De Teylinger

16 november 2016

De Teylinger 16 november 2016


Kinderen verwelkomen Sint

Sint begroet de kinderen op het Kerkplein in Voorhout. | Foto: Esther Luijk Foto: Esther Luijk

Voorhout n De verwelkoming van Sinterklaas in Voorhout ging afgelopen zaterdag anders dan andere jaren. Niet alleen kwam de Goedheiligman zonder stoomboot naar het dorp, ook zijn schimmel bleef op stal. Voor de kinderen maakte het allemaal weinig uit. Net als andere jaren waren zij vooral blij dat de Sint weer in het land is.

Door Esther Luijk

De intocht was dit jaar op zaterdag, in plaats van de gebruikelijke zondag. Carolien Tijsterman, lid van de Teylingen Ondernemers Vereniging (TOV) en de Sinterklaascommissie, verklaart de veranderingen. Tijsterman: "Door de werkzaamheden bij de Nagelbrug kon de Sint niet met de stoomboot aankomen. Daardoor zijn we gaan nadenken over of de intocht niet anders kon. Er was vanuit de TOV al langer de vraag of de intocht niet een keer op zaterdag georganiseerd kon worden, omdat dan de winkels open zijn. Aangezien de winkeliers van de TOV de intocht ieder jaar organiseren en ook financieren, wilden we hier graag een keer gehoor aan geven."

Puzzeltocht

De verschuiving van de intocht naar de zaterdag had ook als gevolg dat de gebruikelijke lopende intocht door het dorp met de Sint op zijn schimmel niet ging lukken. Tijsterman: "Op zondag zijn de winkels gesloten, dus het afsluiten van de Herenstraat is dan geen probleem. Op zaterdag is dat niet mogelijk. We hebben daarom besloten dat de Sint op het Kerkplein aankomt."

De wijzigingen leken geen invloed te hebben op de kinderen. Een hele menigte zong de Goedheiligman op het Kerkplein net zo hard toe als ieder ander jaar. Ook Melle (5) zingt zijn longen uit zijn lijf: "Ik heb 't een beetje koud! Mama zegt dat ik dan extra hard moet zingen. Dan krijg ik het vanzelf warm." Samen met zijn ouders deed hij mee met de Grote Pieten Puzzeltocht in het dorp. "Straks lever ik mijn boekje in bij Sinterklaas en dan krijg ik een cadeautje! Ik hoop dat het pepernoten zijn, die vind ik heel lekker!"

Journaal

Overigens waren er ook nog dingen hetzelfde ten opzichte van vorig jaar. De pieten die de Sint vergezelden hadden ook dit jaar hun bekende bruine kleur. Tijsterman: "We wilden eigenlijk het Sinterklaasjournaal afwachten en daar het uiterlijk van de pieten op afstemmen, maar dat werd voor Cultuur Verheft te kort dag. We kunnen uiteindelijk niet achterblijven bij het Sinterklaasjournaal, dus waarschijnlijk is dit wel het laatste jaar dat we bruine pieten hadden."

Vlakbij Melle springt Lotte (4) vrolijk rond in haar Sinterklaasoutfit, samen met haar twee broers. Ze malen er niet om dat de Sint niet op z'n boot aankomt, het paard mist of dat de pieten bruin zijn. Moeder Petra Paauw: "Zolang Sinterklaas er maar is, verder maakt het ze allemaal niks uit!"

Sint in Warmond

De Goedheiligman komt op zaterdag 19 november rond 13.00 uur aan in het Park Groot Leerust in Warmond. Na de aankomst in het park kan iedereen de Sint vergezellen tijdens een optocht door Warmond. Hij wordt dit jaar bijgestaan door een Pietenband. Vanaf 14.15 uur zijn kinderen uit groep 1 tot en met 4 welkom in het Trefpunt om daar, samen met de Sint, te genieten van een gezellige middag. Meer op www.vwf-warmond.nl.

Plan voor opknappen Oosthoutplein

Voorhout n Er ligt een plan om het Oosthoutplein op te plussen. De eigenaar van de bedrijfsruimte en winkels heeft de gemeente benaderd met het verzoek om mee te werken aan een verbetering.

Hierbij moet een stuk grond van de gemeente verkocht worden aan de eigenaar. Naast een cosmetische verbetering, is ook een herschikking van diverse onderdelen van het pand aan de orde. Daarvoor is echter meer oppervlakte nodig. B&W wil meewerken aan het plan. Het opknappen van het centrum is gunstig voor de kwaliteit van de winkelruimte en omgeving, de plaatselijke economie wordt ermee gesteund en het geld is tenslotte welkom voor afdrachten die de gemeente moet doen aan regionale projecten. B&W kan daarom ook instemmen met de verkoop van de grond. Daarmee is er overigens nog geen goedkeuring voor het plan zelf. Mocht dat stranden, dan wordt de overeenkomst voor de verkoop van de grond ontbonden. (NK)

Van der Linden over dementie

Sassenheim n Eén op de vijf mensen in Nederland krijgt dementie en dus krijgen veel mensen er mee te maken. In de familie- of vriendenkring, maar ook op straat, in de winkel of op het werk. Publicist en journalist Frénk van der Linden vertelt op donderdag 17 november over zijn eigen ervaringen. Hij zorgde jarenlang voor zijn moeder met dementie. De bijeenkomst is van 17.00 tot 21.30 uur in Grand Café Graaf Jan, Jan van Brabantweg 3 in Sassenheim. Aanmelden via: beleidsondersteuningsociaaldomein@teylingen.nl.

Sint logeert

Voorhout n Sinterklaas en zijn Pieten hebben hun tijdelijke intrek genomen in de bibliotheek van Voorhout. Vanuit zijn kleine, maar gezellige slaapkamer zou hij graag kinderen willen ontmoeten om samen (voor) te lezen, op de foto te gaan, een tekening in ontvangst te nemen of een hand te geven. Het Sinterklaashuis is open op zaterdag 26 november tussen 10.3 en 11.30 uur, woensdag 30 november tussen 14.30 en 15.30 uur en op vrijdag 2 december tussen 16.00 en 17.00 uur. De toegang is gratis.

Donatie van kringloopwinkel

Voorhout n Kringloopwinkel Opnieuw Voorhout, deel uitmakend van de Stichting Jeugd en Jongerenwerk (SJJV), stelt 3.000 euro beschikbaar aan goede doelen en verenigingen in Teylingen. Zij kunnen tot 23 november een aanvraag indienen van maximaal 1.000 euro. De aanvraag, met motivatie en omschrijving, insturen kan naar het bestuur van SJJV Voorhout, Postbus 22, 2215 ZG Voorhout. Aanvragen kan ook per e-mail: info@sjjv.nl. In december wordt besloten welke aanvragen een donatie ontvangen.

Foto: Marieke Voorn

Raad beslist
over
skeelerbaan

IJsclubs willen baan in Veerpolder

Geen boete voor vergeten documenten

Donatie aan hospice voor training

onderwijs n De tas van Roos

Geen boete voor vergeten documenten in kluis

Warmond n De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangegeven dat de melding bij haar over de, bij de gemeentelijke fusie in 2006, achtergebleven persoonsgegevens in de kluis van het voormalige Warmondse gemeentehuis op Herenweg 109 niet zal leiden tot nadere actie, zoals een boete voor de gemeente.

Door Nico Kuyt

De Autoriteit Persoonsgegevens vindt dat B&W op de juiste manier is omgegaan met de in afgelopen september ontstane, wat pijnlijke situatie. Hiermee is voor haar het dossier gesloten.

IBD

In de nieuwsbrief van de Informatie Beveiligingsdienst (IBD) wordt ook positief gereageerd op de afhandeling door de gemeente: "De gemeente heeft met de inrichting van een centrale plaats op de eigen website de regie behouden over de berichtgeving en onrust bij inwoners en de politiek zoveel als mogelijk weggenomen. De toon van de berichtgeving is gebalanceerd zakelijk met oog voor het menselijke aspect".

Bezwaar tegen bomenkap

De zaak kwam aan het rollen toen een journalist na een tip in september het leegstaande gebouw binnendrong en foto's en filmpjes maakte van de in de kluis achtergebleven brieven, documenten, floppydisks en tapes met daarop gevoelige informatie die herleidbaar is naar personen. Toen het B&W bekend werd is er meteen actie ondernomen en is het materiaal veiliggesteld en onderzocht. Het aangetroffen materiaal wordt nu conform de Archiefwet door een gecertificeerd bedrijf vernietigd.

Op de plek van het voormalige gemeentehuis staat de bouw van een appartementencomplex gepland. Op dit moment loopt er nog een bezwaar tegen de kap van twee bomen op het terrein.

Zorgen bij CDA over korting op jeugdzorg

teylingen n De CDA-raadsleden Sybrinne de Vries en Reny Wietsma hebben aan B&W vragen gesteld over de voorgenomen korting op de tarieven in de jeugdzorg. Aanbieders zouden hierdoor behandeling kunnen uitstellen, zo is hun vrees.

Door Nico Kuyt

Beide politica wensen te weten wie besloten heeft tot de verlaging van de tarieven voor 2017 met 5 procent en welke overwegingen daartoe ten grondslag liggen gelet op de zorgplicht van de gemeente voor kwetsbare kinderen en gezinnen. De angst leeft voor een uitputting van het totaal beschikbaar gestelde budget aan jeugdzorg in de regio.

De raadsleden willen een garantie van B&W dat kwetsbare jongeren en gezinnen uit Teylingen tijdig passende jeugdzorg zullen ontvangen en niet op een wachtlijst geplaatst zullen worden. Als er sprake is van een wachttijd dan vernemen zij graag hoeveel dagen er maximaal wordt uitgegaan tot het starten van de behandeling. Als gevolg van een verlaging van de tarieven kunnen aanbieders zich gedwongen zien de behandeling van die kwetsbare kinderen en gezinnen uit te stellen, zo vermoeden De Vries en Wietsma. Ze wijzen naar een door de gemeenteraad aangenomen motie op initiatief van de CDA-fractie die uitspreekt dat bij de inkoop van jeugdzorg prioriteit wordt gegeven aan preventie door vroegsignalering en pré-diagnostiek. Volgens de afspraken heeft B&W 30 dagen om op de vragen met een antwoord te komen.

Raad beslist over bijdrage voor skeelerbaan

De locatie voor de nieuwe skeelerbaan bij de Warmondse IJsclub (WIJC). | Foto: archief Foto: Marieke Voorn

Warmond n B&W stelt de gemeenteraad voor om geld beschikbaar te stellen voor de aanleg van een skeelerbaan op de ijsbaan van Warmond in de Veerpolder. De raadscommissie Welzijn gaat er op maandag 28 november over spreken, waarna de raad op 15 december een besluit neemt.

