De Teylinger

4 september 2019

De Teylinger 4 september 2019


Gemeente Teylingen onaangenaam verrast door tekort aan chauffeurs voor leerlingvervoer

teylingen n Taxibedrijf Noot vervoert in het komende schooljaar leerlingen van het speciaal onderwijs uit Katwijk, Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen naar school. Normaal gebeurt dat met taxibusjes waarin maximaal 8 leerlingen zitten. Door gebrek aan chauffeurs lukt dat niet voor alle leerlingen. Een deel van de leerlingen wordt met grote bussen naar school gebracht. De gemeenten zijn onaangenaam verrast.

Leerlingen uit het speciaal onderwijs worden naar school gebracht met vervoer waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.
De gemeenten Katwijk, Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen hebben dit vervoer het komende schooljaar uitbesteed aan taxibedrijf Noot. Dat is gebeurd via een openbare aanbesteding.

Maximaal aantal

Een van de eisen bij deze aanbesteding was dat het vervoer moet plaatsvinden in taxibusjes met maximaal 8 leerlingen. Het is taxibedrijf Noot niet gelukt om voor het nieuwe schooljaar voldoende chauffeurs te vinden. Het gebrek aan chauffeurs is een landelijk probleem dat ook speelt in de Duin- en Bollenstreek.
Door het tekort aan chauffeurs worden leerlingen van de scholen Auris, de Weerklank, Het Duin en De Duinpieper de komende tijd met grote bussen naar school gebracht. Het gaat in totaal om 100 leerlingen uit de Duin- en Bollenstreek. Ouders en verzorgers moeten de leerlingen wegbrengen en ophalen bij een vaste plaats. Alle ouders zijn van de situatie via een brief op de hoogte gebracht.

"We zijn erg ongelukkig met de ontstane situatie. Het is onplezierig voor de kinderen, hun ouders en verzorgers. We voeren intensief overleg met het taxibedrijf om deze onwenselijke situatie zo snel mogelijk op te lossen. Belangrijk vinden we dat het bedrijf te allen tijde bereikbaar is voor vragen en opmerkingen van ouders en verzorgers" aldus Teylinger wethouder Arno van Kempen namens de 5 gemeenten.

Voortvarende aanpak noodzakelijk

De gemeenten hebben het taxibedrijf in gebreke gesteld en daarbij aangegeven dat leerlingen zo snel mogelijk en uiterlijk per 1 november weer in taxibusjes van maximaal 8 personen vervoerd dienen te worden.

Klachten over stankoverlast Akzo Nobel

SASSENHEIM n Een inwoner van de gemeente heeft bij de gemeenteraad een klacht neergelegd over de stankoverlast van Akzo Nobel bij een westelijke wind.

door Nico Kuyt

"Bijna dagelijks komt de wind uit westelijke richting en worden wij getrakteerd op de vieze chemische stank. Wij wonen hier al ruim 30 jaar en het wordt eigenlijk alleen maar erger. Ik krijg er erge hoofdpijn van", zo leest de mail. Zij zijn een van de weinigen die de volle laag stank krijgt, er wonen ook niet veel mensen. De schrijver diende eerst klachten in bij Akzo Nobel en nu veelvuldig bij de milieudienst DCMR, maar krijgt als reactie dat pas bij meer klachten, ongeveer tien, er iets ondernomen kan worden. De schrijver wordt er naar eigen zeggen maar moedeloos en ziek van en vraagt of er nou niemand hier iets aan kan doen. "Echt genieten van een verkoelend windje met die rotlucht van de Akzo Nobel gaat niet, dan fijn weer met hoofdpijn naar binnen, helaas stinkt het daar ook. Ik begrijp werkelijk niet dat dit kan en mag. Te treurig voor woorden", aldus de schrijver. De mail is als ingekomen stuk op de agenda van de raadscommissie Welzijn van 9 september geplaatst. Het voorstel is om de mail ter afhandeling in handen van B&W te geven.

Bewoner wil snelheidscontrole

Foto: Wikimedia Commons/Monkeyboy1993

SASSENHEIM n Een inwoner van Sassenheim, die uitkijkt op de Teijlingerlaan/Westerstraat heeft zijn verontrusting de gemeenteraad kenbaar gemaakt over het, zoals de schrijver het noemt, voorbij razende verkeer.

door Nico Kuyt

"Hoge snelheden zijn aan de orde van de dag. De politie heb ik hierover al meer dan eens benaderd, maar zij verwijzen naar de politiek in Teylingen", meldt de schrijver, die bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen hier eveneens al aandacht voor de snelheden heeft gevraagd.

"Een frequente snelheidscontrole, ook in de latere uren zou zeer wenselijk zijn en zo terug verdiend. Wat is het nut van een 30 km-zone terwijl er niets gedaan wordt. Het lijkt wel een racebaan met navenante herrie en gevaar, zowel overdag als in de nachtelijke uren. Graag uw reactie en daadkracht", besluit de Sassemer.

n Open Monumentendag

Sat 10_18 014 Foto: Dominique Surh

Verschillende (erfgoed) organisaties in Teylingen pakken flink uit op Open Monumentendag, 14 en 15 september. Het thema is 'Plekken van Plezier. En die zijn er in Teylingen! Op pagina 14 en 15 vindt u het programma van Sassenheim, Voorhout en Warmond. In het Kaagdorp staat dit weekend Jan Steen centraal.

Kledingbank Teylingen houdt seizoensbeurs

Gerda van Dam Antoinette Breedijk burgemeester Carla Breuer en Madeleine Heidenrijk Foto: pr.

sassenheim n Heeft u even tijd? Kledingbank Teylingen maakt ruimte voor het nieuwe seizoen

Bij de kleding die bij de Kledingbank wordt ingeleverd zit kleding voor ieder seizoen. Dat maakt het voor de Kledingbank mogelijk dat zij ook nu weer een seizoenswissel kunnen doen.
Om ruimte te maken voor de nieuwe kleding is er op 7 september van 10.00 – 12.00 uur weer een kledingbeurs. Kleding vanaf 2 euro per stuk. Heeft u er al eens aan gedacht om vrijwilliger te worden? Gebruik dan de beurs om meteen eens een kijkje te komen nemen bij het reilen en zeilen van de Kledingbank.

Kledingbank Teylingen Parklaan 176d in Sassenheim

Dahlia lezing

voorhout n Bij De Tulperij is de dahlia showtuin van de CNB. De gasten kunnen maar liefst 600 verschillende soorten dahlia's bewonderen. Op 5 september is er een lezing over deze mooie bloem in De Tulperij door Rene Schrama, eigenaar van Fred de Meulder, bloemgroothandel in Hillegom. Dahlia's zijn voor hem een ware passie, die hij op enthousiast ewijze graag met u wil delen. Tijd: 19.45 uur tot 21.30 uur. De gasten worden ontvangen met koffie. Entree is gratis. Adres: De Tulperij, Oude Herenweg 16 B, in Voorhout.

Monumenten-dag
in Teylingen

Chauffeurs
tekort voor
leerlingvervoer

Patricia Koot op EK Inline in Pamplona

Drum-en-showband n Adest Musica reist af naar Belfast

Adest Musica treedt op in Belfast. | Foto: PR

Adest Musica vertrekt naar Belfast

Parkdienst als start van
seizoen

Patricia Koot op EK Inline in Pamplona

Met een creatieve show op de planken

Verhalen n en meer bij Vorming & Toerusting

Parkdienst in park Rusthoff

De Parkdienst is de traditionele start van het kerkelijk seizoen én van de Feestweek. | Foto: Archief Foto: pr.

sassenheim n Voor de zestiende keer wordt komende zondag 15 september om 10.00 uur in park Rusthoff te Sassenheim de Parkdienst gehouden.

