De Teylinger

4 maart 2020

De Teylinger 4 maart 2020


Honderd kaarsjes op de taart

Leni Hermans-Van den Berg, haar oudste zoon Harry en burgemeester Carla Breuer hebben plezier met het jongste achterkleinkind Tygo. Foto: Piet de Boer

Voorhout n Leni Hermans- van den Berg vierde zaterdag 29 februari onder grote belangstelling haar eeuwfeest. Cheers! zit stampvol. Leni geniet van alle vrienden en bekenden en is omringd door haar vijf kinderen, elf kleinkinderen en negentien achterkleinkinderen. Ook burgemeester Carla Breuer komt haar feliciteren en neemt tot grote vreugde van de honderdjarige het jongste achterkleinkind even op schoot.

Door Piet de Boer

Leni werd geboren op 29 februari 1920. Als Schrikkeldagkind ('maar het was niet echt een ding hoor, ik vierde mijn verjaardag gewoon op andere dagen) groeide ze op in Voorhout. Haar vader met de bijnaam 'Witte Piet' is bollenkweker aan de Loosterweg. Hij kweekt tulpen en narcissen, maar heeft ook aardbeien, bessen en een appelen- en perenboomgaard. De kleine Leni blijkt een goed stel hersenen te bezitten. Op de kleuterschool mag ze van de zusters op de klok gaan kijken. Ze is dan vier jaar. ''Jammer dat ik vroeger niet verder kon leren, maar dat was toen gewoon niet zo'', zegt ze berustend.


Piet uit Noordwijk

Rond haar twintigste leert ze haar man kennen. Piet Hermans uit Noordwijk. Op 20 november 1940 trouwen ze. ''Ik had een mooie blauwe trouwjurk'', glimlacht Leni. Ze wonen een korte periode in Hillegom, maar gedwongen door de oorlogsomstandigheden gaan ze inwonen bij Leni haar ouders. Piet is machinebankwerker, maar wil niet uitgezonden worden naar Duitsland en gaat als landarbeider aan de slag. Leni en Piet krijgen aan de Loosterweg hun eerste drie kinderen: Harry, Ria en Nel. Na de oorlog settelen ze zich aan de 's Gravendamseweg en daar zien Peter en Anneke het levenslicht. Hun vader pakt na 1945 zijn eigenlijke beroep weer op en werkt onder andere als verwarmingsinstallateur. ''Daar was hij goed in'' zegt Leni. Helaas komt haar man vroeg te overlijden. Piet is niet ouder geworden dan 47 jaar. Treurig vindt ze dat. ''Maar ik heb een gelukkig huwelijk gehad'', zegt ze tevreden.


Klaverjassen

Mevrouw Hermans -Van den Berg heeft altijd hard gewerkt en is jarenlang bollenpakster geweest. ''Geleerd van mijn vader. Bovendien kon ik goed tellen''. En hobby's? Ze schudt haar hoofd.''Daar was gewoon geen tijd voor, behalve voor kaarten. '' Leni speelde tot haar 94ste fanatiek klaverjas in competitieverband. Haar ogen sprankelen als ze daar aan terugdenkt. Ze geniet van de herinnering en de grote belangstelling voor haar échte verjaardag. Zelfs de kinderen van haar vriend Wim Rosbergen, waar ze meer dan twintig jaar mee heeft samengeleefd, zijn aanwezig. Ze glimlacht. En het recept om honderd te worden is eigenlijk simpel. ''Onthoud het goede en vergeet het slechte, gewoon gezellig leven en doorgaan.''

Wie winnen de Sportprijzen Teylingen?

Flexteam weer Warmonds
water op

uitgeweid n Tied veur plat

Bevrijdingsdecoratie van Henny Kortekaas voor bevrijdingsfeest op de Dam, 7 mei 1945. Foto: pr.

Bijzonder
oorlogs-
vlaggetje

Het
grijpt
haar nog steeds aan

'Informeert de gemeente wel voldoende over effecten processierups?'

TEYLINGEN n Raadslid Sandra Groenendal (PvdA) heeft vragen aan B&W gesteld over het informeren door de gemeente over hoe om te gaan met de eikenprocessierups. Zo heeft volgens Groenendal de gemeente vorig jaar wel de boeren gewaarschuwd voor de effecten, maar bijvoorbeeld de Volkstuin Elsgeest niet omtrent de gevaren van de rups voor de oogsten van groenten en fruit van tuinen in de directe nabijheid van de Tweede Elsgeesterweg.

Door Nico Kuyt

Het niet informeren heeft de PvdA verbaasd. Volgens de fractie zijn er zo nog vele voorbeelden te noemen van belangrijke groepen die niet zijn voorzien van informatie. Groenendal wil weten wat de gemeente gaat doen als er straks tussen mei en oktober, er ondanks preventie, weer van die rupsen met hun hinderlijke haren worden gesignaleerd en hoe de inwoners hiervoor worden gewaarschuwd. Zoals dat het zelf wegbranden van nesten wordt afgeraden. Zij wenst te vernemen wat de gemeente doet aan de eikenprocessierups, op welke plekken en waarom. Hoe vindt het bestrijden van eikenprocessienesten plaats? Doet de gemeente dit door middel van het wegzuigen door gespecialiseerde bedrijven? Door de biodiversiteit te versterken krijgen de natuurlijke vijanden van de rups weer een kans, geeft zij aan. Gaat de gemeente ook meer biodiversiteit stimuleren? Bijvoorbeeld door bloemenlinten en het gefaseerd maaien van het gras, zo min mogelijk eiken meer aan te planten en meer diversiteit bij de aanplant van nieuwe bomen. B&W heeft 30 dagen om hierover met een antwoord te komen.

>HLT informeert over vrijwilligersverzekering

Teylingen n Ook als je vrijwilligerswerk doet, maatschappelijk stagiair bent of mantelzorger kan een ongelukje in een klein hoekje zitten. Schade, en wat dan? De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen hebben bij Centraal Beheer de Basis-plus vrijwilligersverzekering afgesloten. Tijdens de gratis informatiebijeenkomst op maandag 6 april geeft Caroline Koekenbier van Centraal Beheer hier uitleg over.

