haalde zondagmiddag in Den Haag Moerwijk West een zwaarbevochten punt op bij een bijzonder lastige tegenstander. Tot aan het eind was het razend spannend, maar de Voorhouters wisten het gelijke spel met veel inzet en collectiviteit over de negentig minuten te krijgen.

In de warming-up was spits Wouter Nolles niet fit genoeg bevonden en dus startte Jelle Geerlings als centrale spits en werd Casper Brabander in de ploeg gebracht. Vanaf de aftrap was de wedstrijd 'los'. Lucas Wiering trok de bal voor op Geerlings, maar de spits kopte de bal volkomen verkeerd. Een minuut later was het een hoogstandje van Rafik El Ousrouti, die de bal met de hak over het hoofd over de kruising zag gaan. Daarna brak er een periode aan waarbij de mannen van trainer Mario Koswal superieur waren aan die uit Voorhout. De kansen en mogelijkheden regen zich aaneen, maar tot ontzetting van die zelfde Koswal werd de openingsgoal niet gemaakt. Enerzijds kwam dat door het gewoon missen van de opgelegde kansen, maar daarnaast was het opnieuw Foreholte-keeper Matthijs Guijt die uitgroeide tot een schier onneembare hindernis.

Dat alles nam niet weg dat TAC'90 sprankelend voetbal speelde. De ploeg was voortdurend in beweging, kon elkaar heel snel en vaak blindelings vinden en de Voorhouters stonden met de rug tegen de muur. Overigens had die muur een hoge mate van compactheid en onverzettelijkheid. Binnen al dat aanvalsgeweld kreeg Foreholte nog wel een hele mooie kans. Nadat keeper Spaan en Sten Admiraal in duel om de bal op elkaar waren gebotst viel de afvallende bal voor de voeten van Joost van Dam. Hij aarzelde niet en probeerde vanaf veertig meter de bal met een grote boog in het lege doel te mikken. Met een uiterste krachtsinspanning kon de teruggelopen Spaan de bal over het doel tikken.

Vijfde corner

Het was een wonder dat de stand met de rust nog 0-0 was. Bij de hervatting gingen beide ploegen gewoon door waar ze al vijfenveertig minuten mee bezig waren. Toch deden de Voorhouters veel meer mee in de wedstrijd dan in de eerste helft. De eerste kans was voor Geerlings die vanuit een wel hele moeilijke hoek probeerde het net te vinden. Even later schoot de spits te snel op het doel van Spaan, daar waar de lob meer voor de hand had gelegen.

Na vijftien minuten opende TAC'90 dan toch de score. De vijfde corner vloog voor het doel en de vrijgespeelde uitblinker aan TAC-zijde Randall Labordus kopte ongehinderd binnen (1-0). Het was uitermate van belang, maar ook verrassend, dat Casper Brabander binnen een paar minuten terugsloeg. Op vijfentwintig meter van het doel kreeg hij de bal ingespeeld en zijn schuiver paste precies in de linkerbenedenhoek (1-1). Even leek het er op dat Foreholte zelfs op voorsprong zou kunnen komen, maar aan het eind had TAC'90 de wedstrijd weer in handen en probeerden de Voorhouters met man en macht het gelijke spel te bemachtigen. De wisselbanken van beide ploegen werden in de wedstrijd gebracht, maar na vierennegentig minuten bracht de prima fluitende scheidrechter Verduijn de wedstrijd naar het einde.

Verlies handbalsters

Melanie Zwaan in de aanval. | Foto: pr./Barend Koper Foto: pr./Barend Koper

Voorhout n Foreholte heeft in de nacompetitie nog geen stap naar handhaving kunnen zetten. In sporthal De Tulp was Westfriesland/S.E.W net te sterk.


