De Teylinger

29 augustus 2018

De Teylinger 29 augustus 2018


De scholen zijn weer begonnen

Om de opening van het schooljaar een bijzonder tintje te geven mochten de leerlingen allemaal bellenblazen. | Tekst en foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

Teylingen n Het zal niemand zijn ontgaan dat de scholen weer zijn begonnen. Vakantie voorbij, drukker op de weg, drukte in de omgeving van de scholen. Voor iedereen is het weer even wennen aan het dagelijkse ritme. Wethouder Bas Brekelmans was gisteren te gast bij de Andreasschool in Voorhout om voor een vol schoolplein de opening van het schooljaar te accentueren. De wethouder wees de ouders, maar vooral ook leerlingen, er op weer extra attent te zijn op de veiligheid in het verkeer. "Toen ik hier vanmorgen naar toe reed, merkte ik zelf ook weer dat het een stuk drukker was dan de afgelopen weken in de vakantie. Letten jullie ook vooral goed op bij het oversteken," gaf hij de leerlingen mee. De gemeente besteedt dit jaar extra aandacht aan de campagne 'De scholen zijn weer begonnen.' De landelijke campagne startte in 1988 en is bedoeld om automobilisten aan te moedigen rekening te houden met kinderen en jongeren die na de zomervakantie weer naar school gaan. Vooral in de drie maanden na de vakantie raken meer kinderen betrokken bij een verkeersongeval. Dat komt niet alleen door hun onervarenheid in het verkeer, maar ook doordat automobilisten niet meer gewend zijn aan de schoolgaande kinderen.

'Prikkelarme' uurtjes bij kermis

Voorhout n De kermis tijdens de Najaarsfeesten in Voorhout krijgt op zaterdag 15 september twee 'prikkelarme' uurtjes.

De kermis altijd een belangrijk onderdeel van de Najaarsfeesten in Voorhout. Het is iets waar de meeste kinderen naar uitkijken. Een kermis wordt gekenmerkt door een hoop attracties met veel muziek erbij. Toch is dit niet voor alle kinderen altijd even prettig. Daarom heeft de Oranje Vereniging Voorhout samen met de kermisexploitanten besloten tot 'prikkelarme' uurtjes op zaterdag 15 september van 10.30 tot 12.30 uur, waarbij de attracties draaien zonder muziek.

De Voorhoutse Najaarsfeesten starten op zaterdag 8 september. Naast nieuwe activiteiten, zijn er ook nieuwe locaties. Nieuw dit jaar is het '30 seconds tournament', de spellenavond, het 'Shanghai darttoernooi' en het 'wasmachine schieten'. Het hartenjagen en darten hebben nieuwe locaties, net als het Voorhouts Dictee. Dat laatste is op dinsdagavond bij Stef's en Jeff's.

Doordat sommige activiteiten van avond of locatie zijn veranderd, wordt bezoekers aangeraden om voor de juiste tijd, activiteit en locatie te kijken op www.ovvoorhout.nl.

Oranje Nassaulaan afgesloten

Warmond n De Oranje Nassaulaan is tot en met donderdag 6 september ter hoogte van huisnummer 1 afgesloten voor autoverkeer. Doorgaand verkeer van en naar Oegstgeest wordt omgeleid via de Herenweg, Oosteinde, A44 en Haarlemmertrekvaart. De woningen aan het Buitenwater zijn tijdens de afsluiting te bereiken via het Achttienhontpad. Voor fietsers, voetgangers, hulpdiensten en bussen worden voorzieningen gemaakt om de werkzaamheden te passeren. De afsluiting is noodzakelijk vanwege boringswerkzaamheden van Liander voor het elektriciteitsnet.

Rit met NZH bus

Sassenheim n Zo'n honderd oude voertuigen zijn op zondag 2 september tussen 12.00 en 16.00 uur te bewonderen in Park Rusthoff. Bij het Oldtimer Festival staan auto's, motoren, Italiaanse racebrommers, een politieauto, een ziekenwagen en brandweerauto's. Een oude stoomspuit van de brandweer is in actie te zien. Bezoekers kunnen ook gratis een ritje maken met de oude NZH bus, die voert langs oude en nieuwe auto- en transportbedrijven. Lees meer over het festival verderop in deze krant.

uit! n Nacht van Sassem komt er weer aan

Foto: Arjen Vervoort

Baggeren door de
modder

'Jammer dat het de laatste is'

B&W: geen fietspad meer door polder

Samenwerking
Kunstweek en
Het Trefpunt

Biermarkt brengt hoogste bedrag ooit op

Erwin Rotteveel en Jelle de Ridder overhandigen de cheque aan Renzo van Leeuwen (m) van het hospice. | Foto: pr. Foto: pr.

n Hospice Duin- en Bollenstreek ontvangt 4.000 euro

Sassenheim n De jaarlijkse Biermarkt heeft maar liefst 4.000 euro opgebracht voor Hospice Duin- en Bollenstreek, het goede doel van dit jaar. De vele bezoekers hebben op zondag 26 augustus dit bedrag bij elkaar gebracht door hun glas in te leveren bij de kraam van het hospice. Het statiegeld van alle ingeleverde glazen komt ten goede aan het hospice plus de donaties aan de kraam zelf én het geld dat bij de toiletten voor het hospice werd ingezameld.

Na afloop van de Biermarkt sprak de organisatie een warm dankwoord uit aan alle vrijwilligers die elk jaar hun handen flink uit de mouwen steken. Vervolgens werd de cheque door de initiatiefnemers van de Biermarkt, Erwin Rotteveel van Café de 2 Wezen en Jelle de Ridder van Eetcafé de Voogd uitgereikt aan Renzo van Leeuwen, penningmeester van de Stichting Vrienden van Hospice Duin- en Bollenstreek. Van Leeuwen: "We hadden geen idee wat we konden verwachten, maar dit overtreft écht onze verwachtingen. Heel hartelijk dank allemaal voor dit fantastische resultaat!".

Hospice Duin- en Bollenstreek

De opbrengst van de Biermarkt komt ten goede aan een nieuw gastenoproepsysteem in het Hospice. "In de afgelopen jaren zijn er vele nieuwe ontwikkelingen geweest die we mee nemen in de nieuwe aanschaf. Onderdeel daarvan is de aanschaf van nieuwe telefoons voor onze zes gastbewoners, een draadloos model met meer geavanceerde mogelijkheden dan voorheen. Hiermee hopen we een extra stukje comfort te verzorgen".

Het Hospice Duin- en Bollenstreek is een gastvrij huis voor de laatste dagen, een plek waar mensen zich welkom en veilig voelen. Mensen die niet lang meer te leven hebben, willen het liefst de laatste periode van hun leven in de eigen vertrouwde omgeving doorbrengen. Soms is dat niet mogelijk door gezins- of woonomstandigheden. Dan kan het Hospice Duin- en Bollenstreek een alternatief zijn waar familie en vrienden de zorg kunnen voortzetten samen met huisarts, verpleging en deskundige vrijwilligers. Er is dan weer meer ruimte en tijd om partner, ouder, kind of vriend te zijn. Een hospice biedt zorg afgestemd op de levensstijl, wensen en mogelijkheden van de gast. In een sfeer die de thuissituatie zoveel mogelijk benadert, krijgt de gast alle aandacht en zorg, gericht op een zo vredig en waardig mogelijke laatste levensfase.

