De Teylinger

4 januari 2017

De Teylinger 4 januari 2017


HLTsamen in één organisatie

De burgemeesters plaatsen de drie kernwaarden van HLT -verbindend, krachtig en inventief- op de taart. | Foto: Willem Krol Foto: Willem Krol

Teylingen n Na ruim anderhalf jaar voorbereiding ging op maandag 2 januari de ambtelijke fusie in tussen Hillegom, Lisse en Teylingen. HLTsamen is een werkorganisatie die op de achtergrond samenwerkt in de drie gemeenten. Voor inwoners verandert er niet veel: de besluitvorming blijft lokaal, maar de uitvoering wordt gedaan door de werkorganisatie HLT. De drie colleges kwamen in Lisse bijeen voor de start.

"We hebben vanmorgen op het gemeentehuis in Hillegom al beschuit met muisjes gegeten voor de 'geboorte' van HLTsamen. Normaal eet je dan of roze óf blauwe muisjes, maar wij hebben ze gemixt, want HLT is eigenlijk een soort drieling," grapt Arie van Erk, burgemeester van Hillegom, tegen de aanwezigen. Van Erk is ook de eerste voorzitter van het bestuur van HLTsamen.

Kosten verlagen

In juni 2015 besloten de gemeenteraden van de drie gemeenten tot een ambtelijke samenvoeging. In maart 2016 keurden de drie gemeenteraden de ambtelijke fusie goed. De werkorganisatie HLTsamen heeft als doelstelling om de dienstverlening verder te versterken en de kosten te verlagen, in 2019 met zo'n 5 procent. Ook willen Hillegom, Lisse en Teylingen door de samenvoeging van ambtenaren zorgen dat ze minder kwetsbaar zijn en tegelijkertijd ook meer kennis in huis hebben. Daarnaast is de fusie ook strategisch voor de positie in de regio, benadrukt Evert Jan Nieuwenhuis, wethouder in Lisse. "We kunnen daardoor krachtiger naar buiten treden en kunnen bij tafels aanschuiven waar we anders als individuele gemeenten niet aan zaten."

Lees verder op pagina 9.

Veiligheid bij dementie

Voorhout n Het eerste Alzheimer Cafe van het nieuwe jaar is op maandag 9 januari en staat in het teken van veiligheid door middel van moderne technieken.

Mensen met dementie blijven tegenwoordig steeds langer in hun eigen huis wonen. Deels omdat dat de wens is van de mensen met dementie deels omdat het een gevolg is van overheidsbeleid. Dat kan risico's met zich meebrengen als we denken aan veiligheid in en rondom het huis. Wat kunnen moderne technieken voor betekenen om de veiligheid in huis te vergroten? Willy Gillissen gaat met Erwin Roks in gesprek op het gebied van domotica.

Het Alzheimer café aan de Agneshove 81 in Voorhout is geopend vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Het café is een trefpunt voor mensen met dementie hun partners, familieleden, vrienden, hulpverleners en andere geïnteresseerden.

Rustige jaarwisseling

Teylingen n De jaarwisseling is rustig verlopen in Teylingen. De brandweer kreeg in totaal drie meldingen, vooral container- en kleine afvalbranden. Tijdens de overgang van 2015 naar 2016 waren dat nog zes meldingen. Ook de politie meldt minder incidenten ten opzichte van vorig jaar. In totaal werden tien incidenten gemeld, tegen achttien incidenten tijdens de vorige jaarwisseling.

Inbraak Narcissenlaan

Sassenheim n In een woning in de Narcissenlaan is op maandag 2 januari tussen 17.15 en 19.30 uur ingebroken. De dader heeft een poortdeur van de achtertuin geforceerd en vervolgens een raam van de woning ingegooid. Er zijn sieraden en wat contant geld weggenomen. De politie is op zoek naar getuigen. Zij kunnen zich melden via 0900-8844.

Achtbaan schenkt aan McDonaldhuis

Voorhout n Op de drie locaties van basisschool de Achtbaan werden in de maand december verschillende manieren bedacht om geld in te zamelen voor het goede doel. Niet alleen de leerkrachten bedachten activiteiten, maar ook de leerlingen hielpen mee en verkochten onder andere warme chocolademelk. In totaal is er 2.375 euro voor het Ronald McDonald Huis ingezameld.

Op de laatste dag voor de kerstvakantie kwamen de kinderen van groep 7/8 van locatie Beukenrode nog met het idee om de nagels te lakken voor Serious Request. De opbrengst was in totaal 105 euro.

KBO
ontvangt
de
Aschpotter

'Aangifte van fietsendiefstal belangrijk'

Tweeduizend nieuwe bomen

politiek n jaaroverzicht 2016

Denk jij ook in beelden?

Sassenheim n Een grote groep kinderen ziet een plaatje van een appel als ze aan het woord appel denken. Kinderen en volwassenen die dat zien hebben een voorkeur voor visueel leren: de beelddenkers. Lisette Castelein vertelt op donderdag 2 februari van 20.15 tot 21.30 uur tijdens een interactieve lezing in de bibliotheek waarom deze groep vastloopt in het onderwijs. Zij geeft informatie en concrete tips die door leerkrachten en ouders direct toepasbaar zijn om de beelddenkende kinderen weer tot leren te krijgen.

Herkent u dit bij uw kind? Moeite met de leerstof, omdraaien van cijfers en/of letters, vertelt verhalen waarbij het soms de draad kwijtraakt, leest te langzaam of juist te snel waardoor het fouten maakt. Dan kan het best zo zijn dat uw kind beelddenkend is.

In 2010 in door prof. dr. Jaap Murre van de Universiteit van Amsterdam aangetoond dat vanaf het vierde levensjaar kinderen de voorkeur krijgen voor één van de twee leersystemen: het verbale leersysteem (taaldenken) of het visuele leersysteem (beelddenken). Op de meeste scholen wordt lesgegeven via het verbale systeem. Het gevolg hiervan is dat kinderen die de voorkeur hebben voor het visuele leersysteem vastlopen op school, omdat hun manier van leren niet aansluit met dat wat er op school wordt aangeboden.

Lisette Castelein staat voor de klas en begeleidt en behandelt sinds 2004 kinderen met leer- en/of gedragsuitdagingen. Zij weet als geen ander wat het voor een kind inhoudt om onterecht het stempel leerprobleem te krijgen, terwijl er eigenlijk sprake is van beelddenken. Zij weet wat wel werkt bij deze groep en ziet na een paar sessies het kind opbloeien en vol zelfvertrouwen weer naar school toe gaan. Deze kennis deelt zij deze bijeenkomst, gehouden in de bibliotheek (Kerklaan 42) graag met een ieder die geïnteresseerd is.

Toegangskaarten zijn te koop via www.bibliotheekbollenstreek.nl of aan de balies van de vestigingen. De kaarten zijn voor leden 5 euro, voor niet-leden 7,50 euro.

'Doen van aangifte diefstal fiets is belangrijk'

Sassenheim n Het feit dat de aangifte van een diefstal van de fiets niet direct door de politie wordt onderzocht, betekent niet dat het doen van aangifte zinloos is en geen enkel belang dient. Voor het bepalen van de prioriteiten in aanpak en inzet van middelen door gemeente en politie, is namelijk het aantal aangiften bepalend. Dat antwoordt B&W op vragen van raadslid Sybrinne de Vries (CDA) over de diefstallen bij station Sassenheim.

Door Nico Kuyt

In de afgelopen vijf jaar zijn twintig fietsendieven aangehouden, zo tonen de cijfers. In zes van de gevallen ging het om diefstal van een lokfiets. Het aantal aangiften bij een diefstal bij station Sassenheim schommelt de afgelopen vijf jaar van 25 tot 86 en het aantal aanhoudingen van 0 tot 11. Het nationaal beleid van de politie is dat fietsendiefstal niet valt onder de zogenaamde 'high impact crimes'.

"Dat wil niet zeggen dat de politie er niets aan doet, maar wel dat deze zaken een minder hoge prioriteit hebben dan bijvoorbeeld woninginbraken of berovingen. Deze status van de politie stimuleert echter niet tot het doen van aangifte, maar het feit dat de aangifte niet direct wordt onderzocht, betekent niet dat het doen daarvan zinloos is en geen enkel belang dient. Voor het bepalen van de lokale prioriteiten en het vormgeven van de preventieve aanpak, zijn we als gemeente namelijk afhankelijk van de aangiftebereidheid van onze inwoners. Ook voor de politie is het aantal aangiften bepalend voor de vraag op welke thema's capaciteit en/of middelen worden ingezet", aldus B&W.

Maatregelen

B&W zal de huidige status van de politie en de mogelijke invloed daarvan op de aangiftebereidheid, inbrengen in het regionale driehoeksoverleg waar afspraken gemaakt worden over de inzet van politie op de lokale prioriteiten en het niveau van dienstverlening aan de inwoners. "Wij vinden het namelijk van belang dat onze inwoners gestimuleerd worden om aangifte te doen en achten dit ook mogelijk zonder valse verwachtingen te wekken. Daarnaast wordt, in samenwerking met onze partners zoals bijvoorbeeld Prorail, de veiligheid op de stationsgebieden doorlopend bekeken en waar nodig worden preventieve acties ondernomen", geeft B&W aan. Zo is het stationsgebied van Sassenheim en Voorhout witte LED verlichting gekomen, het aantal fietskluizen uitgebreid en het parkeerdek wordt op voorhand voorzien van alle technische voorwaarden die noodzakelijk zijn voor cameratoezicht. Er wordt blijvend ingezet op acties als de lokfiets, meer toezicht/surveillance, het stimuleren van het graveren van fietsen, acties tegen weesfietsen, inzet op bewustwording en een promotieteam, spandoeken, tekstborden en het verspreiding via de media.

