De Teylinger

3 juli 2019

De Teylinger 3 juli 2019


Nog geen beslissing over inzameling afval

Teylingen n De raadscommissie Bestuur dook vorige week wederom in het afval. En ze kwamen er weer niet uit. Om toch nog tot een compromis te komen, gaan zij tot aan de raadsvergadering van donderdag 11 juli met elkaar praten of zij tot een overeenkomst kunnen komen om wat te doen voor een betere afvalscheiding.

Door Nico Kuyt

Het nieuwe afvalbeleid van de gemeente was al een soap, maar nu uitgegroeid tot een Grieks drama. Er zijn doelen gesteld over het wegwerpen van de hoeveelheid restafval in 2025. De kosten voor het afvoeren worden ook steeds hoger. Uiteindelijk gaat de inwoner dat betalen. Al jaren praat politiek Teylingen wat te doen om haar inwoners tot beter scheiden te verlokken. En ook vorige week kwamen zij er niet uit. Wethouder Rob ten Boden stelde voor om omgekeerd in te zamelen, dus de inwoner moet het restafval zelf wegbrengen en dat zal hem wel leren beter te scheiden, in combinatie met diftar, oftewel ervoor ook nog te laten betalen, het bewuste scenario 6. Maar wat meer positief, de zakken voor plastic, blik en pakken te vervangen door minicontainers en ondergrondse containers. Zo ook het oud papier en karton. En een voornemen om het groente- fruit- en tuinafval (GFT) in de zomerperiode wekelijks in te zamelen. Zo kan een vermindering van 100 kg restafval in 2020 worden gehaald en in 2025 30 kg. Ten Boden wees naar Lisse waar het omgekeerd inzamelen gezorgd heeft tot een vermindering met 70 procent.

Ontmoeting aan tafel al op 21 juli

Sassenheim n Per ongeluk is vorige week de verkeerde datum van de eerstvolgende Ontmoeting aan tafel gepubliceerd. De gezamenlijke maaltijd in de Julianakerk is namelijk al op zondag 21 juli, eenmalig dus op de derde zondag van de maand.

Tijdens ontmoeting aan tafel kunnen gasten voor 5 euro genieten van een driegangenmaaltijd. Het draait daarbij vooral om nieuwe mensen ontmoeten en gezamenlijk genieten van de maaltijd. Iedereen is van harte welkom.

Voor de zomervakantie kunnen oude en nieuwe gasten nog een keer genieten van de kookkunsten van organisatoren Wil de Ruijter en Marijke van den Beld. De eerstvolgende 'Ontmoeting' is daarna op zondag 22 september. Meer weten of ook eens aanschuiven? Bel naar Wil de Ruijter via 0252-210289.

n Zonnig jubileum

Foto: pr./Corina van Diest

De Kaagweek kon bijna niet beter. Met optredens van bekende muzikanten, zoals Van Dik Hout, vierde de Vereniging tot Viering Warmonds Feesten (VWF) het vijftigjarig bestaan. Op zondagmiddag was bijvoorbeeld de workshop van jeugdcircus Atleta. En dat alles met vier dagen prachtig weer. | Foto: pr./met dank aan Corina van Diest

Aanhoudingen na vechtpartij

Warmond n De politie heeft op zaterdag 29 juni drie mannen uit Katwijk, Wateringen en Pijnacker aangehouden voor een vechtpartij op een eiland in de Zwanenburgpolder. Vier personen raakten gewond, een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Meer op pagina 15.

Marjoleine Mosselman en Paul Martens zetten de laatste puntjes op de 'i' voor het jubileumfeest. | Foto: pr.

Jubileumweekend
St. Cecilia

Feesten,
dansen en
theater

Kap van
kastanjes
blijft beroeren

Hogewoning exposeert in Rijksmuseum

Uitgeweid n Ikke eerst

Fracties hebben moeite met omgevingsmanager

Teylingen n Een aantal fracties in de raadscommissie Ruimte hikt tegen de investering voor het aanstellen van een gemeentelijke omgevingsmanager voor bouwprojecten in Teylingen, een soort ombudsman tussen omwonenden en de gemeente.

Door Nico Kuyt

De gemeente kreeg regelmatig signalen van inwoners over voor hen onverwachte ingrijpende veranderingen door bouw in hun directe woonomgeving en overlast als gevolg van de werkzaamheden. Zij zijn ontevreden over de beantwoording van vragen, ondervinden soms schade en overlast en het is voor hen niet altijd duidelijk bij wie ze terecht kunnen. Inwoners geven ook aan zich overgeleverd te voelen aan een projectontwikkelaar of bouwer. Een voorbeeld is het bouwproject in de Herenstraat in Voorhout.

Gemeentelijk aanspreekpunt

B&W legt nu een voorstel de gemeenteraad voor met maatregelen om deze situatie te verbeteren. Eén daarvan is het aantrekken van een omgevingsmanager, een gemeentelijk aanspreekpunt, als een pilot voor twee jaar.

De fracties van PvdA en GroenLinks toonden zich uitgesproken voorstander, maar D66, CDA, ChristenUnie, VVD, Trilokaal hadden bij de voorbespreking in de commissie in een meer of mindere mate moeite met deze manager en het geld dat daarmee is gemoeid. Deze werkzaamheden zouden ook binnen de huidige ambtelijke capaciteit uitgevoerd moeten kunnen worden. Zij gaan het nog even in hun respectievelijke fracties bespreken. De gemeenteraad gaat er dan verder over praten en een besluit nemen.

Voor wethouder Bas Brekemans is het goed dat deze manager er komt, iemand die van buiten naar binnen kijkt en de mensen scherp houdt. Omwonenden van bouwprojecten hadden juist gevraagd om zo'n ombudsman die tussen de bewoners en de gemeente zit.

Politieke partijen denken verschillend over afvalinzameling

Tijdens de schorsing werd druk over het afval gesproken. In het midden is wethouder Rob ten Boden aan het woord. Foto: Nico Kuyt

Vervolg voorpagina

Maar Hidde Verhoeve (VVD) zag niets in het omgekeerd afval inzamelen en wierp zijn grootmoeder in de arena. Hij zag haar al met het restafval op de rollator sjokken in een survivaltocht naar de restafvalbak. Je moet mensen lokken tot scheiden en niet straffen, meende hij. Dat betalen zorgt maar voor dumpen in de bak van de buurman en zwerfafval. Ga die inwoner nu verleiden, bijvoorbeeld met een financiële prikkel als zij goed scheiden. Maak de bak voor restafval kleiner en ga die minder vaak ophalen. Als je GFT-afval erin werpt, dan zit je zelf drie weken daarmee te rieken. Echter, Edith Alkemade (D66) koesterde andere gedachten. Gewoon doorpakken. Maar wel heel geleidelijk, zodat de inwoner kan wennen aan het nieuwe systeem. Ieder jaar evalueren en bijsturen en zo de eerste twee jaar geen diftar. Ook Frans van Swieten (Trilokaal) zag veel in scenario 6, maar wees wel op mogelijk afvaltoerisme. Mensen die goed scheiden moet je aan het einde van het jaar belonen. Meer restafval, dan moet je bijbetalen en met minder dan krijg je geld terug. Een wel wat forse draai van de fractie, want Dion Piket (Trilokaal) huldigde wel een andere anti-diftar-mening in de vorige raadsperiode. Het zal aan het toetreden aan de coalitie en het leveren van een wethouder liggen. 'Voortschrijdend inzicht', noemde Van Swieten het. Peter Scholten (CDA) was intussen helemaal niet blij geraakt met dat betalen voor het afval. Wel zag hij kreunend een geleidelijk toegroeien naar scenario 6 nog wel mogelijk, maar straalde daarbij maar bitter weinig enthousiasme. Eigenlijk helemaal niet. Echter, Mirjam Mack (ChristenUnie) zag op haar beurt scenario 6 helemaal zitten, maar vroeg als ervaringsdeskundige aandacht voor het recyclen van luiers. En dat sprak ook haar collega Joost van Doesburg (PvdA) aan. Maar het betalen voor het afval, dat was voor hem een stap te ver. Je kunt dat altijd later nog invoeren. Maak nu eerst van die grote grijze bak maar een 80 liter containertje. Voor Don Verhoeff (GroenLinks) was de periode van luiers al voorbij en schaarde zich helemaal achter scenario 6.

Overleg

Wethouder Ten Boden zegde toe de luiers mee nemen in het plan. Na een korte schorsing werd nog gepoogd om de fracties nader tot elkaar te brengen. Wel, zoals voorgaande keren, dat lukte niet bepaald. De VVD bleef vasthouden aan het zoveel mogelijk behulpzaam zijn aan de inwoners in het ontzorgen. Gewoon een bak aan de straat kunnen zetten. Maar Trilokaal vond het geen grote last om het afval weg te brengen. Wel zag die fractie een 'stip op de horizon' om een manier te vinden tot elkaar te komen. Om zo op termijn tot scenario 6 te komen. Of het slechts een fantoom is dat rijpt op de afvalhoop, of een laatste redmiddel om de fracties uit het afval te trekken, zal blijken uit de bespreking in de gemeenteraad van 11 juli, want dan praten de fracties nog wat even moedig verder over het afval. En wie weet, wellicht wordt het hoofpijndossier na jaren dan eindelijk afgesloten. | Foto: Nico Kuyt

Kap kastanjes blijft politiek maar beroeren

Sassenheim n De raadsleden Don Verhoeff (GroenLinks) en Sybrinne de Vries (CDA) hebben opnieuw vragen ingediend over de voorgenomen kap van de paardenkastanjes in de Wilhelminalaan, de Prins Hendriklaan en het Koningspark.

