De Teylinger

21 december 2016

De Teylinger 21 december 2016


Speelgoed voor Teylingse gezinnen met krappe beurs

Teylingen n Kerst is de tijd van prachtige initiatieven, waarvan de speelgoedinzameling door JoJo voor kinderen uit minder bedeelde gezinnen er een is. Op donderdag 22 en vrijdag 23 december kunnen hun ouders gratis speelgoed uitzoeken aan het Hortusplein in Sassenheim.

De kinderen van de Andreasschool uit Voorhout hebben de afgelopen tijd hun uiterste best gedaan om speelgoed in te zamelen, voor de kinderen waarvoor nieuw speelgoed onder de kerstboom niet vanzelfsprekend is. Meer dan tien verhuisdozen vol speelgoed hebben ze met liefde ingezameld voor kinderen uit minder bedeelde gezinnen. In samenwerking met de weggeefwinkel in de JoJo van Stichting Repair Café Teylingen wordt het speelgoed uitgedeeld. Ook van Trias, Kringloopwinkel de Cirkel en van buurtbewoners hebben zij speelgoed mogen ontvangen. Van de speciale cadeaus van de Andreasschool krijgt men er een per kind, de overige cadeaus mogen naar eigen behoefte worden meegenomen.

Op donderdag 22 en vrijdag 23 december zijn ouders met een krappe beurs, ook wanneer dit (nog) niet officieel is vastgesteld, welkom in de JoJo (Hortusplein 14 in Sassenheim) om tussen 13.00 en 17.00 uur gratis speelgoed uit te zoeken.

Vragen aan B& W over onterechte heffingen

Teylingen n Raadslid Joost van Doesburg (PvdA) heeft aan B&W vragen gesteld over het onterecht in rekening brengen van bouwleges voor het behandelen van een aanvraag voor een bouwvergunning. De aanleiding is een artikel dat vorige week in De Volkskrant verscheen.

Door Nico Kuyt

In 2008 is een nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) door het Rijk aangenomen waarin was opgenomen dat vanaf 1 juli 2013 geen bouwleges meer geheven mochten worden als ten tijde van de aanvraag van een bouwplan het bestemmingsplan ouder is dan 10 jaar. Het is een financiële prikkel die gemeenten aanspoort de bestemmingsplannen op tijd te actualiseren. Echter, het blijkt dat Teylingen wel leges heeft geheven. "De PvdA wil alle informatie ontvangen over deze ernstige zaak. De betrouwbaarheid van ons gemeente bestuur loopt ernstige schade op mocht het blijken dat de gemeente willens en wetens de Teylingse inwoners spookfacturen heeft toegestuurd en ze vervolgens bestookt met juridische procedures", scherpt Van Doesburg de snede.

Niet tijdig

Hij heeft schriftelijke vragen aan B&W gesteld, zoals waarom de gemeente de bestemmingsplannen niet bijtijds heeft geüpdatet, want zij wist al in 2008 wanneer deze geactualiseerd moesten zijn en dat er een boete op stond. "Of heeft ook Teylingen, net als andere gemeenten, er maar op gegokt dat burgers het wetsartikel niet kennen", zo vraagt hij zich af. En waarom heeft de gemeente een juridische procedure tegen inwoners gevoerd, terwijl toch met het aanspannen daarvan terughoudender om zou moeten worden gegaan. Waardering spreekt Van Doesburg uit toen hij vernam dat na een rechterlijke uitspraak Teylingen ook aan de overige elf particulieren en bedrijven - in totaal ruim 20.000 euro- de leges terugbetaald heeft die geen juridische procedure hebben aangespannen, maar zijn vraag blijft of alle aanvragers wel volledig gecompenseerd zijn. Hij wil daarom een lijstje van de bestemmingsplannen die sinds de invoering ouder dan 10 jaar waren of misschien nu nog zijn en welke bouwvergunningen zijn aangevraagd onder het regime van deze verouderde bestemmingsplannen.

Uitspraak

Een deel van het antwoord valt te lezen in een B&W-besluit van september dit jaar. In maart deed de rechter uitspraak in een hoger beroep rond de zaak van de mislukte afbouw van de molenromp 'De Speelman' aan de H. Knoopstraat in Sassenheim.

Lees verder op pagina 13.

Zones zonder vuurwerk

Teylingen n Mensen die tijdens oud en nieuw vuurwerk afsteken in de acht aangewezen vuurwerkvrije zones, riskeren een boete van 100 euro. Jongeren worden doorgestuurd naar bureau HALT. In aanloop naar en op Oudejaarsavond zet de gemeente extra boa's in om te controleren, laat een woordvoerder van de gemeente weten. In Teylingen zijn de volgende locaties aangewezen als vuurwerkvrije zone: Park Rusthoff en het achterterrein van de Bernardus en de Zuiderstraat 1 t/m 19 (Sassenheim), een straal van 50 meter om Het Rozenpad, kinderboerderij De Klaprooshof en 70 meter om Park Overbosch (Voorhout) en 75 meter rond Mariënhaven, 50 meter rond kinderboerderij De Kloosterwei en op recreatie-eiland Koudenhoorn (Warmond). In de rest van Teylingen mag op grond van het Vuurwerkbesluit alleen vuurwerk worden afgestoken vanaf 31 december 18.00 uur tot en met 1 januari 02.00 uur.

n Kleuters zingen in de Agnes

Foto: pr.

Kleuters van basisschool Emmaüs uit Voorhout verrasten op donderdag de bewoners van de AgnesStaete met zelfgemaakte kerstkaarten. De kerstwensen waren vooraf op school geknutseld. Even daarvoor werden de opa's en oma's nog getrakteerd op gezellige kerstliedjes, onder leiding van pianist Cor Verlaan. Een goed begin van de feestdagen! | Foto: pr.

Laatste krant van het jaar 2016

redactie n Hier voor u ligt de laatste reguliere krant van 2016. Volgende week neemt De Teylinger u mee door een jaar in vogelvlucht middels het traditionele jaaroverzicht. De eerstvolgende 'gewone' Teylinger verschijnt weer op woensdag 4 januari.

Foto: pr.

De
Verhalen-
karavaan

Groen licht
voor
skeelerbaan

Belangstelling voor bouwplan gemeentewerf

Teylingen n Kerstvieringen

Iedereen
schildert
vanuit
zijn hart

Loket voor snel internet al volgend jaar operationeel

De brandweer blust de brand in het lokaal van voormalig basisschool De Waaier. De leerlingen zijn ruim een jaar geleden al verhuisd naar de nieuwe locatie achter het Trefpunt. | Foto: Flashlight Fotografie Foto: Flashlight Fotografie

Teylingen n De gemeenteraad heeft vorige week unaniem ingestemd in het met een jaar vervroegen van het instellen van een serviceloket voor ondersteuning van initiatieven voor het realiseren van snel internet, dat is een snelheid van tenminste 100 Mb.

Door Nico Kuyt

Het was eerst het plan om het loket pas per 2018 in het leven te roepen, maar Tewis Zandbergen (CDA) stelde voor, samen met de VVD, het loket een jaar naar voren te halen. Het loket ondersteunt bedrijven en bewoners met hun vragen rond snel internet en geeft begeleiding van collectieve initiatieven. Het gaat daarbij om delen van het buitengebied waar de aanleg moeilijk ligt vanwege de hoge kosten voor de providers.

De mogelijkheden voor de gemeente zijn daarin beperkt, want de markt moet zijn werk doen, maar het streven is dat straks dankzij het loket alle Teylingers de beschikking kunnen hebben over snel internet, zowel voor downloaden als uploaden.

Steun

Het vervroegde loket kreeg unanieme steun in de raad. Ton Verdegaal (D66) bracht nog wel naar voren dat minister Kamp kortgeleden een nieuwe Nota Frequentiebeleid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, waarin wordt gesteld dat de draadloze communicatie en internet als een basisbehoefte moet worden gezien, net zoals water en elektriciteit. Als deze ontwikkeling op rijksniveau echt ingevoerd gaat worden dan zal volgens hem opnieuw gekeken moeten worden naar de nut en noodzaak van het loket. Wethouder Kees van Velzen was het met hem eens en voegde toe buitengewoon blij te zijn met de steun voor het voorstel en het starten van een jaar eerder. In een soort van narede pleitte Joost van Doesburg (PvdA) nog voor eveneens zo'n steun voor de voorstellen van de PvdA rond het oplossen van slecht mobiel bereik, ook van de partijen van de regerende coalitie.

Vrees voor overlast bij buren van skeelerbaan

Omwonende Louis Eggen wil goede afspraken om overlast door de nieuwe skeelerbaan te voorkomen. | Foto: NK Foto: Nico Kuyt

Warmond n Twee inwoners van de Leidse Merenwijk hebben in de afgelopen gemeenteraad hun zorgen geuit over de komst van een skeelerbaan op de ijsbaan van Warmond in de Veerpolder. Zij zijn buren van de ijsbaan.

Door Nico Kuyt

Op de agenda van de raad was vorige week als een hamerstuk opgenomen het burgerinitiatief van de gezamenlijke ijsclubs voor een skeelerbaan. Zij vroegen een financiële bijdrage van 125.000 euro en een garantstelling voor een lening van maximaal 25.000 euro. Over de komst van het skeeleren hebben de bewoners wat vrees. Louis Eggen, de voorzitter van de vereniging van eigenaren van Karpers en Forellen, memoreerde dat zij in verleden last gehad hebben van het restaurant van het bedrijf Dekker en de golfbaan. Het ging daarbij met name om het geluid en lichtmasten die straalden richting de woningen. Nu met de skeelerbaan vragen de bewoners alvast om overlast zoveel mogelijk te beperken. De skeelerbaan zorgt voor veel activiteiten het hele jaar door. Zij wensen goede afspraken over het volume en de tijdstippen van het gebruik van de geluidsinstallatie, het garanderen van het zoveel mogelijk afschermen van de lichtmasten en als leden met de auto komen, te zorgen dat het blik niet in hun wijk wordt geparkeerd, want daar is al genoeg gebrek aan parkeerplaatsen.

