De Teylinger

13 februari 2019

De Teylinger 13 februari 2019


Wandelen met de buren

William Slotboom (l) en Dima Lazarov (r) samen met de buren bij de eerste wandeling. | Tekst en foto: Lotte Zoet Foto: Lotte Zoet

Sassenheim n Verschillende initiatieven komen op maandagochtend samen in de Kagerbuurt, waar buurtbewoners erg actief zijn. Voor de eerste buurtwandeling is het in ieder geval een prachtige dag. 'Het is erg fijn dat er mensen zijn die zich inzetten voor de buurt.'

Na een weekend vol regen en wind, is op maandag 11 februari de lucht blauw. De zon schijnt al, als de kerkklok half tien slaat. Alsof de natuur wil zeggen: 'Dit is de perfecte dag voor een wandeling'. Het is waarschijnlijk hoe Dima Lazarov het van te voren had bedacht. Zij richtte de wandelgroep op, die van plan is om iedere week vanaf Kagerplein 311 te starten. Het is een geschikte locatie, want op nummer 311 is Ad Helmes sinds januari iedere maandag tussen 10.00 en 12.00 uur gastheer voor 'Koffiepraat'. Buurtbewoners kunnen aanschuiven voor een spelletje, handwerken, knutselen en een kopje koffie. Op dinsdag is er schilderen. "Er voor elkaar zijn in de buurt en sociaal met elkaar omgaan is ons uitgangspunt,'' vertelt William Slotboom, sociaal makelaar bij Welzijn Teylingen. Zijn doel is om mensen bij elkaar te brengen en oog en oor voor elkaar te hebben. ''Het is heel leuk om te zien dat er zoveel mensen zijn die iets willen doen voor de buurt. We hopen dat mensen zich minder eenzaam gaan voelen en sociale contacten kunnen leggen." De wandelgroep van Lazarov is daar een goed voorbeeld zijn. ''Ik vind het erg belangrijk dat mensen bij elkaar kunnen komen. Dat dit in de natuur kan, is helemaal fantastisch. Ik ben zelf een groot fan van wandelen en het lijkt mij nog leuker om dit dan te doen met mensen die er ook van houden."

Buurthuis

Na een wandeling van een uur, is het tijd om naar Kagerplein 311 te gaan voor een kop koffie. De buren zijn inmiddels aangeschoven. Lazarov kijkt terug op een geslaagde eerste editie. "Ik vind het fijn dat ik de kans krijg om dit te organiseren en hoop dat in de toekomst nog meer mensen meewandelen.''

Sociaal makelaar Slotboom heeft ondertussen nog meer plannen. "Als alles goed gaat, komt er in december een nieuw buurthuis bij het Kagerplein, op het grasveld tegenover Kringloopwinkel Op Dreef. Ook wil ik kijken of er nog activiteiten geregeld kunnen worden in Voorhout en Warmond. Daar kijk ik echt naar uit.''

Bezwaren Endepoellaan ongegrond

Warmond n De 33 bezwaarmakers tegen de bouw van 28 woningen aan de Endepoellaan 51 tot en met 105 onder de naam Hof van Liduina zijn ongegrond verklaard. De bezwaren gingen met name over de wijze van heien.

De omwonenden kwamen te weten dat er geheid zou worden door het slaan van prefab heipalen in plaats van een meer trillingsarme methode. Zij vrezen ernstige schade aan de woningen en tekenden bezwaar aan tegen de verstrekte vergunning. De Bezwaarcommissie adviseerde B&W om het protest ongegrond te verklaren. De vergunning is niet in strijd met het bouwbesluit en het is niet mogelijk om daarin een trillingsarme funderingsmethode te eisen. Er is nog niet duidelijk hoeveel trilling zal ontstaan en om die reden ook niet op welke wijze van funderen zal worden toegepast.

Voor de start van de werkzaamheden moet vergunninghouder VORM een bouwveiligheidsplan met trillingsonderzoek indienen, waarin voldoende aannemelijk moet worden gemaakt dat er een wijze van funderen wordt toegepast waarbij de trillingen binnen de normen blijven. Anders gaat B&W niet akkoord en zal niet gestart mogen worden.

B&W nam het advies van de Bezwaarcommissie over en besloot de bezwaren ongegrond te verklaren. Wethouder Bas Brekelmans gaat overigens nogmaals in overleg met VORM om de mogelijkheden voor het toepassen een trillingsarme wijze van funderen te bespreken. Intussen loopt ook nog de vraag of en wanneer de woningen wel gerealiseerd worden. Terwijl de bezwaarprocedure liep gaf VORM aan geen mogelijkheden te zien om de woningen te realiseren vanwege de gestegen bouwkosten. De gemeente heeft een overeenkomst met VORM waarin maximale verkoopprijzen zijn opgenomen. Ook hierover voert de wethouder met VORM overleg. (NK)


Bollenstrekers op kandidatenlijsten

Regio n Op de kieslijsten voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart staan tweeëntwintig Bollenstrekers. Het Centraal Stembureau heeft vrijdag de kandidatenlijsten vastgesteld van in totaal zeventien partijen.

Bij de eerste tien op de lijsten staan Noordwijker Ton van Rijnberk (D66,4), Rosalie Bedijn uit Noordwijk (PvdA, 5), Willem Bakx uit Hillegom (50plus,1) en Hans Cornet (50plus,3) en S.W.A. de Groot uit Voorhout (Forum voor Democratie,8). De complete lijst: VVD: 18. Sanneke Nulkes (Noordwijkerhout), 23. Aleid Ringelberg (Hillegom), 39. Bob Keeven (Sassenheim) D66: 4. Ton van Rijnberk (Noordwijk), 40. Geertjan Wenneker (Lisse), 46. Monique Bonsen-Lemmers (Hillegom) CDA: 14. Hans van Ek (Warmond), 41. Gerrit Goedhart (Noordwijkerhout) PvdA: 5. Rosalie Bedijn (Noordwijk), 34. Bas Meershoek (Teylingen) CU: 29. Mariette Hulsbergen-de Visser (Lisse) GroenLinks: 23. Winnifred Ferro (Noordwijk), 24. Dick van Egmond (Hillegom) 50plus: 1. Willem Bakx (Hillegom), 3. Hans Cornet (Hillegom) Lokale partijen Zuid Holland: 11. Cor de Groot (Lisse), 24. Rob Veldhoven (Lisse), 26. Cees Ruigrok (Lisse), 28.Kees Schrama (Lisse), 29. John de Bruin (Lisse) Forum voor Democratie: 8. S.W.A de Groot (Voorhout), 14. G.C. Hillebrand-de Vries (Lisse) (Bron: Bo).

Foto: Lotte Zoet

Al bijna
60 jaar bron
van plezier

Atleta
voelt
als een
kleine familie

Succes voor
Teylingse
voorlezers

Jubileum
De Saksen
in beeld

kunst n Expositie van Lisette Hogewoning

B&W ziet publieke weerstand bij verbod op knalvuurwerk

Een algeheel verbod op vuurwerk gaat op dit moment volgens B&W nog te ver. | Foto: archief Foto: Piet van Kampen

Teylingen n De raadscommissie Bestuur gaat op woensdag 13 februari spreken over een oproep van de fractie van GroenLinks voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. B&W is van mening dat de publieke weerstand groot zal zijn als eind van dit jaar zo´n algeheel verbod zou ingaan. De maatschappelijke discussie moet wel een vervolg krijgen en helderheid verschaffen over de wijze waarop deze traditie in de toekomst gehouden zou moeten worden.

Door Nico Kuyt

De Onderzoeksraad voor veiligheid (OVV) publiceerde in december 2017 een uitgebreide rapportage waarin werd gepleit voor het verbieden van vuurpijlen en knalvuurwerk. Het siervuurwerk mag nog wel. Volgens de OVV is de tijd gekomen om het patroon van veel letsel en ordeverstoringen te doorbreken. De lokale fractie van GroenLinks lift hierop mee en diende een motie in om voor het komende oud en nieuw dit al in de gemeente te verbieden. Maar een algeheel verbod op vuurwerk gaat op dit moment volgens B&W nog te ver. Er moet draagvlak vanuit de samenleving zijn. Daarom zijn er ook in de gemeente vuurwerkvrijezones, gebieden waar het verboden is af te steken als er onder de bewoners aldaar voldoende draagvlak voor is. Die huidige situatie kan volgens B&W worden behouden met eventueel een actieve promotie van nog meer gebieden.

Er zijn nog andere scenario´s, zoals het omdraaien. Dan geldt een vuurwerkverbod voor de gehele gemeente, die dan vervolgens gebieden aanwijst waar wel mag worden afgestoken. Nadeel is dat het afsteken van veel zwaar en gevaarlijk vuurwerk geconcentreerd wordt op één plek met alle risico's van dien. Verder kan een lokaal vuurwerkverbod worden uitgeroepen. Nergens is het dan meer toegestaan om vuurwerk af te steken. Dat gaat wel heel erg ver. Er kan ook worden aangesloten bij landelijke ontwikkelingen omtrent dit vraagstuk. Het Rijk is namelijk bezig met een landelijke regelgeving en als die er is dan de lokale discussie openen. Die afwachtende houding vindt B&W beter. Voorlopig doorgaan met het huidige beleid, met een actief stimuleren van meer vuurwerkvrijezones, dat is wat B&W de gemeenteraad adviseert.

Vuurwerkshow

Volgens B&W is het niet de rol van de gemeente om een vuurwerkshow te organiseren, een ander onderdeel van de motie van GroenLinks. Mocht blijken dat er initiatieven in de dorpen ontstaan om dit te willen doen, dan staat B&W daar voor open om met hen te zoeken naar een veilige manier om zoiets vorm te geven. Het ligt niet in de verwachting dat door het organiseren van een vuurwerkshow vandalisme, brandstichting of gebruik van zwaar vuurwerk wordt voorkomen. De vuurwerkshows zullen dus niet betaald worden uit de verminderde kosten van handhaving en schadeherstel.