Daarnaast is de gemeente bezig met het uitbreiden van het aantal fietsenstallingen en het creëren van zogenaamd 'warm toezicht'. Dit vanuit de gedachte dat mensen zich sociaal wenselijker gedragen wanneer anderen naar hen kijken. Het wordt in 2017 verder uitgewerkt en naar verwachting na de zomer ingezet.

'Samen' het toverwoord in Teylingen voor 2017

Burgemeester Carla Breuer toost op het nieuwe jaar met de leden van de KBO. | Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n Ze kan het niet vaak genoeg benadrukken, maar na haar nieuwjaarsspeech kan niemand er meer omheen: burgemeester Carla Breuer wenst iedereen een gelukkig nieuwjaar, waarin het vooral draait om samen dingen bereiken.

Of het nu gaat om de buurttuin 'het Kagerhofje' van Annelies van der Heiden of 'Wijzelf Bollenstreek', het initiatief van Laura Kluft voor een zorgplatform, het zijn voor burgemeester Breuer voorbeelden van hoe zij het graag ziet in Teylingen. "Samen kunnen we veel meer," houdt ze de aanwezigen tijdens de nieuwjaarsreceptie in de hal van het gemeentehuis van Voorhout voor. "En in Teylingen staan al veel mensen in de actiemodus. Kijk maar de buurtwhatsapp of de skeelerbaan in Warmond, waarvoor inwoners actief zijn. Maar het zijn ook de kleine dingen, zoals een inwoner van Voorhout die een AED-apparaat heeft aangeschaft. Niet voor hemzelf, maar voor de straat." Ook op grotere schaal staat samenwerking centraal. Zeker na de ambtelijke fusie met Lisse en Hillegom, die sinds 1 januari is gestart. De ambtenaren van de drie gemeenten vormen gezamenlijk de werkorganisatie HLTsamen.

Vertrouwen

Terug naar de wat kleinere samenwerkingen, want de burgemeester ziet in het nieuwe jaar graag nog meer initiatieven in Teylingen ontplooien. De basis daarvoor is om dat samen te doen en vertrouwen in elkaar te hebben. "Ik ben geïnspireerd door het betoog van Jan Terlouw in De Wereld Draait Door, waarin hij het heeft over het onderling vertrouwen terugbrengen, zowel in de samenleving en in de overheid. Zijn verhaal heeft mij geraakt en ik ondersteun zijn oproep van harte. Met elkaar moeten we bouwen aan vertrouwen. Het is onze taak als overheid om het vertrouwen te krijgen, dan krijgen wij dat ook terug onze inwoners. Eerst geven, dan nemen. Wij kunnen dat vertrouwen geven door te ondersteunen bij initiatieven. Kom naar ons toe als je iets wil melden of hulp kunt gebruiken."

Waarderingsprijs

Het bestuur van KBO Teylingen weet hoe de steun van de gemeente kan helpen. Toen de KBO Warmond geen bestuur meer kon vormen, sprongen de andere KBO-afdelingen in Voorhout en Sassenheim bij. Samen vormen ze het bestuur van de overkoepelende KBO Teylingen, maar de afzonderlijke afdelingen blijven bestaan. Wethouder Arno van Kempen heeft daarin een ondersteunende rol gespeeld, vertelt voorzitter Dick Voerman. Even daarvoor heeft hij namen de KBO Teylingen de Waarderingsprijs in ontvangst mogen nemen. Meer hierover is te lezen in de Verhalenkaravaan van deze week.

"Het klinkt allemaal zo eenvoudig, maar zullen we het gewoon samen gaan doen in 2017?"

Gemeente zoekt marktkooplui

Sassenheim n De werkgroep rond de weekmarkt in Sassenheim is op zoek naar nieuwe ondernemers. Met name op het gebied van non-food artikelen zijn de koopmannen welkom. Op dit moment worden er vooral levensmiddelen aangeboden. De werkgroep wil dat aanbod uitbreiden.

De markt in Sassenheim is iedere donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en bestaat volgend jaar 60 jaar.

De gemeente laat weten dat geïnteresseerde ondernemers contact kunnen opnemen met de markmeester door te bellen naar het telefoonnummer 14 0252.

'Bronzen' nieuwjaarsdag voor schaatster Van der Geest

Lisa van der Geest (r) eindigt als derde bij de marathon. | Foto: pr. / Arjen Vervoort Foto: pr. / Arjen Vervoort

Warmond n Een sportief belangrijk begin van het jaar voor de marathonschaatsers op zondag 1 januari. Het Nederlands Kampioenschap op kunstijs werd voor de Warmondse Lisa van der Geest een succesvolle wedstrijd met een derde plaats.

De wedstrijden begonnen met de veteranen (39+), die strijd werd gewonnen door Erben Wennemars. Na de veteranen kwamen de dames aan de start en vanaf het begin waren Iris van der Stelt en Lisa van der Geest zeer actief. Beide dames zijn lid van de Warmondse IJsclub en rijden voor de marathonploeg MKBasiscs.nl. In de eerste kopgroep van vier zat Iris van der Stelt en nauwelijks waren zij teruggehaald of Lisa van der Geest probeerde weg te komen. Na 22 ronden was het weer de beurt aan Van de Stelt en zo wisselden beide WIJC-ers elkaar af tot ongeveer halverwege koers.

Nadat 54 van de 100 ronden afgelegd waren, was er een kopgroep van vier: Carien Kleibeuker en Irene Schouten, beide rijdend voor dezelfde ploeg, Janneke Ensing en Lisa van der Geest. Zij namen vooral door het kopwerk van Kleibeuker een ronde voorsprong. Met nog 30 ronden op de teller haalden ze het peloton in en namen daar gelijk de koppositie over. Van der Stelt probeerde nog een keer weg te komen met een groep van vijf, maar omdat daar Janneke Ensing bij zat werd er alert gereageerd en vijftien ronden voor tijd was het weer één grote groep.

Het peloton sprintte af en het viertal met een ronde voorsprong moest nog vijf ronden rijden om de uiteindelijke winst. Kleibeuker hield het tempo zo hoog dat een uitlooppoging geen kans van slagen had. In de laatste ronde kwam de zeer rappe Irene Schouten als eerste over de finish. Janneke Ensing finishte net als vorig jaar als tweede en Lisa van der Geest werd derde tijdens dit NK marathon op kunstijs. Loesanne van der Geest sprintte met het peloton af en finishte in haar eerste NK op de elfde plaats.

Op vrijdag 30 december waren deze snelle marathondames ook al actief tijdens het NK afstanden. Carien Kleibeuker werd Nederlands kampioen op de 5 km in 6.58.78, Lisa van der Geest finishte als zevende (7.05.07).

Buurt-Ton valt in Boterblomstraat

Voorhout n Het nieuwe jaar begint goed voor deelnemers van de Postcode Loterij die meespelen op postcode 2215 DP (Boterbloemstraat) in Voorhout. Op hun postcode is op 1 januari de Buurt-Ton van 100.000 euro gevallen. De Buurt-Ton wordt verdeeld over het aantal deelnemers in de winnende postcode. Hoe hoger het aantal loten waarmee een deelnemer meespeelt, des te groter het aandeel in deze prijs. De organisatie informeert de winnaars half januari per brief over de hoogte van het gewonnen bedrag.

Overval blijkt tv-programma

Voorhout n Politie-eenheden uit de hele omgeving stonden in de nacht van donderdag 30 december voor de deur van een woning aan de 's Gravendamseweg. Eerder hadden ze een melding gekregen over een overval. De bewoner had een alarmknop en de politie hoorde op de achtergrond de vermeende daders tegen de bewoners praten. Bij binnenkomst bleek het echtpaar rustig op de bank tv te kijken. De alarmknop was per ongeluk ingedrukt. De stemmen die waren gehoord, bleek een politieserie te zijn die op de tv was te zien.

Aanhouding bij controle in park

Sassenheim n Tijdens een vuurwerkcontrole op donderdagmiddag 30 december in Park Rusthoff, heeft de politie twee mannen aangehouden. Een van hen bleek nog een vonnis te hebben openstaan van 1600 euro na een verkeersdelict. De andere man was in bezit van pepperspray en is ook aangehouden. Hij is verhoord en kreeg een proces-verbaal.

Ninjaworkshop

Sassenheim n Heb je altijd al een ninja willen zijn? Kom dan naar de ninjaworkshop in bibliotheek Sassenheim op zaterdag 14 januari van 15.15 tot 17.15 uur. Een ninja is een van oorsprong Japanse krijger. In deze workshop leer je hoe je iemand besluipt, hoe je jezelf in balans houdt, bespioneren en Japanse karakters schrijven. Je maakt zelfs jouw geheime ninja-symbool. De training wordt afgesloten met een ninja-diploma. De workshop is voor kinderen tussen 7 en 12 jaar. Deelname kost 5 euro voor leden van de bibliotheek en 7,50 euro voor niet leden. Aanmelden via www.bibliotheekbollenstreek.nl.