Iedereen die te maken heeft met vrijwilligers, zelf vrijwillige inzet levert, of mantelzorger is, kan te maken krijgen met schade tijdens het vrijwilligerswerk of het mantelzorgen. Schade aan de eigen auto tijdens een ritje met het voetbalteam, de mooie vaas van de buurvrouw waar je voor zorgt, of bestuurlijke aansprakelijkheid van het verenigingsbestuur. Tijdens de bijeenkomst wordt duidelijk uiteen gezet wat wel en wat niet onder de gemeentelijke verzekering valt en onder welke voorwaarden.


De informatiebijeenkomst is op maandag 6 april, van 16.30 tot 18.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Lisse (Heereweg 254). De inloop is vanaf 16.00 uur. Er is volop (gratis) parkeergelegenheid om en in de buurt van het gemeentehuis.


Aanmelden

Deelname is gratis. Aanmelden kan tot 30 maart via www.vrijwilligersacademiebollenstreek.nl. Graag daarbij ook vermelden bij welke organisatie men als vrijwilliger is aangesloten (dit geldt niet voor mantelzorgers). De informatiebijeenkomst wordt georganiseerd door HLT-samen. Op de websites van de drie gemeenten kan men zich alvast inlezen over dit onderwerp en eventuele vragen voorbereiden. Vragen over de informatiebijeenkomst naar verzekeringen@hltsamen.nl.

Oranje touw als verbintenis in de kunst van De Regenboog

Met dit project wordt het belang van vrijheid doorgegeven, zoals aan de leerlingen van de Regenboog. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De Oranje Vereniging Voorhout (OVV) en de Historische Kring Voorhout (HKV) werken samen aan een project dat wordt uitgevoerd met ondersteuning van lokale en regionale kunstenaars en de groepen zeven en acht van de basisscholen in Voorhout. Daarbij worden ze ondersteund door financiële bijdragen van het Jacoba van Beierenfonds, de Stichting Kringloop Herenstraat en de Kindergemeenteraad.

Begin februari kregen de leerlingen van groep zes/zeven van basisschool De Regenboog aan de Distelweg van hun leerkracht een introductie over de geschiedenis van de oorlog in Voorhout De groep bracht onder andere een bezoek aan het herdenkingsmonument op het plein bij het gemeentehuis. Daarna kwam JanWillem Montagne langs in de klas. Hij liet de kinderen een aantal kunstwerken zien waarin (on)vrijheid een grote rol speelt. In een kringgesprek is vervolgens gediscussieerd over het thema vrijheid en de verschillende aspecten die daarmee samenhangen. De enthousiaste groep ging daarna wat dieper in op wat vrijheid voor ieder persoonlijk betekent en hoe dit uitgebeeld kan worden. Om de gedachten te bepalen werden er eerst schetsen gemaakt, Daarna volgde een korte les over de technieken van schilderen, achtergrond, perspectief en het mengen van kleuren. De groep ging daarna eerst aan de slag met de achtergrond. Sommige kinderen werkten graag samen met anderen en aan hen is eerst gevraagd wat de vorm van de achtergrond moest worden.

Een week later gingen de leerlingen aan de slag met het schilderen van het hoofdonderwerp. De kinderen die individueel werkten moesten ook een stukje oranje touw schilderen zodat de kunstwerkjes met een oranje draad aan elkaar verbonden kunnen worden. De kinderen die in groepen werkten gaven de achtergrondplaat een kleur waarna de kunstwerkjes konden worden bevestigd.

De laatste les is besteed aan de afronding. De kinderen werd gevraagd een verhaaltje bij hun kunstwerk te schrijven. Daarin staat wat vrijheid voor hen betekent en wat ze met hun kunstwerk willen uitbeelden. De schilderijen zullen medio april in Voorhout tentoongesteld worden.

Gemeente verkoopt huis aan Leidsevaart

Voorhout n De gemeente verkoopt de woning op het perceel Leidsevaart 3 en 3A.

Teylingen heeft in 2017 de woning met de omliggende graslanden gekocht voor de uitbreiding van Sportpark Elsgeest. Een groot deel wordt hiervoor ook gebruikt, maar een deel van de grond is in 2018 verkocht aan de Provincie Zuid Holland voor de wijzigingen aan de N444. De woning is niet meer nodig en is daarom te koop gezet bij een makelaar die inmiddels een koper heeft aangebracht. De tijdelijke bewoners van het huis zullen medio april 2020 vertrekken. B&W heeft besloten om met de verkoop van de woning in te stemmen. (NK)

>NLdoet: Nieuwe wethouder aan de slag

Sassenheim n De beoogd nieuwe wethouder Heleen Hooij gaat samen met haar nieuwe partij Trilokaal op zaterdag 14 maart aan de slag tijdens NLdoet. Samen met een aantal raads- en bestuursleden gaat ze de belevingstuin van de Bernardus toegankelijker maken voor rolstoelgebruikers.

Wie ook zijn handen uit de mouwen wil steken, heeft genoeg keuze in Teylingen. In Sassenheim staan nog zeven klussen open, waaronder een wilgentunnel maken bij scouting Scojesa. Ook de Bernardus kon nog veel helpende handen gebruiken. In Voorhout zijn vijf van de zes klussen nog niet helemaal voorzien; kom helpen met schoonmaken bij kinderboerderij de Klaprooshof of het onderhoud in het Overbosch. In Warmond worden onder andere nog vrijwilligers gezocht voor klussen aan het schip de Stormvogel. Aanmelden kan via www.nldoet.nl.

>Bingo voor Team Bollenstreek

Regio n Team Bollenstreek houdt op zaterdag 14 maart een grote bingo in Tripodia (Hoornesplein 155) in Katwijk. De opbrengst van deze avond komt geheel ten goede aan Stichting Roparun. Team Bollenstreek doet al vele jaren mee met de Roparun, de estafetteloop van Parijs of Bremen naar Rotterdam. Het team zamelt met de race geldt in voor mensen met kanker. Hollen door de Bollen is op zondag 5 april. Meer op www.roparun.nl.

