De Teylinger

11 december 2019

De Teylinger 11 december 2019


B&W werkt aan oplossing voor parkeren bij station

Teylingen n De raadscommissie Ruimte kon zich vinden in het resultaat van het onderzoek naar het parkeren bij station Sassenheim en de mogelijke oplossingsrichtingen. B&W gaat deze nu verder uitwerken.

Het onderzoek toont aan dat rond de 16 procent langparkeert. Sassenheim is het enige station richting Schiphol dat nog geen betaald parkeren heeft ingevoerd. Wel is er met de mogelijkheid rekening gehouden. De aanbeveling is nu om op korte termijn een 0-tarief in te voeren voor de eerste 24 uur, dus voor de forenzen, en het stimuleren van fietsen of wandelen. Het station blijft in de eerste plaats bedoeld voor het dagelijkse regionale woon-werkverkeer met de trein. Er leefden bij de fracties nog wel zorgen. De VVD wees op het 'waterbed-effect', namelijk dat in de wijk, bij McDonalds of het benzinestation geparkeerd gaat worden, wat nu al plaatsvindt. Te denken valt aan het instellen van de blauwe zone. Ook D66 kon zich vinden in de voorgestelde oplossingsrichtingen. De fractie legde de vinger nog extra bij de fiets. Het CDA sprak de voorkeur voor een 0-tarief voor eerste 24 uur, met OV-check. De carpoolers moeten er niet de dupe van worden, meende Trilokaal. Voor hen kan een aparte plek wel georganiseerd worden. Dat hoeft niet perse bij het station, voegde de ChristenUnie toe en wilde een meer onderzoek naar potentiële locaties. De PvdA twijfelde tenslotte of het aantal plekken voor de fiets in de toekomst wel voldoende zal zijn. Ook deze fractie ging voor het 0-tarief de eerste 24 uur. Een derde laag bouwen op het parkeerterrein, dat was in ieder geval geen optie. Zo ook niet voor GroenLinks, want uitbreiding heeft vaak een aanzuigende werking. Wethouder Marlies Volten gaf aan dat B&W met de genoemde richtingen aan de slag kan.

De krant rond de feestdagen

Redactie n Deze maand verschijnt De Teylinger nog op de woensdagen 11 en 18 december. Op maandag 23 december ontvangt u ons jaaroverzicht. In de eerste week van 2020 valt een magazine vol inspirerende verhalen op de mat. De eerste reguliere Teylinger in 2020 verschijnt op woensdag 8 januari.

n Dag Sint, hallo Kerstman

Foto: pr.

Sassenheim n De Goedheiligman is vertrokken en dus is het tijd voor het volgende feest. Om alvast een voorschot te nemen op de sfeer van de kerstdagen, was Sassembourg op zaterdag 7 december in feestelijke sferen voor Kerstival. Het evenement werd traditioneel afgesloten met het ontsteken van de lichtjes van de grote kerstboom op het plein. | Foto: pr.

Foto: pr./Gerard van Steijn

Dertiende
Kerstmarkt
Voorhout

Je
ontmoet
en
spreekt elkaar

Klachten over
tijdelijke
Hoogvliet

Bijzondere
reünie bij de
groenteboer

Uitgeweid n Hij is er weer

Afval scheiden moet vanaf 2021 beloond worden

Teylingen n In het algemeen kon de raadscommissie Bestuur zich op maandag 9 december vinden in de aanpak van B&W om te komen tot een nieuwe inzameling van het afval. Er moet wel de komende tijd nog wat worden uitgewerkt. Het nieuwe beleid moet in 2021 ingaan.

Door Nico Kuyt

Na een stevig beitelen door de raadscommissie is er nu toch een soort mogelijk besluit uit voortgekomen dat enige draagkracht kan vinden onder de raadsfracties. Het gaat daarbij om een 140 liter rest-minicontainer met chip en kantelslot die één keer per twee weken wordt geleegd. De burger moet gekieteld en zo min mogelijk restafval aanbieden. Niet het straffen, maar het stimuleren is aan de orde van de dag en dat wordt beloond. Voor de GFT blijft de container voor één maal per twee weken, met in de zomer één keer per week. Voor de PMD is er een keuze voor een container of zak. Het geheel moet volledig operationeel zijn per 1 januari 2021. De kosten voor de inwoner die afval scheidt, gaat met deze methode omlaag.

Nog wel vaststellen

B&W vraagt een krediet van in totaal 950.000 euro om het uiteindelijk te implementeren. De gemeenteraad moet het nieuwe beleid nog vaststellen, maar er lijkt een positieve richting zich af te tekenen. GroenLinks vroeg wel om de implementatie niet in rekening te brengen bij de inwoners. Criticaster ChristenUnie vond nog wel dat met een invoering van verschillende tarieven de meeste meters geslagen zouden kunnen worden en tot een betere scheiding in hun ogen zou gaan leiden, maar kon zich vinden in het plan zoals het er nu ligt. De PvdA legde de vinger op wat nog gemist wordt, zoals luiers en medisch afval. Zo ook de VVD. Niettemin was er een grote instemming voor het plan.

Hoe de kosten gaan uitvallen voor de inwoners, dat moet nog gaan blijken, want de gemeente moet nog gaan aanbesteden. B&W gaat nu aan de slag met het samenstellen van een definitieve beslissing. De gemeenteraad moet nog even op donderdag 19 december hierover een besluit nemen.

Klachten over overlast door tijdelijke vestiging van Hoogvliet

Twee omwonenden van de tijdelijke Hoogvliet legden hun zorgen voor aan de raadscommissie Ruimte. | Foto: NK Foto: Nico Kuyt

Sassenheim n De tijdelijke vestiging van de Hoogvliet aan de Koetsiersweg geeft in de wijk overlast. De verkeersdrukte, toegenomen criminaliteit en parkeerproblemen, moet de vergunning voor die tijdelijke vestiging wel verlengd worden? Dat geeft alleen maar meer problemen. Zo klonk de klacht vorige week in de raadscommissie Ruimte, die werd verwoord door twee omwonenden die inspraken.

Door Nico Kuyt

De omwonenden hebben recent vernomen dat de eigenaar van het pand aan de Koetsiersweg bezig is om een verlenging te verkrijgen. En dat baart hen zorgen.

In april 2015 is een vergunning afgegeven voor de duur van vijf jaar, namelijk tot mei 2020, terwijl het Hortusplein wordt herontwikkeld. Daarna zouden er woningen aan de Koetsiersweg komen. Maar er is nog weinig terechtgekomen van het plan aan het Hortusplein.

Toegenomen verkeersdrukte

De tijdelijke supermarkt staat nu midden in een woonwijk met nieuwe gezinnen en met dus veel jonge kinderen. En ook het aantal klanten van de supermarkt is behoorlijk gegroeid, die steeds meer de parkeerplaatsen in de Zwaan weten te vinden. "Het was een buurtsuper, maar is nu een magneet geworden", zo klonk het vorige week door de raadzaal. "Door de toegenomen verkeersdrukte zijn al meerdere kinderen aangereden op deze weg. Ook de criminaliteit neemt toe. Het terrein lijkt in de avond en nacht een plek voor allerlei soorten handel. Jongeren zitten na het kopen van een pakje shag bij de Hoogvliet in het tussenpad tussen de woningen aan de Zwaan en de Koetsiersweg een joint te draaien", zo leest een begeleidend schrijven aan de raadsleden.

Nooit rustig

Een dronken zwerver moet overdag verzocht worden weg te gaan, politie voor de deur vanwege een diefstal, inmiddels een aardig lijstje dat weinig nog heeft te maken met een rustige, veilige en kindvriendelijke woonwijk. Ook zijn er geen snelheidsbeperkende maatregelen. "Veel bewoners aan de Koetsiersweg uiten hun zorgen over automobilisten die als volleerde coureurs de chicane aan het begin van deze weg nemen. Wij krijgen voor onze deur te maken met problematiek die simpelweg niet thuishoort in een woonwijk. En met de zondagsopenstelling van de supermarkten is het bovendien ook nooit eens rustig voor de deur. Wij zullen bezwaar indienen wanneer besloten wordt de vergunning te verlengen, maar hopen eigenlijk al eerder in gesprek te komen met de gemeente en belanghebbende partijen." Of hun hoop werkelijkheid wordt, dat zal de komende tijd blijken.

Raad besluit over invoeren 30 km-zone Herenweg

Warmond n De gemeenteraad gaat op donderdag 19 december een besluit nemen over de motie van het CDA om door middel van een paar borden en een smiley een 30 km-zone op de Herenweg in te stellen, vooraf aan de overige maatregelen.

Omdat eerst de Warmonderhekbrug vervangen moet worden, zou het instellen van de 30 km-zone op de Herenweg, Sweilandstraat en Oranje Nassaulaan pas in 2021 plaatsvinden. Het CDA wil vooraf, uiterlijk in het eerste kwartaal van 2020, de zone instellen met borden en dan de rest van de inrichting, zoals eventuele plateau's later aanleggen.

VVD:schijnveiligheid

B&W ontraadde vorige week in de raadscommissie Ruimte de motie. B&W is reeds in gesprek met bewoners over een invulling. Het CDA hield evenwel de motie in stand, want het kon prima samengaan, meende de fractie. In de commissie was de VVD tegen. Die borden scheppen slechts schijnveiligheid. D66 twijfelde. De fractie gaat in de aanloop naar de raad nog met het CDA in overleg. (NK)

Speelkaarten voor meer zichtbaarheid in het verkeer

Wies Massaro overhandigt het eerste doosje speelkaarten aan de voorzitter van de commissie Dion Piket. | Foto: NK Foto: Nico Kuyt

Teylingen n De eerste uitwerking van het Teylingse Topidee zag vorige week zijn levenslicht. Winnares van deze door de gemeente uitgeschreven prijsvraag, Wies Massaro, overhandigde aan Dion Piket, de voorzitter van de raadscommissie Bestuur, een set speelkaarten. Kaarten met een speciale boodschap, namelijk voor het bevorderen van meer zichtbaarheid in het verkeer van de voetganger.