Door Nico Kuyt

Op 12 juli 2016 diende de Warmondse ijsclub bij de gemeente Teylingen een burgerinitiatief in voor een skeelerbaan. Zo kan ook in ijsvrije tijden geoefend worden. De club vraagt een financiële bijdrage van 125.000 euro en een garantstelling voor een lening van maximaal 25.000 euro. Wat er verder nog aan geld nodig is, betaalt de club zelf. De aanvraag is niet alleen voor de Warmondse ijsclub, maar tevens voor de schaatsverenigingen in de andere kernen van Teylingen. In een samenwerking kunnen zij alle gebruik maken van de voorziening. B&W stelt nu de raad voor om het geld beschikbaar te stellen en garant te staan voor de lening wanneer de vergunning wordt verleend en de aanbesteding is gedaan.

Wedstrijdbaan

De investering geeft volgens B&W een nieuwe vitaliteit aan de samenwerkende ijsclubs binnen Teylingen. Op dit moment wordt door hen gebruik gemaakt van de skeelerbaan in Lisserbroek. Deze baan is geen wedstrijdbaan en erg druk bezet, waardoor er voor de schaatsende jongere jeugd weinig mogelijkheid is om daar les te krijgen. Daarnaast zal de baan in Warmond de beschikking krijgen over een asfaltplein waarop techniektrainingen kunnen plaatsvinden, zonder last te hebben van de snelheidstrainingen op de baan. De baan zal dus breed inzetbaar zijn. Ook hebben de schaatsclubs aangegeven de baan beschikbaar te stellen voor de basisscholen en clinics te verzorgen. Hieruit kunnen de clubs weer jeugdleden werven. Wanneer het is aangelegd is het de enige officiële wedstrijdbaan in heel Zuid-Holland. De dichtstbijzijnde wedstrijdbaan ligt in Purmerend. De wedstrijdbaan kan dus een grote regionale aantrekkingskracht krijgen.

Financiering

De Warmondse ijsclub zal zelf de opdracht voor de aanleg van de baan uitvoeren. Zij heeft daartoe voldoende vrijwilligers beschikbaar om een aantal werkzaamheden zelf in eigen huis te verzorgen. De rest van de financiering die nodig is voor de baan heeft de club geregeld door middel van leningen bij eigen leden en bijdrages van fondsen als het Schipholfonds, Rabobankfonds en Fonds1818. Na aanleg van de baan zal een feestelijke opening plaatsvinden. De ijsclub wil de baan in 2017 aanleggen.

Wordt het techniek, commercie, pedagogiek of management?

Leerlingen krijgen voorlichting over verschillende werkgebieden tijdens de banenmarkt. | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

Sassenheim n Het is een drukte van belang in het Rijnlands Lyceum, waar donderdag de derde banenmarkt werd gehouden. Decaan Kitty van Rooy is content met de grote opkomst. Aan tientallen tafels vertellen informanten over de toekomstmogelijkheden aan meer dan honderd leerlingen van de bovenbouw. Sommige van de bezoekers twijfelen nog. Anderen weten het zeker.

Door Piet van Kampen

Eén van hen is Joyce Immanse. Zij is oud-leerling van het Rijnlands Lyceum en studeert nu aan de Hogeschool in Rotterdam. Joyce heeft nog twee jaar te gaan in haar studie Pedagogiek en ziet het helemaal zitten. Daar waar anderen twijfelen, is zij bewust van haar keuze. "Wel erg leuk om weer oud-leerlingen en docenten te ontmoeten," glimlacht ze. Vanuit Rotterdam leek het wel weer een reünie.

Twijfelaars

Door het hele schoolgebouw heen staan de tafels met oud-leerlingen en adviseurs die een job hebben gevonden na hun schooltijd in Sassenheim. Vanuit hun ervaringen kunnen zij twijfelaars wellicht over de drempel helpen en hen een duwtje in de juiste richting te geven. Rachèlle-Jean Steenberg bemant de tafel naast journalist Bart Kool, die ervaring heeft bij de KRO en NCRV en voorheen een bijdrage leverde aan de website van De Teyding. Zij ziet haar toekomst in de wereld van media en entertainment.

Zeer divers

De banenmarkt biedt een scala aan mogelijkheden voor banen in de toekomst. In de techniek, diergeneeskunde, administratieve sector, accountant, businessmanagement, de hotelschool, software developmanagement, een baan bij defensie, of in de antropologie of toegepaste psychologie. Het is zomaar een greep uit de talloze mogelijkheden waarover de leerlingen van het Rijnlands Lyceum op deze zeer informatieve avond zich hebben laten informeren. De leerlingen gaan met genoeg stof naar huis. Daar kunnen ze rustig nadenken. Nu maar de juiste keuze zien te maken. Het valt niet mee.

Welkom Sint!

Sinterklaas arriveert in de Oosthaven en wordt verwelkomd door burgemeester Carla Breuer. | Foto: fbps/ Peter Schipper Foto: Peter Schipper

Sassenheim n Terwijl een liedje wordt ingezet door de muziekpieten, bewegen de kinderen op de schouders van hun ouders mee in de maat. Gespannen kijken ze naar het podium: daar staat 'ie! Even daarvoor heeft Sinterklaas voet aan wal gezet in Sassenheim. Er wacht hem op deze koude dag een warm welkom door de honderden kinderen.

Mats (6, 'bijna 7'!) zit bij zijn vader op de nek. Zijn schoen is nog niet gezet. "Dat mag pas nu Sinterklaas er is", merkt hij scherp op. Vanmiddag gaat Mats aan de slag met zijn tekening, nadat hij de Sint een bezoekje in het dorp heeft gebracht. Die is zonder paard, maar in een grote Amerikaanse auto, naar het centrum gereden. 's Avonds zet Mats zijn schoen wel en het zal een van de vele cadeautjes zijn die hij de komende weken krijgt. Want naast pakjesavond op 5 december, viert hij op 4 december zijn eigen verjaardag. Een dubbel spannende tijd dus, met naast pakjes en pepernoten ook nog slingers en taart.

GGD zoekt meer deelnemers voor gezondheidsonderzoek

Teylingen n In de week van 13 september viel bij bijna 52.000 inwoners van 19 jaar en ouder uit de regio Hollands Midden een vragenlijst van de GGD in de bus. Deze inwoners werden uitgenodigd om mee te doen aan een gezondheidsonderzoek. Inmiddels zijn al een flink aantal vragenlijsten ingevuld en teruggestuurd. De GGD geeft echter aan dat, om betrouwbare resultaten te kunnen krijgen, er nog meer ingevulde vragenlijsten nodig zijn. In de vragenlijst staan onder andere vragen over lichamelijke en psychische gezondheid, mantelzorg, participatie en zelfredzaamheid. De GGD doet dit onderzoek in opdracht van de 19 gemeenten in de regio.

Inzicht per wijk

De vorige Gezondheidsmonitor vond plaats in 2012. Toen ontving de GGD veel vragen van gemeenten om de resultaten per wijk te presenteren. Bijvoorbeeld over het aantal eenzame mensen in een wijk, of het aantal mensen dat niet voldoende beweegt. Als deze informatie per wijk beschikbaar is, kunnen preventie-activiteiten veel gerichter worden ingezet.

Privacy

Om de resultaten voor iedere wijk apart te kunnen presenteren is het extra belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners de vragenlijst invullen. Daarom vraagt de GGD iedereen die de vragenlijst heeft ontvangen en nog niet ingevuld, dit alsnog te doen. Deze inwoners ontvingen vorige week een nieuwe brief. Deelnemen kan door de vragenlijst digitaal of schriftelijk in te vullen. De privacy van de gegevens wordt beschermd zoals dat in de Wet bescherming persoonsgegevens beschreven staat. Meer informatie op www.ggdhm/nl/onderzoek.

De GGD Hollands Midden maakt in het voorjaar van 2017 de eerste lokale en regionale resultaten bekend.

Schoen zetten in bibliotheek

Teylingen n Kinderen kunnen van maandag 14 tot en met woensdag 30 november bij de bibliotheken van Sassenheim, Voorhout en Warmond een vouwschoen ophalen om die thuis in elkaar te knutselen, te versieren en hun naam erop te zetten. De schoentjes kunnen tot en met woensdag 30 november gezet worden in de bibliotheek. Sinterklaas stopt in elk (vouw)schoentje een cadeautje. De schoentjes kunnen weer opgehaald worden op vrijdag 2 en zaterdag 3 december.

Het cadeautje is een 'schoenboekje' en heeft de toepasselijke titel Het cadeau. Het is geschreven én kleurrijk geïllustreerd door Harmen van Straaten. In Het cadeau heeft Daan alles wat zijn hartje begeert. Dus vraagt hij een heel bijzonder cadeau. Op een dag staat er een grote doos voor zijn deur. En in die doos vindt hij elke dag een nieuw cadeau. Iets wat hij nog niet had. Hoe leuk is dat! Of misschien toch niet zo leuk? Kinderen die Het cadeau in hun (vouw)schoentje willen krijgen moeten er snel bij zijn, want zelfs op de boot van Sinterklaas is de ruimte beperkt en 'op is op'.

Sint bezoek speeltuin Beatrix

Sassenheim n Op woensdagmiddag 30 november bezoeken de Sint en zijn pieten weer speeltuinvereniging Beatrix. Er is een leuk spelletjesparcours helemaal in de Sinterklaas stijl. Alle kinderen zijn welkom. De kosten bedragen 5 euro per kind. De deuren van het clubhuis aan de Vooruitgangdreef 1 gaan om 14.00 uur open. Deelname kan alleen na aanmelding via secretariaat@speeltuinbeatrix.nl (voor 26 november) en betaling.

Bijeenkomst 'Peutermanieren'

Sassenheim n 'Ik ben 2 en ik zeg NEE!' Op dinsdag 29 november is van 19.30 tot 21.30 uur de themabijeenkomst 'Peutermanieren' bij het CJG Sassenheim, Jan van Brabantweg.

Tijdens de bijeenkomst worden de ontwikkeling en het gedrag van peuters besproken. Hoe kun je het beste op het gedrag van jouw kind reageren? Er wordt een aantal opvoedingssituaties op een interactieve manier besproken. Ook heb je de mogelijkheid om zelf situaties in te brengen.

De entree bedraagt 5 euro. Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl.

Weinig vuurwerk op wijkavond Sassenheim Zuid-West

Voor een volle zaal geeft wethouder Kees van Velzen uitleg over de aanpassingen aan de wegen voor de snelbus. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

Sassenheim n De weergoden waren vertoornd tijdens de wijkmarkt voor de bewoners van Sassenheim Zuid-West. Slagregens vielen neer op de Oude Tol op Hoofdstraat 147. "Het is wat minder vrolijk weer", noemde burgemeester Carla Breuer het iets verzachtend. Maar de wijkbewoners bleken van taai stof te zijn en trokken in grote getale tussen de druppels naar de plek van samenkomst.