>Grip op de GOM door gemeenteraad kan beter

Teylingen n De Rekenkamercommissie Teylingen heeft onderzoek uitgevoerd naar de grip van de raad op de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM). Een van de aanbevelingen is dat er meer openbaarheid en verantwoording van informatie van de GOM moet komen, zodat de gemeenteraad de GOM beter kan controleren.

De GOM heeft als taak de Bollenstreek aantrekkelijker te maken (onder andere door het landschap meer open te maken) en het versterken van de regionale economie, zodat de bollenteelt in de streek kan blijven bestaan. Om deze taak te kunnen uitvoeren, worden de kosten voor een belangrijk deel gedragen door de bouw van vrijstaande woningen in het buitengebied. Daarnaast hebben de vijf deelnemende gemeenten (naast Teylingen, ook Hillegom, Lisse, Katwijk, Noordwijk en Noordwijkerhout) bij de start ieder 65.000 euro ingelegd. De gemeenten in de Bollenstreek zijn gezamenlijk de eigenaar van de GOM.


Signalen uit agrarische sector

De GOM voert de regionale afspraken uit, die zijn vastgelegd door de gemeenteraden. De aanleiding voor het onderzoek van de rekenkamercommissie was, dat er binnen de gemeenteraad van Teylingen vragen leven over de effecten van de GOM, onder andere door signalen vanuit de agrarische sector.


Het rekenkamerrapport gaat over de huidige aansturing van de gemeenteraad op de GOM en wat er verbeterd kan worden. Uit het onderzoek blijkt dat er nog veel mogelijkheden zijn om de grip van de raad op de GOM te verstevigen. Zo kan het zicht op de maatschappelijke effecten van het beleid worden verbeterd. Met dit zicht kan de raad een betere afweging maken tussen de regionale doelen en het lokale belang van Teylingen.

De commissie beveelt ook meer openbaarheid en verantwoording van de informatie van de GOM aan, zodat de gemeenteraad de GOM beter kan controleren. Daarnaast wordt geadviseerd meer samen te werken in de regio met de andere gemeenteraden en koepel- en belangenorganisaties.Het college van B&W laat in een reactie weten beide adviezen over te nemen en met de college's van andere gemeenten hierover te overleggen. Ook wordt het ter sprake gebracht in de aandeelhoudersvergadering van de GOM.


Commissie en raad

De behandeling van het rekenkamerrapport staat gepland voor de commissie ruimte op 31 maart en de raadsvergadering op 23 april.

Flexteam blijft in zomer rond Warmonds water

Warmond n De havengelden op Koudenhoorn, Zwanburgerpolder en Tengnagel blijven in de zomermaanden opgehaald worden door het ingehuurde Flexteam. En er blijft tevens capaciteit voor extra toezicht en handhaving door de boa's.

Door Nico Kuyt

In het verleden werden de havengelden opgehaald door ingehuurde studenten. Maar de laatste jaren gebeurt het via de inhuur van Flexteam voor de periode van vier à vijf maanden. De gemeente heeft goede ervaringen met Flexteam en deze kunnen het doen voor 15.000 euro. B&W heeft besloten hen hiervoor opnieuw in te schakelen. Financieel kan dit worden opgelost binnen de bestaande budgetten voor het team Toezicht en Handhaving, want voor 2020 heeft de gemeenteraad zijn fiat gegeven voor een uitbreiding van de boa's. Zo behoudt de gemeente de capaciteit voor extra toezicht en handhaving tijdens het drukke zomerseizoen op Koudenhoorn.

Wilfred van Rijn te gast bij laatste Levenskunst

Bevrijdingsdecoratie van Henny Kortekaas voor het bevrijdingsfeest op de Dam, 7 mei 1945. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De laatste bijeenkomst van Levenskunst is op zondag 8 maart van 16.00 tot 18.00 uur in de Paraplu (Herenstraat 53). Net als in de vier eerdere edities ontvangen interviewers Erik Hietkamp en Piet Overduin een gast die vertelt over zijn of haar leven. Dit keer is dat Wilfred van Rijn, voorganger van Baptistengemeente Kaleb.

Naast voorganger is Van Rijn ook werkzaam bij de EO, waar hij onder andere de dagelijkse podcast 'Eerst Dit' verzorgt. Daarnaast is hij vanaf de start betrokken bij Kaleb en heeft de gemeente zien groeien naar zo'n tweehonderd actieve leden, waaronder veel jonge gezinnen. Erik Hietkamp en Piet Overduin zullen hem interviewen over voor- en tegenspoed in zijn persoonlijk leven en in het leven van anderen. Als voorganger staat hij regelmatig oog in oog met vreugde en menselijk verdriet. Hoe gaat hij daarmee om? Vanuit welke waarden leeft hij en helpen die wanneer het leven moeilijk wordt? Wat zijn zijn geleerde lessen over het leven, die hij met anderen wil delen?


Doel is dat het publiek met de input napraat over de eigen voor- en tegenslagen in het leven.

>Tim Kruik genomineerd voor Coiffure Award

Sassenheim n Tim Kruik is genomineerd voor een Coiffure Award 2020 in de categorie dames. De uitreiking van de prestigieuze kappersprijzen is op zondag 19 april.

De in totaal 99 genomineerden zijn verdeeld over twaalf categorieën. Tim Kruik van de gelijknamige Tim Kruik Hairstudio in Sassenheim is genomineerd in de categorie dames. Naast de twaalf Coiffure Awards wordt ook de meest begeerde prijs onder Nederlandse kappers uitgereikt: de Hairdresser Of The Year.


Tim Kruik is geen onbekende bij de Coiffure Awards. Bijna ieder jaar is hij een van de genomineerden en hij won de prijs in 2015. Daarnaast noemt L'Oreal hem ook een van de beste hairartists van Nederland.

>Bijzonder oorlogsvlaggetje te zien bij expositie SOS

Sassenheim n Aan de oproep van Stichting Oud Sassenheim (SOS) om aandenken aan de Tweede Wereldoorlog beschikbaar te stellen voor haar tentoonstelling is ruimschoots gevolg gegeven. Zo kwam er onder andere een telefoontje van Henny Kortekaas.