College wil stoppen met aanleg fietspad door Roodemolenpolder

Teylingen n Het college van burgemeester en wethouders wil stoppen met het project 'Fietspad Roodemolenpolder'. De uitgangspunten voor de aanleg van het fietspad tussen de wijk Oosthout in Voorhout en de Postwijk in Sassenheim zijn in de afgelopen jaren dusdanig gewijzigd dat het college voortzetting niet meer verantwoord acht. Het definitieve besluit hierover wordt in de raadsvergadering van 27 september genomen.

De plannen voor een nieuwe fietsverbinding tussen Voorhout en Sassenheim bestaan al lange tijd. De verbinding van ongeveer 400 meter is opgenomen in diverse beleids- en visiedocumenten.

Het fietspad was destijds een initiatief van de provincie Zuid-Holland en ook de gemeente zette zich hiervoor in.

Kosten grootste probleem

Door wijzigingen in financiële uitgangspunten en onderhandelingen over grondverwerving is de verwachte realisatiedatum (oorspronkelijk 2010) gedurende het proces steeds verder opgeschoven. Het college acht voortzetting van het project om verschillende redenen nu niet meer verantwoord.

In tegenstelling tot voorheen is gemeente verantwoordelijk voor de realisatie van het project en moet ze 50 procent van de projectkosten bijdragen. Er is weliswaar een subsidie aangevraagd bij Holland Rijnland voor een deel van de gemeentelijke kosten, maar toekenning daarvan is onzeker. Daarnaast is er een reëel risico op kostenoverschrijding, omdat de raming verouderd is.

Onderhandeling

Ook liggen de onderhandelingen over de grondverwerving al enige tijd stil, omdat het verschil tussen vraag en aanbod erg groot is. Het college acht de kans niet groot dat grondverwerving slaagt binnen het hiervoor geraamde bedrag en de randvoorwaarden van de Visie Roodemolenpolder.

Destijds was het fietspad een provinciaal initiatief, nu moet de gemeente een eigen afweging maken tussen de baten van het fietspad en de kosten. Na afweging van de voor- en nadelen, stelt het college de raad voor om te stoppen met de verdere ontwikkeling.

Hevige regenval spelbreker bij City Swim Sassenheim

Sassenheim n De derde editie van de City Swim Sassenheim moest op het laatste moment afgelast worden. Spelbreker was de zware buien eerder in het weekend.

In de nacht van vrijdag op zaterdag viel zoveel regen, dat het Hoogheenraadschap de organisatie, bestaande uit Zwemvereniging Sassenheim en duikvereniging Het Onderwaterbos, adviseerde de zwemtocht af te lasten.

"Het Hoogheemraadschap heeft ons vanochtend laten weten dat in deze situatie het water ernstig verontreinigd kan zijn. Er is helaas geen tijd voor nieuwe metingen om dit uit te sluiten. We hebben daarom besloten het evenement af te gelasten want veiligheid gaat voor alles," zo laat de organisatie op de website weten. Op 24 augustus kreeg City Swim nog groen licht van het Hoogheemraadschap, maar de hevige regenval daarna bleek de spelbreker te zijn.

Vroegere kloostercomplex St. Ursula weer even te zien

Door de droogte is aan de noordzijde van de Oude Toren is de plattegrond van het vroegere klooster te zien. Foto: pr./Maurice Hoogeveen / Warmelda

Warmond n De droogte van de afgelopen weken heeft de geschiedenis van Warmond iets dichterbij gebracht. Door het warme weer zijn namelijk allerlei grondsporen te voorschijn gekomen. Op de plekken waar vroeger muren hebben gestaan, verdort het gras sneller en worden hele plattegronden in het gras zichtbaar.

Zo'n plattegrond is aan de noordzijde van de Oude Toren waargenomen. Op deze plek verrees in 1410 klooster St. Ursula, waar zo'n 30 nonnen woonden, samen met een pater en een legertje knechten. Het klooster was een indrukwekkend complex: naast een eigen kloosterkerk en de nodige woonvertrekken stonden er onder meer ook een brouwerij, een weverij, een boerderij met kaas- en slachthuis, stallen voor de paarden en zelfs een molen. Van dit alles is niets meer over, want bij het Leids Beleg in 1573 ging het klooster in vlammen op.

Met de sporen in het gras lijkt het klooster nu even terug. Om deze sporen goed te kunnen bestuderen en fotograferen besloot het Historisch Genootschap Warmelda een drone te gebruiken. De eigenaren van de grond, de familie Leemans van Huis Oostergeest, verleenden toestemming. Vervolgens werd contact gezocht met dronevlieger Maurice Hoogeveen, die al langer luchtopnames maakt van de gemeente Teylingen. Twee maal, op 8 en 20 augustus, stuurde hij zijn drone de lucht in en maakte prachtige opnames, die heldere sporen laten zien: opvallend rechte lijnen, die de loop van vroegere sloten en muren op het vroegere kloostercomplex tonen.

Het klooster ging in 1573 in vlammen op

Archeologisch onderzoek

Welke kloostergebouwen nu zichtbaar zijn geworden, zal pas na nader onderzoek blijken. Warmelda gaat de luchtopnames en de geschreven bronnen vergelijken.

Ten slotte heeft Warmelda de luchtopnames aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed overgedragen, zodat die in toekomstig archeologisch onderzoek gebruikt kunnen worden. | Foto: Maurice Hoogeveen / Warmelda

Voorlezen in de bibliotheek

Teylingen n Elke eerste woensdag van de maand wordt voorgelezen in de Bibliotheek Bollenstreek. (Voor)lezen bevordert de taalvaardigheid, stimuleert de fantasie en vergroot de kennis. Ouders en grootouders en hun (klein) kinderen zijn allemaal welkom. Meedoen is gratis. Op woensdag 5 september staat het voorlezen in het teken van 'muziek'.

Sassenheim

In de bibliotheek in Sassenheim (Kerklaan 42) wordt van 14.30 tot 15.30 uur voorgelezen aan kinderen van 4 tot 7 jaar. Marty den Haan gaat daarna met de kinderen muziek maken en dansen.

Voorhout

In de bibliotheek in Voorhout (Herenstraat 48) wordt van 14.30 tot 15.30 uur voorgelezen aan kinderen van 4 tot 7 jaar. Marleen van de Geer van muziekvereniging St. Cecilia gaat daarna met de kinderen muziek maken.

Warmond

In de bibliotheek in Warmond (Herenweg 80) wordt van 10.00 tot 11.00 uur voorgelezen aan peuters van 2 tot 4 jaar. Na het voorlezen kunnen de peuters aanschuiven aan de knutseltafel.

Nieuw seizoen KBO start met bingo en meezingers

Teylingen n Het seizoen bij zowel de KBO afdelingen Voorhout en Sassenheim start op dinsdag 4 september.