De Parkdienst is een initiatief van de Raad van Kerken in Sassenheim in samenwerking met de Oranjevereniging. De dienst is het begin van het kerkelijk seizoen en het begin van de feestweek.
De Parkdienst zal dit jaar een gezinsdienst zijn, een dienst voor jong en oud met als thema: 'Wonderen zijn de wereld niet uit'. Kinderen kunnen, samen met hun ouders, in de voorste vakken gaan zitten zodat ze alles goed kunnen zien. Samen met de plaatselijke pastores ds. Hendrik Betting van de Protestantse Gemeente Sassenheim en Hans van Wijk pastor/geestelijke verzorger Marente, zal verhalenverteller Kees Posthumus de dienst leiden. Kees Posthumus is verhalenverteller en kerkjournalist. Hij werd opgeleid tot onderwijzer en studeerde vijf jaar theologie in Nijmegen en Utrecht. In 2002 startte hij een eigen bedrijf als verteller: Kees Posthumus Vertelt. Sindsdien heeft hij honderden voorstellingen gegeven in het hele land, in kerken en kroegen, in tuinen en op schepen. Het koperensemble van Crescedo zal dit jaar de muzikale omlijsting verzorgen. De opbrengst van de collecte gaat zoals altijd naar een goed doel. Dit jaar is dat de Voedselbank en de Kledingbank in Teylingen

Mocht het weer onverhoopt roet in het eten gooien dan wijkt de parkdienst uit naar de Pancratiuskerk. Indien nodig zal dit gecommuniceerd worden via de websites van de Oranjevereniging en van de kerken, via de app van de Oranjevereniging en op zondagochtend bij de entrees van het park. De parkdienst begint om 10.00 uur, maar het is verstandig om op tijd aanwezig te zijn. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken. Oppasdienst is in de Havenkerk, ingang Bijweglaan 4, open vanaf 9.40 uur.

Park Rusthoff zoekt naar angstaanjagende Halloweenvrijwilligers

Ben je 16 jaar of ouder en ligt jouw talent bij het laten schrikken van anderen? | Foto: PR

sassenheim n Voor alle kinderen tot 12 jaar die van griezelen houden organiseert de Evenementencommissie van Park Rusthoff op 26 oktober de jaarlijkse Halloween Park Party. Daarvoor is de organisatie nog op zoek naar vrijwilligers

De organisatie is al druk bezig om samen met Scouting Scojesa Park Rusthoff om te toveren tot Landgoed Rusthoff. Op dit landgoed leefde in vroegere tijden een graaf en een gravin. Op onverklaarbare redenen overleed de gravin. De graaf is er nooit achter gekomen hoe en waar en met wat de gravin is omgekomen. Daarbij heeft de graaf hulp nodig van de kinderen van Sassenheim. Kunnen de kinderen de moordenaar vinden en hoe en waar zij is omgekomen? Griezelig!

Griezelig genieten

Alle bezoekers aan de Halloween Park Party (kinderen èn hun ouders) mogen verkleed komen: als spoken, geesten of andere beesten: Je bent van harte welkom. Het park gaat om 18.30 uur open en als om 19.00 uur de kerkklok slaat begint het feest. Voor de jongste kinderen is er een lampionnenoptocht naar het eiland. Daar kun je allerlei griezelige spelletjes doen. Daarna is het tijd voor de echt stoere kinderen. Zij mogen in de buitenring op griezeltocht om de graaf te helpen om de moordenaar van zijn vrouw te vinden.. Wat – en vooral wie – zullen ze daar tegenkomen? Kom maar mee griezelen dan ontdek je het vanzelf. Het feest is afgelopen om 21.00 uur. De kaartjes voor de Halloween Park Party zijn vanaf zaterdag 5 oktober 2019 te koop. Ze zijn alleen in de voorverkoop verkrijgbaar bij Primera Sassenheim, The Read Shop en bij IJs en Snackpaleis Parkzicht.

Vrijwilligers

Om ook dit jaar weer dit evenement te laten slagen is de organisatie nog op zoek naar vrijwilligers: Ligt jouw talent bij het laten schrikken van anderen (althans als je 16 jaar bent of ouder bent) of wil je wel eens weten hoe je pompoenen uitholt, wil je helpen met de catering voor onze ruim 100 vrijwilligers of heb je toevallig een certificaat voor verkeersregelaar?
Vind je het leuk om voor onze jongste bezoekers griezelige spelletjes te begeleiden, meld je dan aan bij Monique Geertsen halloweenrusthoff@gmail.com of tel. 06-47149098. De laatste informatie vind je op: www.parkrusthoff.nl.

Wens voor maatwerk uitstallingen Herenstraat

VOORHOUT n Raadslid Robin Konings (VVD) wil dat B&W kijkt naar de mogelijkheid tot maatwerk voor de uitstallingen in de Herenstraat.

door Nico Kuyt

"Ondernemers van de Herenstraat zijn erg ongelukkig met het nieuwe uitstallingenbeleid", zo geeft Konings in een mail B&W aan. "Zij vinden het nieuwe beleid niet passend voor de straat en voelen zich onnodig beperkt in het uitstallen, terwijl er een doorgang mogelijk is die nog steeds begaanbaar is voor minder validen en passend is voor ondernemers", en vraagt B&W met de ondernemers in gesprek te gaan en eventueel te kijken naar maatwerk, want in zijn ogen zijn de ondernemers belangrijk voor de leefbaarheid in de winkelcentra.

Scouting Scojesa start nieuw seizoen

De Bevers, de jongste speltak van Scojesa (5-7 jaar). | Foto: PR

SASSENHEIM n Op 7 september start het nieuwe seizoen bij scoutinggroep Scojesa. Vanaf dan zijn alle leden wekelijks weer welkom om afwisselende en avontuurlijke activiteiten te ondernemen waarbij plezier en persoonlijke ontwikkeling voorop staan.

Aanstaande zaterdagmiddag zullen de leden traditioneel het seizoen gezamenlijk openen met een activiteiten in en rond het centrum van Sassenheim. Vanuit het park zullen zij bij opdrachten en spellen langsgaan op verschillende plekken in het dorp. Een week later zullen de reguliere 'opkomsten' van de verschillende leeftijdsgroepen weer georganiseerd worden vanuit het clubhuis aan de Sportdreef.
Tijdens de zomerstop hebben de jeugdleden niet stilgezeten, ze zijn in verschillende delen van Nederland op zomerkamp geweest. De welpen (leden van 7 t/m 11 jaar) waren te vinden in Baarn, waar ze raadsels rondom de elementen water, vuur, aarde en lucht oplosten . De scouts (11 t/m 15 jaar) kampeerden een week in Mook met als thema van 'Weerwolven van Wakkerdam'. De explorers (15 t/m 18 jaar) waren te gast op het Scoutinglandgoed Zeewolde waar ze hun eigen programma op en rond het water draaiden.

Gave activiteiten

Gedurende het komende seizoen worden door de teams van vrijwilligers weer heel veel leuke activiteiten georganiseerd voor de verschillende leeftijdsgroepen. Hierbij staat afwisseling, plezier en persoonlijke ontwikkeling voorop. Van het organiseren van een karaoke-middag tot het lopen van een spannende tocht door de duinen. Maar ook koekjes of pizza's bakken in een zelfgebouwde kampvuuroven, knotsgekke spellen en weekendkampen staan op het programma.
Kinderen vanaf 5 jaar die van uitdaging houden en bovenstaande activiteiten aanspreken zijn van harte welkom om eens te komen kijken. Men mag vier keer gratis meedoen voor besloten wordt om lid te worden. Voor meer informatie kan men tijdens de opening aanstaande zaterdag terecht bij de centrale post in Park Rusthoff, of op de website www.scojesa.nl.