Door Nico Kuyt

De verwachting was dat het op 10 november ook in de zaal zou gaan bliksemen en donderen. Waren er niet een paar dossiers van heftige aard, zoals een fietspad door de Roodemolenpolder, de gefrustreerde afbouw van de molenromp, de verplaatsingen van de tennis op een deel van het Ter Weegen Park en de ontwikkeling van de Postpromenade. Het onweer bleef echter uit. Het werd een gezellige avond waar de inwoner zijn zegje kon doen. Drie raadsleden hebben vooraf door de wijk gelopen en constateerde dat de wijk er keurig bij lag. Wel waren er wat opmerkingen over het groen en een glad brugje bij de molenromp. Ook tegen de te hoge snelheden van het verkeer in de Julianalaan dient wat opgetreden te worden. En ook de stoet van fietsende schoolkinderen over de Zandsloot is voor een aantal bewoners een klem. Dat is overigens al een oud probleem. Het fietspad door de Roodemolenpolder wordt volgend jaar aangelegd en dat moet het verhelpen. Ook aan de oversteek over de Hoofdstraat wordt dan gekeken, zo maakte wethouder Kees van Velzen helder.

Behoud super

De ontwikkeling op de Postpromenade kreeg eveneens aandacht. Volgend jaar start de sloop en in 2018 is de verwachting dat de eerste woningen opgeleverd worden. Het achterliggende deel moet dan nog volgen. Daar zit nu de tijdelijke vestigingen van Hoogvliet. Een aanwezige op de wijkavond uitte in ieder geval de treurnis dat de supermarkt weer terugkeert naar het centrum. De wijk wil de winkel op de huidige tijdelijke locatie behouden, maar daar heeft het gemeentebestuur nu eenmaal weinig invloed op. De verhuizing van de tennisvereniging STV is ook in volle aanvang. De eerste fase van negen banen wordt gestart, daarna worden in 2018, in een tweede fase, nog twee banen bijgeplust.

Verkeer

Vooral de aanpassingen voor de nieuwe snelbus kreeg veel aandacht van de omwonenden. Speciaal werd de vinger gewezen op het kruispunt van de Hoofdstraat met de Wasbeekerlaan. Met de toenemende drukte vrezen de omwonenden voor gevaarlijke situaties op dat punt. Daarna dwaalde de avond af naar het internetverkeer. Het nieuw aangelegde glasvezel is volgens een bewoner 'drie keer niks', zo werd vernomen, maar over het snelle internet gaat de gemeenteraad nog spreken. Verder werden nog diverse punten door de aanwezigen aangekaart, zoals de drukte bij de school in de Diligence, het ophalen van het tuinafval in de herfst, het moeilijk parkeren in de Hoofdstraat en het snelrijden op de Wildrijklaan. In de Trix Terwindtstraat wensen de bewoners meer groen en een boom bij het speelveld in de buurt van de Palfeniersweg moet vervangen worden. Er is verder bij de Beatrix-speeltuin een onveiligheid met het ernaast liggende water, de jeugd hangt hinderlijk bij de basisschool De Startbaan, in de Prins Clausstraat groeien gemeentewortels onder een voortuin en er werd een vraag geuit voor een extra veegronde voor het bladafval. Alle opmerkingen en reacties worden verwerkt en daarover gaat B&W een besluit nemen.

Huurprijs grond arken marktconform

Sassenheim n De huurprijs voor tuinen bij woonarken komt niet zomaar uit de lucht vallen, zo antwoordt B&W op vragen van D66. Er heeft een zorgvuldige bepaling van het bedrag plaatsgevonden. Op 29 november gaat de raadscommissie Ruimte een opiniërende discussie voeren over de verhuur van de gronden.

Naar aanleiding van vragen die de fractie van CDA onlangs had gesteld, had D66 nog aanvullende vragen over de huurprijs van gemeentelijke grond van een woonbooteigenaar aan de Industriekade. Het ging daarbij met name om het bepalen van een marktconforme prijs. Op dit moment betalen de eigenaren daar een lage huurprijs voor de grond, maar nieuwe bezitters moeten in fasen een marktconforme prijs betalen. Dat leidt tot een aanzienlijke stijging. D66 wilde weten hoe B&W kwam tot een grondwaarde van 437,50 euro per m2 en een vergoedingspercentage voor het gebruik van 5 procent. B&W geeft in een antwoord aan dat deze prijs is bepaald op basis van een door de gemeente ingehuurde register-makelaar-taxateur. Daarnaast is die taxatie vergeleken met de prijzen die het Rijksvastgoedbedrijf gebruikt bij woonarken. Ook heeft B&W navraag gedaan wat er in de gemeente Teylingen aan huur wordt betaald door eigenaren van woonboten aan particuliere gronden. Aan het einde van dit jaar wordt gekeken of een herziening van de prijzen noodzakelijk is. Maatwerk wordt geleverd als er specifiek situaties zijn die afwijken van reguliere verhuringen. In het geval van de Industriekade is dat ook gedaan. Maar bij het leveren van maatwerk is het voor B&W van belang om transparant en marktconform te werken, dit om te voorkomen dat er een integriteits- of staatssteundiscussie ontstaat. Daar waar elders in de gemeente woonboten eveneens grond huren van de Teylingen zal op een vergelijkbare manier gehandeld worden. Het vergoedingspercentage van 5 procent zal bij een nieuw geval hetzelfde zijn. De waarde van de grond wordt bepaald op basis van de specifieke situatie. Factoren die van invloed zijn op de waarde van de grond zijn bijvoorbeeld de bestemming van het gehuurde, de ligging en de bereikbaarheid. (NK)

Miljoenen compensatie voor overlast Schiphol

Evelien van Duin (l), manager van het hospice Duin- en Bollenstreek krijgt de cheque overhandigd van Herma Pijfers van Monuta. | Foto: Esther Luijk Foto: Esther Luijk

Teylingen n Stichting Leefomgeving Schiphol heeft voor de komende vier jaar 30 miljoen euro ter beschikking gesteld om de leefomgeving rond luchthaven Schiphol te verbeteren. Inwoners van Warmond en een deel van Sassenheim komen in aanmerking voor een bijdrage.

Het doel van de stichting is het bevorderen van de kwaliteit van de woon- werk- en leefomgeving in de Schipholregio. De stichting Leefomgeving Schiphol is op 3 december 2008 door de provincie Noord-Holland en de Luchthaven Schiphol opgericht. Het Ministerie van I&M (destijds V en W) is in 2009 medefinancier geworden. De Provincie, Luchthaven Schiphol en het Rijk hebben voor de periode 2008-2015 elk 10 miljoen euro ter beschikking gesteld om de doelstelling van de stichting te financieren. Ook voor de periode 2016-2020 hebben deze partijen elk 10 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Op 1 november is het zogenaamde tweede tranche van het leefbaarheidsfonds gestart. Dat betekent dat er opnieuw 30 miljoen euro te besteden is om de leefomgeving rond Schiphol te verbeteren of in stand te houden. De start is met het het programma 'individueel'. Het gaat daarbij om bewoners vlakbij de luchthaven (binnen het 20 Ke-gebied, zoals Warmond en een deel van Sassenheim, kijk voor complete gebied op www.leefomgevingschiphol.nl) bij wie sprake is van een feitelijk onleefbare situatie en die op basis van wet- en regelgeving op geen andere manier kunnen worden gecompenseerd. Indien uit een aanvraag blijkt dat hier - op individuele basis- sprake van is, wordt samen met de gedupeerde een op zijn problematiek toegesneden oplossing gezocht. Eerder kwam dit neer op vergoeding van geluidsisolatie of, in een enkel geval, een verhuizing.

De stichting heeft ook nog geld voor omgevingsprojecten (om de leefomgeving te verbeteren) en het herstellen van de Vortex-schade (overvliegende vliegtuigen zorgen voor windturbulentie en de daardoor beschadigen daken worden gerepareerd).

Donatie voor training van hospicewerknemers

Sassenheim n Het Hospice Duin- en Bollenstreek heeft gisteren, dinsdag 15 november, een cheque van 1.800 euro in ontvangst mogen nemen van het Monuta Charity Fund. Dit geld wordt gebruikt om 45 hospicevrijwilligers en -werknemers deel te laten nemen aan de training 'Ik (k)en mijn ikken'.

Door Esther Luijk

Manager Evelien van Duin is blij met de donatie. Zij heeft zelf nut van de training ervaren. "Ik (k)en mijn ikken is een reflectiemethode die je helpt je verschillende innerlijke stemmen te herkennen, te zien welke rol ze spelen in je leven en in je werk en hoe je zelf meer invloed kunt hebben op deze stemmen. Iedereen krijgt vanuit z'n opvoeding bepaalde stemmen mee, denk bijvoorbeeld aan de criticus, de goede moeder en de pusher. Deze stemmen zorgen dat je ergens een mening over hebt."

Open staan

De training leert de deelnemers niet alleen de stemmen te onderscheiden en te bepalen welke stem zij laten 'spreken' in een bepaalde situatie, maar leert hen ook hun eigen normen en waarden los te kunnen laten. Van Duin: "In ons werk komt het vaak voor dat we vanuit ons eigen denkkader denken iets goeds te doen voor de gast. Het is de kunst om ons eigen denkkader los te laten en mee te gaan met de wensen van de gast. We willen voorkomen dat de gasten denken dat het op een bepaalde, vaststaande manier gaat in ons hospice. De training leert ons een stap terug te doen en open te staan voor andere principes, omdat niet iedere gast bij dezelfde werkwijze geholpen is."

Regie

Door deze training toe te passen in het werk in het hospice, ligt de regie bij de gasten. "Zodra de mensen het idee krijgen dat hun leven overgenomen wordt in het hospice, gaat het fout. Het moet echt voelen als hun laatste thuis en dat kan alleen als dingen gaan zoals zij dat prettig vinden. Door te leren om met een neutrale basishouding de gasten tegemoet te treden en onze eigen normen en waarden los te laten, geven wij enkel advies dat bij de mensen past. Zo houdt de gast de regie."

Oude-stijl jazz door Langham's Lizards

De Langhams Lizards treden op in de Jazz Concert Club. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Een van Europa's topbands speelt op zaterdag 19 en zondag 20 november bij de Classic Jazz Concert Club in de Oude Tol. De band van Thomas 'Spats' Langham speelt de swingende jazz uit de jaren '20 en '30 van de vorige eeuw.

Spats" Langham is een kenner van deze muziekstijl en wordt beschouwd als een van 's werelds beste banjoïsten. In zijn vijfmans band vinden we onder andere saxofonist en klarinettist Matthias Seuffert en trompettist Enrico Tomasso.

Zij spelen de jazz die in de periode tussen de twee wereldoorlogen zo populair was. De jazz die begon in New Orleans verplaatste zich al snel daarna naar Chicago en New York. Daar werden er volop theatershows en musicals mee gemaakt. Een aantal van die liedjes werden radiohits en bleven nog lang daarna populair. Veel van die songs zijn dit weekend te horen in hun oorspronkelijke jazz versie: snel en swingend.

Voor zaterdagavond zijn er nog kaarten beschikbaar. Het zondagmiddag concert is al uitverkocht. Het zaterdagavondconcert begint om 20.00 uur en is in de Theaterzaal van De Oude Tol aan de Hoofdstraat in Sassenheim. De zaal gaat open om 19.15 uur. Kaarten á 15 euro zijn te reserveren via www.classicjazzconcertclub.nl.