Evaluatie spreekt van rustige jaarwisseling

Teylingen n De afgelopen jaarwisseling is door de hulpdiensten opnieuw als zeer rustig ervaren, zo blijkt uit een gehouden evaluatie. Sinds de jaarwisseling 2014-2015 is de schade aan gemeentelijk eigendom verder afgenomen.

Was in 2015 de schade nog rond de 18.000 euro, de afgelopen jaarwisseling kwam deze uit op rond de 5.000 euro. De vernieling van de 23 verkeersborden, 6 papierbakken en 8 hondendispensers werd voornamelijk veroorzaakt door het afsteken van zwaar vuurwerk. Voor wat betreft de incidenten hebben er in de uitgaansgebieden tijdens oud en nieuw geen 'bijzondere' incidenten voorgedaan. Ondanks dat het droog en kalm weer was leidde dit niet tot hogere aantallen. De brandweer spreekt van een hele rustige jaarwisseling. Er is een containerbrand geweest in Voorhout en een buitenbrand in Warmond. Bij de politie hetzelfde beeld. Die hebben moeten uitrukken voor vier incidenten. Zo gooide in Warmond enkele jeugdigen vuurwerk in slooppanden, stonden op straat pallets in de brand en was een kampvuur aangestoken in een park. In Sassenheim werd een groep verzocht om geen vuurwerk bij de flats af te steken, omdat het heel erg gehorig was. (NK)

Teylingers succesvol bij voorleeswedstrijd

Teylingen n In de bibliotheek van Noordwijk werd zaterdag 8 februari de voorronde gehouden voor de nationale voorleeswedstrijd. De deelnemers aan deze voorronde waren via de voorleeswedstrijd op de eigen school geselecteerd. Twee voorlezers uit Teylingen wonnen.

Elf leerlingen van elf basisscholen uit Noordwijk, Lisse, Warmond, Voorhout, Noordwijkerhout en De Zilk streden voor een plaats in de kwartfinale die in maart in Leiden plaatsvindt. De deelnemers lazen ieder vijf minuten een passage voor uit een zelf gekozen boek.

De jury, bestaande uit de wethouders Arno van Kempen (Teylingen) en Sjaak van den Berg (Noordwijk) en Louky Crama hadden een aantal criteria opgesteld. Zoals oogcontact zoeken met publiek en jury, intonatie, boekkeuze en opbouw van de spanning, waarbij gekke stemmetjes vermeden moesten worden. Alle deelnemers kregen een juryrapport, een oorkonde en een boek.

De twee winnaars Sterre van der Niet uit Warmond en Noa Straathof uit Voorhout ontvingen eveneens een oorkonde en een boek van 20 euro. Samen staan zij in maart in de kwartfinale in Leiden.

Warmondse IJsclub mag verder met plan voor skeelerbaan

De Warmondse IJsclub wil op het terrein in de Veerpolder een skeelerbaan aanleggen. | Foto: archief Foto: Marieke Voorn

Warmond n De Warmondse IJsclub kan een skeelerbaan aanleggen in de Veerpolder. Dat heeft de Raad van State op woensdag 6 februari beslist. De bezwaren van bewoners van de naastgelegen Merenwijk in Leiden zijn door de Raad verworpen.

De hoog opgelopen kwestie draaide om de vraag of voor de aanleg een vergunning is vereist. Volgens de gemeente Teylingen niet. De skeelerbaan wordt bovendien toegelaten volgens het geldende bestemmingsplan. Maar de bewoners van de Merenwijk dachten daar anders over. Ze zien de skeelerbaan niet zitten vanwege verwachte overlast. Met een ijsbaan hebben ze geen probleem, omdat die maar incidenteel wordt gebruikt. Voor de aanleg van de skeelerbaan is volgens hen wel een vergunning nodig en daarbij is dan altijd de vraag of die wel kan worden verleend. Het bestemmingsplan laat wel een sportveld toe op de locatie in de Veerpolder. Maar een skeelerbaan is volgens de bewoners wat anders dan een sportveld.

De Raad van State oordeelt dat een skeelerbaan ook kan worden gezien als een sportveld. Daarmee past die binnen de regels van het bestemmingsplan. Ook het argument van de bewoners dat de skeelerbaan in strijd is met het gemeentelijke beleid voor dit gebied, is door de Raad afgewezen. Volgens de Raad is alleen van belang of de skeelerbaan past binnen het geldende bestemmingsplan. Dat is het geval en dat is ook genoeg. Wethouder Bas Brekelmans: "We zijn blij met de beslissing van de Raad van State. Het maakt de weg vrij voor een nieuwe sportgelegenheid. Daarbij willen we recht doen aan de vele gesprekken die we voerden met een vertegenwoordiging van de vereniging van eigenaren Karpers & Forellen in de Merenwijk en de Warmondse IJsclub om overlast te voorkomen en de onderlinge communicatie tussen de partijen te verbeteren."

Het is nu eerst aan WIJC om in hun Algemene Leden Vergadering een besluit te nemen over daadwerkelijke aanleg van de baan. Daarna kan B&W besluiten over de eerder door de raad toegezegde gelden, gebruiksovereenkomst en recht van opstal. Ook is het de bedoeling een convenant te tekenen tussen de vereniging van eigenaren in de Merenwijk, WIJC en de gemeente. Over de concepttekst bereikten de partijen in april 2018 overeenstemming.

Infobijeenkomst over langer thuis blijven wonen

Voorhout n Woonstichting STEK en woonstichting Vooruitgang organiseren in samenwerking met Seniorenvereniging Teylingen op dinsdag 19 februari een informatiebijeenkomst over langer thuis blijven wonen. De bijeenkomst begint om 14.00 uur en is in De Verdieping (Aletta Jacobslaan 1). De toegang is gratis.

Senioren blijven steeds langer thuis wonen. Maar wat als door (kleine) ongemakken hun woning aangepast moet worden? Wat zijn de mogelijkheden? Welke weg moeten zij bewandelen? Denken zij misschien aan verhuizen? Zijn zij verplicht om te verhuizen? Zomaar wat vragen die als eigenaar van een woning of als huurder op leeftijd op iemand af kunnen komen.

Om op deze vragen antwoord te krijgen organiseert Seniorenvereniging Teylingen samen met de woonstichtingen Vooruitgang en Stek een informatieve bijeenkomst. De inloop is vanaf 13.30 uur.

Wachttijden

De informatiebijeenkomst gaat over mogelijkheden om zelfstandig te blijven wonen, aanpassingen in huis, de regelgeving in grote lijnen, hoe dat betaald word en inschrijven voor woningen of een woon- of zorgcentrum. Hoeveel seniorenwoningen telt Voorhout bijvoorbeeld? Zijn er wachttijden? Werken de woonstichtingen mee aan de bouw van woonservicezones?

De bijeenkomst is gratis voor alle senioren in de gemeente Teylingen, dus zowel leden als niet leden van Seniorenvereniging Teylingen zijn van harte welkom.

Windmolens AkzoNobel even in de ijskast

Sassenheim n Het voornemen van AkzoNobel om drie nogal forse windmolens te plaatsen op eigen terrein, het Wiert Willemsz. Sikkens Windpark, wordt uitgesteld. Eind 2019 zal er opnieuw naar worden gekeken.

AkzoNobel wil alle energie die op de locatie in Sassenheim wordt verbruikt in eigen beheer duurzaam en kostendekkend opwekken. Daartoe is enige tijd geleden het project voor het windpark gestart. Het terrein van AkzoNobel is door de provincie ook aangeduid als geschikt voor windenergie. In 2017 zijn er inloopavonden gehouden. Er is een klankbordgroep opgestart, waarmee overleg is geweest over onderwerpen als veiligheid, hinder, vergunningaanvraag en participatie. AkzoNobel heeft aangegeven dit initiatief, voor nu, te moeten staken als gevolg van het prioriteren van lopende zaken binnen het bedrijf. Tot eind 2019, zo is de verwachting. (NK)

Kijkje in de keuken met VVD

Teylingen n De VVD Duin- en Bollenstreek organiseert woensdag 6 maart een bezoek aan Cosine.

Cosine is in een internationaal high tech bedrijf. Zij ontwerpen en maken zeer precieze meetapparatuur die bijvoorbeeld in de ruimtevaart en voedseltechnologie wordt toegepast. Tijdens het bezoek zal het bedrijf ons vertellen waar ze allemaal mee bezig zijn en mogen we een kijkje in hun keuken nemen.

Het bezoek is tussen 19.30 en 21.30 uur. Om deel te nemen aan het bezoek is aanmelding nodig via kijkje.in.de.keuken.van@gmail.com Aanmelden kan tot 1 maart. Politiek betrokken zijn of lid zijn van een politieke partij is hierbij niet nodig.

De VVD Duin- en Bollenstreek zal het komende jaar verschillende bedrijfsbezoeken organiseren om een kijkje in de keuken te nemen. Het eerstvolgende bezoek 11 april.

Burgemeester Lies Spruit (l) en Carla Breuer op bezoek in het Adamas Inloophuis, dat ook toegankelijk is voor inwoners uit Lisse en Teylingen. | Foto: pr. Foto: pr.