Tennissers naar nieuw sportpark

Wethouder Bas Brekelmans snijdt de taart aan samen met de voorzitters STV: René Vos en Hans Wingender en Ted van Velzen Stichting De Roodemolen. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Het plan voor de verhuizing van de Sassenheimse Tennis Vereniging (STV) van de Parklaan naar sportpark de Roodemolen ligt er al jaren, maar kwam nooit van de grond. Tot dit jaar, want in de voorlaatste week konden de overeenkomsten getekend worden. Op donderdag 22 december werden de handtekeningen gezet door tennisvereniging STV, Stichting Exploitatie Sportpark Roodemolen (SESRM) en de gemeente Teylingen. De partijen ondertekenen drie overeenkomsten: een raamovereenkomst (tussen de drie partijen), een overeenkomst van bruikleen (tussen SESRM en de gemeente) en een gebruikersovereenkomst (tussen SESRM en STV). Met de overeenkomsten worden de vestiging van STV op het sportpark, de bouw en de financiering van het complex en het beschikbaar stellen van de tennisbanen door de stichting aan STV formeel geregeld. Deze maand starten de bouwwerkzaamheden, waarbij het terrein wordt opgehoogd.

Nieuwe organisatie waar inwoners -als het goed is- weinig van merken

Vervolg voorpagina

Gemeentehuizen blijven open

De gemeenten betalen in 2017 gezamenlijk 36,7 miljoen, waarvan Teylingen -als grootste gemeente- 17,3 miljoen bijdraagt. In de drie jaren die volgen is de bijdrage steeds lager, met in 2020 een begrote bijdrage van 16,2 miljoen. Het grootste deel, in 2017 ruim 26 miljoen, is bestemd voor personeelskosten. In de nieuwe organisatie werken 470 ambtenaren. De meesten waren eerder al in dienst van de drie onafhankelijke gemeenten en zijn herplaatst in HLTsamen. De ambtenaren zijn verdeeld over de gemeentehuizen, waaronder het Bestuurscentrum in Voorhout en het Gemeentekantoor in Sassenheim.

Er is daarnaast voor 2017 in totaal 1,2 miljoen euro gereserveerd voor investeringen die in de nieuwe organisatie gedaan moeten worden. In 2018 staat een investering van 400.000 euro op de rol voor Burgerzaken. Dat bedrag wordt ingezet voor aanpassingen door de nieuwe wet Basisregistratie Personen (BRP), die in 2017/2018 wordt ingevoerd. Daarnaast is het bedrag nodig om de burgerzaken modules aan te schaffen. Deze bedragen stonden in de drie afzonderlijke begrotingen en zijn overgezet en samengevoegd in de HLT begroting.

Achter de schermen

Het is de bedoeling dat er voor de in totaal 80.000 inwoners van de vijf dorpen weinig tot niets verandert door de ambtelijke fusie, zegt Juul Covers, gemeentesecretaris in Teylingen, en ook lid van de directie van HLTsamen. "Er is de afgelopen periode achter de schermen veel werk verzet, maar als het goed is, hebben inwoners er nauwelijks iets van gemerkt." Nieuwenhuis: "We hopen dat het op alle vlakken zo gaat. En dat als ze wel wat merken, dat het gaat om bijvoorbeeld de dienstverlening die sneller of beter gaat".

De afdeling Burgerzaken, voor onder andere paspoorten en rijbewijzen, blijft in iedere gemeente gevestigd. Ook behouden Hillegom, Lisse en Teylingen hun eigen burgemeesters, colleges en gemeenteraden. HLTsamen voert alleen uit en heeft een bestuur en directie. De directie bestaat uit de drie gemeentesecretarissen van de gemeenten. Arie van Erk is het komende jaar de voorzitter van het bestuur van de werkorganisatie HLT. In 2018 neemt burgemeester Lies Spruit die functie over, in 2019 gevolgd door haar collega, burgemeester Carla Breuer uit Teylingen. In dat jaar is ook de eerste grote evaluatie van de ambtelijke fusie, nadat er tussentijds wel al intern bij HLT geëvalueerd wordt. Daarvoor is een speciale monitor ontwikkeld.

Van Velzen geeft startsein voor renovatie Rijnlands

Wethouder Kees van Velzen mag als eerste de sloophamer ter hand nemen. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Met een mokerslag gaf wethouder Kees van Velzen op vrijdag 23 december het startsein voor de renovatie van het Rijnlands Lyceum Sassenheim. Nadat de aanzet voor het neerhalen van het eerste muurtje was gegeven, namen de medewerkers van de Versluisgroep uit Sassenheim het over. Zij realiseerden al eerder de verbouwing van de tweede verdieping, de bètavleugel van de school.

Voor het ontwerp is gekozen voor het voorstel van Arcadis."Qua kleur en helderheid sluit het aan bij de bètavleugel van de school: we halen meer daglicht naar binnen en gebruiken warme kleuren. Zo zullen de leerlingen zich er thuis voelen", aldus Ilse Tacken, conrector bedrijfsvoering. Lokalen van verschillende groottes en mini-leerpleinen worden gemaakt, op de gang komen werkplekken voor leerlingen. Ook komen er zitjes voor leerlingen zodat zij op andere plekken dan in de aula kunnen pauzeren.

De verbouwing is gepland in elf weken schoolvakanties zodat lessen er geen hinder van ondervinden. Na iedere vakantie volgt een grondige inspectie op veiligheid. Op maandag 9 januari, na de kerstvakantie, is een deel van de eerste verdieping gereed. Daarna volgen andere delen van de eerste verdieping en de begane grond. Na de zomervakantie moet de verbouwing afgerond zijn.

Verbetering e-mailcontact gemeente

Teylingen n De gemeente voert aanpassingen door op haar website waardoor het voor de inwoner gemakkelijker is om met de gemeente in contact te treden.

Aanleiding is een onderzoek van het Binnenlands Bestuur onder 390 gemeenten. Gekeken werd hoe gemakkelijk deze te benaderen zijn. Teylingen scoorde niet slecht, maar verbeteringen waren mogelijk. Raadslid Peter Scholten (CDA) stelde hierover onlangs vragen aan B&W. In een antwoord geeft B&W aan dat het inderdaad juist is dat de gemeente niet communiceert via een mailadres die wordt vermeld op de website, maar een online contactformulier waarin bovendien onnodige informatie wordt gevraagd. "Dat kan door de gebruiker als onvriendelijk worden ervaren. Dienstverlening staat bij de gemeente hoog in het vaandel. Aan de hand van het onderzoek wordt de website geoptimaliseerd", zo zegt B&W toe. Op de website en op het online contactformulier wordt nu opgenomen dat ook direct gemaild kan worden. Met deze oplossing heeft de gebruiker zelf de keuze. (NK)

Inloop bij Oud Sassenheim

Sassenheim n De Stichting Oud Sassenheim (SOS) houdt op donderdag 5 januari (van 10.00 tot 12.30 uur) en op 12 januari (van 14,00 tot 16.00 uur) inloopbijeenkomsten in de Wittezaal van de Julianakerk, Julianalaan 6. Ter inzage ligt veel materiaal over oud Sassenheim en haar inwoners. Deskundige vrijwilligers staan klaar om vragen te beantwoorden. Er kunnen oude foto's worden gebracht of ter plekke worden gescand en oude voorwerpen worden achtergelaten die iets met Sassenheim te maken hebben. Ook het Sassenheims Stratenboek is er nog te koop. Voor meer informatie, bel 06 21592523.

Klooster voor Marente

Voorhout n Kloosterverzorgingshuis Oud Bijdorp in Voorschoten is vanaf 1 januari onderdeel van Marente. Er wonen ongeveer 70 mensen in het klooster, waarvan meer dan 40 zusters. Het zelfstandige verzorgingshuis heeft in 2016 besloten om de professionele zorg te laten uitvoeren door Marente. De zorgorganisatie heeft ook huizen in Warmond (Mariengaerde, Marienhaven), Voorhout (Bolero en Gerto) en Sassenheim (Bernardus).

Oliebollen- speurtocht in het Overbosch

Speuren en opdrachten doen tijdens de oliebollenspeurtocht. | Foto: pr. Foto: pr.

voorhout n Meer dan tachtig kinderen bezochten het Overbosch op donderdag 29 december om daar mee te doen aan de oliebollenspeurtocht, uitgezet door de Vrienden van het Overbosch, ter ere van het vijfjarig bestaan van de Stichting.

De kinderen konden in totaal twintig vragen beantwoorden en opdrachten uitvoeren en deden dit met heel veel plezier. Tegelijkertijd leerden ze nog wat over de natuur ook. Als beloning voor hun harde werk kregen de deelnemertjes én hun begeleiders een heerlijke oliebol met of zonder krenten en rozijnen.

Teylingse Waarderingsprijs voor KBO Teylingen

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente reikte burgemeester Carla Breuer de Teylingse Waarderingsprijs 2016 uit aan KBO Teylingen. De seniorenbond wist tot één overkoepelend bestuur te komen, waardoor elk dorp zijn eigen KBO-afdeling houdt. Voorzitter Dick Voerman: 'We doen steeds meer samen.'

Foto: pr.