Cursus: Maak je eigen fotoboek

sassenheim n In de bibliotheek van Sassenheim, Kerklaan 2, wordt op woensdag 11 en 18 september van 14:15 uur – 16:15 uur de cursus 'maak je eigen fotoboek' gegeven.

In deze 2-delige cursus leer je de basishandelingen die je nodig hebt om een fotoboek met tekst te kunnen maken. Bijvoorbeeld foto's toevoegen, verplaatsen en van grootte veranderen en tekst toevoegen en opmaken. Daarnaast leer je hoe je je boek verder kunt verfraaien door het toevoegen van achtergronden en het gebruiken van sjablonen. De cursus bestaat uit 2 bijeenkomsten van twee uur en wordt gegeven door vrijwilligers van Seniorweb. Voor de cursus neem je je eigen laptop mee. Met slechts 6 deelnemers per cursus is er voldoende ruimte voor aandacht en vragen. Kosten: € 15,- voor leden van de bibliotheek en/of Seniorweb en € 20,- voor niet leden. Deelname kan in alle vestigingen aan de balie van de Bibliotheek Bollenstreek geregeld worden en ook via de website www.bibliotheekbollenstreek.nl. Daarnaast is er vanaf donderdag 5 september iedere week van 14:00-16:00 uur. Inloop is gratis!

Windows 10 workshop in Warmond

warmond n De Bibliotheek Bollenstreek, vestiging Warmond biedt in samenwerking met Seniorweb workshops over Windows 10 aan. Windows 10 is het nieuwste besturingssysteem van Microsoft. Tijdens deze workshops ontdekken deelnemers wat ze er zelf mee kunnen.

Op maandag 16 september gaat het over Bestandsbeheer. De workshops van elk 2 uur worden gehouden op maandagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur in de bibliotheek van Warmond. Er wordt gewerkt in kleine groepjes, maximaal 6 deelnemers, zodat u alle tijd en aandacht krijgt. Een laptop hoeft u niet mee te nemen. Deze staat voor u klaar in de bibliotheek.
Op 23 september staat Edge op het programma, en op 30 september Veiligheid en onderhoud. In deze laatste workshop ontdekt u wat u kunt doen om uw computer te beveiligen en te onderhouden. Leer een goed wachtwoord kiezen, antivirus- en antispywaresoftware gebruiken, back-ups maken, herstelpunten terugzetten en programma's verwijderen. De kosten per workshop zijn € 7,50 voor leden van de Bibliotheek Bollenstreek en/of Seniorweb en € 10,00 voor niet-leden. Deelname kan in alle vestigingen aan de balie van de Bibliotheek Bollenstreek geregeld worden en ook via de website www.bibliotheekbollenstreek.nl. Heeft u een andere digitale vraag? Kom dan naar het digitale inloopspreekuur. In de bibliotheek van Warmond is dit spreekuur vanaf woensdag 4 september iedere week van 13:00-15:00 uur. Inloop is gratis!
Bibliotheek Bollenstreek, Herenweg 80, Warmond.

Beginnerscursussen bij Sassem Troef

sassenheim n Al vele jaren is er bij Sassem Troef een bridgecursus op de dinsdagavond. Ook dit jaar is dat weer het geval met ingang van dinsdagavond 10 september.

Dit seizoen start er ook op de woensdagmiddag zo'n cursus. Vanaf woensdagmiddag 11 september (aanvang 13.30 uur) wordt deze cursus gegeven in partycentrum De Oude Tol in Sassenheim. Bridge is een boeiend kaartspel, maar ook een sociale bezigheid. Na afloop van het kaarten nog even gezellig napraten met elkaar leidt vaak tot nieuwe vriendschappen.
Indien u interesse heeft: er is een gratis en vrijblijvende kennismakingsavond op dinsdagavond 3 september, eveneens in De Oude Tol. Ook kunt u informatie vinden op de site van Sassem Troef (www.sassemtroef.nl).
Als u vragen heeft of als u zich wilt aanmelden voor de kennismakingsavond of de cursus kan dat telefonisch bij Marianna Hiel, de gediplomeerde bridgedocente van deze cursussen (06-55725036) of per e-mail (leukbridge@kpnmail.nl) . De kosten van de cursus zijn € 85,00 inclusief lesboek (14 lessen).

Leren boetseren in Het Trefpunt

warmond n Binnenkort starten er weer twee boetseercursussen in Het Trefpunt in Warmond.

Op maandag 23 september start de cursus voor 10 maandagavonden van 19:30 – 21:30 uur. En op dinsdag 24 september start de middagcursus, 10 dinsdagmiddagen van 14:30 – 16:30 uur.
Er kan vrij worden gewerkt of met hulp van een deskundige docente.
De cursus is geschikt voor zowel beginners als gevorderden en voor mannen en vrouwen.

Voor informatie kunt u bellen met Clara Sikking 071-3011109

leren & doen

De hond als mantelzorger

Jannie van Druningen knuffelt met hond Gina en een van de twaalf pups.

De band tussen honden en mensen verdient aandacht en respect. Want deze verbinding kan ons fysieke, mentale en sociale welzijn wonderbaarlijk verhogen. Ditmaal richten we de schijnwerper op de unieke rol, die geleide- en hulphonden spelen in het leven van hun baasjes.


Bij KNGF Geleidehonden begint de voorbereiding op deze rol al in het eigen fokprogramma. Jaarlijks zien daarin zo'n 200 pups het levenslicht. Vanuit de missie om zoveel mogelijk mensen met een beperking een fijner leven te geven met een speciaal opgeleide hond. Bijvoorbeeld voor blinden en zeer slechtzienden, kinderen met autisme, voor mensen in een rolstoel of met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) .

VOORHOUTSE WERPKIST

Teylingen telt diverse vrijwilligers, die actief zijn voor KNGF. Eén van hen is Jannie van Druningen (59). Samen met haar man Adri zet zij zich al 12,5 jaar in. Eerst als 'puppypleeggezin' en alweer jaren als 'fokgastgezin'. Ze leven samen met de honden: Freya (11 jaar en met pensioen), Gina (6) en Vauzy (4). Dit drietal bezorgde KNGF in totaal 73 pups.

Hond Gina kreeg in juni haar 3e nest. Maar liefst 12 pups belandden in de Voorhoutse werpkist. Het begin van een intensieve periode van 7,5 weken, waarin Jannie altijd op de bank in de huiskamer slaapt. "Het geeft mij rust om dicht bij hen te zijn, omdat er veel zorg nodig is", verklaart ze. Haar hele leven draait dan om moederhond en kroost. Met 10 tepels voor 12 gretige kleintjes had Gina hoe dan ook meer hulp nodig.

GOEDE HONDENMANIEREN

De pups zijn inmiddels verhuisd naar hun pleeggezinnen. Daar leren ze goede hondenmanieren en wennen bijvoorbeeld aan openbaar vervoer, kinderen en andere dieren. Na ruim een jaar begint dan hun opleiding bij KNGF.
KNGF blijft van geboorte tot pensioen betrokken bij haar honden. Met nadrukkelijke aandacht voor hondenwelzijn.
Net als wij stelt KNGF, dat het "noodzakelijk is voor het welzijn van élke hond om dagelijks te kunnen loslopen".
Jannie beaamt dat: "Die ontspanning is voor een werkhond zelfs nóg belangrijker."