Kracht van kunst in Het Oude Raadhuis

Warmond n Alexander Ketele en Ron Weijers exposeren vanaf woensdag 16 november in Het Oude Raadhuis van Warmond. De opening van hun tentoonstelling is op zondag 20 november om 16.00 uur.

Ron Weijers (1960) wordt door kenners van zijn werk, omschreven als multi-disciplinair kunstenaar wiens werk berust op een karakteristieke abstracte beeldtaal. Zijn schilderijen onthullen een diepere betekenis en reflecteren zijn visie op hedendaagse ter discussie staande vraagstukken. Door afstand te nemen van de bestaande vormen neemt de metamorfose de macht over in zijn lijnenspel. Een eigenzinnig lijnenspel dat de groei van zijn werk vanaf de oorsprong laat zien. Zijn intuïtieve en karakteristieke combinatie van kleur, materiaal en vorm prikkelt de fantasie van de beschouwer en verleidt hem tot een andere blik op deze wereld. Zijn werk is de ultieme manier van communiceren met zichzelf en met anderen.

Lijnenspel

Alexander Ketele (1954) behaalde een master in de beeldende Kunsten Beeldhouwen aan St. Lukas in Brussel. Voor Alexander is het maken van (veelal abstracte) beelden het uitdrukken van een beweging. Hij wil dat bereiken door verschillende materialen (naast glas vooral staal en koper) die tegen elkaar inspelen, in één werk samen te brengen. De krachten van deze materialen gaan een strijd met elkaar aan, maar kunnen ook harmoniëren. De reden waarom hij glas gebruikt is dat de beweging in dit materiaal doorgaat en het lijnenspel in zijn werk accentueert. Glas is rijk aan mogelijkheden; het nodigt uit tot dialoog. In zijn beelden is glas de drager van structuur en transparantie. Daarbij zijn reflectie en absorptie van groot belang.

De galerie is op woensdag, donderdag en vrijdag geopend van 15.00 tot 17.00 uur, op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur. De expositie duurt nog tot en met zondag 18 december. Die dag is de galerie geopend van 11.00 tot 17.00 uur in verband met de kerstmarkt.

Verkenning van schoonheid in De Pomp

Warmond n Galeriehoudster Clara Sikking opent op zondag 20 november om 15.00 uur een nieuwe tentoonstelling in Galerie de Pomp.

De inspiratie van Liesbeth IJdo voor de sieraden komt voornamelijk uit de natuur, de kettingen en broches zijn gemaakt van koper, messing of zilver en soms zijn er echte bloemen in verwerkt. Sommige broches zijn eigenlijk draagbare objecten, die ook op zichzelf kunnen staan, zoals een vaasje bloemen of een lijst met verwisselbare schilderijtjes.

contrasten in klei

Het werk in keramiek van Margreet de Vries kenmerkt zich door het zoeken naar 'contrasten': contrast in vorm en huid, tussen rust en dynamiek. Gladde witte porseleinklei wordt gecombineerd met aardsgekleurde en ruige steengoedklei, harde lijnen worden tegenover zachte lijnen en vormen gezet. Tijdens de zomer van 2011 is deze zoektocht naar contrasten in materialen uitgebreid met het verwerken van wol tot vilten kommen en schalen en recentelijk tot panelen. De zachtheid van de vervilte wol wordt bewust gebruikt tegenover de ruige steengoedklei of het gladde en koele porselein. Daarnaast loopt al jaren 'beweging' als een rode draad door haar keramische werk. De Vries houdt van dans, houdt van de wind die door het riet en over het water blaast.

Acryl

Johan van Rixtel expoeert met acryl en pasteltekeningen. Tekenen en schilderen waren van kinds af aan al zijn passie. Sinds 2011 volgt hij cursussen modeltekenen bij het Leids schilder- en tekengenootschap Ars Aemula Naturae en ontwikkelde hij zijn karakteristieke handschrift. Zijn werk karakteriseert hij zelf als een verkenning van de schoonheid van de menselijke figuur waarbij achtergrond en model op elkaar inwerken om een evenwichtig beeld te vormen.

Waterkant

Elsa van der Togt – Verhoog maakt aquarellen en heeft haar opleiding gevolgd aan de Koninklijke Academie voor beeldende kunsten in Den Haag. Ze schildert graag buiten om de rust van de natuur te proeven. Haar inspiratiebron voor deze expositie de waterkant en de eeuwen oude bomen. Deze zijn onder andere te vinden in de Hortus in Leiden. Verder geeft ze aquarelleerles bij de Leiderdorpse Volksuniversiteit.

Galerie de Pomp in de Dorpsstraat in Warmond is geopend van woensdag tot en met vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Ontspannen en verhalen delen op de Dag van de Mantelzorg

Wethouder Arno van Kempen bedankt de mantelzorgers namens de gemeente voor hun inzet. | Foto: MV Foto: Marieke Voorn

Teylingen n 'Lekker lachen' staat op een van de posters. Het is een van de antwoorden op de vraag 'Wat heeft u nodig als mantelzorger?'. Tijdens de Dag van de Mantelzorg is daar gelukkig genoeg tijd en ruimte voor.

Nee, ze zijn zeker niet zielig. Integendeel, de mantelzorgers die zaterdag aanwezig zijn op de verwendag zijn stuk voor stuk sterke mannen en vrouwen. Zij staan altijd voor iemand klaar en klagen nooit. Maar ook mantelzorgers hebben ontspannen nodig. Dat kan voor een paar uur op de Dag van de Mantelzorg, die in het teken staat van ontmoeten, verwennen en ontspannen.

Moment voor jezelf

Teylingen telt zo'n 400 geregistreerde mantelzorgers, maar het zijn er veel meer, zegt Leny Noteboom, mantelzorgadviseur van het organiserende Welzijn Teylingen. Zij verwelkomt 's morgens in de aula van het Rijnlands Lyceum de 80 mantelzorgers die zich voor de Dag van de Mantelzorg hebben aangemeld. Er staat ze een aantal uur met activiteiten te wachten, met kaarten en kerststukjes maken in de creahoek en massages, manicures en knipsessies op het wellnesplein. Tussendoor is er een geheel verzorgde lunch. Er is behoefte aan zo'n jaarlijks evenement, zegt Noteboom: "Het is belangrijk om af en toe een moment voor jezelf te hebben om zo even op te laden. Het is een bekend fenomeen bij mantelzorgers dat juist zij dat te weinig doen."

In het kader van het thema van dit jaar, 'Mantelzorg doe je samen', wordt de aanwezigen eerst gevraagd om in groepjes te vertellen waar zij behoefte aan hebben. Wat missen ze en hoe kan dat verbeterd worden? In de gesprekken ontstaat al snel herkenbaarheid naar elkaar toe. Wat de mantelzorgers vooral vragen, is meer respect en begrip. "Mensen denken soms 'Oh, dat gaat wel goed'. Meer voorlichting zou helpen, zodat je je verhaal kwijt kunt", klinkt het aan een van de tafels. Alle opmerkingen, suggesties en tips zijn opgeschreven. De ideeën worden verzameld en later in een boekje gebundeld en overhandigd aan wethouder Arno van Kempen. Die kan alvast een ding toezeggen; er komt iets extra's in de richting van de mantelzorgers. Samen met de wethouders in de Bollenstreek is hij druk bezig om de uitvoering ervan vorm te geven.

Achter de schermen

Foto: pr.

Teylingen n Bo, de omroep van de Bollenstreek, is vorige week in de kranten van Uitgeverij Verhagen gestart met een kijkje achter de schermen bij de omroep. Toen stelden we de omroep voor, dit keer de mensen achter de omroep. Bo draait op 60 uur betaald werk verdeeld over twee personen en 140 vrijwilligers.

Eerst maar de betaalde krachten. Een omroep coördineren, dagelijks nieuws brengen en nieuwsprogramma's op de radio invullen moet met een vaste basis vanwege de continuïteit en kwaliteit. Zelf ben ik 32 uur in dienst. Uiteraard maken de betaalde krachten meer uren dan waarvoor ze betaald worden, maar daarover zeuren, dat kan en mag niet, want de rest doet het vrijwillig. Een aantal van 140 vrijwilligers lijkt enorm veel, maar we hebben berekend dat we 250 vrijwilligers nodig hebben om ons omroepwerk goed te kunnen doen. Neem het afgelopen weekend: overal kwam onze grote kindervriend aan. Stel we zouden ook actuele tv maken, dan hebben we bij elke intocht drie vrijwilligers nodig. Dat zijn er dus minstens 15. Verder: vier carnavalsverenigingen die de nieuwe prins en prinses bekend maken: weer 12 vrijwilligers. Verder nog een paar nieuwsgebeurtenissen waar we 10 vrijwilligers voor nodig hadden en dan heb ik het nog niet eens over de programma's op de radio. Alleen de twee sportprogramma's vragen al 20 vrijwilligers. Verder hebben wij als omroep niet de regie over onze, eigen activiteiten. Wij hebben te maken met een huis dat in de fik staat, een gemeente die een persconferentie houdt, een muziekvereniging die op zaterdagavond een uitvoering geeft. Kortom: onze vrijwilligers moeten ook nog flexibel ingezet kunnen worden. En wat te denken van een belangrijke, journalistieke taak: kwesties onderzoeken die misschien niet kloppen: spreekt die wethouder wel de waarheid? Is die Duinpolderweg wel nodig? Mocht u iemand van Bo dus gemist hebben, neem van mij aan: we hadden er graag bij geweest! We werken er hard aan om meer vrijwilligers te trekken dus wellicht staan we volgende keer wel bij u op de stoep!

Ard Zandbergen,
hoofdredacteur BO

Voorhouters helpen vluchtelingen op Lesbos

Jolijn van der Laaken helpt vluchtelingen in Lesbos. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Zes medewerkers van de Ricardo van Rhijn Foundation (RvRF) en Kindercentrum De Speelbrug (KDS) zijn twee weken op Lesbos geweest voor vrijwilligerswerk in vluchtelingenopvang Kara Tepe. Onder hen ook Jolijn van der Laaken en Marjolein van Zanten uit Voorhout.

Afgelopen maanden hebben ze middels de ballenverkoopactie 'Elk Kind Een Bal Lesbos' geld ingezameld om maar liefst 1.500 ballen persoonlijk uit te kunnen delen aan alle kinderen tussen de vier en zeventien jaar.

Winter

Actief bezig zijn op Lesbos maakt al veel verschil, maar tegelijkertijd ziet de groep dat er nog zoveel meer georganiseerd kan en moet worden. "Het voetbalveldje in Kara Tepe is nu veel te klein, waardoor kinderen lang moeten wachten voor ze kunnen spelen. Wij willen daarom met ons zessen een bijdrage gaan leveren om dit voetbalveld zo snel mogelijk te laten vergroten. Ook willen we de kinderen blij maken met andere sportmaterialen", legt pedagogisch medewerker Jolijn van der Laaken uit. "Daarnaast komt de winter eraan. Mensen hebben dringend warme kleding, meer voedsel en water nodig. Ook gaan we een groot project met solarsystemen steunen. We willen zoveel mogelijk kunnen betekenen voor iedereen in Kara Tepe, daarom zijn alle gelddonaties van harte welkom!"