KBO-voorzitter Dick Voerman is vereerd met de Teylingse Waarderingsprijs. 'Waaraan hebben we dit verdiend?', vraagt hij zich af. Burgemeester Carla Breuer legt uit dat een belangrijke reden is dat het werk van de KBO Teylingen de drie dorpen bestrijkt. Doorslaggevend was de inspanning van de drie besturen om de krachten te bundelen en tot één overkoepelend bestuur te komen. 'Dankzij die inzet konden de drie afdelingen, met elk hun eigen identiteit, blijven bestaan', stelt de burgemeester.

Aanleiding voor de stap was dat KBO Warmond moeite had het hoofd boven water te houden. Dick: 'Toen het deze afdeling niet meer lukte om een bestuur te krijgen, zijn we om tafel gaan zitten. We hadden onderling altijd al een goed contact, kwamen wel vaker bij elkaar. We vonden het de moeite om te proberen er één geheel van te maken. Het was zonde geweest als Warmond was verdwenen.'

De voorzitter vertelt dat het best een klus is geweest. 'Het heeft negen maanden geduurd. We moesten goed uitzoeken hoe je zo'n overkoepelend bestuur vormgeeft. Wethouder Arno van Kempen heeft voor ons veel goed werk gedaan, hij kwam met praktische adviezen. We konden echt op hem bouwen.'

Activiteiten

KBO Teylingen telt zo'n 2.200 leden, verdeeld over de dorpen. De drie afdelingen zijn juridisch zelfstandig gebleven. Er zijn gezamenlijke activiteiten, maar elk dorp heeft ook zijn eigen programma. Op die manier behouden de afdelingen hun identiteit. 'De leden zijn ook welkom bij de activiteiten van de andere afdelingen, al zie je in de praktijk dat mensen meestal naar hun eigen dorp gaan', merkt Dick.

KBO Teylingen brengt twee keer per jaar een gezamenlijke nieuwsbrief uit. Iedere afdeling maakt een jaarprogramma, waarop alle activiteiten vermeld staan. Opvallend is het brede aanbod. Dat gaat van bijstand bij praktische zaken (zoals belastingadviseurs die mensen helpen met het invullen van hun aangifte) tot ontspanning. De kalender puilt uit van de workshops, cursussen, gezellige bijeenkomsten, dagtochtjes en vakanties. Er is een hobby-, een foto-, een wandel- en een leesclub, er zijn cursussen bloemschikken en aquarelleren en er wordt gebridged, geklaverjast en gebowld. En indachtig het katholieke karakter zijn er ook eucharistievieringen.

Alle activiteiten worden goed bezocht, stelt Dick. 'Veel van onze leden zijn enorm leergierig. Zo hadden we bij de iPad-cursus een mevrouw van in de negentig, die er alles van wilde weten. Van dat soort mensen geniet ik: mensen die bij de tijd blijven. Geweldig!'

Voor 2017 staat een Rijncruise op het programma. 'Die is bedoeld voor leden van de drie afdelingen. De reis gaat van Saarbrücken naar Amsterdam. En ook zijn er dagtochtjes, zoals naar de Linge, een fietstocht en een boottocht met De Heere Schouten. Mensen zijn altijd dankbaar na afloop.'

Ontmoeting staat centraal bij alle activiteiten. Daarmee speelt KBO Teylingen ook een rol bij de bestrijding van eenzaamheid, denkt Dick, al is hij huiverig het woord in de mond te nemen. 'Vorig jaar organiseerden we op Tweede Kerstdag een tochtje voor eenzame ouderen: negen mensen schreven zich in. Dit jaar lieten we 'eenzame' weg en hadden we 58 deelnemers.'

Vrijwilligers

Een snelle rekensom leert dat meer dan honderd vrijwilligers zich inzetten in de drie dorpen. Veel van die vrijwilligers zijn zelf al aardig op leeftijd. 'In Teylingen brengen zeventig- en tachtigplussers ons clubblad Nestor rond. Dat is toch eigenlijk te gek.'

Zelf raakte hij na zijn pensionering betrokken bij de KBO. 'Ik heb 43 jaar in het onderwijs gezeten. Maar ik heb het nu drukker dan toen ik nog werkte! Het is mooi om iets te kunnen betekenen. We hebben geweldige mensen in het bestuur en als vrijwilligers.'

Dick heeft moeite met het predicaat ouderenbond. 'Daar win je geen leden mee. Terwijl wij ons ook nadrukkelijk op de jongere senioren richten. Als je vijftig bent, heb je het zelf misschien nog niet zo hard nodig. Maar je kunt wel nadenken wat je anderen te bieden hebt.'

Samenwerking

De voorzitter is tevreden over de samenwerking met andere organisaties en verenigingen. 'We zijn blij met Welzijn Teylingen en met ons plekje in 't Onderdak, met de kerken. In Voorhout worden we ondersteund door M25: een club van jongeren via de kerk. Er zijn ondernemers die altijd klaarstaan. Ook de samenwerking met de gemeente is prettig. Ik zeg altijd: 1+1=3.'

De stap om tot één bestuur te komen, heeft alleen maar winst opgeleverd, denkt Dick. 'We zijn nu voor het tweede jaar bezig en het wordt steeds mooier: we doen steeds meer samen. Wat ik ook merk, is dat we meer erkenning krijgen binnen Teylingen. We zitten vaker aan de voorkant, waar we kunnen meepraten. Waar ik bijvoorbeeld heel blij mee ben, is onze vaste plek in de WMO-raad. En in november namen we deel aan een bijeenkomst over een dementievriendelijk Teylingen. Dat bevestigt dat we van waarde zijn. Net als de waarderingsprijs die we nu hebben gekregen.' Burgemeester Carla Breuer bevestigt dat: 'Jullie werk is van onschatbare waarde! De prijs is echt verdiend'.

'We krijgen steeds meer erkenning'

Verhalenkaravaan

Ter Leede JO9-1 winnaar van het Gerrit van Harskamp toernooi

Sassenheim n Voor de 27ste keer werd de laatste woensdag van het jaar het Gerrit van Harskamp toernooi gespeeld. Aan het zaalvoetbaltoernooi voor spelers onder 9 jaar, doen de teams van verschillende regionale voetbalverenigingen mee. Voor deze editie waren de teams van Quick Boys, Rijnvogels en vv Katwijk van de partij. Ook het belofte team van Hillegom was afgereisd naar sportcomplex de Wasbeek.

De aftrap voor de start van het toernooi werd gedaan door Ravi van Harskamp, het achterkleinkind van de Ter Leede legende Gerrit van Harskamp. Moeiteloos slalomde hij vanaf het eerste fluitsignaal om de Katwijks verdedigers en wist het doel te vinden. Dit was meteen het begin van de eerste derby want op de ander helft stonden de Katwijkers van de Kooltuin, Rijnvogels. De teams waren duidelijk aan elkaar gewaagd want de openingswedstrijd eindigde na een verbeten strijd in 0-0 gelijkspel.

In de tweede wedstrijd het eerste optreden van de thuisploeg Ter Leede. Het werd een spetterende voetbalshow waarin zij maar liefst drie keer wisten te scoren tegen Hillegom, eindstand 3-0. Na verdere winst op Rijnvogels, 3-1, en Katwijk, 2-0, was een gelijkspel tegen hoofdklasser Quick Boys voldoende voor de toernooiwinst. In een ware thriller stond er tot de laatste minuut 0-0 op het scorebord. Uit handen van de koninklijk onderscheiden Jaap Schaap werd de grote beker in ontvangst nemen. Voor de derde keer op rij wist dus de thuisploeg dit prestigieuze zaaltoernooi te winnen. Quick Boys won al haar Katwijkse derby's waardoor zij als tweede eindigde. De derde plek werd ingenomen door SV Hillegom terwijl vv Katwijk op doelsaldo beslag legde op de vierde plaats. De Kooltuinstrijders gingen met de beker voor de vijfde plek naar huis.

Penaltybokaal

Naast de spannende zaalvoetbalwedstrijden werd er gedurende de dag ook gestreden om de Penaltybokaal. Alle Ter Leede JO9 pupillen en toernooideelnemers mochten elk drie penalty's nemen. Ook deze finale werd uiteindelijk gewonnen door Ter Leede, met Bouwe Moret als het meest succesvol.

Tussen strandwal en strand wandeltocht

Voorhout n Ook goede voornemens gemaakt voor 2017? Gezond eten en meer bewegen! Een unieke kans biedt de landelijke wandelsportorganisatie WS78 op zaterdag 7 januari. Dan verzorgt die een wandeltocht van 40 km vanuit Voorhout. De wandelaars starten om 9.00 uur vanuit Boerhaave (Herenstraat 57).

De speciaal voor deze dag uitgezette route gaat over onverharde paden en rustige verharde wegen tussen Rijnsburg, Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout en Voorhout. Het parcours gaat door de Elsgeesterpolder naar het landgoedachtige gebied van 's Heeren Loo. Het vervolg gaat afwisselend door de duinen en over het strand. Ook na de horecarust trekken we de duinen in. Dit keer komen we door een deels bebost duingebied. Door landgoed Nieuw Leeuwenhorst en langs de Leidsevaart lopen we terug naar de startlocatie.