Regio n Burgemeesters Carla Breuer en haar Lissese collega Lies Spruit kwamen woensdag 6 februari op de koffie om kennis te maken met Adamas Inloophuis in Nieuw-Vennep. "Adamas is een regionale oncologische zorginstelling. Die verbinding willen wij graag bevestigen door de burgemeesters van de omliggende gemeentes plaats te laten nemen in ons Raad van Advies", aldus Annelies Osinga, leidinggevend coördinator Adamas Inloophuis. De burgemeesters bezochten Adamas om kennis te maken en het huis te beleven. Maar ook om informatie te krijgen wat Adamas voor hun inwoners en formele zorg (bijvoorbeeld huisartsen) kan betekenen. Burgemeester Breuer is voornemens om in de Raad van Advies plaats te nemen. Spruit heeft al toegezegd zitting te nemen. "Met hun toezegging om in de Raad van Advies te komen zijn wij ontzettend blij. Adamas ontvangt ieder jaar al subsidie van de diverse gemeenten, ongeveer 15 procent van de begroting. Maar de verbinding en dat zij weten wat wij voor hun inwoners kunnen betekenen is net zo belangrijk", besluit Osinga.

Kledingbeurs bij Kledingbank

Sassenheim n Bij de Kledingbank Teylingen is op zaterdag 16 februari van 10.00 tot 12.00 uur een kledingbeurs. Vanwege de seizoenwissel wordt ruimte gemaakt in het assortiment. De kleding is vanaf 2 euro per stuk te koop. De kledingbank is te vinden aan de Parklaan 176d in Sassenheim, aan de achterkant van de brandweerkazerne. Meer informatie is te vinden op www.kledingbankteylingen.nl.

Inloopspreekuur CDA Teylingen

Sassenheim n CDA Teylingen houdt op zaterdag 16 februari van 11.00 tot 12.00 uur een inloopspreekuur. De maandelijkse inloop is bedoeld om vragen te stellen en kennis te maken met de raadsleden. De inloop is in restaurant De Voogd.

Organisaties bepalen zelf invulling Sinterklaasfeest

Teylingen n "Het Sinterklaasfeest is een kinderfeest en het is belangrijk dat het een leuk en gezellig kinderfeest blijft. Hoe dit vorm gegeven moet worden is aan de organisaties in onze gemeente, die hier al jaren voor zorgdragen." Dat antwoordt B&W aan de PvdA en VVD over de discussie tussen deze fracties over de Zwarte Piet.

Door Nico Kuyt

Onlangs stelde de PvdA vragen aan B&W over de zwarte Zwarte Piet. Zou B&W niet in gesprek moeten gaan met de organisaties hoe zij het Sinterklaasfeest kunnen actualiseren, want die Zwarte Piet is niet van deze tijd? Bepaalde bevolkingsgroepen voelen zich door zijn uiterlijk gekwetst. De VVD mengde zich in de discussie, want het kinderfeest is iets voor de organisaties en daar moet de gemeente zich niet mee bemoeien. B&W is het met de VVD eens dat dit aan de organisaties is. De gemeente hoort geen vooraanstaande rol te spelen in een discussie over de wijze waarop het Sinterklaasfeest zich moet ontwikkelen en vorm gegeven moet worden. "Wij gaan ervan uit dat de organisaties voldoende voeling hebben met de inwoners en doelgroepen om te kunnen bepalen in hoeverre de traditie lokaal aangepast moet worden", aldus B&W. Maar de burgemeester heeft wel een rol in het kader van de openbare orde en veiligheid. Zodra de maatschappelijke discussie rondom dit onderwerp dreigt te gaan leiden tot onregelmatigheden, waardoor de veiligheid in het geding kan komen, dan heeft de burgemeester een rol. De burgemeester wil graag nagaan in hoeverre de organisaties behoefte hebben aan een gesprek daarover.

Anti-piet stickers

De afgelopen Sinterklaasfeesten zijn overigens feestelijk verlopen. In Sassenheim zijn weliswaar wat anti-piet stickers geconstateerd. Deze zijn door de Boa's verwijderd. Daarnaast heeft een man in Sassenheim op 29 november 2018 in de omgeving van de supermarkt Hoogvliet racistische brieven uitgedeeld. De politie heeft de identiteit van deze persoon achterhaald. Gebleken is dat het een puur individuele actie betrof.

Jeugdcircus Atleta al bijna zestig jaar een bron van plezier

De passantenhaven met 14 ligplaatsen. | Beeld: ontwerpbestemmingsplan Foto: pr.

n 'Voor ons voelt dit als een kleine familie'

Warmond n Al bijna zestig jaar is jeugdcircus Atleta een begrip in Warmond. Met 35 leden en 14 begeleiders is het circus een groot succes bij kinderen van zeven tot zeventien jaar. Op zondag 17 februari staat Atleta in Het Trefpunt met een gloednieuwe voorstelling.

De jonge acrobaten van Atleta oefenen in Het Trefpunt. | Foto: Lotte Zoet Foto: Lotte Zoet

Door Lotte Zoet

In het circus zijn verschillende acts te zien, van luchtacrobatiek tot jongleren. De kinderen mogen zelf kiezen wat ze willen doen. Jet Peters (21) zit al sinds haar zevende bij het jeugdcircus en is nu doorgegroeid tot leiding. Peters geeft les in de luchtacrobatiek, wat bestaat uit rode doeken, dubbele ring en een trapeze. De doeken zijn een onderdeel voor de oudere kinderen. ''De reden dat ik al zo lang bij het jeugdcircus zit, is vooral de hechte groep die we hebben. Iedereen hoort erbij. Het lijkt op een soort mini-familie. De zeventienjarigen gaan met de zevenjarigen om en dat is heel leuk om te ervaren. Het is speciaal om te zien hoe we elke keer samen iets moois neerzetten, en waar het publiek enthousiast op reageert. Ook vond ik het bijzonder om op te klimmen van leerling naar leiding.''

Populair

Peters vertelt dat de populariteit van het circus de afgelopen jaren zeker niet is afgenomen. Om mee te doen met het jeugdcircus is een wachtlijst. Kinderen zijn welkom vanaf zeven jaar. ''Er zijn meer begeleiders en kinderen bijgekomen. We hebben meer capaciteit. Er is weliswaar een wachtlijst van een jaar, maar over het algemeen is de hoeveelheid aanmeldingen redelijk stabiel. De meeste aanmeldingen komen van kinderen die via anderen over ons circus hebben gehoord.''

Vere en Myrthe, allebei acht jaar, zijn ook op die manier bij Atleta terecht gekomen. Vere hoorde van haar moeder over het jeugdcircus. Ze werd gelijk enthousiast en traint nu alweer een jaar bij Atleta. ''Mijn favoriete onderdelen zijn de eenwieler en de rolschaatsen. Ik vind het heel leuk om achterop de eenwieler te zitten. Het circus geeft mij veel zelfvertrouwen en veel vriendinnetjes. En we helpen elkaar heel goed.'' Myrthe zit ook al een jaar bij het jeugdcircus. ''Ik vind het heel leuk om te rolschaatsen, en acrobatiek is ook erg leuk. We doen veel verschillende kunstjes. Je wordt er erg sportief van.''

Optredens

''Hoe vaak wij optreden, ligt heel erg aan de vraag,'' vertelt Peters. ''Soms twee keer per maand, maar in de winter is het meestal het drukst. Ook voor evenementen als Koningsdag en de braderie worden we vaak gevraagd. We spelen ook regelmatig bij scholen en verzorgingshuizen. We proberen dit altijd in de buurt te doen, maar we krijgen ook wel eens aanvragen uit bijvoorbeeld Rotterdam. Doordat we een eigen vrachtwagen hebben, is afstand nooit een groot probleem.'' Atleta doet niet vaak mee aan competities. Peters: ''Twee jaar geleden eindigde we bij CircusgotTalent in Friesland als tweede. Dat was erg leuk en gaf ook veel waardering, maar we vinden het belangrijker dat het leuk blijft. Het is een hobby en dat moet het ook blijven'.'

Kaarten voor de voorstelling op 17 februari in Het Trefpunt (Herenweg 80) kosten 7,50 euro (inclusief consumptie) en zijn te bestellen via info@circusatleta.nl.

Definitief ontwerp voor Passantenhaven

Sassenheim n B&W heeft het definitief ontwerp vastgesteld voor een passantenhaven bij station Sassenheim. Het streven is om zoveel mogelijk van de werkzaamheden nog dit jaar te realiseren.

Door Nico Kuyt

De passantenhaven komt aan het noordelijke deel van het stationsplein te liggen en geeft de mogelijkheid om passagiers op te halen of af te zetten, ook door waterondernemers met grote sloepen. Er komen veertien ligplaatsen, passanten mogen maximaal enkele uren aanleggen. Er komt geen botenhelling, want daarvoor is de locatie niet toereikend. Het project maakt deel uit van het programma ´Leidse Ommelanden´ waarmee stad-land verbindingen gerealiseerd worden langs mooie natuur en recreatiegebieden. Hieronder viel bijvoorbeeld ook de recreatieve inrichting van de Boterhuispolder. De haven vergroot nu de bereikbaarheid van de Kagerplassen. Om de sloepenhaven mogelijk te maken moet een waterkering worden verlegd. Om dat veilig te doen moet de grond op de nieuwe locatie eerst voldoende inklinken, anders gaat de boel zakken. Hiervoor is ongeveer een half jaar nodig, waardoor de afwerking van de kering pas in 2020 kan plaatsvinden. Echter, om in aanmerking te komen voor het geld uit de pot van de Leidse Ommelanden moet het project dit jaar gerealiseerd zijn. De gemeente gaat nu de Leidse Ommelanden om een lichte uitstel vragen.

De realisatiekosten zijn in 2016 geraamd op 325.000 euro. De helft daarvan komt van de Leidse Ommelanden. De regio Holland Rijnland legt er een kwart bij en de gemeente de laatste kwart. Nu blijkt het bedrag 181.500 euro hoger uit te vallen tot 506.500 euro. Er wordt hiervoor een aanvullende aanvraag gedaan bij de Leidse Ommelanden. Nu het ontwerp is vastgesteld stelt de gemeente een bestek voor de haven op en vraagt de nodige vergunningen aan. Ondertussen wordt ook het benodigde bestemmingsplan afgemaakt en die moet door de gemeenteraad worden vastgesteld. Medio 2019 kan het project dan aanbesteed worden, waarna de daadwerkelijke realisatie kan starten.