Niet alleen tijdens haar maandelijkse Inloop werd materiaal aangereikt, maar ook telefonisch werd de SOS een aantal keren benaderd. Bijzonder was het telefoontje van Henny Kortekaas (88) uit de Zuiderstraat. Op het einde van de oorlog woonde ze als 13-jarig meisje in Amsterdam. Zij vertelde dat ze een decoratie had, die haar moeder van de weinige wol die nog in huis was had gebreid van de Nederlandse driekleur. In de oorlogsjaren was het tonen van de Nederlandse vlag streng verboden, maar op 7 mei 1945 deed ze hem op toen ze met haar moeder en zusje naar het bevrijdingsfeest wilde gaan op de Dam. Op de Dam werd echter plotseling geschoten. Feestvierders verscholen zich achter prullenbakken, kiosken en lantarenpalen. Het schieten hield twee uur aan. Er vielen vermoedelijk 19 tot 22 doden. Henny heeft de Dam niet bereikt. Ze werd met haar moeder en zusje tegengehouden. De gebeurtenis grijpt haar nog steeds aan. Met moeite en alleen met tussenpauzen kan ze er over praten.


De decoratie is meeverhuisd van Amsterdam naar Warmond en Sassenheim. Al die tijd heeft ze de decoratie bewaard als herinnering aan die gruwelijke gebeurtenis. De SOS heeft enkele verhalen van haar opgenomen. Ze vond het belangrijk deze herinneringen door te geven. De decoratie blijft ze koesteren en zal in een vitrine te zien zijn tijdens de SOS expositie over de Tweede Wereldoorlog. Die is vanaf 7 mei open voor publiek.


Inloop

De SOS heeft donderdag 5 maart weer een inloop. Frans van der Wiel geeft om 10.30 uur een presentatie over een deel van de Kerklaan in De Coy (Kagerdreef 72).

n Volleybal Doe-Dag trekt 150 enthousiaste deelnemers

De Volley Doe-dag was een groot succes. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Volleybalclub Sassenheim (VCS) organiseerde vorige week de Volleybal Doe-Dag, een ochtend waarop alle kinderen van de basisscholen in Teylingen met de volleybalsport kennis konden maken. Zo'n 150 kinderen maakten in hun vakantieweek daar enthousiast gebruik van.


Ook een keer proeftrainen bij VCS? Dat is dat mogelijk op 5, 12 en 19 maart. Deze trainingen zijn gratis en alle kinderen die willen komen zijn hier van harte welkom, zowel de deelnemers van de doe-dag als andere andere kinderen. De trainingen zijn op donderdag van 18.00 tot 19.00 uur in Sporthal De Wasbeek in Sassenheim. Aanmelden voor de proeftrainingen kan via minis@volleybalclubsassenheim.nl


Kinderen ouder dan twaalf jaar en met interesse om te komen volleyballen, kunnen mailen naar secretaris@volleybalclubsassenheim.nl. VCS zorgt dat de aanmelding bij de juiste persoon terecht komt en neemt zo spoedig mogelijk contact op om de mogelijkheden te bespreken. Voor meer informatie over de vereniging, kijk op www.volleybalclubsassenheim.nl.

week in beeld

Telefoon met kiesschijf wordt Wonderfoon

De moeder van Birgitte is zo blij met de Wonderfoon, ze geniet er elke dag van. | Foto: pr. Foto: pr

Regio n Er wonen twee motten, Zonnig Madeira, Oh wat ben jij mooi en Tulpen uit Amsterdam. Liedjes van vroeger, ze zijn te beluisteren via de telefoon. Niet zomaar een telefoon, maar via een op het oog gewone ouderwetse draaischijftelefoon, waarvan het binnenwerk is omgebouwd naar een soort jukebox. De naam van deze telefoon? Wonderfoon, voor mensen met dementie.

Birgitte Mentink is helemaal in de ban van de Wonderfoon, waarmee zij onlangs kennismaakte. Haar moeder die lijdt aan vasculaire dementie en Alzheimer, kreeg van Stichting Met Je Hart een Wonderfoon in bruikleen. Ze zag de blijdschap bij haar moeder toen ze de liedjes uit de goeie ouwe tijd door de Wonderfoon hoorde. "Ze begon meteen mee te zingen; dat was zo mooi en ontroerend om te zien," vertelt Birgitte, die zich meteen voornam om zoveel mogelijk oude draaischijftelefoons te gaan inzamelen, zodat ze omgebouwd kunnen worden tot Wonderfoons. Zij wil zo veel mogelijk mensen met dementie mooie geluksmomentjes bezorgen.


Succes

Henk Bakker en Aad van der Linden, beiden uit Noordwijkerhout, zijn in de Duin- en Bollenstreek en wijde omgeving verantwoordelijk voor het succes van de Wonderfoon. Henk bouwt de telefoons om tot Wonderfoons; Aad verzamelt de oude telefoons en regelt sponsors, zodat de Wonderfoons gratis, met een bruikleenovereenkomst, ter beschikking gesteld kunnen worden aan de mensen met dementie in verzorgingshuizen en instellingen. En Birgitte helpt de mannen daarbij. Wie oude draaischijftelefoons heeft staan en deze wil doneren, kan contact met haar opnemen door een mail te sturen naar bmentink08@gmail.com.

"Ik zie hoe blij mijn moeder is met haar Wonderfoon", straalt Birgitte, "ik wil graag veel mensen een stukje gelukkiger maken." En weg zoeft Birgitte, 'Op een mooie Pinksterdag' neuriënd. Dat heerlijke wijsje zit ook ongetwijfeld in de Wonderfoon Jukebox.

>Poppentheater speelt Aladdin

Sassenheim n Koekla poppentheater speelt op zondag 15 maart om 15.00 uur de voorstelling 'Aladdin' in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a), geschikt voor kinderen vanaf vier jaar.