Wedstrijden

Bewoner Andree Kraaij had hier weinig aan toe te voegen. Maar hij legde onder andere nog wel de vinger op het feit dat de baan de enige officiële wedstrijdbaan voor het skeeleren wordt in heel Zuid-Holland. Met enige regelmaat zullen er dus wedstrijden, evenementen, toernooien en skeelerkampen worden gehouden. Hij vermoedde dat dat veel geluidsoverlast met zich mee zal brengen. Zo kan een speakerinstallatie worden gebruikt om de bezoekers te vermaken met muziek en de deelnemers en de bezoekers te informeren. Hij wenste een garantie te verkrijgen dat er geen overlast zal plaatsvinden.

De inspraak van beide bewoners gaf voor de gemeenteraad geen aanleiding om het hamerstuk opnieuw te gaan bespreken. Het werd zo unaniem aangenomen. Een van de volgende stappen voor de ijsclub is nu het aanvragen van een vergunning.

Brand in schoolgebouw

Warmond n Er heeft op maandagmiddag 19 november een korte brand gewoed in het oude schoolgebouw aan de Geestlaan/Leerpad. De school is niet meer in gebruik door basisschool de Waaier. Zij verhuisden in oktober 2015 naar de nieuwe locatie achter Het Trefpunt. De brandweer uit Leiden kwam ter plaatse en kon de bluspogingen van omstanders overnemen. De brand woedde in een lokaal onder de vloer. De vloer werd voor het blussen deels open gezaagd. De brand is hoogstwaarschijnlijk aangestoken. De politie is nog opzoek naar de brandstichter(s). | Tekst en foto: Flashlight Fotografie

Extra baan voor 'de gezelligste vereniging van Teylingen'

Wethouder Bas Brekelmans mag de derde jeu de boulesbaan openen. | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

Voorhout n 'Jullie zijn volgens mij de gezelligste vereniging van Teylingen' grapte wethouder Bas Brekelmans tijdens de officiële opening van de extra jeu de boules baan van Biljart Vereniging Agnes. Op donderdag mocht hij samen met voorzitter Harry Sistermans de eerste ballen werpen.

Door Piet van Kampen

Laat de bewindsman nou nog winnen ook. Hij kon een glimlach niet onderdrukken, maar was wel onder de indruk van de zelfwerkzaamheid van de vereniging die 85 biljarters telt en ruim 40 jeu de boules spelers. Deze tak van sport wordt vooral beoefend door dames. Ook een aantal mannen ruilt de biljartballen wel eens in voor de stalen ballen. Een aantal van deze mannen weet wat de handen uit de mouwen steken is. Vier jaar geleden bouwden en financierden zij zelf hun fraaie clubgebouw De Kleine Agnes op sportpark Elsgeest. Nu legden zij de extra jeu de boules baan aan. Deze was nodig want er wordt veelvuldig van de huidige baan gebruik gemaakt en de groei zit er nog steeds in.

Hangplek

Voorzitter Harry Sistermans benadrukte het bestaansrecht van de bijna 30 jaar jonge biljartvereniging waar de jeu de boules afdeling aan gekoppeld is. Lachend: "Het lijkt hier wel een hangplek voor senioren," kreeg hij de lachers op zijn hand. 'Je moet niet achter de geraniums gaan zitten en blijven bewegen' is zijn motto. De preses prees ook de samenwerking met de gemeente die al snel positief op het verzoek tot aanleg van de extra baan reageerde. Er werden van gemeentewege enkele hand-en spandiensten verricht. Het overgrote deel van de klus kwam echter uit de vaardige handen van de eigen vrijwilligers. Sistermans met een knipoog naar de wethouder: "Als er in de toekomst uitgebreid moet worden kunnen we dan weer aankloppen?''. Die ziet dat wel zitten: "U bent altijd welkom, want jullie zijn zelfwerkzaam en dat kost de gemeente vrijwel niets". Dat is makkelijk zaken doen moet Brekelmans gedacht hebben.

Renovatie gemeentehuis bijna afgerond

Voorhout n De verbouwing van het bestuurscentrum in Voorhout is grotendeels afgerond. Sinds vorige week werken de eerste ambtenaren weer in het gebouw aan het Raadhuisplein. Afgelopen maandag is de klimaatinstallatie opgeleverd; daarmee wordt het binnenklimaat in het bestuurscentrum verbeterd. Ook is het dak gerenoveerd. De werkzaamheden startte voor de zomervakantie.

Een andere reden voor de verbouwing is de inpassing van het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Jeugd- en Gezinsteam (CJG/JGT) in het bestuurscentrum, met een eigen entree aan de Schoutenlaan. De officiële opening van het CJG is op woensdag 18 januari.

De renovatie van de trouwzaal is het laatste onderdeel dat op de planning staat. Naar verwachting is de verbouwing in de loop van januari klaar. De gemeente verwacht dat er vanaf half januari weer in het bestuurscentrum getrouwd kan worden.

MS Fonds collecte

Teylingen n De landelijke collecteweek van het Nationaal MS Fonds in november heeft in Teylingen is een mooi bedrag van 3727,15 euro opgehaald. De collecte is de belangrijkste bron van inkomsten voor het Nationaal MS Fonds. De opbrengst wordt gebruikt om te investeren in het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met MS én in innovatieve onderzoeken om MS te genezen.

Laatste krant van 2016

Redactie n Dit is de laatste reguliere krant van dit jaar. Volgende week, op woensdag 28 december, komt het jaaroverzicht 2016 uit. Op woensdag 4 januari ligt de eerste Teylinger van 2017 weer in de bus. Insturen voor deze editie kan tot en met maandag 2 januari om 12.00 uur naar redactie@deteylinger.nl.

Jingle Bells en kaarsen maken

Kinderen maken kaarsen op het pleintje van de Pomp. | Foto: Marieke Voorn Foto: Marieke Voorn

Warmond n Jingle Bells klinkt over het pleintje bij de Pomp. Bezoekers van de jaarlijkse kerstmarkt slenteren langs de kraampjes, op zoek naar dat ene cadeautje of een mooi kerststuk. Voor de kinderen is er een geduldig werkje: kaarsen maken. Bij galerie de Pomp staat een groepje rondom een pot met kaarsvet, dat is opgespaard door Clara Sikking. Een half uur lang dopen ze net zo lang tot ze twee mooie kaarsen hebben, perfect voor op tafel tijdens het kerstdiner.

Anderen genieten ondertussen van warme chocolademelk, al is het met temperaturen ver boven nul niet echt nodig om op te warmen. Dat zit er waarschijnlijk ook rond de kerstdagen niet in. De Nederlandse weerbureaus verwachten geen witte kerst. De laatste keer dat er sneeuwdek lag op Eerste en Tweede Kerstdag, was in 2010.

Fusie Champigné

Warmond n De gemeente Warmond ging tien jaar geleden op in Teylingen. De Franse zusterstad Champigné gaat deze week op in de gemeente Les Hauts d'Anjou. De jaarlijkse uitwisseling tussen beide plaatsen blijft. Met Hemelvaartsdag komt er weer een delegatie uit Champigné naar Warmond.

Veel belangstelling voor bouwplan gemeentewerf

Bij de panelen bloeiden gesprekken op over het plan voor de bebouwing van de gemeentewerf. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

Warmond n De gemeente hield vorige week in het Trefpunt een inloopavond over het voorontwerp bestemmingsplan die de ontwikkeling mogelijk moet maken van woningen op de voormalige gemeentewerf aan de Van den Woudestraat 1a.

Door Nico Kuyt

Door ligging nabij een spoorlijn, brandweerkazerne en gehinderd door een ongemakkelijke driehoekige vorm is het moeilijk om op de voormalige gemeentewerf woningen te realiseren. Maar het is, na wat passen, proppen en het doen met wat minder woningen, gelukt een plan op te stellen voor in totaal 25 eengezinswoningen in drie rijen. Daarin komen 12 sociale huurwoningen en 13 koopwoningen, allemaal gerealiseerd door bouwer H&B. De sociale huur schaart zich straks onder de vleugels van de woningstichting Warmunda, de overige woningen gaan in de verkoop. Er is gekozen voor een maximale goothoogte van 6,5 meter en een bouwhoogte van 10,5. Met 45 parkeerplaatsen voldoet het aan de parkeernorm. Voor de variatie speelt de ontwerper met enige kleuren en een deel van de woningen krijgt een opbouw van kunststof elementen die op planken lijken. Er zijn drie typen aan woningen voorzien die een verschillende breedte en prijsklasse hebben. Voor de voetganger en fiets komen er twee bruggetjes, eentje naar de Ganzenwei en de ander naar het Spoorpad. Bij de laatste komt ook een natuurlijke speelplek voor het jonge kroost. De ontsluiting van het wijkje loopt via de Van den Woudestraat, maar in een extra toegang voor de nooddiensten is voorzien. Overigens blijft op het terrein de brandweerkazerne, maar voor de oefeningen zoekt de gemeente een andere locatie in de directe omgeving. Als extra ontsluiting voor de brandweerwagen is richting de Van den Woudestraat een extra strook gereserveerd, zodat deze ongehinderd van het wijkverkeer zich naar een brand kan spoeden.