De eerste score was voor Foreholte, maar S.E.W. wilde niet meewerken aan een voorsprong voor de Voorhoutse ploeg. Door middel van behoorlijk fysiek spel in de verdediging, sloopte ze geleidelijk aan de spelbepalende speelsters bij Foreholte. Aanvallend konden de beweeglijke speelsters van S.E.W. geregeld zich vrijspelen zonder dat daar geweldig samenspel aan vooraf ging. Daartegenover liep Foreholte achter de feiten aan. De aanvallen duurden te lang voordat er besloten werd wat te doen. De thuisclub had ook teveel pogingen nodig om te scoren. Toch duurde het tot de achttiende minuut dat S.E.W. het verschil ging maken. Langzaamaan liepen ze verder weg van een spartelend Foreholte.De dames waren echt even de weg kwijt, want de ruststand was 9-15.

Spanning

Een (te) groot verschil, maar Foreholte kwam herboren uit de kleedkamer. De linker opbouwster werd vast gezet en dat maakte S.E.W.nerveus. Ook in de verdediging moesten de gastenvaak aan de noodrem trekken en dat leverde Foreholte een flink aantal zeven meter scores op. Geleidelijk aan kwamen de Voorhoutsen dichterbij en met nog zo'n tienminuten te gaan was de achterstand teruggebracht tot 19-20. De spanning was te snijden in de sporthal. Welke kant zou dit opgaan.De teams vochten voor wat ze waard waren en aan de inzet heeft het zeker niet gelegen. Misschien dat S.E.W. iets fanatieker in het veld stond. Met nog anderhalve minuut op de klok was de stand gelijk 24-24. Foreholte gooide toen echter op de paal en S.E.W. speelde doeltreffend hun aanval uit. De overgebleven 15 seconden konden geen draai meer aan de uitslag geven en Foreholte moest heel zuur toezien hoe S.E.W. feest kon vieren na de 24-25 winst.

Scores Foreholte: Dana vd Vlugt-Vincenten (10 (5 penalties)), van Leijden (3 (2 penalties)) en Melanie Zwaan (3), Marisha vd Geest, Naomi Hoogervorst en Mariska Poot (allen 2), Kim Schuurbiers en Chantal Slegtenhorst (allebei 1).

Op zaterdag 21 april speelt Foreholte de uitwedstrijd tegen E & O in Emmen.

The Bassets Babes naar finale om landskampioenschap

The Bassets Babes zijn op weg naar een finaleplaats in de strijd om de landstitel. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Net als de mannen spelen ook de vrouwen van rugbyclub The Bassets uit Sassenheim op het hoogste niveau van Nederland. In die klasse doen The Bassets Babes dit seizoen het bijzonder goed. Op zondag 20 mei spelen ze de finale om het landskampioenschap in Amsterdam.

Op zondag wonnen The Bassets Babes van concurrent Delft in eigen huis met 38-14. Het spel van The Bassets Babes ziet er degelijk en sterk uit. Ze beheersen het spel en kunnen een wedstrijd naar zich toe trekken en op de beslissende momenten toeslaan. Dit deden ze ook tegen Delft. Delft pakte een paar keer de voorsprong maar The Bassets Babes kwam net zo vaak langszij. De rust werd ingegaan met een stand van 21-14. De tweede helft bleef het spannend. Met omzettingen in de ploeg bleef het niveau gehandhaafd en kon The Bassets Babes uitlopen naar 38-14. Door de winst, en het verlies van enkele concurrenten, staan de Babes in de finale op zondag 20 mei.

Springplank wint schoolvoetbaltoernooi

Foto: pr.

Teylingen n Het team van basisschool De Springplank uit Sassenheim heeft het KNVB schoolvoetbaltoernooi Bollenstreek gewonnen. Ze plaatsen zich hierdoor voor de districtsfinale in Leiden.