VREUGDE EN VOLDOENING

Het vrijwilligerswerk betekent veel voor Jannie en haar man. "De pups geven zoveel vreugde. Het geeft enorme voldoening wanneer zij later mensen kunnen helpen. Honden zijn zo intelligent.
En van immense waarde. Want zij bieden hun baasjes zowel liefde als zelfstandigheid."

Alleenstaande mannen gezocht

teylingen n Welzijn Teylingen organiseert op vrijdag 27 september het Singlescafé. Singlescafé is het oude Daten60+ in een nieuw jasje gestoken. Een gezellige en ontspannen avond voor alleenstaande 60 plussers uit de Bollenstreek met muziek, een hapje en een drankje. Net als voorgaande jaren is het aantal aanmeldingen van dames weer hoog, maar waar blijven de heren?

Dit jaar is er voor gekozen om het speeddaten weg te laten en er een gezellige en ontspannen ontmoetingsbijeenkomst van te maken waar men zelf kan bepalen met wie men wel of niet in gesprek gaat. Doel van de bijeenkomst is het vinden van een nieuwe partner of een goede vriendschap. Leuk om te zien is dat er ieder jaar weer leuke contacten worden gemaakt. Vanwege het groot aantal aanmeldingen van dames kunnen alleen de heren nog inschrijven. Voor hen geldt: "Heren laat de dames niet zitten, geniet van een gezellig avondje uit en schrijf u in!" U kunt zich nog aanmelden t/m 15 september. Het Singlescafé vindt plaats op vrijdag 27 september en start om 19.30 uur op een discrete locatie in de buurt van Noordwijk. Na aanmelding ontvangt men de definitieve locatiegegevens. De toegang bedraagt € 12,50 per persoon, dit is inclusief toegang, koffie, thee een hapje en 2 consumptiebonnen voor een drankje. Aanmelden kan tot 15 september via een mail naar: aanmelden@welzijnnoordwijk.nl of telefonisch bij Nikki van der Ven, Welzijnsconsulent Welzijn Noordwijk: 06-40567077.

Nazaten Boerhaave bezoeken hun 'familiemuseum'

v.l.n.r. Henk Witsen Elias, Nancy Witsen Elias-Kool, Benjamin Thomeer, Jonas Thomeer en Amito Haarhuis. | Foto: PR/

leiden n Rijksmuseum Boerhaave ontving afgelopen woensdag, 28 augustus, bijzonder bezoek. Op de valreep bezochten nazaten van Herman Boerhaave, de jubileumtentoonstelling over hun beroemde voorvader uit Voorhout.

Nazaten Herman Boerhaave Nancy Witsen Elias-Kool bezocht afgelopen woensdag, 28 augustus, het museum dat genoemd is naar haar voorvader Herman Boerhaave.
Nancy is in de negende generatie een nazaat van Herman Boerhaave via de vrouwelijke lijn. Ze bezocht het museum samen met haar man Henk en kleinkinderen Jonas (9) en Benjamin (7) die allebei elfde generatie nazaat zijn. Het was voor de familie een bijzondere ervaring om oog in oog te staan met het intieme familieportret van Herman Boerhaave dat op de tentoonstelling te zien was.
Op 1 september is de tentoonstelling in het museum en het Boerhaave-jaar met een feestelijk programma afgesloten.

Leesplezier! Voorlezen in de bibliotheek

teylingen n In de Bibliotheek Bollenstreek wordt vanaf september regelmatig voorgelezen.

Voorlezen prikkelt de fantasie, verruimt het taalgevoel en biedt kinderen en voorlezers een moment van ontspanning en plezier. Elke maand is er een ander thema bijvoorbeeld over het circus, broers en zussen of over dinosaurussen. Op de website van de Bibliotheek Bollenstreek vind je alle thema's. Ouders en grootouders met kinderen zijn allemaal welkom en meedoen is gratis.

Voorlezen in Sassenheim

In de bibliotheek in Sassenheim wordt iedere eerste woensdag van de maand van 14:30 tot 15:30 uur voorgelezen aan kinderen van 4 tot 7 jaar. Op iedere eerste vrijdag van de maand van 10:30 tot 11:00 wordt voorgelezen aan peuters. Na het voorlezen op woensdag kunnen de kinderen aanschuiven aan de knutseltafel.

Voorlezen in Voorhout

In de bibliotheek in Voorhout wordt iedere eerste woensdag van de maand, van 14:30 tot 15:30 uur voorgelezen aan kinderen van 4 tot 7 jaar. Daarna kunnen de kinderen aanschuiven aan de knutseltafel.

Voorlezen in Warmond

In de bibliotheek in Warmond wordt iedere eerste woensdag van de maand, van 10:00 tot 11:00 uur voorgelezen aan kinderen van 2 tot 4 jaar.

Workshop e-books op je e-reader

sassenheim n Wil je graag e-books lezen op je e-reader? Maar weet je niet goed hoe je de e-books van de Bibliotheek erop krijgt? Dan is deze workshop iets voor jou!

Hoe download je een e-book van de Bibliotheek? En hoe krijg je dit boek dan uiteindelijk op je e-reader? Tijdens deze workshop wordt alles haarfijn uitgelegd. Na deze workshop kun je zelfstandig inloggen bij de online Bibliotheek, en boeken op een makkelijke manier uitkiezen en downloaden op je e-reader om te lezen. Kom je naar de workshop? Neem dan wel je lenerspas mee en het wachtwoord om in te loggen op de site van Bibliotheek Bollenstreek, zo kunnen we direct helpen. Ook is het raadzaam om je eigen e-reader en/of laptop mee te nemen. De workshop vindt plaats in de bibliotheek van Sassenheim, Kerklaan 42, op donderdag 19 september van 10:00-12:00 uur. Aanmelden kan in alle vestigingen aan de balie van de Bibliotheek Bollenstreek en via www.bibliotheekbollenstreek.nl. Kosten: € 7,50 (cursus alleen voor bibliotheekleden).

Jeu de Keu en 6-boulestoernooi

voorhout n Tijdens de najaarsfeesten in ons dorp organiseert de Biljatrvereniging Agnes in samenwerking met de Oranjevereniging twee ludieke spelvormen.

Op maandagmiddag 9 september spelen we in het clubgebouw De Klein Agnes het spel Jeu de Keu, waarbij de biljartballen soms op hilarische wijze over het biljart rollen, vaak tot groot vermaak van het publiek. Iedereen is welkom om dit leuke spel te komen spelen. U kunt zich inschrijven vanaf 12.45 uur. Start is om 13.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt € 2,-. Dinsdagochtend om 10.00 uur spelen we het 6-Boulestoernooi. Hierbij moet met jeu de boules ballen worden gegooid op een zeil met verschillende vakken, die een bepaald aantal punten vertegenwoordigen. Degene met de meeste punten wint het spel. Het spel wordt gespeeld bij de Biljartvereniging die ook beschikt over vier jeu de boules banen. Deze ochtend wordt gespeeld op drie banen. Bij deze banen is een overdekt terras. U kunt zich inschrijven vanaf 9.30 uur en het inschrijfgeld bedraagt € 2,-. De Kleine Agnes bevindt zich op sportpark Elsgeest.

Verhalen en meer...

SASSENHEIM n 'Verhalen en meer…'is dit jaar het thema van het programma van Vorming & Toerusting, dat de gezamenlijke kerken van Sassenheim en Warmond hebben samengesteld. Het programma telt dit jaar negentien activiteiten, die een veelheid aan terreinen binnen en buiten de kerk bestrijken.