Voorrang

Er zijn in Warmond weinig plekken waar nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. Met de 12 sociale woningen wordt op dit stukje gemeentegrond voor bijna 50 procent aan sociaal gebouwd. Zes van deze huurhuizen worden toegewezen aan ´drie of meer gezinshuishoudens´ met een maximum inkomen van 30.000 euro en onder AOW-leeftijd, want daaraan blijkt behoefte. Zo wordt de vergrijzing van Warmond bestreden en hoeven zij niet uit het dorp weg te trekken om een woning te vinden. Daarnaast geldt dat voor 13 woningen in de eerste maand van de verkoop de Warmonders voorrang krijgen.

Historische naam

Het plan kreeg de naam 'Zwanendrift'. De naam verwijst naar het voormalige kasteel 'Endepoel' dat daar in de buurt aan de Endepoellaan eens heeft gelegen. Het is een wat onbekend kasteel, het heeft ook een kort bestaan gehad, namelijk de periode van circa 1300 tot ongeveer 1500. Het raakte dus al snel in verval. Maar toen het slot nog in glorie schitterde, verwierf de kasteelheer van de vorst het recht om zwanen te houden en te verhandelen, wat zwanendrift wordt genoemd.

Het streven is om het definitieve bestemmingsplan in het voorjaar van 2017 door de gemeenteraad te krijgen. Op zijn vroegst kan H&B medio 2017 starten met de werkzaamheden, die ongeveer een jaar gaan duren, maar een vertraging in deze planning is natuurlijk altijd nog mogelijk. In het Trefpunt klonken over het algemeen positieve geluiden over het plan. De opzet werd mooi gevonden, maar met name dat er gebouwd wordt voor het huisvesten van Warmondse doelgroepen die nu moeilijk een woning in het eigen dorp kunnen vinden, vond waardering. Er hebben zich inmiddels al gesprekken plaatsgevonden met enkele directe omwonenden en een dikke groenstrook gaat voor hen zorgen voor het behoud van privacy en een bosachtig uitzicht.

Geen vervolgstappen bij de rechter

Vervolg voorpagina

Een deel van het antwoord op de vraag van de PvdA over de onterecht geheven leges, valt te lezen in een B&W-besluit van september dit jaar.

In maart deed de rechter uitspraak in een hoger beroep rond de zaak van de mislukte afbouw van de molenromp 'De Speelman' aan de H. Knoopstraat in Sassenheim. De rechter wees erop dat de gemeente in 2014 van de stichting 'De molen van Sassenheim' onterecht leges had geheven vanwege het verouderde bestemmingsplan. B&W besloot daarop in gelijke gevallen eveneens uit te betalen aan hen die niet naar de rechter waren gestapt. Hierover wordt ook bericht in De Volkskrant.

Het totaalbedrag werd destijds geraamd op rond de 45.000 euro, want B&W was er eerder vanuit gegaan dat er weliswaar geen leges konden worden geheven over de toetsing van een bouwplan aan het bestemmingsplan, maar wel voor de overige toetsingen, zoals aan het bouwbesluit, de bouwverordening en de redelijke eisen van welstand. Het bleek een te beperkte uitleg te zijn van een artikel van de wet, ondanks dat de Teylingse huisadvocaat en een second opinion hadden aangegeven dat het standpunt van de gemeente goed verdedigbaar was en wat leidde tot de rechtsgang. In totaal heeft de gemeente in november ruim 20.000 euro terugbetaald aan in totaal twaalf aanvragers.

Knelpunten op Wasbeekerlaan alsnog verholpen

Sassenheim n Er zijn nog een paar puntjes in de oplevering van de herinrichting van de Wasbeekerlaan, maar die zullen nog worden opgepakt, zo antwoordde wethouder Bas Brekelmans op vragen die raadslid Frans van Swieten (Trilokaal) in de afgelopen gemeenteraad stelde over de niet gehele rolstoel- en rollatorvriendelijkheid van de vernieuwde weg.

Door Nico Kuyt

Swieten heeft het stuk vernieuwde Wasbeekerlaan aan een controle onderworpen. "Als je vanuit de Jagtlustkade komt en je wil richting het station, dan maak je bijna een wheelie van plezier omdat er een mooi stuk trottoir ligt. Maar kom je van de andere kant, dan kost het je knokkels omdat er een reclamebord in de weg staat. En aan de zijde van de woonwijk is de stoep zo smal en staan er obstakels, dat het onmogelijk is daar veilig te gaan", meldde het raadslid.

Rolstoelvriendelijkheid

De wethouder gaf aan dat het werk juist de dag voor de raadsvergadering was opgeleverd en dat er inderdaad een aantal opleverpunten zijn geconstateerd, zoals ook bij de bouw van huizen soms het geval kan zijn.

Er zijn nog een aantal hobbeltjes waardoor het niet helemaal zo vlak oploopt als de gemeente wel zou willen en een aantal objecten moet worden verplaatst. "Specifiek zal ik daarbij aandacht vragen aan de rolstoelvriendelijkheid. De lijst is bekend en we zullen er snel aan werken", aldus Brekelmans.

Cheques voor Vrienden van het Overbosch

Ems Raijmans (m), bestuurslid van de Stichting Vrienden van het Overbosch, ontvangt de cheque van Kringloopwinkel Opnieuw. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Het is met recht een feestmaand voor de Stichting Vrienden van het Overbosch uit Voorhout. Zij ontvingen in december twee cheques en ook de crowdfunding bracht een mooi bedrag op.

Op donderdag 15 december werd de Herfstpremie uitgereikt aan tientallen organisaties in Zuid-Holland. Fonds 1818 doneerde 500 euro aan de Stichting Vrienden van het Overbosch. Dat geld wordt gebruikt om in 2017 de vijfde editie van Kunst in 't Overbosch te organiseren. In het juryrapport staat: ''In augustus organiseert Stichting Vrienden van het Overbosch een weekend, waarbij tientallen kunstenaars naar het Overbosch komen om zich te laten inspireren door het bos en om ter plekke kunst te creëren. Om de entree laagdrempelig en gratis te houden, vraagt de stichting een Herfstpremie aan. De jury kent deze graag toe.''

Twee dagen later kon daar een tweede bedrag aan worden toegevoegd. Kringloopwinkel Opnieuw Voorhout overhandigde zaterdag 17 december een prachtige cheque aan Ems Raijmans, bestuurslid van de Stichting Vrienden van het Overbosch. Het bedrag van 450 euro wordt gebruikt, om in het weekend van 19 en 20 augustus de vijfde editie van Kunst door Kinderen te organiseren.

Flitscrowdfunding succes

Tot slot bleek ook de 'eerste flits crowdfunding campagne' van de stichting een succes. Via de website www.voorjebuurt.nl werden inwoners opgeroepen om geld te doneren, zodat een kruiwagen voor de vrijwilligers kan worden aangeschaft. Binnen korte tijd werd het streefbedrag van 150 euro bereikt. En omdat minimaal twintig mensen gedoneerd hebben, schenkt de Provincie Zuid-Holland nog eens 75 euro extra. Dat bedrag wordt later gebruikt om een (klein) deel van de onkosten voor het realiseren van een natuurvriendelijke oever in het Overbosch (hoek Leidsevaart / Rijnsburgerweg).

Plaquette voor Stichting Stimulering Seniorenhuisvesting Teylingen

Steven Schrader en Annie Vergeer-de Groot bevestigen de plaquette in de hal van Sassembourg. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n In april 2008 was een aantal senioren het wachten op de start bouw van Sassembourg meer dan beu. Onder leiding van wijlen Wim Barnas presenteerden zij zich in de toenmalige Schutse als 'Vrienden van SassemBourg'. Tegenwoordig heet de stichting SSST en ondanks dat Sassembourg er staat, is hun rol nog lang niet uitgespeeld.

Toen het licht voor SassemBourg uiteindelijk op groen stond werd de naam veranderd in Stichting Stimulering Seniorenhuisvesting Teylingen, kortweg SSST. Stil zijn was trouwens niet de bedoeling. Uit naam van uiteindelijk ruim 180 leden bleven zij druk uitoefenen om de zaken rond Sassembourg te bespoedigen. Dat was nodig vond bestuurslid Hannie Tijdeman destijds: "Een aantal leden vraagt zich af of ze het nog mogen meemaken," zo verwoordde zij de frustratie van het wachten.

Steven Schrader, directeur van Woonstichting Vooruitgang, herinnert zich die laatste woorden nog goed: "Dat was begin 2012 op een bijeenkomst in 't Onderdak. We gaven een presentatie met een 3D voorstelling van Sassembourg aan de ruim 200 aanwezigen. Hoewel men het ontwerp prachtig vond overheerste toch de frustratie dat het zolang duurde".

Niet vergeten

Sassembourg staat er inmiddels ruim een jaar. Annie Vergeer-de Groot, de huidige voorzitter van SSST, legt uit dat ze het belangrijk vindt dat de rol van de stichting niet wordt vergeten. Om te laten zien dat actievoeren loont en te benadrukken dat het nog steeds nodig is om de politiek en woningstichting alert te houden en aandacht te besteden aan kwalitatief goede huisvesting voor de steeds grotere groep senioren. "Het is niet zo dat we klaar zijn nu Sassembourg er staat," aldus Vergeer. Ze vertelt dat nu het zogenaamde 'passend toewijzen' een obstakel is voor senioren om naar geschikte huisvesting te verhuizen. "De huurprijs van kwalitatief goede huisvesting, wat ruimer bemeten en ook met voorzieningen als een recreatieruimte is nu eenmaal duurder dan een standaard appartement. Senioren met een smallere beurs komen daar nu niet meer voor in aanmerking." Er is nog genoeg te doen daarom bekijkt de stichting wat haar rol in de toekomst kan zijn.