Bij de KBO Teylingen afdeling Voorhout is de aftrap van het nieuwe seizoen met een grote bingo. Op dinsdag 4 september rollen de balletjes om 14.00 uur. De zaal (Doctor Aletta Jacobslaan 1) gaat open om 13.30 uur. De toegang is gratis.

De KBO heeft weer een programma vastgesteld waarbij ouderen elkaar kunnen blijven ontmoeten. Zo zijn er themamiddagen rond wonen en veiligheid, een middag met M25, de jongerengroep uit de Bartholomeuskerk, die een spelletjesmiddag organiseert om het brein te trainen en een kerstviering. En niet te vergeten: op de dinsdagmiddagen wordt er geklaverjast en gesjoeld in De Verdieping (Doctor Aletta Jacobslaan 1).

Het volledige programma is te vinden in ons informatieboekje en in de nieuwsbrieven die in de wintermaanden elke maand bij de leden in de bus vallen of op www.kboteylingen.nl. Een lidmaatschap van de KBO kost 25 euro per jaar.

KBO Sassenheim

Na een zomerstop van zo'n drie maanden opent KBO Sassenheim op dinsdag 4 september om 14.30 uur het nieuwe seizoen met een optreden van Sophie in de Oude Tol (Hoofdstraat 147). Zij zingt een Hollands liedjesprogramma met vooral veel gezelligheid en humor. Met de muzikale quiz kunnen de gasten hun kennis van de muziekgeschiedenis op peil houden. Leden zijn van harte welkom. Vooraf aanmelden is verplicht. KBO Sassenheim houdt haar leden over speciale activiteiten en dagtochten op de hoogte houden via de KBO nieuwsbrief, die samen met het KBO/PCOB magazine wordt bezorgd.

Arie en Sylvester maken rentree

Na tien jaar staan cabaretiers Arie Koomen en Sylvester Zwaneveld weer samen op het podium. | Foto: pr. Foto: pr.

WARMOND n Het cabaretduo Arie Koomen en Silvester Zwaneveld komt op zaterdag 29 september met de try-out van Wie? naar Theater Het Trefpunt (Herenweg 80).

Arie en Sylvester gaan het na tien jaar afwezigheid op de bühne weer eens samen proberen. Hun zeven eerdere succesvolle shows werden gekenmerkt door hun sterke improvisatievermogen en de immer terugkerende vraag aan het publiek om actief mee te doen aan de voorstelling. Of dat nog steeds zo is, zal binnenkort blijken. De show bevat veel nieuw werk, maar ook oude succesnummers, wellicht in een nieuw jasje gestoken, komen aan bod.

De voorstelling begint om 20.30 uur. Een kaartje kost 18,50 euro. Voor wie kan aantonen dat hij Silvester heet, is het tweede kaartje helemaal gratis. Kaartverkoop via www.theaterhettrefpunt.nl, op de avond zelf aan de zaal of bij de VVV Warmond in de Gemeentehaven.

't Onderdak bij Nacht van Sassem

Sassenheim n Tijdens de Nacht van Sassem, op vrijdag 31 augustus van 14.00 uur tot 22.00 uur, biedt theater 't Onderdak bezoekers de mogelijkheid eenmalig te profiteren van de vroegboekkorting, zowel bij de stand als via de website www.hetonderdak.nl. Bovendien is de film-passepartout, die garant staat voor vele mooie bioscoopavonden gedurende het seizoen 2018-2019, dan voordelig verkrijgbaar. Het volledige programmaoverzicht van het nieuwe theaterseizoen staat op de website. Op de hoogte blijven? Kijk voor meer informatie op www.hetonderdak.nl.

Boetseercursus

Warmond n Binnenkort starten er weer twee boetseercursussen in Het Trefpunt (Herenweg 80). Op maandag 24 september start de cursus voor tien maandagavonden van 19.30 tot 21.30 uur. Op dinsdag 25 september start de middagcursus: tien dinsdagmiddagen van 14.30 tot 16.30 uur. Er kan vrij worden gewerkt of met hulp van een deskundige docente. De cursus is geschikt voor zowel beginners als gevorderden. Voor informatie, bel met Clara Sikking via 071-3011109.

'Koopjes, workshops en gezelligheid bij Nacht van Sassem'

Ieder jaar trekt de Nacht van Sassem veel bezoekers naar het centrum. | Foto: archief Foto: pr.

Sassenheim n Sassenheim kent in augustus een aantal terugkerende evenementen, waarvan de Nacht van Sassem standaard kan rekenen op veel enthousiasme. Met de zomermarkt, activiteiten en workshops voor kinderen, een foodplein en optredens stelt het vaste programma van de Sassenheimse Ondernemers Vereniging (TOV) nooit teleur. Nieuw is deze editie de antiek- en curiosamarkt in de J.P. Gouverneurlaan.

"Ieder jaar willen we weer voor iedereen genoeg te bieden hebben. Niet alleen diegene die lekker even willen snuffelen in de kraampjes, maar ook voor kinderen die na de eerste schoolweek even wat leuks willen doen. Hun ouders kunnen ondertussen een drankje drinken en hapje eten, terwijl de kinderen zich vermaken bij een van de workshops." Jolanda Admiraal vertelt met nog een week te gaan enthousiast over het programma. Samen met nog enkele andere ondernemers vormt de eigenaresse van Jo! Woman de organisatie van het terugkerende evenement. "Natuurlijk hebben we weer de zomermarkt in de Hoofdstraat. Vanaf 14.00 uur kunnen bezoekers weer lekker rondkijken en hun slag slaan in een van de honderd kramen."

Daarnaast is voor de eerste keer een antiek- en curiosamarkt. In de J.P. Gouverneurlaan gaan ze verder ook terug in de tijd met een aantal oude ambachten die te bekijken zijn. DJ Vinyl draait geheel in de stijl oude platen op een platenspeler in een bakfiets. Altijd al eens willen weten wat dat ene schilderij of die oude vaas waard zijn? Bij de taxateur, Kunst of Kitsch, kunnen bezoekers hun spullen laten taxeren. Jolanda: "Voor iedereen de gouden kans om nog even de zolder op te duiken om te kijken of ze nog iets hebben liggen dat mogelijk van waarde is!". Ook is om 14.15 uur een optreden van zeemanskoor Overal.

Natuurlijk is de Nacht van Sassem niet compleet zonder activiteiten voor kinderen. Op het Kerkplein zijn tussen 14.00 en 18.00 uur hoepelclinics en circusworkshops bij het ronde podium. Deelname is gratis. Ouders kunnen tijdens het toekijken genieten van een hapje en een drankje bij een van de foodtrucks en horeca op het plein. DJ Faar verzorgt ondertussen tot 22.00 uur de muziek en treedt ook op met zijn Prince-act. 's Avonds zijn op het Kerkplein om 19.00, 20.00 en 21.00 uur optredens van de dansers van Total Move.

Het Voorhavenkwartier verandert weer in een luchtkussenparadijsje, waar kinderen naar hartenlust kunnen springen en rennen, want de 46,5 meter lange stormbaan staat klaar. Ook zijn er springkussens voor de jongeren kinderen. Verder staan in het dorp meerdere kinderattracties, zoals een draaimolen en bungeejump.