Aladdin is een wondermooi sprookje uit “Duizend en één Nacht” in een eigentijds jasje. Moes droomt ervan om prins te zijn en iedereen in zijn land blij en gelukkig te maken. Op een dag ontmoet hij een man die zegt zijn oom te zijn. Hij beweert ervoor te kunnen zorgen dat Moes prins Aladdin gaat worden. Hij neemt hem mee op een vliegend tapijt en zij vinden de magische lamp. Dan komt er een geest uit de lamp. Hij laat Aladdin zien dat zijn zogenaamde oom niemand minder is dan de gemene tovenaar Djafar. Die wil de prinses trouwen en de baas worden in het land. Kunnen ze hem stoppen? Kaarten kosten 7,50 euro per stuk en zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.

Fifties & sixties in Trefpunt

Warmond n Rock and roll herleeft met The Bentleys op zaterdag 28 maart in theater Het Trefpunt (Herenweg 80).

Vijf bevlogen muzikanten bemannen het podium en nemen de toehoorder moeiteloos mee naar de hoogtijdagen van de rock and roll. In de jaren vijftig door Chuck Berry op de kaart gezet en vervolgens opgepikt door Elvis Presley. Daarna in de jaren zestig door vrijwel iedere opkomende band voortgezet, zoals The Beatles en The Rolling Stones. De vele swingende hits lijken de tand des tijds te hebben doorstaan, want wie kent er niet tenminste één klassieker uit die tijd? Strak in het pak, met authentieke instrumenten en verbluffende samenzang brengt dit kwintet een melodieuze ode aan de jeugdcultuur van toen.


Het concert begint om 20.30 uur en een kaartje kost 20 euro inclusief pauzedrankje. De verkoop loopt via www.theaterhettrefpunt.nl of bij de VVV Warmond (Gemeentehaven 3).

>Muzikaal weekend met de Handsome Poets

Sassenheim n De Handsome Poets spelen op vrijdag 6 maart in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a), een dag later is het de beurt aan Gé Reinders, samen met Adest Brass.

Tien jaar na hun ontmoeting aan een keukentafel maken de leden van de Handsome Poets de balans op. Ze hebben alle grote festivals plat gespeeld, van Pinkpop en Lowlands tot Vrienden van Amstel. De band viert hun tienjarig jubileum in de schijnwerpers… en wie jarig is trakteert. Kaarten kosten 19 euro.


Gé Reinders

De Limburgse Ambassadeur van de Blaosmuziek staat op zaterdag 7 maart om 20.15 uur tijdens zijn laatste tour bij Theater ’t Onderdak op de planken met Adest Brass. In deze unieke samenwerking brengen zij zowel Gé’s nieuwe nummers als zijn veel geprezen successen, waaronder Blaosmuziek en d’n Haof. Kaarten kosten 22,50 euro per stuk, verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl.

Film: The old man and the gun

Sassenheim n Forrest Tucker is een professionele bankovervaller die meermaals uit de gevangenis wist te ontsnappen. Op 70-jarige leeftijd deed hij zelfs nog een gewaagde ontsnapping uit de gevangenis San Quentin. Voordat hij naar een rusthuis moet vertrekken, beraamt hij nog een laatste overval.De film 'The Old man and the gun' is op donderdag 12 maart om 20.15 uur te zien in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a). De toegang bedraagt 5 euro. Meer op www.hetonderdak.nl.

>Eemjazz swingt

Warmond n Grand Café De Oude School, zingt en swingt - nooit oerend hard, soms zelfs fluisterzacht - op zondagmiddag 8 maart tussen 15.00 en 18.00 uur tijdens het optreden van kwintet Eemjazz. Vlot, vaardig en met verve gebrachte ballads, latin en hits van alle tijden zoals 'Blueberry Hill', 'Sugartime', 'Diamonds Are A Girl's Best Friends', 'What A Day For A Daydream' staan dan op het repertoire. De toegang is gratis.

>Boekenweek: Rebelse pop-up

Sassenheim n Rebellen en Dwarsdenkers, daar gaat de Boekenweek 2020 over. Rondom dit thema en aan de hand van het boekenweekgeschenk organiseren Boekhandel Wagner en de Bibliotheek Bollenstreek samen op vrijdag 13 maart van 10.30 tot 12.00 uur een ‘De Rebelse Lees Pop-up’ in Sassenheim. Die gaat over 'Leon & Juliette', het boekenweekgeschenk van Annejet van der Zijl. Hierin reconstrueert zij een waargebeurde negentiende-eeuwse liefdesgeschiedenis die alles trotseerde, tot de vergetelheid aan toe. De toegang bedraagt 7,50 euro. Aanmelden via www.bibliotheekbollenstreek.nl, in de bieb of in de boekenwinkel.

>Shanty festival

Warmond n Het Warmonds Schippertjeskoor komt voort uit de Warmondse Schippertjesdagen. Hun repertoire van zeemansliederen en andere liederen sluit naadloos aan bij allerhande festiviteiten op of om het water. Dit jaar organiseert het koor op zondag 22 maart alweer de negende editie van het Warmond Shanty Festival. Op het programma ook de koren Midscheeps, Geen C te Hoog en Voor de Mast. Het festival duurt van 14.00 tot 17.30 uur en is in Het Trefpunt (Herenweg 80). De toegang is gratis.

>Kofferbak sale

Sassenheim n Op het Voorhavenkwartier is op zondag 19 april tussen 12.00 en 16.00 uur de allereerste Kofferbakverkoop. Vanuit de kofferbak van een auto of vanuit de bak van een bakfiets worden op deze lentedag tweedehands spullen, eigen gemaakte en nieuwe spullen verkocht. Ook zijn er leuke gratis kinderactiviteiten. Er zijn circa 50 gratis verkoopplekken te vergeven, mail hiervoor naar info@hetidee.nl.
        

>Paasverkoop bij kringloopwinkel

Sassenheim n In Kringloopwinkel Op Dreef (Kagerdreef 90) gaat op zaterdag 7 maart op de afdeling Huishoud de traditionele verkoop van paasartikelen weer van start. Op de eerste verkoopdag zullen de bezoekers onder andere paaseieren in allerlei kleuren en maten, eierdoppen en servetten aantreffen. Maar ook verschillende versieringen voor paastakken. Kringloopwinkel Op Dreef is iedere zaterdag geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur, en op woensdag van 13.30 tot 16.30 uur.