VluchtelingenWerk Teylingen zoekt vrijwillige arbeidscoaches

Teylingen n Vluchtelingen willen niets liever dan aan de slag. Voor diverse projecten, waarin vluchtelingen worden begeleid naar de arbeidsmarkt, is VluchtelingenWerk Teylingen op zoek naar vrijwillige arbeidscoaches. Kun jij het verschil maken?

Je begeleidt, ondersteunt en coacht cliënten bij het vinden en behouden van passend vrijwilligerswerk, betaald werk, stage of een opleiding. Je bent in staat te stimuleren en motiveren en een respectvolle houding en empathisch vermogen vinden wij hierbij belangrijk. Je komt in een stimulerende en uitdagende werkomgeving met ruimte voor je eigen ontwikkeling en initiatief. Je krijgt een inwerkprogramma en mogelijkheden om aanvullende trainingen en opleidingen te volgen.

Aanmelden

Het werk van een arbeidscoach is uitdagend en divers. Heb je minimaal twee dagdelen per week beschikbaar gedurende een periode van een jaar en heb je interesse om aan de slag te gaan met dit belangrijke werk? Mail dan jouw CV en motivatie onder de vermelding 'Arbeidscoach Teylingen' naar bchegini@vluchtelingenwerk.nl.

'Kun jij het verschil maken?'

Warmunda Kerstloop

Warmond n Weliswaar is de winterstop begonnen, maar bij handbal- en voetbalvereniging Warmunda is er rond de jaarwisseling van alles te doen. Op maandag 26 december is de traditionele Warmunda Kerstloop.

Deelnemers kunnen kiezen uit een 5- of 10-kilometerloop. De start om 12.00 uur is op sportpark het Overbos, Herenweg 92a in Warmond. Ter plaatse is parkeer- en kleedgelegenheid. Er is dit keer voor de winnaars ook een prijs voor een nieuw parcoursrecord.

Oliebollen

Na de kerst staat Warmunda in het teken van de oliebollen. Zo is er de speciale sponsoractie, waarbij iedereen via www.svwarmunda.nl oliebollen kan bestellen. De bestelling wordt op zaterdag 31 december bezorgd of kan worden afgehaald. De opbrengst gaat naar de jeugdafdeling. Zij spelen trouwens op vrijdag 30 december een onderling oliebollentoernooi. Het toernooi is in sporthal De Geest en begint om 10.00 uur.

Op zaterdag 31 december is er vanaf 13.00 uur oudejaarsklaverjassen in het clubgebouw op sportpark Overbos. Een week later, op zondag 8 januari, spelen het oude en het huidige eerste team van de zondagafdeling om 14.00 uur weer hun jaarlijkse wedstrijd. Aansluitend, vanaf 16.00 uur, is de nieuwjaarsreceptie in het clubgebouw. In het weekend van 14 en 15 januari wordt er weer gevoetbald voor de competitie. De Voorjaarsveiling, voor het laatst gehouden in 2013, staat gepland is op vrijdag 21 april 2017.

Mantelzorgcafé: Jonge mensen met dementie

Warmond n Het mantelzorgcafé op vrijdag 30 december van 10.00 tot 11.00 uur in Mariënhaven wordt georganiseerd voor mantelzorgers van jonge mensen met dementie en staat in het teken van elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Angelique Werba, teamleider Welzijn en Louise Koster, maatschappelijk werker, zijn betrokken bij het mantelzorgcafé in het Beleveniscentrum van Marienhaven. Zij zullen om de beurt of samen aansluiten. Met een specifieke vraag of een voorstel voor een thema, kunnen bezoekers met hen in gesprek. Daarnaast is er contact met lotgenoten om eventueel ervaringen uit te wisselen. Bezoekers kunnen zich aan melden via Angelique.Werba@marente.nl.

Met een opgeruimde computer nieuwe jaar in

Sassenheim n Met een schone, opgeruimde computer het nieuwe jaar in? Kom dan naar de bibliotheek in Sassenheim op dinsdag 10 januari. Van 10.00 tot 12.00 uur vertelt Dick van der Schraaf, hoofdredacteur van het tijdschrift Computer Idee, hoe u dat voor elkaar krijgt en ook zo houdt.

Heeft u ook wel eens last van een trage computer, of programma's die allemaal door elkaar open? Neem uw laptop mee naar de bibliotheek en aan het einde van deze workshop heeft u weer een geheel opgeruimde laptop! Deelname kost 5 euro voor leden en 10 euro voor niet-leden. Aanmelden www.bibliotheekbollenstreek.nl of aan de balie van de biebvestigingen.

Bridgeles in Bernardus

Sassenheim n Altijd al het voornemen gehad om een bridgecursus te volgen? Bridgeclub De Wasbeek biedt een laagdrempelige manier met het bridgen kennis te maken of de kennis uit te breiden.

Vanaf woensdagavond 11 januari start met 14 wekelijkse lesavonden de basiscursus voor beginners. De cursus voor de wat gevorderde bridger start op maandagavond 9 januari, eveneens gehouden op 14 wekelijkse lesavonden. Beide cursussen worden begeleid door Hüyla Prischink, beginnen om 19.30 uur en duren tot ongeveer 22.00 uur. De cursussen zijn in de Tuinzaal van de Bernardus, Hoofdstraat 82 in Sassenheim. De kosten bedragen 75 euro voor de gehele cursus.

Voor meer informatie of aanmelding, neem contact op met secretaris Sjaak van Kesteren via 0252-412429 of mail naar bridgeclub.de.wasbeek@ziggo.nl Aanmelden kan tot uiterlijk 4 januari.

Samen aan het kerstdiner bij de Oranjevereniging

Sassenheim n Binnenkort is het weer Kerstmis. Het feest der bezinning, dat iedereen het liefst doorbrengt in de warme kring van familie en vrienden. Maar helaas heeft niet iedereen deze warme kring om zich heen. De Oranjevereniging Sassenheim wil dat ook voor deze mensen Kerstmis een feest is om naar uit te zien. Een feest vol warmte en gezelligheid, zoals Kerstmis voor iedereen hoort te zijn. Daarom organiseren zij voor deze mensen op dinsdag 27 december een groots kerstdiner in restaurant Op Eigen Wijze in Sassenheim. Genodigden kunnen hier geheel kosteloos aan deelnemen.

Het is voor de eerste keer dat de Oranjevereniging het diner organiseert, vertelt Johnny Spies."We hebben als doel om door het jaar heen voor iedere doelgroep in Sassenheim iets te organiseren. Zo hebben we in mei het uitje met de senioren. En is er voor de diverse jongere doelgroepen voor ieder wat wils op Koningsdag en tijdens de najaarsfeesten. Geïnspireerd door diverse signalen uit de landelijke media kwamen we tot de doelgroep van de wat eenzamere medemens. Een doelgroep waar we als vereniging van heel Sassenheim graag iets voor willen beteken."

Aanmelden

Bent u iemand of kent u iemand die met de Kerstdagen wel wat gezelschap kan gebruiken, stuur dan een email naar kerst@oranjevereniging-sassenheim.nl of persoonlijk berichtje via Facebook. Er is plek voor maximaal 60 personen. Zonder uitnodiging geen toegang. Mensen die wel graag aanwezig willen zijn, maar geen vervoer hebben, kunnen dit aangeven bij de aanmelding. De Oranjevereniging probeert dan in overleg een oplossing te bieden.

Bibliotheek zoekt vrijwilligers voor VoorleesExpress

Teylingen n In 2015 is de Bibliotheek Bollenstreek in Teylingen gestart met de VoorleesExpress. De VoorleesExpress is er voor kinderen van 2 tot en met 8 jaar die moeite hebben met taal. Vanwege het succes in Teylingen is er plek voor nieuwe voorlezers en een extra coördinator.

Door deze kinderen voor te lezen, ontdekken ze hoe leuk (voor)lezen is. Tegelijkertijd breiden ze hun woordenschat uit en ontwikkelen ze hun taalgevoel.

Voorlezers

Als voorlezer ga je 20 weken lang elke week op een vast tijdstip langs bij een gezin. Jij leest niet alleen boeken voor, maar stimuleert de ouder(s) ook om het voorlezen straks zelf over te nemen. Zo draag jij bij aan de taalontwikkeling van deze kinderen en hun familieleden. Vind jij het belangrijk dat kinderen worden voorgelezen? Ben je 18 jaar of ouder? En 20 weken achter elkaar beschikbaar? Dan is de Bibliotheek van Teylingen op zoek naar jou!

Coördinator

Als coördinator van de VoorleesExpress onderhoudt jij de contacten tussen de gezinnen, de voorlezers en de projectleider van de Bibliotheek Bollenstreek. Je begeleidt vijf gezinnen en hun voorlezers. Ook organiseer je een of twee bijeenkomsten voor je voorlezers, waarin ze ervaringen kunnen uitwisselen.

Voor meer informatie of aanmelding, kijk op bibliotheekbollenstreek.nl/VoorleesExpress. De projectleider neemt dan zo snel mogelijk contact op.

Geslaagde Grote Clubactie

Teylingen n Lotenverkopers van sport-, cultuur en hobbyverenigingen hebben dit jaar weer fanatiek loten van de Grote Clubactie verkocht. De opbrengst van verenigingen uit Sassenheim, Voorhout en Warmond is in totaal 19.942 euro.

De jaarlijkse financiële injectie die clubs door de Grote Clubactie krijgen, is onmisbaar voor onder meer de aanschaf van materialen, het inrichten van het clubhuis of het organiseren van activiteiten. Met de opbrengst worden in heel Nederland meer dan 10.000 doelen gerealiseerd.