Deelnemers kunnen zich vanaf 8.00 uur inschrijven voor 5,50 euro, inclusief een soep-, koffie- en fruitbon. Leden van WS78 en KWBN organisaties krijgen korting. De wandelaars krijgen een routebeschrijving mee. Onderweg geven pijlen en linten de weg aan. Bij de eigen WS78 rustposten langs de route zijn de uitgereikte bonnen te gebruiken. Halverwege de 40 kilometer tocht ligt een rustlocatie, waar de consumpties voor eigen rekening zijn. Het startbureau blijft voor het afmelden tot 17.30 open. Voor meer informatie, kijk op www.ws78.nl.

Vijf Bassetsspelers in Jong Oranje

Vijf spelers van The Bassets zijn geselecteerd voor Jong Oranje. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n De Sassenheimse rugbyclub The Bassets levert maar liefst vijf jeugdspelers aan Jong Oranje. Zij zijn zich aan het voorbereiden voor het EK jeugdrugby, dat in maart wordt gehouden in Bretagne (Frankrijk). De spelers Roy Mugie, Julien Meier, Bram Hoes en de broers Jasper en Calvin Davies worden daarvoor klaargestoomd door de Nederlandse rugbybond in Amsterdam. Buiten hun trainingen bij The Bassets volgen ze ook het strakke trainingsschema vanuit de Oranje-selectie. Buiten schooltijd trainen ze vele uren op het veld en in de sportschool om sterker en fitter te worden. Bassets-trainers Akram Zaki en Ian Davies zijn trots op hun pupillen, want vijf spelers in Oranje bevestigd hun goede werk en dat de jeugdopleiding bij The Bassets zijn vruchten afwerpt voor de eigen vereniging en Oranje.

Ter Leede JO9-1 wint het thuistoernooi. | Foto: pr. Foto: pr.

Sportpromotie Teylingen ontvangt bijdrage uit Ondernemersfonds

Teylingen n Stichting Sportpromotie Teylingen organiseert evenementen om de sport, politiek, ondernemers en media in Teylingen met elkaar te verbinden. Dat doet zij door het organiseren van het Sportcafé Teylingen en de jaarlijkse uitreiking van de Sportprijzen. Het Ondernemersfonds Teylingen heeft besloten om 5.000 euro uit de trekkingsrechten van de sector Sport toe te kennen aan de Stichting Sportpromotie Teylingen. Het Sportcafé krijgt daarmee een impuls door nog betere bijeenkomsten met onder anderen interessante sport- en maatschappelijke thema's, boeiende sprekers en bijzondere sportontwikkelingen in Teylingen. Ook kan nu de uitreiking van de Sportprijzen professioneler worden aangepakt. De eerstvolgende Sportprijzenverkiezing vindt plaats op 21 maart 2017.

Een sportief begin met Aqua Bootcamp

Sassenheim n In zwembad Wasbeek start in het begin van het jaar met een nieuwe activiteit; de Aqua Bootcamp. Een zeer intensieve training, geschikt voor iedereen die van actie houdt.

Tijdens de Aqua Bootcamp trainingen worden verschillende oefeningen en zwemvormen in het diepe en het ondiepe water afgewisseld, waarbij de intensiteit van de training naar eigen tempo aan te passen is. Door de weerstand van bewegen in het water worden spieren sterker en is er relatief weinig kans om blessures op te lopen.

De Aqua Bootcamp trainingen worden iedere donderdagavond gehouden van 19.45 tot 20.30 uur. Vooraf aanmelden is daarbij niet nodig. De prijs per training bedraagt 5,95 euro.

Inloopbridge Sassem Troef

Sassenheim n De wekelijkse inloopbridge op woensdagmiddag werd 21 december afgesloten met een feestelijke finale. Allereerst werden de beste slembieders van de afgelopen vier maanden, Audrey Koene en Hage Verdun, in het zonnetje gezet. Zij ontvingen beide een gegraveerd wijnglas, zodat zij nog vaak op deze overwinning kunnen proosten. De finale werd gewonnen door Janny & Peter Scholten met een percentage van 57,99 %, voor Edu en Annelies Veltman die met 57,81% op de tweede plaats eindigden. Vanaf woensdag 4 januari start een nieuwe competitie met een finale op 26 april. Informatie over de bridgemiddagen staat op www.sassemtroef.nl.

Bridgeles voor beginners en gevorderden

Sassenheim n Bij Bridgeclub De Wasbeek is vanaf woensdagavond 11 januari een14 wekelijkse lesavonden de basiscursus voor beginners yevolgen. De cursus voor de wat gevorderde bridger start op maandagavond 9 januari, en telt ook 14 wekelijkse lesavonden. Beide cursussen zijn van 19.30 tot 22.00 uur in de Tuinzaal van de Bernardus (Hoofdstraat 82) en worden begeleid door Hüyla Prischink. De kosten bedragen 75 euro voor de hele cursus. Voor aanmelding, neem contact op met Sjaak van Kesteren via 0252-412429 of stuur een e-mail naar bridgeclub.de.wasbeek@ziggo.nl.

Sportkanjers gezocht

Teylingen n De gemeente Teylingen is op zoek naar kandidaten die in aanmerking komen voor de sportprijzen 2016.

De gemeente organiseert de sportprijsuitreiking samen met de Stichting Sport Promotie Teylingen.

Iedereen kan nog tot en met 9 februari 2017 een talentvolle sporter of sportster voordragen voor de Talentenprijs, de Teylingen Sportprijs (sportman of sportvrouw) en sportploeg van het jaar 2016. De Sportbegeleidersprijs is een nieuwe categorie voor diegene die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt om een sport direct mogelijk te maken. Het voordrachtformulier is te vinden op www.teylingen.nl. Daar staan ook de criteria voor de nominaties.

Op 21 maart 2017 maakt wethouder Brekelmans de winnaars bekend tijdens een bijeenkomst van het Sportcafé bij RKVV Teylingen, Sportpark Roodemolen in Sassenheim.

Open dag bij het Rijnlands Lyceum

Leerlingen en docenten staan klaar om de aanstaande brugklassers en hun ouders informatie te geven. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n De open dag bij Rijnlands Lyceum Sassenheim voor leerlingen van groep 7 en 8 is op zaterdag 14 januari van 10.00 tot 13.00 uur. In de weken daarna zijn er voor ouders en leerlingen ook nog informatieavonden over de leerlijnen cultuur en sport en over het tweetalig vwo-onderwijs.

Op de open dag zijn alle aanstaande brugklassers en hun ouders welkom vanaf 10.00 uur. Zij kunnen demonstratielesjes van 15 minuten volgen waarin veel aandacht voor de praktijk zal zijn. Die lessen worden in vijf rondes gegeven. De eerste demonstratieles start om 10.30 uur, de laatste om 12.30 uur. Iedereen kan op eigen initiatief de school ontdekken. Er wordt ook informatie gegeven over de afdeling tweetalig vwo, de leerlijn Sport en de leerlijn Cultuur.

Op het podium in de aula is een kunsttentoonstelling, die doorloopt in het kunstcafé. Ook vinden er doorlopende presentaties van verschillende vakken plaats, in lokalen en op het Leerplein. Iedere bezoeker ontvangt een tasje met daarin onder andere de brochure van de school. Het programma van de Open Dag, met de plattegrond van de school erop, wordt bij de entree uitgedeeld.

Het Rijnlands Lyceum Sassenheim is een school voor mavo, havo, vwo en tweetalig vwo. Het is gevestigd in een modern gebouw voor zo'n 1.400 leerlingen en 130 medewerkers.

Cultuur en sport

Op dinsdag 17 januari begint om 19.30 uur de informatieavond over de leerlijnen Cultuur en Sport. De school is open vanaf 19.00 voor een kop koffie. De bijeenkomst is voor zowel leerlingen als hun ouders. Voor de pauze gaan leerlingen actief aan de slag terwijl de ouders in de aula algemene informatie krijgen. Na de pauze is er gelegenheid om specifieke informatie te krijgen over de brugklas en over de leerlijn Cultuur en de leerlijn Sport. Ook is het mogelijk informatie in te winnen over brugklasbegeleiding.

Tweetalig vwo

Leerlingen en ouders die geïnteresseerd zijn in tweetalig vwo zijn welkom op donderdag 26 januari om 19.30 uur om zich te informeren over deze vorm van onderwijs op het Rijnlands Lyceum. De deuren staan open vanaf 19.00 uur. Tweetalig onderwijs betekent dat meer dan de helft van de lessen in het Engels wordt gegeven door onze speciaal opgeleide docenten. Hierdoor leren de leerlingen die taal snel en goed. Daarnaast is er veel aandacht voor internationalisering en Europa, door bijvoorbeeld e-mailprojecten met andere landen en uitwisselingen.

Tweeduizend nieuwe bomen planten

Teylingen n Betrokken Teylingers en Natuur Ontdekkings Centrum Koudenhoorn presenteerden op de eerste editie van de Duurzaamheidsmarkt het initiatief om 2.000 nieuwe bomen in Teylingen te gaan planten.

De gemeente heeft als voornemen om in 2030 honderd procent duurzaam te zijn. Om inwoners een inkijkje te geven hoever dat plan gevorderd is en wat er nog moet gebeuren, werd op de laatste woensdag van het jaar de Duurzaamheidsmarkt georganiseerd.Zowel de gemeente als inwoners en ondernemers presenteerden aan de 400 bezoekers hun duurzame initiatieven. Een voorbeeld is de Stichting Bollenstreek Duurzaam. De Stichting in oprichting bestaat uit inwoners uit de hele bollenstreek die met elkaar een energiecoöperatie op willen zetten in 2017.