>Status Quo

Sassenheim n De Status Quo tributeband speelt op zondag 8 maart vanaf 16.30 uur in café de Twee Wezen. De herkenbare intro’s, stevige gitaarriffs, scheurende solo’s, stampende drumbeat en natuurlijk de onmiskenbare meerstemmige zangpartijen. De band bestaat uit frontman Daniel Roumen, Frenk Aendenroomer, Hans Lemmen en Sassenheimer Edwin Kappe.

TOP mazzelt in eigen huis

Invaller Frank Mostard is tegen zijn oude club Blauw-Wit matchwinnaar. | Foto: pr./Rene van Dam Foto: pr./Rene van Dam

Sassenheim n Tegenstander Blauw-Wit had zich al verzekerd van handhaving, maar voor TOP/SolarCompleet waren de punten nog van belang in de strijd om de play-off plekken. In een van de leukste wedstrijden van het seizoen was het TOP dat uiteindelijk aan het langste eind trok. De enige keer dat de Amsterdammers op achterstand kwamen, was het namelijk gelijk de eindstand.

Het blijft wekelijks puzzelen voor coach Jan Niebeek. Naast de al lange tijd geblesseerde Celeste Split kwam daar vorige week Tim Flokstra bij en tijdens de training ging Mick Snel door zijn enkel. Flokstra werd vervangen door Thomas Tiggelman. Hoewel er voor Blauw-Wit niets meer op het spel stond, was de stand na zes minuten al 3-6. De productie bleef aan Amsterdamse zijde hoog: 8-12. Mick Snel moest in die fase al vervangen worden door Wouter de Koning. Enigszins gelukkig kwam de thuisploeg met drie strafworpen (twee van Tiggelman) op rij op 12-12. Inmiddels had Julia Schuiling de verdediging overgenomen van Mandy Koelman, de topschutter van Blauw-Wit, en dat deed zij uitstekend. De partij was vanaf dat moment helemaal open. Blauw-Wit kwam net voor rust op 14-15. Ook na rust moest TOP telkens in de achtervolging, maar groter dan drie werd het gat niet. De inbreng van Frank Mostard tien minuten voor tijd bracht meer gevaar in het vak. De laatste minuten waren spannend en hectisch. De net ingevallen Roos Verheugt scoorde gelijk 23-24 en Mostard daarop met zijn derde goal de gelijkmaker. Barbara Brouwer counterde een goal van Blauw-Wit opnieuw. Mostard zette met een zelf verdiende strafworp TOP voor de eerste en enige keer op voorsprong. Blauw-Wit zette nog een keer aan en rekende op een strafworp bij een allerlaatste aanvalsopzet. De arbitrage besloot echter anders en gaf TOP balbezit met nog twaalf seconden te spelen. Daardoor bleef het 26-25.

>Foreholte nacompetitie in

Voorhout n Foreholte speelde de laatste reguliere thuiswedstrijd tegen Westsite. Nikki van de Post en Anabel Arroyo- van Den Berg namen voor het thuispubliek al afscheid met een nipte overwinning. Foreholte is daardoor nagenoeg zeker van nacompetitie in de eerste divisie.

De start van de wedstrijd was niet de beste. Daarnaast was de verwachting dat Westsite er een trage partij van zou maken. Dit pakte anders uit. De afstandsschoten van nummer vier van Westside maakten het de Voorhouters moeilijk. Te makkelijk kon de cirkel aangespeeld worden en door wat gebrek aan samenwerking in de dekking kon Westsite makkelijk tot scoren komen. De zenuwen leek Foreholte parten te spelen en daardoor werd haastig en slordig gespeeld. Toen de storm van Westsite was gaan liggen kreeg Foreholte meer grip op hun aanval en was het scoren ook ineens makkelijker. Snelle combinaties na omschakeling van verdedigen naar aanval gingen lopen en zo kroop Foreholte dichterbij. Met twee punten achterstand ging de thuisclub de rust in.


Nacompetitie

De snelheid in de tweede helft was bij vlagen terug en de dekking van Foreholte deed zijn werk, inclusief sterk keeperswerk. Na tien minuten liep Foreholte over Westsite heen. De voorsprong werd echter niet groter dan twee. De twee teams waren duidelijk aan elkaar gewaagd en maakten het spannend. De laatste drie minuten mandekking op een speler van Foreholte veroorzaakte enigszins paniek. Alle time-out kaarten waren al vergeven en er konden verder geen afspraken gemaakt worden hoe om te gaan met die dekking. Spanning was te snijden. Westsite ging in de aanval met nog 30 seconden. De dekking stond al klaar en wist een score te voorkomen. Foreholte pakt de punten met een 29-28 overwinning en is nu zeker van nacompetitie in de eerste divisie.

Patricia Koot beste in Vikingrace

Patricia Koot (m) schrijft opnieuw de Vikingrace op haar naam. | Foto: pr./Hanneke Mennens Foto: pr./Hanneke Mennens

Warmond n Met twee persoonlijke records en drie afstandsoverwinningen won Patricia Koot (Warmondse IJs- en Skeelerclub) in Heerenveen de Viking Race vóór de Duitse Maira Jasch (tweede plaats) en de Poolse Aleksandra Czapnik (derde plaats).

Op de eerste 500 meter moest Patricia er nog wat inkomen, 42.79. Dat was een seconde boven haar in december gereden persoonlijk record en ze stond ermee op de zesde plaats. Op de 1000 meter echter was Patricia de snelste van het veld met een nieuw PR én een WIJC clubrecord: 1.21.83.

Leander van der Geest komt juichend over de finish. | Foto: pr./schaatspeloton.nl Foto: pr./schaatspeloton.nl


Op zaterdag verbeterde Patricia met 41.44 haar persoonlijk record op de 500 meter en verbeterde daarmee ook het WIJC-clubrecord. Ze was weer de beste van haar leeftijdgenoten. Ook op de afsluitende 1500 meter reed Patricia naar de eerste plaats met 2.08.06. Met drie afstandsoverwinningen won Patricia Koot de Viking Race bij de 14-jarige meisjes.