De opbrengsten voor de verenigingen uit Sassenheim, Voorhout en Warmond zijn vorige week tijdens de Grote Clubavond bekend gemaakt.

Kinderboerderij gesloten

Op Oudejaarsdag is het park gesloten. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Park Rusthoff is op zaterdag 31 december de gehele dag gesloten. Op zondag 1 januari is het park weer op de gewone tijden geopend.

Park Rusthoff is een van de acht plekken in Teylingen waar rond en tijdens de jaarwisseling geen vuurwerk afgestoken mag worden. Het moet leiden tot meer rust in het park en dan in het bijzonder op de kinderboerderij. Het vaak hevige geknal zorgde daar elk jaar voor veel onrust bij de dieren vandaar dat het bestuur van de Stichting Beheer Park Rusthoff heeft besloten het park op 31 december niet open te stellen.

Kerstsamenzang

Warmond n Op zaterdag 24 december om 19.00 uur vindt traditiegetrouw de kerstsamenzang op het pleintje bij de Pomp plaats.

Dit jaar verzorgt een aantal musici van Matthias samen met het Schippertjeskoor voor de begeleiding. Hans Goudsmit draagt een kerstvertelling voor. Komt allen naar het pleintje om de samenzang mee te maken. Meezingen is uiteraard gratis.

Bolwerk brengt kerstgroet naar Bernardus

Leerlingen van het Bolwerk zorgen voor blije gezichten met hun zelfgemaakte kerstkaarten. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Op school zijn de kerstactiviteiten in volle gang en de leerlingen van basisschool Het Bolwerk brengen die feestelijke sfeer graag ook naar anderen. Gisterochtend, op dinsdag 20 december, brachten ze een zelfgemaakte kerstgroet naar de bewoners van de Bernardus.

Een dag later is ook de Voedselbank Teylingen verrast met producten, die zijn ingezameld op school. En na al die inzet voor de medemens, smaakt het eigen kerstdiner, dat het Bolwerk diezelfde dag houdt, vast nog een stukje lekkerder.

'Iedereen schildert vanuit zijn hart'

Kunstenares Margareth Meulmeester startte begin 2016 het project Happy Painter op. Syrische kinderen komen in haar Warmondse atelier schilderen volgens haar intuïtieve methode. 'Kinderen keren naar binnen, ze verwisselen het denken voor voelen.' Burgemeester Carla Breuer zoekt haar op.

Foto: pr.

In het atelier van Margareth Meulmeester aan de Warmondse Dorpsstraat staan op vijf ezels werken te drogen. Intrigerende schilderijen zijn het: kleurexplosies vol strepen en spatten, abstracte vormen, krullen. Ze zijn gemaakt door vijf Syrische vrouwen. Zij volgen de Basiscursus docent Happy Painter, met als doel straks zélf les te kunnen geven aan Syrische kinderen.

De vloer van het atelier is vlekkerig van de verf. Knoeien mag hier. Sterker nog: het moet. Margareth ontwikkelde een intuïtieve schildermethode, die ze gebruikt bij alle workshops van haar stichting ArtChild. Kinderen maken eerst met krijt een lijntekening. Vervolgens dopen ze hun handen in de verf en slingeren dat het doek op. Ten slotte maken ze het schilderij af met hun handen of een paletmes.

Tijdens die sessies gebeurt er veel meer dan wanneer een kind een auto of een boom schildert, vertelt Margareth. 'Kinderen keren naar binnen, ze verwisselen het denken voor voelen. De sfeer is heel relaxed, er wordt vaak niet gesproken. Ze ervaren een gevoel van veiligheid. Zo ontstaat er ruimte om angsten en belemmeringen om te zetten in blijdschap en vertrouwen.'

Relaxte sfeer

Margareth geeft al jaren workshops aan kinderen en volwassenen. Ruim een jaar geleden vatte ze het idee op om met Syrische kinderen in de Bollenstreek te gaan schilderen. Burgemeester Carla Breuer omarmde het idee meteen. Ze heeft grote waardering voor wat de kunstenares neerzet. 'Margareth is heel gedreven om dit te doen. Ze stopt er zoveel uren en energie in om kinderen dit te gunnen.'

In januari 2016 was Happy Painter een feit. Sindsdien hebben een kleine tachtig kinderen een schildersessie meegemaakt. De burgemeester woonde een aantal workshops bij en was onder de indruk. 'Alle kinderen gaan op in wat ze aan het doen zijn: dat zie je aan die geconcentreerde koppies. Iedereen schildert vanuit zijn hart.'

Van zowel kinderen als volwassen deelnemers aan haar workshops krijgt de kunstenares vaak te horen: bij Margareth kan ik mezelf zijn. Dat is veel waard, weet ze. 'Zelf heb ik die veiligheid als kind kunnen ervaren bij mijn grootvader, bij wie ik ben opgegroeid. Hij sprak met me als een volwassene: over liefde voor de natuur, over onze relatie met planten en dieren. Mijn overtuiging is dat je als volwassene meer jezelf kunt zijn wanneer je op jonge leeftijd zo'n diepe emotionele band hebt gekend. Je kunt jezelf beter ontwikkelen: je weet wie je bent.'

Margareth Meulmeester geeft workshops aan Syrische kinderen

Onzichtbare wereld

De liefde voor kunst en kinderen lopen als een rode draad door het leven van Margareth. Ze was jarenlang kleuterleidster, maar studeerde ook kunstgeschiedenis, was beeldhouwmodel en nam schilderlessen. Hoewel ze regelmatig te horen kreeg dat ze talent had, duurde het tot 1996 voor ze koos voor het kunstenaarschap. Ze besloot de techniek los te laten en te doen wat haar inviel. 'Ineens kreeg ik de geest, ik ging met mijn handen in de verf. Er brak een periode aan waarin ik dag en nacht werkte. Alsof ik haast had. Hier ben ik voor geboren, wist ik. Ik creëerde een onzichtbare wereld in verf, vol symbolen en kleuren. Ik voelde me zo compleet en heerlijk.'

Die ervaring wil ze ook kinderen bieden in haar atelier. Margareth merkt dat haar workshops hen een paar onvergetelijke uren bezorgen. 'Met een eindresultaat dat ze steeds weer herinnert aan hun geluksmoment in het atelier. De creativiteit die daar ontstaat, geeft kinderen de kans om hun authenticiteit te ontwikkelen en hun zelfvertrouwen te sterken', stelt ze.

Haar wens is dat de methode zich als een olievlek verspreidt. Dat begint met de vijf Syrische vrouwen die ze opleidt: zij gaan vanaf januari groepen Syrische kinderen begeleiden. Wanneer dat goed verloopt, krijgen de vrouwen een certificaat. Het is de bedoeling dat ze daarna onafhankelijk van stichting ArtChild aan de slag gaan. 'Eigenlijk wordt ArtChild een opleiding. Ik wil proberen nog veel meer mensen mijn methode bij te brengen. Uiteindelijk bereik ik daarmee meer kinderen dan ik in mijn eentje ooit kan bereiken. Op die manier probeer ik mijn zaadje te planten.'

Meer weten? www.artchild.nl

Verhalenkaravaan

Met confetti en promotiefilm op weg naar eerste Europa Cup in Teylingen

Met een druk op de knop wordt de aftrap van de Europacup gegeven. | Foto: pr./Rene van Dam Foto: pr./Rene van Dam

Sassenheim n Over de finale is iedereen het wel eens: dat wordt waarschijnlijk een Nederland - België op zaterdag 14 januari in sporthal De Korf. Verder belooft de IKF Europa Cup Korfbal 2017, met de start op donderdag 12 januari, een grote primeur te worden, zowel voor de tien clubteams als de gemeente.

Sabine den Oss scoort voor Forwodians. | Foto: pr. Foto: pr.

Met een druk op de knop geeft wethouder Bas Brekelmans, samen met TOP-voorzitter Hans Oudshoorn, het startsein voor de aftrap van de Europacup. Terwijl de confetti naar beneden komt, draait de promotiefilm op het grote scherm in sporthal De Korf. Over exact vier weken begint het toernooi voor de landskampioenen uit Europa. Korfballers uit Catalonië, Tsjechië, Hongarije, Turkije, Engeland, Duitsland, Polen, Portugal, België strijken neer in Teylingen. Zij zijn de uitdagers van TOP, dat door de winst van het nationale titel in Ziggo Dome, in april van afgelopen jaar, zich automatisch plaatste voor de Europacup.

Omdat de organisatie van het toernooi deze editie aan Nederland was toegewezen, greep Teylingen de kans. "Het is voor TOP een unieke kans om als eerste vereniging in de gemeente Teylingen een Europa Cup te organiseren," zegt voorzitter Oudshoorn. De wethouder knikt instemmend. "We organiseren in een relatief kleine gemeente toch een groot evenement. Dat is iets waar we trots op zijn." De gemeente assisteert TOP bij de aanvraag van de vergunning en trekt 1.250 euro uit voor de promotie van Teylingen als onderdeel van de promotie van het hele evenement.

Vrijwilligers

Verder draait de organisatie op een groot aantal vrijwilligers. Van barpersoneel tot vervoersdienst - de teams worden van hun hotels naar de sporthal vervoerd- het is een hele klus, waar zich al zo'n 150 mensen voor hebben aangemeld.