Meer groen in tuinen

Wethouder Kees van Velzen kondigde bij de opening tevens twee acties vanuit de gemeente aan: 'Operatie Steenbreek', waarbij de gemeente wil inwoners stimuleren om van een stenen tuin weer een groene tuin te maken. Tot 31 januari maken inwoners kans op een gratis tuinadvies door aanmelding via: info@degroeneuitdaging.nl.

En voor drie initiatieven die zich aanmelden in GroenDichterbij wordt een aanmoedigingsbonus van 100 euro beschikbaar gesteld. Groen Dichterbij is een initiatief van het Oranjefonds en IVN en ondersteunt en versterkt mensen die samen aan de slag gaan met de aanleg van het beheer van groenvoorzieningen in hun leefomgeving. Aanmelden van een bestaand of nieuw initiatief kan tot 31 maart via www.groendichterbij.nl.

'Inwoners leveren waardevolle bijdrage aan Wmo plannen'

Teylingen n Inwoners van de Bollenstreek leveren een waardevolle bijdrage aan de Wmo plannen voor de komende twee jaar, meldt de gemeente in een persbericht. In oktober en november zijn inspraakperiodes gehouden, waar in totaal 562 reacties zijn verzameld.

Vooral de reacties op het verlichten van de druk op mantelzorgers, het stimuleren van inwoners om zorgvragen in de buurt te signaleren en betere informatievoorziening over de aanvraag en het proces rond hulp en ondersteuning, zijn goed te gebruiken in de uitwerking van de 'Transformatieagenda, Wmo en haar omgeving, 2017-2018', de plannen voor de Wmo van de vijf gemeenten in de Bollenstreek. De gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Noordwijkerhout zijn dan ook blij dat zoveel inwoners de prioriteiten en aandachtspunten toejuichen die in deze plannen staan.

Aanpak inspraakperiode

De gemeenten verzamelden de reacties op de Wmo plannen door met een TukTuk met koffie en thee op strategische plekken in de Bollenstreek te staan. Daarnaast werden er bijeenkomsten gehouden waarin zorg- en welzijn organisaties en hulpverleners uit de eerste lijn werden uitgedaagd om op de voorstellen te reageren, deze te versterken en de ideeën daaruit uit te werken. Maar natuurlijk werden inwoners ook via de websites, gemeentepagina's en social media accounts naar een inspraakformulier geleid.

In totaal werden er 562 reacties van inwoners verzameld. Daarnaast werden ook officiële reacties van onder andere zorg- en welzijnsorganisaties, professionals, ouderenbonden, cliëntenraden en raadsleden ontvangen. Inmiddels zijn de reacties in de definitieve versie van de transformatieagenda verwerkt.

Oranjevereniging serveert 'verbindend' diner

Vrijwilligers van de Oranjevereniging serveren de gerechten aan de 50 gasten. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n De Oranjevereniging Sassenheim heeft als doel om voor zoveel mogelijk mensen verbindende activiteiten te organiseren. Een van die doelgroepen zijn de mensen die zich eenzaam voelen. Op dinsdag 27 december was er voor hen een speciaal driegangendiner.

Vanaf 17.30 uur stroomden de 50 genodigden het restaurant in Sassenheim binnen. En al snel ontstond er een feestelijke kerstsfeer. Onder het genot van de eerste drankjes kwamen de eerste gesprekken op gang. Het bestuur van de Oranjevereniging als gelegenheidsbediening zorgde er voor dat alle glazen gevuld bleven en schoven geregeld aan om een praatje te maken. Nadat iedereen de keuzes uit het menu gemaakt had, werden door burgemeester Carla Breuer en de vrijwilligers van de Oranjevereniging de voorgerechten uitgeserveerd. Tussen het heerlijke eten door kwamen ontstonden er langzaam maar zeker prille vriendschappen. Aan bijna iedere tafel werden telefoonnummers uitgewisseld. In het ene geval voor hulp om bijvoorbeeld de Nederlandse taal te gaan leren. En in het andere geval om eens op de koffie te gaan voor de gezelligheid.

Aan het einde van de avond nam een van de gasten nog even het woord. De vrouw sprak met een emotionele ondertoon haar dank uit voor deze geweldige avond. "Dit is zo uniek. De hele wereld zou dit moeten horen. En er een voorbeeld aan nemen."

Erwin Nyhoff brengt rock 'n roll naar 't Onderdak

Erwin Nyhoff, bekend van zijn deelname aan The Voice, brengt in het theater een ode aan de rock 'n roll. | Foto: pr. Foto: pr./ Stefan Kemper

Sassenheim n Erwin Nyhoff & Band staan op zaterdag 28 januari in 't Onderdak met de theatershow 'Kings of Rock'N'Roll'. In dit programma staan de belangrijkste pioniers van de popmuziek zoals we die nu kennen centraal.

Erwin Nyhoff, één van de vaandeldragers van de Nederlandse rock, gaat in Kings Of Rock 'N' Roll op zoek naar de waarheid van het genre en al zijn excentrieke vertolkers. Waarom schoot Elvis Presley zijn televisies kapot, trouwde Jerry Lee Lewis zijn 13-jarige nichtje, belande Chuck Berry in de gevangenis en werd Little Richard predikant?

Erwin Nyhoff kan het weten. Zelf is hij bekend van The Voice of Holland en stond hij op Pinkpop met zijn band The Prodigal Sons. Met de voorstellingen In the Footprints of Springsteen en Woodstock The Story maakt hij de laatste jaren furore in het theater. Eén van de hoogtepunten in zijn carrière is zijn samenwerking met de originele begeleiders van Elvis Presley, drummer DJ Fontana en gitarist Scotty Moore. De estafettestok werd overgedragen, het heilige vuur doorgegeven. Vele, veelal geheim gebleven verhalen over het leven on the road met de grote helden uit de Rock 'n' Roll deelden ze met hem. Van Scotty Moore heeft Erwin een gesigneerde gitaar waarop hij in de show het geluid zal laten horen zoals Elvis dat gewild zou hebben… Gewapend met die gitaar, een unieke stem brengt Nyhoff samen met zijn band een eerbetoon aan de belangrijkste pioniers van de popmuziek.

De voorstelling begint om 20.15 uur. Kaarten kosten 20 euro en zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl/voorstellingen.

Jongeren spelen 'The Wave'

Voorhout/Sassenheim n De eerste van een viertal uitvoeringen van 'The Wave' is op donderdag 5 januari in jongerencentrum Ex-Voto. 'The Wave' een waargebeurd verhaal, zag de start toen een geschiedenisdocent in zijn klas de Tweede Wereldoorlog behandelde. Om de leerlingen te laten ervaren hoe snel mensen zich kunnen scharen achter een leider en van hieruit kunnen radicaliseren, startte hij een experiment. De studenten werden, zonder hun medeweten, onder gedompeld in een beweging. De groep vormde zich razendsnel en thema's als respect, tolerantie en racisme zorgden ervoor dat het experiment binnen vijf dagen uit de hand liep en moest worden stop gezet.

Het stuk wordt uitgevoerd door jongeren van musicalvereniging de Singing Stars en het jongerenwerk van Welzijnskwartier. Gezamenlijk zetten ze het enerverende stuk op de planken in verschillende jongerencentra in de regio. Donderdag 5 januari is dus de eerste te zien in Ex-Voto. De zaal is open vanaf 19.00 uur. De voorstelling start rond de klok van 19.30 uur. De entree is gratis.

Mocht 5 januari niet uitkomen dan is er de mogelijkheid om de musical twee weken later op dezelfde tijden, op donderdag 19 januari te bezoeken in jongerencentrum Fascinus. Gelieve aan te geven via johanbraaksma@welzijnskwartier.nl en vermelden hoeveel personen en welke locatie de voorkeur hebben. Jongerencentrum Ex-Voto is te vinden aan de Jacoba van Beierenweg 118b in Voorhout. Jongerencentrum Fascinus ligt aan de Van Alkemadelaan 14 in Sassenheim.

Shantykoor 't Bollenhart op seniorenmiddag

Voorhout n De Oranje Vereniging Voorhout organiseert voor alle senioren van Voorhout een gezellige middag op dinsdag 10 januari in de grote zaal van Cheers (Herenstraat).

Dit keer heeft de Oranjevereniging Shantykoor 't Bollenhart uit ons naburige dorp Noordwijkerhout uitgenodigd om de middag op te luisteren. De afgelopen jaren was het mannenkoor een graag geziene gast in Voorhout. Juist zij warmden het vaak internationale publiek op voor de grote tribune in de Herenstraat in afwachting van het kindercorso en daarna het Bloemencorso van de Bollenstreek. Onder leiding van dirigent Jan de Klerk is het repertoire divers, vaak natuurlijk de zeemansliederen, maar ook ouderwets Nederlandstalig, maar de mannen zingen ook over de landsgrenzen.

Het programma begint om 14.00 uur en de zaal is geopend vanaf 13.30 uur. De seniorenmiddag eindigt ongeveer om 16.30 uur.

Rotary Vlieland kamp 2017

Teylingen n Elk jaar organiseert Rotary Nederland het zogenaamde Vlieland kamp voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 10 jaar. Kinderen die door hun gezinssituatie niet op vakantie kunnen, krijgen zo de mogelijkheid er 10 dagen tussenuit te trekken. De Rotaryclub uit Sassenheim bemiddelt voor de kinderen hier uit de buurt.