Derde toernooizege

Patricia Koot was als 11-jarige al geselecteerd voor deelname aan de Vikingrace en heeft nu voor de derde keer op rij in haar leeftijdscategorie gewonnen. In 2017 was Koot voor het eerst mee als jongste pupil, zij reed toen naar de derde plaats in het eindklassement.


In 2018 werd ze eerste met een persoonlijk record op de 1000 meter. In 2019 kon Patricia met haar goede 1000 meters de afstand tot haar naaste concurrenten vergroten en de toernooiwinst zeker stellen. De Poolse Aleksandra Czapnik werd vorig jaar derde, net als dit jaar en Patricia pakte net als voorgaande twee jaar de eindoverwinning.


Internationale ontmoeting

De Viking Race is het grootste internationale schaatstoernooi voor jongens en meisjes in de leeftijdscategorieën van 11 tot en met 16 jaar. Tijdens dit tweedaagse toernooi, dat sinds 1989 wordt georganiseerd door STC Rutten, gaan zo'n 288 jonge schaatsers onderling de strijd aan in IJsstadion Thialf in Heerenveen. De deelnemers komen onder andere uit Nederland, Noorwegen, Zweden, Duitsland, Italië, Polen, Finland, Wit-Rusland, Denemarken, Ierland, Estland, Frankrijk, Spanje, België. Vanuit Nederland worden twee teams afgevaardigd: zes rijders uit Gewest Friesland en de KNSB wijst zes rijders aan voor het Nederlandse team. Bekende Nederlandse rijders waren in het verleden onder andere Ireen Wüst, Sven Kramer en Kai Verbij. De rijders uit de verschillende landen worden tijdens het toernooi bij gastgezinnen ondergebracht.

>Leander van der Geest wint finale Marathon Cup

Warmond n De veertiende en laatste schaatsmarathon van dit seizoen wist Leander van der Geest (WIJC) op zijn naam te schrijven. Hij dubbelde samen met Igor Baars (Nieuw Vennep) na vele ronden het peloton, maar later slaagde een groep van zes er ook nog in het peloton te dubbelen.

Het was een hectische finalewedstrijd in de Elfstedenhal in Leeuwarden, een wedstrijd waarin de aandacht niet mocht verslappen. Ploeggenoten van de mannen die al een ronde voorsprong hadden probeerden te ondersteunen, lieten zich afzakken of wilden ertussen. Pas nadat de organisatie het peloton had laten afsprinten kwam er wat overzicht, maar er was al zoveel energie gebruikt dat volgens Leander van der Geest alleen nog maar zo hard mogelijk doorgereden kon worden.


In de slotfase was Van der Geest de sterkste van de kopgroep van nog zeven man die versplinterd raakte. In een man tegen man gevecht hield Leander de Leiderdorper Johan Bakker achter zich, evenals Igor Baars die derde zou worden. Warmonder Kees Heemskerk zat ook bij kopgroep en werd zevende. Yves Vergeer, die vorige week nog zilver won op de 5 kilometer tijdens het WK voor junioren, eindigde achter de kopgroep op de achtste plaats.


Klassement Heren Beloften

Met zijn eerste overwinning dit seizoen wist Leander van der Geest op te klimmen naar de 5e plaats in het eindklassement. Kees Heemskerk staat in het eindklassement op de dertiende plaats, maar met zijn ploeg Groenehartsport.nl won hij het ploegenklassement. Yves Vergeer die door zijn langebaan seizoen slechts incidenteel op de marathon in actie kwam sloot het seizoen af met een 37e plaats in het klassement.Derde plaats Van der Stelt

Iris van der Stelt (WIJC) werd derde in de finale wedstrijd van de KPN Marathon Cup zonder op het podium te staan. De Sassenheimse kreeg de derde plaats later toegewezen, nadat Marijke Groenewoud gediskwalificeerd werd vanwege het veroorzaken van een val. Van der Stelt eindigde in het klassement als zesde. Lisa van der Geest , net als Van der Stelt uitkomend voor marathonploeg Turner, eindigde in het klassement op de twaalfde plaats. Anne Leltz (WIJC) werd 21e en 7e in het Jongerenklassement. Loesanne van der Geest staat in het eindklassement op de 35e plaats.

Ter Leede pakt belangrijke punten tegen Hoek

Sassenheim n Na een aantal verliespartijen heeft Ter Leede het goede gevoel teruggevonden. Tegenstander Hoek was daarin de ideale sparringspartner. In Zeeland wonnen de Sassenheimers met 1-4.

Met doelman Bekkers weer onder de lat en Steven Wajer op het middenveld en Jordly Petronia als rechtsback overleefde Ter Leede enkele gevaarlijke momenten alvorens zelf door Steemers op voorsprong te komen. De 0-1 wist Ter Leede het tot de rust vast te houden met goed veldspel, waar Hoek steeds minder tegenover zette. De gastheren konden ook slecht omgaan met de strakke wind in de rug. Dat deed Ter Leede na de rust veel beter. Hoek voert de druk op, maar de 0-2 valt dan ook voor Ter Leede op een uitstekend moment. Na een corner in de 70ste minuut van Hoek verovert Van Otterlo in de zestien de bal, speelt Bok op rechts aan en krijgt de bal weer terug. Vanaf eigen helft gaat hij recht op Hoek-doelman De Jonghe af en zijn strakke lage schot verdwijnt in de verre hoek.


Hoek is door de tweede tegentreffer van slag en krijgt nog een klap. In de 73ste minuut scoort ook Jeffrey Bok (0-3). Vandepitte doet wat terug voor de thuisclub (1-3), maar het slotakkoord is voor Jim Gillesen. De invaller weet in de 84ste minuut de bal langs doelman De Jonghe te jagen. Met de ruime overwinning doet Ter Leede goede zaken om weg te blijven uit de gevarenzone.