Door Nico Kuyt

Enige tijd geleden polste de gemeente de inwoners naar hun ideeën op het gebied van veiligheid. De winnaar zou 6.000 euro krijgen om daar een uitwerking aan te geven. De vijfkoppige jury van het concours bleef niet verstoken van input, want er kwamen maar liefst 109 ideeën binnen.

Het idee van Wies Massaro, voor meer zichtbaarheid in het verkeer om Teylingen nog veiliger te maken, kwam als Topidee het beste uit de bus.

Voetgangers meer bewust

Zij stoelde haar idee op eigen ervaring waarbij er bijna een ongeluk plaatsvond. Zij werd zich er daardoor van bewust dat veel personen in de donkere dagen en uren in het verkeer verminderd zichtbaar zijn door bijvoorbeeld een donkere kleding, zwarte kinderwagens, enzovoorts. Mensen moeten zich daarvan meer bewust worden, vindt zij. Op 13 juni kreeg zij van burgemeester Carla Breuer de cheque om haar idee verder uit te werken. En het eerste resultaat is nu behaald.

Kaarters

Vorige week presenteerde Massaro de speelkaarten aan de raadscommissie Bestuur. "Er zijn veel kaarters in de Bollenstreek en in Nederland. Twee of drie dagen in de week zitten zij drie uur lang aan de tafel te kijken naar de achterkant van de kaarten. 'Hoe zichtbaar ben ik als voetganger,' staat hier nu op. Een goed plan om het heel spelenderwijs onder de aandacht te brengen", aldus Massaro.

Bridgeclubs

De commissieleden, wethouder en burgemeester kregen de eerste set uitgereikt, vers van de drukkerij. De bridgeclubs moeten dan gaan volgen.

Sassenheimer verdacht van zedenmisdrijf

Sassenheim n Een 31-jarige man uit Sassenheim is eerder dit jaar aangehouden op verdenking van een zedenmisdrijf in de Leidse omgeving. Ook een 20-jarige man is hiervoor door de politie opgepakt. Het misdrijf was aan het begin van dit jaar. Beide mannen zitten nog vast.

Het nieuws van aanhouding wordt door de politie gedeeld in het bericht over de recente zedenmisdrijven in Leiden. Vorige week is een 24-jarige vrouw in Doelensteeg door een onbekende man aangerand. Het is de derde melding van seksueel geweld in de binnenstad in anderhalve maand. Half november werd een andere vrouw in de stad aangerand. Aan het begin van de vorige maand werd een vrouw verkracht. De aanhouding van de Sassenheimer houdt dus geen verband met de bovenstaande zaken, maar dient als voorbeeld. De politie wil laten zien dat aangifte doen altijd zin heeft en roept iedereen op die slachtoffer is geworden van aanranding of verkrachting - en die nog niet met de politie heeft gesproken - zich te melden.

Naar aanleiding van informatie over zedendelicten in het centrum van Leiden is een groot opsporingsonderzoek gestart. In dit onderzoek werkt de politie nauw samen met de gemeente en studentenverenigingen. De districtsrecherche werkt in deze zaak samen met een specialistisch zedenteam van de Eenheid Den Haag. De politie heeft ondertussen meerdere zichtbare en niet zichtbare maatregelen genomen. Zo wordt onder andere in de binnenstad in de avond- en nachtelijke uren extra gesurveilleerd. Er is extra recherchecapaciteit vrijgemaakt. Ook worden er actief getuigen gezocht. Aan de studentenverenigingen is een wijkagent gekoppeld.

De krant rond de feestdagen

Redactie n Deze maand verschijnt de reguliere Teylinger nog op de woensdagen 11 en 18 december. Op maandag 23 december ontvangt u ons jaaroverzicht. In de eerste week van 2020 valt een magazine vol inspirerende verhalen op de mat. De eerste reguliere Teylinger in 2020 verschijnt op woensdag 8 januari. Insturen voor deze editie kan tot en met maandag 6 januari 12.00 uur naar redactie@deteylinger.nl.

Willem Janssen bij ruilmiddag AH-sportplaatjes

Warmond n Voetballer Willem Janssen is op zaterdag 14 december aanwezig bij de ruilmiddag voor sportplaatjes in de kantine van SV Warmunda. De FC Utrecht-speler komt langs om albums te signeren en de kinderen kunnen met hem op de foto. De ruilbeurs voor plaatjes van de Albert Heijn-actie is van 14.00 tot 16.00 uur. Kinderen die mokken en posters met hun eigen afbeelding besteld hebben, kunnen deze ook ophalen.

Kerstmarkt op plein bij de Pomp

Warmond n De kerstmarkt op het pleintje bij de Pomp is op zondag 15 december van 11.00 tot 16.00 uur. Er zijn twintig kramen met onder andere kerststukjes, kerstgroen, zilverwerk, tafellinnen en antiek glaswerk. Daarnaast zijn er ook kramen aan met artikelen om cadeau te geven. Kinderen van 7 tot 12 jaar mogen zelf kaarsen maken. Van 12.00 tot 13.00 uur spelen leerlingen van Margreet van Schie kerstliedjes.

Ook galerie Het Oude Raadhuis, organisator van de kerstmarkt, en galerie de Pomp zijn open van 11.00 uur tot 16.00 uur.

Kerstliedjes zingen in de Pancratiuskerk

Sassenheim n Samen kerstliederen zingen kan op zondag 15 december om 15.00 uur in de Pancratiuskerk (Hoofdstraat 188). Het koor Rutters Voice, onder leiding van Fabian Haggenburg, brengt liederen van John Rutter ten gehore. Ook zullen er een aantal kerstliederen meegezongen kunnen worden. Na afloop is er voor de bezoekers warme chocolademelk en kunnen zij de kerststallen tentoonstelling bezoeken.

Plaquette voor Fairtrade

Plaza Totaal Afbouw, Theater Het Onderdak, de Wereldwinkel en Stichting Welzijn Teylingen ontvangen een plaquette van wethouder Rob ten Boden. | Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n Teylingen is al ruim vijf jaar Fairtrade gemeente en daarom ontvingen bedrijven en organisaties die al voor 2014 deelnemer werden, een plaquette.

De deelnemers drinken Fairtrade koffie en thee binnen hun bedrijf. Wethouder Rob ten Boden reikte de plaquettes uit aan Plaza Totaal Afbouw, Theater Het Onderdak, de Wereldwinkel en Stichting Welzijn Teylingen uit Sassenheim.


Werkgroepleden bezorgden de plaquette bij Akzo Nobel, schoonmaakbedrijf Alkanaany en basisschool de Startbaan in Sassenheim; Vishandel De Klok Voorhout en bibliotheek Warmond. Eerder al ontvingen energie adviesbureau EEcare Warmond, Hoek Hoveniers, communicatiebureau Writing4U en Van Vliet Catering uit Voorhout; en Trias Kinderopvang Sassenheim al een plaquette uit handen van de wethouder Ten Boden.

Kerstsamenzang in Matthiaskerk

Warmond n Het Warmonds Schippertjeskoor zingt op zaterdag 21 december tijdens de traditionele kerstsamenzang in de Sint Matthiaskerk (Herenweg 78). De kerk wordt verlicht met honderden kaarsjes. Kinderen mogen een eigen muziekinstrumentje meebrengen om een aantal liedjes mee te spelen. De samenzang begint om 19.00 uur.

'Dansend het huwelijk in'

Het bruidspaar Backx krijgt bezoek van burgemeester Breuer. | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

n Wim en Nelly Backx een zeer tevreden diamanten paar

Voorhout n Het was voor Wim Backx (87) en Nelly Backx-Salman (86) op 9 december 1959 een bijzondere dag. Zij schoven in hun geboorteplaats Haarlem elkaar de ringen om en beloofden toen de eeuwige trouw. Een belofte die zij steeds gestand hebben gedaan.

Door Piet van Kampen

Het is een tevreden en zeer godsdienstig echtpaar dat dankbaar terugblikt op hun leven. Het diamanten paar komt uit rooms-katholieke gezinnen; een broer van de bruidegom werd priester en een paar zussen van de bruid trokken het habijt van de nonnen aan. Het stel kende elkaar al vanaf de kleuterschool. "Maar ik had toen nog geen interesse," zegt de goedlachse Wim. Jaren later werd het menens toen zij elkaar regelmatig op de dansvloer ontmoetten."'Hij kon geweldig dansen en ik was altijd weer blij als hij er weer was,"vertelt Nelly. Toen er een zus van Wim in het huwelijksbootje stapte wilde hij er niet alleen heen en 'ging dat meisje van Salman vragen'. De vraag werd door dat 'meisje van Salman' bevestigend beantwoord en Cupido schoot vanaf dat moment raak.

Van een huwelijk kwam een huwelijk en uit deze echtverbintenis zagen de dochters Petra, Anneriet en Marie-José het levenslicht. Een zwarte dag in hun leven was het overlijden van Petra en zo heeft bijna elk huisje wel zijn kruisje. Het paar werd wel de gelukkige grootouders van veertien kleinkinderen.

Trouw

Het echtpaar betrok een woning in Eindhoven waar Wim werkzaam was bij een groothandel in sanitair, elektra en CV's. Zo trouw als hij aan zijn werkgever was, zo trouw bleef hij aan zijn Nelly. Vanwege het werk en later een functie als directeur verhuisde het gezin naar Breda, en later naar Alkmaar om tien jaar geleden in hun fraaie appartement in Voorhout neer te strijken, dicht bij hun dochters. Wim deed als penningmeester bij diverse parochies verdienstelijk werk en Nelly was vrijwilligster bij de Zonnebloem. Het paar leidde een regelmatig leven en genoot van vakanties in eigen land en in Oostenrijk, Zwitserland en brachten ook een bezoek aan Lourdes. Ze gingen met de kleinkinderen op stap en maakten vaak een wandeling of een fietstochtje.

Ze beleven nu een rustige oude dag en Nelly puzzelt nog steeds graag. Dat het paar na zestig jaar nog steeds gek is op elkaar, straalt er vanaf. "Als je van elkaar houdt is de week zo om," is de levensfilosofie van Wim en Nelly direct er achteraan: "Ik ben nog steeds blij met hem".