Door Nico Kuyt

Het is bijna wekelijks of er gebeurt weer wat in politiek Teylingen over het gevoelige dossier van de kastanjes. Nu over een bericht in de gemeenteberichten van 26 juni, waarin de gemeente meldt dat er een vergunning is aangevraagd voor de kap van 23 bomen in de Wilhelminalaan en Prins Hendriklaan. Verhoeff en De Vries klommen direct in de pen en stelden hierover de dag daarop meteen schriftelijke vragen, want had wethouder Rob ten Boden niet in de raadscommissie Ruimte van 18 juni toegezegd geen kapaanvragen in te dienen, voordat het rapport bekend is van de bomenschouw die in augustus plaatsvindt? Verdere acties wat de kap van bomen betreft, zouden uitblijven. Zij vragen waarom de wethouder is teruggekomen op zijn toezegging en willen een mondelinge beantwoording in de eerstvolgende raadsvergadering van donderdag 4 juli.

Aanvraag ingetrokken

Op zaterdag 29 juni heeft de gemeente heeft de aanvraag ingetrokken en gaat eerst nader onderzoek doen naar de huidige toestand van de zieke bomen en de mogelijke oplossingen. De publicatie van deze vergunningsaanvraag was al in gang gezet.

'Met zijn allen ontbijten is een echte traditie geworden'

WARMOND n Het Kaagweekontbijt in Park Groot Leerust is het moment waar Warmonders en andere feestvierders samen komen. Op zondagmorgen 30 juni staan vanaf negen uur de eerste gasten aan het buffet. Voor een kleine bijdrage liggen de croissantjes en gekookte eieren klaar.

Door Lotte Zoet

Samen met Ageeth Loef heeft Els van Winsen het ontbijt voorbereid. De wekker gaat al vroeg, vertelt ze. ''Wij staan sinds zes uur s' ochtends alles klaar te maken, en hebben bijvoorbeeld al 130 eieren gekookt en veel koffie gezet. Ik ben twaalf jaar lang bestuurslid van Vereniging van de Viering tot Warmonds Feesten (VWF) geweest, uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om het ontbijt op zondagochtend klaar te maken. Dan kunnen andere bestuursleden iets langer in bed liggen. Het blijft bovendien leuk om iedereen weer een keer te zien.''

De ontbijters staan in de rij voor het Kaagweekbuffet. | Foto: Lotte Zoet

geweldige sfeer

Mevrouw van der Plas (86) schuift elk jaar aan in het park. ''Vroeger kwam ik hier altijd met mijn kinderen en nu zit ik hier met mijn achterkleinkinderen. Het ontbijt is iets waar ik elk jaar weer naar uit kijk. Meestal zit de hele tafel vol met mijn familie, dat vind ik altijd zo fijn. De sfeer is geweldig, een paar jaar geleden ging ik ook nog naar de feesten, maar helaas kan ik dat nu niet meer. Gelukkig worden er wel veel dingen georganiseerd voor ouderen, zoals klaverjassen. Ik hoop dat ik hier nog heel lang mag komen.''

dorps gevoel

Els Kroon en Sjoerd Wartena schuiven voor het eerst aan bij het Kaagweekontbijt. Samen met hun dochters Annabel (5) en Floortje (3,5) genieten ze in de buitenlucht van de lekkernijen. Kroon: ''Wij wonen sinds januari in Warmond en het bevalt ons goed, je krijgt hier echt een dorpsgevoel en de natuur is ook prachtig. De vereniging organiseert altijd leuke dingen en met dit soort evenementen leer je nieuwe mensen kennen. Ook voor de kinderen is het een groot feest met de kermis. Wij voelen ons hier echt thuis.''

Pieter Wassenaar is een tevreden voorzitter. ''Ik ben altijd erg trots als ik iedereen hier zie zitten. Met zijn allen ontbijten na een paar feestelijke dagen is een echte traditie geworden voor veel mensen.''

Teylingereind moet verhuizen

Teylingen n Forensisch Centrum Teylingereind verhuist naar de naastgelegen leegstaande gebouwen, waar vroeger de Vaart in was gevestigd. Dat is een besluit van minister Dekker.

Door een afname in de jeugdcriminaliteit in de afgelopen jaren staan op dit moment veel cellen leeg. Van de huidige 753 plaatsen blijkt volgens ramingen in 2024 slechts 358 nodig te zijn. Daarom heeft het kabinet besloten 180 plaatsen af te stoten. Daarmee resteert nog genoeg flexibele capaciteit om onverwachte schommelingen in de toekomst op te vangen. Teylingereind blijft in het huidige besluit open, maar verhuist in 2021 naar de naastgelegen nieuwbouw. Die werd oorspronkelijk gebouwd als uitbreiding van de jeugdgevangenis, maar bleek niet meer nodig. Vervolgens werd de locatie aan het Poelruiterpad tot 2017 gebruikt als instelling voor gesloten jeugdzorg onder de naam De Vaart van organisatie De Horizon. Het huidige gebouw van Teylingereind, met 92 plaatsen, kan afgestoten kan worden, laat het ministerie weten. Teylingereind behoudt ook na de verhuizing de capaciteit van 92 plaatsen. Twee justitiële jeugdinrichtingen moeten door het besluit wel de deuren sluiten: Via Het Keerpunt in Cadier en Keer (in 2020) en JJI Het Poortje Juvaid in Veenhuizen (in 2021).

Bredere regeling voor ondersteuning mantelzorgers

Teylingen n Om de mantelzorgtaak minder zwaar te maken kunnen mantelzorgers gebruik maken van de Regeling Ondersteuning Mantelzorgers. De regeling was in eerste instantie bedoeld voor extra huishoudelijk hulp. Maar mantelzorger is maatwerk. Daarom heeft de gemeente dit jaar besloten de regeling breder in te zetten voor bijvoorbeeld het volgen van een cursus. De regeling is nog aan te vragen.

Mantelzorger ben je als je voor een lange periode zorg hebt voor iemand in je omgeving. Met de Regeling Ondersteuning Mantelzorgers kunnen mantelzorgers in Teylingen tijdelijk (extra) hulp inschakelen, waarvan een groot deel door de gemeente wordt vergoed. De hulp kan ingezet worden voor de mantelzorger zelf of voor degene voor wie zij zorgen.

De regeling was in eerste instantie bedoeld voor extra huishoudelijk hulp. Maar mantelzorger is maatwerk. Waar de één behoefte heeft aan ondersteuning in het huishouden, blijk de ander meer behoefte te hebben aan vrije tijd of ondersteuning bij het zorgen. Daarom heeft de gemeente dit jaar besloten de regeling breder in te zetten. Mantelzorgers kunnen nu, behalve extra huishoudelijke hulp, ook een aanvraag doen voor vervangende zorg of gezelschap aan huis, klussen in en om het huis of een andere vorm van ondersteuning zoals bijvoorbeeld het volgen van een cursus.

De regeling is nog aan te vragen. De mantelzorgadviseurs van Welzijn Teylingen gaan in gesprek over de mogelijkheden. Meer informatie via Welzijn Teylingen, bel naar 0252 231805 of e-mail: info@welzijnteylingen.nl. Kijk ook op www.welzijnteylingen.nl.

Brand in monumentale bollenschuur

De brandweer probeert de brand in de bollenschuur aan de Loosterweg te blussen. | Foto: pr./Gerard van Steijn Foto: pr./Gerard van Steijn

Voorhout n De monumentale bollenschuur van P. van Reisen en Zonen aan de Loosterweg is bij een brand op maandagavond 1 juli zwaar beschadigd geraakt. De achterkant van het pand is ingestort.

De brand werd rond 19.00 uur ontdekt en al snel opgeschaald naar zeer groot. De brandweer kreeg assistentie bij het blussen van gespecialiseerde korpsen uit Kennemerland. De brand was moeilijk vanaf de buitenkant te bestrijden. Met een camera is gemonitord of er nog brandhaarden in het pand waren. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Er zijn geen gewonden gevallen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Vanwege de rookontwikkeling werd inwoners van Lisse en Lisserbroek geadviseerd de ramen en deuren gesloten te houden.

Carillon buiten gebruik

Voorhout n Het klokkenspel zal niet meer vanuit de toren van het Bestuurscentrum worden gehoord. Het politieke epicentrum van de gemeente is hopeloos verroest en het is te duur om te herstellen. De bellen van politiek Teylingen zullen niet meer klinken.

Door Nico Kuyt

In 1990 is het voormalige gemeentehuis van Voorhout gebouwd. Met een pompeuze toren met uurwerk en carillon. Maar het hapert ietwat. En het opknappen brengt behoorlijke kosten met zich mee. De klok zal nog worden opgepoetst, de wijzerplaten beschilderd en de verlichting vervangen. Dat kost al 24.000 euro. Het klokkenspel wordt ontkoppeld. Daar hoeft niet veel voor worden gedaan, want het merendeel van de klepels is al vastgeroest. Die zouden moeten worden vervangen. En er is een permanente stellage nodig in de toren. Die kosten lopen op naar een 50.000 euro. Ook zijn er klachten van omwonenden over geluidsoverlast van het carillon. B&W heeft maar besloten het buiten gebruik te stellen.

Hartekind zoekt collectanten

Voorhout n Stichting Hartekind is op zoek naar collectanten die tussen 7 en 13 juli langs de deuren in Teylingen willen gaan. Dagelijks worden er in Nederland vier kinderen geboren met een hartafwijking. Hartekind wil door middel van financiering van wetenschappelijk onderzoek de overlevingskansen van hartekinderen vergroten. Aanmelden kan bij Jeroen van Beelen via hartekindvanbeelen@gmail.com.