Op donderdag 12 en vrijdag 13 januari worden de poulewedstrijden gespeeld, waarbij de thuisploeg zowel 's middags als 's avonds een wedstrijd op het programma heeft. Het is voor TOP-coach Jan Niebeek een mooie gelegenheid om zijn complete selectie, ook de spelers uit het tweede team, te laten spelen. Het doet niet af aan de verwachting dat de korfballers uit Sassenheim in de finale staan tegen het Belgische Boekenberg. Al jaren zijn deze twee landen met afstand de beste in de sport. Toch verwacht Oudshoorn ook veel spanning en strijd voorafgaand aan de finale. "Op zaterdag 14 januari zijn ook de wedstrijden om de overige plaatsen, te beginnen met de wedstrijd om de negende en tiende plaats, tot aan wedstrijd om de derde plek. De niveaus liggen daar dicht bij elkaar. Korfbal wordt steeds internationaler, een mooie ontwikkeling." De afsluiter is de finale om 17.00 uur. Wethouder Brekelmans maakt er geen geheim van wie hij graag ziet winnen. "Ik wens alle teams alvast heel veel succes, maar TOP wel net een beetje meer".

Dames Forwodians gaan voor de winst

Voorhout n Door de eerste verlieswedstrijd zakten de dames van basketbalvereniging Forwodians naar de vierde plaats. in de wedstrijd tegen het Delftse Punch konden de zaken rechtgezet worden.

In de eerste minuut gaat Sabine den Oss hard van stapel met een mooie driepunter. Vier minuten later scoort Punch, maar er is ook een score van Emma Brocken. Beide dames weten nog te scoren en ook Fenny van de Nouland en Zeneb Mansour baker scoren nog. De eerste periode wordt afgesloten met 11-7. Marion van Egmond komt aan het einde van de eerste periode binnen hollen en wordt meteen in het veld gezet. Ook zij weten binnen een minuut te scoren. Emma Brocken weet wederom twee keer te scoren en ook zijn er scores van Lotte van der Hulst en Ilse Smit. De Voorhoutse dames gaan de rust in met een voorsprong van 22-14, beide teams hebben hun score verdubbeld.

Derde plaats

In de laatste periode neemt Lotte van der Hulst het voorbeeld over van haar teamgenoten en scoort in de eerste minuut. Zowel Marjon van Egmond en Emma Brocken scoren twee keer. Punch lijkt iets terug te komen en scoort zes keer, maar de Forwodians geeft de winst niet weg.
De scheidsrechters fluiten erg scherp, maar hoewel Punch meerdere keren aan de vrije worp lijn komt te staan geeft Forwodians de winst niet weg. Door de 53-42 winst stijgen de dames weer naar de derde plaats in de poule. Op zaterdag 14 januari is de eerstvolgende wedstrijd, om 16.30 uur in sporthal de Schans tegen New Stars.

Kerstcadeau voor Bassets

Sassenheim n Het verlies dat de rugbyers van The Bassets vorige week in de blessuretijd leden tegen streekgenoot Diok bleek grote gevolgen te hebben, want ze zouden door dat verlies de nationale kampioenspoule gaan missen en dat was zuur met een hoofdletter Z. Toch werden er gedurende de week veel rekenmodellen op los gelaten en plots bleek dat The Bassets een minimale kans hadden zich toch nog te plaatsen bij de top van rugby Nederland. Als de Sassenheimers het maximale aantal punten in de laatste wedstrijd pakten en al hun concurrenten veel punten zouden morsen was er een heel klein kansje dat het voor onmogelijk gehouden toch mogelijk werd. Met dit gegeven in hun achterhoofd gingen de Sassenheimers naar Hoek van Holland om het op te nemen tegen The Hookers. Vanaf het eerste fluitsignaal speelde The Bassets sluw en behoedzaam en bouwde beheerst de wedstrijd op. Met veel balbezit konden ze de wedstrijd naar zich toe trekken, maar een score bleef uit. Het waren dan ook de gastheren die met een kleine voorsprong de rust in gingen, 7-3.

Fysiek geweld

Bassets-trainer Phil Leck besloot het in de tweede helft over een andere boeg te gooien en stuurde nieuwe spelers het veld in, waarbij de mouwen eens flink opgestroopt werden. De moegestreden Hookers kregen vanaf toen een koekje van eigen deeg en ze liepen door het fysieke geweld achter de feiten aan. Het werd een pittig duel waarbij The Bassets deed wat het moest doen en dat was veel punten score, zodat ze uiteindelijk met 12-36 winst van het veld stapte.

Toen kwam het lange wachten. Gespannen gezichten, en met een schouderklopje hier en daar werd er op zoek gegaan naar de andere uitslagen. Snel kwam het verlossende woord: kampioenspoule. De concurrenten van The Bassets hadden punten gemorst of te weinig gescoord. The Bassets gaat mooie feestdagen tegemoet en kunnen zich opladen voor de strijd om de titel. Op 15 januari doen ze met vijf andere clubs mee in het nationale kampioenschap.

Voetbalinstuif Ter Leede

Alle jongens en meisjes van 4 tot en met 6 jaar kunnen dan terecht in sporthal De Wasbeek, om spelenderwijs kennis te maken met de voetbalsport. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Voetbalvereniging Ter Leede organiseer op woensdag 4 januari van 9.00 tot 11.00 uur een Voetbalinstuif voor kinderen uit de onderbouw. Alle jongens en meisjes van 4 tot en met 6 jaar kunnen dan terecht in sporthal De Wasbeek, om spelenderwijs kennis te maken met de voetbalsport. Zij leren die ochtend van de Ter Leede jeugdtrainers de eerste beginselen van het voetballen en spelen partijtjes, waarbij niets moet en alles mag. De deelname is gratis Dus neem je zaalschoenen en je vriendjes, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes, buurjongetjes en –meisjes mee naar sporthal De Wasbeek in Sassenheim voor een gezellig ochtendje voetballen en spelletjes in de kerstvakantie. Aanmelden kan via instuif@terleede.nl.

LDODK wint van TOP

Sassenheim n In een bomvolle en sfeervolle De Korf in Sassenheim waren de verwachtingen zaterdag hoog gespannen, maar het was LDODK dat de wedstrijd redelijk gemakkelijk wist te winnen van thuisploeg TOP. Er was met rust al een voorsprong van 10-17 opgebouwd. Het sierde TOP dat het niet opgaf en in de tweede helft alles gaf en zich zo nog enigszins terug knokte. Bij 19-22 en 20-23 was de spanning heel even terug, maar de ingevallen André Zwart scoorde de beslissende treffer. Door de 22-26 eindstand gingen de twee punten naar LDODK dat daardoor op de tweede plaats de kerst ingaat. De Friezen zetten een belangrijke stap naar het te behalen doel: de play-offs. TOP staat nu vierde, ook een plek die recht geeft op play-offs.

Leer jij duiken in 2017?

Sassenheim n Heb jij je voorgenomen meer te gaan sporten in 2017? Denk dan eens aan een duikcursus bij Sassenheimse duikvereniging Het Onderwaterbos. In januari beginnen de duikcursussen voor beginners en gevorderden in Zwembad De Wasbeek. Na een aantal lessen kunnen deelnemers voor de zomervakantie hun duikbrevet hebben. Aanmelden vanaf 18 jaar. Neem contact op via info@onderwaterbos.nl of kijk op www.onderwaterbos.nl.

Handbaldames komen goed weg met nipte winst tegen PSV

Voorhout n Bijna wisten de dames van PSV uit Eindhoven het feestje in Voorhout te bederven door pas in de laatste minuten de winst aan Foreholte te laten. Na een 15-19 ruststand werd nipt gewonnen en kwamen de Voorhoutse dames goed weg.

29         Foreholte

28         PSV

PSV eindigde als vijfde na de eerste competitiehelft, waarin van de dertien wedstrijden er acht werden gewonnen. Foreholte, met elf zeges uit evenveel wedstrijden, was beslist niet beter, maar Foreholte verzuimde onder andere om zes strafworpen te verzilveren en overtal situaties onvoldoende uit te buiten.

Foreholte begon prima aan de wedstrijd. Hoewel PSV goed volgde, vroeg de coach van de bezoekers alna zeven minuten een time-out aan. De stand was toen 5-2. Foreholte scoorde vanaf diverse posities en kwam halverwege de eerste helft op een 11-7 voorsprong. PSV liet zich niet kennen en scoorde fraai vanuit de hoeken en via de twee beweeglijke opbouwspeelsters. Foreholte had hier bijna geen antwoord op. Vijf minuten voor rust trok PSV de stand gelijk, 12-12 en het laatste gedeelte was voor een sterk PSV met een 15-19 als ruststand.

In het begin van de tweede helft stelde Foreholte gelijk orde op zaken, nadat PSV zelfs eerst nog op 15-20 wist te komen. Binnen tien minuten was het 20-20. Foreholte speelde gevarieerd en snel en PSV moest geregeld aan de noodrem trekken. Helaas wist Foreholte zes keer een strafworp niet te benutten en wist ook de overtal situaties van vier uitsluitingen niet voldoende uit te buiten. Zo maakten ze het zichzelf wel er lastig. Na 20 minuten was er nog een gelijke stand 25-25 en de laatste tien minuten was het bloedstollend spannend in sporthal de Tulp. Britt van Leijden onderscheidde zich door onder andere uitstekend verdedigingswerk en twee strafworpen te benutten . Zo werd het met nog twee minuten te gaan 29-27 en kon Foreholte bekwaam de wedstrijd uit spelen en bij een eindstand van 29-28 klonk het laatste fluitsignaal.

Scores: Wendy Smits (7), Naomi Hoogervorst (5), Ramona Vink en Britt van Leijden (beiden 4), Dana Vincenten (3), Saskia Kolster (2), Kim Schuurbiers, Malu Oud, Chantal Slegterhorst en Nikki v.d. Post (allen 1).

Foreholte speelt op zaterdag 7 januari om 21.00 uur tegen Hellas in Den Haag.