Komende zaterdag vieren zij een feestje met het gezin met een heerlijk diner en in april, op de dag van het kerkelijk huwelijk, volgt er een groot feest voor de hele familie.

Broedermuseum BNS definitief gesloten

Broeder Theo Blokland geeft uitleg tijdens de OMD van 2019. | Foto: pr./H. Heuzen Foto: pr.

Voorhout n Het Broedermuseum in de BNS heeft dit najaar definitief zijn deuren gesloten. Incidenteel was het museum op verzoek open, maar dat is nu verleden tijd. De voorwerpen uit het museum worden verdeeld onder een aantal locaties. Ook de Historische Kring Voorhout krijgt een deel van de collectie.

Na de bouw in 1980 van het Broederhuis Nieuw Schoonoord aan de Rijnsburgerweg hoek Leidsevaart, heeft de congregatie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten een museum ingericht. Op de bovenverdieping van het broederhuis vinden veel artikelen van religieuze aard, die door de jaren heen door de broeders zijn gebruikt of gekregen, een plaats. Ook materialen vanuit de verschillende locaties in Nederland en overzee waar de broeders hun werk hebben verricht, worden in het museum tentoongesteld.

Er zijn ook veel werkstukken die door de jaren heen door leraren en leerlingen van de verschillende vakgroepen zijn gemaakt opgesteld en opgehangen. Dat varieert van drukwerk gemaakt in de eigen drukkerij, de habijten en vaandels gemaakt door de opleiding kleermakers, de communiebanken en meubilair gemaakt door de timmerlieden en meubelmakers en de attributen, al dan niet religieus, die in de afdeling metaalbewerking hun vorm gekregen hebben. Tijdens open monumentendagen en op speciaal verzoek was het museum tot medio september 2019 toegankelijk.

De congregatie heeft momenteel nog maar twaalf leden, in leeftijd variërend van 76 tot 99 jaar. Het is duidelijk dat de congregatie haar einde tegemoet gaat en daarmee is het van belang dat de zaken nu goed geregeld worden. Er is daarom een expert aangetrokken die de voorwerpen in het museum gewaardeerd heeft. Wat museale kerkelijke waarde heeft gaat naar het Catharijne Convent in Utrecht. Artikelen betreffende de geschiedenis van de congregatie gaan naar het Erfgoedcentrum Kloosterleven in St. Agatha bij Cuijk. Producten die een verbinding hebben met Voorhout worden aangeboden aan de Historische Kring Voorhout (HKV).

Dwars op

Dwars Op 67 van de HKV wordt binnenkort bezorgd bij de leden. In het magazine wordt uitgebreid stilgestaan bij de aanwezigheid van de broeders in Voorhout vanaf 1923. Tijdens de recente Open Monumentendagen (OMD) was het broedermuseum opnieuw een druk bezochte locatie. Deze parel in Voorhout is nu gesloten en opgeheven en daarmee is afscheid genomen van bijna een eeuw lokaal erfgoed.

Op woensdag 11 december is de gebruikelijke inloopmogelijkheid in het Kenniscentrum van de HKV aan de Bonekruidstraat. Dan kan de tentoonstelling van de jubilerende zwemvereniging De Columbiaan nog bezocht worden.

Woonstichting Vooruitgang verhuist naar fusiepartner Stek

Na de fusie tussen Vooruitgang en Stek, volgt de fusie met NWS. | Foto: archief Foto: pr.

Teylingen n Het kantoor van woonstichting Vooruitgang verhuist op maandag 16 december naar het kantoor van fusiepartner Stek in Lisse. In Sassenheim kunnen huurders van Vooruitgang met hun vragen twee ochtenden per week naar een steunpunt in het kantoor van Welzijn Teylingen in 't Onderdak.

In een brief aan alle huurders laten interim-bestuurder Peter Pinkhaar (Vooruitgang) en bestuurder Hans Al (Stek) weten dat er volgende stappen worden gezet in het fusieproces, dat op 1 juli inging. Dat betrof een juridische fusie, dus vooral op papier, maar in de periode erna is het de bedoeling dat de beide woonstichtingen als één organisatie gaan werken. Dat gaat per 16 december onder één dak gebeuren in het huidige kantoor van Stek aan de Hobahostraat in Lisse. Vooruitgang sluit daarmee zijn kantoor in Sassembourg. Eerder verhuisden de woonstichting al van het kantoor aan de Hoofdstraat naar die locatie.

Voor huurders van woningen van Vooruitgang wordt een steunpunt geopend bij Welzijn Teylingen, op de eerste verdieping in 't Onderdak aan de J.P. Gouverneurlaan. Daar kunnen zij op maandag en woensdag tussen 8.30 en 12.30 uur terecht. Ook kunnen zij dagelijks contact opnemen met het kantoor van Stek/Vooruitgang in Lisse.

De juridische fusie tussen Vooruitgang en Stek is de voorloper van de organisatorische fusie met de Noordwijkse Woonstichting (NWS). Daarin is het de bedoeling dat de drie woonstichtingen onder één vlag verder gaan. De planning is dat die fusie in juli 2020 doorgang vindt. De nieuwe woonstichting heeft dan in totaal 11.000 woningen in Noordwijk, Lisse, Hillegom en Teylingen.

Toezicht opgeheven

Dankzij het samengaan met Stek is het verscherpt toezicht van de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) op Vooruitgang opgeheven. Die was ingesteld, nadat er eind 2017 twijfels waren over de gang van zaken. De voltallige Raad van Commissarissen was opgestapt en Vooruitgang werd onder verscherpt toezicht geplaatst. "Tijdens het ontwikkelen van het herstelplan werd duidelijk dat Vooruitgang niet zelfstandig in staat was de volkshuisvestelijke opgave in haar werkgebied op te pakken en daarnaast de organisatorische problemen op te lossen," zo valt te lezen op de website van het Ministerie. Door de fusie met Stek vertrouwt de Autoriteit erop dat zowel op het gebied van huisvesting als bestuurlijk de problemen zijn opgelost.

Minder pulpbekers tijdens evenementen

Teylingen n Bij evenementen moet er minder geslingerd worden met allerlei wegwerpbekers. Dat zou beter kunnen door het gebruik van harde bekers met statiegeld. Ervaringen in Leiden leren dat het echt meters maakt in de hoeveelheid zwerfafval.

De wegwerpbekers zijn een belasting voor het milieu bij evenementen, zo stipte Paul Witteman (PvdA) tijdens de laatste raadscommissie Bestuur, op maandag 9 december, aan. Hij is voor het gebruik van harde bekers met statiegeld. Die kunnen worden hergebruikt, je drinkt lekkerder je bier op -volgens Witteman- en je kunt er ook nog reclame op zetten en de bekers zelfs mee naar huis nemen. Je koopt een beker voor 1 euro. Nadeel is wel dat de bekers bij inlevering schoongespoeld moeten worden. Maar zo kan veel afval worden voorkomen. Ook ervaringsdeskundige Hidde Verhoeve (VVD) was verrast hoe schoon Leiden was tijdens de viering van Leidens Ontzet op 3 oktober. Hij steunde de motie. Teylingen kan zich beter inspannen, meende eveneens Edith Alkemade (D66). Frans Nederstigt (ChristenUnie) wees wel op het gescheiden inzamelen, een aandachtspunt. Burgemeester Carla Breuer gaat kijken wat mogelijk is. "Laten we kijken wat haalbaar is en wat niet lukt", aldus de burgemeester. (NK)

Welk initiatief wint de Teylinger Trofee 2019?

De trofee van vorig jaar. Dit jaar is er een nieuwe prijs. | Foto: archief Foto: MV

Teylingen n In de Buurt, werkgroep Kerstwandeling en SassemKwizzt maken alle drie kans op de Teylinger Trofee, de jaarprijs voor vrijwilligers in Teylingen. De winnaar wordt op donderdag 12 december bekend gemaakt tijdens het jaarlijkse vrijwilligersfeest in Cheers!.

De Teylinger Trofee wordt uitgereikt aan één van de drie winnaars van de Teylinger Prijs uit 2019. De winnaars waren In de Buurt van het Raamwerk Sassenheim (eerste ronde), de werkgroep Kerstwandeling (tweede ronde) en Sassemkwizzt (derde ronde).

De Teylinger Prijs is een initiatief onder de vlag van Welzijn Teylingen en wordt uitgereikt aan vrijwilligers of verenigingen met een goed project of initiatief vanuit een vereniging of een groep buurtbewoners. Voorwaarde is dat het project meerwaarde heeft voor de Teylinger samenleving. Iedereen mag een project of activiteit nomineren. Dit kan het hele jaar door. Waarna eens per vier maanden een winnaar van de Teylinger Prijs wordt gekozen. En één van hen wint de Teylinger Trofee.

Volgende ronde

Ook in 2020 worden weer Teylinger Prijzen uitgereikt. Iedereen is uitgenodigd om vanaf deze week te nomineren: dat kan een eigen initiatief of project zijn of dat van een ander. Op www.welzijnteylingen.nl, onder het kopje 'Vrijwilligers', kies: 'nomineer uw vrijwilligersinitiatief' staat het aanmeldformulier en meer informatie over de prijs, zoals de voorwaarden voor nomineren. De jury beoordeelt de genomineerden op basis van passie, verbinding en duurzaamheid (heeft het een toekomst). Projecten van verenigingen en stichtingen kunnen genomineerd worden, en ook inwonersinitiatieven. Nomineren kan tot 31 maart, de prijsuitreiking is in april.

Inloopspreekuur vrijwilligerswerk

Teylingen n In Teylingen bestaat een enorm aanbod van vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk is nuttig, maar vooral ook heel leuk. Voor meer informatie over het aanbod, is er het Inloopspreekuur vrijwilligerswerk. Samen de vrijwillige adviseurs onderzoeken samen met de bezoeker welke ervaring of talenten hij heeft, wat diegene graag wil doen en welke verenigingen of stichtingen misschien iets te bieden hebben. Het eerstkomende spreekuur is op donderdag 19 december van 18.30 tot 19.30 uur in de Bibliotheek Sassenheim (Kerklaan 42).