In de Adventstijd staan de verhalen uit het Bijbelboek Jesaja centraal, die volgens de christelijke traditie verwijzen naar de geboorte van Jezus. En daar is het niet bij gebleven. De componist Georg Friedrich Händel liet zich door deze teksten inspireren toen hij The Messiah schreef. Het bijbelboek en het muziekstuk komen samen in twee avonden die worden verzorgd door prof. Dr. Arie van der Kooij en die in de Adventstijd worden gehouden.

Preek

Een belangrijk onderdeel van de zondagse eredienst is de preek, ofwel de uitleg en verkondiging. Ook hier gaat het om een verhaal dat wordt verteld. Wat komt er bij het maken van de preek kijken? Wat zijn de inspiratiebronnen voor de predikant? Wat kan hij wel en wat kan hij niet zeggen? Over deze en andere vragen verzorgt ds. Egbert van der Weide een avond. En als u komt, mag u ook zelf meeschrijven aan een preek.

Mysteries

Soms zijn verhalen omgeven door mysteries. Dat geldt bijvoorbeeld over Graf 55 in de Vallei der Koningen. Het graf ligt in Egypte en is belangrijk voor de geschiedenis van het oude Egypte. Maar er gebeuren vreemde dingen rond dat graf. Ds. John Fockens zal hierover zijn verhaal vertellen.

Gevangenisleven

Daarnaast hebben verhalen hebben niet altijd mooie kanten. Hoe vertel je dat iemand uit jouw familie in de gevangenis zit. Wat weten we van het leven daar? Ds. Jan Willem Korpelshoek is predikant in jeugdgevangenis Teylingereind in Sassenheim. Hij wil het verhaal vertellen over het leven in Teylingereind en betrekt daarbij ook ons geloof. Staan we tegenover de gevangene of staan we naast hem?

Antisemitisme

En wat te denken van de verhalen die al eeuwenlang de ronde doen over onze joodse broeders en zusters? Valse beschuldigingen en onware informatie gaan al heel lang hand in hand en vormen zo de basis voor het antisemitisme. Dr. Bart Wallet komt naar Sassenheim om uit te leggen waar dat antisemitisme vandaan komt en wat er aan zouden kunnen doen.
Bovenstaand is slechts een greep uit de onderwerpen die komende winter aan de orde komen. Het volledige programma is te vinden in de deelnemende kerken uit Sassenheim en Warmond en op de website van diezelfde kerken.


Bollenstreek Cleanup Day

Michelle van Bohemen van de Rabobank roept alle Bollenstrekers op om mee te doen. | Foto: PR

sassenheim n Zaterdag 21 september is het World Cleanup Day. Over de hele wereld zetten mensen zich dan in om plastic en ander zwerfvuil op te ruimen. Rabobank Bollenstreek sluit aan bij de Plastic Soup Foundation die de Cleanup Day in Nederland coördineert. Naast Lisse, Hillegom en Noordwijk kun je ook in Sassenheim aan de slag.

Michelle van Bohemen, manager bij de bank: : "We geven een donatie aan de Plastic Soup Foundation én ruimen met medewerkers en ledenraadsleden zwerfafval op vanuit vier startlocaties.
Wat ik heel leuk vind: onze Cleanup acties zijn opgezet volgens het 'zwaan kleef aan' principe, dus iedereen kan meedoen. Zo hopen we met zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk zwerfvuil te verzamelen. Maar afval opruimen is één ding, minstens zo belangrijk is dat we als samenleving werk maken van minder plastic en ander vermijdbaar verpakkingsmateriaal. Gebruik minder, dan komt er minder afval. En over het op straat gooien van afval wil ik het niet eens hebben, daar moeten we gewoon mee stoppen! Ik ben een optimist, daarom geloof ik dat we echt richting een schonere leefomgeving kunnen gaan." Ik wil de gemeenten in ons werkgebied een groot compliment geven. Zij helpen ons met drie van de vier startlocaties en met afvalgrijpers en zakken. Bovendien zorgen ze dat het ingezamelde afval goed afgevoerd wordt. Op 'Bollenstreek Cleanup Day' bundelen we onze krachten en dat vind ik fantastisch!"

Sluit je aan in Sassenheim

Iedereen die zich 21 september in wil zetten voor een schone Bollenstreek, is van harte welkom. Op rabobank.nl/bollenstreek vind je informatie met een handige checklist bij de nieuwsberichten. Van daaruit kom je bij worldcleanupday.nl, hier vind je onze acties door in te zoomen op de kaart. Schrijf je in voor de actie van je keuze,

Zonnebloem vaart uit met Zuydtwijk

De Zuydtwijk is helemaal ingericht op het vervoer van minder mobiele passagiers. | Foto: PR

Warmond n vrijdagmiddag 30 augustus vertrok het schip Zuydtwijck vanuit het Park in Warmond voor een vaartocht met deelnemers van de Zonnebloem.

Het knusse schip, ingericht voor ev. rolstoelen, kan een klein gezelschap vervoeren. Het Warmondse gezelschap bestond uit acht Zonnebloemgasten en twee vrijwilligsters. Op verzoek van de aanwezigen maakte de schipper een tocht naar Katwijk i.p.v. de bekende Kagerplas. Met de meegebrachte versnaperingen werd het een gezellig middag, waarbij volop van het uitzicht werd genoten.

Oecumenische Zonnebloemdienst

Warmond n Evenals voorgaande jaren wordt er tijdens de 'Week van de Zonnebloem' een oecumenische samenkomst georganiseerd in het kader van de jaarlijkse Ziekendag. Dit jaar wordt de dienst gehouden op vrijdag 13 september in de kerk van de Protestantse gemeente, Herenweg 82 in Warmond.

Het thema is: "Al zeventig jaar, hart voor elkaar". Het Matthiaskoor zal voor de muzikale ondersteuning zorgen, aangevuld door leden van het protestantse koor. De voorgangers zijn dominee Alblas en pater Spruit. De viering begint om tien uur 's morgens. Na afloop is er gelegenheid om samen koffie te drinken. Iedereen, met name de ouderen, die deze Zonnebloembijeenkomst mee willen beleven, is van harte welkom. Na de dienst wordt er bovendien door de Zonnebloem een lunchmaaltijd georganiseerd in het Zenit, achter de Protestantse kerk. Degenen die aan deze lunch willen deelnemen dienen zich wel van te voren aan te melden. Dat kan bij één van de vrijwilligers van de Zonnebloem: Ada Schuiling, (071-3011119) . Mocht u niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen komen, dan kunt u dit ook bij haar melden bij , zodat er voor passend vervoer en begeleiding kan worden gezorgd.

Vaarexcursie naar de Hanepoel

warmond n Op zaterdagmiddag 7 september kunt u misschien wel meest bijzondere excursie van dit seizoen maken, namelijk met de Hylke Tromp naar het natuurgebied 'de Hanepoel' in de Kagerplassen.

Ook het varen er naartoe is weer een belevenis. Dat gebeurt namelijk met de historische zeilende Kagenaar Hylke Tromp! Bij goed weer en niet te harde wind uit de goede richting is het ongeveer anderhalf uur zeilen naar de Hanepoel. De Hylke vaart met gasten tot en met windkracht 4 bft en vlagen niet boven bft 6.
Het vertrek is om 13.00 uur vanaf de passantensteiger op 't Joppe (bij 't NOCK en restaurant Coazy) De verwachting is dat u rond 14.00 uur op de Hanepoel bent waar een rondleiding van ongeveer anderhalf uur volgt onder leiding van een ervaren gids: dhr. John van der Willik. Daarna vaart u terug naar verwachting bent u dan rond 17.30 uur op Koudenhoorn terug.