Vragen over speelplaatsen

Teylingen n D66-raadslid Edith Alkemade wil weten hoe het zit met enkele speelplekken en heeft daarover aan B&W vragen gesteld. Met name gaat het om de speelplaats bij het Clustergebouw.

Via een inwoner in Voorhout heeft de politica vernomen dat er binnenkort een investering van ruim een ton besteed zal worden om de speelplaats aan de Pieter van Slingerlandstraat, tegenover het clustergebouw te verplaatsen. Nu vraagt Alkemade zich af wat de gemiddelde levensduur is van speeltoestellen op een speelplaats in Teylingen en na hoeveel jaar een speelplaats wordt opgeknapt of heringericht. Ook de gemiddelde kosten van de herinrichting wekt haar nieuwsgierigheid op en waarom daarvoor een meestal wat dure externe projectmanager wordt ingehuurd. Worden de buurtbewoners er wel afdoende bij betrokken? Zijn bijvoorbeeld de gebruikers van het clustergebouw betrokken geweest bij de plannen om de speelplaats te verplaatsen, dus de drie scholen en de kinderopvang? Waarom wordt nu eigenlijk de speelplaats nabij het Cluster verplaatst?

Tijdens de gehouden informatieavond op 20 november zou zijn toegezegd dat de werkzaamheden niet zouden starten voordat de bezwaarschriften afgehandeld zijn, maar de mare loopt dat de gemeente op 22 februari al wil beginnen met de werkzaamheden terwijl de bezwaarschriften nog niet afgehandeld zijn. Tenslotte vraagt Alkemade zich af waarom bij het herinrichten van de schoolpleinen van de Regenboog en Achtbaan naar groene schoolpleinen er niet meteen een onderzoek is gedaan naar de mogelijkheid voor het vergroten van de speelpleinen. (NK)

Polonaise, nostalgie en Snollebollekes bij jubileumweekend Saksen

Foto: pr./Aad Veek

Sassenheim n Met een verjaardagsfeest vol bijzondere gasten op vrijdag en een uitverkocht Sakspop op zaterdag, is het 44-jarig jubileum door carnavalsvereniging De Saksen goed gevierd in sporthal De Wasbeek.

Maar liefst vijftien verenigingen kwamen op vrijdag 8 februari de jubilerende Saksen feliciteren. Ze kwamen van ver, zoals De Oeletoeters uit Sneek, De Erwtenschieters uit Bussum, De Osseknaren uit Amsterdam en De Rooijerijers uit Delft, maar ook verenigingen uit Lisse, Voorhout, Noordwijk, Noordwijkerhout, Hillegom, Alphen aan de Rijn, Ter Aar en De Zilk waren van de partij. Zelfs een groep oud-Billenprikkers uit Warmond wilden dit feestje niet missen en brachten een bezoek. De Warmondse vereniging is enige jaren geleden opgeheven.

Foto: pr./Aad Veek
Foto: pr./Aad Veek
Foto: pr./N. Smink

Tijdens het prinsentreffen werden Prins Harold & Prinses Daniëlle, pages Lynn, Sanne en Annabel, Adjudanten Mike en Jimmy, Jeugdprins Jan en zijn page Nisreen maar ook het bestuur van de Saksen gefeliciteerd. Ze kregen diverse mooie en ludieke cadeaus. Zo namen De Noortukkers 600 haringen mee, die 's avonds in de zaal werden uitgedeeld. De Bokken uit Voorhout kwamen met een rijkgevulde krentenbrood en de Kaninefaaten schonken een bloemstuk met een asbak.

Prins Harold, Prinses Daniëlle, Jeugdprins Jan en Page Nisreen openden de feestavond door op een knop te drukken. De dansmariekes traden op. Kleintje Pils bracht een bijzonder eerbetoon aan Nico Koelewijn. Samen zijn zij 44 jaar geleden dit carnavalsavontuur gestart. Om 00.00 uur traden De Zware Jongens op, zij vervingen Rob Ronalds die in de lappenmand zat. De blaaskapellen De Straatklinkers, De Flierefluiters en de Feesttoeters, die eerder op de avond apart een optreden verzorgden, speelden met zijn drieën een bijzondere muzikale finale.

Sakspop op zaterdagavond was helemaal uitverkocht, 1.500 bezoekers waren bij dit feest. Het publiek genoot van dAlex, Frans Duijts, Wolter Kroes en De Snollebollekes. DJ Jim zorgde voor de presentatie en muzikale omlijsting. Rond 01.00 uur bedankte Kees van der Niet, de voorzitter van de jubileumcommissie, iedereen voor hun komst en inzet, waaronder de vrijwilligers van VV Ter Leede, RKVV Teylingen en Tjarda zeeverkenners.

Op de foto (met de klok mee, vanaf linksboven): De Bokken schenken een krentenbrood, optreden van Kleintje Pils, De Snollebollekes in actie, Prins Harold geeft het startsein voor de festiviteiten. | Foto's: pr./Aad Veek en N. Smink

Jubileumveiling St. Cecilia brengt 22.735 euro op

Voorzitter Marcel Floor (l) ontvangt de cheque van de jubileumveiling uit handen van penningmeester Joke de Koning, en organisatie veiling Kitty Does en Jan-Piet Does. | Foto: pr. Foto: pr.

n Van bier tot bollen, 312 kavels onder de hamer

Voorhout n De allereerste jubileumveiling van muziekvereniging St. Cecilia plaats heeft na een avond vol biedingen van een enthousiast en koopgraag publiek 22.735 euro opgebracht.

Het doel van de jubileumveiling was om de activiteiten van het jubileumjaar van de honderdjarige muziekvereniging te financieren. Tijdens dit jaar zijn onder andere een jubileumtaptoe en twee muzikale spektakels gepland. Iedereen die St. Cecilia een warm hart toedraagt kwam dan ook opdagen bij jongerencentrum @hok om een bod uit te brengen op de vele aangeboden veilingstukken. Er heerste dan ook een gezellige sfeer in de volle en versierde zaal.

Aan de man

De veiling was in de enthousiaste handen van veilingmeesters Jan Regeer en Jan-Piet Does, die de blaren op hun tong praatten om de veilingobjecten aan de man te brengen. Ook echte tongbrekers als 'amaryllisbollen' en 'cupcakmaker' kwamen vlot uit hun mond rollen.

Saxofoonlamp

In totaal werden er maar liefst 312 kavels aangeboden, variërend van bloemen en bloembollen, flessen drank (waaronder het jubileumbier van St. Cecilia) en diverse tegoedbonnen, tot een rondvaart in Leiden, een theaterdiner en een minuut gratis winkelen. De tot woonaccessoires omgebouwde muziekinstrumenten bleken ook erg gewild. Zo taste het publiek diep in de buidel voor een 'trommelklok' en een 'saxofoonlamp'.

Cheque

Diverse keren gedurende de avond werd een tussenstand omgeroepen van het totaalbedrag, maar dat de eindstand zó hoog zou uitvallen had niemand verwacht.

De veilingcommissie, bestaande uit Kitty en Jan-Piet Does, overhandigde een cheque van maar liefst 22.735 euro aan een blij verraste Marcel Floor, voorzitter van St. Cecilia. "Met dit bedrag kunnen we al onze plannen uitvoeren om van ons jubileumjaar een geweldig jaar te maken", bedankte hij de organisatie en het publiek.

De volgende activiteit is de jubileumtaptoe, op zaterdag 18 mei op het hoofdveld bij Foreholte.

Winteravond Stichting Zeilvaart

Warmond n Stichting Zeilvaart houdt op woensdag 20 februari om 18.30 uur de jaarlijkse winteravond in De Oude School (Dorpsstraat 38). Ook dit jaar staat weer het bekende Captain's Dinner op het programma. Na de maaltijd houdt Rudolf Le Poole (de schipper van de rust na Arbeid) een presentatie over het raakvlak tussen sterrenkunde en nautica. Voor het Captain's Dinner wordt een bijdrage gevraagd van 12,50 euro voor donateurs, schippers en bemanning en medewerkers en 15 euro voor overige belangstellenden. In verband met de organisatie is het van belang van te voren aan te melden via info@zeilvaartwarmond.nl. Het bedrag voldoen kan bij aankomst.

Jong talent

Sassenheim n De muziekleerlingen van harmonievereniging Crescendo Sassenheim hebben zich van hun beste kant laten zien tijdens de ensembleavond op zaterdag 9 februari. Alle leerlingen, of ze pas een paar maanden of juist al jaren les volgen bij Crescendo, mochten hun muzikale talent laten horen aan de tweekoppige jury Sophie Graven en Joop Nijholt. Er werd met veel enthousiasme een afwisselend programma gepresenteerd. De docenten zorgden samen voor de afsluiting van de avond met hun versie van 'Shake it Off' van de zangeres Taylor Swift. Lees meer op www.deteylinger.nl.

Diner voor gasten Buurtkamer dankzij bijdrage Herenstraat 63

Bezoekers van de Spelewey aan het diner in restaurant De Jonge Garde. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Kringloopwinkel Herenstraat 63 doneert een groot deel van de opbrengsten aan goede doelen in Teylingen en omliggende gemeenten. De eerste donatie van 2019 is een feit: De Buurtkamer de Spelewey in Voorhout ontving in de afgelopen weken een cheque.

Elke maandagochtend kan iedereen aanschuiven bij De Buurtkamer in De Spelewey. Mensen komen hier bij elkaar om gezelligheid te zoeken en hun verhaal kwijt te kunnen. Er worden spelletjes gespeeld, gesjoeld, gebabbeld en natuurlijk koffie gedronken. Voor veel bezoekers is dit een wekelijks terugkerend uitje.