DJs4U verzorgt tot 0.00 uur de afsluiter van 'De Nacht' met muziek op het plein bij de Oude Haven. Met een drankje in de hand is het een goede gelegenheid om elkaar bijvoorbeeld weer te spreken na de vakantie.

Caviabak

Sassenheim n Carnavalsvereniging De Saksen is ook dit jaar present tijdens De Nacht van Sassem met de bekende caviabak. Met een kleine inleg zijn mooie prijzen te verdienen met de racende cavia's. De opbrengst gaat naar De Saksen, die in 2019 het 44-jarig bestaan vieren, een officieel jubileum in carnavalsland. Op 9 februari 2019 is Sakspop, een feest met optredens van diverse Nederlandse artiesten.

'Heel jammer dat het de laatste keer is'

Foto: Arjen Vervoort

Warmond n Veel mensen hadden er wel oren naar: nog één keer vijf kilometer lang door de modder baggeren. De vijfentwintigste en laatste Poldercross trok op vrijdag 24 augustus rond de 400 deelnemers naar de Veerpolder.

Kapot komen ze over de streep. Grote mannen en frêle dames. Kinderen gaan met een glimlach van oor tot oor op de foto voor in het plakboek. Compleet zwart zijn ze, op hun witte tanden na. Veel deelnemers zijn afgekomen op het jaarlijks spektakel, georganiseerd door de Warmondse IJsclub. Voor veel van hen is het feit dat het de laatste is, doorslaggevend. Emmy (14) uit Lisse wilde bijvoorbeeld al jaren de vijf kilometer voor volwassenen meedoen. Maar ze moest wachten tot dit jaar. "Ze zag haar broer iedere keer meedoen, maar was zelf al die tijd nog te jong. Dit jaar mocht ze eindelijk, dus dan zijn we erbij," lacht vader Jaco. Emmy staat naast hem en straalt door de dikke modderlaag op haar huid heen. Ze vond het heel leuk, zegt ze. "Vooral de sloten in. Daar word je zo lekker vies van."

Foto: Arjen Vervoort
Foto: Arjen Vervoort
Foto: Arjen Vervoort
Foto: Arjen Vervoort
Foto: Arjen Vervoort
Foto: Arjen Vervoort
Foto: Arjen Vervoort
Foto: Arjen Vervoort
Foto: Arjen Vervoort
Foto: Arjen Vervoort
Foto: Arjen Vervoort

Speaker Theo Vergeer vangt bij de finish ondertussen de ene na de andere deelnemer op met vragen en bemoedigende woorden. Veel van hen trekken daarna nog een sprintje naar de zijkant van het terrein, waar de brandweer Warmond de deelnemers van de ergste bagger ontdoet. Daarna kan iedereen snel onder de warme douche stappen. De meeste kleding verdwijnt in de vuilnisbakken: sokken die stijf staan van de modder worden resoluut in de bak gegooid.

Leuk na de eerste sloot

Ook Annic uit Leiden heeft genoten. Ze deed voor het eerst mee, samen met haar vriend Stan, die uit Warmond komt. "Het is zo jammer dat het de laatste is. Als we hadden geweten dat het zo leuk was, hadden we vaker meegedaan!". Ineke van Kempen weet hoe dat is, want zij liep de Poldercross veel vaker. "Hoeveel keer precies weet ik niet. Wel dat ik een keer derde ben geworden," knipoogt ze. Ze staat gedoucht en in schone kleding langs het parcours. "Ik vond het zwaarder dan andere jaren. De sloten leken dieper, de kanten wat steiler." Toch heeft ze weer genoten, al is dat voor de start anders. "De hele dag denk ik dan: 'Waarom heb ik me ook alweer aangemeld?'. Maar als je eenmaal die eerste sloot door bent, dan wordt het leuk!."

Laatste winnaars

Voor de laatste keer worden 's avonds de prijzen uitgereikt. Bij de heren gaat de eerste prijs naar Johan Prins, Kees Heemskerk wordt tweede en Sid Tanja derde. Bij de vrouwen is de eerste prijs voor Joëlle Langeveld, Daphne Groen in 't Woud eindigt als tweede, Rianne Heemskerk is de derde die over de streep komt. In de categorieen Veteranen Heren en Dames gaan de gouden medailles naar Martin Kerkvliet en Paula Warmderdam. Zilver is er voor Kurt Wubben en Marjolein Dam. Huub Nijs en Marissa Scherptong Engbers maken de podia compleet. Bij de jeugd tot 14 jaar zijn de winnaars ook maar wat trots op hun prijzen. Rens Vergeer is de eerste jongen die over de streep komt. Bram Verloop en Koen van Zwienen worden respectievelijk tweede en derde. Bij de meisjes is het goud voor Mara Vergeer, zilver voor Eefke Gerritsma en brons Anne-Lynn Westerik.

Volgend jaar weer

Maarten van der Voort, woonachtig in Sassenheim, maar geboren in Warmond, staat nog uit te hijgen na zijn laatste Poldercross. Hij deed voor de derde keer mee, maar komt niet minder zwart over de finish. "Het is ieder jaar een feestje. Het is onwijs jammer dat ze stoppen, maar ik las dat er een nieuwe activiteit voor terugkomt. Dat is mooi, want ook dan doe ik weer mee!".

poldercross

Foto: Arjen Vervoort

Kijk voor de foto's van alle winnaars op:
www.facebook.com/WarmondseIJsclub.

Foto: Arjen Vervoort

De foto's op deze pagina zijn gemaakt door Arjen Vervoort.

De Flierefluiters winnen Blaaskapellenfestival Katwijk

De Flierefluiters winnen na het festival in Hulst, ook in Katwijk. Foto: pr./Maaike Makkus

Sassenheim n Het Sassenheimse dweilorkest de Flierefluiters is zaterdag 25 augustus winnaar geworden van Blaaskapellenfestival Katwijk aan den Rijn. Naast het erepodium op het muzikale vlak, ging als klap op de vuurpijl ook de publieksprijs naar de Flierefluiters. Dubbele winst dus voor de zestien mannen uit Sassenheim. Het was het tweede optreden in Katwijk binnen twee weken, want op 11 augustus werd al meegedaan aan de Flowerparade door Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk.

Vijftien dweilorkesten uit het hele land deden mee aan het blaaskapellenfestival in Katwijk aan den Rijn, wat jaarlijks georganiseerd wordt. Elk orkest gaf vier optredens tijdens de druilerige middag. Ook de Flierefluiters ontkwamen niet aan een bui tijdens hun optredens. Desalniettemin bleven de Sassenheimers enthousiast en bleef het publiek ook in de regen kijken en luisteren naar het orkest.