Fietsen en wandelen door de Boterhuispolder dankzij nieuw pad

Projectleider Bart van Dijk, Rob ten Boden, Bert van Leeuwen en Fernand de Willigen proosten op de het nieuwe pad. | Foto: Piet van Kampen

n Nieuwe fietspad officieel geopend

Warmond n Een groene oase van rust en natuur ligt onder handbereik. Een wereld van relaxen voor fietsers en wandelaars tussen de Zijldijk en de Leidseweg bij het pittoreske dorpje Oud-Ade. Het nieuwe fietspad werd op vrijdag 28 juni officieel geopend door wethouder Rob ten Boden.

Door Piet van Kampen

De ontwikkeling van de Boterhuispolder is uitgevoerd in het kader van het 'Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020'. Verschillende gemeentes werken mee aan dit grootschalige programma, dat uiteenlopende projecten omvat. Al die projecten samen leiden vormen een netwerk van fiets- en wandelroutes, die beginnen en eindigen in Leiden en die lopen via de Leidse Ommelanden, waar ook de Boterhuispolder deel van uitmaakt.

De officiële openingsceremonie vond plaats in 'Buiten Warmond' bij de boerderij van Bert en Reny van Leeuwen aan de Langeweg. Een passende naam bij de procedure om na een lange weg van een aantal jaren het door de gemeenten Teylingen en Leiden gewenste fietspad te realiseren. In korte trekken schetste Van Leeuwen, die er 30 jaar geleden als kleine boer met wat melkvee begon, hoe hij na een slechte economische periode steeds meer in recreatief gebruik van dit gebied begon te geloven. Samenwerking met Teylingen, Leiden en de provincie leidde uiteindelijk tot het stand komen van dit project. Hij liet zijn stal ombouwen en boerderij Van Leeuwen werd omgedoopt tot de oase 'Buiten Warmond'. Een welgekozen naam, want het ligt inderdaad ver buiten de dorpskern. Het is voor fietsers en wandelaars een rustplek met terras Kleine bootjes en kano's kunnen er aanmeren. "Ik ben blij met deze ontwikkeling," spreekt Van Leeuwen uit het hart. "We gaan enthousiast aan de gang zeker voor de komende tien jaar." Vanuit Warmond kunnen bezoekers met het pontje nabij de golfbaan overvaren naar de Zijldijk.

Aan de Langeweg bij de Zijldijk staat de boerderij van de familie De Willigen. Het is het begin van het fietspad naar 'Buiten Warmond'. De oude schuur werd diezelfde middag geopend. Daar wordt duurzaam vlees van de eigen Lakenvelder koeien verkocht. Ook zijn bloemenstroken aangelegd waar de bijen en vlinders welig kunnen tieren.

Blijde gezichten

Alom blijde gezichten dus. Ook dat van pontbaas James, die nu meer klandizie verwacht omdat het fietspad het hele jaar, ook tijdens het broedseizoen van de weidevogels is open gesteld. "Er zal worden bekeken of de vogels er geen last van zullen hebben."

Leerlingen actief bij viering 75 jaar bevrijding

Voorhout n Op 5 mei 2020 viert Nederland dat het 75 jaar geleden is dat we bevrijd zijn. Dat gebeurde toen weliswaar voor verschillende gebieden op verschillende data, maar de Duitse capitulatie werd op 5 mei 1945 in Wageningen getekend. In het hele land wordt dat uitgebreid gevierd, maar niet nadat de slachtoffers van oorlogsgeweld op 4 mei zijn herdacht. In Voorhout zijn de plannen voor de herdenking en de viering van de bevrijding volgend jaar in blauwdruk gereed. Daarbij hebben de Oranje Vereniging Voorhout (OVV) en de Historische Kring Voorhout (HKV) de handen ineen geslagen voor een gezamenlijke activiteit. Er zijn daarnaast nog eigen plannen en er is ook een bijdrage van de plaatselijke Rotary voorzien.

De bouwstenen voor de gebeurtenissen zijn daarmee bekend en op donderdag 27 juli is een bescheiden begin gemaakt met het fundament voor een van de geplande activiteiten. In een project worden de leerlingen van de lokale basisscholen bij de herdenking en bevrijding betrokken. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei stelt dat vrijheid de moeite waard is en vraagt met name om de bevatting van vrijheid door te geven. OVV en HKV vinden het erg belangrijk om de jeugd te informeren en hen bewust te maken van wat onvrijheid betekent en dat iedereen dankbaar voor de vrijheid moet zijn.

Exposities

In de groepen zeven van de basisscholen wordt een voorbereidende gastles over oorlog en vrijheid gegeven. Daarna wordt onder leiding van een ervaren kunstenaar klassikaal gewerkt aan het maken van tekeningen, schilderijen, collages of andere kunstuitingen die de emotie rond herdenking, bevrijding en vrijheid weergeven. De creaties van de leerlingen worden tentoongesteld in etalages en winkels van de Voorhoutse winkeliers. Die expositie is van medio april tot medio mei. De leerlingen van groep acht van de basisscholen gaan verhalen of gedichten schrijven onder begeleiding van een ervaren dichter en schrijver. Ook deze worden door de middenstand geëxposeerd worden.

Bijdrage kindergemeenteraad

Aan de kindergemeenteraad is een bijdrage gevraagd voor de kosten van materialen zoals verf, kwasten, canvas en schilderlijsten. Na uitgebreide discussies en meerdere stemmingen heeft de kindergemeenteraad afgelopen donderdag een bedrag van 165 euro toegekend voor dit project. Daarmee is een basis gelegd en kunnen OVV en HKV verder met organisatie en financiering van de viering van 75 jaar bevrijding.

Peuk verliest het van poes

Het zakasbakje van Barkadera kun je makkelijk bij je dragen. | Foto: pr. Foto: pr.

In onze vorige column besteedden we aandacht aan de peuk en de enorme schadelijkheid voor het milieu en hoe al die peuken op straat, in de berm en op het strand onze leefomgeving vervuilen. Omdat we dit bij de bron willen aanpakken, hebben we gezocht naar een aantrekkelijke oplossing die de roker zou aanspreken. En hebben wij dus een voorstel voor een speciale actie onder de aandacht gebracht van de Kindergemeenteraad van Teylingen. Ze zochten namelijk projecten met een maatschappelijk doel waaraan ze een bedrag konden schenken. Want wat als je nou rookt maar toch geen viespeuk bent? Waar moet je dan naar toe met die vieze peuk?

Foto: pr.

Het zakasbakje!

Die wel al in enkele uitvoeringen in de winkel verkrijgbaar is, maar die jammer genoeg nog niet de weg naar de zak van de roker heeft gevonden. Deze zakasbakjes, die in de winkels helaas een beetje in een (verdom)hoekje geplaatst zijn, bleken ook vaak niet praktisch genoeg in het gebruik. Nadat wij verschillende modellen hebben gezocht op internet en deze hebben laten testen, is ons oog gevallen op het zakasbakje van Barkadera. Deze 'personal ashtray' kun je nét als je pakje sigaretten en je aansteker gemakkelijk bij je dragen in je jas, zak of tas én is superhandig in het gebruik. Helaas is deze uitvoering van het zakasbakje (nog) niet verkrijgbaar in de winkel en ook alleen bij een minimale afname van 500 stuks. Hij wordt weleens gebruikt bij evenementen of voor sponsoring (voorzien van logo). Ons initiatief was dus om dit item te promoten bij de milieuvriendelijke roker door deze gratis met een begeleidende flyer uit te delen bij de rokende inwoners van Voorhout/Teylingen. Zodat je voortaan gewoon de peuken kunt doven en meenemen en ons milieu heel simpel een zware vervuiling kunt besparen. Verder was de hoop dat wanneer er goede ervaringen zouden zijn, dit initiatief navolging in andere gemeentes zou kunnen krijgen en eindelijk zou leiden tot een goed en betaalbaar aanbod in elke winkel waar sigaretten verkocht worden.

Aaibaarheidsgehalte

Donderdagavond 27 juni kwam de Kindergemeenteraad bijeen. Er waren vier projecten: naast ons nog de OVV/HKV, Scouting Tjarda en Marente. Ons project werd tot onze vreugde zeer positief beoordeeld en tot op het laatste moment bleef het spannend... maar de interactieve knuffelkatten van Marente, een prachtig project om eenzame of dementerende ouderen te helpen, had een te hoog knuffelgehalte voor het zakasbakje en de andere ingediende projecten. De Kindergemeenteraad heeft Voorhout Schoon uiteindelijk een bedrag van 165 euro toegewezen. Spijtig 335 euro te weinig voor ons om onze actie te bekostigen. Maar wellicht dat we dit vuurtje op een andere manier brandend kunnen houden...

Digitale inloopspreekuur keert na vakantie terug

Teylingen n In verband met de zomer zijn er geen digitale inloopspreekuren in de maanden juli en augustus in de Bibliotheek Bollenstreek, vestigingen Sassenheim, Voorhout en Warmond.

De inloopspreekuren beginnen weer in de eerste week van september. Bezoekers zijn dan van harte welkom voor al uw digitale vragen over bijvoorbeeld tablet, smartphone of laptop. Tijdens de spreekuren zijn ook vrijwilligers van Seniorweb aanwezig om uitleg te geven over de cursussen. De inloopspreekuren zijn gratis, aanmelding is niet nodig.

Het spreekuur in de bibliotheek in Voorhout start op dinsdag 3 september van 10.00 tot 12.00 uur, op woensdag 4 september van 13.00 tot 15.00 uur in de bibliotheek Warmond en vanaf donderdag 5 september van 14.00 tot 16.00 uur in de bibliotheek Sassenheim.