Verkoop armbanden

De groep vrijwilligers verkoopt armbanden die zijn gemaakt van reddingsvesten, gedragen door mensen tijdens de levensgevaarlijke oversteek van Turkije naar Lesbos. De armbanden zijn te koop voor 25 euro, waarvan de opbrengst volledig ten goede komt van de mensen in Kara Tepe. Meer info: m.zanten@speelbrug.nl.

't Onderdak trakteert!

Sassenheim n Het theaterseizoen 2016-2017 draait inmiddels op volle toeren en ook volgend jaar 't Onderdak de bezoekers weer op diverse pareltjes uit de recente filmgeschiedenis. Donderdag 12 januari draait 'Una via a Palermo' (2013), een subtiele Italiaanse komedie die werd genomineerd voor een Gouden Leeuw. De film is het debuut van Emma Dante en een bewerking van haar boek 'Via Castellana Bandiera'. Op 26 januari staat 'Still Alice' met Julianne Moore en Alec Baldwin op het programma. Alice Howland krijgt een enorme schok te verduren als de ziekte van Alzheimer bij haar wordt vastgesteld. Een inspirerend portret over een onafhankelijke, sterke vrouw die worstelt om verbonden te blijven met de persoon die ze ooit was. Donderdag 9 februari draait 'Carol' (2015), met Cate Blanchett en Rooney Mara. 'Carol', gebaseerd op een verhaal van Patricia Highsmith, is een in winters Manhattan gesitueerde romance over de relatie tussen twee vrouwen in de jaren '50. Op 9 maart wordt '45 years' (2015) getoond; een tergend pijnlijk, maar beeldschoon drama over een schijnbaar perfect huwelijk, gespeeld door Charlotte Rampling en Tom Courtenay. Donderdag 23 maart staat 'Melody' (2014) op het programma, een drama rondom een draagmoederschap. Met deze speelfilm snijdt de Belgische cineast Bernard Bellefroid een heikel onderwerp aan. Is met geld alles te koop, zelfs het moederschap? Op 13 april draait 'Inherent Vice' (2014) van regisseur Paul Thomas Anderson, met o.a. Joaquin Phoenix en Owen Wilson. Het Los Angeles van de jaren '70 is het decor voor een humoristisch en filmnoir-achtig detectiveverhaal dat bol staat van de verwikkelingen. Ten slotte, op 17 mei, wordt 'The Selfish Giant' (2013) vertoond. Regisseur Clio Barnard zet een prachtig en hartverscheurend drama neer over een 13-jarige jongen uit een arme wijk in Bradford, een stad in het noorden van Engeland waar de economische crisis flink heeft huisgehouden.

Aadje Piraatje in Trefpunt

Warmond n Schip ahoy! Aad Piraatje komt op woensdagmiddag 23 november naar theater Het Trefpunt in Warmond. Met het schip van zijn vader gaat hij op zeereis en ziet onderweg de stoomboot van Sinterklaas voorbij varen. Sint klimt aan boord van het piratenschip. Zullen Aadje Piraatje, Goof-zonder-oog en Stille Cornelis dapper genoeg zijn om hem te ontmoeten? En heeft Sint misschien ook nog een pakje voor hen?

Aadje Piraatje is een voorstelling met de verzen van Marjet Huiberts en de tekeningen van Sieb Posthuma. Ton Meijer die Aadje Piraatje gestalte geeft, vertelt, zingt én speelt de voorstelling samen met de kinderen in de zaal. Vanaf 13.30 uur kunnen kinderen zich laten schminken. Aanvang voorstelling 15.00 uur. Een kaartje kost 7,50 euro. Voor kaartverkoop zie www.theaterhettrefpunt.nl

Carnavalsvereniging de Bokken presenteert nieuw prinsenpaar

De nieuwe prinsenparen van de Bokken zijn bekend. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Prins Dick en Prinses Jol zijn zaterdag door carnavalsvereniging de Bokken gepresenteerd als de nieuwe heersers van Voorhout.

Om precies 11 over 11 kwam een einde aan de speculaties en geruchten die de afgelopen weken door Voorhout gonsden. Wie zouden toch de nieuwe heersers van Bokkendorp worden? Het werd allemaal duidelijk in Cheers!. Aan het eind van een hilarische act, waarin drie aspirantleden hun maffe dancemoves lieten zien, stapte het stralende nieuwe prinsenpaar van achteruit de zaal de spotslights in. Onder luid applaus en goedkeurend gejuich werden Prins Dick en Prinses Jol naar het podium begeleid om daar officieel geïnstalleerd te worden door spreekstalmeester Ton Wolvers.

Jeugdprins

Eerder op de avond werden ook Sepp en Fleur als het jeugdprinsenpaar gepresenteerd als 'prins- en prinses poppen'. Alle zenuwen stroomden van hen af op het moment dat zij stralend op het podium toegejuicht werden. Zij zijn helemaal klaar voor de carnaval.

Sepp en Fleur zijn beide 14 jaar en kennen het carnaval goed. Het jeugdprinsenpaar van vorig jaar zijn goede vrienden van het nieuwe koppel. daarnaast is Sepp ook nog eens familie van Ton Wolvers waar hij waarschijnlijk het gevoel voor presentatie en het podium van heeft gekregen. De oom van Fleur, Piet Langeveld, was vijftien jaar geleden al jeugdprins. Met het carnavalsgevoel zit het dus wel goed. Sepp en Fleur hoefden dan ook niet lang na te denken toen zij gevraagd werden om het nieuwe jeugdprinsenpaar van De Bokken te worden. Het is ook nog een sportief jeugdprinsenpaar. Fleur doet aan schaatsen bij STS en zit graag op de wielrenfiets. Sepp is vaak te bewonderen op de velden van Foreholte. Het jeugdprinsenpaar wordt dit jaar bijgestaan door de adjudanten Joop Bel en Marijn Breedijk

Chinees

Prins Dick en Prinses Jol, zijn bekende gezichten in Voorhout, als uitbaters van café Welgelegen. Prins Dick, gek op Chinees eten en een kaasplankje, houdt van wandelen en pokeren. Wat dat laatste betreft kan gezegd worden dat hij goed kan bluffen. Al vóór de najaarsfeesten in Voorhout werd hij namelijk al gevraagd om Prins te worden en moest vanaf dat moment het grote geheim nog lang voor zich houden. Prinses Jol is regelmatig in de sauna te vinden waar zij even een rustig moment voor zichzelf kan vinden in haar drukke bestaan.

Het prinsenpaar wordt tijdens het carnaval begeleid door de adjudanten Theo Geerlings en Gert Bol.

Prins Johannes 1 aan het roer in Saksenrijk

Sassenheim n Carnavalsvereniging De Saksen weet sinds zaterdag wie komend carnavalsseizoen heerst in het Saksenrijk.

Tijdens het feest op 12 november werd eerst afscheid genomen van de huidige prins Francis'kus' en zijn prinsessen, vrouw Bianca en dochter Lisette. Deze oud Plasduiker moest eraan geloven, want na een knallende laatste polonaise van de boerebnlaas moesten zij echt plasduiken. In een grote tobbe gevuld met warm water doken zij naar het einde van hun regering. Net daarvoor waren Jeugdprins Siem en page Floor al afgevoerd in hun Mc Donalds-tas, omdat ze daar vaak te vinden zijn.

Jeugdprins Gerard

Na optredens van de dansgarde en een muzikaal onthaal werd om 21.11 uur de nieuwe jeugdprins bekend gemaakt. De (carnavals)appel valt niet ver van de boom, want jeugdprins Gerard en zijn adjudant (en broer) Jan zijn de zoons van oud-prins Gets en prinses Krook.

Familie voorop

Daarna werd de spanning opgevoerd, met de apotheose om 23.11 uur. Johan van Steyn is dit jaar de nieuwe prins der Saksen. Een echte carnavalsman. Of zoals de Saksen het zeggen: een Bok die werkt in het rijk van de Kaninefaaten en woont in het Saksenrijk. Van Steyn heet tijdens zijn regeerperiode Prins Johannes 1 en wordt bijgestaan door zijn vrouw, 'Prinses' Karin. Voor de ondersteuning hoefde het paar niet lang en ver te zoeken. Karin's zus Anja is page en zwager Theo gaat het prinsenpaar bijstaan als adjudant. Het nieuwe paar werd gefeliciteerd en ging natuurlijk voorop in de polonaise, op de muziek van de Schuimkragen en de Straatklinkers.

Bingo met de bokken

Foto: pr.

Voorhout n Ook dit jaar organiseert Carnavalsvereniging De Bokken in samenwerking met de Voorhoutse Bond van Ouderen een bingomiddag. Op donderdag 24 november gaan als vanouds de voetjes van de vloer onder aanvoering van Prins Dick en Prinses Jol in een geweldige polonaise in De Verdieping, het thuishonk van de Bond van Ouderen. Carnavalsvereniging De Bokken zorgt voor een hapje en een drankje voor de senioren van Voorhout en de prijzen voor de bingo. De toegang voor deze middag is gratis en de zaal is open om 13.30 uur.

Al twee jaar 'Sinterklaas'

Foto: Peter Schipper

5 december 2014, de dag waarop vier Teylingers bij de notaris aan tafel hun handtekening zetten op een akte ter oprichting van Stichting Jacoba van Beierenfonds Teylingen. De datum lijkt bijna opzet, maar staat in ieder geval symbool voor het doel van het fonds. Namelijk het met financiële middelen laagdrempelig bevorderen en ondersteunen van burgerinitiatieven in de gemeente Teylingen, die bijdragen aan het vernieuwen en versterken van de samenleving. Oftewel: inwoners, verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk helpen het wonen en leven in de gemeente leuker en plezieriger te maken.

Met geld strooien

Maar het Jacoba van Beierenfonds strooit niet zomaar geld in de een of andere hoek. Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage, moeten de initiatieven wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo is het onder andere belangrijk, dat het project of evenement binnen een afgebakende periode plaatsvindt, bijdraagt aan de samenleving van Teylingen en daar ook aantoonbaar draagvlak heeft en een bredere doelgroep bereikt dan bijvoorbeeld alleen de eigen leden. Ook moet het financieel en qua planning haalbaar zijn.

Van schooltuin tot Lentefeest

Sinds de oprichting zijn er onder deze voorwaarden al bijna twintig projecten en evenementen voor en door Teylingers gerealiseerd, zoals de aanleg van een Warmondse basisschooltuin, een speeltoestel voor de scouting in Sassenheim en het Lentefeest in Park Rusthoff. Ook op de lijst: een nieuwe ruif voor een Voorhoutse kinderboederij, een trackingsysteem voor een zeilstichting, het jubileumboek van Kleintje Pils en meest recent de jubileumfestiviteiten van Ex-Voto en de Oranje Proms in Voorhout.