Elma Mensink bij haar winnende zonnebloemen. Foto: pr./Aleid Eigenraam

Uitstraling

Zowel de muzikale jury als de publieksjury gaf het hoogste puntenaantal aan de Flierefluiters. Tijdens de prijsuitreiking werden enkele citaten van de jury benoemd; "Muzikaal zit het superstrak in elkaar", "het enthousiasme straalt er vanaf", en "leuke interactie met het publiek!". Bandmanager Sven de Koster: "Dat zijn natuurlijk mooie berichten om te horen! Deze dubbele winst laat zien dat we muzikaal en qua uitstraling nog steeds op het goede pad zitten, en daar genieten we van".

Blazen aan de Haven

Eerder dit jaar werd deelgenomen aan het dweilfestival in het Zeeuwse Hulst. Ook daar wonnen de Flierefluiters. Het derde dweilfestival dit jaar is op zaterdag 6 oktober in Sneek. Verder staan op de agenda onder andere optredens in de feesttent in Sassenheim op vrijdagavond 21 september, bij de 3 oktoberfeesten in Leiden en tijdens een muzikale avond in het Brabantse Rijen. Het succesvolle festival 'Blazen aan de Haven', wat het orkest in juni 2017 voor de eerste maal organiseerde op de Oude Haven in Sassenheim, krijgt in 2019 weer een vervolg.

Elma Mensink wint prijs met hoogste zonnebloem in Bijdorpstraat

Sassenheim n Elma Mensink heeft op zaterdag 25 augustus de eerste prijs gewonnen in de wedstrijd 'De hoogste zonnebloem van de Bijdorpstraat'. De wedstrijd was uitgeschreven onder alle bewoners van de straat in Sassenheim. Elma's zonnebloem was maar liefst 3,10 meter hoog. Ze won drie loten van de Zonnebloemloterij en maakt hiermee drie keer kans op de hoofdprijs van 15.000 euro.

Het enthousiasme voor de wedstrijd was groot. Nadat alle bewoners in mei bij de uitnodiging voor het straatfeest zeven zaadjes ontvingen, barstte de competitie los. Velen deden mee, gezien de vele foto's en gemeten hoogtes in de buurtapp. De wedstrijd leek een nek-aan-nek-race tussen Elly Wolvers en Fred Turk. Zij hadden echter niet gerekend op Elma met haar groene vingers.

op zaterdagmiddag 25 augustus, voorafgaand aan het straatfeest, werden alle bloemen gemeten door de jury, hoevnier Roel Roodenburg en Jacqueline Olijerhoek, organisator van het straatfeest.

Elly Wolvers werd tweede met haar bloem van 2.70 meter en Fred Turk derde met zijn bloem van 2.59 meter. Zij wonnen het Kuifjeboek 'De zaak Zonnebloem' en een fles zonnebloemolie. | Foto: pr./Aleid Eigenraam

Prijs voor mooiste tuinen

Op de foto, v.l.n.r: het echtpaar Buijserd, het echtpaar Sep en vader en dochter Peters. Foto: pr.

Voorhout n Volkstuinvereniging Elsgeest heeft maar liefst 200 tuinen, waar mensen hun eigen groenten, bloemen, fruit en bomen verzorgen. Velen doen dat met pure passie en om dit enthousiasme te stimuleren, reikt het bestuur van Elsgeest ieder jaar de prijs uit voor de mooiste tuin. Op zaterdag 25 augustus was de prijsuitreiking.

Twaalf tuinen waren genomineerd en de uiteindelijke scores werden bepaald door juryleden Jan Hordijk, Teun Nelemans en Joep Derksen. Voorzitter Leo van Berkel van de Volkstuinvereniging Elsgeest lichtte eerst toe, op welke onderdelen de tuinen gekeurd waren. Dan ging het onder meer om variatie, kleur en netheid. Voordat de twaalf tuinders te horen kregen, welke plaats zij behaald hadden, maakte Derksen bekend dat Peter en Pauline Buijserd de aanmoedigingsprijs ontvingen. Deze prijs wordt uitgereikt aan mensen, die voor het eerst een tuin beheren bij Elsgeest en dit bijzonder goed doen. "Het is geweldig om deze prijs te krijgen!'', liet Pauline Buijserd enthousiast weten, terwijl het echtpaar de beker in ontvangst nam.

De juryscores lagen heel dicht bij elkaar; tussen de top vijf beste tuinen zat maar één puntje verschil. Joop van der Bijl pakte de derde plaats, Cees Peters en zijn dochter Leonie hadden de op een na mooiste tuin en Piet Sep had de mooiste tuin. "Ik tuinier hier al veertig jaar en ben nu voor de derde keer winnaar. Heel fijn!''. Peters zit pas vier jaar bij Elsgeest en is natuurlijk blij met de waardering. Maar het mooiste vind hij het, dat hij tuiniert samen met zijn dochter. Leonie: "Het is erg ontspannen om te doen. Je ziet dingen groeien en leven, waarna je kunt oogsten en het fruit en de bloemen mee naar huis kunt nemen.''

Alle twaalf winnaars kregen een certificaat uitgereikt. De bekers werden aangeboden door Peter van Schooten. De top drie en de winnaar van de aanmoedigingsprijs ontvangen binnenkort een bloembollenpakket.

Foodfestival geslaagde afsluiting Warmi

De hutten waren voor een avond ook foodtruck, waar verschillende hapjes te verkrijgen waren. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n De Kindervakantieweek Warmond is vrijdagavond 24 augustus op recreatie-eiland Koudenhoorn voor de eerste keer in zijn ruim 25-jarig bestaan afgesloten met een bijzonder geslaagd Warmi Foodfestival.

Jongens en meisjes serveerden komkommer, tomaatjes, hamburgers, broodjes worst, saté, frites en vlaflips uit hun eigenhandig getimmerde hutten en gaven tot slot enkele wervelende shows. Niet alleen de kinderen zelf, maar ook hun ouders, opa's en oma's genoten daar met volle teugen van.

SKW-voorzitter Kees Voeten, die de activiteiten aan elkaar praatte, noemde een en ander 'in één woord: perfect'. "De kinderen stonden centraal in plaats van het vuur zoals voorgaande jaren". Anders dan voorgaande jaren mocht Warmi niet afgesloten met een vreugdevuur. De brandweer vond de hitte en blauwalg een te groot risico. Na afloop werd het hout van de hutten door vele vrijwilligers verzameld in een container en afgevoerd. De stilte keerde daarna terug op Koudenhoorn. Voor Kees Voeten was het zijn laatste officiële optreden als voorzitter van de SKW. Hij wordt opgevolgd door Machteld Dekker - Bruijning.

Hoe het winkelbestand in honderd jaar is veranderd

Rond 1921 komt een bord op de gevel: ‘KOLONIALE WAREN EN COMESTIBLES’. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Het winkelbestand is in alle dorpen en steden de afgelopen 100 jaar wezenlijk veranderd. In Voorhout, met een kwart van het huidige aantal inwoners, waren er meer winkels dan nu. Daarover gaat een verhaal in de nieuwe Dwars Op, het blad van de Historische Kring Voorhout.