Lenie Langelaan en Johan Huigen werken samen voor Welzijn Teylingen. Zij hebben, als vrijwilligers, deze Buurtkamer opgestart. En met succes: ondertussen zijn er al meer dan 25 mensen elke week aanwezig.

Aan tafel bij de KTS

Langelaan en Huigen organiseerden een etentje met de hele club en deden daarvoor een donatie-aanvraag bij de kringloopwinkel.

Kringloop Herenstraat 63 Voorhout wil graag bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid en het vergroten van samenhorigheid en sociaal contact. Vooral onder oudere mensen is dit een vaak voorkomend probleem. Deze aanvraag werd met enthousiasme gehonoreerd door de vrijwilligers van de kringloopwinkel.

De gasten genoten dan ook op maandag 28 januari van een vier gangen diner in restaurant De Jonge Garde van de KTS. Leerlingen van deze school koken het menu en bedienen hun gasten. De mededeling dat dankzij de cheque van Herenstraat 63 het diner werd gefinancierd, werd met applaus ontvangen, vertelt Huigen. "We zagen veel blije gezichten. En na afloop kregen we heel veel bedankjes."

Donatie aanvragen

Ook een aanvraag doen, als particulier of voor een vereniging of stichting? Lever een schriftelijk verzoek in bij de winkel in Voorhout (Herenstraat 63).

In dit verzoek kunnen aanvragers aangeven voor welk doel de aanvraag wordt gedaan en waarvoor de donatie wordt aangevraagd. Vergeet ook niet om contactgegevens te vermelden. Kijk voor meer informatie ook op Facebook: kringloopvoorhout.

De burgemeester is de (boeren)bruid

Boerenbruidspaar Trude van Teylingen en Geert Geesing. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Burgemeester Carla Breuer vormt dit jaar samen met haar partner Erwin Koenen het Boerenbruidspaar bij carnavalsvereniging De Saksen. Op zaterdag 2 februari gingen zij als Trude van Teylingen en Geert Geesing in ondertrouw.

De Saksen viert dit jaar het 44-jarig jubileum. Vier keer elf is in carnavalsland een bijzonder getal en dus pakte de Saksen uit met een extra bekend bruidspaar.

Het boerenpaar werd bijgestaan door bruidsjonker Jort. De getuigen zijn Anna van Tricht (schrijfster kinderboeken), Bregtje van het Biezenbos (boswachter) en Bertus Biggevanger (hooibouwtester).

Onderscheiding

Aan Prins Harold en Prinses Daniëlle de eer om de ondertrouw te verrichten. Samen met adjudanten Mike en Jimmy, page Annabel en Jeugdprins Jan met page Nisreen doen ze het openingswoord.

Na de ondertekening van de ondertrouwakte door Trude en Geert en de getuigen, werd het bruidspaar gefeliciteerd en vervolgens door en jeugdprins Jan met page Nisreen onderscheiden. Op Facebook stromen de felicitaties voor het (kersverse) paar inmiddels binnen.

Bruiloft

Het bruidspaar, zij combinatiefunctionaris en hij delfstoffenbewerker, gaat zich nu voorbereiden op de huwelijksvoltrekking. De boerenbruiloft is op maandag 4 maart, om 13.30 uur in het gemeentekantoor in Sassenheim. 's Avonds om 20.00 uur is de feestavond in 't Onderdak. Geschenken en cadeaus voor het bruidspaar worden gedoneerd aan de Voedselbank.

Belastingservice FNV

Sassenheim/Voorhout n Ook dit jaar staan de vrijwilligers van de FNV belastingservice weer klaar voor haar leden in Teylingen om de belasting/toeslagen formulieren in te vullen. Op de dinsdagavonden 5, 12 en 19 maart kunnen de leden vanaf 19.30 uur terecht in de kantine van voetbalvereniging Foreholte (Sportlaan 10) in Voorhout. Op de woensdagavond 6, 13, 20 en 27 maart kunnen de leden vanaf 19.30 uur terecht in de kantine van voetbalvereniging Teylingen (Roodemolenweg 8) in Sassenheim.

Om de aangifte inkomstenbelasting te kunnen behandelen is er een machtigingscode nodig. Nieuw dit jaar is dat er voor de toeslagen ook een machtigingscode nodig is om hulp te verlenen, deze is anders als voor de inkomstenbelasting. Heb je een toeslagpartner (je bent getouwd of woont samen), dan is er een machtigingscode van beiden nodig.


Voor het maken van een afspraak, ga naar www.afspraakmakenfnv.nl, of bel overdag het algemeen nummer: 088-3680368. De derde mogelijkheid is om lokaal een afspraak te maken. Voor Voorhout kan dat door te bellen naar 06-38186883 (dinsdag en donderdag tussen 19.30 en 20.30 uur) of mail naar fnv.belasting.voorhout@gmail.com. Voor Sassenheim, bel 06-16249017 (op weekdagen tussen 19.00 en 20.30 uur).

Blije gezichten in Ghana

Foto: pr.

Sassenheim n Joke Zierikzee en Cecilia Kaandorp , vrijwilligers bij de Prince Princess Foundation, maakten speciale jurken voor de Hand in Hand gemeenschap in Ghana, een beschutte woonomgeving waar meer dan honderd in de steek gelaten kinderen en jongvolwassenen met een beperking wonen. Ank Broeders (foto) uit Sassenheim bracht persoonlijk de kleding naar het Afrikaanse land. De Prince Princess Foundation naait vanuit adressen in Voorhout, Sassenheim, Lisse en De Kaag jurken en broeken voor de allerarmsten op deze wereld en is altijd op zoek naar goede projecten om aan bij te dragen. Suggesties? Mail naar liz@princeprincessfoundation.nl.

Opnieuw Open Mic

Warmond n Comedian Sergej Lopouchanski voert vrijdag 15 maart de Open Mic aan in Theater Het Trefpunt (Herenweg 80).

In deze vierde editie is de puur en onversneden Sergej Master of Ceremony van de avond. Daarin kondigt hij headliner Bert Kleijweg aan. Bert, in bezit van een rappe Haagse tongval, rijgt zijn recht-door-zee-grappen schijnbaar moeiteloos aan elkaar. Vooral het burgerlijke leven moet het ontgelden. Daarnaast treden nog zes andere comedians voor het voetlicht. Stand-up comedy is een uit Amerika overgewaaide theatervorm. Razendsnelle grappen en directe feedback maken het succes. Open Mic wordt georganiseerd door Hard Gelach en Theater Het Trefpunt. De voorstelling begint om 20.30 uur. Een kaartje kost 8,50 euro in de voorverkoop via www.theaterhettrefpunt.nl of 11 euro 45 minuten voor aanvang aan de zaal.

Digitaal loket altijd bereikbaar

Teylingen n Inwoners van Teylingen kunnen steeds meer producten van de gemeente digitaal aanvragen. "Met een druk op de knop een product of dienst aanvragen vanuit elke willekeurige plek. Daar hebben wij vorig jaar stevig op ingezet en blijven daarin vanzelfsprekend ontwikkelen," aldus wethouder Rob ten Boden. "Voor de inwoner die dat nodig heeft of wenst, blijft de gemeente ook persoonlijk diensten verlenen". Met de komst van digitale formulieren zijn de meeste papieren formulieren overgezet naar een zogenaamd slim formulier. Dit formulier kunnen bezoekers online invullen, digitaal terugsturen naar de gemeente. Bij kosten kan de aanvrager via iDeal betalen. De aanvrager ontvangt een afschrift van het ingevulde formulier via e-mail. Zo kan de aanvraag vanuit elke plek gedaan worden. De digitale formulieren zijn te vinden op de webpagina van het product waar het om gaat zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een uittreksel. Meer op www.teylingen.nl.

Een dierbare verliezen

Voorhout n De Rafaëlgroep Voorhout houdt woensdag 20 februari om 14.30 uur weer een bijeenkomst voor mensen die in hun naaste omgeving een dierbare verloren hebben in de Roef (Herenstraat 47). Lia Spiegeler begeleidt de middag. Inloop vanaf 14.15 uur. Voor vragen, bijvoorbeeld bij vervoersprobleem, neem contact op met Lenny van Dam (0252-230457) of Greet Hoek (0252-216363). Of mail naar rafaelgroepvoorhout@gmail.com.

Japanse houtsnede bij Volksuniversiteit

Sassenheim n De workshop Japanse houtsnede/Moku-Hanga wordt op zaterdag 30 maart gegeven bij de Volksuniversiteit Teylingen (St. Antoniuslaan 24a). De Japanse grafica Yuriko Miyoshi verzorgt van 10.00 tot 17.00 uur de workshop.

Yuriko Miyoshi is afkomstig uit Japan. Ze heeft veel gereisd en drukt haar fascinatie voor de wereld uit met ets en aquatint op handgeschept Japans gampi papier. Onder leiding van Yuriko Miyoshi leren deelnemers hun ontwerp op een houten plaat zetten, met gutsen uitsnijden en meer. Ze leren zelf drukinkten maken en nadien ga ze deze houtsnede afdrukken met een baren op Japans papier, zoals de traditie wil. Voorafgaand is een presentatie door de Japanse kunstenares.

Het betreft een introductie workshop voor de Moku-Hanga techniek, ook bekend als Ukiyo-e, "prenten van de vlietende wereld", een vorm van houtsnede uit Japan die vanaf de jaren 1860 ook in Europa populair werd. Er zijn drie deelnemers in het maakproces van Ukiyo-e: E-shi (de kunstenaar of ontwerper), Hori-shi (de houtsnijder) en Suri-shi (de drukker).

De kosten van de workshop bedragen 60 euro voor deelname en daarbij nog 25 euro voor de materiaalkosten. Deelnemers moeten zelf een schort en lunch meenemen. Inschrijven kan via www.vu-teylingen.nl.