Op sportpark de Roodemolen was het op woensdagmiddag druk met maar liefst 50 schoolteams van basisscholen uit de Bollenstreek. De jongens en meisjes teams uit groep 7 en 8 namen deel aan dit spannende toernooi. Het team van de Springplank plaatste zich eenvoudig in de poule eenvoudig voor de halve finale tegen de Andreasschool uit Voorhout. Levi zorgde met een zondagsschot voor de finaleplaats. Daarin was de Antoniusschool uit Voorhout de tegenstander. Zij hadden in een spannende penaltyreeks nog de St Josephschool uit Lisse verslagen. In de finale waren de Voorhouters echter niet opgewassen tegen De Springplank. Het Sassenheimse team kroonde zich met een 2-0 overwinning tot winnaar van het schoolvoetbaltoernooi van de Bollenstreek 2018. Het team van de Springplank (foto) bestaat uit: Björn, David, Levi, Kian, Timo, Friso, Joost, Thomas, Lex, Dani, Hylke, Tavian, Nick (groep 6) en coaches Nathalie en Edward.

18 t/m 25 april

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het Gemengd Koor, voorganger: L. Spiegeler

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. H.R. Betting

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur: voorganger: Ds. A.A. Bosma

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: dhr. A. van Rijn

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur: Eerste Communie, eucharistieviering m.m.v. Kinderkoor de Vrolijke Nootjes, voorganger: Th. Blokland en B. Prins

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, eredienst, voorganger: ds. J.W. van den Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, viering met kinderkoor Papillon, voorganger: P. Owel

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur: voorganger: Ds. H.G.T. van Welie – Kaai

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger Arie Verduijn

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur, eredienst, voorganger: Armand Lefeu

Parkeerdek deels dicht door werkzaamheden

Sassenheim n Het bovendek van het parkeerdek bij station Sassenheim wordt vanaf donderdag 26 april gedeeltelijk afgesloten. Door de slechte weersomstandigheden eind vorig jaar is het parkeerdek nog niet voorzien van een definitieve vloercoating en is dit uitgesteld tot het voorjaar. De werkzaamheden duren tot juni 2018, mits er voldoende goed weer is.

"Door de slechte weersomstandigheden eind vorig jaar is het parkeerdek nog niet voorzien van een definitieve vloercoating en is dit uitgesteld tot het voorjaar. Het voorjaar biedt meer kans op goede omstandigheden voor het aanbrengen van de coating," meldt de gemeente in het persbericht.

Om te voorkomen dat het parkeerdek volledig moet worden afgesloten en om de overlast zoveel mogelijk te beperken wordt het parkeerdek gefaseerd gecoat. Dit betekent dat het parkeerdek gedeeltelijk wordt afgesloten. Tijdens het aanbrengen van de vloercoating blijven de parkeerplaatsen op de begane grond en delen van het parkeerdek bereikbaar voor parkeerders.

Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, de verkeersveiligheid op het parkeerdek te kunnen waarborgen en de hinder voor de automobilisten zoveel mogelijk te voorkomen worden diverse verkeersmaatregelen genomen. Per fase wordt de benodigde afrastering, bebording en (tijdelijke) verkeerslichten aangebracht. Parkeerders wordt gevraagd om de borden en verkeerslichten te volgen aangezien de rijrichting wordt aangepast.

Door de werkzaamheden zijn er op het parkeerdek minder parkeerplaatsen beschikbaar. Gezien het huidige gebruik van de parkeervoorziening, verwacht de gemeente niet dat er een tekort aan parkeerplaatsen ontstaat. Wel willen zij parkeerders erop wijzen dat er niet mag worden geparkeerd bij omliggende bedrijven. Lees meer op www.deteylinger.nl.

Wilt u in aanmerking komen voor een Cinema Floralis Arrangement (eten en filmbezoek voor 1 persoon), zorg dan dat uw oplossing uiterlijk zondag 15 april binnen is, samen met uw naam en adres.

Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl o.v.v. Puzzel.

De winnaar van de puzzel van week 14 is: A. van Velzen uit Sassenheim. De oplossing was: Veulentje.