Grutters verkochten ooit grutterswaren: houdbare voedingsmiddelen zoals suiker en grutten, gepelde of gebroken graan of boekweit. De naam van zo'n winkelier verandert later in kruidenier. Hij verkoopt houdbare voedingsmiddelen zoals suiker, en verduurzaamde voedingsmiddelen (comestibles) zoals stroop. Je kunt er inlandse kruiden krijgen als anijs en specerijen zoals peper. Tot het assortiment behoren ook niet-eetbare producten: zoals kaarsen, zeep, blauwsel, stijfsel, lampolie en dergelijke. De kruidenierswaren worden aangevoerd in grootverpakkingen als jute zakken en vaten. De klant krijgt een afgemeten hoeveelheid mee in een papieren zak of in zelf meegebracht vaatwerk.

Klaas van Steijn wordt omstreeks 1888 grutter aan de Voorhoutse Hoofdstraat. Na zijn huwelijk met de dochter van Klaas, Anna van Steijn, neemt Marinus van Dam omstreeks 1921 de winkel van zijn schoonvader over. Hij verbouwt het pand en er komt een bord op de gevel dat aangeeft dat hier 'Koloniale waren en Comestibles' verkocht worden. De winkel is zes dagen per week open en ook in de avond kunnen klanten er zo nodig terecht. Zoon Niek van Dam neemt op zijn beurt de winkel over van zijn vader. Bij de uitbreiding van het raadhuis wordt de winkel door de gemeente Voorhout gekocht. Niek laat aan de overkant van de Herenstraat een nieuw pand bouwen, waar de Superette (Kroon) wordt gevestigd, de eerste Voorhoutse supermarkt.

In die tijd telt het kleine Voorhout meerdere kruideniers: Kees van Kampen tegenover het Engelsche Bosch, Bert van Kampen (A&O) aan de Herenstraat en Maarten de Jong (SPAR) een stukje verder richting Nagelbrug. Ook melkboeren zoals Willem van der Holst vissen in de vijver van kruidenierswaren. Voor de venters gelden tot de jaren zestig geen vaste wijken en alle winkeliers bezorgen door het hele dorp en in de buitenwijken. Anno 2018 zijn de grutters en kruideniers verdwenen, maar de Historische Kring Voorhout (HKV) heeft de geschiedenis van de dynastie Van Steijn en Van Dam beschreven in Dwars Op nr. 63.

Ritje in NZH bus bij Oldtimerfestival

Foto: pr.

regio n Voor het vierde achtereenvolgende jaar is in Park Rusthoff in Sassenheim het Oldtimerfestival. Op zondag 2 september zijn van 12.00 tot 16.00 uur zo'n honderd oude voertuigen te bewonderen: auto's, motoren, Italiaanse racebrommers, een politieauto, een ziekenwagen en brandweerauto's. Ook een oude stoomspuit van de brandweer komt in actie.

Als bijzondere attractie rijdt een oude NZH bus in het dorp waarmee bezoekers gratis een ritje kunnen maken. In een speciaal festivalboekje dat iedere bezoeker en deelnemer krijgt uitgereikt, staat de busrit beschreven die voert langs oude en nieuwe auto- en transportbedrijven. Het boekje met vele foto's uit de oude doos is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Oud Sassenheim.

Springkussens en rock en roll

Rock en Roll band Mainline 55 zorgt voor de muzikale omlijsting en kinderen kunnen zich vermaken op de springkussens en met andere attracties. Ook zijn hapjes en drankjes verkrijgbaar.

Oldtimerrit

Vanaf de J.P. Gouverneurlaan en het Boschplein start om 13.00 uur een rit voor oldtimer auto's en brommers door de regio, na de rit worden de auto's opgesteld in de Hoofdstraat en het Boschplein waar ze bewonderd kunnen worden terwijl de brommers een plekje krijgen op de rode loper bij de hoofdingang van het park.

In het centrum van Sassenheim zijn diverse winkels en horecagelegenheden geopend.

Maaike Verdegaal schrijft sollicitatieboek

Foto: pr.

Warmond n Maaike Verdegaal uit Warmond heeft een actueel en handzaam boek geschreven over solliciteren met de titel: Stand out from the Crowd - Slim Solliciteren. Het boek geeft structuur aan de zoektocht van elke sollicitant en helpt mensen in vier stappen en met 28 bouwstenen naar hun droombaan.

Verdegaal (30) heeft jarenlange ervaring met alle facetten van recruitment, zij adviseerde vele bedrijven over het selecteren en aannemen van de juiste werknemers en heeft daarnaast veel werkzoekenden voorbereid op sollicitaties. In 2017 gaf zij hierover een internationale workshop op het ITEA (International Talent Event Amsterdam). Dit werd de basis voor haar boek. Verdegaal: "Ik gun iedereen een baan die energie geeft in plaats van vreet! Nu het goed gaat met de economie en er zelfs krapte is op de arbeidsmarkt, kunnen mensen zich veroorloven om kritisch op zoek te gaan naar leuker werk."

Terugkerende thema's in dit handzame boek zijn: "Wat past bij jou?" en "Maak het de recruiter zo makkelijk mogelijk". Met deze thema's onderscheidt dit boek zich van andere sollicitatieboeken. "Ik weet uit ervaring dat recruiters nog geen twee minuten besteden aan een motivatie en cv. Dan kun je maar beter zorgen dat jouw geschiktheid voor een baan er snel en duidelijk uitspringt! Ik heb gezien dat bijna iedereen hier kansen laat liggen en dat is zonde. Met de bouwstenen en tips in mijn boek hoeft dat niet meer te gebeuren."

Het boek bevat vier hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk draait om de voorbereiding . "Voordat je gaat solliciteren, is het belangrijk dat je weet wat je te bieden hebt en van welk werk je energie krijgt, zo kun je gerichter en dus succesvoller solliciteren", aldus Verdegaal. In hoofdstuk twee wordt het cv behandeld. De schrijfster geeft duidelijke do's en don'ts en maakt korte metten met achterhaalde ideeën over cv's. Hoofdstuk drie behandelt veel mogelijkheden om een motivatiebrief onweerstaanbaar te maken. In het laatste hoofdstuk staat het gesprek centraal. Solliciteren is net daten, stelt Verdegaal. "Met de tips uit mijn boek weet je zeker dat je een sterke, blijvende indruk maakt en dat je kritisch kan beoordelen of de baan wel bij jou past."

Stand out from the Crowd kost 14,95 euro en is verkrijgbaar bij boekhandels en via de gangbare boekenwebsites.

Leer zelf een fotoboek maken

Sassenheim n De cursus 'Maak je eigen fotoboek' start op maandag 3 september in de bibliotheek (Kerklaan 42). In deze tweedelige cursus leren deelnemers basishandelingen die je nodig hebt om een fotoboek met tekst te kunnen maken in het programma Albelli. Zij leren foto's toevoegen, verplaatsen en van grootte veranderen en tekst toevoegen en opmaken. Daarnaast is er aandacht voor het verfraaien van een boek door het toevoegen van achtergronden en het gebruiken van sjablonen. Deze cursus wordt gegeven door vrijwilligers van Seniorweb.