Nestkastjes maken

Warmond n Het Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn gaat op zondag 17 februari van 14.00 tot 16.00 uur nestkastjes bouwen, een activiteit voor de hele familie.

De lente is in aantocht en dat betekent dat allerlei vogels op zoek gaan naar een nestgelegenheid. Daarom breekt de tijd aan voor het bouwen en ophangen van nieuwe nestkastjes. Vogels houden namelijk niet van nieuwe spullen, dus het duurt een paar weken voordat het huisje oud genoeg is om het te betrekken. Daarnaast kan de nestkast in het voorseizoen ook prima dienst doen als schuilplek.

Deze nestkastjes in elkaar zetten is echt een activiteit voor de hele familie. Daarom zijn kinderen tussen 6 en 12 jaar uitgenodigd om samen met hun vader, moeder, opa of oma zo'n vogelhuisje in elkaar te komen zetten. De kastjes kunnen desgewenst meegenomen worden voor een prijs van 7,50 euro. De kastjes kunnen ook op het centrum blijven, dan zoeken de vrijwilligers op Koudenhoorn zelf een mooi plekje. In dat geval zijn ze blij met een bijdrage van 2 euro. Het hout van de nestkasten is beschikbaar gesteld door Bollenstreekhout Coöperatie. Er is hout besteld voor vijftien nestkasten, dus is inschrijven noodzakelijk. Dit kan via info@koudenhoornontdekken.nl.

Up2Stage kiest 'The Wiz'

Eind november brengt Up2Stage de musical 'The Wiz' op de planken. | Foto: archief/René van Dam Foto: pr./René van Dam

Sassenheim n 'De Wiz' is de nieuwe musical van musicalgroep Up2Stage, die ze eind november op de planken brengen. Voorafgaand is nog een workshop in de serie 'Lef!' te volgen.

De open workshopserie 'Lef!' is gestart in december en loopt door tot en met 19 februari. Het is een uniek concept, deelnemers leren in een aantal weken zichzelf meer te laten zien en lef te tonen op het podium. In zang, dans én toneel worden de thema's aangepakt. Verschillende jongeren hebben al meegedaan de afgelopen weken en hebben al enorme leuke ervaringen meegekregen.

Workshops lef

Deelnemers kunnen ook meedoen aan de musical The Wiz. Kom langs bij de laatste workshops 'extremen & lef' op dinsdag 19 februari. De workshop is gratis te volgen. Up2Stage bestaat uit jongeren vanaf 9 jaar tot 28 jaar.

De workshops zijn dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur in studio 2 bij Total Move aan de Menneweg in Sassenheim. Aanmelden kan via info@up2stage.nl of stuur een berichtje naar 06-81956410.

Lisette Hogewoning exposeert bij Baalbergen

Lisette Hogewoning en Les Mentink bij de opening van de expositie. | Foto: pr. Foto: pr.

Katwijk/Sassenheim n Lex Mentink, directeur klant contact bij het Zilveren Kruis heeft zaterdag 9 februari de bijzondere expositie geopend van Lisette Hogewoning bij Baalbergen Katwijk. Er was veel belangstelling voor de opening en de werken van Lisette. Je zou haar prachtige schilderijen het beste kunnen omschrijven als; het leven schilderen met snippers.

De prachtige kleuren en afbeeldingen sprongen bij binnenkomst direct in het oog. Lex Mentink, die met Lisette had samengewerkt, had het goed gezien. "Volg je hart en als je voelt dat je meer met je passie moet doen, doe het dan." Het was dan ook niet voor niets, dat hij de opening mocht verrichten van de boeiende solo-expositie van Lisette. In haar stap naar het kunstenaarschap werd zij ook gesteund door haar man en familie. Andries Baalbergen en Mira Golsteyn boden haar de kans om nu haar boeiende werk te tonen. In de fraaie expositieruimte hangen 27 werken. "Je moet het in je vingers hebben, als je zo treffend collages kan creëren. Elke afbeelding vertelt geschilderd in snippers van tekst en foto's het levensverhaal van de geportretteerde. Zo is elke afbeelding even boeiend."

Carrière

Lisette Hogewoning, woonachtig in Sassenheim, was net zes maanden gestart als zelfstandig kunstenaar, toen zij in juli 2017 de Baalbergen aanmoedigingsprijs won met haar collages. Daarna ging het snel met haar carrière: ze geeft workshops, maakt vrij werk en werkt in opdracht. Lisette maakt persoonlijke collageportretten, opgebouwd uit knipsels, foto's en andere zaken die met het onderwerp te maken hebben. Haar werk kenmerkt zich door de vele details die erin verwerkt zijn. Telkens als je kijkt, zie je iets nieuws. Daarnaast is Lisette ook regiomanager en deelnemer van Pakje Kunst Leiden.

Sinds 1971 organiseert Baalbergen exposities in haar pand aan de Ambachtsweg in Katwijk. Inmiddels hebben meer dan 250 kunstenaars bij Baalbergen Katwijk hun werk kunnen tentoonstellen. Wie van een bijzondere expositie wil genieten kan terecht bij Baalbergen Katwijk in 't Heen. Men kan vrijblijvend binnenlopen. De toegang tot de opening is uiteraard gratis.

Soul2Soul treedt op bij Palliam

Teylingen/Noordwijk n Gospelkoor Soul2Soul uit Sassenheim en rapper Rivelino Rigters uit Amsterdam gaan gezamenlijk en apart op het podium hun muzikale grenzen verkennen, tijdens het concert 'De grens is de mens' op vrijdag 15 februari in de Maria ter zee kerk (Nieuwe Zeeweg 73a, Noordwijk). Het concert, van 19.30 tot 21.00 uur, is een mix van stijlen. Persoonlijke verhalen die ondersteund worden met een projectie van foto's, zijn verweven door de muziek. De toegang bedraagt 5 euro. Aanmelden en meer informatie via www.palliam.nl.

Nieuwe expositie in De Pomp

Warmond n De fototentoonstelling van Danielle Celie in galerie de Pomp (Dorpsstraat 38) wordt op zondag 17 februari om 16.00 uur officieel geopend. Celie exposeert haar analoge fotografie en vertelt over de walvisvaart in de 17e eeuw op Spitsbergen. Zij exposeert met twee series die zij maakte in het Noordpoolgebied. Een serie foto's, met de titel "First oil adventure", gaat over de walvisvaart in de 17e eeuw in Spitsbergen, waar littekens zichtbaar zijn in het landschap als getuige van onze aanwezigheid. De andere serie vertelt het verhaal over een verlaten mijnstad op het topje van de wereld. En deze kreeg als titel: "Pyramid of today, portrait of a vanishing town". Ook zijn in de galerie beelden te zien van Jan Stolwijk.

Bingo

Sassenheim n Seniorenvereniging Teylingen, afd. Sassenheim (voorheen KBO) organiseert op donderdag 15 februari voor leden een bingo in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a). De zaal gaat open om 14.00 uur, de balletjes gaan rollen om 14.30 uur. In totaal worden vier rondes gespeeld. Leden van de KBO mogen eenmalig een introduce meenemen. Deze moet wel van te voren aangemeld worden.

Adest zoekt chauffeurs

Sassenheim n Adest Musica is op zoek naar een verenigingsman of -vrouw, die in het bezit is van rijbewijs C die onze instrumenten en uniformen vervoert naar optredens in binnen- en buitenland. Een chauffeurspas is hiervoor niet nodig. "Deze klus klaar je samen met onze andere chauffeurs. We vragen je ook om op de locatie van het optreden het laad- en los-team mee te helpen. Beheersing van de Engelse taal is een pré," schrijft vereniging. "Door de grote bekendheid van Adest Musica in binnen- en buitenland komen we op mooie locaties voor onze optredens. Recente voorbeelden zijn onder andere het Noord-Ierse Belfast, het Noorse Trondheim en het Zwitserse Luzern. Je rijdt met veel plezier naar de meest mooie locaties en maakt onze mooie optredens mee. Binnen de vereniging maar ook binnen de chauffeursgroep is een hechte band waar gezelligheid en prestatie hand in hand gaan." Aanmelden kan via ramon.vdstel@adestmusica.nl.

Zingend van Tasjkent naar Warmond

Warmond n Muzikante Ekaterina Levental staat met haar voorstelling 'De Grens' op zaterdag 9 maart in Theater Het Trefpunt (Herenweg 80 Warmond).

Vijf repen wit papier, een ouderwetse microfoon en een harp. Meer heeft Ekaterina Levental niet nodig voor de muziektheatervoorstelling, waarin ze een belangrijke episode uit haar leven vertolkt: haar aankomst in Nederland als niet zeer gewenste zestienjarige vluchteling uit Tasjkent, onderdeel van de voormalige Sovjet-Unie. Levental vertelt, acteert, zingt en speelt harp. Geen verhaal van een zielig slachtoffer, maar juist dat van een sterke vrouw, die vecht en droomt. Ze eindigt met een lied uit 't Schaep met de 5 pooten 'We benne op de wereld om mekaar te helpen, nietwaar?'. Dat klinkt dan toch vooral superieur ironisch.

De voorstelling begint om 20.30 uur. Een kaartje kost 19,50 euro en is te koop via www.theaterhettrefpunt.nl, 45 minuten voor aanvang aan de zaal of bij de VVV Warmond (Gemeentehaven 3).

Jazz zondag

Sassenheim n Tijdens de derde zondag van de maand, op 17 februari, treedt zangeres Machteld Cambridge met saxofonist Wouter Kiers op bij Jazzy Sunday in Graaf Jan (Jan van Brabantweg 1). De jazz zangeres zingt onder andere nummers van Ella Fitzgerald. Het optreden begint om 14.00 uur. De toegang is gratis.

Droom komt uit voor autocoureur Langeveld met contract in FIA WTCR

'Een fantastische waardering voor mijn prestaties van de afgelopen jaren!', zegt een dolgelukkige Niels Langeveld. Foto: pr.