Er is vrijwilligerswerk voor jong en oud, voor wie heel druk is of alle tijd heeft. Of het nu gaat om tuinieren, opruimen, coachen, gezelligheid bieden, of aan de slag met de boekhouding, het is er allemaal. Voor wie niet precies weet waar de zoektocht naar een leuke vrijwilligersbaan kan starten, loop eens binnen. Het Inloopspreekuur is iedere derde donderdag van de maand.

Ook vrijwilligersorganisaties zijn welkom op het spreekuur. Zij kunnen in gesprek gaan met de adviseurs (of bezoeker) om te vertellen waar zij naar op zoek zijn. Of folders achterlaten van hun vereniging.

Wie niet naar het inloopspreekuur kan komen, kan een kijkje nemen op de online vrijwilligersvacaturebank. Daarin staan allerlei leuke vacatures van de 200 organisaties die in Teylingen actief zijn. Vrijwilligers kunnen zich aanprijzen door een eigen profiel aan te maken. Kijk voor alle vacatures op: www.vacaturebankwelzijnteylingen.nl.

Voor meer informatie, neem contact op met Maria Zwart, de nieuwe adviseur vrijwillige inzet, via 0252-231805 of m.zwart@welzijnteylingen.nl.

Gezinshuis Alas blijkt in behoefte te voorzien

Voorhout n Er blijkt een grote behoefte te zijn aan het nieuwe gezinshuis Alas aan de Componistenlaan. Drie keer per dag rinkelt de telefoon al, zo gaf de initiatiefneemster in raadscommissie Ruimte aan.

Met haar man, twee eigen kinderen, een pleegkind en twee gezinshuiskinderen wil de initiatiefneemster nu van stal gaan met een huis voor vier zwangere of juist bevallen moeders die even moeten schuilen voor de wereld. Het is een professioneel pleeggezin, dus één van de ouders is hiertoe opgeleid. Het initiatief gaat onder de naam 'Alas', Spaans voor vleugels; schuilen, aansterken en dan weer zelfstandig uitvliegen. Op dit moment loopt de bouwaanvraag voor de uitbouw aan de woning. Het initiatief blijkt ook buiten het gezin op veel steun te kunnen rekenen. Een schildersbedrijf heeft zich al aangeboden om het optrekje van verf te voorzien. En ook een tuinarchitect wil voor nop het groen onder handen nemen. De achterburen vinden het weliswaar jammer dat het huidige groen verdwijnt, maar met hen poogt de familie tot een oplossing te komen en nieuw groen te planten. (NK)

Zwemmen voor kankerpatiënten

Sassenheim n Bewegen is goed voor iedereen. In het bijzonder voor degenen die intensieve behandelingen achter de rug hebben of nog ondergaan, zoals (ex-)kankerpatiënten. Als enige in de regio heeft zwembad Wasbeek een uurtje speciaal voor deze doelgroep, op maandag van 14.30 tot 15.30 uur.

Bewegen in het water voor (ex-)kankerpatiënten is een zwemactiviteit van zwembad Wasbeek die al enige tijd bestaat. In een beschermde omgeving en samen met lotgenoten kan er deelgenomen worden aan oefeningen en/of begeleidend banenzwemmen om weer op krachten te komen of te blijven. Het banenzwemmen en de oefeningen dragen bij aan conditie en herstel. Alle activiteiten zijn onder begeleiding van een zweminstructeur met een medische aantekening. Na deze inspanning is ruimte om te praten met lotgenoten onder het genot van een kopje koffie of thee. Vooraf aanmelden is niet nodig. Deelname kost 6,25 euro per keer, inclusief koffie of thee. Er is mogelijkheid voor teruggave via de zorgverzekeraar, maar dit verschilt per verzekeraar.

Kerstmarkt Voorhout groter en knusser

Een van de drie break-in boxen is die over de AtlantikWall. | Foto: pr. Foto: pr.

n Plein met veertig kramen zorgt voor veel gezelligheid

Voorhout n Natuurlijk is ook dit jaar de opbrengst voor de kerk, maar de sfeer is het belangrijkste. Het moet vooral gezellig zijn, vinden de vier leden van het Kerstmarkt commissie van de Bartholomeusparochie. Sfeer en aankleding daar is dit jaar extra tijd in gestoken. De kerstmarkt groeit ook dit jaar. Er staan bijna veertig kerstkramen met een grote boekenmarkt. Er is een uitgebreid muzikaal programma met lokale talenten, een mystery guest en er zijn veel kinderactiviteiten.

Voor de dertiende keer wordt het kerkplein omgetoverd tot kerstmarkt. | Foto: pr. Foto: pr.
De organisatie van de kerstmarkt Voorhout. Foto: pr.

Door Piet de Boer

Om de markt nog meer sfeer te geven is vorig jaar opgeroepen kerstkaarten te doneren. Overweldigend was de respons. ''Vanaf mei zijn we bezig,'' zeggen Esther Zwetsloot en Colinda Guijt. De kaarten zijn tot slingers verwerkt en wapperen straks tussen de kraampjes op het plein bij de kerk. Zij danken de gulle gevers van vorig jaar, maar nieuwe voorraad is dit jaar niet nodig: ''We kunnen nog tien jaar vooruit,'' lachen ze. Daarnaast is er veel zang en muziek op 15 december. In en bij de kerk treden op: Laura Beekman (The Voice of Holland), het swingende gospelkoor Soul2Soul en kinderkoor The Singing Stars. Buiten klinken de melodieën van het leerlingenorkest en het koperensemble van Sint Cecilia.

Nieuwe leien

Het vernieuwen van de leien op het dak, het thema van vorig jaar, is succesvol afgerond. De oude stenen plaatjes worden beschilderd door een lokale kunstenares en zijn te koop op de markt. Dit jaar wil de commissie samen met vrijwilligers van de Oranje Vereniging geld bijeen sprokkelen voor professionele audiovisuele apparatuur in de kerk. Foto's en video worden steeds vaker gebruikt bij vieringen en afscheidsbijeenkomsten. ''Die apparatuur is kostbaar. Dit wordt dan ook een meerjarenproject,'' is de inschatting van voorzitter Richard Kuijten.

Driehonderd keer het kindje Jezus in de kribbe

In december wordt in de kerk opnieuw een tentoonstelling van 300 kerststallen ingericht. Van piepklein tot meters lang. Met meer dan driehonderd beelden van het kindje Jezus. Vooral voor gezinnen met kinderen een aanrader. De scholen gaan de tentoonstelling bezoeken in de week voor 15 december. Dat is nieuw dit jaar, zegt coördinator Ingrid van Leeuwen. ''Er ook weer een arrenslee en kerstman om kinderen op de foto te zetten. In de loop van de dag zullen ook meer dan 75 Solex-kerstmannen de markt bezoeken.''

Kinderen hebben hun eigen plekje (in een tent) en kunnen kerstballen versieren en een kerstboom van hout timmeren. Wie theater wil zien kan naar de Roef. Theaterschool Teylingen speelt in de Tuinzaal vanaf 12.00 uur elk half uur de minimusical My Fair Lady. Het verhaal van professor Higgings die de eenvoudige bloemenverkoopster Eliza Doolittle foutloos leert spreken en zingen. ''Het Spaanse graan heeft de orkaan doorstaan.''

Ook voor Volwassenen

Ook aan vaders, moeders en andere volwassenen is gedacht. Er is een enorme boekenmarkt met 4.000 boeken, cd's en dvd's op thema gesorteerd. Te koop zijn kerststerren van sparrentakken, diverse kaarsen en andere kerstdecoraties. Ook zal het Rad van Avontuur draaien en de winnaars aanwijzen van de vijfhonderd cadeautjes. Men kan zich ondertussen te goed doen aan diverse winterse traktaties. Van erwtensoep, poffertjes, broodjes worst tot een glas Glühwein of een biertje.

Traditie

Sinds 2007 zijn het de bijna honderd vrijwilligers die de markt elk jaar weer mogelijk maken. Ook de hulp van de Oranjevereniging is daarbij onmisbaar. ''Die zorgen voor alle facilitaire zaken'' zegt Richard Kuijten. Een gigantische klus. Waarom doen ze dat elk jaar weer? "De kerstmarkt is inmiddels een traditie geworden in Voorhout. Het bevordert de saamhorigheid. Je ontmoet en spreekt elkaar. Die gezelligheid maakt het knus. Het is een belangrijk sociaal evenement in Voorhout."

De dertiende Kerstmarkt Voorhout is op zaterdag 15 december van 11.00 tot 16.30 uur, in en bij de Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47). Bezoekers kunnen alleen contant betalen, er is geen pin.

Op de foto onder, van links naar rechts: Esther Zwetsloot, Colinda Guijt, Richard Kuijten en Ingrid van Leeuwen.

Weer vraag voor verharden van 2e Elsgeesterweg

Ab en Pim van Kesteren vieren de verjaardag van hun vader Ben, samen met zus Annemarie, op zaterdag 14 december in de winkel. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Een inspreker heeft in de raadscommissie Ruimte alsnog gepleit voor het verharden van de 2e Elsgeesterweg.

Door Nico Kuyt

B&W heeft een memo opgesteld waarin afgezien wordt van het verharden. Het kost twee ton voor een klinkerverharding. De huidige weg voldoet voor het huidige gebruik door wandelaars en hondenbezitters. De 2de Elsgeesterweg biedt niet het comfort van een geasfalteerde weg, maar enig ongemak, wat past bij een landweg, is acceptabel, aldus B&W. Volgens de inspreker hoeft het verharden geen tonnen te kosten. Asfalt is niet nodig, er zijn andere oplossingen mogelijk. De weg is naar zijn mening onbegaanbaar. Voor 40.000 euro ligt er een mooie weg. Ook Robin Konings (VVD), Sybrinne de Vries (CDA) en Mirjam Mack (ChristenUnie) vroegen om als B&W er nog eens naar te kijken. Mack wees naar de commissie van 9 april, waarin gevraagd is voor een beter begaanbare weg en niet noodzakelijkerwijs een geasfalteerde weg. En ook niet helemaal doorgetrokken naar de Churchilllaan. De commissie vroeg verder aan B&W om een overzicht van reparatiekosten.