Beperkt plaats

De Hylke Tromp mag 12 passagiers vervoeren, dus geef u snel op! De inschrijving staat open voor personen vanaf 12 jaar en kost 10 euro p.p. Aanmelden kan weer via het bekende email adres: info@koudenhoornontdekken.nl
of via de website
www.koudenhoornontdekken.nl

Feest bij de Wereldwinkel

Foto: pr.

sassenheim n De eerste wereldwinkel in Nederland werd op 21 augustus 1969 geopend in Breukelen. Op 7 september vieren de Wereldwinkels in Nederland het 50-jarig bestaan. Ook Wereldwinkel Sassenheim viert het jubileum op die dag. Er is een heel speciale actie waarmee we terug gaan naar de oorsprong van de Wereldwinkels. zij zijn ooit bekend geworden via de MAX Havelaar koffie. In de afgelopen 50 jaar is het assortiment sterk uitgebreid, zodat zij tegenwoordig meer een fairtrade cadeaushop zijn. Om de link tussen de koffie en de cadeau-artikelen te accentueren, geldt voor zaterdag 7 september de volgende actie: Bij aankoop van een pak koffie krijgt u 20 % korting op een cadeau-artikel.

Kringloopwinkel Op Dreef zoekt vrijwilligers

Sassenheim n Heeft u er ooit aan gedacht om vrijwilliger te worden bij kringloopwinkel Op Dreef? U hoeft niet elke week actief te zijn, het kan ook om de week of een keer per maand. Momenteel is er op de volgende afdelingen plaats voor enkele enthousiaste medewerkers: Het Depot en het transportteam, op het Meubelplein, in de Winkel van Sinkel, op de afdeling Curiosa, in de Muziekdoos en in de Koffiecorner. Wie graag als vrijwilliger wil werken in een enthousiast team van ruim 170 medewerkers kan zich aanmelden bij elke medewerker van genoemde afdelingen op woensdag van 13.30-16.30 uur en op zaterdag van 10.00-16.00 uur. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om vrijblijvend een of meerdere keren op proef mee te werken. Bel naar 0252-216288. U hoort een antwoordapparaat. Nadat u uw naam en telefoonnummer heeft ingesproken en heeft gemeld dat u zich wil aanmelden als medewerker van een bepaalde afdeling wordt u door het hoofd van die afdeling teruggebeld. Of kijk op www.kringloopwinkelsassenheim.nl.

Alzheimer Café

noordwijkerhout n Maandagavond 9 september 2019 vindt het eerste Alzheimer Café Teylingen/Noordwijkerhout van het seizoen 2019/2020 plaats in Noordwijkerhout met als thema: Samen bewegen.Samen bewegen is dit jaar óók het thema van Wereld Alzheimer Dag. Onderzoek heeft uitgewezen dat bewegen een positieve invloed heeft op de werking van de hersenen. Naast informatie kunt u met een aantal oefeningen zelf ervaren wat de effecten zijn van bewegen Linda Eleveld gaat hierover in gesprek met Kirsten Mollema, buurtsportcoach van de gemeente Noordwijk. Het Alzheimer café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden, hulpverleners n andere geïnteresseerden. Het Alzheimer café is geopend vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 en duurt tot 21.00 uur. Adres: Tuinkamer WZC Munnekeweij, Via Antiqua 25, Noordwijkerhout. Aanmelden voor deze avond is niet nodig. Meer info: me. W van der Kwaak, tel 06 46033996

Adest Musica treedt op bij The Belfast International Tattoo 2019

Adest Musica treedt op in Belfast. Dat is nog een hele organisatie. | Foto: PR

sassenheim n Adest Musica is door de organisatie van de Taptoe in Belfast voor de tweede keer uitgenodigd om op te treden tijdens de Belfast International Tattoo op 6 en 7 september 2019.

Vier jaar geleden heeft de organisatie Adest Musica ook al gecontracteerd voor deze taptoe. De organisatie van Taptoe Belfast is gecharmeerd van het creatieve programma welke door de Drum- en Showband op de 'planken wordt gezet'. De taptoe in Belfast is een internationaal bekende taptoe.
Grote bands staan garant voor prachtige shows en daar hoort de Drum- en Showband van Adest Musica ook toe.
Dit jaar staan grote bekende bands op het podium zoals The Band of HM Royal Marines Scotland, Belfast Tattoo Massed Pipes and Drums en de Campbell College Pipes & Drums; één van de oudste pipebands in Noord-Ierland.

Een goede seizoensstart voor St. matthias. | Foto: PR

Drie optredens

De Drum- en Showband treedt drie keer op. Vrijdagavond 6 september en zaterdagmiddag en avond 7 september.
De Drum- en Showband zal tijdens deze taptoe haar nieuwe show "Stairway to Heaven"presenteren.
Voor de vrijwilligers van Adest Musica is dit een grote organisatie waar men al maanden mee bezig is. De vrachtwagen met instrumenten vertrekt eerder in de week van 6 september al richting Noord-Ierland.

De 65 muzikanten vertrekken woensdag met het vliegtuig naar Belfast. Donderdag vinden de repetities plaats en vrijdagavond is de openingsavond van deze bijzondere taptoe.

'Mamma Mia' in 't Onderdak

sassenheim n Op donderdag 5 september draait de film 'Mamma Mia; Here we go again' in Theater 't onderdak.

In 'Mamma Mia: Here We Go Again!' worden zowel de gebeurtenissen die op de eerste film volgen getoond, als gebeurtenissen die aan het hotel op het Grieks eiland voorafgingen. In het verleden ontmoeten we een jongere Donna die volop van het leven geniet. We volgen haar romantische escapades wanneer ze het pad kruist van Sam, Harry en Bill. In het heden worstelt een zwangere Sophie met de afwezigheid van haar moeder.
Acteurs: Pierce Brosnan, Meryl Streep.
Kaarten kosten € 5,00 per stuk. Verkrijgbaar aan de zaal voor aanvang film of reserveren via de website: www.hetonderdak.nl.
Aanvang film: 20.15 uur. Theater t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40 A in Sassenheim.

St. Matthias trapt seizoen af bij Wapen van Warmond

warmond n Zaterdag 31 augustus zat het harmonie-orkest van St. Matthias om 10.30 uur klaar voor een optreden t.g.v. het 125 jarig bestaan van het Wapen van Warmond.

Na een korte repetitie ter plekke, openden zij de eerste sessie met Pacific Dreams. Gewaagd na zes weken vakantie, maar iedereen was scherp en het klonk goed.
Na Latin ABC, Bella Ciao en Despacito was het tijd voor het Warmonds Volklied en natuurlijk een Lang zullen ze leven. Na een korte pauze met koffie en gebak, aangeboden door het jarige WvW, speelden zij de dezelfde serie nogmaals. Wat een prima opening van het seizoen!
Wilt u meer van hen horen? horen? Kom dan naar het eerste concert in het Trefpunt op zondag 17 november om 15.00 St. Matthias treedt dan op samen met het Schippertjeskoor. Wilt u liever zélf meespelen? Dat kan natuurlijk ook; nieuwe leden zijn altijd welkom, ook zonder speel-ervaring. Vooral koper-instrumenten zoals euphonium, hoorn, trompet en saxofoon kunnen versterking gebruiken. De groep repeteert op maandagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur.
Meer info: www.sintmatthias.nl.

Jan Vayne en Iris Kroes in Teylingen

Hebt u een waardevol kunstwerk in huis? | Foto: PR

sassenheim n Op zaterdag 14 september om 20:00 zal Jan Vayne, samen met Iris Kroes, een concert geven in de Pancratiuskerk te Sassenheim. Toegang is gratis.