>Teylingen verliest bij HVV

Sassenheim n Teylingen is er niet in geslaagd een resultaat te boeken bij de Koninklijke HVV. In Den Haag gingen de Sassenheimers op zondag met 1-0 onderuit en daalde het naar een twaalfde plaats op de ranglijst.

In een wedstrijd die op kunstgras gespeeld werd, stond Teylingen de eerste helft onder flinke druk en mocht het doelman Wessel Zonjee dankbaar zijn dat het slechts bij 1-0 bleef. Op een corner in de veertiende minuut had de goalie echter geen antwoord op de kopbal van HVV verdediger Ernest Janssen. Teylingen was voor de rust enkel gevaarlijk middels een mogelijkheid van middenvelder Billal el Kourami. In het tweede bedrijf werd Teylingen wel meer gevaarlijk, maar kon het niet voorkomen dat HVV er met de driepunter vandoor ging.


Net als Getafe

Doelman Wessel Zonjee over de nederlaag: "We speelden op een bijveld, omdat het hoofdveld eruit lag. De eerste helft hadden we volle bak wind tegen en we stonden in de eerste helft flink onder druk. De kansen waren dan ook voor HVV. Ik kon een aantal keren goed redden. De tweede helft ging een stuk beter, mede doordat we met de wind in de rug speelden. HVV ging continu tijdrekken a la Getafe en hierdoor trok de scheidsrechter er uiteindelijk terecht acht minuten extra bij. De kansen van ons waren voor Sepehr Safi (vrije trap, rakelings naast), wederom Safi op een voorzet van Sam Witkamp en Jelle Vooijs (schot over). In de 98ste minuut werd er nog een bal vanuit de scrimmage van de lijn afgehaald".


Scoreprobleem

Dat Teylingen een scorend probleem heeft is gisteren wederom aan het licht gekomen. Bij de huidige, onwaardige, twaalfde positie zal het wedstrijden moeten spelen voor lijfsbehoud. Het ´gevarengroepje´ bestaande uit Laakkwartier, ASC, Altior, DOSR en Teylingen zal moeten voorkomen dat zij die twaalfde plaats op zondag 24 mei bezitten. Concordia staat op de dertiende plek en HMSH lijkt rechtstreeks te gaan degraderen. Van dat gevarengroepje speelt Teylingen nog op bezoek bij Laakkwartier, ASC en DOSR. Concordia is eveneens een uitwedstrijd. HMSH is een thuiswedstrijd en Altior hebben de Sassenheimers al twee keer gehad. Met nog tien wedstrijden te gaan blijft het dus erg spannend. Aankomende zondag speelt Teylingen op bezoek bij Oliveo.

>Vrouwen Ter Leede opnieuw met lege handen

Sassenheim n Het is de vrouwen van Ter Leede nog niet gelukt om dit kalenderjaar punten te pakken in de gespeelde competitiewedstrijden. Alleen de bekerwedstrijd tegen eredivisionist Excelsior kon winnend worden afgesloten.

Ook afgelopen zaterdag vertrok het op de tweede plaats staande FC Eindhoven met drie punten van sportpark Roodemolen. In de eerste helft konden beide ploegen geen potten breken. Het spel speelde zich vooral af op het middenveld waar Ter Leede het met windvoordeel spelende Eindhoven opving en via snel combinatiespel de aanval trachtte op te zoeken.


Het was voornamelijk de wind die goed voetbal onmogelijk maakte. Beide ploegen kregen slechts een opgelegde kans om de score open te breken. De rust brak aan met een 0-0 stand.

Wie had gedacht dat Ter Leede de tweede helft het windvoordeel zou kunnen uitbuiten kwam bedrogen uit. Het was FC Eindhoven dat, nu tegen de wind in spelend, het initiatief naar zich toetrok en met goede combinaties de verdediging onder druk zette. De Sassenheimers moesten alle zeilen bijzetten en Eindhoven strafte in korte tijd twee verdedigingsfouten direct af (0-2). Ter Leede kwam nauwelijks nog tot aanvaardbare aanvallen en Eindhoven nam geen gas terug en scoorde vlak voor tijd ook nog de 0-3. Na negentig minuten was dit ook de einduitslag. Eindhoven vertrok met een verdiende overwinning.


Komende zaterdag komt laagvlieger SSS naar de Roodemolen, de gelegenheid voor Ter Leede om weer een resultaat neer te zetten. Naar verwachting zal aanvoerder Kitty Susan dan haar rentree, na een blessure, kunnen maken in de hoofdmacht.

Kans maken op een uur bowlen en een bittergarnituur bij Lucky's Bowling Warmond? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 8 maart binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2222 AH te Katwijk. Of stuur een mail naar redactie@deteylinger.nl o.v.v Puzzelprijs. Winnaar van week 9: Chris van Rooijen uit Lisse. Oplossing: stadsgids

>Basiscursus Android smartphone

Sassenheim n De Bibliotheek Sassenheim (Kerklaan 42) biedt in samenwerking met Seniorweb de basiscursus Android smartphone. Heb je een Android smartphone en wil je beter weten hoe je telefoon werkt? Dan is deze cursus perfect om de mogelijkheden te ontdekken en om te leren hoe je de smartphone gebruikt.

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten op maandag 16, 23 en 30 maart en 6 april van 14.15 tot 16.15 uur. Er zijn maximaal zes deelnemers. De groepen zijn klein, zodat iedereen de aandacht kan krijgen om de nieuwe vaardigenheden te leren. Voor de cursus neem je je eigen Android smartphone mee.


De kosten voor de basiscursus zijn 35 euro voor leden van de Bibliotheek Bollenstreek en/of Seniorweb en 40 euro voor niet-leden. Deelname kan in alle vestigingen aan de balie van de Bibliotheek Bollenstreek geregeld worden en ook via de website www.bibliotheekbollenstreek.nl. Heb je een andere digitale vraag? Kom dan naar het gratis digitale inloopspreekuur. In de bibliotheek van Sassenheim vindt dit spreekuur iedere donderdag plaats van 14.00 tot 16.00 uur.