De cursusdata zijn 3 september en 10 september van 14.15 uur tot 16.15 uur. Deelname kost 10 euro voor leden van de bibliotheek en/of Seniorweb en voor niet-leden is dat 20 euro. Inschrijven kan via www.bibliotheekbollenstreek.nl en in de bibliotheek bij een van de medewerkers. <

IVN Wandeling Huys te Warmont

Warmond n De gidsen van IVN Leiden geven op zondag 2 september om 11.00 uur een excursie in het landgoedbos van Huys te Warmont. De zomer was uitzonderlijke droog en warm. De natuur bereidt zich voor op de herfst. Bomen en struiken zitten vol met bessen en zaden, de lijsterbes draag fel rode en de vlier gitzwarte bessen, voer voor de trekvogels die binnenkort gaan komen. Vlinders en libellen vliegen nog volop en het koninginnenkruid en wilgenroosjes staan in bloei. De start is bij de ingang aan de Herenweg 139. Parkeren kan (vlakbij) aan de Beatrixlaan. Meer informatie op www.ivn.nl/leiden.

Wielerdag B&W

Regio n De gemeenten Hillegom en Lisse organiseren dit jaar de jaarlijkse Wielerdag Nederlandse Gemeenten. Op vrijdag 31 augustus verzamelen de Nederlandse colleges en gemeentesecretarissen zich in Hillegom en Lisse voor het jaarlijkse fietsevenement. De organisatie van is in handen van de RTV Bollenstreek. Burgemeester Arie van Erk (Hillegom) en gemeentesecretaris Jan Schellevis (Lisse) wonnen vorig jaar het kampioenschap en organiseren daarom de editie 2018. Met de deelname van ook wethouders en secretarissen is de Wielerdag Nederlandse Gemeenten geworden tot de graadmeter voor fietsminnende bestuurders.

Taxatiedag

Warmond n Altijd al willen weten hoeveel die ene ring waard is of wat de waarde van het vaasje op zolder is? Op zaterdag 22 september organiseert Het Oude Raadhuis (Dorpsstraat 36) een taxatiedag. Van 10.00 tot 16.00 uur kunnen bezoekers hun kunst en curiosa laten taxeren door taxateurs Gijs Essink en Patrick Becks. Van schilderijen tot sieraden en van servies tot boeken, alles kan aan bod komen. De entree bedraagt 5 euro en voor dat bedrag mogen bezoekers maximaal drie objecten laten taxeren.

cultuur/uit!

Kom in beweging tijdens de najaarsfeesten in de Bollenstreek

regio n Van vrijdag 31 augustus tot en met 25 september komt heel de Bollenstreek weer in beweging. Jong en oud kunnen dan deelnemen aan de verschillende hardloopwedstrijden van het Van der Hulst Oranjecircuit dat dit jaar voor de 24ste keer georganiseerd wordt door AV De Spartaan.

Het circuit is een serie van zes wedstrijden in Noordwijk-Binnen, Noordwijkerhout, Hillegom, Voorhout, Sassenheim en Lisse. Het is zowel voor de prestatie- en recreatieloper een prima gelegenheid om de sportieve uitdaging aan te gaan.

De afstanden van de wedstrijden liggen tussen de 6,5 en 7,5 kilometer. Natuurlijk is het mogelijk om in plaats van het hele circuit een of enkele wedstrijden te lopen. Het jaarlijks terugkerende evenement wordt georganiseerd door A.V. De Spartaan in samenwerking met de Oranje- en Harddraverijverenigingen. Het circuit vindt plaats tijdens de jaarlijkse najaarsfestiviteiten in de Bollenstreek.

Jeugdlopen

Het is een leuke wedstrijd om de strijd aan te gaan of gewoon gezellig hard te lopen met je klasgenootjes, teamgenoten van je sportclub en je vriendjes uit de wijk. Aanmoedigingen zijn dan erg welkom. Het enthousiasme van de kinderen en het publiek zorgt voor een gezellige start van de hardloopwedstrijden in de dorpen in de Bollenstreek. Ouders mogen trouwens ook mee lopen.

In twee leeftijdsklassen zijn bij elke jeugdloop eerste, tweede en derde prijzen te winnen: 7 t/m 11 jaar en 12 t/m 14 jaar.


Agenda

Vrijdag 31 augustus Noordwijk 18.30 uur 2,1 km
Dinsdag 4 september Noordwijkerhout 19.00 uur 2,2 km
Maandag 10 september Hillegom 19.00 uur 2,4 km
Vrijdag 14 september Voorhout 19.00 uur 2,0 km
Dinsdag 18 september Sassenheim 19.00 uur 2,2 km
Dinsdag 25 september Lisse 19.00 uur 1,1 km

In tal van leeftijdscategorieën zijn punten te verdienen en er zijn prijzen voor de drie hoogst geklasseerden. Ook zijn er dit jaar weer de klasseringen voor de plaatselijke lopers.

Je kunt je op de dag zelf inschrijven en het is mogelijk om je voor het hele circuit in te schrijven. Je ontvangt een leuke herinnering en je loopt met een startnummer. Net zoals de volwassenen. Inschrijven kan via: www.oranjecircuit.nl.

Internationaal korfballen

De regenval zorgde voor een hoop modder, maar dat maakte de dag niet minder leuk. | Foto: Willem Zwanenburg

Regio n Namen als Edingburgh, TV Voiswinkel en Tornadoes hoor je niet vaak terug op een korfbalveld. Toch waren zaterdag 25 augustus allemaal aanwezig in Leiderdorp waar ze meededen aan de 42e editie van het Velocitastoernooi. Ook seniorenteams van TOP/SolarCompleet uit Sassenheim deden mee.

Foto: v.l.n.r. boven: Karsten Tibben, Luca Breedijk, Flo Ligtvoet, Stan Spies, Vester Kohlmann, Danny Kamphues. Onder: Jens van den Beld, Stijn Dijkstra, Ibbe Immink, Sion van der Slot, Sven van Schooten. | Foto: pr. Foto: pr.

Teams uit Nederland, Engeland en Duitsland gingen op de velden in de Bloemerd met elkaar de strijd aan en lieten zien dat het puur Hollandse spelletje ook buiten onze landsgrenzen met enthousiasme gespeeld wordt.

Het Velocitastoernooi is de afgelopen jaren alleen maar gegroeid. Hockeyclub Alecto toonde zich een goede buur en stelde een veld beschikbaar, waardoor Velocitas de meeste aanvragen voor het toernooi gewoon in kon delen.

Tot tweemaal toe leek het toernooi letterlijk in het water te vallen, toen de zware regenval de korfballers dwong om tijdelijk de wedstrijden te staken. Uiteindelijk bleek het weer mee te vallen en nam het zonnetje de ergste kou weg.

De prijzen bleven overigens in eigen land. In de hoogste junioren poule was Ondo A1 de sterkste. Bij de senioren prolongeert Velocitas de Mercedes-Benz cup.

De avond werd traditiegetrouw afgesloten met een barbecue en spetterend feest. De kleine oogjes van de (buitenlandse) kampeerders op het terrein van Velocitas gaven weg dat ook de avond een succes is geweest.