Bijzondere familiereünie in winkel Van Kesteren

Voorhout n De 'Groentebroers' in Voorhout zien een bijzondere reünie tegemoet, ter ere van de 75ste verjaardag van hun vader Ben van Kesteren. Speciaal voor deze gelegenheid is het gezin Van Kesteren op zaterdag 14 december weer eens voltallig aanwezig in de winkel aan de Herenstraat 86. Zij nodigen dan ook iedereen uit voor een weerzien of nadere kennismaking.

Vader Ben, zijn zoons Ab en Pim en dochter Annemarie van der Sar - Van Kesteren delen onder andere koffie en erwtensoep uit aan bezoekers. Zij staan klaar om alle felicitaties in ontvangst te nemen en mooie herinneringen op te halen! Voor klanten ligt er bovendien ook nog een leuke attentie klaar.

Familiebedrijf

De groentewinkel in de Hoofdstraat is al jaren een begrip in Voorhout. In 1923 is de handelsonderneming gestart door het echtpaar A.G. Bergman, de grootouders van Ben. Dochter van het echtpaar Bergman, Catrien, verloor haar beide ouders en broer tijdens oorlog op haar achttiende. Een jaar later trouwde zij haar man Frans van Kesteren in mei 1944. Zij krijgen samen maar liefst negen kinderen. De groentewinkel draagt inmiddels de naam Van Kesteren.

'Groentebroers'

Zoon Ben van Kesteren nam de groentewinkel daarna in 1980 over van zijn ouders Frans en Catrien. Hij bouwde jarenlang verder aan de klantenkring met behulp van zijn eigen kinderen. Naast de winkel in Voorhout zijn er op dat moment nog twee vestigingen 'Van Kesteren' in de Bollenstreek, namelijk in Sassenheim en Lisse. Sinds 2008 staat de inmiddels vierde generatie aan het roer van het familiebedrijf. 'Groentebroers' Ab en Pim zorgen nu voor de dagelijkse groeten-vitaminen, soepen en salades.

DE-punten voor de Voedselbank

Teylingen n Wie nog DE-waardepunten in de lade heeft liggen en niet van plan is om ze zelf in te wisselen, kan de Voedselbank blij maken. Landelijk houden Douwe Egberts en 100 Lionsclubs in december voor de achtste keer hun jaarlijkse inzamelingsactie om te zorgen dat de Voedselbank koffie kan uitdelen.

Ook de Lionsclubs Bollenstreek en Slot Teylingen doen mee. Iedereen kan de punten inleveren bij de Albert Heijn winkels in de Bollenstreek, de Jumbo supermarkten in Lisse en Hillegom, de Plus in Voorhout en Hillegom, de Dirk in Lisse en de Deka in Hillegom. In alle vestigingen staan dozen om de punten in te doneren.

Cees Pronk roept namens Lionsclub Bollenstreek mensen op om mee te doen. "Voor de meeste mensen is koffie heel normaal, maar voor de klanten van de Voedselbank niet. Koffie zit namelijk nooit tussen de etenswaren van de Voedselbank, omdat dat product nooit over de houdbaarheidsdatum komt in de winkels. En wie denkt dat we met onze acties in de afgelopen jaren alle koffiepunten wel 'uit de markt' hebben gehaald, heeft het mis. Gun onze plaatsgenoten een heerlijk kopje koffie!".

Kampioenen en talenten nomineren voor de Sportprijzen Teylingen 2019

Teylingen n Jaarlijks belonen de gemeente Teylingen en de Stichting Sport Promotie Teylingen de sporthelden uit Voorhout, Warmond en Sassenheim met de Sportprijzen Teylingen. Nomineren voor alle categorieën kan tot en met vrijdag 1 februari. Op vrijdag 6 maart is de prijsuitreiking.

De prijzen gaan naar sporters die in teamverband of individueel in 2019 een topprestatie hebben geleverd. Het zijn de kampioenen, de promovendi en de aanstormende talenten uit onze gemeente die voor de prijzen in aanmerking komen. De jaarlijkse sportprijs gaat naar de beste sportman, sportvrouw of sportploeg. Daarnaast wordt ook de Talentenprijs uitgereikt. De Talentenprijs is voor de beste sporter, sportster of sportploeg tot 18 jaar.

Nomineren

Een recordbreker of prijzenpakker, die in 2019 een bijzondere sportprestatie heeft geleverd, nomineren kan vanaf dinsdag 10 december via www.sportcafeteylingen.nl.

Criteria

Voor deelname aan de sportprijzen zijn criteria opgesteld. Voor de prijzen kunnen in principe de volgende personen in aanmerking komen: Een sporter of sportster uit de gemeente Teylingen, die op internationaal, nationaal dan wel regionaal niveau een sportieve prestatie heeft geleverd. Sporters onder de 18 jaar komen in aanmerking voor de talentenprijs. Een team of vereniging uit de gemeente Teylingen, dat op internationaal, nationaal dan wel regionaal niveau een sportieve prestatie heeft geleverd. Voor de nominatie van een team is het niet perse noodzakelijk dat alle sporters afkomstig zijn uit de gemeente Teylingen. Sportploegen onder de 18 jaar komen in aanmerking voor de talentvolle sportploeg.

Sportbegeleidersprijs

Daarnaast is de jury ook op zoek naar vrijwilligers of professionals die het sporten voor anderen mogelijk maken. Scheidsrechters, trainers, coaches; ook hun bijdrage is topsport. Personen nomineren voor de Sportbegeleidersprijs kan ook tot en met 1 februari via www.sportcafeteylingen.nl.

Voordracht kan ook per post

Een nominatie insturen per post kan door het formulier te downloaden via www.sportcafeteylingen.nl en in te sturen naar Sportprijzen Teylingen, Wasbeeklaan 3, 2361 HG in Warmond.

Prijsuitreiking

De uitreiking van de Sportprijzen Teylingen is op vrijdagavond 6 maart tijdens het speciale Sportcafé bij Dekker Warmond. De Sportprijzen worden georganiseerd door Stichting Sport Promotie Teylingen en de gemeente Teylingen.

Zes gewoontes op een klein briefje

Gijsje Duijzer wordt geinterviewd door Erik Hietkamp en Piet Overduin. Foto: pr.

n Grote opkomst bij Levenskunst met huisarts Duijzer

Voorhout n Ruim veertig bezoekers kwamen zondagmiddag 8 december voor de Voorhoutse huisarts Gijsje Duijzer naar de Paraplu, voor een nieuwe bijeenkomst van Levenskunst. Een divers gezelschap luisterde aandachtig naar deze gelouterde huisarts, die binnenkort haar 35-jarig jubileum viert. In die jaren heeft ze veel lief en leed meegemaakt. Ze toont zich zeer betrokken op mensen in het algemeen en haar patiënten in het bijzonder. Door de jaren heen ziet ze haar patiënten ouder worden met bijhorende klachten.

Het valt de huisarts op dat steeds meer jonge mensen, psychische klachten ontwikkelen. Ze vermoed een relatie met ontwikkelingen in de samenleving. Daarbij citeert ze de Antwerpse psychiater Dirk de Wachter, die een lans breekt voor verdriet: 'Daar zitten kansen voor verbinding met anderen'. Gijsje meent dat het belangrijk is dat in het dorp mensen opstaan die het goed gaat en beschikbaar zijn voor mensen die moeiten kennen. Dan vorm je een waardevolle gemeenschap. Gijsje meent dat anno 2019 geluk de norm is en alles leuk moet zijn. Een bezoeker voegt daar aan toe: 'Sinds Facebook delen jongeren vooral hun geluksmomenten; je voelt je schuldig als je niet gelukkig bent'.

Hoogte- en dieptepunten

Op aanstekelijke wijze vertelt Gijsje hoe zij omgaat met hoogte- en dieptepunten in haar leven. Ze wil haar werk in de spreekkamer goed doen, dat kan natuurlijk niet altijd. Haar houvast zit in zes gewoontes. Op een klein briefje draagt ze deze al jaren met zich mee. 's Morgens voor vertrek naar de praktijk kent ze vaste rituelen van onmiddellijk opstaan tot luisteren naar de dagelijkse podcast 'Eerst dit…'. Wees realistisch 'als 60-plusser kan ik ook ziek worden'. Neem de tijd voor dingen die echt belangrijk zijn en geniet van bijvoorbeeld mooie mensen, mooie kleding, een lekker glas wijn. Ze houdt de bezoekers ook voor: 'gedenk de kwade dagen', die komen in elk mensenleven voor. Stop die gedachten niet weg, maar bereid je voor. Tenslotte noemt Gijsje een van de moeilijkste dingen voor haar: 'Leer aanvaarden en loslaten'. Het kostte haar moeite haar zoons los te laten, terwijl beiden na een universitaire studie, een mooie carrière opbouwen en hun moeder leren 'dat het maar werk is…'.

'Leuke meiden, die bidden…'

Erik Hietkamp en Piet Overduin vroegen Gijsje ook naar het boek uit 2007 'Leuke meiden, die nog bidden voor het eten' waar zij een hoofdstuk in schreef. Ze groeide op in een gelovig gezin, bezoekt wekelijks de kerk (PKN Sassenheim) en is voorzitter van de lokale Raad van Kerken. Over geloof, hoop en liefde, zegt Gijsje dat hoop voor haar het belangrijkste is. Ze is een optimistisch mens, die -ook haar patiënten- graag wijst op hoop. Bij een ongeneeslijke ziekte kan die hoop soms ver te zoeken zijn. Voor Gijsje is er dan Godfried Bomans: 'De dood is als een logeerpartij bij een gastheer die zo boeiend is dat de tijd volledig stil staat en eeuwig wordt'.

De volgende Levenskunst Live is op zondag 12 januari om 16.00 uur in de Paraplu (Herenstraat 53) Dan is burgemeester Carla Breuer te gast. De Paraplu staat met haar missie ook op zondag 15 december op de Kerstmarkt op het kerkplein.