Zonnig jubileum

Foto: pr./Corina van Diest

Warmond n Een jubileumzonnetje, dat is wat voorzitter Pieter Wassenaar vooraf wenste. En dat cadeau kon de VWF tijdens de viering van de vijftigste verjaardag helemaal uitpakken. De Kaagweek kon rekenen op prachtig weer en veel belangstelling. | Foto's: pr./VWF/Corina van Diest

Foto: pr.
Foto: pr.
Foto: pr./Corina van Diest
Foto: pr./Corina van Diest
Foto: pr.
Foto: pr./Corina van Diest

Kaagweek in beeld

Aanhoudingen op eiland in Zwanenburgerpolder

Warmond n De politie heeft op zaterdag 29 juni zes mannen aangehouden vanwege een grote vechtpartij op een eiland in de Zwanenburgerpolder.

Meerdere melders zagen zaterdagavond rond 19.15 uur dat er door tientallen personen gevochten werd op een eiland in de Zwanenburgpolder. Zij waarschuwden de politie. In eerste instantie was niet duidelijk waar het was en duurde het enige tijd voordat de hulpverlening op gang kwam. Omdat de locatie vrij moeilijk te bereiken was, stapten politieagenten op meerdere brandweerboten en voeren ze naar het eiland. Eenmaal op het eiland troffen ze de gewonden aan en startten de hulpverlening.

Uit eerste verklaringen bleek dat een groep bezoekers van het eiland slaags was geraakt met een groep personen op een boot. Bij de vechtpartij raakten vier mensen gewond. De helikopter van het Mobiel Medisch Team landde nog op het eiland, maar op dat moment werden de slachtoffers al per brandweerboot vervoerd naar de Gemeentehaven. Daar stonden drie ambulances klaar die aan de slachtoffers eerste hulp verleenden. Eén gewonde is naar het ziekenhuis vervoerd. De slachtoffers deden aangifte van mishandeling en diefstal.

Aanhoudingen

De politie hield later op de avond zes personen aan voor hun betrokkenheid bij de vechtpartij. De aangehouden mannen zijn in de leeftijd van 20 tot 52 jaar en komen uit Katwijk, Wateringen en Pijnacker. Zij waren na de vechtpartij in een boot weggevlucht. Vanuit de lucht werd naar hen gezocht. Tijdens die zoektocht zagen ze waar de boot naar toe ging, waarna de politie op het water de boot met daarin vijf verdachten kon laten stoppen. De verdachten zijn aangehouden en met boten naar de kade vervoerd. Daarna zijn ze naar het politiebureau overgebracht.

Het schip waarin de verdachten waren gevlucht, werd naar de gemeentehaven gevaren. Agenten onderzochten de boot en troffen een zesde verdachte aan, die zich had verstopt. In de boot werden meerdere hennepplanten gevonden.

Onder de slachtoffers en aangehoudenen waren geen inwoners uit Teylingen. Het staat ook los van de incidenten en daarbij betrokkenen van eind 2018 rond Koudenhoorn. De politie doet verder onderzoek.

Geen verdringing door noodwoningen voor arbeidsmigranten

Teylingen n Het plaatsen van tijdelijk woonunits voor arbeidsmigranten zal volgens wethouder Bas Brekelmans niet zorgen voor een verdringing van andere doelgroepen, maar woningen komen juist leeg die nu soms illegaal bewoond worden. Dit antwoordde hij op vragen van VVD en Trilokaal in de afgelopen raadscommissie Ruimte.

Door Nico Kuyt

Enige tijd geleden heeft de commissie gesproken over de brede kaders waaraan mogelijke locaties voor huisvesting van arbeidsmigranten aan moeten voldoen en de voorkeur uitgesproken voor een kleine locatie in het stedelijk gebied, een nieuwe of bestaande locatie op een bedrijfsterrein en in bestaande panden in het buitengebied. Niet een voorkeur had de realisatie van een nieuw complex in het agrarisch gebied, vanwege het behoud van de openheid. Maar het moet voor VVD en Trilokaal niet zo zijn dat er mensen van Teylingen op de wachtlijst staan en arbeidsmigranten voorrang krijgen. Maar dat is volgens wethouder Brekelmans niet het geval. De uitzendbureau´s hebben aangegeven dat er heel veel behoefte is aan tijdelijk noodwoningen voor arbeidsmigranten. De uitzendbureau´s willen ook voor deze woonunits zorgen. Door de noodwoningen komen huizen leeg die bijvoorbeeld nu illegaal bewoond worden. Er is dus geen sprake van een verdringing. De afweging van alle doelgroepen komt terug in de gemeentelijke Woonvisie. De woonbehoefte van arbeidsmigranten is een specifiek probleem waar een oplossing gezocht moet worden. B&W komt met voorstellen naar de gemeenteraad als er plekken gevonden zijn voor de noodwoningen. De raad kan altijd nog besluiten over een mogelijk mix met andere doelgroepen voor deze woningen, zoals spoedzoekers.

Boezemcafé opent ook deze zomer haar deuren voor goed gesprek

Jacqueline Eenens (l) en Jacqueline van Heteren organiseren het zomerse Boezemcafé. Foto: pr./Luisa de Bruin

Warmond n Het Boezemcafé van de Duin- en Bollenstreek en Leiden opent ook deze zomer haar deuren. Op woensdag 10 juli van 10.00 tot 12.30 uur kunnen vrouwen die geraakt zijn door borstkanker in het pop-up café aan de Herenweg 101 in Warmond elkaar ontmoeten. Hier kunnen zij op een open en vrije manier een gesprek met elkaar hebben over borstkanker en de gevolgen daarvan.

Het Boezemcafé is opgericht in 2018 en is een initiatief van borstkankercoach Jacqueline Eenens uit Oegstgeest en schoonheidsspecialiste en masseuse Jacqueline van Heteren uit Warmond. Het Boezemcafé is een pop-up café dat is opgezet als een ontmoetingsplek voor vrouwen die geraakt zijn door borstkanker, recent of langer geleden. Hier kunnen vrouwen binnenlopen, met elkaar in contact komen, elkaar vragen stellen, tips geven en wellicht helpen met raad of met daad. Het is prettig als je je ervaringen op dit gebied met iemand kunt delen die weet waar je over praat en hetzelfde heeft meegemaakt.

In maart ondertekenden de drie bestuurders de intentieverklaring. Foto: pr.

Voedingsadvies

Een professional op het gebied van aanvullende borstkankerzorg zal mee koffiedrinken. Deze keer is dat Judith Rolf van Peer Voedingadvies uit Warmond. Zij beantwoordt graag tijdens de koffie eventuele vragen over voeding bij of na de behandeling voor borstkanker.

De toegang is gratis en aanmelden kan via boezemcafe@gmail.com of Facebook, maar is niet verplicht. Voor meer informatie, kijk op www.boezemcafe.nl. | Foto: pr./Luisa de Bruin

Definitieve fusie woningcorporaties Vooruitgang en Stek

n Huurders merken nog weinig van samengaan

Teylingen n De woningcorporaties Vooruitgang uit Teylingen en Stek uit Lisse zijn op maandag 1 juli gefuseerd. De fusie is vooral op papier en voor huurders van Vooruitgang verandert er komende half jaar niet veel. Het samengaan van de twee woonstichtingen is een voorloper op de 'grote' fusie met de Noordwijkse Woningstichting, die begin 2020 gepland staat.

In maart van dit jaar werd al aangekondigd dat Stek en Vooruitgang per 1 juli zouden fuseren. Op organisatorisch vlak blijft veel hetzelfde. Deze fusie is vooral een samengaan op papier. Voor huurders verandert het komende half jaar niet veel. Vooruitgang blijft werken vanuit het kantoor in Sassembourg in Sassenheim en het telefoonnummer wijzigt niet. Vooruitgang wordt een onderdeel van Stek, maar blijft voorlopig werken onder de handelsnaam 'Vooruitgang'. "Door de fusie met Stek ontstaat een solide organisatie, waarmee we onze huurders optimaal kunnen bedienen", zegt interim-bestuurder Peter Pinkhaar van Woonstichting Vooruitgang.

NWS

Na deze stap volgt de fusie waaraan ook de NWS meedoet. Op dat moment worden ook de drie organisaties samengevoegd. Het doel is een daadkrachtige, lokaal gewortelde woningcorporatie die in staat is om de volkshuisvestelijke opgaven in de Bollenstreek uit te voeren.

Vervolg fusie in 2020

"Het samengaan met Vooruitgang is een eerste zichtbare stap in het proces van de fusie waar ook NWS onderdeel van uitmaakt.", zegt Hans Al, bestuurder van Stek. De planning is, dat deze fusie begin 2020 zijn beslag krijgt. Tijdens het proces wordt overlegd met de ondernemingsraden van de drie corporaties. Ook de huurdersbelangenorganisaties en de gemeentebesturen worden betrokken bij de ontwikkelingen.

Betaalbare huurwoningen

Bundeling van krachten is nodig om voldoende betaalbare huurwoningen te blijven bouwen, te investeren in duurzaamheid, innovatie en de omgang met sociale problematiek. De beoogde fusiecorporatie verhuurt en onderhoudt straks zo'n 11.000 woningen in de gemeenten Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen. "De band met onze huurders in deze dorpen blijft hecht", benadrukt bestuurder Willem van Duijn van de NWS. "Met de fusie versterken we elkaar, maar willen we ook nadrukkelijk behouden waarin we nu al sterk zijn."

Raadslid krijgt haatmail over 'rechtse hobby'

Teylingen n Pvda'er Joost van Doesburg heeft naar eigen zeggen stevige haatmail gekregen over zijn uitspraken over de passantenhaven in wording bij het station Sassenheim. Hij lijkt echter niet veel hinder te ondervinden van deze negatieve aandacht.