Warmunda opent seizoen met 'Latjetrap'

v.l.n.r. Arthur Pool, Diederik Verbeek, Just Fleurke, Duuk Duinstee en Hans Oudshoorn. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Tijdens de seizoensopening 2018-2019 van SV Warmunda, op zondag 26 augustus, waren er leuke activiteiten voor kinderen. Nieuw dit jaar was de 'Latjetrap'.

Latjetrap is geïnspireerd op het gelijknamige programma van Zappsport. De naam verraadt het doel al, je moet zoveel mogelijk keer de lat raken. Een precies karweitje dat enige techniek vereist.

Het was een spannende strijd. De vier beste, per leeftijdsgroep, werden in het zonnetje gezet door Albert Heijn Warmond met een mooi prijzenpakket. Verder kregen alle deelnemende kinderen ook nog een Warmondse handdoek voor in hun sporttas.

Winnaars

De groepswinnaar van de jeugd 12 t/m 17 jaar was Devano Bito. Bij de groep 8 t/m 11 jaar won de 9-jarige Just Fleurke de hoofdprijs. Van de drie pogingen schoot hij er twee raak. Hij kreeg uit handen van Hans Oudshoorn een mooie wisselbeker. Just was er zichtbaar blij mee en vertelde trots dat hij het best spannend vond en dat de beker groot en zwaar is. De eveneens 9-jarige Duuk had het ook naar zijn zin. Hij vond het nieuwe onderdeel latjetrap erg leuk: "Je kunt lekker hard schieten en de tactiek die je nodig hebt is leuk". Hij heeft, net als veel andere kinderen, erg veel zin in het nieuwe voetbalseizoen.

Internationaal veteranen tennistoernooi

Hillegom n De Hillegomse Tennisclub organiseert van maandag 3 tot en met zondag 9 september voor de derde keer het Flower Bulb ITF Seniors GradeA toernooi.

Voor deze week komen tennisspelers, in de leeftijd tussen de 35 en 85 jaar, van over de hele wereld voor het behalen van punten voor de wereldranglijst. Grade A betekent dat het zo een sterk gewaardeerd toernooi is waar na de wereldkampioenschappen de meeste punten voor de wereld ranglijst te behalen zijn. Toernooidirecteur Marco van Trigt: "Meer dan 170 spelers uit 20 landen hebben zich ingeschreven voor het senioren toernooi in Hillegom. We starten op maandag met de Super Seniors, dat zijn de leeftijdsgroepen 65, 70, 75, 80 en 85 jaar. Zij spelen de finales op donderdag 6 september. Vanaf woensdag 5 september starten de Seniors, de spelers in de leeftijdscategorieën 35, 40, 45, 50, 55 en 60 jaar. De finales voor deze groep zijn op zondag 9 september." Van Trigt vervolgt: "ITF staat voor Internationale Tennis Federatie en GradeA de ranking van het toernooi. Dat geeft aan dat het niveau van deze toernooien hoger is dan de regionale veteranen toernooien. Verschillende spelers uit de top tien van de wereld in hun leeftijdsklasse komen naar Hillegom. Het is dus zeker de moeite waard om te komen kijken, want je kunt echt genieten van mooi tennis. De organisatie is in handen van een groot team vrijwilligers. We zijn klaar om de iedereen warm te ontvangen op ons bloemrijke park."

Foreholte JO11 wint en plaatst zich voor NK

Voorhout n Foreholte JO11-1 won twee prijzen tijdens het districtskampioenschap. Daarnaast plaatsten de voetballers uit Voorhout zich voor de Nederlandse Kampioenschappen, die later in het seizoen op de agenda staan.

Na het behaalde kampioenschap in de hoofdklasse mocht Foreholte JO11-1 op zaterdag 25 augustus meedoen aan het districtskampioenschap West II. Inzet was een ticket voor de Nederlandse kampioenschappen, dat in het voorjaar van 2019 gehouden wordt. Foreholte speelde een sterk toernooi en met vier winstpartijen en één gelijkspel is plaatsing voor het NK afgedwongen. De voetballers ontvingen naast de kampioensschaal nog een prijs. Ze werden verkozen tot sportiefste team van het toernooi.

Op de foto, v.l.n.r: boven: Karsten Tibben, Luca Breedijk, Flo Ligtvoet, Stan Spies, Vester Kohlmann, Danny Kamphues. Onder: Jens van den Beld, Stijn Dijkstra, Ibbe Immink, Sion van der Slot, Sven van Schooten. | Foto: pr.

21 / 26

Vier poldertochten voor Monique Velzeboer Foundation

Regio n De Kaag en Braassem Poldertocht wordt op zondag 2 september gelopen. Vier unieke wandelroutes door het polderlandschap, met deze keer de start en finish in Rijpwetering. Een groot deel van de opbrengsten uit de inschrijfgelden is bestemd voor de Monique Velzeboer Foundation/Liliane Fonds.

De Poldertocht wordt voor de negende keer georganiseerd en heeft inmiddels een grote schare trouwe fans gekregen, die de eerste zondag in september omcirkeld hebben in hun agenda. De organisatie bestaat uit de gezamenlijke ijsclubs uit de gemeente Kaag en Braassem en Rotaryclub Roelofarendsveen.

Polderverrassingen

De wandelroutes starten en eindigen bij het Dorpshuis Rijpwetering, Pastoor van der Plaatstraat 13a. Van daaruit wandelen de deelnemers langs de mooiste plekjes van de molen- en merenschaatstochten van weleer én over dijken, weilanden en boerenerven, die normaal gesproken niet toegankelijk zijn voor publiek. De Poldertocht geeft daarmee een unieke beleving van het landschap.

Er zijn vier wandelingen uitgezet, die variëren in afstand tussen de 5 en 22,5 kilometer, waardoor de Poldertocht zowel de recreatieve wandelaars en de lange afstand lopers op hun wenken bedient. Onderweg heeft de organisatie weer verschillende Polderverrassingen gezorgd die voor extra gezelligheid en levendigheid zorgen. Meer informatie, onder andere over de starttijden, staat op Poldertocht.com.

Liliane Fonds

Een groot deel van de opbrengsten uit de inschrijfgelden is bestemd voor de Monique Velzeboer Foundation Liliane Fonds. Vorig jaar wandelden maar liefst 3.000 wandelaars mee en bracht de Poldertocht 25.000 euro op voor dit bijzonder goede doel. De cateringopbrengsten van de Poldertocht komen ten goede aan de ijsclubs in de gemeente Kaag en Braassem.

29 augustus t/m 5 september

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: eucharistieviering, voorganger: P. Owel

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 19.00 uur, meditatieve dienst, voorganger: Ds. H.R. Betting, m.m.v. De Lofstem

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. H.R. Betting

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. C. Affourtit

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur: Woord- en communieviering, voorganger: M. Claassens

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, eredienst, voorganger: ds. J.W. van den Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, eucharistieviering, voorganger: A. Goumans

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur: Startdienst, voorganger: Mevr. Ds. J. Nijboer (Noordwijk)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, Kaleb Familiepicknick in Rijnsburg

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur; eredienst, 19.00 uur; genezingsdienst.

Vanaf deze week kunt u 2 bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis winnen. Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 2 september bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.