Vijfhonderd bezoekers zien de oude melksalon

Inrichting van de melksalon in de SOS expositiezaal. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n De expositie 'Sassenheim van vóór 1920' van de Stichting Oud Sassenheim heeft de 500ste bezoeker kunnen verwelkomen.

In het onderkomen De Coy van de Stichting Oud Sassenheim (SOS) werd afgelopen woensdag dit aantal gehaald met het bezoek van een groep leden van een Teylingse Probusclub. De voorgaande exposities Lagere scholen in Sassenheim en die van de Blauwe tram haalden dit aantal bijna. Inrichter en organisator van de expositie Piet Langeveld is bijzonder ingenomen met het hoge bezoekersaantal. "De vier nostalgische inrichtingen spreken de mensen aan", aldus Langeveld, die elke bezoeker onvermoeid uitleg geeft over alles wat er te zien is. Van een oude slijpplank tot een stander met kienhout die vroeger diende als lichtbron. "Men was vroeger zelfvoorzienend", legt het SOS-bestuurslid uit. Er zijn dan ook allerlei inmaakpotten en wekflessen te zien en zelfs oude porseleinflessen en oude kogelflesjes. Trots is Langeveld op de ingerichte melksalon. Veel is nog afkomstig uit de salon van zijn grootouders aan de Hoofdstraat. "Ik herinner me nog wel de bloembollenbezoekers en vertegenwoordigers, die even wat wilden bijkomen met een beker melk of glaasje frisdrank. Het was toen natuurlijk een heel andere tijd."

De tentoonstelling blijft nog tot 1 maart in De Coy aan de Kagerdreef 72 en is op donderdagen te bezichtigen van 14.00 tot 16.00 uur en op afspraak.

75 Jaar bevrijding

De volgende tentoonstelling die de SOS wil inrichten gaat over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding. De SOS is naarstig opzoek naar materiaal uit de oorlog om die tijdelijk tentoon te stellen. Foto's, kleding, oorlogs- en onderduikmateriaal, documenten, insignes, voedselbonnen en oproepen of bevelen van de bezetter zijn zeer welkom. Ook wil de SOS graag informatie inzamelen over onderduikers en onderduikadressen in Sassenheim. Wie meer informatie heeft, kan contact opnemen met 0252-224511 of een bericht sturen naar info@stichtingoudsassenheim.nl.

Provincie zoekt foto's uit de Tweede Wereldoorlog

Regio n De provincie Zuid-Holland is op zoek naar de meest aansprekende foto's uit de Tweede Wereldoorlog. Daarom vragen zij inwoners en organisaties uit Teylingen fotoboeken, archieven en eventuele dozen op zolder of in de kelder te doorzoeken naar foto's van en rond de Tweede Wereldoorlog. Er wordt een tentoonstelling gemaakt van de meest aansprekende foto's.

Nu de periode van oorlog en bezetting langer geleden is en er steeds minder mensen zijn die 'het na kunnen vertellen', worden de beelden die het verleden zichtbaar en voorstelbaar maken steeds belangrijker. Het NIOD (Instituut voor Oorlogs-, Holocaust, en Genocidestudies) en de provincies gaan daarom - in het kader van de viering van 75 jaar vrijheid - op zoek naar de meest aansprekende 100 foto's uit de Tweede Wereldoorlog.

Om alle foto's te verzamelen is er een website beschikbaar: https://in100fotos.nl/zuidholland/contact/. Tot en met 18 december kunnen inwoners en organisaties daar hun foto's inzenden.

Een provinciale werkgroep maakt uit de ingezonden foto's een voorselectie van 50 foto's, waarna een publieksjury de keuze voor de 25 meest aansprekende foto's bepaalt. Zo gaat dat in alle provincies. De provinciale selecties komen in januari 2020 samen. Daaruit worden - wederom door het publiek - de 100 meest aansprekende foto's gekozen, als fototentoonstelling van de Tweede Wereldoorlog in Nederland.

Tentoonstelling

De bekendmaking van de 100 meest aansprekende foto's is op 31 maart 2020 in het gebouw van de Tweede Kamer, waar de foto's ook zijn te bezichtigen. De Zuid-Hollandse fototentoonstelling is in april 2020 – de maand van de Vrijheid – via zogeheten 'pop-up'-tentoonstellingen op verschillende plekken in de provincie te zien.

Herdenken en koesteren

De provincie vindt het belangrijk om samen de vrijheid te blijven herdenken, vieren en koesteren. Want vrijheid is niet vanzelfsprekend. In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Op 5 mei 2020 is Zuid-Holland gastprovincie voor de start van de landelijke viering van Bevrijdingsdag.

Inbreken in de bibliotheek met de break-in box

Kinderen proberen de code van de AtlantikWall te kraken. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Kinderen vanaf acht jaar kunnen in de kerstvakantie weer een spannend spel spelen in de bibliotheek. Er zijn maar liefst die break-in boxen, in de vestigingen Lisse, Sassenheim en Noordwijk. Probeer de code te kragen van de break-in box Archeologie, Landschappen of AtlanikWall.

Een break-in box is een soort omgekeerde escape room: deelnemers moeten er namelijk niet úit maar ín zien te komen. En dat kan door het oplossen van een reeks vraagstukken. Via een aantal puzzels moeten ze een kist open proberen te krijgen en dan komen er nog meer raadsels uit die uiteindelijk tot de ontknoping leiden.

Voor kinderen en volwassenen

De break-in box is geschikt voor zowel een groep kinderen als een groep waar de kinderen hulp krijgen van volwassenen. Een groep bestaat uit minimaal twee en maximaal zes deelnemers. Het spel duurt ongeveer 45 tot 60 minuten.

Kaartjes

Meedoen kan tussen 21 december en 4 januari. Leden van de bibliotheek betalen 1,50 euro, niet leden betalen 2,50 euro. Meer informatie en kaartjes zijn verkrijgbaar op www.bibliotheekbollenstreek.nl of ga naar een van de vestigingen in de Duin- en Bollenstreek.

Drie 'drummerboys' bij kerstconcert St. Cecilia

Het is inmiddels traditie dat St. Cecilia ieder jaar een kerstconcert in Bartholomeuskerk geeft. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n In de Bartholomeuskerk (Herenstraat 47) is op zaterdag 21 december het jaarlijkse kerstconcert te beluisteren dat wordt georganiseerd door het harmonieorkest van muziekvereniging St. Cecilia. Vanaf 20.00 uur is een afwisselende programma te beluisteren.

Het harmonieorkest brengt onder leiding van Paul Martens een aantal sfeervolle kerstwerken ten gehore. Met Intermezzo Sinfonico zal het concert geopend worden. Greensleeves, White Christmas, Sleighride komen natuurlijk ook voorbij. Op het programma staan onder andere verschillende medleys van kerstmuziek. Dit is bijvoorbeeld Medieval Christmas Medley, English Christmas Festival of Christmas Recollections. Het genre loopt uiteen van klassiek getinte werken tot swingende kerstsongs. Daarnaast wordt het publiek bij het concert betrokken door het meezingen van bekende kerstliedjes.

The Little Drummer Boy staat ook op het programma; dit jaar met maar liefs 3 'drummer boys'. Valentijn Wiering (10), Merijn Moelker (13) en Julian van Gent (9) zullen deze dappere rol op zich nemen.

Het programma van het kerstconcert duurt tot ongeveer 21.30 uur. De presentatie van het concert is in handen van Sanne van der Geer. De deuren openen om 19.30 uur, de toegang tot het concert is gratis.

Kerstmantra samenzang

Voorhout n Ellen Spaargaren geeft op maandag 16 december van 19.30 tot 21.30 uur een avond kerstmantra zingen in de Roef (naast de Bartholomeuskerk). Deze samenzang neemt je even weg van alle december drukte en laat je stilstaan bij de bron van het kerstfeest. Een mantra is een enkel woord, een zin of soms een gedicht dat wordt gezongen om je gedachten tot rust te laten komen. De muziek raakt je op een dieper niveau en helpt om te ontspannen. Je kunt kracht putten uit de liefdevolle stilte die steeds als vanzelf ontstaat. Het zingen en luisteren naar mantra's uit diverse culturen brengt je op een eenvoudige wijze in contact met je essentie, zodat je je even geen zorgen meer maakt over allerlei gedoe. Het zingen van mantra is dan ook een eenvoudige manier om te mediteren. Meer informatie en inschrijven: www.palliam.nl.

Theaterschool Teylingen speelt korte My Fair Lady

Voorhout n De Voorhoutse Kerstmarkt op zondag 15 december is niet compleet zonder Theaterschool Teylingen. Voor het derde opeenvolgende jaar staat de theaterschool in de Tuinzaal van De Roef. Bezoekers kunnen deze keer gratis aanschuiven bij één van de voorstellingen van My Fair Lady.

De voorstelling van ongeveer 20 minuten wordt vanaf 12.00 uur meerdere keren gespeeld in de zaal naast de Bartholomeuskerk. Het verhaal speelt zich af in het Londen van begin 1900. Eliza Doolittle is een bloemenverkoopster op straat, heeft weinig manieren en een verschrikkelijk accent. Op een regenachtige avond, als ze bloemen voor het theater verkoopt, ontdekt ze dat iemand haar bekijkt en notities maakt. Het is de elitaire professor Higgins, die allerlei dialecten en talen bestudeert en een weddenschap aangaat de perfecte vrouw van Eliza te maken.

De volle zalen van de afgelopen jaren - De Bokkenrijders in 2017 en De Witte Wieven in 2018 - verklaren wel waarom de theaterschool die traditie voortzet. Ook My Fair Lady wordt gepeeld in prachtige kostuums en een sfeervol decor. De kerstmarkt is van 11.00 tot 16.30 uur op het plein voor de kerk aan de Herenstraat. Meer informatie over de voorstelling is te vinden op www.theaterschoolteylingen.nl.

Kerstconcert met collecte voor de Voedselbank

Regio n Het Jeugdorkest van het Symfonieorkest Bloembollenstreek geeft zaterdag 21 december om 15.00 uur een gratis kerstconcert in de Engelbewaarderskerk (Heereweg 457) ten gunste van de Voedselbank van Lisse. De toegang tot het concert gratis. Tijdens het concert is er (voor wie het kan missen) gelegenheid om een financiële bijdrage te doen aan de Voedselbank. De zaal gaat om 14.30 uur open.