De aanleg van een passantenhaven aan het uiterste puntje van het parkeerterrein van station Sassenheim roept nog stevige emoties op. Het bestemmingsplan om het mogelijk te maken is door de gemeenteraad aangenomen. Dit tegen de zin van Joost van Doesburg (PvdA) die een uitgesproken tegenstander bleek van, wat hij noemt, 'rechtse hobby´s van mensen met een Volvo'. De al schaarse parkeerplekken bij het station worden door deze passanten ingenomen en de plaats is in zijn ogen ook niet lucratief voor ondernemers. Bij het afhameren van het bestemmingsplan legde hij een stemverklaring in de gemeenteraad af. Berichtgeving in De Teylinger zorgde voor een volle mailbox met haatmail. Onder andere zou hij met zijn uitspraken over rechtse hobby's teveel polariserend werken, zo was de kritiek. Het temperde de vreugde bij Van Doesburg niet. (NK)

17 / 28

Foto: Tiny van der Zwan

Geslaagd!

Teylingen n Sommige eindexamenleerlingen zaten nog een aantal extra weken in spanning door een herexamen. Zij kregen op vrijdag 28 juni ook het verlossende telefoontje: geslaagd! Eerder kregen we nog een aantal Teylingse geslaagden door, die in het eerste tijdsvak hun diploma hebben gehaald. De redactie van De Teylinger feliciteert alle geslaagde examenkandidaten met de behaalde resultaten.

Eerste tijdsvak

Bonaventura College Leiden

Gymnasium

Josephine Pleij uit Voorhout

Luzac College Leiden

Havo

Floor Lugtigheid

Tweede tijdsvak

Rijnlands Lyceum Sassenheim

VMBO theoretische leerweg

SASSENHEIM

Romi Meeuwenoord

Emre Pala

VOORHOUT

Tijs van Rooyen

Havo

SASSENHEIM

Kyara Kuiper

Martijn Sabel

Anastassija Veressinina

VOORHOUT

Jordi Kruit

WARMOND

Tomas de Louw

Vwo

SASSENHEIM

Sam Lochtenberg

Manon Verbaan

VOORHOUT

Gijs Fransen

Tom Leltz

Teylingen College KTS Voorhout

VMBO basisberoepsgerichte leerweg

VOORHOUT

Joep Tol

VMBO kaderberoepsgerichte leerweg

VOORHOUT

Indy Hilgersom, Lisanne Vliegenthart, Naomi Swinkels

VMBO theoretische leerweg

VOORHOUT

Jochem Homan

Fioretti College Lisse

VMBO theoretische leerweg

SASSENHEIM

Isabel van IJzendoorn.

Teylingen College Leeuwenhorst
Noordwijkerhout

Atheneum

VOORHOUT

Thomas van Kreij,

Max Nasveld,

Marije van de Velde.

Havo

SASSENHEIM

Luke Meijles.

VOORHOUT

Amina Barij

Isis van der Blom

Zara den Boer

Zeppelin van Hage

Joey van Munsteren.

WARMOND

Eva Willems.

VMBO theoretische leerweg

VOORHOUT

Gregor Zalewski

Teylingen College Duinzigt Oegstgeest        

VMBO theoretische leerweg

VOORHOUT

Jerson Brouwers

Jennifer van der Meij,

Bas van Ruiten,

Jason van der Waal,

WARMOND

Luke Schuiling.

Kunstenares Lisette Hogewoning exposeert in het Rijksmuseum

Danielle Gouverneur samen met een teamgenoot tijdens de fietstocht. | Foto: pr. Danielle van der Spek Fotografie

TEYLINGEN n Het werk van de Sassenheimse kunstenares Lisette Hogewoning is binnenkort te zien in het Rijksmuseum. Van 15 juli tot en met 15 september is haar collageportret onderdeel van de tentoonstelling 'Lang leve Rembrandt'.

"Hangt jouw kunstwerk deze zomer in het Rijksmuseum?" Met deze zin kondigde de directeur van het Rijksmuseum begin dit jaar een wedstrijd aan, waarbij iedereen kans maakte om zijn of haar werk te exposeren in het bekendste museum van Nederland. Dat ter ere van het feit dat Rembrandt 350 jaar geleden is overleden. Maar liefst 8.390 kunstenaars hebben gehoor gegeven aan de oproep. In de maanden april en mei heeft de jury alle online inzendingen bekeken en beoordeeld.

Het kunstwerk van Lisette Hogewoning dat vanaf 15 juli te zien is in het Rijksmuseum.

In totaal 600 inzenders mochten door naar de volgende ronde en hun werk inleveren bij het Rijksmuseum. Uit deze werken is de definitieve selectie gemaakt, waarmee de tentoonstelling gevuld wordt.

Inzending Hogewoning

Hogewoning, bekend om haar collageportretten, heeft een collage gemaakt van de jonge Rembrandt. Het portret is opgebouwd uit allerlei stukken papier, die met de schilder te maken hebben; foto's van zijn schilderijen, zijn tekeningen, zijn handtekening en allerlei informatie over zijn werk en leven. De collage van Hogewoning is ook geselecteerd en hiermee is ze na Thea Gouverneur de tweede Teylingse kunstenaar, die in het Rijksmuseum mag exposeren.

Feestelijke opening

Op maandag 15 juli, de verjaardag van Rembrandt van Rijn, wordt de tentoonstelling in de Philipsvleugel feestelijk geopend. Daarna zijn de werken twee maanden te zien voor het publiek.

Bijzondere tocht langs de Waddenzee

Voorhout n 'Een Waddenzee. Twee wielen. Drie landen'. Dat is de slogan van een speciale fietstocht langs de Waddenzee, het hoogtepunt van een reeks evenementen in Denemarken, Duitsland en Nederland ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van de dag waarop de Waddenzee op de Werelderfgoedlijst van UNESCO is geplaatst. Danielle Gouverneur - van der Spek kreeg een wildcard en fietste mee.

In acht dagen tijd fietste Danielle van het startpunt Vlieland naar Nieuw Statenzijl. Na gemiddeld veertig kilometer per dag fietsen, droeg het team daar het stokje over aan een Duitse delegatie. Zij trapten verder naar het Duitse Wilhelmshaven, de eindbestemming van de tocht. In het daar gelegen Werelderfgoedcentrum ontmoetten ze op zondag 30 juni de andere delegatie, die vanuit Ho Bugt in Denemarken was vertrokken. Met de tocht werd ook aandacht gevraagd voor de kwetsbaarheid van het gebied en de bescherming die nodig is.

De Voorhoutse kwam de fietstocht op het spoor via Facebook. "Op de pagina van VisitWadden las ik over deze jubileumfietstocht en dat er een wildcard zou worden weg gegeven aan een van de volgers. Wanneer krijg je nu de kans om in acht dagen tijd op de fiets het hele Waddengebied te ontdekken en dan ook nog eens met een groep mensen die er alles van af weet? Dat klonk fantastisch! Bovendien was ik erg nieuwsgierig naar dit unieke stukje Nederland dat ik nog helemaal niet goed kende." Ze werd uitgekozen en ging op 19 juni van start. "In de fietsweek ben ik enorm verrast. Een weekend Texel was de enige ervaring die ik had met het Waddengebied. Voor mij als fotograaf is het genieten van de mooie beelden die voorbij schieten. De weidsheid, de zee, fietsen op de dijk, langs schaapjes en boerderijen. Bovendien hadden enorm veel geluk met het weer, de zon scheen volop. Daarnaast sloten er dagelijks andere fietsers aan zoals lokale boswachters. In diverse dorpen werden wij ontvangen door een burgemeester of wethouder, die ons bemoedigend toesprak tijdens een kop koffie en korte rondleiding in het lokale museum gaf." Danielle kijkt terug op een fantastische ervaring. "Deze fietstocht heeft mij naast de schoonheid, ook de diversiteit, van het Waddengebied laten zien. Bij de Wadden denkt iedereen voornamelijk aan de eilanden, die zijn natuurlijk heel sfeervol, maar ook het vasteland heeft zo veel moois te bieden qua natuur en cultuur. Er zijn veel kleinschalige initiatieven waar de natuur voorop staat. Daarnaast zijn de inwoners heel gastvrij. Ik ben ervan overtuigd dat we met z'n allen moeten zorgen dat dit bijzondere stuk natuur behouden en beschermd blijft. Pak eens de fiets en ontdek het zelf, dit pareltje ligt zo dichtbij. Komende zomer ga ik nog een keer terug met mijn man en kinderen. Ikheb al heel veel leuke ideeën om te gaan doen en om mensen te bezoeken." | Foto: pr.

Levin en Sjaak nieuwe schaakclubkampioenen

De deelnemers aan het clubkampioenschap gingen naar huis met een oorkonde. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Jeugdschaakvereniging de Vrijpionnen sloot op zaterdag 29 juni het seizoen traditioneel af met de clubkampioenschappen. Levin Bosgraaf (9) uit Voorhout en de 13-jarige Sjaak D'Hooghe uit Noordwijkerhout zijn de nieuwe kampioenen.

Het toernooi werd gespeeld over zeven rondes en één finaleronde. In de finaleronde spelen de nummers één en twee, drie en vier, vijf en zes van dat moment nog één keer tegen elkaar.

In de leeftijdscategorie t/m 10 jaar waren vijf prijzen te verdelen en na zeven rondes lagen de nummer één tot en met zeven bijzonder dichtbij elkaar. De zeer spannende en beslissende finaleronde schudde de stand na zeven rondes flink door elkaar, waardoor alle podiumplaatsen stuivertje wisselden. Levin Bosgraaf (9, op de foto onder) won dus, David Noort (10) uit Voorhout werd tweede. De strijd tussen Voorhouters Rens van Abswoude (10) en Milan de Winter (8) werd gewonnen door eerstgenoemde en hij is als derde geeindigd. Jurre de Mooij (10) uit Rijnsburg was te sterk voor Boaz van der Hoeven (11) uit Voorhout.