Succesvol crowdfunden

Deze laatste twee projecten zijn mede tot stand gekomen door crowdfunding. Voor deze manier van 'online collecteren' biedt het Jacoba van Beierenfonds via de landelijke stichting Voor je Buurt een digitaal platform, waarmee een deel van het benodigde budget binnen het eigen netwerk kan worden ingezameld. Deze manier van fondsenwerven is in het geval van Ex-Voto en de Oranje Proms zeer succesvol verlopen en wordt ook voor toekomstige grotere aanvragen aangeboden.

Gaat u ook een project of evenement in Sassenheim, Voorhout of Warmond organiseren, waarbij u de steun van het Fonds goed kunt gebruiken? Of wilt u als particulier of bedrijf financieel bijdragen aan deze Teylingse initiatieven? Kijk dan eens op www.jacobavanbeierenfondsteylingen.nl.

Budgetinformatiepunt

regio n De ISD Bollenstreek (ISD) en Humanitas zijn maandag 7 november 2016 gestart met een budgetinformatiepunt. Bij het budgetinformatiepunt kunnen inwoners uit Teylingen terecht met vragen over geldzaken.

Dat kunnen eenvoudige en complexe vragen zijn. Door tijdig een advies te vragen, kunnen problematische schulden voorkomen worden. Medewerkers van de ISD en vrijwilligers van Humanitas beantwoorden de vragen en geven informatie en advies. Zij hebben ervaring met mensen met eenvoudige en complexe schulden, schuldsanering en budgetbeheer.

Het budgetinformatiepunt is gevestigd op de begane grond van ISD Bollenstreek, Hohabostraat 92 in Lisse en is iedere maandag van 10.00 tot 12.00 uur open. Een afspraak maken is niet nodig. Voor meer informatie, kijk voor meer informatie op www.isdbollenstreek.nl of www.humanitas-rijnland.nl, of bel 0800-9567000 (gratis).

_____________________________

'Vrolijke en serieuze onzin'

Sassenheim n 'Vrolijke en serieuze onzin' is de titel van het boek van Bert de Jong uit Sassenheim, dat begin november bij Uitgeverij Boekscout is verschenen. De auteur neemt in vrolijke verhalen onder andere pastoors, nonnen en een sekteleider op de korrel. Maar hij beschrijft ook hoe het wel kan in de Rooms-Katholieke Kerk. Een verhaal hoe een alcoholist geholpen kan worden is heel bijzonder. Simpeler kan het niet. Nostalgie, jeugd, maatschappelijke problemen en ruimtevaart komen aan bod. ISBN: 9789402230697.

Handel en handjeklap op de Beursvloer Bollenstreek

MuBo opende de Beursvloer in 2014. Deelnemers kijken toe en doen ondertussen alvast een oproep. | Foto: archief Foto: Marieke Voorn

n Winst voor verenigingen en bedrijfsleven

Teylingen n Zonder geld elkaar een handje helpen, dat is het doel van de Beursvloer Bollenstreek. De vierde editie van dit maatschappelijk verantwoorde evenement is op woensdag 23 november van 17.00 tot 19.00 uur in het Teylingen College Leeuwenhorst in Noordwijkerhout.

Henk Waling en Hans Lommerse, twee leden van de Lionsclub Bollenstreek, zijn er uit. "We hebben weer over de 50 aanmeldingen. Reden om deze beurs door te laten gaan." De Beursvloer Bollenstreek, georganiseerd door Lionsclub Bollenstreek in samenwerking met de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijkerhout en Noordwijk, biedt maatschappelijke organisaties, verenigingen en bedrijven gelegenheid om met elkaar in gesprek te komen en hun wensen kenbaar te maken.

Wensen komen uit

De Beursvloer is bedoeld voor maatschappelijke organisaties en verenigingen in de Bollenstreek. "Je kunt denken aan een zorginstelling, maar ook aan de lokale scouting of een zangvereniging," volgens Waling. "Bijna alle verenigingen hebben wel klussen liggen die nog niet uitgevoerd zijn of niet gerealiseerd kunnen worden omdat daar geld voor nodig is. Zeker organisaties die van subsidies afhankelijk zijn. Deze organisaties of verenigingen kunnen dan naar de Beursvloer komen om hun vraag voor te leggen aan de aanwezige bedrijven en zo proberen een deal te sluiten. Het doel is dat de bedrijven de organisaties helpen bij het vervullen van de vraag en daar dan iets voor terugkrijgen als tegenprestatie. Een tegenbod vanuit de organisatie of vereniging is niet verplicht, maar vergroot wel de kans op een geslaagde match."

Tegenprestatie

Of de match er komt, ligt niet alleen aan de welwillendheid van de bedrijven. De organisaties moeten zelf zorgen dat ze opvallen. Lommerse: "De organisaties en verenigingen moeten niet alleen een goed geformuleerde vraag en bij voorkeur een tegenprestatie hebben, ze moeten ook zichzelf kunnen verkopen. Met zoveel vraag en relatief weinig aanbod, moet je jezelf kunnen onderscheiden. Als er op de beursvloer een deal gesloten wordt, dan wordt er direct een foto gemaakt van de betrokken partijen. Onder toeziend oog van een notaris tekenen ze een overeenkomst. Op deze manier staat de deal zwart op wit en weten alle partijen wat ze van elkaar kunnen verwachten."

Ook aanmelden? Kijk op www.beursvloerbollenstreek.nl.

Kinderboerderij biedt leuke klus aan

voorhout n Voor iedereen die graag af en toe buiten wil werken en met dieren wil omgaan, heeft Kinderboerderij De Klaprooshof een leuke klus in de aanbieding: eenmaal per maand op zondagmiddag de kinderboerderij sluiten. Het werk bestaat uit het in de stallen zetten van een aantal dieren en ze eten en water geven, de konijnen verzorgen, eieren rapen en verkopen, en duiven, eenden en parkieten eten geven. Vaak is het gezellig druk op zondagmiddag. Dit werk is heel belangrijk voor het in stand houden van deze kinderboerderij, die met ruim 7.500 bezoekers populair is. Vrijwilligers worden ingewerkt. Voor meer informatie en aanmelding, stuur een e-mail naar info@kinderboerderijvoorhout.nl of bel met Arie Dwarswaard op 2025 233466.

Dance4Good: 4133 euro

Voorhout n Een mooie opbrengst van het Dance4Good feest dat Ladies' Circle Voorhout organiseerde op vrijdag 4 november. SoulBeach Coverband zorgde voor een volle dansvloer en doneerde zelf ook nog geld nadat enkele gasten hun zangtalent hadden vertoond. De opbrengst van 4133 euro gaat naar twee goede doelen: het Ronald McDonaldhuis Leiden en Make-A-Wish Nederland. Voor het Ronald McDonaldhuis Leiden zet Ladies' Circle Voorhout zich al jaren actief in door het inzamelen van geld waarmee één kamer in het huis gesponsord wordt , maar ook door de handen uit de mouwen te steken door bijvoorbeeld twee keer per maand te koken voor de gasten van het huis. Dit zijn ouders van kinderen die langere tijd in het ziekenhuis zijn opgenomen. Make a Wish Nederland sluit hier perfect bij aan door de liefste wens te vervullen van kinderen met een levensbedreigende ziekte. Meer informatie op lc44.ladiescircle.nl.

Foreholte met lege handen

Voorhout n De ene zondag is de andere niet. Hadden de Voorhouters net drie mooie succesvolle wedstrijden achter de rug met een mooi uitzicht om naar de top drie te kunnen doorstoten, verzaakte de ploeg van IJzendoorn opnieuw door veel te slap aan de wedstrijd te beginnen. RKDEO stond erbij, keek er naar en zette Foreholte vervolgens gedurende een groot deel van de wedstrijd in de hoek waar de klappen vielen.

5         RKDEO

2         Foreholte

De ervaringen in de afgelopen jaren van de wedstrijden van Foreholte in Nootdorp hadden de Voorhouters niet kunnen overtuigen van het feit dat de mouwen opgestroopt dienden te worden. Vanaf de start greep RKDEO het initiatief. Foreholte wist daar weinig fatsoenlijks tegenover te zetten. Bas Jongbloed haalde de achterlijn, maar zijn harde voorzet kon niet gecontroleerd worden door Christian Guijt. Nog voor het kwartier opende RKDEO de score. De lage corner van Ryan Lugtigheid werd niet adequaat weggewerkt en hij kreeg een tweede kans, waarna de inkomende Twan Greeve de bal vrij mocht inkoppen (1-0). De Voorhouters bleken in het verloop van de wedstrijd uiterst kwetsbaar bij dode spelmomenten. Na uitermate knullig uitverdedigen belandde de bal opnieuw bij Ryan Lugtigheid. Hij bediende de schijnbaar buitenspel staande Tommy Simonis die de bal opnieuw achter Guijt plaatste (2-0).

Wie had gedacht dat Foreholte na rust uit een ander vaatje zou tappen kwam op zich niet bedrogen uit, maar de onder druk staande RKDEO-defensie wist er een wereldcounter uit te gooien en Ricky de Bruijn liet Tommy Simonis opnieuw scoren (3-0). Foreholte gaf niet op en Rik Grondel kogelde een afvallende corner vanaf 18 meter achter keeper Hendriks (3-1). En toen Bas Jongbloed even later, na goed doorzetten van Sejad Navabi, slecht Nootdorps verdedigen met inzet en een sliding afstrafte (3-2), keken de Voorhoutse supporters elkaar hoopvol aan. Inmiddels hadden de geblesseerde Lemmers en Christian Guijt de wedstrijd verlaten voor Ton Arroyo en Jelle Geerlings.

RKDEO was even de weg kwijt, maar wist zich in het tweede kwartier te herpakken. In de 72e minuut kwam de volgende corner hoog voor het Voorhoutse doel. Keeper Guijt schreeuwde dat de bal voor hem was, maar daar dacht rechterspits Luuk Goedbloed anders over. Hij torende boven de keeper uit en plaatste de bal in het lege doel (4 -2). Foreholte kwam niet meer aan kansen toe. Aan de andere kant was het invaller Chris Nieuwpoort die een voorzet van Riejanou Rossini kon inschieten (5-2). Bij het eindsignaal zochten de Voorhouters teleurgesteld de kleedkamer op, in het besef dat ze in de eerste helft de wedstrijd aan de Nootdorpers overhandigd hadden . Opnieuw was RKDEO 'een brug te ver' gebleken.

___________________________

Foreholte Veiling

Voorhout n Voetbalreizen, een rollade, tijdens de Foreholte Veiling op vrijdag 18 november gaan verschillende kavels onder de hamer. De veiling wordt gehouden in het clubhuis en begint om 19.30 uur.

Handbalthriller in De Tulp

Voorhout n De strijd om de koppositie in de eerste divisie blijft onbeslist. De handbalsters van Foreholte kregen concurrent DSVD op bezoek en na een felle strijd eindigde de wedstrijd in een gelijkspel.