Tijdens het concert zullen bekende kerstliederen afgewisseld worden met enkele klassieke werken zoals de 1e symfonie van Beethoven en Morning van Grieg. Het Jeugdorkest van de Bloembollenstreek (onderdeel van de vereniging Symfonie Orkest Bloembollenstreek) bestaat inmiddels 37 jaar. De leden zijn tussen 12 en 25 jaar oud en repeteren elke vrijdagavond van 18.00 tot 19.45 uur in Floralis in Lisse. Sinds het voorjaar van 2019 doen zij dit onder leiding van dirigent Dick Hesselink.

In het orkest is altijd plaats voor nieuwe leden. Voor meer informatie, kijk op www.symfonieorkest-bloembollenstreek.nl.

Kerststukjes maken in NOCK

Warmond n Kinderen kunnen op zondag 15 december natuurlijke kerststukjes maken in het Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn. Zo halen ze echt de natuur in huis, en ook nog op een duurzame manier. De start is om 14.00 uur met een winterwandeling over Koudenhoorn om natuurlijke materialen te verzamelen. Vervolgens worden die materialen gebruik voor het maken van een origineel groen kerststukje. Deelname kost 3 euro. Aanmelden via info@koudenhoornontdekken.nl.

Kerstbingo

Sassenheim n Carnavalsvereniging de Saksen organiseert op zaterdag 14 december het kerstkienen in theater 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a). Om 20.00 uur gaan de bingoballetje rollen, onder leiding van Gerard van den Berg en Jos van der Meer. De deuren van de zaal openen om 19.30 uur. In zes rondes spelen bezoekers om mooie prijzen. Daarnaast kunnen zij hun geluk beproeven met het Rad van Fortuin. De toegang is gratis.

Tropische sferen bij de Pomp

Warmond n Donkere dagen voor Kerst? In De Oude School (Dorpsstraat 40) breekt zondag 15 december vanaf 15.00 uur de zon door. Eerst de kerstmarkt bezoeken op het pleintje en dan lekker opwarmen met de heerlijke klanken van Los Morochos. Het trio Los Morochos speelt muziek uit Zuid-Amerika, Spanje en de Caribbean.

Leider van de band is de Colombiaanse meestergitarist Carlos Marín. Hij wordt bijgestaan door Viviana Marín (percussie, zang) en Noud Köper (gitaar, zang). Veel nummers zullen bekend voorkomen, zoals Bésame Mucho, El Condor Pasa en Bamboleo, gespeeld in hun originele, ritmische uitvoering.

Jazzy Sunday

Sassenheim n Marjoleine Leene zingt op zondag 15 december tussen 13.00 en 16.00 uur tijdens Jazzy Sunday in Graaf Jan (Jan van Brabantweg 1). Deze zeer getalenteerde zangeres is in jazzkringen een bekende verschijning en stond al op veel jazzfestivals en theaterpodia in binnen- en buitenland. Leene zingt bekende jazz songs van onder andere Peggy Lee en ander repertoire uit the Great American Songbook, Ze wordt begeleid door een kwartet. De toegang is gratis.

Kerstoptreden Pro Musica

Voorhout n Dameskoor 'Pro Musica' houdt op woensdag 18 december hun jaarlijkse kerstviering in de Tuinzaal van woonzorgcentrum de BNS (Rijnsburgerweg 4). Tussen 20.00 en 21.15 uur zingen zij bekende en minder bekende kerstliederen. De Singing Stars verzorgen een gastoptreden.

Foreholte kan weer punten bijschrijven

Voorhout n Foreholte en Concordia zorgden vroeg in het seizoen al voor een soort van degradatievoetbal, waar in elk geval de Voorhoutse supporters met enig wantrouwen naar keken. Zeker, na zes weken zonder overwinning, maakte het in Voorhout niemand wat uit hoe de overwinning tot stand zou komen, maar die zege moest wel 'uit de tenen' van de formatie van trainer Bloemheuvel komen. Toen dat uiteindelijk gebeurde was het op De Elsgeest groot feest.

Het door blessures geplaagde Foreholte moest reeds in het begin van de wedstrijd verder zonder spits Jordi van Tol. Sten Admiraal moest noodgedwongen al vroeg in de wedstrijd zijn rentree maken na wekenlang te hebben toegekeken, op een klein kwartiertje invallen in de confrontatie met HVV na. De eerste mogelijkheid deed zich voor toen middenvelder Evert Vrijhof vanaf 18 meter over het Foreholter doel schoot. In de 24ste minuut was het onverwacht topscoorder Toni Arroyo die op aangeven van Rick Brabander kon scoren (1-0). Foreholte had de grootst mogelijke moeite om onder de vroege druk van Concordia uit te komen. De Voorhouters konden de rust in het spel en elkaar maar lastig vinden. Het werd dan ook een uiterst rommelige wedstrijd.

Na de rust verschenen de ploegen ongewijzigd in het veld. Foreholte speelde met de strakke wind in de rug en dat zorgde voor meer druk op het doel van Sven Bekking, keeper van Concordia. Toni Arroyo zorgde met een slim hakje dat Stan Spies door kon richting het doel, maar zijn voorzetten misten de scherpte. Even later was het Boyd Slobbe die vanuit een voorzet van Admiraal net naast het Concordia-doel kopte. Maar ook Concordia deed nadrukkelijk mee in de wedstrijd en keeper Matthijs Guijt kon ternauwernood redden toen rechterspits Tijs Sneek vrij op hem af kon gaan. Foreholte had een enorme behoefte aan het bevrijdende tweede doelpunt. Arroyo spande zich daarbij dusdanig is dat hij naast en tegen het doel belandde en minutenlang behandeld moest worden. JO-19 speler Lars Berg kwam voor Arroyo, waarbij hij geposteerd werd op de positie vlak voor de verdediging. Berg viel uitstekend in, maar kon ook niet voorkomen dat Concordia even later een penalty kreeg. Tijs Sneek schoot koelbloedig raak (1-1).

Met nog een kwartier op de klok gingen beide ploegen voor de winst. Concordia was voortdurend dreigend, maar het leidde niet tot grote kansen. Aan de andere kant kopte Tjeerd van der Zwaan een Voorhoutse corner op de paal. In de 85e minuut veroverde Joost van Dam op inzet de bal en speelde Stan Spies aan, die dit keer wel Rick Brabander voor het doel vond. Brabander schoot hard binnen (2-1). Er volgde nog een spannende slotfase met veel terechte blessuretijd. Concordia gooide alles en iedereen op de aanval, maar zette daarmee in de achterhoede de deur wijd open. Stan Spies en Rick Brabander kregen in die fase 'niet te missen' kansen, maar het bleef spannend tot het moment dat scheidsrechter Jhamai affloot.

TOP verliest van rivaal PKC

Nick Pikaar (l) begon op de bank vanwege een voetblessure, maar viel later toch in. | Foto: pr./René van Dam Foto: pr./René van Dam

Sassenheim n Naar de wedstrijden tussen TOP/SolarCompleet en PKC/SWKGroep wordt altijd uitgekeken. Tussen de twee ploegen die gaan voor het landskampioenschap is de rivaliteit groot. In deze editie was het PKC dat aan het langste eind trok. In een strijd die heen en weer golfde, was TOP de eerste 10 minuten de bovenliggende ploeg. PKC kwam voor rust nog terug in de wedstrijd en ging rusten met een 15-13 voorsprong. Na rust verzuimde PKC door te drukken en kwam TOP bij 21-21 weer langszij en zelfs op voorsprong. Een hectische slotfase volgde waarbij op 23-25 en nog 3 minuten op de klok een omstreden strafworp de definitieve beslissing bracht.

In een volle sporthal en onder toeziend oog van de NOS begon de wedstrijd met een sportief moment. Celeste Split, die vorige week de positie van topscorer aller tijden bij de dames van oud-PKC'er Suzanne Struik overnam, kreeg een bos bloemen. Gelijk daarna was er weer de gezonde rivaliteit, want beide ploegen willen graag winnen en moeten dat ook om een plek bij de eerste vier te bereiken. Bij TOP startte de licht geblesseerde Nick Pikaar op de bank. Na nog geen twee minuten had PKC al drie keer gewisseld om zo de beste verdedigster op Celeste Split te krijgen. Ondanks dat was Split zeker in de eerste helft (zes goals) niet te houden.

De eerste tien minuten waren voor TOP, dat heel fel uit de startblokken kwam. Twee schoten van Frank Mostard en een afstandsschot van Jet Hendriks betekenden al snel een 0-3 voorsprong. Pas na 7 minuten noteerde PKC zijn eerste doelpunt. TOP bleef met goed spel en zuivere schoten tot 11-12 op voorsprong en het was dankzij de PKC-dames dat de ploeg in het spoor kon blijven. Na 19 minuten spelen kwam PKC dan toch langszij en bij 14-13 was er voor het eerst een voorsprong. PKC kwam beter in de wedstrijd en kon net voor rust de 15-13 binnenschieten. Opmerkelijk was dat topschutters Mick Snel en Richard Kunst met nul doelpunten de rust in gingen.

Na rust was het dan toch Kunst die de voorsprong vergrootte naar 17-13. Bij TOP lukte er in die fase te weinig en er waren veel eenschots aanvallen. De tweede helft werd het spel nog fysieker en dat resulteerde in overtredingen die zeker volgens het publiek de nieuw ingevoerde groene kaart -vijf minuten tijdstraf voor de speler- verdienden. Frank Mostard moest na zo'n overtreding even geblesseerd het veld verlaten, maar kon later weer verder. PKC verzuimde om definitief de trekker over te halen en TOP kon zich daardoor weer terug in de wedstrijd knokken. Mick Snel stond op het juiste moment op en schoot zijn ploeg van 19-16 naar 19-18. PKC liep weer uit naar 21-18, maar weer Snel en twee keer Split (goed voor in totaal negen doelpunten deze wedstrijd) brachten TOP weer op gelijke hoogte. TOP kwam daarna zelfs op een 21-23 voorsprong door wederom Snel. Hierna brak een zeer spannende eindfase aan. De aanval van TOP viel echter stil en PKC hield het hoofd het meest koel en kwam toch weer op 23-23 en liep zelfs uit naar 25-23. Met nog 2.55 op de klok kon er nog van alles gebeuren, maar een toegekende strafworp betekende de 26-23 voor PKC. De tijd daarna was te kort om nog tot scoren te komen en met een schot in de slotseconden won PKC deze editie met 27-23. Jet Hendriks kreeg nog een groene kaart voor commentaar op de leiding. Een wedstrijd waarin het publiek de grote winnaar was, want beide ploegen hadden er een spektakel van gemaakt.