De leeftijdscategorie t/m 16 jaar zou voor de regerende clubkampioen Sebastiaan van der Klaauw (14) uit Sassenheim het derde kampioenschap op rij kunnen gaan worden. Tot en met de zevende ronde leek dit ook het geval te zijn. Alleen in de finaleronde moest hij nog even met Sjaak D'Hooghe (13) uit Noordwijkerhout afrekenen. Op papier misschien een gewonnen wedstrijd maar, zoals ze in het voetbal zeggen, de bal is rond en stuiterde inderdaad voor Sebastiaan dit keer naar de verkeerde hoek. Hij zag een mat-in-één over het hoofd en verloor de partij en daarmee het clubkampioenschap aan Sjaak D'Hooghe. Ywein Veldhuyzen (13) uit Sassenheim eindigde op de derde plaats.

Buitenles onder tropische omstandigheden

Groep 7 van basisschool De Overplaats krijgt een aangepaste schooltuinles in het park. | Foto: pr.

SASSENHEIM n Op de warmste dag van de week had de schooltuingroep van Park Rusthoff het programma aangepast aan de omstandigheden. Daardoor werd het dinsdag 25 juni een unieke les vol leerzame ervaringen.

Onder het bladerdek van enkele bomen in het park op de oever van de vijver was het verrassend aangenaam. Met zicht op de eenden in het water, slingerende paden en een overhangende boom kregen de leerlingen te horen dat ze niet in de natuur zaten, maar in een door de beroemde landschapsarchitect Zocher ontworpen park. Op deze plek was meteen duidelijk en heel voelbaar hoe belangrijk bomen zijn op dit soort tropische dagen. Onderzoek heeft aangetoond dat het onder bomen zeker acht graden koeler is.

Door het uitpluizen van een petuniabloem kon iedere leerling zien dat er vijf meeldraden, een stamper en nog allerlei andere onderdelen aan zo'n bloem te ontdekken zijn. Daarbij kregen ze uitgelegd hoe de bestuiving door insecten werkt en hoe waardevol dat is voor ons eten en voor de kringloop. Vervolgens werden in de tuin een krop sla en snijbiet geoogst en genietend van een zelf gekweekte aardbei vertrokken de leerlingen weer naar school.

'Dansen, feesten en nooit meer naar huis'

Marjoleine Mosselman en Paul Martens zetten de laatste puntjes op de 'i' voor het jubileumfeest. | Foto: pr.

n Muzikaal eeuwfeest bij St. Cecilia op 6 en 7 juli

Voorhout n Ruim een jaar geleden zijn de eerste plannen gemaakt voor de invulling van het feestweekend van zaterdag 6 en zondag 7 juli in sporthal De Tulp. In dit weekend bereikt muziekvereniging St. Cecilia de leeftijd van maar liefst honderd jaar: een mooie mijlpaal. Dan komen de ideeën tot leven tijdens twee unieke evenementen. Tijd om hier bij stil te staan met twee van de bedenkers: Marjoleine Mosselman en Paul Martens.

Voor iedereen die het nog niet weet: wat staat er op te gebeuren op 6 en 7 juli?

Paul Martens: "Op zaterdagavond brengen we de a-meezing-100: twee uur lang weergaloos goede en aardig foute meezing-nummers, waarvan het merendeel van Hollandse bodem. Op het podium spelen wij met al onze muzikanten – wat ook nog nooit eerder vertoond is – als één groot orkest. En in de zaal zingt het publiek luidkeels mee, dat is het doel. En op zondagochtend staat er muziektheater op het programma. We brengen dan het zelf geschreven stuk 'Cielke maakt muziek': de grappige én spannende zoektocht van het meisje Cielke naar muziek".

Hoe zijn jullie tot het idee gekomen voor deze beide programma's?

Marjoleine Mosselman: "We zijn begonnen met te bedenken hoe we groots kunnen uitpakken voor een zo breed mogelijk publiek. Immers zijn we honderd jaar. Daar hoort een passende invulling bij".

Paul: "Het zaterdagprogramma ligt in het verlengde ligt van de Proms-concerten, zoals St Cecilia die al eerder heeft gegeven. Maar dit keer zijn we jarig, en voor de jarige wordt normaal gesproken gezongen. Nu maken we er samen met de zaal een groot feest van".

Voor de zondag ziet het programma er anders uit. Paul: "Om aan te sluiten op een zo breed mogelijk publiek én omdat we met iets nieuws wilde komen, hebben we bedacht om in beginsel de jeugd van Voorhout op een leuke en spannende manier kennis laten maken met onze muziek. Daarom hebben we de nodige uitleg over muziek verpakt in een pakkend verhaal over een klein maar dapper meisje, dat zich verzet tegen de onzinnige regels van de ministers. Door de dubbele bodems en verwijzingen in het verhaal is het ook voor volwassenen interessant – maar om hele andere redenen dan voor de kinderen. Het is een bijzondere voorstelling waarbij je ogen en oren tekort komt – soms spannend, soms ontroerend, soms hilarisch".

Dit klinkt inderdaad als 'uitpakken'. Wat maakt deze evenementen bijzonder en tot iets wat je niet mag missen?

Marjoleine: "Als dorpsmuziekvereniging zijn we afhankelijk ván, maar verlenen we ook onze medewerking áán evenementen in het dorp. Van kermis tot Kerst en van Koningsdag tot Dodenherdenking: zonder muziek zou het niet hetzelfde zijn. En daarom vieren we onze verjaardag het liefst met het hele dorp door hen een weergaloze show voor te zetten op zaterdagavond met al onze muzikanten en fantastische solisten. Daarnaast zijn we ook trots op waar we met eigen mensen toe in staat zijn: we hebben het muziektheaterstuk in eigen kring bedacht, geschreven en uitgewerkt. Alleen Toneelvereniging Cultuur Verheft helpt ons, en ook met die samenwerking zijn we erg blij."

Paul: "Maar ook is de vorm van het muziektheaterstuk bijzonder. Een verteller vertelt het verhaal van Cielke. Op het toneel wordt dit verhaal uitgebeeld door acteurs en figuranten en op de achtergrond zijn voortdurend beelden te zien die de sfeer van het stuk ondersteunen. Van de eerste tot de laatste letter van het verhaal speelt het orkest en maakt het geluiden die niet direct met muziek te maken hebben, maar die allesbepalend zijn voor wat er op toneel gebeurt". Ze zijn het erover eens: "Dit wordt hét feest van het jaar. Zowel op zaterdag als zondag. Als je echt alles wilt zien en ervaren, dan is één bezoek waarschijnlijk niet genoeg".

Wat kunnen bezoekers verwachten?

Paul: "Op zaterdag sowieso één groot muziekfeest waar iedereen uit volle borst mee staat te zingen".

Marjoleine "Het wordt 'dansen', 'feesten' en 'nooit meer naar huis'. Eigenlijk is het de Voorhoutse kermisweek in één avond: met vrienden, bekenden, soms van lang geleden, een ontzettend gaaf feest maken".

Op zondag ziet dat er anders uit?

Paul: "Ja en nee. Ook dat wordt feest, maar op een andere manier. Voor iedereen die het lastig vindt zich er een voorstellen van te maken zou mijn advies zijn om dat ook niet te willen. Kom gewoon kijken en ervaar het zelf: het is altijd goed om nieuwe ervaringen op te doen!".

Marjoleine: "We zijn er van overtuigd dat we op een laagdrempelige manier met een pakkend verhaal, goede muziek en alles er om heen een unieke belevenis neerzetten".

Paul: "De voorstelling is inderdaad uniek. Het is als het ware een multimediale ervaring: je hoort en ziet van alles door elkaar heen. Maar je loopt gegarandeerd met een glimlach naar buiten en een fantastische ervaring rijker".

Hoe leven jullie zelf naar het weekend toe?

Marjoleine: "Het is zo bijzonder om iets wat je bedacht hebt tot leven te zien komen. Het plaatje wat je in je hoofd hebt wordt steeds meer werkelijkheid. Niet alleen voor ons, maar voor iedereen die bij de voorbereidingen van beide evenementen betrokken is. Dat maakt het heel intensief en intens".

Paul: "Ja, maar ook heel leuk. Dit wordt een weekend waar Voorhout nog lang over zal napraten en is ook echt honderd jaar waardig".

Op zaterdag 6 juli begint de A-mee-Zing 100 Party om 21.00 uur. De zaal is open om 20.00 uur. Op zondag 7 juli is de voorstelling Cielke maakt muziek van 12.00 tot 13.00 uur te zien. De zaal gaat dan open om 11.30 uur. Kaartverkoop voor beide evenementen via www.stceciliavoorhout.nl, en in de winkels: Electro World IJsselmuiden, Primera Voorhout en Electro World Duynstee in Sassenheim en via de leden van St. Cecilia.

Inloopochtend over Oude Havens

Foto: pr.

Sassenheim n De Stichting Oud Sassenheim (SOS) organiseert op donderdag 4 juli vanaf 10.30 uur een inloopochtend in De Coy (Kagerdreef 72). Om 10.30 uur is de drie kwartier durende special over de Oude Havens van Sassenheim te zien.

Tijdens de bijeenkomst kunnen bezoekers ook kennis maken m et de vrijwilligers van de stichting. Op de tafels liggen fotoboeken van oud Sassenheim en de documentatiekasten staan open. Aan de leden van de werkgroep Historie kunnen belangstellendvragen stellen over alles wat met de geschiedenis van Sassenheim te maken heeft.

Ook kunnen bezoekers foto's laten scannen en oude documenten afgeven. Leden van de werkgroep Genealogie kunnen meer vertellen over het Sassenheims Biografisch Woordenboek.

.