Zilver voor Iris van der Stelt

Francesca Lollobrigida en Iris van der Stelt (r) vieren dat zij als eersten over de streep komen. | Foto: pr./ Arjen Vervoort. Foto: pr./ Arjen Vervoort.

Warmond n Francesca Lollobrigida heeft de vierdaagse marathonwedstrijd met overmacht gewonnen. Na de winst in Leeuwarden op donderdag 15 december was zij ook de daaropvolgende dagen in Utrecht, Breda en in de afsluitende race in Alkmaar op zondag 18 december de snelste schaatsster en zij neemt het hexaleiderspak mee naar Italië. De rijdsters van de Warmondse IJsclub hebben zich wel goed laten zien. Iris van der Stelt (WIJC en bij marathonploeg MKBasics.nl de ploeggenote van Lollobrigida) eindigde deze vierdaagse met zilver. Zij had die tweede plek stevig in handen. Tweemaal eindigde Van der Stelt als tweede en tweemaal als derde.

Tijdens de tweede wedstrijd, in Utrecht, probeerde Lisa van der Geest (WIJC en marathon ploeggenote van Lollobrigida en Van der Stelt) nog weg te komen. Twintig ronden voor het einde plaatste zij een demarrage, aangemoedigd door de toeschouwers, maar de verzuring sloeg toe en drie ronden voor het einde werd zij teruggehaald. Vervolgens zag ze wel Lollobrigida en Van der Stelt eerste en tweede worden.

Beslissende ontsnapping

Loesanne van der Geest, dit jaar voor het eerst meerijdend in de TOPdivisie dames, heeft tijdens deze vierdaagse haar eerste marathonpunten gescoord en sloot de competitie af als 30ste. Broer Leander van der Geest streed tijdens de openingswedstrijd van de vierdaagse lang om de zege. Hij maakt deel uit van de beslissende ontsnapping, viel aan, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de negende plaats. Leander van der Geest sloot de vierdaagse uiteindelijk af als 23ste in de eindstand.

Eerste teams VCS pakken belangrijke punten

Sassenheim n Dames 1 en heren 1 van Volleybalclub Sassenheim kwamen vorige week voor de laatste keer in actie. Beide teams sloten 2016 af met een 3-1 overwinning.

Voor heren 1 waren het belangrijke punten na een aantal verliespartijen. Het Zoetermeerse Zovoc, dat twee plekken lager staat, maakte het VCS knap lastig. De eerste set ging, ondanks een voorsprong, uiteindelijk naar Zovoc, waarna heren 1 alsnog orde op zaken stelde in de daaropvolgende sets. De vier behaalde punten zorgen ervoor dat de volleyballers voorlopig niet te ver in de degradatiezone van de promotieklasse duiken.

Voor VCS dames 1 was hekkensluiter Inter Rijswijk de tegenstander. Een aantal serviceseries en een goede aanvalsdruk op het midden zorgden voor een 2-0 voorsprong in sets. Desondanks kon VCS niet doordrukken en de derde set ging met ruime cijfers naar Inter Rijswijk. In de vierde set nam VCS een voorsprong, maar de tegenstander wilde nog niet van opgeven weten en kwam weer bijna op gelijke hoogte. Een foutservice van Inter Rijswijk betekende het einde van het verzet. Dames 1 sluit door deze overwinning 2016 af op de vijfde plaats in de promotieklasse. Op vrijdag 6 januari is de derde bekerronde tegen VSTS uit Bodegraven, koploper in de derde divisie.

Tafeltenniskampioen

Het eerste team is kampioen: (v.l.n.r.) Gé van der Willigen, Ad van der Geest, Ed van Dorp en Jaap Meiland. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Het eerste team van de tafeltennisvereniging TTV Sassem is in de najaarscompetitie met overmacht kampioen geworden in de derde klasse. Jaap Meiland haalde hierbij een echt huzarenstukje uit door ongeslagen te blijven. Ook de andere teamleden scoorden goed: Ed van Dorp won 79 procent van zijn partijen, Ad van der Geest 61 en Gé van der Willigen 54 procent. Dat betekent dat het team de volgende voorjaarscompetitie in de regionale tweede klasse uitkomt.

Ook voor de overige teams van de Sassenheimse tafeltennisvereniging is de najaarscompetitie goed verlopen. Het tweede en het derde team handhaafden zich gemakkelijk in de vierde klasse. Beide teams eindigden op de tweede plaats. Sassem 4 en 5 komen ook volgend seizoen uit in de vijfde klasse. Deze teams eindigden allebei op de derde plaats in hun poule.

Introductie badminton

Sassenheim n BC Dynamo Sassem organiseert een vierweekse introductiecursus voor beginnende badmintonners. Onder begeleiding van een trainer worden de eerste technieken en spelregels bijgebracht. De cursus is bedoeld voor volwassenen (18 jaar of ouder) die gewoon eens willen kijken of deze sport iets voor hen is. De cursus duurt 4 weken en wordt gehouden op de vrijdagavond van 20.30 uur tot 22.00 uur op de volgende data: 27 januari, 3, 10 en 17 februari in Sporthal Wasbeek. De kosten voor deze introductiecursus bedragen 15 euro; dit is inclusief het gebruik van racket en shuttles. Voor inlichtingen en/of aanmelding voor 20 januari, neem contact op met Peter van der Voort via 0252-220902 of mail naar peter.vandervoort@kpnplanet.nl. Meer op www.bcdynamosassem.nl.

29 / 36

Broers Henk en Koos Schippers exposeren in De Pomp

Warmond n Bij Galerie De Pomp is vanaf woensdag 22 december een nieuwe expositie te zien, dit keer van de broers Schippers. De officiele opening is op maandag 26 december om 16.00 uur.

Henk Schippers maakt met beelden in steen: het leven is een kunst en kunst hoort bij het leven. Vanuit zijn vak als etaleur-decorateur is hij jaren geleden in aanraking gekomen met beeldhouwster Anneke Biersteker, toen docent aan de academie in Voorhout. Nu staat hij met zijn broer in kunstdorp Warmond met een expositie van beelden en foto's. Twee jongens uit één nest. Beeldvorming is een mysterie. Wat onzichtbaar is zichtbaar te maken. Soms heeft hij geen ontwerp, dan werkt hij vanuit intuïtie. De geboorte van het beeld, de verbazing waarin de beeldvorming aanwezig is, is soms wonderlijk. De complexiteit in de beeldvorming van de steen, het een naam geven of naamloos, is een grote uitdaging. Het is keihard werken om het onzichtbare zichtbaar te maken. De ik-figuur als creatieve man is onlosmakelijk verbonden aan het beeld. Al dromend zien bezoekers beeldvorming in steen. Stenen beelden, een andere schepping in een beeld van steen.

Fotografie

Koos Schippers is verbonden met de fotografie: de wereld is een plek vol intense kleuren, maar Koos houdt ervan in zwart-wit te fotograferen. Hij heeft een passie voor monochroom sinds hij zo'n 50 jaar geleden voor het eerst een camera in handen kreeg. Het is nog altijd zijn favoriete medium. Zijn fotografisch werk kenmerkt zich door het zoeken naar contrasten; in vorm en huid, tussen rust en dynamiek. Inspiratie hiervoor komt onder andere vanuit de natuur. Hij kan zich eindeloos 'vermaken' in het landschap, met oog voor het totale beeld, maar ook zoekende naar details van ongekende schoonheid. Struinend langs de vloedlijn, getroffen door het oneindige licht, blik op oneindig. Portret- en modelfotografie, de schoonheid van vorm en lijn van het menselijk lichaam. Op zoek in oude kerken, kathedralen en begraafplaatsen, waarin veelvuldig vroomheid in hout en steen zo kenmerkend is.

De tentoonstelling is te zien van 22 december tot en met 25 januari 2017. De openingstijden van Galerie de Pomp aan de Dorpsstraat zijn woensdag t/m vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Op Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag is de galerie gesloten. Op Tweede Kerstdag is De Pomp geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

Tesla rijden op de Duurzaamheidsmarkt

Teylingen n De gemeente Teylingen houdt op woensdag 28 december een duurzaamheidsmarkt in Sassembourg in Sassenheim. Tussen 11.00 en 16.00 uur kunnen alle inwoners van Teylingen zich laten informeren over de stand van zaken in de gemeente en hoe zij zelf kunnen bijdrage aan het verduurzamen van Teylingen.

De gemeente heeft als voornemen om in 2030 100 procent duurzaam te zijn. Een ambitieuze doelstelling maar niet onmogelijk. Er wordt al hard aan gewerkt door de gemeente, inwoners en ondernemers. De markt geeft een inkijkje in waar we nu staan en wat er nog moet gebeuren. En niet geheel onbelangrijk: wat inwoners hier zelf aan kunnen doen. Het vervangen van een gewone lamp door een ledlamp of wat vaker de trap nemen kan hier bijvoorbeeld een bijdrage aan leveren.

Programma

Niet alleen de gemeente maar ook inwoners en ondernemers presenteren op de markt hun duurzame projecten en initiatieven. Inwoners kunnen hun duurzame wensen voor 2017 achterlaten. Deze worden door de gemeente verzameld en in 2017 aangeboden aan de gemeenteraad. Verder kunnen bezoekers ervaren hoe het is om in een duurzame Tesla te rijden. Daarnaast is er een interactief programma voor kinderen. Zij kunnen knutselen met gerecyclede materialen en een duurzame wens achterlaten waarmee ze kans maken op een uitstapje met de hele klas.

Wethouder Kees van Velzen opent op 28 december om 11.00 uur de duurzaamheidsmarkt in Sassembourg , Jan van Brabantweg 7, Sassenheim.