Winst voor The Bassets

Lolani Faleiva vreet bijna alleen de Haagse defensie op. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Het harde werken van de rugbyers van The Bassets werd eindelijk beloond met een winstpartij. In en tegen Den Haag wonnen de Sassenheimers op zaterdag 7 december met 10-17.

De trotse bezitters van het B-diploma. | Foto: pr. Foto: pr./Dennis van Gent

Deze overwinning was broodnodig om de motivatie en sfeer in het team te houden. Na vier nipte verliespartijen was het wachten op een winstpartij. De Hagenaren wilden natuurlijk niet aan het Sassenheimse feestje meewerken. Na een snelle openingsscore 0-7 trokken zij snel de stand weer gelijk en deze stand bleef de gehele eerste helft op het scorebord staan. De tweede rondgang werd een ware slijtageslag, waarbij het er bikkelhard aan toe ging. Aan beide kanten werd er een strafschop benut (10-10). The Bassets beukte met voorop in de strijd stormram Lolani Faleiva op de Haagse muur, maar HRC weigerde te capituleren en kwam steeds onder de hoge druk uit waarbij de Sassenheimers op moesten letten om ook hun doellijn schoon te houden. Toen The Bassets dan toch eindelijk een gaatje vond in de defensie van HRC, gaf dat wat lucht, 10-17. HRC trok alle registers open en zag dat The Bassets op hun achterste benen liep, waarbij zij snakte naar het laatste fluitsignaal. Toen die eindelijk klonk storten zij massaal ter aarde. Deze overwinning kwam tot stand door een hecht collectief en dat geeft moed voor de volgende uitwedstrijd, op zaterdag 14 december tegen Utrecht.

Loon naar werken voor handbalsters Foreholte

Voorhout n De handbalsters van Foreholte hebben eindelijk loon na werken gekregen. Na twee verliespartijen werd dit weekend wel gewonnen van DSS.

De eerste tien minuten ging het allemaal gelijk op. Een aantal kansen werden er aan de kant van Foreholte weer gemist. Ook was de dekking rommelig. Daar kwam bij dat de linksopbouw van DSS zorgde voor veel dreiging en daar moest Foreholte wat aan doen. In overtal ging de thuisploeg over op mandekking. De andere speelsters, geen afstandsschutters, probeerden door de dekking heen te komen, maar dat had Foreholte toen wel onder controle.

De tweede helft startte niet goed en resulteerde in twee aanvallen met balverlies. De veerkracht van de Voorhoutsen was bepalend voor het terugkomen na achterstand. Met nog ongeveer vijftien minuten te spelen was daar de gelijke stand en werd het erg spannend. De speelsters van Foreholte hielden stand en de mandekking werkte goed. In de aanval was er alleen nog veel balverlies. Dit zorgde ervoor dat DSS iets meer kon scoren dan de eerste helft. Toch won Foreholte in eigen hal met 31-29 en kan het twee punten bijschrijven. Het staat momenteel op de zesde plaats in de eerste divisie.

Veel diplomazwemmers bij de Columbiaan

Voorhout n Zwemvereniging de Columbiaan heeft op zaterdag 30 november in totaal 26 A-, B- en C-diploma's kunnen uitreiken.

Zwemvereniging de Columbiaan is vijftig jaar geleden opgericht, ondanks dat er speciale jubileumactiviteiten zijn gaat het afzwemmen op de gebruikelijke manier door. Er waren ditmaal 26 geslaagden.

Voor het A-diploma slaagden; Nour, Nina, Bram Jonah, Liva, Lieke, Luuk en Annabel. Voor het B-diploma slaagden; Eline, Mats, Ruaah, Wehazit, Isa, Youns, Kevin, Guus, Yuna, Flinn en Milou. Voor het C-diploma slaagden; Mila, Djamilla, Bas, Jurian, Philip, Lisa, Chloé en Femke. Zij maken met dit C-diploma het Zwem-ABC compleet. Lees meer op www.deteylinger.nl.

Hij is er weer

Het dak van de uitbouw aan ons huis ligt precies waterpas. Technisch gezien is dat knap, maar praktisch is het niet: er staat in natte maanden altijd een beetje water op. Dat kan op zich geen kwaad. Het isoleert zelfs een beetje, zei de timmerman die er eens naar keek. We laten het voorlopig maar zo. Wel zorgen we ervoor dat het water weg kan. Of nou ja, mijn vrouw doet dat: geregeld klimt ze door het badkamerraam om de bladeren bij de regenpijpen weg te halen. Ik zie dat met droge ogen aan, ik ben een geëmancipeerde man. Vanuit mijn kleine studeervertrekje heb ik zicht op dat dak. Een minimeertje eigenlijk. Van tijd tot tijd strijken er vogels neer om te badderen. Koolmezen heb ik gezien, puttertjes, kauwen, parkieten, eksters en een verdwaalde meeuw. Al in de eerste herfst dat we hier vertoefden, kwam er begin november een vogel die een kruising leek tussen een kanarie en een koolmees. Omdat zoiets niet bestaat en ik niet wist wat het dan wel was, heb ik er een vogelgids op nageslagen: het bleek te gaan om de grote gele kwikstaart. Voor de kenners: de motacilla cinerea. Het gaat om een zangvogel uit de familie der kwikstaarten en piepers, ik heb dat voor u opgezocht maar u mag het ook weer vergeten. Waar het mij om gaat, is dat hij nu voor het derde jaar op ons dak verschenen is. Of het dezelfde is als in voorgaande jaren weet ik niet. Voor mij lijken alle grote gele kwikstaarten op elkaar. Het gekke is dat je dat wel zegt: 'ik heb de grote gele kwikstaart weer gezien!' Alsof er maar één is, die dan telkenjare op mijn dak neerstrijkt. Zo zeg je ook, ergens in het voorjaar: ik hoor de koekoek. Je zegt niet: ik hoor een koekoek. En je zingt 'daar horen wij de wielewaal.' Of: 'de uil zat in de olmen.' Er zijn talloze wielewalen en uilen, er zijn naar schatting 800 grote gele kwikstaarten in ons land. En toch zag ik 'de' grote gele kwikstaart. Hij is meer gezien: op 7 december jl. om 10.42 uur te Leiden, meldt de site van de vogelbescherming. Het kan niet anders of dat is de mijne!

egbert van der weide

Nooit te oud voor hiphop

Sassenheim n Marente gaat weer starten met de cursus Hiphop. Op maandag 13 januari is het eerste beweeguurtje van 13.15 tot 14.15 uur in een ruimte aan de Menneweg 107. In deze cursus komen de hipste dansmoves voorbij. Een leuke, eigentijdse manier van bewegen en meteen balans- en krachtoefeningen doen. De cursus is voor alle 60-plussers die plezier hebben in lekker dansen en bewegen.

Van bouncen tot sidesteps en van schouder shakes tot moonwalks. In de cursus komen de hipste dansmoves voorbij. Onder leiding van een dansdocent van Sportief Plus kunnen deelnemers zich wekelijks uitleven op moderne beats. Goed voor de conditie, spieren en evenwicht. De cursus is geschikt voor alle 60-plussers die plezier hebben in dansen en bewegen en het leuk vinden om daar op een vernieuwende manier mee bezig te zijn. Hiphop heeft alles: het is een heel brede dansstijl waar iedereen z'n eigen vorm in kan vinden. Je blijft er geestelijk en lichamelijk vitaal bij. En het is nog gezellig ook.

Aanmelden

Marente Hiphop wordt aangeboden in twaalf wekelijkse lessen. De cursus wordt mede mogelijk gemaakt door Vegro. De kosten zijn voor leden 110 euro en voor niet leden 140 euro. Bij minder lessen wordt de prijs aangepast. Zorg en Zekerheid vergoedt deze cursus geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van de aanvullende verzekering.

De cursus wordt ook gegeven in Katwijk (vrijdag 10 januari van 9.30 tot 10.30 uur), Oegstgeest (vrijdag 10 januari van 11.15 tot 12.15 uur) en in Lisse (maandag 13 januari van 15.00 tot 16.00 uur).

Voor meer informatie en/of aanmelding, neem op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur contact op via 071-4093223 of stuur een e-mail naar ledenservice@marente.nl. Kijk ook op www.marente.nl/hiphop.

Woensdag 11 t/m 18 december

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor; voorganger: pastoor M. Straathof, 15.00 uur: Kerstsamenzang m.m.v. Rutters Voice

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 17.00 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. W. van Rijn

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, voorganger: Pastor Th. Blokland

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v/d Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Vrijdag 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang, Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering met Cantores, voorganger: pastor Owel

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. I.A. Padmos (De Kaag)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Jaco van 't Sant

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur eredienst, 19.00 uur onderwijsdienst o.l.v. Jan Zijlstra

Wilt u kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.

De oplossing van 27 november is: KROONGETUIGE

De winnaar is: E. van der Lans uit Voorhout.

De krant rond de feestdagen

Redactie n Volgende week verschijnt de laatste reguliere Teylinger. Op maandag 23 december ontvangt u ons jaaroverzicht. In de eerste week van 2020 valt een magazine vol inspirerende verhalen op de mat. De eerste Teylinger in 2020 verschijnt op woensdag 8 januari. Insturen voor deze editie kan tot en met maandag 6 januari 12.00 uur naar redactie@deteylinger.nl.