26         Foreholte

26         DSVD

In een bomvolle sporthal De Tulp nam Foreholte het initiatief bij de start. Men kwam met 2-0 voor, maar DSVD had het antwoord klaar. De Voorhoutsen knokten zich terug en nam na 10 minuten een 6-4 voorsprong. Maar met name de linker- en rechteropbouwster van DSVD lieten zich gelden. Na 18 minuten kwam Foreholte voor het eerst op achterstand 8-9. De thuisploeg had moeite met de stugge verdediging van DSVD en de dames deden te lang over hun aanval. Met een 11-15 achterstand ging Foreholte de rust in.

In de tweede helft bleef DSVD de baas over Foreholte, dat enorm veel pech kende met ballen op de paal en lat. Ook trof ze een uitstekende keepster van DSVD. En dus was het na drie minuten 12-18. Foreholte toonde echter steeds veerkracht, maar het verschil bleef drie of vier doelpunten. Tot zo'n 10 minuten voor tijd, toen door coach Ricardo Clarijs besloten werd om de linkeropbouwster uit te schakelen door middel van een persoonlijke dekking. De wedstrijd kantelde en Foreholte, dat al veel krachten had verbruikt, kwam toch geleidelijk dichterbij. In de laatste vier minuten bleef het zenuwslopend, maar geen van de ploegen wist nog een gat te slaan, zodat beide één punt kunnen bijschrijven.

Doelpunten: Wendy Smit s(12 (5p)), Dana Vincenten (6), Marisha vd Geest en Britt van Leijden (allebei 2), Ramona Vink, Saskia Kolster, Kim Schuurbiers en Lot van Kampen (allen 1).

Basketbalsters pakken door

Voorhout n Na een nipte overwinning tegen de dames van LUSV vorige week moesten de dames van basketbalvereniging Forwodians deze week de degens kruizen tegen de dames van Cady '73 uit Capelle aan de IJssel. Dat het spannend kon worden was duidelijk, topscoorders Emma Brocken en Fenny van de Nouland waren op vakantie.

Sabine den Os opent de score, al snel gevolgd door twee rake vrije worpen van Els Nouwens. Cady '73 slaat terug met één tweepunter en één driepunter, Lotte van der Hulst pakt nog een punt uit een vrije worp. Na de eerste periode sluit Forwodians af met een 12-10 voorsprong. In de tweede periode lijkt Cady's zich te herpakken, maar Marjon van Egmond zorgt niet alleen voor een goede verdediging, ze weet regelmatig de basket te vinden en scoort 5 punten voor haar team. De bijna 16-jarige Sarah Edelaar, speelt haar debuutwedstrijd in dit team. In deze periode kan ze twee keer scoren. Met een mooie stand van 28-22 gaan de dames van Forwodians de rust in. Tijdens de derde periode scoren de teams afwisselend, met onder andere doelpunten van Marjon van Egmond en Zeneb Mansour Baker. Forwodians gaat de vierde periode in met een 43-34 tussenstand. In de laatste periode scoren Inge Gouw en Ilse Smit. De laatste punten worden gescoord door topscoorders van de wedstrijd Sabine den Os en Marjon van Egmond. De 56-46 eindstand betekent de zesde zege op rij van Forwodians.

Sportcafé

Voorhout n Het laatste Sportcafé Teylingen van dit jaar is op maandag 21 november in de thuislocatie van basketbalvereniging Forwodians, sporthal De Schans aan de Nijverheidsweg 6 in Voorhout. Tijdens deze bijeenkomst zal er een korte presentatie van de gastvereniging worden gehouden en is er de gelegenheid om mee te kijken bij een pietentraining en, om 19.00 uur, bij een vriendschappelijke wedstrijd van het eerste damesteam. Extra aandacht is er voor het basketbalbaltoernooi dat Forwodians ieder voorjaar organiseert voor de basisschoolleerlingen met als belangrijk onderdeel het rolstoelbasketbaltoernooi. Het sportcafé start om 18.00 uur. Voor meer informatie, mail naar secretaris@sportcafeteylingen.nl.

Oliebollenbeker

Voorhout n Voor scholieren uit het voorgezet onderwijs organiseert basketbalclub Forwodians op 3 januari 2017 een oliebollentoernooi in sporthal De Tulp. Zit jij op de KTS, het Northgo, het Leeuwenhorst, Fioretti Lisse of Hillegom, Rijnlands Lyceum Sassenheim of Oegstgeest of Duinzicht-mavo? Heb jij zin om een lekker potje te basketballen en misschien wel die beker te scoren, geef je dan samen met 5 of 6 klasgenoten op voor het basketbaltoernooi van Forwodians. De inschrijfkosten zijn 15 euro per team. Er zijn aparte poules voor jongens- en meidenteams. Een gemengd team speelt automatisch mee in de jongenspoule. Inschrijven kan via de gymdocenten op de scholen.

Eremetaal voor judoka's

Johan Zagers werpt Laurens van Dam met een schouderworp. | Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n Tijdens het jaarlijkse grote 'Oegstgeest judotoernooi' zijn de judoka van Barends Sport en sportschool Kaizen in de prijzen gevallen.

Het goud ging naar: Wiktor Tomaka, Maik van den Haar, Liv Koelewijn, Thijs Paddenburg, Tim van Steijn, Kick Jansen, Timo Vrisekoop, Tygo Dirks, Scott Haynes, Jaunius Pranaitis, Ilker Ciftci en Joshua Kortekaas.

Zilveren medailles werden omgehangen bij: Conrad Blijleven, Dorus Tuijthoff, Simonjan den Heijer, Jasper Duijnhoven, Geus Hartevelt, Myrthe Dekker, Teun van der Wee, Lars Keereweer, Madelief Post, Jeffrey van der Vlugt, Ilkay Ciftci, Benjamin Messing en Mika van der Pal.

Op de derde plaatsen eindigden, en dus goed voor brons; Nick Tuijthoff, Lars Luijnenburg, Arthur Sanosian, Daan Luijnenburg, Claire Winnubst, Nic van Rij, Jente Vrisekoop, Verus ten Have, Olivier Steemers, Antonie Wempe, Floris Baten, Boudewijn Anemaet, Calvin Kersten en Lars van Teijlingen.

Daarnaast werden er ook nog Kanjerprijzen uitgereikt. Jessie Visser, Iris Vliegen en Mark Eikema gingen met deze prijs naar huis.

Voor de judoka's van 12 jaar en ouder was er een masterclass onder leiding van Arno Zahradnik. Onder leiding van Arno werd er gewerkt aan verschillende uitvoermogelijkheden van de schouderworp.

Tot slot ging de opbrengst van het toernooi, zoals elk jaar, naar een goed doel. Dit jaar kan het Liliane fonds een bijdrage van 1.700 euro bijschrijven.

TOP start nieuwe seizoen in de Korfbal League

Top opent als landskampioen op vrijdag het nieuwe seizoen van de Korfbal League. Wie wil komen kijken, heeft helaas pech; de wedstrijd is een week van te voren al uitverkocht. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n TOP is regerend landskampioen en speelt daarom op vrijdagavond 18 november de openingswedstrijd van de Korfbal League in de eigen sporthal De Korf tegen verliezend finalist PKC.

In de voorbereiding op de Korfbal League moest de selectie het stellen zonder vijf spelers die met het Nederlands team in voorbereiding waren voor het Europees Kampioenschap. Nadat op 30 oktober de Europese titel met succes was verdedigd, kon coach Jan Niebeek pas weer over alle selectiespelers beschikken. TOP won afgelopen wedstrijd het eigen oefentoernooi. Na de winst op AW/DTV werd de finale van de tweede editie van dit toernooi gewonnen door de vorige winnaar LDODK met 30-20 ruim te verslaan. Niebeek: "Hoewel we de grootste prijs in de korfbalsport afgelopen jaar voor de tweede keer wonnen, zie ik voor het komende seizoen wederom voldoende uitdagingen. Door het vertrek van Friso Boode en Rianne Echten zijn twee sterkhouders vertrokken en hun plaatsen worden ingenomen door jonge talentvolle spelers".

Achttien speelronden lang strijden de tien Korfbal Leagueclubs om een plek bij de eerste vier, wat recht geeft op de play-offs. Na de play-offs wordt de finale gespeeld op zaterdag 8 april 2017 in Ziggo Dome in Amsterdam. Tussendoor speelt TOP van 12 tot en met 14 januari de Europa Cup voor clubs in Sassenheim.

MHC Voorhout speelt gelijk

Voorhout n Na het zware verlies tegen de koploper Strawberries van vorige week moesten de dames uit Voorhout zich weer opladen tegen de mede-concurrent Saxenburg. Beide teams hadden de punten hard nodig.

De eerste helft was voor Saxenburg. Voorhout werd onder druk gezet en kon alleen maar verdedigen. Na 15 minuten kwamen de dames uit Haarlem op voorsprong door een goede strafcorner. Voorhout had niets in te brengen en kon alleen maar hopen op een snelle counter. De rust ging in met een 0-1 stand.

Coach Remco Kassels had iets recht te zetten in de tweede helft en de dames uit Voorhout gingen furieus van start. Het zou een gelijk opgaande wedstrijd worden. Het team van Voorhout werd snel beloond. Kirsten Bogert scoorde uit een strafcorner de 1-1. Sanne Dijkstra en Eveline Gordijn zagen hun inzet net niet in het doel belandden. Aan de andere kant hield Femke Merks, keepster van de A1 jeugd, die de geblesseerde Mariska van Vliet verving, met een paar goede reddingen haar doel schoon.

n Glas in 't bakkie

Wethouder Kees van Velzen overhandigt de speciale 'Glas in het bakkie'-tassen aan klanten van de supermarkt. | Foto: Willem Krol Foto: Willem Krol

Warmond n In 2015 gooiden inwoners van Teylingen gemiddeld 28,4 kilo glas per persoon in de glasbak, 5,7 kilo zat nog bij het restafval. Het kan dus nóg beter, vandaar dat de gemeente meedoet met de campagne 'Glas in 't bakkie'. Op vrijdag gaf wethouder Kees van Velzen het startsein voor de actie.

Het Glas in 't bakkie-promotieteam vraagt in de drie supermarkten in Teylingen aandacht voor de inzameling en recycling van glas. De boodschap is dat glas voortaan met restjes en deksels in de glasbak mag. Anders gezegd: Leeg is schoon genoeg! Glas scheiden wordt hierdoor nog makkelijker. Terwijl vroeger het glas eerst schoongemaakt moest worden, mogen er nu ook restjes aan het glas blijven zitten. En ook de dop of deksel kunnen mee de glasbak in. Recyclingbedrijven kunnen dit door nieuwe technieken goed sorteren.

Op woensdag 30 november staan de promotieteams bij de AH-supermarkten in Voorhout (tussen 11.00 en 14.00 uur) en in Sasenheim (van 15.00 tot 18.00 uur).

Concert voor CuCu

Foto: pr.