Hoe ziet zo'n vakantie eruit?

Het kind wordt thuis opgehaald en samen met een aantal andere kinderen met de auto naar Harlingen gebracht door leden van de club Sassenheim en/of Voorhout. Daar komen alle kinderen samen. Dan gaat de reis naar Vlieland beginnen. Alleen de boottocht van Harlingen naar Vlieland is al een belevenis, met alle meeuwen die om de boot vliegen. Aankomst op het bijna autovrije Vlieland is midden in het dorp.

De twee kampperioden vallen in het tijdvak eind juli tot half augustus. De kinderen logeren in vakantiehuis De Vliehorst. Ze worden ingedeeld in groepjes van ongeveer 10 kinderen. Elk groepje staat onder leiding van een 'meester' en een 'juf'. Daarnaast zijn er een 'hoofdmeester' en een 'hoofdjuf' die het programma samenstellen en kunnen bijspringen. De in totaal 24 'juffen' en 'meesters' zijn leden van de studentenvereniging L.A.N.X. uit Amsterdam. De Rotary leden zijn eindverantwoordelijk.

Alles wordt verzorgd door Rotary. Er zijn voor de kinderen geen kosten aan deelname verbonden. Aan het eind van de week gaan de kinderen weer met de boot terug naar Harlingen. De chauffeurs staan klaar om de kinderen weer thuis te brengen. Meer informatie en aanmelden kan bij Regine Siedenburg via reginesiedenburg1@gmail.com.

Apres-ski party bij de Saksen

Sassenheim n Hossen bij Carnavalsvereniging Saksen kan op zaterdag 7 januari tijdens de jaarlijkse foute Apres-ski Party in theater 't Onderdak. DJ Mart Reemeijer verzorgt de muziek, samen met de boerenblaas de Torentrekkers, onderdeel van carnavalsvereniging de Noortukkers. Ook de dansmariekes geven een show. De zaal is open vanaf 20.00 uur en het feest begint om 20.30 uur. Kaarten zijn aan de deur verkrijgbaar, donateurs krijgen gratis toegang.

Warmond Gaat Vreemd zoekt muzikanten

Warmond n Het is inmiddels een traditie, de Warmondse sessieband Warmond Gaat Vreemd die tijdens de zondagavond van de Warmondse Kaagweek het publiek uit hun dak laat gaan. De band bestaat uit Warmonders met verschillende muzikale achtergronden, die komende maanden samen zullen repeteren om op 2 juli het dak er af te spelen. Nieuw sinds vorig jaar is 'WGV unplugged', een akoestische set die in de middag wordt opgevoerd.

Voor zowel WGV op de zondagavond, als voor WGV unplugged, zoekt WGV nog muzikanten. Vooral bassisten en gitaristen, maar ook toetsenisten/pianisten en solisten (bijv. sax). Als je je op wilt geven, of voor meer informatie, mail dan naar warmondgaatvreemd@gmail.com.

Boetseercursus

Warmond n Ook in 2017 starten er weer twee boetseercursussen in Het Trefpunt. Op 9 januari start de cursus voor twaalf maandagavonden van 19.30 tot 21.30 uur. En op dinsdag 8 januari start de middagcursus, twaalf dinsdagmiddagen van 14.30 tot 16.30 uur. Er kan vrij worden gewerkt of met hulp van een deskundige docente. De cursus is geschikt voor zowel beginners als gevorderden en voor mannen en vrouwen. Voor informatie, neem contact op met Clara Sikking via 071-3011109.

Hot Jazz

Sassenheim n De Classic Jazz Concert Club opent het nieuwe jaar met twee concerten door Michael McQuaid's Vitality Five. Op zaterdagavond 7 januari vanaf 20.00 uur en zondagmiddag 8 januari vanaf 12.00 uur spelen ze de swingmuziek die zo populair was in de jaren '20 en '30 van de vorig eeuw. Kaarten voor zaterdag kosten 15 euro, voor zondagmiddag 12,50 euro. Meer op www.classicjazzconcertclub.nl.

Nieuwe corso deelnemer

Teylingen n Van der Valk Sassenheim-Leiden is de nieuwste praalwagendeelnemer aan het Bloemencorso, dat op zaterdag 22 april door de streek rijdt. Het thema van de 70ste editie is 'Dutch Design'.

17 / 22

De sloop van de oude boerderij Oostdam bij de Nagelbrug zorgt voor beroering. De leilinden mogen wel blijven staan. Foto: Marieke Voorn

Is behoud nu echt niet mogelijk? Maar de boerderij bleek niet te redden. Het pand was geen gemeentelijk monument volgens het puntenstelsel dat de gemeenteraad had vastgesteld.

Een pittige discussie was er in de commissie Bestuur over het samenvoegen van de ambtenaren van Teylingen, Lisse en Hillegom in één organisatie. De PvdA en ChristenUnie waren tegen, maar ook de andere fracties hadden zo hun vragen, zoals over de financiële voordelen en het er nog uit kunnen stappen. Uiteindelijk kon een meerderheid instemmen.

De gemeenteraad besloot over de te onderzoeken locaties voor de tijdelijke huisvesting van statushouders. Op verzoek van de bewoners van de Voorhoutse Boekenburglaan schrapte de raad deze locatie. De buurt had al jarenlang als opvang gediend voor de nieuwbouw van de Agnes, nu Herenstaete. Alleen D66 wilde in zo´n pril stadium nog geen enkele locatie bij voorhand uitsluiten. De PvdA wilde meer sociale woningen laten bouwen. Er waren er 50 gepland, maar dat konden er wel 150 worden. Dat vangt de asielzoekers pas goed op. Maar een meerderheid vond dat niet realistisch.

Lees verder op de volgende pagina.


jaaroverzicht

18 / 22

Maart

Het 'rondje Kaag' verdeelde de politiek. Er wordt al jaren gepraat over deze verbetering van de Kaagbeleving voor fietser en wandelaar. Verzet ertegen kwam van agrariërs, natuurorganisaties, woonbootbewoners en de golfbaan. Er moest volgens enkele fracties dan eerst maar eens onderzoek worden gedaan of het project wel realistisch is. Echter, het CDA wilde een heel zorgvuldige afweging en stemde tegen. PvdA en ChristenUnie wensten het rondje maar helemaal geschrapt zien. En Dion Piket van Trilokaal stemde, in tegenstelling tot zijn fractie, ook tegen. Met een heel nipte meerderheid haalde het onderzoek het toch. Een nieuwe bioscoop in Sassenheim bracht ontevredenheid bij de fracties. De bios had een ballonnetje bij B&W opgelaten om te kijken of een vergunning haalbaar was. Na een bericht in de krant hadden enkele personen vragen gesteld aan de raadsleden die zij niet konden beantwoorden. De commissie wenste bij majeure projecten voortaan direct ingelicht te worden. Om de zoveel tijd duikt het Ondernemersfonds weer op in de raad. Het kiespijn-dossier zorgde al voor een splitsing van de ondernemersvereniging en frustratie bij de fracties.

De provincie weigerde een uitbreiding op beschermd gras, maar met de verenigingen is er nu een variant uitgekomen die voor iedereen acceptabel is. Ook het handboek voor de integratie van vluchtelingen passeerde de revue en elke fractie droeg een paar suggesties aan. Teylingen is met het handboek ambassadeursgemeente geworden voor de anderen in het land.

Mei

Het idee van Trilokaal, D66 en PvdA om te komen tot een Teylingse Duurzaamheids Maatschappij liep stroef. Het had een maatschappij moeten worden die zaken rond duurzaamheid uitdaagt en aanjaagt, maar het idee joeg een meerderheid van de fracties nog niet aan. De drie indieners wensten dat de wethouder een onderzoek zou doen naar de haalbaarheid. Zo zou het initiatieven kunnen steunen die nu stuk lopen vanwege gebrek aan geld. Het werd evenwel even geparkeerd door de overige fracties die de onderzoeksopdracht te vaag vonden om een duur extern bureau daarvoor in te schakelen.
Over het voormalige Campo-terrein tegenover de ruïne in Sassenheim hadden omwonenden de VVD aangeklampt vanwege de al jaren durende overlast. B&W kon helder

In maart zorgt het 'Rondje Kaag' voor verdeling in de raad. Foto: Nico Kuyt

Dachten de politici het geregeld te hebben kleefde er opeens een risico voor de gemeente aan van 1,7 miljoen euro. Het werd met een snel besluit hersteld. De tegenstemmers bij het instellen van het fonds een jaar ervoor, Trilokaal, ChristenUnie en dissident Fred Koot (D66), konden nu wel instemmen. Het ging uiteindelijk om alleen een een reparatie.

April

De Economische Agenda voor de Bollenstreek stond op de agenda, want de economie van de streek bungelt ergens onderaan de ranglijst. Maar er leefden nog vele vragen over de aanpak. Dat buurgemeente Katwijk halfwas mee doet, wekte wrevel. En dat de Greenport Ontwikkel Maatschappij extra geld wil, dat gleed ook niet goed door de keel. Uiteindelijk kon de agenda in de raad toch worden aangenomen. Niet alleen het grote, maar ook het klein kreeg aandacht, zoals het glijden op gladde fietspaden. Tijdens de winterperiode waren diverse inwoners uitgegleden op de nieuwe betonnen fietspaden. Vooral in de bocht richting Wasbeek, meldde de PvdA. Wethouder Kees van Velzen had het antwoord, namelijk het opruwen van de bocht. Een pleit klonk uit de raad voor het opruwen van alle bochten.