Keramiek en linosnedes in Het Oude Raadhuis

Wiepko Terpstra werkt sinds zestien jaar met keramiek. Hij exposeert in Het Oude Raadhuis. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Theo Damsteegt en Wiepko Terpstra exposeren vanaf woensdag 21 december tot en met zondag 22 januari in Het Oude Raadhuis van Warmond.

Wiepko Terpstra werkt sinds zestien jaar met keramiek. Voordat hij zich toelegde op keramiek is hij jaren lang actief geweest als schilder en aquarelleerde hij veel. Zijn werk beoogt twee kunstvormen, de keramiek en de schilderkunst, te combineren. Hij maakt van klei driedimensionale voorwerpen en versiert deze met een tweedimensionaal patroon. De keramiek beslaat een schaal van puur praktisch tot heel kunstzinnig met daartussenin allerlei vormen die in meer of mindere mate nut en sier combineren. Zijn werkstukken heten weliswaar vazen en kopjes, maar ze hebben hun gebruikswaarde allang verloren: de vormen zijn gebaseerd op bekende huiselijke voorwerpen, maar de voorwerpen hebben geen praktisch nut en zijn zelfs onbruikbaar. De voorwerpen zijn van porselein dat beschilderd is met engobe. De engobe (kleurklei) verrijkt hij met pigmenten en een klein beetje glansglazuur om een satijnachtig effect te bereiken. Kijk voor meer informatie op www.aardsewerken.nl

Theo Damsteegt maakt sinds 2013 grafisch werk zoals linosnedes, droge-naald prenten en offset prenten, die hij in eigen atelier drukt op een etspers of boekenpers. Hij gebruikt daarbij olie-gebaseerde inkt. In 2014 ontdekte hij bij toeval de 'schuifdruk' methode, waarbij in beginsel een linosnede-'blok' herhaaldelijk op één en hetzelfde stuk papier wordt afgedrukt en tussen de drukgangen in verschoven wordt. Daarbij ontstaat vaak een diepte-effect, vooral zichtbaar wanneer de prent van enige afstand bekeken wordt. De schuifdruk-methode past hij ook vaak toe in één of enkele beeld-elementen van de "samengestelde" linosnedes, die gekenmerkt worden door het gebruik van meer dan één blok. Verscheidene van deze samengestelde werken hebben een symbolische inhoud. Beide typen prent (schuifdrukken en samengestelde prenten) zijn in Het Oude Raadhuis te zien. Ze worden gedrukt in oplages van maximaal tien exemplaren. Kijk voor meer informatie op www.theodamsteegt.com.

Galerie Het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat is op woensdag, donderdag en vrijdag geopend van 15.00 tot 17.00 uur, op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Op 25 december en 1 januari is de galerie gesloten. Op maandag 26 december is de galerie geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

'Halleluja' klinkt in de kerk

Crescendo speelt kerstliedjes in de Julianakerk. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n In de Bartholomeuskerk werd zaterdag 18 december een kerstconcert gegeven door het harmonieorkest van muziekvereniging St. Cecilia. Dirigent Paul Martens bracht met het orkest onder andere 'Ouverture to a Winter Festival', 'Pastorale', 'Halleluja' en 'Christmas Calypso'. Klarinettist Francoise droeg een kerstgedicht voor, Ton Wolvers een kerstverhaal en Caroline Dangerman deed haar voordracht tijdens 'Away in a manger'. Het leerlingenorkest ondersteunde het harmonieorkest bij een aantal werken en ook bij de samenzang. Daarnaast konden de bezoekers luisteren naar muziek van koor Elan.

Het harmonieorkest van St. Cecilia speelde verschillende werken van kerstmuziek in de Bartholomeuskerk. | Foto: pr. Foto: pr.

Kerstconcert door jeugd

Sassenheim n Naast de drie jeugdorkesten, het Aspiranten-, Starters- en Leerlingenorkest, speelde op zaterdag 17 december ook de Blokfluitgroep tijdens het kerstconcert van Christelijke Harmonievereniging Crescendo Sassenheim. Daarnaast liet kinderkoor de Schalmei van zich horen. In de sfeervol versierde Julianakerk eindigde het Leerlingenorkest swingend met een bewerking van 'Joy to the world' door Paul Curnow.

Teylingen van A tot Z

Foto: pr.

rubriek n Muziek, sport en cultuur. Teylingen kent veel verenigingen, stichtingen en organisaties waar inwoners terecht kunnen. Om te ontspannen, om te sporten, om vrijwilligerswerk te doen of om op een andere manier een steentje bij te dragen. Iedere week krijgt één van deze organisaties de ruimte om zich voor te stellen in 'Teylingen van A tot Z'.

Vereniging: Oranje Vereniging Voorhout

Opgericht in: 1946

Aantal leden/vrijwilligers: De Oranje Vereniging Voorhout (OVV) kent zo'n 50 vrijwilligers. De OVV kent geen leden, maar wel donateurs. Op dit moment zijn er ongeveer 2400 donateurs.

Wie zijn we en wat doen we?

Wij organiseren gedurende het gehele jaar activiteiten voor allerlei geledingen binnen de Voorhoutse gemeenschap. We starten in januari met een seniorenmiddag. De volgende activiteit is dan tijdens het Bloemencorso. Dankzij vele kwekers in Voorhout en omgeving kunnen wij het grootste kindercorso in de Bollenstreek organiseren, dat voorafgaat aan het corso. Op Koningsdag zijn wij ook present bij de aubade. De kinderspelen, aan de hand van een thema, tijdens deze dag en de braderie vallen onder onze organisatie. Vervolgens krijgen wij 4 en 5 mei. Op 4 mei zorgen wij mede voor de invulling van deze herdenking, zowel in de kerk, als op het plein bij het gemeentehuis. De invulling van de activiteiten van 5 mei, staat één keer per vijf jaar op ons programma. Meer richting zomer, komt onze wandel4daagse in beeld, waarbij de opbrengst altijd naar een goed doel gaat.

Een hele drukke week voor onze Vereniging is de week van de Najaarsfeesten in september. Dit is een week die start qua feesten op een vroege zaterdagochtend en een week later eindigt op zaterdagavond. Diverse activiteiten staan dan op het programma onder andere puzzelrit, lampionnenoptocht, Kermis, Bingo, Tonknuppelen, Wielrennen, SPOC-loop, Tandemrace.

Naast deze activiteiten ondersteunen we met materiaal en mankracht ook nog andere activiteiten in Voorhout, zoals het Luchtkussenfestival, Allerzielen in het licht en de Kerstmarkt.

Waarom is het zo'n leuke/fijne vereniging/stichting/organisatie?

Het is zo'n fijne vereniging omdat deze vereniging voor iedereen in Voorhout iets doet en elke andere organisatie ondersteunt of helpt. Ook is er binnen de vereniging plek voor iedereen om te helpen.

Wat is jullie ambitie?

Onze ambitie is om jongere vrijwilligers te krijgen. Wij hebben veel geweldige trouwe medewerkers, die toch een jaartje ouder worden. Vroeger deed je alles voor een vereniging waar je bij hoorde. Tegenwoordig hebben mensen een baan, gezin, hobby's, mantelzorg en zijn er andere dingen die ook aandacht nodig hebben. Wij hopen dus dat wij jongeren bij onze vereniging kunnen krijgen om te helpen, de activiteiten waar Voorhout zo blij mee is, voort te zetten. Assistentie is niet bij al onze activiteiten nodig, maar het is wel fijn als dingen gedeeld kunnen worden. Ons motto is niet voor niets: 'Feest maak je samen'.

Meer informatie is te vinden op: www.oranjeverenigingvoorhout.nl. en https://www.facebook.com/OVVoorhout

Deze rubriek wordt samengesteld in samenwerking met Welzijn Teylingen. Alles over vrijwilligerswerk vindt u op www.welzijnteylingen.nl en klik op 'vrijwilligerswerk'.

Ook uw vereniging ook in deze rubriek, en benieuwd hoe u dat doet? Stuur dan een e-mail naar Marian Kofoed van Welzijn Teylingen: m.kofoed@welzijnteylingen.nl.

Woensdag 28 dec t/m 4 jan

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): za 31 december 17.00 uur Vesperdienst; zondag 1 jan 11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd Koor. voorganger: pastoor A. Goumans

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217) za 31 december 19.30 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma, zo 1 jan 10.00 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma

- Julianakerk (Julianalaan 6): geen dienst

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 1 jan 10.30 uur, voorganger: ds. E.E. Slofstra; in de kleine zaal is de jeugdkerk

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zaterdag 31 dec 19.00 uur Oecumenische viering m.m.v. het Gelegenheidskoor, voorgangers: Ds. v.d. Berg/Th. Blokland; zondag 1 jan 11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Golden Harvest, voorganger: J. Straathof

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zaterdag 31 december 19.00 uur Oudejaarsviering, voorganger: ds. J.W. v.d Berg, zondag 1 januari 17.00 uur, Vesperdienst

De kerkdiensten tijdens de Kerstdagen staan elders in deze krant.

Kerkdiensten Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 31 dec 19.00 uur, Woord en Communieviering, voorgangers: Jan Timmermann en Hans Does

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zaterdag 31 dec 19.00 uur, Oudejaarsdienst, voorganger: mw.ds. H.G.T. van Welie-Kaai, zondag 1 jan 10.30 uur, Nieuwjaarsbegroeting, voorganger: mw.ds. H.G.T. van Welie-Kaai

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 1 jan10.30 uur, Heilig Avondmaal, voorganger: Ds. W.F. van Rijn

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 1 jan 10.00 uur: heilig avondmaaldienst, 19.00 uur: genezingsdienst o.l.v. Jan Zijlstra

De kerkdiensten tijdens de Kerstdagen staan elders in deze krant.