Voorinschrijving boek         Het Oude Koningshuys

In november brengt de SOS een prachtig geïllustreerd boek uit over de geschiedenis van het Oude Koningshuys. Het bevat meer dan 250 pagina's en 180 foto's en kaarten. Tot 1 september kunnen SOS-donateurs tegen een gereduceerde prijs (24,50 euro) op het boek inschrijven. Niet-donateurs kunnen tot die datum inschrijven voor 27 euro. Na 1 september kost het boek 29,50 euro. Tijdens de inloopochtend zijn inschrijfformulieren verkrijgbaar. Op het boek kan ook worden ingeschreven via www.stichtingoudsassenheim.nl.

75 Jaar Bevrijding

De SOS oriënteert zich op de viering van 75 jaar Bevrijding in 2020. Samen met de Oranjevereniging is een werkgroep opgericht. Op dit moment wil de SOS graag weten waar in Sassenheim onderduikers zijn ondergebracht geweest en waar Sassenheimers later nog contact mee hebben gehad. Ook attributen en originele documenten met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog zijn welkom.

Curiosamarkt

Warmond n Galerie Het Oude Raadhuis organiseert op zondag 7 juli van 11.00 tot 16.00 uur de jaarlijkse Curiosamarkt rond het dorpsplein bij de pomp in Warmond.

Net zoals de voorgaande jaren is er ook dit keer weer een gevarieerd aanbod. Serviesgoed, zilver en bestek, maar ook klein meubilair, kunstvoorwerpen, sieraden en nog veel meer. Artikelen om cadeau te geven of om zelf te verzamelen. De galeries aan het plein, het Oude Raadhuis en de Pomp, zijn vanaf 11.00 uur geopend.

Zomerconcert Adest Musica

Foto: pr.

Sassenheim n Als afsluiting van het voorseizoen is op zaterdag 6 juli een zomeravondconcert van Adest Musica in Park Rusthoff. Een gratis optreden met een informeel karakter. Bezoekers nemen zelf een kleedje, stoeltje of krukje mee.

Park Rusthoff is open vanaf 19.00 uur, om 19.30 uur wordt het concert geopend. Vanaf 19.30 uur trakteren de muzikanten van de Mini Kids, de Aspiranten, Adest Brass, de Jeugdband en de Drum- en Showband de bezoekers op een prachtig muzikaal spektakel.

Ook zal tijdens dit concert de Jeugdband gepresenteerd worden in de nieuwe kleding. Dankzij diverse donaties, onder andere door de Kringloopwinkel in Voorhout, kon de Jeugdband in nieuwe uniformjassen worden gestoken. De toegang is gratis en tijdens het concert is een bar aanwezig in het park.

Singing Stars speelt familiemusical

Voorhout n Musicalvereniging Singing Stars sluit het cursusjaar af met een spetterende familiemusical waarin maar liefst zeven sprookjes van Hans Christian Andersen op hilarische wijze vermengd en aan elkaar verbonden worden. Alle 120 leerlingen tussen 4 en 21 jaar spelen mee in de drie voorstellingen op zaterdag 6 en zondag 7 juli in Theater De Muze in Noordwijk. Het script van de musical is geschreven door Barthel van Lint en de muziek door Jan-Willem Hoekstra. Op zaterdag 6 juli is er een voorstelling om 19.30 uur en op zondag 7 juli zijn er twee voorstellingen; om 11.00 uur en om 15.00 uur. Kaarten zijn te reserveren via singingstars@live.nl.

Laatste kans expositie St. Cecilia

Voorhout n Voor het 100-jarig bestaan is in de tentoonstellingsruimte van de Historische Kring Voorhout een overzicht gemaakt van een eeuw muziekvereniging St. Cecilia. Historicus én musicus André van Noort heeft de expositie vorm gegeven. Door middel van foto's, krantknipsels, uniformen en andere spullen krijgt de bezoeker een mooi beeld van de rijke geschiedenis van de muziekvereniging én van Voorhout. Op zaterdag 6 juli is de expositie voor de laatste keer te zien zijn. De HKV-ruimte aan de Bonenkruidstraat 13 is open van 10.30 tot 12.30 uur. André van Noort en HKV-vrijwilligers zullen bezoekers rondleiden.

n Kindergemeenteraad deelt vier cheques uit

De kindergemeenteraad maakt vier lokale goede doelen blij met bijdrages voor hun projecten. | Foto: pr./Nico Kuyt Foto: pr./Nico Kuyt

Teylingen n De kindergemeenteraad van Teylingen vergaderde op donderdag 27 juni in de raadzaal in Voorhout. Ze mochten 2.000 euro verdelen over vier lokale projecten. Een keuze maken bleek in de praktijk best lastig.

De kindergemeenteraad werd gevormd door leerlingen van zes groepen 8 van de basisscholen De Achtbaan (Beukenrode, Cluster en Distelweg), De Antonius en De Regenboog (Cluster en Oosthout). De klassen zijn begeleid door raadsleden van de gemeente Teylingen. Zij hebben eerst een gastles op school gegeven. Daarna geeft de hele klas in het bestuurscentrum een commissievergadering nagespeeld. De kinderen kozen daarna zelf welke vijf leerlingen hun klas mochten vertegenwoordigen in de kindergemeenteraad.

De discussie ging vooral tussen het project van Voorhout Schoon voor minder peuken op straat en Marente thuiszorg. Na twee spannende stemrondes was Marente thuiszorg de grote winnaar met hun aanvraag voor interactieve knuffelkatten voor ouderen. Zij ontvangen een bedrag van 1.360 euro van de kindergemeenteraad. Scouting Tjarda Sassenheim-Warmond krijgt 310 euro voor nieuwe reddingszwemvesten. Voorhout schoon en het gezamenlijke project van de Oranjevereniging Voorhout en de Historische Kring Voorhout (HKV) voor 75 jaar bevrijding ontvangen beide 165 euro.

Combat examens Hapkido Voorhout

Alle kandidaten en assistenten tijdens het examen in Arnhem. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Judith Witteman en Peter Onderwater van Hapkido Vereniging Voorhout hebben op donderdag 26 juni in Arnhem het certificaat instructeur Combat hapkido ontvangen. Om te kunnen deelnemen moesten de kandidaten beschikken over een aantoonbare jarenlange ervaring in de Koreaanse gevechtskunsten en tevens diverse hogere dan-graden bezitten in een of meerdere vechtsporten. Na een zwaar examen konden Witteman en Onderwater, het begeerde instructeurs certificaat met bijbehorende dan-graad in ontvangst nemen. Daar ging een een opleidingstraject van tien maanden aan vooraf. Lees meer op www.deteylinger.nl.

Brons op NK voor Dynamo

Foto: pr.

Sassenheim n De badmintonners van BC Dynamo team 4 hebben bij het Nederlands kampioenschap voor senioren in Zutphen de derde plaats veroverd. Nadat in maart het kampioenschap van Zuid-Holland was behaald, werd het team uitgezonden naar het NK. Na een lang weekend vol wedstrijden gingen de Sassenheimers met brons naar huis. | Foto: pr.

D66-café over GOM

Foto: pr.

Teylingen n Ruim 30 belangstellenden luisterden op zaterdag 29 juni naar de presentatie van Onno Zwart, directeur van Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM), het grondbedrijf van de Duin- en Bollenstreek. In het Politiek Café van D66 ging hij uitvoerig in op de taken en de verantwoordelijkheden van de GOM en gemeente. Uit de soms felle reacties bleek dat de uitstraling van de streek en het ogenschijnlijk willekeurig toestaan van bebouwing erg bij de aanwezigen leeft. Lees meer op www.deteylinger.nl.

De Kinderburg wint schoolkorfbaltoernooi

Foto: pr.

Sassenheim n Basisschool De Kinderburg heeft het schoolkorfbaltoernooi 2019 gewonnen. Op zaterdag 29 juni speelden de teams van verschillende scholen uit Sassenheim, Voorhout en Lisse op het veld van TOP onderlinge wedstrijden om uit te maken wie de bokaal mee naar huis mocht nemen. Ondanks de warmte ging het er fanatiek aan toe. Gelukkig was ook de brandweer in de buurt; zij zorgden voor aangename verkoeling en waterpret. | Foto: pr.

week in beeld

ZVS reikt diploma's zwemvaardigheid uit

De diplomazwemmers van ZVS. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Kinderen die het leuk vinden om na het behalen van het Zwem-ABC nog meer te leren, kunnen bij Zwemvereniging Sassenheim (ZVS) oefenen voor zwemvaardigheidsdiploma's. Op zaterdag 29 juni is afgezwommen voor de verschillende diploma's. In totaal slaagden 27 deelnemers.

Dit seizoen is er in een nieuwe opzet geoefend, waarbij elke les zwem-, waterpolo- en survivalelementen aanbod zijn gekomen.

Zwemvaardigheid 1

Voor Zwemvaardigheid 1 zijn geslaagd: Nika Blomsma, Emaan Eman, Nisrin Lakdimi, Jessie Nulkes, Anya Oropeza Kryzanowski, Stijn Timmers, Joost van Tol, Sarah Slobbe, Collin Vos, Bart van de Sam en Stijn Vergeer.

Zwemvaardigheid 2

Zwemvaardigheid 2 is uitgereikt aan: Tim Levering, Sam Bloemendaal, Feline Bonte, Nienke Bonte, Amber van Brede, Michelle Corsten, Esmee Duinhoven, Thuis Kaag, Karlijn Schakenbos, Sarah Sira, Anouk Witteman, Mika Unca, Dana Cornet, Maarten van der Vlugt en Amy Gibb.

Zwemvaardigheid 3

Voor zwemvaardigheid 3 zijn geslaagd: Leendert Capelle en Marta Krawcyk.