Reinier Meijer. Foto: PR/Els Swart Foto: ELs Swart

Pianist Jan Vayne heeft improvisatie tot een ware kunst verheven. Of het nu om klassiek repertoire gaat of populaire hedendaagse muziek. Het is een bijzondere belevenis om naar zijn virtuose pianospel te kijken, maar bovenal te luisteren. Jan lardeert desgewenst zijn optredens met een flinke dosis interactie. Dit geeft zijn improvisaties afwisseling en structuur. Hij weet de muziek dicht bij de mensen te brengen en bewijst daarmee dat emotie de kortste weg tot elkaar is. Hij weet bij zijn gasten een gevoelige snaar te raken.
Iris Kroes is speelt al ruim tien jaar harp en daarnaast zingt zij al sinds zij kon praten. Hierbij heeft Iris Kroes een mooie combinatie gevonden. Met haar stem bezorgt ze Nederland kippenvel. Iris Kroes, een artieste in hart en nieren, trok met haar verbluffende deelname aan The Voice of Holland meteen de aandacht. Bijna vier miljoen Nederlanders zagen haar de finale van The Voice of Holland 2012 winnen.

Taxatiedag bij 't Oude Raadhuis

warmond n Op zaterdag 28 september organiseert Het Oude Raadhuis van Warmond voor de tweede keer een Taxatiedag voor kunst en curiosa. Dit initiatief is samen met de ervaren taxateurs Gijs Essink en Patrick Becks tot stand gekomen.

Natuurlijk is het altijd spannend om eens iets van zolder te halen en te horen wat het waard is. Stel je voor dat dat oude vaasje ineens 10.000 euro waard blijkt te zijn. In 2018 werd de Taxatiedag voor het eerst georganiseerd. Het was een groot succes! De reacties waren lovend en enthousiast. Er stond een flinke rij mensen die drie voorwerpen wilde laten taxeren. Zoveel dat helaas niet iedereen aan de beurt kwam. Reden voor een herhaling met een aantal aanpassingen zodat nu wél iedereen aan de beurt kan komen. Mensen kunnen dit jaar maximaal 2 voorwerpen laten taxeren, zodat het sneller gaat en er meer mensen aan de beurt komen. Van 10.00 tot 16.00 uur is er vrije inloop en kan iedereen vrijblijvend kunst en curiosa laten taxeren door ervaren taxateurs. Alles kan aan bod komen. De kosten voor de taxatie zijn € 5,00 en daarvoor mogen maximaal 2 objecten meegenomen worden. Locatie: Het Oude Raadhuis van Warmond, Dorpsstraat 36 in Warmond.

Stand-up comedy in Trefpunt

WARMOND n Ook dit seizoen is er weer plaats voor de Open Mic in theater Het Trefpunt (Herenweg 80 Warmond) in samenwerking met Hard Gelach. Stand-up comedians Reinier Meijer en Odette van der Molen trappen op vrijdag 27 september af met de eerste van een drietal avonden.

Hoofdgast van deze editie is Reinier Meijer. Hij is gefascineerd door het menselijk gedrag en deelt zijn verwondering hierover middels unieke grappen en onvergetelijke verhalen. Revelatie van het vorige seizoen en Master of Ceremony van deze avond is Odette van der Molen. Zij kondigt naast Meijer de andere gasten aan, maar zal het publiek ook zeker trakteren op haar eigen grappen. De avond begint om 20.30 uur. Een los kaartje kost 10,00 euro of een combikaart 25,00 euro en is te koop via www.theaterhettrefpunt.nl, 45 minuten voor aanvang aan de zaal of bij de VVV Warmond (Gemeentehaven 3). De volgende avonden zijn op 29 november en 31 januari.

Patricia Koot op het EK inline in Pamplona

Bij de start van baanwedstrijd. | Foto: Sonja Koot

n 4e plaats bij Puntenkoers, enige Nederlandsefinaliste in afvalkoers

pamplona/warmond n Patricia Koot (15jr, Warmondse IJsclub) was een van de vier meisjes die namens Nederland deelnamen aan het Europese Kampioenschap inline skaten in het Spaanse Pamplona. Ze plaatste zich hiervoor met haar goede resultaten tijdens het Nederlands Kampioenschap inline skaten eind mei bij Wervershoof/Medemblik.

In Pamplona eindigde Patricia op de baan bij de puntenkoers op de 4e plaats en in de afvalkoers was zij de enige Nederlandse finaliste in haar categorie. Op de weg haalde Patricia de 12e plaats op zowel de puntenkoers als bij de afvalkoers. Aan dit EK namen ook vier Nederlandse jongens deel, vier junioren dames en vier heren en bij de senioren stonden zelfs zeven dames en tien heren op de deelnemerslijst.


Eerste dag

Het EK werd gehouden van 25 augustus tot 1 september. Het programma bestond uit drie dagen wedstrijden op de baan (skeelerpiste), donderdag was een rustdag en vervolgens twee dagen wedstrijden op de weg. In de ochtend werden de sprintafstanden verreden. In de middag rust (siësta) en in de avond de lange afstanden. Op de eerste dag stond er een puntenkoers van 5000 meter op het programma voor de jeugd. Met name de Zuid-Europese landen zijn zeer sterk op alle inline onderdelen wat ook over de hele week te zien was in de resultaten. Patricia zag in deze puntenkoers toch kans om twee keer punten te scoren en eindigde daarmee op een mooie vierde plek.

Goud voor Bente

Bij de junioren won Bente Kerkhoff een gouden medaille op de 10km punten afvalkoers. Helaas was in die wedstrijd Ramona Westerhuis gevallen en dat had later in de week gevolgen voor de relay. De heren senioren – Rémon Kwant en Merijn Scheperkamp -veroverden op de teamsprint de zilveren medaille.

Tweede dag

Op dag twee voor de jeugd de 500 meter sprint en de afvalkoers over 5000 meter. Op de sprint strandde Patricia in de series. Op de afvalkoers wist zij als enige Nederlandse deelnemer in haar categorie de finale te halen en behaalde een zeer verdienstelijke 10de plaats.

De laatste dag op de skeelerpiste reed de jeugd een 1000 meter en een 3000 meter relay. Op de 1000 meter ging Patricia Koot niet door naar de kwartfinales. Op de relay behaalde het Nederlandse team de 5e plaats.

Wegparcours

Op de eerste dag van het wegparcours was de 8000 meter puntenkoers de afstand voor de jeugd. Junioren en senioren moesten op de puntenkoers 10km afleggen. Tijdens de wedstrijd was het moeilijk om punten te scoren, maar op het eind schoof Patricia toch naar voren en wist als derde te finishen wat nog een punt opleverde. Daarmee werd Patricia 12de in het eindklassement.

Laatste dag

Op de laatste dag stond voor de jeugd de one-lap en de afvalkoers over 10.000 meter op het programma. In de one-lap was in het Zuid-Europese geweld de serie het eindstation voor Patricia. De afvalkoers was zeer spannend met vele sprints om niet af te vallen. Uiteindelijk finishte Patricia op deze afstand als 12de

Al met al een heel mooie ervaring, een drukke week en als eerstejaars Junior B mooie resultaten voor Patricia Koot.

Vrijpionnen starten met het nieuwe seizoen

Leer schaken bij de Vrijpionnen. Wie weet blijk je wel een Koning te zijn! | Foto: PR

VOORHOUT – De jeugdschaakvereniging van de Bollenstreek, de Vrijpionnen uit Voorhout, geeft al 40 jaar schaakles aan de jeugd. Zij doet dat wekelijks op donderdagavond in jeugdcentrum De Spelewey aan de Breugelhof 8 in Voorhout.