Sassenheim n Het vijfde Cucu Walking Huiskamerfestival heeft op zaterdag 12 november 2.000 euro opgeleverd. In verschillende huiskamers in Sassenheim waren optredens in een intieme sfeer, waarbij het publiek heel dicht zat bij artiesten als Kleintje Kleintje Pils, Woody & Cat en Carla de Wal. Het Cucu Walking Huiskamerfestival bracht ruim 2.000 euro op voor een bestaand project van Stichting Cucu; het jaarlijkse zomerkamp voor een groep kinderen met een handicap in Zaluchchia, Oekraïne. | Foto: pr.

Proost op nieuwe feestverlichting

Foto: Marieke Voorn

Voorhout n John Voordouw, Jop van Dam, Jolanda Boskma, Floris van Dam en Ab van Kesteren (op de foto, v.l.n.r.) van het Ondernemersplatform OF Voorhout proostten donderdagavond op het eerste succesvolle project: de vernieuwde feestverlichting in het centrum, betaald vanuit het Ondernemersfonds (OF). Het platform ontvangt graag suggesties en ideeën van ondernemers uit Voorhout om ook andere projecten vanuit het fonds te financieren. De 100 ondernemers die zich tot nu toe gemeld hebben, worden bij ieder project gevraagd te stemmen. Als een meerderheid instemt, wordt er een aanvraag ingediend bij het OF.

Andreas Schoolschaakkampioen

Foto: pr.

Voorhout n De elfde editie van de Schoolschaakkampioenschappen bij Jeugdschaakvereniging de Vrijpionnen is gewonnen door de Andreasschool. Die titel ging naar team Torenwachters, bestaande uit Jazahra Vogel, Marijn Breedijk,Sean Alkemade, Wout van Egmond, Shah Amir (op de foto). In de kandidatenpoule was de beker voor het team Turbo Torens van de Emmaüs. De Torenwachters doen in maart 2017 mee met de regionale Schoolschaakkampioenschap in Leiden. | Foto: pr.

De tas van Roos

Foto: pr.

Voorhout n Op de KTS maak je het! Voor Roos Aartman, een leerling van de KTS, geldt dit zeker. Afgelopen week kreeg haar klas de opdracht om een logo te bedenken met de slogan. Het ontwerp van Roos past zo goed bij de KTS dat het wordt gebruikt voor het drukwerk. Tijdens de open dagen op 24 en 25 januari ontvangen bezoekende leerlingen een tas met daarop haar ontwerp. | Foto: pr.

week in beeld

Van avondvierdaagse tot zwemvereniging

Foto: pr.

Teylingen n Muziek, sport en cultuur. Teylingen kent veel verenigingen, stichtingen en organisaties waar inwoners terecht kunnen. Iedere week krijgt één van deze organisaties de ruimte om zich voor te stellen in 'Van A(vondvierdaagse) tot Z(wemvereniging)'.

Naam: Voedselbank Teylingen

Opgericht in: 2009

Aantal vrijwilligers: 50

Wie zijn we en wat doen we?

Nederland is een rijk land. Toch zijn er 35.000 huishoudens afhankelijk van voedselnoodhulp. Dat geldt ook voor een aantal inwoners van de gemeente Teylingen, die met hun inkomen 'onder het minimum' zitten. Zij houden na betaling van de maandelijkse vaste lasten, zoals huur, verzekeringen, gas, licht, water en afbetaling van schulden, vaak niet genoeg geld over voor de dagelijkse boodschappen. Voedselbank Teylingen helpt deze inwoners, tijdens een periode waarin ze het financieel heel moeilijk hebben, met een wekelijks voedselpakket. De hulp geldt voor maximaal drie jaar en elk half jaar wordt de situatie per gezin opnieuw beoordeeld. Uiteraard is het de bedoeling dat mensen tijdelijk afhankelijk zijn van de voedselbank. Daarom helpen wij onze klanten via schuldhulpverlening, budgetadvies en maatschappelijk werk om hun situatie te verbeteren. Mede daardoor heeft de meerderheid van onze klanten binnen een jaar geen voedselhulp meer nodig.

Waarom is het zo'n mooie stichting?

Door ons werk zijn wij zeer actief in armoede bestrijding. Het mooie van ons werk is, dat wij voedselverspilling tegen gaan door voedsel wat over is te verdelen onder gezinnen die dat nodig hebben. Vaak dezelfde dag nog halen wij overtollig voedsel op en verdelen dat 's middags onder onze klanten.

De Voedselbank Teylingen is een onafhankelijke organisatie. Alle klanten zijn welkom, ongeacht hun afkomst, geloof of cultuur. De hulp wordt gegeven door enthousiaste vrijwilligers uit Sassenheim, Voorhout en Warmond. Onze vrijwilligers worden niet betaald en krijgen geen onkosten vergoeding. Zij zorgen voor het inzamelen van voedsel en het wekelijks samenstellen en uitdelen van de voedselpakketten. De pakketten worden één keer per week, op donderdag, uitgedeeld. Niet alleen bij het opslag- en verdeelpunt in Sassenheim, maar ook op verdeelpunten in Warmond en Voorhout. Klanten kunnen hun pakket dus dicht bij huis ophalen. Ons werk is alleen mogelijk door de financiële en materiële steun die wij ontvangen van de Teylinger gemeenschap. Tevens ondersteunt de gemeente Teylingen ons met huisvesting en een parttime maatschappelijk werker voor een professionele intake van onze klanten.

Hoe komen wij aan ons voedsel?

De inhoud van de voedselpakketten komt onder meer van inzamelingsacties. Maar ook door giften van supermarkten, bakkerijen en andere bedrijven die ons levensmiddelen schenken, die om de een of andere reden niet meer worden verkocht, maar die nog 100 procent goed van kwaliteit zijn. Ook particulieren schenken ons voedsel, bijvoorbeeld uit de moestuin. Daarnaast kopen wij soms ook levensmiddelen, om de pakketten compleet te maken. Uiteraard houden wij ons aan de richtlijnen voor voedselveiligheid van de Voedsel- en Warenautoriteit. De Keuringsdienst van Waren heeft bepaald welke levensmiddelen zonder gevaar ook na de houdbaarheidsdatum kunnen worden gebruikt.

Wat is jullie ambitie?

Onze droom is, dat ooit onze voedselhulp niet meer nodig is en wij ons zelf kunnen opheffen.

Aanmelden voor voedselhulp en informatie over steun en doneren: bel 06 114 09870 of mail naar info@voedselbankteylingen.nl. Onze stichting is ANBI goedgekeurd en lid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en werkt volgens de normen en richtlijnen van deze vereniging: www.voedselbankennederland.nl.

Deze rubriek wordt samengesteld in samenwerking met Welzijn Teylingen. Alles over vrijwilligerswerk vindt u op www.welzijnteylingen.nl en klik op 'vrijwilligerswerk'.

'We staan met plezier klaar voor onze klanten'

Emiel van Egmond en Tim Verwoerd voor Wittebrug. | Foto: pr. Foto: pr.

zakelijk n Vorig jaar nam autobedrijf Wittebrug de Noordwijkse vestiging van Kamsteeg over. Tim Verwoerd, is blij met de nieuwe koers die het bedrijf vaart. "Dit is gewoon enorm fijn werken."

Door Esdor van Elten

Tim Verwoerd werkt al 40 jaar voor Volkswagen, waarvan 31 jaar bij Kamsteeg, nu Wittebrug. "Ik was echt deel van het familiebedrijf." Nu is hij als teammanager Sales, samen met zijn collega Simon van Aalst, verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de Wittebrug-vestiging aan de Hooge Krocht.

Strategie

Een jaar na de overname is Tim meer dan tevreden: "Bij Wittebrug wordt groot gedacht. Ze investeren en het bedrijf betrekt ons volop bij de ontwikkelingen. We voelen ons echt deel van het groter geheel, en dat biedt voordelen: Wittebrug heeft een duidelijke marketingstrategie en daardoor zijn we het laatste jaar beslist zichtbaarder geworden. De werksfeer is ook verbeterd. We staan met nog meer plezier klaar voor onze klanten." En die klanten? "Die merken wel dat er nieuw elan is. Je merkt wel dat de naam Wittebrug impact heeft."

Nieuw jasje

De meeste veranderingen voltrokken zich tot nu toe achter de schermen, maar dat gaat veranderen volgens geboren Rijnsburger Emiel van Egmond, algemeen directeur van Wittebrug. "Met de overname van deze vestiging willen we een groter gebied bestrijken. De plaatselijke vestigingen blijven belangrijk, zeker in gebieden als de Duin- en Bollenstreek. De handel wordt elkaar lokaal gegund, dus als je hier geen vestiging hebt, verkoop je minder. Het komend jaar gaan we flink investeren in het pand. Dat krijgt een heel nieuw jasje. Fris, strak, modern, warm en gastvrij. Met veel ruimte voor techniek. Internet wordt steeds belangrijker. Nu al kun je online je hele auto configureren. De techniek in onze vestigingen sluit daar op aan. Zo wordt een auto kopen een belevenis." Tijdens de verbouwing in de eerste helft van 2017 blijft de vestiging open. "Sterker nog, er komen zeker ook leuke acties uit." Het wordt geen pracht en praal, volgens Emiel: "Alles is er op gericht de klant beter van dienst te zijn. Maar doelmatig mag natuurlijk ook mooi zijn."

Maandelijks spreekuur over vrijwilligerswerk

Teylingen n Het servicepunt vrijwilligers van Welzijn Teylingen houdt op elke eerste donderdagavond van de maand een spreekuur over vrijwilligers in de bibliotheek in Sassenheim. Tijdens het spreekuur zijn de (vrijwillige) medewerkers van het servicepunt aanwezig om mensen te helpen bij het vinden van passend vrijwilligerswerk. Zij houden kennismakingsgesprekken, kunnen direct bemiddelen bij het vinden van passende vacatures en geven advies en informatie.

Het volgende spreekuur is op donderdag 17 november van 18.30 tot 19.30 uur in de bibliotheek aan de Kerklaan in Sassenheim. Voor alle vacatures, ga naar www.welzijnteylingen.nl vrijwilligerswerk, vrijwilligersvacaturebank. Niet in de gelegenheid het spreekuur te bezoeken, maar toch meer weten over vrijwilligerswerk? Maak dan een afspraak met de adviseur vrijwillige inzet, Marian Kofoed. Stuur een e-mail naar m.kofoed@welzijnteylingen.nl of bel naar 06-34576929.

Woensdag 16 t/m 23 november


Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd Koor, voorganger: pastor P. Owel

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217) zondag 10.00 uur, Avondmaal, voorganger: Ds. A.A. Bosma

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, Avondmaal, voorganger: Ds. H.R. Betting; zondag 16.00 uur, zangdienst met Canticum Vocale, voorganger: Ds. H.R. Betting

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, Zondag der Voleinding, voorganger: ds. J. van Houwelingen

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Woord & Communieviering m.m.v. Jongerenkoor "Barth-Westenwind", voorganger: B. Prins

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur: Woord en Communieviering met het Iriskoor, voorganger: Lia Spiegeler

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: mw..ds. H.G.T. van Welie-Kaai

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): geen informatie

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur: eredienst, 19.00 uur: onderwijsdienst