Voor de zwemmers is het nu zomerstop. Begin september starten de trainingen weer voor zwemvaardigheid, zwemmen en waterpolo.

Emmaüs opent vernieuwd schoolplein

De jongste en oudste leerling mogen samen het nieuwe klimrek, en daarmee het vernieuwde schoolplein, openen. | Foto: pr.

VOORHOUT n Basisschool Emmaüs viert het 30-jarig jubileum met een vernieuwd schoolplein en een gloednieuw klimrek. Op dinsdag 25 juni werd het speeltoestel feestelijk geopend door de jongste en oudste leerling van de school tijdens het jaarlijkse zomerfeest 'Emmaüs op de planken'.

Sinds een paar jaar zijn de leerlingen van basisschool Emmaüs druk bezig met het inzamelen van geld om hun schoolplein te verbeteren. Met de groei van de school was er simpelweg niet genoeg ruimte op de bestaande toestellen om iedereen lekker te laten klimmen en bewegen, dus het idee van nóg een klimrek erbij was snel geboren.

Foto: pr.

Deskundig advies liet zien dat het niet zo simpel was om een klimrek snel te plaatsen. Een totale herinrichting van het schoolplein was nodig om de verschillende speelgebieden beter te verdelen, samen met het herstel van een aantal elementen zoals de betegeling en het plaatsen van hekken rondom het voetbalveldje.

Bijdrage

Dankzij een bijdrage van 1.500 euro van het Jacoba van Beierenfonds is het de ouderraad gelukt om de kinderen te helpen met het realiseren van hun idee. Begin 2019 zijn de werkzaamheden begonnen en nu genieten alle leerlingen van Emmaüs, BSO het Speelkasteel (De Speelbrug) en de kinderen in de wijk, buiten schooltijden, van het nieuwe schoolplein.

Jeugd Dynamo voor derde jaar op rij kampioen

Foto: pr.

Sassenheim n Het eerste jeugdteam van badmintonclub Dynamo Sassenheim is voor het derde jaar op rij kampioen geworden. Een unieke prestatie van het team, bestaande uit Melanie van Vliet, Selina Juffermans, Sanne van der Hoorn, Sem van der Voort, Gerard Hollander en Lars Jirka.

Twee jaar geleden werden de badmintonners kampioen in de leeftijdscategorie tot 13 jaar, vorig jaar tot 15 jaar en dit seizoen tot 17 jaar. Maar waar het in het verleden makkelijker ging, moest dit jaar worden gevochten voor ieder punt. De jeugdteams uit Noordwijkerhout, Hillegom en Pijnacker bleken serieuze concurrenten. In de onderlinge wedstrijden werd door alle teams afwisselend gewonnen of verloren.

Foto: pr.

De beslissing viel uiteindelijk in het laatste weekend. Dynamo speelde 4-4 gelijk tegen Noordwijkerhout, waardoor nummer twee Hillegom bij een 8-0 overwinning op nummer drie Pijnacker nog kans maakte op het kampioenschap. Hillegom won wel, maar met 6-2, waardoor het kampioenschap naar Sassenheim ging. Dynamo speelde vervolgend het kampioenschap van Zuid-Holland, waar een derde plek werd behaald.

Instuif

Dynamo organiseert op vrijdag 5 juli van 19.00 tot 20.30 uur een badminton-instuif voor kinderen van groep vijf tot en met acht van de basisschool in sporthal De Korf (Sportdreef 8a). Onder leiding van twee trainers maken de kinderen kennis met de beginselen van het badmintonspel. Deelname is gratis. De kinderen hoeven alleen sportkleren en zaalschoenen mee te nemen. Een racket kan van Dynamo geleend worden. Aanmelden via peter.vandervoort@kpnplanet.nl.

Nicci French doopt eigen tulp

Foto: pr./Mark Kohn

Sassenheim n Het wereldberoemde schrijversduo Nicci French brengt op zondag 7 juli een bezoek aan Sassenheim ter gelegenheid van het verschijnen van de nieuwe thriller 'Huis vol leugens'. Tussen 13.15 en 14.15 uur is een gratis meet & greet bij de ingang van Park Rusthoff, waar beide auteurs ook zullen signeren. Daarnaast mag het schrijversduo deze middag een eigen tulp dopen.

Rond 14.15 uur wordt de 'Nicci French-tulp' gedoopt. Willemien Wagner van de gelijknamige boekhandel, nam het initiatief tot het bezoek en de vernoeming. Wagner: "Het is ons gelukt het bekende schrijversduo te mogen ontvangen. De tulp heeft hier een belangrijke rol in gespeeld. Nog voordat we inhoudelijk iets van het boek hadden gelezen, spotte ik dit prachtige omslag. Ik zei tegen de uitgever: 'Deze keer kom je niet onder Sassenheim uit hoor. Met deze omslag móet Nicci French wel naar de Bollenstreek komen!' Het leek mij geweldig om een tulp naar een auteur te mogen vernoemen. Daar ben ik achteraan gegaan en het is gelukt!".

Achter de naam Nicci French gaat het Britse echtpaar Nicci Gerrard en Sean French schuil. Dit duo is wereldberoemd om haar thrillers en korte verhalen.

Muziekfestival op Kaageiland

Regio n De negentiende editie van het Kaags MuziekFestival wordt op zondag 7 juli gehouden. Heel Kaageiland staat deze dag in het teken van eten en drinken, een festivalmarkt en veel livemuziek.

Het festival opent om 13.00 uur en is voor alle bezoekers gratis. Er zijn optredens van onder andere de Big Band Bollenstreek, de Status Quo Tribute band en de Braziliaanse sambazangeres Viviani Godoy. Naast livemuziek zijn er nog volop andere activiteiten, zoals een gratis rondvaart rond Kaageiland. De afvaart is om 14.00, 15.00 en 16.00 uur vanaf de kade naast de veerpont. Hier worden circa 15 minuten voor vertrek ook de toegangskaartjes uitgereikt. Vol is vol. Daarnaast is er voor de jeugd een springkussen, een straatfestival en gratis zeilen. Op www.kaagsmuziekfestival.nl staat het complete programma.

Van 13.00 uur tot 18.00 uur is Kaageiland afgesloten voor auto en fietsverkeer.

Buitenmis Pancratiuskerk

Sassenhiem n De Pancratiuskerk is dit jaar hoofdkerk van de parochie Sint Maarten. Op zondag 30 juni werd een mis gevierd in de tuin bij de kerk voor alle parochianen met als thema 'Samen bouwen'.

Voor deze feestelijke gelegenheid kwamen de kinderkoren van de gehele parochie bij elkaar. Het gezang van 40 kinderen en opgevoerde toneelstukjes maakten van de viering een groot feest.| Foto: pr.

nieuws/sport

27 / 28

Ikke eerst

Een politiehelikopter die maar rondjes bleef draaien boven het plaatselijke recreatie-eiland deed ons het ergste vermoeden. Voor een zoektocht naar een voortvluchtige duurde dat helikopteren te lang. Onrust en onregelmatigheden, zo vermoedden wij. De volgende dag hoorde ik wat er was geschied. De wijn in de man (of vrouw) en de wijsheid in de kan. Verhitte gemoederen. Het water veel te vol. De temperatuur tot tropische waarden gestegen. En de lontjes te kort. Het credo van deze tijd is toch al 'ikke eerst!'- en als dan al die genoemde omstandigheden verzwarend meewerken, is de boot aan. Letterlijk, zo bleek. Nou koester ik niet de illusie dat vroeger alles beter was. De mensen waren dat in ieder geval niet: er werd ook door onze verre vaderen gedronken, gescholden en gevochten. Maar we zijn nu met meer mensen dan ooit op die luttele paar vierkante kilometers in deze drassige delta. En we hebben minder geduld. Zeker minder geduld met elkaar. Ikke eerst! Dat is van mij! Daar hoort mijn auto te staan! Hier rijd ik! Op internet las ik over een automobilist die een motorrijder, die hem blijkbaar dwars gezeten had, doelbewust aanreed – met fatale gevolgen. Ik zag een filmpje van een man die in een supermarkt een gehandicapte jongen met opzet omver liep. Waarom doe je zoiets? Ik vrees dat het antwoord luidt: gewoon, omdat het kan… Ikke eerst. En ikke wil vooral niets missen en niets tekortkomen. Is zoiets nog te veranderen, vraag ik me af. Wanneer ik als kind zei 'ik en mijn vriendje...' werd dat meteen bestraft: het vuil gaat voor de bezem, werd er dan gezegd. Of er werd een uitdrukking gebruikt die ik in deze nette krant niet kan aanhalen. Misschien helpt het wanneer op de basisschool de volgorde van de werkwoordsvormen een beetje wordt aangepast. Daar leren we 'ik wil, jij wilt, hij wil'. Als we nu voortaan eens met 'jij wilt…' zouden beginnen? Weer een extra taak voor het onderwijzend personeel, zult u denken. Maar wie weet is er een juf of een meester die hiermee wil beginnen en die nu roept 'Ikke eerst!'.

egbert van der weide

Wilt u kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 6 juli bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.

De oplossing van vorige week: PROEFWERK.

De winnaar is: R. van der Ploeg uit Voorhout.

3 t/m 10 juli

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Afscheidsviering groep 8 m.m.v. Gospelkoor Soul to Soul, voorganger pastor P. Owel.

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 19.00 uur, voorganger: Ds. H.R. Betting

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, viering m.m.v. Marafi, voorganger: Ds. H.R. Betting

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. A.G. van der Heijden

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Eucharistieviering, voorganger: J. Suidgeest

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, Eucharistieviering, voorganger: A. Goumans

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Dhr. R. de Ridder

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Marco van Delft (doopdienst)

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur, eredienst, 19.00 uur onderwijsdienst o.l.v. Jan Zijlstra