De vereniging biedt schaaklessen aan, onder leiding van bekwame instructeurs, op 5 verschillende niveaus. Het eerst niveau, stap 1, is bedoeld voor kinderen, die (bijna) nog niets van de schaakregels weten. Er wordt lesgegeven in kleine groepen van maximaal 10 kinderen. Elke groep staat onder leiding van 2 instructeurs, zodat iedereen volop de aandacht krijgt.

Het nieuwe seizoen van De Vrijpionnen start 19 september 2019. De beginners krijgen les van 18.45 tot 20.00 uur. De theorielessen worden aan het einde van het seizoen afgesloten met een officieel examen, afgenomen door de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. De minimum leeftijd van inschrijven is 7 jaar. Zodra alle schaakregels zijn behandeld, start de Pionnencompetitie ( binnen de clubtijden), waarin de schakers meteen het geleerde in praktijk kunnen brengen.

Toernooien en competities

Maar De Vrijpionnen doet nog veel meer dan alleen de clubavond. Driemaal per seizoen organiseert De Vrijpionnen een toernooi voor de leden van de schaakclub.
Ook is er bijna elke maand een Grand-Prix toernooi. Dat zijn toernooien, waaraan elke keer zo'n 100 kinderen uit Leiden en omgeving deelnemen en waar geschaakt wordt tegen kinderen van de zelfde speelsterkte. Een van die GP toernooien is in Voorhout. Je kunt al schaken en wil daar verder mee? Geen probleem, dan kan je je ook bij ons aanmelden om alleen mee te doen aan een van onze competities. Ook ouderen zijn van harte welkom, om mee te spelen in de Top competitie, samen met onze oudere jeugdleden en instructeurs.

Ik wil……leren schaken

Wie enthousiast is geworden kan contact opnemen met Trudy Langeveld ( secretaris@vrijpionnen.nl ) of kijken op de website : www.vrijpionnen.nl, waar je ook het inschrijfformulier vind bij: Ik wil……leren schaken. Natuurlijk kan je ook naar onze inschrijfavond komen, om kennis te komen maken met de vereniging, op donderdag 5 september in Jeugdcentrum De Spelewey, Breughelhof 8 in Voorhout, tussen 19.00 en 20.00 uur.

Moe maar voldaan na Judokamp sportschool Kaizen

Foto: pr.

voorhout n Traditie getrouw organiseert de jeugdcommissie van Sportschool Kaizen in de laatste vakantie week van de zomer het judokamp.

Dit jaar was het voor de 14de keer dat het judokamp werd georganiseerd en waren er voor het eerst judoka's uit Lisse mee.
Maandag 26 augustus werd er afgereisd naar de kamplocatie de Kwartjesberg in Drouwen. Er gingen de 39 deelnemers samen met een groot gedeelte van de staf per bus naar de locatie. Op de locatie aangekomen moesten de deelnemers direct aan de bak. Kampleider Johan Zagers had samen met de staf een fysiek uitdagend programma bedacht. Sport en spel werden afgewisseld met bos-spellen, verschillende uitdagende races en judo.

"Elk jaar bedenken mijn staf en ik een pittig en sportief programma. De deelnemers worden flink fysiek uitgedaagd, maar ondanks de zwaarte van sommige opdrachten altijd met een dikke knipoog" aldus kampleider en sportschooleigenaar Johan Zagers. "Het is geweldig om te zien hoe de kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 17 jaar 2019 in hun team een hele hechte groep worden. De eerste dag allemaal onwennig, aan het einde van de week is het een hechte club."

Kampleider Laurens van Dam voegt toe: "Tijdens de verschillende races die wij bedenken is het de bedoeling om de kinderen ook wat meer over zichzelf te leren. Ze leren bijvoorbeeld dat ze beter moeten leren communiceren, zeker wanneer het zwaarder wordt. Al dat soort kleine lessen komen aan bod. Ook leren ze doorzetten en zichzelf overwinnen. Ondanks dat we met teams werken, differentiëren we wel in het programma. Vanwege de fysieke uitdaging liggen de jongste kinderen al vroeg te slapen. De ouderen worden zo af en toe in de nacht ook 'vermaakt' zo kunnen we iedereen een leuk en uitdagend kamp bieden."


Vrijdag 30 augustus werden de kinderen weer per bus naar Voorhout gebracht. Moe maar voldaan en terugkijkend op een super leuk kamp keerden iedereen weer huiswaarts. Op naar volgend jaar!

23 / 26

Geluk

Vandaag heb ik zomaar zin om te schrijven over geluk. Nee, ik heb niks gewonnen in de Staatsloterij. Onze postcode is ook nooit echt in de prijzen gevallen: af en toe een beker ijs, en die vergeet ik dan op te halen. O ja, ik heb ook eens een badjas gescoord. Maar dat is niet waar ik aan denk bij geluk. Ook niet aan een formidabel inkomen, met bonussen en tantièmes en op vroege leeftijd een riant pensioen. Dan had ik echt een ander beroep moeten kiezen. Tandarts of accountant of zo. Dan ben je rijk, maar ben je dan ook gelukkig?
Ik denk bij geluk eerder aan m'n zonneklepje. Ik was het ding afgelopen maandag kwijt geraakt en kon het werkelijk nergens meer vinden. Hij zwerft wel eens vaker door huis en auto maar is altijd op min of meer dezelfde plekken terug te vinden. Nu dus niet. Na diep denken schoot me te binnen dat ik 'm het laatst had gezien in het mandje waarmee ik boodschappen deed. En ja hoor, iemand had 'm gevonden en netjes afgeleverd aan de klantenbalie en het de immer vriendelijke personeel van de supermarkt had 'm trouw bewaard. Een nieuwe kost hooguit een tientje, dat weet ik. Maar de waarde van iets is wat anders dan de prijs. Toen ik vergenoegd thuis kwam, zag ik dat één van de klimrozen in m'n tuintje voor de derde keer dit seizoen bloeide. Een huis-tuin-en keuken roos, cadeautje van oudste zoon voor m'n 38e verjaardag, 21 jaar oud, op z'n derde standplek. En hij bloeit alwéér. Op tafel ligt de ochtendkrant, waarvan ik onder het ontbijt de sudoku had ingevuld. Twee sterren, stelt niks voor, maar toch: ik was er gelukkig mee. Die krant wordt trouw bezorgd, ook al zo'n geluksdingetje. Onze gang ruikt naar verf: ik heb wat geklust, muren, deuren en kozijnen fris geschilderd. Vanmiddag m'n zus en zwager op de thee. Daarna een wandeling in het bos, de zon lekker warm op onze huid. De hond ligt te ronken op z'n kussen. Straks bloemkool met een gehaktbal. Hoe moeilijk wil je het hebben? En wie weet maakt woensdag of donderdag dit stukje hier en daar in Teylingen iemand eventjes blij.
Dan ben ik volmaakt gelukkig.


egbert van der weide

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Woord en Communieviering m.m.v. Vivace. Voorganger: WoCo groep

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk: geen dienst

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. E. van der Weide (Warmond)

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: Krijn de Jong

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Woord- en Communieviering, voorganger: J. Lamberts

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, Startzondag. voorganger: ds. J.W. v/d Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Zaterdag 7 september Woord en Communieviering m.m.v. Papillon, voorganger B. Prins

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. A. van Houwelingen (Noordwijk)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): Kaleb Familiedag. Vanaf 10:30 uur op het terrein van korfbalvereniging Madjoe in Rijnsburg.

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 en 19.00 uur uur, Jan Zijlstra

Wilt u kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 28 juli bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.


De oplossing van 28 augustus: ZWEMWATER

De winnaar is: J. van der Lans, Sassenheim