Sassenheim n Voor autocoureur Niels Langeveld komt een langgekoesterde droom uit. Na twee ijzersterke seizoenen in de ADAC TCR Germany, waarin hij Audi de eerste zege in TCR Germany bezorgde, contracteert Audi Sport customer racing Langeveld nu voor deelname aan de sterkste toerwagen competitie ter wereld, het FIA WTCR. 'Mijn wereld is opeens veranderd, dit is echt een fantastische waardering voor mijn prestaties van de afgelopen jaren!', vertelt Langeveld ontzettend blij.

Langeveld in actie op de baan. | Foto's: archief Foto: pr.

Met deze stap is Langeveld na elf jaar autosport beland op het niveau waar hij als kind van droomde. Dat begon met het spelen van TOCA op de spelcomputer en kreeg echt vorm toen Langeveld in 2008 deelnam aan de Suzuki Swift Cup. In 2010 werd hij kampioen in de Swift Cup en vervolgens liet de Sassenheimer in elke klasse waarin hij uitkwam zien dat hij kan meestrijden voor de titel. In 2012 werd hij kampioen in de Renault Clio Cup Nederland, in 2015 in de Renault Clio Cup Benelux. Dat hij ook op Europees niveau tot de top behoort liet Langeveld in 2016 zien in de SEAT Leon Eurocup, waar hij in het sterke veld meteen het eerste jaar kampioen werd.

TCR Germany

In 2017 nam Langeveld voor het eerst deel aan een toerwagenkampioenschap met meerdere merken in de ADAC TCR Germany. In deze klasse stonden meer dan 40 toerwagens aan de start. De Audi RS3 LMS was een bijzondere keuze, want het was Audi in nog geen enkel TCR-kampioenschap gelukt om de winst te pakken. Daar bracht Langeveld verandering in door op de Motorsport Arena Oschersleben in Duitsland naar een fantastisch overwinning te rijden. Dat dit geen toevalstreffer was liet Niels Langeveld de volgende race op zijn thuiscircuit in Zandvoort zien door het hele weekend te domineren en opnieuw een zege te boeken.

Deze successen waren precies wat Audi nodig had en vanaf dat moment ontstond een sterke band tussen Langeveld en het Duitse automerk. In zijn tweede seizoen in TCR Germany in 2018 stond Langeveld in veertien races zeven keer op het podium, won hij tweemaal en finishte alle races. Dat dit net niet genoeg was voor de titel, zegt alles over hoe competitief ADAC TCR Germany is.

Langeveld reed in totaal 143 races en won maar liefst 36 keer, een winstpercentage van ruim 25 procent. In meer dan de helft van de races stond hij op het podium en hij begon de race 40 keer vanaf poleposition.

'Prachtige bekroning'

Herman de Jager, die al tien jaar nauw samenwerkt met Niels Langeveld, zal hem ook in het FIA WTCR weer begeleiden. Dit keer niet naar zeven evenementen op redelijke afstand van zijn thuisbasis Nederland, maar naar tien circuits verspreid over de hele wereld.

"Een prachtige bekroning op ons harde werken. Fantastisch ook dat Comtoyou ons toestaat om samen als team verder te gaan. Niels en ik kunnen alles tegen elkaar zeggen, als het goed gaat maar ook als het even niet lukt. Dat is belangrijk, we brengen het beste in elkaar naar boven en dat is nodig om op topniveau te kunnen functioneren. Ik heb ontzettend veel zin in komend seizoen en ben heel erg benieuwd of we tussen al deze grote namen af en toe voor een verrassing kunnen zorgen. Als ik zie wat Niels tot nu toe gepresteerd heeft, zou me dat niets verbazen", toont De Jager zijn trots voor zijn pupil.

Programma bij RTL7

Vanaf zondag 17 februari komt Niels Langeveld op RTL7 met een eigen tv-programma, waarin hij laat zien wat er allemaal komt kijken bij een carrière in de autosport. "Ik neem de kijker mee in mijn afgelopen seizoen in de TCR Germany. Een unieke blik achter de schermen!", belooft Langeveld.

Eerste race in Marrakech

Langeveld staat aan het begin van een fantastische nieuwe uitdaging, die het hoogtepunt is van zijn autosportcarrière tot nu toe. "Ik wil iedereen die mij de gehele weg hiernaar toe gesteund heeft bedanken voor hun vertrouwen in mij. De mensen om mij heen weten hoezeer ik hen waardeer, het is een bijzonder gevoel te weten dat zij in mij geloven en het is juist daarom fantastisch dat Audi Sport mij deze unieke kans biedt. Ik weet zeker dat ik mooie dingen kan laten zien. Nu ga ik mij voorbereiden op de eerste testen in de Audi RS3 LMS. Op 5 april begint mijn seizoen in Marrakech in Marokko, mijn doel is om daar meteen van me te laten horen."

Kalender FIA World Touring Car Cup 2019

5-7 april Marrakech Marokko
26-28 april Hungaroring Hongarije

10-12 mei Slovakia Ring Slowakije
17-19 mei Circuit Zandvoort Nederland

20-22 juni Nürburgring Nordschleife Duitsland
5-7 juli Vila Real Portugal

13-15 september Ningbo International Circuit China
25-27 oktober Suzuka Circuit Japan
14-17 november Macau Guia Circuit Macau

6- 7 december Sepang International Circuit Maleisië.

The Bassets loopt opnieuw tegen nederlaag aan

Duncan Overmeire buffelt voor The Bassets. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n De rugbyers van The Bassets blijven aanmodderen en leden op zaterdag 9 februari in Purmerend terecht een nederlaag.

Waterland R.C. was simpelweg gretiger op de bal en wasThe Bassets iedere keer een stapje voor. Het spel zag er bij beide ploegen redelijk verzorgd uit en voor de neutrale toeschouwer een leuke wedstrijd om te zien. In de eerste helft waren de ploegen goed aan elkaar gewaagd, zodat de ruststand 12-7 was. Alles was nog mogelijk en bij het begin van het tweede bedrijf kwam de Sassenheimse formatie zelfs even op voorsprong (12-14). Toch was het slotakkoord voor Waterland, dat het laatste woord had. Zij wonnen uiteindelijk met 26-14.

Foreholte verslaat DOSR op kunstgras

Voorhout n De omstandigheden voor goed voetbalspel waren voor Foreholte op bezoek bij DOSR uitermate triestig. Tijdens de eerste helft, gespeeld op het tweede veld op afstand van de kantine, dreigde de regen en druppelde het voorzichtig. In de tweede helft werden de hemelsluizen opengezet en trotseerden de toeschouwers uit Voorhout en de Veen de omstandigheden terwijl de tweeëntwintig in het veld met de moed der wanhoop er nog het beste van probeerden te maken.

Voetbal was ten enenmale onmogelijk om op het natuurgras van DOSR te spelen, dus verplaatste het spel zich naar een soort van kunstgrasveld dat het spel van met name Foreholte niet ten goede kwam.

De Voorhouters begonnen dan ook bijzonder slecht aan de wedstrijd. Na twee minuten lag de bal reeds achter keeper Matthijs Guijt toen de eerste hoekschop door de lange meer naar voren gekomen Mark van Diemen kon worden binnengekopt (1-0). In het kwartier daarna kreeg Foreholte een tweetal mogelijkheden via spits Toni Arroyo om de stand gelijk te trekken, maar zowel zijn kopbal als de diagonale schuiver misten het doel. Tot aan de rust kon Foreholte daarna geen vuist meer maken. DOSR bleef betrekkelijk makkelijk overeind zonder overigens zelf gevaarlijk te worden. De fysiek spelende roodgele formatie scoorde bij scheidsrechter Van Loenen nog wel vier gele kaarten.

Vrije trap

In de daaropvolgende helft was 'geel' niet meer aan de orde, maar bepaalden de Voorhouters veel meer de wedstrijd. DOSR trok zich terug en gokte op de counter, waarbij het spel al optimaal vertraagd werd. Dat wijzigde zich noodgedwongen nadat William van Vliet een werkelijk prachtig doelpunt had gemaakt door achteroverleunend de voorzet toch nog langs keeper Mike van der Poel te koppen (1-1). Even leek DOSR opnieuw de voorsprong te nemen, maar Nino Wesselman schoot in kansrijke positie hoog over. Het spel was daarna helemaal op de wagen toen even later invaller Marouane El Idrissi zijn indraaiende vrije trap, enigszins beroerd door Joost van Dam, in de verre hoek zag verdwijnen (1-2).

Lemmers matchwinner

De Voorhouters rekenden zich iets te vroeg rijk. Zeker, ook invaller Sam Lemmers had de score kunnen opvoeren, maar zijn schot was te eenvoudig voor Van der Poel en enkele momenten later stond opnieuw Mark van Diemen met de armen omhoog toen hij boven iedereen uittorende en de bal hard achter Matthijs Guijt kopte (2-2). In de daaropvolgende slotfase gingen beide ploegen vol voor de overwinning, maar het was Foreholte dat daarin de definitieve klap uitdeelde toen Sten Admiraal de bal uitermate zuiver op het hoofd van Sam Lemmers plaatste. Lemmers scoorde, na zijn doelpunt in de ochtend bij Foreholte 2, de beslissende treffer in de wedstrijd (2-3).

Rens Vergeer tweede bij districtkampioenschap

Tygo Kompier (VIJK) op één, Rens Vergeer (WIJC) op twee en op drie Kevin Rozendaal (VIJK).| Foto: pr./Paul Fredrikze Foto: pr./Paul

Warmond n Vijf WIJC'ers en vijf schaatsers van STS-KGM reden met ongeveer 65 andere jongens en meisjes van 11-12 jaar hun kampioenschap van KNSB district Sassenheim. Het klassement werd opgemaakt na twee afstanden; één ronde en 2 ronden. Rens Vergeer (WIJC) mocht op het podium staan na afloop voor een zilveren medaille.