Die maand bleek er een doorbraak te zijn in de uitbreiding van sportpark Elsgeest, kon wethouder Bas Brekelmans de raadscommissie Welzijn melden.

maken dat gesprekken werden gevoerd met bewoners, eigenaren en projectontwikkelaar van het gekraakte pand. Op zijn beurt kreeg rond de zorg het CDA weer zorgwekkende signalen uit de gemeente. In tegenstelling tot wat de bedoeling was, verloren cliënten hun vertrouwde thuishulp. De oorzaak lag in het faillissement van thuiszorgorganisatie TSN. Een ander zorgveld zag er rooskleuriger uit. De gemeente had het voornemen om bij haar eigen inkoop voorkeur geven aan aanbieders die mensen in dienst nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een verlangen dat de raad eerder al had uitgesproken.

Juni

Het voorstel van B&W om statushouders in wooncontainers te huisvesten op het Sassemse Langeveld en bij de Voorhoutse Zuidelijke Randweg, riep fel verzet op bij omwonenden. En ook de fracties in de commissie Welzijn waren er niet gelukkig mee. Beter was toch om eerst woningen aan te kopen, versnelde bouw van sociale woningen en andere maatregelen. Het verspreiden door de wijk is beter voor de integratie. Later die maand nam de gemeenteraad het besluit voor de aankoop van maximaal 15 woningen. D66 wilde de woonunits nog niet helemaal schrappen en het 'vooralsnog' open houden. Een deel van de gemeenteraad was hier voor, het andere deel vond het overbodig.

jaaroverzicht

Teylingen van A tot Z

Foto: pr.

Teylingen n Muziek, sport en cultuur. Teylingen kent veel verenigingen, stichtingen en organisaties waar inwoners terecht kunnen. Iedere week krijgt één van deze organisaties de ruimte om zich voor te stellen in 'Teylingen van A(vondvierdaagse) tot Z(wemvereniging)'. In de eerste editie van 2017 is het de beurt aan de Koninklijke NVVH Vrouwennetwerk.

Naam organisatie: Koninklijke NVVH Vrouwennetwerk

Opgericht in: 4 oktober 1961

Aantal leden: ca. 150

Wie zijn we en wat doen we?

Wij zijn een maatschappelijk georiënteerde vereniging, die openstaat voor elke vrouw en die geen partij kiest op levensbeschouwelijk of politiek gebied. De oprichtingsvergadering werd gehouden in 1961 in het Oude Koningshuys in Sassenheim, op initiatief van de dames Venema en Verdegaal. De aanleiding daarvoor was dat er nog niet een dergelijke vereniging in Sassenheim was en dat het een goede mogelijkheid leek om de integratie te bevorderen tussen de nieuwkomers in Sassenheim en de Sassenheimers van origine. Mevrouw van Knobelsdorff, de echtgenote van de toenmalige burgemeester, werd benoemd tot ere-voorzitter. Zij was zelf ooit voorzitter van een afdeling geweest en droeg de vereniging een warm hart toe. Zij bood aan de kersverse afdeling met raad en daad terzijde te staan. De leden van de vereniging kwamen niet alleen uit Sassenheim, maar ook uit Voorhout en Warmond. Daarmee was de afdeling zijn tijd ver vooruit, omdat de fusie van de drie gemeenten pas deze eeuw heeft plaatsgevonden. (Inmiddels zijn ook Lisse en Hillegom bij de afdeling gekomen, waarmee opnieuw sprake lijkt van een vooruitziende blik!).

Wat de huisvesting betreft kreeg de afdeling in 1973 de beschikking over een eigen ruimte in 't Onderdak in de Hoofdstraat. Daar werd gebleven tot 2000 toen de Vomar het pand overnam en de afdeling verhuisde naar het Bolwerk aan de Parklaan, waarvan de naam later werd gewijzigd in 't Onderdak.

De vereniging telt inmiddels ca.150 enthousiaste leden, aan wie een zeer gevarieerd aantal activiteiten wordt aangeboden. Dat betreft onder meer de maandelijkse lezing (in de theaterzaal), de yogaclub, de bridgeclub, de fietsclub, de dinnerclub, de excursies, het koor, de gespreksgroep en eenmaal in de maand een happy hour.

De vereniging stelt zich bij dit alles ten doel: het bevorderen van de emancipatie van haar leden door activiteiten op het gebied van vorming, ontwikkeling en creativiteit en door het opkomen van de belangen van de consument in de meest brede zin.

Waarom is het zo'n leuke vereniging?

De vereniging heeft een uitstekende sfeer, zoals ook blijkt uit de hoge opkomst bij het merendeel van de activiteiten. De lezingen worden doorgaans bezocht door 70 a 80 dames. Nieuwkomers melden zich meestal na een contact met een van de leden. Daarbij is gebleken dat dames die in een van onze dorpen wonen, vaak toetreden tot de vereniging omdat ze graag mensen willen leren kennen.

Wat is jullie ambitie?

De vereniging is sterk gericht op de gemeenschapszin van haar leden. In deze tijd waarin eenzaamheid veel voorkomt, richt de vereniging zich in sterke mate op de uitvoering van gemeenschappelijke activiteiten.

Meer informatie is te vinden op*

Onze website van de afdeling Sassenheim: https://www.nvvh.nl/html/afd.php?afdID=83

Deze rubriek wordt samengesteld in samenwerking met Welzijn Teylingen. Alles over vrijwilligerswerk vindt u op www.welzijnteylingen.nl en klik op 'vrijwilligerswerk'.

Wilt u uw vereniging ook in deze rubriek, en wilt u weten hoe u dat doet? Stuur dan een e-mail naar Marian Kofoed van Welzijn Teylingen: m.kofoed@welzijnteylingen.nl.

Woensdag 4 t/m 11 jan

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): Zondag 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd Koor, voorganger: pastor Th. Blokland. Na deze viering verzorgt organiste Gerda Peters een koffieconcert.

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): geen informatie

- Julianakerk (Julianalaan 6): geen informatie

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J. Groenleer. 10.30 uur: jeugdkerk

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Woord & Communieviering m.m.v. het Parochiekoor, voorganger: M. Claassens

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met het Herenkoor, voorganger: Pastor Owel

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. R. Steenstra Leiden

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Jan Wolsheimer

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur: eredienst, 19.00 uur: genezingsdienst

KTS schrijft Haikubundel voor internationele klas

Lars en Lotte overhandigen het eerste boek aan leerlingen van de Internationale Schakelklas. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Tweede- en derdejaars leerlingen van de KTS hebben, samen met enkele docenten, een haikubundel geschreven en uitgegeven. De opbrengst van de bundel 'Kids en Team op Schrift' gaat naar de Internationale Schakelklas, de ISK, te Katwijk. Op donderdag 22 december overhandigde Lotte en Lars namens de KTS het eerste exemplaar aan de leerlingen van het ISK.

Het boekje bevat ruim honderd haikugedichten en is voorzien van dragende illustraties. De Haiku beschrijven zowel alledaagse situaties als bijzondere momenten op de KTS en daarbuiten. Het voorwoord geeft algemene informatie over wat haiku precies is en daagt de lezer uit om inspiratie op te doen en ook haiku te gaan schrijven.

Vanaf januari is de bundel bij de KTS voor 10 euro te koop, zolang de voorraad strekt.

Op verhaal komen bij het Rouw- en Verliescafé

Sassenheim n Het Café Over-Leven houdt op zondagmiddag 15 januari om 14.30 uur een bijeenkomst in de bibliotheek in Sassenheim. De bijeenkomsten van het Café Over-Leven zijn bedoeld voor iedereen met een rouw- of verlieservaring, die steun wil vinden in een vertrouwde en ontspannen omgeving. Deze bijeenkomst staat niet in het teken van een vooraf bepaald thema, maar er is volop ruimte voor het delen van verhalen.

Verhalen over verlies, rouw, gemis en verlangen. Over wat van waarde is en nooit verloren mag gaan in een periode van verlies. Verhalen die gaan over gebeurtenissen die de ziel geraakt hebben en je leven hebben veranderd of waar men erg over teleurgesteld is. Over de essentie van het leven. Elk verhaal heeft zijn betekenis. Het verhaal is er en het mag verteld worden. Soms moet het ook verteld worden en doet het goed om het te delen want delen van een verhaal kan helend werken.

In de eigen omgeving is het soms moeilijk om er de gelegenheid voor te vinden, omdat mensen niet altijd een luisterend oor hebben. Het is bijzonder om te ervaren hoeveel (h)erkenning deze verhalen bij de andere bezoekers oproept.

De bijeenkomst wordt begeleid door Wil van der Kwaak. Zij is vrijwilliger bij Welzijn Teylingen en sinds 2015 lid van de werkgroep. Ze werkt al ruim 35 jaar met ouderen en sinds kort met jong dementerenden. Van hieruit heeft ze veel te maken met rouw, verlies en verdriet en vindt ze het fijn om in het café een luisterend oor te zijn.

De deuren staan open om 14.15 uur, de bijeenkomst begint om 14.30 uur. De toegang is gratis.