Nadat in de afgelopen weken de jongste schaatsers hun kampioenschap hadden gereden, waren om 6.45 uur op zaterdag 9 februari de pupillen aan de beurt. Rens Vergeer werd tweede achter Tygo Kompier (VIJK), die een districtsrecord reed op één ronde, nu 18.61 seconden. Vergeer reed op de twee ronden een nieuw persoonlijk record. Kyenno Fredrikze (WIJC) werd 13e met een dik PR op de twee ronden. Driek Tolk (STS-KGM) werd 19e met een val, Gijs van der Vlugt en Siem Sprenkeling (beide STS-KGM) werden resp. 23e en 24e met een PR en Ruben Greefhorst (WIJC) werd 25e.

Bij de meisjes werd Angel Daleman (VIJL) districtskampioene, ook met een nieuw record op één ronde. Zij verbeterde dat naar 19.34. De beste WIJC'er was Imme Kok, zij werd negende. Sascha Corbijn v Willenswaard (STS-KGM) eindigde op de zeventiende plaats plaats met een PR op de twee ronden. Daphne Sikking (WIJC) werd 23e, Sam van Rijn (STS-KGM) werd 26e met een PR.

Dit kampioenschap was ook een beetje een test voor de wedstrijd om de Andries Kwikbokaal aan het einde van het schaatsseizoen. Die wedstrijd op vrijdag 16 maart gaat tussen de verenigingen die schaatsen in Schaatshal Leiden, in iedere leeftijdscategorie mogen dan maximaal twee leden ingezet worden.

TOP wint van DVO

Sassenheim n De nummer 1 tegen de nummer 8, op basis van de ranglijst zou TOP/SolarCompleet gemakkelijk moeten winnen van DVO uit Bennekom. Die winst kwam er, maar zo heel gemakkelijk ging het niet. DVO bood goed weerstand en bleef lang in het spoor van de ploeg van Jan Niebeek. Met een ruststand van 15-17 maakte TOP in de tweede helft het verschil op basis van met name individuele kwaliteit. DVO had pech in de afronding, verdedigde niet goed genoeg en moest de winst met 27-30 aan TOP laten.

Een zakelijke overwinning met 30 doelpunten in een uitwedstrijd. Dat zou een korte samenvatting van de wedstrijd kunnen zijn, maar dat doet de tegenstand die DVO bood tekort. De ploeg van coach Richard van Vloten maakte het TOP lang moeilijk, in ieder geval de eerste helft. TOP kon niet loskomen, kwam wel op een 1-4 voorsprong, maar moest vervolgens wel verschillende keren een achterstand goedmaken. DVO strafte de ruimte die werd gegeven een aantal keren genadeloos af en speelde met heel veel inzet. Bij TOP was Celeste Split de eerste helft niet te stoppen, want met vijf veldgoals en twee verdiende strafworpen was zij heel belangrijk. Er was voor het publiek veel te genieten: de inzet, mooie goals, vooral van Nick Pikaar en een gelijk opgaande wedstrijd in de eerste helft maakten het een mooie en spannende wedstrijd om naar te kijken. Bij de 15-15 sloeg TOP weer een eerste en heel belangrijk gaatje door in de laatste minuut van de eerste helft twee keer te scoren, Mick Snel en Celeste Split (met nog 7 seconden op de klok) bepaalden de ruststand op 15-17.

400ste doelpunt

Na rust kwam TOP met het vierhonderdste doelpunt van Barbara Brouwer in de Korfbal League voor het eerst op een drie punten voorsprong. Het lukte DVO daarna niet meer op dichterbij dan 1 doelpunt te komen. TOP ging beter verdedigen en onderschepte regelmatig de bal. De lange aanvallen die DVO speelde leidden te vaak niet tot doelpunten, alhoewel de spelhervattingen en vrije ballen gevaarlijk bleven. Bij 19-20 scoorde aanvoerder Mick Snel al snel de 19-21 en een schot van Jet Hendriks werd met luid gejuich begroet. DVO had in die fase pech in de afronding waardoor TOP kon blijven aanvallen. Onder aanvoering van Nick Pikaar die bijna iedere bal afving, kon er veel worden herhaald en zo kon Barbara Brouwer de 19-23 binnen schieten.

Op koers voor de playoffs

Toen Split en Snel de voorsprong uitbreidden naar 19-25 leek de wedstrijd wel gespeeld, al bleef DVO knokken voor wat het waard was. In een hectische en fysieke laatste vijf minuten had de scheidsrechter zijn handen vol. DVO scoorde de 23-26 en de ploeg leek onder luide aanvoering van het publiek in een positieve flow te komen. Jet Hendriks maakte daar een einde aan door van afstand de 23-27 te scoren. Vervolgens was het Paul Anholts die de wedstrijd met zijn derde goal definitief over de streep trok. Barbara Brouwer en Celeste Split bepaalden de eindstand op 27-30. Zo blijft TOP, als koploper, op koers voor de playoffs.

Teylingen wint spektakel bij Laakkwartier

Topscoorder Jaap Zwetsloot scoorde twee keer tegen Laakkwartier. Foto: archief/ Peer Compeer Foto: Peer Compeer

Sassenheim n In een zeer onderhoudend treffen tussen twee subtoppers uit de Tweede Klasse heeft Teylingen met 3-6 weten te winnen van Laakkwartier. In een fase van zes minuten wisten de Sassenheimers de wedstrijd te beslissen, al werd het nog even spannend. Uiteindelijk was er weinig aan de hand en liet Teylingen het zelfs na om de tien te halen gistermiddag in Den Haag.

Een belangrijke rol was er wederom weggelegd voor middenvelder Lasse van Wijk, die met twee goals en een assist zijn ploeg goed op weg hielp naar de driepunter. Hij zag een goed Teylingen: "Het is een hele belangrijke overwinning voor ons, want als we nog ergens om wilden spelen moesten we deze wedstrijd winnen en een serie neerzetten. Met name de eerste dertig minuten speelden we erg goed. Eindelijk kon ik zelf ook weer eens belangrijk zijn, want ik stond alweer een tijdje droog".

Wel zag Van Wijk nog verbeterpunten: "Toen Laakkwartier de 1-3 maakte raken we toch even slag. Het is zaak om dan rustig te blijven en dat moeten we echt beter zien te doen. Gelukkig vielen de invallers vandaag goed in en dat is lekker om te weten. Uiteindelijk hebben we dik verdiend drie punten aan het totaal toegevoegd', sloot de middenvelder positief af".

Spanning volledig terug

Het was Sam Witkamp die de ban brak door in de rebound hard en droog raak te schieten. Kort hierna was het Lasse van Wijk met twee goede schoten die doel troffen. Nog voor de rust kwam de thuisploeg terug in de wedstrijd. Oktay Colakoglu zorgde ook na de rust voor z'n twee goal en de spanning, die voor even volledig terug was. Weliswaar van korte duur, want nadat er al een onterechte kopbal van Jaap Zwetsloot was afgekeurd zorgde de topscorer met twee doelpunten voor de definitieve nekslag.

Bilal Aydin deed voor de statistieken nog wat terug, alvorens invaller Melle de Louw ook nog een doelpuntje mocht meepikken.

Door deze overwinning staat Teylingen heel stevig in de subtop, nog maar kort achter ROAC, wat tweede staat. Op zondag 17 februari spelen de Sassenheimers thuis tegen KDO, een ploeg die kort onder Teylingen staat op de ranglijst.

21. 0-1, Sam Witkamp, 25. 0-2, Lasse van Wijk, 27. 0-3, Lasse van Wijk, 32. 1-3, Oktay Colakoglu, 58. 2-3, Oktay Colakoglu, 70. 2-4, Jaap Zwetsloot, 78. 2-5, Jaap Zwetsloot, 82. 3-5, Bilal Aydin, 90+6. 3-6, Melle de Louw.

Opstelling: Kharboutli, Dofferhoff, Dolieslager, van den Nouland, Heemskerk; Rodenburg (81. Prange), van der Vlugt, van Wijk; Witkamp, Zwetsloot (83. Acimovic) en de Ridder (73. de Louw).

13 t/m 20 februari

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: woord- en communieviering, voorganger: A. van Kapel

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 19.00 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: Dhr. T. van der Heijden

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, eucharistieviering, voorganger: B. van Paassen

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, geen informatie

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, eucharistieviering, voorganger: A. Goumans

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zaterdag 19.00 uur, voorganger: Ds. D. de Roest (Leiden)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Bram Oudenampsen

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur: eredienst, 19.00 uur: zalvingsdienst o.l.v. Jan Zijlstra.

Wilt u kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 17 februari bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.

Het antwoord van vorige week is: VRIESKOU.
De winnaar is: E. van der Linden uit Voorhout.

Pancratiuskerk is hoofdkerk 2019

Sassenheim n De Sint Pancratiuskerk is dit jaar de hoofdkerk van de parochie Sint Maarten. De beheercommissie en de pastoraatgroep hebben een muzikaal programma georganiseerd met als thema 'Er zit muziek in!'. Op zondagmiddag 17 februari om 15.00 uur wordt een concert gegeven door het Oecumenisch Kleinkoor onder leiding van Paul Burgmeijer. Aansluitend worden een hapje en een drankje aangeboden.

Pancratiuskerk is hoofdkerk 2019

Sassenheim n De Sint Pancratiuskerk is dit jaar de hoofdkerk van de parochie Sint Maarten. De beheercommissie en de pastoraatgroep hebben een muzikaal programma georganiseerd met als thema 'Er zit muziek in!'. Op zondagmiddag 17 februari om 15.00 uur wordt een concert gegeven door het Oecumenisch Kleinkoor onder leiding van Paul Burgmeijer. Aansluitend worden een hapje en een drankje aangeboden.